Вы находитесь на странице: 1из 17

I III 5

..

2015
2

..
.

, 2015. - 16 .

..
- ,
..

,

, ,
,
.
,
.

,
, ,

.
,
, :
,
, ,
.

.

,
,

.
,


. -
, :

,
.
:
1. ,

,
;
2. ,
,
;
3.
. ,
,
.

.

,
,
5

,
.
,
,
,
, ,

.
- ,

.

1.
,
.
2.
,
.
3.
.

4.

.
5.;


.
.


,
.

(),
.
. ,
,
,
.

( ),
.

.

.
8 .
: .
: .
: -
.
: .
: , .
.
1. (12). , ,
,
.
, ,
, 4.
, ,
,
, ,

, .
2. (30). , ,
.

. ,
.

:
8

. 25;

.
,
.
3. (3 .).

.
, , .
.
.
.
.
8
: (),
- .
:
, -

.

,
-
.
(
9

).
: , ,

.
, 2
,
.
,
,

.

.
,
, , ,
.


,
.

-,
-.

10

,
.

12.,
30., 3.
.
20.,
10,
8, 1-2
3-5 .
,
,
. ,
, ,
, , ,
.
,
.
.
,
.
,

.
.

.

,

11

.

,

.

.
.

,
,
.

. ,

. ,


.

,

,
.

, ,
.

,
12

, ,
.

, , ,
23
, .
,
, ,
..
,
.

.

.

.
, ,
, (
)

. ,
, , ,
, .

13


,
.

.
-
, , ,

.
,

.

, .


,


.


,
, ,
, ,
.
,
,
14


.
,

,

.


,
.


,
. ,

,
-
.

,
.
, ,
,

,
.
15


1. , .. :
, , ./
, .
: , 2006. - 528. - (
) 796 75.1
-2
2. :
/..
.. .. ..
. : . , 2003. - 184.
61 74.200.55 -3
3. ..
/
. : Academia, 2001. - 312. ( ) 96 75.373 -4
4. , .. -

/ ,
.
: , 2005. - 272. - (
) 796 75.1
-2
5. , .. -

/ ,
.
: , 2002. - 264. - (
) 796 75.173-1
6. , ..
" "/
16

, .
: , 2006. - 272. - (
) 796 75.1
-2
7. , .. -

/ . : ,
2005. - 276. 65.9 796 -2
8.
http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-ipedagogika/library/2012/04/28/individualnyy-podkhodna-urokakh-fizicheskoy

17