Вы находитесь на странице: 1из 564

.

&

AKADEMIAI KIADO

( )

1010

AKADEMIAI KIADO

1970

t:

ll 'm:.tm:

11<1

IJCIIrcp co

,r :

Lillmann /nne

SEBESZETI MOTETTAN
Medicina, Budapcst J 968

lmre Littmann

BAUCHCHIRURGIE, INDIKATIONEN UND T2.CHNIK


Akademiai Kiad6, Budapest 1969

1970

. . .

69773 -

Akademiai Kiad6, Budapest 1970


n

, n

'

1-\: 11 . ltiJJ\llllla Xltpypm


t<:l ,

IIe 1 11 L

II ') rr' OCI{IIf(lfii<

nJ

.
n i1
.

KOIJC KIIf , llfJ JJO~ II 'IJ I():,(;IIf,l Ot:JHIII

ji()C I 1 0'1110

,
.


, ,

1000

-.

- ,

;,

n ,
.

raJ;rc;rc

,
,

CC(JJI

r ,

r u1r

, .

IIOJipOfJIII,I M

.
,

, ,

n.

12

1969

. .

, r

, ,

n ,

30-

5-

Z. Szabolcs-y,

- ,

L. Brandstein-y

L. Matyus-y,

Rekasy,

1000

( ,

, .

n .

n.)

. . ,

, u


n.
.

1969

II~

48

nyno1101t t

~.:~:
nt (t)

17

J9

.,.,

t 111 n

51
51
S1
52

nn
n
u

22

22
23
24
24

24
24

26

48

17

(n)


n n


n
n


n
n

-
n

26
26
27
28
29
30
30
30
31
32
33

35

35

36

37

53
54

n-

n (r )

55
58

58

58

58

n (

11 )

SI.J

59

59

61

62

64

69

71

75

n
'J cettKJt

39

n
n

39
40

41

42

44
44

n r
n r

n r

no Bassini

r n u

n r

n n

45

7t:.
75
78
79
80

82
83
83
85
87
89
100
102

105

1 :1

105
108
110
110

< 11lf

!1.1

,!l

np11 ere11110ii

11111\

Bap11KO IIOC

11

J I Cff()C060M

1~1

A11acrooJ r ()(; "J(OJJCJI

1 ~: 11

(j()l( o

"KOI/CIJ

115

r:

117

118

1 '-I \..ll()t;Oo

1~J

1'2

ClflfiJ<t

119
119
120

121

121

122
122
123

126

r:

( )

128
128

II 11 J1

17.5

1)

177

Hernia diaphragmae pelvis

129
133
133

134
134

135

Hernia pudenda
Rectocele
Cystocele
Enterocele

135

17<)

/82

183

185

Witzel-

185

186

Kader-y
Glassman-y
Beck- Jianu

187
187
188

188

189

191

Gastroenterostomia anteco1ica anteio


Gastoenterostomia retrocolica posterior
Gastroenterostomia retrocolica anterior
- r Roux

196

135

199

135


Billoth-a

11

--

139

r<t n

139

r n

142

n nu 1-

n <u )

n n
n

222
Billroth-a I
226
Finsterer-y
230
Madle232

ner-y

143
144
144
144
145

n-

n -

10

201
202
202
207

110

195

198

135

195

192
194

135

11

()

152
ISS
15'1

)(OJt (; IJ "

112

14

111

/) 1 j)H / 1 IIIIICIII
11J 11.: utc r ooJ;r fiiiiY ifJC IIII C.: I CJ !.:II if!,J ) <>Jrj)M

r ii (iJ 1) 11 "'" r0i1

1~

148

237

237

:::.

251

1)

_>

<.> .])r,:25~

11111111'\1 1111\.' 1'~'1\.'kl(llll

11 HP)III~' 1101110)'111.1\.' ~1111.:

Ko JH!L 1
Z57

p:IIIt

1ft\1 t1j)111K' \1\.'11111 11(111 \ 'IOIII.:11IIJIX 11113\.'11


"~''' ) rmr
l!,t,, r111111

J<1I\ : IOB:JIIIIC!\1

1\.'\.'1111\.'

t)LJIO11\.'1111Jt\, -

Jt IB

OCJJOII\.'1111 i1

0\.'110011 bl'\

1~~ 1OI\HHI

:!59

r11

lla m.: r11r ' IIIH.:ro llfHIXOJI:t


lfaJ10CI1111.:

1111

HC.KYCC.III\.:111101

262

101
102
1fJ2

111 MIH1H<.:oc 1

257
1111

10(1

11

302

H1}11H.:JIJ')IIX())IIIOI ()

IIOIICJ)C<!IIOU60JJOIIYIII

KIIIKY '()}

crrpoxo;mor

11

11
TOCii

rooii

(:ntt,

II)

11

:s

Bt.1ucc1re

265

305

nr

306
307

110

266

:11

266
267
269

:>
r

272

272I
:

283
284

284
287
287

n.

n)

290

nn

290

n n

290
292
292

292

ur

307
309

nn

n11

312
313

nn

3\5

316
317
318
319
320

r:

322

324

281

272
275
276
278
278
278
280

271

TOIJKO

11 :t~

330

330

334

n
n

335

336
339

-n n

341

341

341

, , nt-

292

346

Ct paiJyIIIIOIIIIa nI>

292

347

1u

295

295

111UI1 KIJIOK

295

n~

348

np11

u-

ll

.8

n .I!\1
~:. t

'.11

298

t:

ii

11

nr

356

r r

298

r: rr

300

300

11

350

358

358

11

TpitiiLH\IIHI 1 1}1111.:

X11r~rttttcc,~ .~~ett11t' r<~t1a ttf1HI\it "'11111,11

110

k.11II:II ~ o6pa3LI03111IC'\I IICK)CCTBCIIIIOO r-

(l\11ics)

'\lif')PICCI\111\111

(LIO)d-D:l\tCS)

~ 1\\

11 '111

375

n":

1<1f

( \!)

nl\

no $\\enson-.>

386

387

:1

394

: \1

395
395
396

398

u\t
u

400

r u"1

408

n-

411

ur

411

nn

414

"'-

415

XoctJCTO'JH repoc1 ~

418
418

n
srr

4 t9

4 t9

lla

rrt 111 111 11r rot


J J<.:r~.:

422

outcr

:r

nru 1

110 Kehr-y

422

nn

owero

u rr-

r Cattcll-y
u

Kehr-y

423

CJIIIOIU

npuroa

rpacrraiiJIJIJ1tt

; rt u

12

421
422

t/

11porora

r <t

427
r

,trCJ IIIOI

42R
42!S
432
434

434

435

435
436

436

437

438

438

440

442

443

n-()-

443
443
443

Goetze

445

-()-

Gtitgernann-y
Heberer-y

447
448

449

449

n n

no Longmire 449
~r

n-

Dogliotti 452

: n.:-

Gohrbandt-y

452

otrtc .1 1

:11u

1J1

r\1 n u
\1

' ( ) Tn-

,1u

427

- n

n .1

11 J10 1t:U

381
385

bull-y

,, t '11101 11

Dul1amel-

otll<.:l

())

\!

3 77

424

r u ~1

Ba1lcy

r!'. 366

Voc.:lckc1

IJ.J1CII j)ODat 1111.:

111 1\J\HL1t\ ( II) 33IIC!O '\.

'JI<III LI I )'OJ.:tt<l/ll.ttt)C

JIJ1C III1J1011<11111\.: ofilltCf 11 .CJI'IIIIIf 11 11J1111 1K(I

6J1IOI1111Hlp t1\lt''I\:IIOt'lii1 <.1~111~ 13U11J1 lf1I\10il

npOB0.1 11:1ta

11

110 Mollowit7-Y 424

1 11 <
611 r~i

457

:ru1 n 1

458

r n

460

461

:t; 111

462

'II

463

1111 pculliiBIIP) :111

467

~67

cycatIIII

467

llcc'l~'tt)Ui.IIIt: BpC)HIIIt:Ba llpOtOria

46

1\cCC~)/)JII\IC

J. l'\ 11) TCII

469

11 1 oit

469
469

'\.) tr

ny 1 '\

469

)iJ

470

n1

471

475

, -

>.. n'

u 1 .. r

111<1

521

11r:t1 Jc..uecc

11J10J

52J

t11
(1t11110~i) 1

52')

()

531

()

532

470

D)

s111
52()

llcp~t<II111CIIIK) I!IJ111blli u.:

469

m1

"' 1'1

475

532

534

535

r -

535

477

,
n

480

482

n~n1

484

(-

494

495

497
497

-~1

497

497

497

tt~ .J~ nt

537

537

,
,

538

538

n
n

r 1111

nr

yrt 1

505

505

por

541

542
543

544

546

547

548

548

n rt

55)

552
554

554

555

.r

557

498

492

535

479

\1 n

n<

478

Jtt

tt

557

558

559

r-

511

JopTUKCIB:!Jibi/I <.llt<lClUM<H

511

rr

r <~rrac r <

516

')

1rJtr.II :r r t

517

r 11r }Jt

559
562
566


()

r .

lapare

(.

coeJiotomy

+ tome = ).

..... tome =

\r (.

koilia =

~).

rrr(J

<

, n r

, , ,
, , .

r :

,
.

, , ,

- (mm.
recti abdominis).,

,
. ,
,

(m.

oiquus

externus abdominis) 8-
(V-XII ),
(m. serratus anteior)
(m. latissimus dorsi)

,
.

1r 11 11

n.

1.

, , ,

-
supeior)

iliaca anterior

(.

1).

IX

(spina

(Graot).

II

2.

;
- .
n

11-11uJ<

n 11 (. . ).
11mt .

. n :

ternus

abdominis)

(m.

oiquus

. obl~t)J S

ot,l i'

m.

C'\.IC'ff1U'\

t,d~.ini ~

~ i t ~rnu ~

.- .<--

~tl1f.l o t11 ini~

.."""

m . tran sv~"; r-

",., ..-.....-""'

~u~ ll -~

min i"
)

. 1 Jt

2.

nrr

n ) 11 n t

t tJit

;,

(cista

iliaca)

I\.t .

r1

, n .

n ,

I\1, n .

nn

. t :

noepxocV-V II

: n

jdes), ,

n (. .

1).

(tendo conjunctivus).

falx inguinalis

(processus xipho-

;1.1

(symphysis publs) ero

, \.1

(intersectio tendinea),

n u.

(mm.

\-t

r1

intercostales

iterni).

.\t :
(.
transversus
abdominis) n
III 6 , 1r

Jlcoma

\.I.:\1

11 ,

r 11JIC r 11 n .
t Klllty n
1 .11 r

11

tJpoxo}llll

11

11.

n n.

11<1r

or

OH'OIJIIIOI J" pt:iiSI Jl ll<tpyIIO IL 1110


1

CIHI'JKII.

I/<.I

Jk

IIBOT[l

IIO;.Jpcfit:pl.c 11 IHHaJ III ii .\lbllL

r JlO 1 ~~ J toCIIII :11.:1


[:.

1\fIL

11111 1\1 1 1 ,

IICJ>C;III

C\)CJIIIIIIH>

II>IICH\)OIII'It.:I..:KaSI

J\11111111

'I<.ICIJ,

(piiC.

2).

llp1111111\1aC.:I

.zucmo

..

.L;

.\1

11

1\I
,

1\t . t}

n11\.

l\t n\.

IIIIJI\1, l\J~! \le..J.)' ) \f 11


CIIJ\tiJOl\1, . . n\.

n npI\IO

\l HBlHJ.

Tatl\1 l)\1, nepe 1111i1 .1 111 ~ :\t

l :oli 111 11 11l1JIIli .

rcrltr,nc unl ---- __ .. ___ . " "

~ 1 11

111

ICtfs alltttnrni"

f,

ohiHJ1III S

CX ICntl ~

....

- 1.:_"1i~!lt""__;::.::::~S!!!!E!~:=-'

t l on1i1115

/.
r.

trarl \:rr "---

ai,Jtllli '

lir1~ a

linca

Spie)l~li

11.

--

'LI 'IIIIi J1 HCTt,lh: II J iat antii.l - \tUHIJU

IIJ:IH\1011

11.

alba --

\t: 11luna1 j,

-----

-;

lllJ('ITi.t

li11ca arcu:l\a __
Dougl:.t\1

111.

- --------- -} /V

3.

4.

11 $$ ..: r1t

lfu . .. r . :
11\l .

.11 n

, ooJrl<trcx . 3

. r"~1

: n

, :vf \1\

11 ,

nonepei/Cm

LJ

seicircularis

arcllata (s. Jinea

Douglasi).

-- linea

(fascia transver~alis),

rr

major,

(m. psoas
quadratus lum borum, vasa iliaca).

:v

np>vta

n (.

3-4).

. ,

, ,

semilunaris Spiegejj).
11

(Jinea

3.

Js. .

.J. n
J.

, , n

.1 .lf .

II.

r1l1 ii n

1111111

.. n

nepe-

peJJJIIIIIIIIC IIO JHOII , 11 ,1 '\

~Iu.

111

1\1 .: -

1- 2

1111

19

Th

(j
l .

(Uil"t:'U~

~l:JOillJi~

n. inter,o!\taJJ.,
r
<>l:>lruu' rrr tcrnu~ abdo111inJ~
.

Jbliuu~

,:, ..

t:rnu al>Jorrn"

CC(LI'O

---------/

ab<lonn"

, .

5.

( ) n , n () nr

MIIJIJt.,l,

6.

ccr -

1 -r

- ano-

I r

~~

(. . 5). -


tt

(nn. intercostales, Th7 _ 12)


1 -r

(Lr).

. , : u

~r

>vt

, .

Th 7- Th 12
L 1
(. 6).

'! . n

Thl0 , ,
- Th11- L 1 .

Th 7- Th 9

, . n .

n .

(. 5).

1 .

(L 1)

- .

, n

n- .

.\1

n ~1 \.1 n~!

2-3

. \-t

n (.

7).

:'>1IU n

1, r, ntt 11

tt

, r :

1 11

1111

ttepa 11i
11J\.:<.:

ccprr,

r <.1

B<III\IIUCIIII

(<!I)

<&JJ. rtt

2U

r u ,

r ii
,, 8

1 o:-.t rc

n . n !\t cL!JI,
n .

:~.ll . 10 t

!II\

BUOKOII , npHBO IIT Ki.\KII\1-I!OO paccr p~)i1-

p ;t'ipt:'H;

11/IY r

p< t CCC 'IeiiI

1- 2

110

IJ<tr~t JIJICJ iblf() ryr

. 11 r 1 II()IJJCI/JriO pe

IYIIICMY raccctCHfiOMY CJIOIO.


() 11/CJKO OJIIIO rt, JJO)J'IIIHCIIO OCIIOBIIO
1.: 111

r :.11raporn :

CfHJJH'JJ,

J ot.ofi x ~ r py; rllctllrii lf rerr}J rc r rr. , ll


, r rc rJ 'HHf

11r r
t

"x

. 1. nn ()
tJaCI) n ,

v.

"rr11

opr

fi()Hrc; rCIIIf

or ~r1'r ,
t , rro rre; tertlr ol ; teJJt,-

1 r

11rr.

1l rrpo s ocrpruBIIICro
11~1 rrr~1 p<J spcs, 1 1111 pCIIJJJ, J

{/

110 fiOBOJIY

ra ~rc ~ ,

()

J 1I1

BpClJCHH

IICCII.

CJ IC)JCIHCM

H<.i rJCKpl..l 11111

no-

IIOBCpXIIOCIIO(I

JJ

Oii<J.PYCII

'lC/301' 0 y riOJJCl , P<l'JP3 CCJIC'SCHK 11 BIIClJpCIIC


;11

r r<~r r, .

rJIO rrt r
'1.

II nII 'Jf f<! , , l


, , .

r, r
,

. 5

r<t

rr

ot

n. r

....

8. n

(),
.

(),

nu

, -

;.

'vt, ,

(.

J .

8).


IVf

...1. :
, ,

'I.

.'1

50

:..t

20

)'

. .,

n.

, .
!v1IIJilY .

) n.

) n

JJll, n

. ,

J1t1

JJopt.mac ,c

IIICJ

11

;r , ea

HJ,JJIIC. ' ) J MOIIO l CJ1CMCIIIIIM II

t:JYIICIJII~II J,JI\1
CJ/ 0 11

r~t ~srx: >.

J,JI 1111 p~tC<.:C..:Ka

IICPCf\.ICIIIIOM -

10 1 C}l B) IOJII,

Ji JI C J111CII/IIIKYJI~1p11o

I>IIIJC..:LJJIOO

) tpyt J IJ1Y' .

IIOJIOK ita

11 ctyCIILIL\ ' 101\1

n,

\t n

(0.

!\t n
eoxottl\101\f

n.

no

lt()

. ).

.1, n n11. l)llal\t).


<.\ llpaBIIJIO . 1\.II '!\111\I HaiiC'CII ~IJ\111\~taJIIii

piOI\Oll CfCIII\C.

2\

Il ~ecro

\IIIOIOIICCIIHOC

rraro-

KO'IIIIJCCIIIO

01/t: fXliHISIX

J11f

li'f!X/IL'll

13

1/0 f{JI;/1/IC

totro

n: . Paccoprrl\t

. 11werta

rJr tt cc r rtryty , r r
3HKpbl f 11 J fttJap <Y I f-:()1 ~ ' \(1 Cfi(I } Jtl(. r t. Or1cparrrt1r ccr.IIIO)ISIIHIIX rryrsrx IIJ"'IOI1'sn r , 11rr crsa r11~i rro;tytrJK11
rr t rr f>o rnro r; t J crrrc rr;roca
') r r11 r 111 IICtcrr 1, 1/ JJa'}(llf
r
raparl\.11,1, 11; r, croporry
ptoLJ 11 I JJOJJOC f , f ' l IIOJ10 1 <! IIC'ICH ! IIOH 1-

)r r r nrrc.ppytffcro

:-.rr

rrpal'techoc

11.

rrporeoc1p11poarr~

) nO.\JJrtrael\r

Jt

11 IIIIX, 1

rc

ry

Jr 11.

rroce. rcrrr .

r r ,

r nrc

crael\t fiII.

nt

cor;ce't

11 ,.; /imt llllfi!e

r111t110

mrul!'

11

r ,

JII:l

) ,

) t ,

45

r .

.
,

; t

t~ .

; r .

11f"

or

, 11UI trf", r

orry

JJ t , r

n :

, 11.r

. tr r rroJ r mt JI BCi' rt,

11 .

rra

, Cli/CC 1'3 f O II C [IIO IIH O >

11 ,

.:11

IIIICB -

rt adlll!U ' upumoit u


m.1

11i1 ,

fiO J IJIOii<Jt 1 J,

'VHI

i\ 11 '3 r
11 :

1.
2.
3.

110 1 f iOHCH IIII Y noJII,HOf

.111'1/fi(J/IIll

1 O.\IIICCI\JJ \ 3, 11 1 t:: II X n 11

'J

t1-

.\1~1

11 .

n.

n nu.

xpypro\t.

n.

uJJC/te ll :,

, q ,

,. ( ,

, n

!\.1 .) ,

10

Trendelenbg-y,

\lf,

:\.t

n 40-45 ~ .

w npeuyecmGa:

, n

n.

. .

11 r

n) ,

~1 r,

11

- 1. o:v~
r

OJIC

lt

11

r:.tt

11<>tI1

'31111 r r.

22

'II

.
n

1111

lt.l

.\.

r ri!

r llpOKl) .
11 rt
.1 1

11

rtco\O it\lo

BOMOIIOCJ 11

rrp11

rtec~~l

J\ IJIOCCI UL'JIIIX

ii 11rr:-.. .

110-

l.sciu

(/

---

-~--...:..::_

-:::--

----

-:-

:::--

tr ,on ~ -

.olhu

vc r a los

r> Ctil t > C IIffi

r a roc t.olc

----..;

'--

l;.;!

-- '\11

9.

'\iiII\1

BOI\t

/

, OJIIIOI
, , n

.1

1- 2

c.1t,

(lig. teres 11epatis).

(}

10.

cpe.UIIJta rrr.

n,

10, 1 10

~ , ,

-.,1 }.

(.

9).

(). .1 () n
:-.1 u npoO;IbiiO
.'t

n ,

n u .

.
n

113 II1
.

1\ 11 r
-u n

n. 11

cp~itlttiOi1

nplll\teee

()

n ,

( Il).

1\1I ,

ru

() n

( f).

n!\11111.

1-2

. II
, _
:-.!

(.

IOa).


~10 :'\.f (.

lOa).

'-

\.

:\t

(.J

. _,)

lft .'11\

\1

\.t

JJIIIIIIII

\IU

,.

1 UB. JC 1 JICCKII, II>\-i:\) ) ICC}I\ 1>1 ) I~)JI~ii ~III\1 \1 J )

"'~ ttJ\KII\ .1 (11.

paccettea

:l\ J

\1.

6t,lrt,

) .\

I\1CCIC J IIIIIII IIBOta O'ICII6 101111 ( HJlIIa

110. 10111111IJI . JJ "1 1 lllf\1)' l\111 C'llll :t~.\1 \lCJICCOOOaI/I ,\1

106).

11 1. a .\tll. .'I

t\

i 1 "'1 JIOJIIIOIo . :>:-.1

11 , t upa1o".r , 11 1\I 1

.- i\ u ),

(.

~ii

.~1.11

np,li

r-.ru.

.'II .

:t

I).

anapLHO\III

peii\J)ecra 11 111,

"''-'

11 '-II -

Jl:tllapoJMII.
m1.'111;JI'<

r 1r

11<1 111/IIIIIi CpCJIIIIJii IIUfiO 1OM~ftfeCK

111rl1 n 11 ra rrp r rrr


anapororr ,

1 w
ti

ll

IIOIIepeJIO M

(n11 ' IIIIC) .


11 trt 11
10

IIIIC

r ,

J///

, 1 yrt,

r J/

r.

r r

110

rJ,

rr

1//I

1 ' /

, <

J 'f J1

JCII.

n .

'JrJ

~
(

11

'1 r

8-10

r 11 ~ r

MJJO 1 rrpo~l)f

11II

11

r, ; 1 ,
1110 .

IIIIIIeM

J- 1

11 II OJrocl "
1101f3I! pll

1 '3 ' 110J 1yue r.

r.

1 , 1

11111101r r . Jl<l

: u

'J

11

ro r 3

, ,

Lennander-y)

1.

r1

r
nu

.r , n

. ,

tendinea,

intersectio

::

,
.

Jt 11

\1

. ,

, (.

11 ).

).

.
.

n ( ).
-

~ .1n~

. .

2-3

11 n

IIOJJOCI ~1.

i\I

CAt

tr

ei1

11 nepeJJii: .'I
.

l\1

<IOJHI. oc1yrr n

np,ii \twu. -

1 1>1

1\t

BJ\tece

1- II 11 aplleTaJ/it1 II. Bep'.lleit

!. JJ06CII.
rr 11, i 1J 1 cpciiii

taC111 "3aJ.fleO IICT <\ 8.,1;.11 .111.1

IIH ~ "''' p<tclltp 1 .

BCl pctaiOT

24

II)'

1\\LL)

IJI:HI\IOJI \\UI
IIBl)Ta

BIIC

--------- J,

1\

---

-,~~
.

t)

.,

"(, i Y

11. :.trJt. taltIO 1Oi\HIH


1 pCXJ1II/f\J

"

11 'J. r .: ;t..: 1

f\1

r laJXtrc 1il l lf,lfi!H

1 f 1111,1\1

11/1111/1.1 ,

JIJIIilrll 1(1~111 ,,

f IC.:fll,fl 0 / 1/IIIC

'!Ht'f 1 p<l::pc IJ

II Mt.: lll:l I'

--

--

--

---

'

12.

11

14.

n n11 :

'\f

'vf

0,5

, (.

12).

. ,

n :

'3

(n ),

.\ru

r .

11 . 1

.r,

ro :vt n

11

, .'vf n

r ,

;\t

KJJJ

( r .\1111 ).

:r 5,

11

''"'" rJpo;Je.
,l/' 1.

nu,

11u

rra111e

tY

,
1 1~

'om.

:r n,

1\11

11

/tiC'II. MI,IIJIC'IIIOI 10111<L

1 (IC 1 II C 11 J1C/IC 1111 oif.

J1CJ/I 111 i1 'J 1 1r r 11,1 il ytacl

1 Of ) IH f{:JK fioJJJ,IIII

CpC)IIIIIO CIO 1p<.:1}IIVI, 1111 )lOM r


~ ;, 1 ' 1,

[{ ru r

t .

rlI

lf

i!

11pe/IOLJII

r1

IICKOTOf1\ CJI)''taX,

ii

llJ111

r ii.
3'3t

11

60L>tiii\IIL'BC ~aOJICBi.liiii

BCpXIIC II liBO 1 .

13

ot.-ouast 1 ..-m . 1 ~

llapape a.:tJJast .11 1 01

cpriiK<tIL>Iii

paCCl /11111 11\1f1110

1101'0

11ptHI'3HOJIIII

'3

11 1\ IC JJaI,IIO I

!'~ 1\ti>IUJtJ 11 1 ,

nepe1111tii

JIBOJU.

Jtt

~l\1

J Ol\t

11

J l oi1 111111111

1 llt iJJ a 11ii

111 r
11'3
111 r J') 11 ,
3aJIIII1il ltC1

1\tI

11

llapy-

11pan11 J,

LH 1 .

J')

u 11 , rr11 11
11 . n

1\1 -

)JI

npI\1011

L11

1r

l
n

n 11

(.

r1

/lll J')iiCCIOIII
2- 1 l' \1 <1'1 lltlpyIIOO KJ'}(HI f!J')H.!O \11,1111HI,I if<IIIIOI(t.
111 1rr11 OJ IOC r 11 MO)f<C 1 rrJ')o 'H!JI /I,
rJpOHOJ/JIIC BCpiKaJII,JII,Iii ~~

3 r1

IICIIOCpC) IC 1 HCIIIIO

) JJ JII

P.t~pe~

Hlfif<IIM

110) 1

r 111, r

r 1:

!{ 11 l 'I1 J 1CIOI

KJ')aJO

JICJII/0 IIJ'}YIIOMY

IJ(t'llfl/ac lc

KpUCM

IJOJIII ~JIOIIJIIO
(110'1 1 / pa

IJ') MI,/UI/fl,l )

C/IIC IICCKOJII,KO 1 ' J')OB KII '~Y IIJ')CJICJIX


') J JIIIH )JI/ IIJ')MCpllo ) 5 (',\1 IIH
1 MOI'Y1 1, llfJOIBCJ]Ciff,/ MCIICC JI/1
.

'IYC r

110 1J ~v1 r

11 '3r 3 r r
, Ir !, r11

13).

(. 15), ()

:. nr

. 1. 1/

r n .

u (.

'\I

156)

11

.VI r

n (. 15). MOif0/0
nn
I\ .I'J () .1tt

Spiegeli)

(linea

seilunaris

n .

16).

>vt n

n J\1 n.

, n

n (n

) . n

14).

n : n>vr

, n , .

n -

(.

(/

/' .

15.

J,;olla

f>JCIJJCIIJICIC

'l!)aiiCI\1Y~KYJI~1pll<l

11 11

<I

Hlll.tpO!O\.III ( 1). JIOC.I~ tr~pO::l'CCIIII

I.\

(6).

IIOCC

>I

KOII

IICPCtiK)JIpHO

(U)

BO 'IOKI\U:\1

, (111\1\

11 BUl\Jlb

paCCCI\UIOT

Bl\,\liKL\11

811) !pCIIIIIOIO

1\lll.:) 10

.,,,, , IHJIICpc11y 1\IILHIY u~.:crc l IIOII~.:pct ur (). n n 11 t\. nl<\tu

26

Thto
Th"

16.

( 11).

17.

/8

1 ~ 1

J t a oaporovtccoru

ltiiiOM

n .

"vv 10, i~

, r 11

'vf

, n

\III

1--2

. n

n (

) .

10- 11

(.

17).

, n

:\1U1 1 .

11

.\I

r ,

1. 11 ,
nt

11

(.
ui

1111

n -:-..

18).

. I\t ~t

:'\ICIIUel\1 , 011 'J.I Cpa

. \trr

Jll<t '1111 CJiuiiO


llil

:1111/CI:J/\

1 01\/11

11

n,

11

II COCTOI\ 1\IH

11,111 c l r- miiJIOCit)MIIJI . r l\t : 11


tl\o JIO 5 () f '.\1 110111 ~ MCelltiO
llj)CIII~) I C IIII )' IO JIIIIIIIIO (1/ JJYJJK<I 1\ l 110 '\ 113OI I1Illlli oCII1 , l:tK I 111<1 IIOOBitlla tla\.0/J it r 1\J,IIIH.:, tt J1py1 tiiiC ::oii /1111111 .

,:\1

u oisier.
cc lle

11

tlclel\Hel\t

IICKlHOp\.

'\.1 )- u ) 11\t .1w


111\1)

R1

Te'\t,

anapoTO\JJJ

npc-

27

) i1
CTCHKII,
) nr

l!I!

11

11

n 11,
) 111111,

11

11r

, n n.
,

19.

n ,

n 1

, nn

. n

fl

r ,

, ,

, ,

n.

, , n

n,

, n ,

, ,

. .

2.

VIII

IX .

3.

VIII

IX

(.

19).

. ,

. 11,

~1 ,

VII, VIII

'!

1
rJ

Ec;t

U1

lloiiCpCIIO,

110

rr\-ft JH1111111.

IX


, :\ r

, lr .

II! ~1
trtr n, 1

B(HMUIIOC f

llorrcpc!lr..r JXL'J()C] 11

Cl ()01

21S

1/u. 11 'i ,

rtpCII()it\.i<IIOIC

1.

n n

conpoclloe!III

II

11

11

ll

il

011.1111

i1

11

llt.

n1.

III

\t

u,

JIOIICpCii)'IO

acr~IIIO

)1

3 ;I) 11 ii IIC 1 01\ < <l


11:-.ii

:-..r LJ

HCOO:\OII\IOL 1 11 L: I

1\tU.

CIIBill ni IJCl
u n

,.

()

rr
((

1\1U ,

intesectio

tendinea.

n
\II

n ,

'\1

20.

(, , ) :>

(, ) .

(I),

(.

20).

(111),

III

(l V). ,

(IIIa)

(II),

IV

(IVa)

, n.

, , \.1,

, n

n .

n r
i

11 ,

u.

-r

'\.1

npl\IX

J , n

':

, r. 1

n.

}/IJM MCC'IC 1/

\tr

fCC IIIM , r

. r.t, r. \tuefl

cr 1 .
ll cr" r,p,.rc 11 r 1 1

, ll!\1 I\t 11 11

11r 11~

KJ')OIIOCIICiCIIC

fKUIIC ,

Pi!t:C"I ()if<: ;J

J: 1111 (.;~

IIOII<:pC'IIII,I

jj')<: !

13tH ,

. n n \t)l

11 11 ( . ct \ , cpigastrica
.~9

i1 it11'). Ct)C)'J! \tOIIo 11 IIC pL:f

'i.ll l,

) l10)':\1 Jllll~ll)'p:.l\111 3 HCHKII:\ l IC ll'IBI!ii .


:J) J
CII)

I/.1

1pcJ lk111 1111 11 11p11 11. 1 C II ~IL 1


11p110I'IKII

!J1YIIII\I

IIJ11111.-JCI1b ,

Jl

!pe'3al\t 1:.JKL II C C fiC -

11i1

< 'J

' . oJif,IIH1M 111 r /\1 'J r lfX ~101:1

1\

/10

rcs1

11/ IIIIoii
r

'1

rpII (1

1 /5).

II oil

\IJIOOI\J1:.1

p011380 IIII

1110

)I01\1
ll

11

J1aBOCI

1r11r

oTJI'lii n

OJ1011/IIOIO

r ,
11

11

11

11 ~l

1111,

OJIOC 1 ~~

mr

IICOfi'<OJ!MOCl

1l11

J,J

py6JJOM,

OCJJOIICIIIIM

. r .
11

r r

IJ C f

rJrt

'}f

1111 '11<'J1 - -

r .

r1

JJI<.. pucccalf,

'

ccpu-

ff11,/H

) 11 1111.

<t;>

311J 'III / 1 . f

Jt

pyfic,

10 oc rol t: ll,c r o, tJ'ro rr;1rr


or ~11 1 'ICIIJJYJO s11 , piiJ

. n 1
r

11f10 1 111~1

'> r

1111rr

~r.1 r

M llor i111

r11 orrt 11

/1-

11r.

J1<111bl )ltiCI

opayc r csl

~1 1 rr rrprr 11r11 rro J.


fiOCJIC tHii C 10 I. OllllaKO,

1 ,

n r

11 r,r

COMfiC II jf(lf

> ~

r11

JIO'SC

r1

1 .
Jtt tif

11 Jt

( n Pfannenstiel)
,

2-3

.11.

1
n

2-3

(Courvojsier)

npVIrx 'U

(.

(Pribram, Usadel)

21).

1
1

J\

\..,

- &. -

\.

(10)

7, 8, 9

n,

-, -
.

<
I ,
'J

/0

30

~JIII ,

p~OJ,eIIfCJIIIJIC

spcsu

2 1.

nt1

111 ncpcl\tCIIIIbtii \DC1 ( 1). nt

nepc:cro tt C't

1\t lL ltBOI ~

ha

B Jtal ; 111 1

11

2.f.

1 pur 1 IIIIIIei 1101 IICJ')CII.fCIIII n


pa}J')C1[1

1 J')CXJ') ) IIII.Ji r. J

111/

Puc 22. nr (11).


n~1, ,
r

(.

25).

1-2

e:v~y,

ff .
\1

, \.1
,

, u
,

(.

26).

1-2

..1t.

. 23. (III).

(.

22

23).

n n
, s n

(.

')rol

24).

ociyrJ

' <.t'. !- 1 n

rasrc!

11 , 1

orr~:pa111111,

11,

11:.! KIIIKC JICOfi XO)I M 1

:?5. ,ii u~-;G ~:ii 1 (.


111t11 n

JL

_/

j.

niiquu s

Jnlt.:rnu'>
abdomJi >

. 27 .:1111-J< r:nccfi111 paspcs (1). flerc-

. 26. \1111 ncpC.\-ICHIIH ( J1).


IIBOTa BOOKOII

,
n

n,

ccc1c.; 11 t.JIIIII

nr
.

- u

. 28. - \<! ( Il).


, u

.
- .

XI

.\1 .

(. 27). ,
-

m.

oiquus
ternu s

abdomints
m. psoas

m ajo r ----

(.

28).

, ,

peritoneum

parietale

. 29. - n.\J (lll).

n .

'

nn

t 1r ,
,

aopr

r<.

r 1 1 r
(.

32

29).

1 11 .
11

11

fi\1 n

1 . 1\t
111 11 .

n :11111\t . pyLra.

( 10 )

( McBurney-)

t .

(.

, ,

2 3 (. 30).

31).

(. .

1-2

- ,

(.

30).

32).

(.

33).

, ,

. ,

. I

() .

( )

u,

, - -

, r ,

0,5

.-

III

m. obliquus
extemus
abdominis

peritoneum
-parietale

fucaa trauvcnalia

m. obliquua 1nternus

1'111 10 &wd oiiOIIO (cBumey) (1).


IIJp. . . . . 80811 8 II8.PPOIOfi 10 88

m. transversua

adoDUDI8

. l. (Mcumey) :id (11).


111110 :11111010

111, oepe'III)'IO 11D0' DODCJOu.JIO eCQIPO

- - - 8JJ1nl rpDDJ.
4 :JS . m..

81ft
, ...,.. . ~n&&.

Da81t'P111U 1'1111 ,

61111.

(llarosrem.co. Cytraecsr, 111'0 I

....

ODiilll8eCJI

m'I

1111 0J1011 ,

~. 1111 r

~CIIJ'I8.

loJo.Jroro

. r

ocrporo

.._,(W'(WI'L m r

w . .
.

1.

. . .- . &.JI r t mR o

cwuol ..,...._

aallllll88oallp'CIIo .s

Il.:81'oa.tv

1'88

JeJIWIO

JJY'IIIIe

ocoeiiiUIII.

u -

... ... -..


..

$[

- ..,

it J1

11

11

nropoii <J

J .

ac1cst

t,llllfl:t

11r

JJcJJJI'flllta )IOC 1

MCJIY IH.1CC/III~ \11

IIOB)lOIIIItOi1 KOCJ ~1 IIC ii fCJII(.t , 0(.;0

II

IifeiiJOU,

JaK

~ 1py;lll

r , Ji r

XII

1 r

(.

\1 r

. n ,

nu n .

11

.tr.

XII

IJ

37).

11

( 11

JIJ

tfiO

1 1

II

or

1)IIICii ).10 ttCpCttCii IIOMIIIIICtflltH1 JH111Jf (. )\(.)

nr~ 11111

. oJJI:I .

11t

.n

(-r

Bergmann- Israel-)

XII

n .

XII

6 .

XII

- (, n,
).

1-3

(.

XII

38).

n 1

or

n
nr , n

J-2

'

r~

. r

r~

., 011-

. , . J 11

, .

. -

m,J:ltl

oil

pucce-

IIIIJI

dors
.

oJJUUII

111 _

tcrnur. abdom11
.

oiiuu

.::-

- _ _ __,..,.. ..".

tcrnu5 llUdomni

. 36.

( 1).

>.

37.

t ~L) IL)J\JI (

11 >.

tlt) nu~

11

.. 40..

~~~:
epnucanaJI u nJI (11).
J88 ,

epaiWIWI r (III).
n CReJUI u r (), JI

'Pllt. 41.

NWUJa ~

xocu

]OJ]J()a JJI

~ 11: u u (}

n t. 1 i t

ti .

J ()pblC

8'3

lt

(.

41 . 6).

~,

rl

p,J'Jbl~ I.

D 01\0OIIOCIJOC

tlpOBOJHil ,

COCJ)

11 rpartC11IO

11

r1-1 ( ).

' OllltC:tiiiiOMY spCJY (

'laCI Ji. JJ ..t11ap010MI-H1

ycr

I t

801MOJIOC 1

rl 01t''I

t.:Jiy IKU

1,

nJ

J,

r .

n J . :

(. 42).
,

) r
,

11

r t

,..1~1.

nr

r , 110\1

pacnpoc 1

rJ>

"u ... t. u n.

n .

. , '1 tJ1

$(ffpy

J Jtt

r 1

r ff

fipiOII)'J J

IH& 'J cptJIIJaC r

r. n n

1 1 1110.

TopaoJ!lllJmo:..

pc1CKIHf

I.; CCif ljMCfJialCI.CBO

t n - n

H01V1Y

11 11p1tcr ~. llat1pttcp, 11

"J 1 'J. n n
n

42 't).

:v1

(.

42r).

11m ltt n
.

, 31

. r

n (.

43).

nooci .

~1 .1
3

11 .

n r
.

~1

,..

~1

V 11

.Jt.

r 45 n .

r n 1

1.

. Jl

- . n

, 1 1

'3 1 11111,

, n

+ ...

l\flf.

(n, . ).

(. 42). 1 1 1I

n!\t .r1.

nu.1,

n10

. . 1 I1

nmpamnouJt.

1.

VI 1 ~t

, t 110-

fi 1 rpy.HIO . 1

, 1

lti u

11tt, u1 tto

/
,..

(J

Pu,

42

J .t 01\.

n Jt () ,
Mlt (1)

JOpaKO JI () JHapuiOp.,KOI

t 10

r~'P

P.u,c 44 TopuorOND
llpOCpiUicae

Jl Vll w.
u :r 1

(1).

.r.usapa

. torac:ICII

~~.

46.

TopuooIUI

Jaterua

VII

(111).

.. r

-r
(. musculophrenica)
r (. thoracica intema)
(. 46).
w r
. .

, , r
.1.

pu
UI~O

acoro

'f

, r 1 ..

IIDIIene.
_,_

CJI

pu

pa.cceJra

fl fi > .I

Bi~ "3l i. 1 IIU '1 l(} f JYf J


IHII :\1 ')!\-f: <<IJe CJICycr ocylf H.11J. C~1HtJf"

flt:pl?

ro

Ii

1 IC 1 1\at\ IIJ"'It II I3CCI JJ aKpi.IT IIC mtCpallltOII-

~t ll m 1, 11 11~1 -

lt,

<-

11.

1 :-~

6p10111110i1 I1 11()11 60JJJ,UJX 'J I,J

1 11

1\Hipor-.t

DCl UCT

11 ~tce..\t

ttJI 11

"I

'1 0!\1,

1 !\t t 1
13 }!!\, r ~ t
<.: r

1 ,~. r ' t 111

.
nr 1

roii

1
1,

1 -1 1 i .

10

.Ic 1 aJIIM t.

IIHe 10IIH

11

OIIpCCJieiii i 0\1

1 1.

IIpOCH 'JC

cr eifcI ( iJk6 ).

IIOCJJC, e
,

.. 1, r") ttl l>

' rCI>C"I , 1

rJPJJ

11 pOBOJ HIJHICJ" 60JIIIIO CCUIKC>,.

Ioro, n Jt 1

J) 1

Hi:1IIJ:JOlHCO .

. 1 IIit t 1-

1\iJ. 10 01
,r

J11t

11pocc C l10JJ iiJJ JJO iJ 0/JJ OCIH])CfiC 1(1MJIOI01

1 -1

100

I~rm

1 1 . 1
:\t 1 1 , 1. 1..\t. ~".t , 1 py\tCHI

n nu.

r 01 \1 1 ,

.r

~1 1 , 1 1 ,

~. 1 011

1 ~t 1

1 111 .

, . ,

1 i

...

1 .

Milko : 1
ca.\ta t:l
n -

1 ,

'1

11 1 3 . .

., ~1.

:1. n

t r .

t.

lt

, ec1ecJ ., .\'t

. 1 111 '3)

lJ 1111 1 ,

.J

r,

,.

no-

ooJfiiCJ 1 }I -

LJJO

:1

11 ,

JJ :~1 ( 1

0,5%

).

p~.;II II

J HOCifl 1 poctJ tcc 1 1 11 ,

1 ,

. I J])I

11

OIICp:tii,

YMCJBCHHO

1 t


I 1

JHB'\1u

r,

t) I

if

11

CIIJJi

t.:

( ~s

ii

pa~il 11

JCJJ J r-.JapJJci!

11

11

ne~ rp)-

..

1 r,

1 1.

11t:11,

i1

11 ~Ik

1; 1\:

XIIPYPI

t1 t t

t:

1 11

1 I

lf

11-

1 ,

JJOIO.t

n-

.. 1.

I3

11

JI'3)

IOI

1 JI

11 ) l

111

11

n~t

t.
1

i1

t: 111

pr 1

Ht:T cr u

IIll

)..

).

KL)ii 11 OKOii 11 BIIT )f

.. 11111

r 1

ICHHO .:{\

. )

J' PCJt J rt:IIJJ YtO

1aKIIC

1 1 )II

I C 31CJII> C

LJeJJt Jj('LfC{.;t 1 t) opr aropoJ u 110 1 111t: l

1111>

11) t: ~ 1~

~:.

uii

11

t.:

101

:\)

IIIIC 1 py~tel\1 1\JapJIII ,

.1

,...

rc so

., 1 1/ 1 -

CO~ Ia

Kpo..\te

BIB11\1atiJH.:

oIIJtl\aJO 1

11l1-

CJf t ya t~lflf ,

1 t~.;oil

.::

1 JJ

1 1 .r

I}

lfX

11

,
1 1

KOI,lltl

ycJar,

r , uii u , ~

, J , 1 1 1 :\1 ,

1JH.: 1 ~.;

1ai\tiiOIl

t u i1. 1 tl.r r, r 11 ' '" ~

f '"" 1
11 p.ltH

bl t \ 114..\HI ~

t1 iKJ 'Lll 1\.:I\i


t)
.::

\ II 11~') t 1

J 11< IJ,\c.: 11 'IH

t\

n \,;1 .

~\

\' bl 1I

1 1) ttltat

1.1

iCKI\Itll

I) 11~1.

I0 1111,1JI J1 J 1

fio

Lt,I 1~.,;st

IIOCJI)'U\IIIO

I(I

tii)'IQ

CJICJ,

IIICJ10CIO.itlt,

1 t)

1 (JI~IIOl

" JJ <.:J1C/ IIIC'VI 1

10

11> t: I B\1CIJI:t 1CI)L 110JI)'0 1 1-

. 11 JIIIC IIC KJ110'1CIIO 11

)Jt

3 1
.,

.'J1

I0

n11 1.

l '

1\0J

JJCI\IOtfJJ"I CJIIX

. )

11 1

r C1CIIKJt

n1 1 1
r.

111-

10

11

Jllo 11

IIOCJII.::

\.':'3t . JICIIe 1 11>Ji IH\llCJI)'O~III) 10

J -

11 r OMJt'ICca1 11

~u ,

I01K

BltJio, r>ii. 1 KIIIIIOK, J

p.>IIIIIYH) llOJIOC r 1.~, JIH KJIHIJ I>IaCM OBa.. HJJtYJO pc'H1fi()B)'IOr1JiaCJHIIYPaiMCpal0

. 1i1 Kollttc (. 47).

11

0,5

20.,r

1 JJJJIOJ

t1

r 1

3r

1 r 11 ,

t 3

r11 11

1~1 r.

r,

1 1 .

'31\t

l .

uu1 1 LHIKo noocl 1


J

1 .

I o~ty

.\11

ro 1

r.

:-..t

1 11

:-..1. 1

, 1r r

pervt

r (. 47).

1 r r1

1 ,

11rr 1 1 ii
roxoii

. :11

1 1

rr

n r 1. 1

\t,

1.

1 ,

t. n

1 1 1 r

I01IJJK,

'

J r

1 t 1 t

n "J 1 \J citr.

o r rcJffO

101 ,

!> piOliiiiYIO I
nn1 J ~1. 1 r BBOJIIIJ

10 11> , ur~if
,,, ~11,

111..

11

, , 1 11 r t r~

raJ 111t

r, u,

r1

nepJ OJJJH.

;11 1>

..r1 <i Ct:JIO IOIIIH\11 }f


LJi.lCJ < ,

11

OCI&BCIJ

LJ if

KOiieJJ;

1\01

1 1

, pi.I1 Jto ,

s--

IIJ10J1C'3BHI}I

JJJBOB .. ' J, ' 1 ;

oipoc-Ja

atCCIC~I 1 JIOJIOCII>

(n.. , <.:).
1 ~;;:it
11r i

U,

pc1111rye.f\t 110 JJOJil:I.::Jt< 'fllblC, Jlt:Lft:-

HOHC .::it: 111 >oif r'


1 l OOClll.
f_

ilpCHi:iHa

"1 :J

III J I<!CI.>

ii,

G > 1u JCL:Iea

48

(1

'

1 t>

J\tO)f

111

~; 1

<.~ J 1 t J -

47.

n~t 11 ,1 11111.

IJMC,IIOT

na 1 ~up r

JJOBCp

IBOU .

11. pll\;1

lblf) 1 IIH

~.:

(dl
.i

()

t 1

-.

mr l

hc. 49.

J Ji ().

CJ'8Jiea

().

()

. 50. -J
.

u
(),
(J

(.

51).

(, n, n n

~, .

),

, .
, ,

n .

, 5-6
r (

),

,
. 11 1 n.

uJ ,

(.

49).

,
1 n

r.

(1

(. 50 ). r 1

JI 1
. n u,

8JUCII,

51.

} < 83\t
) t)~~:}

1.

J 'JIII

Slllll\ l tl

,I'C

llhJ,J'IIIJ,JX ) I) Hf

IICC IJ}II.J

III)

f1

011
{J

1 <)IIOJ)!)) IISI~ 1 cs1, ~rt tK o~t'IIO ti<JJIII


~\~.; 1

I' J'>()IIO 10 1 1{\IILCI

' i~tpr.JmtcJcs.l.

<. IH,

11

[ l ocJJe

CJCpH ff,fflfl

IIJI011 ~I

YJI:tJI~IC 1 CSI

1111 ISI

JHIII(II'Oif MIIH

IIC" It; ' oo()p:t Hlo


J('() \11!\1

~11,1'111 1

~1

G r

fiO~ IOfl 1

rt..

P'KIIMCIIJJye1C~

)I()JO

J(\1(11 1\0 JIOIIII. 11(1 '!HII/IIIYIO J')< IIY~''P'' Jll, LOM

ll 1t11 1 J, : 1 110 1 .

;1 ur11o11aLr. 11 1 'JCCI<ajr u
II

KOIII.. IC

110) 11-fiJtlfi,IC llfHIA

1 .

ll(f>o!ICC

~~v n :: r
11r

r n
\. u

53.

(111 f.~t ,

r r

rr

YJJIIJ.> JIIO

r 1 t1r
,

11r

repcr .

I nr ,

r1p01 ,

1 r
1,

Lfaco 110-

r :

IIOJJJ..<>Attro

ro

r ,

. J

6 8

. ; n. n

, ,

11 11

n~

rJ(.l

ptJMa

J I 1

rr

)
)
)

i)J IJOCJJeHC ~ I .

XHJ\HICCKifX

1;

iu .~

r u

u >J otLJto

11 i1

lf

l0p111\l)CI-JOBCHJ\

II! , Cl)l)lBCICIB)'CT

IUB)' (:\1. pi!C.

8 tJ JJ)'pC.'VI
11

tJJo~

~t,
r11.

, ~ 1 ur

JJJ r J I"atte 13 , 10
(

i ,

.,

, . J I

111 ~l, r

~t.

.t- -. 1 J I. i

1 1 BOJ 'J 11 1~~-

i1

) 1 r

l<Orl J icc J . Jta

J1Lt

6-8

JH> >II

1131 JOJJcto t r
t~

ce-

, n KJJerury

oJJIIOCJ Ji.:. 11,

u, 1

1.

1 r 1 r...rx .
r

rr

.\.t.L

\1 .

200-300

. ~r

JfHliIIpOBIIHO

J,

3-6%

(. ) , .

Har

n,

2-3-l\I

53).

~,

)f

~t no.1ocl\~

11

\1) -

:I1


11

l'1

:l

\.

:'- r

:.I

NJ

'''*

tut811ro, trro r
6w
apoJaR810
w nt~r8ar '"J'O~'"
( 5~, ). rak w r f)
t . n (

: ~.

~6

f..c

nr

,.,"

noiiOJtJ 11 '
8 I npo80JUI1 (J'ft

fir

rt

n,

"

r. ' u

: ,
.

,
r
:.
,

: ,

!fiii~~J~~ 8 :

~!f!'t~~,_~(
u , 1

u.,

",

1-2

: .

56.

11

u. I n
1101: . ..

tocn

np11

()

01111 ~ nero

roa

( 1

OJ1o

lleCh8JIItllttt18 J811110R11
811181mtJDCo

cpou
,

47

""_..._


.
,

R3 . -


,
.
Ji r
r, ,

11u (s oropm JI01C ""

),

J<!

">

. Jicpuc 1 1

. 'r <t 11J


R , Jt

n, . { .

57).

2 ..- tt

n-

n,
z. lll .

<t eJJ r

u ,

r u,

,
eoxo.IIIIo
ero .
1JI: ,

ur .

.
,


, ( .

58).

4- 5 .- n
;

~ 1 '-t

......._. r 1 ,
_..... Ji 1

ma

o6oJiouol , 1 n

... .18- .. . po
IOJUI 8IUIOII'ICICUII n, e
OIIIIWI (cysta Vttellana). '

1<r

(.

koilo-

59). n ;)\l

1 n11 :

(ductus omphalocnterictts)

I l)

, .1
. ) tctr.
( :) !\t

UMIIO 1
l(:tH

,.,.

(r.

IIOOC II>

,\lccre

1 .:-

3MpHOIIH J1b
/t ltIJI\

~U cr l'i r \

n 1

\
11} n

'\

~ <)i

[1 1 II O II <.

'-

J.. .~~ 1
l 'I 7 ..,..,

11 0 '1111..1(1

M~LIIII\

t . 58. (U7:(." CIIIIaJIIO O


' n'-= 2 ''"

p .11PCfa

: - . . . . . . . . .,..,

DelaJa IUI88J088

.-.-~......;..-.--.~ .~. -.r~,.sJua

,. ... . . . . . ... ....._;.CJlii\ZI. . 801'001' 83 &pawa.JI

- -' --~
CiPIAI"h' .tli:UieUU
6 -
lllfldlhx
- ~
DPOIO& ( 61) 0D
DPeXO8lqeR taOJJOr
. . . . qDI8 DJliO (OIIIpatoce)e . 51)
. 1Q10 SO . 6 II)'IIOIIRW

611110...

nai\118ietCJI 118J1
UOII~ Q01' rol 1D1 m

Qe1'lt 8 D~ ce'IQjjjJj )'IIR u


(lleyiO) DyiiD'IayiO 11.10 J18.&

11)'0 11001' 1D1e11J1, r eJIJI1'CJJ .


:. (v. portae),
'lepe3 (ductus venosus Arantti} - I

(v. cava infenor) (. 62). r .


JIJI8e JJYIIO'UIO OJIT 'Ii .

: JIIIJIJIIOCII 8J111
( .illaca tema) r r

l l , r :
l PIOIDiol ,
l pe)O.JIIIIU, cno308UIIIylo n
IIJI8e8e.

1 n
n n onpeCJIJiec 1'-

11

1 1 1 1' 1 1 lllflllflll 1 "11 111


1 1

1(1"111'1(

~~~

1 1 ,,
1

\ \ IIC'IItn.t
'-'
\

111 (11

... --

II1htlt~o:.ll1

11

ICII~Itl

\\ ,, 111(111

11
t

tt111llt( tlllllllll

1, \111111111~ ' ' "

'tl\"1111111 .....
~\('

( l l l t l 1/1

111

1 1 1 1111 OIIL.

uhtll~ata" - - - - -

dt\1

(;

(J

-n umb1l

63.

( 1r) t 11tt 1\1r (, , , r)

'' umttilicalis
-----~ -- sin.

\
1
3311I!

\
'\

'

''

ulbiiiCIC'S

1
1

1
1

:.

uml>ilicJicsL. __________ / / '

. f>4. r11 ttii t16acrll '1:-.t


r 11r mtca.
Wharton-a, r

1. 63, ,
, r). n 150 -r -110 n .
. ''1
t.

UUI'I , 1

, nn .
5

t tta 1 - '\f) I)
, ) ) .1 . -

t -3 ) 11) _

tt ii , ) nn
r11ii cttefi, '''tfi ) 1 yr
ttJJ\111 111\ (. 6~). v C.l n-.
3Ki.111it8:1CIC .

ll 1't:t t

It l\I t ~ llnt

:8 llilil? _,_.._.....

3111111

6 JI -

.__._,.,.. DJIO.a, '1 .,


'I

8811181 p8IJJJJlIIII ,
. . .-. 11ei, ,
.r --8 . 'Ii
.I! ( )
ctqJee II. ,
J(
IQR

.
(.

65).


, , :

113

(.

66).

,
KJUIJXa BTJIIIYac ,
:zii, .


JIOXII.

JIO~

(ruptura in utero).

24

12

Tuoro

'-)
olcneoiiiUI, , , Gross-a 1

..,...,.....,

ao&IIIIJI

S9

r1111 * , 2 ~
u , ~'

CJIYIIU8

tt :r

18110 u

pr

maeactro

. 67. n (IJ

. 68. n ( 11)
, lJ~:

81.8118~ .r.

~-------

uwl n n npota80wr
r.

J111'
r (. 706).

ICI

r , rpwa nn

r,

CJIO,

~ .

...,..Jiellllll

.JJi ;

. . .~ . .acL8EW~ ~ ~ ;

r
,

--18,

, .

oryr .

....

DD

pyJij)p

J8!fC38, .tt 0,5-1

81180118 .

f~lle

t.

.............. D8
8110

3-4

(.

70).

. 71. ' (1 .
1

>t

- - . . I'JIII88 IIYAON"M (J)


()

11

--~

12.

u n 111 ( 111\,

n : j(. l
., w.

(1)

1n nopo r .t

'u

( .

71

r 'Itt

II OClfUCt

30

k tK

74)

r pt.t

y rt -t,,

40%.

tt nyr10t1L1e

11 BOJIIIOH O 1, r JJa
~

Y'taC r

ll ~

. 1 1 ~

..

71.

)'1'8IWI r n

, .

, n

(IV).

JJ

75.

n.l

14.

. nr1

....f111

10

toporo

( V ).

_.

1J1181'1110 <:e'ICIUUI. 1 ()
8 'IWi (6)

r 1

CJIIIIIUH

(3-18)

ero

(,

YD CfiCO piOIUHYIO IJOOCJ


71), n 1

onopawu
n J 11

JOIP)'r

..

rr r ,

J . 1
u
__, (.

72).

oJnpe-

...,.....aJOTCJJ , -

76.

11 IIODty ltt JJ.} it rp~I I I.

1 n

(),

rJ 1 1

(),

!l

t 1

n 3 (). 131\t n

()

u. J r rro rrro moJ


nynxa r"
IllM rt 1r.

, -ttr ,
1, r

la!II. J9WDtmo-I(UUI4'

, n r

~~--

~~

r ,

r.

cysta t'i:e/lina (. 77r)

\11
.

, 1

r , '

QeL:ro. e

, . :

flllliJteoJioec -

, n r-

111&

, , nn

81)'11r

, .

, , 1,

. . . . . . . . . .;unmr: -

, n
. ,

r .
u
.

- . . : )
-
n

(.

77).

.
, , . n .

- (.

ompha1oenterica).

f\t!)

, )l

or

, r

, ,

.1

w .

oc

. . . . . . . .,. . . . .".. . . C88u.te-

8 Jr8811

n
....~,~~ ~

npat'Ie'""oe

r .

tJ 11t1 (.

77)

,
&

-~t r1

2-4 0

. ur

l' ,:

ii.

.,.,...

ra

ero

xWJ:e (.

_ 3).

. 78. ~r 11 "YIJOIIO-~IIOt\.t 11:

n 1 nn-r (),

J ;r (6), ora .'ltoc 11tJ 11 (), 11 ~t


(r)

()

79.

011epaur 11 ll)"llt\'1110-KIIt:JJtoi\.J t:tmc. JJ 11 kl)J/\11

ta),

I!'

II t:IJJitllU 11 "'1 101 Bt.)IIO,IUIIOI L"ii Kp~l$1 IIO) "3L)IUIIOII KIIKII (\J) ,

r 1 JJ; 1!\111 ccpo-ccpu1JJI\IIt "'"' u IJ~\I?


t

IIUIIpUBJtellllll

()

~8IJ113k1 3t' \IIUJJIO 31J


r

III)OI'KI

II

~ . t 11
}.
~

:1111 hlf1
JIYfiKA

('JB HCKJIIOCIIHCM llpHofipet CJIIIX

~t 1 )

f , I

nn-

1 'Ja6o~Baiii1SI IICKJI/0'111 1CJII,J/11 J1CJ IK~1. ~


ri tfCJ1C1 IIYIIOK r ()J<:

n.

. 01 : .J}!

n .

Arany-

. , ,

( 1817-1882), cr r

r 'vl,

n n

. :

r .

cro

n.

(.

80)

~
,

. :

n,

u , Ir
.

n (,
, . .).

(. 80).
1 ,

tr n n.

Jf

~t

.J.

(captlt Medusae)

, i l\

r "I 1t. Kort

1 , n

1 ,

1\)"I

) } n

IJ.\I

1, n,_

(1~11r

- ,

Bl.ld-CI1i:i), ::-..;

.,

ce,tyer , 1r , , 11 ~,,

11ii

'IJJ 1

(vv.

COCI J

61 ,

BCCI U

JJ

rty&

'

pa1MCJ"'IJJ

,,,,,,

pailicales)

fiptoIIO

l.

\111) 11

CTCIIKI\

1.

11

1:

rcJtltJi

JJ~;IiJ<utr ~.

. IJp 1.r:t fiproJ


a I

6UJIC11iCJHt:l

pyroil r

3aicl\t

IlOIIaac CIJC1 t.:\1) oeJI\ IIOlX

11.t.

: ,

11 (ctttII0/\1 Ct\'cill1it.:l'- BaLtl11g<tc-a).

1f..: :t
tiJ, J J 11J11 LJ:II/IC BCCIII

JJ t

11'31\1CHCIIII BIIC (\1

11f1

11(1/fi\IICI/ItBCIIIIII.

llPJ IJJOIO IJ IE
fi:t .'J)(.'JII&tllllt' ~JIOI t'I
J Ja JJfioJJCC

'I:JC 1 J,IJ\1 11111\:t'i<IIIIIL'J\1 1\ t)\1~/III~J JJCpC11111111 ) \ IIIJI,I ~/ B.' Jt.: 1L >1 1'1 111t'p011Jlll-

, )J~ J 1 Jly&lc

JIItlla III~I

t;. I ~CJIIf

pyfillllt.:J\II. 1koGxo) IIII\Jo Gt.tc 1 1/tHIII 't '''


(fiiiJIJ,JIJC 20 '/.,) CO)Il'p:Itll/l' fiJI~lllp}'OIIIIa 1\pOIII,

1 IIIJMI1M

peclaBJJcJ

fie

/tCii , JO

lloCIHIIIIItl\it

1 py; tor..:&cii. YlJtciiiiC

1t

'''

10f JUJ,

JJI:tc ~" mt

CJICJJYCI

fipoii

' t 'JIIIIKIIoe

pa 'i pCi IIJIC

~ t: 11 J) :t

'HMIIOIIII-

'1/ ori1.1 Jl'l(ica 1 J,


1 11:1.
llpii'IIIII\111

"1 >IC"'IJ,JC IIL' pLt)paJJ 1.>11 ~ JXICC' 1 -

IJO lllllk' IJIJitt'IIIHI 1 1111t'p6JJJ111p}'611/IC,\111JI

IIIIIH>po)It.:IIIIJ,JX 1\1111 1 (i/,J 11> :

pCrlyt.:-lll'CIIHI\ICC 1 111\IOL' 11.,

poar 1. '1 , ,1'3)1

1 PYIIIIOHI

1/~'JCIIO'IIIJ

IICCII/1'\It.:C 111/\\tlt: 11. ,


IICOC' I 1 O'lllt>L'/J, ,

59

~------~UD~IOT~

-~-~RIIiliiiiiiVT llp)'JI

8IIIIIJia

..

wt.

u .
81&J1.,.818M 6 -

nnw JJt 11 .,
.. 11
nn, ffa rJt 5 k, ,
n . tt 11
JIH

Ji

S-10-rJ1

n n

11 1
, :.+\

111

ttJ '-1

hl 11J r.

---~ ~ KOJI'Ie
eca

1---- 2-3-cpaIIi -..

.I81Da1!'11 lfPOIIIIO
. . . . . 8LJ apoawo.
~

.....-.....

CIJOII8! ~1 po8tDIX peyc-

8ZSIPII

IIJJIIeii() r

).

--~--.. &.t

, 1 r
88HJI.

I.J-

1
11110
, , 100 11 ~

15 .

tt
tr. J 1
1

nynu
Z- , 1
r 111 .
n
, , . 'l

(v. saphena magna).

rrl

) 1n tmympe11m1e <'fJJJcu.

n\ pcJtcii r)HCJ'XIIOC t

CCtiII

BL'C'ClBite aHOI\itli

11

11 11

1ii Gp111oii

paBIIIII

(}

IIIIXLIB"i1 1 t.t .

1t1111

110c.teoepauofi11l'

,"'.)I,

n u.

JJf)pot : '' rtm1 11J~1 r f_..

OIICp~lll.lfll
t

r J11,, < ~cJp"

HCCI 11:1 1/~IJtfiriJICI..: ~mt Mt,:{; J fJJ{Ifll/fnH (., f lfKH

K tt{;J

ltCII., l ' pi,JCBC t oryr BO'.IIJHCIIYff, lla

,J . , 1111;
:)

oc11il

nf

(,

)1py1r>~1

IIJIIf

~.

llt:JIHUJ IC IIJIOM

111111

r ~~

<.f

HCJIC)ICJblfC

IIII CJ t cr}JJcraJJ<rf

..

r r LI ~' r ptJra

lt J IIJ

I pctt[IIO 'c~I

r rcy rc, "I

, l pyJJ.OBO r$Me 11CIIIfbl i

'J

11 .r1

ani)

(prolapstts uteri);

(, )

( ).
, n

n,

, n

"J .
.
n

111ufi

1, u
n,

, .r
n

tr.

fi
,

opr

()

1 r ,

cretto 1 , 1 rr. .

r Ji JJJIIIJ1pax.

(prolapsus

1 u

(prolapsus rectj);

rJ~rr.

u\

JJ v1

r pf5piOIJJ if

, !{,:,

u,

t ,

n ),

rt.I

JJ ,

, ,

L
.

,

, r
.

n , ~reol\
, ~

r-.1 er }
.

. n

t l

r ii

1 , , n

11

<)U~

. t 1 &IJ 11 'I
1 r 1 Jr 1 ~ ~rac 1cii:
.

"'J ro u tJ

1t,

r J . , ,

n 1 tl tt'J 1

r1

1 .
n

1 ~t

'I ;.. 11
r. uil i-,

~ 1 11J1 n

LJ

ri

.m

.>1 :

.i .r

. 1 n'. }

tt

62

J-

1 ,

"J

'

nopon.

CLJ c:p -

. 13 I\it ynOMBYl (Bpt1CIIJH,IC 11

KOJII,I,

BIISI/IIICJ\1

tr

11.

11

Jla

J(:tKoii-lo

; Imf J)

MOMCI/'1

/IOIJIJ/(.;/1/CI (1(.;~/

BI/C 'H I\1110

BIIY 1 rrr-

r ) . 11 r11 ). 111 ~

1101"0 } ~aBCIIII, 11 1 t.I MCIIIOK J,J)BJIICIC~

II

. 'l r

).

KOJIIPICCIBO

BIIYIPCIIIIOCJeii,

.uw.

011

IJCM

MU

ysoiiiiYIO .

lllf

rr

. r n

n . 1 r,

..

JJOC'I ecJJII(J

: ,

. n, , , ,

. r

),

n n

.'-.10

(hernia reponiilis).

Ji

ero

, ~

n,

, n nn ,

rr

W -

r 1 flu:>:11 (hcria

accreta).

er

\1

j1.

!\1

(.

~ r\1 ,

11 , 1 1 1 l\t. ;1 11,

r ( r n<: , '
.
Kor r ' 11

epopi.II~JI 1 .

~- r

piQJJOH CfCifK,
ByJO

(J

1 1 i

JU

IOI~Ko JJpii!IJBOCiicr

CilMX

IJ

BJIYI pCHIIUCIC
1 .,

'

'

r.

ii

81),

n1 10 r LJcpe

. [/l

1 J

~ oii:

lt

t l,

1011 ii ii ye1\lJ1l'II 1

1 JltmllllfJecacl\oc .:J {11.

82 ).

pr.ICIIOo !\IL'tllKi.l 111 t.u\i, opa

Y'lacl

JJIPICIIIIl.r i1
C J CIIKII

JOIJIII\ 11 .

11

11

IIIBOJJOJIOIIOtl
11u

-, ror-.t

1\111111\11

u-

1 01 1 pJOtJJyro Jlo-

1\JIIo'l:tt: 1C~l, l'I>/~CJ1IIJ\IO(' 11 '\ IIJ111BO>ICI 'O ytC.\1 -

ocJ . 1 yJOIIJI1X r 11

J H..: IIIIOif

JJort;c

/J",

1 1 j)l

'l:tt;lll

CCI' !\1CJII

r ;1r 1

''

JfC CUCIUHI1 110)1 I oG r~rtJ IIIII )

1/ C I\ J)O 111111 1 ~~~ 11 J/OIIIIY 11. ,

r r ; ~:t 1 "''

CIIMII 1 Ol\11.1 1/CIIpo\O) III!\IOC' IIt .

OIIOCJ , Cl.s 1 ~/JaBJ11IJCM

J ~~~

u111.:

r . f ' 1' il
, 1 1r:t

uprcpltlf

, 1 pac.t;J

c r

1111~

1 pJ,Jt:IJIX

111111:-

mtXU/HtlllltX-

K<Jci1; 1

MecJICI

1 p1.1CBIIC

t:M J ICIIIIC

I.:JJyat:

JII:IIIHI

llf)CIITCI I

CIL'Irr\a I\lll\lll\IOCT

Jlo '1 01

1\ r>rB 'I L'

XVII l...ilte ouJJCnJ 1110J11Jpoalloe

y ii.:J\t Jt c rtc

l{iCI}/Cf".

()

KIIIJII\11

XIIPYP'

1 o J it.~< o

1111,

11 IIIK)'J ta ;

'IL'IICpt)

11 '~ 111

1 11 IIJ

110 '3JI('C"

1\111111\11

;t.l\0,

1 1.1

11, CIIOtJOe
OICaJI

11pHII't.)

r r t>

!\1-

l ~ ltt~.::.

1 ye.~tt!lmii (11CI"I1ia illcatcctata).

IHaBJ / }JJ()CI\:1 OJil>IIIIJJIC 1 JJ Ul'CIJ l'

J l j)J MC JIIKa 1\HI-

<) 1\'IC/IIOK J,IC 1 Jta ll L.:O Bl'CX 1 t>pOII piOl/1/0if,

RT r r.

ttlf

.,

1 J u

l ' t

1\tC LIII\

1\J

J\I llC>I, t) .

63

83.

C'II>~IJia

, ,

~ .\.

opra11 ,

, . ..

. \1 1u

1\.t.

. t. (.
..

83).


. 1
,

n .\l .

11

) . ~: 1

n lt r ~ ~1CIIJOK .
n

r ,

11 1
r

hl

~. II 'J

r1li . t
~1

1pyJtiiO

nI

1 mtt cueett I

r 1BtlX n 1 1
U( U, ~1 IXUOh/e , t, II11011

~ . 1

11

11

t"1110 u
, 1 n u1 1u L
. tl u 1 u \l) 1 1 1 .: () 1 1 1

r r01 1 .

oil .

.t

. n

n.

".

tr

n
.

Jt

tu 11J~1 11 <

11

JJt r

Jytpcllll( r

:~

1.

tt

..

11 .

r -,

ceu'ltlle

cphl:>f

cro

r11. 1-

nn

. n n .

n n

11r

() r

n (

1 . 1

n.

) :

n . n

u.

n ,

nn .

n. n t~

11 .

n . n n

J1

. n

. n

. .1

, n

codepuwoe.

... . .

n.

n n,

. .

\.

. . . n
. .

u 1

, n

procesus vaginalis

r r

.1: 110

1 .

omloelJuueuo 01 ero r, r

". 1 t (. ), 1 -

ero

tt

li

IJOJJOCJ.

ilC 1 ' , 1

1J

1 rJ. rtt.

1. t 'i 1t r )

r 1

1 BCJICc 1

1oJIIJtCtt

Jt

11 r tty 1 1 J tt

r ttt

101 ~ t:t

.:
r

'I.

(~.

85).

tt JJJ,

JJJJOI

~r

1 1

toa,l

1tI'{)

, L'. J

.: 1< 1 1 1r

1 1

11

tH)Jioc

11 '1

6u ~u uottOtie II'.

11t Jrt , ~

l\ ?it .t'.',

u>~

1 r, r JI

.:

1 <.:

1 : r

66

11iI

Ji

rr

01

er

1,

1.

r 11 }
uu J 1 ltiIM .
r 1 rt

11

t 1.1-

808

..,..... --

~ n

. ,.,.-. n C8om.1811Ud ..,....

......-ro .,_.,.

rr

8 .J1'101 1 6pJORRol

aoro

rpw,...

, JU. v n

DJD ,
JI8111811
r

ero ~r r

.,

t : r.

OCJie
mD , r

ero

JI

JI ,
.

OCJie JI
.
.
,

: r.

,
DI

( )

1.

,
,

2.

, ,

3.

4.

,
,

....

..,.WNOI DOrpyaiO

,
)
.

- r r
uraypw

h .......

IUDI JIP)'I")'JO

r ,
n

r,

o&cne'IJIIae JI
......,. JUt
JU

.....

110181111881481
I

11J18

801
JIMIJJfH ,_

onUUtol

11011 r

r8111Y

-Qsptl&ll..llble o6pa'J088HM (10 HWC

D01'08We aunw).

&JIIC'I1Diat ~aate n 38 r-

.....,..

rw

'I')D -

onlay).

'lel"o 1 ~

e"EEdde 1 n
OJIODIIC'UI
CDOJI

OJDI

()

Jl)'ldle, . . , t

opomo

llp)'IO .

J~t~U!

(fascia lata)

m1 ,

m1

irschner.
. .

1945

r pacJIII)'
I. 1
.I i
.

JI

r
w , ,

- - ....

-. .

8JI

IIICOJDro


JU, JC .

. ~:)

20

0,5-1

I no r . ""
n JI 5-6
~~Dr r ~

8 n ,

AJ1811Y JJocxya, JI e
loltol .
,8, 3 .

u saxpwu rpwaeax

4-5

iCIUIIIliWIWX . O.w'Oio JI
ouraau

-..."ff!,.

8pU8

rpwDwx

ciitoe u1111 llblwae

1110.

JJY'IIIIC r cw
DIIIDIIDIII 8 IICJI1'PC rw.-

--

ttr1

r.

< t 1 Sf

11cif r p:IJir r, 101 ; , 11arJp vtcp, m


1

ttco ropt.IX

h.

11

rt~J

r Jc 1 r, . .

r '-t~

LJ ,

1rJ1

pc r t/1 11

t 1. . t 1

JIOJIIH:t r

IIJHtC'J ~111 IIOJIBIIJJaJIKOI OJI CCMCifJff,fM -

11 rr ~ J/IKOCJ HrJ"'

AIIY'J rr t
n

J"

11 1111

1.

J 11

rr

r ~f

1 ~

rrpoocr r
n

. r
, (,
) 1
~

, ,

.
.

87.

(fascia lata)

n n r
.

n . 11.

n 1 ,

n r

11

01 .r (; n

1 , 1
u

1Kat-tx.

.,

n n,
"I , .r ~ ;\1)
n [] r-.

, , .' t .
IICCKOJibKO 1 ,t \.

llou}f

cccrpa

u 3r

10p1.1if IJOCC ll<lllpCIIIIOO II )'IOI\ICH,


'tl

1 pcu ) 11,

11 .

