Вы находитесь на странице: 1из 12

GOSPODARSKI TRENDOVI

prof.dr.sc. Branko Gri,


potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske
27. veljae 2015.

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
OBUJAM INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE
godinja stopa promjene

izvorni indeksi

kalendarski prilagoeni

trend

Izvor: DZS

Prvi put u est godina krize, industrijska proizvodnja u 2014. porasla na


godinjoj razini za 1,3%
U prosincu, industrijska proizvodnja rasla je po stopi od 5,3% na godinjoj
razini.

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2014., prema privremenim


podacima, porastao je za 8,3% dok je uvoz porastao za 3,7% u
odnosu na isti period u 2013. godini
Izvoz u zemlje EU u istom razdoblju porastao je 11,8%, a uvoz iz
tih zemalja 7,04%, to su prvi znaajni uinci integracije u EU!
Pokrivenost uvoza izvozom porasla je s 58,1% (2013.) na 60,7%
(2014.).

ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM

izvoz
%

uvoz

tromjeseni prosjek, godinja stopa


promjene

izvoz

uvoz

Izvor: DZS

TURIZAM

broj dolazaka turista

broj noenja turista

Izvor: DZS

Turizam je najstabilniji sektor u hrvatskom gospodarstvu. Trend rasta nastavlja


se i u 2014., u kojoj je broj dolazaka premaen za 5,6%, a broj noenja za 2,6% u
odnosu na cijelu 2013. godinu!

TRGOVINA NA MALO
REALNI PROMET TRGOVINE NA MALO
godinja stopa
promjene

izvorni indeksi

kalendarski prilagoeni

trend

Izvor: DZS

Blagi oporavak jedne od kljunih sastavnica BDP-a! Osobna potronja rasla u


10 od 12 mjeseci 2014. Najvei porast zabiljeen u prosincu u kojem je promet
od trgovine na malo rastao za 2,6 posto.

REALNI RAST PROSJENE PLAE


godinja stopa promjene

Uinak
Izmjena
poreza na
dohodak

bruto

neto

Izvor: DZS

U 10 mjeseci 2014. zabiljeen realni rast neto plae, najvei u prosincu 3,4
posto.

Bruto domai proizvod (BDP)

RH
EU27/28

Izvor: DZS i Eurostat

Izlazak iz recesije! Nakon est godina recesije u zadnjem kvartalu 2014. BDP
porastao 0,3%.

BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA

U 2014. u Hrvatskome zavodu za zapoljavanje bilo je


evidentirano 328.187 nezaposlenih osoba, to je za 4,9
posto manje nego u prethodnoj 2013.
Ukupno je tijekom 2014. iz evidencije nezaposlenih
izalo 29.624 osoba, to je 8,9 posto vie nego u 2013.
godini.
Poveano je ukupno zapoljavanje iz evidencije za 8.283
osobe to je za 3,8 posto vie nego u 2013.
Od toga na temelju radnog odnosa zaposleno je 10.201
osoba ili 5,3 posto vie nego u 2013.

STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI

Izvor: DZS

U sijenju 2015. broj nezaposlenih manji za 13 posto u odnosu na isti mjesec 2014.
Stopa registrirane nezaposlenosti u sijenju iznosila je 20,3 posto to je 2 pp manje nego
u 2014. (22,3%), te 1,4 pp manje nego u 2013. (21,7%)

2014. poveano zapoljavanje:


u preraivakoj industriji za 10,2 posto
u graevinarstvu 10,8 posto
u trgovini na veliko i malo 5,2 posto
u turizmu i ugostiteljstvu 12,6 posto

Hvala na
pozornosti!