Вы находитесь на странице: 1из 11

Физиономический тест Кунина

Физиономический тест Кунина (разработан американскими психологами) применяется для экспресс-диагностики настроения. Особую ценность он представляет для психологов, обследующих большие коллективы (например, трудовые) с целью определения "уровня настроения" в текущей

ситуации. Допустимо использовать его многократно на том же стимульном материале. Процедура проведения . Испытуемому дается следующая инструкция:

- Перед Вами находятся шесть карточек, на которых изображено лицо одного и того же человека, но находящегося в разных состояниях. Выберите ту карточку, на которой изображен человек в таком состоянии, которое больше всего соответствует Вашему настроению в данный конкретный момент. Психолог записывает номер карточки, выбранной данным человеком, и переходит к следующему испытуемому. Обработка результатов . Настроение можно рассматривать по следующим шести уровням:

 • 1. Очень плохое настроение, связанное либо с сильной усталостью, перенапряжением, либо гневом.

 • 2. Плохое настроение.

 • 3. Пониженное настроение, связанное с некоторой раздражительностью, фрустрированностью.

 • 4. Спокойное, уравновешенное настроение.

 • 5. Хорошее настроение: человек бодр, уверен в своих силах, испытывает удовольствие от того, чем

занимается в настоящий момент.

 • 6. Очень хорошее настроение: оптимистичность, ощущение счастья, доброжелательноть по

отношению ко всем. Стимульный материал . Номера карточек (соответственно расположению выше):

 • 1 2

 • 3 4

 • 5 6

Expres - diagnostica “Testul psihogeometric”. Această metodică are ca scop, completarea informaţiei despre starea moral-psihologică la moment a militarilor. Deşi are o precizie mai mică este simplă în aplicare. Se foloseşte în condiţii de timp limitat şi în grupe mari de oameni. Poate fi aplicată în condiţii de campanie chiar şi de comandatul de pluton.

Instrucţiune: Bifează figura geometrică în dependenţă de preferinţa Dumneavoastră

Figurile geometrice alese

Caracteristica persoanei

 

Îi place ordinea

Pedant

Pătratul

   

Atenţie la detalii Analitic Raţional

Poate lăsa să-i scape esenţialul Judecată raţională Prudenţă excesivă Încăpăţinat

 

Perseverent

Grijuliu

Avar

 

Binevoitor

Lipsit de voinţă, neexigent

Cercul

Cercul Blînd, bun Grijuliu, fidel Darnic, generos Încrezător, mărinimos Nepăsător Insistent, sîcîitor Risipitor Credul

Blînd, bun Grijuliu, fidel Darnic, generos Încrezător, mărinimos

Nepăsător Insistent, sîcîitor Risipitor Credul

Evită conflictele

Autocritică severă

 

Conformism, spirit conciliant

 

Calităţi de lider, capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea

Egocentrist Categoric

Hotărît

Nepăsător faţă de tot pînă cînd

Triunghiul

Triunghiul Concentrat asupra problemei Orientat spre victorie, predispus spre competiţie nu-şi atinge scopul Viclean, meschin Înfumurat

Concentrat asupra problemei Orientat spre victorie, predispus spre competiţie

nu-şi atinge scopul Viclean, meschin Înfumurat

Încrezut în sine Ambiţios

Carierist Nestăpînit

 

Energic

Dreptunghiul

 

Iritabil Curios Concentrat asupra propriei lumi

Confuz, încordat Credul Naiv

   

interioare Neambiţios

Subapreciere Irezonabil, imprudent

Curajos

Emoţional instabil

 

Sensibil

 

Creativ

Neorganizat

 
Visător Face planuri, dar nu le realizează

Visător

Face planuri, dar nu le realizează

Zigzagul

Expresiv

Nestăpînit

Ager, ingenios

Excentrist

Intuitiv

Alogic

 

Descătuşat, liber

Nepractic, cu ,,ochelari roz”

În conformitate cu figura selectată, se va face caracterizarea personalităţii. Unele caracteristici negative se compensează cu altele pozitive, însă în situaţii extreme de stres, cele negative se accentuează şi se manifestă puternic. Persoane cu aceste caracteristici negative vor fi sub o supraveghere mai mare, iar uneori lor se interzice intrarea în obligaţii de serviciu cu caracter extrem (serviciul de gardă, misiuni speciale, etc).

