You are on page 1of 3

ACTA DE LA REUNI TCNICA

DE LES CAPITALS DE COMARCA DE LA PROVINCIA DE GIRONA


DOCUMENT DACORDS

Data: 23 de setembre de 2015


Lloc: Centre Cvic Barri Vell-Mercadal
A les 12 del migdia es van reunir els diferents tcnics dels segents ajuntaments de la
provncia:
-

Miquel Aguirre de lAjuntament de Banyoles


Carme Noguera i Maria Rentero de l Ajuntament de Figueres
ngel Vzquez, Carme Snchez, Gemma Claps i Xavier Ventura de
lAjuntament de Girona
Elisabet Esteva de lAjuntament de La Bisbal de lEmpord
Andrea Estvez de lAjuntament de Puigcerd
Carolina Fonts de lAjuntament de Santa Coloma de Farners

Sha excusat dassistir-hi:


-

Nria Riera de lAjuntament de Ripoll

1- Antecedents
Es posa en situaci la ra per la qual sha convocat aquesta reuni, informant que:
- 4 de setembre, reuni durgncia per part del FCCD on hi participen ms de
vuitanta municipis.
- 7 de setembre , reuni del Comit Operatiu de la Generalitat de Catalunya
- 8 de setembre, reuni dels regidors i regidores de serveis socials i
cooperaci de les capitals de comarca de la provncia de Girona.
- 14 de setembre, reuni FCCD disseny estratgia
- 16 de setembre reuni Comit Operatiu

2- Situaci a data 23 de setembre


Sexplica que sest treballant en una situaci dincertesa, molt variable i a lespera de
decisions dorganismes supramunicipals com el govern de lEstat espanyol i la Uni
Europea. Els eixos de treballs son els segents:
2.1) Treball en ruta:
La primera emergncia s donar assistncia a les persones que es troben en
ruta, fugint dels conflictes. Aquest treball ho estan duent a terme ONGs i
Agncies Internacionals que treballen en pasos com Turquia, Lban, Jordnia,
Irak, Grcia, Macednia, Srbia, Hongria i Itlia. Els mbits dactuaci han de
garantir la higiene, alimentaci, salut i seguretat de les persones en ruta. Es
distingeixen les accions entre els territoris europeus, els inclosos en el tractat
de Shengel, els que no i els fronterers amb Sria.
2.2) Suport municipis en ruta:
Els municipis que estan reben els refugiats en els pasos de banda i banda de
la Mediterrnia estan donant resposta a les necessitats humanitries de les
persones refugiades. Sest treballant amb contactes a Grcia i Turquia per

saber la situaci i establir canals de suport. En breu hi haur un llistat de


municipis o xarxes de municipis amb qui cooperar.
2.3) Sensibilitzaci:
s molt important donar a conixer entre la ciutadania la problemtica dels
refugiats, explicant que no s un fet nou sin una problemtica existent i
derivada dun ventall de causes molt divers. Sestan creant materials i manuals
dirigits als ajuntaments, entitats i ciutadania per a la seva divulgaci.
2.4) Planificaci de lacollida:
A nivell catal sha creat un Comit Operatiu que gestiona i coordina la situaci,
en el que participen diferents administracions, institucions i entitats expertes en
el tema. Aquest Comit est liderat per la Direcci General per a lImmigraci i
treballa en base a tres grups: Sensibilitzaci, Inventari i Acollida. El referents s
el senyor ngel Miret, responsable del Seguiment dels Programes del Pla
Interdepartamental dImmigraci de la Direcci General per a la Immigraci del
Departament de Benestar Social i Famlia.
Les informacions que sens han proporcionat fins al dia davui (23 de setembre)
i que poden variar son que:
- hi haur un primer gran lloc dacollida ubicat a lrea metropolitana on es
far una primera atenci jurdica i psicolgica (noms de sis mesos).
- larribada no ser massiva (20 persones com a mxim per municipi), amb
un perfil dhome sol.
- el trmit legal estar resolt a lhora de fer la distribuci.
- la procedncia de les persones ser de Sria, Pakistan, Afganistan, Eritreus
i Libis
- el procs ser de 24 mesos, sent conscients que la gran majoria de
persones no retornar al seu pas dorigen.
- les quotes es distribueixen en el marc de la Uni Europea i de lEstat
Espanyol cap a les Comunitats Autnomes. Les previsions darribada,
probablement no siguin abans de tres mesos.
- la Uni Europea es far crrec de les despeses de lloguer i manutenci.
- El FCCD lidera la part internacional i la Direcci General per a la Immigraci
lacollida a Catalunya.
3- Coordinaci Provncia de Girona
Sidentifiquen tres mbits on cal coordinar-se per donar una mateixa resposta:
- Acollida: sexplica que per part de lAjuntament de Girona shan previst
augmentar els recursos existents dins dels serveis existents: habitatge,
centre de distribuci daliments, suport beques menjador, ajuts durgncia,
matrcula oberta a les escoles, facilitar lempadronament...
- Gesti dels oferiments de la ciutadania: recollida de dades, mantenir
informada a la ciutadania, no generar falses expectatives ni frustracions. En
principi no es recomana el model de famlia acollidora en habitatge.
- Sensibilitzaci/comunicaci: mantenir informada a la ciutadania a travs
dun espai web com, tenir en compte que el tema pot passar a no ser
meditic i fins i tot generar rebuig o actituds xenfobes
Dubtes i diferents intervencions dels municipis participants:
- es clau exigir que la part legal estigui resolta quan la persona arribi al
municipi de destinaci, ja que facilitaria el procs dacollida i de posterior
integraci.
- com es distribuiran les persones? quins criteris sutilitzaran

els municipis hauran daugmentar els recursos destinats a alimentaci,


habitatge, inserci social i laboral, suports lingstics....
lassistncia psicolgica qui la garantir? En un primer moment a
Barcelona? es fa necessari dotar-se daquest recurs. Sha de fer la consulta
a la Diputaci de si existeix aquest recurs i la possibilitat de fer formaci als
treballadors dels Serveis dAtenci Primria
la Coordinadora dONG Solidries ha decidit que el seu paper ha de ser el
de la sensibilitzaci, en aquest sentit han creat una comissi per treballar-hi.
Coordinaci: es far el contacte amb en Pere Cortada dImmgraci de la
Generalitat a Girona ja que ho estan liderant a nivell de Catalunya. Caldr
tenir en compte als Consells Comarcals i la Diputaci.