Вы находитесь на странице: 1из 61

thi trc nghim

Kinh t v m
240 cu c p n

KINH V M
Cu 1 : GDP danh ngha nm 1997 l 6000 t . GDP danh ngha nm 1998 l 6500 t .
Ch s gi nm 1997 l 120. Ch s gi nm 1998 l 125 . T l tng trng nm 1998 l :
a. 8,33 %
b. 4%
c. 4,5%
d. 10%
Cu 2 : Khi nn kinh t ang c lm pht cao nn:
a. Gim lng cung tin , tng li sut
b. Gim chi ngn sch v tng thu
c. a v b u ng
d. a v b u sai
Cu 3 : Cho bit t l tin mt so vi tin gi ngn hng l 60% , t l d tr ngn hng
so vi tin gi ngn hng l 20% . Ngn hng trung ng bn ra 5 t ng tri phiu s
lm cho khi tin t :
a. Tng thm 5 t ng
b. Gim bt 5 t ng
c. Gim bt 10 t ng
d. Tng thm 10 t ng
Cu 4 : Sn phm trung gian v sn phm cui cng khc nhau :
a. Mc ch s dng
b. Thi gian tiu th
c. bn trong qu trnh s dng
d. C 3 cu u ng
Cu 5 : Ngn hng trung ng c th lm thay i cung ni t bng cch :
a. Mua hoc bn tri phiu chnh ph
b. Mua hoc bn ngoi t
c. a v b u ng
d. a v b u sai
Cu 6 : Thnh phn no sau y thuc lc lng lao ng
a. Hc sinh trng trung hc chuyn nghip
b. Ngi ni tr
c. B i xut ng
d. Sinh vin nm cui
Cu 7 : Nhng hot ng no sau y ca ngn hng trung ng s lm tng c s tin t
( tin mnh ) :
a. Bn ngoi t trn th trng ngoi hi
b. Cho cc ngn hng thng mi vay
c. H t l d tr bt buc vi cc ngn hng thng mi
d. Tng li sut chit khu
Cu 8 : Nhng yu t no sau y c th dn n thm ht cn cn mu dch ( cn cn
thng mi ) ca 1 nc :
a. ng ni t xung gi so vi ngoi t
b. S gia tng u t trp tip nc ngoi
c. Thu nhp ca cc nc i tc mu dch ch yu tng
d. C 3 u sai

Cu 9 : Nhng yu t no sau y c nh hng n tng cung di hn :


a. Thu nhp quc gia tng
b. Xut khu tng
c. Tin lng tng
d. i mi cng ngh
Cu 10 : Nhng trng hp no sau y c th to ra p lc lm pht :
a. Cn cn thanh ton thng d trong 1 thi gian di :
b. Gi ca cc nguyn liu nhp khu ch yu gia tng nhiu
c. Mt phn ln cc thm ht ngn sch c ti tr bi ngn hng trung ng
d. C 3 cu u ng
Cu 11 : GDP thc v GDP danh ngha ca mt nm bng nhau nu :
a. T l lm pht ca nm hin hnh bng t l lm pht ca nm trc
b. T l lm pht ca nm hin hnh bng t l lm pht ca nm gc
c. Ch s gi ca nm hin hnh bng ch s gi ca nm trc
d. Ch s gi ca nm hin hnh bng ch s gi ca nm gc
Cu 12 : Nu ngn hng trung ng gim t l d tr bt buc v tng li sut chit khu
th khi tin t s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng i
d. Khng th kt lun
Cu 13 : Trn th , trc ngang ghi sn lng quc gia , trc ng ghi mc gi chung ,
ng tng cu , AD dch chuyn sang phi khi:
a. Nhp khu v xut khu tng
b. Chnh ph tng chi tiu cho quc phng
c. Chnh ph ct gim cc khon tr cp v gim thu
d. C 3 cu u ng
Cu 14: Trn th trc ngang ghi sn lng quc gia , trc ng ghe mc gi chung,
ng tng cung AS dch chuyn khi :
a. Mc gi chung thay i
b. Chnh ph thay i cc khon chi ngn sch
c. Thu nhp quc gia thay i
d. Cng ngh sn xut c nhng thay i ng k
Cu 15 : Trong c ch t gi hi oi th ni hon ton
a. D tr ngoi t ca quc gia thay i ty theo din bin trn th trng ngoi hi
b. D tr ngoi t ca quc gia tng khi t gi hi oi gim
c. D tr ngoi t ca quc gia khng thay i , bt lun din bin trn th trng
ngoi hi
d. D tr ngoi t ca quc gia gim khi t gi hi oi tng
Cu 16 : Nu t gi hi oi danh ngha khng thay i ng k , tc tng gi trong
nc nhanh hn gi th gii , sc cnh tranh ca hng ha trong nc s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th kt lun

Cu 17 : Khi u t nc ngoi vo Vit nam tng , nu cc yu khc khng i , Vit


nam s
a. Thng d hoc gim thm ht cn cn thanh ton
b. Tng xut khu rng
c. Tng thu nhp rng t ti sn nc ngoi
d. C 3 cu u ng
Cu 18 : Nu cc yu t khc khng i , li sut tng th sn lng cn bng s l :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th thay i
Cu 19 : Nn kinh t ang mc ton dng . Gi s li sut , gi c v t gi hi oi
khng i , nu chnh ph gim chi tiu v gim thu mt lng bng nhau , trng thi
cu nn kinh t s thay i :
a. T suy thoi sang lm pht
b. T suy thoi sang n nh
c. T n nh sang lm pht
d. T n nh sang suy thoi
Cu 20 : Tc ng ngn hn ca chnh sch ni lng tin t ( m rng tin t ) trong nn
kinh t m vi c ch t gi hi oi linh hot ( th ni ) l :
a. Sn lng tng
b. Thng d hoc gim thm ht thng mi
c. ng ni t gim gi
d. C 3 cu u ng
Cu 21 : i vi mt nc c cn cn thanh ton thm ht , vic thu ht vn u t nc
ngoi gp phn ci thin cn cn thanh ton nh :
a. Ti khon vn thng d hoc gim thm ht
b. Ti khon vng lai thng d hoc gim thm ht
c. Xut khu rng thng d hoc gim thm ht
d. Ngn sch chnh ph thng d hoc gim thm ht
Cu 22 : Mt nn kinh t trong trng thi ton dng nhn cng c ngha l :
a. Khng cn lm pht nhng c th cn tht nghip
b. Khng cn tht nghip nhng c th cn lm pht
c. Khng cn tht nghip v khng cn lm pht
d. Vn cn t l lm pht v t l tht nghip nht nh
Cu 23 : Trong c ch t gi hi oi c nh , mun lm trit tiu lng d cung ngoi
t , ngn hng trung ng phi :
a. Dng ngoi t mua ni t
b. Dng ni t mua ngoi t
c. Khng can thip vo th trng ngoi hi
d. C 3 cu u sai
Cu 24 : T gi hi oi thay i s nh hng n :
a. Cn cn thng mi
b. Cn cn thanh ton
c. Sn lng quc gia
d. C 3 cu u ng

Cu 25 : Theo l thuyt ca Keynes , nhng chnh sch no sau y thch hp nht nhm
gim t l tht nghip
a. Gim thu v gia tng s mua hng ha ca chnh ph
b. Tng thu v gim s mua hng ha ca chnh ph
c. Tng thu thu nhp v tng s mua hng ha ca chnh ph
d. Ph gi , gim thu , v gim s m hng ha ca chnh ph
Cu 26 : GDP danh ngha l 4000 t vo nm 1 v 4400 t vo nm 2 . Nu chn nm 1
l nm c s ( nm gc ) th :
a. Ch s gi chung l 110
b. Gi gia tng bnh qun l 10% mi nm
c. GDP thc khng i
d. C 3 cu u sai
Cu 27 : Nu lm pht thc t cao hn lm pht d on
a. Ngi vay tin s c li
b. Ngi cho vay s c li
c. C ngi cho vay v ngi i vay u b thit
d. C ngi cho vay v ngi i vay u c li , cn chnh ph b thit
Cu 28 : Hm s tiu dng : C = 20 + 0,9Y ( Y l thu nhp) . Tit kim (S) mc thu
nhp kh dng 100 l :
a. S = 10
b. S = 0
c. S = -10
d. Khng th tnh c
Cu 29 : Tc ng ht ra ( cn gi l tc ng ln t) ca chnh sch ti chnh (
chnh sch l ti kha) l do :
a. Tng chi tiu ca chnh ph lm gim li sut , dn ti tng u t , lm tng hiu
lc kch thch tng cu
b. Tng chi tiu ca chnh ph lm tng li sut , dn ti gim u t , lm gim hiu
lc kch thch tng cu
c. Gim chi tiu ca chnh ph lm tng li sut , dn ti gm u t, lm gim hiu
lc kch thch tng cu
d. Gim chi tiu ca chnh ph lm gim li sut , dn ti tng u t, lm tng hiu
lc kch thch tng cu
Cu 30 : Mt chnh sch kiu hi khuyn khch ngi Vit Nam nh c nc ngoi
gi tin v cho thn nhn trong nc c tc dng trc tip :
a. Lm tng GDP ca Vit Nam
b. Lm cho ng tin VN gim gi so vi ngoi t
c. Lm tng d tr ngoi t ca VN
d. C 3 cu u ng
Cu 31 : Theo l thuyt xc nh sn lng ( c minh ha bng th c ng 45o),
nu tng chi tiu theo k hoch ( tng cu d kin ) ln hn GDP thc ( hoc sn lng )
th :
a. Cc doanh nghip s gim sn lng gii phng thng d tn kho so vi mc
tn kho d kin
b. Cc doanh nghip se tng hoc gim sn lng ty theo tnh hnh tn kho thc t
t hn hay nhiu hn mc tn kho d kin

c. Cc doanh nghip s khng thay i sn lng v tn kho thc t bng mc tn


kho d kin
d. Cc doanh nghip s tng sn lng b sung tn kho cho mc tn kho d
kin
Cu 32 : M rng tin t ( hoc ni lng tin t )
a. L mt chnh sch do NHTW thc hin kch cu bng cch gim thu , tng
tr cp x hi , hoc tng chi tiu ngn sch
b. L mt chnh sch do NHTW thc hin kch cu bng cch tng li sut chit
khu , tng t l d tr bt buc , hoc bn ra chng khon nh nc .
c. L mt chnh sch do NHTW thc hin kch cu bng cch h li sut chit
khu , gim t l d tr bt buc , hoc mua cc chng khon nh nc
d. L mt chnh sch do NHTW thc hin kch cu bng cch pht hnh tri
phiu chnh ph
Cu 33 : Sn lng tim nng ( sn lng ton dng ) l mc sn lng :
a. M ti nu tng tng cu th lm pht s tng nhanh
b. M ti nn kinh t c t l tht nghip thp nht
c. Ti a ca nn kinh t
d. C 3 cu u ng
Cu 34 : Trong mt nn kinh t gi nh ng ca v khng c chnh ph . Cho bit mi
quan h gia tiu dng v u t vi thu nhp quc gia nh sau :
Thu nhp quc gia
Tiu dng d kin
u t d kin
100.000
110.000
20.000
120.000
120.000
20.000
140.000
130.000
20.000
160.000
140.000
20.000
180.000
150.000
20.000
Khuynh hng tiu dng bin (MPC) khuynh hng tit kim bin (MPS) v thu nhp
cn bng ( Y ) l :
a. MPC = 0,7 ; MPS = 0,3 ; Y = 120.000
b. MPC = 7 ; MPS = 3 ; Y = 140.000
c. MPC = 5 ; MPS = 5 ; Y = 180.000
d. MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000
Cu 35 : Chnh sch ti chnh l mt cng c iu hnh kinh t v m v :
a. S thay i thu v chi tiu ngn sch ca chnh ph c tc ng n mc gi ,
mc GDP v mc nhn dng
b. Vic y mnh c phn ha cc doanh nghip nh nc v pht hnh c phiu l
cn thit tng trng kinh t
c. S thay i li sut tn phiu kho bc c tc ng n mc huy ng vn ti tr
cho bi chi ngn sch ca chnh ph
d. Vic iu chnh lng pht hnh tn phiu kho bc v cng tri quc gia c vai tr
quan trng trong vic n nh kinh t
Cu 36 : Tnh theo chi tiu ( Tnh theo lung sn phm ) th GDP l tng cng ca :
a. Tiu dng , u t , chi tiu ca chnh ph mua sn phm v dch v, xut khu
rng
b. Tiu dng , u t , chi tiu ca chnh ph mua sn phm v dch v , xut
khu

c. Tiu dng , u t , chi chuyn nhng ca chnh ph , xut khu rng


d. Tiu dng , u t , chi chuyn nhng ca chnh ph , xut khu
Cu 37 : Tnh theo thu nhp ( tnh theo lung thu nhp ) th GDP l tng cng ca :
a. Tin lng , tin li , tin thu , li nhun
b. Tin lng tr cp ca chnh ph , tin li , li nhun
c. Tin lng , tr cp ca chnh ph , tin thu , li nhun
d. Tin lng , tr cp ca chnh ph , tin li , tin thu
Dng cc d liu sau y tr li cc cu 38,39,40 :
Trong mt nn kinh t gi nh gi c ,li sut , v t gi hi oi khng i , Trong nm
19 ,cho bit hm s tiu dng C = 0,75 Yd + 400 ( Yd l thu nhp kh dng) ; hm s
thu Tx = 0,2Y + 400 ( Y l thu nhp hoc GDP ) ; hm s nhp khu M = 0,1Y + 400 ;
chi chuyn nhng ( d kin) ca chnh ph Tr = 200 ; chi tiu ca chnh ph mua sn
phm dch v ( d kin) G = 1000 ; u t ( d kin) I = 750 ; xut khu ( d kin) X =
400
Cu 38 : Thu nhp cn bng ca nn kinh t ny l :
a. 2000
b. 3000
c. 4000
d. 5000
Cu 39 : S nhn chi tiu d nh ( s nhn tng cu ) ca nn kinh t ny l :
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
Cu 40 : Nu chnh ph gim thu 100 , thu nhp cn bng s tng thm :
a. 100
b. 150
c. 200
d. 250
S 2 :
Cu 41 : ng LM dch chuyn khi cc yu t sau thay i
a. Thu
b. Cung tin

c. Li sut
d. Yu t khc
Cu 42 : Nu chnh ph tng chi tiu u t vo cc cng trnh cng cng bng ton b
ngun tin bn tri phiu ca chnh ph trn th trng : Kt qu l
a. Sn lng v li sut u tng
b. Sn lng tng , li sut khng i
c. Sn lng gim , li sut gim
d. Sn lng gim , li sut tng
Cu 43 : ngha thnh lp ng IS l phn nh s tc ng ca :
a. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng tin t
b. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng hng ha
c. Sn lng vo mc li sut cn bng th trng tin t
d. Sn lng vo mc li sut cn bng trn th trng hng ha
Cu 44 : ngha thnh lp ng LM l phn nh s tc ng ca :
a. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng tin t
b. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng hng ha
c. Sn lng vo mc li sut cn bng th trng tin t
d. Sn lng vo mc li sut cn bng trn th trng hng ha
Cu 45 : thc hin kch cu , chnh sch no sau y hiu qu nht :
a. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW tng d tr bt buc i vi HTM
b. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW mua chng khon chnh ph trn th
trng m
c. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW gim li sut chit khu i vi NHTM
d. Chnh ph tng chi , gim thi , NHTW bn chng khon chnh ph trn th trng
m
* Gi thit sau cho cu 6 v cu 7
Kinh t ng , gi s gi c , li sut , t gi hi oi khng i , ta c cc hm d kin
sau :
C = 200 + 0,8Yd
I = 150 40i
G = 700
T = 100 + 0,2Y
M
S = 1500
DM = 800 + 0,3Y 35i
Cu 46 : Phng trnh ng v LM s l :
a. IS
:
i
=
-20 + 0,0086Y
LM
:
Y
=
2695 111i
b. IS
:
Y
=
2695 111i
LM
:
i
=
- 20 +0,0086Y
c. IS
:
i
=
300 0,32Y
LM
:
Y
=
29 + 120i
d. S khc
Cu 47 : Th trng hng ha v tin t s cn bng ti mc sn lng v li sut
a. Y = 2514 t v i = 1,62%
b. Y = 914 t
v i = 7,37%
c. Y = 243 t
v i = 2,2%
d. S khc
Cu 48 : Trong iu kin gi nh cc yu t khng i , mt s ct gim chi tiu hng
ha v dch v ca chnh ph s :

a. Dch chuyn ng IS sang phi


b. Dich chuyn ng IS sang tri
c. Dch chuyn ng IS sang tri v ng LM sang phi
d. Dch chuyn ng LM sang tri v ng IS sang phi
Cu 49 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng thu :
a. Sn lng tng , li sut gim , u t t nhn tng
b. Sn lng tng , li sut tng , u t ngn hng gim
c. Sn lng gim , li sut tng , u t t nhn gim
d. Sn lng gim , li sut gim , u t t nhn gim
Cu 50 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng chi tiu :
a. Sn lng tng , li sut c th gim , hoc tng hoc khng i
b. Sn lng c th gim , hoc tng hoc khng i , li sut tng , u t t nhn
gim
c. Sn lng tng , li sut tng , u t t nhn gim v chnh sch ti kha lun tc
ng mnh hn chnh sch tin t
d. Khng th kt lun
Cu 51 : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi :
a. S cn bng trn th trng tin t , nhng tng cu cung phi vt qu khi
thiu ht hng ha
b. Tng thu nhp phi bng vi tng chi tiu , nhng cu tin phi vt qua trnh
lm pht
c. S cn bng c lp ca c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
d. S cn bng ng thi c c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
Cu 52: Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM , t s
cn bng chung :
a. Sn lng s tng v li sut gim
b. Sn lng s tng v li sut tng
c. Sn lng s gim v li sut gim
d. Sn lng s gim v li sut tng
Cu 53 : Gi s do d kin v tng lai tt p nn tiu dng ca dn chng gia tng khi
:
a. IS dch sang phi , sn lng tng , li sut tng
b. IS dch sang tri , sn lng gim , li sut gim
c. LM dch sang phi , sn lng tng , li sut gim
d. LM dch sang tri , sn lng gim , li sut tng
Cu 54 : Khi nn kinh t nm pha phi ca ng LM :
a. Th trng hng ha c cu vt qu , th trng tin t c cung vt qu
b. Th trng hng ha v th trng tin t u c cu vt qu
c. Th trng hng ha c cung vt qu , thi trng tin t c cu vt qu
d. Thi trng hng ha v th trng tin t u c cung vt qu
Cu 55 : Trn ng LM :
a. Sn lng lun cn bng , li sut c th cn bng , c th khng
b. Li sut lun cn bng , sn lng c th cn bng , c th khng
c. Sn lng cn bng v li sut cn bng

d. Sn lng v li sut u khng cn bng


Cu 56 : im cn bng trong m hnh IS LM th hin :
a. Tng thu nhp bng vi tng chi
b. Cung tin v cu tin bng nhau
c. a hoc b
d. a v b
Cu 57 : ng IS dc xung th hin :
a. Mi quan h nghch bin gia li sut v sn lng cn bng
b. Mi quan h nghch bin gia sn lng v li sut cn bng
c. Mi quan h nghch bim gia sn lng v li sut
d. Mi quan h nghch bin gia sn lng cn bng v li sut cn bng
Cu 58 : ng LM dc ln th hin
a. Khi sn lng tng th li sut tng
b. Khi li sut tng th sn lng tng
c. Khi sn lng tng th li sut cn bng tng
d. Khi li sut tng th sn lng cn bng tng
Cu 59 : Trong m hnh IS LM , khi chnh ph tng chi tiu u t v NHTW tng li
sut chit khu
a. Li sut tng , sn lng gim
b. Li sut gim , sn lng tng
c. Sn lng tng , li sut khng th xc nh r v cn ty
d. Li sut tng , sn lng khng th xc nh r v cn ty
Cu 60 : Nghch l ca tit kim khng cn ng khi :
a. Tng tit kim v dng tin tng u t
b. Tng tit kim v dng tin mua cng tri
c. Tng tit kim v dng tin gi ngn hng
d. Tt c cc cu trn u ng
Cu 61 : S nhn tng cu l mt h s
a. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i mt n v
b. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i lng ban u mt n
v
c. Phn nh s thay i ca tng cu khi sn lng thay i mt n v
d. Tt c cc cu u sai
Cu 62 : Ti im cn bng sn lng
a. Gi tr hng tn kho bng 0
b. Gi tr hng tn kho ngoi d kin bng 0
c. Tng cung bng tng cu ti sn lng tim nng
d. Sn lng bng chi tiu thc t cu dn chng
Cu 63 : Nu sn lng thc t thp hn sn lng cn bng nhng vic ngoi d kin
no c th xy ra.
a. Sn lng thc t thp hn chi tiu d kin
b. Hng tn khi ngoi d kin l s m
c. Sn lng thc t s tng dn
d. Cc cu trn u ng
Cu 64 : Trong m hnh s nhn , nu mi ngi gia tng tit kim th
a. Sn lng tng

b. Sn lng gim
c. Sn lng khng i
d. Cc kh nng c th xy ra
Cu 65 : Khuynh hng tiu dng bin l :
a. Phn thu nhp kh dng tng thm khi sn lng tng thm 1 n v
b. Phn tiu dng gim khi thu nhp kh dng gim 1 n v
c. Phn tiu dng tng khi thu nhp kh dng tng 1 n v
d. Cu b v c ng
Cu 66 : Tit kim l
a. Phn cn li ca thu nhp sau khi tiu dng
b. Phn cn li ca thu nhp kh dng sau khi tiu dng
c. Phn tin h gia nh gi vo ngn hng
d. Cc cu trn u ng
Cu 67 : Nu li sut tng th sn lng cn bng trn th trng hng ha s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th tit kim
Cu 68 : Tiu dng ca cc h gia nh ph thuc ch yu vo :
a. Thu nhp kh dng
b. Thu nhp d tnh
c. Li sut
d. Cc cu trn u ng
Cu 69 : Khi tiu dng bin thep thu nhp kh dng l 0.6 ngha l :
a. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s tng ( gim) 0,6 ng
b. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s gim (tng) 0,6 ng
c. Khi thu nhp tng ( gim ) 0,6 ng thi thu nhp kh dng s tng ( gim ) 1 ng
d. Cc cu trn u sai
Cu 70 : Chnh ph tng tr cp x hi 8 t ng , bit thu bin theo thu nhp l 0,2 tiu
dng bin theo thu nhp kh dng 0,9 u t l hng s . Hi lng tr cp lm cho
: thm ht ngn sch thay i nh th no ?
a. Tng 8 t
b. Gim 8 t
c. Tng 1,6 t
d. Khng th kt lun
Cu 71 : Khon chi no sau y khng phi l chi chuyn nhng ?
a. Tin li m chnh ph chi tr cho tri phiu chnh ph n hn
b. Chi mua v kh , n dc
c. Tin cho hc bng cho sinh vin , hc sinh gii
d. Cu a v cu b ng
Cu 72 : Ngn sch chnh ph thng d khi :
a. Thu ln hn chi tiu ca chnh ph cho hng ha v dch v
b. Thu nh hn chi tiu cu chnh ph
c. Tng thu ngn sch nh hn tng chi ngn sch
d. Tng thu ngn sch ln hn tng chi ngn sch
Cu 73: Xut pht t im cn bng gia tng xut khu s :

a. Dn n cn bng thng mi
b. To ra tit kim u t trong nc
c. To ra u t thc hin tit kim
d. Dn n s cn bng sn lng
Cu 74 : Khi nn kinh t c mc sn lng thc t Yt thp hn sn lng tim nng Yp ,
iu tit nn kinh t , chnh ph nn :
a. Tng chi ngn sch v tng thu
b. Tng chi ngn sch va gim thu
c. Gim chi ngn sch v tng thu
d. Gim chi ngn sch v gim thu
Cu 75 : Nhng nhn t n nh t ng ca nn kinh t l :
a. T gi hi oi
b. Li sut v sn lng cung ng
c. Thu thu nhp ly tin v tr cp tht nghip
d. Thu thu nhp v tr cp
Cu 76 : im khc nhau gia s nhn ca thu v s nhn tr cp l :
a. S nhn ca thu lun lun nh hn s nhn ca tr cp
b. S nhn ca thu th m , s nhn ca tr cp th dng
c. S nhn ca thu th dng , s nhn ca tr cp th m
d. Khng c cu no ng
Cu 77 : Nu cn cn thng mi thng d , khi :
a. Gi tr hng ha nhp khu ln hn xut khu
b. Gi tr hng ha xut khu ln hn nhp khu
c. Gi tr hng ha xut khu v nhp khu thay i
d. Gi tr hng ha xut khu v nhp khu bng nhau v thay i nh nhau
Cu 78 : Ct gim cc khon chi ngn sch ca chnh ph l 1 trong nhng bin php
a. Gim t l thp nghip
b. Hn ch lm pht
c. Tng u t cho gio dc
d. Gim thu
Cu 79 : Chnh sch ti kha l 1 cng c iu hnh kinh t v m v :
a. Vic iu chnh lng pht hnh tn phiu kho bc v li sut c vai tr quan
trng trong vic n nh kinh t
b. S thay i lng cung tin s tc ng n li sut , u t v mc dn dng
c. S thay i thu v chi tiu ngn sch ca chnh ph c tc ng n mc gi ,
mc sn lng v mc nhn dng
d. S thay i li sut tn phiu kho bc c tc ng n mc huy ng vn ti tr
cho bi chi ngn sch ca chnh ph
Cu 80 : Nu t gi hi oi thc t cao hn t gi hi oi danh ngha c ngha l :
a. Ni t c nh gi qu cao , sc cnh tranh ca hng ha trong nc trn th
trng th gii cao
b. Ni t c nh qu cao , sc cnh tranh ca hng ha trong nc trn th
trng th gii thp
c. Ni t c nh gi thp , sc cnh tranh ca hng ha trong nc cao
d. Ni t c nh gi thp , sc cnh tranh ca hng ha trong nc thp

Cu 81 : Tnh trng kh khn hin nay trong vic tha mn nhu cu ca ci vt cht cho
x hi chng t rng
a. C s gii hn ca ci t c mc ch l tha mn nhng nhu cu c gii
hn ca x hi
b. Do ngun ti nguyn khan him khng th tha mn ton b nhu cu ca x hi
c. C s la chn khng quan trng trong kinh t hc
d. Khng c nhu cu no ng
Cu 82 : Yu t no sau y nh hng n tng cung ngn hn
a. Ngun nhn lc
b. Cng ngh
c. Tin lng danh ngha
d. Pht hin cc loi ti nguyn mi
Cu 83 : Cc nh kinh t phi tnh c GDP theo yu t sn xut l trnh GDP theo gi
th trng gi to do :
a. Gi tng
b. Thu tng
c. Chi ph tng
d. Sn lng tng
Cu 84 : Dng t l tng ca GDP thc phn nh tng trng kinh t v :
a. loi c yu t lm pht qua cc nm
b. Tnh theo sn lng ca nm hin hnh
c. Tnh theo gi hin hnh
d. Cc cu trn u sai
Cu 85 : thc hin kch cu , chnh sch no sau y hiu qu nht :
a. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW tng d tr bt buc i vi HTM
b. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW mua chng khon chnh ph trn th
trng m
c. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW gim li sut chit khu i vi NHTM
d. Chnh ph tng chi , gim thi , NHTW bn chng khon chnh ph trn th trng
m
Cu 86 : Trong c ch t gi hi oi th ni hon ton
a. D tr ngoi t ca quc gia thay i ty theo din bin trn th trng ngoi hi
b. D tr ngoi t ca quc gia tng khi t gi hi oi gim
c. D tr ngoi t ca quc gia khng thay i , bt lun din bin trn th trng
ngoi hi
d. D tr ngoi t ca quc gia gim khi t gi hi oi tng
Cu 87 : Nu t gi hi oi danh ngha khng thay i ng k , tc tng gi trong
nc nhanh hn gi th gii , sc cnh tranh ca hng ha trong nc s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th kt lun
Cu 88 : Trong iu kin gi nh cc yu t khng i , mt s ct gim chi tiu hng
ha v dch v ca chnh ph s :
a. Dch chuyn ng IS sang phi
b. Dich chuyn ng IS sang tri

c. Dch chuyn ng IS sang tri v ng LM sang phi


d. Dch chuyn ng LM sang tri v ng IS sang phi
Cu 89 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng thu :
a. Sn lng tng , li sut gim , u t t nhn tng
b. Sn lng tng , li sut tng , u t ngn hng gim
c. Sn lng gim , li sut tng , u t t nhn gim
d. Sn lng gim , li sut gim , u t t nhn gim
Cu 90 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng chi tiu :
a. Sn lng tng , li sut c th gim , hoc tng hoc khng i
b. Sn lng c th gim , hoc tng hoc khng i , li sut tng , u t t nhn
gim
c. Sn lng tng , li sut tng , u t t nhn gim v chnh sch ti kha lun tc
ng mnh hn chnh sch tin t
d. Khng th kt lun
Cu 91 : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi :
a. S cn bng trn th trng tin t , nhng tng cu cung phi vt qu khi
thiu ht hng ha
b. Tng thu nhp phi bng vi tng chi tiu , nhng cu tin phi vt qua trnh
lm pht
c. S cn bng c lp ca c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
d. S cn bng ng thi c c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
Cu 92: Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM , t s
cn bng chung :
a. Sn lng s tng v li sut gim
b. Sn lng s tng v li sut tng
c. Sn lng s gim v li sut gim
d. Sn lng s gim v li sut tng
Cu 93 : Gi s do d kin v tng lai tt p nn tiu dng ca dn chng gia tng khi
:
a. IS dch sang phi , sn lng tng , li sut tng
b. IS dch sang tri , sn lng gim , li sut gim
c. LM dch sang phi , sn lng tng , li sut gim
d. LM dch sang tri , sn lng gim , li sut tng
Cu 94 : Khi nn kinh t nm pha phi ca ng LM :
a. Th trng hng ha c cu vt qu , th trng tin t c cung vt qu
b. Th trng hng ha v th trng tin t u c cu vt qu
c. Th trng hng ha c cung vt qu , thi trng tin t c cu vt qu
d. Thi trng hng ha v th trng tin t u c cung vt qu
Cu 95 : Trn ng LM :
a. Sn lng lun cn bng , li sut c th cn bng , c th khng
b. Li sut lun cn bng , sn lng c th cn bng , c th khng
c. Sn lng cn bng v li sut cn bng
d. Sn lng v li sut u khng cn bng
Cu 96 : im cn bng trong m hnh IS LM th hin :

a. Tng thu nhp bng vi tng chi


b. Cung tin v cu tin bng nhau
c. a hoc b
d. a v b
Cu 97 : ng IS dc xung th hin :
a. Mi quan h nghch bin gia li sut v sn lng cn bng
b. Mi quan h nghch bin gia sn lng v li sut cn bng
c. Mi quan h nghch bim gia sn lng v li sut
d. Mi quan h nghch bin gia sn lng cn bng v li sut cn bng
Cu 98 : ng LM dc ln th hin
a. Khi sn lng tng th li sut tng
b. Khi li sut tng th sn lng tng
c. Khi sn lng tng th li sut cn bng tng
d. Khi li sut tng th sn lng cn bng tng
Cu 99 : Trong m hnh IS LM , khi chnh ph tng chi tiu u t v NHTW tng li
sut chit khu
a. Li sut tng , sn lng gim
b. Li sut gim , sn lng tng
c. Sn lng tng , li sut khng th xc nh r v cn ty
d. Li sut tng , sn lng khng th xc nh r v cn ty
Cu 100 : Nghch l ca tit kim khng cn ng khi :
a. Tng tit kim v dng tin tng u t
b. Tng tit kim v dng tin mua cng tri
c. Tng tit kim v dng tin gi ngn hng
d. Tt c cc cu trn u ng
Cu 101 : S nhn tng cu l mt h s
a. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i mt n v
b. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i lng ban u mt n
v
c. Phn nh s thay i ca tng cu khi sn lng thay i mt n v
d. Tt c cc cu u sai
Cu 102 : Ti im cn bng sn lng
a. Gi tr hng tn kho bng 0
b. Gi tr hng tn kho ngoi d kin bng 0
c. Tng cung bng tng cu ti sn lng tim nng
d. Sn lng bng chi tiu thc t cu dn chng
Cu 103 : Nu sn lng thc t thp hn sn lng cn bng nhng vic ngoi d kin
no c th xy ra.
a. Sn lng thc t thp hn chi tiu d kin
b. Hng tn khi ngoi d kin l s m
c. Sn lng thc t s tng dn
d. Cc cu trn u ng
Cu 104 : Trong m hnh s nhn , nu mi ngi gia tng tit kim th
a. Sn lng tng
b. Sn lng gim
c. Sn lng khng i

