You are on page 1of 2

Cilindarski blok

Cilindarski blok se najcee lije od sivog liva ili aluminijumskih legura, kao jedinstven za sve
cilindre. Ne iskljuuje se mogunost izrade i pojedinano za svaki cilindar (kod vazduno hlaenih
motora) ili grupu cilindara. Gornja i donja povrina cilindarskog bloka se posle livenja obrauju za
prihvatanje cilindarske glave i gornjeg dela korita motora ili njegovog poklopca (na njima postoje

otvori za vezivanje). Kroz gornju povrinu bloka prolaze posebni otvori koji povezuju odgovarajue
upljine u bloku sa upljinama u cilindarskoj glavi obezbedujui tako sprovodenje rashladne
tenosti.U unutranjosti cilindarskog bloka i u gornjem delu korita motora nalaze se poprene
pregrade koje poveavaju krutost i ine oslonce glavnih leita kolenastog vratila. Nedovoljna
krutost bloka poveava nivo vibracija njegovih spoljanjih stranica, a time i svih pomonih agregata
smetenih na njima, to u krajnjem poveava buku pri radu motora. Za umanjenje vibracija i buke
esto se vri orebrenje pored unutranjih i spoljanjih povrina, ili se sa konstrukcije nepotpuno
oslonjenog kolenastog vratila prelazi se na konstrukciju potpuno oslonjenog kolenastog vratila.