You are on page 1of 40

ArtiosCAD 12

Sch bi tp

Gii thiu

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

1. Gii thiu
ArtiosCAD
Cho mng bn n vi b bi tp ArtiosCAD c bn, cc thao tc c bn s c m t
li theo tng bc gip cho bn d dng thc hin cc bi tp ca b ti liu ny.
Vi cc cng c c bit dnh ring cho thit k cu trc bao b chuyn nghip, pht trin
tng sn phm, m phng 3D v h tr sn xut (manufactoring) ArtiosCAD l mt sn
phm khng th thiu ca cc nh sn xut bao b chuyn nghip.
ArtiosCAD l mt phn mm l tng cho thit k tt c cc loi carton sng, carton duplex
v POP, POS, FSDU display.
Cc m-un chc nng ca AC
Hnh bn di m t cc chc nng khc nhau ca ArtiosCAD. Mi m-un u yu cu
bn phi mua bn quyn cho n.

Trang 1

Gii thiu

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

1.1 Bn quyn tc gi
B bi tp ny c dch t ti liu ArtiosCAD 12 Traning ca Esko Artwork bng ting Anh
sang ting Vit. Cc thng tin v bn quyn tc gii ca ti liu ny mi cc bn xem trong
ArtiosCAD Traning Document (bn gc).
Ti liu ny c dch bi Nguyn Vit Hng. Vi mong mun gip cho cc bn c am
m, thch tm hiu v thit k cu trc bao b hiu v s dng c cc chc nng c bn
ca phn mm ArtiosCAD. Cc bn c th s dng v chia s ti liu ny min ph.

1.2 Hc ArtiosCAD
Nu bn khng c thi gian t hc hoc cn bit cc tnh nng chuyn su hn bn c
th tham gia lp Hng dn s dng ArtiosCAD 12 ca mnh.
Lin h bit thm thng tin:
Nguyn Vit Hng
Email: viethungcni@yahoo.com
Tel: 0909295967

Trang 2

Gii thiu

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

1.3 ArtiosCAD c bn: Thit k 2D

Mc tiu bi hc
Trong phn ny hc vin s c hc cc chc nng chnh yu ca ArtiosCAD.

Sau khi hc khi hc xong hc vin c th:


T thit k c cu trc ca mt sn phm (bao b, POP Display)
Xut file thit k thnh cc dng file ph hp vi cc thit b (Output) v phn
mm khc (Export).

Trang 3

Gii thiu

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thc hin iu chnh mt s thit lp c bn trong defaults ca ArtiosCAD.


Qun l c DataCenter (c bn)

Cc yu cu
Trc khi bt u hc bn nn trang b cho mnh cc kin thc sau:
H iu hnh Windown
Thit k cu trc bao b

B ti liu hc tp
Sch bi tp (ArtiosCAD Traning Book)
File bi tp
Sch hng dn s dng ArtiosCAD (User Guide)
Cc phn ca b bi tp c mi lin h cht ch vi nhau. Cc file bi tp s c nhc
n trong cc bc hng dn ca sch bi tp. Cc hng dn c th v cc chc nng
ca phn mm s khng c th hin y trong sch bi tp, m n ch ch ra v tr
ca chc nng trong sch hng dn s dng ArtiosCAD. Nh vy thiu mt trong 3
th trn bn s khng th hon thnh c bi hc ny.

Ch quan trong cho cc thit lp mc nh (defaults)


Tt c cc thit lp iu c tiu chun ha. Chng bao gm cc thit lp v phm tt.
Nu thay i chng th mt s thao tc s b thay i. Ngha l sau khi ci t phn mm
bn nn gia nguyn cc thit lp c.

Trang 4

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Gii thiu

1.4 Icon
Trong quyn sch ny cc hnh ng hoc thao tc thc hnh c m t bng cc icon,
ngha ca chng c m t nh trong bng di y:

Cc dng thng tin


Icon

ngha
Lu file
Tip tc bi hc sau khi hng dn
Mc tiu bi hc
Cc bc thc hin
Kt qu ca bc hoc bc ph
Kt qu sau khi thc hin bi tp
Thng tin trong sch hng dn s dng
ArtiosCAD
Cc chc nng mi trong ArtiosCAD 12.0
Thng tin b sung ca ViHu

Giao din phn mm


Icon

ngha
trn thanh Toolbar
trn thanh Status
Hp thoi
Tab
ng hp thoi

Thao tc click chut


Icon

ngha
Nhp chut tri
Nhp p chut

Trang 5

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Gii thiu

Icon

ngha
Nhp chut phi
R chut
Chn mt dng trong list
Chn checkbox

Thao tc trn bn phm


Icon

ngha
Nhn phm
Nhp ch hoc s

Trang 6

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Gii thiu

1.5 Cc nh ngha
Trong sch bi tp ny cc thut ng s c s dng ni n cc phn khc nhau ca
mt hp.
Cc vng quy nh trn sn phm
Cc vng thng dng trn mt cu trc hp:

