Вы находитесь на странице: 1из 190

##################>###

#############################################

#_
########################bjbj###################### ###/##b##b##
###########################################################################
########B#######B#######B#######B#######B###################V#######V#######V#
######V#########d###V#######9#####>#######>#######>#######>#######>###########
##################9#######9#######9#######9#######9#######9#######9##$###>;#####
=##<###99######################B##############################o###"############
############99##############B#######B#######>###############>###1###N9###########
###################(
##B#######>#######B#######>########9##############################################
###############################9###########################4#################
############################################################6######>##########
#\################J###5##############8######d9##0###9######5######,>#
######"#####,>##(###6############################################################
##################,>##############B#######6##T###############################
############################################################99######99##########
############################"##################################################
########9########################################################
##########################################
####################,>########################################
###############################################################################
#########

######:#########
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
########KERTAS KERJAKLINIK KEMAHIRAN DAN UNDANG-UNDANG BOLA JARING KELOLAAN KELAB
BOLA JARING SMK PERMAI INDAHTARIKH :
24 FEBRUARI 2012HARI
:
JUMAAT
MASA :
12.30 2.30 PETANGTEMPAT
:
MAKMAL KOMPUTER #UNTUK PERHATIAN
DAN KELULUSAN TUAN PENGETUA SMK PERMAI INDAH1. Tajuk Kertas Kerja:Klinik
Kemahiran dan Undang-undang Bola Jaring Kelolaan Kelab Bola Jaring SMK Permai Indah
20122.
Objektif:2.1
Melengkapkan peserta kursus dengan pengetahuan,
kemahiran dan teknik-teknik dalam permainan bola jaring .2.2
Melengkapkan
peserta kursus dengan peraturan dan undang-undang bola jaring.2.3
Memupuk
semangat bekerjasama dan mengamalkan semangat persaingan yang sihat.2.4
Melahirkan bakal-bakal pemimpin yang berkebolehan dalam segala bidang
terutamanya kepemimpinan dan pengurusan kumpulan. 2.5 Memupuk dan menghayati nilainilai murni serta sikap positif berterusan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti
Kokurikulum Permainan. 3.
Tarikh, Masa dan Tempat :
Tarikh
:
24 Februari 2012 Masa
:
12:30 tengah hari 2.30 petangTempat
:
Makmal komputer dan Gelanggang Bola Jaring 4. Sasaran: 4.1
Pasukan Elit Bola Jaring SMKPI dan ahli biasa5.2
Jumlah pelajar 70 orang
5.
Instruktor:5.1
Azlina binti Ali SMK Labu Besar, Kulim, Kedah Jurulatih
Kelab Bola Jaring SMK Labu BesarPengurus dan pemain Pasukan Bola Jaring PSKPP
Daerah Kulim
6.
Anggaran Perbelanjaan:
6.1
Makanan dan minuman #70 x
RM 3#RM 210.00##6.2
Bahan kursus bercetak#4 rim x RM10#RM
40.00##6.3
Bib
#2 set x RM 100#RM 200.00##6.4
Bola untuk pertandingan#2 biji x RM 25#RM
50.00###Jumlah#RM 500.00##
7.
Jawatankuasa :Pn. Hazawati Ismail
Pendaftaran PelajarPn. Haslina Hassan
Jemputan jurulatihPn.
Nor Rohayu Johari Cenderahati dan sijilPn. Rosliza Che Alis
Jamuan
Pn. Nor Siah Dris
Peralatan8. Jadual / Atur Cara Kursus
Tarikh : 24
Fabruari 2012 ( Jumaat )
12.30
:
Teori jenis-jenis hantaran
dalam bola jaring
- Hantaran Aras DadaHantaran Aras Bahu- Hantaran Lantun dan Hantaran Atas Kepala
:
Teori
Peraturan-peraturan dan undang-undang bola jaring
1.30
:
Praktikal
Strategi Permainan
- Strategi serang hendap
- Merentas halangan organisasi
2.30
:
Bersurai
9.
Penutup:Dengan terlaksananya kursus ini diharap pelajar
dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran dalam aspek kemahiran dan undang-undang
sukan bola jaring agar menjadi pemain yang berimu dan berkemahiran.Disediakan oleh:
Disemak oleh:______________________
__________________( Haslina BINTI Hassan )
( JAMIL BIN CHE MAT )
Guru Penasihat
PK KokurikulumKelab Bola Jaring SMKPI
SMK Permai Indah
Diluluskan oleh:______________________
( HJ SHAMSUDIN BIN MAT )
PengetuaSMK Permai Indah
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
##########################################!
###/###0###4###;###<###C###F###K###W###X###Y###i###j###k###t`tt`L8####
#########&#h[##hk#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[
##h8#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[##hJi#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[
##h@#F#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[##h#0#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[
##hK#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[##h2L#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[
##hi~#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[##h>9#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[
##h##5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ#######
###=###Y###j###k###################################################