d. Cc kh nng c th xy ra
Cu 105 : Khuynh hng tiu dng bin l :
a. Phn thu nhp kh dng tng thm khi sn lng tng thm 1 n v
b. Phn tiu dng gim khi thu nhp kh dng gim 1 n v
c. Phn tiu dng tng khi thu nhp kh dng tng 1 n v
d. Cu b v c ng
Cu 106 : Tit kim l
a. Phn cn li ca thu nhp sau khi tiu dng
b. Phn cn li ca thu nhp kh dng sau khi tiu dng
c. Phn tin h gia nh gi vo ngn hng
d. Cc cu trn u ng
Cu 107 : Nu li sut tng th sn lng cn bng trn th trng hng ha s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th tit kim
Cu 108 : Tiu dng ca cc h gia nh ph thuc ch yu vo :
a. Thu nhp kh dng
b. Thu nhp d tnh
c. Li sut
d. Cc cu trn u ng
Cu 109 : Khi tiu dng bin thep thu nhp kh dng l 0.6 ngha l :
a. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s tng ( gim) 0,6 ng
b. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s gim (tng) 0,6 ng
c. Khi thu nhp tng ( gim ) 0,6 ng thi thu nhp kh dng s tng ( gim ) 1 ng
d. Cc cu trn u sai
Cu 110 : Chnh ph tng tr cp x hi 8 t ng , bit thu bin theo thu nhp l 0,2
tiu dng bin theo thu nhp kh dng 0,9 u t l hng s . Hi lng tr cp lm
cho : thm ht ngn sch thay i nh th no ?
a. Tng 8 t
b. Gim 8 t
c. Tng 1,6 t
d. Khng th kt lun
Cu 111 : Khon chi no sau y khng phi l chi chuyn nhng ?
a. Tin li m chnh ph chi tr cho tri phiu chnh ph n hn
b. Chi mua v kh , n dc
c. Tin cho hc bng cho sinh vin , hc sinh gii
d. Cu a v cu b ng
Cu 112 : Ngn sch chnh ph thng d khi :
a. Thu ln hn chi tiu ca chnh ph cho hng ha v dch v
b. Thu nh hn chi tiu cu chnh ph
c. Tng thu ngn sch nh hn tng chi ngn sch
d. Tng thu ngn sch ln hn tng chi ngn sch
Cu 113: Xut pht t im cn bng gia tng xut khu s :
a. Dn n cn bng thng mi
b. To ra tit kim u t trong nc

c. To ra u t thc hin tit kim


d. Dn n s cn bng sn lng
Cu 114 : Khi nn kinh t c mc sn lng thc t Yt thp hn sn lng tim nng Yp
, iu tit nn kinh t , chnh ph nn :
a. Tng chi ngn sch v tng thu
b. Tng chi ngn sch va gim thu
c. Gim chi ngn sch v tng thu
d. Gim chi ngn sch v gim thu
Cu 115 : Nhng nhn t n nh t ng ca nn kinh t l :
a. T gi hi oi
b. Li sut v sn lng cung ng
c. Thu thu nhp ly tin v tr cp tht nghip
d. Thu thu nhp v tr cp
Cu 116 : im khc nhau gia s nhn ca thu v s nhn tr cp l :
a. S nhn ca thu lun lun nh hn s nhn ca tr cp
b. S nhn ca thu th m , s nhn ca tr cp th dng
c. S nhn ca thu th dng , s nhn ca tr cp th m
d. Khng c cu no ng
Cu 117 : Nu cn cn thng mi thng d , khi :
a. Gi tr hng ha nhp khu ln hn xut khu
b. Gi tr hng ha xut khu ln hn nhp khu
c. Gi tr hng ha xut khu v nhp khu thay i
d. Gi tr hng ha xut khu v nhp khu bng nhau v thay i nh nhau
Cu 118 : Ct gim cc khon chi ngn sch ca chnh ph l 1 trong nhng bin php
:
a. Gim t l thp nghip
b. Hn ch lm pht
c. Tng u t cho gio dc
d. Gim thu
Cu 119 : Chnh sch ti kha l 1 cng c iu hnh kinh t v m v :
a. Vic iu chnh lng pht hnh tn phiu kho bc v li sut c vai tr quan
trng trong vic n nh kinh t
b. S thay i lng cung tin s tc ng n li sut , u t v mc dn dng
c. S thay i thu v chi tiu ngn sch ca chnh ph c tc ng n mc gi ,
mc sn lng v mc nhn dng
d. S thay i li sut tn phiu kho bc c tc ng n mc huy ng vn ti tr
cho bi chi ngn sch ca chnh ph
Cu 120 : Nu t gi hi oi thc t cao hn t gi hi oi danh ngha c ngha l :
a. Ni t c nh gi qu cao , sc cnh tranh ca hng ha trong nc trn th
trng th gii cao
b. Ni t c nh qu cao , sc cnh tranh ca hng ha trong nc trn th
trng th gii thp
c. Ni t c nh gi thp , sc cnh tranh ca hng ha trong nc cao
d. Ni t c nh gi thp , sc cnh tranh ca hng ha trong nc thp
Cu 121 : nh ngha truyn thng ca kinh t hc l :
a. Vn hiu qu rt c quan tm

b. Tiu th l vn u tin ca hot ng kinh t


c. Nhng nhu cu khng th tha mn y
d. Tt c cc cu trn u ng
Cu 122 : Sn lng tim nng l mc sn lng
a. Tng ng vi t l tht nghip t nhin
b. Cao nht ca mt quc gia m khng a nn kinh t vo tnh trng lm pht cao
c. Cao nht ca mt quc gia t c
d. Cu (a) v (b) ng
Cu 123 : GDP thc v GDP danh ngha ca nm hin hnh bng nhau nu
a. T l lm pht nm hin hnh bng t l lm pht ca nm trc
b. Ch s gi nm hin hnh bng ch s gi nm trc
c. T l lm pht nm hin hnh bng t l nm gc
d. Ch s gi nm hin hnh bng ch s gi nm gc
Cu 124 : Thu nhp rng t nc ngoi l hiu s gia :
a. Xut khu v nhp khu
b. Thu nhp ca ngi nc ngoi tr thu nhp ca ngi trong nc
c. Thu nhp t cc yu t sn xut u t nc ngoi tr thu nhp t cc yu t
sn xut ca ngi nc ngoi u t trong nc
d. a v c ng
Cu 125 : Nu chnh ph tng chi tiu u t vo cc cng trnh cng cng bng ton b
ngun tin bn tri phiu ca chnh ph trn th trng : Kt qu l
a. Sn lng v li sut u tng
b. Sn lng tng , li sut khng i
c. Sn lng gim , li sut gim
d. Sn lng gim , li sut tng
Cu 126 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng thu :
a. Sn lng tng , li sut gim , u t t nhn tng
b. Sn lng tng , li sut tng , u t ngn hng gim
c. Sn lng gim , li sut tng , u t t nhn gim
d. Sn lng gim , li sut gim , u t t nhn gim
Cu 127 : Nu t gi hi oi thc t cao hn t gi hi oi danh ngha c ngha l :
a. Ni t c nh gi qu cao , sc cnh tranh ca hng ha trong nc trn th
trng th gii cao
b. Ni t c nh qu cao , sc cnh tranh ca hng ha trong nc trn th
trng th gii thp
c. Ni t c nh gi thp , sc cnh tranh ca hng ha trong nc cao
d. Ni t c nh gi thp , sc cnh tranh ca hng ha trong nc thp
* Gi thit sau cho cu 128 v cu 129
Kinh t ng , gi s gi c , li sut , t gi hi oi khng i , ta c cc hm d kin
sau :
C = 200 + 0,8Yd
I = 150 40i
G = 700
T = 100 + 0,2Y
SM = 1500
DM = 800 + 0,3Y 35i
Cu 128 : Phng trnh ng v LM s l :
a. IS
:
i
=
-20 + 0,0086Y
LM
:
Y
=
2695 111i

b. IS
:
Y
=
2695 111i
LM
:
i
=
- 20 +0,0086Y
c. IS
:
i
=
300 0,32Y
LM
:
Y
=
29 + 120i
d. S khc
Cu 129 : Th trng hng ha v tin t s cn bng ti mc sn lng v li sut
a.
Y = 2514 t v i = 1,62%
b.
Y = 914 t
v i = 7,37%
c.
Y = 243 t
v i = 2,2%
d.
S khc
Cu 130 : thc hin kch cu , chnh sch no sau y hiu qu nht :
a. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW tng d tr bt buc i vi HTM
b. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW mua chng khon chnh ph trn th
trng m
c. Chnh ph tng chi , gim thu , NHTW gim li sut chit khu i vi NHTM
d. Chnh ph tng chi , gim thi , NHTW bn chng khon chnh ph trn th trng
m
Cu 131 : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi :
a. S cn bng trn th trng tin t , nhng tng cu cung phi vt qu khi
thiu ht hng ha
b. Tng thu nhp phi bng vi tng chi tiu , nhng cu tin phi vt qua trnh
lm pht
c. S cn bng c lp ca c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
d. S cn bng ng thi c c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
Cu 132 : ngha thnh lp ng LM l phn nh s tc ng ca :
a. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng tin t
b. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng hng ha
c. Sn lng vo mc li sut cn bng th trng tin t
d. Sn lng vo mc li sut cn bng trn th trng hng ha
Cu 133: Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM , t s
cn bng chung :
a. Sn lng s tng v li sut gim
b. Sn lng s tng v li sut tng
c. Sn lng s gim v li sut gim
d. Sn lng s gim v li sut tng
Cu 134 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng chi tiu :
a. Sn lng tng , li sut c th gim , hoc tng hoc khng i
b. Sn lng c th gim , hoc tng hoc khng i , li sut tng , u t t nhn
gim
c. Sn lng tng , li sut tng , u t t nhn gim v chnh sch ti kha lun tc
ng mnh hn chnh sch tin t
d. Khng th kt lun
Cu 135 : Gi s do d kin v tng lai tt p nn tiu dng ca dn chng gia tng
khi :

a. IS dch sang phi , sn lng tng , li sut tng


b. IS dch sang tri , sn lng gim , li sut gim
c. LM dch sang phi , sn lng tng , li sut gim
d. LM dch sang tri , sn lng gim , li sut tng
Cu 136: Khi nn kinh t nm pha phi ca ng LM :
a. Th trng hng ha c cu vt qu , th trng tin t c cung vt qu
b. Th trng hng ha v th trng tin t u c cu vt qu
c. Th trng hng ha c cung vt qu , thi trng tin t c cu vt qu
d. Thi trng hng ha v th trng tin t u c cung vt qu
Cu 137 : im cn bng trong m hnh IS LM th hin :
a. Tng thu nhp bng vi tng chi
b. Cung tin v cu tin bng nhau
c. a hoc b
d. a v b
Cu 138 : Trn ng LM :
a. Sn lng lun cn bng , li sut c th cn bng , c th khng
b. Li sut lun cn bng , sn lng c th cn bng , c th khng
c. Sn lng cn bng v li sut cn bng
d. Sn lng v li sut u khng cn bng
Cu 139 : ng IS dc xung th hin :
a. Mi quan h nghch bin gia li sut v sn lng cn bng
b. Mi quan h nghch bin gia sn lng v li sut cn bng
c. Mi quan h nghch bim gia sn lng v li sut
d. Mi quan h nghch bin gia sn lng cn bng v li sut cn bng
Cu 140 : Trong m hnh IS LM , khi chnh ph tng chi tiu u t v NHTW tng li
sut chit khu
a. Li sut tng , sn lng gim
b. Li sut gim , sn lng tng
c. Sn lng tng , li sut khng th xc nh r v cn ty
d. Li sut tng , sn lng khng th xc nh r v cn ty
Cu 141 : ng LM dc ln th hin
a. Khi sn lng tng th li sut tng
b. Khi li sut tng th sn lng tng
c. Khi sn lng tng th li sut cn bng tng
d. Khi li sut tng th sn lng cn bng tng
Cu 142 : S nhn tng cu l mt h s
a. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i mt n v
b. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i lng ban u mt n
v
c. Phn nh s thay i ca tng cu khi sn lng thay i mt n v
d. Tt c cc cu u sai
Cu 143 : Nu sn lng thc t thp hn sn lng cn bng nhng vic ngoi d kin
no c th xy ra.
a. Sn lng thc t thp hn chi tiu d kin
b. Hng tn khi ngoi d kin l s m
c. Sn lng thc t s tng dn

d. Cc cu trn u ng
Cu 144 : Ti im cn bng sn lng
a. Gi tr hng tn kho bng 0
b. Gi tr hng tn kho ngoi d kin bng 0
c. Tng cung bng tng cu ti sn lng tim nng
d. Sn lng bng chi tiu thc t cu dn chng
Cu 145 : Trong m hnh s nhn , nu mi ngi gia tng tit kim th
a. Sn lng tng
b. Sn lng gim
c. Sn lng khng i
d. Cc kh nng c th xy ra
Cu 146 : Tit kim l
a. Phn cn li ca thu nhp sau khi tiu dng
b. Phn cn li ca thu nhp kh dng sau khi tiu dng
c. Phn tin h gia nh gi vo ngn hng
d. Cc cu trn u ng
Cu 147: Khuynh hng tiu dng bin l :
a. Phn thu nhp kh dng tng thm khi sn lng tng thm 1 n v
b. Phn tiu dng gim khi thu nhp kh dng gim 1 n v
c. Phn tiu dng tng khi thu nhp kh dng tng 1 n v
d. Cu b v c ng
Cu 148 : Nu li sut tng th sn lng cn bng trn th trng hng ha s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th tit kim
Cu 149 : Khi tiu dng bin thep thu nhp kh dng l 0.6 ngha l :
a. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s tng ( gim) 0,6 ng
b. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s gim (tng) 0,6 ng
c. Khi thu nhp tng ( gim ) 0,6 ng thi thu nhp kh dng s tng ( gim ) 1 ng
d. Cc cu trn u sai
Cu 150 : Tiu dng ca cc h gia nh ph thuc ch yu vo :
a. Thu nhp kh dng
b. Thu nhp d tnh
c. Li sut
d. Cc cu trn u ng
Cu 151 : Chnh ph tng tr cp x hi 8 t ng , bit thu bin theo thu nhp l 0,2
tiu dng bin theo thu nhp kh dng 0,9 u t l hng s . Hi lng tr cp lm
cho : thm ht ngn sch thay i nh th no ?
a. Tng 8 t
b. Gim 8 t
c. Tng 1,6 t
d. Khng th kt lun
Cu 152: Xut pht t im cn bng gia tng xut khu s :
a. Dn n cn bng thng mi
b. To ra tit kim u t trong nc

c. To ra u t thc hin tit kim


d. Dn n s cn bng sn lng
Cu 153 : Khon chi no sau y khng phi l chi chuyn nhng ?
a. Tin li m chnh ph chi tr cho tri phiu chnh ph n hn
b. Chi mua v kh , n dc
c. Tin cho hc bng cho sinh vin , hc sinh gii
d. Cu a v cu b ng
Cu 154 : Trong c ch t gi th ni hon ton , t gi s
a Thay i ty theo din tin trn th trng ngoi hi
b Khng thay i , bt lun din tin trn th trng ngoi hi
c Tng khi cung ngoi t tng
d Gim khi cu ngoi t tng
Cu 155 : Ngn sch chnh ph thng d khi :
a. Thu ln hn chi tiu ca chnh ph cho hng ha v dch v
b. Thu nh hn chi tiu cu chnh ph
c. Tng thu ngn sch nh hn tng chi ngn sch
d. Tng thu ngn sch ln hn tng chi ngn sch
Cu 156 : Khi nn kinh t c mc sn lng thc t Yt thp hn sn lng tim nng Yp
, iu tit nn kinh t , chnh ph nn :
a. Tng chi ngn sch v tng thu
b. Tng chi ngn sch va gim thu
c. Gim chi ngn sch v tng thu
d. Gim chi ngn sch v gim thu
Cu 157 : im khc nhau gia s nhn ca thu v s nhn tr cp l :
a.S nhn ca thu lun lun nh hn s nhn ca tr cp
b. S nhn ca thu th m , s nhn ca tr cp th dng
c. S nhn ca thu th dng , s nhn ca tr cp th m
d. Khng c cu no ng
Cu 158 : Nhng nhn t n nh t ng ca nn kinh t l :
a. T gi hi oi
b. Li sut v sn lng cung ng
c. Thu thu nhp ly tin v tr cp tht nghip
d. Thu thu nhp v tr cp
Cu 159 : Chnh sch ti kha l 1 cng c iu hnh kinh t v m v :
a. Vic iu chnh lng pht hnh tn phiu kho bc v li sut c vai tr quan
trng trong vic n nh kinh t
b. S thay i lng cung tin s tc ng n li sut , u t v mc dn dng
c. S thay i thu v chi tiu ngn sch ca chnh ph c tc ng n mc gi ,
mc sn lng v mc nhn dng
d. S thay i li sut tn phiu kho bc c tc ng n mc huy ng vn ti tr
cho bi chi ngn sch ca chnh ph
Cu 160 : Nu cn cn thng mi thng d , khi :
a. Gi tr hng ha nhp khu ln hn xut khu
b. Gi tr hng ha xut khu ln hn nhp khu
c. Gi tr hng ha xut khu v nhp khu thay i
d. Gi tr hng ha xut khu v nhp khu bng nhau v thay i nh nhau

Cu 161 : Pht biu no sau y khng ng .