Vng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ngha
Dust flap
Top closure panel
Upper tuck flap
Glue flap
Rear panel
Right side panel
Front panel
Left side panel
Bottom closure panel
Lower tuck flap

Trang 7

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

2. Thit k cu trc
Trong bi hc ny bn s hc cc cng c thit k cu trc quang trng nht.

Tng quang
Bn s hc cch v cu trc sn phm nh vo 2 m un ca ArtiosCAD:
Builder
Designer

Builder
Xem Builder > What is Builder?
Builder cho php bn to ra mt hp mi da trn th vin mu c sn. Tuy nhin, trong
nhiu trng hp sau khi dng mu bng Builder chng ta phi thay i chiu chiu di, v
tr ng cn b hay thm bt cc chi tit khc. Nhng builder khng lm c vic .

Designer
Xem Designer > Introductin to Designer
Chc nng designer cho php bn thm cc chi tit vo thit k (c dng t th vin
mu). Hn na, chc nng design cung cp cho bn cc cng c thit k cu trc bao
b theo tng ca bn mt cch nhanh chng v d dng.
Bn phi mua m un designer ca ArtiosCAD th bn mi c th s dng cc cng c
thit k. Chc nng Builder khng bo gm cc cng c .

Bi hc
c th s dng cc cng c thit k cu trc bn cn phi hc qua cc bi hc sau:
Mi trng lm vic
Geometry Macros v Rebuild
Views v Seclection
Geometry
Construction lines
Annotation v layer
Cng c chnh sa
Cng c iu chnh

Trang 8

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

2.1 Mi trng lm vic


Trong bi ny bn s lm quen vi mi trng lm vic trong phn mm ArtiosCAD.
Khi ng phn mm
Cc thit lp cho Single Design
Cc thnh phn ca ca s Design
Thanh cng c
Hin th cc thanh cng c
Running a Standard

2.1.1 Khi ng phn mm


C hai cch khi ng ArtiosCAD
Start > All Programs > Esko > ArtiosCAD >

trn Destop

2.1.2 V thit k mi
Khi bn to mi mt thit k, iu u tin l phi chn Parameter Set (h o lng) v
Board (vt liu).
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Parameter sets
Parameter sets l mt tp hp cc thit lp mc nh trong lc bn v, chng c lin quan
n cc yu cu thc t ca thit k hoc qu trnh sn xut. Cc thit lp c th da trn
bt c yu t g - nh l yu cu ca khch hng, yu cu ca thit b sn xut.
Single design parameter sets bao gm cc thng s sau:
Dng Ch U s c s dng
Hng sng-carton hoc hng s giy (flute/grain)
Mt trong hay mt ngoi (Side up: Print side/In side))
Bleed v khong offset ca Varnish

Trang 9

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

2.1.3 Cc thnh phn trong mi trng thit k


Trong ArtiosCAD c 3 mi trng lm vic chnh l: Design, Manufactoring, 3D
Design: mi trng thit k cu trc 2D vi cc cng c v nhm chc nng ph
hp vi cng vic v cc ng cu trc.
Manufactoring: mi trng thit k dnh cho cng vic bnh hp, nesting hp th
cng hay t ng. Cha cc cng c h tr cho bnh hp.
3D: mi trng h tr cho vic dng hnh 3D ca bo b. C cc cng c h tr
cho 3D.

Ca s Design
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements
Ca s Design ca ArtiosCAD bao gm 4 vng chc nng chnh:
1. Thanh Menu, thanh View v bng iu khin cng c
2. Cc cng c
3. Thanh Status
4. Vng thit k

Trang 10

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thanh Menu
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > The menu bar
Thanh Menu bao gm tt c cc lnh ca phn mm. Cc lnh c nhm thnh tng
menu hin th trn thanh menu. Khng phi tt c cc lnh trong thanh menu u c th s
dng c; ch c th s dng c chng khi bn mua cc chc nng c lin quan n
chng.

Thanh View
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > the View bar

Trang 11

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thanh View cha cc lnh m bn thng s dng.