11 11l\t ,... ~t l\tCC 3

, 1 r t) ,

ttJf Jt JipyJt 1ul\1 o J tJracoi\r . ll

010I , JIJJ '3.

p(1CH.ter

1 1 1~1 r r
: rr
1
i

r ,

1 or ,

, ,
~

ex:JtH1'tCcoe

11

r pynne

1 ,

, .

n.

0/Ii!

IICIJIIO

11

MOJtOJ(OIT>

lt

11t

("I{

11ii

r.

ffa

OCIIOBC IIOJlOiiX Cytt:tCB Bt> 'J /1!/1\:!C J ! ,

IIJ'Ht ()J\1 Jl11 yet-.IJICIIIIII 1 pblII CJJC)'CI

aOJJJJaCJ r u r

IIC!\ICJICtlll:l

1 .

r1 .

lt

r1pc;tCJtaX

ofiac 1

)I~\11

.. J; 11 11. cocramt 111 111

, ,

11 ttl

>

11

--s,
'I

111111

0111u 't 1,

IIJ'IB~CTH

uo

BL:CX

t.)J

fJCt>pa 1111\I

l11~tCHCHII~f

69

kwwr.

tfC01 Rpa 1 tt-

111

rp~l n.
~r Jroy n rt

w.

onepaltH


. .


~r n r.

J. w
2.

(. ).

88.

}'

,
.

k,
'l,

. , n

nn.

,
(
rJ

<<

r . .

\lr,

, :

1.

2.
,

1
.

, 1-

n r

J1. J n ,

t . 1

, 1\ttJJLl

:!1. J n

1 1 (. ), 'l

l 1 ~t.

1, 10 1 n

cpa'JY

18

11, r

noc1 11 1

,
r 1 101

n 1 1.

8 10 JICJeb , I
r1oocr

(cr . 72),

il

1 oertteltc.

111\t

11

I J,
) pCIIO 'Hti(II 11011 'J
t

(~1Jili~IOC Bllp a ~

).

)
tti>IM

bloc

11

11 \ .

v 11 l .\11~1 tH3t)PIII\t, ~~:or

ye~1-

ua

tf u.t. 11J 011

JIC itue !\t 111 <(ttl! 11

n Ji

IIOH 1 Optt

r .

lf

11 r

11

, 10 1 r ~t1 rat

1.

r :

11

rJr ,

r n 1 11 at J,
r, r ,

ro1 , . ) r 'J

(, n),

2.

, ).

10

11011 1

1or , Lll
')1

ltCt~C taC 1'

111- llt\L1

llaiI X

) 1\

; Jt11 11 .

IIL'I

KIIKII

( .

881

DMCCIC Bl:CM

1.\1 MCiliKO~I (11. 89) 11 ..11


~~ l\111 I.H)po 1al\111 ( 11 . 90)
ilJ 111 fipH.Huttoii CleltKII 11 1\0IIJIOl ll\0 \1
~OCIO.ifllll

1 1

liOJIOCil ,

1\III\ 3

otL)t\t.

11

1 cce()BHIIII&t .t 1

1 1\IOtto 11) 11
11 hloc u:-.1. 11 '1 0~1 ) 11

n n n

89.

n n

90.

, n

, .

, . ~.

n.

:>1

rr

n n ~

t\

. . .

i\tewe

,Lrl

n t

r11 Jt~tt

J2

rJpOOaiOIJlYIOC

r,

HepOXOJiMOC'Jb

1 cyr n uull\ll \t

cropotie

nr

IIII II!\t lf. ulleCilOCOOIIOCIJlb JI

n >

lll

1 , 11> ,

: 110 'JI\1, fl p11BCCIIII l!\1 1

1.

1 J.

1t 1 KIIKit r1 ~

n,

, CMOCIIIII\IJI '1CllOi\1 11\\I I\1

, r

fUICC(!f\CIIOI ~i/ ~u" 11

11

. Blllt~talet !\t

f1061 - CJ J1 1 I 1 , XOl MOJ

110 Ju11y

l<annc. CIO:tJIlCJICI\1 Cll<l Bll)''l pl) , 11 nII~

1 .e

JJJa1 r .

Kocl1c1-a

:p.>1cerme o. tLfO

)t 11 1111

J"(;

paccc-

. , :.JJpJJI\tep, 11:1

Jt)"'IJJJC

011epa~r eJtc 1

orJepari 110

1 patiCHJ1e

(1). l:. r
n

n,

ero

1 t)

tit t

l: 1 <.: 1 1, ,

1\ICllaJJiO!\I 1111 , 1.

IIOBpCif 1 1> 11p0XO)III(YIO J epalJIIO

(v. remoalis) .

UCIIY

JKICCl: 1 1CIIJI I" LI

r11.

l: ,

!\tn

t:, 011 1 11 1111I

~ini,

11

rpt>C

<.:ectl BCJJCIIY 10. 11J1 1 1\1 :1J1 l\ r J


11.i1

( epuuon~lacnla).

eLJtC

IIOKOIIIX

, nr

1 I

, n .

. 1 11 J I\1 11 01111 ll Hl

ti

HlH)

r
1-

7[

M10181Dt

nr

RRc1

u J-

1 2

.)

---~~~ IIIIICACU (. 91). r


D~~~,
.,rt .

n1 -

. . . . u1111111 : -
m

r .
.~JJCiipliiD lpliDDIIIX

~ ..JIIIIir~ IIJ'I, W--

93.

u ,

VJ : (). n

: . ,

\-1,

(6).

().

r ,
. ,
n, .

UJ n

n .

ro

. n

. n

, nn n

. n

1 yn ut

n (.1.

. . .).

u, , ,

JlJ

JJ

( ). J\31\

. 1 1

8- 10

or ~

n 1. 'lOlO 1

tt

t-t

rr . r l

r J 1

occr

ycJ

r , coJatte

t,IJJIJ

rtl

nt

tt

ooilt

; (tt , r

1 attoo 11.,

1t

n. n

Jr

acroru t. rr

(110 . IJ. V-)

;w DiiXO

awe rw

60

74

Jlpawe
.

15

)'IIOtlblC
r

Jlm:
OllepaUOIItiWC

1 pa.I11HI

w~
IJH.IH

tapill

MUIIIolltoiC:
1 II
")

')J 11: 1 paJit.

Jti,JI.I 1 11 11

1 pi.III

11

n .

)> n

JI.

r 1 1 . mt X(J
,

01 fi O}IJI 01 Jlpyr or , 80 JIIHI< a iO 1

1 ,

r Jt C.

tr:u n w :

.
r,

V- n

, . n
n ,
, ,

XII .
80%

<'

1 .

n n

nn

n ,

2.

...

1~ r

nn

94).

(.

n .

.
n n

2-3

n (.

95).

90 )

n .

r ,

r.

r .

r .

1 ~te 11

n 1 11 , 1 n

fi

. (.

4- 5

lig.

96).

15

!\111-

~t

l (Girnbenati).

1 n.

1 n

J 1 lI

r 01 , r H!\III

tJ1: 11

n1 1 , 'I

if r , JJ 1 I , n

;rl

ir

n1

ff

<.)1 ;

")

1 .

r , 11

nt: .n tJ

;tc'l rpcfio uii 1 11 ( t

. '1 1 tJ,

cr otJ

. 11

1 ,

70

11

t>U 11t ,

IJ

rJ,

r~ r
~:

tl

1 1 ::J

rt 1

JJocc 1,,_

()() t

11

1.

Il/IK()C 1 111111
IIOCJIC) ~II

'ICM

Iflfi

:~tt :

1atiOHit 1

1 eii,

LJi

lig.

ciI 'If\a

,. I 1

t11111

yt OJI

tt

11:

1 oii

n 11

t , ~ 1~ ofi&tJJtoii pouoif

r:. 1 llf'JCCc '3 -

1 .

r 1

. tt lig. ingtJjnale,

ltaI\OCT

1 1t r ourtoe 1 1 1 r 1

!\1

(i ).

t 1 1 1

puis).

iguinalt:1)

ossis

rn 1 r

1OJI~ ,

n 1 1 tt ,

r tt J IOI/IIO 111 ,

1111

prot'uf1di ( Ro~emii/lcri) . t r
. 1or-.t ;&r 11111 )

11odi Jy mphnl ici

1patlll'tlll

11

11

1 r

110 1 r -

75

. 95.
11 r

90

96. n

/-

- - --- ---/

lia. pubac:um.--

lia. insui.
nale (Pouparti)
n. femoralis
" , - - arc:us iliopectineus
/
,. . femoralis
/
/
/
v. femoralis
.---.,

(Cooperi)

/
~ii)l!.

lig. Gim-

bcrnati

tl

""n8ol 8f8118N onepe'lllo (), (6)


ohY ()

. 98. .

oro

m m
, -

.....~~~~ 11118111118& &


. . . . 881.. pNJo

tJICI

------&YIO

JUi

JJ -

ii&IIU,

D83 ape
Jacuna musculorum
/

8WN opao
IIIIX

----- herna femorall!">


laterals

/
/

oJUaSO

hcrn1a femoralis
- - - praevascularis


s .

. . . . ., . . .,

herna fem.ali"
"- typica

. -

...~.......

hernia la~tment
- lacunar'>

. . . 8188181 UIPIIIN> rpw.l

8a.IIIDIIOUIA8

u. femoral"

--- v

typtca

femoral~

hernu fc:nlorul~
retrovasculurs

99 1

()

(m 1l1op ) rw (m. pectineus)


w r opa

hlatu saphenus,

,_.,

iii&
(v.

77

t~te

'l

(fj cnbro ).
...,.._ lt

n.

lacuna
lympatica. r
l Wi. .
) .
. r

c.w

( ),

7
8

,
.

. 100. 11
(. . 1. 3)

, Ji lacuna herniosa hiatus


wtphenus, .
,

w. (canalis femoralis). J. 3-4 ,


n

nJi

npouecca

Wit1.el- n

npt~oA ader-a. ,

r
hiatus uphenus ,
np~~.~erae .

r,

'1811 ww~ .
tal'w n tt

88 6p80WIIOA 18!

1 I'OU
2. f8ICia adominalia iupcrfacaala

J m. obliquus externua (n 1.,)

4 . obliqu&ll ID&erDUI
J

Dl tlaniVCRUi

' fuQa tr~Uvenalis


7 ~ 110 uu

L.,._

. . 100 3

. .

(~tt

, n, ), 1 J11rum)

3U10 ( n) ,

Grant-y.

n
8- .

: 1
. , :.t

~t~~ ocoaiiiOCII n

1 .

J1

(,

, ,

1 1

.\ 1 t)ttJIIII\,

>~tt)

11t) 11tt>~

11

(. 1 1), 1 ~ ~
ettoanoepolll <.: t

cJc?r-.t

11

t' JX'II tI ,\1

C'OliiC.:II.IDCIIIIIIC \.Jitlll MtIIIIOI

J.
~
2. ttmaca dartos

\&1

3. fascaa spermatica cxrt:ma t:t


fascia cremacrica
4. t
.5. J . creanaster
6. fascia spermatica intera
7. u
8. ve~tigiu et ttica vaginali~

: ~mt

resti~

u 1

,,...

r 1 1

111a1i~.:a irrlcrrt Xlrpyprlttt (.;I<:Oei

IPCIIH r:.: 1 PlfllaJOIC KtiK C}JIIO

810'11(8 - - - - - - - - - - - - -

p:t'IO:IIII1C,

8'IWO - - - - - -

111 Ml)ifOIO <. Lf~ 1

f lo 11

IIOHpCMCIIIIO.

rrr.:

JICC

JI

crcmastcr.

11 coc)Jmtc r i pCIIIICC

11 ;""'' .sr

JI()CJraer )IJIIIY

rr .

.t ( ,

. . . 1111). 1/tpet)JIJot
rr

umhilicalis

a11aJtet cocfl,

1 .1

.t

r11

Jl1

epigastrica
inferior

canalis
inauinalis

r-

r .1..

r -

. r
.

101.

er

n .

fascia spermatica interna.

, .

, n

, n

nalis (tendo conjunctivus).

(canalis inguinalis),

falx ingui

,
(.

102).

spermatica externa,

l'unicuJus sperla\JCU~

f:t~CI3

transversalis. fasc1a spermatica interna

fascia

rr

(r1 ,

) ,

eocpcJJC'r

. J

1 n1

(. .

102).

fas.:t ~rmJ

---tka int.

_____ funJ.-ulu:.

m. cremaster.
, fascia spermatica extema, m. cremaster fascia sper-

sermiJ.;us

m.

oiuus

t..:rnu~ ;~buon1ini~ . . tro.ln~

versus abdumini),

r . .:rc:m<~!>tc:r

JV2. J 1111 n t

.rtatepaoro r

88

1111,

11ii

10

Mt.IIJI.I.

ll

IJI,JICIIIIC/\1

Hlt/\1

8I . rtO}litBYIO 1t <tiiOIICBpo-

T~KYIO t no11epeoii

actlt

11

n .

11 .\. 1\.

. .. om'lll\a

ii

n
.

nn

(.[

n,

103. u 1

n (). ,1
1110

, 11.

..

n
(.

104): , n
n, (plica
umbllica]js mediana), n
n (Jig. umil i
cale medianurn).

n .

' 1 ,

:,

(plica

..1, (, ),

umilicalis

n <.:SI

1r rect .: n

01 (plic.

1.

rr;

~ 1

L>Jt

1t

r .

medialis).

umilicali~
11

(lig. umbllkale mediale) :

Jateralis),

J J ':S r <.: 'J, 11

n (.

11iaca externa

1 r 11:

1 1 J

r }

(.

103).

'

r ~>

1<.:
11,

111t
r

. r1

')1

11

n..1

i'emorli _.

i
t

~t

t.

n1- ,

r 1 n:\10 ~tu

, n r 1t1t

1 .1ii t

t . ' t

(<.: t . 19),

tlinen ar

uat l

~ 1 1 n. tu.

cuoif . l - ~ 11011- . .

, n 1 n

. ,

n .

10

!'l.tepo

n11.

ii

rttt'peii

11

. 1,

np t-

. } BL 1

\. 81KOil. 11,1 \111\. JtC60J1t.liJI..'H::

1~ 6 ''-'ltltC n '"'"'- l.tit t1111111


tH\I.)R,I II\I.)B,t Jll\11\.t (t'ossa irlguirli~I.Hct.tli

C1CIII\)

). ~t)J

\.'Cl\ICIIIIOii

1)1131

'f(,IHttTitK(Btt) tpCIICC lla\OBOC 1\I.)J,

aulus

UO.

profui;).

inguinali

1\u

i!

nl\

naptteaoii

tt
nu..1

_Jt

\'aginaJis

"-

f1ltca v: oum-. htlltalt mcdJit


c:lcxt.

Jig. inguinak
IPouparti) -~",..._,.~._,

cpiga~ tricu
~nferiora

'~

l::.

(processus

peritoei)

l;;.

inguinalis _
'

fCISSi.l

l:eralis

fossa supra- - ve~icalis


.

femoralis _ - -

, ..

femorill1s- - -

funiculus spcr-

1nguinals
mcdtalts

ossa

(vestigium processus

vaginalis).

lrC\ICOUffi

b1licalts mcd111na

med.als

SI.

lrCSICoum-

btl;al1s

ffili(ICUS

funicli).

(hydrocele

. 104.

.

.

, "vf
n

fossa inguinalis medialis.

,
- .

1r

otfCII

, 1

, n

r 1 n

J\tll n lJ.
n J\.t, n .:t

1 ' r "I<fJJC ,

n , fossa supraVicalis. ) .

J, JJOJJepcoil 1111 1111 -

&tii, 1 L1 .

11r

111

OBOJ"Hf 'J

n rtaxuo

1t

1 '3 Ct;'l

~.:

1t:.1 ,

e11oil

. 'J t u 111

>~ ; JJ 1>~

. ,

IIU IH.YJJY IIIIO J llfiiI

(1.

19)

. ,
, -

'\

II

sL1pravcsicalis.

1 ii J,oii. )To_ry ..1

11 , Hcsscl-

l\l

l1 cria

n 1 ooil

t. 1 11

111

r .

1 it

bach-a

11

(\. i liaca t)
11 1peJJHIIl\1 l\r .

JJiii.

r,

r\t

11

il

:.111<.\ 1 l\10 '311


11i1

(obtuattia)

:l

1\-

HC0()JibIIX

(cpigastrica)

il.

11

)...I:

1:11

11 HL)t a n r

"

105.

( ) () n

()

<<corona mortis

(.

105).

106. n n

corona mortis,

(gubernaclum testis). (. gubernaculum =

corona mortis

l\ .

, u
r

1 .

1 I<

n , l\
.
i

. n

mesonephros,

3 ,

'l

n n .

1\.
n , }

, n .

11

n , 1 t r 11

nr

r <.:11,

11

, nt
,

nporo

1\ JI)

n. 1111-

<t, , t } . 11 n

r w1 r <: ut

1 .11Jf

n,

<.:

1111

<.:esSLIS vaginalis pctitonei) (. 106).

1t1 111101 r

n
n

J111

11

~ 1 t.

llo1 1

11

u t.

(ovarium) 7 ' Hi.t


(Th 10 _ 12). ' 3, /0 'JI

"3r

r~

/ 1
:,
'

Ollycaiiii

'3 1

t.:.; 1

:\1,

11<1

~JII

HOp\la.lbHOO

mgttinalis.

OJIIY/0 )lpytlti\I

B~I8I\IJI

Thto
n ~.: 1
JJ . 3 u 1

n .

12

n , -

JlOOKa

IIPt1~1CtiOCI 11 , ) 11 Jt'i r

i.l

<.t

i.tOp 1 1

11

11011101f

~lp 11:1111 ,

"it>

<!Hi.ll.: 1 \

t11\t1,

011) Cl\i.tiO<HIC

II "

CeMBblliOCUJII
1

retent

CTL)fiOH)

l p;.tifLIX opt\l:lX 'IOllllll lf'll\:1 .

1 JJ.

) i

-, li\.1 \.

u Ji , 1u l

( rctent te~L i:)), n

(mons pttbls),
I

11 1r: r

testis abdominalis

~t .

4-7

(pro

11

ll Hl

t10p.13)~: 1

.1 1epcit

Bt\ I~.:CT'-

'-

lll\IIti<! CT
pJI,<lTOI\

:l \1 111\0'\1

SIIIK.,

l\ 0\1

II,\

11

60 1~

Ot.' -

.......
.
........
...}1_.,."

~=-

..,_.,.

na-

~PcrJC)IIO.IaeJaD n ..,..

102)

flliiWP.OJIXS~ KtIQIJU.IIO (.

~ rp~D~eoe

u.r n-

&bltcrr tu

qt: .
:: r ..

"""-"""'....

jtJDII'EIIIti (.

109)

sr& : ,

q:~ ,
z :.

D ,
,

'I.

, :: ,
,

. ,

. ,
(.

.J..........
_J_._
....:ae,.........
~

. . . . . .'-

11 0).

, , , ,

.
r

ouzecs (.

111 ).

'll
sr;

J1
80,

uo

opooru. II

,.....

, , -

888 5 ,

w u
~ eunra JI .

....,

--tor~O

CJJY'IU .RIIXO
V8DIP (. 1J2).
n

8CJIII
1~188trr

.811118D.. 117 rpay

8118 ....

rur

u i.

JtUOJICI n

r Dpllope-

'

r ~~

..

I r
l

109.

. 110.
.
u -

. 111. r

' JJ1 u

JWCall

n.

..,.... OJI8'18et'C8

Wll.

'11'0 llp8 r

r1 flii

_,"_NDIIC8 '18Crlt r

or-

113. u

11

r11,
:

1.

114. cr\.: treiJ

r , r

i.l &t :

Ki.lHi.lTIIKi.l

ara-

8IIJIPIOI'O opocnra

ceposwx

10 cepolfJIDf .

11ta.

JI

'Wi

~lln' JI8UIIJINTCJI J -

113 wr r n
881W JJI, w

100

. 1s ftoc r

t (. 113, hydroceJe te ti~); ( r.


+ kele = ).

h) d r -

1 n r
r n

~ r
t. 1 ) 1 "' ' I

114, hydrocele funkt1Jj).

,t, r11.t

1Cfvf oLr 1 1.. r

'IIP Sllf'IKO

IJJJ:tfaJII/Iffi,J

()J

; 1 1'IIY<.:Ka I<H ~ fiOCCJ[II


~~apaciHCf

110 })llft:C,

JICIIJII.~

(.:

'JCM

JICBO.

JJ:IfiJIIOJJaCJ<.:~

cror{Jflbl

'IJJC

JllC.!f-

6%

(> 1 r)J~.

11"1 t : ( J~1o
fl 1J:; OJIC-

IIOC'IIJ, CJICJtyel
pa[IIO

MOII()

r .

111, ,

pi,Ji(IX

, .; r.;

l -2-e-r

~r~


JIOBOpO, ICHHO

115.

O,

116.

(11ernia encystica)

,

. ,

. .
(. J] 5, hydroce]e commLtnicans).

1,

:J . 1
1 !.faC'IJfi.IIJO

"J 1 r .

MOJ Yl

t:
BCJ pe~tli>C

.11

IJ(1Jfope, 11
;~ 1 11/

6U. , . u11
~ 1<:1111~1 ocasr

Ipi...Ja. '1 J
encystica (. J J 6 ).

amtCJC}J

111i

piPvtepo

80 /

3-4

11 !\J
!\1.

JI

!\t\I\

r ,

11 11 n.

orc 1 2 11 }(
r 11 IJ

JHIIIHII,

JHI 11oi1

3-4

111. IJ

J. .

, 't r1o ..\1


.

JJOIICBp<Y~

J111

llapylfl)l

J1

(:ulos iogui~rlis supcci~tlis). l.1 11

: 1

1 1 :11 JHI 11;~ rr11


.

. t ,

.:Jt: <.:Iapclc' :11:1

., olfK<>I pei\racl (111. Le~tste,)


1 1.1 ~ICI 1/.

,1\irCII 11 11

11 oli ,

11 111 J . I ~CJIIt

~ 1'.)

iJ ' ~~ 1 rr1.:

r.ttHiilllo 'IOIIOI(, :tr , t.''

()iJCJIJ,

' CBCICJJJ,ClBYCI

BJ10/ ICII

HOM J . '] 1Jfipaof\.1, fi3

<( asm

r,

011 pc;JC}IC ,~,

1)

c&rCJCJJ.;ryel

11csa p:IIIJC/111 ii
:1:t1110

IIJk'IJapoa

r ,

11

1111 p:IC~I M/IOIII i\ ICCTa X, 11 Cl )'I)/ IJ(' 1\I

r,,,,,,,

r rs 1:1. tl 1\r~.::

1 C}l 11 P<>Jt 011 11 cocil 1111111 . 11 IL)~ 111 ~11 \f

f11, ii/ICII .1

1111111rC 1ol\1

ICM

11:1S1

r 1 111 tl 1 , . pc

C:ti,..Jf\1

1 aliiJilllt:

IIO)IIBCpaHJT

11 /\

lfJ/1/

01111J

11

r 1 60~~. CllfXtBa, 25/~

/I/111 j( : 1 J111 . /l J111 0\I"'/11111 lliiHt: ~1


r ril t\t 111 pai)IIOt\1 ll[t~

JJOI Jta J 1 J 1).

15 ~"'

CJ .

') 1

t-

r ,.....

r (1).
SI

. . ._. 8C8pll1'l.dt J"pii8808


8t COaaoro
...., CICiii&Y ~ro

. 118. (JJ) .

8111-.:4; 111111au lfePC3 -

, ,

. , .'l
v

_..
pampiuiformis r
.. . . . . . . . W81IJID (. 117).

:\

.
,

1 1\l

111-

. LJae n r r

Bassini.

(.

1111()

. ) 1 J\)

n n.!

. 1

n t

. n11 r
, 11

..".,_

DpBOJ.U1111.C -

101,..J8

no Bassini

i~ 111,..'-.-rc

. .
.

~--.~.1114.,11 10~
..

"'

, -

1 Jflllf'fltf,f X <.:JJytff X

Jll ( lli'H 1

1 y;JIIt'IJ:tiOIIIk 1 pt~IA<CIH1

JtaxoL'c

IIPC

K()JJI,JIO 110

1 11101!

'r(l 1

<1Cill0. J~Ifl

I- II0/ 1 c)nO) ICI'IIOI CCMCIIIIOI I"HIIa 1 (!


CJI<..HIMH

mp 1 .+.
1 f' ~ 11 r

o iiJOII K Otcrflltt

1 t1 IIIIIII'IIII.IX CJI}"IX J )I,I

I\1CJIY

110111

IICJ1CJIIIC fip111110~1 CICIIK.

11

BCCI 1 HKIIX CJIY'JaX 1 pt,ICHO I1 MCIJIOJ IIOIH1 1 1 fl J 1

r 'J 1 11 Ml HJJIIJ,f
IIO' J . 1,1 MCIIIOK MOit'Cl 1 aif'C BIICJIJ' r

1\.~

1 11

i1

r1r '10

r.

11 1 , llltepC)I IIOIIC(1CII O JIJ1 JICpC,I


(.

121 - 124).

611J'n7pliC/1leiiOifi/Iill
n1 nn 11

r 1IJOVI

, r

( Llll111fJl(.JjJlll. Ibl/1'1tu).

, 1iJJ

. //9. rt n (111 ).

1 r1,1 ~"'

.1

. op:vta

Gross-y

biloclaris (.

125 ).

119),

n
.

Gross-y.

hernia

. n

u).

(.

11 .1 5f

JI

(,

(colon ascendens).

n n

,

tti

(n Bas sii, Girad-a, . . !\t r,

. . , . . nu . ).

\t

.\I

, 11 n

.
n 1

naxooro

Bassini.

r, :i 1 .

llt t

11J

1; 1

1 .

1 LJ

n .

.t,

CL1e1

1-

'J 1 1

11 ,

.
01

1 1

1 ,

u. u1u ,

ero

r r1

( .

11 -

120).

120. r tt ;,1 r . !

t ii 6~. ~ <~ t

lltJKIISIIIIIIIIOI

11111\l(" ll.tll.llvl llpll 11t


CJ(II,,; lrololllfll:llfll ~1

111,11\1

11

1\tlll\lll

(1

Ht

JJt

"''',,

111 11.1
1 f' 1111111

(1

11
111
.:yJII,I llil JMIIj)}'IUILSI I''IIC
(
"
()( ,(f,f
1 1'
let't:ll 11
.

~~~~JI}'CI 1/ll,lf
ll,f({J 11 fiiH,JJJ!fJ, Hll

IIJ'II

tt11~p.1111111

1
. "
\tt\11111\,11,;1

I.:M:IIctMI,f ~IIIJI~ICIIAI

'

<

'5"III.ti~ pa tp~; : yl.ly(i,l 1 JIO

<..: 1\11,1111111.1 iI11.10I't


., 1111\1

~~ 1' ll pooif

lll

ryc I

111,; pCKOI'v1CII 1

1\J IC 1'1(1 1101

(pllc. 127), 1

'J 1

fi

II

11~1 IIIOH

CIIIOJICHpo'

()J rln

,\IJOII1.:11po1 , 1111
1:1

1'

1\ HHH'IIOII

IIHIIfi(>JJCC Lf ' I'-JOJI

II~IIIICti:IIIBI.

IIOII

IH1

4..11~1 Hl 1. PltiiiJtn

KpttllrtiC'ICIIII'

"'

Jt

1r
J.t

' 1 1 (;

!JII,IIIOr..1

11 1 :I;

fJt>CJJCJtyJO

1'

11 s.

11 11r pa 1 1.
ne~~ B/JOI '
1IO.'lOKOH
D
r
r
~

pucJIICIIJic 1

llaryoro

r cr 0 nacccl\aJO
1
1'

.1t

-L'"'
J.

l cpalloi1 r~t , ll crecca


, ' JUK~Pvf opu s<>\-1 r:

jJ)'JICitoe .r 1\0.IlfO (.

ua-

128).

n :-.1 r

125.

. .

''

J\tece,

r 1 tvt

JII1\1

t1:-.1

\1 r
. \tJ OT0..1BIJrar

Bassini. ~0-
.

11 \1
~f\.~ .

ss

24

nn

1884

, Bassii

1<1 n
.

Bas~ii

, r n

--

n 1

.\1)' .

.\t ,

.\tt.\1 .11.

n n~

, . 1 n.1
OHIIOMY (. 129).

ocoif

.\JJ

Bassini

n1 1111
, 11 1 11 ~

2 , 1 6i ~il 111
n 111 ~ 12 <'-''
r 1 ( 11. 126). l
<)Ct'16CIIIIO

IIIJIICJL) KOIIll~l II

r , :->~ t"" 1 t)L'


.1 1t;.1 . r 1J 1 'HIII-

.1J31.

\t

u.

, n

11 110

u.

Pm. 126. Ocp:.tUit 8..1 1 ( 1l


111111 p.pei.l

or

127. u Bassini ( ).
r ,

. 128. n

Bassini (l II). n ..

129.

n Bas~ini

(1 ).

'J ~;:.t rcpa

130.

u Ba~sini <). ~

n u

:\t n )

1 . 1

r oi,cetia

1 (1,

, 1,

11 t

1 r. 1r lti

11\li

~~

Hei\Oit>pt>M

:t

J-

. -

or

rc.l\taclcp :-t,

\.)

t,

r.

1 "'-

;\OptLLIO

l)

T..lt:l

IUhl.

1 11.

IIIIIL tlliOI<1. i\1~

IIJ101}1C'tII

.1\

1 ~,n'--

t:l

DO assini

(VI).

132.

~~m~~~.J~

llil

.
~3
11011118 (.
,

130).


JI r

8111~ .
e~010ro

:~~


JI

NCCC~JJUI

,u

r ~r

10ro

lliiiiN D810IIJOI."'O

Bassini (VII).

n.
ptn~Celoo

liiiiiJII01P . liJIIIC
1 2

(. 133 ).

,

.
u.

.
,
.
u

,
,


(.

134).

,
,
.

, :

.
r r

(
135).

J1

rPt:.D1e8C-o

133.

Bassini (VIII).

135.

. 134. Bassini

Bassini ().

JJ6.

: r1

11110

11

1 11 1
.

1 1

noep\HOClli

cel\.teoro

. 1

TeJ\1

11 .:

1<t

u1 1

nyel\1

n.1

Jt l\t 11

.1\ .: ) .
ttl\.111

(11 .

t:J1era

n1 ~11L

;~11,

1 Jtl\t

'-)

:-t

.
.1

137). 11 III I() ) lltt~.: ) IO(>ff ,

<t

( . 136).

11110

JIIII npOTOI\ J\l) ln

r u1 , 1

1 t

Jt ) \. ~:

1 1

Bassini (Xl).

r~

.1.L r;~

Jt

(IX). ur, ~

, rornac

11 I~.:

p.tl..1l\H

. 138. Bassini (Xlll). ~

,
. :

8-. llllleDMIIIO'rc

81111: '111118
.
~

rr

(. 138).
,
,

plexus pampiniformis.

1~11

11 :1

, , ,r

11

11:'\fIIISH:I

1 111111:11.
11:1101

IIPII (I 1 :111JJ

111

111 01\

11t; 111 111,1 IIIIS/

Jlltr~11ypy

CIYI 11 ~1 2
(. 140).

CI O

01

rJ

11010 f/,

11 por lll 110 1 Jl

,() I..': I O J")O I/ 1,1 (.-.

1111

\ HJSt f

J'\9)

/101(1 '\II{'C I .t, M(IIJOK 01

()
,,

J1t.ICBt)ii I\1CIIro 1 ,j! ~1r r fi

)J.!Jf,

~r

K()fl 1 1 Jr<t ' H ; 1 r \lf~r

rro;t

11CpCBSI11\'If Cl OCIIOIJ(IIJI!Sf 11pOCI:C 1 f

r,

r1~ ~.r r "


fii11J11 C r o

r,J

r (. 141 ).

oporux J If ru~
rpyJr o
t

- . 1

.
,

(.

142).

.
.

/41.

Bassini <XVIJ.

nu.

:-.1

(. 143). ,

. n

/\

.1

a.\mynpyemc.q.

rI
n. n

. /42.n Bas!:.ini (XYJJ). r


f r ~1

94

. 1-13. u 1 Bus~ini
1

rJt.) 61111)

IX\'111). .>
r

BOf\.J

J'() 10 rt>l\111\, 11J't: 11:1J'I'Ill\\ , ll

\,111.::\1 llf'1111 111\.'L' III

f''''H."IIC' 0\. 1,11\IIH.'ii\.' 1\\ Jlf, 1 11 ,


f11 1l 1\.' ~ t.l 1\.'III 1pt,l'>l'll11111 1\H'IIJI,:I 11 11111
1\~ . IJ,JII

Cl \

ttpP11l'jIIt11

':\l' lll' Hla'lll 1 ('JIIII:HI

IIII:II('.IIJ.IIPl'll

1\1'1111\1111'1111\PL'II

' 1\tl

py;l,\.'1111~1

/l'f\1/IL'/;11:/ ,

JIPJ III:t

()1.111.

~ l'IJ',\11<.'11:1. ffpiH.'J'>H.' 1 L'}l, IIL' IIPBpl',I IL'II Jlll LTI\HIIIf,IIIOL"Itit IIJ'tll\11\' ,

IHJ'Iti('Jlf,('\ ' JI(II

IIJ"IOIOK IIJK'll-

l'1,1RJIC'1 Ct16t1ii 111L'IYIO IBL'p , ty r6 IOJlllllllloii


.11.11. 1\TI) 1 Jl) 110/ICj">l''ll/01\f /111/f. 0I IIii

2 J
~

pr

r 111

IIC

IIIIKL-a

npo1 .

JT

.:.t . 11
n 1

l\ .

2-3

n
sl

, .

11

n.

Bas-

(.

. 144. Bassini (XIX). !\


144).

,
.

:

. n

Bassini.

.

.


!vf

+ n

(.

145).

, r

lia

11

145.

.
n

or

11

JLr

(.

146).

~t

'. n

1 Ji

ti

. h''\).

n 1\! .

( 1)

().

Bassini

, rr

, n ,

11

, n

l . l

11 .

"l''C:t

JIOHIIOIo

:.t

6) n

:l,

n 1 l 11 l1lni1

J1 ] 1 . -

1 01 ~? ) pt'JIIIt'i1 r 1

(.

147).

1).

147.

Bassini ( 11). r 11

- - r JI r
.,

JI.

rr

18.~t ~

lll'!ll~&:t0111!eCJ[[a
r

EIYDDE1Df Bassini.
~- 11

. 148. Bassini ( 11 1).


r ,
pyroro

Bassini

.
,

r r . .

6-8 Bassini (. 14
~.:

:: ........ ,

(.

148).

1,5

18*

J~.8JJI8. JD
n

r .

)'-

, : .
.
, t.
}

:1

) K.I;II.Iii 11roKOJI 11/JII.I 'ICJJCJ

(i,,,,,,

,~ toJJCII

BCJICIIYIO,

rmc.

BCIII rltlt

llrlcrac

J 50).
IICfiiiJ/1,1/IH

/(JJII,I(O

.:fJ,

IIOJIIIOC JI,JO

r Jlll:tJJIOI ()

110CJICOfHI

ICJ/1.110

1 o;ta

Ba!.SiJJi. (JOCJIC
r r pt.rcor ttc rr

rt .

IrJ

JJyri.IJHOBY CRtKy
11 o11ry 1 (llpOt,OJHI r

IIIIJIItM

I.

1 r

rJ 1

<.:JIY'I[IX

IIIIIJCJOM

rro

11 , llpcoxpiSJ rrr

01
11

r il r s

ror

eiOJl ,

rr

Bassii.
n JI

n n ,

n
n . n
n .

149. t! no Ba:-.~ini <XXJV).


Bassini

n ,

8- 10

c ,\t.

, n

'! . u.

11

'

11 .

(.

l 1

r1 .

( 11
.1

1 t ~1
1

morale),

(septum fe-

, 'III\1 :\f.

, 1

15J ),

r'f

n11.

n.

Bas~ini 1, r:
) rc1

or

2-5

6)

3 4

,J 11p0XO)JH 1 L> It

..

rt

J1

'

2-3

f,\1

r ,

poJJJIJaJJJtct.

'~Jt

150.

u
r

IIO

a~sii

fly11ap 1u

Bas~ini

fJpuJIIOC

<XXV ).
(;t.:

tt~:

151.

t:~.:1
11

r.:; r
1~1

CIL'IIKY ~.:.1

f:Ja~sini (\' 1).

~:

1 /\t\11

11

llp 110
t

lt)/11\JI

pL)BL)

110

1 ('

97

152.

Bassini (XXVII).

Bassini

Bassii

153.

Bassini

.
n,

.1

. .
-

Bassini

(XXVIII).

Ha]sted (1911).

, .

'll ~IU

, n

. -

, -r .t

Bassini

1, 11

iJI 1

1fa

0,5-1

6-8

aKII.\f


(.

1 1 t

.\1

3-4
153).

.1 r : ,

n rJ

, Bassi. r-,1

', il : -

c.IHt'iKoil (. 152.)
KaJiU'I JJOJJUJCT ;L

, 11

Bassini

1/ , l\1

Q, -t ,

11

11 r

11

. 1

Bassii

11-

~recJ .

:-.t r

.\J

\t

ro

~.}

1,

pel<OIIcmpy:muuii nepet:ii m. .\

IIIG;La

r , l ' J 110

11

ll

t~i1

~1

~..111

ocoil i\Itt.

1 \. p..: ciiii~IIII lllltitllpoapy'


IIOI't

1\tk'Oii

Cl

1\tbllllllt.l,

J'CKf\1\tCII) I)'C 101

IH'JIOI\1111

'-'IIIIIRrt 11> IOIC'IIIOii \11 Jlt>it 1111/1\1111 1111 11\Ai. , ) 1111


J'1

) \IJC:'IR!IIt.l\

)mt

lt:I'IIIIIOI

IIIIIOU

1 11.1

J ICIICJ':IJII,fiLI/1)

1.: 1J"')' KitI

RJ L>3 1\IOCI

111111111

fi/,1/1, ) IOC/11111)'1:1 Jl/11111>

TO!\t ) , CCII :H.t'IIC ICIII <111:1 1 0!\1/I'ICCKIII\1 111111/IC-

101\t OClOpOIIO '~BaJJ,JII:ICI

1\t:lClCp CCI\IC'IIIJOii K:JIIa

1111\ 11

IIOIJ1)'C/111ii

KJ'l~-

' IIIC 1 / 1<1111 '~)'. t:OBIIO

BlIIYTL> 1\IOILIOIIKY (J'IIC.

154).

n1111r o'JI\IO/IOCII. 31111i

11

if

4-5

:\111

1101111 ,

11 r.

11

(.

155).

. 4-:

. , , .

. 154. n Bassi ni (XXIX). :

;)lu:

-!\.t

1.

(hernia intersti-

tiaJis ).
2. -n (hernia praeperitonea lis ).
3. - (hernia inguinosuperficialis).
4. (hernia inguinoency~tica).

5.

(hernia

u.: :u

paainguinalis).
:>tu.

; 1r
1

1 ,
1

-..

1 r111

1 3 1,1

. 1r 1 11J 1

u 1 (

). ocJI~ ;Jt ;r 11 ;
1 TI

;J ' l ~1


11 Otie ii

n 1 1 -1 111
1

'1

Bassin1 (). :

J CI .

t ,

. 155.

1J<.: 1

Ba5si11i.

J !\I

1 n1 .

.\1 .
1

lJ

(.

156).

11 \. .

131 ,

KUK

pyroii

6JI :\ .\l)'

CCMCIIIIOO IIKa.

: :>lcellllfUII

1 1 C>l

1 ~~~~ 11 1111 n

11 , , 1

r :/1\

. 1 :.

r L)J II 11

.1 , , tir.ttt

r.

tiOCJie R).'1

Bassii.
1 uii

ro
1 ) ) n 1
1\' IOI, 11 1 . .-

tlclc!H'P''c XIIPYP ''' "I' l' ~I(..SI 1oro


11101 , '11~> pJJ oiiCJ!HIIIttl '''' B~l c..'>ii

IIIC paiiCBI>IX cJCJHYC II C IIIIJi

1 ; 1

(t';.{, J, t1CM Jlf)

(4

X11py pr II'IC CIO I X

<1 I JICJI<.;tHHI X

J Jt c pa t <, 11 1 ~PIIJII,Jic)r

J JJJ

ort c patltt

B0'3 1HIKaJIII

Ba ss ii

pC JL11 /IUOB,

Jl

Ba ss i i,

C1cppu(1 -

.~ . r

.r oCJ IOKtt c ~

)'JMOIIOI

J I

aJJIO,lltiBIJJ XC

(J

J<J{IO

1 ,

CY'I<ICB.

4- 5 /{,

CJII1CIHI

1pyrr.

lllOMIIfL. f(l

011 C p:t1111 SIX. 1 J ICC I YMCC IIIII

1 .

I~11r .

11

()(.:.J.II

(JJICJ1HII

l')

~<I oJH)IIJ<}C

11 . 'J r cmci,JII01C/\
IIIIC.

t r

156.

rt 1

"

,\t,

J\TIOI

. ra)

. n
naxooro .

.. r 1

1 . () n

no Bassirti.

n 1

n 1.

. n,

.>~ .,r r no.>lcux . 110.10. n, J1p11
uJ r, 1 1 .

(r 11).

1 r r1 ~
. yr.'JII

11 J

t'J

1 1 1

KOJJJ)Jta. U 11 1 .r .. 111~
J 1::~11 11 11. 11 110ro ~t

.
.

r 1

1<)

rpcrm

t:J, 'Ja HCJO BJ1aCKHIHtCJC MOIJJOIIKII

}JJP/Ko

J r1 <.: J }!Jt . 1~1


01I HaCiiOI ytJJI1Bi\IB1}1 JJ(tXOBOI 1\~ IIJa J I~I

ero

1 t1 t~(! Bas<;ii.

, , ~

(.

157).

1
.

r 1

. 1

Bassini

Girarcl-y.

11 . ,
.

: . n

011

cnocooi\.t.

1 r-.tewa

JJJB

n1 u

tii>I Ba~sii , ;~11 !\t

IIOJ IOCtI1

pacGirard-) .

KJJ(Y 'J ~ 11 t. ni.!pe ce\\feiJHI\1

11 <.:oil ypeiiJHICICSI JJtul\t


CII 'JKC 1\ICltaIIOI JIIIC fl\i.l n llap)
IIO 1\<.H.: ori 1\I. 3a 'IC~1 11011

1 J t 110 ,,~~i 11 i 11
2 4% CJIY 1 CB LJCp<.: ~ 1 2 1 IIOCJIC

(YIIJJIIKaiLII~I) aiiOIICHpoa ll~lpyoif 1\( ~I U.h

f\1;.i1 (.

u~

J}(! lfuua

1 tt

MLC'J ~.

t 1 1 t:aJ II~Jta}j

t J

1 uopo 111

~)tJJJ~

opaOBUIIUi1

r3H/I JIC

1Jt

1 ~.:

C'l Cll JI

~1

J&u 1 tyipcll

JJa Jto<.:IIIICM

J t~ 1

, CIICpt)

1 pCIII/Cl'

oi1

JJa' l

11

II Jtat: 1 ltKII

15t{). Ccl\tCIIIIOi1 1 pacno-

IJ()

JlaXOBt)e

&t, t
(~ .

Gi1at-a

01\1

159).

1\ BJHJ

ero r . 1 JJOJJ x ;

. . Kcl\Japoocl&l\1. CJJt)co ~1 . .

J.tt

n. u..t..

1&t

Nt

1 oaJJUJe i.l.

t?;&

opci\I C IIIt ll\1

tn11 1 ocoii i\tll bJ

1 pyl'llf\1

Ot:pa&JSJ

1\L f l)

t) :ii

IIC'IlOJil>OI \\1

~1-

ri1 naxoor

" .l

t"OI\1 n <.:('

r\,;

C<.;pfl J1 KctJIH

ro

{)J

Jlf

II CJ"C'Ifl l~l ll.JI JaK f


Bl.IIUJC

IIC

Jfyrr lfJJCJ

r,

rl1 ,

BII~

/J:11JII..oii1C

rpcfiHIO

<.; 1 , r CJ J
11 ICIJ IIOMY JJCf)OC f

l:iJ #I 'C.

IICJ)f )Hf)j1
t JcJr~>JJ() ,

IfC/10

1lflf

11u

Ky-

pcorrcr pypouaJ ~J

., OJII.. o

rJ

JJO

'3 .

161.

. !\

161

Bassij

. 162.
,

1 1,

'

1898

Lotl1esen

sen-y

Lotheis-

,
-
.

!\1

:r
. )

aepIO.lHCKlfX

(1

!\r ,

Jt

11-

Lotl1e~i~scn-y.

/6).

!.

Kir sclmcr-y.

JJt 1 ocoii

Jiapyt~ 113 J<I IICpCMCJJiaC ;

Jl. 1I,

IYJ

Pu('.

CXCJ\ta r

16-1.

Jt 1ofipa~ 111.: orrcpamt 110

1\IO)J'CT,

Kiscle1-y

pCIIIICC 113 XOIIOC I' OJII)IIU


ai\IH

n1

'-t 1.,

JJocc

n 1 1 ' f 1 (. 1(>4 ).

11 1

11

.-

~ rp

1 ~r i

cp~IIIIYIO :.

J t

n t; 1
t

ero.

r,

Bassii ,

McVay,

JJ

}~ JJ

LJUC"J <YJe BtYJJIIIKHoet

oi1 na

hi igLJialis

Bassini.

1 J 1 ~t

ii

11 1 p}l h Je ( t:

: 11
, n

r.

medialis,

J1eria iguiali

11

1\J

'

dir ct }.
1 ii

( ) r

165.

(fossa inguinalis medi-

166.

afjs). r n n

11, n .

, .

1 n

n r,

(.

165).

n r nJ L

calis)

1\1

r 1

~~ r J1

11

UO.. IJJC

rpt. . Jeoro eJJJa,

il\t

r-.1

I(

MCIIi.tICC,

11

JJ11

YIIICertc

~ 111 r

11pr-.toif

l\tIII

l1e1ia

trastectalis

t\I

J\1

~~ , ,;:

" '~>l (sa\'Csicalis}

apltaJJ

<.:J1:HJ11 CJI~JIO

1 Kltl1 MCII JOK IIC CIJO-

COCJ 8YIOl y~MCJII1JO.

\1 .

11t

MC)H1aII..JM

t:

ooO'IKit

...:

J \

yOI\lII}'TIX

t. t 11 lt

JJ/\1 JJOIJJJJ1aHitto 1 JJ (llaypti)'I{)} (. 166).

OnCfiOifllll "f'll Jlf''' 1/ .\m> . . .pJJl'e

J 1 . 1 t:<1 CJJil)K JJaxo;1

(.)IJIII~I/OIC>I

cet:tiiiOI 1 111 1

1 , 11~1 '

J,JtiJ

11 , 11

B0 .-\1\IOJJOC ' I

1 JlaXoC'IIIIH C"l CIIKII \IOCBOJ )'

1 pr.tCB0/\1

u 1Cp&J .. 1t 11.. 11 MCIIII\a -

1 t)\t(). ll

IICI\JJIO'Iat,; 1,

11i lica1e nedia le)

1\tCIJIOK 1., . l\r

1 . l.>oJJJJJJIC u r 1111 1 piM\111

(1ig.

r cGo.~JJJX JXt s. , 1
J

supravesi-

nepBOI\t, ., 11

J 11

r.

(henia

LJepe

r 1.~1

$11J;

11

Jf> >pOJa. flp KOCc1iJ il

01 r . .. J

ICM

fJfiOC n 1 uJ

01

BJ\ICIIIai~JibC'IB 11 aXOBO fi

")

11i1

cJJoco() Bassi11i.

01 Jtpcllapooa.

Hblll>fBH1C paCJJOJJaJ

/Jcl)l KOt:i1

flc)CJIC

pat;LJI<)CIJIJ}I

UOJJOKOII

aiiOIICBpO a

apy

IIOfi I<'Ol:O f\IIII C'J IOBJITC BliII\1\1 II

1,
I 1t1 1~.:
1 cecttoJ t1 , ott

HkOI n

t . : .l\t n

-t

1 .

at: 1CSI

I>JHII oapsr

fjblff>I'IJIJJC

1 t

1\t

II\I l\ -

111

t 1

11 nn

:uu~ 1 . n

u1

n 1 , -

1-

103

~:illrl oe

rct:RIIDI OIIII -

.i'

. ,

~~~--~ )leDJOJ( rI.

-~ $t:J=& : rI t~ero
IAU~ Q'I'

i.(

~~~~'$J!~ 'I r-

~-- DpJIO r, -

Ortcpatt

IICl Jf'ICCKII

(JHt

Oirarcl-y

r(t r ) tt

f J"!II(;HblX

H IKJ)J.I 1 llst

ROJ"IOJ

100) 11 ROCCfatfOIJJICIII1st iH/IttCH CfCtiK IIC; f


1 tt. ll pJt J 1 11 c~CIJICIIC

(clp.

rr rr r cpaJII,IfO ~

'

rtJ

1 . 1.r

1 11.1 yr CJ .
peettiiCM r 11 r
110 Kirscl1er-y (r.

101 ), 1111 r .

n 11

r r

arJJCBfi0'3<t

MIUhl 11 1 .

r r< 11
nuc1 r

Lotl1eisse-a

(cr . 108),

11 ,
:\1

n.

i \1
.

168.

n n

.1.

n.

r.tewa

..

11 1-1
.

r1p\IOii () ryn

n,

2 ..

npat

np11

Fabricius-a

Bassini

eif.

8-12

('Jt. l\t

., .

HJJ it 213

., ooit 11.
JIJf t KltX '' ~t

11

tt> IJo.xo 1tttit

ocr

li }.

tt
I ,II<>Ii

if

11

li

16. J] IJP'viO ~J:.tXOH1 f 1.1 IIOIICPC'fii3 a~Jllt

p&.~a.CK&.tt: J f..; f.:(...t lbl U IJJt:, ;; 11 KO<..OI1 IIXOIH 1 1

( 1. L.

145)

l\ II.IIJIIII)t. 11111 11 , <.1


11111111 110 Ba ss ii JtJJJt 1t1 ttaool\t
11 JJJ,JX 1 . 11 : pa JI LJach .
11
11 t<Jictat a lt
1 " '' c1\J py11oil 11. n~

J IICpC IHCI BJJal ani1JJ

11pJJMCH1 M IIJIJI)I

1 Hal~lcd-y ( . 9~). OcoctiiH)

JJJJa tt~

<.: J}C 1 :J. Btt IJ> IICJ)B/~111 lta I:JII t~I 11/
110

Ba~~ii, Ji.tK rt L;C J e 110 MCL; IC

iI\3101

t 1 /1.
KOC1 .

J1

J)CIIJ1I1Bbl

Mt.:/IIHIJI IO

1 ~aXblll t.IIC J

Gyt OpK(J, I :t
J . 01 CCMC IJI IO ii

un,

110/IKOJJ YJO

f " ~..: oil


Mt.:JJJ.JJJC, tJ e

fke

"J.

,
H1rtiOa.

IIJ'>IIX II)IH tJt:pe1 OIBt:J1CIIIt,; 11111pooif a CIIII .

J(aiJH 1 J1K

JJaxo-

11

)J CIIIKU, , y unlll :l>l t: ~ l1iatt1 ~ sapl?PH

,\ti.IIIIII

Mt.:/llf~tJJI.o1\t 11 pL'L'JHJe 1 ~1

IIJII J)lt

:~ 1 Itaxooro . 1 1
oe

11 \i/1-

11 11

11

lt
,
f>JJ

JK<tJJJI

Bll.lJC II

11

sa pl1 c t s.

(11 .

11 BII O,

tlt

ir J}J

/)iatus

KJIC 1 t

ot

170).

~ 11 1

, :t
J()J/IJIJJtJOil

1-2

1 il

1\ICLIJOK

J\JC'ta

..

ii

LJJJL J II.> t:

J\ t O~;;T

1JrBel:

r11

1 ii

11, LJ 1 , 11 11 11 J-

105

MIIIIIJQDIIO.II_.
UJ;, -

Gimemati).
l w

18111 ;(Jia. lacunare

81.1.

~~u

-~t8JIUC)J'O rpDiteaoro
1

,:1
.l r
:

,l)tlm

rDr

~1:8881 I. rp

ero ,

; .-.~RR u


t181:

8UDIIo
..

172. n

n r

Fabricius-y (111).

173.

Fabricius-y (IV).

n,

( ) . n

n ,

, n

. t>

.J o~J , 1

r.r

01

uc' u ,

:SII

J' U J//I 'J CJIOI

KOl

, r

1.

')J rii pacccrtJoic.

(.

110

1 t

1rt'J

(m.

pectineus).

\\t

.\1.

JTJIX

.,

r-.r

J. .

11\1

') J'IIX 1/JBOO.

~.;~J , .

1 ' ytalltllf . aIe\t a

ll. ocoJJJif )J 1

JCJJJH.~ JJOKOII)'JO tt ,

172).

~: u ' 11 '3

, ~t

r : 11~ 1.
1 J r

'] t~

JtJJJt/11 IIC

11ppc11JJ)IJU ,. 110 ) L

J '" .

., :lll1\, 1\r

1 113 1 , 'pJ,JCBJ,JC 1 1

IJCSJ r-..

:.11,

yi t

:1fiKOL: I 11 1t

JII)JJJtoii

1, Jtt -

r )f

u , JJO)J '~:JJ~JIJ

u1 ept:JJJJa .

1 1 111) '}! iJaJJJ~

no

Fabricius-a. c.;JJucoe,
,

1 1 1-

(. f 73 ). 1 -

1 11

IJJJaC'J11

1-:: bricius-y

'~''J/It t-.IIJOIIC 1 Of11>1 . n


;tii 'iai\JJJOLJac 1

~t,

1~ 1 11 1 ooil ii 11
1 C}J r-.1
lt

IJI r-. 1

t). 1 or...ty peROr>.JeH)

,, :J

LJ

'

t.:

1\

107

r .

-
;~J-odleissen-Reich-a Foderl-Frank Lotheissen-y
~~~-~~~--. ura

8il!faiPI81r08 rr OJDI(H
80 .
r. , -

. . .>& ur .

Ji,

:.Oitallall, .. .
;CIIIPIIIUI~D!IOI~O 81.,18111 88 : ,

1111aD18ol .
~~ ,

ocol

.,

., ~

"""' r l(

Ull..ro , r ii
JIW'31~80ro .
rpneaoro

11 ltIICi1 IIOJIOBIIII C 1 U { sa, Ofii~I'IIIOI (1 Jl /


naxooi1

npococ1

10 cr

r 11.

I1 PYIIOf
t111

n, n

1 ,

11r

. . n

iiJ ll )J-

t:JI Lotheisse-y

) n n

, :

r.

testis).

(.

178).

2-3

.
r

~~

1101 ~~

11

JJ'3

11

1 r J Jl(fXI r

llaXOIHJJ

(tunica

180.

Yaginalis

, ,

r : , ,

<<.

, .

Lotheissen-y

Bassini,

2-3

).

1 .

, ,

!\t -~t.

(.

. ,\ 1

gm L\111

] 79).

.1, IK)'

Lothei~se-y (t,

11it 11

, 11u1it 1 11

11 Sflf'IKY IIif II I ( .

n1

n . 1 J
, .

JJ

1. lt ~ ~ 1&tiJJBactc .

tt!\t

181 ).
1
f

31111

110

I'OI'O .)

11

IICCCCJIII

KpaiO

1\ICIOl.

f'.'fOII O,

rt , 6 -~ t:it t o11cpartt r1r


IJYIIKifC II 'Jil''Jf, 1 Ct-.ta 1 t)l\ty, OIIaKO. 1\al\ 11 ,
)J(.) ;t.; 'IOJI( o

11;
JU' 6 JOeJt

COCJ1HI\f0J

'f:.IC f IJ

1faociiiiC

180) n 1

p~tt:llpc.>L'' I pi.tiiCTC

1 (>1\Jil 1 Ol\IIJ

;t 11 ., JJtii

(hydrocele testi)

8Ji &~ (.

or'laCtJt , t

JJC (' t L ~~

11

Jt1BJJC'JCI1H .

ptHIOI tPta11e

ylfaC J Klf IJCOO

/IOHCJ1XIIOC J 11 ot)JIO'II\11 J'

1 u ~

IIC/IOCJa'O'IIII.JJ\f ,

tr 11 IkCIO

, 'J&~ 1

pU 'j pC IICIIJ1CJ'>BIII.tl'vl 1 CMOCTa 'J 11 11C'CIOJ.!\I lllli0.\1 (plt~ .

r 1 O)Ia 1.

182).

Jt 1 . l\r

1.t

J.,

J 11 1 , . J
r: )., .
,

, J 1 .
808

,. .~_.

flo~JJC ')/0/t> )fii'JKtl 1101\ICI\IOI ' 1/ LliOt ~I('CJO

r ,

JJOBSJIOIIC.st

BJlJJJtJO

JJa

~t.

t:t -

OHCf~t'JI!JIO~t

JllfCll\e

1 ~~ t: l\JOJJJ{ , 11 tl :: 1\t

u 1 .
Ba~sij

11 \,;

\,;

1,

~r

JX: '3 l'IIIt

1\rt:Ka

11 tJ

llt:

iti\

~ l-

181.

mann-y {1).

Berg-

. 183. :: .'l Winkelmann-y (1).


<

ergmann-y (J 1).

J ~ 1 1 /

tI

8l IIJJIIO

IIC

: :

r.

1:1

rrpa I

J<o (.

u 11

182.

tees

(lig.

'I

WinkcJmann-a.

uteri).

Put.

1~3. 184.)
1 1>1 1 ') 1 oii OIIC r~G 1 0 Hi3SI "1 KII.)
1

pUIJIII1

B~)JH0 1 11fOJ

M~/J/Ka

tt

J\1

11

. r1 1111ii
,

1/0BpC!III'I 1)

1pL'I\HICI>

<K'I

1.

1 <IJibl(O

) t&tf\1<1

J111~1 t ara

JIII 1i1
101

13

OCIIOBIIOJ\1 IICpCJJt'ii 1 C'JJ1\11 -, 1 oii 1\IIC 1"1,1 , '11 1)61.1

KIIY 1 l

JIt:H.:, BOKpyt

11p11/JaJKa PIK~I

11~ 11ap11 C 1~1 ] 111111Ji

uGpa syc 1 .: J11.. 11 uJ.


(! CJJH1 1 cs1, 1 yl; 1 :: 1

1 B011H1IIOBCIIJ1 ICMaiOM . ') 101 CIIOCO IJpOCl

, )~11

lliJII)Ko CJJCitll.

1 , J t , 1 ~

G1~1

;u~

(laydrocele

1".,. CJIII

IIOJIOC 11
r.:

11

IIJI:ICTIII\~ 1

ouJ (l)KH )-

Jli

IIUpy L"a

>ar-.J-

" .l' JfK


CCi\t IIIH)l.l) K.'lLl
Lt
''"1z 1 "1't 111t.-...,.cee11011 '! ; t)IIL
~~

<\.?

IHI/ 1}1111\tl

~
l;li'ICJ:telc 1 j)J.JCII,

11111.::

no
\\ mkclnnn-) ( 11). na-

1-1 -

yaJICIIIIC

tiO li iKC Ii.l

CCI\ICII-

1101<1 1\all:tlll/\i.l , :.IC' IJ, KJIC-

'1

184.

10

11:1.\0IIO/

J\[ltJaJJa.

~atJJI~;JJJl.

tl\. p::.aaJt'IIIIC uttt Ct'.\ ICIItiOro ~t 1111\


( \ 'ltr icocelt)

fuiculi'

1 1.
, r
r 1

CI?J\ICIIIIOI

~111 111

l tloLtr 1 i1 CIOpJtt. t 1J
, LJ't J Jeoe mt -

111

w1

r (. 189).
8- J
,

ero

, r .

kryptos = + orchis = ),
retentio testis (. retentio = ,

(r.

testis

).

,
..


.
(1).

_,.r r DI'Wl

n
,

n-

.
, -

......

8J101UIII u (11).
~ nJI u

. 189. n .1
.

t 11 .

~..1

~;

IIJC

tty 1-

'')

III

. 1
.


. 11111
. n

.1

:\t.

r u.

,
n: (.

190). i\t

\1

n.

..1

r-.t

\. ( 1).

190.

) n lr

n :>I

u.

\1

i,

Ji

01 n.

1 .

1 \i.

. 1
.
n,
Jlr

;t ' I

JJ J I1 IICCKOJI I>KIIX

I~

11

:ll

,. r r :11J<~ >

)10

J. J

11

11

101 " 0
11

llbl laiOJC}I

"" 'J111

"J111 Kpt IIJICII IIC)

1:t1

1t Ja

JJ11

'

( 1 peJJJJJOtO

JJ

) 11 11 1 . llocc
_J

'~t1

(!JJOiiCBpo

~,

tt)

1 11

MCJJI1&JJ)iCC

r 1 (. .

'i

159).

01

r .

fl>C).I 1 ' 111

'J r

r .

1 r . u1 ,

oprt1c 1[\.1

KOI"J
pei\HJ

J\1

Hll'll(o

l'uc.

1 1.

JI '"J

1 pexis

OIIL' P:tltii

/91.

''"''''' t)PXII 'l\IL'

=-

IIL'IIIIC

1 1 11

11). YHII

}JII !l

1L'fHIII

11 poii 'J-

; JIOB/1<11\/

11/101\IO~Il'll 'fl/0,

11/Jt)J :I )'

MOMCII 1 .
11

I . CJJIJ

<JLJCIJJ ..

J,rCoJ\OI\1

paciiOJIOCIIItiJ

IJ/\[1

Gp1111roif JJoJJoc 111 .1- 1 er lllt 'HJl'C 111


IIHJ1YJJOI 11
JK

1111<'11

"().:

llaXoJJ

1\0JJI,Jt:t,

IH)'JMLJ/10/

p~t 'HHI

11 1 c~t

1 /

1 t>

t JI.>IX

1/f1(J ii

1JIOKa 1le'L. 1BCIIIIl rL)

yaJ ICII 11 .

L'LI e

t:J BCIIIIitllj)O~CC >111 1 \, paCJit) JIOC/1/IL) 1 U fi p iOLIJ


JJO

1/0JJ()('Jif, p:t'BIIBattCil 't:,

aJJIIIf

1\tOliiiK~ .

. n : 1J ,

11Cpt:pOCIIliC }111'11\

Jt:/,110

J 1 JJ()J/l>-

11/IOIIl'Kl'IIIO

/I)r}/f

').1 'Ja-

SJII'JKo.

or clri~

11

lla-

01\0II:t 'J('Jit,IIO

CICIII01 , '

(orcllitlpexia

JIIJJ

'Jr~tlfa.

f l li.tt cocy;Jou t: J ~;;


r
~r
y .. JIIt<>JC.
llpt:Jyar

r, O'l

Jo

.J JJ<HH:fiHO MI...IJJJI1bl fiJ' i) le~l. .


.,J .

~t

pyIIOI "O ,

BHYJ JJ , flOIICpCiiYJO JJ

iHaJCJ... IIH J 1t01111111-

IIOJiocIII ~-1

"'-i .. JJ (.

(! J

1) , J J :

J91).
.. 1 ;J MIJJ11 r1JJ 110 1

Kpol\rC

1 1'!\1

1 l>t ,

1111 "]01\,tII

Jn r

Uf"IIOJLIIH.>It IIOO

1 OJJpet.:J/1111) , t/\1

111

~/11 ~

10OHI\I.;" .

t Lm, 11patHfJJO,

MCIIIKOM

no

1J

(.;lfJibliC)

ICCIIO (,JJC.Htll (.; r< 1J1 f

JIC 1 OIICIIIIOH

J 1

ffLI 1

BJJtJHaJICM, )JOC 1 1 HJOIIIM JJOJ )HI HCC:blv1a J!J

iti\ 110 l

1.

, 11,

r ;1t t, 1 11011 ru

n n :1-1 n

u1

1 11 ,

11 1ottttetmy r 1..

r ,

11r r

1 -l.

- r1pers ,

n (.

192).

r ()

1,~ 11
1

8-12

1
J J

.~.

. r
,
, .

\1

u .

nyo'Vf

, ,

192. JJ n n

).

193.

1 l) 1

(11).

1-

IY4. 011cpu11t 11 11 1 CtiiJt)ii II)'IIO'IIIOii r


( 111). 1 ~1 1 ~)t -t1 !'.tCIIII\:1 ) ~

t:1 .i

115

. 197.
(\' J ). ~
noncpclfo 11r

. 199. n
)

(VIIf).

U iIIBOT

1 ti ,

4-5

n n -,
,

1-2
1

..

, ,

J . n , r

. .
n r-.1
t

1 .

il ,

11

1 \t

a1mty1t-.1 1.\1 (.

198).

1 11 .\IIl\1 , . , r 111,1

-311

11111'

n111

11011 1 1 t
IIOIICpo

ti,J

. l\t

'i~IIHt111aiOIC.

- J.trvlll

11

!\t

1i1 CIO aCIIt (J1HL'.

t il

199).

1111 IIOL'JIOIIo II<.H~epx


; .

198. ~>l IJ llpitop~..:IC.>tt II}IIOIIO rI

(V ) .

BOCJIHC.: t: ,10

1I1 l 11- tMit

fiOOCl

U 1

OBaJ IMI1

HeiipCpBIIM

opki ~ 1

11) 11. Ltepe

u111\I !\I.
tt, &tlt 1cocol\1, 11

CIIH1BaiH1CM

1 -

11,)

J1111

i-

CCpO-~CJ>01JIMI1

1.

)l

ll ~1 .
t t

'r 1 (ttLt) ,

1 - ~ .

L n,

n, J r r

r ! ,

..

117

. 201. (1).

IW. J8. lfutlpalau rpw:a: WJi


.., _.... -. JI n
aw.su
N8i'"IIIN n . -

-- ~

202. OnepaJI (11).


rpwaeaw

.
ero JJ
(. 203). ,
JI
rJ. oJIIIx

8eJIU 3u. r u.

DPINJX (r. diastasis


~..,._) pupu I{FP.cwrrca ee88JIIIoro
lW'I'I~Ir /I,Q

IIJ

RO.D08RO

pPOaol

q..

~.

OnepaJI n l

204.

'

JEIIIIOa

(1).

JIIIC'ID J111J11
NQ JaDIO&

_.., Cll 8 88111 Rap8JIOIR.,


lif188M 8Jrpea IIOIIepDioc &ua &

--."j--.

... ......

8::
-'

.......

81JI(dI
' '-:

~ )

1f f

OepaiiJI . . . .
(11).

205.

MIJIH
r . l 1tli""lmt

C}ICrt

1 t~

HJ 1 rJ

J. tt

""'*

fiYfiKa. r)HH fJOtrpoc ~ 1 r


--J r J

r ra rr~
. R ro

1t rf

n r, , rrp

___

r .

obliuu<;

cx-

tcrnu s uhdom!i!l

Jrt

- - - m,

oIJQUtl'l

mu u

tcrnus abdomini!i

r ,

.1

3~
r-

. 206.

...:-:--==-dorsi
m.

"fa
-

. onepa-

- - - thoracis

---

Jongissimus

m. latissimus

rr

m. transversus

abdominis

--::::::.. m. oiiquus internus abdominis


m. oiiquus
- - -ternus abdominis

io\-1::\o~!---

. 207.

nr

.,.._.

803

w: ,.", ,

.. J81111-

JIIJibllewee

IIIPJI*. CJJe4Ye ~

, .

, .

111.
...

rp1a1 JIOJDIO w
~

tlpJon uwu. 01W0118118J1 J nonepe'llle


r6 pacNDUII 8JIIOT8, JIODO

~.. ~~ wl,
--~~~---}
101t.co880
. .. , &AI..... , . . , . , .

. . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . 80JIOU8
UION-JIIIo

n.
:

.
n
r,

m.

IIJ

onepawuo

npeDX.
.u

rr

110D

DOCJ'IOOuepiQIIOIQIX

rp~Dr ~t. l 'II 1111

nu

. .II&OJQ.OJI.X

1]JCX

DJJIOTCI JIIIOC'I'ppiUI.8
JDJIODX U~ pJOWol u 110

()~,., 1liH

l('IUllt
~

'1\.)

11.1 -..

.1)

t-

1 JIIX

oJII,IIJ<.)I\1

.U

1111f\t.

JIOCIJt)J Jrll

llHH ~. IH.\J\O):I.CBIIC IJPII~J1C

J CKO\ICH 't)l'lC',

'-~I)t

r~c ct\1 .

maJibllblX

1111\

JIJall<:tHJ

ru

onepa11cl'r

101

8-10 . <1
. 11 r u!\1 ,

' )fipiJIOI 111cCIOIC CI,C/ICt

11 11\t:t pa m11:te 1t:~l

11p{HI~III'C

{)JibiiJC

1 11

a-

11 ' \

IICCKOJI J,J\1\ X

~;II(JI~I J II 11\.

cpAOJiaaJIIjllo JB1'1C M
1111 ,

C 1 HIIII

IIC-

OblltCCKa IIO.IOC: 1 1> IIO'HIec

( se ptLII11

ll

tli15VCSLitn)

. \t

. ' 1

!\,t

al\tii

68).

in]ay

(.

!\t,

nu

. 208. .

n .

1 .

(1).

Jl

111, IV V

(n. phrenicus).

(.

r')'v1-

208).

J }j 1 11 11 n

J r. r!\.t

, .

r.

nu ,

1 ff

. 1 ()

11 I1n .

Iis ).

. 11 r-.1

diOJ)CI

....pt:rlo.;ll

J1C\)C/lltRR

~..:plt1111

---_

.,... ":';_ _

i.\1\JI
JIO.:I 1\')J

JIO~o:;;tll 'i

IJJCIIUR

(ductus pericardio-peritonea-

J1 (!r .

CitiiUII

\1\,\

1\11

J l))'fiK.t

((i.tllb
verum

(1

Pul. 209.

j8 1

( 11).

ll 1 J111 , , n

1 (). r , 1 ~
n1 ()

.",_ ca\'um pericardii

8 8

'1 tt r 1

".

, 6

_,", ductus Cuviera

()

_ membrana pleuro-pcratonea las

( rr ) r

n 1
n wr


septum transversum
-

r , r

38k nee

cavum
-

d-

IIIIS


r .
.

;JGU~

. . .IIJIe

(.


r -
Larrey- (trigonum stemocostale)
(vasa thoracica intema). ,

r r.

Morgagm,

.
. D

z (.

212).

~-aarucae r rr
- .-- - IIQWOooLCCJJ JtCO ,
Ol]*UIeo

copelllle -

1 )J 1
~ 1 1 ~tl

IIJI IIJHIIIt'IJIII 01 1 fi.IIOI fH 1\t J)


HIJLt: )! 11

ll 1 /. 1 t:pir{ IJ Br J cSI

rJ ' ~ ~~

)\11 JI'HfOII.t II.HO 1

11

J:tf(/1 (IUp.l bliiiC JJ 1 fI pJ!fC

ll t:~ I J /1 , 111 11 11 IIJ II 111 1/\, 1/0IIO(JO}ICI/1101 ()


1'

111 11

11 1\ tCc J C~J

\~t J III C-Ja:t J (;rt,Jic1

' ~'''

fJ

: t ' ,,:

r 11

fJ

' f

r r 1 '

rr

Bfhcl:tl k

(11 . 2 14). J:<.:JIII t:l/lC f'>II'I\'J rEJJHJJHJ firo"r,t


pallo , IJ II C j)IIIIJI o fJ p i t 'SIIlii f MCMfipLtfiO

I t~

; . ro 11.1 1~ MC JJt oK o J cyrcrycr, '' r


1ro~tt ~1t 'SII ~PHIJ CJII .IJJ,J C (1.1.

1 r 1 IJ r r ~
. 1 111 r ~ J(.;
Jl 11 11 BIJJCJ<.: }!

} 12.

11

ro

11 ,

ra j1HMCf'IOH , f CH 11
.

1 JIL

r 1.1 r

. ~

, , n

Bochdalek-a

, \1 .

n .

, .

. .r
. 213.

,r .1

, u

n -

n. . .

n.

~ (.

213).

ti

1 , -,

n.

214. 111 : 11r

123

. 218. ~ .11111 111110 r r~t rrm.:paJJIY/0

f/()f10Cfb

r.
. 216 . nn
i n n

n
(. 216 ).

.

,
n ,

.
.

111

11

n
,

n.

.
, n

1. .

Pue. 2/7. w

uocne

3aitpIUI r u

. 219. po38II08yiO .)'l


. DOJJOC'I'It

\t

220.

. n.

!\1

n.1.

3-4

2-3

. , n

. .

. n

(.

Jf,

1. n

,
). 1

(.

, 1

onepatlIO

no

n111

'

3;.1 1 .

l t

r KOII1poJII1

lfJJ

218)

'-r

1 t

( 11. 220).

(crp. 53).

~ 1

. r

1 2

219).

4-6

opol'l'lt
1101~0

r.

n11-

Ol'BepCl'II

no.cn1u fl

. ~11 11~

111 f\JOIIO r 1 11

1 .

1 . 11 1 oif 11 p11IIOil t-

) 11 111 u

11 1 1 brachyesophags

pacnoat r

congeitalis ( 1. bracl1ys =

1 r

r,

r 11

n. atJJe -1 t 11
1

111.

Mor r

n,

Jt

l,

1,

(. 2J 7).
'

n,

==

11111 11) - 1

/IOMCLilaC 1

111t r,

11:

IIJICBp3IIO

tt

Onepa1

1
1 (1.

V Jf.
37).

IJOOC f.

, Ltf

J .r .

126

oisei

1 IIJt. 11

1 r1 , r,
111

+ pltgema =

oeciiCJta 1 t)

orxn 11

J.

ur

11 J t' !t 1..

r-

- - - C)'IIIIC'IYe r ...,

,.,p!ltlaca aay.,_oro

...."

.,.

IIJeaaetCJ1118JD11111e r

xoro

r.

EcmJ

r .n,

~ perypnrraa. KJJC.Jioe ~
{811818100 .- II81' '
io..JJ, JJ J oiiiiiX, r.JJ-

D'lepaype hearturn ( J~J


).

1011

2.

~~6111z 1t0 . .