a. Lm pht l tnh trng m mc gi chung trong nn kinh t tng ln cao trong mt
khong thi gian no
b. Tht nghip l tnh trng m nhng ngi trong tui lao ng , c ng k tm
vic nhng cha c vic lm hoc ch c gi i lm vic
c. Sn lng tim nng l mc sn lng thc cao nht m mt quc gia t c
d. Tng cu dch chuyn l do chu tc ng ca cc nhn t ngoi mc gi chung
trong nn kinh t
Cu 162 : Mc tiu n nh ca kinh t v m l iu chnh t l lm pht v tht nghip
mc thp nht .
a. ng
b. Sai
Cu 163 : Nhng yu t no sau y c nh hng n tng cung di hn :
a. Thu nhp quc gia tng
b. Xut khu tng
c. Tin lng tng
d. i mi cng ngh
Cu 164 : Thu nhp kh dng l khon thu nhp :
a. Cui cng m h gia nh c quyn s dng
b. Cn li sau khi h gia nh chi tiu tiu dng
c. Cn li sau khi chnh ph thu thu
d. Cui cng sau khi ng gp cc qu an sinh x hi
Cu 165 : Trong cc th loi thu sau y , loi no khng phi l thu trc thu :
a. Thu thu nhp doanh nghip
b. Thu thu nhp c nhn
c. Thu gi tr gia tng
d. a , b v c ng
Cu 166 : Khi tnh GDP ta loi b sn phm trung gian v :
a. l sn phm mua ngoi
b. l nhng sn phm d dang
c. Nu khng loi b s b tnh trng
d. l nhng sn phm s c chuyn dn gi tr vo GDP nn khng cn tnh
Cu 167 : Trong c ch t gi c nh , khi c p lc lm tng cung ngoi t NHTW s :
a. Bn ni t v mua ngoi t
b. Bn ngoi t v mua ni t
c. Bn v mua hai ngoi t
d. Hon ton khng can thip
Cu 168 : Bng chi ph sn xut ca hai mt hng go v vi hai quc gia A v B nh
sau :
Hng
Nc
Go

Vi

30

20

Hy kt lun li th ca A v B
a. A c li th tuyt i mt hng go
b. A c li th tng i mt hng go
c. B c li th tuyt i c hai mt hng
d. b v c
Cu 169 : Tnh hnh cn cn ngoi thng ca Vit Nam t nm 1990 n nay :
a. Xut siu
b. Nhp siu
c. Cn bng
a. C khi xut siu , c khi nhp siu
Cu 170 : Trong iu kin kinh t m , t gi hi oi c nh , lung vn vn ng hon
ton t do , mt s gia tng chi tiu ngn sch, tc ng ngn hn l :
a. Li sut v sn lng u tng
b. Li sut gim , sn lng tng
c. Li sut cao hn li sut th gii , sn lng gim
d. Li sut cn bng li sut th gii , sn lng tng
Cu 171 : Tc ng ca chnh sch ti kha m rng trong nn kinh t m ( t gi c
nh , vn lun chuyn t do ) mnh hn tc ng ca n trong nn kinh t ng v :
a. Sn lng tng
b. Hn ch thm ht cn cn ngn sch
c. Hn ch tho lui u t
d. Hn ch lm pht
Cu 172 : Tc ng di hn ca chnh sch ti kha m rng trong iu kin kinh t m ,
t gi hi oi c nh , vn vn ng t do l :
a. Thng d cn cn thng mi, li sut v sn lng tr v mc c
b. Thm ht cn cn thng mi , li sut v sn lng tr v mc c
c. Thm ht cn cn ngn sch , li sut v sn lng u tng
d. Thng d cn cn ngn sch , li sut khng i , sn lng tng
Cu 173 : Kt qu ca chnh sch tin t m rng trong iu kin kinh t m , t gi c
nh , vn lun chuyn t do l :
a. Li sut cn bng vi li sut th gii , sn lng tng
b. Li sut nh hn li sut th gii , sn lng tng
c. Li sut v sn lng tr v mc c
d. Cc cu trn u sai
Cu 174 : Trong iu kin kinh t m , vn lun chuyn t do , cc tc ng ca chnh
sch ti kha v tin t trong c ch t gi c nh khc bit so vi tc ng ca chnh
khi t gi linh hot v :
a. Chnh ph phi can thip vo thi trng ngoi hi c nh t gi
b. Chnh sch tin t s b nh hng nu mun c nh gi
c. a v b
d. Cc cu trn u sai
Cu 175 : Khi kinh t m , vn lun chuyn t do , chnh sch ti kha m rng trong c
ch t gi linh hot km hiu qu hn khi t gi c nh v

a. Sn lng khng tng ln


b. Cn cn thng mi xu i
c. C s tho lui u t
d. a , b , c ng
Cu 176 : Vi c ch t gi c nh , vn lun chuyn t do , chnh sch tin t trong
iu kin kinh t m so vi chnh sch ny trong kinh t ng l :
a. Hiu qu hn
b. Km hiu qu hn
c. Tng ng nhau
d. Khng th so snh
Cu 177 : Tc ng ca chnh sch tin t thu hp khi kinh t m , vn lun chuyn t do
, t gi linh hot l :
a. Sn lng gim , li sut tr v mc c
b. Cn cn thng mi thm ht hn trc
c. ng ni t tng gi
d. a , b , c
Cu 178 : Khi chnh ph vay n nc ngoi cn i cn cn thanh ton khon ny s
c ghi vo :
a. Cn cn vng lai
b. Cn cn vn
c. Hng mc cn i
d. Ti tr chnh thc
Cu 179 : Khi chnh ph vay n nc ngoi u t cho c s h tng hoc thay i c
cu kinh t , khon ny s c phn nh mc :
a.
Cn cn vng lai
b.
Cn cn vn
c.
Hng mc cn i
d.
Ti tr chnh thc
Cu 180 : Vi chnh sch tin t m rng trong nn kinh t m , vn lun chuyn t do ,
t gi linh hot s gy ra tc ng ngn hn l :
a. Sn lng tng
b. Cn cn thng mi thng d hn trc
c. ng ni t gim gi
d. a , b , c ng
Cu 181 : T gi hi oi tng chm hn trong nc ( gi s gi nc ngoi khng i )
Mun tng sc cnh tranh ca hng ha trong nc , bin php tt nht l :
a. Tng t gi
b. Gim t gi
c. Tng nng sut , ci tin k thut lm gim gi trong nc
d. b v c
Cu 182 : Nu t gi hi oi danh ngha khng thay i ng k , tc tng gi trong
nc nhanh hn gi th gii , sc cnh tranh ca hng ha trong nc s
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th kt lun

Cu 183 : Khi u t nc ngoi vo Vit nam tng , Vit nam s :


a. Thng d hoc gim thm ht cn cn thanh ton
b. Gim chuyn nhng rng t nc ngoi
c. Tng xut khu rn
d. a v b ng
Cu 184 : Trong iu kin gi nh cc yu t khng i , mt s ct gim chi tiu hng
ha v dch v ca chnh ph s :
a. Dch chuyn ng IS sang phi
b. Dich chuyn ng IS sang tri
c. Dch chuyn ng IS sang tri v ng LM sang phi
d. Dch chuyn ng LM sang tri v ng IS sang phi
Cu 185 : ng LM dch chuyn khi cc yu t sau thay i
a. Thu
b. Cung tin
c. Li sut
d. Yu t khc
Cu 186 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng thu :
a. Sn lng tng , li sut gim , u t t nhn tng
b. Sn lng tng , li sut tng , u t ngn hng gim
c. Sn lng gim , li sut tng , u t t nhn gim
d. Sn lng gim , li sut gim , u t t nhn gim
Cu 187 : Nu cc yu t khc khng i , li sut tng th sn lng cn bng s l :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th thay i
Cu 188 : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi :
a. S cn bng trn th trng tin t , nhng tng cu cung phi vt qu khi
thiu ht hng ha
b. Tng thu nhp phi bng vi tng chi tiu , nhng cu tin phi vt qua trnh
lm pht
c. S cn bng c lp ca c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
d. S cn bng ng thi c c hai th trng : th trng tin t v th trng hng
ha dch v
Cu 189 : ngha thnh lp ng LM l phn nh s tc ng ca :
a. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng tin t
b. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng hng ha
c. Sn lng vo mc li sut cn bng th trng tin t
d. Sn lng vo mc li sut cn bng trn th trng hng ha
Cu 190 : Gi s do d kin v tng lai tt p nn tiu dng ca dn chng gia tng
khi :
a. IS dch sang phi , sn lng tng , li sut tng
b. IS dch sang tri , sn lng gim , li sut gim
c. LM dch sang phi , sn lng tng , li sut gim
d. LM dch sang tri , sn lng gim , li sut tng

Cu 191 : S nhn tng cu l mt h s


a. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i mt n v
b. Phn nh s thay i ca sn lng khi tng cu thay i lng ban u mt n
v
c. Phn nh s thay i ca tng cu khi sn lng thay i mt n v
d. Tt c cc cu u sai
Cu 192 : Trong m hnh s nhn , nu mi ngi gia tng tit kim th
a. Sn lng tng
b. Sn lng gim
c. Sn lng khng i
d. Cc kh nng c th xy ra
Cu 193 : Nu li sut tng th sn lng cn bng trn th trng hng ha s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th tit kim
Cu 194 : Tiu dng ca cc h gia nh ph thuc ch yu vo :
a. Thu nhp kh dng
b. Thu nhp d tnh
c. Li sut
d. Cc cu trn u ng
Cu 195: Xut pht t im cn bng gia tng xut khu s :
a. Dn n cn bng thng mi
b. To ra tit kim u t trong nc
c. To ra u t thc hin tit kim
d. Dn n s cn bng sn lng
Cu 196 : Trong c ch t gi th ni hon ton , t gi s
a. Thay i ty theo din tin trn th trng ngoi hi
b. Khng thay i , bt lun din tin trn th trng ngoi hi
c. Tng khi cung ngoi t tng
d. Gim khi cu ngoi t tng
Cu 197 : GDP danh ngha nm 1997 l 6000 t . GDP danh ngha nm 1998 l 6500 t
. Ch s gi nm 1997 l 120. Ch s gi nm 1998 l 125 . T l tng trng nm 1998 l
:
a. 8,33 %
b. 4%
c. 4,5%
d. 10%
Cu 198 : Khi nn kinh t ang c lm pht cao nn:
a. Gim lng cung tin , tng li sut
b. Gim chi ngn sch v tng thu
c. a v b u ng
d. a v b u sai
Cu 199 : Sn phm trung gian v sn phm cui cng khc nhau :
a. Mc ch s dng
b. Thi gian tiu th

c. bn trong qu trnh s dng


d. C 3 cu u ng
Cu 200 : Ngn hng trung ng c th lm thay i cung ni t bng cch :
a. Mua hoc bn tri phiu chnh ph
b. Mua hoc bn ngoi t
c. a v b u ng
d. a v b u sai
Cu 201 : T l tht nghip nhiu nc rt cao cu ni ny thuc :
a. Kinh t v m
b. Kinh t vi m
c. Kinh t thc chng
d. a v c ng
Cu 202 : Ch s hng tiu dng Vit Nam tng khong 20% mi nm trong giai on
1992 1995 cu ni ny thuc :
a. Kinh t vi m v thc chng
b. Kinh t v m v thc chng
c. Kinh t vi m v chun tc
d. Kinh t v m v chun tc
Cu 203 : Tng cung di hn c th thay i khi :
a. C s thay i v li sut
b. Cc ngun lc sn xut thay i
c. Chnh ph thay i chi tiu ngn sch
d. Nhp khu my mc thit b
Cu 204 : Tnh theo thu nhp GDP l tng :
a. Tin lng , thu thu nhp , tin li , tin thu , li nhun
b. Tin lng , tr cp , khu hao , tin li , tin thu
c. Tin lng , tin li , tin thu , li nhun , khu hao v thu gin thu
d. Tin li , tin thu , li nhun , khu hao , thu gin thu .
Cu 205 : Trong nn kinh t gi nh ch c 3 doanh nghip : Dt si , dt vi v may
mcSn phm ca doanh nghip trc c bn ht cho doanh nghip sau v c dng
ht trong sn xut. Gi tr sn lng ca dt si 100 t , dt vi 200 t , may mc 300 t .
GDP ca quc gia ny l :
a. 600 t
b. 400 t
c. 500 t
d. 300 t
Cu 206 : GDP ca mt quc gia
a. Thuc quyn s hu ca cng dn quc gia
b. Khng k thu nhp t cc yu t sn xut kim c nc ngoi
c. Khng k thu nhp to ra trong nc
d. a , b , c u sai
Cu 207 : Khi u t nc ngoi vo Vit nam tng , nu cc yu khc khng i , Vit
nam s
a. Thng d hoc gim thm ht cn cn thanh ton
b. Tng xut khu rng
c. Tng thu nhp rng t ti sn nc ngoi

d. C 3 cu u ng
Cu 208 : Nn kinh t ang mc ton dng . Gi s li sut , gi c v t gi hi oi
khng i , nu chnh ph gim chi tiu v gim thu mt lng bng nhau , trng thi
cu nn kinh t s thay i :
a. T suy thoi sang lm pht
b. T suy thoi sang n nh
c. T n nh sang lm pht
d. T n nh sang suy thoi
Cu 209 : Tc ng ngn hn ca chnh sch ni lng tin t ( m rng tin t ) trong nn
kinh t m vi c ch t gi hi oi linh hot ( th ni ) l :
a. Sn lng tng
b. Thng d hoc gim thm ht thng mi
c. ng ni t gim gi
d. C 3 cu u ng
Cu 210 : Theo l thuyt xc nh sn lng ( c minh ha bng th c ng 45o),
nu tng chi tiu theo k hoch ( tng cu d kin ) ln hn GDP thc ( hoc sn lng )
th :
a. Cc doanh nghip s gim sn lng gii phng thng d tn kho so vi mc
tn kho d kin
b. Cc doanh nghip se tng hoc gim sn lng ty theo tnh hnh tn kho thc t
t hn hay nhiu hn mc tn kho d kin
c. Cc doanh nghip s khng thay i sn lng v tn kho thc t bng mc tn
kho d kin
d. Cc doanh nghip s tng sn lng b sung tn kho cho mc tn kho d
kin
Cu 211 : Nu chnh ph tng chi tiu u t vo cc cng trnh cng cng bng ton b
ngun tin bn tri phiu ca chnh ph trn th trng : Kt qu l
a. Sn lng v li sut u tng
b. Sn lng tng , li sut khng i
c. Sn lng gim , li sut gim
d. Sn lng gim , li sut tng
Cu 212 : ngha thnh lp ng LM l phn nh s tc ng ca :
a. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng tin t
b. Li sut vo mc sn lng cn bng trn th trng hng ha
c. Sn lng vo mc li sut cn bng th trng tin t
d. Sn lng vo mc li sut cn bng trn th trng hng ha
Cu 213 : Khi NHTW tng lng cung tin v chnh ph tng chi tiu :
a. Sn lng tng , li sut c th gim , hoc tng hoc khng i
b. Sn lng c th gim , hoc tng hoc khng i , li sut tng , u t t nhn
gim
c. Sn lng tng , li sut tng , u t t nhn gim v chnh sch ti kha lun tc
ng mnh hn chnh sch tin t
d. Khng th kt lun
Cu 214: Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM , t s
cn bng chung :
a. Sn lng s tng v li sut gim

b. Sn lng s tng v li sut tng


c. Sn lng s gim v li sut gim
d. Sn lng s gim v li sut tng
Cu 215 : Khi nn kinh t nm pha phi ca ng LM :
a. Th trng hng ha c cu vt qu , th trng tin t c cung vt qu
b. Th trng hng ha v th trng tin t u c cu vt qu
c. Th trng hng ha c cung vt qu , thi trng tin t c cu vt qu
d. Thi trng hng ha v th trng tin t u c cung vt qu
Cu 216 : im cn bng trong m hnh IS LM th hin :
a. Tng thu nhp bng vi tng chi
b. Cung tin v cu tin bng nhau
c. a hoc b
d. a v b
Cu 217 : ng LM dc ln th hin
a. Khi sn lng tng th li sut tng
b. Khi li sut tng th sn lng tng
c. Khi sn lng tng th li sut cn bng tng
d. Khi li sut tng th sn lng cn bng tng
Cu 218 : Nghch l ca tit kim khng cn ng khi :
a. Tng tit kim v dng tin tng u t
b. Tng tit kim v dng tin mua cng tri
c. Tng tit kim v dng tin gi ngn hng
d. Tt c cc cu trn u ng
Cu 219 : Ti im cn bng sn lng
a. Gi tr hng tn kho bng 0
b. Gi tr hng tn kho ngoi d kin bng 0
c. Tng cung bng tng cu ti sn lng tim nng
d. Sn lng bng chi tiu thc t cu dn chng
Cu 220 : Trong m hnh s nhn , nu mi ngi gia tng tit kim th
a. Sn lng tng
b. Sn lng gim
c. Sn lng khng i
d. Cc kh nng c th xy ra
Cu 221 : Nu li sut tng th sn lng cn bng trn th trng hng ha s :
a. Tng
b. Gim
c. Khng thay i
d. Khng th tit kim
Cu 222 : Khi tiu dng bin thep thu nhp kh dng l 0.6 ngha l :
a. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s tng ( gim) 0,6 ng
b. Khi thu nhp kh dng tng ( gim) 1 ng th tiu dng s gim (tng) 0,6 ng
c. Khi thu nhp tng ( gim ) 0,6 ng thi thu nhp kh dng s tng ( gim ) 1 ng
d. Cc cu trn u sai
Cu 223 : Khon chi no sau y khng phi l chi chuyn nhng ?
a. Tin li m chnh ph chi tr cho tri phiu chnh ph n hn
b. Chi mua v kh , n dc

