You are on page 1of 2

KRITERIJUMI ZA ODREIVANJE POSLEDICA

Rang

Ozbiljnos
t
posledice
Velika

Opis posledica u sluaju pojave dogaaja-odstupanja


- Pojava odstupanja moe dovesti do prekida vanih operativnih funkcija na dui vremenski
period.
-Neizbene su tube od strane korisnika, a mogu se oekivati i ozbiljne sankcije od strane
drave. Moe doi do privremnog prestanka rada organizacije.
-Pored neposrednih finansijskih gubitaka, oekuje se trajni gubitak korisnika i pozicije na
tritu.
-Znaajni trokovi i resursi su neophodni za otklanjanje tete.
-Trajno unitavanje ivotne sredine na uoj lokaciji sa mogunou proirenja kontaminacije
putem emisije u vazduh, vodu ili zemlju. Mogu se oekivati tube i sankcije od strane drave i
lo publicitet.
-Znaajno naruavanje zdravlja zaposlenih koje je nemogue nadoknaditi (trajna
nemogunost obavljanja radnih aktivnosti). Mogu se oekivati tube od strane zaposlenih i lo
publicitet.
- U sluaju dogaaja dolazi do prekida i gubitka komunikacionih kanala i veza na dui
vremenski period.
-Dolazi do velikog ugroavanja bezbednosti podataka i usluga.

***Ozbiljno naruavanje uslova definisanim SLA


-Pojava odstupanja dovodi do kratkotrajnog prekida operativnih funkcija i kanjenja u
realizaciji ugovora.
-Oekuju se finansijski gubici uz opravdane albe korisnika.
-Pojava odstupanja dovodi do skrivene mane na proizvodu / pruenoj usluzi, to dovodi do
reklamacija u garantnom roku i nezadovoljstva korisnika.
-Gubljenje reputacije i ugleda na tritu.

Srednja

-Pojava odstupanja dovodi do incidenta koji su vezani za zatitu ivotne sredine ije je
posledice mogue u potpunosti sanirati. Potrebno je uloiti dodatne aktivnosti da bi se, nakon
zavretka radnih aktivnosti, posledice po ivotnu sredinu u potpunosti sanirale.
-Povrede koje privremeno naruavaju radnu sposobnost, ali je mogu pun oporavak (bolovanje do 3 meseca)
-U sluaju dogaaja dolazi do prekida komunikacionih kanala i veza na kratak period
otkalnjanje u ugovornim zahtevima
-Postoji opasanost od ugroavanja bezbednosti poverljivih informacija i podataka.
-Pojava odstupanja zahteva dodatno poveanje trokova I resursa za otkalanjanje
***Naruavanje pojedinih uslova definisanim SLA
-Nema znaajan uticaj na poslovanje. Dovodi do sitnih kanjenja koja se razreavaju sa
korisnikom.
-Uticaj na ivotnu sredinu postoji samo dok traju kratkotrajne radne
aktivnosti.

Mala

-Povreda / naruavanje zdravlja koje zahteva jednostavnu I kratkotrajnu medicinsku


intervenciju (gubitak do jednog radna dana)
-Dogaaj izaziva kratkotrajne prekide komunikacionih kanala i veza koje se brzo otklanjaju.
-Ne postoji opasnost od gubljenja podataka i informacija.
***Ne ugroava uslove definisane u SLA