..". CZ.OJI5JDU rpza ~ r-

-.~. JII\ &, r -.n,

: rpiae0e :D, J


:~.t~-.r.: i-Ht'#OIL ~ ~poiiiAtC&OrO

;_

cotpe tiiCIIp)ei'CJI

~~..;.

f8i. .tl18

i ~ D JIYD
ri -

l~ur

223.

nr .
1 y rJoti (6), ()

224. flp opcJcr~i


r

225.

/1(' . 22n.

: eaJita

llIUCBO/101

: t: Jt~t . J ' . ) 1t

()

UO lHOJ 1

Jt

1 1 1
J.~t1 .)

(),

Upside-down stomach

IIJCp~ llf

n0

0iJ1JI f3.J , J Jpit IIJHe

His-a

~.

11 ~

Harringto

n, n

1 , rc tyJolcc

j. ~, r~

fJ 11> 6J f>OJO llpOI ,


11 1 1 r i r
1. 1 1..,
l 25% 1

, r

n J

, .

Saint-a.

MiH . n
,

Sauerbruch

1928

129

tl''.1.'

ffJblJI

11\III\CBP) \IIIHI)

\)\BC\)CII

\ Cpt?J l(X\11C10p.1KaJ 11~Hii ) IOCIYII .

1\0CJIC)JyiO-

\'lltf'HJ'OB,J ..1

011Cp:Hl\I 11\'JI~ 1 1/IJ/:1 /I~IIIICitJIJ)'IO pa Jp~l-

tiiC\1 )1,\

II0/11 H/11/IHt: 1 C~l

1 Ut ,

BIIJH

'' r

') 1 \11

11

1/0 J fiJ.Hf

// 1 oJi t,/f iC r- r

11)' 1 J. :t 1110 1\ 1 pbliiCC BI)Ij MCIIIOK. ') fO I

v'

1.

f(. Sl/1

601 1\) \ lliso11-a. S\\Ct't-a

11 ;.tp)'IIIX

'1111\::JJI.IIO MCIJbllllll\.1 BM(;IJJaiCI ...(;rBOM, /0 fio 1\,fl I

.t1.

11Cp<.:IIOCII/

.'-

,\!

J:Jt CBl)J\t

V 111

J\t.

'i lla'II1'1CJI I,IIO JICI

llacr111

JupaKOJOMIO

tfC'Vt

1 p!,I'II IIH CBO/fiiOJ J

1 t-t , :\t

II

()J

11 r~1 J la IIH 1 LJCCKOM

n 11~1

coJII,IItHX

n. \t 1.

11

J\1 n

:. ll

11

JJa LJ /

oc-ryrrc

coJ, t~JIJX

r
r 1~..

.! 'J

OJJOJ

r t

11

I."i~

1.t .t II O'vt

nt, '-'t : .J

1 .

;"Vt rt

) .

n , r1


u.

J\teco

Rossetti

n ,

nr :-1

\1.

rn (.

catio

\.1

n .

tLt.

. atr1e r r <.: .

Pm. 227. n 1 Nssen->

228.

~t

His-a

n~

11n Ni~~e-)

130

+ pli-

n .

Rossetti ;J. n
gaster = + pexis =

).

), ()

Nissen

(. fudus =

r.

issen

( 1).

~ t~:

n.t tll-1

Top:I\tHl'!\'ICCI\11ii '''I)
a\

11

rJI1111~B ~tiH\f') 'IBCJ"''L'III

flj)lli\tCIJOI
IOJIII\0

1111

r \"ll.r-

HH ,ll :l. l\t11JI~t:

.1) pttopciCIIIH)Jii opull{flil fllllflco.


pll

11

ITO!\J

HJ

pC'CI\11/IIO

)11111

rut .

6)

f)piOIIIII:ISJ
CIOj)OIII ICii

IIOC I llpOB<tlla

''

llcoxoii\ ta

1 l .

111010

CIIIC

11

CJI'IIfta~CIIIIa

OJIC lii!C 1 r 1 11 ~1,

fl1i.1!\1CJJUJibiiYIO

l1cpatis

si 11 istrum)

1 riCJ

rpc.

1 ~<.:11 11 o_~lloro JIaJ


1

Jl(lfJ10

:.1 1

f,o"JC Hlf,

11 j)<.IJI "H,J/1 ~ J

1OMIIJQ

11 J riC'JCttl1

) n r n11 11.

JJy ICM

rpaMC/IIHIJII,fiOH

11CpX11Ci1

pctt:.\JJI,floii Jf:tJJ:rpotOI\tHH.

110 11

uJ.!\t

BCI<pt.IIH.IC .;~

lfii) IOC 11,

Cllpaa.

(lig. coronarium

IIOII 1111

r1-

acmponeF..cu Ji;.. )
:r

ii

.
.

ntJ\t

23/. n _ no
Lortat-Jacob-y (). n"
Hjs-a {6)

22. }'n.I'1
mpyr

Nissen-y ( 11 ). 1 11

I13, 1131 lf) 101

. 230. ) u

110

iOII, J 1!.: <1 11 11\<t

N1sse-y ( 11 1). '

r .J t , ~Jt 1

His-a

232. tta n
r r

131

1 oryr

n1811f.";t
;. .D8JNU8M

. w,

"

, n ,.,_~~~

JJI u ,~~

~ '-' 11 ~ 1 111il. BC.ZIYIIIII 113 r-.

IIJ111 Xt1) 1JII CSI ,.; 1 /;r

J<ay!la /LJIIO 1 11 HlfJ

1 1 f

t 1. r1 ctat 1\I)P,)I:tl\111 tt. JJt,

'lilllllp~tiCJII.IIYHJ .

BCpOlHOClJQ : l\t(lCI CJI)'IIl L llPJIIII~IX

II~Ht IIC1'J ISI K11111Kif Mtl>f-'CI f,I,IJI) OCBofiO,I(;fll fO lblC(J

3UIICHfOB.

1/0CJJC paC!IIIJ III~IIHHI

10

II()

Bfi)'Ipl'HHOCJIJ

i u .

1\focr

if 11 1 n i1.

1 rerc1 if.

no paI\tepal\1 1\tUoro

Otllfl\t
1

111

tH1 /.IOH

YIJJCMJJCII rrp

r ,,

Klllllt(

pescr(pyc r ~. Or1c

u 1 rtr r

- w .

. lr

r rr 011.

1.

\.

l\t

.\1.

l...ittrc (crp. 63).

ylltCMJICIIHC

II!I

erXIIC JJC 1 JJOIIHO KCJ(,J

1 ,,,

.~ r

11 ;J )'lrt t

laro

11 ,

<r ,

or1Ja

cu cr ~1

11 ~lf.

. J(aK . :-

\1

n n ~ noe\ty

rr

\1 !\t (

lf.

oturatoria)

1,

11

~l

. 11

o'l r11

1 . ll

(m. piifonis), ,

(f'oan1en i~cl1iadic

nJ YJJ1.CM!ICHJ1C. ' BIICIIC IIC1UI\1CTtla

t\tt?o 11 1

11,

CJIOC!\1,

COCTOLit!\1

gltcos)

11

1 MOIHf1MI1 1
IIIJ1t-,.1

11

11

~IIIJJJ:JMH.

t .. Ii 11 n 1

110

.\I

r r
, !t111,

:
, r-..1

ro

(Hernia ischiadica. supra- et infrapiriformis)

1 r
,

n1..1

or

r:Jr

, ).

(llcrnia

rn

II

JJt)

majus).
8- 10 -

u\1

\fI

(.

~t

CJIOIIO.

r sJ , 1r JIOI
1 r. $ r1 1u ycJJCIJJtO l

1J 1 1t1 r

1,

JH1JOJO

BJ:tYI pe1JOJO

G 11> oJJIJ,
rrocpxoctl>

), H'tf>CCI..:1J1 (r li<>\\'sl1ip

Rom-

J\tOJio)HX'tlt ) 11p11111JJOI: L)itU!~ 1ii

1111

III01pC111111

11

111111>1, 011

IIOIIJI, -'1

1 Jl& 11 IH)BttJc 11 11111 1\&tt\11 . 1 tt


~CJIIIttJJIIol

JJ 1 1- 1t 11

t 1\11101 IICIIplt I'IIOCH~ .

,) 1 ~ 1 r

nccl\la r11 r 11r 1

(. oblatoriu~ t:Xtc1u~J,

Jl "ieM CJJJe CJ1JibliCC C).J.(J BJHHCl 1 1111 1CJI blt

l:

ltr-.

,\ r 113;\te-

IICtto r t 1 1 .

t)OJlCJI\

11!\ICC 1 J, IOJibl\0 f~I .1\L'

belg-~). JJ 11 r1 11 J
r1~J1 ut

I" OIIIIOii

1 Pl>tcril 1\I~ol\, 1:!\10 1 11:1 l'patltiiJCI ii

OIJJifC 1

oJJbliOI

r PYIO 1

1 3u u 1 .

r 11r
r r: r ~twuy ~

r JJ ,

1 ~ roltLttiO l\Jt JIJt

u1 J1

1 (.

1u

(canuli& obturatorius). , 7101

1 ~t

u 111 1 nll 1 ~

r r :t .

134

gemellos SLiperior).

1 1 ) I1 .

ttt ot1cttiii.IM

ernla perlnea)
.

J00

JI, ,
n

, ,

, -

(,

.), .

60 ,

rectocelc.

IIPmtecco

1 r

. . nr


n + kele

hedrocele (. hedra

= ).

1
.

septum rectovaginale.

~ ~

r, ~ , -

. 1 .
J( .

prolapsus ani et recti),


: .
Henia padenda


6in1. r
J1808i1 JreJJe
OIIJC88 ICIIQIU

pera

-r

.
,


, recessus peritonei (ileocecalis superior et inferior, retrocecalis,
intersigmoideus)
(. 236). .

r 8

, ,

JI napUOJIIIIIY

DOJie)lloc ,

.kolpos

Jiaa.1DIe)

. . . . 8.11'81'881 1D1 &I JI


........

~.........8 8 6oJimyro r.

JI

a.t.l

-.ttJ~s~ ~entenco-parietaJi), i 11*1818[~


cwre
JW[

n ,. pwweh oll'l"'t~..- ....

r. r ,.,..~~..
Treitz-a n.JI
.

r Jtero n

iU()

r~.r

r
.r1,

(. 237).

- , r

, :

(,
), n
.


:.

r
n

n.


.
,

:
,

.
(

).
,

. JI DIII.

rD

u .
r. rD
3U , rpze

aoro

u .

n~._~,.

lto ..
~-1t.
.

'1~t
\'~

~--.-JI -

XIX

.8:JI)'-Jr

8111'U .

1826

811,

ecJIII

r r

.1

-
1 :

Lembert

80 r

MII*B ,
- .

) r

r,

) r,
)

-:

.u, -

1U

880

rr

.ouwero J1 r -

ww , .

~ ow'III , r JI

(epi-

. . , .. .) JJpRJJeaR (epithelium).
110 Lnaerty ~ J ,
-w ,
....... 1-2 u

c:pDJ

11

o6puye1a

prr cnwpce.

...,., 'tl 8 . . . . . . . . . DOJJOCJL r

...........

-... DOipc.....,.
~

Dtllpll

pecrQWN

DO.IWB'UIIJJI

.: n ~ -.

uoa. Ol'lrpWJU u1 nJJ


_ . . .,- cna . . .-nar 'V :nu

.....

r, oc:JFI1811DPe81:-

C8JIIUI BWDO.JIII-

8ILW81

.-

:;3S. .11 1.;: 6 J3J1 ur i


(6)

ii

+ gaster

( .

mesos =

, entero = ).

11

()

KJ\IfJIIIBIIlfiiOC -

1,

~ Ju'-.r

II I)H

y~tac 1

'31


llf

(,l

: .

ca~ii CJeHKII

, n 1 ,

\.

.1 .

( }, .

Payr-a, Deschamps-a

nu1 r

(), r '"1 1
1 ()

140

(.

238) ,

r1.
1u

n.).

n 1

()

239. .1 (1). rJ-r

'30\t

1 rii

:!4U. CeerllpOoaf/lle IOJ\lJJ ( 11 ). .. <.l


blf~;\f" :} t
~1 )' t .. (}, .\
r
.

I OIIYI!I.t ~}>,1 Jii\10\t,

<!\\t ()

I DC)JIO,miJrNDIIMf:'t

OC&TO'IIIO . 1011. .
r::a.a~ 061.1CIIJieiU w:.
epopaIIII 8 t l l - tj,.j

n-

12 ....,. .,:

80CJI8JJell8l ~
~ ~
....
r .

. iiii.UD88tt4r~iNitll8

242.

(),

} () ,

~t

( ) ,

\r

1 !\.1

n 1.

(), \!

()

, .

. \

.I !\tr

, nr .

1 r J 11
:J

np11

r 1r

u .

~t

~tr\1

r . Ttloc r-

i..liiOI!\.JaJ\1

r 1 JJ

111 11 .11 ~

"fO.:JC10 (.

!\.1, , un, u n

243),

J r epJ&taJJIJIIOC rr

JJellpoxoitoc t,

npocera.

BJ\1CJJJa'J :

r i rr1 11
J

01

IJJ

JIJ

1~

J1X

1 u

6I>. .\ J\rr 11~ 1

01 CJU1, I01JJJKa ClaiiODIC IHHHJ011f'l-

BCKPhiTE

uar1,

11 :> 1 ' Pt)JJa.


." . . I !\J)' 1.
rereCKifM , I I\IC~I
}
L

-, 11 1 '3

"'

t:

"' . l)ll \'1


\.'I

-u1 , ( 1 t:

1 1~

11

Itf I r l

142

)IOl'lMll JIJ1I 1

1 <.

. 243. tt 11 tJ Jtr JJ

pOBtHO'LII .

1\t'
rt r,_.
1 \1 L)\ 1)-

' ,

r J .1, 1

'.

-tware. ._ ~ w II'8Ua8l8ant
-

-- - - - - - (rt, ,,

.. 247. . {J-
z
R (). OUJDDaiiJI

248

1 II

aupaanen

.a.t,.,. ...,... . .

ceRite ()

:I 2-3
, JI
n 2 . u
u JDJI'&ypa moJJieT JI r PJia
DJ. .
~ zr .

JI8,JIOSe1Dle

r,

JJ

:BIIII'R.

oa:toln~a~
w

;rJ

ts ytJIU , . . -

- 8n, lar""ropwWIII.:
....
r 1 pa1pna (,_ 2AI),
n n.
r Jr 11

r ) .
r

11,

-,

(.

249 ).


r, r

r r.

18

1~: apotOI : ,

:._) lillifal

Cl'lll'llll8e" r

-.

Mikulicz-y

).
,
. :

-, -,

(.

250).

, , ,
,

, I
r

"

ero DOOBIDJ.
1Cor.ll8 p6J11DU1'CJI

-.

.,._ 81URIIO ,

ero

8Jf11811110 DOCJJOJIX u -

1011881t'

,.,,_"'"..

n :O I8:1 8R

. . . . . 811DII fJ- 11118 () ,


ca~-roatw ()

,
dfi[J&lr

IJUl

,
.

(. 257),
JiI t (.

2576).

- ,

.
RI
JI

CIDI

.IJ

xu

. I
.

IDOB ( Lemert-y)
-r . a
'IIreJIBO

) . .

s.Jt~~e&IJI l

IDID
110

OII

ll

s 1 11
u ()
1
.

264.

r,

, n

n -

,
,

I
(I )

0'J."1

cnocoso

~ -.

. 266.

cnoco6J fl6os ..
blllpiiNJDIC'I'C8 (6), CJI"..
. ..............
8 _..

....-

> (
1

>, '"'"'......
.

>
,

(. 268 , ). r

l're 1Jii1. )
C...,.a&rca () DJ[

n J
(. 268).

()

,
.

r.

.
,

. . 269, ,
. . 269 (1


ur

ope

CII4)C('IOy
n . 27().

n
u
. -.

r
(. 271)
. -,

n ,

2-4 (. 2716).

11.

270.

<

&

(11)

r :R ()

IJ[,
z (. 272).

~r
r J
,
. ,
, .

n r .
JJI ,
ur r

r u, J[aJC J[ . 2726.

JJ ona
JJer r , r
cna6ii yroJI .. o
IIOJII[I'eJIifO OCJJa.emiJI -

- s 'IJI310

CJ:eJDL11 .

. 271. .DJJd)1'CJI
AJiaCI'OIIOero. --~~~-~
Jl1lll' -:..-~418-il!~

cro

uepeJUI'"'O

(> r CJII.,-.-~

r.c.
,._

21J. (V).
-RI .

-l -

274.

(V 1)

m,

. 276. (VIII}. 1 .
poiDIIIX uoii'ICII

, ~ ,
'I DOOJJeRD y.J10811'1i1X IIJ)OIDIIIIIIWX JD8&
Pribra-y n DD~ pj8J
3 38UIJOTCJI (. . 2$):ull UK.......
101'01 .Z..OipaiJDJO ....
~

. 277. << (1

).

Z- . -r

278

) /IIJC IIClJI KJIJJC R ttaffplft f IIH


11

1 1

11

ffOC r (.

ru.

JCtt r

28 J ).

tr

rr

floce lYIOIIIC lhf JIIOR

opaloatllloe r r ttr

(trpe

11 1. ~ . rr ,

r rJtr

1 ,

ro

ratteJc (

tt -r

- , r f3
n , 11 r~

, , , r1
. r

. u

8-10
(. 282), n
(. 283), n
,

l'w. 281.

> (1). pacooe

lllle . 'I (1,


~

II, 111, IV)

4-6

(.

284).

t,

,
, -

II.liW8&JOCJI r

DOCJJe 'lei"O .

cepoctqi0$1IOZO piU)a ,

"

10

r m.

._. 111808 .n ,
8

) 6Juao
vow ,

rr

2 4.

.n R

(IV).

np

1(.,,...~-.............

wff

PJf

"

r n , ~
(. 288).
. r

(. 289). ,

r .


, .

0,5-1
!JI~8.;A1*- .._ (VIII). u r
. . . . . . . . _ _ _ _" .,._

1110 -

yra J r.

~;!~-- npuo ~ r

-r .

PllC. 290.

m -1
-

waoa

z r :


JI8e"I'RD

J*e

tJ,

19J 11-~~- <IOIIII

Ptic. J. 3Upnd 1 ParkerICr-y (ID). Q)' 8 U' l

.._... DeJJIW'P' ~~J<)l

CC J'"I \.:C I"l ' ~IJJ,J X IJI BO B ,if l t l( 10 HJ ~ i

' ,, f

ts 1 U ~.;JI 1110 11( (,f"l f! Y.pJ,II llfiO'

!;J ICJ III 1 l 1,

Bll y Jpc iiiHt C J

J\ 111111\11 .

f fpH

IIOoM

J1 (1 '\J>C ~ (I

"pcpr,r'"' 11

11mJ

CI IH1aiO J

"'' 11

~f

(. 30 1).

..r ~1

)J

JCtpr

..,I

"

of'ipao ~

IIOJIY'I<IC'IC~I ropoli ~~LI /IJI~t (BH yipt!iii) p~,J f

r
IH'aJO' f

[11<1 potf. II

"' r r y.1r~ r

r10 JIIIII fiyyrllt:l

() a i1 3C J OM ' J1a UCiaBY

J 1<.: - r "

(.

102)

r 11

1. , iJro .

, r <;,
.

301.

<<

Starlinger-y (I).

.:.

-.}

. ) r oc~r

() 'j

- .

:'1

.
n, .

n
,

302. <<.

Starlinger-y (II).

n,

uJ ,

l\t

. 1 ,

3-4

. IJJo ,

r..J

-r

, 11

. n -

i>

~,

Jt

--- )I\11

..,
/

"

""

,. -

. 3U3. n

162

r Petz-a

",""
""

" 1
/' 1
(

,1

. 304. r r ra~ Petz-a 11

. "J

w,

, ,

rr
.

, n
, 1901 Fi n
Hiimer Hiiltl-.

scher

, -
n .

n Petz
1924 (. 303).
,

ero, JI
'III.
n JIJ( e-

11J/IP., - JISI
gJIQI.

~~---~ :riii',

ero NlfllJJI6p&IIIa . ..

;tUPJ'iflapeN ~-

105

111111 ~ 1111111 1"


11111

1 111

'"f/(''"""

11

Hlll

J1

fl11 ,,,,

1'

\ 11 .Jo " Y t 1 r,o

:111I(111

11 1\11 111}

IICpHOII:I' I:tJ JI,JI II

JIC I t,

1 '111 111

1 ,1 10 1

fi1.1 1

11 1,

XIIIH 111/l

11r

11111tp11

111,1 Hlt1 1 1 11

1 1 ~o; la , t 1

1 1~

y!.;IH.:IIJIIU 11

1\ rtotiiiii-1 x ryrt , llilllpM r

1 llO)(CJIYJIO' IIIO iCJIC JI,J , KIIJK J1


n

111

I1111r1

; tJISt

11r J 1 II

tarl.tl

K~IIIIK. 'Jart.ti C

1111 J

11.1

y.'lt.J

I IIOK<.I l<t/10 11<1 r,JC JCYJIKO~

ollepaltOIIIt

cC<.:I

1 1111 1

n 1 r

ttn-r
, \t

:&.:pt

, })m n

Jtetz..,

-::


(.

309).

. 310. .
1

11,

. 311. r w w
(1

1
11 ),

ry 1 11t cr

11

Hi

r r '"' (
tofio 1,

.:t1110 HJJJ e t(J rc

J urnt

1 IC M IIJ)O HJO JJC~ Jll I JI


r u psr,m rtpoJJtx r
IIX IIJHOB (. 3 \9 ). fi OCC J
't 1 h r
h (.trJapa ra (.

320). n
n

()


, -
(

n
n

~
. :
'4111. .1111103&1 111 {) ()
IICII'P.,..e

). r

(.

321).

J'f1 ~.

_i/7.

)J\~'J \\ J ~\'"

:: 1111 1111:111' 1

\11 11 \\\\1~)1\\l'\ ' '

:1111111 p ;tl :\

/' 111',
1\ lt' )I\J I)'

1/8. ) I(I:JtYJIOK

lltlllli lt,IB' IOI

IIH

JIB

I, 11<\,,

n ''"''nrc YK1t'

(l p ,lltlllll l\ 111

) \ )t\

11. 3/iJ. ~n. ncp~,.)t'l..' l ~..,u ~:n~..~ :t)


.. '' ' (). n~..,ncpct:-.1 \. : 3 r )

. 310. wi 3 1n-1

~..'. u ~n (6)

wu 11 n I. 3&08WU v ,.._,.
nw cpoeoOIII8DIIIC u w JI.CII)'D8
8 IJCI'C..,....W>T D

annapa ry

r . .:.

l2lJJ3 r n
IIJ[

n
\t1

OlttI

rtelt

no mr

\,;J\f1Cr:

IRHI3

10':10
111 :\(13

38TIIOP

. 325.

328.

329. t:c-r c n

. .130. n

331.

n \t.'l

roll08a

1
1
1

\
\

\
r

'

......

...... ..... .

.............

-- -- ---- ... __ ,

.... ,

npcu-

Xp&IUITC.'Uo

.....

-~-- PY"D

331.

CIIIID&d r

Put. 333. TOIII\~'""''IC'tiiPI ~ tiH.IIO: II' H>l' 110


JJ('I~O~ , ~ll'' CHIIIII<''IIIt\1 Hllap,lll' , Kll 1 11
Boc~CIIIIC

aml.lP<Ita

tI

IICJ Jtl('\

<<u u)> n (111).


() r~ . ()

335.

-
.
.

I.

r--

.
,

..

r.

JI 1 , ,
I.
w

op

I'CUII* AU

u s 11

UIIIIIIOa

nw

CJ[peiiDI

fllllf)lf

11 IH

1 f Cff

r
{

<< 11

1 IKOM

,t

II

JJ

t r

tcr<

> 6<1 8 >)


n :

n Jr,J"'

iJ)>

' - - n

noc re

J 11

.
::
:

- - - - __ II

r1
n J

r n
:

)).

/'//( , 3.f2.

J Jplt /\ll::lt\.:11111;

11 po KI.: II 'I.IltJt t.IIHi

C/111 11\,IIIII.:O

r:t~. tpt Kio\11111


I.:ICpiIIH

KyJII,IfO

J( JJ

, lll1tlp,1Itl

{1>.

py<r.troro

C,IYfiKa

. 341. 11 :
)) rw

(.

333).

.
(.

334).

335).

(.

,
. 335.


. n
:

1.
r (. 336),
2. Jt
1 J

(. 337). -
.wt

338)

343.

(11).

~~. .U5. 'r ,


~JIJIU n

( 1).

. 346. r~~1 r \tf ,


n ~ n

Kll ( 11).

n , r

().

-:-

:\101:1

'i

Roux

. , n

(.

.~,

Ta\t ~t

(.

339).

(.

343),

342).

1 ,

llallpiiep ,

..u 1 n -1

(pllc. 340).
8.11 .- n 1
: llptiOI r n
I

341)

(.

344).

ns
.

r rL u

tt (.

345).

u DpJUfB w,

~ w

f0J108KO) 880JUIT

n n tt

Roux

(.

Braun-y.

346)

\t

( ). .1

Billroth-a

11 _.

lig. hepatoesophagcum ( 1
n) , lig. hepatoduodenale (

lf .

(Petz)

1920

),

n.

n. ! n

Mesogastrium dorsale
Ero
lig. gastrophrenicum, n
lig. gastrolienale. lig. gastrocolicum

~ , .>

~.

,
. n
n ,

ventale

mesogastrium

Glisson-a

r .

,
.

- (.

J62).

mesogastrium dorsale

gastrophrenicum

mesogastium

dorsale -

ventriculi

V.

lig. coronarium

lig.

..

u. .

mesogastrium

lig. hepatogastricum

vetraJe.

ero

, :

, .

(.

-.

gastrica sinistra),
cJUJay

UUI

r ~

. (.

o.xoJI'J'

communis)

kWJ:.

lk~'

....,. 3W

hcp8tic:a

JQIUII

'IIII ;.g

'1'088 -~

...,._ JIIIIJIIIDypw. Mesogastrium ventrale npo-

. U8&'0111-

JO,f.UI aJJOI :J

l
(. J~ --~,- ---
caaDDu u ~

-fJIIIOC'I'II _.... omentum minua

1\ ,

\: 11k,1 1..1>111\IHII\I

--

---

t oph
tt

phr nt

il

rfcrr

- tr, C:CI I <ICI


<.1

~astrica
d~ :-.tra

.
gastroJ uod enalis

''

' "'

'
- ' ' li~nrtli'l

. me~enteric

superior

pancreaticoduodenalis ... superior


---

""""-.

-----

--

gastroepiploi-

ca sinistra

gastroepiploica dextra

1
"
/
.

pancreatJCOduodenalrs

ferior

:t.

mesentcrica superior
.

347.

. 348. .11 .

1. zona cardiaca, 11. zona coronaria, 111. zona pylorica,


JV. zona J&Stroepiploica dextra, V. zona gastroepiploica sinistra

~np.11~.1 \ I.'\fC.:IIO'II\1>111 .t: 111 ( . )JCJ')atica)

1) IO\fiiO-LaJII,IIIIKOHa

cprp)OJC,I dc.: tru).


<IIICIOC u

~t'C)

UJ11CJ111

; r

ll

opoiIIC

brevcs).

r rr

ap1crr

(an .

1 OI/irc 11 11 r IHJJYIO-

c , ur 11 r JCIIortro r
l.

ttr

r - Jrr .

rrrr

aprcpr. noy1acr u
g.1~tricae

fj
CTEHOJ

J')U
g:o;tro

(U .

11 1

or .r:
(. phrcnica inferior) (. esophagea).
or

~u

t
J 1 r .

'r

rylc

1f; 1

= ) .

rrpo r,

tr-.

(pyloromyotomJa
t my

r.

tome

pylorus""

- (.

Ramstedt-a (1912).

redet (1907).

-n

. n

).

347),

Weer

4-6

. 1r 1

111

(pylorus

nuros
1 ; or

ra

r, fir.rc 1 1 rno

riJ

, 11r

nclf(mc

rr )IIIC r

. JI nJJII

r .r lu.

~ non

.
r1118

pe1101uurmr

vv. coronariae ventriculi (v. gastrica sinistra, v. gastrica


dextra v. praepylorica).

~,
. rqa..,.. -11111. 111ro1111

p&CX()JIeiiiUI

peiiJIDDIIICJI paJ.DIIe

pacpe:aJIIIIDI 3

epet.ceiiI pa:tpa ..,..., . . . . . . .


0rs OIIII D
....

(.

SOS).


(Szabolcs).
: zona catdiaca, zona coronaria, zona pyIorica, :,

zona gastroepiploica sinistra, zona gastroepiploica dextra (. 348).


:

~ epe.ui:J.'

.::r.li.'DPII.,.QJ1;oeJ;itllr

~~~~ =-~I~~

......... :r ~

111808

u, -

(.

PJIC. 2S.

CJJaiiUO :.1111

II.

349.

r n

(1).

. 350. I n r 't 1
(11).

'Oitla
. 1 ~ n

Pue. 351.

1 (111). (),
()

10-12

pJCyJJJtpo

, n

1-2 ,

NQ 00000,

, .

saxpworo

pu AJQIJie

, -

88 , w (.

: n

S). u ,
JJOD 113 JJYiiiiW

80-

60-oro

eJtoJaTU CII3JICU,

, J( .

Pa'IICJUIIIIJO WUJy n

aoJJODa II,
1108n pXJJU

88111'8

110

ru,

n-

u cepcnoro (.

CJIJIIIICO.

351).

J , .

JI,

, &11

rJi .

11

D ,

cro OC'JrDIUJ!IIIIIIIIO

352.

11

1.

Starck-a

2.

3.

. r

.
,

onepaiUIJI

~.

r 88 apJDJ,

n JIJIIIIit IIOCJ8 cJyt>

1-2

. n.1

zr.

J[r

JJelfCII8L

BOOZIIOC'I'J, " . .,.


r J1 1111.

J.I8

ynyii8i9IO
.

(.

r CJJ.Y'I8

352).

rra
!18

DPIIII

1JePOS 6oJJibl1Qr&~I8J ~-

. .
-

. 354. (11).

z.
1 D :, , 810 . JI (ooJiy.JO ., )

rmz u . .
UTJIIaii ,

u II
ac

JOIIJIQ'YIO
.
.
. . I'D.Ua;

epDJIIy
3S ~

11

n r

, , .
,

(.

354).

..
J, ,

(. SS).
ell r-y
..-r .Jt I

. .,,..ami!IOI

10

JIJU

JI

8CEID181ta

358.

~ )

<'

rovsky.

PacpeiiiiY\0 n 1 , iCJIYJ;,

rrrJMCUJaJ(ff

(). - () 11 lllfiOM (rJ. r)

;"

2- 3

n , n r

1 f,

. . . .

n r
n
, .
, n

1 n ,

, n

. n

n
.

. .

Gosset, Sauerbruch, Henschen

Frey.


, rr .

(vagotomia

, ,

, (.

359).

vagus

tome

. ,

.
. ~~ n
.

,
, n

ero

, n

(.

360).

, n

.
,
.11

IIOJIOC.

n.

ao

IIIJIBWA

JIIIRO

3-4

2-3

..

..-

1943

Dragstedt

181'118. , ,
D r .

11PJ1

, c

S81We'lal

81: JI ,
~'

: , aII8JI

1950
- r : . a
.,.._.

llfJCJI

-~-.....: IIOIltliiiUIX:

360.

arorora8

llliaeke-ikulicz.y. () ero t~ r ()

Witle1- (1891)

opok3CCTRCJIHJI II 113 11101\ t OCHOB3Hlllf

u .
;13 llOCC IICCCCIIII 11f H3KC:Ijlbl
BIOT .

80 111il

r.

r. Jl

. J

(.

3626).

11 1 t < t1 J
JJt Jtaap< t. r J
11:m f 01 11.1 1

rJ t.t

rcp

Nelaton-a .Ni1 28

30.

lf'Jif 11 r roporo ~
r . ~r
11 t, \ \(
01r

, r r
. .
, r

h// , (. 363)

r-

rc J
.

li

( 3636) ". 18

e.ny.mc

=+ stoma =)-
JI JI ,

z .

JI

JI

IIOICtiStiiiiUI%:
1. r
, r

2.

:r
~ , r JI

Clai03JIPYIOeM R

pue u.

~,Ji(

. . .,

-~ CIUJ"l!t4111Jecu.i ,
~~~-~--l.t.-~IIWL

6-

ero

1r 3011

: (gastrostomia r. gaster =

JI

nR

1 r

6- 8

ooot.nollll..,. .-:~~
yU5JIIIUDIIIia

364.

\Vitzel-

no

(11).

-"

, 1( (.

Janet

364).

365.

K adcr-y 0 ).

l\

, . n

.:1

Nelaton-a NQ 28- 30.

365).

.
. r

, n

(.

(. 366).

r .

~'I

(. 366). ~ n

Witze1-,

2 ,

~ ;

Janet

r 1

. n

. n

u Witzel- (. ).

;\111

n n

(. 366).

11

1 .

Kirschner-y

r n nuJ.
1

1.

1
11 .

, .

no Kader-y (1896)

1 r

u r

Stamm Senn-a.

1 . ,

woa,

, . . ,

. 1.

~ JI 1

oo_,..woro

~ Witzel-
,

Kader-y

,..

/1
(/

366.

Kader-y (11).

(), ~ r ().

()

.
, ,

Witzel-

Kader-y.

1 .

, .

,
,

, :
,
11 J:OZC
(. 367).

Glassman-y

. II8.JID JI
, ii

2-3

(. 367). r

UJ .

.....

IWI08HU

aCJIOC'I'OD eck-J

1 MpwiiJie

iiI

3-4

JIPOIIIII8UO

J676). OOU888
.....

u u CIJiaiY
l8p'I1IDIIItiiW DDIII


l08&II CCIID

DlJy.
~~~~~

DPII

noe.u~w.a:YIIIIdl

0118PIIIII

(j

367. G/assman-y. h 1 r11 ott yc fa> . ~; r11 11, 2, 1)


(6, 4). u OIICJ'I31J K1myc u1 fi (, S, , 7)

Pw. 368. JI k- Jianu (1}.


JD Jt

. 369. k- Jianu (11). 1

.z

..._ qepeau epeceeRIUI

ero

~i (.

gastroepiploica),
il' arrca 2-3 (. 368).
Ull:.al/11. s s
-~.".... 6 i!:.

r.-

-. n,

. . . . . :J8111Dtill: (. 369). ,

~,..,IJA1Ja, peiiJI'l'C11Sye

::;fllllllililliil_.. . . . .. COJUJP8ROI'O

. (. 370).
.
n
t.
r

ero

, r
. r

r, ero ,
: 33
.

n; r r u

r : . IIIIJ1

1-2

t, : zu a

'ltJJ8IIJ&IOT u . oJII1IaJI .)'Oit lt ape-

1'8JIIdl08 , r CJte~D~&RJI. "1-

ueCUDDi

n u w ~.

. 370. MHIIIII\l IHCTf"IOLIOI\HI. 13~o;, II.:IIIH.: 11 li1r'"'' lolcy fa1 1 f). llocnc sli
aJI()IIIII 11 1\1

rii11aUJ IIIIIHIOI

t.:JIYJir!K

1(

IIC!1CJIIIC fi!11fiii/IIC! t; I C IIKC fll)

'-.

371.

r (1) . 11
r

Witzel-

(11).

. n n

, ,

372.

Kader-y

2-3

, n

u , i

Glassman-y, Beck-Jianu

(.

371).

n,

lt.

, , u

,
2 , .

(.

372). piDIIU

n .
,
1

Kocher-a .
Ji u
:.8*r

ONPIIIJI.

IJOU8

r u 1

_ . . , pat11eJUIIIO )'D (IWI~M) pWXJJWe

epopiIUI

DCDJ111CCDIX 83UX

II

DJIYD

-~--

puoaol oyxou-.q

:unyn. 1818811

..,..,... -..

Pur. 373.

(1).

374.

'Ji,: 111: ;I

1tt1 u

por

( 11 ).

(- mor o )

2.

n.
nn

:.

ll t ' -

375. 'Jai<pi.IriiC

1 ; ..

Y'litCt

rur1ot1

; ..<J

IIJJIIHJ (

1r1).

r ftt

;t J , n

Ju t cltul\.o. 1 1 t11s1

'lai.:I 6 0 J..JJJ () O CaJ /t.l ti\ IOI fiOMCaCJCSI ll<t 11


11 /I

II ,

I BCp C I

111 11 J

1 f83~I

'3aXJICC 1 /i.\10-

IIIIMH

OT-

BCpCTif r . r n

1 : ;1

n ,-.,

1t11 .

, .

3.

1.

.~t. 'r<t

n .

i .

u , ,

n
n u

Nelato-a

cte~~~e Ji .

Ol:pJJiiieiiO, DE

5-10

IIUC70it .

Neumann-y

(.

376).

IIGDifiiJIIO :. (. 373).
IJ 8 CDI- JI CJIIIIIIXOM

111108, u :

, n

.."....

DDI,

8Ji

;JIIII..M1'81~!JIO
-~. . ..........

~/~ .JIIINIJI08 ~t

Neumann-a

n.

3-4

,
.

JI ,
JI r.

4 . Pt~:itfiUJI tD.

83

er

1111 <r 1 r 11-t 1

J i., rrcrro cp~:;lcr . oapy


1 1111111 JJ:J

JIIsa

r
; r rr11

r <n

rcJrc .

"""' r J~:SJ
rJyx

O) IIJ!IIIJ)CMCIIII{)

1/(.'fJ(/J(){J(IIJUif.

IICCI ) l:t IIOCJ IC Y IIIIIBtrllml OJIIIOO 11I

111 IICJ1CIIIii II CofiXO) IH/\1(1 1 lll (tiCJIIICHI 1': 1, CJ IC/ IYC 1 Cif'rl 11, Cl J1YKIJ

IJ1trt6IO,ll(l ,

1\l,f XIJ) IH 1 J lll 11 1 KYJI~I- ro IIOJJ IYX \")IOIIIIIYIO .

ll ot ' IIIIrs:IJJ~I rrcpor<JJrorllr rJ'repcr


11 ocy llll'llll;r fip r1111r IIOJ i ocr 11 r rroc; roiio f/1 IJIIC)ICIII!i-1 JIJ1CJI( I (I,

J J 11 ~() % CJ IY'I i CIJ ~


IIC

,r't;JIY) IK: I

r,,r

II :IC I Y II<IC I ,

raCTJ101HrCpu-

C 1 11 : 1KJ/: 1) 11,111:1 ',, IIC II Y III),

11 11 X IIMII'Icc x (r (IX J1;r~~.

KfJJ

11 :111 1i 1 ~ ~~ ~ J tr
1 oil, r G 11. ~ , r,

cJIII

IIII(IJIJ,JJ : t~l

Jlpl'llp;tiii~'III IL' ll~pop:II\11111111 IIIL'J: 1 L'JI YJI.

3711,

/'111',

(1111\ \(} 1~'111111

1(11

IIIHIJH)I 1111)

1 i\~'1 PIK 1 01\IY

11

N~'lll11ai111Y

110

I; IpJIOM~ .

p~IJIC

c;rymc

(l[flllfi0 11/fJ

"vfcc r

t)/1(1,'1/0f'tJIII{J) lfJfN

11 f1<I II

Sf1C J

1Jf11

{IC 1 f'> CIIJC)IIIT

llf'>LIBO

J/

06-

J IC 111 . Pacrmtpce r 'J : peo1\leJJ)rycrc,

1. 11. lll'IHIII'IIIYIO 11l' Jl'IIIIO. ' 1 OII~J1iI BIIOJII

C>J

1/0 CJie; rytoIII\1 1101\;t 'J;t iiI/\1:

r JIOI

) Cioroi111c t)JI~II rr) 1\J


25

1r 'IIUJI~tc

11

pa Jre

1, 11, .

11

rr

11:..:r1

11

6) 111 aJIIPIIJJI allal\cc

rcrr crrcJJIOJIPJ~~r

'J10

JJCI (r

i pcs('KIIII ),

t:ii,

1111111 11oCJreo11eparrorr .

~ ,

i .

) r 1\IO/\tCIIJ'a t

- 11 paltJIIIl't) -

1101 IICJllll 111 .

r)

Kt.)Ja ~r 11

3113 IIC 1 1 t. IOIIX


1

npy-

t.'lli1 (11 . .),

) n t.) IIOOTOBCIIIIOCf onepUII:

(gastroenterostomia
. gaster = -- enteron = -r1- stomu = , - gastroenteroanastomosis)
n

11, r \.: ,

. ,

. (,

nu -

-ti

(,

r). ll[t (:. )


1

~:.1

11

u 1u r
nr11, .
r 1011t u , r

\:r ,

r II :r n

marginalis).
8 I

11

:tru.

(:t 1 1 ,

11 ptll
1 10 ('Af

IICM10p8IUII

erc11
)'

- u

_..,ii,.uNI

CJI

30- r

. , .

. 5

0
0

Iw uu

ulcu pepticum jejuni (uk:us

. IICJIO DO_.OWX

.80

wur.au

).

......

(anastomo i
antcrior)
(ana stomosis posterior).
n r r IJ ; t

. , ),

rr

r m.

rcrpc

- rr

r
-

1:

J. gastroenterostomia antecol1ca nterior (W(ilfler, 1881) (. 378),


2. gastroenterostom antecolic.t terior (
,

1885 ),

3. gastroentero tomia retrocolica anterior ( Billroth, 1885) (. 379),


4. gastroentero tomia retrocof1ca terior (Hacker,
J885) (. 380).

, ,

Roux

(1893), -

~-

, aiJY;n

--~n:- u
DIIIUO

: (.

381 ).

GastroeDteJ'OitOIIIia utecoliea uterior


JlaocropoiiJDI epXIIII pa
J2pblll8e1'CJI

6pJOuwl

IDIII&'Ja ...... . :
.

HI,: 188'1188e1QI 6pw;eiu :J(,


.......,..Iui-

380.

Gu~troentero~torria

t. 11

rctrocolicr~

1,

. 311/. - r r r 1111 r repoc r r R

posterior

11

, .

, 1

, -8 , ,

n,

n,

. n

1-2

>> .

0,5

(.

, ,

382).

(.

20-25 -

383).

- .

. w

aunoou

n,

n r .

_....

UIICOO'Ja,

811

OWIIICTCI

o6w

JII

JICIJO'IIIit wu
8 108411110 ~DIOIDt

antecolica

anterior

Gastroenterostomia

ero

168.

qJ...=IJ'I\

;IJD

CTJI8II DD BKIIa.IUII. . . .I81f11-


3 raun-y (.
rgu:..

rior

~ ~

.....~:~~~

DOTJIJI DWDI 8 QJDCtAI11U.7Jit18J..

'J'O PIUIJIIUII

11811]. . . . . . ;. . . . .~:

_ _ - v.

. _ . . , ... (Q.

mesc:nterlca

1nfer10r

m~senteri .. a

~\lpcrtor

aQanmepcro-oeDJDellllbliii3i

- aprepul l p~DtCe'~Rol l

Prlc. 385. Gastroenterostomia retrocolica posterior


OIUIOR l :omol

,..:n.e n , w
tJO mJ

10

J1 , .i ~

~~,~&.:

c:rrJJo ero :QJ1 ~ .r

881Ct:oNIOS:m~c m~l' & 8 )),


3,

UORe 8

-8 ifn.

JI-

)), Ji

OrloJraR

811111tJtVAitY

nonepe

ICWIC.

2
/3

-%

:>~ t.

m1'1

10

1/ 3

, 2- .
l(u

, r1

IQie!DC'Jc:J~I w

ln8k~,~tial:ar. r
W~~J.17 110 JIDJDOeol
IIJIOIJIIO 91D em-

lllllilliJ

& r

..._._,.uromuee

.r. JI

, -u

l(:

ero

~t

ektome

= ).

rl

r.

gaster =

r'

peeuuoo

1. .u
1.

IICa.JIU rJI
) racJpoouopxrou

6) cy6or8JIItu r

2.

racipEI JJ

.lliiiUiii3DOIIi18 IIJIII tJnu)

t 11 1
111

11

tJ

o pt 11 (r acr -

tf11IIC 11 t ~; ) .

1 1 IJH O ii

e_ t)

uc

11

0 11 11

ta

r111

'
,

/CIC r

~t

3)

(11

rrp

~~

KHIIJKI1

Jl

. .),

f> .

f1 <1 "11

JIACI .lllta t1mepc r


'3

TCX fI'I CCK M

0 CIIOBIILIM11
n 1

1\Clla tlla f(m

II OJICJIY.O 'IH O

IIJ10 B O II J

rtpo -

II

r" , . 1 11 , ~t.< J7 -

; ( , ) . ()

'f r

11

11 11> , oc1ucrc r:

11 11 r ii . r r t

.)

or u .

( ,

' ) s oflyxo e or yt~ac r r

n.

11/\ii

(moma.lbiiOil)

,acmfJJI0110.111111

CICIIK .

ytfaCIKa

1 1111

flcrcxoJIO

r . 1

11 'IOK<ttiCC f RI 'JMeHCJICM n

nu

i JlJ

<<~ 1

v.1t

.1

rn,

(',lt.

r ,

moma tt c~acmpiO'IlOMUIO ( <<gastrectomie totale de

necessite>>). n

n n

n . nlexnuecux :>~.

- ,

1 ,

1r1

r, n .

(gastrectornie totaJe de prjncipe Lefevre-Lortat-Jakob, 1950) ,

-r

. r

. r

. 1

(, rJ)

uu

npe
HIIOCI ,

.
r u111111

8-10 . ;
:n OUJY11i18811'1'

w 11

-'IJI

Onep&IUIDOI.
P~IUIDI:I uu J1

-= apJUIIIo IQIIIIIPIPI1811.

no
ooctep. . . .ll

, r npiiiiIInan-

-.n yamooCII

IUIIIIRDICP

. )'.IUUUIIO

i.r aOJIOI'IRiall&

....
i D011808 1118DOIO JW:'J'DamN-K
ru

11 , 11r onctcoro 11 poo


r e ICI III ~I

11

1 Jt

nttf

B'\fC [I Ia h 1 na,

f>OII'3BCCHIIOO

13

B j)CMSI

MCif"JIY Kf>OIIO 1 11v111, HCCI\IOTp

rtay'J bl

J1 110)1

1.

lf CCJICOBaiiiiC

1 11/H'JCJI I.IJOC

iJJ-'I

1 1 , rr e r.: 1 rr ()()'tti.
f3 ' JIIIX CJJY 'I ~I X O l )JeJJ I e X 11pypr11 11fl
"1[ 11\

I ' ,I

<'CCIIYIO

pceK IIII IO

roJa JIJ, JJ YIO)

eJ I Y.l i Ka.

/11 :1 I CJIIJC 1 pO ll jO)tHT,

J t e pa J , IIo i1

r r> r Ol\ 1 eil.

IIOCJIC J1C'ieK IIIIJI

1 Jt 11(J

1 <

1 m.t ,

yBC tJIIC JO

11

fi

r n ropelf

'>IJIO JJOIIH 11 O I\UJI Jf 'Sa iiii

Ul

cy

0fJ1(t \:IJf!!EJaCh

it ,

l!

( r lffii i 'IIIYIO,

r 1

r,

IIC I OKOJ r>

B MC IIJ [L J CJII,C I Ja.

11 1 CJJ hiJO C , J lll pet>.J }I r

387.

circLtlus vitiosus

ocIopoJJoc J 11 pe tJJ C IIII

." ,

1 :J


,
n,

, n

1 r .
, n , 1

J .

n ~

, ,

) .

. (

, ~r

circulus vitiosus,

387.)

r.

.
, ,
,

l<

. -,

r , , , ,

O,S .

-,

n,

, u, .
~ .

, n

r n'1u.

~ nl n

u , -

s,

~~~1 pneIUd , JI
~~~'

Or r npaana 8

, .

, r
,

G,t rtpcypCit ae r n

onc-

JMICii.

t~

I\'II

ptemtc

11 roor
,

11;

rr

CJIYJI , ()) IJIHKO M~l KCifMaJIIOC 611

eJry; ra,

; r

'J cm.cI

rr o

\-J

r),

s;r11

orrcpu rr . coc r;Jrcr

Elfcrn; rrpm1 'HIOJJ r n

rt , rr .
,

r 3 11

11. , r 1

n) i

t'' PC 'leCH II I I
~1

r 11 u,

5-- 10 %.
r

J,

rJp

rr . rreJIX r

rrp rrpoii 'HJtrc ,

l\1 , 1~

pcr r11r .r

J1C'3eK IIHIO CJJYJ II flpH pC:tKC, JIOiCII

KIICJ IO'J'

11

rrt 1 .

J rlta I IICCife

1.

~l'.~

\.II () oil

u1111.1

rry r pacJJ 1 p<ll i C fllt 1 r 01 ", 11 11rx '\. JJ .

JIJI

1
II

11

XJ.fMifCCKOJ ' O

1 ,

1/ ~mu

1.
2.

11
.

3.

7'3- Y.i

~, ~

~'3

(.

182).

.. .z

11errocpe c r u

r r ,

4.
5.

(
,

'J n :

t 1 eJrro

(>

1-2 t

, n

r .

n-

, ,

. r ,

(. .

).

6-7

JU

nr.

-.. r

1 r

p81aiUIIO -.u.
r u ), -

.., (llaapanep,
.........

loAwx,
, .. . . aayua, w -

4-6

u .

. r

wr DJ

r .u

Kun

opeOJUUI

2-3 ~

rpe
..._..

n CJiera pQQ'I'III
v:l
(JIIIa~

&OII-.DJ.-8il

oopeeJI.IIO I'J)8II8AW DJ~

~ S. 8110

_..wo.._

. rr
R .
Q:~ieRROCIO

n.

-.neRRIX

11

, -

J11118

8 ,

IIO!DIJI.'ei!IIUIIX

JI

4,

, -

8 - ,

l-11

.
~:
,

r .
DJIOCJI

Ko

INS.ae

o y x om:t

racnpocrpaemcr

m>1

11 .

rJ

r1 r n

tr

( n11

1r

t).

ttt

'

r ,
,

(,

).

yJIW -

1118mi': .

ncpJ.tttc

r
dJii

ILJIIionee n

..,....,.

~~. -. JI

.., w r

:tutaoll I
..- n ~ . ,
.:
-

, r

. i ,

o.Jiblloro

, .

r.q. .

Or

aOJ&eiiiiJI

&11 .

&1.m J.

naa

$JJJNj]IQ . COCOJIIDie r opee


'fitilte/ltl6eAIIfltl.

rracJ.:rr~

'\1811
..,

r r .

BOKp y r

II J I

lt

\t p11Rpa mta

11

n 11
.

~t il 'l.r

1 n ocpaL1JIH.

10 0

n ~ . t

60 ~

1?

11

001MOIIOC1Jt
,

eif

ony

:-. 1 ~ 111n

1 .

4. t 1
n

5.

1 1 .

t1

t, '
ryr

t(

1,

n nn

Rn .

ue11y t. r ,

11

B J\.tcc ' .

r )

6. 1111 r
r t . tttt J,

IIl\10.

th h. .

1n 11

3. n

n11il

r.

n .1 ,

II

t t

~1

1 %

~:

.11u .)t.

l.

.
(

2.

3.

20 % ;.>

.,

. ,

n
n

, (,
).

n
IIt

10- 12%

tJ.

rapouecca
JI
r

no

'

no

n-

Billroth-a 1 (1881

(.

388);

Billroth-a 11 ( 1885 .):


(.

389).
14

Bill-

Spath

roth-a 1 22
Billroth-a 11.


, ,

6 -.:
1 Y.III.IICe w

n , u

IIOJI08WX

u,


n.

-. n

- 8IIIID&TMWC801 : .
~u.ua

u. n.


("z.aolc

.):

./lJUI

DpOM180AIIC

.
.

onepa1....

n10

JUieT

JI n lllrotb
w n iJtratt~~..a
Olllp&WUI 8
. . . . . . . . 88f~~.

n 1 r

. 1
, n

. 11 .

.1<
- .
u 1 1

~t (. 390).
1

391).

(.

n.

.
,

- --

, /-

1-3 .

JJ , r
.

OCJie aepmeiiiUI u sa
, OJImoi , ero

J n, .
pPa'I'IIIRY :apooJDDICJI' <. .~~~~~-~i s ~ ~

:.;:~.~- ,:~108 l'f'J'IJUUUiiCjiCIHoi OJDI. :

w : -

.....-

o.-ny

llaJI6oee
.,

OI )ICJ irx

rr r

<l rJttlcc

r r r

1\lf/KJf

11

(l r

llf'BOli f

r.

II fCJibiiOCT.

EcJ111 .: V/ OCf'(IIflf Hf'OH'Jorrro

'[ r

r erriCCIBJ r rr".~,

011J1< IIOBCCr )JpeH<tA<"IIYIO .

1rtr JrJ

t<; ll '} r n .. ..
, 111 u r <~
rram,rrc rr()r orercre,
BB()JJ~I

(f,e

~ rr

IC!illfJflCIIIUe

r -; r:<iJJ.
MliJIIJtl

HfJlU/Ih/ flatfiOra

J1.t liCJ1CCC'ICII JItf ape


J1Hif.

. 390. Billr oth-a 11 ( 1).


mr

rr-

t r .zr1

p]jca

gastropacreatic(l, r

l '3. ; -

( 1 ) j (. 392), ,
n

, nr n

(.

3926).


:
u

pJjca gastropancreatica

. (. 393).
, 1-2
,

, r

391. Billroth-a 11 (11).

.1 . -
. :r .

pery

,
. i
.

, ~

, -

r -

~ n .
)
n

.un

-.eJ~tJe

nwu.

J -

8810 ,

2 * 811 u, 111
_.._wl

394).

s
t

J~

~~~- OC'IrOI!..-_. u.

aw-

nomreyo'llloA

Ca.JIIICJIIC

(. 395). J[ l u
llpOIII88D;.
rw 0'1110
.JIIIrayYpI.

vu~...,

(.

TJJa . JI)' JEYADOI

3088.IIU 30118 (1 OOJIO

81D11e,

01'0)'10

D~ 401'8&W- 188'~

.8JIIIr

6
-~MIIIotiY DJroth-e 11 (IIQ.
=- .
.: 811J1118 ._( D

393. PeaQIIJI n
Broth-a 11 (. .
u eJIYo'IIIU
RJI

>

:k

-u ,
0J1 .l :'IR ,
& 8Jiol 1J1111di&

Ra

&'I s.
r co-

?JIIItti*IOtr~'~DDPI .

-2 8JIU JJa
liliJIIrlfiiJJ.ill i
81IIl!t;lla'lli*I!Y )UI8

npe-

'"OffO
CJIOI

1. r ~ >
IIJ

.3

<111 -~111

r , 1 n
n

; 1

lller

() .

2 1-2
~ matrar c

11
or paiiJCII 11

npe-

rrp iiJ

11 ~~ ,
otJKIIOBCII

~~u

t , u 11 1. uc11 .
111 -~~1Jta 1 te r peo
xpallcllc o r HOJMOIIoro lt
r 11oro ,
puxo;r.

rr o~t - z

. 396. ~-3~t r B1ll1otl1-n 11 (VII).


t111 . ~1111 1

. tJ 1 1

JICBO )II 111, t1110i/

11101

11

n Jil

11n

111

<YI

; r

apt

1 . -:

O'J

:\l)I 1 . 0')1

1 1111 , 1

r~retti1 l

n n

rltB11 '3HI I 2--- 3- - R.

L[

(.

396).

11

n.


.
t

,..

no

u
(.

397).


. :
) n

ero

, (.

398).
)
-u ,

!I,

.
n

~u

t.

tun ,

. n
~ 1 n

t~e t
J11

u~ : .

me enterica uperior --~ .


pan,reatJ oduodenali inferior - - . pancreaticoduodenaJa upenor
. hepatica propria (.
347) )Toro ~ :
we 1 .
r~

onpe

ro

J -

Pw J91. Pncauul 8'CJIY4A


-I0.-1'8p0881010 8CJ1Y

aannwepnoa -. &-

CIIQICOC'J

:IC:C'-~

.......

,~

. J99. n Billroth-a JJ () .
. 1 ~,

'I

n,

ene'Jbl

. .,.. r :
IIRJIOPJ111eCKOA (
w ).

8JI

,
, ,

, n

.
tpyn

, r.

318 n

81010 .
oapc:eJIJieT u , :

:n.R (. 400).
. . ., ,
, . ,

..,. pue ,

.,....,

JIl

one

Jtelll8.

o1repa111110

nl 1J8C11I
u

nrl

1 u:N11810r

111D811.

_. :

806 y&JIII'I en l .
1111 JEJa :

, 1111 ~ omuet~I

-.rw nt :'UI)'I z,

1J18 1J311

'1'0 \110 8 n 'l JIJI)'. r

- . p8CIIOJ1ozea r anpUJIIJDIII,
,.RIIJ' pec'1'8.1U1J1803MOJUI. u CJIJ'I8C
u

&3810

u10

18J110'111

u n. r OJIQID

e6oiOOJJII84.

.,.

.,.-.

t-1. . . . . . . ..,...;_. . .

(}

(/

401.

n Billroth-a

J 1 ( 11).

n . 1 (.t)

n ,

(6}

11

, n1

.
r ..

r,

, n

Moyniban-a, . . , . . ,

. .

.rpyDJIW

Petz-a

DII ,

r,

. , . . , . . -

10118J01

D&I'f . r

Nissen-a,

. .

,. 3

--

J .

IIPJPr r

.,..... -,qJUJwiJIIj

.,...,. ._,_

~ ir

UI06. .

, -

4818

1'&IDU r.

8808 r
w .

r (.

40la).

r {.

4016).

011I8m 8101-t TOJJKO

11811 m.

-!188 . . . -~~ CJQIS8n'O

402.

s :

:l

Billroth-a 1
~ llai'JJ_.._ UJI8
. wt . DJI080*1C8 ......., ()

CIUIIIJI .r 81'1111U8 (6)

Billroth-a 11 (XVIn. r. ymm1 18l . nJ~~~~ 1IIJI08 ()


J13188.R ()

406.

, orpyaiOIIIero r

J-

, roro,
, r t
.

. n
, n

6- 12

i .

'

( ),
r .

- ,

(.

408).

90%

:. r

J, '(

III r .

CJiy"'&JJX,

r ~. :,

~' g.-. eil peUDI)'IO , :


