Вы находитесь на странице: 1из 4

DANI OTVORENIH VRATA

ZDRAVSTVENA
USTANOVA

DJELATNOST

VRIJEME

PRVI PREGLED/ DIJAGNOSTIKI


POSTUPAK

RADILITE

16-20 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

ORDINACIJA ZA NEUROLOKU ULTRAZVUNU DIJAGNOSTIKU

Neurologija

14.,15. i 16.
rujna
15-Sep

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

OPA NEUROLOKA AMBULANTA

Neurologija

17. i 18. rujan

16-20 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

ORDINACIJA ZA EEG DIJAGNOSTIKU

Gastroenterologija

14.-18. rujna

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

GASTROENTEROLOKA AMBULANTA

Kardiologija

14.-18. rujna

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

KARDIOLOKA AMBULANTA

Kardiologija

14.-18. rujna

16-20 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

AMBULANTA ZA UZV SRCA

Kardiologija

14.-18. rujna

16-20 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

AMBULANTA ZA ERGOMETRIJU

Oftalmologija i optometrija

14-Sep

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

OPA OFTALMOLOKA AMBULANTA

Oftalmologija i optometrija

15-Sep

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

DJEJA OFTALMOLOKA AMBULANTA

Oftalmologija i optometrija

16-Sep

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

AMBULANTA ZA LEE I PREDNJI SEGMENT OKA

Oftalmologija i optometrija

17-Sep

16-20 H

SPECIJALISTIKI
PREGLED/DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

AMBULANTA ZA OCT

Oftalmologija i optometrija

18-Sep

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

AMBULANTA ZA VIDNO POLJE

Fiziklana medicina i
rehabilitacija

14.,16. i 18.
rujna

16-20 H

PRVI PREGLED

AMBULANTA ZA FIZIKLANU MEDICINU I REHABILITACIJU

Neurologija

16-Sep

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

ORDINACIJA ZA TCD I EKSTRANIJSKI DOPLER

Kardiologija

16-Sep

PRVI PREGLED/ DIJAGNOSTIKI


POSTUPAK

ORDINACIJA ZA KARDIOLOGIJU

Gastroenterologija

15-Sep

PRVI PREGLED/ DIJAGNOSTIKI


POSTUPAK

ORDINACIJA ZA GASTROENTEROLOGIJU

Oftalmologija i optometrija

17-Sep

PRVI PREGLED

DJEJA OFTALMOLOKA AMBULANTA

Fiziklana medicina i
rehabilitacija

15-Sep

PRVI PREGLED

ORDINACIJA ZA FIZIKALNU MEDICINU

Neurologija

KB SVETI DUH

DATUM

OB ZADAR

OB VARADIN

Kardiologija

15-Sep

08-12 H

PRVI PREGLED

SLUBA ZA INTERNE BOLESTI

Kardiologija

15. i 17. rujan

08-11 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

SLUBA ZA INTERNE BOLESTI

Gastroenterologija

15-Sep

11-15 H

PRVI PREGLED

SLUBA ZA INTERNE BOLESTI

Oftalmologija i optometrija

15-Sep

12-16 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU KLINIKE ZA KIRURGIJU

Kardiologija

14., 15., 17. i 18.


rujan
16-Sep
14., 15., 17. i 18.
rujan
16-Sep

Gastroenterologija

14.-18. rujna

16-20 H

Oftalmologija i optometrija

14., 15., 17. i 18.


rujan

16-20 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

Fiziklana medicina i
rehabilitacija
Fiziklana medicina i
rehabilitacija reumatologija
Neurologija

14., 15., 17. i 18.


rujan

16-20 H

PRVI PREGLED

16-Sep

08-12 H

PRVI PREGLED

18-Sep

11.30- H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

Gastroenterologija

17-Sep

Gastroenterologija

18-Sep

Kardiologija
Kardiologija
Kardiologija

16-20 H

PRVI PREGLED

08-12H

PRVI PREGLED

16-20 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

08-12H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK
PRVI PREGLED/ DIJAGNOSTIKI
POSTUPAK