#############################################################################
############################################################################
#############################################################################
################p####dh###^p#`#gd[######L#p####dh###]L^p#`#gd[
######$##L#dh###]La$#gd#Is######$##L#L#dh###]L^La$#gd#Is##
###$##dh###a$#gd####k###t####################################nY
A0################################ #h[##hk#OJ##QJ##^J##mH##sH###.#h[##h[
#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###(#h##5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###.#h[
##h#0#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###.#h[
##h2L#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###(#h[
#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###&#h[##hk#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[
##h#Is#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ###&#h[##h2L#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ### #h[
#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##

############################### ###
###
###
###
###
##
nVnEE4######################### #h[##h2L#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h##OJ##QJ##^J##mH##sH###.#h[##h#Is#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###.#h[
##h##5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###.#h[
##hk#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH###.#h[
##h2L#5#9#CJ##OJ##QJ##^J##aJ##mH##sH### #h[##hQA#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hb#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h#Is#OJ##QJ##^J##mH##sH###,#j#####h[
##h2L#OJ##QJ##U##^J##mH##nH##u############# ###
###
###
###
###
###
##3
##
##
##
###
##`
##
##/########################################################################
#############################################################################
############################################################################
########################################################$####0#dh###^#`0a$#
gd#A######$####dh###^#a$#gd#A######L###dh###]L^#gd2L##
###$##dh###a$#gd#A##
###$##dh###a$#gd##### ###
##2
##3
##D
##E
##W
##X
##[
##]
##b
##c
##d
##l
##
##
##
##
##
##
##
##yyl_RB4##h[##hK##5#OJ##QJ##^J####h[
##hK##5#>*#OJ##QJ##^J#####h[##hK##OJ##QJ##^J#####h[##h8#OJ##QJ##^J#####h[
##h77#OJ##QJ##^J#####h[##hJi#OJ##QJ##^J#####h[##h>9#5#9#OJ##QJ##^J#####h[
##h@#F#OJ##QJ##^J#####h[##hK#OJ##QJ##^J#####h[##h>9#OJ##QJ##^J#####h[
##h2L#OJ##QJ##^J### #h[##hXL#OJ##QJ##^J##mH##sH###&#h[
##h##5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h##OJ##QJ##^J##mH##sH###
##
##
##
##
##
##
##
###
##_
##a
##c
##d
##
##
##
##
##
##
##,###-###0###2#####################
r
eT######################## #h[##h8#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[
##hZn#OJ##QJ##^J### #h[##hk#OJ##QJ##^J##mH>#sH>####h[##hR1#OJ##QJ##^J#####h[
##hs`#OJ##QJ##^J### #h[##h#OJ##QJ##^J##mH>#sH>## #h[
##h8#OJ##QJ##^J##mH>#sH>####h[##h77#OJ##QJ##^J#####h[##h#N#OJ##QJ##^J#####h[
##h#OJ##QJ##^J#####h[##h8#OJ##QJ##^J#####h[
##hK##OJ##QJ##^J#####################################

