Вы находитесь на странице: 1из 4

UNIVERZITET U SARAJAEVU

FAKULTET POLITIKIH NAUKA

GEOPOLITIKA
PREDMET:

Kandidat:

Sarajevo, 2015.

Predmet geopolitike je prostor sa svim svojim znaajnostima, politiki prostor, ekonomija,


kao i nove tehnologije. Pored toga to se bavi prostorom ona izuava i druge dimenzije kao
to su metafiziki sadraji prostora. Geopolitika je ustvari izvidnica politike geografije, i
izuava prostor sa stanovita drave. Politika geografija izuava odnos izmeu ljudi kao i
institucija i prostora, a u historijskom smislu je to tvorevina militarizma, oruja i rata. Poznato
je da je rodno tlo geopolitike Njemaka. Naime, geopolitika primarno vodi porijeklo iz
politike geografije. Geopolitika je instrumentalizacija nauke. Kao naulna i politika
koncepcija utemeljuje se na konzervativno teoretskom uvjerenju da odreeni geografski
inioci, pogotovo teritorija, klima i drugi presudno utiu na politiku organizaciju drutva i
formiranja oblika drave.
U okviru geopolitike se pojavljuje i pojam geopolitiki stoeri. Naime, to su one drave iji je
geografski poloaj osjetljiv i ako postane ranjiv moe da izazove posljedice na ponaanje
geostratekih igraa. Specifian poloaj odreen im je ili pristupom vanim oblastima, ili to
su prepreka velikim igraima da pristupe vanim resursima.
Germanska je politika misao, u razdoblju do kraja Prvog svjetskog rata, Srednju Evropu
razumijevala kao novu dravu ili savez drava u obliku vienacionalnog carstva pod
njemakom dominacijom. U biti se radilo, iako se to energino opovrgavalo, o jednoj
agrarnoromantinoj, ekspanzionistikoj imperijalistikoj koncepciji. Srednja Evropa kao
zamisao germanskih krugova spada u drutveno - politikom smislu u krug ideja koje u svojoj
osnovi imaju predodbu drukijeg njemakog razvoja, njemaki posebni put. Pokret mladih,
pokret reformacije ivota uopte, koji se javio potkraj 19. i poetkom 20. stoljea, zagovara
ideje povratka prirodnom seoskom slobodnom nainu ivota, spojene s konstruiranom
principijelnom razlikom izmeu mladih poletnih naroda Istoka i stare iivljene civilizacije
Zapada.
Kritino znaajni geopolitiki stoeri su:
-Ukrajina,
-Azerbejdan,
-Juna Koreja,
-Turska i

-Iran.
Od ovih pet drava posljednje dvije su u okviru svojih ogranienih sposobnosti, takoer i
geostrateki aktivni. Takoer mogu sluiti i kao odbrambeni tit za neku dravu ili regiju. I
time mogu da ostvare uticaj na geostrateke igrae. Smatram da je sredite svijeta u Srbiji.
Tajno srce planete je negdje kod vas, vi ga uvate, shvatate koliko bi kotalo da ga izgubite,
krvarite, gledate u prazno, trljate zapea i uvate deio je predgovora knjige Osnovi
geopolitike Aleksandra Dugina, koja je 90-ih godina objavljena u Mosvi i prevedena na
srpski jezik. Dugin, je inae utemeljiva savremene ruske kole geopolitike,magistar filozofije
i publicista, svojevremeno i savjetnik predsjednika Dravne dume, rektor Novog
univerziteta u Moskvi i da ne nabrajam. Vrlo je precizno, kao svaki sjajni strateg, predvidio
brojna zbivanja u ovjeanstvu ameriku dominaciju, hegemoniju, teorijski podijelivi geo strategijski prostor u svijetu na atlantistiki (SAD) i evroazijski, koji bi trebalo da predvodi
Rusija. Govori o sadanjoj situaciji u Rusiji i njenoj ulozi u svijetu i injenici da je Kosmet ne
samo srpski problem, ve veliko iskuenje, ispit pred Rusijom. Ako ga savlada, tvrdi Dugin,
Rusija e spasiti i sebe!
Kritika geopolitika pojavljuje se 1980 - godina

u vezi sa izuavanjem spoljne politike

kroz analize i diskurse. Geopolitike predstave se razmatraju u vezi sa konkretnim


problemom, sam objekt istraivanja su

znanja

i diskursi

geografskim

crtama

meunarodnih odnosa a ne same geografske datosti. U historijskom pogledu geopolitikih


tradicija pominje se pojam ameriki vertigo koji oznaava geopolitike sporove oko
spoljne politike SAD-a i njene uloge u meunarodnim odnosima. Toal analizira sljedee
periode s razliitim geopolitikim diskursima: imperijalna geopolitika, geopolitika hladnog
rata, savremena geopolitika novog svjetskog poretka i ekoloka geopolitika. Euroazijski
geopolitiki model svijeta se svodi na Mekinderovu emu suprotnosti izmeu kopnenih i
pomorskih sila u koju se uklapaju i suprotnosti kultura
Zjuganovu historisku ulogu Rusije treba da bude zatita istoka.

na

relaciji

istok-zapad. Po