&IJIODICJ D. S-7 ,

~~~~~~~ m1 opoJIJI.

lf

-110. J r Billrotl1-a 1r (XXI). flor . r ;rc1rr<t r111repcrort

r;1

411. Billroth-a 11 (XXII). r n no Guleke

n
n ,

n
, .

(.

4096).

- .

nr
r

. wl

KiiXII (.

1 2% (Egry). ,

r .
11

r.

1 ~ 'Jw r ;

111 . wory r n.

* iU:t

Moynihan-y

~ 8, r ., ,

opwl

n -

IIICII,...... ( 409) r u1 11 1r

18 . . _

.... .,..

CITIIII 8Dtd8 18TJI88HIIJI

1,....

CJUIQU 80' 811.

410). , ..


(.

41 ).

Z-r

aJsted-y
(. 410).
l n no ~

DQII80II1
eaaTIIDOPQ'I'IIOA

.. iQJI

.
.
D8 . Bau.no uw DD01'08
luryowl o.nuo

. . . ..,.

oepo-_,CIQ,"..IRIIWII

412. J Billroth-a 11 (XXIII). r r


Nissen-y:

414. iJI Billroth-a 11 (XXV). ~ .,.,.,.


:n Nissen-y: PJIA 11108

O'ICIII,

IJOBCp IIOCIO.

fi.HI

corn t rr

Santy

r (-I J 1).
r ~.:-

lateit r
n n

t . n Kla
. 1

\~JJ

J< u
(1 ) n

1 1 rtpocc r
( .417). 1 1 10-

1"81:. 416. Billroth-a 11 (XXV 11). r

:r i"PPQataoepcrol DIWIOI steh-y: () ()

(.

418).

, ,

n

1
(. 419).

n .

Santy

(. 4196)

r r

, fl

r,

J1.

I(.
oryr

Santy.
r

r z:r

-
CIIJEII

.. 11'181U1 r

JII08 m

:810'1110 n

o6u(er0

8'IJIOI'O r

u IIQJIIDJ'JIJICIOWe, -

_ . . . , . 1UIII pcoldlle ,
:nrtJ

6 pc11111J1WX

-ne. ~

u -

423.

: zu

Billroth-a 11 (XXXIV).

r)'81111 .

m. , . R

Jr

KOIICII

m r

. ,

n. '1
nr,

1-2

8-10

n111

t , ,

.R . ,
n,

DIUJIOI.
r
eaQ81'IIepC:IIott

"J

n .JIt -1

n :

crp. 164.
r
JI

JIi JJ .
, 1

11

oro

1 , -

ocher-a.

ay.~ULJAee w,
DJJ.Ya, . .ocher-a.
WJII:e tmf)fl911'8 .118J ,

rl
...,.,. .".....&.11.1,_ osr.....~ , . . .
D

. 429. Broth-a f f (XL).


Pctz-a

430.

Bllroth-a

(XLI)

, n

Petz..a


..,..... ~
D.- 1!

2
8J1Ywa

DIIIIIOI:
. Nlr- Jleiclnlro (r)

Hofmeister-

n1

nr (.

437).

Tcrrep r

isoperjstaltica retrocolica oralis inferior.


1

n,

-.

n J

n .

, n r

CII881'1t

_.,....,

n, r n~

. 436. PeeDUDI.enya Billroth-a 11 (XLVII).


acrporepocroIUI Hofmeister- Finsterer-y. 111118 otepCID oRJIol ul 11

-1118r
6-1 . .81 111
1'JI KBDII peRJIit C8Jet'

.r r wl
CJIIIIXOM IJIIRU lle'I'M
J r

..,.,

-..r

._,...,..

......

n -

n.

1
11 r , -

')

r r.

, ')
, , n
IIW nws r

-.

ii ,

trepe n nm,

ux . 439.

Pll80a1JIO nemo
3088W11

-111w

3-

UI'I08

s 41,

440). n
......~ onopoiiMII8 u co

'IW!IIw

8p1180.1U1D81,

s. n

.~ JIPOIIIIOC11I 808 8
. . , . . . .
,IUI8 npe.aJ:pe8JinJ1 -

. . ..,0 8JJJJIU 811p880.PIQyiO


811f~j-. 1 2 JII n

8). (n-

--~-10 OC08CIIJI.)

. 444. 1 B1llorth-a 11 (LV).


Klimk6. 1 r
r "L

. 442. Billroth-a 11 (LIIl).JI

Klimk6.

. 446. Billroth-a 11 (I.VII).


Klimk6. otcrctc

Ptu . -J./7.

8-10

PcJCKIIJ1SI

mt

3-4

110 crJ<.:r,y Hil/rotha 11 (J~V IJJ 1 .


110 lk . 'J:~KOII'ICirtt -r 1

f ilCJfiO 'mrcpocolt

J1

.\1, ,

nn ,
(.

, J~

(.

445).

sr ,

0,5

c.Jt

(.

BiJiroth-a J

444).


3-4 ,

446).

110

BiJJroth-a J

Broth-a 1
.

W1 .

8-10

r ,

ps.qa (. 447).

:
) ,
80 ,

)
88JIIIU n
,

8) W1111 8aJIJII: JCpaR rop


PQ8R , 1101J ,
r) lUie i
_.

.aerxo 81110J111, r JCU m


PelzIIIUI088t'lt JUi ,
N 111'11 ~ 8181'003 r p8JJI8PIIOI'O IUUt ID808 Jlel' r
. . .n. ero )'I'JI08. '11'0 r JJP11 Hofmeister-a.
8 --..... - - .
..... 1'8006o!J1011801 ...... O'IUI8Wetal 811113 )[ 1 cepoeiiJCI )"088'1'11 ....... llfiiJ[pCIIJI' :..

.:JI

Lazar ,
BiiJroth-a 1 1

BiJJroth-a II.

Billroth-a 1 ,

( ). ,
, n
,

BiJlroth-a 11.

BiJiroth-a IJ -

;~
, Broth-a

I,

r ,

Billroth-a

r.

} i

Billroth-a I.

r v

J.

- t

u.n .

~ r 'JJ

. 448. 1 t
Kocher-y (1 ).

. 449. r
Kochcr-y ( J 1). u
n 1 11r

2.

, ,

Billroth-a I

3.

.

Billroth-a 1
-.

gastroduodenostomia termino-terminalis

oralis partialis inferior (.

. 388).

Billrotlt-a 11.

,

anI!I

~-~l&il'llt, .
;108 r-

uv. .& { n
lla8
~ u

V3

* : EOJucrrc

no

.u

. 6-10
,

1 u
(. 448).

.
, u

,
(.

449).
Billroth-a 1
ero ~
. 4-
r ,

ero

Kocher-a,

XOopiAOJ

.t~

Petz-a.

:noro

r JI .t .

Q .- .11 1: '8'10

uorpyara 1181i1 -&


.

wt yaaI8JIIIII. ~..-..

U1111'1'8J

8-I~~~~-~~--~,----*

6JJJOaCTC~I

) 1aTOI SI

1 HTCJibHOC 11)

flao

C IIJIII , (), 11, 1r

h l

11 1 e
Jia aliHJ c pcr o ii . r1
i 1 m , n1

( .

452 ).

Z-u . - u

<'nr

JJ

rrpoc 1

a m.: t

( .

453).

Bi\lroth-a

JI1 1 , f JlC IICpCpl.l m rr 01l J1


J n r :~1.

450.

Billroth-a I (1).

. 452. Billroth-a 1 (II 1).

JI Broth-a
38.l

Pw. 4JJ.

reryro8WA

woa

(.

DJI

10

451 ).

20

1 (Il).

25

npo-

81i""J181J .
. 6'111U .

DAI)'

38

.,,.

aro-

any418.

3 (Lazar),

14

JI

4JJ

Pe1CJHII 1

Ballroth
tJIOI JW

1 ( 1\}

WlkJI

. 454. Bil1roth-a 1 (V).


r

455.

Riltroth-a 1 (VI).

Habe1er-Kiimk6.

r ,t

ll

) .

. n

~ (.

454).

n .

- .

. ..

Billroth-a 1
gastroduodenostomia termino-terminalis
oralis totalis plicata Haberer-Klimko.

5-9

(.

no

455).

. , n

Billroth-a I J,

, , -

n n.
h .

1118 DO illroth..

( (Vll).

11111. .'-A:. . .o.~rot-

PllC. 4J1. Poti'VI _,.,. ~-~, ~--


~
...-

_.....~~
..... ,............ -

J lt gac;trodt.dcnostomia
orali totalis u partialis inferior. ~t

termino-Jateralis

DYJDCB, nrR un-r

lt KIIIDII

(termino-lateralis),
Hofmel!ter- Kliml(o (oralis totalis) Hofmeister- FinstereY (partialis inferior). r n
Cll)'f8a,IOra r Billroth-a 11
ru

118'11111

r-

L
nr n no
cnocofy 8illroth-a 11 'J no n Billroth-a 1
(P8f. 4!8). r nm
RJr ran.

. , . . .IIIP808 ODep8QIIW IIOI"J')'aaa., ,

n
mrept~WJJ, 81111'1'003 6 n

;-.s:IUI 1111 .ym.ett .111.

...".,..." : Billroth-a 11,

............

-l'a&UINIOI ....,.,..._,.. Dpti80JUCI R r~~

~~.

411.

31'88 paccewtetca 8111-tt~-


CIDI3C1d . . .- . .~ ~~

r.

464. Madlener-y

465. n Ju (J).

1
Pu

466

r.

(11).

467. JI (111). Opaoll&lllle


:

aiJIY

w n.w w,

aorpyw, uw
1 . . . OJIIIIIO'JIIWI 8fYT08WX 80 (. 467).

u
Billroth-a 11. 't

6w..u

pua

W808

1181J18I OJUUIaa

u
8t:NICI~.I

w
HU WIOI pes

wx waoa.

UIJO

JIJIIO

469.

m.u u

.. .~ DORJIO

11 n u r
IIJI1f.

w. . ,
3 .
.

, , ,
.neaero

.
JD

..
fi

1V

PacasaCJI
~~)-

.-ryu

~u).
~

'Di

,t.t

ttro

z ,
011118~ llore r onpJact'CJI

-)---~- . . . . . - - - - ClbQ.. 1 ~ \ r' ~ :1

, - ' g '\'

1, t

(crp. 222),

ri

6\

nccr

Retchel

t"t

( r

pil ~

"

t t

r t tt
,

(. 472).
4 5

ero

r .

t
1

1 61

Reichel-.

,
n

r n .

WJ a
OieiiO

----

. .-

ero

. 8JI
, ,

. ,

, , JIR
n Oep&JIIOI
r.

n (.180)
n r
. n

11J111Xn0

npoo.zurr peR08JJO 111'8181J

n*8J11
(. 183), IDi3l8
u.

uJU

.,_",,.. 81f810JI8,
p&CIIDipiiOiol CJC~.rlf88. .8'.81II


1.

, n

.
.

Sweet-y:

ne

tJ .

. <:. w,

. ncporo ,

r JI3,

:13 ,
t :
w J\& -w

J:IUUICJI (. 476).
rua-pl U.Dfl ~.

RUJIIA~JIII

u ~ ,

477.
(lV).

478.

(V).

479.

')

(Vf).

mr

)"'.CrU DIJ(

Roux.

Roux.

Roux.

" (
).
-

.
, g

, u~J I'

(pJJC. 478).
(

111808).

DI

u:

ero,

- D 118 DJD ~ua. JI

r JIU

nuac JiI m

<(J( Tauer-y

.,.I

CJIOIO

(.

479).

r rJir elsey

IIU.Jia,bla1

. t.

~-18JUD&enM 8 rl>CIIiiQ JtOI'111Dfia)IWJ;,

DJIJiec

~OI!rdllderW.

'

'

..........

___

.",.

484. JJ ~t (XJ ). Crc oG H. ic nlff-a . 'J r (),


11 r ~11 r ~ 1 1 ()

nu

steatos = + rhoia =
(. kreas = ).

(r.

nald

Brigham.

(r1 r1 r , 1 1 0

u ,

u, rJ
r i,

5.

n n.

1898

McDo-

, -

Tak Szabolcs

n .

10-1 5%

(.

485).

Naka-

yama
(3,2% ).

Karnbaum, Chiricuta

n
,

1959

Bemeaga

n , n

n, Engei-Steinerg-a. r

n . JI ,

n,

.. .

n:

58

~ JJ

(Gombkot). w

. -

i.

. n

. ~t

nu.

, , Szaolcs Loagmire.
d moACIIIOi llaii. Leo

15-20

nu

Rienhoff-a,

..

- - 8111 w416).

811101111181

wJ r

1ae8f.nt~Nm.O ~

CDOC06a u .

lS--20

. ~~

, J ~
,

wu8 8J80I. .ODID

. ... -. . . . .

aunc~~

---.. ... *"' 88J'OIOIII (111).

490.

(IV).
S7.abolcs-y

491.

.. r)

11 y)ta ;tclloro

(V).

Nakayama

Pur. 492.
.. r
'HtK

'"J ) r

I1LIBt1CM<

(VI).

11 J/01/

all<t-

CTOM01:l

. 494. (VIII).

. 493.
J (VJI).

Gombkto

n ,

11 .

, &

nt

. w omltH

~,

. rJI ~

no

nr
npoca..-

....

---lfCI
1.
1

88Jiya,

6-10

68
nwtem...~
. u

ICJUI

:orOCJIOJDDOI

OCJJe II,

W!lepn

n .

DOCIIIJIIQI8

_ _ _ _ __

row 81111I

COIICUI - - - - . . . . . . . .
8 11UJ1UW1U0

..,. . . . . . ..'

OCJIOJI

6
~

tl

...,.01 D& D'I (, ) Rt


(&, 8) :IIIIDB
0'1'8818811

,..,...._ ... 'llllllrnntno s


.-".

Vll

(. . 45).
'

r.


, '.11r

. J1

(. .

46)

r l

r.

peyrom,.
(.

180).

r n u
. r 8pU ,.....
r.1

Vll ....,.&ptew

rr ~

, t IIJDI IIIIC"'J 1
.. Or ai.IIOJ8181QII
rr ~ upocrqura"
n

_ __ _ _ ,._". _

JII ...,...._.._

r ca.ou

.u

IIO'IrOIIII88 (

:DC1'11p11811d

.u n.

Bwiii"JJDDe IDJ1Qe80a :

r ~

Jr natcR r 11, n
o Jcr r). Me.z r y ~JJI'\I tll~, p

r) JIIIIMOIIIIf M 1r 11 ,

< ca

rtC JICM rru r l:a nrryif IIIII , Jr

r opoi1

JJC)I"ll

;-r;n,11

(psrc. 503 ).

~t: r r 1~1 -r )IIt r, 1 (1J11111 1 1

'HtIIMatvr ,

r i t r.

II~>C I CIICIJJ J()

(11 . ~04)
11

IIICM

; r : 1 ,

JI MH

oJI ~I C III

~t ,

lrt l

1IOKCIIJHI

l "!)1opoe

or) J CJ J ~J e r c

.r

oJII~ IfiCM eJ)

,llll<:tr\Jp ~ ll f\I IO

cpa 11JCHO

ocrp'\lt

f!YICM .

IJoJOI Jrap~ll MI,J , ~<.>JJJ Jr >

or-

cpCtlfC , ~~ ' CJr cy rJrJt M : oxo


JI~''

II CCCK"I opoJ\1

11(1 11 pICII

(.

II CIIOC pC) IC I BCHIIO

1 ) JIIo

505 ). 11

CIH1M{tJOT

Jlt)OC 1

Jlllapar ,,,

::IIYJXHvHJ.

>

piOIIIYJO

R, rJn

fiOCJJ C

JipOJJJFJJ

raei'i. r i i.
' ,

;r . 11rJr
.

503.

'

1 - --~1 : r -

(V).

, ,

!\t

, "

, :

(. .

43).

no

. 505. To&rlbliU II.Ci......,


pa&OTOIIII

(VII).

\.1

ryny
:

1.

n r

1 1

0_

. 1 8
,

, n ,
(. 506 ).
n

(.

507),

(. 239)
-

(.

508). ,

iiI , . . .

r (.

509),

509.

11

11arrapo r

(Xl). Jr J IO<Il/c

f>()Bc.l<'u y

/'//(

f'oiII,II[I

1/0

JK(;Ipfl,ti/H :.tc, ryv.a r1 <iilp01U

r><, fX/1) . r:lf !lo<trucJcro\ll. -u'


IIOKf'II,IIJHC.:

Jr,

1,.

n (.

51 0).

(.
,

(.

51 1). Nisscn,

512).

\.i

Belsey

(.

\1

239)

1i.t1JIIC

tr

~ tt:r

rro

. lfr:.

HltaC'II>MO~~(I

CII{JC(JCIBYCT {JUttpy1a

;r J .

r 1.

~ 11ti CJreyC1

1 , n "f II
rJepcceJ-, 11 1. 'j

r~

r r ,

l'w j// ......., u *CJ~Yu n nanapoopuooIIII (XIIO. YlCIIJICII8C ~- Y~111u. .


11041111 . ww .l IIJJC8PW));_88JI DOIIC,...,., w (1)

miPI II888PXt

11 .

1111111_,8 _,_.. ~ r . J'

,.....

JIOCJieyJOIQe,

'8JC3
IJMIIIt-''~~'"t:J.I. ._

.~-

ura -

Szabolcs.

, ,

. ,

<(

( ) (n

Szabolcs

(silent area),

1110

, ).

. r

.u

-.t,

(.

s. w U1311184-

Allen-a,

Sl

ocaeJDIJI 88311111 UOC1'8 ~

Wiesner-a,

tto J , .

JI, ,

Jit

n.

r UDieoe J*
:Jr,.

'.t.- n

01'Cf1'c.1'ID

I\'IJ-UiiaRO.Jtee Y111)."blJII:peB~ ~'n.

6wn

l . :081181

,_.., 'J01880-

pof\'CH\tR Jttta pcJcttt . t

nrar.te

CJiy; ryJ

> 11

r . ~ . J

(~'H !H"f()\fJI, JCIit ")

rr 1 ) lltCl <r

) .II \1 )')IJlCIJIIIO (lYXOJICii, IICpCXO[I


IUit\ IICRL''1a )'I\. JlllllCIICJI<I 11. 11JI1110'111 ncraprttiiiOI\ta tJrt,r

JlJJ

rr ru Tll1tlrcoa

)l\3 11f"p('X(I\IT IHICH.'IU tta 111\IIIOIO LICII> HIIIIC

r r 1 rr ; t

BO, :I IIIITC.'liI.'lbliii OII t,tli IH1IIC

lfrt (yfipr rr,rJJy 't, 'Vfi1 pii

3CTII IIUICROI -

BtHII

I Kaf'IIIO . IJIIJIII

pOKf"TOHC IIff"IILtbiiC J')


(Cttpol\t

Barrett-a)

fiI

rtcpcxo;lt

1,

111111 1

KpltBIIHC ,

11

TCJIU

npoltecc
ct

. 11

,
. ,

1938

Adarns

Phemister

(.

244)

V11

' I y rr

IIC

4- (' .

MCtiCC

ttan; rr11or trr arrr1pa


Hrtlapa lOM

Pct/-<1

Mti/{,IIJ(JH 'U/CII, npraa

pniii

Hl OCI(I-

JI

flrl

II)

f"J'H1B~BIIC

r fim, (. 516).
r 11 <t; ~l II:JJc 11 r>osa
JJ r

J/1/,I

r)J , r

BMeiiHl fCJif,C'I ,

ll<t J(Jif<CHC

~ ;r rlrr>; J
r

rype

18

r<t

~;abolcs

p~t ' sJ rtx n

) r.

Sauerbruch-a, J r rrrr

(.

, r

'r

517).

: r,

W1tzel-

(.
n

518).

Humphreys-y,

.\t

~t

3-5

(.

. 2-3-~t

519).

10-15

,
J .
1 ,
n, .. -
npo10.u -

8110 ..,.aJJIY .
...w

nu.u: - cee

IIP)'tcn 6om.wo .

u_..,.,.,

~ ~~
8 I JJI)' .

. . , _ -...uy
CJAOI

18181

ICU)'.ua

...,......,

nw

\llili..-Oit)rJO &.,.U, 1 &TCJIItHO

\1

, .\t

IHtti CJIY/IK!t
CfC

11 11r

n. 11 ,,11 1 rrr
rr

. $/6.

Woa

Petza

.nJCa (1).

. J/1. IIJI~I&IIIdiiiUI 3u
uerruch-y.

ro IIIQuo n.-
(11)

. 524. ~ 8 (IX). r
l'd Sweet-y. ID808

. 526. (X I). r
l'r Sweet-y.

. 527. :

(XIJ). r
r Sweet-y. ndt Ptl 10808

530.

Tanner-y.

532.

<XVJ.

J (). 11 c. lyJia

533.

535).

D (. 536).

........-

..,

')

(6)

Feue-y.
-

534.
(XlX).
Maton-y Feuer-y. u

. r

Petri

I .

(XVJ),

mr r:r r

(.

rro Tunncr-y.

() , all<tC'IIIMU 1 ;1 I CfCIIKOCYIIKil

(XVIII).
Marton-y

(XVII). rr
arton-y Feuer-y.

pc'ICK II

rLlrr

(6)

Puc 'i31.

:);

n111 1r r-

{/

. , r :
.

. 169

._. w --

;t

:\:

i..\: 6 lfG.10)1 I

III n . r;a h"\11\t 11 1

60.'1\.:e

BOlHI\1\CT

1111

I IIIIO IJ

1\1\?lll>tlll: L:JJp,f\

lteHII. "~('IIC'Xt)Jlll 1
ClOlt'.'lIOC lh

IIIUCIIJ

.! 1 !\ lt'IIO

IJ CCO-

1 <11\11 1\1

11

rjH1j11\lllj1~111;1 1 1>

H3Ilt'H I>IJi. 11~ J') 611YJO IIIIIIIOI 11

3.J1HC ii \IJC\1

J L'IIO ' ~ 11 py-

IIL'

IOHii ~1110~ ~

r:r ~III!\. r<.1: a

J1t 11

1 r

\t pCJ\0:\II:IIYC

lii:I Bl1\r
tlii

11

ero

1\11.13:.1

;!lrca :Jttcc

L'}.JOI\.

111\:

1 2-\

0113..1l

.1\)II

~1.1

r-

p:IIII

TCCIIIIC

t/ICJI IJOCJIC OJIC-

p:.t11 }I<

Pul. 535. llr,Lr. t aJ it,lf:HI \1 cJ ryra lXX>.


') r ()[ :\L 1roc 1ar..111H 110 M:r 1\011- IC IICI -.

otcacaHIICI\t

l'tu . 511). 1 /,rr pcICKil CIIYJ I ( 1). '"'J10

..:-1tr ;111r CHYJ II\a rroJ rrrlacrc

co;tepII\IOJ
~t

L:1

rr

oncp:.tlltlll

pl'I\I

l IH~p~ 1 IJ:\1C-

101111..

B:-.teclo

n.11t1

ii

11

:.t r 1n.

M:

fclrcr-y.

l!

IIKII

or 7t>r

ton-y

11111/ICHO)JY

~l

11

t. JJ

n1 l\111

: t

uepa!HIII 1 !!CCJ tr

n11

J.lf

r1 t

r r ( Jimk6, Egry).

~I

Br

11

n,

n11

Witzel-.

1.
2.

n,

cr <1 r

n. n n

n .

J.
.

h.

. n

Billroth-a 11.

Wangensteen-a

) (. 222).
) . J

, ,

(.

224).

r. ,

wu

-s .

. onopo.JDU~eCJI ww

1108'1'01'W 'J '

pe10IUIII 8)'n, n -

10 )' nl

80IUUIO'r

...., n 2 S%
peyiOUUie r one
111101 tfe)'u nep-

:r

JJpJIIIO.tiD\81

ne.u

r. 'tO )JOJI'J'I'OIIOC

JJeJDO

. eaanuiiCIJOIIIUiilliiJ8N...,_. .

r Ulltpllllbl .IIPtU1118'111& 01. . . . . . . ..

oro -~----~
aUJOrta

u~.

.... ~

80 n Billroth-a 11,

.._

OJ81Ufl, -

1t
JJU

~,:

,...~--na

Pur. JJ7. JU'-:. 11


lillroth-a 11 () npnpaiCIIIIe ero 1
illroth-a

()

4. ~
.w.

illroth-a 11 ,
Dplllllllle , .
01'pJI 18 w,
r aywe r RJI

;"":.!1111

---IIIIDC Rlelll8'l'eJDC' 80:808

1 ) . 1 1

r r

er 1. . tl 11
1 '
n.

. .

, limk6.
, 1

.
atecolica anterior
Braun-y. n ,
r n pooee
RIIJI , n

-I

Roux.

oii

KHIIIKit,

J r

r 1r r

t r . n

11-11 ~1
pcmte,

.
.

) r , n
1955 Zollinger Ellison-o.
,

, n
n

n , n

. n
,
n-
n

J RJ

, , pe3CJJJJO

1. Ulcus pepticum jejuni ( ulcus marginalis)


c.wuuzmecmtla

Billroth-a 1/.

n npiiRJI

OCJie i :I cno-

illroth-a 1 JI J''J
~~,

-.u.....nl!8bll.

iJ

npoepll't'A

&.

D}IIIOipemnar ~ CJD1i8Cr

r r

JID

11n. ~ ._

. , r u
,
r.

1IIIIIIOpllt1ii

.-. . . 8811JJe!IOJMt.edi-! C..III

peatlttfp8-.._....... ~-~-

( 540)

C\f

n
n 1 r

r >

npe

r 1 (

541)

1 ( ) n

n t )

11

'

tt

rcA

:Ja 1

1 w n

Jl

tl

81llroth

~(81 rorraJia)

(Ueermuth)

-n
...-JUi8.1i*t-: I.,.-
!ltlll8i*ll. .

r ~-

..,u
:;

r-

- - - - 1D80N

---1.'8:

......~----..--~~
epte-

~_.

C8DI~

l1ill-

if I. 1
)I

n1.

CBII

1 %

nct

.
t

4. .

3J\I,tJIC

HII~ICTOI\ft1 '4

TOIII\ YIO

t , n.:cr a y tacl c.

1\t)Hl J11111)''

' ,

KlllrtKy,

'IOII)ta

J1CIIl CIHKKOIII'IC I.:K II

JJ apyII~Jiii

1\0HCII J 11J1111\II<.: 11t1Cfblpe fiy 111111

IIOC')' 60JbHNO,
Cl~IJ()\fiiOC

,
)'

IOII~I

'ICJ1C'3

K<)II'ICCTBO

~t.

1\~HICJlJ,IIO

II / IKOl'TII ,

1\IC)li{Kl\1\ICII 1 J,l ,

IJ111BCIIIIOO

BIIO/ I r J IO

IITal CJI II , I C

lf 1 tl

3 11<1111

l'

CJII, IJO

JIJf 1 aiiii .

BIIli\1111/,

r ii ,

1 IIPIIJ\ICJ111o
1()0 ,' caxap:.t,

rt

11

2~3

Mt:Oifla .

11r 11 11.11 : 1.

i/III\1 1:.1

La ssa -a.

p <t C 1 ' I110 ii


/ I OilIIO

c nt11Jii.t

JIJ1Cita r;11t , rr

II O II Ot: t

( 1 : 1()()()).
r

t'

1 ,

rt

t IIOII(IJ tC r . 111 r tp
1 pU 'HIJIP:t

:\ll: II CII II C

IICofixn\1 10,

1((\

nyttC III!C

pctttt R :1 11 omtc r CRIItll<t .

" ltp<t-

LIHIIII II OCJIYO'IIIO CJlCJ/,1 lHKpIHttC I R

1(; 1 JCIIIJC II CCKOJII,K II X IICJICJJI,~ CCJI '>I' }IC n n

)111 r,

' 11 "'

'' mtcr nl\to'3H

; 1 "'1

(cr . 461 ).

. t 111 r 1 61.111. <

13(1 rt, rn fi

ltii J/n

1 : 1 11111 :t1111c IIMCc


111f :

p<ICIIH IIC06XO)I1 1\10 }lfJCtiH<.I \-

// ecnr /nO 'fl11f' lbl/Of'/1,

'J it\t:J/1.1 .\1


B JJHCI C }/

O<..._IO..II<.;II: .1
p i.t '.SBIIIC

IIOIIICC 11:1

Jlf'

110<....1(;

p <t' JJHIJIJIII

)ICIII,

(\

Jf(f((lfl 11l'fJUI't1011/lnl

IIOCJIC

KI\fH

1 bl.\1

CJIY/I K<t

IIC{')IIIOa ,

B()'J

OIICJlHLII RCJTC) IC'kC

. oclloBriI\Ht J lao ~

II ~COC'I 'J CJIIOC 1 1/IIIOH 1111 11 IICK{')O' HI 1 !!

'IC:M ,

)IJ1CHc.ta fip10111110if IIOJ IOCJ , CMII IO:'v!(JM '"JIOfO()C-

11~

JIOfiCIIII JII IIOBJII C II C 'll'MIICparypJA fCIOI,

1t r rcr 11 1/

1 HXIIKHp[111 , lf(l rrp~ICIIC M I,JI IIIl :' 1 H,yMCJII,/IICHC

)II 1 , oLIICC 1/JIOXOC tOC r I/I.

aamtI\IIt.

n,

.1,. t

rt

occc~l~lllf

110r

r .r

' ft\1\JJC

CHMIIIOM, l\

11 zem e DMCIIJH 1 r . llor e 1

lf .

, J , 'J r

'3

1 ,

(1 : l 000).

, , . .

5. .. ,

01 u1 n ' .
,

rrp

'Jtr

;r

; n

1-2

r rr rr.

5 r
r , ro
, r
r

n .

~t
.\.t

. ,

. .

J ,

. -

( , TOII.E JI)

11 1 11~.. r 1 flr>llttpa tllft : t )ro

nii

'J.:ot~it

(val va ilcocccalis).

lf n11 rctii atta J t

ofipa,yc 1

m.:

: lt ncrctcii KIIIIIKII r>:t "_IIIt:I C 1

nepco

).

11rnr11st

&tKII

(1

tt.

11 t

111

c lla ) tt

tll -

rpcJa

tt

fl t,Kpt.lla

t tllt a 11 ;.;r.r

CIOp()JJ

Gr

~t 11 omtcrh

O I H.: HIIII!If )I /CJII,ff/)(.1

IIJ KJ,I,

Jla IOCiflfblC

HI0\-1t.IIIIC'fllllf' IIOKJ'IOR , R JIO~ f

r /ICr>itC<I ' Jlr>Y CJ opolft,f, .t s


l ltt

~ t11r11 rcrt

t.t i JICLtt-c r CJ

roolf

r r ,

r . JIIII K

r n, rtt

. ,

r tr rr u

n\

tta

r11 r-~ -r

11

1.

u .

eJUt ~

n
u

1 (.

2- 3

547).

.-

epeIOIJJ , r
.u 1 u WJI

811 (.

548).

wt. nw

r, ~ roogy
. no83JIDIIDIU

DOJI8JIJ.,..
&JIIII&a .--r

II 8 JICRO .-~)

J]JI w:.

:, ::

r r, . - .

J: :. nywc,

'IDI

. .u, r-

'JQIJirol
111 r 1 r
8f:JCN
; 11 J

i s ~

'

ecocrosCidiOC'J'I, . - . r
1013 oy'lallle ..._ 1101p11W. . - -

11111181'1 IIOD.

;.t;.;

UJ18818

iJIID!!IJ'I' u

cuaRJIie

& ,

101llcldt

~r 1

11

DDIDUI

11 .

(, ~.

).

~ , ' rer

-f''" -.poiiJID8IO (

._. . . ...,

(n. . Ilpoa . .). t .J 1


, pottc )~I

OD8p8QIUIX
111'111W

(.

549).

. 11

, .

(.

(.

550).

.
,

551).


,
,


u.

nunry ,

2-3

u.

t) 11 oliOI . 1 co::tepJII\e 11
i 1 , 11 IOIII.

) !\J 1\1\KOii 11 10111110 CJCIIKOif IIC ,'I


"13 J.

-J111

1,

llj11\BCCT 11 1\ e\IeHJJIO 11 BOIIIIKIIOBelllllO exa

HIIeCI\Oil

t 1 m

ro r tci ' r r
. 1111 J ~ J1>

cnpo\.0'111\10CJJ1. n ..1

:1 l\1, 1 .11

nr

. (.

Kader-}.

'JT

(Petri).
r 1>

:mmepocmo.1tll

.
.

rr111f

Wjtzel-

no

Witzel-

. ,

, 1

185)

n (

(.

552).

). ~

\lf

(.

n.

553).

:vt n

\.I n n

} ,

n (n )

(n :\) .

- ,

n,

1-2- n

Kader-y

n (\1 )

, n

n 11 .

Nelaton-a,

n ~ n ,
:\.111

24-48

nn

.\t n
"vt 'J

Mayo-Robson-y,

jj], s m1'-=r 1 WJtzel-


()), R Nelaton-a n
tt

Witzel-10

. 553. . Witzel- roxol


(11). , r
r n pWIIIII

1 , n~I rtr
1 ,

Maydl-a,

.,

(.

555),

r u ,
,

40- 50

J n > (.

556).

.v11 .

')r

554. - Robson-y

i1

(.

554).

~t !\t
\.t,

.\t, \1 \1

~tf . ,

\1.

11. JJtmepncmo.u n
, n

or.


.
.
, ,

.
u :v~ .

321.

.
n (.

557).


,
.

,
,
.

Pu

, 1 rtt<t CIOIIO\.:JOMI1 1 Maydl-y ll). Jf' lllliJ fl 1 I f/11\,: KII/1<11 /ICrC~CK&C 11.::. IIOIICrCllo

556.

IIIIJIHIIII

,[J:1111t t:IOIIOI.'IOM1 11

tacr

'HIIII\11

lljliIIJIIC'ICJI

Maydl-.> (11).

t),

01-

II

ul.' 1 tt Hll:tl.' 111:\111 t 1 01

269

. 557. tv1 (J).


, ~
'\t

~t,
-

(. 558,

:>

n.

lt

27lJ

11111

/IYXPJIIII.JM

1111

annapa-

560.

ero
.

560).

J r J'\.11.1 (J / . , llrflerct

> (.

S59

, -

t n

/l

(11).


ow

559).

558.

Maydl-y,

)IIICpOCl

( 1V).

:1t ~"" 8

IIIII, 11 I lXOltJIUCb CIOMU (3), 108&11118


attaC 1 01\l IIO ) <(IIOtiCH 1\~) t)

l\ 11t ,
(' .\111

ttt.

~1 "I r
1

t1 ,

1. ,

-r

I \t .

n,

( .

).

c_w

(.

:; ,

n n

. n

n u .

561 ), ')

n n

72).

11 KIIKII

cep o HI'\Ill

no Lembert-y.

562).

, 1< n ,

n .

1<

Jiur SfJJ . s t~,~, tii i\ <1). llr> s<.:J


")JI

( 1 /I

.I C IIIOJI c pC~.;t.: KaCI C)I Mt:Cia IIt

t)J

( .

562.

~:J~:

10111\.)ii

(11). '"Utt

t)J -

Bl' J".: 1 s1 pr.r~iir.:~ r ~ l' J rfit

ncp x 11cf1 G pt.t t:C IIto .,rt

271

563.

( 111).

11'3

564.

( IV).

n 1

5-12-

n
.

, 12-
.

565. (V).

~ ,


::tcI

(.

563).

::t

25 % ,

rJ ,

~.

"~ r , n

139

(.

564).

1- 2-

<' I ,

') r11.

- . -

J (.

11

151 ),

.t

1 1 tt r

'-=J (CJ .

272

269).

565 ).

J~cer t.tJr

(cJ .

1L

.h1

r . 1
jr ,

lC'J 3 (.

566).

: .'l
JJ 1

duodcnojejunostomia retrocolica.

,
f 1 .

n 1-

.
,I

(. 458).
,

566.

. ~ -,
,

, .

(.

5-6

Jtt.z

567).
(Denes) ,

. n

no Ladd-y,

. -

(.

Witzel-

568).

(/

llu . \:lttt~>~lt 11p~t 1 1 1t 11 J f\ 1 o


JJ'Jpim"''~s-~. CClllf
10111\II < tpC10K 1\111!11<11. \:llt\J,Ii\
tJp' 11 , 11.::1 (Ktcttyt 1 1 111t . B1t) l cucp () tt

l'uc

~fl7

... 0 1 ()

5()8.

ll)t\1)'

t'.\t

1\ tC't~.:p.l

n~..,t

' u

N~JatL-a

;: 3 r 1 -

'-"'- t

otCtt :\1 ~.: nt oi 111) 10 l. ~

569.

570.

<< ~>

571.

(IJ.
{) {)

572.
(II).

6- 10

kulicz-y:

Mi

. I ~1 n

n,

JJ.

(.

L u ~I

1- 2

, ., ,
r)I O IIII JO il

(11.

569)

(.

a ,pe'Hflf

'ICf>!\ JIIHIIOro

570).

572).


( .

571)

. n

:~

: 1 u1 O'IC III~ , . ,

1- 2

t fJ

n.

IJ OfJ B1JJOI:tO J111JKJI 11 ;t~t

r ,

lt . ~n \.,:'I J>I 11

1 11, t

274

orn JJ

JI 110

Gross-y.

n. .

1t

cytHOC ' IIJ 1<JIU $1

r.

J(1

1 r1111 'IOIIKO
mu ,

1.1

,
,
ryc . ~

c.\t

eu~e .

, - .

. .

(8-10

,
.

573. . n

(III).

();
- ()

(.

574).

n~.

n .(.

573).

2-3-

1VI

.

NQ 00000,

Lembert-y.

r
3 .

n 11I

40-50%.

IJII IICpOXOJIMOCT

111

'?10

11

~r

r - , prYJ
J ~t KJIKH.

~Jr r 1..

~IJJ~tC't c~t

111

.. r 11 cpJJJJI,IX III ...HtMJII.JX 111


J()'fJIO t.:JJC'H,J B CJJ~o;JtC'J HIIC fipo 'Hioij Jt
(.;1

}JCJCIICJ".&III

llapytiI\..:' JCH.

llapytJJHC' IC

"' II&Hi .: t cJJJI . :.1ct ,,, 1 IJIJ

..

' rc IJ.-1101

011
( ,, 1

I
r1

fiiBt

111:11\1

(,JiJ,

l 1

J.

11

Hli1}1YX<JII()CJIX

CttOJII II t,;SJ

IYCJoli

ei'i.

1\JJCoii

/,l(c'.

571.

MCKOIII\:IJIIII:\>1

II~'IIJ't\\:t\\1:\It\~ 11..

Jll\llltJI!\111 (\' 111:1 1 11.' 111.1 )''1:&~ 1 Kll

11) 111\ 111('1111:\111

J'C' 11:'1\I

Witzel-

(cr . 268).

1 J1 '3
.

n n
n

am.torLIHOM

lla
no

-.

i-r

Roux

(.

575).

575.

n n
~

30-40%.
)

'"I ,

2 02

3 %-

N aCI,

Gross-a,

7'3-%

Mikulicz-y.

6%

. -

~ (. . 573).

IIicro .
a JJJ1Baiocro

6- 8

r1 pa

J op()JJJ< J

(1 .

275 ).

1G~

c.t'r r

2- 3

111I

rrp

Gross-a

- .
.

t .

r .

1 r sr1 ~1

. 1 n

t, 11 r1 ~t>

tal\tH. ,

IJC I .. I

50

~tcpe:J

am;a

.,

110/I ~}111/JI/JlHf

Kli/IIKH

'SCJJC IIOtiTOO

J11~ i--~~;.:

'J',

1 %-

r. . f HOJ'OM ) 1~0~ fi\.: IISCpJ,JC lt llaKOIIC,


J ,.{J 101

'/{,

t,

11

u~1

11,

(.

576).

nposaJJJ&

.,

11,

11111

., ',

r!J

'J ,
t 1 1 3

(Gross).

. , .
,

MikuJic/-y,

n.

11 r

n ,

, Gardner-o Hart-o,
- :

n
.

576.

ni} n

. n "

, ,

- .

.
n , n

1 ,
r, .

"I

'J

,
,

~.

.1r
r u1.r . n

.
, JlO

Jf1 r 11 n

11ocr JIJJ

(JtaJ Jpcp, JJ ;11 1 01


-) '""'~') , 11po11'!Bccr
11Cr1pa!H11II>IIIJIC CiiC IIHI II<Pia'IJ~ 0111
I...J IC-JfJJ ')JO oriapy\: /11/CIC opa 'IO<IIIIfC C'JCIIKII

I011JJI1. J1JyHJ1Kt11y pa Of1 t,J 1 IIIO 1/~I C IOJ/I,KO 'ICCIIO CBSJ;ttlta ' CIH"o&1 ' JJt 11, LJ ro ~.: s llJ'~'"' 11 11
v; fipJ.Jc1 , JJCJHtJt~ !,; 1C}t

&:,77J

/jm . 577. )' IIJIIII\<II )J'<I 1\IIIIII, 11 . 1\ \I:I>I " ICI..II~' .\1 l.' pa IIICIIIIII (" 1\IIIII~'IIH\11 ~: ll'lll\~)1\ (:1) 11 I\1~1\HH:HI 1. 11Ci1 ~\(\11\('(' "1'~'
11\ \('Jt:t6I.'II 111.'

( (\)

'":77

11 1l\JI,

ltt1

(' r .

463).

l\t

n11ii

111 6110 ~110

1 11;\t

II\01\I

I.

Jlpii.'IOeHifC
t ti

.:r\t

\t:

578.

J~ r .

n noJBII ().
r, 1r.;r -

n- ()

1 .

rnepcrra

J . :) ,

. .
:> n

(n ) (.

u
J (

12

49). 1

- .

) (.

579).

.
:>

: .
.


n-

\trt 11

.
. ,

( )
, ( )

5-

n (.

578).

(.

4).

m.

,
.

5-
,

.r

".

1- .

<t .

, n

ll , n11 :

n (

' , erv1y

n r). r-

11.'\

JJ J)(l 11 IIIC

11 1 lliHI.:IIIIo~ ' ' '

fJcpCIII J\111/II

1 >;t 1 ~

( PC/JIISI IIIJK.l

1'

1'

'iJJJII ~ 11 1.1

yi\IOI\111

ii <.:J 'liOJI

s 1 .1 J tCJIOJ
1 OJIC/OKIIIIIC'/1101 II 'H "Ita
01 JICJI0/0 JO)J<.:JOIOII/IC'IIH)IO

"" tJII~Jo IIJ10Xta

tCapCIIIIC

11

I ICJIIX

tI

<I1

(+ BIIY I' PCIIII


111)

27ts

:1

181\1 ..

DC<lCI&aHIIC
u

ut lttt 11
JJtt

---

11 ,

C.:l..'fllll' II S

- 1/}'lffi'IIIOC: l(pJfl,flo

~. 111::1111..'111.:

~pc.: r iur

- - - ao ~; t1fus 1..11I11..L1~

, 1111..' ~L'I 11 C I ic.:a

iof'I..'IIO

'-----

11 .: 1 C.:JII:IJII,fl;l$1

6p1,rciir<a
IIOC 1 aJTCJII\IJII,IfaJr

vpcill

. 579. (1).
5-
.

. 580. (J 1).
. .1

. 581. (III).
1 . : ,

. 581. (lV).

r J 11

e-r

aaJfIIIA

r npeap r

nnpano . r OI'O npcap1


JJr r r
!lr,

riHCM

r ) 11~ 1

rJ~m.. ll
r J.
11 r ra 11 f
KJIJK saro 1 rrro 1 11 'taL:ooii 1

90

(.

r11r

580).

/JJIIIO!f r/lfl llllf/IOI /ft ' llll:t J; f(f((f:t/ , J la J 0-oiii!CJJCJIC 'JI\!pHOIIClJb


IIClJ f'LIHJ lf<l'fl111i1C I C lfC)CICIIeltiiOC I.I X OCIIIIC /)II

IIJKJ1 s rr.r (;"' '''" l 11111 1 ..

r 1

IJ

C1ta1aJ1a

6J')IOIIYIO f/0/JliC II IIJ)I)~[<.: Ifl\fHt.II:HI taC/1,

IIJ"'Cilpll.:-

r r. 1r.r <. YIII\OM


\t

.
11, 1\31\

11 1\.t, .1
: :u ) r \.1 n

. J 11 1 m1 \.''I
ii JIII 1 Cpllll IJC III 1OHKOi1 I\JlJI1 fiPtBII
I'aJO 1 r cooii rit'iiy :til tt (('. SS 1). Tal\\1 ,\1
-.t tt~:tu 1 1\IIKit n Ct
J t .

I'OJJC 1 01\IJIIJC'IJII>IIt

CI.:JH.:"\I...' IIO'JIII>Iii

)'1'011,

)'1'\.I ,

t' 1 1 \.'I 1

L'lf'3 )'IOI\n

Ilt'('J IC(' 1 DI

BJIC'Bt' 11 1\DC/)X)'.

. 583. r (V).
n n


r
.

.
J ,

III ,t

ljplllll

. ppacaJIIDI 6JIW181
)IR
, Dp.IIIUIO 0111
(.

583).

, n

(. 582). r

paeiiiUI

(. . 582):

r) ,

) 11
n 1.

n
.

1
n


101

. :S noepe

OC>o.aocUIOI DWICJI n ptoiDJIO


QU,JJUI:r
1101J1 JIIICU
CID'0811.111101


TJDireU

...-w-81111!

mopoii 41JJall

paJm'I.ie

1.

lniiiiiJL

)
JI,

:"!I

) . 1 u cuoii ru111

6pt 'ILlJll(\i(

11011.

.,

) . 1 l\ lfKif
t'~:

r.

1 ,

n. n

"'

\tr.

r r

.,

r .

r t rmc.\)<ta.<t 'm z
.IO.JICC/11 11107!l JlfH)f.)ICIIOll.

t Jt 11

11

;Ir

ll n ,

il

2. 1 11 n

.
.

Jt-

Jr. r ;r; ypCIICIIa,

. :

. !\I .

JJ ,

. n

\.
1r

2.

11 t

,
)
~l

(.

1 ,

360- 720-,

n .

584).

,
.

~1 ,

..

n1

1.

.1 1 11

n -

I<,

. :
2f

.

.

1.

n - u

1 n t (.

585).

ii . 1 ~\

/'uc

584.

\; \.: PC/I II C ~t ,
11 ~1'tCCK(.IMY

r n

011 ; t , J'O 1Ult 1 ~1 \:


!\1i.lJJ1)po 1~ 11 tu auopol'.

.81

3 ciac r , 11 IJ

PcJJII

\.1 epcMCCIIIte , '1 Ollll MOI ll(.lClObKO


1 ,
1 atiC'I

~t r JB110IIKO

I,

, ,

r
COBIIO \11 /10 'J 'fOC'I II

(.

586).


n (.

587).

, ,
1

. 585. 1

(maltatio).

Ladd-y (1933),

n .1

(.

588).

--
1

l'ttl. 5116. B\:IIHH c,t,,c ll "ll 11 ~"''


lli.tJ'))'IJit.:lfiHI

1:1111

1" 11 IIIIOt CJit.:JIC 1 1111

tMGJ)utm. or ., ~1111 IIJI ( 111 lrot at io) { 1).

lcr111t H11ori ls, t~ 11\ fipiJJJJotl oJioCIII 11


Pil'-t s 11..:~ JI::III J JICHII JI , I IOJ ' rt l[lllllo 1 pCJII\ci

fJuc.

587.

ll:tp)'IIICIJIHI

B .\ICJJa,

('

11

p:tCKp)'\IB:tl\)\ \'1
OI..'JI06t'lit\}l:tii\ICH OJ ' ~:ti\\'IJ'I\'111\

II CI J IJI KIIIIIKII
IIC

I.'JI~'II:t)l

22

\"~\"~J('

''""

' )\16f'IH('IJI:\111>1H\J \'1

KJtiiiKit

UJ"':l~'III

11 IIC

(1 ).

11\':I \'~1111 IIOttOC 1 biO


\'11.1'16,,1~'1 j( 1~11\)lee ll

ICX \1\'IJ',

1\111111\:1

JJ.~

(J11alt\ t.IIIO)

588.

~tr

,

(malrotatio) (III).

:>

589.

(malrotatio) (IV).

u1 : n

(.
1<1 .

589).

2.

11

n
-

no,l

2-4

(. 56).


n ,

1 .

oycJJOBJtemt n .

. n

; r JJ .

n r n

.._t 1 11, .
11 ,

.,

.t

40-100

2-10

1815

Meckel-e.

11

, .
.

), 11 ,

n .

1 1

C"v1C YJ

11,,

r~..~m.o '1'1"0 rrpcCIIIIM

r.

:\1

t)

t orCIII.>

, 'J pcato"J

. ru 11 . J\ t

' coJ tJ,J C

s 1 JIOJJJCJJ t.

111

O<.:JJOBIJI;JM n

er

II BMCIIIHlCJJl,CJa 1

aJ\Ht,

mJIC'It:IIJfC WIC 1CJII) KHIJIKH 11 1 fiprOIIIIIO IIOJJOC'I'H

)l 1\t .t.1I{),

<,; 1 1111

IIOBO ~ 110,1. ~0 lpCIII 11~1

r1L,

,JI

11 11 '"''"'

JJCII po X I!) IMo<.:' lll .

y~JaltmJJc a , yc ,,llciiiiC

oco()J,JX

11

; 1

xapaJ(]CpiiI\111

. \51

{)l'' l

OCJ pOI 1.)

Cll!\tHI \)-

atlllCIIII\Ta.

OIICpllr~cl\t \) 11\'

\i ai\IICIIIIII, L".\~

"~ t

, Cl:J\11 lll' 11 \'\ICJIL'IIIIil {' 1 P{'L't l\t'. llt'\H"-

PYJI II OI..: ICii. Ocollt.r "''""''"

xo)II1J\IO rrpt lt ' I PL'BII \JJIO ll{'B1t'lllllt)lt l\llllll\11

_ S'
,

DJ

. IICKIOCIIJI BOJMOIIOCr 11

\t1 !\1.\t .

l1 r1 .1\1
?lllecoii

~ t il
if.

BoI\IOII<l

::'\.

1 .

l\t 11
t n ,

\.1

t
n .

591.

) ,
t 1\1 (
.1, . . .).

(11).

592.

(11 1).

1-

) n

\.1

.1

(.

I .

( ,
, . .),

, .

590).

n \1,

, .


(.

591).

(.

45

592).

,
. ,
,

~ikulicz-y,

II

~ TOIIKO KIII\:11

n
L

11

1\lfll.

il

11 .
1

yt ,

l\t

ocoelltct r .

p~topciCIIIIil
JJ(~lt>

tll

t t

ll.)l\t \.: o

Jtacl 11t. t' tt

srm ,." r1 L: 11 I.II..:JIL

'"''

11!')11

M ~ I I.:/I C IIOM ) IIIIIL: JIIIIIIy.I~ (f).

1 )' 1 (J/~ 1 ~IHI 1 01 IJII) IIH) IIIIIIIIOii


Ji.

lliliOii\.:IIIII,IMJI

I( HIIII\11 MC"II(JIY IIJ IYM H

1111 C Jpyl\l~ lllaMII

o-

.J I)JT ') 1\II.I IIIC:'IIII.Iii C'Jioli Clt'IIIOI \1 LtCIII\H

~Jia()a>t. J>pt.tCL'Lt\1 li li 11 tatttcp~ 11


Iit 11p11 J ICIII' IIO('J I)'t)LIIJt)li ('Jit: 'k, lal\ J

.1 1 r erllrre 11 -
u

ero n

apetrXII:\1)'

t)it

lt.

~ r 1
.
r . ::> 1
n ii 11

J. JJ npIIII BOHIII\IIOBeliii JI
t' 1 ii
111 , n

'<,

. n

, ,
.

95 %

593. n

. ,

2 0 2 .

5 ~

NaCI

3 %-

, ,

: ).

50- .

Badenoch-a

, r )

r-.f,

...

, ,

or


(.

593)

, i~

n. -

r-.t 9,

n1 1 ,

. ~1

1 1 , 'J

7nr

111

Kocher-y (crJ . 227)

i,J

4- 5

ii

C1CJIKY IJBCIJaJJJJ a'J 11<.:i1 ~1111 .

J . t ntJli

C.,Jye:tC

lla XO) I~I 'l ,

I n

JJocc n r-.t 11

JIC

'J

JJOC' J YIIOT -

101 :

()iJOII.: llf'IOJj'>Ci'JJi liK:t J1 1/ 11 1/C"JJIIO '10111\0lt

IOIIKHH 11 '\l1}11Ki.\H (1\tii\)J "I\C 11 '~

II'I'

3 ),
1 ,

\l)

"

:-> )\1~

O)t\1~\J\t),

Ial\11\

\ll'l'l

llC ,l tt'CII

i HIJ/JbltJU 1 'J)I i ! C 1 JJII J JJ,J iJ 101 11 JC'II 1/,1 ii J\1.

"1~I Kllllle~IJ!Olt 1Clll\11, lllla'IC t)\J ;\Jt)C'1 ' ~\ 11

r s 11p01H'I!t ' Jfi

11p<>J IC CIIt..

' IJl {) 1

II

11 <.:pc;111ci1 <..:'J<.:Jtc ) J ;.

;:

11 <..:'J

HBOJI ~1 '1

B<YS) I yX,

1\J,JIIO>J

O "J BCJ1CTIII?. 11 ' 1 ()piOII /IIt)i\

r~

C II Citll:IJtlll~'l'

IIOJI.~ 111 11 C\)\:IIII.HIO 1 l

-
_,,~

Billroth-a

1,

1 )(tJ , r 3 oa.c

II OC 1


rr r

1 s

,
r 1
D .
1

. ,

, n
n .
.

59./.

c..Jt . .

\I.

262.

\1

(.

595).

\1

ero

(.

594),

1<

596).

(.

- 11.I

(.

597).

, n
~ n

11

1 1

1 'J (

Voelcker-y)

r (.

424).

u
1 J

n r

11ii 1 .

'

u "I IIC ;1 ,

u 11~

J,Jafl, u1

Voclckcry

1 aJ<

f(').li/

r11 r r .

er

r .L\

11 <.: r -ui/

ero

no

{/' 1

1Hflli'IIIOM /lJI ')J() IO 1\ICC"/ C L:pCi 061111\ iiO.:IIIJI


~1J'O itJt( ,

13

OCIIJ, pCJLKHX CJ I Y' I :t~I X, 1{<1 / J ~:t , 11 ~111(1 ,

JIJ)OIOJ<a

0 11\J)J,IB~tiOIC~I

11 lloJ to<.:"Jt,

'1MCCIC}f JICCJ\OJII.Ko ) lllliCp 1 JJI{YJJOH ,

2~6

)IIC piiii\YJI :t

IIJIII

1111 '1)011

pl' -

l'llt',

55. Bl\ti:III:\1\.'J II.CII) IIJ'II IIIII:J' IIII\)'J I\.' I\\I:ii 1\U\\ (1).

)()II:J\.'111\C \11\.' 1111\)'Jta 1\.'..)' )'I\I

J IIIC 1 I

it

. 596. n (1 1).

597.

r< ( 11 I ).

'f ;

n .

()

ileus

, .

ejleo -

290

11

>>

(Bugyi).

5.

,
, ,
, ,
,

, 1

. ,
; -

~ .
,

50 50 ~

) ,

. ,

6) q

, , :

) e-

. . . :\I

/ICHJILJ .

r ,
orc~icJ J , n

UJJ:

JJCJ')XJIOpc. ~
C(JC'f KJ1QIHf
tJJ

'J

11 . CI\t

CI

. , , 01 . 1

(;: 1 3,

, JXtJJCII

JlcllpoxoocI ,

, u 1 fl.<lu( ,

r t) 1 ~1

yr . , ept)l"t)
,

el\t

uopt1t).

2~7

111 r1p11
t:.: 11 n 1

<J11

r11 t)

rr

~ L)tr CJtrei1tre 11 1

r t (

\1~ 11. , n 11
nJ\ ).

I\1 :\!

:. i

i\IOppJtecoro

JI

re-

- ,

.'1) :

1.

2.

n
, n n

- ,
.

598.

. n

\.f

I< ~

), :

, .

. -, ,

. ,

, ~

n
n

( )

( ).

u1

1,5

t 1

1 1

'

ru u

rt r

ar t.

r t ~

JJIJIO f mt il . .
ICI.. CJ ,

t r

colica dextra
. pancreatica media
. pancreatica inferior
. jejunales (2- 3 )

1 :
.

ileocolica
. jejunales (2- 3

r
;

~ ,
r 1

. pancreaticoduodenalis inferior
]
. colica media

r ,

nepx e if

1111

1 11

(. jejnales) 11
IJ KliKII (piiC.

598).

1 J

ii 1 1111 :: 1 1 JJCKt) \'ll

J'v1UOOM J l p U11 0 '1 r 1 IHI ~ fII.

- 12 'Ct)IJ. 11

2RR

IIOKa'"s aJto

599.

600. r ~

tr. celiacus

......

' .. lienalis
. mesenterica
superior

601.

602.

. m

DeBakey

- ,

"J, .

, i< .

..

Fogarty

(.

563).

(.

r JI

(.

599).
NJ 00000.

1
, .

rJ pc;JC'f . 1

1t

Van WecJ

1956

J'Olly.

1M{JJ/1K'J ; 1JJI

'f re'J

Dcnck.

U l J1'> HC:f)XIIC Uf)J,JCCIIO 11 IIH-

CHJJIJ.,KlJ ,11,

110 11<.;1 yciiCIJIIIYJO

1KHJMitJ MtJJt~, JJIJJ/, <.; ()oJJJ,IIHIM .,

PYJt<>M .

1 J .

1J1 JK J
<,~Js

'I

600),


l\t

:>i<.
11
J

OI

nn n 11

~,

BCICTBYIOLIIX

~)

~~..)

KIILLJ/\11.

Jo-

pl\tCIICIIIIH pclltt '~ t~KII'X lll'CJICt)

oallii lOCYliOB ' ~i.\IIO.I'JIICIIIIl'\1 Kt)IJI' paCII>I\1 1\tll~r 1-

~(\
.... ,-;,

, 1\t\IOIX 11 -

~ r- n aopn<pauu

, 11 r 1 1 r

lfa 1

cnU!IfO
lIIOc"'O
r . n

n , ,

n .

n . , . 1 n

nr, .

claudicatio intermittens mesenterialis


angina abdominalis.

n.

72.

II

(OBSTRUCTIO)

(. 601 ).

DeBakey,

, ,

n.

(.

602).

1~

(Oturatio)

).

Rutledge 1957 .

) n r

( )

.
.

)
,

, n.

, ,

i<, n

n .

JJ ;..

flp i n

()<.;'I J, )
, .,

pusa,

1111 'J n

K III K . ') 1 (J IJC 'mU <J' J , Lf'J () J/ 1

,,

i,/'1 J

:I IIJJ MC p , cJf /Ja

290

11 ptii>J'I 1

. . 1 ,
1 . Cl
JICflpOXOMOCIII

OllHCaHO .

275.

. 603. .
. J . , 2. ,
,

3.

4.

604. .
. 1.
u, 2. , 3. , 4. r

I.


l.

, n,

2.

. .

11.

1.
(obturatio)

( obstrctio)

(.

(.)

obstructio

603)
(.)

obturatio

, ,

, ,
. . :

2.

(constrictio)

(.)

constrictio

3.

(compressio)

compress (.)

4.

(angulatio)

(.)

destructio

,,rJ

,. u1 ( de~tructio) (. 604)
1. cr .;Ju (strangulatio)

r,

2.

f>) rJ .

(.)

angulatio

1 .t (torqttio)

strangtJiatio

(.)

torqtJatio

(.)

3. ~('>J

(yoJVttfI)

111

vol1lliS ( t.)

rn

4.

rrJ

(invaginat io,

intII .CCplliJ)

JJJ , (

t'yrJur 11/11}1

111'1/fHJ).

)I/f()('JII/1

<

KIIIK

UllepstCTC

llpOCBCI

tn\aginaticJ
( r.)

JIPYf'OI'O 1 PC1Kc.L 1

i11tt1S

sttsccptit)

1 s,

,JI)I

(.)

ut

t)'J'

(.)

'('('Il'IIII~'H.

pciil\lt

11111 lt

-'

Cyemre tt

11t: r,

(Constrictio)
11~1

il r

20-30 \J

}:

1!I

J<HWK.

TOIIKOii

1\1

IIC

ner

npO~ICXO)IT.

, n
r n n

n r

n r.

n >.

n,

.,

15


, n

n
,

. n

Crohn-a)

(,

, . .).

, .

(Angulatio)

180.

- .

4-8

:> ,

, -
.
,

n,

I 5- 20

:vt

c.\t

u .

!\-1

(DESTRUCTIO)

u.

272.

I\.-1

:\t

(Compressio)

c1eHJf. , n

1 - 't ut

1 , 1
, 1

1 ~

'J

,,

11 poXO)J ~. ;r,

'I

1 J ,

1 oGpoaLJCC'I
OIIYXOJIJ, CpL.ICUIC'JCSI KJfiJJKo, IIOl:JICI
1 01 Jt~.)JII oJJyXoJflt. Tn

292

tt,

r .

(~t J : 11
;

(Strangulatio)
1 :.t

(el\t.

Strang

. .)

IICtipoxoJtocl :.

1 : u.
t\(. r."l

-n

nvn--

n. , ,

, r .

~. n.:v

fi- ;

, n

).

(Ladd-a,

n , .

u n

ru

ru .
: 1-2 .w

u .

- ,

(, , . ).

n -

rr ,

. ,

69.
,


.'I ,

n: (,

r ; .

134).

, -

, ,

, n
.
.

72.

12- 24

10

n
.

, .

t. -

rp t.!C ~ r
t1111LJ
1 11
t) Ht,

1 ()ptAC

lla XOJJ. ' I ,

JJ CJHIJICC 1/ ' / J/
~ rt~J

u 1
CJICJIY

//J.

(1'";,t l.. iHc ,


I>

J II{JC' J C IIO'-I X

' .

63 ),

CJCIIKY KII J K 11 l1 r~ y <.;MJIIOIJI X <.: {J 1100 J,


pCJHlMCIOIYC ; . Y IIJCM J J}JJOII!C <.; K<>JII~o, J
I

ocortJJHJ

JJ1JIC'fl.

KIIIIIKY

Y IIH.:M J: IIII M

r u. t:t 1 1 >~lif<CBI.IX 1 111;t1


1~

JOM :J, 1 ) IC /11,111 \.: IICC I

JCJfJJ,

cocyJ.J .

HO 'SMO' IIO C

1 J, 110 -

. u e

pers

cr

JJi

(n,
).

) ,

n,

, i1 r

,
)

ltWII

. ,

r) rJ ()Cc rt 01
II111

111 0
( CJIII

BllpaBIITb

\11\l llt"I

CIIJIIO

. l) 1

1\III\H

pt iiii YIO llO.IIOC 11>.


\)CIIICIIO 11\)011 1BCL' III t)IL' aL' IJHallllt' L'l.' l tCp~H -

1\1010 Kll l/1101 , JI) I<IJ111 1.)\

pal'lllllj)l' IIIJt)ii <lt'lll , I L'

-.
\

1 1
fJ

. n ,

r1

. .

.
& 1

n.), :

, n

. 605. <1 n .
r

Boas-a


, ,

, ,

, .

. n

.
.

n .

(.

605).

n
.

n. ,

.1u

Noble.

1 ,
,

, .

1 Witzel-.

~ n
n 1 O 'l

. CU' II~

"1

'!r
~

_ , 1
cpl.sJ
lt ()'I'Cucu~rc
{)

...
.

1'

294

1 OIIKOO KIIIIICLJJIItKa,

15

..

(.

606).

11
I\t

!\l

. ce..J.yer 1t

11r etJllt t . ocoe


tctlt - IIC (.H' JXtiiii.IIBa ltX II

tt

(Torquatio)
.

606.

m<

Nole

(Volvulus)

,
.

Child

Poth

Nole: ,

. .

607,

, .

360.

'

, ,

: n

'


, n .

. n
,

,
,

.
. n

.
.
n
.

11 Kltmo

(lnvaginatio, intussusceptio)

Pur. 607.

Cl1ild-y

11

Poth-y

rr.

Jr.

, ,

"19-)

i,'agians itttssusclptes,
hiiI\

iYagiatm

intussscep

tu.

3
L)ii 1

n,

n .
u

u.

, n
.

75 0

~1 -

, ,

4-10

r r

608.

rr (.

:vt .

608).

, ,

Gross

2 0 .

. ,

, 1

, r . n-

u:r r u

yr .

C"JCfJYCl

110

, ,

p<.HJISOJI 11~

BMCJJHl'J CJ:/I.. C 1 ,

JlpOCBC 1

110

IHYHvtOif\IIOCT

J') 111

crc.

BCKpiA.l JHI

.,

GoJJJ,rJJitlfCJ ~.:

B '1<.:JJI.IX ~

fip10111110if

our,t'JJJ<> y; Ja -

IJIIJC'III

J ICI

KO.,J(1COI1III.J 1\0111 J J()MCJXl'l , 1 oJIJiii

r J1JIH

1 [) 'J

11

J1

J1JJIHIIJ11f11PYI(IJJH.:ii

1\ JJIJJKII ,

:::

t:

IC}I

LHYJI\tOIII\t,

'11\tepax, 1
Y llteJ Jtotec

1 .

t..

) C IIIIBi.ll ' JIIIaIHO

r,, , 1IIJ,JX,

J IOC.,JC

11II-

KIJIif.

'

eJJa 'J C.ill~l 10

: 11

JfaY-OSB

11

IIJ10H BCCII

tte

t ~~

1\)

1\()Jlt<.)

&IIIIJ\11.

1t111s..:

i1, 1\() 1 opyto t\.:t

ro

nr

tu :

609.

(1).

(); ()

610.

) ,

();

()

3.
,

. ,

( 11).

1.

resection

travers

gaine.

. n ,

(.

609).

2.

Mikulicz-y.

Witzel-

( ).

(.

, !\t.

11 ,

KO' r r .

3
r

1- 2

CJr

n ,

. \t

J r {)

r .

2- 3

610).

rJm r ,
J Jr

(1tcr

1 .

::.97

1,5

1 .

, n

2- 4 . sjgmoideae,
. rectalis superjor,

() n.

n n

n .

. ,

(.

611).

(arcus Riolanj), ..
colica media . colica sinistra,

r)

( ,

, n , n ,

, ),

. , -

(n, .

, n

n.

. n

()-n,

n.

colica accessoria).

(25-30

Jiu.

1 .

(. .

) .

ilcocolica,

JJ

) .

colica dcxtra,

colica mcdia ,

) . co li ~..:a

si11i stra, ~IIHJIOitJa}J C}t

HCXIJ/I~JIIt: ,

apt t:p~HI

(. . , . . ) .

--~ III pt,Jt:e'tiiO

298

'J IIiCT ,ll J<,

) .

611).

0 '1 , ~

J:

1 tl1r 11

1 t, .

1 1 t

ileocolica,

colka tfextra

IIll .

c"'lica

-
.

')

. ,
, ,

() n

.

(.

278)

n ,


. 611 .
. AMS
. mesenterica superior ,-
. co-

=
ACD = .

Jica media;
colica dextra; AIC = . ileocolica;
AMI =. mesenterica mferior ; ACS = . colica sinistra;
AS = . sigmoideae; ARS = . rectalis superior

. ,
,
.

media,

( !)

. n

. n

n ,

n ,
n ,

r ,

0,5

.
u

1 . n
I

n,

Zenker

. .I

IJ-

()

C fj'JJf

JI (J!: ,I11 !. ~s - 1U/J

per os.

(
) , n
:

1 per os - 4
, n 4 , 5 1
.

'J J ~ .

"' I

2- 3

10

4-6

24

n
. n

.
l

\.

1\tt.\O,

ltX

. (m t11 0 u

!I 10.t.. ~ C II OC (')fia ll .

paMIIOeiiIO peC 'ICIIIJIOI 1 altJIOKOKKt.\ 8 1\ltlll-

11 r

1 1

~ 1l\t)

299

. ~ 1 n .n

~: ~I

ntl. ,
n .

\l'fo

poJ\te

JIIOt

n11\1 .
l (n~t.

Hegemann)

. r

\.

'\1
n n

n
.
.

U.

613.

. ,

, ,

(tenjae coli).

, ,

. . ,

),


, .

tenia libera

(.

612).

(.

613).

(anus praeternaturaljs)

.

. \t
n ,

n l\t n (.

302),

!\t

11 1 r KIIWKII.

l 'uc r~t 2. I<11t . . r>.: )OC itela


':JJICK 1 J)O IIOII M

1/tJ

CC f1C/IIfii C

t c niH

tOJJCto 11
Jihcta

r r

~..: r

~l!\.

OJ\11111 ,

~'J1

'Jr

oJtociOJ\II

cyJJILt),

n ( 11 :

1.

mo.zcmoif

tt ", Jt

.? .1 ,
n n

nr

()::t

) n
1 n ,

) l\l
(.

(Littre)

n,

63),

(,

),

)
,

. 614.r (1).

. ,

n n mt>.

.
.

2.

1lenpoxouocmu

KUlUKU.

( )

. .

( ,

(.

, .

, ~

614).

) n

n,

, n.
n

-s .

'3 . oepa

JJIOI J r

MucBurney

nr ,
"~1 I>

.,

1 n


( )

' e!JJ,JJ(J r U ll LJCJJJ r.

J cJJc rt(J KJJII01

r n ,

l\.

11 111 11
t

c:,JPICIIIJY

-J ,JMJf <.;CJ'>O..-S III,IM

MCfpUM
I.I,

1 ~

t '/11, toJ
1

II C 1

rr r

4- 5

. r

aJJC.t ) IIC'JC

IIJB:trvi

<.: 'IJJ

IJH>B o<.;'Ja 'l<>~llto


Oll:tCIIOC'J ~1

lJIOB l

JJ.;

IIOII<tC'I 1>

11 poCfK 1

J\I

\.:II\

JJ. n t

CC , ~~II

Ja

1 !\1 ,

r11

Jor-.t

CIIIIO

ocoettl)

IIIH{>HHpi.)BaIOC

COCpIIJ\IOC 1\III\11 IIC It) R il) 11\.).'H)Cl .

301

r
1

(. ).

praeter =

+ naturaHs

, n

(.

Pezzer-a.

n (anus praetema-

turalis,

, n

I,

(11).
Pezzer-a

npOIIBOitTC

~m

., .

615.

615).

(.

300).

1.

Paul-Mixter-a.

,
. n
,

1t

) ,

,
.

) n , ,

n,

. r

'. ~

.u~1 (aJJIC) u ()

1 u . ~

Jlt,JJOCJI, 1

(cr . 300).

ll

c rrpa(:t) 11 JJfiO'J ~t: 6 - ~ ('At , 1 <.


IICCpC~JJI I.Irvf ~ '

lv11,1JIJ IJ

IS

302

'31JJJCf\aC'J

111 r 11
ri

IJOJJOC.J .

(Haas).

1.

Jl t)Ji'''~
Cl:tJII,IfKOM

<.; IH.:p(;CCCIICM 111

,
1 1101t n

1 .

) 1\ n n

1 . n

n n
n .

f\m m.1mu

2.

n ~1

) n -

: n , ,

n ( ),


n)

.
) n

. 616. ,
(1).
n n

n .

(.

335).

3.

\11

u/.t omepcmueAt

616).
4-6 .

3-4- -

) (.

366)

(.

proktos =

, ,

,
n

(.

(.

617).

8- ,

, .


10 UJ

JI

'j)J 'f

n ( )

6- 8

tJt-JJ 3

' r

IJHfp11e

15

r j 1

J . T IOM t

I1 ~ l J ::.fH~IC'J KII'JY 60JJuiUO .

11

., <.t

JJ 1~t 10 , .

;t Cl) cJCIIKo r

617. tii ii J"'IO\L))l, ttaoetaii 11


I ( 11 ). LH ){
IIC 1 Jt

kI

IICCKOJlIOIM.

i'\

"

C'Llii1IH.11C'){

OMCC'tC

DI1 '1Y

JOJ

n.

8-10-

.
,

n,

il) :

) ,

,
.

618. n,

:u,

( 11 I).

(.

621).

(.

618, 619).

. n

(.

1 .

622).

(.

620).

, -

Jl . 61!1. ctCycct HCtttt satt~1 taro xo, 11t 11 n (IV). n .


~ JcJJc

J 1

t u: rJ1 (, ) (. ). (, )
(, n)

304

118

620. ,

~ ().

. ,

621.

n,

n (]).

. 622. n,
nn (YJI).
,

:!

623).

~ r

Opa1oua 1111t

1 r

I-1

11 .

1I!II

fJ 11

(VIII).

n , -

r 11 (.

. 623. ,

(ANTEPOSITIO)
.1 11..11i
Mi~ulirz-o (.l))

JICI~YCC'I'BCIIIIOI 31111if

llsCpC'I

lla CJti' MOI\IIYIO "I\

11 IIC3aBIIt:III\IO 01 1\ei , 110 I1p11\1eptiO OI\IIi.\J\()8(\L'

[.1

1~1

Jiil IIH

111111~

11 CKYCC I ~ IIIIOI

' JIIICI

llpOXO-

C l11 M JI / III Y HI I( IIIIIKY ttp<H1 'SI30) 1~1 ' 1 1\ 1

YJJ~ PIIYHcl J I:J II:t Jl' J 1 1 lM 1110 CJ I C I ,

JICf'C/IIIC IJC !JX I; ii

''<.; 111

MC) III:\ J IIIIO

II()J IB ' sJ II>IIIItoii

~..:111. ; ~-

l\t PaLtl - el\t (1111). ) ttct ~'IIL'pc.ltll


BJIL' 1 TlCII IIC 11 ~ pt{HliiiO \11J.I II.1C 111 11\.'11011

11 . 111

tjOibliiOil

II

aCIII

tC

IIL'J\JJIOCHII>I)

\t)J.: IOli

J\111111\ll,

1\H)ltJllt '\'-\~\llll\.)lj
II()CJ IC

t_)I'-.L''Itllll>\

1\i. ncpoh

r .

. 1r

, 1 6ptJJJi1 ()l

ii

[ttif

"'' t ,,. fiiiK . t

..

KIIKH ~t r,
11 II~t (

tt.

n~

u:

<.: 1, ~

2.

;\t

1,

.,

f(Ulli/(U.

i1 1.
.\~

Jl

.J. I' .

n1 )

2- 3

,\I.

1\1II i\I, n

.\tI

. n

JJ,\t

n,

n.

) n

n". 1

1\I

( ),

~1

n .

i ,

i ,

1.

u:)J

/(u

(. 303).

UJ, .

KlllK

.
,

-.

'J

) rv1 ,

( ).

(.

u. i n

, L

11 .

n 3-4- - .

iJ ! c.;lCJlC'J
1 1J KIIJK

lJI

1l oJIiIIC!

r nrr

BMC JJJ a1 CJJ; IHU

1 ~

JJ) J J

pc.;KOMCII/IYC'IC

I( I/11\ If ,

1a upt,Jc

MOIIIIO

\1

.
n

~t

n.

1- 2

1 .

1- 2

. . ~ (.

ap11IIOMO~i.

625).

1 ut ;t KIIWI\H

11U/

IIOJ1HCII/IOI "O

J) 11 r , Jt
1 10 I1 'taCJ ' 1 OJ IC'J , KUK IIII
~ i

624).

KH1JIJ01

U 1

'\}l. IICpC 1\al\111 ttaXOIITC THI

11 rJ .. II C I< pt, ~ t; c' t J J ')'J KIJJK. t:

IIii

(JJH; H O ' 1l (o f; J,J'IIIO lltJAr JIJII,JX) fioJJII,IX, ll:tXO) I}I-

t:'l o1t1

JIHiY.C ~ fJrc.;JIOM COC IOiii/JIJI , Bt,IIIC.:CIJ.f Jt 'j fiptollllloii

'1/l:tLJIIICJII>IIit

t: 1 i1 1111ii
JBIIIII)

1 /\1,

~, . ,

Ol' pl'' H)I\

pO\.t)JJ.. 'JJ coatJtiOI\1

I()JH..:J'()ji

1\.lll\11.

.
J

62-1. (l).

Jt 11

. 625. n11 ( 11).


I<I<'

, ~I I<,

~ )

1 ,
(. 626).

, .

(.

1 -2- ),

627).

11
11

r
~r LJ "3U11
..

rr

Jr~Je rc

or r . 10- 20

1 u

n ~~ epr..r r ~ //J r1

"$'1u 11 ~ 1 }J ; r $r r .
J}rr

urt r 11 r LJ

'JlJJ IC I<Jif

IIOJOJOISI01

OtCCII~

XHJ)ypt

1 1 HJI
IJi.IJIOCI,

rr

(.

rSII<I'ICIIIIC .
1 'Ji/K

299)

oJII>JIIIIC'I'BO

IIH 'HAH<tt:MO ::-

f>Jf>. t~ t<O. IOI::tl):'\t (1). ~ tpll~' ~'PL'I ~IH.''


1 U~pCIII~ U 1\)JICtt)li Kl\1111\l'

. 628. (III).

627. (11).

r-.~tt

(.

628).

.
,

, , .

( ) (
),
,
.

Lembert-y (. 629).

n.
n.
-

( ,
)

(JUJ ,
, ) ,
r

.
~ s ,

w1 n

--....-.w

:~v

: -

D4 DDNUd

) ~11

or
:r11 10 r


II

.1\\ 11 11

np11

r1

o ii )

r.

fHlKO-

6)

rr, r

n..1li 1 i.

, );

't

ll\t

r.

631.

~t

t\

"1

..\I

ACD =

l' liB.
'

(Y.!:A<i

colica de:xtra; AIC =

(l).
. colica media;

632.

: ~ ,,,,,,cpc"tlioGoJooli

l ' lfiiiKit

Jleocolica

"' ~LltcJ .a t11 <t ''


mcdi

) ' .

!\.:

.1 .

(II).

(1).

~~. ~,;t,lictl

Put'. fi34.

CXI..':".Ja PI..'I\.:J\111111

Bot:CIHIIOI\JI\.:11\11..'

1111\1111:1

lltHI~p~..llltH'6''JH''IIIIHI

II<.'IIPI.:pi.IIIIH1('11t

1\1\.:JIY

,, 111 1\ 111

1\111111\11

.-, 1111 " 11

1\111111\11

11 ' 11.'.\1

1\111111\lt ( \\).

tlt\J'.I1t'II,\III

11 ,, 11 ~pc"''''6''H'''III,,ii

635.

\1 ()

(1).

ACS

= .

636.

r 11r (ccJtC1CIIOtro)

(ll).

coJica siistra

tJ

, 3 n

. ,

. ,

, n

vt

!\.1 ,

~ .

,
. ,

onyxoJI

n n

. (j 17. s JI. IOIHt J IIJoil 1\ llltiiC~t ( 1). ' J lt.tl\t


oGo ~II ~ 1 3 (; 11,, S
. s i~I)H 1it/cac

l'm . fi38. Cx~o:l\la p~ll.:l\111111 c'''""'IIIIJII)i IOIIIII\11

<11).

Bocctn-

oiCIIIt~ II~)I:pi.II\IHICIII 1\111111\11 11)'1('\1 ()ii) atbl~'J(\

1\1111:1

1\ICJI)'

tltllll\111

1\III\111

~'1111\IOBitIIOfi

t\IIII:tl

640.

r r

(11 ).

10-

.
. 639. C\.e\ta rr J\tI<: ( 1).
) . ACS = . colica sinistra;
AS
. sigmoidcae; ARS = . rectaJis Sl1perior

(.

-.t.

.1
(. , -

()

- ).
,

(. 638).
.

n ,

637).

1- 3

, ,
(. 631).

(.

639).

\lf (. 632).
.

1 ,

(.

(. 633).

640).

l \.1

r .

r .

)1

(.

634).

u n

u n

, I.J 11 11 20
(. . 1).

Pe'Jel u(L t ( ) ta
Jm.

J 1

ICJJuC 1

11

, r ..1
('J~JIOM. J<~tK IIJ')<tBJI<> , lll:J')CCCKHC'JCSI JICBa

r r 11 ~

{J

())/ (J '111 () ~~ 1111\ 11 ( (.;. () 35).

IICpCpi,JtslfiiC'II,

Jsi:tCrC

111111\

IKCiaJI~I1-

1 j')i.IIICBC()JOCIII

MIIJH;OCIOMCi1

( 11. {,3() ).

Jll.' Jf'/

fjiiJI

CU ? fiJfftlf)l/fJ/f

1./1111/, .

1'11'

fl ll.

11 :~

llpOJ, IOIHIJI lk 101\IIHI

11 J"l< HI ' S-

HOJJIC IIC JHtX y:tJI \: 111\il IIIIYO JIII Cl\1-

1 1 11.1 ii
0\l~f'\IIIH

' 1:11\ :lll'lllllaCICSI :.tHOMIIII\1 IJ,tii

64:!.
\

llt)C . J~ H'JaJJt~'li ~\"1"'"~'11-

lt) 1\11111 t)\1~('<\ 1~11 ' \:\1-\ 11'111 L\Hl' 1 C>l

~\ ICt)<\IJt)C\\):\1\Il'ii

11 .: 1 111\lll~ii

311

1~ t J~t i 11

nonepeJI)'IO

n ;\ noanott t,

1- 2

11 () il . n

: TOil KO O!IOBIIIIO l

3 1 0 \t

.l I\ \lii.
1 1.1

n 011

011II

!\t

.1\1

'\1,

.J.

4-6

r
.

. n

n .

1 .

\t

1lfiOh'I110h'O.z Jmo.u.

1\t11

( .

leOCTOJ\IIIe

641)

. (

n ) , n n

( .

Jn11

. n n
n\1.

642).

KlfKif

n, n .

30 .

( ), ,

.
r

Ttendelen-

burg-a.
n

r,

n) ,

. (

). ,

t\t

( ,

11, ).

, n

, , .

( ) ( : )

ycr

11u

r . r

n n n
I11JlJ f

1 J

., t
y<) DJte 1 11 1~ t: , pa

ll .

11

IICpC ltt II OC tl, 10111 ttoil 1Cll Kll IIII


J

~~11

11

IJJ 10K11 fi1 1.1J }1 . 11

C~IC JYC 1 11 H l s BO) tl1 1 t,

1 Kll l\1 <,() :Hi M , lJTOl)l

G 1 oGcc:c.fell " t; l ~ lt > i to lttpu!Otii / IOCJyJt .


Jlf'i.JH )(10f"OJIHCJ1

12

JCM ~1 KOJJ H\ I OM IIII

f\ 11.1

11ptHt "O liM

1\t

, 11 nool\ty

30-40 %
{Wangensteen) n

\t :-..

lr-.t.

.!\r

nu.m .J1Ce11uu

l1 II oJII> II O O.

).

l\tn

octOJ')(II III C: IIK OJ t rol\ tiiH ,

l"o"Jt)liOJ

1\J

3- 4 0

. . .

t.

11

t.

r-.teatc..:lt.H) t' r n

1 .

r1 tt OlHOC&tlC

1J J aetllt 11 , -

JIC

(.YJ"aCIIJIC

JI IIC\1,

J\1(''1 iKl

pOBJIIOIIIMOI

11

JIC pOX0-'1111\tOCl

lf 11

nepopa-

npo113BCCIII
y,taelCSI

"l~l l\l\ 11 r
llllt:

.iiI)

JKCI1p<1UIIIO,

()

8 70-80"~ . 10- 15 % .

it3

11 JIJ\t . 1111),
"'cax \) coclOIIII npeIIH lep. t:

II

BOJ\IOIIOII

JJCpOXO~MOCl

: 1

l ,1111 .

11

11 ,
J\1 ,

11 ,\ 1

\.t (

JJJ\t ).

11 "v1,

11

)~

III ,

KJIKJI.

1\.

n .
r.

643.

11 r: {l).

r<

.
1/,

\1.

.
- ,


n ,
r

Ji .

11u 1
1111 , 11

yr

11

Kl/1111\:1 1
1 11 1 r1 r anpa
!ICII IOI ( ~1 . 643) 11 OLJiiOBpCMCIIIIO J\
1 CBIICI t~ . l 1
110 11 SIIO}IIII IIC:OU XO .t-HIMOM , 11 1111.
U ~

11 1 o pJt 'sor .11

11 11 ,

' l . lf t

11 r~ l ~~

IIJ'~I-1 11 Mt1

~~

,; 11

1C III'I ' IIII(

~laC ' tJ, it 'J ~m\1

IICC
11 Jlat fiOJII> 110 1 IICC

ISI,J X O)I >IIIIL:

~11 flll( a

I - IIO

II C i i.III Y'I C ~I 11<1 !a,IIIIC piOtJIJIOJi

C I C/11\C.

Mof311JJI1 J IJI HI ; ;1 ~1111 ~ ii

1'111111<11 11 pJ,tciiKJJ

Jlp O I.:X 0/ 111 1 t)(} l.l ' llll 1 () ~ I( J1111JII ' J CI'IIIIIOC 1 11 . l'JI Y 11aC

I)IIC.
11\IC

(>44 llp.\IIOCt)~)\\1\HH

11.'\\111\:t \

IH.I~\\\1\)\ (11) .

P :l\ll.'

ttt ii ~'-

ll~'l~llt\ 1 \IH\- t1tt\'IIH\II I.' IHI \1\11 11~)~ ~~ 111.'\'I.'II \1\11 ~-~,~\ \\\
1\ 1\ 11\ll \1\1,\I~I llp,\11~\1 t\ (111.''1~'11~\'I\1 ~')) 1 J\,\

.. l ..
' ...'

....

. 646. rJI (

. 645. r (111).

yr

KIIII( r r,

644).

i &~~
DIIJ'IIIil

,
,

r r, r

DICCJI'OI8

6-7

JI OI8il

Ji: .

- .

(.

colica, . colica dextra aacJroaiJII


. :
oa.ca:allii
(. 645), D~JI()IC'QI

. colica media

, r..J(()'Il

n .

ero

~~

:.

:r , ,

,
1

s .

r1po
l

DiD &IIU

. OoicaJIIII()C -~......., -

coli

JU

m di ,

, yJJcr

.31

LJ

11

( .

646).


01

10

, .

(). n

6-17.

() > ()

(.

647).

, .

>,

\1

:,
,

6-8- - -

,
.

(.

648).

, , .

.
1 . .1\
11 .

Jit 11ii 1
l't . t,fH. flpao(;r''l'<'r

CM III ' oJJ ' JI\ 111 /'VHHI

(VI).

l>p1o1111111a

J<lllllC/1tmC/)XII'iC J ()p i1JJIIIJI!if IIIJJIIJ(; I / IOJJA<!Ia fil.lll j)(;KOII


~ff)yp!H JI ~I

/HJ

fHJ ~IMIJII\IIIICI

1/0JIIIOC 11. 10

JlOCJ IC

BCKJ11>!111~1

11 OCJ\10 l'pa (.)pta IJ(.)H 6pi01111ti

IIOO C II1 <\101 BOIIpOC .) pC~CI\1~1111 11til'p~I\1)t)t)


J ~OtiiiOii

KJJJtiiOJ .

011)\0JII

t)I\111111\l'ltk'

J/5

649.

1u n

( 1).

651.

nn

(111).

~1

,-

(.

11.
-

650).

- , -

yr..1a

:\ ( .

649).

10

KU.

t .

(.

651 ).

BOl\f.

.r~ i'


1\tOll ltal .
,~.

110 1l\1

'11

.t-
1111

!\t

IIIOJ

lcp..:>J III 'Itlllll ICJ 11101 ( 11 ). ~~~

I1 IIOII~PC.:'III!,()fl)lfi'IJII)II 1 111111\ 11

J(;

11 I.)11 1: cee'Jcttt.

opcetJJIL' l't'e \cll lt \.

/' lj ~(J 1' 1

~\-

10 1, 1 ot)l 11 3 1 cee JctH.)'tttor

1\poool .

MoatJ t&I Jao 11 11\)t

, -

652.
( 1).

()

653. () t
(II). ;\.f

(.

652).

, ) n

\.

-.

'\

, !\.

.il 1 .

r1\

n .
, )

;...t ,

. 2- 4

1 .

\1 , I\ II HII

t u;,. l , ,

IIe (.

''J -

IJ }! 1

IICII(1C(11.1BIIOC'IJJ

iCIICM

.l\t II\11, ) .
l

SlKI110.

/J/ IJI lla O

'tt:ttt.

acp

654).

:> J\ t .

IIKII

11

~lle\t

.J. J.Btt~tll ) .1

tll 1 l\.101 1111\1

IOI Y 'HtOJJa 'JJ,/M <.:cpo-c~.,;rort,I M tll . 1 o

nr IIII . III ~111


Cl\1 .1\IOB II,il.IIOil KI\11/KII 11 , 1 "\,t~tlll.:'it

Ji3 1 tJ(.tBJitt1~ C }f JJ<;:CK 1 'S<IJIIIC lla(111C 1 aJil,/IO -

11111 1 i.tJIIOii

111f l.:

t\

IHCtt}f i.III:IC' JOMOsa OIBCJ'>CIC (11>1i1 a lii~Ja

!.: 1(1CM~IJ('~I

YMC /IJ,/111/11, ((1111

1:ti/HII J,

BC~IJ{'OM

(,'j ~) I>J>IOIIII/<1~1 1/()JIIIC ,,, HIKpi.IIll

c ~ fiiiCJ IIIIIt, 11:11 J tyo f)t:.

ot, :tJJt:IIt lll'~i pl'll:ta.

rpy iiOCtl'ii .

1\IIC

1/a.llOL'IIIIt'~l

-t)t\

plllti~HI

llt) .Jtt t

;li ()\ OCiaHJJL'IIII>I

J tpt'lla'~I.

IICCI\t1 LI\II\

ttprct~t.ct

't:t"P''r:tt'tt'H

11~'

I'Jt'

1 ; 11 r
11 O'I
.

n
.

-
-
,

.
n n


(.

655).

n,

5- 6

654.

. n ,
n

f' fJH JJcrsOCJ')DftltsBt


1 IJIJH

1 1 Jtlll.t

10JICJOI1

I CM it

11/IJKII,Mit~l

, Jfa

(J) ,

i1111111~t

'J: I/ IIIt.:li Cij1111111110il Clt..:lll\ 1;

lsH 1111.1 IJIIYIPCIIIC /11,1 mt K(I lt Mtl'tCIII'IItK

Jlx

~
~
.~
~ > n
IIIIIII;Ii ploiCl"IIIO ll'j')llll 11 1~1\ JI~HI..

uc. ti'iti

ctlt)C' 1 1tHIIII

, ll)

1 C,\\111\t.\JI ' H\ 1 t)I\I '

1 011~ l 'tH 1..) .'II

.'I r .

J ' OJJCa KIJJlJKH

cepe-

IIII tICpC'LII0060OIIOii 1\01/ Clf~10BI1IIO~f


(.

656 ).

11ii
~t,

I' CiJ

. 11sr i

1, u 2() ~ l:.
11 1 11 r J ~f

r t1 J tetle11e

1 reprreo -

1/JJ.

1902

Weir

.\ii 1 ii)

<mtu

r .

IIJii'i

KltKH.

1 , .

r, ,

Brown

10

11

1913

n,

r1

\t

.
n -
.

. . lJJ..

::\t
. .

II).

200

. .

Ravitch

1948

Wangensteen-a

Goligher-a,

, .

\1 ~til

n .

n :

].

Drobni.

n n

.I . :>

r n Nissen-o

J 933 .
2. ... ,

1,I

Goligher-y

llrt'H.r r r11u llecneuuecu


t \1
J/1'

., fiK 1

Jac; ' ( ~

~~ ,

r-

P'Il'~c, L}J .

, n
.

)
r

l.

no~ollt)

r1 11 J 11 n

.:~ itr..t \t II

JC~ J , ' f }l.h'('JII,JM '~tioJJCBJeM <.; IICJ1 'H3CCTIIO

. 1.01 3fXlC1 }l

JJ !)J/IH lfl: .

Jt

llp

1111111J

C'i C pO ) IIJO 'il:paii ,

IJJfCCf'Ba

)I ~ CJJytJaCB ,

.: oL:IIIIOC' f
oXO/tSJ 'ICH

1 JJI,JM J IC 'I C IIIfCM, 11f1C/IYIIPl'/ItiiOIIIM ~

f bl1'~Mt l/f0J X

J)CMJICCHif .

l)oJJJ,IJO

itpBI<<H: J'

II!\I !\1~11;.\ 13~' 1 I\111\ 1

r 1111

ra t 1 t.

cyJC<:I I~ ,

UOJ\CBaiiI

111 .

IIBL'I

t)ll

t).JIit'ii
l'

'L

!\\t)\IL'Ill':t

;,t,..:;,t; . "'"CP~llt>l

"'6t'1. -

tleitac

..1r .t

\\(\ i-.:IIOl 1 !\ 11\BHOit Tl'IOC 'III.

6)

c.ll'au.

I(I

J1L)I\i..l3ao i1 :, u

n11.

.1

&

;t

111 r

A\IC'11

n.

r .

10 c:.-r

1 .

n.

, .

II

~t

\l 1 . t

(.

\t ,

) Oc. IOJIC!Ielle

2.

657).

1n .~Jm.~\.tu.

, ,

\1

3- 5 ~

n,

. n

), ,

, , r

. ,

, .

. , , . .

318.

. r

- .

, .

(.

366).

\1

u :

1.

paocmopollii

.u.~I1u.

n..

, , ,

11 n

. . n

313.

1 - n

rt)

<;u 1 1 ,

r 1

r 1

r IJ~

jQKatiCCI

r1

r t

10flClO I0111JKH, 01r


11~1

HCIIHOM

ot

11u

t u

11011

'ICM,

IICJ' CCKaiOJC~ JI 'i 01 CICIIK HC'I HCO-

OfH1MOCJ

s ~t

20

, ,

:t .. J 11)

r 01 ,

per t

nu

,WI
. (.

658).

..

3.

np111110i
XIIP. 'JI20t

- u

11

ul

Pur. 657.

Kit sclme-y).

( l).

658.

'l n

(11). 1u

Trendeienurg-a,

, .

371.

~.

n.

cnpa-

. ,

Kor;Ht

(.

r,
rjBJreaer

., r

659).

r pe jct 11 0 1 r

lf(I rro;cr . pypr

(J/1 ~ yt.JaCl

r rro roc 1 , Ji'r


:J //1/ 'I fJOJJI,JIIYIO IIJ10MCIIOCI
, o c<tJJ IIoy <.: r . 376. 1)
~

t:

r<.::r.

<.:

r r' r <1 JII,tro rr )J<'J r 1111 rra 11-

JtaiOI C fl: ptyro s 11rr.

4.

cf)l'io/I!t . r ro ;t 11 poll 'moJrrrrJ,

~ ~U

1 1 CJJJ,JIOC 1 J,JCJ ,

'11 oG1.1

11

1/ t:I J /CJJ IlOM

tt

: ~

, .

, n:

:>1

3 .

'

11

na-

p11Cl HbiiOi1 piOUIIIIII.

. 659.

r: pi.lIHI 11 t\ 1 C}l.

coi\lt.t lL ~~ 1 1 '' 111~''1 ''-'"

CCJIII 1 011 6p10111-

Jioii

f/OJIOC 1 11

J IL'/I<.)jj

06ra1t1~11111~ III~J

t) t,\11111

{1). 1\k-:tt'

t Jt)L'IIIIH 1..1 t\111

p;tL'-

11,\ IIL'J'IL' \111..'11

t)pl()\111\t)jj C'IL'II"('

J~l

te

.1

, .

01

r~t,

n. ii ,
.
. ) ,

) .

. -

5- 6

1 .
;\t

: , l-t

661.

( 111).

m.l

IUI

5-6

(.

660).

(.

661).

2-3

. -

.
.


~!i

.
, }II

, ,

1.

Pm . 6MJ. 1u11 r J
J t

(11).

llJt Jt

~ li J

322

DiW'J

8IC"JI'OI8

(M,tyu ).

1 Ieo(eocrol\JJIII
.

110 n
. ~t .

'Vt

r n <<. KOIIC> ,

> .

I > (.

663 ).

. '

r ; r

i\t n. .

lr

l\t

if

~r: :if ,

l\.

r.

<

, ',
11 ,


J\1)

. n .

. ifJ
n

\. n
n > nw,
- .

3. llt .u.
. n

. ,

>

11 (.

168).

.
n

(.

662).

2.

lf.I.u.

. n

n,


n)

nw I<. -

663.

:-. . n~"' Ft

11\I

H:lOIITb

:1:\1

')'

<<.I{ )> <), ;: > (> nn


t (<

> (> .

1 tt

Jtt.

Ulll ~lCpCl':lJI IICI.:f :llCI'~)~\01 ) CIIOCt'.)' (\ 8 t')>

tr

>.

L)ll)'Xo 1

, r JPIHO

'1 n '3 01~r

;\103 ~t

nn

(. . ).

i1

<{ .

~
\:

no

n . 1

t .

r r

l\ II

.\ . n1

-,

"v1

.
.

(.

664).

(.

665).

<<

(.

666).

. ,

, ,

u .

(.

,q

667).

.~

McBurney.

33).

(.

p(lc r r

: . r l1
M i:1 J Jt... oe

1 r ,

eoX OJ IMUC'l

I IOJJ()C 1 J...

c/) X I'>MfJ ,1 . 1~
r .

(f

IC' I OJIJ.~Ko ,

IIUCKOl,KO ') ro

11 l:;J

aiiiiCJI)J')K ' IUM

ra'JpC1

He-

r 1,-

OJJell

blll,

f i:1 , ':fl CIU MOIIO CIIOKOIIO llf>HIO

324

670).

(.

671 ).

!)
n

n
,

, Z-
(.

672).

r 1... r1 .

669).

, n ) ,

(.

C.\t) , ,

2-3

668).

1- 2

1. (.

(.
,

2- 3

11

. t 01

ltaC'I

11

110

Ltac

rl\

tt

tt ttI .

66-1.

nn (l). nn

665.

(II).

i:t~

666.

n (Ill). ~

. 667. !'vl ( IV).r

/J

1)68. IICft/J Jt Jo sf ( VJ . tm l, r 11
orpocra

t 1 11 r

t>6Y.

m1, 1 f \ '

J >.

Jf

r> ,

325

. JTOT

1 cJrer irr r
r o rpocra.
r r :

r,

1r,

ur

Z-

11 rr 111. ~

u r rr,
111

rr

O/llra (. 674).

fl r r 10 ,

r,

rr

. 1 ar
.

t r r1

omJ< llellu.~t.
n n

J .

670.

(VII).

208

n.

. ,

(.

673).

(. 217).

01

n,

. n n

671. r.:~r (VJJI).


r1

326

.iur11

r
tr

672.

(IX).

Z-. npo~

J\J , JJJIBO IICIIMCilCJIIIYIO (tCTf)

r JII 1

lf 'J

ucii (.

675).

: rt n
.

" n r, r r

11il

ompocmm<.

.tOc')'ln

ofinapy.Jtctmll.

n '3 ,

673.

n (). r

.11

11

ro; 1cro

1111

(teniae coli),
. 11 r , 1
n r .
r ,

01

.

,

.

,

(.

676).

n
.


. ,
.

674.

(XI).

naue~t n

. 67$. J
Jt

n:

(,X J 1). 1J.n11

'

:J

IOJ,

py-


if.
t ,

676.

327

I1111 11<.:
I

IJOOC r .

,. \1

r)fj.

11

; r 3

nc1

. , r

C1pOCIIe ,

Jteut x

fiJII

11 rr 'J , r

>

Lferc

JI npO

"J

1101 11 r, J
,

677.

11

' .

n-

r r

m)11 ,

rr

'3

I ~ 1.

nn

\t. n 11 anneflJmo

..

(.

r ,

ileo-

. ,

colica,

. n

677).

?.

\1

\1:v1

l{ .
.

:v1

! ,

. ,

n .

, -

, .

11 .

n ,

~1:

Jll t ,
11

II Ooc r u

308.

~t

BpCMe iiH

-- 'II> 11pOJJCe llb

'1 O liKO

(11

pClIIYIO

.,

IOC 111 acttccca,

' '

1\UJIOB I
KIIJ\11 .

IIOCJIC 0'-IH111eHII IO-

~r

6 S

JJOcc

&f

!\t

HJfJ\111

Ko:>f\.-y

(.

678),

, 1 n
tt ,

~t

1. 111 01,

o rrc:pa111 .

f l p11 OCJfiOI\1

~t . Te~t caJ\tM

DLJ C II ae lfti O ) I'CIIKC


1 '5 I l

r.. ,,,
Jl

I II JI

1 .
l

3 111J C II I11LIII C

IJ\ItCC I O 0 1 f patt11 C IIII O I

O elll>

~-

pottCCCa III1 06 1 0-

, 1
l

r ,

,
.

, .
,
.


, .

. 678. ,
r ,
(. )

r ,
,

520.

, ,

.
,

,
,


(. ..).


,
,
, r

iU.

.


iD
,
. 1

R
~


[J( .

= )

, n I<

r, ,

S-,

(.

rectus

, n

III

....

15

n,

.
,

. m ,

, .

--

2- :

canalis analis

(linea anocutanea),

rectum.

() (:

linea dentata, linea pectinata, Iinea sinuosa).


JJII

8- 10
columnae 1ectales Morgagni,

'mr. .
111 ,
r()

111

~ll rJ . Me

JIY u
III,I IOI(II III.I ,

1J J

valvulac ~e miiLtarcs.

11111i1 r c.:o(>J!HtJt 101

~ ~~r, ~uu> JIIIIIIO.

axoJJ~ ' I

1t.Jae J,J e :.aJ JI,IJI,:

D 1Kj)I.IIJtiiOI C}l

1)
r1 r

1,1 ,

l.:t

1 H ~ \')C' III~ allaJII,fl

CJIC '~,

a-

llaXOSJ

IJH1XC 1Jty 1111 C MCJIY ; .:ii 11 t-.1 1 -

tl 1 (. l9).

. 679. n u n kiiDIX8

m.

680.

phorc<..tali s

n n , 1

u 1

(pars super-

ficialis).

).

(.

continentia =

, , ,

r :v~ (.

'1 .

680).

JIL

(pars

profunda),

. ,

, -

n.

(.

n
,

nu

\1 ( . sphincter

ani cx ternu s)

11

. n
r~

,.

t ~t ,

., <

., o r u

, n

1111 n
'IIparet.. IIH

11

1 OII

ll1

u,

1 HaJ1fiOJteC JJOBCJ1 XIIOC"J 110 I~


1
,,., (pars Jhcttt:ca), rirt

t111r

ttccuJ tOJX 'tactc.

101ft<

I\t n <<>>.

HIIIIcpa11.

ll apy :HI

levator ani).

i ,

., nJiaC1
,

n (.

681 ).

KO J, JIU , ) 1 IHliOII~C.:I aaJIIIOC OTHtp-

C r . 11 ~

t )l tJ

III er, 1111 ,

- ,
coel\t n
n .

r (. 682).

r .

ii ,

li 1\ti l\t. -

331

.

.

(
m. sustentator mucosae

cosus ani

(septum transversum).

i("I
(. .

681). r

m.

DJ:JIDI.CIIIJ
10
.

681.

(3)

(1),

(2),

(4)

r .8
r . 1>nt811

Bacon,

(,

-
.

: .

'Jr8:~

tre

r r r it t
. nt 3 (; .

"I,

ceuopoil IKOIImunenuu .

.t. n

(.

rcctalis

superr) n,
.
,
.

n (.

recta1is media)

, n n

. n
(. rectalis inferior)
(1 n
) , n
(. 683).
u n.


, n
n

Morgagni

n ,
(.

684).

684.

{VCI

n.

, ,

v. cava inferior)

n n
.
nr

r
11 u . nn

tJt: CJJai\Hr r -

1f1iflt .

Et,;Jt

ttu 1 ,
JO JIH MOIIO \ 1, 1 h:

II r

r '' . ')'1 n
K JJKI1 1 JtaflOM IU 1 II, KUTO1

I"OC, rr11, 1{;r r 1.

;-1 tiOifOIJt:Ho t 'Jttl 11J1

t.: r

IIO.,IIJ IICIIJI~HI

lil.1

'

IH1IICM

t;llrcpa

III C J)BiliiiO.I.
OJ p~~Kt.:

saro

Jt

i.:tll11 1cm..tft

~ BMCIIIa It:J ibC 1

11~t

IJJ11J)ooJt 11pctpt<11it

~;t
KIIIIIK,

1 attcii .

11p<>XO)l}I~C

~ 1

tHt "IM

; 1

Jttlttcp

~5.

~t 1~t~I\

~~tcrea

"
nn

333

) .

!-.J> 1

11

t\

tt n 1 (spatium

n~

ischio-

JtX

rcctalc) ,

l'J apl>CPO~I II J lll.\ta 1 il~leCIOIC

, r 1

."v1L{I,

lt)ii

Jt

11

11 1 .

11 J1\10

ll KII.

,\t

1101 II

J\Cr~pHJ\1CIITab11e IICCeoBaiiii 11 aG

, [.

1111

1\t.\1

11

11t

nn.

ii\1

11

ll

Per

l iCII 11 n 1. 1 1 JIJI.r-.j,r.

rrpoc 1r .

nn

t)\f ~111111 ( )

IL

nr. m,.

J\I

rt' .\1

11
.

n11111

IIJ\t n

'"'

on)'X0.11f

ue .. :: 11. n

n.1l\.

11

pae.J.IIHeHIJe

npoc1

t~t ,

-.

J\IeJI\HI

n~

1 t 1

I\. (.

\'irecta]e. spatium subserosum pelYis)


'-1,

- ,

JI

r :: ~ ..

.\1

rt

r~ n

. '1

n1

: ,

(piiC. 685).

l\reiOI ol,'fJJ'.Jica

01

(spatin

686).
pel-

~ 1

. J\t

. r

:vt,

1,

n.

\J

n. ,

n .1 n .

, n

a\rriy

l\

- ,


,

.

nz
s

no

X.IIDJDI,

r,

yr.DJi..

n .
11 proctodeum.


r ,

81L'ft;

aau.. . .

. wl
Ptu

~6 OfiOJIOIIIOItc 11~ ~, 1rJ

:~ pattc 111 1i1 t (1

334

>.

n (2), (3)

. w

.
i.:\t

n n :
(

u. n ~r

ii

) .

11 !\

iI !\I.

1.

.(1

( . 687).

)'

),

.
u

2.
( .

687).

n .

. 687. :
(), (),

(), (r)

3. t
(. 687).

(.

. (
)

.
.

4. :-. (. 687).


r 1
'J r .
3 1 , , ,

n
1 Jt r uut .
1 r
1 <t BJJ C'J ~ u .

J i~ t 1 ,

--1 :'J ccf5c, 70-~0 % uu


f:J C:IIIOMC:iH U 1 COttC'f J '")JI'ICpn-ypofCH fC:ItblM C ItiJ IOM. lfOIIOf">OiCIII/X /~CUOLJCK

MO~Cf 1 IJC 1 ()J flfiiClJII.IIt.I ,

IIJ,J f'CKI I J")CIMeJ/OC IIIIAH

C IHIIII .

f">CK'J oysar

MaJII.KOB

688).


.
,

, n

\fu .

ptt t
11

XJI(1Yf">IIttCCKO npaKTIIKC ~II

UIIItt

r!t

11

1ti1

llf">OIHBO) ~II J

1 OJII>KO

3-

t>

pa

n
~t1 I n .

335

688. -r n . /\

: r (), () , n (); ., t: (),


() n ()

~ ~.
"vt ,
n w
. ,

1,5

..

Rehbein

, n

n :

1,5

~ .
,
,

,
1 .

.. 1930 Wangensteen Rice n n

1 n

n
t

1,5

.,

.t:>~ ,
n

lm-.:>~ .

, n .

11 r L -=t r ,

OJIII O 6L L 'H1Jl11C flpOXO IIOC J BCpCl , nI\

1 . 1 t

:! Ir &, BII '3,


f!OJ ,
"P 1 J 'moS~ ' r ~111 r ~11:

OCT)'fl

.~Jl

11 '. 11 S~.

1 ( Lt

u '

1 .
: ' lt, 11. 8

IJCpcc.:JJICI JuJ C}J 11 'Ji1J1

.:

/JO

CI1 1JI/ U

194

011 parrHJ1

31(;

ofic J';s Jt<t

'l ~llo 1

Cll

Jt. 1 }t

11 IIOBCpX IIOC'J Jt
1
oJJyfiJJJt JJ 1 &t
.: s rotrm t- JJpoc ttoc lllt.t r "
r OJ

II JIHC I Jtlti,J

1~ 1 .. -'l
1:IuS

tt

r~

" "

01

ero

11)J 1 t1 IIPIO\tu ts.


tt 1 lt 11

. 689.
\.f

(1).

690.

(11).

n . -

(), ()

(), ()

2- 3

.1.1 (.

689).

. 1 ,

. ,

n ,

(.

; ,

691).

, 11 .

!\t

11:~,~. ~3.

1 1

1\t .

c ii K'I c pa, 1

twr

11

CJJ .

BCtCpJ.~II1 1~ 1111p KyJJpii O II()KpCII J JIO{) 1 1 OIIJIM


rtI J KC J Y'J<>I.J M

JIO Cf

(J

(. 690). , ,, cpt.ttsa, 11

Y/HtJJIOJ '~bl/I )J ' C I CII K H, CJIII ' HI C'JYJO Jtp11111BO'J '


IOJ1Kt1M K(:lJYJOM 1\ 0 it\JI , IIC.JHI X 11pl'J ty11pl'
JICII IIO iMOJIIH py J ~() JJ C' J t; JJO' ~a pl'KOML'II ;Jyc 1cu u'"s r ' aaJH .. II t'e 1 11tc 50 %

}>

(!\t t)

J t III 1 l )' )'I .


11 1 01\1
'-lt1t:ll>

MI>IIIJI,

IIO I\111\1aiOHtCII
"

11

v
:~a IIIBI

BltC JICTJIII <.\ 1 i>JBaiOIHI 1111IIIJ

t)

11(10:'\
t ) ,Jt '

...

1 :. llJ11\IOII

KllltJKII . Pa 11JOL't 11 oJ H)CJJitl' :> toli 1\tLL~I paJ-

JtJJ ' I~ IICI1l\10C' l t)UICJ't) pa113JI fJHI Hllt 1\-

337

. 691.
~

(111).

n
-. n (),
()

. n
: rv v ,
: ,
~ .

) .'IJI

J'..

MO:~Cf

Hf)U "OJi

n ().

(.

331).

()

'

<~ . CHl/I JJCIJI r

JJr rr ~ aJta

694.

n 1 n r1111

r rm (11).
11 r n Wil
()

rr

318-

n ()

... ' IJf>OXOJittOr r1 . n


JII .: CJIIIIKOM K'.iLt () 011

ICI . JJOfJ'

(6J,

693. n n
n (1).

l'tn. 61;2 1~ '/.'t


,

tJr-t

Rhoads-a

Jt

695.

: () ()

, -

n ,

, ,

r ,

(.

692).

- .

iL

, ,

& ,

(.

1 n

, .

J (.

694),

693).

. n

r(1 ; 1.

rjaJJ tl e llp OXO II O O

O'f

K IIJJHI 1 '3 ,

; t (. 695) .

8- 1

, r IJf)}l f\ii ,

3 .

JI Ofi J,JYII UJM CIIIJCufio M.

'

13

II

a rtJII. o c <Yr , 11.:

fiOJIJOaJO

f{

6956). 1

KJ1~ 1 SI

JICJc

MCCJa

1 HCf'C'I .

C BIIIC B0/"0

t e J.r ,Jii

U.

( 11 .

n
l

Ilcpe.r-.IC-

11 ii 111111 ( ) 1 ii

nJtat rtJ/ 1111/C lJ 11

, r .
t

1\tOCBOI\t

..

339

696.

697.

n -

R~hbe-y

(I).

JJ

.
n

1-2

Rehbein-y (11).

. .

n ,

(.

, ,

697

698).

n ,


nt

: .

,

. npe~
n

Rhoads-a

, n

IJ 1 n
I~ti JJC'J , 3
1

'1

u 1 i

Rcl1bci-a,

1 t tJ 1

JJJ')O)I OUIO'J t;Jo

pOMCJJOCJ IIM. piOWJJOJt

JI O(Jcr ~.: ~.:'


JJ J

o1 1HJ IIKL! .

'J

HIIJICJ

111

CJJCJJOJ

O'J

: 1 aJJ~J CrJ CJ1JIC1 :f , ~

cox pa st c J <.i~ (. (;()(,). 1 f\t~JJJa 'JI:JJ:()


(;Ofl 1 1

ClfJJ

> OC i aJta BJJ HiiO'J


CM(JtJ CH II X

40

, 1;1

t.Jo,

JlpHKJ iaJIJ)ItiiHICM \..:JJ,

f OfHI'IM C OJJCHM

1 .

. 68. Ollcp<.lit 111 I'P~ 'it 'laCilP'-'xotio 01 t


1t

11(1JII\lt l\ltiiiiOI '1\:'pCJ pltHIIIIIIIIO-IlpUM~tiO~lii I..':)

IIO l~\:bl1\:il1-)' (

111 ), H111BC~IIIII01 CII\II..)BHI


llaC 1 \: 1 1u ..

II 'JSICpbl-

11 3

01111

'JCCHIIC

II

trii J\ aJ\TIIHO J1C111tp)'1? 1 .

)'1" )'t) IH.)'II), I BIIICOJIIICHIIIIC KaCCII


eCKIIC

o nepaJI\1

OTC)'TC l":II

HO,\IOIII

1111

11r

ynpa

JJCIIHsrx), r

YCOBIIJI

(, ) ,

J111 '1 0 '1 liII

r 1 r

TOJJbl\0

1\ J1t1XOII..\IOC'III .

1 , , n

11 1 ..1J\t 11110 J\ JIJt

. r

()' II CBII) J\1 1J\1 OIICJ1tll~ll/1 I

rmmelfellue. "'

tf:1L1eHIIC

IICI\)'CBCIIIIOI"O

/11?1

110

nc peII0060 OII~' IO . 1 opJ\r

n!. I

pm((HIOit npoit uzuu.

JIII

l) 1\I 11p'\IOii KIIWKIIII, llaKOIII?H,1peTM


~ !

IICK)

11r

po

n.

. lr , ucA: . tlfm ::

I,I

11

, r
ttt

f\1 aaof\tiieciOIJ\1

.
(r.

proctos =

n,

n.

n.

}U

,
-:.


n ,

n .

.1 n .

no

.
,

(Nodi haemorrhoidales)

11

50 %

40-50

(.

699).

- n ,

r--1

Ji

r 1 n

BII Y1 p CIIIJCJ\1 BeliOIIOM

, .

iI .

11

;I r Jtecte .

Taylor

11

Egbcrt

\1

r tii ,

,
.

c JrC 'J n

., aJrJ,JIOM t
'J . 20- 25 . . ,

n .

60 - 75

JI CCJi ey c:oio

1 1 ;.

t <~. 1 . u tt ",

JitTeii 1co ppoii 1

1 1 111\JCCICOC
!JCI.. I/0

r IC/Y

) J I C IIIIC UCIII>I paC'J .napa

O pl ~IJIJI 'Hvl y.

~ 11

' C~I o pp<1 JI}J&I J IJ.JJJ,J X ~u aro-

)J1JC1BYJOJ 'la(.; JJ ,/C ..-\[11101. 1 11 IIOIJoCt.J , JII 11

it

\t.

~t n

JIOJ\tepa.
ll

t\t

1\

L1~

1\tCcro J)'HepL1!\t. 1'\t t)nep~lt

34]

fi) 1/0l:JJC Olltp<llllllf /IOJII/0 OCI~I ' JJ,CSf ' 10


1111!\1,1 JJ,JJoC

1\ 0 . IIfi/CC'I pyltOB ,

) .; 1

1)

1/

1\JJIIIK/1

,liOJICII

JIOJICII

IH.; piiO) I

IJO L"J IC011Cp<111110IIIII.Jif

61.11 f,

oKTIIC 1 1<.' 11 XOJ101111ti1 1 1 < pCIIICIIOI CCKpCHt.

r-vJt,J 0111111\l: l\1 MCIO) I OIICpHIHIII, I/HJ1fiOJJCC


ttllrlli t:cfisr 11111 . ot:JJc r1
., L' P<t 11 psll\1 """' s1r rcr ,
t: j

1\1

1\01

Jao,..1sr 1

"HIIIOJIJISISI

IlM

1\ 111111\

cyx oii

(\I((J'

l\ 1apJtCAt.tif
11pMoif

<IMIIYJIY

1r,

KIIIK

(.

700).

1 t11 apct.tif r1111 llltiiiiCTo ,


t 1. -

11011

r acorii 1 pt:JJc , IIOC 'ICrtem

II 'J 11J1S1MO KIIIIIIOI, 11\'Ht I R 33

llap) IILII:'

()QQ

1 L'l\IOPPt)lt:IJ II> III.IL'

IJII>I

(IIOII~P~'IIIOI.:

C'C 'II.~ IIIIL') \t 1111) 1PL' IIIIIII.") 1. 11>1 (llt)IIL'PL~'IIIOL' L'L''I~\111~ 11 II "\ L"60k))

1f\1

1111< 1

C>l 11 yrclltHtc r
JJI . Klll\1 ~\1 ()
op11CIII11poatc OliiOCIIICJIIO

JI\()t 6<.1.'/ioro <.YI .t\.,

\ \O

111101

.aiOIItiiXl'}l lll':" .l l}ll\111, L'IIJ\l)llbl\. 60L'I'I

11 o6CCIICII

Ba(:" 1 6 11 R<.1L'L'I aoB.'lC'IIIIC t t.

IIX,

1111111

oli

ROCIIIl'llllbl'\

/1} 1 [)CIIIIJJ\.

1 CJ\JoproJJ-

(11.

~r,

llf'IOICIIIIOCIL> pHCIIIYIOii 11

co ..lttJI\ , ll\. , t-.: 1on

110 IIL'

:> 3 r.

roro.

lt6TOtttiO

701 ).

11. n111
\t,

I.:

r-.IOC'IIIKH

lbllbl\. ~ 1.1;.1~ 1\ 1 ~11111\11) 1 1\\. I\IOCTb

tn\i :1111~ 1

CpeJ-

II\t\1. ~> n

<.16.11 .

. rr-., 1\

1Ipt11k" ~'\11111

. lt'f'OUJ'1'101lfl/ \IU

/1/L'fltlJ/lfll

Cit>(l..lflf,

IIII(:"t~llp)l'I\II\111

IC'p: IIIJ

11 \llll'}l

~ ICC' IIIbl\1

l'JIL' t)I\1

<.16(:"10t1JI IIHaltiiC'I\I

I\1:

.1<\Bt1 \IIIC

IIO

pCt-.:1Q.1bliOC

~;t<.) n .t 11) ~ 1.r t) t 1 t-.:i

ll<.'cc 1ua .

L' (:" R BJIHCTL'

1\0 1opii Ut\II

J " ;,-11\i

py ~C

Jk

'~L' 1 (!{)

\rI1 r-.if

rpyl\tCHl.

\1

I\'.1) lltlt\.

paCIBOp

1\t)Jlii'IC'C 1

IIIIL>CKIIII .

\ tC'C it)

.1) II\.

11 J

O ,tllll\t

11 n.

L' 0Tpi.1'l,Cl\0Jlt1,

0, ( 0.5

11.1

~ t<.1C

<.1 Oll' CI\.1Cpt)3\l-

C.IC'1YC'I

IIC'I\t)L'pC' tL'l '\1110

J,\111\

'1 ~' 10 . ral\ 1\: tl\ ~ 111\ L' .t\'1,\.}\\


\101 <.)\1111\\. lb l).
11111p111>1ii 11<.'1\t) . .' !~ .ll 1 ~1'1 . \C'L'IIII <..'1\'t) t) I\ ~ 111

BtI!C'IH:t"\111

IIL', ~<.)('1~\Il)IIO

l)11pl!l,t'.1CIIIIC'.

11 O<.:IJ't)r<,t IIOC[I:IJlL'III\11, CHIIC' . 1'1111'. OC'1J.10l\l


1 1Ut)1 t 111111 .t Y'\J1:tX t tL'P~\111\ <.)
J! ( ) 1\t)l\a ' t 11 .

l\r"'''' C llt'Lt)'-''' . tC'iL'1tll . ttL~ .... top


poruJ;no

t)C'JI I:' \.ll~.:' .t)ll<.)ii 1.\1

ltll.'l.

t ii )'1\\I.lll>lll:t(' 11.. }1

IIH

'-'IIL' J1:11~\ltI111>lti

JJOJ JI 1CCI\P 1 Jl ()) Jtl)t\<.:111111 ,

flt),l l

<.)

1 t\1\ 6t1JH, -

L' 1\)_1 \

\IL'L, J'IIbl\1

t)C'lt1.; 1Jt ~

11 1 1 1\111111\)' HLH\ tl)tl Lll:t;.a

2. 3

11 11:-tl\ IICit

1\0JIt

4 II J II,Jt:t. p:tLI1111pi01

C/jiiiJI K I C p a

l~cci cr l.

1(.1\i t.l

(p:t<..IIIIIJ1tii11L
11'-

11\IIL'l\t)-

1.

'\a 't C\t

'l'Hl\11\1 t)6p:t 1 \."l\l

Ci\111\IL'p:t

1\t)

"t' 11 lt '"'"'''' ~.. 11 tti\-

1Cp.t, II C li1XO) II\ 111 11f1''111 B, I,L11111. p.IL"IItllpt'llllt

(1'\t.' lll

)POII . TCIICpl) C \IIPIIIII C'.H 1\IIIII\\1 ,\1 JI1ii


t IJ,I J I 11 I) 1 p t.: IIIIIIC rc to ppPI IJ( t J " ) '"''-~ Y 'JJI .

OC I

I(,J:JII.J il
Bl IICIO

IiJ JI J
: r1

1tpy pt \11,;1\ I.)


1

' LI

lliiiiG()J\1;('

)'t'611~ 1\)

ICI , 11 )' 1 1 pO HCC IIII I C t..I''I'P"II Klc..\~1\111 ,

111

I C I O IIK C\1\lfiCI CJI\1, t:~ Jl ll \

ccy to ll f\ t

1-

lpc [),ttii 1:

1) J 11 pCitllblC BCII t l iiC C l\11) Cl.l . IJ W 611\ll>


(} J JJJ 1 J IO ' IJ:It 11111,

32

-.

700.

t.

u11 )

rt'\lt\pp<l

111 n

t.l I )

t n

u~

: (1).

ap.neawl

,
n

. r r
,
,
r.

11

r. :> rr (.

705).

Kocher-a

(.

: n

706).

Lembert-a,

( .

707).

, , ,

(.

708).

() .
.

701.

'\1

(II).

,
.

- ,

(.

709).

, ,

, i<

, ,

(.

(.

702).

(.

703).

(. 704). n-

/'.

7()2.

' r t

t,.r

t c.: oppoJI:.tJJtx

1r

)Jt.1

(IJI).

346).

3--4-

(.

710).

. 703. r (IV).
n

343

. 704. (V). -

. 705. n (VI).

706.

'r 'l

(VII).

JJJJOIIIOM 1111 ciiK't<:pa : t

''r rYJ.IIICJJ 1., Kp0BJ1 IICBOI ' O [.

'J

'

yto

v<~J

., 11

Cl 11 1 JI.Jrvt

1 11lJJKy,

1OBJJIOT '1OJIC 1

(BO'llo!1icr) JHIIIOIO

~~ pJICHIM~t

. IIO(.;JJC

I..:JJ< '~

\)(.:'3

10

CAI,

Jt

1 1 ~

'"cpallltlt 11 11 t)J BJ,JCJYIIaiOIIIII~i

11p0K3JI ltC 1

oJJJ, /IJ CHi

. 707. r (VIII).

ll:tpyflt,J

: 1111 J\11 ikl\()it

::> n"'

rra Je" 11 ,

/1 U1 BJ'>C.tTH 'J 1,, 11

nonepe"IOM n;

'1'r u n.J r: . ,

':

/I

yJta

Le111bert-y

1\t

r,

Lfl)

1 'J .

cl'al'J\r

1 ool\t

l\rr

1 11 Bourdonnier
eik1

r 11 1r, 1 n
OttClll.>

epiiliii.>IC

Oll~yteHH

11110

1'

'1 24 J.).I l\t pll


IlHII .: u .

1 OIJ>tl'l.. I'HKII t1r ~ oJt>tl\111. r .

708.

(IX).

() .

709.

710.

't \.1

(XI).

711 .

(XII).

O'J .

r n 1

n,

r- 1

:1 1 '' 1

1 ,

11r 1 ,

cJ .

t/ J ~~ r ;, 11,

r ~1s i1. 1 1~ 11 , -

(.

711).

n n ,

n .
,

1 1

tmt

345

)
.
,.

roro,

, .
1

11

11

'3r

IJpo-

xoa, -~

, ,
(.

712).

( )

, ,

.

712.

, .

, (

. , ,

)
.

6-8

, . ,

, .

n,

Langenbeck-y Whitehead-y

(.

71 3).

.1 n.1. ,

. n

MOIIG

'J J, 1t n r

CJ)C'.S

3- 4

IICJICJJ .

.
t

(u.

cu)a = (J~J u)

yr m

= , carun-

1 rC}l (;- 1

1 1

346

rn

n n

<.: r .
ti

Jt~~

Jtr

11

1r

rr

Recamjc.

..Ju ,

coJJJJO

JJ

.1

. r

.
Recamjer

. n

'

n
.

1,5
,

713.

!ir

n n
,

; n

(.

~._-

714).

r n, n

Ji,
.

pecten,

n
n ,

, r .

..,......- -..-.t.

1Je;JnJJ tu.
,

c J JJ,o

"HlH<tC' J ,

11 o~r ''' IIUIIOM ,


1 1) pCJJCK'J OpiiOC B0111KIIOBC
JIC 11 1 i'I <J 1 .

cr JO JBc J c re,J

' J OBJJCJtlfr) J

Cl IIHM

fioJ.J/01 MCC'IIIM IC

J1.' pJ1

111>

714.

1 t 1 t

111~ 1 ;.;n l\n

347

trr 11.

.
1 'J ;r 1 rt
11 , 1 n:

u 1perr11cro r , n
11r. 1

,
, u(.
J
, r
n

r-

. n
,

1 .

715.

,
,

, ,

(.

(. .

708).

343).

.
:

) u ,

, .

r,

r . ,

(.

715).

)
, ,

crflll

coorucrcr r

ur

oclluJrrcro

()

HCKpbl'l

HCCf /

B1r !HtJJ m.t


&.~,

348

1;1 ftHOKC

raer

.
) .ii n

CIIOII I

1 ,

ru u

IIII\1 11'311 (pltC.

716).

<.: 1<.: n

CtHIIJf.

1 oJ CJJ<:1 r 1tt

CIIJJa 1U IJOCJICIIJtC

ti,

IIOCJIC

1 1

pi.BB 'J

-r) 11
f

11~u.

' 1

J OCJJC

C'r

: ,

111 1 11 111~r
1 JJ

JU

20

JICT llpCTCp-

<.:

JJ

1 .

, r

,
,

) ,

. t .\-t , l-

,..

11. -

(.

717).

.
, ,

. 716. . : n (), (),


n () ()

L\:

\t .

, ,

i i

. .

r
.

Penrose-a,

u :

1.

i1.

2.

n
1

n \J .
~t .\t

npor-.teocoil ur.

no

~ t .,

. ~
t

11

n n
u. u
n n ,

. nll
1

u ,

llp n ~1n 1 u
t

tt)
rJ

..111 ~' 111

1 1 :

080111 31

1 fl
) Jlii

IJIC110

011-

8 01 1 0 li0Cl 11 I I

I\JII

11 ltlfi J 1 l)

JtCCC IIC

--

_,--

OT BCpCliiJO,

11\:

:11 ,

1 oCC II C C IHI

__..

? llllCO-

Op OiliCI pCIIII-

717.

11te

11

n.:: -

349

iii 'lup"u. 1
r r ~ :~

NeJaton-a

paeI .

1,

Penrose-a


n,

. n
n

, .

n n

718.

nr

. n

\1

( )

n,

).

. ,

(.

\1

, ,

Smith-a.

(.

71 8)

Penrose-a.

719

720).

n .

, ,

Recamier

).

, n ,

~ , ,

(, ) ,

OJ'J J<" .I.J n ,

r , ,

. n

llfiOcxo,n r

, rr

'J 1.

pactJpocJ

4-6

.,

113 r

ro1 ,

11) r~1

uJJ IIOJcJ t~ afkccca J lt '

3 4

350

~ /IOCJIC r.
1111I ~ JJ,

.,

'J 1

n n. ,

11t JCJIIOC JJI)CJJCOIICpHOJIJJOC //

n.

JI

719.

710.

Goodsall-a.

tt. ,

3 %-r 202

( 1 : 1),

'

::~ , JI

Jl

olt

r au.te 1

r,

J fii (

J-11 r

721)
r1

s )tt r 10 ,
11 t 1

'

u ...._,IO

r n

u r r

nyroawl

(.

~~

ero

722). r

JI

o6DS111111""

powo n

aJibll

aRC)Deiiai._ _ _L