c. Tin cho hc bng cho sinh vin , hc sinh gii


d. Cu a v cu b ng
Cu 224 : Mt quc gia mun duy tr t gi hi oi c nh , ngn hng trung ng phi
dng cc cng c sau :
a. Chnh sch ngoi thng
b. Chnh sch qun l nhu cu ngoi t
c. D tr ngoi hi
d. C 3 yu t trn
Cu 225 : Khi t gi hi oi tng ln v gi c hng ha cc nc cng thay i s
lm cho
a. Xut khu tng
b. Nhp khu tng
c. Xut khu gim
d. Khng c s kt lun
Cu 226 : T gi hi oi thay i s nh hng n :
a. Cn cn thanh ton quc gia
b. Cn cn thng mi
c. Tng cu
d. Ba p s trong cu ny u ng
Cu 227 : Tnh hnh cn cn ngoi thng ca Vit Nam t nm 1990 n nay :
a. Xut siu
b. Nhp siu
c. Cn bng
d. C khi xut siu , c khi nhp siu
Cu 228 : Trong iu kin kinh t m , t gi hi oi c nh , lung vn vn ng hon
ton t do , mt s gia tng chi tiu ngn sch, tc ng ngn hn l :
a. Li sut v sn lng u tng
b. Li sut gim , sn lng tng
c. Li sut cao hn li sut th gii , sn lng gim
d. Li sut cn bng li sut th gii , sn lng tng
Cu 229 : Tc ng ca chnh sch ti kha m rng trong nn kinh t m ( t gi c
nh , vn lun chuyn t do ) mnh hn tc ng ca n trong nn kinh t ng v :
a. Sn lng tng
b. Hn ch thm ht cn cn ngn sch
c. Hn ch tho lui u t
d. Hn ch lm pht
Cu 230 : Trong iu kin kinh t m , vn lun chuyn t do , cc tc ng ca chnh
sch ti kha v tin t trong c ch t gi c nh khc bit so vi tc ng ca chnh
khi t gi linh hot v :
a. Chnh ph phi can thip vo thi trng ngoi hi c nh t gi
b. Chnh sch tin t s b nh hng nu mun c nh gi
c. a v b
d. Cc cu trn u sai
Cu 231 : Tnh theo chi tiu ( Tnh theo lung sn phm ) th GDP l tng cng ca :
a. Tiu dng , u t , chi tiu ca chnh ph mua sn phm v dch v, xut khu
rng

b. Tiu dng , u t , chi tiu ca chnh ph mua sn phm v dch v , xut


khu
c. Tiu dng , u t , chi chuyn nhng ca chnh ph , xut khu rng
d. Tiu dng , u t , chi chuyn nhng ca chnh ph , xut khu
Cu 232 : Tnh theo thu nhp ( tnh theo lung thu nhp ) th GDP l tng cng ca :
a. Tin lng , tin li , tin thu , li nhun
b. Tin lng tr cp ca chnh ph , tin li , li nhun
c. Tin lng , tr cp ca chnh ph , tin thu , li nhun
d. Tin lng , tr cp ca chnh ph , tin li , tin thu
Cu 233 : Sn lng tim nng ( sn lng ton dng ) l mc sn lng :
a. M ti nu tng tng cu th lm pht s tng nhanh
b. M ti nn kinh t c t l tht nghip thp nht
c. Ti a ca nn kinh t
d. C 3 cu u ng
Cu 234 : Trong mt nn kinh t gi nh ng ca v khng c chnh ph . Cho bit
mi quan h gia tiu dng v u t vi thu nhp quc gia nh sau :
Thu nhp quc gia
Tiu dng d kin
u t d kin
100.000
110.000
20.000
120.000
120.000
20.000
140.000
130.000
20.000
160.000
140.000
20.000
180.000
150.000
20.000
Khuynh hng tiu dng bin (MPC) khuynh hng tit kim bin (MPS) v thu nhp
cn bng ( Y ) l :
a. MPC = 0,7 ; MPS = 0,3 ; Y = 120.000
b. MPC = 7 ; MPS = 3 ; Y = 140.000
c. MPC = 5 ; MPS = 5 ; Y = 180.000
d. MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150.000
Cu 235 : Chnh sch ti chnh l mt cng c iu hnh kinh t v m v :
a. S thay i thu v chi tiu ngn sch ca chnh ph c tc ng n mc gi ,
mc GDP v mc nhn dng
b. Vic y mnh c phn ha cc doanh nghip nh nc v pht hnh c phiu l
cn thit tng trng kinh t
c. S thay i li sut tn phiu kho bc c tc ng n mc huy ng vn ti tr
cho bi chi ngn sch ca chnh ph
d. Vic iu chnh lng pht hnh tn phiu kho bc v cng tri quc gia c vai tr
quan trng trong vic n nh kinh t
Cu 236 : Mt nn kinh t trong trng thi ton dng nhn cng c ngha l :
a.Khng cn lm pht nhng c th cn tht nghip
b. Khng cn tht nghip nhng c th cn lm pht
c. Khng cn tht nghip v khng cn lm pht
d. Vn cn t l lm pht v t l tht nghip nht nh
Cu 237 : Trong c ch t gi hi oi c nh , mun lm trit tiu lng d cung ngoi
t , ngn hng trung ng phi :
a. Dng ngoi t mua ni t
b. Dng ni t mua ngoi t

c. Khng can thip vo th trng ngoi hi


d. C 3 cu u sai
Cu 238 : T gi hi oi thay i s nh hng n :
a. Cn cn thng mi
b. Cn cn thanh ton
c. Sn lng quc gia
d. C 3 cu u ng
Cu 239 : Theo l thuyt ca Keynes , nhng chnh sch no sau y thch hp nht
nhm gim t l tht nghip
a. Gim thu v gia tng s mua hng ha ca chnh ph
b. Tng thu v gim s mua hng ha ca chnh ph
c. Tng thu thu nhp v tng s mua hng ha ca chnh ph
d. Ph gi , gim thu , v gim s m hng ha ca chnh ph
Cu 240 : GDP danh ngha l 4000 t vo nm 1 v 4400 t vo nm 2 . Nu chn nm 1
l nm c s ( nm gc ) th :
a. Ch s gi chung l 110
b. Gi gia tng bnh qun l 10% mi nm
c. GDP thc khng i
d. C 3 cu u sai

P N
p n Cu 1 : b
Gii thch : * GDPthc 1997 = 6000/120 = 50 t
* GDPthc 1998 = 6500/125 = 52 t
=> T l tng trng = ( 52-50)/50 x 100% = 4%
p n Cu 2 : c
Gii thch : Khi nn kinh t c lm pht , lc ng tin b mt gi ( hay ni
cch khc l d tin ) => lm pht nn gim lng cung tin v chi ngn
sch. Mt khc tng li sut v tng thu lng tin u t =>
p n Cu 3 : c
Gii thch : Theo bi ta c : m = 60% = 0,6
d = 20% =0,2
H = - 5 (t ng)
Suy ra : kM = (m+1)/ (m+d) = ( 0,6+1)/(0,6+0,2) = 2
Do y m v d khng i nn ta c :
M1 = km.H = 2 x ( -5) = -10

lm pht

Vy khi tin t

bt 10 t ng

p n Cu 4 : d
Gii thch
Sn phm trung gian

Khc nhau
Mc ch s dng

Sn phm cui cng

- Mang tnh cht tm thi , c dng

- Mang t/c lu di , l mc ch

chuyn ti hoc bin i thnh sn

ca SX , s dng

phm cui cng


Thi gian tiu th

- Thng thng ngn hn hoc trung hn

- Di hn

bn trong qu

- Thng thng ch dng c trong thi

- c dng trong thi gian di

trnh s dng

gian ngn ( tuy nhin cn ph thuc vo

( cng ph thuc vo cc yu t

cc yu t nh : qu trnh s dng , cht

nh sn phm trung gian)

liu cu thnh)
p n Cu 5 : c
Gii thch : Khi mun thay i lng cung ni t , NHTW c th mua hoc bn
tri phiu chnh ph hoc ngoi t v :
+ Tri phiu chnh ph :
- Bn : ngi dn s dng ni t mua => lng ni t ngoi th trng
- Mua : Ngi dn s bn tri phiu li cho chnh ph => Chnh ph s a mt
lng ni t ra mua li tri phiu => lng cung ni t
+ Ngoi t
- Bn : Ngi dn c xu hng dng ni t mua ngoi t tch ly hoc trao i
mua bn => lng cung ni t
- Mua : Chnh ph dng ni t mua ngoi t =>

lng cung ni t

y c th xt rng hn l : cc doanh nghip t nhn , doanh nghip NN


p n Cu 6 : c
p n Cu 7 : b
Gii thch : NHTW c th lm tng c s tin t ( tin mnh) bng cch cho cc
NHTM vay . Nhng trc ht , NHTW phi
Chit khu => cc NHTM s vay nhiu hn =>
p n Cu 8 : d

li sut
lng tin mnh ( c s tin t )

Gii thch : Cn cn mu dch ( cn cn thng mi) l thg s gia xut v nhp


khu: X M
y , ng ni t xung gi so vi ngoi t, iu ny c th lm tng hoc thm
ht cn cn thng mi v cn ty thuc vo rt nhiu yu t khc
S gia tng u t trc tip t nc ngoi iu ny cng khng th xc nh c
v cn ph thuc vo mc ch u t
Thu nhp ca cc nc i tc mu dch ch yu tng : iu ny cng khng th
xc nh c v ph thuc vo th hiu v nhu cu ca cc nc ny
p n Cu 9 : d
Gii thch : V u t c nh hng n tng cung trong di hn . u t c ngha l i
mi cng ngh , thay th cng ngh c li thi bng cng ngh tin tin => to ra nhiu
sn phm => tng cung
p n Cu 10 : d
Gii thch : Cn cn thng mi thng d trong thi gian di => tha tin => lm
pht
Gi ca cc nguyn vt liu ch yu tng nhiu => chi ph sx
trng

=> gi sn phm ra th

=> lm pht

Mt phn ln cc thm ht quc gia c ti tr bi NHTW => chi tiu ca chnh


ph nhiu hn phn thu c do thu, li sut v c NHTW ti tr => lng
cung tin

=> lm pht

p n Cu 11 : d
Gii thch : V ch s gi c tnh bi t s gia GDPdanh ngha vi GDPthc
p n Cu 12: d
Gii thch : Khi
Khi

t l d tr bt buc th khi tin t s


li sut chit khu th lm

khi tin t

=> Khng th kt lun v khng bit c con s c th


p n Cu 13 : d
Gii thch : AD = C + I + G + X M
Ta c : (X M )

AD Dch chuyn sang phi .

G AD Dch chuyn sang phi


T I ,C

, (X M ) AD Dch chuyn sang phi

p n Cu 14 : a
Gii thch : Khi mc gi chung thay i s lm dch chuyn AS
p n Cu 15 : a
Gii thch : Th trng ngoi hi l th trng mua bn ngoi t . V d nh : nu
ngoi t c xu hng nhiu ngoi th trng th nh nc dng ni t mua
ngoi t nhm n nh th trng ngoi hi => d tr ngoi t . V ngc li
p n Cu 16 : d
Gii thch : Nu t gi hi oi danh ngha khng i tc

gi trong nc

nhanh hn gi Th gii , sc cnh tranh ca hng ha trong nc s cn ph


thuc vo t gi hi oi ca trong nc so vi nc ngoi, ph thuc vo yu t
mi trng , th hiu
p n Cu 17 : d
Gii thch : Cn cn thanh ton khng ch bao gm yu t u t t nc ngoi
m cn bao gm xut nhp khu dch v nc ngoi
Xut khu rng ( X-M) : nu
=> Xut khu

u t t nc ngoi => Y => thng d Ytrong nc

=> ( X M )

Tt yu : khi Inc ngoi th thu nhp rng t ti sn nc ngoi


p n Cu 18 : b
Gii thch : Cc yu t khc khng i , r

th Y cn bng s l do I

p n Cu 19 : c
Gii thch : T khi nn kinh t mc ton dng th sn lng m nn kinh t t
c tng ng vi t l tht nghip t nhin ( Un) v t l lm pht va phi =>
c th chp nhn c => n nh
T

=> C
G

( thu nhp kh dng ) => ngi dn

=> Yd

chi tiu => lm pht ( do Yd

v I )

=> AD

=> Y

=> suy thoi

Xt : AD = C + I + G + X M
Nu C

,I ,G

( mt lng nh nhau ) th AD

Vy nn kinh t chuyn t n nh sang lm pht


p n Cu 20 : d
Gii thch : Chnh sch m rng tin t

=> lm pht

t l d tr bt buc

Li sut chit khu

Mua CK ca chnh ph

=> Y
=> Thng d hoc thm ht thng mi v cn ph thuc vo vic
sut chit khu dn n
=> ng ni t

bao nhiu li

u t nhiu hay t

gi ( do Y )

p n Cu 21 : a
Gii thch : Ti khon vn thng d hoc thm ht
Vic thu ht vn u t nc ngoi gp phn ci thin cn cn thanh ton nh ti
khon vn thng d hoc

thm ht l do I

p n Cu 22 : d
Gii thch : Trng thi ton dng c ngha l sn lng m nn kinh t t c
tng ng vit t l tht nghip t nhin (Un) v t l lm pht va phi m nn
kinh t c th chp nhn c => vn cn 1 t l lm pht v tht nghip nht
nh
p n Cu 23 : b
p n Cu 24 : d
Gii thch : V cn cn thng mi , cn cn thanh ton v sn lng quc gia
u c lin quan n vic mua bn , trao i , xut nhp khu trong nc v nc
ngoi => lin quan n mi quan h gia ni t v ngoi t => t gi hi oi
p n Cu 25 : a
Gii thch : V
=> I phi

thu => Yd

=> C

=> i Y

=> i hi nhiu lao ng => tht nghip

G => i hi Y

( sn lng ) => I phi

=> i hi nhiu lao ng => tht nghip


p n Cu 26 : a
Gii thch : Chn nm 1 lm gc tc l :
GDPdanh ngha1 = GDP thc1 = 4000
=> P1 = 1

( sn lng )

P2 = ( GDP danh ngha 2 )/ GDPthc 1 = 4400/4000 = 110%


p n Cu 27 : c
Gii thch : Nu lm pht thc t cao hn lm pht d on th :
- Khi i vay , ngi vay d tnh c thit hn v s tin vay => quyt nh vay A
( vtt) . Lm pht s lm cho A

gi tr ( ngha l cng vi s tin A nhng gi tr b

) => ngi i vay b thit


- Khi cho vay , ngi cho vay cng d tnh c phn tin li mnh thu v sau khi
cho ngi i vay vay n , Lm pht lm cho ng tin cho vay mt gi. V cho vay
( c k kt hp ng v thi gian vay , s tin li ngi i vay phi tr ) nn ngi
cho vay khng th thay i phn li nhun tha thun ban u => Ngi chovay b
thit
Nh vy c ngi cho vay v ngi i vay u b thit.
p n Cu 28 : d
Gii thch : Cho : C = 20+0.9Y ( Y l thu nhp )
Yd = 100
Ta c : Yd = C + S
S = Yd C
= 100 20 0,9Y
= 100 20 0,9 ( Yd + T )
= 80 0,9 ( 100 + T )
= 80 90 0,9T
= -10 0,9T
V thiu T nn khng th tnh S mc Yd = 100 ny c ( Do Y trong C = 20 +
0,9Y l thu nhp ; Y # Yd)
p n Cu 29 : a
Gii thch : Khi sn lng thp hn sn lng tim nng , mun Y
ph m rng tin t lm t/ ht ra . C th l :

th chnh

chi tiu G ca chnh ph => r

kch thch I . T to ra nhiu sn phm ( Y ) => AD


p n Cu 30 : c
Gii thch : Mt chnh sch kiu hi khuyn khch & VN nh c nc ngoi
gi tin v cho thn nhn trong nc s lm

d tr ngoi t ca VN . V ngi

dn c xu hng s dng s tin chi tiu cho mt khon cn thit no (


hoc c th h s tit kim) => d tr ngoi t ca VN
p n Cu 31 : a
Gii thch : ADthc < AD d kin => hng ha doanh nghip sx theo AD d kin s b
tn kho => khng b ng trong Sx , doanh nghip s sn lng GP thng
d tn kho so vi mc tn kho d kin
p n Cu 32 : c
Gii thch : L mt chnh sch do NHTW thc hin kch thch cu bng cch
h li sut chit khu ,

t l d tr bt buc , hoc mua chng khon ca nh

nc
p n Cu 33 : a
Gii thch :Sn lng tim nng l sn lng m ti nn kinh t t c tng
ng vi t l tht nghip t nhin ( Un) v lm pht va phi , c th chp nhn
c , Theo thi gian kh nng sx ca nn kinh t lun c xu hng => Yp
cng . Do nu

