Вы находитесь на странице: 1из 16

2ND PERIODICAL TEST

MAKABAYAN 3
ARALIN 1 – ARALIN 6
I. PUNAN NG TAMANG SAGOT..

___________________1. Ito ang nag-uugnay sa ating bansa sa Asia.

___________________2. Dito unang nanirahan ang mga unang tao sa ating bansa.

___________________3. Ang mga unang tao nanirahan sa pilipinas ay kauri ng mga ito.

___________________4. Ang mga taong namuhay noon sa Cagayan.

___________________5. Tinatawag itong Modern Man at nabuhay noong Panahon ng Yelo.

___________________6. Anong uri ng mga tao ang mga unang namuhay sa ating bansa?

___________________7. Tinatayang mas matalino kaysa sa mga Homo erectus.

___________________8. Nahukay dito ang panga at skull cup ng mga Taong tabon..

___________________9. Sinasabing kauri ito ng mga Homo Sapiens.

___________________10. Ang mga Homo Erectus ay namuhay noong panahon na ito.

___________________11. Isa ito sa Pinkamagandang tanawin sa ating bansa ngaun na ginawa n gating mga ninuno

Upang mapagtaniman ng palay.

___________________12. Tawag sa lider n gating ninuno na siyang namamahala sa mga gawaing relihiyon.

___________________13. Makikita sa unukit na kahoy at metal tulad ng disenyong sarimanok ng mga Maranao.

___________________14. Namana natin relihiyon sa mga Espanol.

___________________15. Relihiyong ng mga Chino.

___________________16. Relihiyong ng mga Taga Mindanao.

___________________17. Nilalagay sa ulo na minana natin sa mga Arab.

___________________18. Malaki ang naging bimpluwensya sa ating mga ninuno noon.

___________________19. Tinulungan nila tayo ng Pamahalaang Demokrasya.

___________________20. Ilang taon tayo napasailalim sa mga Amerikano?

___________________21. Ang inilagay sa katawan at kagamitan ng mga ating ninuno.

___________________22. Ang tawag sa Panginoon n gating mga ninuno.

___________________23. Kanino nagtiwala an gating mga Ninuno?

___________________24. Tawag sa hagdang palayan na ginawa n gating mga ninuno..

___________________25. Awiting naglalarawan sa natatanging Pilipina.


II.Piliin ang mga Katangian ng Ating mga Ninuno at isulat sa Patlang.

Pagkamatiyaga, Kasipagan, Katapangan at Lakas ng Loob, Katalinuhan,

Katapatan, Pagkamagalang, Pagkamaparaan, Pagtitiwala sa Maykapal,

Pagkamalikhain, Pagkamasayahin at Hilig sa Musika

1.Hinangaan ng mga Chino na nkipagkalakalan sa ating mga ninuno.. ___________________________

2. Anong katangian ng ating mga ninuno ang pinatutunayan ng Payew? ___________________________

3. Mula sa balat ng kahoy ay nakagawa sila ng mga kasuotan. ___________________________

4. Nakaimbento sila ng sistema ng pagbabasa at pagsulat. ___________________________

5. Nakalikha ng mga kagamitang may ibat ibang disenyo o kulay. ___________________________

6. Lumikha ng magagandang alahas at kasuotan. ___________________________

7. Paghabi ng tela at pagtatahi. ___________________________

8. Nagsagawa ng pag aalsa laban sa mga Espanol. ___________________________

9. Ginagalang nila ang kanilang mga pinuno. ___________________________

10. Katangiang pinapakita sa pag await, at pagsayaw. ___________________________

IV.ISULAT KUNG KANINO NATIN MINANA ANG MGA ITO.


PILIIN AT ISULAT.

CHINO ARAB HINDU ESPANOL AMERIKANO

__________ 1. Buddhismo ___________ 11. Katolisismo

__________ 2. Arabesque ___________ 12. putong

__________ 3. Isda at Bibe ___________ 13. abrelata

__________ 4. Diwata, suka, sutla ___________ 14. pansit, mami, tsaa

__________ 5. Relihiyong Katoliko ___________ 15. telang sutla, paying at porselana

__________ 6. Hamnurger at Steak. ___________ 16. kaugalian sa kasal

__________ 7. Pag-uki sa metal ___________ 17. Panday/paggawa ng mga sandata

__________ 8. siopa at tokwa ___________ 18. mesa, silya, libro, abrelata

__________ 9. Paputok ___________ 19. edukasyon/paaralan

__________ 10. Engkish ___________ 20. sarong at putong


TAPUSIN ANG CHART:

