You are on page 1of 8

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU

NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA

Red.
br.

Br.
indeksa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2011/0026
2011/0001
2011/0031
2011/0032
2013/0238
2011/0018
2011/0152
2011/0139
2011/0122
2011/0027
2010/0087
2011/0088
2011/0135
2011/0191
2011/0049
2011/0192
2011/0150
2011/0015
2011/0200
2011/0044
2010/0142
2010/0092

23.

2010/0003

10DEST

I grupa

Ime i prezime

Nikola Jakovljevi
Jovana Markovi
Jovana Kozlovaki
Marija urevi
Dragan Vorkapi
Mladen Raku
Jovana uilo
Jelena Vitorovi
Aleksandra Radmanovi
Mia Spirkovi
Jasmin Ilijazi
Dragana Ili
Jelena Bosiokovi
Sanela Jovanovi
Brankica Bori
Jovana Pavlovi
Slaan Milovanovi
Marija Dujevski
Artemir Gkouvitsou
Tamara Stanii
Mihajlovi Katarina iz VI
Nikoli Jovana iz VI
Damjanovi Magdalena iz
VI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

II grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2011/0164
2011/0040
2011/0102
2011/0041
2011/0039
2011/0113
2011/0067
2011/0013
2011/0084
2011/0075
2011/0007
2011/0085
2011/0033
2011/0052
2011/0060
2011/0112
2011/0141
2011/0121
2011/0120
2011/0082
2010/0114
2008/0121
2009/0174

Mladen Milosavljevi
Sandra Petrovi
Jovana Gruba
Milena Milanovi
Dejana Adamovi
Mirjana Ratkovi
Tamara Aimovi
Tijana Radojii
Jovana Sibinovi
Vanja Miloevi
Jelena ulakovi
Jovana Tasi
Ana irakovi
Duan Mati
Jelena Mijailovi
Mladen Pavlovi
Nikola Jovani
Tanja Savi
Maja Breban
Tamara Vlajni
Javorac Miljana iz VI
Avramovi Dejana iz VI
Stevi Marko iz VI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

III grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

2011/0100
2011/0048
2011/0108
2011/0130
2011/0064
2011/0065
2011/0043
2011/0095
2011/0183
2011/0009
2011/0042
2011/0097
2011/0059
2011/0050
2011/0153
2011/0105
2011/0110
2011/0046
2011/0022
2011/0055
2011/0098
2010/0037
2010/0060

Nenad Pavi
Milica Stankovi
Jovana iri
Vladimir Luki
Bojana Gruji
Ana Baro
Mina ivanovi
Jelena Kostovi
Anica Milutinovi
Toni Parnicki
Irena Mati
Marija Radivojevi
Jelena Vueti
Marina Karapandi
Anja Bokovi
Sonja Jeremi
Danilo Krsti
Marija Mili
ai Danijela
Magdalena Milovanovi
Jelena vitorovi
Sabo Ivana iz VI
Vjetica Mina iz VI

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

IV grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2011/0021
2011/0158
2011/0118
2011/0047
2011/0079
2011/0154
2011/0076
2011/0188
2011/0136
2011/0180
2011/0089
2011/0002
2011/0024
2011/0062
2011/0028
2011/0127
2011/0004
2011/0142
20110165
2011/0117

Dijana Zahiragi
Natalija Zaklan Predojevi
Dejan Arsi
Jelena bibi
Marija Plavi
Uro Zdravkovi
Stefan Miri
ore Raji
Jelena kufca
Igor Kari
Marko oki
Nikola uri
Miljana Kravi
Boris Stajkovi
Jelena orevi
Jovana Kovaevi
Tatjana Ninkovi
Dragana Cveji
Milica Mandi
Zlata Guberini

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

V grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2011/0203
2011/0160
2011/0137
2011/0017
2011/0147
2011/0155
2011/0143
2011/0014
2010/0027
2010/0169
2007/0155
2011/0094
2011/0073
2011/0190
2011/0168
2010/0129
2011/0166
2011/0030
2011/0090
2011/0050

Valentina Pavlovi
Nataa Lasica
Milivoje Markovi
Korana Ostoji
Teodora Jovanovi
Demir Muovi
Aleksandra Vesi
edomir Kuzmanovi
Ilina ua
Violeta Petrovi
Milo ivkovi
Avram Radonji
Jovanka Josi
Matija Veljkovi
Miroslav Stojkovi
Duan Anti
Aleksandra Milievi
Katarina Jovanovi
Jovana Pavlovi
Ivana Mitrovi

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

VI grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2011/0091
2011/0107
2011/0071
2011/0037
2011/0096
2011/0038
2011/0131
2011/0133
2011/0081
2011/0057
2011/0119
2011/0066
2011/0019
2011/0054
20100108
2011/0035
2011/0116
2011/0099

ore Risti
Stefan Manojlovi
Nemanja Stavanovi
Nina Popovi
Milan Jezdimirovi
Dejan Filipovi
Ljubomir Mii
Velimirovi Vladimir
Duan Srekovi
Zorana Vuini
Boris Vuini
Anela Zagraanin
Radomir Nikoli
Jovan Grbi
Aleksandra Mihailovi
Aleksandar Raci
Jelena Jankovi
Dijana Milovanovi

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

VII grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2011/0140
2011/0023
2011/0029
2011/0160
2011/0159
2011/0184
2011/0011
2011/0010
2011/0148
2011/0006
2011/0045
2011/0016
2011/0078
2011/0207
2011/0125
2011/0145
2011/0068

Irena Lazovi
Dejana olak
Nenad Todorovi
Strahinja Peanac
Lenka Mani
Momilo oli
Milena Nedeljkovi
Marija Mirkovi
Tijana Stevi
Tatjana Vlajni
Vesna irovi
Tamara Nei
Dragana kori
Mariam Al-Fraidawi
Ljiljana Petrovi
Sanja Paji
Gorana Stojakovi

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

SPISAK STUDENATA RASPOREENIH U GRUPE ZA PRAKTINU NASTAVU


NA PREDMETIMA V GODINE
U KOLSKOJ 2015/16 GODINI DEJA STOMATOLOGIJA
10DEST

VIII grupa

Red.
br.

Br.
indeksa

Ime i prezime

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2011/0074
2011/0003
2010/0113
2010/0165
2010/0167
2011/0106
2009/0005
2011/0156
2011/0193
2010/0150
2010/0082
2010/0144
2010/0151
2010/0077
2007/0133
2010/0110

Jelena Krevinac
Vukain Karanovi
Duan Radovanovi
Strahinja Markovi
Dejan Stojadinovi
Stefan Bunda
Katarina Martinovi
Jovana Vukmirovi
ore egarac
Nataa Radonji
Jelena Zdravkovi
Jelena Miloevi
Aleksandra Hadi Arsenovi
Nevena Trajkovi
Ivan Mirkovi
Vladimir Kovaevi

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+