Вы находитесь на странице: 1из 11

. 2013.

10 (615)

338.45:621
. . ,
,:


, .
.

. 
. 
.
: , , , 
.
V. A. R O M A N E N K O,
Doctor of Econ. Sci.,
Professor of the Chair of Economic Theory and Competitive Policy,
Kiev National TradeEconomic University

DEVELOPMENT OF UKRAINES MECHANICAL ENGINEERING:


A SYSTEM APPROACH
With the help of the methodology of a system approach, the problems of the development of
Ukraines mechanical engineering and the modern notion of competitiveness are clarified.
The threats for the development of the mechanical engineering on the external and internal
markets are indicated. The mechanical engineering is considered as one of the principal
elements in the development of productive forces. The reasons for the crisis state of Ukraines
mechanical engineering are elucidated by examples of separate kinds of the economic activity.
Some measures for the transformation of Ukraines mechanical
engineering into a competitive system are recommended.
Keywords: development, mechanical engineering, system approach, competitiveness.
( , )
30
50%. $
, ,
, .
$
, . ,
: , $
[1, . 93].
,
,

56

:
, . ,

, $
c
. , $
1, [2].
1


19902011 . *
(. .)

* [ ]. : http://
www.ukrstat.gov.ua/.

,
( )
$ . $
* $
() , . .
$
, $
.
,
, , , $
, , .. , $
. $

.. , .. , .. , .. . $
$
.. , .. , .. , .. $
. $
[3]. $
$
* :
21.12.1993 . 3757$XII [ ]. :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3757$12.

57

. 2013.

10 (615)

. , $
$
.

. $
, , . $

[4].
$
$
, , $
$
, [3, . 13].

,
,

DK

DL

DM


DK ;
DL , ;
DM

, $
, , , $
. $
50%
(. 2).
2

58

* : ( 2010) [ ].
: http://www.gks.ru/; 2010 ; . . . : ,
2011. 560 .

2, $
. $
$
,
. $
$
3 .
$
(. . 1).
[3, . 22], 2000 . ( 1990 .) $
10%. $
, , $
.
$
. , $
1990 . 215 . , 2011 . $
$ 3914 . $

, , $
, , , $
.
20102011 . $
10% 13%, $
. :

( , $
, , , $
, );
, ,
, ;
, $
;

, $

59

. 2013.

10 (615)

($
);

,
.
, $
, $
. , $
,
*. $
. $
, .
,
( $
).
,
$
.. , .
.
. ,
.
, $
, $
. $
, $
. :
. $
, $
, .

,
, $
, , .
,
( )
. $
, $
.
$ $
.
, $
$
. ,
.

, . ,
* : $
12.09.2011 . 1130 [ ].
: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1130$2011$%D0%BF.

60

:
, 80% $
. ,
. ,
, .
. ,
$$
,
.
. $
, , $
( ), $
.
$

. :
,
[1, . 94].
$
Hyundai,
. , ,
10 (
, , , ), $
. $

() . $
, .. $
DVT$ $101, $
. $
6 . , ,
, .
,
. $
, ( $
).
$
, $
.
1130, $
$$
, $
. , $
$ . ,
?
, $
. , $
$


() () [5].

61

62

10 (615)

* [ ]. : http://www.ukrstat.gov.ua/.

. 2013.

90$ .
$
$


$
(),
$
($
),
$
$
, $
($
).
$
; , $
$
$
[6].
,
$

, ,

,
$
$
. , $, $
3.
$
$
13 ,
21% 1990 .,

. $
: 90% $

.
$
,
$

,
$

:
. , $
, $
, ,
. $
() $
, , .
(. . 3).
$
. ( ) , $
,
.
, . $
,
$124 ,
.
$

(, ), ($
), .
$
, , $
$
. , ,
. ,
, , ,
,
, , 2,34,7 $
, , $
( 2003 .
, 22,1% 13,4%).
, . $
, $
[3, . 34].
. ,
$
.
( )
$
(, 2010 .
18,8%,
(, ) 2,4%,
8,9%; $
, , 10,9%, 16% 8,9%) [7]. $
(. 4).
, $
, $
( $), 1014 , $
. ( $
) , . 2011 .

63

. 2013.

10 (615)

63,2% $
( $).
4

()
*
(%)

* [ ]. : http://
www.ukrstat.gov.ua/.