~~~

--

1
1

. 721. GoodsaiJ-a,

. 722. r 8
(1). Clllll

(.

. 723.
(11).

II r

npox

pyw

ro
.

~r.r

top:&"iUe

. 724. r
(111). 1 . . .
IINII

, ni

1118.!QPIIRIO~

725. r r
(IV). :-..
.

11

726.

(V).

.v~

(. .

: ,

2-3

:r

721 ).

(.

727),

, n

n:v1 ,
.
!I , ,

n.

li

nf\.1 ,

t<

.:JI. 1
11

( 11. 725)

1 IC

eto

I IJ1

u , n

1 (.

726).
1

L , t< 11 .

JI J HI .,

11

11

LJJJ

Jsc;pcl . 1 r; ) I
r4:1J

1,m 11 tt ,

11
01
f

11 IIHJI ~\1,1/0-II CBSI '~KO

pt..maiOJC

l_IIO

J1 S

IICPHJ/'IIII>C

JtpJI 1

rH

1r

'S~I IH.: il

C pCli/IJIO

J &~
J BIIHII1

J>m .

727.

P~tcccttCIIIIC ~IICt \) 11 1aJti>IIOil) t

353

728.

1r 1

( l).

: 1

. 729. r
n Bltylnpeuu t

( 11).

Jt

730. 1 ~.:r ( 111 }. HapyJICIII

1 ,,

u u JJC

; I
1

ur

~1

P k s

JIOO ~ IHf C

"iJOUJ.t

f>c'!

cr

UIA/ 1

r
n 111r ,

730

. ,

R n

I n. n

1 1 ,

1aJII, JIOf

LIJ

11~.;; 1

11 )/t: Ja X ~H1 ~1JII~I/IJ/0 11/B~\')CIIHI.

C IH/1/ta

f/

's:t;lllt.:to

1 Jl yfi ot( o

ttpoxoa
pa C I/OJ/0-

npoce

r IIJ1SII\tO KIIKII IIIlCOBII I/il\1

~I

IICI.:CCIIC

ltopaettiii)

It llJ (.;JII l~pa , I)HC IIf">"t.: tp a tt)f C I CSI

oru t ( .

1\~/t

lttt

1111 Jtyx .

L:IHIIItCHO tta<,; JJ,IO

1/I ~J I/ )

(. 72~).

f 111/JIH 1111 IC Xt ,/ 1 Bl.:/11..: 1 'II..:pl.:ocj MJ,IIIIII,y BIIY1 J1CII -

pmJ(fiJI I ~~ JIU'IJ/IIfJJ/lllftllo 6 '3 ,

: 1

731.
( lV).

n .

t 11 .

ll~pltllp<..> t{

<.' J\ r ,

op C KIUJJJ,J II ,J
; ~:~ 11,

Hll)''l pellllt'O

729).

11111 1

L:<IHII\ 1

toro

732.

nrr (}.

11

733. .'v1
( I). r 1

~1

\111 (.

. :

730, 731).

4-8

, n ,

1 ,

(.

732).

, - (.

735),

n , , n

cocaJtBIIIC

n ,

1 poii IIII ya

J ICIIIIC

roro

~t

CIIOC06 IIOC'I 11 llpMOii KIIII.

11

rm ccltllll

n n
n

. ~

n 1 ,1> ltiiOt--ty ~ 0 .1) . \.0..1.

n . ~1

(>uJLIIII\1 nyic~" 110 , 1

I\11

ti

Kll)' 11, 01/L\CIIOC

\IC'COC 1 I11 n-

1 CJ I\,IIOii yll Klll/11 11 P)IJ\ii Kl\ KII.

J 1 II X

CJIYI.'\ BCCI p116L ray

ero

n'\t \. .

CIIOCofiy 1 11 ',1 aci\IOI 'o <<llliJIO.>Iu!lllUI lllii111{U.

'3 (.;B II lt ' iii Y 1 11 (IIJIII. eCit :) IIC ,

n n \t.

1 pL.) 11; 1 ii

1111 .1

~~

1 111

'3011 ,1,

1\1..)1\I~ L)II Ita

!\n
-

(11.

CI IIJI U 11111

)'/.IHC IC 11~111 tfl'J"'~ '! CUIIliL IIC-

t:pa:Jy,

1 (1

101 ~\011)1 rtpt)IIO~II ' IIC-

Ct IJ,J'O :J, B/IC B .JI 111...: 1 11 IOIII ii


ll cpt

11111

1 p Ctll ' ''

HJ'i I\1CIIII) CII.:IJ]I 11

par\

t)Jtll)' 11111 t\).

itlll)t'Jt.tac 1C')l, ' 1t)~:

C Htliit J IIIO

1\111.:~ 11> (11 .

7.34).

n\t

.1

2- 3

.1)

11

(Karlinger).

:.. my<jt!p:yAeue

$0IIJI J1 UMCCIC 1111 1\ 111111 Kll 11 'I CUIIIILCBOii '\


I .CJIII II C

\t

I IJ I ~;;It' "'~ ' x 11111 11 (tiiCJ tK N~ - 10) , 11tr 1

733).

HJtKa\tH

111 ..11
11 111

.:-t

1 '\t ~t.

tiOl!laiOii'\11\C 1111.
HtCI

11p11\IC'HCIIII

\i.\\1 1,
L

"") ~)\t)

11.

)l'

~11 I..) 11 o

1 pe111'01\11iflta

~..i

t)tlll

l'"'

ii ~t6 1'- pt:l\~'

355

1
.

734.

'\t

l\r

( J(). ,

735. r r
(III). , 1

11

n n ~ n,

11 11

, n
n.

,.1z .

, n

n.

, n

, n

pilonidal sinus (. pilus =


+ nidus = ; . sinus = ,

).

6- 10

~
L

: n
n

1:

. .

~r.

1) , .

t }l

1 aJII>HJ..JM

.,,, r

J1

r 1r n1

,zJ .

3 ~ 0 -oro

2 02

JJOJJ (J ; : .

epl\tOIJJ-JX .

lllitp J< o

.; J

)rJJ 11

IIO /I JI JJHII IH1'm / 111 a} IIICIIpOXOIIOJ t Bep-

CJ .

~- JO (.

CCCtfCif,
1

; r ,,,

JJ oJJtii.J

C (iMOIIJI

1{1/i CCJJ OCJ ~ ;}J 11 111/JJ,

IC.. I~ JIOU

1 3 11 .

,,)

Jfo CJIC

(1Cil,JfJIIIBJ1(1YCT,

II C OJIJ.JIIaH

aC'JJ, rI

p:t JH1KaJItoii

"'J -

.,

il&t!\t

736).

n 1 . n )
)

11. npenappo-

136. r
( 1). if,

737.

\, -

(11).

'vf

. 738.
(III).

11

.1 .

u"11 :-.1

Do-

nati

_'J . 2- 3 .,

(.

\1
.

737).

nl

i. ,

. , ,

11r

:v

r, -,

, .

-,

\r.

, :

n .

lt1

ocr

ll

r .\1, v u

llfHJLHUJIIU 't, 1 or,J 11

ll

11r

re;r.

ocr

BBO}J'f 'J U .
, IIOCJJC r

() II U 1111

1H IIHIUIO T <l

~ Doa ti (11 .
" 11~

.J

acrym

J {!

ocracJ<.:~I

., C' JCII 11 r

6-8

(..KJ IC II /St\ II!I C KOII

JJOCC Cll~l l ~l
r

738).

; 111

11

OCilOBII1CM

f\OIIJ,JX

'JCJJ,

J
IJlOU

ficrpoe

13

paiiC

~JaIIBJ tcc


, .

J\t

I. epMO II IIyiO KliCly BWCOilliCaH


HYIO

~t

~a.t~H
JIIIJJJIII

3 ~ u- :!:!

I1(1\
:.\101'

~IC J'IICHOBt1i1 L'llllbl\11.

11

rcpl'II1

~ ' 1\ 1

p&JHI.~I II~CfY.J~J, CCJHI Olla fiJJa CJI<.:IKa llllii

<Ji 1 JIBall ,

JJpoB:.tlla; tJ\ li tiHI J JO , noJJJ, JJoit 1 aJJOIHI 1 l'>J -

IIOBCjHIIOCTb KOII'IIII<i.l.

<)

flt)

\IIIOii

ii

Jl) .\1.

In rc>I

357

IIM MIIILI CB'SKif. 6)111


IIO epcIIOM

II!II

1111

IJO MOI1

.L1J rt~( .
,..111lI r

740)

cro.

~ r , 11 11-

11ii r< ,
r r, r r

r 1111

rt,

1 e ttte
,

rr

11

r t' (rr ).

11 ~

3.

r r ~r

739.

(;r {I).

\t,

, :: n.

,
n n

"v1

"! n

\t {.

pacn

. n~

739).

, n

(n )

, n.~

, n

. ~

IV

, ~

~
. .

,

!\

).

!\

nu

11 ~..-.\t
1
f J{(f .

7/fJ ... JY.(.;I PII<IIIH IIPI.:I.:il ~~p;.!JJJ,/IIHO J!Cf)M11~1fl<l

Mf),~

~;JaM\:L:I{tH1
1/11!.;}1\.:

S k

1 1 CC I\ II J / I.:~t
'1\:lfl

) lll:t

YJI :IJ IHC I <.: ~I

llll'if<II11 X

( ") .

llpJ1

l<j11.:(;1110llloiX

JIO/)t-.HHt ) IIIt

1\IICI:t

IH.'I>U\()) 111110\IIOIIK:t ,

CIOJ\e

t)

li.IK,

capaJH>IIOI\1
Kt)Jt

11

1 t

~Jit)

OIIIICIIO

cpi\ IOII C ( 1

;tll

r.

356).

ur

u1
-

741.

I\I

(1). 3

. 742. (11).
, . (),
n n n ,

743. la

Jti

(111 ).

J:

IIU n\:pCiiC CTCtiKC n

' J 1 III'HIK 11 1101 tfltM MJIIII. I)ti

pyott

> 1111 11 .
iJ :J.ttCIIpoxo 11101 1~ 1~t
) 1st1 <.: I J> 10 12 . oc1poro
1 1 1 11 ,t KJic 1'ta 1&t 1
Bp.attiMt

. 744. u (IV).

rr.

'l

u.
t .

n'l

t n.

tIUbl.

1 111

"J

t 11 . t KttWK}

'! ttt'IIIO 111l 1. 'l:.tCit'IO

3 9

u ,.

11

l\1t

t1JJ
'

t\r

KJIKH.

alCl\I

., .

741 ).

2- 3, - fi-8 .

11 r ~

(.

\1tJ

IJ- OCJIOIICIIH.

u ,
CIIHcoii ( , _{ )
Jfl\leeil
tJJt

'

1\t.

ltJ

npeueax \l ) 1

OCIIOBUHJte\t

113 JI,

1\t

\.1I

(.

742).

~r ~1 r rr

(Faget, 1739;

;\ l\111.

II\IIeec

(.

743 ).

1826; Verneui1, 1873 ).

XIV

1885 Kraske

r-.1 .
.

Lisfrac,

Kraske

r .

Lembert-y

:\1

744).

Donati

(.

no Recamier

) ,

tatio recti,

ampu-

(.

746),

( ),

(.

resectio recti,

<<

745).
Q

(.

11 &Dicoo ]

747).

Kraske,

, ,
,

\ll ;

r,
.

~.

l\l

n1.

, J\fory

\t ,
t

11 .
~

., ,
,

r 11

tllll .

1 11

e.>l<'lloCmlloil
/'lll 74 ~ ~ 1 IIIU 1 1OMIOI (V ),

IJJ014 MIIt.l, IIO)IItM~&IOIJIC

Ll JII.J1 fJpOXO 1, :; IIOMCJJICIIC 113 IIH I..)JCaCt.at

{J()

IUCtiiiOO
{

1883

<: 3t

trpoxoa

Quenu

6pzuullo-npo-

3r

J897

).

Czem

npHC\t.'le~c

( t'.1ee

.'111...1 ~
(plfC.

1 ~ 11.

1\1 ilcS-L)I\1

190~

O,ll)'

i4 ).

t-11l)i\11?II111

HI\I)'l 11

Jile~ -~ ( rii u

J131)

l\t.

n .

60

11eow11 !\lll

~ tII;\

l11111

110

Jl

IIJ\tect!\tll,

l\l.

l\t

ll

u11
n np~ii t.

J\lliles

.i\t

l\1,

11
. . n
.u

7-16.

:v u rrp
:-.1111u

( f ). CapaJrt. 11 a

110 Kraske

i\ ,

.
(). Kirschner 1934


l\

( Trendeleburg-a)
1939 Lloyd-Davies.
~ .

Miles-a.

~i]es-y

Pflc. 717. Cxc1\ta n ( ll).


Kraske

( )
r 1

:r-.1

u
n

Kraske. Ca'vfo

, .

1 : r ~

1 L 1r r ,

I paKUJIIO II

ll

11 r.

K.ruske

11 r~rJJo 1 ,

C~KpaJJ Ja pc~~CKIII COXpaJJe1111CM II

.s ~.:, 110 J '

KOIICJlll

Ci:t'paJtl)lll>ii

P~IIIC

}IJI~J C'JC

JICJJC.. Jccoupi:t i1 . .r11 .. 110 'IHC'I 1 11


liC(.;OCJ 1C.,JI,IfOL: 11~ ~, 10 1 1' UllaC 1 ~~~ 11 fioJIJ, .. 1t,11

r~ ''' Y

'

,,,,c pi.I:tciC}J

'IPYJIIIO

~iJA'&.ii()JII IJ]'HtMliKI1111C'IIII,IiJ CIHIIII , X1tpyp1 11

l'lfc 748. <.. ,~,..J\1<1 Ol ll'P~II II 1111 pal\~ III'H I I\I~'ii

IIPI\Il'II!ICtrra

hlllllhll (

:t\tllyt:tHII>I "'' 1\ltk

111).

-~

I)J''''"'"""\'-

749. Cxe\ta

(IV).
Hochenegg-y

\I

."'

\t

i ~- .

.'I

} : :

750. Cxe\.ta

(V).
Hochenegg-y

1\1 ~t

Finsterer ( 1941 ),

Ci ()etze ( 1944) D 'Allaines (1956).


onepa-

UI11 , ~t

, ..

.:t . }

\ t

ero ,

.
. .'lll 1, 1\.1 ,
1 n

/\t -

~,

.
. - Kraske, ~te
JUa r , Hochenegg ( 1~ 88 ) '

n n t >>, :
1 el\t 1u

. .

(.

749).

:\.1 ~t

J\t ~


\t (.

750).

.i'i u

~ti\1 Maunsell-a (J 892)


V\'eir-a ( 1901) 11 -i
.

~ . 1 , 11

., . 1~1 ,

gg- , 3IOJJ0LiaC1C OCIIOBHO I\1

r r
11u : -

111 i'i

r0.\1 ,

1 JlOCe

111

r1 pl\il

J HCii J p<.tI) II 1 111 (CII r MOBIIIIa

HJau) r tr ri'i

Jft lfHH1 , 1 1 ~1 l l>l lbll1 ' . )C itHeHII


fi 111( 1 ~n KIOJJ KJI J.&' att
~tttt.I

.1CIO I ~t .

. ,..

f\11 u

"

t cttt-tepa re1 n:
tt. 11 111 pU
coepettcl
'u11 . . . npll-

751.

\.1 n

!\t-

(VI).

Babcock-y

. 752. n (VI 1).


- n "t
Babcock-y.

.\t

\-f,

Babcock

. n

752).

Hochenegg-a,

n~

, n

, n n.

Maunsell-a

Weir-a,

'r

, - n.

cock ( I939)

npoBab-

(.

, ,

, n n-

(1945),

ur .

(5-6

r)

: .

, n

ocr aBJJJI

tf

'JIM

5-6

r r (.

751).

(. 753).

rf. . r , r

n (. .

111,1 ,

>

r .

r <.:'s rJO cre)tlle


r eT.llltBtta 11 11 . 10
11 JII ctticra arywaelC)I "J~

1
1

Babcock

BOKpyr
111 11.

IH1 'Je}ICJIIIO
: .

1110

Ecr r BCIIIIO,

"

cr

mH1IH:t ~ K IIJI\4t 11 , : 1C}t r i

U IJII.;JIU/

KH IIa<.t ,

'1

()() " I KIJJKif IIJ)O CXO III

'' ,J,occ

'11

CKJIC:II\IIIH:

IOJII,KO

; JoJ JJ, c oo)lltoJ

110

~~

::t

753).

r JI COCOiiOCII> rl\1011 KIILliII 11 II<K 1 )IILlCI.


111011

11/IKO/IIIIIICIIlLI.

111 1<1 6(\JICS\VCI1SOI1 ( 194) 11 pCJ IOII J I ) IJI JIC 1

11 1 11 i tsc 11 ... 111g-

11 '-) 1 11 ua 1111 Klltlt .

'- '-'-

, Wangensteen,

Dixo11 (1944)
r

~,r

3n1

nepev11eit peef,'lfUU npoit ,,uii<U


t1r

r.

11

1 1 r r (())
1~

rt

IIH'aJIC

: r r1 ucr t

I
.

r 011

755 ).

(.

>


rr '

n
,

(.

299).


\1
,

Dixon-y


. 753. n n n

(VIII).

\l-

Bacon-).

(.

169).

,
,

, n

, , ,

, .

. n

Vt

\1,

no

Swenson

381.
Turnbull (1960)

5. 6. 7

..

IIUJsce

..

:>ti

culiA'mepa u: m-:>lJmJ ,

.z ')'

pacnpoc1.

386.

\t

r n

Mile~-y)

r-.t

tt

1 ar l>

c iiK'Iepu.

u 1

i1

III J , 11
r

0'11

1 O<.;JII 0111.>110 11111-

rv,r

IIY'ICM.

01..:111111

ot.:IIX

C10fi011 KJIKII 1 J tyf>IIIIC ' J Ii.l )IIeJIIOC

HpC'VI~ JlpCJJCI(t HJI~I J II.J Co61>it IICBIJIIIOJIIHit\IYIO


LJ~I.:J'Y IO 1a/ I ~I 'I Y.

1J t-.1

-.:o pollt11M J1CIII~IIIICJ\t HlHtJIOI

Cf llH.:ofi Jtll~tiIIallltll 11 J ~/}~11 1


(:.

u4

754 ).

'ICXIIII-

11111J'

(1934)

f\t

Jt
.\ IIIOJte

ua

ti\

Lloyd-Da\ies-y).

n l\t

r-.r

11

1\l.

.\1

!\
JJCOJXlCIIJII 1 KIIit
i

.. .,
r-.J r

11 ~ , \.: 1t 1\(.)~ti () .

Bcpxt)J ' IJX'' JI~ IIPI\i1 KIIJOt J\Ittactc.


ll:.t

:.tllaJII>IIblf\1 {) J ' BC'p~ IIICt\1

11

JOXOIII"

()

12 .\1

pJ\t~t Kllltt 11111 1 J

754. (IX).

Lockhart- Mumery.

755. () .

Dixon-y.

()
{)

. , , ,

. , 1 -

opaoallue.\t J\ pui

IIOil 1.z ~.. 11n1.1 11n1.

111010

u ,

) ,

) n ,

) ,

Jl)

' ,

nr 11 1 h

(GoJigl1er),

11 tI ,

11 tt 'J ,

11 1 ' 1) ' r

1 1
.,

\ 1

t:

11

IIOIIJCIIJHf 1 .

(.;pt:JH Il ., 1 1) KJIIJJKlf

r .

70 . .0

. l\t .!\t r

11

12

l '. o 'J JHIII JIJI aiiHJJI>IIOI o 1 BCp-

1 1 r..r.

X0/111 1 ML:fJY

CIJ1~. 01.:111 Bt>IIOJIO /111101 11 (.;'IOJ10IIJIIIKH pa1JJl1HIX

Ofi~J'H: /1111

11HIJ1Ita

:t

(J t

.z . r ,: . l{\ll

30 ~ 0 -

np.I\tOil

1HJ

-. .JJOcmiiJ 'IO . z_1.

11111JJ.' aB I IIJ"><IB t: ' Jat: ' J , ' /0 ') la I01KJI llpO-

r.

UIJJ1 JO.

Jll,

n.

T I11 X JJ ~

JJ, 1 .

IIJ11 1 a<.:KII/);1/JIICM
CJ t y~m~,

'1

oai

ccJtll

KJ\111101

<)JJ yx o JJJ,

1 <t ,

1i

ll lllllt , ~.: 1 G 1 1~ t IIJ10it-

r!\1

')\t11

<..1

l\t ( .
OIC)'lClB)'IOI.

1\II

o6-

t) IJ .

:pc ; tiiiOIO . ut)!\t


u

n Ollt)'IlC 1 . 1 t) np,..)Bt) II r~ !,)., t:. -

."\)

11('~111:'-111 l\tiiYl ,

~ er ll("'tIJBO itb

1.8.} \I CJIII.XpOH i1

I1 ,\1JI XllpyptccJfl\111 p11ra :J.UMtf. 11 po


acf\ttBallei\r

1111

r,r /\ ,
)

(1\r

KIIWKH),

'\

1 n

Swenson-a.

n lf J1

) n

n n

n. n

-n

756.

Mj)es-y ( 1).

nu

1 ,

n.

u 11

;)J

. Jt

. Ji t

, HUJice

. Lloyd-Davies-o n

z-.Ji. :; Jl

Ji

n ,

(.

757).

~1. ,

, n

. ,

45".

, ,
1t-

() ,

(Miles)

Trendelenbug-a.

(Lioyd-Davies)

u .

n . n

, -

n n-

o ne paLJ .
n

r n

i , 1 n

J r 1 ( .

756).

'1
1

1 r r

1, 11 0

f',

BJJaaJ JIJI C

(j

'SJICKUIO 'J

'''
1

J IIJ'3bl-

J v1JJ011pyctc

H pCO fH; p{IIIOIIIIO . r)l 11 MCf'bl

m)

11 r1 PL:1 I '')

r~ .:

...

opr

11

..

' ,,

BI.IJIC

JICH IICf'C/11/ C 1C ll 11 p}f 111 .

757.
l)pttiHJJ")OI\I~IIO~ 111
<11\111} t.1t
ttpl\n
t
iks-y ( 11 ). fJoJJO~II~ 60JJ/f 11 OIICpi...)IIIIOI\1 Cl ~)JIC . 81t

Pfl('.

t n

t n 111 . r

;" . 1 . Jt. 1

npo

11 1 n .

11 .

n.

n r

,-

,- .
1 n 111 ,. r

1 n n
r> r ,

r1popac1

r ,

1 .

1\

70- 80 %

5-r

11t

n r

n . i-tI

11'\t

8-10

r ,
-

'\t,

) n

(Brkker),

'\t

(.

758).

1- 2

, ,

n,

, n

'J.

lluI

n.

ll

onepa-

10JIIIO . 3

n.