OB PULA

09- do kraja radnog


vremena
09- do kraja radnog
vremena

POLIKLINIKA

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

POLIKLINIKA

PRVI PREGLED/ DIJAGNOSTIKI


POSTUPAK

Kardiologija

OB "DR. JOSIP
BENEVI" SLAVONSKI
BROD

PRVI PREGLED

Oftalmologija i optometrija

16-Sep

11.45-14 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

POLIKLINIKA -GLAUKOMATOLOGIJA/ANTIGLAUKOMATOLOKA AMBULANTA

Oftalmologija i optometrija

17-Sep

08-10.30 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

POLIKLINIKA

Oftalmologija i optometrija

18-Sep

13-15 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

POLIKLINIKA

PRIJEPODNE

SPECIJALISTIKI PREGLED

14., 15., 17. i 18.


Oftalmologija i optometrija
rujan
Oftalmologija i optometrija

16-Sep

POPODNE

SPECIJALISTIKI PREGLED

Fiziklana medicina i
rehabilitacija

15-Sep

12.30-14.30 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

AMBULANTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE (lokacija Trg Pobjede,


Slavonski Brod)

Fiziklana medicina i
rehabilitacija reumatologija

18-Sep

07.30-10 H

SPECIJALISTIKI PREGLED

REUMATOLOKA AMBULANTA

Neurologija

14.-16. rujan

14-18 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

Neurologija

17-Sep

14-18 H

DIJAGNOSTIKI POSTUPAK

Kardiologija

17. i 18. rujan

15.30-17.30

SPECIJALISTIKI PREGLED

Gastroenterologija

14.-15. rujna

15.30-17.30

SPECIJALISTIKI PREGLED

Oftalmologija i optometrija

14., 16. i 18.


rujan

15.30-17.00

SPECIJALISTIKI PREGLED

OB DUBROVNIK

POSTUPAK
DOPPLER KAROTIDNIH I VERTEBRALNIH ARTERIJA
SPECIJALISTIKI PREGLED
EEG
GASTROENTEROLOKI PREGLED
KARDIOLOKI PREGLED
UZV SRCA
ERGOMETRIJA
SPECIJALISTIKI PREGLED
SPECIJALISTIKI PREGLED
SPECIJALISTIKI PREGLED
SPECIJALISTIKI PREGLED
SPECIJALISTIKI PREGLED
PRVI PREGLED (dijagnoza akutno bolno rame, svjea trauma
(neposredno po "skidanju imobilizacije) te "svjea" pareza n.
facijalisa
COLOR DOPPLER CAROTIDA (CDFI)
PRVI PREGLED + UZV

PRVI PREGLED + UZV

PRVI PREGLED

PRVI PREGLED ZA ODRASLE I DJECU

PRVI KARDIOLOKI PREGLED


UZV SRCA
PRVI PREGLED
OCT OKA

PRVI KARDIOLOKI PREGLED


PRVI KARDIOLOKI PREGLED
UZV SRCA
UZV SRCA
PRVI PREGLED/UZV ABDOMENA

SPECIJALISTIKI PREGLED

PRVI PREGLED
PRVI REUMATOLKI PREGLED
COLOR DOPPLER - 5 PACIJENATA
PRVI GASTROENTEROLOKI PREGLED
GASTROSKOPIJA

PRVI KARDIOLOKI PREGLED, UZV SRCA I ERGOMETRIJA

OFTALMOLOKI PREGLED
OPI OFLAMOLOKI PREGLED
OPI OFLAMOLOKI PREGLED
OFTALMOLOKI PREGLED - 10 PACIJENATA
OFTALMOLOKI PREGLED - 15 PACIJENATA
PRVI I KONTROLNI PREGLED

PRVI I KONTROLNI PREGLED


COLOR DOPPLER KRVNIH ILA VRATA
EMNG
KARDIOLOKI PREGLED
PREGLED GASTROENTEROLOGA
PREGLED OFTALMOLOGA