Вы находитесь на странице: 1из 658

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.


Rusija u zakrivljenim ogledalima
1.

2009
Prevod: Duan Mitrovi
2015.god.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

SADRAJ:. . . . . . . . .
PREDGOVOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .5
GLAVA 1. POJAVA OVEKA NA ZEMLjI. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1. MESTO OVEKA U EKOLOKOM SISTEMU MIDGARD-ZEMLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . .14
1.2. VANZEMALJSKO POREKLO SAVREMENOG OVEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
1.3. POREKLO SAVREMENOG OVEKA U SVETSKIM RELIGIJAMA I MITOVI O MIDGARD ZEMLjI. . . . . . . ... . . . . . . . . . . 24
1.4. PRIRODA SVETLIH I TAMNIH SILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5. PRIRODA PSIHIKIH SPOSOBNOSTI KOD RAZLIITIH RASA I NJIHOVE RAZLIKE KOD MUKARACA I ENA. . . . . .33
1.6. RAT IZMEDJU SVETLIH I TAMNIH SNAGA I NJEGOV ODRAZ U STAROM ZAVETU I ARIJEVSKIM VEDAMA. . . . .. .. . 40
1.7. NASTANAK SIVE PODRASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .51
1.8. POJAVA OVEKA NA MIDGARD-ZEMLJI U SKLADU SA ARIJEVSKIM VEDAMA. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 57
1.9. PERUNOV OPIS DEJSTVA DRUTVENIH PARAZITA U ZVEZDANOM RATU IZMEDJU SVETLIH I TAMNIH SNAGA. . 64
1.10. VRATA IZMEDJU SVETOVA U ARIJEVSKIM VEDAMA. PRINCIP NJIHOVG DEJSTVA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
1.11. MRANE SILE MENJAJU SVOJU STRATEGIJU I TAKTIKU, PRIRODA DANA I NOI I SVAROGA . . . . . . . . . . . . . . . .78
1.12. UZROCI KATASTROFE NA MIDGARD - ZEMLJI PRE 13024 g. (2015.g) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 82
1.13. PUTOVANJA NAIH PREDAKA KROZ PROSTOR NA VAJTMAN-ima I VAJTMAR-ima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 86
1.14. INFORMACIJE IZ ARIJEVSKIH VEDA O POSETI MIDGARD-ZEMLJI SVETLIH JERARHA I FAZE RAZVOJA
OVEKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 106
1.15. ZAKONITOSTI RAZVOJA OVEKA KAO RACIONALNOG BIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.16. UZROCI POSEBNOG INTERESA TAMNIH SNAGA ZA MIDGARD ZEMLJU. IZVOR IVOTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1.17. SLAVJANO-ARIJEVSKE VEDE O UZROCIMA DRUGE PLANETARNE KATASTROFE NA MIDGARD-ZEMLJI. . . . . . .125
1.18. VELIKO ZAHLADJENJE I POSLEDICE PO MIDGARD - ZEMLJU. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 130
1.19. POETAK MEANJA BELE RASE SA CRNOM, UTOM I CRVENOM. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 140
1.20. . UZROCI POSEBNOG INTERESA MRANIH SILA ZA MIDGARD ZEMLJU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 146
1.21. RAZLOZI KOMPATIBILNOSTI RASA NA MIDGARDZEMLJI. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 151
1.22. NO SVAROGA,POSLEDNJA PRILIKA ZA TAMNE SILE DA PRUZMU KONTROLU NAD MIDGARD-ZEMLJOM. .. . . 157

GLAVA 2. GEOPSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA EKONOMIJE .