###

###

###

##

##(

##S

##T

##U

##V

##W

##Y

##`

##raM###################################&#h[
##h*@1#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##hT5#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hZn#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h`##OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h#O@#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h8#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hb#OJ##QJ##^J##mH##sH###&#h[##hK##5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH###&#h[
##h8#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##hK##OJ##QJ##^J##mH##sH############

##T

##U

##c

##

##

##

##

##

##!##\##^
############################################################################
#############################################################################
#####}#####################
###$##dh###a$#gd"j#####$#
&##F###dh###a$#gd"j#####$#
&##F###dh###a$#gdoq########dh###^#gdoq######$####0#dh###^#`0a$#gd#c##
#####$####0#dh###^#`0a$#gdStr######$####dh###`#a$#gd8##
###$##dh###a$#gd#A######$##r#dh###`ra$#gd8###`

##a

##c

##d

##g

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##udWJ<,######h[##h*@1#5#>*#OJ##QJ##^J#####h[##hT5#5#OJ##QJ##^J####h[
##hT5#OJ##QJ##^J#####h[##h8#OJ##QJ##^J### #h[##h?W#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h8#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h#q#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##hF#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hStr#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h8#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hT5#OJ##QJ##^J##mH##sH###&#h[##hT5#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH###

##

##

##

##

##

##

##

##

#####

##### ##!##[##\##]##^##`##a##b##c##
zm\K9#######h[
##hT5#5#OJ##QJ##^J##mH##sH## #h[##hT5#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h"j#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[##hM#OJ##QJ##^J#####h[##h
e##OJ##QJ##^J#####h[##hn$B#OJ##QJ##^J#####h[##h#O@#OJ##QJ##^J#####h[
##h#z#OJ##QJ##^J###&#h[##hk#5#OJ##QJ##\#^J##mH##sH###&#h[
##h8#5#OJ##QJ##\#^J##mH##sH#####h[##h*@1#OJ##QJ##^J#####h[
##h"j#OJ##QJ##^J#####h[##hT5#5#>*#OJ##QJ##^J###^##`##|##}########
##########################################################################>##
#############kd#####$##$#If#####l##############################F####'##6
######################################################
t####0############################################'#6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###yt\%#####$##dh####$#If####a$#gd\%#

###dh####$#If####gd\%##
###$##dh###a$#gd#A##
###$##dh###a$#gd"j###c##y##{##|##}################################
####################

###
###########4###:###;###C###F###G###H###I###qqqq####
###################################h[##h"j#5#OJ##QJ##^J##mH##sH## #h[##h
#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h?#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h"j#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[##h?#5#OJ##QJ##^J##mH##sH####h[
##h#9A#5#OJ##QJ##^J##mH##sH####h[##h#Ui#5#OJ##QJ##^J##mH##sH##&#h[
##h#Ui#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH##%################

#######################################T#####################################
##########################################################kd####$##$#If#####l##
############################F####'##6###################
###################################
t####0############################################'#6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###yt\%#####$##dh####$#If####a$#gd\%#

###dh####$#If####gd\%###

###
###,###;###G###o############c############T############T############################
###################################################################################
#$##dh####$#If####a$#gd\%#

###dh####$#If####gd\
%###kd6####$##$#If#####l##############################F####'##6#########
#############################################
t####0############################################'#6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###yt\
%###G###H###I###P###[###o############c############T############T###################
###################################################################################
##########$##dh####$#If####a$#gd\%#