IMPLUWENSYA ANO ANG MINANA KANINO MINANA

Uri ng Pamahalaan | Demokrasya |

Mga Relihiyon | | ESPANOL

| ISLAM |
______________________________________________________________________________________

| | AMERICANO
______________________________________________________________________________________

EDUKASYON | Sistema ng Paaralan |


______________________________________________________________________________________

WIKA | ENGLISH |
______________________________________________________________________________________

Karagdagang Salita (Filipino) | | CHINO


_____________________________________________________________________________________

| | HINDU
______________________________________________________________________________________

| LIBRO, MESA, SILYA, ABRELATA |


______________________________________________________________________________________

INDUSTRIYA | | CHINO
______________________________________________________________________________________

| ________________________ | ARAB

| ________________________ | HAPON

GUMUHIT NG( 10 ) MGA MINANA O NATUTUHAN SA MGA DAYUHAN .

ARALIN 4
2ND PERIODICAL EXAMINATION
____________________ 1. Sila ay katulad ng mga Ita o Negrito.

____________________ 2. Nanirahan sa Timog ang mga ito, Ang balat nila ay maitim.

____________________ 3. Ang mga Nongoloid ay nanirahan ditto.

____________________ 4. Pinanggalinagn ng lahing kayumanggi

____________________ 5. Sa ating mga ninuno, sino ang may balat na puti.?

____________________ 6. Sino ang may balat na manilaw nilaw?

____________________ 7. Relihiyon ng mga pilipinong nanirahan sa mga kapatagan ng Luzon at Visayas.

____________________ 8. Ang pinakamalaking pangkat ng mga Kristyano.

____________________ 9. Ikalawang pinakamalaking pangkat ng mga Kristyano.

____________________ 10. Dito matatagpuan o naninirahan ang ikalawang pangkat ng mga Kristyano

____________________ 11. Mga Pilipinong hindi naimpluwensyahan ng mga Espanol dahil hindi ito nasakop.

____________________ 12. Ang mga Muslim ay naimpluwensyahan nito.

____________________ 13. Pamayanang Tribal na hindi gaanong naimpluwensyahan ng mga dayuhan..

____________________ 14. Ito ay pangkat ng mga Baluga, Ita o Negrito.

____________________ 15. Halimbawa ng pangkat ng mga indigenous people na umukit ng Payew o palayan.5.

ISULAT KUNG TAMA O MALI

_________ 1. Higit na marami ang Pilipinong hindi gaanong naimpluwensyahan ng mga dayuhan.

_________ 2. Magkakatulad ang ugali at wika ng mga Pilipino sa Mindanao at Luzon.

_________ 3. Ang mga Pilipinong naimpluwensyhan ng mga espanol at amerikano ay mga Kristyano.

_________ 4. Ang mga muslim ay hindi nasakop ng mga Arab.

_________ 5. Hindi nasakop ng mga dayuhan ang mga Indigenous na pangkat.

_________ 6. May mga taga Mindanao na Muslim dahil sa Impluwensya ng mga Arab.

_________ 7. Magkakaiba man ang mga naninirahan sa Pilipinas sila ay mga Pilipino.

_________ 8. Ang mga Bisaya ang pinakamaliit na pangkat ng Pilipino.

_________ 9. Naimpluwensyahan ng mga Hindu ang mga Pilipino

_________ 10. Ibat- ibang mga pangkat ng dayuhan ang nagkaroon ng impluwensya ng mga Pilipino.

_________ 11. Ang karaniwang Pilipno ay kayumanggi.

_________ 12. Mas marami ang mga nabibilang sa mga indigenous na pangkat kaysa sa Kristyanong Pilipino.

_________ 13. Nabago ng mga dayuhan ang kulturang Pilipino.

_________ 14. Karamihan sa mga Pilipino ay naimpluwensyahan ng Kristyanismo.

_________ 15. May mga mapupiting Pilipino dahil sa namana nila ito sa mga Espanol.
ARALIN 6
MGA IMPLUWENSYA NG MGA DAYUHAN SA ATIN.

I. CHINO( NAGMULA SA CHINA)

Mga katangian ng mga Chino:

1. Katamtaman ang taas

2. Maputi na manilaw ang balat.

3. Singkit ang mga mata.

4. Tuwid at itim ang buhok.

Impluwensya ng mga Chino.