Khi r chut vo cc nt trn thanh View khong vi giy s xut hin tn ca nt cng c .
Thanh View bao gm nhm lnh bn tri v nhm lnh bn phi. Trong nhm lnh bn tri:
Nt u tin dng m mt thit k c
Nt th hai dng lu thit k ang v
Nt th ba rebuil li thit k hin hnh
Nt th 4 chuyn thit k sang mi trng Manufactoring (bnh hp)
Nt th nm dng to cc print item
Nt th by thm, xa v iu chnh cc layer.
k bn dng nh ngha tch cht cho ng cu trc nh: cn, b, ...
cn li dng chn dy ca dao cn, dao b,...
Bn phi ca thanh View, bn s thy ba nt:
Nt

M t
Nt ny cho bit hng s giy hoc
hng sng ca thit k
Th hin mt trong hay mt ngoi ca
thit k
n v o chiu di ang s dng

Toolbar Master Controls - iu khin cc cng c hin th trn Toolbar


Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > The Toolbar Master Controls and Toolbars
Toolbars Master Controls dng bt/tt cc cng c dng cho thit k (design)
hoc cng c dng cho bnh hp (manufactoring) trn Toolbar. Nt u tin bao gm tt c
cc cng c c sp xp theo mc nh ca ArtiosCAD c gi l b cng c chun.
Nt th hai cho php bn to ra cc nhm cng c thch hp cho vic thit k ca bn,
chn cc cng c cn s dng t b cng c chun.
Cc cng c thit k
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > Designer toolbars

Trang 12

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Bn di y l ca s Toolbar Master Control.

Nhp vo icon ca tng nhm i tng bt tt chng.

Thanh Status
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > The status bar
Khi s dng mt cng c bt k thanh Status s cung cp cho bn nhng hng dn c
th ti tng thao tc bng dng thng tin bn di, dng trn s bao gm cc trng gi
tr ph hp vi tng cng c m bn chn, bn s nhp gi tr thch hp vo cc trng
trn thanh Status.

Vng thit k
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > The drawing area
Vng thit k l ni lm vic chnh ca bn. N ging nh mt t giy trng m bn dng
bt v thit k ca mnh ln . Lnh View mode trong menu View trn thanh menu s
iu khin cc i tng c hin th trn mn hnh. Bn di l hnh nh ca mt thit
k ang c v trong vng thit k.

Trang 13

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Trang 14

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

2.1.4 Toolbar

nh ngha li v thit lp mi cc nhm cng c


Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > The toolbar Master Controls and toolbars
Theo mc nh ban u th cch thanh cng c nm bn phi mn hnh lm vic. Bn c
th nhp ko tng nhm cng c n pha trn, di, bn tri thun li cho qu trnh
lm vic ca bn.
Ch : Trong ln u tin m ti liu, c th c mt s thanh cng c nm ri bn ngoi.
Bn c th nhp ko chng v nm chung vi cc thanh cng c khc hoc tt n i.
C 15 nhm cng c Design c cha v iu khin bi

(Toolbar Master Control).

Lu v tr ca thanh Cng c
Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > The Toolbar

Positions
V tr ca cc thanh cng c s c t ng lu khi thot ArtiosCAD, nhng bn c th
lu li v tr ca chng bng cch click View > Save Toolbar configuration. Bn c th
click View > Restore Toolbar configuration nu cc thanh cng c nm sai v tr (khng
nh bn mong mun). V tr ca cc thanh cng c c lu trong Registry.

Lm vic vi cc cng c Flyout


Xem Getting started with Esko ArtiosCAD > Concepts and Ideas in Esko ArtiosCAD > Design window elements > Flyout toolbar
Mt vi cng c c hnh tam gic mu gc di bn tri.

Cc cng c c tam gic mu s c cc cng c nm n bn di. Cc cng c ny c


cng dng gn ging nhau, chng c sp sp vo mt nt. chn cng c nm bn
di bn hy nhp gi chut vo cng c cc cng c nm bn di s t ng bay
ra.
Bn di l cng c Line vi flyout c m ra.

Khi mt cng c trong flyout c chn n s tr thnh cng c c hin th.

Trang 15

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

2.1.5 M mt thanh cng c


Trong hu ht cc bi hng dn, sau khi m mt trong cc file bi tp, bn s cn phi
m mt thanh cng c tng ng.

1. Trong thanh View pha trn mn hnh ca bn:


2.

Toolbar: kch hot thanh cng c bng cch click icon bn cnh tn ca n.

3. Ch : Bn cng c th chn All On hoc All Off m tt c hoc ng tt c cc


thanh cng c.
4.
Ch : Bn cn phi r v ko cc thanh cng c n cc v tr m bn mun.
Bn bt cc thanh cng c m bn cn.

2.1.6 Runing a Standard


Bn mun to hp F0411 trong th vin mu hp ca FEFCO. lm iu bn hy
Run a Standard.