1 'J 11 , u1 n

.JOC 'i

~~~ ; 1 1

uc,

1-2

1- 2

.),

1 JXtc JI , ., }1

. ,

eo 'jMOA<IIU.

n .

11

; t ,

p<tC II poL 1 patl 1~

K11111Kif

ttt1CIH

IIU

,JJI,K 1 '

piU IIIII Y )I IIH

fl:tJJc

11

n .

I<c.t. '< l,

11

JHt

t 1 lt.l, 1\1 '11111

)f

C IIIIII

11

11\

11

p<tl 1<.

t,,
1 .

ii

~ J M oB /I IJ<IIi tO IIIIJO t oiJI Y JJI.IBaJol' oGcttJ\11f ,

IIJr . ~
r

r .

lJ

J-n

11

~1

('JKC 111pli<II ).

J67

~i,
t

KlltJJJ<II

piiJJii

1111

' ) 1

rnci .

11

< 11011

J I>

11II

ilt BCIIO'blif 1

t 1t.

~'
JIl

11 MC1CII-

u11

).III 0 '1 'J


II )I '3 JJ piOlii

IIOit

(.

.\f

759).

r,

fl

BIIIJC
r

o roporo

. r
.

758

\taoro

)BCI I

1 . '\l ( 11) 1 :\ (

liiCii

01

15

r .
J\t n

Trendelenburg-a.

LJ

.1

(.

760).

.'I .

1 \.t 1\1,

) -

~1

Pur. 759.

\1

J,piOitlfiiO-eJJoC ItiOI Hf\111)' '~1 ii

~' ~~ 1lcs-}

t1111 . t-.1 11 t1Ll! rICtJO 1 C'IOPOII 110 IIIII M6p11011a11LIIOO

( 111 ).

CJ')3Ull.:lfii

1'

:. 760. iit'n t nu n toii


(1\'). 1 . CIII\t t
1 ) .> .'l .. ,

l\lt 11L) !\lile~-)'

. 761. -n n
no Miles-y (V). .

. 762. -\1 n n
no Mile~-y (VJ). . 11~

-1

- ~r

:-..t

n,

n ,

. , J
\1,

. ,

n; :

( n )

(.

, ,
.

761).

, ~1

1 ,

JJ

. n

(arcus Riolani).

, n

11 ,

\.

1 OJI\O 1 11

yro 1

llpOXO)IIC J1:II JI

n) ).

n , \t )
:

n n'-1 nn

'\

. ; J

1 , r

t1

r~i n n} n - :t

~, 1 nr

J t I) '3Cf1KaJJIJII
I1/IJ,J

Jfa

1pyroil noo

'1 ~3 .

y(1oB II C pacCCCIIIIO 6p1011HIIIbl, t:OI aCIJO 11pH-

Jt~ 1 > 1 o)JI(C , 11 .: II1potJall 111ar r

pc.;C\;; 1\ :tiO 1 (C' I .

JJI.J)

upt,ICI<Y Cllf ' MOBIIIIO KllllJKII

Jl poXOJI~IIIII~ llt:l1 LL:.

1 11/IIIIIX CyLt:.\SI;\

lfJ1iiO 1~ ~~ 6p1,1il{c.;e 1 IIII :1 1 Cp!BI 11 HCII<I L 1 L 11

Yfi'

Bll t: 11 /1 '1 opllyM:t, JIIIL 1 :\JJI,IICC J ICIIOii 1 1 t:pttll

Oll/10'1111 ,jl
II

tlll/01

Jrllll J\<"11
(j)II C.

(] J)I ptJJI~Jit.lfi

11 IICC '' ()JJI.J,IIX 1 t:p11Ji Cll 1 1\I

7(,2).

C IIJ J I

' )J

O.f\1

Jl:t 'SJ,III:tlo,

1\ tt:c.:

OL'IIOBIIOI\

epx 11cii ap1l'pt.:il

l, l\r . \r,
n.'l aoptc,

J~ IIIIIIC II .

\ J::ei'i

n\.t 11 11~t ~-

1'lllit 1: .

JpcJa

10

11 .t ~r

~ n ~.., 1\t

<. r 1H)I\1 e.ICIIII ll\.I

TOJ\1~

1\ll~cy, t'l

1 ..,1 IIIIH r 1. ~t('

s1 . Ot r-.:1 ap1CI11111. 1 t.; 01' 01-.:) IIOC111 t"\~(\LU


01 :t:

ICBOit apli.~PIIH 060 IOIIOit 1\\lll\1\11 11 1 -~ ~.:ii C\I-

1\tHIIO(t l) IHC J IIOI

lt\) 10

h:JlC1 \\ 1 1\~

1..' 11~\'\t) . ,t!\1\11\~.:'

IICil . 1111\t I II'IC.:I.'I\111\I Ct)l.'\ '\<ll\111 11 .1111\HjJI lll'lt'l.'i-:11'\111) ,_1;\\111 ,,

I>J\11()1 t11 ."\C \1.'1111>1 (piiC. 7(\J). llt)Cll: \Jl\ll' t1(11t\tt11\ ~.:'t'I.)IIC

'11111
l)

IIJ)}IM O H

no

Cll\0.1\

1 111.' 1

:!

lll'\'11.'1\)\ '\II:ICIC\1

-3

1\1.' 1 llt: ii .

I\Cl:II\1>\II.:'C

:\J\

t)l:\t1H>III"\

-\.t

763.

} i

M1les-> (Vll) .
rt\ )

w-n

764.

Miles-y (VIII).

n \1

i\t)'.

-.

J\I ,

) ).

2- 3

\.

.~ , \t

Quenu,

..1 .

~t ,

- n

'< ,

n \t

r, r~

, l\.r

n ,

5- 6

.. n 1\ ,

, ,

11 . 1

tt

IJI il n

. n .

. !'.tr
'I

(.

11

764).

ocJICJIIIC .

-, 1 ~~ 1

t .

1 OIII\K

r ,

II

1111

IIII

atciieii

Cl orOJII.t, 1 1Cl\1 ll

n.
r-.tcce

JJ.P)'I"O IICCCKTOpOM

, n
n

n.

. , n
.. . .

~f'3

r 01 J1BOOKUU JJ a

)I , 7

r
(Ste l zc).


-r 3 ,

11 , .

ert r u , '3n

"

I .\11 u r
'3 >>

1 n
\.1 (.

765, 766).

,
. n r

, n

1Vf .

. 765. - 3'\m
III l\.es-} (L\.."). .

n
~1 \l
u

npena-

(lig. late-

rale recti) n-
~1 ~1

,
n n

, :~1 n (. 767).


, n
.
n n L'\1 .JI~l

:
n .

n n.1

n .
~1 nn : :r

~r ( ),

.
nn (.

768).

~1 ~r n
JI n

1m. ,
. ,

np~1oi1

2- 3

n 1
.

~~t~t

Pu~
t

766.

110

-'ill .n} rt n
111 -) ( '). 10 . Ocuoo\;JIIIC

n ~ s 1! s

lt:s

un

t (r ))

ui1

"

:, i1 t:: lt 1

., eJte t :il, ., t(le n1 )


1\ Jat oil 11 Jlt ~. t -.

371

767.

:~

Miles-y (XI).

768.

. ,

Miles-y (XII).

(.

142),

n ,

( ) ,

n.

n. n

n,

, n

( ).

(.

, n

769).

n.

n ,

, n .

n .

, ecJi ,

1,

KliKII (.

770).

npoxo)J, It u

1 u. ,

, . ,

r 1 1 u 'J 1 .

n (

.J , KOI MUJIOOII'J MOJIO,LLO ,

) , ,

J . JJOJIOC'J JJt:J, yry

~ n

JJ ~ II.;C , 11 1 ,

po1BOJHIIJt

11

JJ

s 11}! , 1 ,

tt

)])1 11 'I OJIIIO

t:(!

172

10

..

110

t.t

, piOIIIRII

. 769. n
,

no Milesy

(6),

(XIII).

() ,

()

c. '-t

, n

1- 2


, -

1- .
,

5- ,
(.

/'t 7'/!J.

J.~f' IOJJJIIIIIJoiiJ)JM C fll)~ lll :t

r M1lc\:Y

l X I V),

J ,Ji,O t ll llllll :t H

a,lfly I (IIJI llrHtM0~1


,, '" 1 allaii1J

ftCt!..i1 IICII/JCJ)I,I/~1111!..1 1 1 fipltJ I/I Ifltl ,l Jlll ~t

1(1' 1:1

771).

. 771. p"""''IO- rtpOI\tCt~: IJ a;"tn) 1 t n~'n


" 1111 1 Mtles-y ' > . .'111111< . ot:px1/CJ

KOIII ~11 t)tli 1\111111\lt 11 ' 1 6 p'~'lllllt\ JH\J IOC J tepe '
OI J H.'JII, JIOl'

0111111 ~

11

61111/1('1

CICIIKC

73

) ,

JJ

KOlia

5-6

..

,
.

n ,

n 1< . n

n ,

n;

2-3- -

. I nwlllillll

(.

772).

(.

2-3

...

773).

r r 10 ~~~

,
i m

, -....
. n

, r
.

8181Jf811118 apDIOI

---- .... J'Jpw--

_ ...

Eaol..."'""t

nt n
dk-g-. n 1
t ,

n
L). 1 f ,
1'\ , n

.. #

no

- .

n .
, , #
,

, #
.

i<, .


1.u .

, n
,

. 774.

-\lf :\.
Miles-y (XVIII). . ;r

m. levator

i.

, , ,

30

.)

,
n,

, i

n ~m

, i .

, ,

(.

n i ,

, ,

n ,

8-10

774).

n ,
.

u n

r .

n.

(),

r ,

n u

. H eoCJa'I n n
, n ,
, ' JUK ,

1 , pc:itc J e .

., <JI u
r <

., t,

15- 20

8- 1

2- 3

. ,

375

u11110. n
nr

:JBUKY11J10BU'fb

1 ,

III

n ;r 1

nt

n 1 r

r ,

cr 11

1 n

'VI

I ,

(),

) ,

I,

n
(.

10

776, 777).

. 775.

-n n n
Miles-y (XlX). .

Jr

90%

\1

1J

Donati.

775).

. -

r (.

l'uc 77fJ J.~1


.,

ti10/JJ')I)I\1CIIO~ IIH
.. r Mtlc .v () fl
"

HMJJY 1 t

,.

Pt>cltucJJtU . Otcucuic

t tn r 1

376

lln\1l)

l
.

777.

r-nu

Milcs-y (

1). tt u . "-

ru 1 ltt.- n

('I\.JI

t}t

~'\.' 111

\aitHaC'I

IIOIJCt.

'l

ICellltC

)0

JJ,IIe,

BSI'3II BllyTpCHIII1X )III i

ii .1 , n

lt

~ 6.

,.6111\,tii

\tCII

'I H 1 .1t

tt \t.

t'-'

l\111

11

J<JII\J<lC

JIO

JJa

1/JIII:\1

KpaC~t

OfiYXOJI

111 11r111 J

1 11 JtiiJ r, 1

llll.\"f'Oll/((1 t,"l>fJ1U.IIIl'IIIIOC tipu.all.\lll Vf'IOlllllll11<1-llfJI> \fC.JfCIIO('JJ/1/(){1 6.\lt'III11l) ICUIO

110 Milcs-y.

lllllt

>JOIO

MOIIO

rrrrc

if'J

r .1 \ \1\.' 1 11) OC)'lltCCTBCIIO '1 Ol\1

i1 (. 77). 1 1r1

\t ', .'

mtl ~

,,,

'-':\I'tt

'-' J\1

llac~teor

pt ~1

~ 1 \.IIP)

oepa

111

r1r

6- 8

Ia,

c,\t

779).

1 I!.\tr11 r

11

01

ltl\."<.l 11 (.

pra. t

tr 1

111 , -

HIIIO \I'I

v.

rn

.1

00.1.~\('lb.

\..~

'-''

'

t:. .

\1.

r .

t \t

3.

()61~1.

1-

trt

111

\.IIP) 1 ..1 . :

~t

J 1 "'""' .

780).

\..~ .

\l.1'-"'

i\.f

l\

(' ~t 11 -

13 (.

u .

~1 :\

j .

cepO-\J)'CK) .

' n n.

.1. ~1 (.

~ '3.'l !\t :

781).

i. '\~ n
~ 1

n n~1 ~t .
r :ru

\..1 r.:- . .'t .1.


~ .'1~ ~.
r

~ \t

~t\t

)HHL npC'BL ~tL" u :r


. . '-" . ~

n . '- .

.:

\t.1

. 'L .'lii
);I.

n o:JoCII

. TL ~

. : ~

r. n.1..

~ .

n~t.

1 . : n.1
.'lL1

'1

t .

: ~ " r.

1 "u npa~to ~~r.:l'tl

' .,-
1

.. . ' -

&

\I ~ Hlle

. - ~

. epe;ni.U:

A.UWI .t. DJJJXJI

Dixoo-} 1 .

IIIIP) :u ~
111d

'.

377

Puc

~~g

rru

Dixon-y (ID.

mi .ii

780.

Dixon-y (I).

,
~t

. 7 ... 2. u n

Dixon-) (

n~~~ n JII .'l

37

n 1

, .

111 i (.

782).

, n

. , .

n n

r~111

t !\111

783).

n
1\ \JI (.

, .

) ,

n .

, n

n.

(.

784).


,
,

(5- 10

. .),

, ,

(.

786).

Z-

. -

m ,

(.

785).

783.

npoft

JltJ1

ll cpCJit

t11KI1 r

11()01JJI1110fi
iJ

1> i- (V 1).
JHtJ I

1 J,JX IIIHl 11

''\1111

784.

r11 3 J'>l\

110

11J'>81

Dixon-y (VII).

u.

:.J 1 01)0111>1

ll

llfiOCitC Ja

u-

1- 2

ero

785.

Dixo-y

uw

(VIIl).

Z- , r
, l

379

ropoe

1 2

.
11 1 - 2 ;
.

r
II

ocr

1
.

r
1 3
1 , ')
.

, n n. n

, , ,
. ,
.

6--8

786. n\ no Dixon-y (IX).

nu ,.
}

787. 0Gpi1 IOIJ.tlllfC

't ~ ur.
,

J'}i!Jd
111
lf

11

~n

1 11 (1)

otl
11

IJK
IJ')II IOMOLII CIIIIIIJUIOCI
11 1

J.!C JCIIIIC IIIIJU('MHl 'ICpC\ UIIU11IOC OIDCJ')


'-J .: 1 tt"v1

1\0JIIIOB

,,riii.I JM ru

\11111\11 II

l tM,t :: rl Kollc>> 1\t.)'

J~ 1111/CJI,; ofimt

788.

...

(1

~ i., u )>

~tr~.>t n n n r

anrtpa1a (JI). u ()

COCtJCIOtC

IOJM

1\J I (6)

)'l CIII\IOBifHO

t.

il JIIOt -

1 .

787. 788).

(.

.
n

( .

169).

n n

r : tu 11
.1

r.

tit ,

KU

1r n

~t
,

10- 11

( )

n ,

110 Swcnson-y

n .
-,

I 888

Hirsch s pung u

, .

) ,

, .

-,

, .

megacolon congenitum
Hirschsprung-a.
Dalla
Valle 1920 ,

, ,

: : (.

789).

,
.

lllo

son

1948

Swen-

megacolon con-

genitum

~)
,
.

, .
1

().

r;

(1
1

1 ut .

78'1.

( J U/')~1 (IJCI ' <'KO JIC. KOIIC>>

CUI 0I1 JIJ)~MO t' IIIKO llj') 1/0MOIf :.lI

&fl/liJf)~ f<.t

I( JJ ( f Jl J, fl J)OIIC.:)IC.:te

1 aJIT3 J IOBX CKJ)CIIOK (:.1) ~t

OUJ}C 1 HJ'II<YJI("'III.I M IIOiOM C'l II Y 101 KCC'JIIM


JJIJ

(UJ

(ocpe'fJJOe )

::>

11

ocr-.tope

ti trl.
portccca,

rnep .

11

pr-.tcpllo .

&t\. ,1r

r )r (CI . 179). S\\


s-

111 1111

ccl\tCIII 11 1 n, n -

381

:1,

~t.

Hirscl1sprug-a,

n11.

, J ,

n n

3-4

, ,

r (

n.

790).

n -

1 Oi\JJI,

, 1

n nl\ t.

r 01 (.

n t S\venso-y n

r>I ,

J\:I n111110 llJIOBIIlCTC u.


.

11;)l11 nr!).

~t

u n , :

(.

n .

'-'~

791).

i\I I nn

, n

. (

Hirschsprung-a

n.

Swenson-a n,

n I< n .

I<

I<

n (.

793). ( r

n .

n .)

Recamier,

, n,

/'

7()fJ,

OIICJ''~t 110 Swcso-y


l1bli1H

1 1t.H.;J

11~1

t1 ). J<'ym.

IJI.IIOC

IIPHMtln KIIIIIIOt

1 I :

791.

'J

80.J1

no S"enson-) (11).

RTHUJI

ttoct
IlbTJI

8-1 0-

792,

, 001...~

npa

.it

ICWD,

IMIQJCW

. 792. S\venson-y (111).


r ;

. ,

c.At.


Swenson-a
.

(Grob) ,
,

. 793. Swenson-y (IV). .


. 792, ,
.

.
r

,
.

,
, , .

uu- .

n
n
, .

1
i .
'$ ,
n (.

794).


r 1. ,

r , n

, r u 11
J
t1 . CJr<;Jryer 1

n : .rtt't
1 MOIfJr llo (. 795).

ltirct~p"ung-a 01r

.:

IICc J,JJH1X

j1)

')'J

JII

794.

~tt

1:

tJ

'l

Swenson-y (1).

ICIIWJCY

795.

Swenson-y (11).

(. 796).

(.

797).


, 3 ,

, r
,
(. 798).


r .

, ero
, 3
.
,
,
~U

, .

r DODJ.Uieca

r .
JJ

OJJ

. 796.
m, i

79S

i m1

::j.
L

Ju

11<.:r rt:J1IO~ 1

't1111

lltt '3<.1!1.-

orc1CIIIIIM

IIPOBCCII

rr1

rt>

Swcnson

or

BMCUH.l rCJibC1 JIOUUPOCHIIL>I X '~ JJ


1 .

JJ

~ 1 t 1 u 1 Hirschsp1ng-a

r 1

) tc r

1r

r ;1
,

~..:

30-40 ";,

Swcnson

IIOBOPOCIIIIIX rr1 JCO 'IOC"IOMIO

r .

'

/$:f

/ 1

") 1

mi. 1 BJIOC r

JICj iOCTaTOIIO

KOMICIICpyCT

, r .ra n

,/

'i

rr , n
:I11 t r.r

r :I

;).

r ,

, s

798.

Swenson-y (V).

l! n

:r, ~'!

Duhamel
Swenson-a, ~> n
1 Hirschsprung-a

1957

n .

Duhamel- 1

, \1

. rrj i

Hirschsprung-a

, ,

( )

. n n

, ,

, .

, n

n ,

n ,

- \1

;
. ,

, ,

l'v 1.
,

, 11
,

1 .

Ir ,

. ,

..1 r 110

1 r111 .

.opal~tiii~H.:

11 MO IHI/IIIC1

ll)")i-IMO

KYJ II'l

KIIII\11

"v 1J

r,

I,

.\

nq,

.l\l

.""I

n n.t .'It-'111
n 1 r

u IOUaiiC UIIUC 1 "3 IIO

.1 ~ n~pcr ~).'J., 111 :)


1 ~ ,.,

"

11~.~ .11 1 rcllKIII\111 11 IIIII\111 ~' -''a'lll

.-1amtc

11

111,

'lltJl.l

11

IC\111 11 " ~1

1111

I r.. 1. BIIYIJJI1 t1CI I CJ1: tJII.rr"l"


J'-tlt.

1 U1 l

~ I\JO

1ary

J..: 11\:t

~11.:

,.,,

111:11 11 -

1 i\

11/') I:Iip O l "a COX J):III: 1 IIII Cp ll:llll\10 1101101\II X

OfJJ:IIII, MfiCIIOJ! I 11 Yl l.lf}1 11 llfHIMIIii 1"111111\11 ,

Ll Jl tr,lll '\1

11 1p~..:11111:ii

IIOS!flfl{;ll'''

~IIJ/ I C IIIHI

110
CtCPIIIIII-

1:11\ '1 10

1; r1111i1

\1)'

I toopoCIIIIliJ , Go11 1.1111tC 1 PYJ IIIOC 1 . 11 r. J


IIJ)}I t.iri

111

Hilly 11 t'OIICIJ I{II IJ CII ) IIJ111'11111SIIO 1, ;oCIIIIOC 111 IIJ1 Oll~pa

fi iLIII t

- . :: :rl\l n

1Jr1J111111u J 1 111 Hirschspg-a


u11 r S\ven<:on-y ~:\I i~
B"vvCIJia JCJII>CO, ~SU IIH MUIO IIJ Ce MIIOO BPC\-f~II.
J1C'3CKII

, n n

110 Duhamel-

1,lll~l

799).

(.

clfi\TC)")a,

11

111t

~~ii L'11

1 ~'r~'"

Kt,Cilcr-a,

1 <1 'lll) KUII U~pl 1} IOIIC 1\01 IIIIL' 1 ~ 1\11..'111\\ 1\~)1\Tal\ 1 Hp)' l~) 1'

.\ r

L'

IPYI t):\1

a;l\.:111\llii

AC)")\.IICil ~ 111 11 t)t)I\11. ((~\CJIC 1 ~' ~' 1\~l

1 ) 1 t)J1J,IIIIit

1 11 111 J)yl..' 1 , \ 111\11>1 "-. tK"/\CI" -

) t<ll'1 ~

\1..'111\11

t.\ II ! .) 1,

11

1\\II\11

IICI\P~'

t'6pa )) 1..'1 ~. 'II\

\)Jit)L" 11. :ti\11\}JIItl IIJ"'IHI\H)I\ t\111111\ll (('1\, ~t)O),

385

Dtrhamel-

) r11,

11 r

<. rr ~ 1
11~i

11

11,

<t

r r

6) u
n

, ~

)
r

11

11rr

) n
, , ,
(1)
r; ,

, , -,

iJ.

Duhamel- pempornana. thlt


1. 1\u.

-
( )

Turnbull-y

Puc. 799. Duhamel- (!).


r~ lli

, n

Turn bull

1960

i< .

i<

10

2-3

:.

.,

,

,

. n

fJ . !ifJO. 0J

1111

Jltpel OJ')O}I I<

IIJ)HMO

MC JJY

;t J}'C I (.; C)III3H

1>l1<.tt111.:l-ro

[1MIIYJt

( 11 ). :.t 1 11

I I

IIJ')HMO

KIIIKOit

KJ.iiiiK

(6)

(i.t)

111f

1
.

1Jt1

KLlK n,

n .,".,._.,_

( 11:1) tJ

L ngenbuch

100

.\1.1 JI

50 ,

n n

UIII . r 1

1882

Kehr,

\1

. .

. n

, ~1

:vt

(n ) n

..

~1irizzi

ua

m.

1 .

n
.

20 0 - ), - \.1,
n. Neiger
n n (. 801).
,

n n,

. () .
n ~t

J.\-:-..t.

Caroli,

:
) ,

.'VI

J 942

1931

cmo.1e.

r1

~1

~-------------------------r

. , 11

\1

r~

)l r

~11

11r ,

r1r 11111/Iu nrn


.~.crarotro

KOIPiec rua

11

tr-

11I JJYJO t'BUH~y. II Op:aJ II,110C 1 OIJIIC 1111 I

JUt llopr-. t.tr 111101111


1

11 , .

llp~1 pllOI(u/al/fJMempmt
.:~ J

Catoli 0}1t10pCt-.ICI1IIO
a11:.t 11 J/1.1 tt;J t l.t X 11 1 ci1 11 tt
111>

L~1. HctA)xo)J11Ma;J J1JI }I ')lolo 't<t <t111t<IJ1:.!1YJ'~' J GJ.tJJ, 111111/IIICI co6C1BCJIIII\IIJ


'-f>C,J(,;J IHP.-111. Y-oGpL.t stll,ll\.1 11 111m>~1 1fi11
HI1 4 JI 11 /tpy tOM t.:ICKJISI IIIJI,Iii C;yJI >J,-

...

11

IJ111 . so1. P('ttttct,tallol\tCtpl\t.:c"a lll,,r.ll)pa ccJtc


J tll\1(\lllt ('Jt'I\11,\X 11) JC(1 (CI\I,

CI\CI)

387

i1

11

l,

'110

J:.\1\

CICKJJIIIIOI.)

_\

1 ii,

KOIHJXICJIIOC

J '

IIOIIUCJL>

11 1\ : pUJIIIOM<II IOMCI piPICCKOO

rr 11ii t
cyt11cc 1 1

r11t 11

11yeii . fl. J

JIIX

ii

ro... t , rtt r11 .

11 11 o t,JLJJIO~I

rJ

Bt.:ll IIIOJIIIOii

i JJfJJ(),

lII )'l\11 IIC JI 1\taCHbKJJii

r r :.-1 3 onaceJt

~..

r11 r,.

tllieiIIOJJifoit IIJJ. t ~IC)IJico

noJ\taiOI

JJ1111i1

IIIIHC~I

11<1

IILI'IJJJiacc

1\01/

11

TOIIKOii

rcx

11

oJpacJJro

r.

n11

lll'IIOeo

.'1\1 n . ..1 Joro no


JIJ\Ja

}\.

....1.0

n11

, n- n <..

10
1'1

_ z

\t

II

1 } t.:'-Jr rr

JJJ

J,

15'

01 4

11

12

~ Ji ,
; r.

() '1

\II n 1

(). n \1 1

n .

\.1, ,

.,

().

, n

i1. .

n
n .

n.

5 .

m11I.\1)'

,
.zu

1~1 \t'-1 '\

) n ,

\.1
u . -, ,

J(

, , , .
,

) ,

. u

() ,

11

\1


u , n .

6.

n,
1 .\tt,

. \t

."vt w
.

.,

:
.

m1

40- 50

II

(.
i!:.JI: JI/I\ n

~33).
llt:

10:\IC:IIC !I:
()(

'J 1> .)1 U

t: III..IIi
" Jbl/)1

(Cllltl( ICJ1

JltotKCtti: U)

Oii111t

if(t:JI'tllllll
llf\0101\
(~\1111\ICJ'I
111)

or

:.l!fl/:.1

r:n

n
tt-

cr.) 1:!-15

Jlpo XOJJcc ).lliSICIIHC ( . c-r . )

Hl-22

12-15

~ r /RJJcttc <. .

13-17

5-10

cr .)

r, t ;t<: k. .

:r~

fl

.1. 116
\t
. 7.

1\teu!\telfaJ\,

11

\J

n,

~t. .J\1
)

:\Jt \ if, ,

\t, 1
i\ .
IIH CTpyl\teal\flf,

11

rycr

DeecJ

'"~

11 1 -1 .

,

-r

1-

J r r

Simon - Weidner-a .

LJ .

Mallet-Guy,

, n

n.

: rJ
1 ,

11 .

r .

r .

( Arriex).

. .

, 3-

Ma11et-Guy

, ,

n,

15- 30 .
Johnston-a 15-20 0

, n .

no

Mester-a

, n

n. .

8,9%

1,75%

( !)

121

Mester-a

201

20

60

I\.1 ,

'vf . , n

, n

, n

r11
J

r1.

n. nn

no

n n (.

1 pCMCIIl: IJU6JJIOJI( 1> '3(.1t1 -

), n.

1\if

fi Y'J

),

/f\l fJLIII

'f J

1 L IIOMOIIJ 10 II CJI 1 ee
I1'3UIIIJ(JM 1K()H IIl: JIOC'ICJICIIIIOO

K(Jfl tp~:; Jtro,

; r: r.

IIY'ICM

'Ht

11

; ~t11 11ti MOA<C I IIHUJ IIO) 'I 1.> xryr lt -

n.

) i\I
rll

. ,

il

fi

3~9

801.

) !\1


. , BD4:.ta..
V&l.lla- .

n.

) 11

) n ;
,

n. n

(Mester).
) !\t

n.

) n ~t n
n.


n n .
t. :

) 1

1 , ltl\ n

n n.
rt '11 .
nu.
ltt .

) 11u n

r 11 1 I> ttyl 1
r 111 .
u) (! 11 11. t
rt 1 , 1

rr

90

."ut

r (

) ,

,..,.,...",.....

.~1

20-30%
( Hess).

1JU

0.1-0.2 %.

50

30-40%

(Hess).

(Mester),

-anr.

, n a'-IAA
n

(Kehr).

5--10 0 n ~~

< Xltp) . , .n

11.

1\1

l\1 pyrOI\1

~ \)) (/).

1 1JJJJ
r. I 11
J\1

l\f

\1 . (Hicke).

/JI

J :
) n1 ,

50 0

n n ,


pauii (

8-JO)

one-

: 1 JI\f .
,

rtJ

flpo 1u

1.

Alloauu 11 (.

802).

~r ,

) n , ,

803.

20% ),

) n

n -

n ,

. , -

) n

, n

, n

r)

15% ),

, \.1

( ),

() ,

1,

n.

/',. 14. Aoi\JIIIII roxoit\.CIIIHI 6111('1 () C'Jt'IIIOt ' ,) IIJ1tHt)"a

.J91

...

r;

(}

ll

JIC

J 1

r/ '

Jl

BU5.

n :..t 11r 1. n11 ()


r :..ti (-)

..1 1 Oltc ~~ , ,
11 t JJY 'Jp , r111
I1 1
11:.S1.

JJY11,J(1111.t

11 1 ,

11poJ

11111 110 lliKOB, 1 0611111 JJCCHO~III rtpO


HCf I 0611JIIM II 110 1

Bbl~I&HH10 p::tCittpclm
1 IIPt:J; 1tt

~~ pC1-

11t 11 1 .
llo; ttx

2. IIOtaJil ~., 1" (. 803).


:

) n n n
1 n ns,
) n

n n n (

) 01 .

1~t

3. . 6,_.. .1 (.

(.;001 IIOCII1 1 11) 1I

fio

ttol .

-41!--

r npJtpa 1111 i"i

JO c.rr

\1.1 11 r 11nepcoii

I.IJI.

nu

Bl\tecre

.
1

!\

) ii r
r

) 01

ll

rn ,

:. 1
I.

e~IIIOO

-1

l!\1 ..l\t.

4. "..n Jtce.z11oo .
(
) (

n ),
.

.
apmepua, l

noo

J1

(.

805).

806. DLtctus hepatocholedochLtS

, , ,

10 %

) (. 805),

) ,

8%

) (. 805 ),

, n
;
,

r (. 805),

(. 805).

12 0

ductus hepatocholedochus

'.J. n. , ,

(.

806)

(1U (. 805),

25 ! 0

(. 805),

J n -

L1 1CJ111

ItCX<>/.111'1

tfJ:tl 1 r oii ~~ 1r

CJJttJI

)
11

, 11 ,1,

~ -

11 JJ ot11il

" Y"H,Jp111.J X

ap ll'plt :

:CJI'IIIl''''

" '.1~1 ,

O'l -

11~1

of)11111ii

11 11 f\1 ttII
t

1t

~' 11 111 11.

o1JI, J IIJ1(IIJIO, CJI 11 ~ 111 IIC'Il:IIO'IIIOit ap'IC\)1111

JOt.;JJH~Cr

:>1

CJII/t,1 r1p01CJI' C IICPC/ 111 (J.:. ~())).

J1

..

11 ''"' 11}1

J :

0,5- 1

lr ( . ~05 's),

's)

)
( n)
. ,

1 , (. 805),

IIII

) ' r 1 ut

iV

(. 805),

. -

r)

) n

1' 1111 , 1

J IC II\111
' JI'a

l'IIOOIIOii

'J

cJCIII>

1aatta c~)cottl

IIJ1<.'\.~) 111\H)l' 111.

xatpyp-

o~c tao

(' LJI)'HC8

IIP<)l' la. PYIIIX JI)

t)HH

39..>

1 6)

JJptt.\ lCIICII II

II

JlltaJOC' r II

ICTt1t1B OU opei\t B.\ICI!ll J ~~ /1/ . ICC -

PI'IC'paTJIBIIX e ilcrif ,

J y".ICf

OCtiJJO

.1 1..

J 1

;r ,

/l

r,

n,

~~ r

IIIIC.

')

rif

ll ;

OffAEIIE

.
lflJOKOC
1l1

fiCOJXH~ICIJ IIOC

Cttll uiX

oncJXlUJ111 ii . n
l 11

n 11

npec"I

II

r.

n r

r,

II

tr

11

11

J\t. ,

n. 1

pa1pej,

n,

u n n 11

pyrJ.a.

ero

angulus costoxiphoideus,

, .

, .

n r.

Kocher-y,
-

\1 ( , n

u,

n.

, ).

.1 .

u n n -

1/ 1 ,

, .

, ,

r .t 1

, el\-t .

. ')

11 yr

')

JJ. t ,

OJII,IIYIO IJOJIY IIIKY J\1

..

o rt cpa JJJJJ

, .

JJt

lf Jt

IJOJIYIJJK , OMell~CIJIIO

10

r; tf .

pesyr./t r ~.: no1JX JtX , n


It

r uit

11

r n.

, 1

1 n n

11~ ~tc.~JH,

HIICIIC~tcllorJJ,JI\tlt

;r~r11

111 11,

01 pas;ryt olf j1C'SIIIIOIIOit IHYIIIKII ,


JJ1 JII!JIC <.:JIOII . JJoJJJtcc
JCJI I/01 0 Jtp 0 111Ka ,

)94

cp~:&IHCIIIHI), 'ICM

1 r 11 . X()tJt oJJ(.IJIOii
.:11 r tAacr

IIII,

r. ,

11

UIOIICC ll OJJ 1 II'ICCKIIC 111MCIICIIIHI (/\11111 ofi~CJ'O

"; r

CMClltaC 1 JI,HI>

IIOJ JOCIIC

KBCJ1XY

Gt,JJI~

1 . ll

IlOM C'l OJIC,

IJLJfl-1 nti!XIB JI C IHIIt

n.

11

1 1 , r11

OC11 IJI11/I

r .

l)ucts

11111 OJICII

11 1\t 1111ii

JJeJJo~pc)JCJ 11JJ

11; ~-

hepatocholedochtJS

n1

8.

'V,~~

. OJIECfOCfOJI

w JI

Jt

tis =

(r.

stoma =

chole

kys-

,
.

. JI

r u

;1111

r .JI,

n ,

ero

II'JII.

118J11111

r eJIIIIX :
r , r .s,

nn

(fle ura hepatica),

.
-

Ji

~ r

DJJO

,
,

JD

i . . .

, r

Di .

. m

r, r mJ

s i ~

. i Ji u

.t

auporctu

r uze w

...

olnar .

r ~

r (ecJI18 0011111

04l). 0

onpeeJtJt

HII IO.l tx

t .

rr 1 !l 1

TOHKO I"O

JI

Lejars-y

ifif JJ n1

(<<elle

~ser'e ~'enjr).

n 111110
;\r

'\II

1 l

r\.

.;.t lltt

nnJ\t n
n n
2, 3

~, 3
n

8- 10 CJ\1.

n,

\t. .
n1 n
,

.
n ,
n ,

807.

( 1).

12- 15

( ) .

.
:

.1

(.

100

807).

.". .

1oro

n, -

Pezzer-a,

(Foley).

1 1 .

. ,

1 ,

, n

808).

, ,

11

01

BO'iM OIIOC'J

rcoca.
r

JJ,

'r

rn

Desjardin-a.

r tJ ,

111

n1, ,

:..-

)l:

n n
.

I'"I IIIJOitKIIOBCit 0/lltOO y

SMIJHI r 1 .

sa r

, , ~

~ JJ

(.

elal

) 2-

, ,

(.

809),

)
,

; ,
,
., -


.

,
.


10--15

.
,

.
,
.


.
.

,
,
, n
.

, ,
, 2-3

. 808. (11). r

m.

() ()

:
24 300--400 ;
.
8-1

1 2 ,
n
n 24 .

- ,

r 2 3
.
, r 1 -

809.

11r CJI

(111).
ap~n&JJIOII

O II~I

~4

1\::l 111\?f\1,

~?.

OJ\ty

2 3 ."lii
ropoi1 ~

oJJJrecro

t)l~r

../,

800 - 1500

rrp11

r O \t lli\t~?e a\O.'lltli tt .r~. oo~JaJJJt

ocpoli aJ\teJJ J\

11

11

11

.'1 rt11

') r

CII

rr

;1

11 r

pe-

1 'J.

.\t \:.rtt 111t

'JTOI\1

\OCJtCTOCTOI\l ..J,OJia

JIIIKBitllpoua.

1\

:\!J

1'J

(rre .

ektome =

cholc =

l\1 \<

kystis

. 11

;l

n.

, 1

r..1 - .

\lt .

( ), r

:,

. ,

11u.

1.

(.

hl= -1- liths=),-

. ,

no

, ,

, :

Dcsjardin-a,

Hegar-a.

).

ero

, .\t

1 1 r ,

f\t r

iC IIOI tt ~, 'J IIC .I

f\t . ~

tttpe paiiiJHt !\tl \.t

'')

1 1101 . - oclr

JJe 1

1~1111J

./:1 1 '~

III:Y/ 1[1 1 /a ,

c;l

'1

a~ttL>

ttc)

IJC OC'J J'

1 pyf\tc

CM JJJBaiiii.

:aJICIII>IOIX

11

Hf'VfO

JJoCJ IC

JJY 1 Cl\1

IJ)I

IIII

II

t .

Mai\IYJJI(Jflf

lfCOXO

XOJHII '1()1 I , 11p01t1BCCIIIiO

s (..l, JJ.
(.; IJo(jo ,l s 11
19

11

nys

. 1 1-

.
. n

JIHOO ,

1~r-.t . 111 ~t

OII::ICII JC I O

II O' 1Ul\o1Y

60%

40-500

n.

n. n nn


Jr (Hcss).
~ ycr r ,

!\t

01 r , t

Ji. 11 n1
noocJ

poii

JJO\tKlle.

11111 , 1

L1,

1111. -
i

r111

ri.

n J\I .

ll

nu

'-1

4.

11. ::>s11 .

. , , ,

, n,

14-

, - r

u ii.

(Brandstein).

. ,

. ,


. , ,

n .

. ,

~..t

, .

(r.

-L

),

dis =

J. u

Xoeuun un1 ,.,.m. ,

, n

'~ r

~.. JJI)J ;Ja t 1 ~, Ll r 1


CJ'CJI'-=fBOM

JHI}I}C I C~

llj1(1f)JI!;M a

fiJ)O v1f,lfJJ Jf;J IJI01,; 1 ,

Y IIIOiiO.:IIIO

/I 1 ~11 ~~J J .

CCpJ.C ~113 '11

JJOIIOMY

/1.)1~1

GatiJJJJt.,J

'II~ ' I J.IX

/ 1} 1}/

paf1o 111

J:.I"JCJ IIt-H

oJp:.t~OM l.s Sitl,;l )ifl I.:JI' ,

' /11

70

110-

IIJJICBO

1Hl 1JJ Cf>JJoKOB.

;1 1

n , .

. umt' 1 rJrJf! 1e11uf! mu(/)ru11x 6JUA. I . r


IIC

, 1 JII 1 n
CJreye r

(. 17 5).

~~, n,

, n

: , .

(Gross).

2.

kinesis

r JJ:.tBIII\1

% CJIY'I:ICB

n n

n. t)

1 .lIILJIIC 1\li.\ KHI\Iti !\IOIJ'-)

or1 1t11 t)I1 .


'JII ICJII>IIO

rtp011i.lJ11>1111pOBaB

etJJJil

"Y' HIPl.

tllt:t: c t)' l

Bl'JK 1 IIC

oCJJL'
t)

llt'J JIIt)CJ

tt'3BJ JCLJt~ttii

'-)'
0110t)

IIJit>t

J'-ta

1' &11 J lll t.:IIKt: t J I'IOI 11) 1

I\t

, 11 1 1n
aJII\101\1,

1 l\t

. ~1 Jtraec,

11


1 n

.:>

cr

JJ

i1 ,

L n,

n .

Lf.

n .

n
,

, ,

, ,

),

, . 810 ).

J#. z

1.

Jz

uuu (

,
.

n,

- .

(. 810).

u (

2.

),

= ,

retro =

, ,

- ,

gressus

-.

Calot

(. 810,

(. 810

111),

111)

r:

II

. n

n11

- .

, DCJ:Ja~IJ!!i,;J:

), ~

-:

cysticocholedochus,

u,

r , ~

n1, n. ~

, u:

r11

hepaticus, mesocholedochus
(. 810).

1 .

400

crania/is

-"""

V)

......

--

V)

Q)

:>

V)

"""

""

caudalis

. 810. n n. Mesohepaticus ( 1), mesocholedochu5J> ( 11) amesocysticus = Calot (III). ().


n (). n1
11; ,

-r .

1J

Calot

' ,

<<mesocysticus,

n , n ()

mesohepaticus.

mesohepaticus

n n

mesocysticus,

(.

811 ).

cysticus

<<meso-

. n:v~

.. ,

2- 3

...

n n ,

Calot

. n .

n
.

~t .

5- 6 .

(.
,

812),

:\l

) ~ ~r
,
) n

n,

:'\.-1 ;'\r~t ,\

f". 8/1, PcJ f)OJ P:JJ:I III XMt C IOt ~ 1 11( 1 ~ M it ( 1). :: ll~f'C) tllci1.
1 t 11 1 CICtlt'll 1011 11 < m C!\ IICY tiCtJ )) Ol ~J HJ~IC
OJ

fi}'HfPIIOIO IJ()O t l l l\3 J llt JI C'I C/111

rop0:\1

'

..

.,tl> , nii 111 1\l

tt, CI\t , 11t..1~).


J ' l>II .\t t: ..\t)' -

401

11oro

1 . r 11

'lTOMY

() J ,

3J111 11r ()

rrpo rc

11 (. ~ I) .
~

J 'f

11JJ , 11 )

.,

11

or

f"f>

11r , r r/l

) , J') B01HKIIOBCIIIO ()
,

) ,

o'r

r ; rex ,


n :

.
,

, n ,
:

812.

( I 1).

. n,

(.

813) . n

chus,

d. hepatoch edo-

n ~J:

(. 81).
-

d. hepatocholedochus.

qr

t,

ir
D

5-6

n.

, , f

,
n
n , -

!jn

/'ur .

r C IJ1olpf.IJI:HI

8 /J

Jlpo 1 Jt d .
~'
0 1

IJcpa\IJCiJcc.Joclr~ IIJ" r -

u 1

C,IJ,IIO

JI1r r11 (111). "3ii

(,,
<

C- JHl I 1IOI

r.rr:oii

O~IX

IIJ10 1 OI<OU

OKpyetJa

i () :t 1 -

11/C'IIIYio CICIIKy (11)

Ecii :>

11

il

Nelaton-a . . :J-

).

814. \.J (IV).

: () ::>

815.

ii

d. hepatocholedochus

n. ')

1 ,

\1

Ib

OOC'I If 1\ :
n , ~

})epat )Cl1o1edocl1u::>

1111 l

Nelaton-a n
Nelaton-a, n

:mvm:.

1 :

u~

d. l1epatocl1ole-

docl<) 11 1~ J IIII T-ofipaurif t Kel1r-a (.

u rcs1 '''

J)J JJIHJ')

d. t1

1 111

..

cl1u s

CI"O

'U I 1aKJ"H,IIII>I

p~atocl1ol

J lf

d. hepa-

tocholedochus, }.f
(. 816),

(pttc.

c teltK\1,

n,
I'

t\\11 . 0 1 ~

815).

(. 816, , ).

\t

~t

5- 6 .\/.\/

\t

n . :\t
u

\t.

npoT('I.I\

,1 n, n

l) 1\t

all\tO\t

ncpecca1u1

pa.t\tlt (plll'. 817).


1"

n , n

') , epc I&tc

OCI~i/15 1 C I C}I

) ~1

1 ,

81

),

t~ CJJLIIti1 '''3 . 1

) n

CJIIIJHi Lr

d.

n.

. :

'i

\ 1 1

. 314).

(), -

; ~ .

()

d. hth

(V).

d. l1epatocholedochus

n. ()

('

\tl' . tY

~l\t

ray

oep\.llt)~ 111 \;; ~ Xt'P('UJ"

BIIIIa t)l\pallll'llli~HI l'.Ilblli LtBL'l ' \.JliiHlT:\ ll)' l


\lt)f

t)

pt)

1 t' .

11\}l.JJt: ' ) ,.< '() tt'M()e.ln7


t].'l'l/{) 110111

. U 11J1U'i'I\"tJ1J1.

11

apm

J,

11 1'

\'l 'lJit' llp")\"Y l'I

816.

(V l). n n1 1 . r r1

n (); n r , , )

(.

392),

r,

r 1:
) n

(.

818),

. , ,

, n

d. hepatocholedochus,

5 .w..1

) n
,

r .

Calot

, ,
,

ty

mesocysticus,

<<mesocysticus.

-n

mesocysticus

ductus
choledochus

Pur. 817. 1 pu1 ; r 'r (VII). -

IIY1)Iro r

-n

404

pucc~\:II\: ~

rr

818. :'\.t (YIII). ,

\1

819.

(IX).

820.

~ .

1 (.

819).

nn

d.

hepatocho1edochus,

. n

(.

821)

Pringle-):

. ,

-n

, , .

m<

tipouecc,

Baron-a

:.

().

. -

_u ,

. ,

(.

822).

. -

, ~

, :

. ~

, 11' .

nn

11 ,

1 11 n
r1,

01

.r 1

f r ~ (.

820).

n 11 .

ap1Cp3JJbliOC

n, erl\o \toel

l( poor C'ICII .

JJCH1JXIJII,Ho ym/r 1 ,

., J1 C rc .,c, ,

()U113}' J j),
,J

, l\.1

ur ,

.,

Ecm1 '3 t,111'-! Uf)'J 1 u r


fJ,

r ,

J U]JI ,J JI[\}1

1UMC IJI

()IJI(}I\a

J'f

1 1 n 1 PYJIIJO

r)'J

C~.J'J /I,

~ poJ.>I C 'I C IIC ,

lJIJIHC' I

r1

d. l1cpa tocl1olclioc\Js.

n'11 11 J!I J1)'1110


r t r

Calot

tt 1 u:m.lt'Jmm

405

821. (XI).

:>s. r

oJsca

. 823 . ( 11 1). 1

( ),

( ). r

(.

0,5

cJ.t

823).

1
1
Jluc. 822. P~1 r>pnJtiiiOt x oJ t C t C t r< to l\t <XII). tatyra
cuttJ/Ht II YJ t.tp.,,, )tcptt, opmso~tc ll ~.: .: ttn.l~t
py~tiii.IM 11\)IICMIIM 1111 Bat"llll-y. llp:HtJII.Itt.I 1

406

824. ~t ~tt \\~)~ (XIV). By~

t t)

n 1r

---'

,
IJ -

.
r

( .

825).
, 11 ()
11 . r 'I

1 (. 825).
n , r

n-

\1

mesohepatocholedochus>>.

'

(.
,

826). n
,

,
- .

d. hepatocholedo-

chus .

25.

(XV).

(),

()

(mesohepatocholedochus)

,
(.

827).


, 1-2 .. . :\I

(.

824)

if

tcr

\1

roro . -

, , n.

\1

5 '

r,

l (;

11

r(! ~t u r , r

'i1

>"lJCitHtvt

11ur

r m:t f ' lf
CJJ11 t,Ji1

~IIYI

lft.:~copoc ,, --s:II 11 s 1 1
~~ J~JXCJ/:fil 1 1/C'ICJIJf JIOCJ/C JICpC~l'l JHI .

f CJI
11

IIC

J)t 1.J 1CJJ/,1101 BOCJI:tJICIJH, 1 -

'

IIYSf,lp!,
llocrc r,

fH11fOf1

I
cfia

IIJ1J1MCJ11f ' )

t.tCJ xopo iiJO Bl,l) ll'J HI 1 1>.

~1 JJoit'rt CJJLII/oro "'.1


0,5 , Kt1'1 u (.) 1 aJIIIC'I

11

ii r-.1 \t\1.
n l\1).

. n r-.1 \\ ) -
r11 1 n .

r1 n1 </) L t JJC~" 111 '


llf>ll y.\CIIllll 81\IC~IC L' Clt) l...'l(lll\t1 Ji) t.l.'t>I1
C 1 t; 11 IIC()JibiiiOII 1 t)K t Ki.\1111 IICt'll 11. 11 J"'ll J ~)\J
'' 'I. IJIIII\H.' 1\1~'1 1 ''11 '\ JtCt'ttll llpt)lll"H) ~ t 6)(.) ")
r
' IC'ICIIHl'.

Ollal\t)

ll<)l'. ll'

llpii~IHJIIIBaiiiiH ~ ~'' 111 '

"''"

4t)7

826.

(XVI).

n n n . n

827.

u
n.

().

.l!

~~1

. . ""''"'......... "..,

. .

d. hepatochoJedochus

(n ,

, .

) ,

n.

Hess,

. ,

, ,

dpea:>tc,

n: !)

, l'vt
,

.
.

n .

11

<< ,

CJ r cyc t

').

) r

JJf' f'bl'a

r ccr

C IIIBHIICM

r n n

CCIIOLJIIO

BC H II a' t lfi/ Cf'C'J JIO 'J


, :
,

, 5- 8- n
.

occlaJfO BJJC t ,

, n, n -

Milko

. :

- .

, 1 n

rex

. n

) f' JO IJ/IIil~l JIO JIOC'/1, '.ti/J'IH IIUJ 'JJYXO OCIHB.. JCII /lf'C I/ 3iiO\ 11 JH1 :< If'JI C BOJ '1 (l!\'11101/a .

")JOI
JJO 1

MC1 1Jlf

JJC

II C c~ol/:t C CII

11 p MC II~ C J C ~l .

J1

t tt t:>~1

IIHC'JOIIJeC

IIOCJ IC

BpCMSI

OIICpa 1~lllf ,

1 1 ()1\HOI

~~"'YIIICC~ ; IJJtii"IIIICIIII~IX ( sypcJoi1 ,

tr 1ty1p}t ;111 ( t.

: J I J1 11~ , 111 II ':<S 11Cf1()J IJ,/IIOI ,

1/laJ ,

JIOJ(I

JIO

f'

O ll c p :11111H

it<CJ I'I\1111

11

IIC ~aMC'IC/1 /

IICC-

11

a11tc

IK'IIOJIIlYCIC

Bt'Jil'IIJI~

11

:::;r

11

Bl'CX

gress~

te

~ 1111t11

,
10-

l IJ ( n n
) - l\t

n11I? oJoii . 1
,
.

:.1

l\1t1l

!\t

r por

11

11 .

~~

nc-

.il .

pei1111

: n n , 1
n

r n,

l\ .

) ,

828.

r u r


)
, ,

n .

n.

J1.1 :>1.

0,5

n,

(u

) ,

, -

(.

828).

5-6

n.

n ,

1, n

n.

n u,

'L.r ,

, n

nr n.
;r

'J

n ,

Jr, n
,

.
n

1 r.

''t iII tiI rt, 1

, 01ttaact ; 11 1 1 .

11,1J1 jiOJ/IIa f>t.J1J"

t,

nOJIIIOCTbiO

tiCCIIO'f ttot Jtoa . 11 r

II /

ttil n l

pui1 J /11/t<l"'IKO JI llp 1101\1/0llt '

II~ , ' tJtC 1111 }1 1 1 }t , 11 ''' 1 <Ht I1'r JH1CM,

!\t

!\t

L) il

OCII 11 i.lIIl\I lli.l II l)3-

409

J<J

'-JS

(.

1),

lHCUS

rpe
Pri

1927

JJI<i .
J
!I n 'I
1,

'J

OCO:>ICllel/.

)
,

naJ ...._

.
,

829.

na>JJ&&'.,..,

, .

(.

829).

n
n

, ,

. ,

, - ,

(.

830).

il , n , -

11 11 ,

n .

Jt cLJJJOo n.

. -

" '3 11 u n

~ n .

, ,

: ,

. -

.,

~,,

cto

f' 1 1

ll e CI , ' J

CC'J 1>

Cllle

BOMOIIOClb

.... ~--.

- . r..t J~

1 OJJI.JKO II Cp C)I/11010 C' l Cll II ,

. , M08f

<.:JIII II C 1:1}1

!10/

I1JIII

'j IIICii

c;af>Jtiii C' I

C'J CIIKII
OC'J poii

1<.:~t ')JJCI< 11 1111 >o:rv1 .

eCf!OtfffOM

JI<Yii\CKO

HII

ocJ I~o:,ic~o: 11 1

$:J1111) 11() MC III,IIIIIM JCpoBOIC~JCIIIICM (OIICpaII

110

410

'111 ,rck-y ' i t 11\1<.:1/ta'Jcm.ct r..1

}1 BJJ~~

m t

IIJ'"

r, 1 t) IHX 1 l'
Tll'31tpoatltii. 1
t&t 1

11

6) ) COHTIII-IO 11111

.\"0

IC!lfliC/110-

I;tllueuoo X0.7elfuCmo-yodellaJIIO<-'o

ii

1.

11

II.

.1 . pyoii

JIO.'IOC iu

JIOL

tr HII 11u r r.

11,

n1u rJtcpcJii

11 '3 JICIo

JJ.

r . t)
, 111
~I.

r l\t. 1

n .
,

cpacllbi\1

n,

:-.t. Z-
.
u:

r::\1.

. Jm. -

100-150 }., ,

(),

830.

f)C1IIOBO

.'l

n,

Ci:l!IIKOM

n,

ocot-~tiHIM11 (
, u,
. .).

,
,

:v1

i.,

n.

:\tlt

11 ,

, .
2- 3

,
. n

n n

, n :-.t

cro

.
EcJttt

11
n

J\.1 . l\:I
,
.

, r .

, ~1 n n,

1- 2

1 .

~1I JOf if\CtJJIOO fi '3

,r..J

.l

u1 1

, n.

muJOCIIlfiO \1 .\OJ /f!lJliC /JlUIC! Jl

}101 1 CJ IIIOO IIY 'J p BL:.,lCC'l Bl\C U

\.i1 1

J)

XpyttKOC/11
1 OKIIYJ

tty J J:II1IX
J
11

11

1~11 PYJ IItCJJJI :

IIOHJJC) I C IIII i\ CJ\Cycl


tCJJa ~.; .l ,

IJOioy

IIMC' I u

11po1tL:CC ~

1\I'Y'

Jla-

: u. n ~

O/Jc...:ciiiiH

, 1 .

10~11\BOC"II\ "1KaiiH

11

'l

oipallstIIJJC}J,

,.. p()ooflpa11sc1111

JtoC' IYIJac

f1J IO~r'flfOC f~OJJII t IIIO J J Cpllii, '11 1J IIO<:JIC011Cpa-

ISI1011111,J IICp0/1 CB~I \a llcl l: f-.11\II IOJIIICBIIOII BCOI\OJi

pel\tH

1 tiiCta,

111\tec 1

\IIr

corJyTc 1 yiOlllll'\ lll)Dpc 'tCllli. t) Hel1cct-y


J()() 400 OIH.:p~\1\ltii pttXl)).\IITCH \111 ~ llt)pel'IIIIH cJPIIIX 11) 1cii. l) Giitgc-) llt''-e

411

1,5-9,2

n n

n.

i 11 n110

80

n 11

ny1 .

n n n :r

, r , r
11

<!

- J(

01

. . ,

11

- 11 r n

ducts IJepatoclledoc!JUS.

<Ifi v

n.

n11, 11
.

J. ductus hepatocholedocl1us,
2. ,
3.

1.

11.

11

- r-r

(. .

852).

Kocher-y (. 227)

Nelaton-a,

. - ,

2.

( - )

. n

n . n

- ,

.
,

15%

Lahey

4-5% !)

n n

d. hepatocholedochus
,

n:

1. via trucus celiacus ~ . gastrica sinistra --+


. gastrica dextra ~ . hepatica propria,
2. via . mesenterica superior ~ . pancreaticoduodenalis iferior ~ . pancreaticoduodenalis superior ~ . gastrododenaJis ~ . hepatica propria
(. . 347).
,

100%

nr n n ,

. ,

'J

, , ,

1r ,

; n

111111r

n.

ll<.tJt: ;1 -1 .

iii.I IIOICpcJJ

lcdochus
412

' HIIIO)lI

-;

d. hepatocho-

1 ,

),

. --

nlt (r). n

1'r

n11.

;:J.

n ~

ll.

n,

1- 2
5 n

-r

(n

-),

. ,

i\l\1 ,

. 3-6-

, )

,
.

8-I

(. 405)

Baron-a


- ,

n .

, ,
10 ,

. n

, ,

6-8

831).

d. hepatocholedochus.


, (.

(. 831).

N2 00000

30

n, ,

u .

), n .

1-2

r. .

1.


(Narath).

t.. ~.: 11

I ouJa n
rr (Markowit.t.),
~t r r
11 1 1r1

()

~1111 1

JI~J

3.

cocy;croro

r1po1c1a <Cohn, Herrod).

~.:

JlrJ'IfJt!.">lJellue rmtmmllo 11. t

JJcettl1

11 .. 11.tt

000 1 Jti Beiii,J 11p1IO)I)II

<.:MCp'l CJlblJOMy -

: i1

n1

, - J

41J

831.

: .

Baron-a.

(} ()

(.

15

832).

.t

. . , , ,

25

( -

) -

. .,

8-10

25

15

25

15

. . .,

.
,

l
11 (.

517).

Jt

J1"

d. hepatocl1oledochus.

88

Jlur f2 iMCpCtiC r10p 1 IIOI J.I BliC IIJI IItJ10KO" BC:IIC


pJ,JACCKtt

414

IJ0)1$11fi,IM

M.IIIOMCJ

11
:

17.7 pC'liO.>Jclloii ,, .l

1.

. ;~.).

. .JJCe.lll. EcJI II CJIif

JIJ

il

. \.

1000

J'l

n:

r r r

110t,

t>

n r op-

.L

r11 r.

n 110u1 .

l ,

tt 1/ r 1/ 110 J1<J

()

Jll

11ii n 11

, I11-

JII ) . Ir

~ n. 1, 111 )!JISI

r OfiOJJYIIYJO JIOUy, 'I f10KH1(HIO

4--5 il

1 , 1

Jrpyr

eLJCIIe LIJI 'J 1 .

~1

10

11

xoeiiC'I ')J<"J
( Block, n :::

n , n

. ,

500

,
u ,
, , .

2.

:>t,

n:

~1 n

o3ttero rJir

7- 8

1. zu ll.
, n
:, ,
: , ,

, n . .

,
n

(
).

2.

Jlu :>sll

5- 10%

( )

(.) .,.

( cholascos

chole =

4-5

+ askos =

, 7-8-

n ,

. .z
;;s .

CM fl1 .

3.

:>til

, ( n

d. hcpntocholcdochus

Jt

111 .

0,5- 0,6

, 1, nn n

J,t cG(>JII,IIH.>C ~t, , 'IO

, n . l\,

MC)J)ICHifo J1"~ l , CICJICTBeM

n Lt

pG~I1Kapflmt

lMilk6). (; 1 1 n
fs J.> c,JIO (; It:. ttorm , .; J oJIIJIIIt..: 200 r.1
LJ (s 1011, 'IIOf'5t,J ot1 y;1a o 'I 'Je'll.), ' Jo 1 10

J ClfMIJ IIJ M~IM 1/J()IOI (IIH ) I~II~ CIJ11Cp1tII>IIOIO

13

: J r ,

xooJ IIIt1

1101 ,

1 t ,

I'

llepliTIIIC

:~.

\\l 01\I

.oryl'

IIII .
111\ <.:JJyLtIX

11 pllXO\11 l

D t)

(.)JII?paeli

1t 1 (.), It) YII.YC'IIt) 1111 l.pt)li

t)J\1...'415

n. l\rfe \ atecoe n . \1-

- ,

[. n . .

n .

rearr ,

con

') n , n

111

, 11

n .

, n

n, .

'), n

3.

:>Ju, na"ecemtx

.
. ,
n

( )

() ,

. n

tocholedochus

d. hepa-

).

. ,

) ,

Baron-a

.
)

d.

hepatochoJedochus

, ,

(.

- ,

) << ,

421). n

) ,

, n .

n. ,

1 n ,

--~

(J It

3 ~

d. hepatocho]edochus

. . .

'~1

IJC LIC IIOII ' .\

II

1.

n.

J 1

1/(IJ ry e tJJHI KYJII .'J'

J3 ()piOIIH11i Y 11 3JI OC I1CM

416

IIY' JblpttOI'O IIJ10 1

'J

IILKI YIIH'I ,

10--15

n n

IIPOJOK, Jf 'I OJII> KO IIOCJIC rJ'IOO

J)

ut n,

nr

2- 6-

:
>

1,2

r:

90 ~ -

ri ,

r%

-~90%

ur

1 , -

(Cole)

,
, . r

n n

illllllllll}oorecoe

833.

d. hepatocholedochus

n r .
,

Kirschner,

01 ,

r ,
n , NtJ

. ,

. .,

22- 28

(.

833).

ero

\ll

. n

u ,

40

1 1 10 - N.

1 n.

cy

rraer 1 ,

J . n n
3

21

, .

n n
J>111
,, , J

) 11 IIC1 /Ia cJll>tto.

11

11 t.: 111t r

ll f'O JIJ Ka

(C I C IIO '~ ,

JI<.:J')I<.:

1.

. ),

1 I JI C o'IIII 1 11 ~ :
~

. 110 l ) ; t ,

J , }l

n,

:
n

1.

2.

Jlj10HC.:}ICII mt

/ 1 111'1 1.:\.:KOI 11

(; 1pyJ I1 11(1 Ji

3.

4.

5.

6.

, n

n ,
, n; n

7.

n n .

, ,

9.

l .

npe\t

Baron-a,

t1 n ,

11.

. TLlK ~

) II J'HI 1ttioJIC IJ(IIIIH1 , II()OICKaiOIII~M r


110

8.

'>.

), n n

. n ,

30 . 33 %-

n "vt .

}H11\H\: pC111111a J II,IIOJ ,..r1 1.: 11 : 11111

cJJJ ,

1/CI/OJIIIOJi

11 11

IL'IIa 1 11 r

I 1 n 1 /\ .

12. .'111 1\ 1t111 r 11


1

cJPIIIOJ

11}1 .

lt

aiiit't

.'{ {) J 1 11 1 ' ) 1 (.) 1\ 111 10.

417

13.

.l

\. J!\I

BBC II

) .

14. n)kft o Jiii n


I\..11\: '\I 1 ,

15. 1 1 111
.1 . 1

, .
.

(12- 15 .

.).

..

I\1

( )

. n,

n), , ,

:. ,
,
.

"'.".....~

,
.
)

) < ,
.

. .

- ,

Couf\ 0isier).

. ,


.
, -

Puc. 834. ..1r amtcaoo1, .

(),

Braun-y

418

50-60

n,

. ~

u -

n n~
:

. r .

10

n,

"'l

Braun-a,

(. 834 ).
t\.
,

r,

ut1

~1r

1JJcpc 1-

JI.HCIJaa

t , r

1 u

., r11

n .

r 11 1

11,

8-10

25

30%

i.

.
,

, ,

. n

J.

5 ..

, ,

. ,

i<

2- 2,5

(. 834), .

. ,

I<

(. 834).

J ,

.r,

eJII r
\:

227),

n.

'

(.

no Kocher-y

oc"J

I<

,
n
,

B'J JJ .

1 1 .

r .

ltt'SMbl) 1 UMIIOB J .

JI JI: f1:
J JoCJICJ IYIOIIICt; 11 'S.) JO<.;JIt; ()f 'IJOC.:/1IC, ccreCIBCHHO,
~1

IIHMII

JJJCC
1

C/IIIJJ C JHii
f)C IIII .

' )JJJX

l\1 ~
.

.:tt

. rl\1\t

J~ pat. lktloc:.:11tl~, BpuaiO

, :\J

IIH

1/CCI\OIIOM

J1 C tJOJit:sy\:'JC

Ot iiH'i C IIH C: U~III S

Hf\t CIIJa'J eJJJ,C.:'I BUM

u.

111

~t11t

1~1110

IIvt 111 1.

419

1 ,

11 u,

1.

11

r.

'\t

) n .3

100 ~-

u.emc.'t

!\ .

\! .

) n

'\t n n

.t~t


\lt n

( )

~ .

n~"',.,..,..

n n n
u n

.1

Rozsos-a

Szab6

, , n

n :

( ) n

) n

(n ,

Zuckerkandl-.

) n , .

.
) n u

) ,

, .

) ,

, n

) .

. ,

JJ) ,
11

) , .

rr y. rp ,

11) ' '3

n .

ny J rp ,

1rJtt

u) i11 -,
11

~1 11

11

6oJJC'SI It.IO

J J~ ~II

1,

LJIO

rt()CJtc

MIIOJ

xoJrCIII..:I ~,ro

IJ)}'JUH c ropotll,t ,

420

'1101

10- 15/{,

trpOIOK JI

UCIO

1,

11 (.

C.-IY'HICB OL:I~il Ht:~ KiiM II of>IIICM CJJLIIJOM 11010 .

'} 1\ fCJIIOC u.

X ICJ IOXO'J 1

CCJO/II I C tCIBICSt pC/IKO. ~i }IIHI.. IX C'IUICIK 'J

JsCCIJt

JJ) .tt 1 60 1 1 t
JIIt

n ,

835).

\m n r

n\1

De Jardin-a ...,..

n ,

1t (.

437).

n, r

) ,

Lt ,

)
, (1I n
.

835.

n ,
.

f .

(:v1,

Nelaton-a)

( ).

d. hepatocholedochus,

6) ,

Bakes-a

Hegar-a

Nelaton-a NQ 18.

n, ,

. .

, n

,
1

(1 u1

h-

) ,

( , ),

(.

rr~

or r .

r (1

!\1

rr , 1 11

'''

1OJJ{ IJ

CJJIIyrr,

ocracrc

r r 1

JJ

rtJJJ,JIJ,J X

'lacro

tJ,r 1pc~~cJK

\11111

r (1J11,11 ,

r:) 1{J B MC IIIC CJJI,C'I CJreyc ' l 11per 1 pIIMUl

ltcro

436).

11 0/J ~trCJIYIJO<llfo

Jt<t:JJ'IIII.t .

ofi1111..:1

MC IIIIC ~t

~sr,

Joro

A l' J ILJIJ<>I 11

C ll11 L IH1

'CJ I C ~H,I ,

oKJ)Yt:lf

llopC) ~CIIIH.~

:JJJCCJBOM
1 opor

O UJ"a 'JOI IHIJO ll a iii\ J)C< I"I ~I'IC C KOI (.;\1111~1.

t 1\ .\l

1.

l\111

2.
JJ

J.
IHIM

111111 I oIIii C'IItii IIJ'I01 t 811)' 1 pc


.trc-aOl\1.

421

11ii .1 J"I t

. .

111 1, 1 r111i
\1

\I

n .

- 1 J.o yC11tM

. 11

I l

11

r u,,m,
)

) 'W

'

n
,

)
n , ,

1 ,

Kehr-o J898 . -

Kehr-y

) ;

11

r ,
n

Kehr-a

n .......................

. v"~".~~~

(Stefanics).

) -

.
n

. . . ._........,

(.

(,

dlti

),

, r

836).

.......IIR-.

, ~....

4-6

836. - :.ehr-y (). llal

- n , u 'I 'I8C11I '1"11181.8


(). - z ().

Nelaton-a

422

u -

(r)

11

- , n

() n

11 1 n.

r.

., n

.\.

n,

J~J

.;r

'I r r

. . lt ,

n,

!\1

r1 ,

(.

ny-rx

836).

.\I

n n

. r1 - ,

u cJ

n .

rJJit 11 r eJ IJIOro l\

: (. 836)

II

) n
~1

Cattell-y

..

Kehr-y , -

) -

4--6

Nelaton-a,

(. 836).

Cattell-a
Kehr-y rr ,

, ,

: ,

, , , \1

l\1

,\I ~1

Cattell-a

- ,

, - ,

(1-3

CJt),

. , ,

.), ,

\11
u

2-3

Cattell-y

Nelaton-a,

1\ (ni\1

Kehr-y,

, n

\-r, n

- .

- 1

elaton-a
~

t~

1000-1500

..r :

n n

n\t)'

~t

n,

\t .

n Cattell-a,

, 11~ii
( , - rii), 11

, 11 -

nr
-: ( <<>>, . 836),

'ror

tr

npo1 .

~t

l-, , n

-s tt 1 , .i1 t\t

UUpa J.OM r ~I 1

CHC' JJII:HI -

ii
.

423

I"~

11 11

noc.neonerau olltll

>

1111

r . n

Cattell-a

11

Catte\1-y.

11111 1 n.u lt 1 (

, 1. n , 11

; 11 nn n;

11

11

I\t

, r

nyttu re

ro

:1 11) ,

'J

n'3!-I

n 1
.

ra

Mollowitz-y
r Cattell-a

11

n, -

'-'1 11311 COCl I.

n r

, n

cnaI\ta

1-.

11

11

MoJJowitz-a

. 1, r

nn
, n

11 r

~r

.
n

Cattell-a

Voelcker-y

. \.1

Voelcker-y

~f

, n

. .

Hess-a

Cattell-a

Voelcker-y

. n

, .

Kehr-y

Mollowitz-y

Kehr-a

1-2

.
n

n ,

(.

837)

. n

, n

Nelaton-a NQ 16-18,

] .

11 .\11

n 1

. n
,

1.
Mollowitz-a ] r 'r
r , 1 , r 1u
11 Kehr-a , r r l u
.tl 111 , r
orr 's r r .

ocr pOJo

mfpcarra

IOIJKO

424

cost"i

r
-r

IICMIIOI pe/IKO .

\-1 .

Nelaton-a

(.

838)

6 . ,

,
.

837.

838.

840.

n. n

~!-(

!-(

Voelcker-y (1).

Voelcker-y {11).

nr

Ne laton-a

Nelaton-a

Nelaton-a

Voelcker-y (IV).

Nelaton-a

Witzel- , (. 841

).

..

!-(

Nelaton-a

Voelcker-y {111).

q>

, n

839.

Witzel-.

nontlae (.

839).

(.

~,

Nelaton-a

11 n

84 1).

Voelcker-y

- ,

~J -

) ,

1 nJ tUJJ Witzel-,

r i

11

, 1O'i iiO

tt

K(t

(.

~40).

tltJ

3-4

1erepa Nelaton-a

,r tfepc~ r
1

11

GptOIJJIIO CICIIK H.

11:.1

Jucpx IIOC'r

OIIHCIIOCTI~

IfOsa /CIJ/III IICpC IIIOiJ

HO 'IKIIOBCII

1\111/IKII

C'JC-

IIOIIOCibiO

11C-

t JIOI1c 1 ii J11t1111if JJ

Vo lc cr-y.
J

J()

Jl,lf{IC

110

coJII.IIIOC, 1 1 ":i /\

,yOJJC IIt'

1 OMIPICCKOI;

lllt:pC 1 ~IC

IIJ"''O

) n
n,

) n~t.

.1.n

) n
11

l\t

:t
v

. . J

.
,

t~-

no l-~.

Ia\{ /\ l-\ <.lII0/\1 ) \0.1;10t)0~11\~)' (11-

HCJ1CIIIC

~t.tr

. opa atJt)lt)

1\J

~.

\\'itzcl-. J)CJ/C

ttt'liKII

'Jtt'

425

. 841. Voelcker-a. Nelaton-a


(), (),

Witzel- (). ,
()

, Witzel-.

Voelcker-y

5% -

1
)11 , 1

, .

n.

Voelcker-y

r r

, n

t'11 Nel(.tton-a .

(.

1 , ., (.tM r n
:tr 1 , (.t 1- 2

426

Voelcker-a

12-24

462).3 ~ 4 w.
r ,

) n 1 ,

) ,
,

)
, ,
, ,

*
.

842.


Bailey


Bailey

(. 430). . 843

(.

842).

,
,

1-2

) ,

Kehr-y Nelaton-a,
- -

,
, .

Voelcker-y.

'J n -

) Bailey Voelcker-y
,
.
) Cattell-a Mollowitz-a -

'. ,

n
Bailey J.sr OJIJIO r ,
llpt" , 11
, .

ofic, (Ht 'J cm.. cr , t ,

11 ;tJ:, 1

JICJ

' :t .

BJ,JCKOI,'ty '''

'3

, -


,

.
,
n 1 (z).

427

. 843. . -

Kehr-y (,)
Nelaton-a (), Cattell-y (r),
Mollowitz-y (), Voelcker-y (), Voelcker-a (), Bailey ()

- (),


()

, ,

422.

(Eisert

.)
n


.
1 ,

n ,
r 1 ,
n
(n

),

(1 )
.. ~1 .

~r 1 'i n

~ ti,
110

428

ru -

r ( , r),

, r

1 .

~t .

1 IIIO

CIIMKC

MOIIO

r.
11

:r :1

r,

41 8).

(.

.
)

()

) n ,

) J ,5-

C \t

) :vt

11 n

, .

) ,

. ~ ,

n.

( n r) ,

-..

11 r

n11

01 n

KUK

u1

r n r 1111 lr

.t} . n

CIIOBCKOM

) 1

pCII f

)
,

) n .

.
)

r , ,

n n

, n n

, , n

,
n

n .

r~

8- 1

Jteecoo pam o

n 11.

CJJII O J

rtpo 1

., .
s rs11

, n, ,

11

n,

11

Jt t r ~1

JJ ' ,

I1J10KJJ

t.:~ Jt:JJCI I~C

1
ILiKO TII

11 'i

II CJ/ '1/il; l/1

ffO<tJII.JC

BCII' t

'' ~"'J1aiJ C IIIHI .


:t ll tiC JC')M O

11mt,

ur

I> 'JJ IY X

<.:

11

aeitWJJ\t

/1 1 ,/

/I Ut: ll a/IIJ:1' 11111 C p C IIIOH

IIJ'IOI I,)K

11

11/ C HJ) /:J

~111111

fl()

Jl ,

11

I'Oil 11 l\1 2- ~~

KHillt:IIie

1 UK ACt: < 1 1 1 Klf 111111111 f>t: C /1 J1Ct ' l C'l

IJ()t.; I)'IJIO 1 /

) n.'l

r t11JJ,I r > r

~ , 3

,t ,

w.

r;,

BCIIIIO

BIIYIPI1Jit.:t:

j IOt.:J IC XIIJit:/ III XII/ IYII/ ICIIOC'I IIMI/11

11<1

rJI /1{>{{(/l(J/{/ XOJJCOXt))~)'1.1CIIOCf0~1111t

OCIIOBt.IBi.\101CSI lli.\ fiiiJIIIO IIJCC11\BIIbl'\ :laCJt),\\t1 '1a:X .

) IIIOIIIt:l'lttitllit
py~: 1 J t y ~tiJII:

aa<.:Jt)~H)t

ytii/It)JIJt -

11 l:t) Bpi:~ICIIL'~t l~ ;ll' ll'.>l .\\l'lll>llll', l'C'J \11

1\u-

. t

I' I

nzallu

n, n
.

.
)

1 .

2 3 .

I\1

1\.10IIO 6. 1u .

I\103

. 103

Nelaton-a

1,5- 2

) ua.JJceuu t

\.f ,

n,

(.

\1,

rr n,

n,

Voe1cker-a

424),

Voelcker-y

, ,

Dogliotti - ,

n ,

Witzel-

Voe1cker-y,

) l ,

.u

(80- ,

) , ,

Bailey.

r). n

0000

00000

.
,

r ,

rrpoce 1.

1- 2

2 ,

-sa J r 11)

1 , 11 r

110

ttc

t-

t . ,

J1

(.

C .. JJiblC

fiYI

'31

;:uJ, 10 JJat01tprcryc1 U\u


t11. 'IOio, ir1

430

' , ,() 1 t 1.

11010

J 5- 20

. .

844).

..

844.

rtr r

, ,

, ,

. ,

, .

n,

, ,

, ,

8- 1

) , ,

, ,

r , ,

. :>~ :>~

Ptu. 845. ;s rs tr . n (), 11


1/J")s r 1111 (6), n Z-
n 1r ()

431

pyprlt

11

it u.

1t

tt,

t Jt

. .

n
n ,

J\1 }} .

111

846.

!'vi

(1). n

- ,

(.

845).

Braun-a),

n.

, , .

. n >,

>.

n .

, ,

, n

- .

(.

5-6 ,

846).

25

n .

n,

, .

) >

(.

) n nn -
1li r1 11

no'lHJ .

847).

n nn

110 Roux.

-, "J n << ,

n,

Ji

, n w

847.

(II).

. 1 t

, ,

848.
(III).

849.

(IV).

. n

n n

Voelcker-y

I-2

849).

848).

(.


(.

4--5- -

, Witzel-.

.EcJI

11r

r11

tm

- ,

Tu]IJ~o

1 11,

Voelcker-a,

J '' '"i J 1 u11

:--.t

'

no

coeii

Voe1cker-y. ' 1 t ' , :


ffa nroJ111IOIJOJ /Oif\IJOM 1 : r , 11 5

: rt

01 r111~ aJJ[IC'IOMO' sa , BCKf)UCJ.IOI C'ICIIKY I

!\t

lXO !tLIICH

101

ton-(1

')1

N:! 18

1 r /IIC

20,

oup~'IOM , ttl

11p0BOSJ ' J Ka'JI.: 1

lJJ ,

01\ llj)OXO/ IIIJ I

NelaN! 22, '1

tepc~ poCJJC'I KIIIIIJ\11

JJOSfi1JIC 1} ~lllat:'l OMIYit: 11 CJ o

(; 10 f:i IIJ'O/II"IIY 1 J, JlaJII~IIIC

11pciCHt:'J

/10

cifiiJICI

cnocool\t << .>, n

50

01

!\t. 01

11 ;l.Yil~ltli.

IIO

llOCpetlt)Ot"',l.l.t)IJuli.

1 01\)'

eJI'ffi,\

1 l\111 (. 50). tl\t )CIIHTL''J ,. "")IJt


KIJJJJetJJJOI

('{)\

IIPHII)'' I)'IO 1\11\111\)'

1)

\)

JIIIIIIIYIO

>

\'

,)ii~II \.:JILIIJ IIJHOI\ .

4.3

/ 5 -

1 . ,

, , ,

n ,

,
,

2- 3

( , )
.

n.

850.

(V).

Voelcke1-y

l\f. \\I n

.
,

~t ,

2-3

(.

431 ).

ero

4--5

./vt ,

nr .
, r

.'Il\

-(r

)-.

.:'vt ,

~i ,

n (.

n .

428),

'3- n , -

, .

, ,

>

n t

ero

n 1 il . n

, )JOJi iIIO I

n IJJ o .

2- 3

11 .

V oclckcr-y,

Witze l - . 1 ']

.1

, LJCpe 1 J ., ; 1 1

'r

II J"O 1 H(Iji I

IIO C IOIIIIOC

0/CaCBaHIIe.

~ XOJJCOX0)1 CC I11BIIX llaCJOI\10OB

1101

'-fiO .J IO li o"Jt~I I IO ~II~ '1011-

1 .

~ CJCHKOH 1111 CJJtJI IO I () llpot O Ka IOJICIO

434

IY

II.

II ,

J t1 ICC CKJJO II C II 11111~I IIO . BO'il\10IIO,

(.; J

t 1


11\.

n
s.

11pocnci r .

ii

.,


, 1 ,

. 'I

rJJ

r .

-r, ,

: r

nocr

. r r ar rr1

:>

(marsupialisatio ).

tr

,r,

- r
.

. () r

Bailey ()

N!~

00000

N2 000000.

Bai1ey (. 851).
5-6
.

(N2 8-10)

.

--~ ,

cr

, , n

.
1

. 851.

no Bailey

.
, q

.

n ,

.

n, ,

(n

) .

n.

n .
)
,

, n

)
il

JIPOTOKA

<1 ,

J H1

repar

s r

K1>f ) IC1 Ofiii!

II\)J1'1IIe

r~

JII~I

'J

II

B01fC' Ie Jta"I-

1 C1J I.tiO paCIIIHJ111<.;}I J1 "JJI JUKM

) .~r n n 1 . co-

cr

, ~r

435

Lt 1 ,

. r

11

n,...........

r.

, r
.

n,...,_.........

,
,

ero r

oepaoiiJIU

:I.OIJ

.
,

xaparrep
ero.

r ,

. 852. r r ero

r . (),
-I ()

, :e1iiOC:oe1
.

~:

- Voelcker-y,


i(

) eJI'IIII 11

) I ( u)

(JI ),
)

JI,

, upl.llq

r .).

1-2 .

.
( ),

&

JI 2

i.-I'Irtl

I,

. :JII

- ,

JUI.R 0181..

.DD

081111. . .

JI& P918JIII

ocher-y ~
....-oIIIIJYIO -.u:I J181

853.

(I). r

854.

(11).

(.

853).

Desjardin-a

, ,

r ,

ero -

n,

, .

(.

854).

. , 11 1JIOIOM11JI fl) . ll yiii~I (\IM rJOIIII\1 )\~)' 'll'PC1 CtK'OI\ pOII'I\UaCICH 111111\: tH) . n r
JJ 1 Ncl~tton-a, t OI ICti t'otoJ potJII 'IItCICJt t 'ICPC'I ~~)t (6>, ':laiC\1 ~)~ .J\:t' (u)

437

n n

. n

n .

1\IIKif.

. 1 ~

(.

~t

Nelaton-a N2 18

( . 8 57).

VoeJcker-a.

8556).

(.

... ,

855).

i1

2-

) r

(. 855).

~. ,

Voelcker-y

(.

424).

mia interna).

(. 858).

(choledocho-duodenosto-

ID ~

(. 858),

Voelcker-y.

iD

(.

856),
Voelcker-a.

- ,
.

) ,

,
.

, ,

, n

'J.

(. 859).

1 n

, n n

1 -
-sr (. 857) ,

Voelcker-y,

ero,

Witzel-
(. 859).

Voelcker-y

rrp TIOM .t ,

, - ,

1 iJ 1 . ,

1 yJJaC1 , 1 -

110

r ,

no

Voelcker-y

r .

n1 , -

438

856.

Nelaton-a

(II).

JIWJ1 ().

()

. 857. rv.
n
().

n ()

-~

1
5. 11 r
.Jt~..r .

J ~1 m 'IOIIa (),
flOCJIC

LJCI

JI'!J

JI 11pOIOKa IIUI
Cfl1ci s r
()
(/

439

r
.

1 ,
r
Jr n

"'I
n

.


n

859.

n ().

Voelcker-a,

()

(.

417).

. ,
(),

, :

.
.

II

.

,

, r

( )

(

90 %)

2-3

- r

. .),

, .

-r

2- 3

3- 4

BJIIUI

n.

2 CAt

r1

<(

Schloffer-a,

. ,

1t r. i.i r n

n .

1.

11 r ,

() . .

/f Hf.i

440

) : . . 11

:~r n.

5 "''

n n 11

unepmo11ue

~.i

n .

n:

) i.J

, ,
.

i n . "JT OM

r
\.

) n

) n

~r ,

,
)

n.

u.

:J1ll
r

(
),

11
.

n :>.

() ,

, ,

n,

n .

1,5

, , n

n n

10 %.

30%

, ,

n, .

400- 500

8-10

,
,

,
.

n.

(Maingot).

5)

cr ,

n ~ n

, . n.

n n

110 n

c u .tii O -

1 '3 11 . r

r ~ .

n- :>

11

11 --; :; ' ,

, n ,

J t u n.

j ,CJJ

ttpc'I\O II

BJJY'f J)IICCJIQI.JJJJ

J y; ~:t JIC }I , ., r : 11-

s 11 1

10

14 J lli C: ~1 .

Kocher-y

ntl-~ il .
JJC06XOII~IO l DOJ\HYIIOC 111 1 :t l'J iblll'

441

.
t.

11.

. ,

11

r-

11 n

. n

or

(.

1 ,

860).
..................

,
.

(\ll ),

r r

,
.

Kocher-y

........~

.u.u;--

- ,

v"'. . ~"'-.......

m~~


.,

d. hepatocho1edochus

ro

, ,
.u
.

1.
. 80%

2.

20%

n,


"' ,

r n n
n .

442

860.

A\.IJ.....

..

~~ () u
()

) .

~l ~ ;\103 1n

) .

f\

n1

. :

\t

: .

428.

'J ,

1.

Roux.

- ,

Roux r n ,

10

, , u.

) ,

),

hf ,

1-2

Ne1aton-a .NQ 20-22.

Nelaton-a

6-7,

8 .
1-2

1-2-

(.

861).

r .

2-3

i< .
,

. n n
.l , ,

er

11 r .
. paccciO:iiO'J

I<

- *()-

n n (

1 !).
1

r or
0,5 . ., , r

(.

862).

n ,

(.

863).

,
Witzel- (. . 859),
.

, (>JJ II&o 1 , r

-()-1t1

aJC'J &.

J'J 11 , 'r

JJ,

JJCII(!JJJ 'J r 1 , 11, n

, J!JI

") I

1/CJJ

11pMCIIOJ

JICfJJIO

10L

KIJJK, , 'J urrepC/J O'I -

rn

ltepatfCO -

f:

1JJI /,J 1 .

lupato -

n
nJJ
,
n ,

.
n .

443

.861 . n

r( )-

n -

~ : r

: -( )- -

( )- ( 11 1). :

Voelcker-y

n -

1 :

(1).

Roux

862.

(II).

863.

n (. 864). ,

. , r

n .

, ,

864.

:.. IJ:.. n

r)

( 1).

11

itr

()

444

r-()

'Jt n n (),

Nelaton-u,

'

..i1 , - ;

CILtaa

. !\t il r (. 864).

1 .

1 1

1 ,

, 11 (.

u.J.

Witzel-

866).

'1

(pv.c. 867),

)'TII.

rr

n,

n ,

,
,

1930
Goetze ,
,

6-8

r<.

(.

Goetze

865).

Roux,

{[

/~.

8~5.

IIOHIY

flf)BIOJ111&HI

I/.<l