AD th lm pht s

nhanh

p n Cu 34 : d
Gii thch : Theo bi ta c :
C = 10,000 ; Y = 20,000
Ta c MPC = C/Y = 10,000/20,000 = 0,5
MDS = 1 MPC = 1 0,5 = 0,5
Thu nhp cn bng lc ny c th tnh :
Y=C+I
= {( 110+120+130+140+150) / 5 }+10 x 1000
= 150,000
Vy MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150,000
p n Cu 35 : d
Gii thch : Ch rng tn phiu kho bc v cng tri quc gia cng l quyn li
v ngha v ca cng dn khi s hu , do c vai tr rt quan trng trong n
nh kinh t
p n Cu 36 : a
Gii thch : V theo phn tch th

GDP = C + I + G + X M (theo chi tiu )


Trong
C : tiu dng
I : u t
G : chi tiu ca chnh ph
X M : xut khu rng
X : xut khu
M : nhp khu
p n Cu 37 : a
Gii thch : Theo phn tch th
GDP = R + W + i + ( theo thu nhp )
Trong :
R : tin thu do s dng ti sn hu hnh
W : tin lng do s dng lao ng
i : tin li do s dng vn
: li nhun do vic qun l
p n Cu 38 : c

Cu 39 : b

Cu 40 : b

Gii thch cu 38 . 39 . 40
Theo bi ta c :
C = 0,75Yd + 400
Tx = 0,2Y + 400
M = 0,1Y + 400
Tr = 200
G = 1000
I = 750
X = 400
Thu nhp ca nn kinh t l :
Y = GDP = C + I + G + X M
= 0,75Yd + 400 + 750 + 1000 + 400 ( 0,1Y + 400)
Y = 0,75 ( Y Tx + Tr) + 2150 0,1Y
Y = 0,75Y 0,75 ( 0,2Y + 400 ) + 0,75 .200 + 2150 0,1Y

Y = 0,65Y 0,15Y 300 + 2300


Y = 0,5Y + 2000
Y = 4000
S nhn tng cu l :
k = 1/ 1 MPC ( 1 MPT ) MPI + MPM
= 1/ 1 0,75( 1 0,2 ) 0 + 0,1
=> k = 2
Khi Tx

100 => Tx = 0,2Y + 300

Thu nhp ca nn kinh t lc ny l


Y = GDP = C + I + G + X M
Y = 0,75Yd + 400 + 750+100+400-(0,1Y + 400)
Y = 0,75 ( Y Tx + Tn) + 2150 0,1Y
Y = 0,75Y 0,75( 0,2Y +300) + 0,75.200 + 2150 0,1Y
0,65Y 0,15Y 225 + 2300
Y= 0,5Y + 2075
Y = 4150
Suy ra Y = Y Y = 4150 400 = 150
p n : Cu 41 : b
Gii thch : ng LM c hnh thnh trong iu kin lng cung tin SM l khng
i . Nn khi thay i cung tin th LM s dch chuyn
p n : Cu 42 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng
tng , nn lng cu v tin gia tng , vi lng cung tin c nh , nn li sut phi tng
gim bt lng cu
p n : Cu 43 : b
Gii thch : Khi li sut tng hay gim u tc ng n chi tiu ca cc h gia nh t
tc ng n mc sn lng cn bng trn th trng hng ha v dch v
p n : Cu 44 : c
Gii thch : Khi sn lng tng , gim s tc ng n cu tin , nn li sut s thay
i
p n : Cu 45 : b
Gii thch : kch cu chnh ph phi a tin ra th trng nn chnh ph phi tng
chi tiu , gim thu v NHTW mua chng khon chnh ph trn th trng
p n : Cu 46 : b
Gii thch : * Y = C + G + I
C
= 200 + 0,8Yd
= 200 + 0,8 ( Y T )
= 200 + 0,8 ( Y 100 0,2Y)

= 200 + 0,64Y 80
= 120 + 0,64Y
Y
= 120 + 0,64Y + 700 + 150 40i
= 970 + 0,64Y 40i
Y = 2695 111i
* i = ( M D0)/Dmi (DmY / Dmi).Y
Vi : SM = M
Vi : DM = D0 + Dmi i + DmY Y
i = ( 1500 800)/(-35) ( 0,3 / -35)Y
i = -20 + 0,0086Y
p n : Cu 47 : a
Ta c : SM = DM
1500 = 800 + 0,3Y 35i
35i
= 0,3Y 700
i
= -20 + 0,0086Y
Y = 2695 111 ( -20 + 0,0086Y)
Y + 0,955Y = 4915
2514
Th Y = 2514 vo i = -20 + 0,0086Y
i = -20 + 0,0086 x 2514 = 1,62
p n : Cu 48 : b
Gii thch : Khi c cc nhn t khc li sut tc ng lm thay i tng cu AD th IS
s dch chuyn tng ng vi s dch chuyn ca ng AD . Nu tng gim th ng
AD dch chuyn xung di , ng IS dch chuyn sang tri
p n : Cu 49 : d
Gii thch : Khi tng lng cung tin th li sut gim , nhng do tng thu nn u
t t nhn gim dn n sn lng s gim
p n Cu 50 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu cc doanh nghip bn c hng nn tng
sn xut t tng cu tin , tng li sut nhng khi NHTW tng cung tin th li sut
c th tng hoc gim hoc khng i ty vo lng cung tin
p n Cu 51 : d
Gii thch : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi s cn bng
ng thi c hai th trng : tin t v th trng hng ha dch v
p n Cu 52 : b
Gii thch : Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM
t c s cn bng chu th sn lng s tng v li sut tng
p n Cu 53 : a
Gii thch : V khi tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng tng , nn
lng cung v tin gia tng m nu lng cung tin n nh th li sut phi tng
p n Cu 54 : c
Gii thch : V khi LM nm bn phi l lng cung tin tng ln , li sut gim kch
thch nh u t tng , tng cu tng , sn lng cn bng tng , tng cu tin .
p n Cu 55 : b
Gii thch : V theo khi nim ng LM l tp hp cc t hp khc nhau gia sn
lng v li sut m ti th trng tin t cn bng

p n Cu 56 : d
Gii thch : V chnh ph a phi hp chnh sch ti kha v chnh sch tin t
gii quyt cc vn v kinh t v a nn kinh t n nh nn im gp nhau ca IS
LM tng thu nhp bng vi tng chi , cung tin bng cu tin ti khng c bin ng
v tin
p n Cu 57 : a
Gii thch : ng IS dc xung biu th li sut cao hn s ko theo sn lng cn
bng thp hn
p n Cu 58 : c
Gii thch : ng LM dc ln th hin khi sn lng cao hn s i hi lng cu
tin cao hn , gim bt cu tin , li sut cn bng trn th trng tin t s tng
p n Cu 59 : d
Gii thch : V khi NHTW tng chit khu ln th li sut s tng , cn v sn lng
cn ty thuc vo chi tiu ca chnh ph
p n Cu 60 : d
Gii thch : V ngi tit kim mong mun lm tng thu nhp nhng kt qu l tng
tit kim s lm gim thu nhp. Hn na , khi lng tit kim tng thm ca dn chng
li c a vo u t nh : gi tit kim, mua cng tri , gi ngn hng s khng lm
gim tng cu , khng lm gim sn lng
p n Cu 61 : a
Gii thch : V : s nhn ca tng cu l h s phn nh lng thay i ca sn
lng cn bng quc gia khi tng cu thay i trong phn chi tiu t nh bng 1 n v
p n Cu 62 : d
Gii thch : V mc cn bng tng cung bng tng cu , lc ny th sn lng
mc qun bnh s bng vi mc chi tiu thc ca dn chng v s nhiu hn mc sn
lng tim nng
p n Cu 63 : d
Gii thch : V khi Y ( sn lng thc t ) < Yd ( sn lng cn bng ) c ngha l
tng cu ang ln hn GDP thc do ngi ta chi tiu thc t t hn so vi k hoch
d kin , V th trn th trng s khan him hng ha --> Doanh nghip phi xut kho
d tr , lm gim tn kho --> DN tng sn lng b p thiu ht
p n Cu 64 : b
Gii thch : V khi tit kim tng s gim thu nhp tng cu gim sn lng
gim
p n Cu 65: d
Gii thch : V tiu dng bin Cm phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp
kh dng thay i 1 n v
p n Cu 66 : b
Gii thch : V ta bit : Yd = C + S S = Yd C
p n Cu 67 : b
Gii thch : Li sut l th hin gi doanh nghip phi tr nu i vay ngn hng . Li
sut tng cc DN s khng i vay hay t vay dn ti u t gim Sn lng gim
p n Cu 68 : a
Gii thch : V thu nhp kh dng l khon thu nhp cn li sau khi ngi dn
np thu cho nh nc
p n Cu 69 : a

Gii thch : V n phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp kh dng thay
i 1 n v
p n Cu 70 : a
Gii thch : Khi nn kinh t suy thoi chnh ph p dng chnh sch ti kha ngc
chiu tng chi tiu tr cp x hi 8 t ng , nhm gi cho nn kinh t lun mc sn
lng tim nng , i li , ngn sch s b thm ht tng 8 t
p n Cu 71 : d
Gii thch : Chi chuyn nhng l cc khon tr cp t chnh ph cho cng chng
Vd : Chi tr cp ngi ngho , tht nghip
p n Cu 72 : d
Gii thch : Ngn sch chnh ph l tng cc k hoch chi tiu v thu nhp hng nm
ca chnh ph
Do khi : tng thu > tng chi th ngn sch chnh ph s thng d
p n Cu 73 : b
Gii thch : Trong nn kinh t nc ta hin nay , nhu cu xut khu ch yu ph thuc
vo nc ngoi , do gia tng xut khu s to ra tit kim u t trong nc
p n Cu 74 : b
Gii thch : Khi nn kinh t c mc sn lng Yt < Yp , kch thch tng cu tng ln
, lm tng sn lng quc gia , chnh ph cn tng thm ht ngn sch bng cch tng chi
tiu v gim thu
p n Cu 75 : c
Gii thch : Thu thu nhp ly tin l thu thu nhp c nhn v li nhun ca DN . Khi
thu nhp quc dn tng ln , s thu v thu tng theo , v ngc li khi thu nhp gim ,
thu gim ngay
Khi ngi lao ng b mt vic h s c nhn 1 khon tr cp t bo him , v khi h
c vic lm th s b ct tr cp ny i. Nh vy tin s c bm vo v rt ra khi nn
kinh t
Do gp phn vo n nh nn kinh t
p n Cu 76 : b
Gii thch : Cc s nhn v thu v chi tiu c du ngc nhau . S nhn v thu
mang du m (-) hm thu c tc dng ngc chiu vi thu nhp v sn lng . Khi
thu tng ln , thu nhp v sn lng gim i.V ngc li , chnh ph gim thu , thu
nhp v sn lng tng ln
p n Cu 77 : b
Gii thch : Gi tr hng ha xut khu gi tr hng ha nhp khu = xut khu rng (
cn cn thng mi )
Khi xut khu ln hn nhp khu , nn kinh t c thng d cn cn thng mi
Khi nhp khu vt xut khu , nn kinh t b thm ht cn cn thng mi
p n Cu 78 : b
Gii thch : Khi chnh ph ct gim cc khon chi ngn sch nh mc chi tiu
chung gim i , sn lng gim theo v lm pht s chng li
p n Cu 79 : c
Gii thch : Chnh sch ti kha l vic chnh ph s dng thu kha v chi tiu cng
cng iu tit mc chi tiu chung ca nn kinh t .
p n Cu 80 : c

Gii thch : V gi hi oi thc t cao hn t gi hi oi danh ngha lm cho hng


ha trong nc tr ln r hn khi tnh ra ni t v hng ha nc ngoi tr nn t hn
khi tnh theo ni t nn lm tng sc cnh tranh ca hng ha trong nc
p n Cu 81 : b
Gii thch : Ngun ti nguyn l c hn trong khi nhu cu ca con ngi l v hn
p n Cu 82 : c
Gii thch : Tng cung ngn hn phn nh quan h gia tng cung v mc gi trong
iu kin gi cc yu t u vo cha thay i
Khi tin lng cng tng th chi ph sn xut s cng tng . Khi cc doanh nghip s
gim sn lng mun cung ng cho nn kinh t mi mc gi
p n Cu 83 : b
Gii thch : Gi th trng v chi ph cho yu t sn xut phn nh c cu ca gi v
chng chnh lch nhau bi b phn thu gin thu v GDPmp
GDP danh ngha theo chi ph cho yu t SX = GDP danh ngha theo gi th trng
Thu gin thu
GDPfc = GDPmp Ti
p n Cu 84 : a
Gii thch : S gia tng ca GDP thc t ch c th do lng hng ha v dch v cui
cng trong nn kinh t gia tng qua cc nm , nn ngi ta dng n o lng tng
trng ca nn kinh t m trong thc t ngi ta tnh GDP thc t bng cch
GDPr = GDPn
D%
Trong :
GDPr : GDP danh ngha
GDPn : GDP thc t
D% : H s lm pht GDP
Nn t cng thc tnh GDPr ta thy c loi c yu t lm pht qua cc nm
p n : Cu 85 : b
Gii thch : kch cu chnh ph phi a tin ra th trng nn chnh ph phi tng
chi tiu , gim thu v NHTW mua chng khon chnh ph trn th trng
p n Cu 86 : a
Gii thch : Th trng ngoi hi l th trng mua bn ngoi t . V d nh : nu
ngoi t c xu hng nhiu ngoi th trng th nh nc dng ni t mua ngoi t
nhm n nh th trng ngoi hi => d tr ngoi t . V ngc li
p n Cu 87 : d
Gii thch : Nu t gi hi oi danh ngha khng i tc

gi trong nc nhanh

hn gi Th gii , sc cnh tranh ca hng ha trong nc s cn ph thuc vo t gi hi


oi ca trong nc so vi nc ngoi, ph thuc vo yu t mi trng , th hiu
p n : Cu 88 : b
Gii thch : Khi c cc nhn t khc li sut tc ng lm thay i tng cu AD th IS
s dch chuyn tng ng vi s dch chuyn ca ng AD . Nu tng gim th ng
AD dch chuyn xung di , ng IS dch chuyn sang tri
p n : Cu 89 : d

Gii thch : Khi tng lng cung tin th li sut gim , nhng do tng thu nn u t
t nhn gim dn n sn lng s gim
p n Cu 90 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu cc doanh nghip bn c hng nn tng
sn xut t tng cu tin , tng li sut nhng khi NHTW tng cung tin th li sut
c th tng hoc gim hoc khng i ty vo lng cung tin
p n Cu 91 : d
Gii thch : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi s cn bng
ng thi c hai th trng : tin t v th trng hng ha dch v
p n Cu 92 : b
Gii thch : Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM
t c s cn bng chu th sn lng s tng v li sut tng
p n Cu 93 : a
Gii thch : V khi tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng tng , nn
lng cung v tin gia tng m nu lng cung tin n nh th li sut phi tng
p n Cu 94 : c
Gii thch : V khi LM nm bn phi l lng cung tin tng ln , li sut gim kch
thch nh u t tng , tng cu tng , sn lng cn bng tng , tng cu tin .
p n Cu 95 : b
Gii thch : V theo khi nim ng LM l tp hp cc t hp khc nhau gia sn
lng v li sut m ti th trng tin t cn bng
p n Cu 96 : d
Gii thch : V chnh ph a phi hp chnh sch ti kha v chnh sch tin t
gii quyt cc vn v kinh t v a nn kinh t n nh nn im gp nhau ca IS
LM tng thu nhp bng vi tng chi , cung tin bng cu tin ti khng c bin ng
v tin
p n Cu 97 : a
Gii thch : ng IS dc xung biu th li sut cao hn s ko theo sn lng cn
bng thp hn
p n Cu 98 : c
Gii thch : ng LM dc ln th hin khi sn lng cao hn s i hi lng cu
tin cao hn , gim bt cu tin , li sut cn bng trn th trng tin t s tng
p n Cu 99 : d
Gii thch : V khi NHTW tng chit khu ln th li sut s tng , cn v sn lng
cn ty thuc vo chi tiu ca chnh ph .
p n Cu 100 : d
Gii thch : V ngi tit kim mong mun lm tng thu nhp nhng kt qu l tng
tit kim s lm gim thu nhp. Hn na , khi lng tit kim tng thm ca dn chng
li c a vo u t nh : gi tit kim, mua cng tri , gi ngn hng s khng lm
gim tng cu , khng lm gim sn lng
p n Cu 101 : a
Gii thch : V : s nhn ca tng cu l h s phn nh lng thay i ca sn
lng cn bng quc gia khi tng cu thay i trong phn chi tiu t nh bng 1 n v
p n Cu 102 : d

