You are on page 1of 2

Halen en Brengen in evenwicht van elke week gedurende de gehele periode

(elke week)

Jan
Adrian
a
Cas
Sjoerd
Ik

Week
1
+2
+3

Week
2
+3
+2

Week
3
+2
+3

Week
4
+2
+2

Week
5
+3
+3

Week
6
+2
+2

Week
7
+2
+3

Week
8
+2
+2

Week
9
+3
+2

+1
+2
+2

+1
+2
+2

+2
+2
+2

+2
+2
+2

+2
+3
+2

+1
+2
+2

+2
+2
+2

+2
+2
+2

+2
+3
+2

Ik ben zelf er blij met deze resultaten. Ik heb zelf ook wel het gevoel gehad dat ik
veel gedaan heb deze periode. Ik moet toegeven dat dat ook wel makkelijk kan
omdat het heel moeilijk verliep in mijn groepje. Adriana en ik hebben de groep
met zn 2e moeten dragen en hebben heel veel gedaan.

Jan
Adrian
a
Cas
Sjoerd
Ik

Week
1
7
9

Week
2
7
8

Week
3
8
9

Week
4
7
8

Week
5
8
7

Week
6
7
7

Week
7
6
8

Week
8
6
8

Week
9
7
7

7
8
7

8
6
7

8
7
7

6
7
7

7
7
7

8
6
7

7
8
7

7
7
7

6
8
7

Ook over deze cijfers ben ik erg tevreden! Ik ben blij dat het groepje het gevoel
heeft dat ik ze goed stimuleer en altijd wel vrolijk ben. Ik heb mezelf altijd wel en
7 gegeven omdat ik het heel lastig vind om jezelf dat een hoog cijfer te geven.

Cijfer van de gehele periode ( Halen en Brengen)


Jan
Adriana
Cas
Sjoerd
Ik

Cijfer
+2
+3
+2
+2
+3

Ik ben hier blij mee. Ik heb geprobeerd me voor 200% in te zetten en zoveel
mogelijk mijn best te doen. Ik zie nu dus ook dat mijn groepje dus ook heeft
gemerkt dat ik hard bezig ben geweest en dat ik meer heb gedaan als dat ik
gehaald heb.
Cijfer van de gehele periode (vrolijk zijn)
Jan
Adriana

Cijfer
7.5
8

Cas
Sjoerd
Ik

5
7
8

Hier ben ik ook erg blij mee. Het cijfer van Cas tel ik niet mee. Cas heeft mij dit
cijfer gegeven omdat hij het vervelend vond dat ik soms boos op hem was. Ik was
boos op hem omdat hij zijn dingen nooit op tijd inlevert, hij nog 1 kans had op
zichzelf te bewijzen en vervolgens weer niks heeft gedaan. De helft van de tijd is
hij er niet ( niemand uit de klas weet wie hij is) maar toch vind hij het vervelend
dat ik aan het einde soms zo fel was. Ik heb aan het begin van de periode
geprobeerd rustig te vragen of hij het op wou sturen en als dit niet gebeurt was
rustig te reageren dat ik het erg vervelend vond. De rest van mijn groepje heeft
ook tegen Cas verteld dat zij het er niet mee eens zijn. Toch is het wel iets waar ik
van kan leren omdat Cas het toch wel een beetje vervelend heeft gevonden.