II<.\

ifleJI'iiii~J-o:

rry 1c:

r, J11{of11pcp<J)CHJII<J(.; IOMSI

rc-

n 1 : r

r \. ) : rn

(n)-llr

-(n )- l\11\ ( 1\' ). t..111-

( J () .

OfJa ~o()c ,cJ/IlO JJI.'':I>'HII,Ix <


:<J
IIOIICJ1C'fiJ()
( u ),
ll (.;lf
IJfiOJOIH..I, ofiJ)<iiiiCIIIIJ,IC O)llla JIPYJt)Ji, J!JI (fj)

866.

z 'J

sJu

rra

(111).

11<0 ~t

u 1

1~1

I(UJK

n1 -

867.

n; L) t1-

l)Pl\lltpOB<.111l:'. t't \)

VoelcJ..I:'J')
Wit".rel-.

l\t~t

n.'~

i' ")

lllH\IH~t~

IICJ

11\.'

KIit/\1.

llt.''ll:'lt

445

868.

869.

870.

) : r

: r

Goetze (1).

Goetze (11).

Goetze (111).

) ,

~1

2,5

lllpooe ,

n,

(.

. ,

868).

2-3

(.

870).

1 c.-..t

r r

ii .

n.

n ,

~111

n I,

lll .

11 n

, .

!\t

Goetze

n n

i1 1 n,

. L\t

. .

- 1 1 n

. r

it n1 ,

n.

n ,

.
101

11'311)'1 :

ltp 1

(p~tc.

869). J lepe

LJJtt,

t
1

11111 1 t

l 1CJIK

01

>>.
.
:,

...

KJII\11 ,

t t

1l01

1~~~) 10 11 1 1 J

, .)&.t n

ieiHI II 111

Goetze

. -

n.

1 ,

'\I.

1m n

~ nJ .

.1) ii l\ n n.

1 n
r
-r
.
( , .

n1 ).'I 11 Gi.itgemann~y

n ).

:-.t,

1961

Gtitgemann

:-. 1

871 .

, ~

Goetze.

Gi.itge-

no

Braun-y.

tr

nu

mann-y (1).

. 872.
: r

mann-y

Gtitge-

() . ,

l~uc . 71 , l l otop11a t1 1J CJ'! lllff 1 1 ''') " ~ 1 111 CJJ'JII X


11/ 1 i1 iJ IIH1J)YHHJJa JI J ial,; t!I IOJ tPt:Y JII Jti.IIIII\ II M 1111 <liilgCfii!I

'f (JffJ , I J..:p

/ 11 111 11 t

JIIIJII 1 ~]III ' C II IIJ)1111 C I11

(.;[llt 1111,; 1 ( 111

1\

. 874. lltiiJ'Ic..)pll:t ~.: :~ lll' lll'lll' t\ ,,: .' lfl) "JI'I\11.1:\:


1e 1i : :t) it, 11)1 IIJI:tc 1111\:1 I'Pl' Y I l', IIIII\l''l 1 iil ~..:-
matltJy (\) . ( )1\ t)ll'la 1 CJl\~ lll)IJ Jl\) fll)CI\IIl\ 11( 1"JI)I 1\111111\11 liJ'II
1\IHII:t(' 1

llc..'(CIIII

447

n r n,

1 ,

: li

I\ (. ~ 71

. n

\t 1 Jt

).

, , :

) ,

1, n n

\. 1

\'-.

n.

no

Br:n-y.

.1

~1

).'I

(.

n,

.
."'.\f

01

875)

ero

.1.\1 ,

(.

(.

l\1

872, 873).

876).

, n

1\I

(.

874).

Giitgemann-y

(.

877).

.
.1

Heberer-y

~f, n

30 ,

- r,

.\t

. ,

, n

(.

Heberer-o.\f

Peiper-o,

Goetze.

, -

:. n

875. 1fI

878, 879). Heberer-y

..

1962

r1 110 o

tiOJY C1CJ10Ht 1J IIYIC: ICII:.tiOXO


J1101u r1o

Hchcrcr-y ( 1).

876.

110

iCJIIII.IX

r ~

IIYIC:

ICITO

t Heerer-y

XOJI~HH OCIOIIOC 1

: r)!

1tchcrcr-y ( 11 ). utt
IUICpa.tt 01

11(.)

r IJCC

ottol 11

1 ttu

cyJJc 1 JICCOII3
44~

877.

CTCIIOla

1 ~ rrcciiO'III~t 11

ts 1. 11:.tc1

IIODUy

u-

n:

( 11 1).

un

"u

rreetttrx

1t1 u

cpae

rril, r;r
11

11

rr.

) n

'J
.
)

n,

'VI
.

878.

n:

r'I

Heberer-y (IV).
rJ<

879. n

Heberer-y (V).

n-


IIac ,

Nelaton-a NQ 22.

Roux

'

8-10

.
)

Nelaton-a

5-6

Witzel-,

n .

i -

Nelaton-a
: 1-2

Witzel-

. ,

,
)

2-3

(.

880).

tt neett tr
11~

1948

Longmire

Longmire

, , n

,
, n
f'li (., 88(). f I O IJI O >Jta II>i. liO IIOIIO)Iy CICIIO"Ja CJJJI/,J.'{

ny1crt:

11 ;;J>:.! >rr rro

) !.IJYX

J lr>~.:~

<.: rJ,

Voclckcr-y

~ !\I \1

npo 1 OKOI\.t

1 u~~

1 .

449

.
lf

r11

oror

mrr , .
n

, n

0,5

11 ,

rr

20

, -r

881 ).

(.

881.

: r

Longmire (1).

: , ,

!'...f)'

n.

. ,

( )

Longmire:

. , ,

, .

l . 2. n -

. 883.

;J .:u CJJIIX rry1c:

r 11 1 1J< 1

n'

,J<f ~:

1fn

JltiJOlf

)JOJJ

11

11

s,

.:

JJaJii.t)JIIi.t

cJJpaa

ll:ttcllllc

Longmirc ( 11).
111

11 aau-

111/tJ.J

Longmire ( 111).

884.

Longmire (IV).

Nelaton-a,

Jt

: ,

4150

Voelckcr-y

882).

- (.

) \l

. .

.\t

aacroM(J1t\

n ,
n

no Roux.

r r,

npoc1 -3-

;-.. :-.)

, n .

n n

. , ,

n n

" . n

(r

I<

O.'III.

6-8

. .

, n n

Nelaton-a

(.

883).

(.

884).
Nelaton-a

r- .

, n

JJ

Nelaton-a

6-8

(.

885).

, n :

Nelaton-a,

. n

r ,

, ,

, ~

,
n

0,5- 1

(.

1-2
8856).

n (. 885).

Nelaton-a,

u.

, :;vt .

n .

1
(j
.

885.

IJt r.; t n 1 . ~: tt r

' OCIOIIOC I IIO

Longtnirc (VJ u ~J ,

BBC/ JCI/1101'0

BIIYI III t.:II , . n

<11 '1t, n]1 ~ JJ r s r n , r

C IOPOIIt.t 11 lt

(d)

.:

(<.;

(6).

r~ .Jr

arctcpy t n

r n'J. t n ()

451

t: 1 it'lttast 1 t'll:t 1 ,, r 1 t 'IHfiiC't 't"'''..,


Jr

at: 'l't 1 :vs1 ...,

,l itl i

l)ogliotti coofiltJJr 111111 1<J4f,

J OJlg111i1c

CIIIC /10

1 ,

.:/IH 0111 1/ llrIIIIII HI,\10,

1111 /10 Ul,tflO 'IIICII\0 O<.O<.:!IIH> IIC (J'IJI'IaC'IC~ Ol

ttIII

< mgmi .

110

Jlea:.~

n r , r r~ '~ rr r.

n r

pa~ pcsa

;rrJ

1nr. CillaCH>o ~
, .

Nelaton-a 1
887), '}J

( .

WJtLel-

(.

888).

, jU

nr'tii
.

886.

n n

n: r

Longmire (VI).
Voelcker-y

Gohrbandt-y

\tf

::>

\1 .

NeJaton-a

Witzel-.

, .

(.

5-8

889).

( ),


(. 886).

887.

n n

: rn
rJ1

Dogliotti

(1).

452

888.

n: r: ~

rr

VocJcker-y

Dogliotta (1 1>.

.-

. 889.

no n

: J rn

Gohrbandt-y (I).

. 890. 1
n: r:

Gohrbandt-y

(II).

n -

1\t
.
,

(. 890).
-~ , n

, n

(.

891).


n n

Gohrbandt,

Klimko,

, n
.

891.

} '<

: rJ r

Gohrbandt-) (lll).

45.:>

(pakreas .

, u,

65-80

, n n

kreas

pac-

n ,

110.10:>1ceuue.

.
,

. n

pan

1,5

, ,

r (

24

),

, ,

nu\1 .

~ \1

. n

n ,

, n

ll ,

r:.

11 ,

n .

892).

n (n)

1 11 1

(.

n,
.

.
/l :>1 (.

893)

no. /OJiceue

JI.l

.
, n IIl\1

t\.

11 ,
01

n.. ~ \I

11

, ~1 .1 i1
1 - JJ . ni1

l'. 82. . 11

tJt~:J ~:J

CJIIIJ 110 1

1 1 1 noast .

1at\t.

1 tc

tia

1-1i1

v, m;entcric:~
infcrior

. mesenterica
superior

.- -.- - - _ _ v. mesentcca
superior

893.

( )

, .

n,

, ro "'( )

! r
.

.~I

.. r ,
u r

I .

t.r

1.

r aJJHLJ

11 r

;r

()

.- ~ I;I

J epoua , 'J ;1 I
110 r r 1 ~

CJ r . r

r r 1

r;J)Jt

)J'J J'J 3
.

J/ , 1

'I

. r

,J 1 /(

oJscll .

,
,

i-

li Js

:>1 l'necuy . .q,

n1 .

i ,
~ .
1 .Li
n r ( n
1 ~ LJ 1) 1 ,\.
-u .

1 r . n.
JJ. n 1 n
JJ r 11 n

. 1 n

455

110 1 ~., J t y.t tti ,t t1

\JJ 1aJJJJC 1 a J /I,JJo ' "'''''

n 1 1 ~ n st ' sIIIC

<..TCIIK11 III .

t.

n.

pancrcricoduoce

olis.

rpa.IIIO

tm,

. J ~

mesentcrk ...

:1 .

'~<!

1-

superior- --~,

89./.

"v1

(.

nlis infer~or

n. :rncreaticoduode-"...../

278).

n-

( --

n +-- r

),

, n

- (

(.

).

n-

894).

n
,

),

(.

894).

J.
n

Senff

, 11 ,

n .

n,

1 "I. 1


CJIOIIOC 1 u

.1 JJ 11. . t

pacnoaraeic 3~ r1

,- ~ ,

J mpaJICII ; IIO ~iC, ~ 1 , ~,._

n 1

, 1

11

~OCI, . 1

, ,

. r

(mesogastrium dorsale)

tn

n,

111

11 .

JJ

1t

1111,

11

\.

n .1, ,

.1

n~ 11 , :l

.J.ii : .1 \\1

111 101

r.

11 ,

r rt

.i

11u n 1, ~

tt r, ,.

coett'rCJioJ J . 1 J

J,

1 11

ut

CCJr 1r:.

<.; r .1Jl

, r -

456

1 n , n

r r ttO 11~,

t.:,

iiI.

~11

1
3:.\i~llcro

, ~

~ .1ii
n J1

. t

11

nocJ1e 1.

. 1 .1 I\-

llt'C' 1Jt).1 I0L' IIJIC , plllla L: Cit, paiiCC pa'30IIB\1111L'C L"(.)C~ \l


L'

11

llaXt)

BOLIJ.JJI

tIII\IJtC

t)paa\JII.

BIIC..lliiiCC COJ111KOCIIOBCJJC

1L'I1Cpb

11\ COCC.\CIBC

opr atlltcc

<-'

IKaiiMJf

11111\tll .

11

,1,

'31\II.

.1

l.:CJI

II C.OJIOf 'I

~MCIICIIIOI

(. 011U IIOC\ J ICIIC ' 1 . }1.), '1 fJ


l

t)\IImL'cccr i l
:.

1-JaJ<OIICII , C.'IC,llyt 1 ya sa' Jl~ 11<1 MOMCIII , \JI

n,

J\0Ki.1.il ' ~I 1

,
nl

1 OJIOHKC

IOJiiC

ro 1 u
OI,lCJ

tr

11

~ tr. 1 tt n

\. ,

1 nowclltJO 11~10

. 10 [J

1 '-1,

J\t,

- r

ryxa ,

- JI !

nn

ll

i, n n

nn

( n)

n n

n (

),

() n

. , ,

. ,

, , , n

, ,

n .

n .

n,

1,

~1 n

n .

, .
,
,

:\1


, n
,

. n

, , n

40

,
.
n1 , 1
n

1 ,

i .

895.

~ r r I.1)(\

.I I C.'l)O'Iti0-060t.1HOlt

457

\\1 \ll:l 1:1\.' 1

11

p:t tp\.' 1:111.

:L' 1\

ll~'l'Ji l'

1..' 1\ 1 t"\

11 "'

1\1,.'\,' i 1

tp~llll)l,

IIP ' lt

lt) 1 \llt)

t)(")p)

l CJIII

J0 1 111)'10

lll'/'1.."11}1 \11 Cl.. ('{)(')'J it)ll

J\1111\ IL' ~) 1

11 1111 ' 1 11 111\:1

J1()

llt'l'(' 1 CI..'JIL' 41..'111\11. Pa tpl' t IIJ"'IPIIOJ IIII -

" \lt'lt) lhl'. 1~

to'll ({)-(':\ Jllllll 1\{) 1\ iJ

.tpll'J"'IIL'il \1 1\J.IL'H)it 1<1\1111\0il, '11061>1 IIL' lll' l.HCpl l> 0/I<IL'IIOL'I 11 l<po-

\H)L'IIi.IL)CIIIIC .I) tl\a.

II\.1,... 1\Il

no1rt

(.

llplt-

.1) l.lH~ \, IIOllCpC-

110000 ')
Blllt 'J,

ll' II

//}

ro ncpe.J.

895).

a\tll

OfiYCTIII

rt

~ !Ottlla

ttllll

896.

.::t

Ot~aCIIt: I111 . IIOJiif'CIIYJo


IIUII 1 0~1 L>II

JJ)'lCM t~

IIOIICJ')C'iiHIOi'I.OHO

.
( ).

f\'1)' fMII


\r}

.

,

Puc.r 897. }

\1 \1

\t .

(.

~l:\

n:t)

."""I-

(1).

898.

(2).

896).

n-

(3)

'.

: n

(.

- .

un-

, . .

n\.t.'l. ~~

~1

897).

, n .1

(.

nfi

} ~t:.

898).

II

n J

. .

(Pancrca

< o 'J r

, r .
!\ .

458

anulare)

;-. 111 n.
i1 1 .1 n~ ii

;-.r.

-.1

l(p~a 1 II'I ~LKO J

KO] JJ ,JJ:I,

( ). 111:11<"!1

1 !llbl' l

\II)KH ~J.JlC 1 ,

I >Ja 11pO t: ltI Ollt:\):\II$1 11pISO/ II IJ 11p1.:1Jf') J II ~IHJ

J,JJ<..: 1 <..:yJ<tt:B 1cJII,JIVI ocJtiiII C IIII M,


11

BCt:fO

yoc r Jtulloro

J')t\'I ' IIO

cttla.

/IC.IIIf<'pcaJ'ICCKIJ/11

>

ltpo <..:XIIJ t 'I

111

JI
' 111/11 ,

' II()J OCIIu '~ IIHII KJ1CH ' J t: KOJIIC

n r 11 1 . ll.:; t~
, 1 ~ IICCK()Jfi,K() JIIIC

n.

't(JK

rtpopc'crct~ ,

[ (J 1 1 t~

, 11

11\"r -t
.

899.

\.

r ,

Gross 1942 u.I


u

(.

899).

, ,

, ,

1-2

6-8

-t.

n-

, n , -

: , -

900. r n.11il . \. nJ11 (:1)~ n

nn

''

l n (, )

459

ut

1 n 1 -

r. \\1- ) '1\t
)

'\

PIICl LlIJ

r-..1

1.)

COMHlCJtIOM

} ,.J.

900).

. n

~. n

1 OJIOI

<.;

I (J

:r

n .

oJIOJ ~

L11110

~1 , JT O

~t \t ,

n. .J

..:I

IIOMOU

. n,

~t1 .
\t

11

: 111 .

11.1

JJatiKJ1Ca -

II\03

11. r-.. (.

pC'If,

lfC lfII K<lpIIOMe I lOIIO ~ IIC'H,I ,

. 1. a

a} JtJM

one

BIICIJ .\Ioc \. .

r r , '' 1 ot,t

r.

- ,

, ,

. nn

, ,

l f

n,

, ,

ony

,
, , , ,l

n.

. , ,

n l\

: n,'l .

)I

cJrC'H>I

'3

.J
,

yruJ r 11 r, ,

, n

t. , ut IJ

n .

Jt1 .

aJtJc
J

ti

11

I'1p<tCJi.lJICM .

11pJt 1/ 's:.tJIYJJC/ tlfC CH'H.II/0


, 10

0110 BC)ICI

r)JO
I

6a f'0-

n , n

llC.10C l

, nr

1Cpa!ICHIJICCKO MY IIJ JI:

1 ,

1 1 Ji,

ll

'

JCCLtlf r , n 1\t

JtUK3)JIHii<J 1 HJIIto)II CC' IIIBII taC' I OVIO,

t~

BO~itKi.lJIO

/101

1 11, tt JJc

J! t~,
(

I.

),

J \.

'! 1.

11 r , rn

1 BCII/111
t

~.

1 1

J1 ll<lltcll 'l

611t

sr.

IICIIJ1I 'I 1/

peroJJUJ 1

11 I 1 IIC 0,5

460

IIOJIOC/1,

r1 cc1tli

1.

1 1

::>

r r

II

JKCIIJ\ll

.l

. rr


:
rrr

2- 3

, (

n r

. . ,

Ntaton-a

3 %- 202 (1 : 1).

, ,

(.

90la).

r n ,

, iU

8-10

, ,

iD

(.

262).

.
(.

263)

, ,

-,

2-3-

1/00-

ID

J[

- ,
.
r
, ,

-/ ~

.
zr

, (.

9016) JI-

901.

. KOJDI (), oazeRJIO r

t:'J (), r 1'1111)' 8808


Witzel- ()

u.1

1111 //mu

:>t. Jt '\ '\t


1 J. )

}.J.,

r)

185).

} ,

,
(.

a ~ L

4.

ll,t( JIIJCI~
o.\teocma

.>

901),

rsll

IOII

500

11.

. :n

cCIIJtoc

, n, J

11

, ,

:.

\paueuue caoponttuo-::> 1

ccoro t~il .

!\tI Witzel-
(.

)
,

nn ,

(. ), n

, r,

) -
,

-r

5.

n,

. r

, ' ,

.- .

6.

n,

-R

n n
n ,

1:1

(6-27 %>.
(50-60%, Bier). ,
r ocJ poro (

lJIOICHt ,

OJIOC'J 1;r
;J

500

.),

1.

TopuJtfCIIUf' celipeuu 110r)Jtce.1yt)nl/uoit ." .

) i:tt.; ~.:-.r :J

111111 , 1 1 ~.: .1
nllt

t, 1
v 11.

J<.i~ 11

11 3-

) ,
n.
,
,

f ~JICYCI 1J, 1 UJI<O JJ:.If>"JIITCpaiJJIO.


6} 1J')IIJ111, JC)Jf)II <.i 'mepr ~JIIO 1 Oj1MO HIJ'
t r u.
2. 1/potj. rm u tr/u'J:tjflfl JJfHt t-1Citetc 1 1

r,

1 .

( -) 1 nil

3.

Ofieo, lutle.

) . 1t. 1 )J<~, 1
uIIr 1 u1 ::; r
YXYJJJIOJ

~II

lllliiKpCaJJ<.i.

) r r 1 111 JI ,
13 IIJ'UMCIif

CBHIIIIC

IIM COC)HIIICJI IIOJ "

1 1 n 'J 1.
} ~JIt

1 11

IIOJaJruuasr

u10 1nu yJICI' .., r ll~.:po


JCIIO

aiUIIpJJIO

811l

JJ.

462

113

BUCIJaJtJCJibiiUI

/IJ)O:CC


r,

r, u( n .

n"ll , l\1
u rt,
tllt .

f-l n

1 (.

:1111),

1 1

stear =

11

no:t

1 , 1 }

~ t\~\\1\11\. ..,, ll~pa~tt')P\1\\t't: \t .


:<.'('

''11~\.llla.,

:\

l'aiii'III~\)J.

t)J(' 1 JJJa

H'IC~IC

~ lCJ"'II

IIIJ\)J"Yta \)JJ,\

t.t ~BJ Hit:' tC~I op:t matte 1t.1 .

oc ' t)' ' liJtta

IC\1

II~Jo JII,JJ.t

~,cclf BO 'IIIKIIOBCIIIII: 1\IIC 11,1 110/ICJ tyJtO'IJIII CJIC

!Cl\tOp-

1' ' J<IC 1\ 1\CI<po-

1\\\\

t.StCII 111 '

""''' ~~

11 '1 JJv111 .

111'11..'~'1\IIC ~ 11\11. .1 ii tJattpca 1 11 r

11

,,~,.t'-' 1 1.:

clc 1 \:060i1 II '} 1 SI CJIC 'st,t, IHIC 1

.:m:c.tlloKa1\tCIIIIO

6.t11 .

t:/~

Jt . l'6ttpt10\1 1\IU1 1IICta

aei/OMU

. 1

\)" " J'\., 1

tK'J pt,ro
" "\11111.

111\l

11

llCIUCIIOK<.lpiiIIOMU

11

BJIIO I

pClCIIOI\Ita

1 <1

IIPCJII JI

llpCC' J

, 11 11 1ta oru -

coii 'J ot~o:llc r u

anapo

r n1,

n 11 1 .

TOJ\11111.

n.

cJ.tx

n t

11 r

~.

n.

\1 :

n1

n .

n , n

, , , n

(. 494).

1- 2

, .

- .

(Gergely).

t,

n (n n

). n .

n 1t .

. , n

1 ,

, n-

1 ,

vr

II1

n.

, n n


r n ,
1

rr,

, .\1

n . nccB..:J.OJtc

:n, n

11r

n.1i\

: , 1 nt.I. t.I
\.f , n

, n .

463

902.

ii

'

(J). -

(;

904.

( l J1J,

<:.::

.1

903.

(II). -:

905.

( fV).

\,

, . .

u' JfJIOu ' u 1 .

: n n

1 1

JJ

' J

11

J- 2

.1 .

1~

u ,

n,

11

t:.}l IIOJJoa

TJ

<YJ u.

' ,

tii if'

pocJ

u 1

-LJJJi1
,

HCKJULfCJ/JfC

r.

H.IIifIC'f

1111

JJC'I Kt!MJf IJO/I (.;J')C II0060/I.O IIOi1


, 1,

(.

Lflo

J.IIILIJftCI<.: r

IIOJIOIIIIY

f'>IOJIIJIO

J1oi1
110-

pacuu'll,

111 .

lluuJ $ pi JHIIIIIOO J 11<.:

464

n.'l.

(1

il,

n)

),

1.,

Itota

oil.

JICCIIJIC eCIIIICr-.1
'1 r 1 11

nre-

. co

JIC III I j)CMCIIIIC TOl I )'()(! 1.'1/Jlb h"l/CI/1}',


JJ r <.:t 11 .; r

u,

CII.1IJO

1111~111 \fOel

902- 905).

J1 ~ ~.~ ,
;,

ii, r

ll ,

IJ1011JKCJIC1BJIBaCIC, apaC 'JUCI 1 . )1.

r . 11 -1 ..
311 1 IICIIOIIJXIBJIM ,-~lt. 0.1 1

II CJ11>

CI

1 bl:SJ

lle11pC\1CIIIIOI\IY )'i.lCtiiiiO.

MJ\OfO\1CettllblX IJOCKOB : ; r p; ~JI'I/IJ,J Z


r r ~ ; r 11t :

1. 1111
Jurasz-y (1931).

ucmoNtcmJmlmou

110

n J~11 11
,
n 11

10 . 11

,
l

.u
.

, n

(.

907).

, ,

906.

nu

n .uu

u (.

marsupium

, , )

n,

. \.1 ,

, ,

(.

906).

n,

, , ,

4-5

(.

908).

u .
~

nu

,
lledocmam~<u

) r

< , u
,

) .r JJr
L ;t ~

fi

1101

i1,

1 ,

) ;.~ 'J '~u Jr.~ rt r

.,

.r ,

r) BCJJCC'J )J 'l CJJIO JI J JIO


/IO
)

111 r,

r , 1

oJ-

oro 1 , ull

u.

1 C:l

n .

coepJJcu.oe

Jl-J?

1.

. 907.
LJIJ

I Jtasz-y (1). racrporo.1

465

908.

no Jurasz-y (Il).

909.

Jurasz-y (111).

L\.1:

, r

, , n,

, n

n. n

2.

Kerschner-o

(1929)

- ,

(.

. r

909).

ur .

3.

Henle (1927),

1 J

n n.

n1 , n

4--5 C.\t,
Braun-a

nn .

n . Ladan}i

(1949)

i n

n,

01 11

Duncombe (1939)

Roux

-)

1 1 n 1 .

R.

466

tt 'l

~J

1'J 11 JJ r--~/f

. rr

n,

r o rj(JM

1 1

ru
, , ~

-
Ko.

910.

n n n

cher-y

(, ),

. , -

- .

. n

, (.

Heinrich

910).

<( ,

, n .

I, 7%

r ,

Mallet-Guy

n n.

r .

n n

n 1 , t

r,

(r

nn, n .).

, ,

Cl n ,

n-

, .

xpy-

467

r '\I .

1 J r .JCJto,J

<l'- r

, , n, r

..::

n, n 1 ,

.\.

) .

: .

"

II'\I

( ,

, ).
n
:\!

n ,

JJCr .

1- 2

m,r.t

20 %-

. ,

~1

1<

( ), ,

1-2

n,

. ,

, n

. . 461.

n ,

n.

n n

n,

nI<

u.

r,

- ,

n,

n n, .

(u)

, ,

u,

nocpecr

, r

, n

~, JJ:t.1r n

1 .

, r n

1 '!

r -r, 1

n.

11. r ,

n1

. .

t.~
lMII

t1

1 11 , ero ,

t nII\fJe1IO<'J~j)u.

, n

01

cooJ 1 ' ,

, 11J

<:

n u , 1 .

J uu:

t 1 ,

:OH1p3CJJIM

JteJcpcc 11 110

BeJCCIBOM

r1

11U '3

pCII 'J-

IIJK'I t pt:mpo.'JIOl)IIYJU JUI/If(fJl!11V

n,

. nn

'-

. 1 ;1 I ,L.

n,

pjju. u pcJtoJJUJ ac.ur 1 JJ

repou JHI tt

'J,

1 1 1 , '3 1 u 1

468

12- 18 .

. .

lf.J

Ooepaim 11 11 n

11

n n.

60

n
n

(,

, n n

).

n nn 1, :

1.

n,
n n

2.

n n

mt

------

--------

( 11)
) .

(
)

J n

)
:

n n

n.

, n '3

n ,

2-3

1 %

20-40 %

.%. ,

.1.

) :

n.

; .

, n

, lf

, n

80- 120 . .

Mallet-Guy

r n

no Kehr-y.

(.

) :

475).

.".1 ,

40

70 \, .
, ,

) .1u

n r

, ~

, n

, n

,
1-, 5-

~r

12-

11 11

rr .

n
n1

UJ

1 r~
,

u1 r 1 ui

n,

npo1

t1

.uu,

, , n

uu

cn.leJtonopmopauu

,
n.

15 c.tt

. .,

1-2 %-

. n

469

11.t n "vt . 1 n !\1 t

n:

(. 182).

. r

r J

) ,

) .

pacn

n ~

(n), \1

. ,

, 1

\.1

Doubi1et

(.

437),
Mulholland-y

m 1

n n .

n, n

, Douilet
()

Mulholland (1956)

n .

nn

n , n

. n

n r .

, ,

Nelaton-a

(. 439)

Nelaton-a.

I<

n,

. n

. u ,

:>s

n , ~

, n n n

Jt

n ,
n
n -

4-5

n~


, n
. DobiJet

(.

911).

Lrger-y

tl\1

, -

911.

f)oubllct .

110/JJJ

470

fi

OlliCpc

11 1

'J 1 Jt~i

();

J/

1 "

~; I r .: ()

Witzcl-Io

(.

912).

. n
1

2- 3

J..

1,

n n

n~

912.

),

Leger-y.

() -

Witzel- ()

Merlin du Vai (1954)


-

*.

, -

!.

2-3

n,

30

, .

"f

IU

rt ,

Puestow-o

GiJJesby (1958),

r n

, .

(.

or J

11

tflu.

1 -

,
)

11 1

pt.mcrelJ/o

IJ~:JJ , paaeatu:o
111 1

1-2

913).

r , n

j 'f.

JI

JI

r1 n n

(.

914).

JI,"{ n~

1 .
; - n -

471

919.

nn'

920.

Pues-

tow-y (1). n

r n

. , n

, ,

.'<.

Pues-

tow-a,

(.

920),

(.

921).

, ,

\11,

,
.

Roux,

. .

"J .

(.

919).

'!

, n

474

921.

i~.\

no Pue)

tow-y (JI). n '\'ii

.'l

r:

t 11 n

n rttt 11, r

tt 1 . n

Rllll\t

n OIIYIO

l\t n n n1\rl\t.
l\t

nn

nreHI\I}eCTBa;

fi .

, , ,

r r

. ,

, ,

r ,

Mallet-

- ,

r)

Guy

VJ

ni<. ,

6) n

11

<1) n

CJIC1y

n .

n ,

()

i< , 1<

).

, 0 3

, , n

( ).

, ,


,
r

no Mallet-Guy

Mallet-Guy

, r

) ,
,

) , .

) .

, , ) ,
r 1 L

uJ .

rr r1

r .

,
,

TOLJIJO

tr i tel .
xpyprar-.111 r-

(.

482).

1\

475

L L

J'MITHW/Cf(

)f

CONNOLLYRICHAR!JS

HYMAN -

BURTON

RAY

CONSOLE

ORIMSON

SHACKELFOI?D

T!J

"

1\

\,.

'' ' '

1\

'1

1 1

,,t ' '

t
t
1.

"

1
' ,1

1
1
1
\1

'

-~

,,
\

1
\ 1

1,

(
1

1
1

"

1
1,
11

'

,')'
t
1\

,'" ( 1

,,
1

' 1
1 ' ' "/
1,
'
1
1\
1

'

1 1

,,'

L(j)

1 '

'r'
t

,,' 1

(j)-

Pur.. 922. 1 ta

'1

1\
1

\'1
liCI

1 r

, r . !'.l 1
~

476

1:.tc 1

n.

;l .

1\f

1 , 1 rrporc
r.

n!\t>.

922.

..

~I::!\t ,

r11

JI

1.

~I .

Mallet-Guy

n .

- r- (CJagett.
\\'hippJe) - ,
~I '! ,

85 0-

(!).

3.

..,"' .

2.

: r.

i r

mr

, !V1 ,

n .

..1 n

u.

n n

n 1 .

u i , ,

\1

1 u n

n, .

r ,

Th/j- Th 1:!

;r I

1. . 1


: 'J .

.u

,~J 'J

ocr 1

KpOB}fiiOC

JJUJIOCII

eJ"o


JJ

IIOJJIIOC'J l ~J r .

/B JICIIC

oJJJJC OIIU

JJJ .. J'H .. IfC'I

'J ,

JJOCJJC

r)

Ji opc.t'J 1..

1 ;

CJI

''Jc.tBCIJJYJO

r1u

.:

UIICpHli

~Juc, ,

tt.:

U'J'

IIO' Jt.:IICIO , KO-

Mt.:Lt

ICJIC! (JIOC'JypHJH,JJYIO)

opra Ja.

yyLJirJec ,

r , , s J~I.

CMJIU 1 J }f , '1 t.:M


U'I

3u.

1 r ; 11

) J y"HJJJ , 'J

rrr r1

, 1 I . Ib(.; r

c-r .

~.

r ~

(,

923).

CJJCJIYt.: r

pct JJ

, i ~ r 1

923.

Jkr

1u

tpt;!OI IICpa 1t:I IIOJIYYIIIIOfO 1 (1). IIO


c.:Jiyt>'IIIO
<.:!

477

' '

C,l\' .t

irtf'crior

'

/
.

924.

. ..

v. suprarena ss snstra

, .. ten3lis sinistra

bepatica communis

a . lienalts

n -.

XII

3-4

XII

c.\t

12-

n n

n,

(.

n .

924).

-r

n n
n

, .

. n

fl

.
n


u ,

2-3

n , .:

, .

1 n

n 1

1 ,

. ,

( ,J.

XII

n-
(.

925).

>

n nJ 'I
.

XJ 1

n. (! -

478

JJ n .
1

n , 11

n n

(.

926, 927).

n
,

. ,

925. I r
~ (1).
r

Th12,

L 1.

, , n

. ,
. i

.,

n
.

peeQJDI

I<

VII

VIII

ero

- ,

30

. r

. -

(
)

. 926. r
1J1 r (11).
. -

VI

rr

6- , r,
, 1- .

927.
peeJJIJI r (111). .

() ()

-.plnchni:u~

n.

mjor

'

nor PEIIIHIII
.: Tll'te<.:Kit

splnchcus

n.

minor
ductus
thoracicus.

ggl. semilunare dextrum


.

928.

nrl\

0). \.

12-ro

nr

.
r

928).

(II).

6-ro-9-ro~ 10--11-

929.

(.

, n, ,

. n

r , r r , nn .

!.

2-3

01 J
1 J>

xoJJOM

r 3
r

oI 1 ,

r r

1 u

J~2

JO"j

11u

CI .

cri 'J Jt rrrr

Jl JI 1 'ipCBIIC 11~ 1

'

po,\o;ICII}f

floce '

1 1

IJUJOt

mJ "u

I
(.

929).

n
r,

Y'3CJJ

"portrHIO}f 'J

if\C

<.:JOf'OH

II~JJ u

LJ u11 , om~IIJC<>

01

JJorpattor

1 lfLtccot

COOl 1 CJJyYaX

1:/J .

480

rr

u (.

insu]a

= ).

ii:

uur.

.:r t

HltC J 1

f'~1CKJJIO

cr

1/-

l.

.t-1.: 1emo11at )l!IIV .

r, ).
r

2.

ro

l\'<

. r BCI\PIIII

coyrcr

11.

-1, temolllt<l Jt'1 t. ~r

1111.r11

:)l

<:

. !

r JI, rt llpOBJIC 1 .111 , C360CTII,


; . :\t .1 t

WJ1ipple-:

~\) 't1J); IIJ111 Jt~ paGta nrcJytr.


ttt1t'llil ttiiC) 1\IIIOBOI\t)

11101\,,

) 1

:~

'\t

r111'

m1

50 .' 0 0 .111 .
nptt Btl\ 1111

J.~.:

nn

''~

n .

) "\.OII

10 0

, n
JIIIJI.

L'<l:\apa

n!\.t )

'IOJtJo

rop-

Jl\\ . n

r . (2-

'\.t

\5

J0-

it

J 0)

.1 ..

678- .

Brunsch,,ig

,r

. }'

if.) ..

\.t

n .
.1 .

rn

\, ; (r

rr),

\t

) .

Mansfeld-a:

n~

930.

3.

1J

r Zollger
~f}

( .-J? ) . 1955
Ellison

: (.

, -

1~m .

2- 3 .r

12

930)

: .

, ,

25-300

: ,
.

20 0


'

Zollger- CJ\ison-a

\1\'

(.

Kocher-y

227)

r .

"vr .,

(),

r , L1 .

. 1 .

20') (J

'

J"vtli;

80% -

- .
r

.t.:"vt,

60 0

.:\11 ,

-1 pcr r . JYJJOr 3 (

n. n

, ,J r ,
).

J/I . .. -

/10

1 1 .

rc.1c ,

, LJCM 1 1 .

A<C.1CLI. 11 JJ 11 , 111

.t

}'JI

OJA<'t.; IYJIOJIO~i

J.JJ,

r ,

JJ'3

r,

JIIIt:

'V1C-

Jacrao 3, Jt:l CCJIIt..tM u.

.IUm

' .

1 ,

r n.

:JJ1
.;

yrJa-

1 ~

JJOJJlMII

J\t

~ .
r

no

<.: 1

r 1 lt , n
JJ

1 ao\tf ~ 1

, 1111

}! apterl .

481

r%

n,

u .

360
340
320
300
280

caup

%;

300- 500

,
-r ri

nn

n.
,

30- 60

caJ~.J n (.

931 ).

r,

Z'rO

220

5 %-oro

t ,

200
180

n.

160
140
120
100

931.

12

11

10

13

n
n

l\f

n.

, n~

n ,

n.

n, n .

(.

8-1

, ~.
,


ru

.Jr

, .

460),

n (.

484).

n
(n ~3 ); n

1 'I , 1

01 1 ,

j.

.,

8- 1

n r
n

TOIJKO CIJYC'I 7- ~ )IIIC , KOfJa 11'-l

i>.

"~"'

. 11 J 011

r oreif

J\1CJiee n,

. JJ3, u

n n .

80- 100 .

1 , 11 - 'J .

u J

( 11

n ,t tt tJ 11

. n

rJ

ro n
428).

(.

. 1 , n.

~u n , 1

, 'J

cax(:tpa
50 .

%,

1,

J 'I

: u. -

482

J1
Jl

n 1
,

1.

n,

n
n

l\t -

no

pon .:I)

nc-

"\

) n
)

) ,

\t

%,

%,

) ,

) .

60%,

Zo1linger-y 1 / 6

n .

f6

n \,

2
/6

.
.

(.

8).

( n

------

) n .

3--4

n,

35% (34)*

3% (29)

15% (87)

8% (13)

9% (22)

0% (8)

Il

61,

n 'l n

, i< n.
n

u; ,

, ,

().

, , .

100%

. ,

, ,

n,

(;

1 . ,

, ,

n , n

J ..

n.

1,5

.~1,

'v1 u

nn n.

'IO

n1
u'I

r ii n D ()

n n

.\Jm t .>t!

) ,
) 'I .
.(L,

ecJI

500

n.

24

no

n ,

J- 2

% .

) J ,

) 1

n.

483

~tt~t pak~)\1 IH) t, 1} JO'IIJOii

Jl\c.tl \ \.,1.
.'ll'~.

L' tp1CII0.1~11

1 >l\l' J IOI\1)'

,11.. 1 k

1\0HpL rtC'IIIIIO

}IC'~jl,)

11

ot pyit C CIHI~I

Ml,l

/ IIIJ iii<Jif,l

11

JJ<.

f(J

yct~\IIOBII ' II, , 01/ l.': \)aCJ JI,JIO J HI II ' Hv1CII C IIII C 111/ IICI .

)HKJtll JJOI..'K (\.Ol'I\IJtcckiiJi ). ttaIIJBl'Cl 110, l 1 \.

K'Httlt

90-1\tiiiiY II

IeHHC'lt pB01Jtl

\t

ype!\tttll. npJPHIIl
onepaumt ) peJ\tJt

11

.11

oJ1j)(' tJe ll!lluu Olll!ftu' tr mu ccJt CJt y tt> 1

I HIIO-

IJIHt

t .

Lan"

1111 <.. 1 r , c cJt l.'(' OIICJ1a

\t r-.t

r-.1 n

1 tr IIO 'J J m1

l\t

MC' IaC'Ia~

'I

JI

KOC'Jif l)M

ttcctt , 11

n ,

- oJ\reJIa.
)

l 'J.

ymax, pc.co JJO


r , 11 I!:

BCJJLI .

/vfo:>sc110 .Jt11 .Jsce Ie'Jy ~

.z ..

: ,

n ,

, ,

.u

.u.

+ ),

..

( !);

~t

), n,

. .

, ,

6- 8 %.

Brunschwig-y
Frazer-y Bernhard-y

7% n ,
,
r.w

n ,

16%

Child-a,

1948

15

.tuu n .

n.

25

25

. ., n

. ., , )

, n . )

(n n)

( n n n

, n,

n n

n
,

n -

484

8- 10

, : I\1)

. !-
n. n} n1 n

nn

. ::>

10

n cii

\t

Child-a,

.1 ,

O..III\0 . \t\111

EcJtlt ~'11\'\('IJll, p~tcrtp(.'c..:tpatCtc..: IIOptHII)IO :


\1\)}1\IIO

'IJ..C..:TIIJ:'II("'OBalt>

'-''-,\l..:

1()

11) /\1

llkt)

pC:lCI\tliiH

)1\IOII\IIOC..:1b O<.:c..:rtC'IIIt' b

ACIII>I,

611it

10

OTIOK

11Ci1

6~1110 BCIJI,J Cit/111 1 (IJIJ,Jili II!HJCKIJ{jl .

llC1I011'JI t..r tH 1011"01 kCIIIII\4.\ 1101\.IOWbiO i111ilCTO-

.. t HliH110

\ItH:\ 110 "1I01.:cJ6Y '<"-OIICH , 1rr -

ncpc 1IIO~i

1anii

r 1 , IIPCJtap cJtJ,IIO 1

~ lt,

cpcccetiiiO

'\II

IIII)I..HI?ft 'l 10 11. ) 1\t ) :ll\111

t ...,n :-.r n <(r-.>

',

J:crl.

:\11\I 11 IICpCMCIIICII JIO C(tMO/ IIJ'HIIHII ,, r

-ff -. n li
)KJilHiiOO

l)

~
~) .

rto IKolof)p[t'HJ<')

fiHCtfJI 1

f J IIOJICJIY()'IJIO '~I.I

. n r!t111

JJOt1cpe'1-

IIOoooo , 11pOXO/ISIIIIC BIICpC)IIIX

II<J-

CpeHOM n. OyJJBC:ti!CM 0'1 III

, "

11 r r , r

) r ) :\f \1

, ,

n ,

Brunschwig

n ,

'<,

n,

Kocher-y (. 227).

.t.

n n
,

(.

932, 933 ).

, ,
, , -

\.1

.. n ,

\1

(
) n -

,
.

- .

.
, ~,

.
.

932.

(1). >

n- -

> () 1 n 111 nn
;

11 r.'l

nn-

u I

J< li.I)' .'l ()

933. n)\ (11).


11

ii

45

) Paccel<aemc :>sI< 1 panut{e u

{ .

m1

936).

u1

IIII t r.<..:

. , r

-
.

: :>t

.
.

934. n (111).

(.

937),

n ,

8-1

-
.

. ,

ap1nepu, , ,

:Ji

:>t

;)f-

(.

934).

, ,

'I

1 n
otru.e
JicaiJa'J -. r

oJiee , 1
1 , <t n

, 10 1~ ttaC'J ,

1 . .1 ~l
1, r

6J1a1

;r 1

II<J XOJI 'I

uopr ILJ<.:;
II01I uop1 ( . 935).

CIH1 '3J1

., ; ,
JjJJ

<>JIJIOO

;1, rr

JIO}JCYJJOIIYIO CJJC'$y .

Jla ' 'i


<.: 1 ' ll .. ;J

'HtKOII ' J L Of1CpU11IO

(IIHIIJ1MCp ,

R u

).
n

'1

-~UJJ ,

JJCCMO 1 P}l

1,

n u u 1..

3- 4

, : JIJI

, 1.. rt Ji
:

486

. 9~5. .r rJ
1<0111.

11

()

(lV). rt

llli n.;1 Ic woii, n () -

t.:ll 33JJ 11 (), t


- ()

n hcrutica comm uni~

ductus

c h o ledochus

\ 1oerior

rnesenterica s uperi or
.

936.

tr. cc1incu'

v. mesenterica superior

coJica m edia

(V).

,
n

(.

938).

n,

, ,

937.

(VI).

-r

3-4

n .

. 938. n (VII).

487

'

rortae

gastroduodenalis
.

gastrica

detra

- v. mcscntcric<t mferior
v. mesen tericu su rerir,r
.

939.

: n

(YIII).

colic<1

medi

pancreatcoduodenalis

inerior

:>t -

) lL

, r

, -

n-

. :

n-

,
,

(.

939).

, ,
.

, -,

, ,
,
, n

, . -,

(. 940).

488

. 9..f.0. n) "h.\!l ( 1"'\)

11

. licnali~

:.t . r~nuli~

941.

sinistra

: ().

, .JI :

, ,

v. rectalis
media et inferior ~ v. pudenda interna ~ v. iliaca
interna-+ ~. iliaca communis ~ v. cava inferior: n

n
,

) JJ
n (. .

941).

. ,

, n

, .

) ,

Jt

:)f

JJce. ze.

l\t

(.

941).

10

1- 2

2- 4

, 1 n

.
n i\

, 1

\1-

, 1 ,

n ((, t nplll\tepo

n -

4~9

-
~
~

. n .
,

n n 11 .

npoxowr
.

n,

, n,
:
.

n
. 942:' : n:

(XJ).

- - r n

(.

942).

n ,

n . , .

, n (

DJ nv,

n, r

)
.

,
. , ,

, . . {.

943).

n :
n

. , n
. r) )J r
.

1.

- ,

2.

/
li,

Cy!>tiC3 _ j

1
ductus cholcdocl1us- 1

K3StrJCU dextri.\

. gastroduud~:1\is'

943.

1 aJtta 1 ( 11).

st,

490

Jf

Kocher-y,

J.

t)

1 .'\CCttllc

lrlt

O~JIIO J 11 BCpXIIC fi1110 ~1prep1tcf1

1\" 110 ccli t,J\IItrc 01 JIJtcxoeit

, n

Ii'i 1

1 r

nt.).::t.ii ,

(.)0\.t) l\

1\

5.

..

()

(_lf

11 r1 '

11

ll

428),

3.

10

CJvt

2. (. 222),

7.

(.

6.

r .

1. ,

n
;

11

n:

1\t ,

orrcpar1orr11l1

ncct>

1 occraorJJICrrc cooJ IIIOI

('if ,

..J. ~

8.

9.

1.
11.

. , r

,
n

15-20

, n

944.

, ,

~ ,

, .

nm, n

r,

, n

. n

12.

13.

10-30%.

, .

, ~

14.

944.

<r ( (J 1).

491

17

.J1

ftJ
-

?/!.

.32

1fOOOJ_I___J._j__J~--+1 -_;_----4--t--1---+---t--t--+----t--t-----lr---J--_j-~

~ 1 800 _:___~.........~
~ 50(}- '~'~

--"------+-

-1

ftlt

J7
t

51;

(;
1

?4

28

?8

R- +-

--+--+--+---4--~
1

28

.~/

t -

_\

1 -

1- --+-,~

~ ,nn ""'()- 1 - i 1\ l 1
_.
+ --1- ~
~{./(/
1
i _
1 1\. fV ,- 1 1~ ' J'u ~ ~
~ ~ ~ ~ r - ~~~ v '
v\
~
1 ' J"-1 '-"V
v

~----r---.;..;--~.J.~---...+-i""""'<:::>

+_______!

J \

"'

945.

(XIV).

"

\1 .

1- 2


t: :

20-40 .
Hedri 1949

(.

(.

945).

428),

) (.

471),

(.

()

, n

()

222).

Roux

80

) n ,

.,

1 1>
xti'J JJ

.,

1.

II , J.

r ,

11

. a-

, .

n , n

n
n

JI .

, r r

2.

yc r C!Ha HJJIHI.IOI . .' Il}1 .1 HU e t/IIe

~11 Jt JJ J (1 .

20 c.1r

.,

po eJJ C Jtlf

4S4).

uu

rr, I1 , t: ,

r ,

'~ .: 110 .

'-JI 11 . ,

11 J"JJae , n

1 01

pJ,Jcc~IIJO

apr

1 '3 .

'~ ,

t: ~ ,

JeJJOLJJJy

1 1

J ,

492

JI

'JC:.tK

.1 ,
.t

~i i. CeJtC1CHOIJa

946.

~1 n

. 946. r

(7),

(. 431 ).

I
;

(Codivilla, Whipple, Brun-

schwig .) ,

( 8),

(9).

- .

8-10-

, :
.

(1),

( 2, 3),

(4),

( 5),

'

..

(6),

947. rr
J )
.

9 D (.

948.

4.

, n .

(.

947).

(
!)

, . .)

) ,

10-30%.

( )

,
.

1.

2.

n,

8-10- -

n ,
. m

(.

948).

(. 948, ).

3.

,

,

.
,

5- 10 %,

494

J1

()

"I

".

, : g

m1

, , .

i .


, ,

9,

3Jl

1.

11.

:,

t~ 1

1.

10,

:, J: ,

r (Engelmann Hitzler) ODaei'CII


, II3JDIII&eCJI r

2.

(,
r

3.

(, n
)

11.

1!1 1

JIU :u

111.
IV.

V.

1
3tpy'IU8aue
3m8

ocoJaiCIIIIJI

m.

Vl.

VII.

.tl

IUI : D1111D1 '


6wn.

.\II

J11u

I.

II.

cn . Jcu"mo ,lluu

namo . /(J ~ utu!ci.\"

III!Ueutx

111

cc.teem;e

mmff tt u.IJI!II('I.<l

1.
"

i1 )

3.

.'-II

4.

.:: ::r

~-.ucm

1lf.

IV.

<>. z .

10

1.

~t

2.

'>r

3.

ony.xot

.z.'/

.:1 n

1.

40%

:\.t, ; n

l\

2.

1.

~ :

cer :-.r rs:

V.

Hopyeuu.'l ;:e.omonoJa

1.

:il

n n

. npuopemelto
n

..,

t: :t Jccculfao~l

(morbiiS maculosus
haemorrhagicu~ Wcrlhofi, 1740)

60 000,

3. \1 Felty

: , n, ,
'Vf

4.

n
<1

(~.:

1 ,

u ~

CCC1CifKC)

5.
V 1.

rrrr<t

. te111h

Gauclu?r-a

IX.

l. lttloral'{/i

ll'ntu

J/eiil't'/11 .,

1:

''"mt11o ;a .,

,11( (',//1/}').'U

OJI:tCIIOCI

11 J

11m1 ' ' ' uem.:e

fio.pmll' 10 -

Vll.
1

Vlll.

/}

m,

1-

/\1/

'llll'llfl ,."..,.rl/mfa

1 ii

1copf)al ccr-:mi 1ar\11


/fcmull/l.'l
1/11, /Uifllll/1',\t/1.'1

V.

1/epmuo mt
"/(('lcl/11(

496

11/0)

01114.\1111010

r~ rclr

rccl{oro I\J111

Vl .

1 rrp ccp

J1:.1 '1f)B:.t

-:~'

11

cn ll'll JJ. 1110 1/llll nrm 1/anm. to.~uttecJ.II'

0111< IIC ur 11 1

C'IIIOit

1V.

lf. mpurmtui ufiapt ce. tne;t,

rrloK:.t '3arro

111 ,

F!

1rr n

11fJIIIIIIfJIIlJ/ Jllllll ''

11.

('l

r;

1.

"1

V11 1llas:,aemia mojot


V11 1.

I.X.

'
)1/(/('JII(/)/

J('/11\'('

. ka -

tJ

1<'-

111t1t n

XI

XIJ

\. n, n

n :

, n. n

..<~:

n n.

) ,

) ,
) ,

) .

:
.

n,

: -

) no n n n
(n ).
) :

(

) n

(Courvoisier),

5- 6

).

n,
n n

(Sing-

leton).

( n

(,

) ,

n n
, n

.
.

:

. n

n, . ,
n n

J,

r .

n

n

45.

I. , J ,

n

n,

\.1

VIII

, .
n. ,

n n n n
( !),

n , n

, n r
n

ni\.

497

Werll10f-a,

CIHJ'jl<u

u1,

>

-<JJJ

n,

ii

. .1

mi .

, n

. ,

. n

n .

n-

10

n , n

n,

-
- ,

n .

n n

i , ,

( )

n ,

( ).
-

n n

-.

n ,

nn
.

-
,

- (.

, n ,

949).

10

),

n n )

n,

, n

n.

, n n

n, ,

. n

. ,

n ,

n)

.,

(n n)

0,5- 1

n-

,
n

n
:

) 11.

n n

-<m

498

llt
lig.

rllr-cni...olicnalc: - - - - lrg,
rancre;.1tic:o-

--...._-=::..:::- __ _

lig.

ga~lrolic:nJic:

lig. puncrcalrcolicnalc ' - ......,_

- - ~~JII

lic:n3lc

.........

=---

........

---

lig.
li c noc o lrcum

lig.

gastrocolicur

1ig. gastroco licum

mesocolon trans' ~r~um

. 949. n ::>:.w n1 : cncpert (), rr ii C)l\.fl< (),


n ()

1r

n ,

II lfI -

110 nn ,

:
,

nr

n,

:. n

n r -

499

k'll!\1\, 1t1l>I 6tl lt1 Bt1\ lt))l,llt1

1t11)\11 111

CJIY ) \0'1110-CII,IIIII(OII~I

<1\)1\.:\)IHI

11:1

01

..t

)1,.;\. B'~C.ilCIIII,I Jal\1\~t CIIOC060~t CeCJelll\:1 IIH-

JIYOIIO-CaJII,IIIII\OIIOii 11.:1111 , KOJ1111 I<'~ it<t.;JIYJI<I'I

11;\CI

Jj1CJ li IIOOClll. ro t
,J.C/\aCl 1/:l, K>I\IIM l
tt. 11 J)' 1\t n, t npc-

IIIC

;\l lJ

1 DYIOIIt:

.J.JIIIi.

) ,
:1)1130:11111

cpaelll!MII,

1\I

aprCp11H

BI.:J1XIII

11

IlM Dl.:llbl

1tt
11

JIOC1O

Henscl1en

~1

IIII~I

11

61010 .

.\ ce. /eeiiOII)'/0

(,

n.

nn

t;OIII

cpattti:II}I )(

t ,

otta<.:

CJIY'I<t x

)l 1 t 11,

Kut7en

ceeetJOIIYJO

),

11

CIOJio

) ) lL\1 J\1:

1t: ,

IIOJI}I\)11.1}1

IIJIIIJIIILC}I

1 r

11

'Jaotil

1t

n n ,

nn

, u.

10

nn

- ,

n 1

n .

n ,

nn

no

n.

2-3

n .

, n

n .

: -

950).

(.

(.

951).

, n

, n

8-10

. , n

.
.

n
n

n,

n,

n,

( ) n}

\!,

n. ,

n n

n .

500

950.

(I). :

.
,

{II). -

'i .-.

, ,

951.

, .

. ,

, n

, -

D()

n.

. 953. (IY).
nn I\1)

952.

( l).

~01

CC'J IC1CII I{(I IIVIJ(>C'/H.: I 11

1 CJ III

'I:IC 111'1110 II J III IIOJ IIIO C II.IO

IIIIII fl() ff J
I

J0 J

1 1 ti i)B:JII ,

1\!II II!I oCiai/OIIIIll, II < II .J/IblB tii CM ryra

II CC 1 1 1.1

11~1

11 llff"t

lf1

( f)IIC . (J 55 ).

1117 OCI (IC'f C~l IIJ">f> ' CC I onpaOJKy "-}' J()J~


11 cccjcfiK. r CJIJ

1 JI r JCJICP' r

B0'3MO>IIJOC'f 11 60JJIIC '} 10111110 IJOJI( (..1 . (


11~1 , /I t

r , r ,'

11

IlOCTCell/10

':!

aJ IIJIIIe

1 ,

( .

~ 56).

'3I'r Jtet paIJIJ -:s

J.OB

r ,

JA' 01-

lli:i

0,5

95./.

:l\i

(V).

Ecri

8- 10

-r

J.
n
,

n n

- (.

952).

(.

953).

n Joro (.

955.

(VI).

954).

502

956.

: (VII). .'l.t
~J
~


~rcro

1 ~

npo-

rr.

:r J
1

l..

r -

957.

(VIII).

n (). n r

n ()

n , .

(.

957).

, ,

n-

,

,

,
n

, n
~.

.
1

ocr iut
Z-1 , n

(.

95S).

r
1 1 I> r ,
1 ,

.1

i ,

npocr ,

r, .

958.

n.1')

(IX).

r<\i\

503

CIIJieHJI, Werlhof-a),

(rep

) ,

, ),

r)

)
m,

)
,

r .

JI

II .


, r r

, r,
I ,
, r, , r

. Herczel
, , ,
n

.'

, ,
n

n.

12-14-
.

), r
.

Fleischner-a

.

.

10-20 . .
30 . . .,

. n

:\1 .\t

r1i. \t .\t

(Blakemore).

..

.\t

5-10%

1.

\.

3.

- n,

(. .

npouecc (n .)

n:vt (.

62).

pyle =

Budd-Chiari).

llu.JJ

r. . , ,

r.1 n,

. ' n,

n,

90-95 ~

nn .

5 0

1 -2 ~
95 , ,

'l r Jf'l

J JJOeyJJOLJO Ji, 1113

18

1 1 t r ,

~.

ni\ tl\ (nn .

IJIIJ'111fllliU! 'tf!IIO'ma

(l'l l ),

r)JJrJa.

70KCJ1'/CCIOfC

101

JlJllf

rr11r

fJYI II C

I!CtJCIIOHC JIC

1 Klf

IIOp<lCIIJI
/.,I "JDaiO

95 %

rcrrar J1,

2.

25

(Saegesser).

i1 11t n),

r t .
11

)mtti1 cne

HOi\1CI m1

11

(J1 1\i (~)

1I:I 1f11 1 J ' rKa t/11 llCCIIJJ , pa'i-

11r 1

BJtBaerC J'>J) fiCI.::IHI. }r:.tJICKo ~ IIIICJIIIICJ1 cra JII

1 t<JtoJJCIIII. (l\ ' 1 111\tCCJ 01 re; to,

1111 JIr J'pooopa!JJCJJIIII orrrra1or

ii

1 1 , r ru r 1 , 11

., 11 Bl'//01JJ<I JIIt>1 1 n

) 1 [ICJ 1> 1\IJJ ( ll )


111 - ,
o

11

<.: 11

1() pycJio

's 11ar

r cJJJ,-

peyJ~ra r c

1tr

11oro

11r

coxpa rm11r ec;r

11 r

r-

pycJrc

'":: J IIOUblllla~rC~I,
) MCJJY

r 1 J)IIIIC'ICHO'fftblMff

11'I~-

D pcy]JJ~ 1 ,

\10IYl

1111J 1,

I"JiaBJtt. . l:\1

(I 'OJioa

11

JICLICIJ11 ,

tiC\1HOrc

cJJJtIIIt ,

) 11)

lltlfrc""

(,,

t>

11

lli\Icr

l\1

tllllllt:IIOI. yllltltOIIire n

J:.>

'! 'I

pac-

apiiKOJJe

/I~ 11 11~ JuyM IIIIa


1

11r

ar

Jl

61111t

ltOpi\taJrrc .

'I pyKJI Jl

fiCCIIOliX

'! c~JCIIH 11 ~
1 1 JfLicc

,t,

Lf'l

CCTpyiO{JIII p;.tIJCJl~IOIIIJIX IIX JJ C JCJJOIII,I X I

J"OLIJJCJICIIJJX,

1 .J r1ic ' cp t-er1rtJ,IC ,

:.. , r -

f\1

n.

505

fiUMOIII CfietJOMUfi()MC'f
p

(cutk:i

i, 1951), u o 1,JL:

111 _

cytrac 11 t

.
,
,

-
-

( )
.

i
.

,
,

i.

20

70 %-

.
,

, ,

. 959.


1 r: I:S {1), n (2), n

(3), (4)

.
'J , ,

J Iu

~,

111.

o-

.ifac' r1

'J

1. 1.4

"r

( 1500 .1 )

BC' I ~J 11 eJJa'J 0~1IJI , IIJ1Jt 'JTOM IJCellb

netrc . Joro

'1 OJ II.. o (; , 1 ~1 ,

11> 11u OIHYJII) 111 11 t,.


-;IIIJ ;1 t 1 r
actJ 'J, YXYJIJJJCIIIfC oiiiCJ <Htii}J 1

2/ 1 -

r. . J;>.

t,tJ\1 ;

ll

111 c'Jit

~ 'JCu fioJJe ycJJIJJtC'IC}I. (l)ylfKII.JfOIIaJ,

e lJ ICCII

JJ()JIOifOI 'I CJI bll , <.:O,l1Cpil<t.II111C

JIJ,

croroJ JJ<>Ifeu, JJ 'I JJ

j 1. r(~

O 'J

uc11

1 -1 11>

1 :. ru <.:Jr.u
, J.

[]

~,

1i1 . ;,

11

.,

Jt 1 n opr-.ta

III\t 11 IC\11 ( n) ccleJ\ty .


t11 n n
t 11 ~ 1,
CYillCC 1

(.

!\1J. .'t II!\111

CIICTe!\taMJI

959).

11 -

1 11 ,

n IIO

'
i1 .1) J.l\n.

11 11u opmn11oii 11

r( ut 11
-.

n1 ., ef<l f1BHO -

r J\J,

506

1 lt Jl 11 11

12

,,
(;l\11~lltt

8 \ (U ' % )

1) 1\III 8 ( ~, 0

< 1.0
>3.5
> 12

f"CI\IO ( .- 0 <> )
'1.n

't)

45

: .)

1,0 -- 2,0
3.5-3,0
12- 10

<5

>2,()
<3,()
< 10

5-10

> 10

J..; '1

.rr 1\1

:.?5

) r

. n

1\I11 1

50 %.

n .

. -,

t nn

. n

1.

tu

50 %

. n

. n n

70 0 ,

80 %

,
.

( .

12).

"v1 "VfiJ
.

, r ,
, ~
;

(1945).

Blakemore Lord-y ( 1945).

~t

Whil

80 %

1877

n .

(
. .

511):

,

>

<< > (. 960)~


)
n n

(.

961);

no

n n

(n- :\I),

10 %.

507

960.

'\.1 : > (), (), > ()

Rienhoff

Berman (1953)

(.

962).

Herrick

(1907)

. n n

u.

. .

2.

40

. .,

. .
.

\f :
) \1.

. . . , ,

. .

) ,

.
, ,
.

't.

508

40 %.

961 . tti rJ .
60J<

962.

\.~t

.
~~-

) 1

( 1956) _\

Wt ke

n -

~) . n

n~

\t,

n .

.\) Saegesser (1954)

>

\.\\\

~\\\\\

n n-


(n

I\,

l\1

963).

\ , portae

n-

963.

J<

, ,

.J~ .\..t, .

n,

kena

Sengsta-

) .

150

n n

n1

(.

, ,

1-1,5

.\tu n

(.

467)

1 r.

rJt

J ,

:~

, , , ,
,

LJ

).

1 ur

~,

Sengstaken-a

), n ,

~ 1 tt (

r .

q. ,

964).

120 .,

YII 'Ia

n .il .

J<

'J ,

, n ,

JJ

3. 1/pu

11u.u

uJ?

poomeellufl

r J

yrpo-

r1

I.

509

1 8 L.IY'C J\0 '.tllei/CllfiOf/11/ULl


lfllU ( , .

lll!'lel/0 1//lfJlJ

n r

ym

~1 "- 1

s-

).
)

( , ,
. .),

) ,

2- 3

2.

~m

964.

n. )
(). ()

) n

n ,
:'\t

\t

. u :
) orJuauue

, n

n, n, .

no Linton-y. VIII

n ,

1.

n, n

1.

()

c.At.

)l

Chih-pen-a

n,

(Wuban),

Tai

(16 0 ).


n.

Szecseny

rJ

I rroce

, n

) 1
JJ'mru

r<tru

-r r-

nepertHJf,a

J 1 , utr

, 1' t 110

r) rjNJtump Jl(mouJI

110

Rapant-y.
PJ1crnistcr-y.

t 'J

ucex

1 u JJOJC'J 11
) uJtl 11 Wa11ge11stec-y.

-r

or

1 <Jjll/0 BMCIJia'J CJII.CTB ,

1 BOH(J 1

Huang-T'sui-t'ing-c.t
510

pa 'jJH1'111e

cocroJJIO 11

/J

45

'

."./03,

Jl , :>

'J II

n.

'J

11. 1103

11t (

l 11. ~

,,, u, 11

ttoJ r r.;

011.

~ ) n

tJeJI111J 11 tJallll/ )''l'?

'J

Cn.tellopella.lll

1/:l.

11 J)C/IJJOCII 1/

( ):

11r

a[JaCI

11 IJJ 3t
u1r. 1 :
t.: 1

1.

~ 1

Jr oif. )'

., ,
roro,

1 .

n1r

Lfl

---

-~

,..

r\r,

.r

JJ.

L:tt .

(.

IIOIIa tC' t

n!\.1

n . "Jt.l'J t <.:

10-20 .. . .,
20-40 . . .

r; J

tepes

(n

( , ).

10 ~ 0 ).

.1' !\1

I<

(Magyar). ,

( 150

), (, , )

J< :>

(3000

),

, ,

% .

3.5

r .
n
,

( )

CJ..JBOpor

12-r

20- 70

Ml(?

%.

'f

30 .

VIII

lX

. r
IIOi )..((lC'J

BOII

CfiO IIT(HI JIO

1 u,


f.

J :J..

!\10

~I

r11 .

~ --~ BO '~lfKaCT ' l/a bUCMti JJOjJJ'll(f lb-

JHtiiII.

IIOJI 'JIIlfCffjatnu '1. 1 , }J 1 ,

~ n IIBIII l\1.

'J

;.

J. u 1 u1
JIC:JJibUCB, IJO XUCC
. JJJJBaCl

1 .

rra

j) .

J '(lKC 'J L:JI

JJO lll if

II CO ))OJ/0 1

JJ -

J<

n, -

1 .

11

paci 1 oii

JJooc 1 JJ n

<.I O~IIIIO .

JJ , 1111 ~ n

ri i1 Jt

''' i1

rrop 1 oaa JJJit

11

nnJ

uu 1 , 1 JI 'J
. i>

11 . tciico~

occii

!\10 1,

1 n

511

.
:> 1

965).

( .

1r

11 .
,
.

, - , r

~ - .
- () :
. , - n
n.

, ,
.

965.

!'.

( 1).

n.

ero

, .

966.

:\.f :v

rr .'V1

J\1 .

n .

r ..,1

1,

n 111 , oco
'leJJLcro r

JJ.r

1-2

. n

u. n

JiJ 1 1 n

1 r

(.

llpOIOK, 11p01IOJI OJI II.\1 ' JOIIKYJO -

. , -

967),

nodu1
Jympl1~1ku s

ductua
'lJcdocllul '

Put. 9fJ6. 1/op::tuLtJJuiiit s (11). ll ortcp~.:JIIO\.: ~


1/CC/f<JII0-)111~113)/IILIIIfiiC/')C 11/ CIJH JH1 llp I IOJ11 lbl/1 111

J11. t ClpCJIKLI t tJ

512

M~LIO ralrc

967.

Jloptoat\Jittt

aii::\Ctor.

(1/1).

r~11

llc~.:eropo:-.t

IIOJ\11111\Ii.lJOr

''

r1111

11 ii

ni\ 1 r11,

""

~, 11

11\., u
.

968),

(.

968.

t~

(lV).

,

.

(.

227)

Kocher-y

n n

" ".

, n

"

"

, ,

l.f

n .

10 .

<J

n .

, n

<J ,

11.

~.r , .

<J

n ,

n coporte,

, , ,

n n n

, . ,

1 n ,

n 11

n ,

n n

(.

>. , <r n

. - ,

nr

rr .

n , . :

II

neellu,

969).

, n

Satinsky

513

v. testiculas

969.

(V).

970.

(VI).

..

Yl-%
,

I\t

. ,

, ,

01

NQ 5/0

6/0

. n

( .

1 ,

970).

"J n1,

1) ~ 1

. n

'J

1 .

1 ~ II "

J i

.J.>oputtueJc

IIOBepXIIOC'IIf

IIJfIIC

fJ

BCJIJ.

.,
l , u

n "~

<"r

1 .

1:

: t'J 1 ,

n ,

Satin:)ky.

111

JJaJJUB'-le 'J :

tt 1 KpOBO'J OKU 6'3 'f eJJLilO /13


(.

514

971).

91/.

JlopJor<~I<t 'Ji1 :.!l

(VIJ).

13 JI II ~H liOOil BJKJJJOLeJ . 1 II
ao~JIItt.:M

1UII!l

Satinsky.

1I

972.

(VIII). lalock-y. ().


(6), t~ ()

'!

Blalock-y.

(Madden,

973)

, n .

'"I .

, ,

, r

. ,

Satinsky

, n

, n

(.

n ,

972).

1- 2

, r

- r.
n.

L reaer

rrc

, 1

llo

,
n , 1

,
. <J

r11
, ,

{/

973.

r:ii

(lX).

\II

11 'lit n 1

I11110 ~JCCC'fCIIC (), 'IJ Ll.J


r rroif rr ()

515

LJ -> tl <; <

n . \.

1\ t n 1 ll

n~

r-. n .

, ~

, :\f 1\ ,

30

u -

,t,

n,


, .

( )

, ooporvry

Biakemore

.:vr ~r.

~~r

n,

. .

, ,

.\! , ,

. ~

:, ", ,

(.

J rr

513).

,
.

, n,

n
.

J
1;1

r 1

or 11

, , n

n - .

(. . 960).

1 t.. I pc'3yJJJ>' J i.l'r J' 1

Satinsky,

JJaJIOiCIICM fi0J1 J OKJiblfOI alfi.lC J

<J,

~ , JIJJJ J, 'lom.o o)JIIo t:, 110

J til , ::> -

Jti.l'J 1 ::t 11 t 1 G 1

110

oJJt,/1/C CKJIO IJJia '1 s , 'ICM BCIIU )

u1 n

1 ~.

( .

9606).

pctJUIOI
<.:

1 I JJ// C'J u 11
u

cro

JCJJa

11pUJI'J H~JJIO

/1/I

cJoJJa.

1opaoJI[<.tpo 1
11pOC1paHCJBC,

ro)IIII!Mac rc}l

30

V111

'JUJeM puspcJ

1 1/0BC('>X IIOC 1 01/

;1~

J I<.:Boctup<> tit>t
fi

11p0/J(>J JaCit:

.r.

(.

515),

cneo

Blaloc l-..-a.
1

<<

Sa ti ~ ky nil , ~

tJJII

, tr

3-4

llpSIMO

1 .

JJo cc r t

111

r it

1 .

BO'JIIIIKIIYll>

tr

JTO~I

pciiICIBc 1
t

>t11

1 t

crc)JHIIO . JJII J 1 <.:r

(We zl) . rt 111 n

puJpe ~Ju JJcpcceuc c ; .

1 J.

516

'

1
1

'
1

'
1

974.

(1).

li

'I <r (). > R n


n (). VCI- v. cava inferior, VP- v. portae, VMS- v. mesenterica superior,

v. mesenterica inferior, VL -

VMI -

v. lienalis

n-

<<

;{ n.

Clatworthy

q (. 974).

Marion

4-6

(. 974).

, n

n,

, 1 (

n .

- r) n

l! ,

n .

n
n.

nn1

(.

, ,

975).

n .

n .

517

v. cava
in rerior

v. mesenterica
superior

mesenterica
s uperior

. 975. r (11).

. 976. . (111).
. VCl - v. cava inferior

YMS - v. mesenterica superior, AMS - . rnesenteric~


superior

n .

10--12

(n

n !)

(.

518

Blalock-y

976).

1,

1 .

. ,

J\l

, , . .,
,

, ).

: (.
+

temnein =

= ,

) ,

, .

onkos

) . , n

(r.

onkos + logos =

n.
n .
>>.

, .
,

n ,

n.

. n

( , ,

'f

, , n

qr1

:1 n
:

ubi pus,

ii

rr

n11u

evactla.

),

J , 110

n n, n

,1u.

:110 r

LJ r

. :>

8- 10

.11.

n,

, n.

, ,

Sl9

II,

ll

t:ll<lUa

CI

JIOOI..: 1,

1.

'\,

11 J/UIKII 11 JJCIIIOIO oraHIIIII~I

11 1111<1 rti.I
r 11 ti

'

i<III

. ;r

11 n11 1

l\f,

l\

IJ , 1

. .

n n

2- 3

- n

nn

Recamier,

(.

Rotter-a

977)

, (

Rotter-a

['i

/101

2-3

(.

978).

, .

Penrose-a,


(.

10
. 630).

2- 3

Rotter-a,

n n

Rotter-a,

Graefe,

. ,

, n

' ,

u, .

.
.

u r t

tt
orpocra

4- 6

11 n11

. n

11 nt

n11 ,

, ,

n n

2-3

, :

- -

, n-

520

977.

978. r

Rotter-a

( )

, n

Rotter-a

),

() .
n n

n.

, , n n

, ,

,
,

n-

- n-. -
n

(bursa omentalis).

(-, -, )

n .

-)

(,

-r,

979

980.

. n

, " n11~

<1.

aneeiiOIIOe

. n

n.

OHif

n .

. n

n n

, - n

, -.

521

,1 (

,( t'

1\
\

'

979.

(1),
(3)

(2),

. 980. r
: (1), n- (2), - {3)

r,

(.

983).

XII

11-11 ,

!) ,

, (.

11.

984).

, n

n
n- .

XIJ

1 , .
n

(recessLtS costodiapllragmaticus)
Xll ,
.

1

(.

XII

.

n

522

( .

981).
,

XII ,
982),

981.

>1 n

n, l!
n n

982.

XII

(1).

m. latissimus
dorsi

m. iotercostalis XI

Xll

m . serratus -r
posterior infeor
.

983.

984.

(11).

- (111).
1

523

985.

986.

n -

:r

(IV).

, : :, -

(.

985).

n , ~

(I).

, ,

, , .

n ,

n , ,

n n

(. .

630).


n
,

, ,

u ,

)J

"3<.~

t: ,

01 l/11
,

. . .

11

tt

::

n )

(i1

!.

r r

or

) ,

. ~

(.

10

n ,
r

524

(.

986),

987),

n .

no

, r
(.

988).

. 987.
n
n-
nqr (II).

988.

n (
n

rI).

n-


(.

522).

. n

(.

989).


, ,

,
,

rr

1- 2

.

n

989.

(IV).

n-

n n

525

1
1

onpocat\111

peaHit!\tar . n

n,

\t .

, r n

.,

nJ'1

.

n

n,

.6

. n,

15 000 000
10 000 n

. n

. n

n ,

500

no

n ,

. n
nn ,

n.

n .

. . ,

n )

n n

N"

n .

, .

n .

1.

n ,

, ,

2.

n n

. ,

3.

n .


. n n
,

()

. n

n1

n .

n,

n one~

n ,

529

\.3, . . :10111

ll e-

n ~ r rJ , t r

OIIliiHX

nr nrrtt t

n ,

, r 1 , 110/I<I/

n,

'J

1t.t~u

1u

n ,

n n ,

n.

11

, n,

(n )

(n )

(n

n.

n n

), , .

1\

, n

. (

, ,

. . n

~ n. n

%)

n , n

n n n

. n

, n n

, n

'-f ,

, - n

npenapa.

1858

50

, ,

!\r n .

, n

n.

n.

n n

, n

n n ,

1,

, , , (),

1 1 ,

111

nepoJI .

r,

<!<i

1 , eCJ J

.<1 r ''

u;1

u "3J

, n
,

, , ,

n,

. .
,

.
s s,

no

, n

1 !

, <J,

'!;.tll .

1 1

JJJOC 1 ,

530

01

1 .

'\

tp}lll'\

I)

OCIIOHC

.nt11111

11,

illlOBKH

1111

II 1<: (11 t IIIO)

I\1.

\1

n
n

BllCtlllllOJI

'311a'ICIIC

lleMC.LJCII/IOC ,

tiI

no

Ji r

, 1

, n ,

(, ),

n :

, ,

, ,

n.

!).

(1-2

n. n

n, n n ,

, lfTO

, ,

, ,

n -

. ,

(,

, ,

.)
.

, n

, , .

3- 4

n,
,

n,

n n,

n. n

n.

t : , n ,

n .

n,

n-

n
.

n
n , -

531

, -

: ,
r

BBCCTit

n ,

1 paXCJO CJ1C 'J IICC IIJ

Ycsalru'>

11 11.

r r ; r

1r r ocarrotJrcr
.

Harvey,

;r

ocSt

11.

11

rruJII,-

, n 3 r

n,

npLIII

I)

4 Atu11ym

, n

Schiff-a,
1848 n

, ,

, n

n,

r .

, ,

Schiff

11,5

, n

Schiff , 1874 , n
100 ,

n.

Niehaus

-
1880 .

n .
,

Tuffier
,

()

Hallion

1898

30 000

u .

,
n,

34

).

( JV

..

. ,

humani
532

coporis

J 543
fabrica Vesalius

,
().

no

De

lgeJsrud

1901

n }

n .

Jgelsrud

nn

, n n .
.

69

11


. n

1904

n.

d'Halluin-a

~~.- ).

H:IIIIHa~~~~: R ... ti du r>> (


: 1. La
vie

tltl l..'(~ttl ~ole ( cep

.2. De la possiilite de ~animer un etre qui


~" de ~i (J\ n
n11 11). 3. Le massage du creur
( \l ).
Lee 11 Do'' ,,._ 1924 99

n111

(I , , ,

11

Jta)

, 1 .r> t f.iJ,IJ/
r ;r
.

c..r,.
IKCJ)ra

iOKII<J

1 ,,

Jt,

;rr <1

, n r 11 .

11 r

).

1 1 1 sa;1 111.1/IIII

n,

n; n

, ,

\t. ,

, .

Galvani

">t

berg

Fried-

1859

XVIII

u, .

).

Batelli

Prevost

CJaude Beck

1899

1-2 ,
94%

1947

85%

Stephenson-a

Beck

n; ,

\1 ,

'V!

1954

. .

1955

1958

85,8%

17 J

. rr

, 1,

. . ) n
,

Kouwenhoven,

, n

, .

13

11 ( 0)

npocro

n .

, } ,

. .

14,2 % -

Stephenson

1960

1-ta

Stephenson

13).

. . . , . .

, ,

-,

(.

0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

21
6
J1
14
12
14

15
6

1
100

533

11 8-1

1 .

rpoa;J.IIO 11'1

of>yc . JIIIIII

IIIX 11 11 r 1. lklll-

n ,

(J\t

n,

Resuscitators of Amei"ica
), 4,5

11

<.: J

"t. 'JI

1500

, n r ,

(Szanto).

nn,

. , n

, n

, .

20-r

, -

Resusci-Anne,-

20

, -

.
,

1955

Claude Beck-y

65-

20

, .

,f

, ,

, ,

,
,

75

10

1965

Beck-a

,
.

Beck

, n

, ,

, n

10%

, ,

r 111

7500

11

n,

11 .

1u

J .

11

11111 1

1.
2.

n n

n ,

n.

534

rtu r Jr

. : n r
,

2.

.:

lf 1. ,
:

\f .

) .

JJOM

) n

.7:JJ

u. 11.

, n

n ;

:-.r.

Esmarch-a,

( )

1.

r r

((

\.

nn:

) .

n,

n , nn

:-.f .

. n

, ,

.'\1! , , :
) ,

),

Jt

11m 11

n ,

u ,

u ,

Jj(l.

'-'

1,

J..

50-100 .

JJ

cro

((pLlCXOOBa iiHil II

Jl 11 IIttll

u peutliJ

n . n11n.

r <.:JJyta , r tr
J /

KCJIOf)OJJJtOMY
u

/Jp(Kfy/0 ,

6UJJJIOity
'I: J

JtCI

KCJJOpO / IU ,

llf)KpCIICittiYIO

f)C~f/OBYIO
JICC

JJottu; tact

t/0 1

paCXO)IYCIC

/10/fa)J; 1

'1 J

t,

JICI

11 OJIIJo

JI1t<()C

JfC , JJ(})J J KCJ JOfi0/ 1 B!JJ'J CKUCI


JJOJJIIOC'JbiO

.,

IJ II /1, 0)1it 11 ()<11t-

) HtJI , 1 KCJ/OpO/l

MOJJCKYJJJA

II J Jox J 1 t.J .
(cp!BCJI<tn)

11L/ MCIOJ JOH

, 1

aJJCC'Jc moor , 1 11
11 1, ,

Jt

E<.:J J B01HKJJOBCJJ

1 )J
<.t

, , n

cCIIIIAM .

'

n .

'J

)I<JJC

1 (1

JJOJK

11

cnacctta II'IIb MIIOtX r

. -tt r1
tt tt1 <<

t ,

1 o

cuoJJJOC oJtJc<.:J . :
M<1 it0

11(1' t

OCIJOBtllflllt

1eOpCII'teCKitX

<.:)J JJ .

B;tt.JXat' o>llY
'110

JtOpo;

(0.,)

20 "

11 1

l'()OJBCtClBYC1

tt 't r

11,

tlBCIIItiO

152

KIIC

535

l\t
, 0 2

. .

t ,

16 0

122

. 11 n,

2000

,
,

990.

Safar-a

500

.AU ,

Saj"--a

n r

, nn n

(.

990).

150

2.

Safar-a ,

300

150

, .

, ,

n ,

, , , n

, . .

18 %,

I<

1000

0 2 ,

4%

16 % 0 2 , 2% 2
18 % 0 :! ). 02

, n .
, , ,

3.

Safar-a.

n , 2

Safar-a

i<

. ,

n n

II n

4. 11 ( ).

n -

n,

1/ 11

11

. ,

n,
n
(:I'J

1.

()

mpa-

n, n

, n
. .

\ea.tlt mpyfioit ( ).

n n , n

n n

r ;J.

1 n ,

, 1 n 11

'JIOM .

(:l

. 1\1

536

11

r ,

f\.t IIII n

ll) \BI 11:\ .'ll,lt,\1\\11

.'ll\)il

~ 1\11

\~ll,pi,III<IIO 1 110\.:1 pa-

IY\

\,1\llllt'\1~ IH)t'. '1 1 \)611 111.) 1\aCI\11>111 UO\


~ t:\.11111\,C)I.

llt'lt)

111

1\\) '"''II\)

''-''

11Pt'l\t)

1~\ICI\1
1\\)

Cl\10 1

1\fHII\Jlt\Jti>\HaiOIC>I

1101 raatIJCI

BtH\~\ p1111\IIIIIO CIO \I 11()

:\11111) 1).

tiOC1 1. 1\101
11.'r

11 \1,

11

111t

20

)1.13

IIINIJt,

}!

011

16

13

l.BY t 111 I\ 1
1, 11 1 1

'1.)

,) ttllt\taiOl

11

\)I()M

\.1111

::>11
::> ,

11

SyJvester-y

ll) ,

"

40-50 0

1t1. ,

11 LI1LIO!IIIItll

11\t\LII!J I\,1

~ 10'11<'1111,

llj)II~I CXI!I II\1

II J III

'1.1 p11 ,1IIJ1C

101 / 1:1 t ''1:} 1)1 1 1\IILC 1i\11111\1111 !

BOo6pa111LIIIIC 11 110 '1 Jt )ili\1111:111 Llll 111 ICX 11


\llt\
l l p,.IIIC' IIC 1\fHIMll 111101\1, LLfi}t )1 I :I :t'ly .
.1 <.:Lplltc 110 cytt1 J llJI<I <.:Ot.lr, l 11:
1

; ,

\)11\~1

\, ,

1\CJIIJC,

0 . 1110

K:lit\

i1 ~13 1111 1 t111 . rfl


. 1C}l u r cor<lll l c 11 V.L
nacci\BIIM . r cor><JHICttc

1
.

"3C1 MLUI<l16

]I 1~1

fiO . I:tCpii\

r1ro rcttiHI

, 'V. , .I
ll

\11.

?loro

1.

}II, 11tt 11

!\J

Kouwenhoven-o

1960

( )

. ,

n,

60- 70

n ,

3-5

(+)

. n

n,

\11

Gyrgy-:

[Na+]
[ + ]
(+ +J + [Mg + +] +

[+]

(.
n

991 ),

n , .
-

n,

n ,

::> ,

n,

,
n ,

5-10

n.

'!

n n,
11n lt Jt 1t

n.
n

11

, n 2
J,

20 0

. ,

}II

1111 n

1 ,

11

11

npoctl\111 l\leponpJJ\ttt

pe-

atlatJJ1 .'l:

537

IJ MC IIIHI (JII,(; IIJ ,

H\)OHC HI

IIC,ICCO

r ura r m.111 ,

!!,

II COCIIO

r 1
1

, , 1, ' 'J
r

; 1

; I

1 )

1 -2-

,
.

,
.

991.

, ,
,

, ,

, n , n

n,

( )

1111, n

IV

, ,

ling-o

Lane,

n,

n1 ,

992)

n .

(.

(.

538

. ,

1902

, -

, n

VI

Star-

993).

t.~'J' \1\t'

~1