Gii thch : V mc cn bng tng cung bng tng cu , lc ny th sn lng


mc qun bnh s bng vi mc chi tiu thc ca dn chng v s nhiu hn mc sn
lng tim nng
p n Cu 103 : d
Gii thch : V khi Y ( sn lng thc t ) < Yd ( sn lng cn bng ) c ngha l
tng cu ang ln hn GDP thc do ngi ta chi tiu thc t t hn so vi k hoch
d kin , V th trn th trng s khan him hng ha --> Doanh nghip phi xut kho
d tr , lm gim tn kho --> DN tng sn lng b p thiu ht
p n Cu 104 : b
Gii thch : V khi tit kim tng s gim thu nhp tng cu gim sn lng
gim
p n Cu 105 : d
Gii thch : V tiu dng bin Cm phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp
kh dng thay i 1 n v
p n Cu 106 : b
Gii thch : V ta bit : Yd = C + S S = Yd C
p n Cu 107 : b
Gii thch : Li sut l th hin gi doanh nghip phi tr nu i vay ngn hng . Li
sut tng cc DN s khng i vay hay t vay dn ti u t gim Sn lng gim
p n Cu 108 : a
Gii thch : V thu nhp kh dng l khon thu nhp cn li sau khi ngi dn
np thu cho nh nc
p n Cu 109 : a
Gii thch : V n phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp kh dng thay
i 1 n v
p n Cu 110 : a
Gii thch : Khi nn kinh t suy thoi chnh ph p dng chnh sch ti kha ngc
chiu tng chi tiu tr cp x hi 8 t ng , nhm gi cho nn kinh t lun mc sn
lng tim nng , i li , ngn sch s b thm ht tng 8 t
p n Cu 111 : d
Gii thch : Chi chuyn nhng l cc khon tr cp t chnh ph cho cng chng
Vd : Chi tr cp ngi ngho , tht nghip
p n Cu 112 : d
Gii thch : Ngn sch chnh ph l tng cc k hoch chi tiu v thu nhp hng nm
ca chnh ph
Do khi : tng thu > tng chi th ngn sch chnh ph s thng d
p n Cu 113 : b
Gii thch : Trong nn kinh t nc ta hin nay , nhu cu xut khu ch yu ph thuc
vo nc ngoi , do gia tng xut khu s to ra tit kim u t trong nc
p n Cu 114 : b
Gii thch : Khi nn kinh t c mc sn lng Yt < Yp , kch thch tng cu tng ln
, lm tng sn lng quc gia , chnh ph cn tng thm ht ngn sch bng cch tng chi
tiu v gim thu
p n Cu 115 : c

Gii thch : Thu thu nhp ly tin l thu thu nhp c nhn v li nhun ca DN . Khi
thu nhp quc dn tng ln , s thu v thu tng theo , v ngc li khi thu nhp gim ,
thu gim ngay
Khi ngi lao ng b mt vic h s c nhn 1 khon tr cp t bo him , v khi h
c vic lm th s b ct tr cp ny i. Nh vy tin s c bm vo v rt ra khi nn
kinh t
Do gp phn vo n nh nn kinh t
p n Cu 116 : b
Gii thch : Cc s nhn v thu v chi tiu c du ngc nhau . S nhn v thu
mang du m (-) hm thu c tc dng ngc chiu vi thu nhp v sn lng . Khi
thu tng ln , thu nhp v sn lng gim i.V ngc li , chnh ph gim thu , thu
nhp v sn lng tng ln
p n Cu 117 : b
Gii thch : Gi tr hng ha xut khu gi tr hng ha nhp khu = xut khu rng (
cn cn thng mi )
Khi xut khu ln hn nhp khu , nn kinh t c thng d cn cn thng mi
Khi nhp khu vt xut khu , nn kinh t b thm ht cn cn thng mi
p n Cu 118 : b
Gii thch : Khi chnh ph ct gim cc khon chi ngn sch nh mc chi tiu
chung gim i , sn lng gim theo v lm pht s chng li
p n Cu 119 : c
Gii thch : Chnh sch ti kha l vic chnh ph s dng thu kha v chi tiu cng
cng iu tit mc chi tiu chung ca nn kinh t .
p n Cu 120 : c
Gii thch : V gi hi oi thc t cao hn t gi hi oi danh ngha lm cho hng
ha trong nc tr ln r hn khi tnh ra ni t v hng ha nc ngoi tr nn t hn
khi tnh theo ni t nn lm tng sc cnh tranh ca hng ha trong nc
p n Cu 121 : d
Gii thch : Theo nh ngha : kinh t hc l mn hc khoa hc x hi nghin cu cch
thc s dng ngun ti nguyn c gii hn sn xut ca ci vt cht phc v cho
nhu cu v hn ca con ngi
p n Cu 122 : d
Gii thch : lch gia sn lng thc t v sn lng tim nng cng ln th hai
thi cc lm pht cao v tht nghip nhiu cng xy ra nghim trng . V vy , mc tiu
n nh l lm cho sn lng thc t c duy tr mt mc no m gi c khng ln
qu cao , khng c hin tng tng dc , ng thi tht nghip cng khng tng qu
nhiu
Mc sn lng chnh l mc sn lng tim nng
p n Cu 123 : d
Gii thch : Ta c : GDP thc ( GDPr) = GDPdanhnghia(GDPn)
H s lm pht (D%)
M D% phn nh mc trt gi ca mt bng nm hin hnh so vi k gc . Do ,
khi ch s gi nm hin hnh bng ch s gi nm gc th D% = 1
Lc : GDPthc = GDPdanh ngha ca nm hin hnh
p n Cu 124 : c
Gii thch : Ta c : NIA = C B

B l gi tr do cng nhn nc khc to ra trn lnh th ( thu nhp do nhp khu cc yu


t sn xut )
C l gi tr do cng nhn mt nc to ra trn lnh th nc khc ( thu nhp do xut khu
cc yu t sn xut)
Vi NIA ( Net income Abroad ) : thu nhp rng t nc ngoi , l hiu s ca thu nhp
do xut khu yu t sn xut
p n : Cu 125 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng
tng , nn lng cu v tin gia tng , vi lng cung tin c nh , nn li sut phi tng
gim bt lng cu
p n : Cu 126 : d
Gii thch : Khi tng lng cung tin th li sut gim , nhng do tng thu nn u
t t nhn gim dn n sn lng s gim
p n Cu 127 : c
Gii thch : V gi hi oi thc t cao hn t gi hi oi danh ngha lm cho hng
ha trong nc tr ln r hn khi tnh ra ni t v hng ha nc ngoi tr nn t hn
khi tnh theo ni t nn lm tng sc cnh tranh ca hng ha trong nc
p n : Cu 128 : b
Gii thch : * Y = C + G + I
C
= 200 + 0,8Yd
= 200 + 0,8 ( Y T )
= 200 + 0,8 ( Y 100 0,2Y)
= 200 + 0,64Y 80
= 120 + 0,64Y
Y
= 120 + 0,64Y + 700 + 150 40i
= 970 + 0,64Y 40i
Y = 2695 111i
* i = ( M D0)/Dmi (DmY / Dmi).Y
M
Vi : S = M
Vi : DM = D0 + Dmi i + DmY Y
i = ( 1500 800)/(-35) ( 0,3 / -35)Y
i = -20 + 0,0086Y
p n : Cu 129 : a
Ta c : SM = DM
1500 = 800 + 0,3Y 35i
35i
= 0,3Y 700
i
= -20 + 0,0086Y
Y = 2695 111 ( -20 + 0,0086Y)
Y + 0,955Y = 4915
2514
Th Y = 2514 vo i = -20 + 0,0086Y
i = -20 + 0,0086 x 2514 = 1,62
p n : Cu 130 : b
Gii thch : kch cu chnh ph phi a tin ra th trng nn chnh ph phi tng
chi tiu , gim thu v NHTW mua chng khon chnh ph trn th trng
p n Cu 131 : d

Gii thch : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi s cn bng ng


thi c hai th trng : tin t v th trng hng ha dch v
p n Cu 132 : c
Gii thch : Khi sn lng tng , gim s tc ng n cu tin , nn li sut s thay
i
p n Cu 133 : b
Gii thch : Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM t
c s cn bng chu th sn lng s tng v li sut tng
p n Cu 134 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu cc doanh nghip bn c hng nn tng sn
xut t tng cu tin , tng li sut nhng khi NHTW tng cung tin th li sut c th
tng hoc gim hoc khng i ty vo lng cung tin
p n Cu 135 : a
Gii thch : V khi tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng tng , nn
lng cung v tin gia tng m nu lng cung tin n nh th li sut phi tng
p n Cu 136 : c
Gii thch : V khi LM nm bn phi l lng cung tin tng ln , li sut gim kch
thch nh u t tng , tng cu tng , sn lng cn bng tng , tng cu tin .
p n Cu 137 : d
Gii thch : V chnh ph a phi hp chnh sch ti kha v chnh sch tin t
gii quyt cc vn v kinh t v a nn kinh t n nh nn im gp nhau ca IS
LM tng thu nhp bng vi tng chi , cung tin bng cu tin ti khng c bin ng
v tin
p n Cu 138 : b
Gii thch : V theo khi nim ng LM l tp hp cc t hp khc nhau gia sn
lng v li sut m ti th trng tin t cn bng
p n Cu 139 : a
Gii thch : ng IS dc xung biu th li sut cao hn s ko theo sn lng cn
bng thp hn
p n Cu 140 : d
Gii thch : V khi NHTW tng chit khu ln th li sut s tng , cn v sn lng
cn ty thuc vo chi tiu ca chnh ph .
p n Cu 141 : c
Gii thch : ng LM dc ln th hin khi sn lng cao hn s i hi lng cu
tin cao hn , gim bt cu tin , li sut cn bng trn th trng tin t s tng
p n Cu 142 : a
Gii thch : V : s nhn ca tng cu l h s phn nh lng thay i ca sn
lng cn bng quc gia khi tng cu thay i trong phn chi tiu t nh bng 1 n v
p n Cu 143 : d
Gii thch : V khi Y ( sn lng thc t ) < Yd ( sn lng cn bng ) c ngha l
tng cu ang ln hn GDP thc do ngi ta chi tiu thc t t hn so vi k hoch
d kin , V th trn th trng s khan him hng ha --> Doanh nghip phi xut kho
d tr , lm gim tn kho --> DN tng sn lng b p thiu ht
p n Cu 144 : d

Gii thch : V mc cn bng tng cung bng tng cu , lc ny th sn lng


mc qun bnh s bng vi mc chi tiu thc ca dn chng v s nhiu hn mc sn
lng tim nng
p n Cu 145 : b
Gii thch : V khi tit kim tng s gim thu nhp tng cu gim sn lng
gim
p n Cu 146 : b
Gii thch : V ta bit : Yd = C + S S = Yd C
p n Cu 147 : d
Gii thch : V tiu dng bin Cm phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp
kh dng thay i 1 n v
p n Cu 148 : b
Gii thch : Li sut l th hin gi doanh nghip phi tr nu i vay ngn hng . Li
sut tng cc DN s khng i vay hay t vay dn ti u t gim Sn lng gim
p n Cu 149 : a
Gii thch : V n phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp kh dng thay
i 1 n v
p n Cu 150 : a
Gii thch : V thu nhp kh dng l khon thu nhp cn li sau khi ngi dn np
thu cho nh nc
p n Cu 151 : a
Gii thch : Khi nn kinh t suy thoi chnh ph p dng chnh sch ti kha ngc
chiu tng chi tiu tr cp x hi 8 t ng , nhm gi cho nn kinh t lun mc sn
lng tim nng , i li , ngn sch s b thm ht tng 8 t
p n Cu 152 : b
Gii thch : Trong nn kinh t nc ta hin nay , nhu cu xut khu ch yu ph thuc
vo nc ngoi , do gia tng xut khu s to ra tit kim u t trong nc
p n Cu 153 : d
Gii thch : Chi chuyn nhng l cc khon tr cp t chnh ph cho cng chng
Vd : Chi tr cp ngi ngho , tht nghip
p n Cu 154 : a
Gii thch : Khng c s can thip ca Chnh ph n th trng ngoi hi . D tr
ngoi hi gi nguyn . T gi s iu chnh cn bng gia cung ng ni t trn th
trng ngoi hi .
p n Cu 155 : d
Gii thch : Ngn sch chnh ph l tng cc k hoch chi tiu v thu nhp hng nm
ca chnh ph
Do khi : tng thu > tng chi th ngn sch chnh ph s thng d
p n Cu 156 : b
Gii thch : Khi nn kinh t c mc sn lng Yt < Yp , kch thch tng cu tng ln
, lm tng sn lng quc gia , chnh ph cn tng thm ht ngn sch bng cch tng chi
tiu v gim thu
p n Cu 157 : b
Gii thch : Cc s nhn v thu v chi tiu c du ngc nhau . S nhn v thu
mang du m (-) hm thu c tc dng ngc chiu vi thu nhp v sn lng . Khi

thu tng ln , thu nhp v sn lng gim i.V ngc li , chnh ph gim thu , thu
nhp v sn lng tng ln
p n Cu 158 : c
Gii thch : Thu thu nhp ly tin l thu thu nhp c nhn v li nhun ca DN . Khi
thu nhp quc dn tng ln , s thu v thu tng theo , v ngc li khi thu nhp gim ,
thu gim ngay
Khi ngi lao ng b mt vic h s c nhn 1 khon tr cp t bo him , v khi h
c vic lm th s b ct tr cp ny i. Nh vy tin s c bm vo v rt ra khi nn
kinh t
Do gp phn vo n nh nn kinh t
p n Cu 159 : c
Gii thch : Chnh sch ti kha l vic chnh ph s dng thu kha v chi tiu cng
cng iu tit mc chi tiu chung ca nn kinh t .
p n Cu 160: b
Gii thch : Gi tr hng ha xut khu gi tr hng ha nhp khu = xut khu rng (
cn cn thng mi )
Khi xut khu ln hn nhp khu , nn kinh t c thng d cn cn thng mi
Khi nhp khu vt xut khu , nn kinh t b thm ht cn cn thng mi
p n Cu 161 : c
Gii thch : Sn lng tim nng cha phi l mc sn lng cao nht m nn kinh t
c th t c . Trong thc t , vo nhng thi k hng thnh cc doanh nghip c xu
hng tuyn m cng nhn ro rit hn , kch thch cng nhn tng gi lm vic. Kt qu
l sn lng thc t cao hn sn lng tim nng ( v tht nghip thc t thp hn t l
tht nghip t nhin ) . Tuy nhin , lc v phi tr th lao cho lao ng cao hn trc
nn chi ph sn xut gia tng , thc y tng gi . Gi tng li xut hin yu cu tng
lng. Lng tng li tip tc lm tng chi ph , y mc gi ln cao hn na . Nn kinh
t lm vo tnh trng lm pht cao.
p n Cu 162 : b
Gii thch : Mc tiu n nh l hn ch chu k kinh doanh , trnh lm pht cao v tht
nghip nhiu . Nu iu chnh lm pht mc thp nht dn n ch s gi cao ( n mc
cc im s gy thit hi cho ngi tiu dng )
p n Cu 163 : d
Gii thch : V u t c nh hng n tng cung trong di hn . u t c ngha l i
mi cng ngh , thay th cng ngh c li thi bng cng ngh tin tin => to ra nhiu
sn phm => tng cung
p n Cu 164 : a
Gii thch : Theo nh ngha thu nhp kh dng ( hay thu nhp c nhn c quyn s
dng ) l khon thu nhp thc s m cc h gia nh c ton quyn quyt nh trong vic
chi tiu , tc l khon thu nhp cn li sau khi cc c nhn , ngi tiu dng nhn cc
khon chi chuyn nhng t chnh ph v np cc khon thu
Yd PI Td
p n Cu 165 : c