1. Pagkain: pansit, mami, tsaaa,

2. Pananamit: damit na puti, paying tsinelas

3. Gamit: alahas, paputok, porselana

4. Pananalita: sanko, ditse, singsing

5. Paggalang sa matatanda at pagsasamasama ng kasapi ng mag-anak.

BUDDHISMO : relihiyong ng mga Chino namana rin natin sa kanila.

II.ARAB

Impluwensya ng mga Arab.

1. Nagdala sila ng mga kagamitan yari sa

a) metal

b) telang sutla

c) paying at porselana

2. Arabic - sistema ng pagsulat.

3. Mga disenyong okir at arabesque

4. Sa sayaw na singkil at mga instrumentong pangmusika.

5. Pagsusuoo ng Putong sa ulo

6. Pananamit ng sarong ng mga taga Mindanao.

RELIHIYONG ISLAM : NAIPAMANA RIN SA MGA Pilipino sa Mindanao. ( Mga MUSLIM)

PANGKAT NG MGA TAONG MUSLIM ( bawat pangkat ay may sariling wika at kultura na ginagamit)

1. Maranao

2. Maguindanao

3. Tausog

4. Samal

5. Badjao

III.HINDU(NAGMULA SA INDIA)

Mga Katangian
1. Kayumanggi ang balat 4. Matangos ang mga ilong

2. makakapal at maitim ang mga labi 5. malalim at mabilog ang mga

mata

3. tuwid ang buhok.

Mga minana natin na mga salita (diwata, bilanggo, suka, saksi, mukha, sutla )

IV. HAPON

Mga katangian:

- singkit ang mata

- manilaw nilaw ang balat

- tinuruan tayo ng pag alaga ng mga bibe at isda.

- Natutuhan din sa kanila ang pagpapanday o paggawa ng mga sandata at kagamitang bakal’

V. MGA ESPANOL ( Nagmula sa Spain)

1521- ng sakupin ng mga espaniol ang pilipinas.

(300 taon sumailalim sa mga kastila/espanol)

Relihiyong Katoliko- Pinalaganp ng mga Espanol sa mga Pilipino na nagging Relihiyon ng mga Katoliko

sa Pilipinas.

Mga katangian ng mga ESpanol:

1. Matatangkad O matataas

2. mapuputi ang balat

3. mamula mula ang mga balat

4. manipis ang mga labi

5. matatangos ang ilong.

VISAYAS- maraming pamilya ang nakatira ditto, ang may katangiang tulad ng mga espanol.

ZAMBOANGA AT ILANG LALAWIGAN NG LUZON-

Mga SALITA NAMANA NATIN SA MGA ESPANOL

- mesa - silya - libro - abrelata

V. AMERIKANO

MGA KATANGIAN

- matangos ang ilong

- matatangkad at mapuputi

- iba iba ang kulay ng buhok( may itim, kulay ginto, mala chocolate)

- iba iba ang kulay ng mga mata ( may asul, tsokolate, o berde)

MGA NAMANA NATIN:


- Relihiyong Protestante - natutunan natin relihiyon sa mga amerikano.

- Pananamit

- Kumain ng hotdog , hamburger at steak.

- Paggamit ng wikang ingles

- Tinulungan nila tayo magkaroon ng PAMAHALAANG DEMOKRASYA.

- Nagpalaganap ng edukasyong pampubliko, kaya maraming nakapag-aral..

- 40 taon tayo napasailalim sa mga amerikano.

CAVITE,OLONGAPO AT ANGELES ( mga katangiang pisikal na amerikano ang namana nila ditto.)

IMPLUWENSYANG ESPANOL AT AMERIKANO

LUZON AT VISAYAS ( higit na naimpluwensyahan ng mga Espanol at Amerikano.

KRISTYANISMO - ang nagging relihiyon ng mga taga LUZON AT Visayas.

PANGKAT NG MGA KRISTYANO

1. BISAYA - pinakamalaking pangkat ng mga Kristyano

( binubuo ng mga Sugbuhanon ng Cebu, Waray ng Samar at Leyte, at Hiligaynon o

Ilonngo)

2. TAGALOG - Ikalawang pangkat ng mga kristyano.

( Matatagpuan sila sa Gitnang Luzon)

3. ILOCANO - Naninirahan ang mga Ilokano sa Hilagang Kanluran ng Luzon

4. BICOLANO

5. KAPAMPANGAN

6. PANGASINENSE

MGA PAMAYANANG TRIBAL

INDIGENOUS - ang pamayanang tribal na hindi gaanong naimpluwensyahan ng mga dayuhan.

