You are on page 1of 1

AKUJANJI PERKHEMAHAN KRS PERINGKAT NEGERI 2015

Saya yang bernama , ___________________________________, No I.C.


_____________________ dari Sek Men / Rendah
Kebangsaan___________________, PPD Sarikei, dengan ini berjanji akan mengikuti
sepenuhnya segala peraturan yang telah ditetapkan sebelum, semasa dan selepas
perkhemahan oleh pihak penganjur Kem KRS peringkat Negeri Sarawak tahun 2015 di
Bahagian Song, Sarawak.
Antaranya adalah ,
1. Berdisiplin, berdedikasi, sentiasa bersedia dan mematuhi peraturan dan arahan
daripada semua Ketua Kontigen/guru Pengiring/Ketua Kumpulan.
2. Menjaga tataterib perkhemahan sebelum/semasa/selepas perkhemahan.
3. Menjaga masa sema.
4. Menghargai alam sekitar ciptaan tuhan.
5. Berseronok sambil menjalani aktiviti-aktiviti fizikal dan mental yang berfaedah.
6. Mengelakkan daripada gejala social yang tidak sihat.
7. Bekerjasama
8. Masa
9. Kebersihan
10. Pakaian
11. Menyertai semua aktiviti di Kem kecuali dengan alasan dari doktor
12.
13.