1. File > Run a Standard


2. Chn mu hp:
a.
b.

Standard Catalog: ct bn tri, s Corrugated > 2. FEFCO > 400 Series.


F0411

c.
3. Chn thng s mc nh v vt liu cho thit k:
a.

Single Design Settings: ct bn tri, m Corrugated.

b.

Corrugated Metric Single design parameters

c. ct bn phi, m ArtiosCAD > Corrugated Board > C.


d.

M-32/200C (M-32/200 C Kraft)

e.
4. Nhp kch thc cho thit k:
a.

F0411:

1200 cho chiu L

Trang 16

Thit k cu trc

b.

305 cho chiu W

c.

140 cho chiu D

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

d.
S dng mu hp FEFCO F0411 to ra mt thit k mi.

2.2 Geometry Macros v Rebuild


Trong bi hc ny bn s c hc nhng phn chnh yu ca Geometry Macros v
Rebuilding.

Geometry Macros
Geometry Macros cung cp cho bn cc b phn ca bao b hp thng c s dng.

Rebuil
Cng c Rebuild c th c s dng to mt thit k mi da trn mu c sn bng
cch nhp cc thng s kch thc ph hp cho thit k.

Trang 17

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Hng dn
Theo nguyn tc th bn ch cn m file bi tp ln v lu li vi tn bt k. iu ny gip
cho bn gi c nguyn gc bi tp, sau ny bn c th lm li bi tp.
Cui bi hc ny bn s thm c phn l treo (hanger) vo hp nh bn di:

2.2.1 Thm l treo


Trong bi tp ny bn cn phi m file GeMaRe_00.ARD
Bn mun thm 2 l treo vo trong thit k ca bn. Trong trng hp ny bn s s
dng chc nng Geomaro

1.

GeMaRe_00.ARD

2. Chn chi tit


a. Tool > Geometry Macros

Trang 18

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

b.

Geometry Macros Catalog: m Hangers

c.

Hanger 1

d. nhp OK
3. Nhp kch thc cho l treo
a.

Geometry Macros Variables: Next>

b. Nhp thng s nh sau:

c. Nhp OK
4. Chn v tr l treo
a. Thanh Status,
b.

nt th 4

ng cn gia 2 l treo v r chut v pha di ng cn

c. Thanh Status,

20

d. Enter
L treo u tin c thm vo
5. Thm l treo pha trn
a. Lm li t bc 2 n 4a
b.

ng cn gia 2 l treo v r chut v pha trn ng cn

c. Thanh Status,

20

d. Enter
6. Save
Bng cch s dng mt Hanger trong Geometry Macro bn thm c 2 l c
vo thit k mt cch nhanh chng v d dng.

Trang 19

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

2.2.2 Thay i kch thc hp bng chc nng Rebuild


Nu cn thit, bn hy m file GeMaRe_01.ARD
Bn cn thay i chiu rng ca hp sau khi bn tin hnh dng hp t th vin
mu bng Builder.

1. Lm mt trong cc cch sau m hp thoi Rebuild:


Thanh View,

F5

Design > Rebuild Design...


2.
Rebuild: hy chc chn rng chc nng Automatically reinitialize subsequent
variables khng c click chn.
Ch : Nu chn chc nng ny th cc gi tr khc c lin quan n gi tr bn ang
thay i s khng c thay i theo. Nh vy mi quan h gia cc gi tr b ct t s
lm cho cu trc hp khng cn hp l na. Tuy nhin, trong mt s trng hp ta vn
dng chc nng ny.
3. Thay i chiu rng ca thit k:
a.

60 trong W

b.

Trang 20

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Rebuild Conflicts: cc gi tr trong hp thoi ny s c thay i t gi tr Defaul


sang gi tr hin ti (Current value) sau khi bn nhp OK.
A v M10, thay i gi tr ca n.

4.

Gii thch: Gi tr A v M10 ph thuc vo W, khi thay i W th A v M10 phi


thay i theo ph hp vi cu trc ca thit k. Nu bn khng mun thay i gi tr
no th b check gi tr .
5.
Bn thay i chiu rng ca thit k. kim tra qu trnh thay i kch thc bng
Rebuil c ng hay khng th bn s dng cng c o kch thc kim tra khong cch
gia 2 ng cn ca mt hng.

2.2.3 Thay i vt liu ca thit k vi chc nng Rebuild


Nu cn thit, bn hy m file GeMaRe_02.ARD
Hin ti, thit k ca bn c vt liu l Carton sng C M-32/200C. Bn mun thay i
thnh Carton sng E M-26/125E. Chc nng Rebuil cho php bn lm c iu .