Testul Liuşer

Testul Liuşer vine în ajutorul Testului psihogeometric. Încercarea 1- persoanei i se propune de a amplasa patru fişe colorate în dependenţă de preferinţă, explicînd persoanei să nu facă asocierile culorilor cu anumite obiecte. Pur şi simplu alege culoarea. Fişele alese se întorc cu faţa în jos. Rezultatele se notează. Încercarea 2 se face peste 2-3 minute, explicînd persoanei să aleagă din nou culorile respective, numai să nu ţină cont de alegerea făcută prima dată. Rezultatele se notează. Încercarea 1 denotă starea dorită. Încercarea 2 denotă starea reală.

Cifra

Culoarea fişei

Caracteristici psihice de bază

 • 01 Albastru

 
01 Albastru Linişte, satisfacţie.

Linişte, satisfacţie.

 • 02 Albastru-verziu

02 Albastru-verziu Simţul încrederii, încăpăţinare, consecutivitate.

Simţul încrederii, încăpăţinare, consecutivitate.

 • 03 Oranj-roşu

 
03 Oranj-roşu Agresivitate, iritare, voinţă, ofensivă.

Agresivitate, iritare, voinţă, ofensivă.

 
Activism, tendinţă spre comunicare, expansie,
Activism, tendinţă spre comunicare, expansie,

Activism, tendinţă spre comunicare, expansie,

 • 04 Galben deschis

sociabil.

 
 • 05 Sur închis

05 Sur închis Frustrare, stres, fobie, scîrbă.
 

Frustrare, stres, fobie, scîrbă.

Datele se introduc în tabelul generalizator.

 

Încercarea 1

Încercarea 2

Poziţia

(starea dorită)

(starea reală)

 • 1. Sursele(mijloacele) de atingere a scopului

 • 2. Scopul spre care tinde persoana

 • 3. Situaţia de moment (aprecierea subiectivă)

 • 4. Indiferenţa faţă de alegere

 • 5. Indiferenţa faţă de alegere

Caracteristica generală psihologică

Metoda expres - diagnosticării (Heck şi Hess)

Instrucţiune: Vă rog, apreciaţi starea personală, răspunde-ţi ,,da” (+) sau ,,nu” (-) la următoarele întrebări ce vă caracterizează cel mai mult în timpul prezent.

Nr.

Întrebarea

Da

Nu

 • 1. Consideraţi dvs. că sunteţi tensionat

 
 • 2. Deseori sunt atît de preocupat încît nu pot adormi

 
 • 3. Mă simt vulnerabil

 
 • 4. Îmi vine greu să discut cu persoane necunoscute

 
 • 5. Deseori fără motive serioase aveţi senzaţia de oboseală şi pasivitate

 
 • 6. Frecvent am senzaţia că sunt analizat

 
 • 7. Deseori aveţi gînduri inutile de care nu pot scăpa

 
 • 8. Sunt destul de nervos

 
 • 9. Am impresia că nu sunt înţeles de nimeni

 
 • 10. Sunt o persoană iritabilă

 
 • 11. Mi-ar merge mai bine dacă nu ar fi persoane împotriva mea

 
 • 12. Iau prea aproape de inimă şi pe timp îndelungat neplăcerile

 
 • 13. Însuşi gîndul despre un posibil insucces mă nelinişteşte

 
 • 14. Am avut trăiri neobişnuite şi stranii

 
 • 15. Vă simţiţi uneori vesel sau trist fără un motiv real

 
 • 16. În decursul zilei eu visez şi fantazez mai mult decît trebuie

 
 • 17. Este uşor de schimbat dispoziţia dvs

 
 • 18. Deseori mă lupt cu mine pentru a nu-mi arăta timiditatea

 
 • 19. Aş vrea să fiu la fel de fericit cum par alte persoane

 
 • 20. Uneori tremur sau am frisoane

 
 • 21. În dependenţă de o cauză serioasă sau în lipsa ei deseori vi se schimbă

 
 