###dh####$#If####gd\
%###kd####$##$#If#####l##############################F####'##6#########
#############################################
t####0############################################'#6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###yt\
%###I###O###P###Z###]###_###`###a###b###o###p###q###r#######################
#tvh[NA4[NA#######h[##h_##OJ##QJ##^J#####h[##hk#OJ##QJ##^J#####h[##h!
O##OJ##QJ##^J#####h[##hoT#OJ##QJ##^J#####h[##hoT#5#OJ##QJ##^J####h[
##h#9A#5#>*#OJ##QJ##^J#####h[##h%X3#5#>*#OJ##QJ##^J#####h[
##hk#5#>*#OJ##QJ##^J#####h[##h%X3#5#OJ##QJ##^J####h[##h%X3#OJ##QJ##^J#####h[
##hoT#OJ##QJ##^J#####h[##h#9A#OJ##QJ##^J#####h[
##h"j#5#OJ##QJ##^J##mH##sH####h[##h
#5#OJ##QJ##^J##mH##sH####[###\###]###_###q###r############o############d######
######\############T############T############F############F############F###########
#####$#
&##F###dh###a$#gdoq######$#a$#gd%X3######$#a$#gd#9A##
###$##dh###a$#gd#A###kdl####$##$#If#####l##############################F##
##'##6######################################################
t####0############################################'#6######

##########

##########

##########

#########4#######4###
#l#a###yt\%########################

###########(###5###6###7###8###9###:###@###A###B###C###S###V###

q]I]I]q################################&#h[
##hoT#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH###&#h[##hoq#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[
##hoq#5#OJ##QJ##^J##mH##sH## #h[##hoq#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hoT#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[##h#z#OJ##QJ##^J#####h[##hoq#OJ##QJ##^J#####h[
##h###OJ##QJ##^J#####h[##hk#OJ##QJ##^J#####h[##h7z#OJ##QJ##^J#####h[
##hoT#OJ##QJ##^J#####h[##hStr#OJ##QJ##^J##########6###7###U###V###{###|
################N###v#####################################################
############################################################################
###############################################################################
#####$####dh###`#a$#gd!
O#######$##@####dh###^@#`#a$#gd########$##@####dh###^@#`#a$#gdK##
###$##d####a$#gd########$####d####`#a$#gdoq##
###$##dh###a$#gdoq######$###^#a$#gdoq#####$#
&##F###dh###a$#gdoq###V###z###{###|
###}################################################0###N###S###W###a###
u###v###########################udu###################
############ #h[##h#O@#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h\%#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h!O##OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##hK#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##h###OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##hoT#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hoq#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[##h#9A#5#OJ##QJ##^J##mH##sH####h[
##hoT#5#OJ##QJ##^J##mH##sH###!
#############################################.###Q###|
############################################################################
#############################################################################
####################################################################d####^#
gd~k?######$####d####^#a$#gd~k?
######$####dh###^#a$#gd#A######$####dh###^#a$#gd!O###
###$##dh###a$#gd_:##
###$##dh###a$#gdoq######$####d####`#a$#gdoq##
###$##dh###a$#gd!O#############################################$###
%###0###1###S###g###
xk^kQDk7k7x##################h [##h%X3#OJ##QJ##^J#####h[
##hnX#OJ##QJ##^J#####h[##h*OP#OJ##QJ##^J#####h[##h>9#OJ##QJ##^J#####h[
##h<#OJ##QJ##^J#####h[##h!O##OJ##QJ##^J### #h[##h_:#OJ##QJ##^J##mH##sH###&#h[
##hc#5#>*#OJ##QJ##^J##mH##sH#####h[##hZ4@#5#OJ##QJ##^J##mH##sH## #h[
##hb#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h!O##OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[
##hq#OJ##QJ##^J##mH##sH### #h[##h:;#OJ##QJ##^J##mH##sH###g###x###y###|
###############################################################

~qdWI;I######h[##hk#;#OJ##QJ##^J####h[##h!O##;#OJ##QJ##^J####h[
##hW#OJ##QJ##^J#####h[##h#Is#OJ##QJ##^J#####h[##hE#OJ##QJ##^J#####h[
##hk#OJ##QJ##^J#####h[##h-<?#OJ##QJ##^J#####h[##h*OP#OJ##QJ##^J#####h[
##hc#OJ##QJ##^J#####h[##h<#OJ##QJ##^J#####h[##h!O##OJ##QJ##^J#####h[
##hnX#OJ##QJ##^J#####h[##h%X3#OJ##QJ##^J#####h[##h>9#OJ##QJ##^J#####h[
##hh#OJ##QJ##^J###################-###.###>###?
###P###Q###V###W###\###b###h###j###k####################################
######