1. M
Rebuild. Hy chc chn rng chc nng Automatically reinitialize subsequent variables khng c click chn.
2. Thay i vt liu
a.
b. Trong Board Selection, m ArtiosCAD > Corrugated Boards > E > M-26/125E
c.
d.
Rebuild Conflicts: Bn s thy cc bin c lin quan n dy vt liu trong
danh sch bin. Cc gi tr s c thay i nh hin th trong hp thoi nu bn click OK.
3.
Bn thay i vt liu ca thit k t carton sng C thnh sng E. thy c s
thay i cu trc ca thit k sau khi thay i vt liu th bn hy o khong cch ca top
closure v third flap trc v sau khi thay i vt liu.

Trang 21

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

2.2.4 n tp
Hy tt ht tt c cc file ang m.

Mc tiu bi tp
To mt thit k mi t th vin mu
Thm ca s v mt trc ca thit k.

Cng c s dng
Mu hp: Folding carton - 1. ArtiosCAD Folding carton > D.Standard slit lock top
> 4.Houghland bottom > Tuck on 2nd - Tab on 4th. (m hp: 141.06.ard)
Ca s: Geometry Macros > Utilities > Rectangular Windown

Kt qu
y l nhng g bn c sau khi hon thnh bi tp ny.

Trang 22

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

Kch thc
Kch thc hp
Thng s
Parameter Set
Board
L
D
W

Kch thc
Folding Carton - Metric - Single design
parameters
M-SBS-300 (M-SBS-300)
60
100
40

Kch thc ca s
Thng s
Chiu rng ca s
Chiu cao ca s

Kch thc
40

Bn knh gc bo
Khong cch t tm
ca s n cnh trn
ca mt trc

10

60

53

Trang 23

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

2.3 Views v Selection


Trong bi hc ny bn s bit c hc cc ch hin th v cc cch chn i tng
(ng cn, b,...) trn mn hnh lm vic.

Ch hin th
Chn i tng
Select By:

Nhm cng c iu chnh ch hin th


Thanh cng c View
bao gm cc cng c gip cho bn c cc ch hin th ph hp vi
bn, qu trnh v thit k c nhanh chng v chnh xc.
Nt cng c

Tn

Cng dng

Zoom Rectangle

Phng to

Scale to Fit

Phng to/ thu nh cho va vi ca s


lm vic (Ctrl +D)

Scale to Fit with


Border

Phng to/ thu nh cho va vi khung

Center-Point
Zoom

Phng to ti im

Zoom Out

Thu nh

Pan/Zoom

Di chuyn vng lm vic

View Mode

Ch hin th

Nhm cng c Extend/ Measure (M rng v o):


To ra cc ng ging gip bn nh v chnh xc cc im v. Cung cp thng
s kch thc ca tng i tng mt cch nhanh chng.
Nt cng c

Tn

Cng dng

Extend

To ng ging m rng theo i


tng c chn

Clear Extend

Tt chc nng m rng

Trang 24

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

Nt cng c

Tn
Measure

Cng dng
Hin th cc thng s kch thc ca
i tng khi bn di chuyn chut
qua i tng .

Thanh cng c Edit


Nt cng c

Tn

Cng dng

Select

Chn cc i tng cu trc*

Select by Example

Chn cc i tng c cng tnh cht

(*) Trong ArtiosCAD c 2 loi ng:


ng cu trc: l cc ng c chc nng to nn cu trc ca thit k. Bao gm cc
ng nh: ng cn, ng b, ng na ct (rng ca), trn nn,...
ng h tr: cc ng cn li c chc nng h tr v cc ng cu trc hoc
gii thch, ghi ch trn thit k ca bn. Bao gm cc ng nh: ng kch thc,
ng ging (conline), ch,...

Khi chn cng c


sau:

, trn thanh Startus s xut hin cc ty chn cho cng c ny nh

Nt cng c

Cng dng
Chn i tng trong vng r chut (mc nh)
Chn mt i tng trong group (nhm i tng)
Chn tt c cc ng ni tip vi ng chn. VD:
Chn cc ng ving ca thit k
Chn tt c cc ng ni tip vi ng chn cho n
khi gp mt ng khc khng ni tip.
Chn c tt c cc loi ng ngoi tr ng Conline.
Chn c tt c cc ng
Ch chn c ch
Ch chn cc ng kch thc
Ch chn cc i tng Graphic (hnh nh)
Line xanh: vng chn
Line : i tng c chn
Line en: i tng khng c chn

Trang 25

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

Nt cng c

Cng dng
Chn tt c cc i tng

Trong bng trn c 3 nhm cng c:


Nhm 1: gip bn chn nhanh cc i tng theo mt mi quan h no vi
nhau.
Nhm 2: chn loi cc i tng khc nhau. Gip bn chn nhanh v khng b
nhm ln.
Nhm 3: cc ty chn cho vng chn

2.3.1 Viewing
thc hnh trong bi tp ny bn cn phi c file
VIEW_00.ARD
Bn s c hc cc ch khc nhau hin th thit k ca bn nh: phng to, thu
nh v di chuyn vng hin th. Bn s hc cch s dng ca s CloseUp: di chuyn n
xung quanh khng gian lm vic v thay i thuc tnh ca n. Cui cng l s dng n
o khong cch t mt im bn trong n n mt im bn ngoi.