. . . . . . . . . . . . . . . . 160

2.1. . EKOLOKI SISTEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 160


2.2. . RASPORED LjUDSKIH RASA PO KLIMATSKIM POJASEVIMA. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
2.3. ARKTIKI I SUBARKTIKI PRIRODNO-KLIMATSKI POJAS I USLOVI ZA RAZVOJ OVEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
2.4. EKVATORIJALNI I SUBEKVATORIJALNI PRIRODNI KLIMATSKI POJAS I USLOVI ZA RAZVOJ OVEKA. . . . . . . . . . . 170
2.5. PASIVNI TIP ADAPTACIJE OVEKA U USLOVIMA IVOTNE SREDINE. . . . . . .. . . ..... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 173
2.6. NIVO SAMOREGULACIJE SAVREMENOG OVEKA I NjEGOVOG VANZEMALjSKOG POREKLA. . . . . . . . . . . . . . . . .177
2.7. AKTIVNI TIP ADAPTACIJE OVEKA U SVOJU SREDINU. . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
2.8. AKTIVNI TIP ADAPTACIJE BELE RASE U USLOVIMA UMERENOG POJASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
2.9. AKIVNI I PASIVNI TIP ADAPTACIJE I NIHOV UTICAJ NA BRZINU RAZVOJA RAZLIITIH RASA. . . . . . . . . . . . . . . .. . 191
2.10 POVEANjE OBIMA PASIVNIH INFORMACIJA, KAO NEOPHODAN USLOV ZA RAZVOJ OVEKA, KAO RACIONALNOG
BIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
2.11. FORMIRANjE SOCIJALNOG ORGANIZMA U USLOVIMA UMERENOG KLIMATSKOG POJASA. . . . . . . . . . . . . . . . . .199
2.12. PRIRODA DANA I NOI SVAROGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 204

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.13. IZVOR IVOTA, KAO PROTIVTEA UTICAJU NOI SVAROGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213


2.14. FORMIRANjE DRUTVENOG ORGANIZMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
2.15. FORMIRANjE PROFESIONALNIH PSIHOTIPOVA I EKONOMSKIH NIA U DRUTVENOM ORGANIZMU. . . .. . . . . . 227
2.16. EKONOMSKE NIE I NJIHOVA RASPODELA PO SVOJIM ULOGAMA U EKONOMIJI I DRUTVU. . . . . . . . . . . . . . . . 231
2.17. KATEGORIJE EKONOMSKIH NIA DRUTVENOG ORGANIZMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 238
2.18. EKONOMSKI SISTEM PRVOBITNIH ZAJEDNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
2.19. STVARANJE PRVOG PARAZITSKOG SISTEMA OD OTPADNIKA BELE RASE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249
2.20. POJAVA EKONOMSKIH USLOVA ZA OSVAJANJE MIDGAR-ZEMLJE OD STRANE DRUTVENIHPARAZITA. . . ... . .259
2.21. VEZA IZMEU DRUTVENIH PARAZITA I KULTA MESECA . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
2.22. TAMNE SILE STVARAJU LANU SLIKU ZA SVOJE POSREDNIKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 285
2.23. KORACI STAVRANJA JEVREJA I SVETA SA PARAZITSKIM SISTEMOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 290
2.24. STVARANjE JEVREJSKE PARAZITSKE DRAVE. HAZARSKI KAGANAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 309
2.25. POETAK STVARANJA JEVREJSKOG NADNACIONALNOG PARAZITSKOG DRUTVENOG SISTEMA. . . . . . . . . . .316
2.26. ZAVRETAK FAZE AKUMULACIJE PRVOBITNOG KAPITALA JEVREJA PRED POETAK ERE KAPITALIZMA. . . ... 336
2.27. FAZE POSTEPENOG POROBLjAVANjA BELE RASE U DRUGOJ POLOVINI NOI SVAROGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
2.28. VELIKA JEVREJSKA REVOLUCIJA 1917. GODINE U RUSKOJ IMPERIJI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
2.29. RASKOL IZMEU BELIH I CRNIH JEVREJA POSLE POBEDE VELIKE "JEVREJSKE" REVOLUCIJE 1917 GODINE. ..355
2.30. PRAVI UZROCI DRUGOG SVETSKOG RATA, PROGON JEVREJA,PRISTALICE KOMUNIZMA. . . . . . . . . . . . . . . . . .359
2.31. STVARANjE FAISTIKE NEMAKE POMOU JEVREJSKIH FINANSIJERA IZ SAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 377
OPIS SLIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
POGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 417

GLAVA 3. NIJE SASTAVNI DEO KNJIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420


3.1. NASELJAVANJE MIDGARD ZEMLJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 420
3.2. ZAKONI RITA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430
3.3. STRUKTURA ZEMLJI JARILO SUNCA ILI "" ZEMLJI SUNEVOG SISTEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
3.4. SLAVENO ARIJEVSKA ASTROLOGIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438
3.5. GODINA UMESTO LETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .444
3.6. MIT O............. RIMSKOM CARSTVU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446
3.7. MIT O ... ANTIKOJ GRKOJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453
3.8. DA LI JE PRAVOSLAVLJE ZAISTA HRIANSTVO? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467
3.9. HIJERARHIJA TAMNIH SILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .475
3.10. DA LI JE BILO DESET BOJIH KAZNI EGIPATSKIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 479
3.11. GDE DANAS IVE SAVREMENI ATLANTIDJANI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .481
3.12. BIBLIJSKI MORAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
3.13. UTICAJ DRUTVENIH PARAZITA NISKOG NIVOA NA SVAKODNEVNI IVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .486
3.14. DELOVANJE OZBILJNO DESTRUKTIVNIH PARAZITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .490
3.15. ISTORIJA KANIBALIZMA U EVROPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 492
3.16. HUMANI I PROSVETLJENI ZAPAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
3.17. USPAVANA LEPOTICA. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 497
3.18. TA JE OBREZIVANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
3.19. STVARNOST U NEPOZNATOM OBLIKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503

