You are on page 1of 2

Endodinamski procesi

-SEMINARSKI RAD-

Uvod
1.1 Openito o endodinamskim procesima
Endodinamski procesi su procesi koji se dogaaju zbog promjena
u
unutranjosti Zemlje. Nastaju kao posljedica djelovanja vanjskih sila (promjena
ravnotee u litosveri, plimski uticaj Mjeseca i Sunca i gravitacije) i unutarnjih
sila, izazvanim uglavnom temperaturom i tlakom.