- mga nakatira sa liblib na lugar o bundok.

- may 70 pangkat ng mga indigenous

Mga Pangkat ng mga Indigenous people(pamayanang tribal)

- Matatagpuan sa sa kabundukan ng Zambales, Sierra Madre, Panay at Negros

1, Baluga 4. Ifugao

2. Negrito

3. Ita
ARALIN 5 MGA UGALING PILIPINO

1. Magalang

2. Masipag

3. Matalino, malikhain at maparaan

4. Matulungin

5. Madasalin at Malaki ang Pagtitiwala sa Maykapal

6. Mahigpit ang Pagbubuklod ng Mag-anak

7. Mahusay Makisama

8. Malugod na Pagtanggap ng bisita

9. Masayahin

10. Mahilig sa Pagkain


MAKABAYANG 3
1 PERIODICAL TEST
ST
TEST I. PILIIN ANG TAMANG SAGOT AT BILUGAN

1.Ang bundok ng sierra madre ay matatagouan sa

a) Luzon b) Visayas c) Mindanao

2.Ano ang pinakamahabang bulubundukin sa bansang pilipinas?

a) Bundok ng Sierra Madre b) bulubundukin ng Cordillerra c) bulubundukin ng


Caraballo

3. Isang lambak na matatagouan sa Sierra Madre.

a) Lambak Trinidad b) Lambak Cagayan

4. Saan matatagpuan ang pinakamalawak na kapatagan ng bansa.

a) Bataan b) Gitnang Luzon c) Palawan

5. Tawag sa bahagi ng lupang halos napapaligiran o naliligid ng tubig.

a) pulo b) bundok c) tangway

6. Pangunahing Industriya sa lalawigan ng Nueva Ecija?

a) pangingisda b_ pagsasaka C) Pagmimina

7. Anong pangunahing industriya o produkto ang matatagpuan sa Lambak Cagayan?

a) gulay b) isda c) tabako

8. Ang pangunahing industriya dito o produkto ay strawberry, mga gulay at patatas.

a) Lambak Cagayan b) Lambak Trinidad c) Albay

9. Mayaman ang bukirin sa niyog at abaka

a) Pangasinan b) Bicol c) Nueva Ecija

10. Pangunahing Industriya ng pagsasaka. Sa Nueva Ecija.

a) palay b) mais c) tubo

11. Ditoo nakakahuling isda katulad ng tuna, dilis ar pompano.

a) Palawan b) Nueva Ecija c) Bicol

12. Mayaman sa mga minahan ng ginto, pilak, tingga at tanso

a) Zambales b) Marinduque c) Bulacan

13. May deposito ng chromite.

a) Mountain Province b) Palawan c) Zambales

14.Maraming minahan ditto ng ginto at tanso.

a) Mindoro b) Camarines Norte c) Masbate

15. Ano ang pangunahing industriya sa Rizal, Luzon, Bulacan ,La Union at Masbate

a) Pangingisda b) Pagmimina c) Pagsasaka

TEST II. PILIIN SA IBABA ANG TAMANG SAGOT AT ISULAT SA PATLANG.

1. Pinakamalawak na kapatagan _____________________________________________

2. Bantog na bulkan _____________________________________________


3. Pinakamaliit na bulkan _____________________________________________

4. lupang naliligid ng tubig _____________________________________________

5. Saang dako ng Luzon may karagatan? _____________________________________________

6. Pinakamahabang ilog sa Hilaga ng Luzon _____________________________________________

7Ilog ng pinanggagalingan ng enerhiya para


sa kuryente _____________________________________________

8. Dito galling ang elektrisidad sa hilaga at gitnang Luzon ____________________________________________

9. Katubigan na lumalabas mula sa ilalim ng lupa ______________________________________________

10 Mainit na bukal na pinagkukuhaan na rin ng enerhiya _____________________________________________

11. Tawag sa mga taong naghahabapbuhay ay sa pagmimina _________________________________________

Bulking Mayon, Tangway, Ilog Cagayan, Ambuklaw at Binga. Tiwi Hot Spring,
minero

Gitnang Luzon, Bulkang Taal, Silangan, Ilog agno, Bukal

MGA PANGUNAHING INDUSTRIYA:

TEST III. PAGTAMBALIN ANG MGA SALITA


A B

____________a) Mayon a) bulkan

____________2) Makiling b) bundok

____________3). Cagayan c) lambak

___________ 4) Gitnang Luzon d) Tangway

___________5) Sierra Madre e) Kapatagan

___________6) Tiwi f) Bulubundukin

___________ 7) Agno g) ilog

___________ 8) Taal h) lawa

___________ 9. Paxific i) bukal

___________10) Tim+og China j) dagat

k) talom

l) karagatan

TEST IV. ISIPINA T ISULAT ANG SAGOT SA PATLANG.

