You are on page 1of 7

Mc Lc

Trang
Li m u 1
1.

L do chn ti 1

2.

Mc tiu nghin cu ti

3.

Phng php nghin cu 2

4.

i tng v phm vi nghin cu

1
3

CHNG I : TNG QUAN V NGN HNG NNG NGHIP V


PHT TRIN NNG THN VIT NAM HUYN THNG NHT 4
1.1.

Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

1.1.1 Gii thiu

1.1.2 C cu t chc ti chi nhnh Huyn Thng Nht

1.1.3 Kt qu hot dng kinh doanh trong nhng nm qua


1.2.

Tnh hnh pht trin nng nghip ti Huyn Thng Nht 4

1.2.1. Chn nui

1.2.1. Trng trt

CHNG II: C S L THUYT 5


2.1. Chnh sch Tam nng

2.1.1. Mc tiu ca chnh sch 5


2.1.2. Hng dn thc hin cc chnh sch 5
2.2. Cc nhn t tc ng n Tam nng

CHNG III: NH GI THC TRNG TAM NNG CA


NHNO&PTNN TI HUYN THNG NHT

CHNG IV: KIN NGH V GII PHP


CHNG V: KT LUN
PH LC

TI LIU THAM KHO

Li m u
1.

L do chn ti

Ngn hng Nng nghip v Pht trin nng thn Vit Nam
( NHNo&PTNT) l mt ngn hng thng mi nh nc, hot ng ch lc
trong lnh vc nng nghip, nng thn nhiu nm qua, c th phn v th
trng chim t trng cao trong ton b h thng ngn hng. Hin ti
NHNo&PTNN c nhiu sn phm v dch v mi a dng ha hot ng
nhm tng cnh tranh vi t chc tn dng khc, nhng khng th thot ly
khi sn phm truyn thng - cung cp sn phm tn dng cho nng nghip
mt hot ng c bn, chim t trng cao trong tng thu nhp.
Huyn Thng Nht l mt Huyn ly nng nghip l ch o v c
gng phn u cho n cui nm 2015 tr thnh Huyn nng thn mi theo
ch o ca chnh ph. Huyn ch yu trng cc loi cy n tri v chn nui.
Cng theo chin lc ra ca ng, cho rng pht trin nng nghip,
nng dn, nng thn c tm quan trng trong cng cuc cng nghip ha ,
hin i ha t nc, l c s v l lc lng quan trng trong vic pht
trin kinh t - x hi bn vng.
C th thy n Tam nng c xem l nhim v quan trng ca c
h thng chnh tr x hi. Trong NHNo&PTNN Vit Nam nm vai tr ch
cht. Nhm tm gii php m rng v nng cao hiu qu ca n, em xin
chn ti Mt s gii php m rng u t vn cho Nng nghip ca
Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam Huyn Thng
Nht.

2.

Mc tiu nghin cu ti

Nghin cu nhng nhn t nh hng n vic cp tn dng cho sn


phm Tam nng ti Huyn Thng Nht. Nhm tm gii php m rng, nng
cao hiu qu v pht trin nng nghip, hon thnh nhim v n t ra cho
Huyn. C th l:
-

Gii thiu chung v NHNo& PTNN.

nh gi thc trng nng nghip v cp tn dng theo n Tam

nng ca NHNo& PTNN ti Huyn Thng Nht.


-

nh hng v ra mt s gii php m rng u t Nng

nghip ca NHNo& PTNN ti Huyn Thng Nht.


3.

Phng php nghin cu

hon thnh kha lun ny tc gi s dng c s d liu t ngun d


liu th cp ti ca NHNo& PTNN ti Huyn Thng Nht.
ti c thc hin bng phng php nh tnh. Phng php nh
tnh: Da vo thc trng, d liu th cp v phng vn mt s lnh o phng
ban lin quan i su vo phn tch tnh hnh cc cng tc thc t lin quan
NHNo&PTNN ti Huyn Thng Nht nh gi thc trng v a ra nh
hng mt s gii php m rng u t Nng nghip.
4.

i tng v phm vi nghin cu

i tng l nhn vin ngn hng v mt s ngi i vay vn ca


NHNo& PTNN ti Huyn Thng Nht.
Phm vi nghin cu gii hn ti ca NHNo& PTNN ti Huyn Thng
Nht. Ch nghin cu cc nhn t nh hng ca vic cp tn dng Tam nng
ca NHNo& PTNN ti Huyn Thng Nht.
CHNG I : TNG QUAN V NGN HNG NNG NGHIP V
PHT TRIN NNG THN VIT NAM HUYN THNG NHT

1.1.

Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam

1.1.1 Gii thiu


1.1.2 C cu t chc ti chi nhnh Huyn Thng Nht
1.1.3 Kt qu hot dng kinh doanh trong nhng nm qua
1.2.

Tnh hnh pht trin nng nghip ti Huyn Thng Nht

1.2.1. Chn nui


1.2.1. Trng trt

CHNG II: NH GI THC TRNG TAM NNG CA


NHNO&PTNN TI HUYN THNG NHT
2.1. Chnh sch Tam nng
2.1.1. Mc tiu ca chnh sch
2.1.2. Hng dn thc hin cc chnh sch
2.2. Cc nhn t tc ng n vn vay nng nghip
Nhm nh gi tc ng n lng vn vay ca h nng dn cho nng
nghip mt cch khch quan hn. Vi nghin cu ca L Khng Ninh v
Phm Vn Hng (2011) hay nghin cu ca Trng ng Lc v Trn B
Duy (2009)... c rt nhiu yu t nh hng n lng vn vay, trong c
cc yu t thuc v t chc tn dng v cc yu thuc v nng h vay vn.
Chnh v vy, t c s t thuyt v k tha ca cc nh nghin cu cng vi
thc t quan st h nng dn vay vn trn a bn huyn Thng Nht, bi vit

a ra m hnh nghin cu cc nhn t nh hng n lng vn vay thuc


v t chc tn dng v ca h nng dn cho nng nghip nh sau:
Lng vn vay = aLi sut + bThi hn vay + cQuy trnh vay + dNhn
vin ngn hng+ ehot ng Marketing + fS ln vay + gMc ch vay + h
Din tch th chp + iGi tr ti sn + gThu nhp trc khi vay + kTui ch
h + lTrnh hc vn + mCng vic hin ti
Lng vn vay: l bin ph thuc o lng h nng dn vay vn t
ngn hng(triu ng/nm).

Nhm thuc v t chc tn dng:

Li sut: li sut hiu chung nht l gi c ca tn dng, gi ca quyn


s dng vn vay trong khong thi gian nht nh m ngi s dng phi tr
cho ngi cho vay; l t l tng s tin phi tr so vi tng s tin i vay
trong mt khon thi gian nht nh.
Quy trnh vay: l trnh t, giai on, cc bc cng vic cn phi lm
theo mt th tc nht nh trong vic cho vay, bt u t vic xt n xin vay
ca khch hng n khi thu n nhm m bo an ton tn dng. Hiu qu hot
ng tn dng ph thuc vo vic lp quy trnh tn dng m bo tnh logic
khoa hc v thc hin, phi hp nhp nhng cc bc trong quy trnh.
Nhn vin Ngn hng: l yu t con ngi, tip xc vi khch hng
trc tip ti ngn hng hoc cc nhn vin thm nh.
Hot ng Marketing: hin nay marketing tr thnh mt phn khng
th thiu i vi doanh nghip ni chung v ngn hng thng mi ni ring.
Hot ng marketing gi vai tr quan trng trong vic qun b hnh nh,
thng hiu, sn phm dch v ca ngn hng n vi khch hng. Bao gm
cc hot ng tip th, cc chng trnh khuyn mi, cc chng trnh qung
co, gii thiu sn phm, tng qu nhn ngy l ca cc ngn hng s nhn

c s quan tm ch ca khch hng v thu ht h n giao dch nhiu


hn.

Nhm thuc v h nng nghip:

S ln vay: l bin nh gi kh nng n giao dch ca h nng dn


vi cc ngn hng, s ln vay tin trong nm cng nhiu th lng vn vay
ca h nng dn cng cao, bin ny c k vng l dng.
Mc ch vay: l bin gi, c gi tr l 1 nu khon vay phc v mc
ch l u t vn lu ng v l 0 nu khon vay phc v mc ch chnh l
u t vn c nh, thc t mc ch u t c k vng l ng bin vi
lng vn vay ca h nng dn mang du dng.
Din tch th chp: l din tch canh tc ca h nng dn (m2). Nhng
h nng dn c t cng nhiu th cng d dng vay vn ti ngn hng, bin
ny c k vng l dng.
Gi tr ti sn: l bin c k vng s c s tng quan ng hin
mang du dng vi lng vn vay. Ti sn s c nh gi thng qua nhn
vin thm nh gi ca ngn hng.
Thu nhp trc khi vay l bin c k vng l dng, c tng quan
thun vi lng vn vay. Trong sn xut nng nghip tnh trng khng bn
vng thng xuyn xy ra do cc yu t t nhin, kh hu, thin tai, gi c....
iu s tc ng n thu nhp ca h nng dn.
Tui ch h: l tui ca h nng dn vay vn, bin tui c k vng
c gi tr dng. Tuy nhin cng c lp lun rng cng vi tui tc v kinh
nghim, cc h gia nh thng tch ly c nhiu ti sn cng nh vn nn
c th t c nhu cu vay vn, khi bin tui s mang gi tr m. Chnh v
vy,theo cc nh nghin cu, nh hng ca tui n lng vn vay ch c
th kim nghim bng nghin cu thc t.

Trnh hc vn l bin o lng trnh ca h nng dn, bin ny


c k vng l dng, bi h nng dn c trnh hc vn cng cao, th
vic i vay vn s d dng v S dng vn cng hiu qu.
Cng vic hin ti l bin gi, c gi tr l 0 nu cng vic hin ti l
lm thun nng v l 1 nu cng vic hin ti l lm thun nng kt hp vi
ngh khc, bin ny c k vng l mang du ng.

CHNG III: NH HNG V GII PHP