~qdWd###########################h[##hk#OJ##QJ##^J#####h[
##hW#OJ##QJ##^J#####h[##hN&#OJ##QJ##^J#####h[##hk#OJ##QJ##^J#####h[
##h[##OJ##QJ##^J#####h[##h:;#OJ##QJ##^J#####h[##h=]Q#OJ##QJ##^J#####h[
##hZ4@#OJ##QJ##^J#####h[##hc#OJ##QJ##^J#####h[##hW#OJ##QJ##^J#####h[
##hh#OJ##QJ##^J#####h[##h#Is#OJ##QJ##^J#####h[##h:#OJ##QJ##^J###|
#################################################################
############################################################################
#############################################################################
########################################################$####dh###^#a$#gdE
#########p#@#####$###########d####`#gd~k?######$####d####^#a$#gd~k?##
###$##dh###a$#gdk######$####dh###^#a$#gd=]Q#######^#gd*OP########d####^
#gd~k?####################################
###############################################################################
###################################################################################

###################################################################################
#################################################################################h
[##h:;#OJ##QJ##^J#####h[##hW#OJ##QJ##^J#####h[##hE#OJ##QJ##^J#####h[
##h=]Q#OJ##QJ##^J#####h[##hE#;#OJ##QJ##^J###
################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
###################################################################################
#d####gdk###2#1h#:p?W##/ =!n#"n###$#%######

#F#{##_##

#:##JFIF#####H#H###Exif##MM#*#############################b###########j#(
###########1#########r#2#########i#############
##'##
##'#Adobe Photoshop CS3 Windows#2012:01:01
17:08:14########################O############################################
#########&#(#####################.##################H#######H######JFIF#####H#H
###

Adobe_CM####Adobe#d######

###

##
####

##########

####################

##

#######"##########
###########################
################

#?##########################

3######!#1#AQa#"q2##B#$#Rb34rC#
%Scs5#&DTdEt6#UeuF'Vfv7GWgw##########
######5#####!1##AQaq"##2#B#R3$brCS#cs4
%###&5DT#dEU6teuFVfv'7GWgw#

########?#DI%)$IJI#X1V%6Oe#!#U{
l}t^gS2d1r;#?
JR;F)LnVn6#C2~K*i###{ u#+1Y^#n>Uv#]Zu}Fo'
?#9gQC_?]k#G7#~2,cq#V_#p#8ozG2l
x`#6#uptU&l###yE#k#eONBOqed?I#M#"+s#{|
Os>
8 `#}|
y

3#3#$##Ue
^ "R#jQ#
Uu8`#^VpSDyC#O1x

~$t^`=<$W#W,O#Z3Ld($JED$RI#'!>#?##iJB #Y>#
#huiunv#w###^Yn#7^f0[-WI
n6~=v]u:##CZ
O\#
X #k .>#s 3 @!
0<#cg ]G#2rbcQs1.V_kZg_l}w#kDr=,dcm#
]NOg#

z~:vGq/c^#afRe=F9WeJ.#5#

G1?X##_b;:@cP_IY>
?#
N<w:]~O##'C

#ey#o >}##.!
7

sqm&l#u;~Ndclr}?#gM?jz#

j?C-#ux,d#2|z#6#q^9#gF^@#?"8dy#"UC #B#GG@
###`G>H>~D'##mx.#+=s#k
W\#7 ?
c#C^##ah{|Yc