____________________________ 1. Nagsasalitang Ibon.

____________________________2. manok na maliit ang katawanm pula ang balahibo at mahaba ang buntot.

____________________________ 3. Pinakamaliit na primate sa buong daigdig.

____________________________ 4. Pinakamaliit na usa sa mundo.


____________________________ 5. Dito nakukuha ang mga mineral trOso o kahot at mga halamang gamut.

____________________________ 6. Pangunahing produkto sa Nueva ecija.

____________________________ 7. Pangunahing Produkto sa Benguet.

____________________________ 8. Pangunahing produkto sa Bicol.

____________________________ 9. Pangunahing Industriya sa Palawan

____________________________10. Pangunahing produkto sa Lambak Cagayan.

TEST V. PAGTAMBALIN.ISULAT ANG TITIK NG TAMANG TITIK.

______________ 1. strawberry at ube a. Ilocos

______________ 2. mga kumot na hinabi ng kamay b. Pateros

______________ 3. RTW c. Batangas

______________ 4. balut, itlog na maalat d. Tarlac

_______________ 5. sapatos at tsinelas e. Trinidad

_______________ 6. burdadong tela f. Baguio

_______________ 7. pili at mga kagamitang yari sa g. Taytay


Abaka
________________ 8. pinakamalawak na pataniman h. Marikina
Ng palay
_______________ 9. pataniman ng tabako i. Bicol

_______________ 10. lambak na tinataniman ng mga j. Cagayan


Gulay at prutas

TEST VI. VISAYAS

MAKABAYAN 3 4TH MONTHLY TEST

1. Sangay na pinamumunuan ng panguloi at kanyang gabinete


2. Binubuo ng mga senador at kinatawan
MAPE 3
2ND MONTHLY TEST
WRITE THE CORRECT ANSWER.

___________________ 1. Is the tune that remembered a song.

___________________ 2. It has different direction

___________________ 3. It is the tune of the song.

___________________ 4. It is the succession of tones used in a meaningful way.

___________________ 5. When the directions of the melody goes up.

___________________ 6. When the melody goes down.

___________________ 7. When it stays in one direction

___________________ 8. Composed of eight notes


___________________ 9. The notes in the major scales are called.

___________________ 10. How many notes are there in the major scale.

8 NOTES MELODY ASCENDINGSTATIONARY

MAJOR SCALES SO-FA SYLLABLES DESCENDING

FILL IN THE BLANK

1. The notes in the major scale are in ________________ and ________ steps.

2. The ___________________ have BLACK keys in between .

3. The _________________________ are two white keys with no black.

4. The _________________________ is a popular Christmas song.

5. FILL IN THE MISSING SYLLABLES: DO _____ _____ FA _____ LA ______ ______

6. The major scales begins and ends with _______.

7. The major scale is composed of _________ notes.

8. The happiest season on Earth is __________________________.

9. The notes on the major scale are in _____________ and _____________ steps.

10. When you mix two primary colors together.

MAPE 3 (4TH MONTHLY TEST)

________________ 1. Our partner songs are called ________________

________________ 2. Songs from our ancestors.

________________ 3. Produce harmony.

________________ 4. A played that a leader starts any movement which is repeated

by the boy or girl next to him.

________________ 5. Is a melody that goes in circles when sung by

two or more groups that start the different lines.

________________ 6. Is the lowest note in triad.

________________ 7. is a chord of three notes a third from each other.

________________ 8. Is the most important note in the triad.


________________ 9. Is apicture of land, landforms and the plants animals near it.

________________ 10. are artists who draw the pictures in books.

Partner songs Root notes landscape

Filipino Folk Songs Sagidi-sagidi triad

Folk songs Illustrators Root Round songs

___________ 1. Tawag sa binabayad ng mga mamamayan sa pamahalaan.

___________ 2.

1.Filipino folk songs

2. Folk songs

3. partner songs

4. sagidi-sagidi

5. round songs
63. root notes

7. triad

8. root

9. landscaping

illustrator