You are on page 1of 3

Trong lch s ca nhn loi, nhu cu giao tip v trao i thng tin c ra i t

rt xa xa. T thi k nguyn thy, nhng con ngi trong b lc s dng truyn thng
thng bo cho nhau ni sn bt, cch thc sn bt. l iu kin to nn nhng mi
quan h x hi gia ngi vi ngi. Thiu truyn thng-giao tip, con ngi v x hi
kh hnh thnh v pht trin. T nhng hnh thc truyn thng n gin, ngi ta i n
nhng hnh thc hin i v phc tp ca truyn thng nh truyn hnh, v tinh nhn to,
InternetCc phng tin thng tin lin lc tr thnh ci khng th thiu m bo s
hot ng n nh ca mi nn kinh t cng nh mi ch x hi.
Mt khc, truyn thng cn nhm tha mn nhu cu ca nhn thc con ngi. Mi c
nhn trong x hi u c s bc l nhng kha cnh khc nhau ca i sng tinh thn,
cn hiu bit tm t, tnh cm thi ca mi ngi trc mi s kin t iu chnh
hnh ng ca mnh sao cho hp l. Chnh qu trnh truyn thng gip con ngi hiu
mnh y hn, nm bt nhng g lin quan gia mnh v cuc sng phong ph xung
quanh, nh gi c kh nng, xc nh ng cch thc, phng hng cho nhng hnh
vi v hot ng. V th truyn thng c nh gi l nn tng ca x hi, l c s cho
vic xy dng v pht trin cng ng v x hi. Trong cc loi hnh hot ng truyn
thng hin nay, bo ch l mt hot ng thng tin i chng nht, nng ng nht v
ng vai tr ngy cng quan trng trong i sng x hi.
Ngy nay vi s pht trin khng ngng ca mnh, bo ch ang nhanh chng tr
thnh mt trong nhng lnh vc xung kch bi kh nng phn nh hin thc ca n. T
khi xut hin cho n nay, bo ch lun nng ng trong vic hin thc a dng, sinh
ng v lun vn ng pht trin. Bo ch l mt b phn khng th thiu trong i sng
tinh thn ca mi ngi , mi dn tc v c tc ng to ln n mi mt ca i sng x
hi nh chnh tr-kinh t-vn ha-x hi. Ngy nay, di nh hng ca cuc cch mng
khoa hc v cng ngh, vai tr thc tin ca bo ch ngy cng c nng cao. Cc
phng tin truyn thng i chng tr thnh mt yu t qu trnh qun l cc qu trnh
kinh t, x hi ca mi quc gia. Cht lng v hiu qu ca bo ch gp phn c lc
vo vic gii quyt nhim v xy dng v pht trin t nc trn nhiu lnh vc khc
nhau. Mt khc, chng m bo thng tin cho nhn dn v tt c cc vn s kin ca
i song x hi v th gii xung quanh vi mt phm vi rng ln, tham gia vo vic hnh
thnh d lun x hi ng n, xy dng th gii quan khoa hc, thi sng tch cc v
nng cao thc trch nhim ca mi cng dn vi T quc.
Nh vy, bo ch-truyn thng (BCTT) ng mt vai tr quan trng trong i sng x hi
v c tc ng to ln n cc mt chnh tr-kinh t-vn ha-x hi. Do , nghin cu
su hn na v nhng tc ng ca BCTT, ti lm bi tiu lun vi ti Tc ng ca
bo ch- truyn thng n i sng x hi hin i c mt ci nhn khch quan hn

na v nhng mt tch cc cng nh tiu cc ca BCTT n mi mt i sng x hi


hin i.

2) H thng cc khi nim


a) Khi nim v truyn thng
Truyn thng t ting Anh: Communication ngha l s truyn t thng tin, thng bo,
giao tip, trao i, lin lc, giao thng. Thut ng truyn thng c ngun gc t ting
Latinh Commune c ngha l chung hay cng ng. Ni hm ca n l ni dung , cch
thc, con ng, phng tin t n s hiu bit ln nhau, gia c nhn vi c nhn,
c nhn vi cng ng, x hi. Nh truyn thng giao tip m con ngi t nhin tr
thnh con ngi x hi.
Hin nay trn th gii ty theo gc tm hiu v nghin cu ngi ta a ra rt nhiu
nh ngha khc nhau v truyn thng v y l khi nim chung v truyn thng
Truyn thng l mt qu trnh lin tc trao i hoc chia s thng tin, tnh cm, k nng
nhm to s lin kt ln nhau dn ti s thay i trong hnh vi v nhn thc
nh ngha ny ta cn lu n nhng kha cnh: Th nht, truyn thng l mt qu
trnh- c ngha n khng phi l mt vic lm nht thi hay xy ra trong mt khun kh
thi gian hp, m l mt vic din ra trong mt khong thi gian ln
Qu trnh ny mang tnh lin tc v n khng th kt thc ngay sau khi ta truyn ti ni
dung cn thit, m cn tip din sau . y l qu trnh trao i hoc chia s, c ngha l
t nht phi c hai thc th v khng ch c mt bn cho v mt bn nhn, m c hai bn
u cho v nhn.
Th hai, truyn thng phi dn n s hiu bit ln nhau, yu t ny cc k quan trng
i vi mc ch v hiu qu ca truyn thng. V cui cng truyn thng phi em li
s thay i trong nhn thc v hnh vi, nu khng mi vic lm s tr nn v ngha

b) Khi nim v bo ch
T bo ch bt u t hai ch: bo (thng tin), ch (giy). Tn gi c gc thun Vit.
Trong ting Anh Journalism bt ngun t Journal - Nht k, iu ny cng ni ln rng
nh bo- k gi, chnh l nhng ngi ghi li lch s trong cuc sng hng ngy. Hin

nay bo ch c chia thnh bn loi l: Bo vit, bo ni, bo truyn hnh v bo


mng in t
Bo ch ra i do nhu cu thng tin- giao tip- gii tr v nhn thc ca con ngi. Mc
d ra i chm hn so vi cc hnh thi thc x hi khc nhng bo ch nhanh chng
tr thnh mt trong nhng lnh vc xung kch bi kh nng phn nh hin thc ca n.
Theo cc ti liu nghip v bo ch nc ngoi, ch information( thng tin, thng bo,
bo tin) xut pht t mt ch trong trit hc c Hy Lp vi ngha: To ra mt hnh thi
(form) dng ch nhng yu t c th gip cho s hiu bit ca con ngi v th gii
xung quanh ang tn ti di mt hnh thi nht nh. Nh vy cng ging nh cc hnh
thi thc x hi khc, bo ch lun ly hin thc khch quan lm i tng phn nh.
Thng tin trong bo ch l mt qu trnh lin tc, xuyn sut trong mi quan h cht ch
gia Cuc sng- Nh bo- Tc phm- Cng chng.