dispoziţia

 • 22. Aveţi uneori sentimentul de frică chiar în lipsa unui pericol real

 
 • 23. Critica sau avertismentul mă rănesc foarte mult

 
 • 24. Cîteodată eu sunt atît de neliniştit încît nu pot sta locului

 
 • 25. Uneori vă liniştiţi din cauza unor lucruri mărunte

 
 • 26. Deseori sunt nemulţumit

 
 • 27. Îmi vine greu să mă concentrez în timpul îndeplinirii unei sarcini

 
 • 28. Fac multe lucruri de care mai tîrziu regret

 
 • 29. În marea majoritate a timpului sunt fericit

 
 • 30. Nu sunt destul de încrezut în sine

 
 • 31. Uneori mi se pare că sunt o persoană de nimic

 
 • 32. Deseori mă simt penibil

 
 • 33. Mă analizez mult

 
 • 34. Sufăr de cauza sentimentului de inferioritate

 
 • 35. Uneori mă doare totul pe mine

 
 • 36. Cîte o dată am stări apăsătoare

 
 • 37. Nervii îmi sunt dereglaţi

 
 • 38. Îmi vine greu să susţin o discuţie cînd fac cunoştinţă cu cineva

 
 • 39. Cea mai grea luptă este cea cu mine însumi

 
 • 40. Simţiţi că uneori obstacolele sunt mai mari şi de neînvins

 

Interpretare pentru metoda expres – diagnosticării nevrozei (Heck şi Hess) Se adună toate răspunsurile afirmative. Dacă numărul acestora este mai mare de 24, aceasta semnifică o probabilitate mare de nevroză.

Методика экспресс-диагностики Невроза К. Хека и X. Хесса

Ознакомившись с вопросом или суждением, надо ответить «да» или «нет».

 • 1. Считаете ли Вы, что внутренне напряжены?

 • 2. Я часто так сильно во что-то погружен, что не могу заснуть.

 • 3. Я чувствую себя легко ранимым.

 • 4. Мне трудно заговорить с незнакомыми людьми.

 • 5. Часто ли без особых причин у Вас возникает чувство безучастности и усталости?

 • 6. У меня часто возникает чувство, что люди меня критически рассматривают.

 • 7. Часто ли Вас преследуют бесполезные мысли, которые не выходят из головы, хотя Вы стараетесь

от них избавиться?

 • 8. Я довольно нервный.

 • 9. Мне кажется, что меня никто не понимает.

  • 10. Я довольно раздражительный.

  • 11. Если бы против меня не были настроены, мои дела шли бы более успешно.

  • 12. Я слишком близко и надолго принимаю к сердцу неприятности.

  • 13. Даже мысль о возможной неудаче меня волнует.

  • 14. У меня были очень странные и необычные переживания.

  • 15. Бывает ли Вам то радостно, то грустно без видимых причин?

  • 16. В течение всего дня я мечтаю и фантазирую больше, чем нужно.

  • 17. Легко ли изменить Ваше настроение?

  • 18. Я часто борюсь с собой, чтобы не показать свою застенчивость.

  • 19. Я хотел бы быть таким же счастливым, какими кажутся другие люди.

 • 20. Иногда я дрожу или испытываю приступы озноба.

 • 21. Часто ли меняется Ваше настроение в зависимости от серьезной причины или без нее?

 • 22. Испытываете ли Вы иногда чувство страха даже при отсутствии реальной опасности?

 • 23. Критика или выговор меня очень ранят.

 • 24. Временами я бываю так беспокоен, что даже не могу усидеть на одном месте.

 • 25. Беспокоитесь ли Вы иногда слишком сильно из-за незначительных вещей?

 • 26. Я часто испытываю недовольство.

 • 27. Мне трудно сконцентрироваться при выполнении какого-либо задания или работы.

 • 28. Я делаю много такого, в чем приходится раскаиваться.

 • 29. Большей частью я счастлив.

 • 30. Я недостаточно уверен в себе.

 • 31. Иногда я кажусь себе действительно никчемным.

 • 32. Часто я чувствую себя просто скверно.

 • 33. Я много копаюсь в себе.

 • 34. Я страдаю от чувства неполноценности.

 • 35. Иногда у меня все болит.

 • 36. У меня бывает гнетущее состояние.

 • 37. У меня что-то с нервами.

 • 38. Мне трудно поддерживать разговор при знакомстве.

 • 39. Самая тяжелая борьба для меня - это борьба с самим собой.

 • 40. Чувствуете ли Вы иногда, что трудности велики и непреодолимы?

Обработка данных

Надо подсчитать количество утвердительных ответов: если получено более 24 баллов — это говорит о высокой вероятности невроза. Еще раз подчеркнем, что методика дает лишь предварительную и обобщенную информацию. Окончательные выводы можно делать лишь после подробного изучения личности.

Методика «Дерево»

Ученикам предлагаются листы с готовым изображением сюжета: дерево и располагающиеся на нем и под ним человечки. каждый учащийся получает лист с таким изображением (но без нумерации фигурок). Исходя из опыта мы не предлагаем ученику вначале подписывать на листе свою фамилию, так как это может повлиять на их выбор.