9#.#L>#1>#7.XK}Qtw(8OenhS'Q$?s#f3c^$?
ZK=-#
mGZDI%)bbV(?H#m#\X
C6| g|
_/#*@$>4y8qe#G#F c UYXn.#Yu~\wu#rO]#WR##
kk#,Y5##|3
ghK!0
#x#(#g`GtL#b#OHsku#
## [9 "Au7US?
01#}k~=}6m7"xKFKm\nK&#Bw/O## 93#:_U#~m#W#
k]Oat%C##P#nW[3zVeuYu2##X
O#Y1#'##'y#}f? ~
Qb<e^p_SF ##!##]2OU`:zqp[=o
wS_ ?Fc}s
i']:y}_Vks#q##*k
#GWRcC#\KeFHoMNK}6ekE~l=/5iuo#o-
t 0[V
?[mr


s
++8#`#5ctY###CW0^K]_yU#dX??
xO#9#/QT#9#A>K[9
IR Yl?R_v?
#$#[iDP`8H#hI*#
V;Z;3#r#,#Am##6{XA ? #;#~X#?
?#
??
?
##)#

uc#U6}#ov2#^0W}oqo>G>Cf*#r=#1cO

#?Yl]zu

8##Uylo##5 5 'qqIG&(0#.1x O##Xv!n?!

# ,zoV#J tuPj#uy',CFc#e###?]w|

=,YN/#K#Elbre#0)$RZW0rMX]}{##uDeo
X
.}ouo##p
#D+~p.tsYKCpm!G/Z#??}\|
<N>#T##_y#3;#/kb?x#n##p
T5c##\#
#
#~OO7 B?x?
%&7p[##I6_#OI\Y#hY#$#Iobg##1mD'#a~h
yh#gG' r~_X#}#x,hc2 >

#>m ; 5q}l3kDx##?#aZ@4#?#._%f#?j_O#q g8v R#]%#*?%k@}#


"#>i#<?X<cT)9VQ#}V?
4~6#&h#c#l$o#[_8#0#c#x#@#l*\hwCM0g#|l#b
qo##x#I#Ks#[`wT}m~##`#u
oR`##[K:{#####o?e#\:s-dZzN#EnS#D"5-p

/
#t s/
/
#c#ee#

#bx__Z###Yu

#{
] ##x
# #UEV=;Su:En@# ;MW'
z#or#v]v\w?+>\#DQ1uM##O'c#
#Hr##HL`#8Oteq#I#<###
##[O{^#ZK`t #H}G#>nlow:|
#5##_{##x#
|# zW?
{j&##S*#)(A<r#>^gO)#9@#X#
%#1Pe##qDk-;P|\fYo>[qur2Ca>mng~#W?U#13
b,Rb?#ehr,
##!}oU#g#
#30##UCl[^+
_Uf#Rcr
]
mm }#Wm![]6__+zFZ30##L=SX~#

8#Yg/

##l#C##_
#I H #w
###7`<##,o]}
_\
u?V3 ]S1

#}[ Ct g!
#owynAHPto##w#l#<CIeJWC:]{{i2j##
#_W#V#]M6YN8#X9#a#k##y#

####M#tA#k#5p]c~z6#/?CI#*
?T:P# tj
,qf##wS#ig/#M5SSj`y#s&S"X#^]8#y9,T4DIm4
O)X#\!Eq$#H=7w#6@#U~?#G}[##BmxY5}\+
$=]^,][_r_e2'C~####F#er#r##=>#ryf#Oiz| O3
d#c-*u~Gz6#}CZWz[
6immeFS#7^{=j>O'cYnXlj#QX[2W#ir/{w5fva 1#
%e#WN.seY3##+#=_d,y(H#&S#?Kzcc#/11V,
c#xu~vu#X}6?&ztzV.L%#`#/x47+mTt<O_]1
c5n##5uYj
W
k;*:
#
#33}J#w#!
#\QK5##e9##

wG~GL}#f5#,
s=g##YN6Gm&}l{#+gnm_mfg_gPn
#ah##Sc}\~?#wy|!G[|X

r\ #4]f5,Xykv=#s.##o:1nEn2}k\#r:/oq*
"{[O3_#_RGQ4}b;3#,k5=c({gV\sk9@N
QBB##/}Ma UE

hHk?(.'V"^+#_w9WOl#}u~#r)/
`t{G{7
#t#G t S&B#
gFc 0##}?u###'O#
R6S#4

# w#$YI$ J^PQ#=M7>#?a8$x~^|

x{#####t6XX##?6ou
X-lwm{8~sR9e###Qa#a_5KgR#='&Uhpoqn#Y9#[)/
^#_# :
MSom8o#P#uUl#Yf<jg\'s3.qKhmQ5}c&k/S#A
E##^2Z1sqi`#L:{#??#zx_bmL#9^#{#?s

