Вы находитесь на странице: 1из 21

Utjecaj izvoza na rast

hrvatskog gospodarstva
Prof.dr.sc. Branko Grčić
Potpredsjednik Vlade RH
Stope rasta GDP-a u Hrvatskoj i Europskoj uniji
(sezonski prilagođene q/q-4)
4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0

-6.0

-8.0

-10.0

European Union Croatia


SEZONSKI PRILAGOĐENE STOPE RASTA BDP-a
(q/q-4)
SVE KOMPONENTE BDP-a SU RASLE
u 2. kvartalu 2015.
USPOREDBA RASTA PO KOMPONENTAMA
2. KVARTAL 2011. i 2015.

BDP

Uvoz roba i usluga

Izvoz roba i usluga

Bruto investicije
Deficit proračuna u
2011. preko 25 mlrd.
Država kn

Kućanstva i NPUSK

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Stopa rasta izvoza za razdoblje 2006. - 2014.
50.00%

40.00% Bulgaria
Czech Republic
U prvih
Estonia
30.00% 8 Greece
mjesec Spain

20.00%
i 2015. Croatia
10,2% Latvia
Lithuania
Axis Title 10.00% Hungary
Poland
Poland
0.00% Romania
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Slovenia
Slovakia
-10.00%

-20.00%

-30.00%
Robna razmjena s inozemstvom
u prvih osam mjeseci 2015.
• Hrvatski je robni izvoz u prvih osam mjeseci
ove godine porastao za 10,2 %, odnosno 5,19
mlrd. kuna u odnosu na isto razdoblje prošle
godine dok je uvoz rastao za 5,8 %, odnosno 5,1
mlrd. kuna.
• Izvoz u zemlje EU u istom razdoblju
porastao je 15,3%, a uvoz iz tih zemalja 9,8 %
• Pokrivenost uvoza izvozom roba porasla je
s 42,5% 2008. na 60,7% (2015.).
Nakon više od 15 godina imamo
pozitivnu platnu bilancu!
Planta bilanca

1,000.0

0.0

-1,000.0

-2,000.0

-3,000.0
izvor:
HNB
-4,000.0

-5,000.0
2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Izvoz raste!

• Integracija na tržište EU
• Jačanje konkurentnosti i rast
poslovnih očekivanja
• Nova ulaganja – domaća i FDI
• Restrukturiranje poduzeća
• Ciljane mjere poticanja izvoza
ISKUSTVA INTEGRACIJE U EU: Stope rasta
izvoza EU10 u i izvan EU u razdoblju 2000.-
2013.
Poslovna klima
EU indeks poslovne klime - rujan 2015.
140.0
120.0
100.0

80.0
60.0
40.0
20.0

0.0

Doing business rang lista


(WB)
Poslovna klima – Vladine mjere:

• Olakšice za reinvestiranu dobit


• Smanjenje PDV-a u turizmu
• Porezno rasterećenje plaća
• Plaćanje PDV-a po naplaćenoj realizaciji
• Podizanje praga za ulazak u sustav PDV-a
• Smanjenje parafiskalnih nameta
• Poboljšanje položaja obrtnika
• i mnoge druge mjere…. I tu nije kraj!!!
INVESTICIJE: STRANA DIREKTNA ULAGANJA

Strana direktna ulaganja u RH 2008.-2014.(u milijunima eura)

3,641.7

2,898.9

2,277.6

1,066.3 1,111.6
1,009.6
766.1

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 1.tr.2015. 1.tr.2014.

Značajan porast FDI-a u 2014. od gotovo 400% u odnosu na 2013.!


Ukupan iznos FDI u Hrvatsku u prvom polugodištu 2015. 498 milijuna
eura (nije uključeno ulaganje BAT-a)
Važnost FDI inozemnih izravnih
ulaganja
za izvoz
Udio izvoza inozemno kontroliranih poduzeća u %
ukupnog izvoza zemalja EU
HRVATSKA NA
55%!
Tko je investirao, tko se restrukturirao,

a tko jedno i drugo?

Restrukturiranje
Domaća FDI (predstečajne
nagodbe)
DIV Samobor, Knin, Saint Jean Industries,
Hoteli Podgora - Novodom
(metalna) Slavonski Brod, (metalna)
HS Produkt, Karlovac
ABS Sisak (metalna) Hoteli Živogošće - KHA dva
(metalna)
Atlantic Grupa, Nova Wollsdorf Components, Hotel Medena – Kermas
Gradiška (prehrambena) Jalžabet (koža) energija
HUP Zagreb, Dubrovačka Press Glas, Jalžabet (guma, Hotel Plat - KHA dva
rivijera (hoteli) plastika)
Pliva, Zagreb i Savski Marof
JGL, Rijeka (farmaceutika) Vranjica Belvedere - Solaris
(farmaceutika)
Hospira Zagreb, Savski Marof HTP Korčula – Dalmacija
Valamar, Poreč (hoteli)
(farmaceutika) hoteli
Maistra, Rovinj (hoteli) Dogus Grupa, Šibenik (hoteli) HTP Orebić – Dalmacija hoteli
Jadranka, Mali Lošinj Haix obuća, Mala Subotica
Sunčani Hvar
(hoteli) (koža)
Sunce Koncern, Bizovačke
Paul Green, Prelog (koža) Club Adriatic
toplice (hoteli
Belupo, Koprivnica
Ericsson Nikola Tesla (R&D) ………
(farmaceutika)
TURIZAM – izvoz usluga

25,000,000
U devet
20,000,000 mjeseci
2015. 75,7
15,000,000 milijuna
10,000,000
noćenja!

5,000,000

broj dolazaka turista broj noćenja turista

U prvih devet mjeseci 2015. godine povećan je broj


dolazaka turista za 8,4%, a noćenja za 7 %.
Podrška izvoznicima

• Partnerstvo Vlade i izvoznika


• Povjerenstvo za internacionalizaciju
hrvatskog gospodarstva
• Akcijski plan Vlade za podršku izvozu sa
ukupno 41 mjerom
• Novi sustav gospodarske diplomacije
• HBOR-ova potpora izvoznicima
AKTIVNOSTI HBOR-a
Hvala na pozornosti!