You are on page 1of 8

FLIPPED LEARNING DAN

FLIPPED CLASSROOM
HAFEEZ SHAFEEK BIN AHSOH
PISMP BAHASA MELAYU (SJKT) AMBILAN JANUARI 2012
EDU3093

Flipped
Classroom
Konsep pedagogi masa kini yang menggantikan
pedagogi berbentuk tradisional
Menggantikan kuliah dalam kelas dan
menggalakkan penerokaan
Pengajaran satu hala berubah menjadi
persekitaran pembelajaran bimbingan-inkuiri
Perpusatkan pelajar

Langkah-Langkah
Pengajaran
Flipped Class

Sebelum berjumpa murid di kelas, pelajar diminta untuk belajar


sendiri di rumah mengenai isi pelajaran untuk pertemuan
seterusnya, dengan menonton video pembelajaran hasil guru itu
sendiri ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain.

Pada pembelajaran di kelas, peserta / murid


dibahagikan menjadi beberapa kumpulan yang
saling membantu.
Peranan guru ketika pembelajaran belajar berlangsung
adalah memudahkan berlangsungnya perbincangan dengan
kaedah kooperatif learning. Di samping itu, guru juga akan
menyiapkan beberapa soalan dan penilaian dari bahan
tersebut.

Guru memberikan kuiz / ujian sehingga pelajar sedar bahawa


aktiviti yang mereka lakukan bukan hanya permainan, tetapi
merupakan proses belajar, serta guru berperanan sebagai
fasilitator dalam membantu pelajar dalam pembelajaran serta
menyelesaikan soal soal yang berkaitan dengan isi pelajaran.

Strategi Flipped
Classroom
mengurangkan jumlah arahan langsung dalam amalan
mengajar

memaksimumkan interaksi satu sama lain


menggunakan teknologi yang menyediakan
tambahan yang menyokong bahan pembelajaran

Memanfaatkan masa di kelas untuk bekerja


menyelesaikan masalah, pembangunan konsep, dan
terlibat dalam pembelajaran kolaboratif.
Memberikan pembelajaran kelas atau kandungan
pengajaran sebagai pekerjaan rumah.

Kelebihan Flipped
Classroom
Memberi peluang kepada pelajar untuk perbincangan
dan interaksi dalam dan di luar kelas.
Lebih banyak masa digunakan untuk berinteraksi
dengan pelajar dan bukannya untuk memberi kuliah.

Pelajar dapat mengakses video tersebut dari manamana tempat asalkan mempunyai sambungan
internet yang cukup, bahkan boleh dimuat turun
dan lebih puas untuk menontonnya berulang-ulang.

Pelajar membuat refleksi tentang pembelajaran mereka


dan mengatur senarai soalan mengenai apa yang
mengelirukan mereka.

Kelemahan Flipped
Classroom
Tidak semua pelajar boleh mempunyai akses kepada
komputer di rumah atau di luar sekolah.

Hanya kepada kawasan tertentu sahaja

Memerlukan kemahiran TMK guru


Sesetengah pelajar tidak memainkan peranan
dalam perbincangan berkumpulan kerana rasa
malu dan segan.