1.

VIEW_00.ARD
View: thu nh v scale bng cch s dng cc cng c:

2.
a.

gia hnh elip

Bn phng to vng hin th xung quanh hnh elip.


b.
Hin th ton b thit k va kht vi khong khng gian lm vic.
c.

qut chut bao quanh hnh elip.

Bn phng to vng hin th cho hnh elip.


d.
Ch : C th cng c ny s nm n bn di ca
nhp gi chut vo

sau vi giy

. chn c n bn hy

s bay ra v r chut chn n.

Trang 26

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

Thit k c t vo gia khng gian lm vic, vn gi nguyn t l hin th.


View: phng to, thu nh v di chuyn vng hin th bng cc cng c sau:

3.
a.

v mt hnh ch nht xung quanh mt bn phi ca hp.

Ch : Bn s v hnh ch nht bt u t tm ca n.
b.

mt vi ln ln khng gian lm vic, bn s thy ton b thit k

c.

v nhp gi chut v di chuyn v tr hin th thit k


Zoom:

d.

e.
nhp gi chut, r chut cng xa im nhp v ph trn th thit k cng c
phng to. Ngc li khi r chut xung di.
f.

thot Pan/Zomm

4.

View:

5. Thc hin mt trong cc thao tc sau m ca s CloseUp:


View > CloseUp v click mt im bt k

Ctrl + Space v

mt im bt k

Click chut gia vo im bt k


Ch :
Bn c th ln chut gia phng to hoc thu nh thit k bn trong ca s
CloseUp.
Bn c th di chuyn ca s CloseUp xung quanh khng gian lm vic.
6.

Thay i phng ca ca s CloseUp:


a. t ca s CloseUp ln trn hnh elip
b.

icon knh lp gc trn bn tri

c.

Option

d.

CloseUp Option:

CloseUp

3 vo Scale.

Trang 27

Thit k cu trc

e.

Tab

f.

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

CloseUp Option

7. C nh hnh nh phng to bn trong ca s CloseUp


a.
b.

icon knh lp gc trn bn tri

CloseUp

Dynamic b check

c. Di chuyn ca s CloseUp n v tr khc. Bn s thy hnh nh bn trong khng b


thay i theo v tr.
8. o khong cch t mt im bn trong CloseUp n mt im bn ngoi CloseUp.
a.
b.

Demension:
Use Dimension Layer?:

c.

pha trn ca hnh elip trong CloseUP.

d.

im gia pha trn ca mt ngoi.

e.

chn v tr cho ng kch thc.

f.

CloseUp

Bt u t mt thit k c sn, bn c th s dng c nt trn thanh cng c View:

Trang 28

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

Nt cng c

Tn

Cng dng

Zoom Rectangle

Phng to

Scale to Fit

Phng to/ thu nh cho va vi ca s


lm vic (Ctrl +D)

Scale to Fit with


Border

Phng to/ thu nh cho va vi khung

Center-Point
Zoom

Phng to ti im

Zoom Out

Thu nh

Pan/Zoom

Di chuyn hoc thu phng vng lm vic

Bn cng bit c cc chc nng m CloseUp c th thc hin:


Thu phng nhanh
C nh hnh nh thu phng khi di chuyn
Thay i thuc tnh thu phng
o khong cch t mt im bn trong CloseUp n mt im bn ngoi CloseUp.
Sau khi thc hin xong bi tp ny th thit k ca bn s c hin th nh sau:

Trang 29

Thit k cu trc

2.3.2

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

S dng im (point)
Nu cn thit bn hy s dng file VIEW_01.ARD

Trn on thng, ng cong, ng trn bn c th da vo cc point trn v


mt ng cu trc hoc o kch thc. Trong bi hc ny, bn s c hc mt s cch
lm vic vi point. c bit l:
Lm cho cc point xut hin v s dng chng nh l im ht (snap point)
S dng cc cch khc nhau hin th hay n cc point gia (middle point) ca
ng thng.
Tt/ m tm ca cung hoc ng trn.
Hin th ng thi cc point ti cc phn khc nhau ca thit k.