(R#nY ;m#:e##XXmXen?RJEu##q:
%#d#2N+d}kf#cO+z??#_`ks.#Z}v#\,%#`~w?
Y}awNa~#/?
futuj6bX9)O#iU,}#####Tp#H[0#6e6{#@w
eQ]#
#
c
:
_K##[+

1Yfk}#o#Njs 8_t
#S#:~/F=#":-]d+k?
Kw#}}Z*cs##S<#L9q`#/W5}y?Lk0^u
e=' #u
VF#st#;V#X##,~tf}2[N-Fd{v=#/O_*#^mwJVtLw_ezhn=~/=#OHc##2
#

/]:2j1kmtfW[l#}

s?K%O##sk~#LcY{#Qo/5c7W#6G

M#-#I)#$#+ke:#<#y#ecY,V~^#v#k$##{#9P
%w#a#X~c-?)[Un#O#Q\bH 4 ,j"h#ZYc{9;+?
#zZfu<FTSuc k#}(}xx##:#:xS 2}x#;2M.#!
`Y
_gcv}nSo}t|
*K#`Ut<m#d##c]G}RVK>e5zU/^G:m.###l

m~WUCz?n#unXeYxMu:GV#F/,0e##}#1Hb?
J##rC&#!!
6W_T
7u3#J]W=V6*omx9i.}Zf<LaY]Uegz#n)f=V;=5
GNe#Z*9xWq\=F}mx
oRt#[c[#L`h#v[ ]]
<r#1GoY~<_7#XMUvI
%yj'LI$$I)D$S[7##2s~7qs7+

cw8OkJ#.oyO'~>#bxDIp

%iOAg]2>p;k#7,}#y7
8=gO ##ZG
d G1f#@#A~##V[32k#)#nf#t=?
t1mg##`#
ls}
jN#\~# k#Z {rz##N[##>&cl#
H\pAn=N#G#-s#3Z>'zKqGw#6NV1,|#vT[\#vYZP###
|b( I9
I$S&PPhotoshop 3.0#8BIM#############V#8BIM#%######b#
Xy##e8BIM#/#####J###H###H##############@###############d##############'##c#
a#c#a#m#a#r#8BIM########H#######H######8BIM#&################?##8BIM#
##########8BIM############8BIM######
##########8BIM#
########8BIM'######
##########8BIM######H#/ff###lff#########/ff############2#####Z###########5#####
##########8BIM######p############
########8BIM##########8BIM############
8BIM#0########8BIM#############8BIM###############@###@####8BIM############8BIM#######C###############
###O#####n#e#t#b#a#l#l###################################O#######################
###########################null########boundsObjc##########Rct1########Top
long########Leftlong########Btomlong#######Rghtlong###O####slicesVlLs####Objc#####
#####slice########sliceIDlong########groupIDlong########originenum###

ESliceOrigin###autoGenerated####Typeenum###
ESliceType####Img ####boundsObjc##########Rct1########Top
long########Leftlong########Btomlong#######Rghtlong###O####urlTEXT##########nullTE
XT##########MsgeTEXT##########altTagTEXT##########cellTextIsHTMLbool#####cellTextTE
XT######### horzAlignenum####ESliceHorzAlign####default###
vertAlignenum####ESliceVertAlign####default####bgColorTypeenum####ESliceBGColorType
####None### topOutsetlong#######
leftOutsetlong#######

bottomOutsetlong########rightOutsetlong#####8BIM#(#####

####?######8BIM##########8BIM############8BIM#

############