GLAVA 4. SLAVENO ARIJEVSKE PERUNOVE, VEDE . . . . . . . . . . .

. . . . .. . . . . . . . . .509

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

PREDGOVOR
Ja, kao i bilo koji Rus, uvek sam bio zainteresovan za istoriju svoje domovine. Kao
dete sam itao istorijske romane, knjige o istoriji, o Rusiji i ostatku sveta. Sa
dostupnim istorijskim informacijama, kod mene, sve se vie i vie javljala konfuzija i
bes, koje su mi punile srce i um. Svi narodi na zemlji, bez obzira na njihovu stvarnu
ulogu u sudbini sveta, napisali su o sebi Veliku Istoriju, koristei se kako stvarnim
dogaajima, tako i njihovim narodnim tradicijama i istinitim priama. I u tome nije
bilo nieg neobinog, ako ne bi bilo jedne stvari: sve gde se u obzir uzima Rusija,
ispoljava se eksplicitno otvorena mrnja onih koji su pisali istoriju ruskog naroda.
Sloveni, po njihovom miljenju, su do devetog veka iveli u zemljanim jamama i bili
toliko primitivni da ak nisu imali svoju dravu, te su morali da pozovu Varjage da im
je naprave. I u tom neznanju su iveli dok tada nepoznati, Sveti irilo i Metodije
nisu uspostavili u devetom veku slovensku pismenost, na osnovu grke, i doneli na taj
nain "svetlost znanja" prastarim Slovenima. I Mongolo-Tatari su tri stotine godina
drali u ropstvu ruski narod, i generalno je Petar Veliki otvorio prozor u Evropu i
transformisao Rusiju na nain da lii na Evropu. Rusija je postala veliko carstvo, i
tako dalje i tako dalje. Bilo koja, vie ili manje obrazovana osoba, shvata da se
istorija pie po nalogu vlasti, i prepisuje po potrebi i eljama. I konano, postavlja
se prirodno pitanje, ko nareuje podobnu "muziku" i ko su ti "istoriari" i zato nisu
uinili sve da se sauva ruska istorija, slino onome kako su uinili jevrejski
istoriari, kineski, grki, rimski i drugi narodi i carstva? Ispostavilo se da je
moderna istorija ruskog naroda aktivno prepravljana kada je dinastija Romanov,
dola na vlast 1613. godine, a posle revolucije, baklju su preuzeli boljevici. Ko su
"naruioci" ruske istorije? Hajde da pogledamo ko su izvoai. Romanovsku rusku
istoriju napravili su u 18. veku, Bajer, Miler i lecer. Svi potpuno rasni Nemci koji
nikada nisu nauili da govore ruski, ak ni u starosti, ali, ipak, napisali su istoriju
ruske drave. Meu njihovim "naslednicima" takoe je veoma teko nai nekog Rusa
po nacionalnosti. Interesantno je, kako se ispostavilo, da istoriju ruskog naroda piu
svi - Nemci, Jevreji, itd.. Da li su Rusi do te mere primitivni, da ni svoju istoriju ne
mogu da napiu, ve pozivaju sebi strane istoriare! Da nije tako, ispostavlja se, bili