1. Hin th cc point trn on thng.


a.

Dimension: nu cn thit,

Ch : Cc point s t ng xut hin khi cn thit. Ngha l im point c xut hin hay
khng s ph thuc vo bn chn cng c no, bn ang thc hin bc no ca cng
c .
b. Di chuyn chut n mt on thng bt k.
Hai im u v im gia ca on thng xut hin.
c.

vo mt trong 3 point

Point s chuyn thnh vung v t ng ht vo n.


2. Ch cho php hin th 2 point u ca on thng.
a. Options > Snap...
b.

Snap Option: b chn Middle Point of Lines or Arcs.

c. Di chuyn chut n mt on thng


Ch c 2 point u xut hin.
3. Cho im gia hin th
a. View > Snap Options... > Snap to middle points
Ch : bn c th thc hin li bc 2.

Trang 30

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

b. a chut n mt on thng bt k
Point gia v 2 point u c hin th
4.

bt k ni no thot khi cng c o kch thc.

5. Bt/tt cc point trren ng trn


a.
b.

Extend/Measure:
ng cong bn tri ca np hp.

Cc im point c hin th

c.

Clear Extend:

Ctrl + Alt + X)

6. Hin th cng lc cc point trn ng cn bn tri v hnh elip

a.
b.

Extend/Measure:
on thng bn phi ca mt trc

Mt ng ging v 3 im point xut hin


c.

hnh elip.

7. S dng cc point ang hin th o khong cc gia im gia bn tri ca elip v


ng cn bn phi.

Trang 31

Thit k cu trc

a.

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Dimensions:

b.

im gia ca ng cn bn phi

c.

im gia bn tri ca hnh trn

d.

chn v tr t ng kch thc

Ch : Khi bn thc hin xong thao tc th cc point s t ng n i.


Bn bit c cch m cc point xut hin trn mt on thng v bn bit cch
lm th no tt v bt point gia ca on thng.
Bn c kinh nghim hin th cc point trn ng thng v ng trn bng cng c
Extend. Bn loi b cc point bng cng c Clear Extend.
Bn bit mt cng dng khc ca cng c Extend l hin th cng lc nhiu point trn
nhiu i tng khc nhau.

2.3.3

Thay i ch hin th - View Mode


Nu cn thit bn hy s dng file VIEW_02.ARD

Bn s khng lm thay i cu trc ca thit k. M bn s bit cch s dng View


Mode thay i nhng g hin th trn vng lm vic.
Bn s lm cho tt c cc i tng u hin th point u cng lc. Bn s thm cc point
tm ca ng cong, ng trn. Bn s cho hin th ch mt loi ng duy nht nh:
ch hin th ng cn, ng b, ng m t,...

1. Thc hin mt trong cc cch sau m hp thoi View Mode:


View:

View > View Mode...

Trang 32

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

2.

View Mode:
a.

End point v

b.

Center point of acrs v

c.

Line Type

d.

Cut trong Line Type v

kim tra kt qu.

Ti thi im ny, nu bn thu nh hp thoi View Mode, th khng gian lm vic ca


bn s ging nh bn di:

e.
f.

Crease trong Line Type


Reset

g.
Bn m hp thoi View Mode tm hiu nhng g m n c th lm c. Trong
mi ln th, bn c th thy c tc dng ca n khi click Apply, xem c nhiu
hn bn c th thu nh hp thoi. Bn th cc trng hp sau:
Hin th point u ca cc i tng
Hin th tm ca hnh trn v cung trn
Hin th ch mt loi ng c bit: ng cn, ng b

Trang 33

Thit k cu trc

2.3.4

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Chn i tng
Nu cn thit bn hy s dng file VIEW_02.ARD

Bn s tm hiu cc cch khc nhau chn mt hoc nhiu i tng ca thit k.


i vi cc ng thng c lin quan vi nhau, bn c th s dng cc cng c ph hp
chn:
Mt ng
Nhiu ng
Mt nhm
Mt hoc nhiu ng trong mt nhm
Cc ng ni tip hoc ct nhau.
i vi cc i tng, bn c th s dng cc cng c khc nhau chn:
Tt c cc ng ca mt thit k
Tt c cc ng cu trc ca thit k
Ch cc ng ging
Ch chn ch
Ch cc ng kch thc
Ch cc hnh nh
i vi cch chn, bn s s dng cc cng c khc nhau chn:
Tt c cc i tng dnh vi vng chn hnh vung
Tt c cc i tng nm hon ton bn trong vng chn hnh vung
Tt c cc i tng nm hon ton bn trong vng chn hnh a gic

1. Chn cc i tng vi cng c chn c bn - Normal Selection


a.