Gii thch : Thu GTGT khng phi l thu trc thu m l thu gin thu v y l loi
thu gin tip nh vo thu nhp x hi thng qua gi c hng ha , ngi np thu l cc
doanh nghip sn xut kinh doanh nhng ngi chu thu l ngi tiu dng cui cng.
p n Cu 166 : c
Gii thch : GDP ch gi tr hng ha v dich v cui cng khng tnh gi tr hng ha
v dch v trung gian trnh hin tng tnh trng trong nn kinh t. V gi tr hng ha
ca dch v trung gian c tnh trong gi tr hng ha v dch v cui cng
p n Cu 167 : a
Gii thch : Khi tng cung ngoi t NHTW s b ra mt khon ni t tng ng
mua ngoi t , lm tng d tr ngoi t
p n Cu 168 : d
Gii thch : Theo nh ngha , quc gia no c chi ph sn xut v 1 loi hng ha
thp hn so vi Quc gia khc th Quc gia c li th tuyt i v mt hng nn
QG B c li th tuyt i c hai mt hng . Quc gia A c li th tng i mt hng
go do CPSX go QG A thp hn CPSX t QG A
p n Cu 169 : b
Gii thch : V trong thi k 1990 n nay Vit Nam nhp khu nhiu hn xut khu
p n Cu 170 : d
Gii thch : Chnh ph c nh t gi c nh l mt li cam kt xc lp mt mc li
sut ph hp loi b hin tng chu chuyn vn mt chiu . Do vy trong ngn hn
li sut cn bng li sut th gii , sn lng tng
p n Cu 171: c
Gii thch : Do trong trng hp ny , chi tiu Chnh ph tng lm tng li sut v u
t gim
p n Cu 172 : b
Gii thch : Trong di hn s dng chnh sch ti kho m rng lm tng cu tng ln
ko gi tng ln , gim kh nng cnh tranh ca hng ha trong nc trn th trng th
gii , xut khu gim , hng ha v dch v gim, lm gim sn lng . Dn n thm ht
cn cn thng mi , li sut v sn lng tr v mc c .
p n Cu 173: c
Gii thch : Trong di hn s dng chnh sch ti kha m rng lm tng cu tng ln
ko gi tng ln , gim kh nng cnh tranh ca hng ho trong nc trn th trng th
gii , xut khu gim , hng ha v dch v gim , lm gim sn lng . Dn n thm
ht cn cn thng mi , li sut v sn lng tr v mc c .
p n Cu 174: c
Gii thch : c nh t gi hi oi NHTW phi bn d tr ngoi t v mua ni t
p n Cu 175: d
Gii thch : Trong trng hp ny u t vo tng , t gi hi oi gim , xut
khu gim v nhp khu tng . Nn sn lng khng tng ln v cn cn thng mi xu
i .
p n Cu 176: b
Gii thch : c nh t gi hi oi NHTW phi bn d tr ngoi t v mua ni t .
Mt khc chnh sch ny b trit tiu bi ngun vn vn ng ra nc ngoi khi li sut
gim. Do vy chnh sch tin t t ra km hiu lc hn so vi nn kinh t m
p n Cu 177: d
Gii thch : Khi vn ra , t gi hi oi tng , xut khu tng , nhp khu gim

p n Cu 178 : b
Gii thch : Theo nh ngha , ti khon vn ghi chp mi lung vn i vo v i ra
khi lnh th quc gia
p n Cu 179: b
Gii thch : Theo nh ngha , ti khon vn ghi chp mi lung vn i vo v i ra
khi lnh th quc gia
p n Cu 180 : d
Gii thch : Khi vn ra , t gi hi oi tng , xut khu tng , nhp khu gim
p n Cu 181 : c
Gii thch : Nh vy lm tng sc cnh tranh ca hng ha trong nc , y mnh
xut khu . Tng sc mua ca nc ngoi i vi hng trong nc lm tng cung ngoi t
y t gi tng ln
p n Cu 182 : b
Gii thch : Gi cao lm gim sc cnh tranh ca hng ha trong nc
p n Cu 183 : d
Gii thch : Ty thuc vo cn cn thanh ton ca Vit Nam hin ti v lung vn nh
u t nc ngoi vo Vit nam l bao nhiu
p n Cu 184 : b
Gii thch : Khi c cc nhn t khc li sut tc ng lm thay i tng cu AD th IS
s dch chuyn tng ng vi s dch chuyn ca ng AD . Nu tng gim th ng
AD dch chuyn xung di , ng IS dch chuyn sang tri
p n Cu 185 : b
Gii thch : ng LM c hnh thnh trong iu kin lng cung tin SM l khng
i . Nn khi thay i cung tin th LM s dch chuyn
p n Cu 186 : d
Gii thch : Khi tng lng cung tin th li sut gim , nhng do tng thu nn u
t t nhn gim dn n sn lng s gim
p n Cu 187 : b
Gii thch : Cc yu t khc khng i , r

th Y cn bng s l do I

p n Cu 188 : d
Gii thch : im cn bng chung cho mt h thng kinh t i hi s cn bng
ng thi c hai th trng : tin t v th trng hng ha dch v
p n : Cu 189 : c
Gii thch : Khi sn lng tng , gim s tc ng n cu tin , nn li sut s thay
i
p n Cu 190 : a
Gii thch : V khi tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng tng , nn
lng cung v tin gia tng m nu lng cung tin n nh th li sut phi tng
p n Cu 191 : a
Gii thch : V : s nhn ca tng cu l h s phn nh lng thay i ca sn
lng cn bng quc gia khi tng cu thay i trong phn chi tiu t nh bng 1 n v
p n Cu 192 : b
Gii thch : V khi tit kim tng s gim thu nhp tng cu gim sn lng
gim
p n Cu 193 : b

Gii thch : Li sut l th hin gi doanh nghip phi tr nu i vay ngn hng . Li
sut tng cc DN s khng i vay hay t vay dn ti u t gim Sn lng gim
p n Cu 194 : a
Gii thch : V thu nhp kh dng l khon thu nhp cn li sau khi ngi dn
np thu cho nh nc
p n Cu 195 : b
Gii thch : Trong nn kinh t nc ta hin nay , nhu cu xut khu ch yu ph thuc
vo nc ngoi , do gia tng xut khu s to ra tit kim u t trong nc
p n Cu 196 : a
Gii thch : Khng c s can thip ca Chnh ph n th trng ngoi hi . D tr
ngoi hi gi nguyn . T gi s iu chnh cn bng gia cung ng ni t trn th
trng ngoi hi
p n Cu 197 : b
Gii thch : * GDPthc 1997 = 6000/120 = 50 t
* GDPthc 1998 = 6500/125 = 52 t
=> T l tng trng = ( 52-50)/50 x 100% = 4%
p n Cu 198 : c
Gii thch : Khi nn kinh t c lm pht , lc ng tin b mt gi ( hay ni
cch khc l d tin ) => lm pht nn gim lng cung tin v chi ngn
sch. Mt khc tng li sut v tng thu lng tin u t =>

lm pht

p n Cu 199 : d
Gii thch
Sn phm trung gian

Khc nhau
Mc ch s dng

Sn phm cui cng

- Mang tnh cht tm thi , c dng

- Mang t/c lu di , l mc ch

chuyn ti hoc bin i thnh sn

ca SX , s dng

phm cui cng


Thi gian tiu th

- Thng thng ngn hn hoc trung hn

- Di hn

bn trong qu

- Thng thng ch dng c trong thi

- c dng trong thi gian di

trnh s dng

gian ngn ( tuy nhin cn ph thuc vo

( cng ph thuc vo cc yu t

cc yu t nh : qu trnh s dng , cht

nh sn phm trung gian)

liu cu thnh)
p n Cu 200 : c
Gii thch : Khi mun thay i lng cung ni t , NHTW c th mua hoc bn
tri phiu chnh ph hoc ngoi t v :
+ Tri phiu chnh ph :

- Bn : ngi dn s dng ni t mua => lng ni t ngoi th trng


- Mua : Ngi dn s bn tri phiu li cho chnh ph => Chnh ph s a mt
lng ni t ra mua li tri phiu => lng cung ni t
+ Ngoi t
- Bn : Ngi dn c xu hng dng ni t mua ngoi t tch ly hoc trao i
mua bn => lng cung ni t
- Mua : Chnh ph dng ni t mua ngoi t =>

lng cung ni t

y c th xt rng hn l : cc doanh nghip t nhn , doanh nghip NN


p n Cu 201 : d
Gii thch : rt ra c kt lun ngi ni c s nghin cu , phn tch mt
cch tng th thng qua bin s t l tht nghip nhiu nc mt cch khch quan v
khoa hc , sau khi rt ra kt lun ny , ngi ta s ra cc bin php gim t l tht
nghip
p n Cu 202 : b
Gii thch : V n nghin cu nn kinh t mt cch tng th thng qua ch s gi hng
tiu dng Vit Nam trong giai on 1992 1995 mt cch khch quan v khoa hc
trn c s ra cc bin php nhm n nh v thc y tng trng kinh t
p n Cu 203 : b
Gii thch : Cc ngun lc sn xut nh :
Yu t u vo : nguyn vt liu
Yu t u ra : Sn phm
Tng cung di hn phn nh quan h gia tng cung v mc gi trong iu kin
gi cc yu t u vo thay i cng t l vi mc gi u ra ca sn phm
Gi l tng cung di hn v nn kinh t phi c thi gian di thc hin qu
trnh iu chnh ng thi ny
Cc ngun lc sn xut tc ng n cc tng cung di hn lm tng cung di hn
thay i v n tc ng nng lc sn xut ca nn kinh t .
p n Cu 204 : c
Gii thch : Theo l thuyt tnh GDP theo phng php thu nhp l tp hp tng thu
nhp pht sinh trn lnh th bao gm : Tin lng , tin li , tin thu , li nhun , thu
gin thu ( Ti ) v khu hao ( De)
GDP = + i + R + Pr + Ti + De
p n Cu 205 : d
Gii thch : Si v vi l nguyn liu s dng may mc nn chng l hng ha dch
v trung gian , cn may mc s l sn phm cui cng . V vy GDP ca quc gia ny l
300 t ( gi tr sn lng may mc)
p n Cu 206 : b
Gii thch : Theo nh ngha GDP l gi tr ca ton b lng hng ha v dch v
cui cng c to ra trn lnh th mt nc tnh trong 1 thi k ( thng l 1 nm )
p n Cu 207 : d

Gii thch : Cn cn thanh ton khng ch bao gm yu t u t t nc ngoi


m cn bao gm xut nhp khu dch v nc ngoi
Xut khu rng ( X-M) : nu
=> Xut khu

u t t nc ngoi => Y => thng d Ytrong nc

=> ( X M )

Tt yu : khi Inc ngoi th thu nhp rng t ti sn nc ngoi


p n Cu 208 : c
Gii thch : T khi nn kinh t mc ton dng th sn lng m nn kinh t t
c tng ng vi t l tht nghip t nhin ( Un) v t l lm pht va phi =>
c th chp nhn c => n nh
T

=> C
G

( thu nhp kh dng ) => ngi dn

=> Yd

chi tiu => lm pht ( do Yd

v I )

=> AD

=> Y

=> suy thoi

Xt : AD = C + I + G + X M
Nu C

,I ,G

( mt lng nh nhau ) th AD

=> lm pht

Vy nn kinh t chuyn t n nh sang lm pht


p n Cu 209 : d
Gii thch : Chnh sch m rng tin t
-

t l d tr bt buc

Li sut chit khu

Mua CK ca chnh ph

=> Y
=> Thng d hoc thm ht thng mi v cn ph thuc vo vic
sut chit khu dn n
=> ng ni t

bao nhiu li

u t nhiu hay t

gi ( do Y )

p n Cu 210 : a
Gii thch : ADthc < AD d kin => hng ha doanh nghip sx theo AD d kin s b
tn kho => khng b ng trong Sx , doanh nghip s sn lng GP thng
d tn kho so vi mc tn kho d kin
p n : Cu 211 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu lm tng cu tng , sn lng cn bng
tng , nn lng cu v tin gia tng , vi lng cung tin c nh , nn li sut phi tng
gim bt lng cu

p n : Cu 212 : c
Gii thch : Khi sn lng tng , gim s tc ng n cu tin , nn li sut s thay
i
p n Cu 213 : a
Gii thch : Khi chnh ph tng chi tiu cc doanh nghip bn c hng nn tng sn
xut t tng cu tin , tng li sut nhng khi NHTW tng cung tin th li sut c th
tng hoc gim hoc khng i ty vo lng cung tin
p n Cu 214 : b
Gii thch : Khi nn kinh t nm pha bn tri ca ng IS v trn ng LM t
c s cn bng chu th sn lng s tng v li sut tng
p n Cu 215 : c
Gii thch : V khi LM nm bn phi l lng cung tin tng ln , li sut gim kch
thch nh u t tng , tng cu tng , sn lng cn bng tng , tng cu tin .
p n Cu 216 : d
Gii thch : V chnh ph a phi hp chnh sch ti kha v chnh sch tin t
gii quyt cc vn v kinh t v a nn kinh t n nh nn im gp nhau ca IS
LM tng thu nhp bng vi tng chi , cung tin bng cu tin ti khng c bin ng
v tin
p n Cu 217 : c
Gii thch : ng LM dc ln th hin khi sn lng cao hn s i hi lng cu
tin cao hn , gim bt cu tin , li sut cn bng trn th trng tin t s tng
p n Cu 218 : d
Gii thch : V ngi tit kim mong mun lm tng thu nhp nhng kt qu l tng
tit kim s lm gim thu nhp. Hn na , khi lng tit kim tng thm ca dn chng
li c a vo u t nh : gi tit kim, mua cng tri , gi ngn hng s khng lm
gim tng cu , khng lm gim sn lng
p n Cu 219 : d
Gii thch : V mc cn bng tng cung bng tng cu , lc ny th sn lng mc
qun bnh s bng vi mc chi tiu thc ca dn chng v s nhiu hn mc sn lng
tim nng
p n Cu 220 : b
Gii thch : V khi tit kim tng s gim thu nhp tng cu gim sn lng
gim
p n Cu 221 : b
Gii thch : Li sut l th hin gi doanh nghip phi tr nu i vay ngn hng . Li
sut tng cc DN s khng i vay hay t vay dn ti u t gim Sn lng gim
p n Cu 222 : a
Gii thch : V n phn nh lng thay i ca tiu dng khi thu nhp kh dng thay
i 1 n v
p n Cu 223 : d
Gii thch : Chi chuyn nhng l cc khon tr cp t chnh ph cho cng chng
Vd : Chi tr cp ngi ngho , tht nghip
p n Cu 224 : d
Gii thch : duy tr t gi hi oi c nh NHTW phi cn i s d cung ni t
bng cch mua hoc bn mt lng ngoi t tng ng , iu ny s lm tng hoc gim
d tr ngoi hi , lin quan trc tip ti chnh sch Xut - Nhp Khu

p n Cu 225 : d
Gii thch : Khng bit chnh xc hng ha cc nc khi tng hay gim
p n Cu 226 : d
Gii thch : T gi hi oi lin quan trc tip ti cung v cu ngoi t , ti Xut Nhp khu . Do , t gi hi oi thay i lm cung , cu ngoi t thay i , chnh sch
Xut Nhp khu thay i
p n Cu 227 : b
Gii thch : V trong thi k 1990 n nay Vit Nam nhp khu nhiu hn xut khu
p n Cu 228 : d
Gii thch : Chnh ph c nh t gi c nh l mt li cam kt xc lp mt mc li
sut ph hp loi b hin tng chu chuyn vn mt chiu . Do vy trong ngn hn
li sut cn bng li sut th gii , sn lng tng
p n Cu 229: c
Gii thch : Do trong trng hp ny , chi tiu Chnh ph tng lm tng li sut v u
t gim
p n Cu 230: c
Gii thch : c nh t gi hi oi NHTW phi bn d tr ngoi t v mua ni t
p n Cu 231 : a
Gii thch : V theo phn tch th
GDP = C + I + G + X M (theo chi tiu )
Trong
C : tiu dng
I : u t
G : chi tiu ca chnh ph
X M : xut khu rng
X : xut khu
M : nhp khu
p n Cu 232 : a
Gii thch : Theo phn tch th
GDP = R + W + i + ( theo thu nhp )
Trong :
R : tin thu do s dng ti sn hu hnh
W : tin lng do s dng lao ng
i : tin li do s dng vn
: li nhun do vic qun l
p n Cu 233 : a

Gii thch :Sn lng tim nng l sn lng m ti nn kinh t t c tng


ng vi t l tht nghip t nhin ( Un) v lm pht va phi , c th chp nhn
c , Theo thi gian kh nng sx ca nn kinh t lun c xu hng => Yp
cng . Do nu

AD th lm pht s

nhanh

p n Cu 234 : d
Gii thch : Theo bi ta c :
C = 10,000 ; Y = 20,000
Ta c MPC = C/Y = 10,000/20,000 = 0,5
MDS = 1 MPC = 1 0,5 = 0,5
Thu nhp cn bng lc ny c th tnh :
Y=C+I
= {( 110+120+130+140+150) / 5 }+10 x 1000
= 150,000
Vy MPC = 0,5 ; MPS = 0,5 ; Y = 150,000
p n Cu 235 : d
Gii thch : Ch rng tn phiu kho bc v cng tri quc gia cng l quyn li
v ngha v ca cng dn khi s hu , do c vai tr rt quan trng trong n
nh kinh t
p n Cu 236 : d
Gii thch : Trng thi ton dng c ngha l sn lng m nn kinh t t c
tng ng vit t l tht nghip t nhin (Un) v t l lm pht va phi m nn
kinh t c th chp nhn c => vn cn 1 t l lm pht v tht nghip nht
nh
p n Cu 237 : b
p n Cu 238 : d
Gii thch : V cn cn thng mi , cn cn thanh ton v sn lng quc gia
u c lin quan n vic mua bn , trao i , xut nhp khu trong nc v nc
ngoi => lin quan n mi quan h gia ni t v ngoi t => t gi hi oi
p n Cu 239 : a
Gii thch : V
=> I phi

thu => Yd

=> C

=> i Y

( sn lng )

=> i hi nhiu lao ng => tht nghip

G => i hi Y

( sn lng ) => I phi

=> i hi nhiu lao ng => tht nghip


p n Cu 240 : a
Gii thch : Chn nm 1 lm gc tc l :
GDPdanh ngha1 = GDP thc1 = 4000
=> P1 = 1
P2 = ( GDP danh ngha 2 )/ GDPthc 1 = 4400/4000 = 110%