Вы находитесь на странице: 1из 2

Nisbah dan Kadaran.

Jawab soalan di bawah

1. Dalam satu kotak, ada 2 biji guli hijau. Nisbah guli hijau dan biru ialah 1:3.
a. Hitung bilangan guli biru.

Jawapan : _____________

b. Jumlah guli di dalam kotak.

Jawapan : _____________

2. Dalam sebuah sekolah, murid perempuan lebih ramai berbanding murid


lelaki.
a. Nyatakan nisbah murid sekolah tersebut

Jawapan : _____________
b. Nyatakan bilangan murid lelaki dan perempuan ekolah tersebut.

Jawapan : _____________

3. Dalam sebuah kotak pensel, terdapat pensel yang berwarna merah dan putih.
Pensel merah lebih 2 batang daripada pensel putih.
a. Nyatakan nisbah pensel merah dan putih.
Jawapan : _____________
b. Nyatakan bilangan pensel merah dan putih

Jawapan : _____________
c. Nyatakan jumlah pensel di dalam kotak kensel tersebut.

Jawapan : _____________

4. Nisbah bagi belon biru dan merah ialah 1:2. Belon merah kurang 2 dari belon
biru. Nyatakan jumlah belon merah dan biru.

Jawapan : _____________

5. Jumlah murid di dalam sebuah kelas ialah 35 orang. Bilangan murid


perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki.
a. Nyatakan bilangan murid lelaki dan perempuan
Jawapan : _____________
b. Nyatakan nisbah murid lelaki dan perempuan
Jawapan : _____________

Оценить