Задание дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и ваше положение. Мы проверим насколько вы внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и успехам. Теперь возьмите зеленый фломастер и обведите того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться ».

Интерпретация результатов выполнения проективной методики «Дерево» проводится нами исходя из того, какие позиции выбирает данный ученик, с положением какого человечка отождествляет свое реальное и идеальное положение, есть ли между ними различия. Интерпретация разработана нами с учетом устных рекомендаций Д. Лампенов, опыта практического применения методики и сравнения ее результатов с наблюдениями за поведением учеников, данных, полученных от учителей и родителей, из беседы с ребенком. Для удобства объяснения мы подписали номера на каждой из фигурок человечков.

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 - характеризует установку на преодоление препятствий

№ 2, 19, 18, 11, 12 — общительность, дружескую поддержку

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая трудности)

№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость

№ 9 - мотивация на развлечения

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность

№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя

№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация

№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть».

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с завышенной самооценкой и установкой на лидерство

Следует заметить, что позицию № 16 учащиеся не всегда понимают как позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17).

Автор : Л.П. Пономаренко , издание "Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе. (Методические рекомендации для школьных психологов ) ",

(1999).

источник : psi.chol.ru

Тест руки (Hand test)

Тест руки - проективная методика, направленная на изучение агрессивного отношения. Разработан Б. Брайклином, З. Пиотровским, Э. Вагнером. Стимульный материал состоит из 9 изображений кистей рук и одной пустой карточки, при показе которой просят представить кисть руки и описать

ее воображаемые действия. Изображения показываются последовательно. Обследуемому дается инструкция ответить на вопрос о том, какое, по его мнению, действие выполняет нарисованная рука (или сказать, что способен выполнять человек с такой рукой). Допускается указывать для каждой карточки несколько вариантов действия. Ответы разносятся по 11 категориям:

 • 1. Агрессия - рука воспринимается как доминирующая, наносящая повреждения, активно

захватывающая какой-либо предмет.

 • 2. Указания - рука ведущая, направляющая, препятствующая, господствующая над другими

людьми.

 • 3. Страх - рука выступает в ответах как жертва агрессивных проявлений другого лица или стремится

оградить кого-либо от физических воздействий, а также воспринимается в качестве наносящей повреждения самой себе.

 • 4. Привязанность - рука выражает любовь, позитивные эмоциональные установки к другим людям.

 • 5. Коммуникация - ответы, в которых рука общается, контактирует или стремится установить

контакты.

 • 6. Зависимость - рука выражает подчинение другим лицам.

 • 7. Эксгибиционизм - рука разными способами выставляет себя напоказ.

 • 8. Увечность - рука деформирована, больна, неспособна к каким-либо действиям.

 • 9. Активная безличность - ответы, в которых рука проявляет тенденцию к действию, завершение

которого не требует присутствия другого человека или людей, однако рука должна изменить свое физическое местоположение, приложить усилия. 10. Пассивная безличность - также проявление тенденции к действию, завершение которого не требует присутствия другого человека, но при этом рука не изменяет своего физического положения. 11. Описание - ответы, в которых рука только описывается, тенденция к действию отсутствует. Количественный показатель открытого агрессивного поведения рассчитывается по формуле (агрессия+указания)-(страх+привязанность+коммуникация+зависимость). Для уточнения мотивов агрессивного поведения следует проанализировать получившийся профиль.

Карточка 1 Карточка 2
Карточка 1
Карточка 2
Карточка 4
Карточка 4

Карточка 4

Карточка 3

Карточка 4 Карточка 3 Карточка 5 Карточка 6 Карточка 7 Карточка 8 Карточка 9 Карточка 10
Карточка 4 Карточка 3 Карточка 5 Карточка 6 Карточка 7 Карточка 8 Карточка 9 Карточка 10

Карточка 5

Карточка 6

Карточка 4 Карточка 3 Карточка 5 Карточка 6 Карточка 7 Карточка 8 Карточка 9 Карточка 10
Карточка 4 Карточка 3 Карточка 5 Карточка 6 Карточка 7 Карточка 8 Карточка 9 Карточка 10

Карточка 7

Карточка 8

Карточка 4 Карточка 3 Карточка 5 Карточка 6 Карточка 7 Карточка 8 Карточка 9 Карточка 10
Карточка 4 Карточка 3 Карточка 5 Карточка 6 Карточка 7 Карточка 8 Карточка 9 Карточка 10

Карточка 9

Карточка 10 (пустая)