~~~))t-:J\~)

1<11\J'lli

11

113, eCII I

60'lC'C'

l'lltl'

CIII\1;) 1 L>

'\O[)t)!LJO

n, r.1

~-;l

01

11

cepltt~ .
16 " per.teJJJI,

1\JP '!e.

ncp-

'I (. )
n
\IItH} .

. ,

2- 3

01\.'l)

, n

992. ,.. n ( 1).

5-10

<

n-n
,

(.

994).

n,

1-2


'i

15

(.

995).

993.

(ll).

,
,
.

n.

Jtaccaa.

, ,

, . .
, n11

(. ).

.
n

n.

'i.

n,

994. , n r
( l 11). 1 n

539

110JI IIH <1I OJia oC<.;IICtHHJJ<H.: I, 1,1 ) IIOf CCf)JI

6)

O'l

n,

11

; 1; ryv:

11, ;rf3-

ru

orpi,IIHtll.,

r HliiMC:IC' I

n11 r r

) n

JrIr~>

(. ),
n

n .


.
.

995. ,
(JV). ,

n n -

. n

, n
-

, ,

n.

, -

nn

, ,

. (

n n

\1

n. n

, ,

, n , ,

n ,

, ,

, n

n ,

n
,

. , n

, .

, n

d /( n
, n

4- 5

paaTJIaIJJI.

1-2

n,

, 11-

11

'V1 ,

11

. r,

11

t1

-r.

. t t

540

n.

.
,

11

Jt (.

11 11 .
oep<.itOIIIIOI\1

,
)

nn

996).

11

(1958).

r : ,

'3<1

<11 'V1

<l,

11,
,

rex

11

3- 4

, 11 lr 111

r r

--

'r,r ~

r,r,

r , C1J It rr

.rr
.

J"'

),

l .

'

((

rr

,
~ .

1.

11:

) n
, n ,
n

996. ,
(V).
.

,-

.
,

( ).

'i

,
n

:
?

r.

. n,

, ( ),

, .

n,

. n

, .

wa : n1
?

n11,

80- 160 .
,

.,
-

(Bernar,

n ~

. . , . . ,

. . ).

11 ,
n

1-2

541

exllt'recoe

11 tt , rt , v

11

n 11

11 ,

I\10,

u.. .raccaJtC

n.
,

) n

,
,

nn .

( )

\\ : (;C\1/ JJIC

30

t\ ; ?

, n .

Br,J rpy;t

' ?~> 'Jrt

2.

JlO : r t

. ,

n .

, n

n ):

Hosler

, ,

, .

, n

, .

nn n

, n n

n n .

)
,

) n
,

) ,

(Bodmir).

11

r <1

11 n :

n;

. rr

mr , 011

:.,

1r otrc r

i.

542

r.

( J\1

n ,

, ,

, n

-r, ,
~r

\II..'J'IItltC tlpC \CCf1 \ttJi

\ 11;\'tL'IIII

11

1ii

llptt

11 1.

HOI\1 OtltOC II\1\1 liC IIMCCI

1 r l

IIC

~CII\151

1 ii

1 ) 1.110

L11111t.)

tlj')tt t
Jlll

1.1111

10 13 IICC\1~1 1t . 1\)YI ~\ ><. ~ 1<1 ". '-11: 1H() 1H HI\ IIf!Y


r ra c rtrCr 1 r c s1 . lll; : ~ c rt'"'' ' '' " ''
CCpC IIOii
ror a ,

) ICStiCt.IIOC \~1

I\0

MIIIIIU

IIA< )Iltll,
~.:

) 1111111

IIJ I C I C H

c~Kli.'IIII. 11, 111-

IIO)I 1 ~..

r . r Jt()!() C()C t u II l'' '

IIII 1\ . :> n

n 1

:.:>.. n n

n,

np11

180- 250

(11 r

111 )

10,0

0,5- 1,


lt

;r

ll . ,
.

cro

1111 ,.

1.

n ~

no 10

. r n

). ,

1 -2-

).

. ) .

n,

, , n

: 10

. ,

, :

ero

n :.

: n

11

, ,

; - , n

( ++ ):

n n

(10 0-

), }

(10- 20 11.1),

5-0

11111 11 J , 1

1)

1l'Ot.Jr~r

.. t)

10

( ':!

~~<:

111 <:1

Kt)tl\\l'lliiO\C pl'h.OI\re 't)LI rt JOIIIIHipy


l\lll\111

ML' J111 <t 'I LJ JI, /IJ,rt.

IIC'I\teJC'\1110

cpc tcTB<ll\111

l:.lK C

rtaBalb

11

<

~1.

noro\1)

rr

7,0,

nn

. lf\t

NaHC03 ,

60

1 .

Ji r

uu J

. ,

, r .

.
.1r 1\

120

Ero

0.3-

.\

..t/

.
,

" .

\\1),

3 1 r 1, 11

'Jer< mpuecr

(-
n

11 C p CXO)Hf l

6 0 -

.IU

/HI/1

. ft.'JII,IJ . J 1,

1111 ll () l )1:1

II C rt O CpC. /C"IB C IIII O

7,4.

.\180. 1

<.:.. LC'IIII

B. IIIIII CM

BeitIJJJe nrrII\10

J 44

1 <..:<: J1JIIIa t:: IIL Y.t1 1 ~

111 M II'III I

1111 } l b

\JU\

'II(J J I :II.: r <,.

fiLJ1CXO)IIt"l li M<: J11IIIIC ( p J I J IIIIO)

Ct1tH Bel Cl ) IOJ\i\ } 'l }'Cl <1111111


1\JtKOJ~r

s - ,

I IIHIJI<<: IIIIH .

n ,

n , n

. ,

. :

. ,

, n n

(n, )

,

,


n ,
n

u,

1,5- 2

11 10 -20- ,

, 11.

()=

.) .

n .

n n ,

0,5

(n

(n ,

1 n 1 . .

~t r

n n),

rlJ ,

n. n, ,

n,

. ,

, t:

J~" ()
()

JJ J

n , aJtcocltt

544

25%

1 1
1

1 ,

n1111
r
l

111t
,

50

1\.

.!\}

100

11.

: ~t

110-220

r.t t!l\t

, n

111

'

IJII,

n.

'JJICK'J

u.

r,

"U

, n .

npJ!llteee 1

, n n

O.J-0.2

2-3- n . .

:--.r , n

n),

~ n1.

n .

-
,

. ,

n:

) n

\1

), ,

(110-220

100

) n r n

, n ,

,
.

, ,

r)

0,1-0,2

n
.

( r ; n
,

1,

, -

u. ,

500-2000
1,5-2 .

1. n

or

n .

1 n


, n

70

0,002

, r

u.

JJ .

1 11

, 1 .
<<,

.

n1 .

545

lfy ( ).

'JJJJ.

nn

r <11,

n 1 ,

n .

nn

l:I

n, , t , -

n n

(n

. , n

(n n

His-a).

Adams-Stokes-a)

. n

Adams-Stokes-a.

14

n,

n n.

14

- -

,
,

,
, . .

,
( ), -


.\1 pealluau.

1.

n ?

(, ,
, .)

n ,

:. :

r ;, n r

rr


,
,

, t ,
Cl y}.J,cl -.1

01

r,

HCICJI:ICIIIIOCr ,

1 r

11

~ n

,
l n

' IJICIO.YIO '!II.

2. 11% oreTCIBelmoc
, rt1 oJII>tJOro, n ,
11

'J 1

KOI.Lia :1 ;r 1 1

ru,

546

<t

'IJO

n?

n . n

(1

),

n
, nn,

n,

.,

l\1
-

ll, n t n~
1

IIPOII01

. . n11 n

11

ii n n.

. ,
,

n ,

.),

) n (1

) n 11 r

11

, 11 r:

) n
,

) ,

, n n

( n )

, n n ,

30

n .

) , ,

. . . n

,
,

n .

30-40%

. .

49 %-

47

Kudasz

n ,

, n

800

1962

, ,

. ,

, , . .

111

14 %-

. ,

, 100 %- .

n .

2- 4

,
,

n,

; n n .

n ,

, ,

()

1939

n n.

n ,

n .

1958

547

l n n ~ \,1

\.

r n
n

. :
n
.

\r ,

(K6s).

, n n

J.!,

Pollatschek-o

, n ,

B<ilint-y,

B:ilint-a,

nn .

.
n

r'l n .

);.,

, .

.
, (
) ,
n
n .

. ,

. rt

, . ~1

l!

.
, ,
n,

n.

.~t

-~' rr

500

n r,

n ,

. r

1 .

, n ,

nr

n "'fm.

l, 1 n
, r r .

r,
r , J1
JJ r

OJIII

\f

.
n . r
11 , .

, n,

) :

. 101 , r r 1,r ~ , n

/JJ r, ri!, r

r n

I rt1 rr 1,

IIUIIML\~ 1,

yJrac r

1/0'ICMY

J\()1 JJU 'i11'i IIC H} ICJI 1 <! <. I,l


11<1I 01 11pOH~jiCII

1 \I

IHKOIO

HM~/JJUIC.1bCIB

u1~1. r , ,

, r rraoJrctJ- r

: n n!

0.11111 n11, n
.

6) Bpara

JI.

JJ

1 UM, IICOI /1:1 11110 llpOI.: ,J 61.1 11\)UH.Iuii )IIO 1 u.:/0

.1

1 r1111

CCII<JKOIIOI , MC 1J}'UJI:I I.JC 1J I )111<: )I)IUIIo .l,

BCIIIIO :r -

1 kJIIJ)

54~

OIJ<}I<J 11.,

1061,1

JJJoo

IJPU,

11~

110JU!

IIII

nn

~----------~----------IE ~
r.

anpm\lep.

n n

11 n

II

. 'i

, n

n,

'i

,
,

n n

, ,

n,

. n ,

. , 'i

n n.
, JJepso, n ,

n .

.
u

deum seu lig. conicum)

, m

'i

n ,

n .

'iTO

I .

cicotbyroi

(lig.

. ,

'f

. n

1952

n,

3, 4

n .

,
,

1- 2

()
,

n .


n , , n

. n

(, ) n
. ,

n,

(),

'iTO

n .

u 11u.

n n

, n

) ,

, n fl

'i

11

n,

. u
/lu u.

11

( ),

) n

(n )

) n
.

S49

1 ,

)
n:

1 n

IIII<lKTHM\1

!I

11 ,

n ,

, . .,
)

( ).
- Starlig-a

II

\Il :

/ UE!ITP

~~

"""'

r r !/ ~ : ) rud
J/ r

'-..
~ 11
~
~

r >~
.

997.

, !Ui

I<

(n

I<

, , ,

, n .

3.

(.

997).

4.

i<

, - n
.

1.

(cor

pulmoale).

.
~

, ,

. ,

, .

n.

2.

(.

998).

, 11

550


n, 1 n

J>JJ> ,

I'!( ~

rm:

::;~~~.'m ~

/m\

~1r

Bird),

,
, ,

n, , ,

998.

(. . ).

-)

) ,

(-3, Engstm,

,ro

, -

I~~::::::,;.-::; ('\~
(

- ,

~......

'""'"'"""'~"'"' \

"

(Lahey, Hoover).

n,

: fu!.

500

150

n,

n-

.
)

n n ,

, , ,

11

( )

n (n n)

, n

t,

n n

n .

n n

1>1 ( /I ).

J>

551

r)!\.1 J\1

n ,

Il

\. !\.J. \.

'\

. .

4-5

"

1.5- 2

(,

),
-

. 999. (1). n I<

. n

thyroidea)

.
,

(cartilago thyro-

rv1

<,

111

),

<.t ~.

'"J 1 , . :

'-! 1r .

(v. mcdiana colli),

JJO,[IKOIIO COe/III 'ICJIIO 'f

() .
n

MHOI"OLfHCJJeJIIJC

n , .

n.

idea) ,
4- 5 .

r< ,

. n

0,5

2
c.1t

K<YJ LJ:.1C'J J,11111 11

1, n

1 .

Iyp:..tMit ,

11 ,t
.

t.1 lflllllf 11

'J(;:M, r n( n

(II

O'JTI 1

fieJJ:.I

JfiiSJ

) ,

'IIIYIHYIOC

<)fieHMJI 1 pyJt110110JI 'I, ',Jti1JMI1 i.l.

it

11t 1

{l:.tmirla prctacl1ealis

f'a~ciae

1 .

QI

1:..t ,

.,

1- 2

~J

nJ

..

n11 n .

ccrvicali~) r

1 1 11

1 JJ 1\t, 1
,

11 ,

(.

999).

!\.t 1

1 'J

I. , r , n

~.

\''

1 u (ascia Jay11go-

, .

552

110

<< (

~ .1

R . n 1\()

n.

~1r

r.

)'\I n

~ ,
1 .
. n

, n

; .
,
,

1000.

(II).
Luer-a

, ~

n . -

,...

, .

r,

, .

Luer-a

(.

1000).

2- 3 n

, .

r , n

, n

n n

()

uJ

, 7 n

6- 8

rr, .


3 , 10
.

2-3 ,
(. 1001).

-. r,

n,

r .

MOIJO ,

. n :

n J I31 .

r 'I

IIO

BMCIJia'J CJII>CTBO
n/1 '1

110BCpXHOCI

1Q .

I Ji )

n .

t~

1 .

1 ..

Luer-a.

, n n1 I

n .

11

553

llr

r J XC.:fH'1

' ) 1 IJMCIIIH' I CJ IJ,C'II..) M:..\J/11 () IJIIf'J aC J 1 llf} /

ro

; ryr.cro, r~r

~JI CJ I YC'J

Jr, r< {

YIIOMSfttyrt.

1 J.l lttftfSJ X.

0 '1' IIII C I'O

LrCfiiiJO J IJI

110

J1 II CJ1C 1 II C IS )/1101 0 J1~


IIJ10fiO) J 'I C

~II 110 JIII

ll oCJIC J1.:

III C Mf,t

; rpyor;rr..si.PIIII.J C

r 11

JJ

lJJ

M J,f/ffiii,J.

r.

s uprastcral c

(spatjum

J_I]II IOH

J13'3r1C1

5- . UII / 10 J1.S ff)Y/I II ,

1 )l.flfO

seu prct.ra-

cheale) ccr
(plexus thyroideus impar). ,

,~I

, .

.

: n
.
.

1001.

(111).

Luer-a

,
. , n
.
, n
., n

24--48

~t

. , ,
.
,

15 .

Luer-a
r

n.

1
.
.

1002. (IV).

cTOJ\I

.
n

(. 1002). ,

Nelaton-a.

u 1

554

liJI l\ l\1 -

Jtr

'I

B:\tecle

11 ,

~ r

'
" 1

rn

poJI.\OB.

'

l-

NaC[

I<

I<

, n ~ n 1<
.

, ,


. n
n

37 , 95 %

n, , n

i<

22 , i< 40%
.
n

0,5

12 . 3 .

Luer-a,

. 1003. ().
JJ n

,
.

3- 5 .

6,

n,

. n

n ,


.
, n

r.

n
n;


: ~~

:;

(. 1003).

24
0,5 .

,
.

'

..
,

'

, l\t


\11, l\

.
,
,


, .
n

, n :~

n.
'
,
t r nr

555

~.

t'f'r
r

v .

n opr

\.!\t.
.

. . .

,
.

Budviri,

(Potondi,

Gibo~.

1.

.z ,

1- 2

70-80

(Potondi). ) r 11

111

1- 2

11

onac 11 oc1

2. n 1
, :

n (

) :, .

,
,
.
,

Jt

556

XIIPYPIIECKOE

rr r 1 .

rJr

r)

n 11~ 11

.I ,

no

n :

) ,

. ,

, , n

\1 >v~

, n

, n n n n

n .

\!f

, ,

) ,

, .

. 1

. i

(phlegma~ia

(.

caerulea dolens).

<i ,

. ,

15).

n,

. n

(Olwin, Arnulf, Aupecle, Linton


, , 24

,
-t
1101\.

, -

\/ .\f

. 10

.,

..

u.t,

.)

15

.q,

( 1\.l\

1\.

: )

. ,

( ? ?)

557

~t , n

n \1. ~

11.

, 1 , ,

Llovics

n ,

1\t.

, n

:-.

, , ,

. n,

12

20

\rf .

.\-t

.\-1 .

n ,
, :

) ,
) ,

(, ), .

n -

1 .

, (

120 .

150 ,

\1

, n

.)

J2

,
I 1

.
:

aopr ,

. ,
.

rJO)J

1~ .
I 110

f 1
KOIICIIOC"f

1 ,

1 1

J11)ui! 1 , ~u~ LJ

r, 1 , r r

I.

u '":J u1 u t:
, 1

(.;0)1

1~1

') . ~
ii -

PYCJJ .

11 1 1 ()J'3t
pocioro 1.J1 .

; n .

u CJ r u, 1 ,

r u 1 , u

J ( n ),

uop 1 .

( ::>:)

u , 1J

n1

'1

r ,

~J eJJtcJ ,

JIOCJIC f OIIOM Jla-

XOBOM

558

1 1, r -

::>IO

750

1 1. -

250

::>

. .

, rt

. . r , -

l. v: u.1u :J
. aopii.,

U\\ . \\

24

n,

n n,

n n
!\t (

Quick-a)

, n

, n . ::

, , .

m<n n

n n, n

Trendelenburg-a.

:: n

n,

1,5-2,0

n.

100

200

. .

n .

. n

1<

n , n

n n

.
n

20

. r

1;

n 1

, re,

3 -4

. r

n .

1,

, n

'J ( J) .

oJ

aynopeiiOI'O

n ,

11 n
.

11

r u

2. OuJJa.>Jceuue

11 n -

559

100-1.

(1). n

.
,

\1

9.

:)l .

. S- ,
, ,

( );

1.

061/a:>~celle

-t

n .

)
).

1005.

( [ [).

~i Jr-.to l11\

561

\t)

).

11) 11

\JI

JI\1

) :I. JJc e

1)

N eln-

ton-a ).

n ) .

Te\t

cai\I\1 n

1\r \t

1\.

(.

1004).

~1


. :vr

n,

1006.

(Ill). .;.

n
(.

1005).

n
.

1.

2.

. n 1
,

lla u1 n1

ru .11

::;

n .

0,5-1 c.1-t,

, ii

, , ,

I 1

'3 .

25%

. , n

, r r

, ,

. ;1

, ,

'J

Kccly

Rooncy

poJ <' Jn
., Crawf'ord DeBakcy
'1por 11 u

Lenun,

;1u

JJ. 110
10011

:.l

)JC'J

01 ~i

BC1aLHIC"IC

( ~i1

11

llJ 'ICIIJJI~J

110

COCy

J t

paCIBOp IIOBapCJJIIO COII.

11t

. CTU.JIIIJ

uJJ

1 ,

<. 1

pUJJU. U.p 1 'U'I i\ 1 pUBMU'I N2 00000 <.:


uu u (. J 006). ,

uuJ.: ,

'I ,

1- 2

. 11 n n:
'-f.

ne

1 , 11

11

11

1;, V2

11

pacrtoocJJHOro Jf\toa,

J t .

1- 2

1 11 1

( )), ik

1 1 (.

1007).

l\t

1007.

(IV).

1008.

(V).

.

, .

J-,

, ,

,
,
.
,

, (. 1008).
,

.
,
, ,
,
.

--

( ).
,

.

,
. , ,

( ), ,
i . , ,

3. Fogarty

,
.

80 . 1- 3 .,


563

/009.

(VI).

Fogarty

1010.

(.

1009).

Fogarty

. n

(VII).

3-4

r~ ,

, ,

. n

N2 00000

aop-

rtr r.
r.

, n n

'\11.

BJJJ r . ,

n ,

r r ,

Fogarty

1 .

JJI u11 ,

1010).

'J er

cr

(.

r 1

r ,

r r BJrco 11

roro

n nn

1 ,

n
.

. ~ r

JJJIIHHf

'-t
11

u1 ~1

t t
J

564

Ittbi

up r1
J 'J , cocr

'-t ro

24

') 1 11 oii

.
1 'l ,

1,

,
) n n
t ctte ,

..J. 11.

(\) ttA

tt'\: IC '- t'O

'-. 1 ' ' " '

11111,1 llf'P\. 11( 1 1.: *\:11 tt llt

"'' 1tl''" 1 t.IH '' "Pll 1.


11) 11\ IC 1\. lltltC
1 llt 1\' lloll\11

"

IIICI.: 1 I"HIItt

tM

(\\\ llt t"HIItttl. MC1.:111t.tfl .tpiCI'HIItl, 1111 MC~IC kOIOf'IOIO

,, '1'' t
IJ 1 11\

1\: 11 t t'l'ltl'ltiMII 1 I'''M '

\' 1~ 'I,IN\

11 IIO

oiiC'tiiOCIIt '1 '

4 'lrtca

1, JC 1 8\ I : 1loiiOC ltflll ) \

1 CJIII

I'MttloiC

IIJ'IO

Kf1(liiOI.:titlCItC

IIOt:JIC OIICI"It ttcyJ-

I 1CN,

lO\.)' II.: 1

t.l"

IIJ'IOICIOM

IIO \MOIIO

IIC~ 111 llt11H '-'1'11) OIICp.lllltiO,

1 ~ 11 1 ~tllt)'IO

1 ltCt} 0/tltMtl

ttC\tC 'Hictt.I f1CHit I OIICp.llttH-")IIIftt OJI,\1.: 1 lt.

fl f11t

'IIItl tt.tp) 1\H.:IIIHI po0\1Cttactttt Gt~tcl ottaf')}

lel

..

1 111 1 81 k)

IH 1 r1 I J f)J' 1t

IICf'Ciltflt f
Olttlll(fl ltCIIoH4 1 r.tMIII

1 f'C' tPK

IIJ'CM

1110f'H HHJ t

tpofi

I ICIOUH11CJ')JIOK.ttt. (..C~)IL-14
M,IJIIJIIO,

1t.lk

J(; 1 Ut.tto

ltlopti)'IO OIICJ'MHIO IJ"

( r

llf t

11

'*11

J8

J")(,JfJ tf

nlr)

IIJIOitf

~ IC"-Ito

f"

J8

IIJ'II"
1 J

1 fl

IIOKU lt.aiiOIICII IIC 80(;(.; 1 UlliJ IittJ 1 IIOf'\1<1 1111

ptt
kf

l.tI,

565

l\'II

lll\IEHHO
. 1. r. 164
. . . 164
,
1. . 199,

533, 551

. . .
.

1\f. .

164
164

Abeatici 506
Adams ~5~. 546
D'AIIaines 36~
Albert 143. 144
Allen 251, 320
Allison 130
Arnulf 55i
uebach J 79
Aupeclc 55i
, . . 69
, . . 164
. . .
r

541

51 i

. .

546

}it, . .

}u. . .

547

164

Bud,ari 556
Budd-CI1rari 59. 505
Bugyi 287
Calot 400, 401
Campi 506
Caroli 387
Child 295, 484
Chiricuta 241
Clagett 477
Codi,illa 493
Cohn 413
Col~ 351, 391, 41 7
Conncll 147, 15R
Cattcll 4:!3. 429
Cou\oi icr 418, 44 7
Cranley 565
Cra\\{Ord 562
Crohn 292
Cru\cilhicr 5\)
cu ... hing 150. 15, 1()0
Czcrny 143, 360

Babcock 363, 364

332, 363
Bdenoch 285
Barley 427, 435
BaiJt 548
Balogh 242
Baron 405, 41 3, 416, 417
252
smr 71, 76, 87, 89, 95, 97, 98,
. 101, 102, 103, 108, 110
Batcllr 533
Baumgarten 59
k 185, 187, 188
Beck, Cl 533, 534
Bclsey 239, 249, 256
Hcgmn 508
Bencaga 241
Henltardt 484
Hllot/) 175, 183, 192, J9(), 201, 217,
222, 223, 225, 226, 227, 228, 23U,
231, 257, 258, 259, 201
Hla~ m 505, 507
lalock 515, 5J6, 518
Bodnr 542

UXIIO, . .

Bodan11tky 417
Boudonn~cr 344

1 49f,
J Cti\.: 255, 25u

Brand'!tCJ

1 III'IICI Cl 222, 223, 22'J, 210, 2J J, 2(12,

262, 1!J'J
174, I!.J , 191J, 23(,, 231.J, 25,
261, 466
Brickc1 367
Brtghum 241
I\\ 319
Braun<>cl1w1g 481, 484 4\J:\
te/1 214, 2J 5, 21

un

566

214

OcBakcy 255, 2\JO, 562


Ocnck 289
Oencs 273
f)cchamr~

140,14 1
f)csjardin 396, 420, 7
()ick 261
Oixon 364, 377
Oogliotti 430, 452
f)onati 42
/)oubllct 470
l)ragstctlt 183, 220
f)robni 319
l)lJCOIhC

40(1

EgbCJI 34 1
J..,gry 257, 2t,3
1 llio;;on 1~3. 25'J, 481
l.rtgcl 241
CsJt1arCI1 535
11::t bi!CHI"i 105

t2

1 ISt:ll\~1 1f1
1 ICISCIII!CI 5

1 odc1 1 1
1 o~,;,"ty 2XfJ, St,J, Stl
1 olcy 18, 'J tJ
1 mk 108

F1aLCI

484

fred~t

177

Frey 18:!
J- ICd bcrg

53~

fedcl1

148
160, 161, 166

fUI'i~

, . .

533
, . . 164
, . . 319
1 fH\.Iall, f0. . 164
Gibor 556
53~

Gal\ani
Ga.:hcr

496

Gillesby 471
Girard 87, 100. 105
Glassman 185, 187, 188
Glisson 175
Goet7c 362, 445, 446
Gohrbandt 452, 453
Gollgl1cr 319, 365
Gombkoto 241
GoodsJII 351
Gossct 182
Ciould 149
Graefc 520
Graham 239, 240
Grant 17
Gross 51, ~7. 274, 277, 296
Grynfclt 119
Gulck~

213

Giitgcrann
Gyrgy

411, 447

537

XOJIJJIIII, . .

20ti

1-taa.... 102
llab~c r

229
:..:k 192
llag~111ann 300
llallior1 532
tl' Hallt1i 532

Hal . . tctl 9, 105, 149, 153, 213


lfarki11 1
1luigto 129
lfal\'cy 532
1kh1.'1c1 41 1, 44
1lc\lri 492
llcga1 .NX
1ll.'ir:kc 1XJ, 14
1lciriciJ 467

lklkl' J7lJ
1k11k 4!
lkr y

242

1/cm;cllc rl 12, 500


llcrr ick 5
lkl 413

390

sel bach 8 1
Heyrov ky 181, 182
Hicken 391
Harschsprung 179, 363
His 130, 546
Hochenegg 362, 363
Hofmeister 222, 223, 224. 226, 230
Hoover 551
Hosler 542
Howship 134
Huang-Tsui-t'ing 51
uttt, . 163
Humphreys 253
Hunter 560
Igelsrud 532
Imre 239, 250
, . . 208, 214, 215
Jacob J 32, 197
Janet 186, 562
Jianu 185, 187, 188
Jurasz 465, 466
, . .

164
. J 64

, .
, . .
, . . 324
m, . . 208,

87, 100
214

, . . 99
, . . 17, 67
, . . 533
~der 185, 186, 187, 268
~rlinger

355
241

~mbaum

KeeJy 562
ehr 387, 403, 422, 423, 427
err 154, 160, 161
erschner 464
irschner 101, 105, 186, 194, 320, 231,
361, 417
limk6 208, 222, 225, 226, 229, 230,
257, 453
Kocher 220, 227, 235, 343, 412, 442,
467
276
6s 548
Kouwenhoven 533, 537, 544
raske 360, 361
rukcnerg 200
Kudisz 547
Kun 199
Kuntzen 200, 500
Kunz 427
Ladanyi 466
Ladd 273, 282, 293
Lahey 412, 551

Lanc 538
Langencck 346

Lerman 562
Linton 510, 557
Lisfranc 360
Littre 63, 72, 106, 293, 301
Lloyd-Davies 361, 364, 366
Loovics 558
Lockhart 364
Longmire 241, 242, 449, 450
Lord 507
Lortat 132, 197
Lotheissen 102, 105, 108, 110
Luer 553, 554, 555
, . .

Madden 515
Madlener 232
Magyar 511
Maingot 430
Mair 68
Mallet-Guy 389, 463, 469, 475, 477
Mansfeld 481
Markowitz 413
Marton 255
Matyus 322
Maunsell 362, 363
Maydl 269
55, 116, 117, 120, 207, 268, 269,
293, 364, 412, 535, 536
McBurney 33, 301, 324
McDonald 241
McVay 75, 102
Meckel 283
Mcrlin du Val 471
Mester 390
Mikulicz 146, 147, 157, 183, 184, 274
276, 284, 297, 305
Miles 361, 364, 366, 368, 369, 371, 372,
373, 374
Milk6 408, 415
Mirizzi 387
Mixter 302
Mollowitz 424, 427
Molnar 65, 395
Morgagni 122, 330
Moynihan 208, 213
Mulholland 470
Mummery 364
r, . .
, . .

545

69
Nakayama 237, 241, 243
Narath 313
Navratyl 177
Nelaton 206, 268, 273, 350, 351, 402,
412, 430, 443, 449, 451, 554, 562
Neuer 222, 224
Neumann 190, 191
Nissen 128, 130, 208, 214, 215, 249,
250
Nole 266, 294, 295

Larrcy 122

, . .

Uzar 226, 228

Ochsner 255
Olwin SS7

Lee 241, 533


Lefvre J97, 239, 240
Leger 470, 471
UJar& 396
Lc~ert 139, 143, 148, 270, 275, 343
Lennander 24

87
311
192

, . .

Parker 154, 160, 161


Paul 302, 305
Payr 140, 141
Peiper 448
Penrose 349, 350
Petit 119
Petri 239
Petz 147, 163, 164, 175, 208, 220, 222,
225, 226, 227' 252
Pezzer 302, 396
Pfannenstiel 30
Phemister 252, 51
P6ka 235
Pollatscbek 548
P6lya 108, 177, 222, 236
Poth 295
Potondi 556
Prevost 533
Pribram 28, 147, 158, 410
Pringle 405
Puestow 471, 474

298

w, . .

164
. . 69, 181, 210, 239,
248, 249
Paget 360

Quenu 360, 370


Quick 559
, . .
, . .

214
224

Ramsted 177
Rapant 510
Ravitch 319
Recamier 342, 347
Rehein 336, 340
Reich 108
Reichel 222, 236
Rhoads 336, 339, 340
Rice 336
Richter 63
Riegler 262
Rienhoff 239, 241, 509
Robson 268, 269
Romerg 134
Rooney 562
Rossetti 128, 130
Rotter 520
Roux 174, 192, 195, 196, 238, 260, 432,
443, 449, 451' 466
Rubanyi 255
Rutledge 290
, . . 182
, . . 208, 214
, . . 79
, . . 208
, . . 208
, . . 87
,. . 541, 547

Saegesser 505, 509


Safar 536
Santy 216, 217
Satinsky 514, 515, 516
Sauerbruch 129, 132, 252, 253
Schiff 532
Schlatter 237, 239
Schmieden 147, 158
Sengstaken 509
Senn 186
Singleton 497
Smith 350
Spath 201
Stamm 186

567

Starc'-. 179
tarlg 550
tar1ger 159. 161

Thore'-. 410
Tre1tz 136
Trendelenbg 312, l2l. 361. 366. 559
Tuffier 108, 532
Turnbull 364
Uebermuth 236. 262
. . 541
. . . 79
Vereblly 222, 224
Yerneuil 360
Yesa1Jus 532
Voclcker 430. 436, 438, 442. 450

Sceberg 241

Stelzner 371
Stephen'\on 533
Sto'-.es 546
$\\eet 130. 254. 255
$\\enson 363. 364
S)l\ester 537
Szabolcs 177. 201. 241. 243. 251
Szant6 534

\\'angensteen 234, 237, 284. 319, 336


Wanke 509
Weber 177

Tai Cl1ih-pen 51
Tanner 234. 255, 256
Taylor 341

Wccl, van 2R9


Wcir 362, 363
Wcn11 5\6
Wl1arton 50
Wl1tpplc 443. 477, 507
Whchead 346
Winkelmann lll
W1tzel 78. 185, 186, 250, 252, 257. 268,
273, 279, 425, 443, 449, 461
Wifler 192, 196
, . .

298

, . .

208
Zenker 231, 299
Zollger 183, 259, 481, 483
Zuckerkandl 420


u.

-,

348
519

329. 520

- -. r11
520
- -, - !\1) } 520
-. 349
-, 529
-, 348, 349. 350
-, 348, 349
-, 328. 519
-, 348. 349, 350
-, 348, 349. 350
-, r 504. 521. 522
- 467
-, n 348. 349, 350

1I,

480
- - -, 259
- - -, u 481
124
, 537
aJIJJ IIJ 48
JIJJ1 67
- , 31J. JI11

61.)
-

241

143

511

fl
r1 1 u,

330

- 1-

, R

360
- , - -, r Mile~-y 361, 3()4, 3t16,
36R, 36, 371, 372, 373, 374
330
orepcr 330
- - , r 335
- -, CICIIO 335
143
-,- 241
-, <JfHCporpJaJJt 5QIJ
-, t 442

-(-)
443
- , - .
Heberer-y 448
-. -, nr Gohrbandt-y 452, 453
-, -, : rr
Gohrbandt-y 452, 453
-, -, 442
- , - , r
Dogliotti 452
- , - , Longmire 449, 450
> 151, 152
>> 151 , 152
Braun-a J93, 194, 239, 258. 261
Verebely 224
Witzel- 257
- . 449
- > 516
- , - 222, 258
- . - - , 258
> J 51, 152, 159
- 151, 152
- Lefevrc 239, 240
-. . Braun-y 236
- . 1\t1 508. 511 ,
517
- , i1, n 151
- 151
-. r 442
- . 471
- , 11aJt1aOitii 243
-, Grl- Lcfevrc
239. 240
110 Gutgcmann-y, .
- 61- Rcichcl- 236
-,rprOKaJ33bii~1
507. 508, 5)0,
512, 513, 514, 515, 5 17
-

110

Goctzc 445, 446


-, -, rrr 443, 444,
445. 4J9

568

r 111

POJIOJJHl

rlHIIk:pCa IOCI-0/IOCTO-

443

- , - , 1 CII 1 I

Rottx ,

110

444
-.

- , 6JII1.:11t 42

- , - , BIICIICCI) /

r,

474
rctrocoli<.:a

oalis

totali~

plicata

225
- , <.:01/II ' 1 biM l:IIOCOOM

-, -

r Kf>l>/1 <.:1\

- , CJICHOpCIIabllblJi 50~,

151
5 J 0, 516

159

322

145
Roux 174, 443
-, - Santy 216, 217
-, r 418, 428
- 222
- , :-, Bralln-y 174
258
17, 80
n 330
- - 75
- naxooro 79
495
262
- , 496
-, 496
65
, 272
n 51
- - - 55
- - 58
330
330
342
- Smit\1-a 350
558
319
505
324, 325
-, 328
-, 328
1 51
3 19
298
, 565
-, -

558
, . :
-,

-,

560

556

, \.

290, 298
- , - , - , J60.111 289
-, - , 287, 288, 289
- , , 540
- 176
- , :.. 11., ncpcceteltt:
205. 206
-, 11III 505
- , - , aiiOI\13JH1

412

<IJ)TCf'II,

II~~III..'ita.

11~~

-. -.

n1

H\i1

508

<'f':.lI' lt1IOIIJ\It

rt1I JI\.:

11

508

}.:J.tt"

488

-. nD:<, .111 560


-. 391. 393. 405
- , )'<'II 48
-. , ,\l 495
-. -.
508
-, -.
r 488
-. .n. 554
. 550
Fle1scher-a n
J

504

335

111

. , .1

554
-, , 11 288,
- ' - ' 489
-. , 505
-, -, n 413
-, -, n 414
- , - , \I 505
-, 48, 49
-, J11 467, 504
-, -. 469
-, -. 469, 495, 504

'\1

Zucl-erkad1-

517

\1~

tl, ~:'-1 42

468

t 1r1

- , ~ f

417

ro

llpcprf11ffl<tH
r

rena -1 -( n - ) 443
rr.\J Heberer-y 448

141

ire

467

196
Witzcl-10 252, 273,

IIUJaI,IIJ<\III

rpt:JICJI

133

r ~, 1

17
-, ' ~ 2&2

- . - , } n

- , 1aM111)1taJia

JIJ")~IH1J")OH:JIIC

11

1111

- . - , .1\i~pCtllllli.\JIIii

r,

CJ

H1t;;lll11..'

- . - , 1111I\11
- , - , 1\0.1.'1<! H~JXl.Jit

496

-, -,

ur

1t

' r

80

- , - , - CCJIC1CIIt1'11it

- , 1111t:

-, .u
- , MIIJIJI,I

42

a11apu'IMII

35

17

- ' - ' rt 83
-, 11 ar~ano 1, 22
J39,
- , :1\'I bl

278

140

- ' - ' llf"IOI 110 1

1')(,,

1 -,

~IJJIC/1 '11\ H1MIHI

4'>6. 505
5UX

501J, 510

. '\llf"l)'l)llf'/1.'(.'1\01.'

JIH1, I J7
I'H, IIJ7

JII.''ICI\111.'

1 11111.: 1 I, II:IIIIIIIipll:tSJ

J4(1

11111<11.-:IJII/1.'1\Ifi)J 4 1

I'J7

111110/{(.'/ ~ ,

5411

1 lf/10 1~11 IJI)I, 11111:1 )'J'<IIII>IJ\1>1

- . - , /IIH.' IUIII<tJI

11111<111.'/)t./J/H

111lt

- . /IIJH JII,J1:1H IIJt,

W:IJI~C/1 ICCIIY

505.

'107

- , :: 11111 :1 I'H, 11J7


- . c~filllltl l lloii:Ot I 1JIJ

- . - . 111)

505

ot)j}11f'I)IO\IIIIMI\

- , - , 1:1/IIIIOII:IJlil

1}(,

, 11 poKCit MaJJ/,1/:oJ

JttH\:11!;1

S07

- , - , CCI ~lt:lll .//0\

fiilllll~)l\;t\1\1

- , p:tJII:aJJJ,fl:t

506

- , - , llj1CJI/II.''ICIIO'IIIaH

I 1U1

\)1111 50

J'ICBIIOI 1 B\IJ/\1 50~

1 -, -

- , - , IJ(\CJICJIC 1 01()1

/IH1

- , llr11JIIIIIJII:JJif,IJ:I>J

- , 11,1'i 75

507,

5UH

llahcrcr- Klimk6 22'J


l{otiX I 1J5, ( 1)6, 444

, 1/:J J')IIII:JJII,JI:t

1 111t

- , - , IIC()CB11\Ll IIC'ICIIOIIOii IC\)1111

16

1IJ7

51 1 51 , 517

-, 1:1 1 CJJI,IIII
1

505
506

- , - , .lCB0\.:1 OPOIIII, CCII\\CI\1 :.1J\blla

1 }60BIIIIO

185
185, \88
185

- , JH1C 1 lbli:I

IIIItH

505

1 1 J1 11\ IOt.HISI

40

.il:

505

183, 184
retrocolica rostcr ior 1JO
Jacrporrcpoctot 183, I'JI
-

46 7. 496. 505

Long-

449

1111. 1.1

rr1

506

67
Lotheisscn-} 102, 105
tnn 546
-. 530
11n.'111 496, 504
-, n 505

129, 131

Stumm-Scn-i.l

339

Gohrbandt-y

144

- , IIOK<t1i.liii1

IIJ

.'1r r11

- , MII1MUJ\bii<.I

HUIIPOMCHOCT Jl/,llt

.1r

141

-, 1 188
-, 1 190
r 181. 185
Bcck- Jiantl /85, 187
r Witz(;l~ 185, 186, 268
G 1a->'>man-y 185. 187, 188
Kadcr-y 185, 186, 268

Jir 11u .:~$

443, 444, 445.

452. 453

199

135
11 265, 28
J 506
- J 44. J 45
Wcrlhof-a 41J6, 41J~
Gaucher-a 496
Crol1n-a 292
irschsprung-a 171J

\10'3

449

17

r11

no Goetzc 445,

t,. r

142
-, 139, 140

n~1

446
298

411

, rn11ti-i

543, 547
530

1,

ceplli

399. 496

341

443

313

320

492

r.' :

84, 110

273
- 272
- 274
n 179
179
429
-,-

f-{ \1- )\

1 .11

311.

n 320
-.11 309, 311,

r.

335

496

r:-.tn,1.

- . K<i~tiO-f

244

318, 319
- , - .
-, -.

468
- -. 468
}r 477

nl~:-

re:-.-tII0'\-13 CC,1ClCHI\

420

) r ,

237

:'\.tn">, 496
.1.

Linton-) 510

111

)n.

17
-,

-. -.

:\1

337, 338

-, -,

} r

-.

434

1 \') . TOlablli.I, 11\)11 Jl<llli.l\')0

JI\0'1.1 OCT)'IIC

1t

~t

-,

SJO

IY9

467

-. J. 370
-, -, ':'\t 559
-. -,

182. 198.

1\tt

51()

patr)'J toM:J

477

547

11.) : 5

1 , tkJIPt'III

IU5
56~

. , lt

-, 207, 209,
210. 211. 214, 215. 220
-. 262
-, 436
-.
273
, 275
,
r

100

120

Morgagni 122
-, wr 83
- (r)
.IIJIIIII 119
-, I,
oepciiJI

128

136
axo88JI, u

126, 128

DJJ

62, 120
J 19

po~7S,13S

S1
DYIIO'IIIU -. 54, SS
- , 59, 11S

DyD081111bl

r..

r~

u122

C80CJoJIIIU 63
-'

ce8JIIIDIIWI 134

61 66, 87
1'830801 133
c::arDJD,UIIIU

ODOI !!CIIJII

136

Tre tz-a 136


eJICIIIIU

63
.......... 69
w'I'JI80

(/J 71
'IIC'I'O8 8C'JPCIIUOCII 75
~ull7
..,........ 8&

62

...,...,.. 61

119
Goetze,

445, 446

277

276

-,

549

548. 549
,

555
- 551
ductus hepatocho1edochus 393, 394,
402, 403, 407, 412, 416, 421

- Robson-y

357

268,

269
267
- WitzeJ- 250
- , n,

Mayd1-y 269

enterocele 135

457

u 118
r J56

r,

248

-. 250
r 539
r . .

182

498

283, 284
284
284

504

123
IIOCJie()cpaOIIIWI
JI'II

296

r- 258
, 356,
-, 356
545
u 544
-, 544

r-

78
IIIIIC80oro (
)

436

-, 87
-, 85
- , 83
Littre 12, 293, 307
-, - 136

263

-, -, -

- . Kochcr-y 227,
467
-. 262.
-.

Doubllet 470

) Gulckc 213

-,
-, 135
-, 63, 64
-, 99
-, 75, 121
-, -, 122
-, -. J28
-, -, 133
- 1n 134
-, 87, 99
-, 61
-, - 83
-, - 83
,
-, 85
- , - - 99
-

75
75
- -, 83
62, 75

'

,,

69. 124

399

549

493, 540
- , 42
- Bai1ey 435
- , ,
428
- DogJiotti 430
- , , r r 421, 422
- , 357, 449
-,-, 376
Penrose-a 349, 350
- , , PauJ- Mixter-a 302
-, -, Kehr-y 422, 423
- , , r r Catte11-y 423,
424
VoeJcker-y 430
Voelcker-a Dragstedt-y 220
264
n 40
- 42
, 428
- - , 440
-, 427
r

Mollowjtz-y 424
- - - , ,
427
-,

r, n

471


- 48, 55

48

, 496

-, -, 399
-
482, 483
- , 417
- , 417
-, 415
, .,.,.,
- , 175
- , 176
-, 177
- , r
177
- , 141
- , 196
-, 241,

244
- , - 241, 243
- , , J77
- , 177
- , 183, 262
- , 176, 200
- , r , - 258
- , 189
- , 190
-, 191
-. 197
- , 200
- , - - , 199
- , 190, 196, 207
- , - , 196
- , - , 196
- , - ,
L 201
- , - , 196
- , - Finsterer-y
230, 231
- , - , z 264
- , - , 200, 231
- , - , - Madlener-y 232

1t,

-. . 190
- 259, 261
-,

231, 232
- . - 196. 252

Billroth-a 1 226
Billroth-a 11 202

-.

246, 247

iUi

- , JJr
442
- , 394
- , r

391

41 3
388

Goetze 446

469
, 393
, 387
- , 391
D08 395, 4J J
11D8

80II0

440
Caroli 387
.v 415

, 416, 417, 446

Fogarty 289, 564


- Nelaton-a 206, 268, 273, 350, 351,

- 188
- Pezzer-a 302, 396
- 269
v 278
-, , r r

435

144

421
zona lymphatica cardiaca 176, 177
- coronaria 176, 177
- gastoepiploica (dextra, sinistra)
176, 177
- pylorica 176, 177

69
Deschamps-a 140, 141

nym:a 58

--,

-,

321

267

297
321

323

322, 323

--,

332

-, 333
- , 333
-

Furniss-a 161, 166

Rotter-a 520
-- -,

Sylvester-y

tu
-1

339

291

49

280, 281

258

-, - - 257
-, 72
-, 141
-,
222
-, , 73
-, 292
W-

73

300
300
549
JI 291
241
112, 113
-,

556

262

186, 187

560

-
200

Luer-a 553, 554, 555


Glisson-a 175

507, 509, 510


-, 183, 262
-, , Baron-a 405
-, 504, 509
, 549

496

Witzcl-

-,
,

537

-,

-, -, 280
-, -, r 278, 279,
280
- , 141
-, 305
-, 277
- , 280, 295
-, 290
-, -

482

480

275

54

-,,

296

51
278

290

467, 482

ru

399

438, 442

-, - 148
-. 145
- nn 147
-, 144
269, 270, 271
Payr-a 140, 141
-, 199
- Sengstaken-a 509
- Starck-a 179

-, 464, 465
-, 463

295, 296

- , - , 388
- , - , 388
- , J 399
- , , 428
, - 440
--,.. 390
110

307

Guleke 213

r,

3011,

68

Pribram-y 410

395

- , 396
- , JI 395
- , 399
- , , nJI 396
- , 411

-,,

188

399

-,

nu

402, 412

411

-,

345

334

265

183

- , 139
- 175
~~ 408
- ,
415
, 393
- ,
393
I

302

- , BOSIIIXa

346

143

337,

-I

180

-, 252

305

-, 263
-, r 175
-, 128

263

-,

-,
-

- , 201, 202
-, ,

201

-,-, 237
-, -, 232
-, -, - 251

338

232
-. 196. 234

-,

-,

- , RICa

106

- , CJICIUI 198
- , -

179

He\\er-y 181
179
196
. ,

398

-, 428, 429
-, 428, 429

-,

41 S

190

J21

102, 107
constrictio 291, 292
continentia 33 J
cor pulmonale

"

571

n'\ 17

552,554
- 17
- , \8
-. - 77
- . 331
- , , 18
- , 331
megacolon congenitum 179
mesocholedochus 400
mesocysticus 400, 401, 404
mesogastri um dorsale 139, 17 5
ventrale 139, 175
mesohepaticus 400, 401
wu , -n

Bergmann- Isracl- 35
-. l\t))

26
-. 36
-, , 28
-. - 22
- t 35
-, 35
- McBurney- 33
-, , Pfannen~t 1el-
30
-, 29
- . - 23
-. 24
-, n 26
- n
-. n 504
-, 30
-

( )
...,...,

284

290
292
- , 291
- , 290
- . 291
- 292
- , 292, 293
- , 287
-, 287, 288, 291
, 77
-,,
4 70

- , nn11
Catte11-y 423, 424

-, -

425
- -,

if<CJIYJ!OKOB,

CC("IIJI,

f'IIU

MCTIJJICCI01C

1 1\Ci/I ()I.J

'J. 1 1['):111,

113131,

f 101 CIIIIOC

I01Mo:IIJIC

200

200

Bassi ni 87, 8'J, J5, I.J7


inlay 6~, 121
Ncr1anr1-a 1tJO, 1IJ 1
onlay ()8
1

Strlingcr-a

() JfiH :llJ lf

-,
-

lKtt

rto

1\1031 ' () 1

54 7

K:l1cr-y

1\tOCBIII/l,I fi\JI

IIY''.H.Ipl,,

MOOIIK:l

11

227,

511
II<>BrCiiOJCIII1C

CO}JCpiiOfMOC

110

Pri l"'t'[IIH-y

410

J\1/,IIIJCI\OaiiUIICHpo 1 111i

[')IOIIIIIOii

CJCIII\11

CJIO

17

, :!

J 03

IICH

17

-,

-,

441

()

<t1

427
IIOBIX KaJ\1-

cm:noro r11 42tJ


41 t)
IICpB 11 422
IIOBPCCJIC 205, 415

-,

53

(n}

Parker

419
52

Kerr-a 159, 160, 161

143

-,

- , 011<1111

-,

17

434

pct1f"OIttc r

415
.

143
395
Kil'schner-y 101, 105
- 276
Kraske 360, 361
Ladd-y, :>
282
Langenbeck-y 346
Longmirc 242
no Lortat-Jacob-y 132
Lotl1cissen-y 102, 105, 110
no Lotheissen Reic\1-y 108
Madlener-y 232
no 120
Mikulicz-y 274, 276
Nakayama 243

79

r1

475
Yerebety Neuber-y 222, 224
Winkelmann-y 111
Whitehead-y 346
Witzel- 186

421

- , op<i10B<l1111C

-,

11

467

419 , 420

139

- . 421
- . , 428
- , - , r 421 , 422
-.

Mollo\\'itz-y 424
- , tt 421
- - , n r11:1 435
- -. nu I r

Girard-y 100, 105


243
Gross-y 274, 276

59

- -,
420
- -,

Gombkt

n, 391,

) JBCIII 111/ICrc IIIOil

Wharton-a 50
64

15'J, 1(> 1

419

470

!l

1 IOBKu

5.31

Yoelcker-y 424,

435 , 436
Krukenberg-a 200
511
114
Balogh-y 242
Bassini 89, 95, 97, 100, 108
Be1gmann-y 110
Billoth-a 1 183
201, 217, 222, 223, 225, 231
Weber Ramstedt-a 177

539
484

462
- . 559
462

-,
-,

441
412, 416

393

MCI'UIIC

572

295, 296

292

11,

11r-

295

489

11

-,

263

n -

-,

481
r-.t 278
- 'J 281, 282
u, 496
400, 420
- , 11 rep 388, 390
.ll 464, 465
u 541
- , r 538
- - , r11 537
- - , rr1 538
sc11 r~1, < 278
MCKCJICB )1 1 4, 56, 63, 283,

-,

462

418

11

-,
-

111

MI.IIJJIJI,I

-.
-.

-, 24
-, 24. 25
- . 37
-. 24
n 37, 246, 247, 249
496
1111 11. 496
.1 176,
200
- n ,, 333. 334
- - 83
J m: 200
J\ror 496

II Y IIII

fi\")OrnK ,

11 :

69
295

22

-,n

. IIII>I

420
- -.
- -.

26

290

<.:

556
- , 257
- , - ,
ny 1 440, 449
- , - , noc.1c 1 565
r ra JIOJ\1
350

11

335

,l~'J'\1\11>1

~\

llj'll\

\ ~ )11\1

IIt'l ,, ~' 11\~~ 1\1

.1 ' 338

ttt1pa11"'

tiJ'II

~-I11~11J10'0-

1 ''

6~

}'lt

IJ'I\'>t..o..1' p..IIIIOII ClCIIk.l1

1111

-"laU~' ICBi.liiHR'-

111:t11

lOIIKOit

!\1\~

336

470
Sant) Zl, Zl7
- Szabolcs-y 243
495
145, 300
- - , 299

NO'I l 101'

-'

-,

-,

420

266

21 6
469
-, 423, 429, 462
-. - , 504
- , 469
-. - 462
-, 216, 468, 477, 505
- , - 467
-, 462
nr 468
-. r 468
-, rr 468

.1i

471

391,

n,

393
- , lt
413
- , 393

- ,
- , 417
- , 59, 505
505
505
177

-,
-,

-,

457
424, 436

436
,

nr-

346

IJJI'

337
r,

75
r

83

79

ll,

26

17
302

-, 306
- , 311 , 315, 316

127

276

201

414

505

504

119

Starling-a 550

, \-1

143

257

312,

319, 320, 321


358

467, 507, 509, 510

n,

128

Gtitgemann-y 447

Heine\..e-

Miku/icz-y 183, 184


(cutrs) 68

48

246
dLICLLIS

hepatocholedochs

412

-,

- ,
- ,
-,
- ,
- ,
-,
- ,

275

ocr}n

336, 338

De

Bakey 290

, u,

284

77

454

467

- rc r1

480

454
1 457

.,.z

488

-, -

358

rI\1 t

sell-y 362, 363

- . - n11111
son-y 364

475
467, 482

463

- , 458
- , 456
-, n r11'
475

- .r-

no Bab-

cock-y 363, 364


-, 330
-, 330
-, 335
-, -
365, 366, 367, 375
-, - - n Kirschner-y 320. 321
-,
334
-, 1t M}CK}.!laT)-pa 331
-, 332
-, 331
-, 333, 334
-, ~1

376
-, pll 1.1

468

\1-

n n

.t

- ,

438

198

Linton-y 510

-,

22
Trendelenburg-y 22

-,

471

250

r ; rr-

-, - - n DOLIilct 470
-, 489
-. ~i 467
-, rr 11 275
- , 460
-, 1 455
17
n, 56
1, 319
, 496

521, 524
17 5, 450, 521

-,n

- ,

471, 474

11r,

'

189

II-II

n.

395
302

481 41J4

484

lr n

549

392

484

484

-,
552

-,

264

190

-,

-,

nu,

- , JI '\I

1\.:MHIIt.IIIKf)Ca 1 IK 1-

-. 461
-, 462

328
408

11

41J4

505

11\I.:JIC' \<1, Oll~fiOII

4 70

- , \)1.: ICI<IISI,

334

110 1 OKI.:

\41

11

Fabricius-y 105
no Foder\ Frank. Tuffter 108
Heller-} 179
n 242

Hofmeister - Fsteer-y 222,


224
-. 198
-. - 199
- -n
} 336, 339
- .
n 507
r
Bochdalek-a 123
- 104
-. , 134
-, , ( )
126, 128
-, - , 128
-, 123
-, 134
-

)34

IICf)ltKap, 1u, lloccc-

KIJWIHt

189
.'\\I. i.1'-0BOII 103
) ,,t' 69

J.'II

llOC. IYJIO'IItaH

11\)0CTP<liiCI UO

IICJ111att<\.11IOe ~ 1 f'I .111CTBO

83

r1

11<.1

346

ttC lbOIIp~K\JlIOC

::.

-,

IICI( 1CII03

S\\en-

Trn

btrll-y 364
-, n 1r
364, 377, 378

Di,on-y

573

\\<l

I,

-,
-,

non

302

p..::aJ.t"iau, pattCl it/\t

-,
-,
-.

365, 366, 36 7
360,

:\ 1t

it

-, n

onepalf

-.
}

Loc\...-

332

331

. 39 J

-.
415
-,
403
CotJr\ oisier 418
17, 75, 77, 80, 97
48, 51
n, 51
-, r:-. 58
-, 58
- , n 59
-, 58
~ n,

His-a,

55
56

130

546

311, 316, 317

-,

389

Caroli 387
389


UI

311, 317, 318

309

270, 271, 272


475
- - , , Mallet-Guy 475
- - , 477,

31

--' 89
Lennande~y 24
-, 33
- , - 30
-, - 30
-, 30
-, ~ ncpeeltlf 32
, 1 IJ
r 200

~.:

Ju

544

,
n

en
54'7

'r

544

'l

110

Syl-

1111 ,

- 531
- , ~: 54 1
- , 529
- , r 54()
- , ur 547
- , rlt aJ tKaJJ 537
- 532

537
-, 534, 535, 542

537
331
334

n~

1-i

175

175

~1 J1r

11

492

- , 1 JJ .1

348
- , -,, 356

-,-,

-, -,
'J

n1,

350

1 .

tcp~:-

201, 202
151, J 56
-, 429

-,

<:I\.1

315

281

, nynoli n

350

77, 78

139

.1r

482

-.

69

27S

.t

cttxap

Ellison-a 183

\1111, :!IIOpCKI:!JII

538

415
Cruvcilhier Baumgarten~a 59
315
Felty 496

428, 429

t I

-,
-,
-,

544

305
- , 311, 31 7, 3 18
r 302
Howship- Roberg-a 134
Adams- Stokes-a 546
Barrett-a 252
Budd-Chiari 59, 505
-, 258,

Zollinger

<t~.:

- , 541
- , - , r 538
- , - , 537
- , - , 538
- , 531
-, 531
- , - , 530
- , - , r 530
-,-, 531
- , - 543
-, - , 532
-,-, 531
- , - ,
530

- , - ,
530
- , - ,
531
- , 544
302
- , 307
- , -

rcctocclc 135

-, 1 u1 usra ~t-

~all~a 351
-, -, n 355
- fl.ti-1 CJIC1I 264
- , n 56
- , rt 3 36
- , n 136
- , 336
-, 355
- , r 41 1
- , 411
u
134
, 503
- , 496
- , 496
- , n 495
- , n 498
498
-. 498
79, 86, 101
- , 111
- - , 111
- -, 112, 114

537

- , 1 r

371

359, 360
70

. r, Goo<.l-

478
- - , 479

- , ' r

vester~y

574

311,

315, 316

537

-,

481, 494

387
-

-, -

529,

()

1:-.1 r ,

190, 196, 207


-, 196
-, J96
-, 196
- Finstcrer~y
230, 231
- , 264
- , 200
- , - , Mad lener-}
231, 232
- Billroth-y J 226
- , 257, 259, 261
-, 190
- , 231, 232
-, 196, 252
- , 198
- , 232, 233, 234
- , 196, 234
-, 201
-, 237
- , 232
- , - 251
252

428, 429

544
537

530

367, 368

r}r

G) org)-a

.1
:

-,

nporaHocl1cncgg-y 362,

363
-,
hart- Mllmmer} 364

546

c~talteM

-,

538

II-'\I-

3;\~ rt

-, -,
361
-,

nepop<lUit

358

-,~.:1 r

56

520
506

56

('IJ.

~"~''~ t

467

r"

469, 506

~~~ ~11., r

~11 ICII)I\.Jt)I\III, i.lfC 'lCKTt\l fo'lctSCI1CI-a

504
. ,1~ .:.:

t)n

504

-. t"~ .1r} 503


-. t'IC 504
- . L<13I

-.

495

496

Bstel1-a 214, 218


3 19

-.

-,

-,

177

449
412, 416

440
-, > 321
- 272
,

331
387
388, 390, 469
-, 4 70
- , 415
-, 437

-.

332

Recamier 342, 347

-,

-,

437

147, 148
- 169, 170, 171, 172, 173,
174, 196, 244, 245, 256, 316
-, 162, 163
- 168, 169, 181 , 193,
195, 196, 226, 230, 244, 323
Petz-a 175
- 148, 165, 168, 220, 222,
230
148, 164, 165
- Friedrich-a 148

n 40

69
69, J24

399

, 1r

-,
-,

298

-,

145, 322

298
241, 244

298

-, u 145, 266, 300


-, -, 299
-, ,
n

321

- , - .1r
311 ' 316, 317
1

'Jr

1 ~

Gryfelt-a

-,

, Petit-a 119
Calot 400
- Hesselbach-a 81
- L- 122
Badenoch-a 285
, Fogarty 563
- 505
-, 287, 329
- 469, 495, 504

-,

496

351, 391, 417


535, 536
Safar-a 536

58

272

-, 321
-, 136
-, 284
-, 241, 243

11 ti

41 1

395
r

-,

59

W-

73

<1 upside-down stomach>> 128

436

-, 438, 442
-, 436
-, n 424
-, n 437
-, n 438
-, 399
n

531

Santy 216, 217


129, 130, 131
: 196, 252
rr

469

395

396

418
398
- , 400, 408, 409, 41 5
- , 408
- ,
409,
410
-, 41
-, 411
- , 413
d. hepatocholedochus 412
-, - 412
-, 398
-, 400, 401, 403
, Thorek-y 410
48

301, 302
,

49
59, 505

Jurasz-y 465

466

Henle 466

McBurney-
324

58

nn

-,

cysta vitellina 48, 56


cystocele 135

59

-,

His-a 130

-,

-,
-,

391J

(Bourdon~

JIJIJ

nier) 344
r

8(HpaCII.:

398

l~

, -

.1

-,

-,

119

JICTCI\OM

556

317, 323

n,

399

1U

77, 78

:11 1

302

xo.rcoxomepocr 42~

551

442

1K 1J
X()JICJIOXOOM 4\ 1) , 420. 42\

552
554

416, 417, 446

4 .,

4(,1)

XOJJ\(;K()JI

555

335

n,

lt:) IOXOeiOIIOCIOMIOI
XOJIC/IUXOJITa 1 42.

-, 555
-, 548
-, 554
-, 553
-, 551
-,

Sauerbruch-a 252, 253


Engel Steinberg-a 241
) i . . 215
) 49
- 265
240, 241

266

~n

-.

Klrmk.6 208

r ottcpart~i

287
- , IIJiJ<IJJC CI1~J 263
-, 270, 271, 272
- , ICIIO
272
.1 37
\1 37
548

-,
-,

t,

-,

452
"r 400, 412, 42 J
- n 387, 389, 419
-, 389
, 216, 419
-, 420
r 434
428, 429
- , 1 pelllt 438

Calot 401
475

no Albert-y 143, 144


-, J43, 144
no Bassi ni 86, 97, 98, 100, 101, 102
105
- Belsey 239, 249
-, - 144, 145
-, 46
-, r~ 144
Gouldy 149
- Gross-y 86, 87
-, 143
- 250
-, n 151 , 153, 156
-, - 151, 153
- , Z- 147, 150, 154
-, , - 149, 150
- Connell-y 147, 158
- Cushing-y 150, 159, 160
no Lembert-y 139, 143, 148, 270
275, 343
- Lot1'1Cisscn-y 110

117

575

. ~.

Blaluck-y 515, 516,

518
Doati 42
-: - ' - 148
Mikulicz-y 146, 147, 157
- .
- 143
- - 162
163
-. , Cushing-a J 50
- . - 147
- Blalock-y 5 J 5, 516, 518
'
- 212, 264
-
435
436
-, ,
422
-, 151, 153
158
-, - - 151, 154
-, 147
Pribram-y 147, 158
-, 'III, elsey 256
- , -I 149
-, - - 148
-, ~~ iiII 4S
-, -
44
-, :-l 143, 144
-,D0311 14S
- C80pJIJDDibll 146
alsted-y 149, IS3, 213
Czemy 143, 360
DO Schmieden-y 147, 158
, r 413
- 462
PIIIIPIIQ laact-a 186, S62

551
Desjardin-a 396, 420, 437

130

DcBakey 255
Feuer-y 256
Humphreys-y 253
Marton-y Feuer-y 256, 257
Sauerbruch-y 253
Sweet-y 254, 255
Tanner-y 256
r Phemister-y
510
241
238, 239, 249, 250
506
Heyrovsky
J79, 18 J. 182
239
' S43
280
161, J 62
545
287, 557
- ~ 557, 558
-, -, 558
-,-, S59
- 560
-, Quick-a 5S9
-, S62
-, S62
-

S60

SS1

S61
S61
-, Fogarty S64
-, S6S
- S60

'59
- 560
- 560
-. 565
-, 562
561, 562, 563, 564
- 289
- 557
-, 565
-. 564
r 48, 1J7
278
'
, 58
.

300

-, 300
Noie

295
Child-y u Poth-y 295
. 269, 270, 271
- Kader-y 268
266
-, 269
-, 270
-, 266, 267
-, 268
, S11
Mansfeld-a 481
196

-, 196, 198
- ' 259
79, 82
- , 84, 112
-, 82
-,

114
-, 83
-, 82
- , 82, 112, 343
, 200

Вам также может понравиться