You are on page 1of 1

List: 2 od: 2

Broj sklopa: 07-101


Broj vieg sklopa: 07-200

Komadna lista

Postolje - zavareno
Broj
pozicije:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naziv:
Postolje - zavareno
Obradak
Gornja ploa
Dra gornje ploe
Poluga
Matica
Vodilica
Vijak za stezanje
Steza
Graninik
Svornjak
Vijak
Matica
Vijak
Vijak

Broj
Broj
Materijal: Napomena:
crtea: komada:
07-101
1
--07-000
1
--07-003
1
0545
07-001
2
0545
07-006
1
1530
07-004
1
0545
--1
--5
07-005
1
1530
07-002
1
0545
07-007
1
1530
--2
--8 x100
--4
V1
M10 L130
--6
V1
M10
--1
V1
M10 L30
--2
V1
M10 L100

XXVII. studenog 2009. godine