You are on page 1of 9

SN LES PERSONES MS IMPORTANTS.

TOTS ELS NOBLES I CAVALLERS


ESTAN AL SEU SERVICI.
ELS OBEXEN I RESPECTEN.
ELS REIS A CANVI ELS DONEN TERRES
I TTOLS, COM EL DE COMTE O MARQUS.
ELS REIS VIATGEN MOLT
I TENEN MS DUN CASTELL
REPARTITS PER TOT EL PAIS.

NOM:

SN ELS AMOS DEL CASTELL I DE TOTES


LES TERRES QUE HO RODEGEN.
EL SENYOR S EL CAP DELS SOLDATS
I DIRIGIX LES LABORS DEL CAMP.
LI AGRADA LA CAA I ORGANITZA
FESTES I TORNEJOS EN EL SEU CASTELL.
LA DAMA S UNA DONA MOLT
DISTINGIDA I EDUCADA QUE
ORGANITZA LES TASQUES DE LES CUINES
I DE LA RESTA DEL CASTELL.

NOM:

S EL CAP LOCAL DE LESGLESIA.


T MOLT PODER I RIQUESES.
TOTS LI RESPECTEN I LI TEMEN.
A MS, MOLTS BISBES TENEN
EL SEU PROPI EXRCIT.
LA RELIGI S MOLT IMPORTANT
EN ESTA POCA, I PER AIX,
ES CONSTRIXEN GRANS
ESGLSIES QUE ES DIUEN

NOM:

EL CAVALLER S UN GUERRER DE CLASSE NOBLE


QUE COMENA DES DE MOLT XICOTET A
PREPARAR-SE PER A LA LLUITA.
EST AL SERVICI DEL SEU SENYOR I LI DEFN
EN LES BATALLES I EN ELS ASSALTS AL CASTELL.
S MOLT HBIL MANEJANT TOT TIPUS DARMES
I MUNTANT A CAVALL.
LES NORMES DELS CAVALLERS ELS OBLIGUEN
A LLUITAR PER CAUSES JUSTES,
DEFENEN SEMPRE ALS MS DBILS.

NOM:

PER A PROTEGIR-SE UTILITZA UNA PESADA


ARMADURA METLLICA, UN CASC
CRIDAT ELM I UN ESCUT, QUE SERVIX
TAMB PER A IDENTIFICAR-LI EN LES
BATALLES O EN ELS TORNEJOS

EL CAVALLER T UN JOVE AJUDANT


CRIDAT ESCUDER, QUE LI NETEJA
LES ARMES, LI AJUDA A COLLOCAR-SE
LARMADURA I CUIDA DEL CAVALL.
AMB EL TEMPS LESCUDER TAMB
ARRIBAR A SER CAVALLER.

NOM:

VIU EN EL MONESTIR I ES DEDICA A RESAR I A TREBALLAR ELS CAMPS QUE HO


RODEGEN. UNA FORMA DE RESAR S EL CANT GREGORI, QUE ES CANTA
A LUNSON I SENSE INSTRUMENTS MUSICALS.

ALGUNS MONJOS COPIEN LLIBRES A M,


I ELS DECOREN AMB BONIQUES
ILLUSTRACIONS. A ESTOS LLIBRES
SELS DIUEN CDEXS.

NOM:

CULTIVEN LES TERRES QUE RODEGEN AL CASTELL.


L?AMO DE LES TERRES S EL SENYOR,
QUE LIS DEIXA TREBALLAR EN ELLES
A CANVI DE PART DE LA COLLITA.
ELS CAMPESINS SN POBRES I LA SEUA VIDA
S MOLT DURA.

EL CAMPESINS VIVIEN EN CABANYES, I SALIMENTAVEN


DELS PRODUCTES QUE CULTIVAVEN,
COM CEREALS I VERDURES.
LA VIDA EN EL CAMP S MOLT DURA.
HI HA QUE TREBALLAR
MOLT I QUASI TOT EL DIA.
TOTA LA FAMLIA T QUE TREBALLAR,
INCLS ELS XIQUETS.

NOM: