You are on page 1of 1

HAURGUNE

KIDEGUNE
20152016

Urriaren 5etik ekainaren 11ra


Del 5 de octubre al 11 de junio

IZENA EMATEA CMO INSCRIBIRSE


Plaza lortu baduzu:
Emaitza irailaren 16tik
aurrera kontsultatu ahal
izango duzu, eskupaper
honetan jasotako
informazio-puntuetan.

Umearen aldez aurretik


izena ematea zentro
bakarrean eta egun
bakarrean egin ahal
izango duzu.

1. Izena eman behar duzu


2. Ordaindu
Ordainagiriak Bilbao Click
bulego elektronikoetan, interneten
bidez izena emateko prozesua
bukatzen duzunean, edo/eta
adierazitako helbidera helduko den
baieztapen mezuan jasotzen dira.

Dirua Kutxabanken SOILIK


sartuko da, ordainagiria
erabilita:
Kutxabankaren edozein
bulegotan (kontsultatu ordutegiak).
Kutxabankaren Teleka
kutxazainetan.
On-line, ordainketen pasabidearen
bidez, BBKren txartelekin soilik.

Deitu Gazteria eta


Kirol Sailera:
94 420 43 94
94 420 42 22
94 420 43 95

Umeen Gaietarako
Zerbitzuak telefonoz
deituko du zerrendaren
hurrenkerarekin bat etorrita
eta plazak bete arte.

Irailaren 7tik 10era

Irailaren 15ean

ALDEZ AURRETIK
IZENA EMATEA

(Venezuela pl 2, 4. solairuan. 10:00)

Irailaren 16tik 21era

Ikusi noiz den ordainketa egiteko


azken eguna ordainagirian

Irailaren 28tik aurrera

ZOZKETA PUBLIKOA

IZENA EMATEA

ORDAINKETA

ITXARON ZERRENDA

KURTSOAREN ZEHAR
IZENA EMATEAK

PREINSCRIPCIN

SORTEO PBLICO

INSCRIPCIN

ABONO

LISTA DE ESPERA

Del 7 al 10 de septiembre

(Pl. Venezuela 2, 4 planta. 10:00)

Del 16 al 21 de septiembre

Ver fecha tope de pago


en el abonar

A partir del 28 de septiembre

INSCRIPCIONES A LO
LARGO DEL CURSO

Si ha obtenido plaza deber:


Solo podr preinscribir a
la nia o nio en un nico
centro y un solo da.

Podr consultarse el
resultado a partir del 16 de
septiembre en los puntos de
informacin mencionados
en este folleto.

Con el abonar, el ingreso se


realizar EXCLUSIVAMENTE
a travs de Kutxabank:

15 de septiembre

1. Realizar la inscripcin
2. Abono
Los abonars se obtienen en las
oficinas electrnicas de Bilbao
Click, desde internet al finalizar
la inscripcin y/o a travs del mail
de confirmacin que llega a la
direccin indicada.

Sucursales (consultar horarios).


Cajeros Teleka de Kutxabank.
On-line, a travs de la pasarela
de pagos, solo con tarjetas
Kutxabank.

Urriaren 5etik aurrera

A partir del 5 de octubre


Llamando al rea
Juventud y Deporte:
94 420 43 94
94 420 42 22
94 420 43 95

El Servicio de Infancia
llamar por telfono
siguiendo el orden de la
lista y hasta cubrir plazas.

INFORMAZIOA / ALDEZ AURRETIK IZENA EMATEA / IZENA EMATEA


INFORMACIN / PREINSCRIPCIN / INSCRIPCIN
www.bilbao.net
010 / 944 010 010: Astelehenetik domekara / Lunes a domingo (08:00 - 20:00)
Bilbao Click: Txurdinaga, Otxarkoaga, Ibaiondo, Deustu, Begoa, San Frantzisko,
Basurtu, Zorrotza, Errekalde, Castaos, Irala, Uribarri, San Ignazio, Abando, San Agustin.

INFORMAZIOA BAKARRIK: Gazteria eta Kirol Saila


SLO INFORMACIN: rea de Juventud y Deporte
94 420 43 94 / 94 420 42 22 / 94 420 43 95

HAURGUNE

2007tik 2010era jaiotakoak

Nacidas/os entre 2007 y 2010

KIDEGUNE

2004tik 2006ra jaiotakoak

Nacidas/os entre 2004 y 2006

EGUTEGIA CALENDARIO

ORDUTEGIA HORARIO

2015/10/05 - 2016/06/11

17:30 - 19:30

EGUNAK DAS
HAURGUNE

KIDEGUNE

Astelehen, astearte, asteazken edo ostegunetan

Ostiral edo larunbatetan

Viernes o sbado

Lunes, martes, mircoles o jueves

LEKUA ESPACIOS
DEUSTO Udaltegia / Centro Municipal (Lehendakari Aguirre, 42)

ALDE ZAHARRA / CASCO VIEJO (Belostikale, 23)

CASTAOS Udaltegia / Centro Municipal (Castaos, 11)

IRALA Udaltegia / Centro Municipal (Bergara, 8)

OTXARKOAGA Udaltegia / Centro Municipal (Pau Casals, 19)

ZORROZA Udaltegia / Centro Municipal (Fray Juan, 33)

BEGOA Udaltegia / Centro Municipal (Circo Amateur Club Deportivo, 2)

HIZKUNTZA IDIOMA

PLAZAK PLAZAS
HAURGUNE

KIDEGUNE

Hizkuntza bietan. Hala ere, euskara izango da


komunikaziorako hizkuntza nagusia.

Bilinge, si bien el euskera ser la lengua


habitual de comunicacin.

12 egunero / por da

15 egunero / por da

PREZIOA PRECIO

HAURGUNE

KIDEGUNE

Arrunta Ordinaria

64,02

12,81

Familia Ugaria Familia Numerosa

42,68

8,53

16

3,19

Diru-Sarrerako Bermatzeko Errenta Renta de Garanta de Ingresos

GARRANTZITSUA

IMPORTANTE

Matrikula ez da formalizatuko ordaindu ez bada.

No se formalizar la matrcula que no haya sido abonada.

Taldea osatzen ez denean bakarrik itzuliko da dirua.

Slo se devolver el importe de la matrcula en caso de anulacin del grupo.

Hezkuntza Premia Bereziak edota alergiak:

Nias y nios con Necesidades Especiales y/o alergias:

- Ezinbestekoa da izena ematearen epe berean eguneratutako


txostena bidaltzea hurrengo bidez:
Helbide elektroniko honetara: haurzerbitzua@ayto.bilbao.net
Faxez: 94 420 44 02

- Imprescindible aportar informe actualizado en el periodo de


inscripcin, que se entregar:
Por e-mail: haurzerbitzua@ayto.bilbao.net
Por fax: 94 420 44 02

- Aztertu egingo dira aurkeztutako txostenak, parte-hartzea baloratzeko.

- Se analizarn los informes presentados para valorar la participacin.

Haurgunera eta Kidegunera modu jarraituan joatea exijitzen da.


Justifikatu barik jarraikako lau astetan jarduerara huts egitea duenari, baja
emango zaio eta ez zaio matrikuluaren dirua itzuliko.

Se exige asistencia peridica al Haurgune y al Kidegune. Las ausencias


no justificadas durante cuatro semanas consecutivas darn lugar a la baja
sin derecho a la devolucin del importe de la matrcula.

Haurgunearen edo Kidegunearen barruan portaera egokia ez daukatenak


kanporatu egin ahal izango dira.

El comportamiento no adecuado dentro del Haurgune o del Kidegune


puede conllevar la expulsin.