Edit:

b.

Select by:

c.

ng thng pha trn ca thit k chn n

d. chn thm cc ng khc th: nhn gi Shift hoc Ctrl +


Hai hoc nhiu ng c chn.

Trang 34

Thit k cu trc

e.

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

mt ng pha trn ca thit k

Tt c cc i tng trong nhm u c chn.


2. S dng cng c Selection ignoring group:
a.
b.

Select By:
mt ng ph trn ca thit k

Ch mt ng c chn.
Ch : C th chn cc ng khc k c trong hay ngoi nhm bng cch gi Ctrl
hoc Shift ri chn cc ng cn chn.
3. S dng cng c Selection of connected lines across intersection:
a.
b.

Select By:
chn mt ng mp bn phi ca thit k.

Cc ng vin ni tip vi ng chn c chn.


4. S dng cng c Selection of connected lines stopping at intersections:
a.
b.

Select By:
chn mt ng thng vin ca thit k

Cng ging nh cng c bc 3 nhng n ch chn cc ng ni tip vi n n


khi n gp mt ng khng ni tip vi n th dng li.

5. Hin th tt c cc layer
a. Thanh View:
b.

Layer:

Trang 35

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

c.
d.

View:

6. S dng cng c Select items crossing hoc Select items inside:


a.

Select By:

b.

Select By:

c.

mt hnh ch nht xung quanh phn trn ca thit k:

C 6 ng u c chn
d.
e.

Select By:
hnh ch nht ging nh trn

S ng c chn t hn.
7. Chn 2 trong 4 ngi sao pha trn
a.
b.
c.
d.

View:
mt hnh ch nht bao quanh 4 ngi sao pha trn ca thit k.
Seclect By:
mt hnh a gic xung quanh 2 ngi sao bn phi.

8. Tr v khng gian lm vic ban u


a.

mt im bt k b chn 2 ngi sao

b. Thanh View:
c.

Layer:

d.

Trang 36

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

e.

View:

Bn bit s dng cc cch khc nhau chn ng thng hoc cc i tng v


s dng vng chn hnh ch nht hoc hnh a gic chn. Cng dng ca cc cng c
c tng hp trong bng bn di:
Nt cng c

Cng dng
Chn i tng trong vng r chut (mc nh)
Chn mt i tng trong group (nhm i tng)
Chn tt c cc ng ni tip vi ng chn. VD:
Chn cc ng vin ca thit k
Chn tt c cc ng ni tip vi ng chn cho n
khi gp mt ng khc khng ni tip.
Chn c tt c cc loi ng ngoi tr ng Conline.
Chn c tt c cc ng
Ch chn c ch
Ch chn cc ng kch thc
Ch chn cc i tng Graphic (hnh nh)
Line xanh: vng chn
Line : i tng c chn
Line en: i tng khng c chn
Chn tt c cc i tng

2.3.5

Chn i tng cng tnh cht


Nu cn thit bn hy s dng file VIEW_02.ARD

Bn s chn mt ng kch thc sau cng c Select by Example s t ng


chn cc ng kch thc cn li. Ngha l bn ch cn chn mt i tng th cng c
Select by Example s t ng chn cc i tng cn li c cng tnh cht vi i tng
ban u bn chn.

Trang 37

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

Thit k cu trc

1. Hin th layer Dimensions:


a. Thanh View:
b.

Layer:

bn tri, k bn ch Dimensions layer.

Mt con mt c hin th trong bn tri.


c.
2. Lm theo mt trong cc cch sau m cng c Select by Example:

Edit:

Edit > More Select > Selection by Example


3. Chn i tng
a.

vo mt ng kch thc bt k

b.

Select by Example:

Tt c cc ng kch thc u c chn. Cc ng cn li u b m i v


chuyn sang mu xm.
4.

Thay i thuc tnh chn


a. B chn Text Size.
b.
C nhiu ng kch thc c chn
c.

Garamond trong Font.

d.
C 3 ng kch thc c font Garamond c chn.
e. B chn Font
f.
Tt c cc ng kch thc c chn
g.
Bn hin th layer Dimensions v chn cc i tng c cng tnh cht.
Sau bn thay i mt vi thuc tnh chn nh:

Trang 38

Thit k cu trc

Packaging Design
BAI TAP THC HANH ARTIOSCAD 12

B thuc tnh Text Size


Thay i thuc tnh Font
B thuc tnh Font
Cui cng l tt c cc ng kch thc u c chn.

2.4 Geometry - v cu trc

Trang 39