You are on page 1of 3

AMPUTACIJA I AMPUTACIJSKI BATALJCI

Prof. dr. B. Ljubi

Definicija:

Amputacija: Uklanjanje dijela uda u kotanom podruju

Egzartikulacija Uklanjanje dijela uda u podruju zgloba

UZROCI AMPUTACIJE

U 2/3 sluajeva se odstranjuje donji ud

Trauma, Opekotine, Smrzotine, Ujed

Neoplazme(kod adolescenata)

Kongenitalne malformacije(kod male djece)

AMPUTACIJE STOPALA

prema nivou amputacije mogu biti:

Syme

iznad skonog zgloba

Chopart

Bona-Jeger

Lisfranc

Transmetatarzalna

AMPUTACIJE NA RUCI

preferiraju se mioplastine amputacije (presjeeni miii se prevlae preko kosti i zaivaju)

AMPUTACIJE NA NOZI

to dui bataljak

Amputacije u visini zgloba-kompliciraju protetiku

Vrste amputacija/bataljaka

A per primam

B giljotinska

Amputacija-KOMPLIKACIJE

Primarne na bataljku: krvarenje, infekcija, nekroza, dehiscencija

Sekundarne na bataljku: edem i cijanoza, koni vorii, osteomijelitis, folikulitis i furunkuloza, neurinom, egzostoze,
kontaktni dermatitis, kontrakture

Fantomska bol

Psihike promjene(depresija, tjeskoba, rezignacija, egzistencijalna zabrinutost)