You are on page 1of 15

POSLOVNI PORTAL O ISTOJ ENERGIJI

O NAMA
Energetski Portal (EP) je specijalizovano javno glasilo o odrivoj
energetici koje dnevno aurira najvanije vesti i informacije potrebne
investitorima u projekte obnovljivih izvora energije (OIE), unapreenja
energetske efikasnosti u industriji, transportu i zgradarstvu (EE) u Srbiji i
drugim interesentima za proizvodnju iste energije, energetsku utedu i
odrivi razvoj.
EP je posrednik za realizaciju odrivih projekata i isplativih zelenih
investicija, i vodi kroz propise, procedure, potencijale, materijale,
projektovanje, tehnologije, istraivanja, izvore finansiranja...

MISIJA
Misija Energetskog Portala je da:

investitorima priblii procedure s ciljem realizacije projekata i investicija


u oblasti OIE,

da okupi ljude, sredstva i resurse oko odrivog projekta s ciljem njegove


realizacije;

VIZIJA
Stvaranje odrive, humane, energetski nezavisne, ekonomski stabilne i
ekoloki osveene zajednice kroz promociju obnovljivih izvora energije,
energetske efikasnosti i zatite ivotne sredine.

CILJEVI

Akumuliranje informacija o projektima, inovacijama, procedurama,


investicijama,... iz oblasti OIE na jednom mestu;
Podizanje svesti i proirivanje znanja iz OIE, uz sistematski razvoj
naunih i obrazovnih ustanova posveenih zelenoj energetici;
Motivisanje pojedinaca da ulau u OIE; i podsticanje razvoja domae
industrije u skladu sa razvojem domaeg sektora energetike;
Povezivanje investitora, banaka i nosilaca projekata u cilju zajednike
realizacije odrivih projekata iz oblasti OIE;
Iniciranje razvoja odrivih finansijskih mehanizama i uspostavljanje
poverenja u bankarski sistem kreditiranja sektora za OIE;
Unapreenje ivotne sredine kroz proizvodnju iste energije i time
smanjenje emisije CO2 i drugih tetnih produkata fosilne energetike;
Pribliavanje evropskim standardima ivota u ekoloki humanoj sredini;
Iniciranje sistemskih regulatornih i zakonskih promena u cilju
poboljanja uslova i olakavanja procedura i regulativa za proizvodnju
energije iz obnovljivih izvora; i time vraanje poverenja u institucije.

NAMERE I DOBROBIT:

EP nastoji da olaka put realizacije projekata zainteresovanih investitora


u OIE iz zemlje i inostranstva.

EP pomae ispunjenju stratekog cilja Republike Srbije do 2020. da


27% potronje energije u njenoj bruto finalnoj potronji bude iz OIE.

Poveanjem proizvodnje energije iz OIE:


smanjuje se uvozna zavisnost energenata,
smanjuje se emisija CO2,
podiu se ekoloki standardi,
podie se energetska bezbednost,
razvija se domaa industrija kroz razvoj energetike,
razvija se svest o ouvanju ivotne sredine.

OSTALE INJENICE:

Potronja elektrine i toplotne energije neprestano raste;


Poveava se potreba za proizvodnjom energenata i nalaenjem
ekolokih reenja za njenu proizvodnju;
ZATO
Treba poznavati dostupne prirodne izvore energije:
pouzdane,
isplative,
ekoloke,
obnovljive u celosti ili delimino.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE)


Obnovljivi Izvori Energije (OIE) predstavljaju neiscrpne izvore energije iz
prirode koji se obnavljaju u odreenom vremenskom intervalu, u celosti ili
delimino.
OIE se eksploatiu s ciljem proizvodnje elektrine, toplotne i mehanike
energije, a njihova znaajna karakteristika jeste nekodljivost za okolinu, sa
smanjenom ili redukovanom emisijom CO2 u procesu proizvodnje energije.
Republika Srbija raspolae obnovljivim izvorima energije Sunca,
hidrotokova, vetra, geotermalne energije i biomase.

TEHNIKI POTENCIJAL OIE U RS


Najznaajniji potencijal obnovljivih izvora energije u Srbiji nalazi se u
biomasi i procenjuje se na 3,405 miliona ten, a u ukupnom potencijalu OIE
biomasa uestvuje sa 60,3%.
Trenutno najvei stepen iskorienja energije iz obnovljivih izvora u Srbiji je
iz hidrotokova; ukupan bruto potencijal vode koje otiu u vodotocima na
teritoriji Srbije iznosi oko 25.000 GWh godinje.

PROCENJENI TEHNIKI I ISKORISTIV POTENCIJAL OIE


HIDROPOTENCIJAL POTENCIJAL
KOJI SE KORISTI

HIDROPOTENCIJAL RASPOLOIV
POTENCIJAL
GEOTERMALNA
ENERGIJA
ENERGIJA
VETRA
SOLARNA
ENERGIJA

14%
3%
2%
4%

BIORAZGRADIVI
DEO OTPADA

16%
1%

BIOMASA
RASPOLOIVI
POTENCIJAL

19%
41%

BIOMASA - POTENCIJAL
KOJI SE KORISTI

ENERGETSKI PORTAL SADRI INFORMACIJE:


Vesti o OIE i EE i aktuelna istraivanja,
Tehniki potencijal OIE u Srbiji, Standarde i razrede EE,
Aktuelne kvote i fid-in tarife,
Realizovani i planirani projekti OIE
Procedure i Struni saveti
Finansiranje (kreditne linije i fondovi),
Interakcija: Pronaite Investitora Investirajte u projekat,
Konkursi i javni pozivi,
Zakonske regulative,
Odrivi razvoj (upravljanje otpadom, zatita ivotne sredine)

www.energetskiportal.rs

IRE TEME ENERGETSKOG PORTALA:

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ENERGETSKA EFIKASNOST

ZATITA IVOTNE SREDINE

UPRAVLJANJE OTPADOM