.
$
, , $
. , $

,
$
[8].
, , ,
[9]. $
. $
,
(. 5).
5


*
(%)

* [ ]. : http://
www.ukrstat.gov.ua/.

, 20072011 .
8,3% 6,8%, 18,8% 28,5%. $
, $
( ) $
(
) , $
.
,
[8, . 31].

64

:
$
(
). $
. $
,
, $ [10]
. $
$
$
( , , $
).
,
. $
$
, . $
, , , $
, .

, , ,
.
($158,
$70) . , $
$70 $400 40%
.
, , $
, ,
, .
, $
*. ,
.

?
, $
.
$ . $
,
Hyundai ,
$
. ,
, , . , $
.

1. . ; [. .] ; [ . .
.. ]. . : , 1993. 896 .
*
:
17.05.2001 . 2414$ [ ]. : http://ua$
info.biz/legal/baseep/ua$xmprce.htm.

65

. 2013.

10 (615)

2. .. $
// . 2012. 8. . 415.
3. : , , ; [ . . .$
. .. ]. : $, 2007. 308 .
4. : 3 . ; [p. .. (. .) .]. . :
, 2002. . 3. . 361.
5. .., .., .. $
// . 2012. 12. . 5.
6. .. : . . : . 2004.
. 99.
7. .. $
// . 2012. 12. . 11.
8. . // $
. 2006. 9. . 4344.
9. .. $
// . 2011. 4. . 7778.
10. . / $ $
// . 5 . 2013. . 6.

References
1. Porter M. Mezhdunarodnaya Konkurentsiya, pod red. V.R. Shchetinina [International
Competition, edited by V.R. Shchetinin]. Moscow, Mezhdunar. Otnosh., 1993 [in Russian].
2. Yakubovskii N.N. Vnutrennii rynok kak zerkalo problem ukrainskoi promyshlennosti [The
internal market as a mirror of problems of Ukraines industry]. Ekonomika Ukrainy Economy of
Ukraine, 2012, No. 8, pp. 415 [in Russian].
3. Mashynobuduvannya v Ukraini: Tendentsii, Problemy, Perspektyvy, pid zag. red. Chlen.)Kor.
NAN Ukrainy B.M. Danylyshyna [Mechanical Engineering in Ukraine: Tendencies, Problems,
Perspectives, edited by Corr. Member of the NASU B.M. Danylyshyn]. Nizhyn, Aspekt$Poligraf,
2007 [in Ukrainian].
4. Ekonomichna Entsyklopediya, u 3 t., redkol. S.V. Mochernyi (vidp. red.) ta in. [Economic
Encyclopedia, Vols. 13, edited by S.V. Mochernyi et al.]. Kyiv, Akademiya, 2002, Vol. 3 [in
Ukrainian].
5. Amosha A.I., Vishnevskii V.P., Zbarazkaya L.A. Neoindustrializatsiya i novaya
promyshlennaya politika Ukrainy [Neoindustrialization and a new industrial policy of Ukraine].
Ekonomika Promyshlennosti Industrys Economy, 2012, No. 12, p. 5 [in Russian].
6. Kostusev O.O. Konkurentna polityka v Ukraini [Competitive Policy in Ukraine]. Kyiv,
KNEU, 2004 [in Ukrainian].
7. Kindzerskii Yu.V. Destruktivy promyshlennoi politiki v Ukraine i vozmozhnosti ikh preodoleniya
[Destructive items of Ukraines industrial policy and possibilities to overcome them]. Ekonomika
Ukrainy Economy of Ukraine, 2012, No. 12, p. 11 [in Russian].
8. Klinov V. Sovremennye tendentsii razvitiya mashinostroeniya [Modern tendencies of the
development of mechanical engineering]. Voprosy Ekonomiki Questions of Economy, 2006, No. 9,
pp. 3146 [in Russian].
9. Romanenko V.A. Strukturni zrushennya v promyslovosti yak faktor energoefektyvnosti
[Structural changes in the industry as a factor of power efficiency]. Ekonomika Promyslovosti
Industrys Economy, 2011, No. 4, pp. 7778 [in Ukrainian].
10. Grynevych V. Vesna na vulytsi Grushevskogo. Ekspertna otsinka eks)ministra promyslovosti
Valeriya Mazura [Spring on Grushevskyi Str. The expert estimate by ex$Minister of Industry Valerii
Mazur]. Golos Ukrainy Voice of Ukraine, March 5, 2013, p. 6 [in Ukrainian].

9 2013 .

66