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

su tu Lomonosov, Tatiev i mnogi drugi u carskom periodu, Gumilev, Gusev, Demin i


drugi - u sovjetskom i post-sovjetskom periodu. Svoje radove o istoriji, niti
Lomonosov ni Tatiev, nisu u svom ivotu mogli da izdaju, jednostavno im nisu dali.
Tek nakon njihove smrti, njihovi radovi su "kreativno reciklirani" i objavljuju ih
Bajer, Miler i kompanija. LN Gumilev je svoje najbolje godine proveo u
koncentracionom logoru, a Fomenko i drugi istoriari nisu eleli da uopte obrate
panju na te radove, iz jednog prostog razloga ... Oni su diplomirani specijalisti i
"kvalifikovani" su, a u najveem delu, nikada nisu videli neki originalni istorijski
dokument, a svoje "diplome" koje su dar neijeg "autoritativnog miljenja", nikada
nikome nisu dokazivali, niti su to smatrali neophodnim da uine. Zato su njihovi
omiljeni "klasici" - Bajer, Miler i kompanija bili "visoko obrazovani profesionalci", za
koje znanje ruskog jezika nije bila ak ni opcija. I svi diplomirani istoriari su na
osnovu ovih "profesionalaca", ije su radove posmatrali kao svoju Bibliju, odstupanja
od njih smatrali mirisom pobune. I prosto je neverovatno, da je ta tvrdnja apsolutno
istinita. Ustanovljavanje istine o prolosti Rusije - RASe - e otkriti istinu o velikoj
vedskoj prolosti nae zemlje, istine, koju su pokuali da unite tokom poslednje noi
Svaroga. Ali, ono to je interesantno, da ak i lanu nisu mogli da urade bez
ozbiljnih kontradiktornosti i propusta. Prema "zvaninoj" verziji slavjano - ruska
drava Kijevska Rus, nastala je u 9-10. veku, i pojavila se odmah u finalnom obliku,
sa zakonima, i sa prilino sloenom hijerarhijom drave, sistemom verovanja i
mitova.
Objanjenje za ovo u "zvaninoj" verziji je vrlo jednostavno. "Divlji" slavjano-Rusi
pozvali su sebi knezove Rurika-varjaga, navodno veda, zaboravljajui da u
vedskoj u to vreme, nikakve organizovane drave jednostavno nije bilo, a bile su
jedino druine grofova, koje su bile ukljuene u oruane pljake svojih suseda i kao
bande pljakaa priznavale jedino zakon sile. Osim toga, Rurik nikakvog srodstva sa
veanima nije imao (koje su, pored toga, nazivali vikinzima, a ne varjazima), a bio
je knez Venda i pripadao je kasti profesionalnih ratnika - Varjaga, prouavajui
umetnost ratvanja jo od detinjstva. Rurik je pozvan od knezova i na tradicionalan
nain ga je izabralo Vee, kao najvie dostojnog slovenskog kneza za svog vladara.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Takav poziv je obino bio privremen i samo u sluaju posebnih zasluga pred
narodom. Vladavina jednog kneza je trajala ceo ivot, a nikada se nije nasleivala.
eleo bih da skrenem panju na injenicu da je vlast imala dve grane, civilnu i vojnu,
koje su u poetku bile u ravnotei - jedna drugoj se nisu potinjavale.
Ove grane su protivtea jedna drugoj, spreavaju dominaciju jedne nad drugom. U
miru, svetski Knez je imao veliki znaaj, i u vreme rata vojni Knez - Han. Ali niko od
njih nije imao apsolutnu vlast, nije mogao da prenese svoju mo nasledstvom svojoj
deci. Svaki od njih je biran na ta poloaj - civili su birali svetskog Kneza, a
profesionalni vojnici vojnog vou Hana. Oni su birani na ove pozicije zbog
postignutih rezultata i podviga, bilo je sluajeva kada je isti knez biran i za jedan i
za drugi poloaj. Ali takvi sluajevi su bili retki. Vie o tome kasnije, za sada se
vratimo naim "ovcama", "osnivaima istorije" i njihovim "velikim delima" ... Dakle,
ako se drimo zvanine verzije istorije, Rurik je stvorio rusku dravu sa svim
njenim ruskim zakonima, a oni se mnogo razlikuju od zakona susednih zemalja, a
posebno od zakona Vikinga, koji moe u principu da se svede na jedan zakon - zakon
maa, ili jednostavno, zakon sile. Vikinzi su se nastanili u dananjoj vedskoj i
Norvekoj, i delom u Finskoj. Osim toga, Vikinzi nisu imali svoju jednu dravu sa
istovetnim zakonima, vaeim za sve. Svaki Erl (knez) je bio i bog i kralj i junak svog
naroda, a glavne aktivnosti Erla i njegove druine su bile pljakanje na razne naine,
uglavnom na moru. Drugim reima - oni su bili morski pirati, i tek ponekad, su bili
najamnici, za dobre pare kao plaenici i sluili u gardama vladara, i naravno, imali su
priliku da posmatraju ureenja naroda i carstava sa poloaja straara,
telohranitelja ili ratnika u vreme bitke. U to vreme, je u Kijevskoj Rusi postojala
drava, u pravom smislu te rei, sa tradicijom i predstavama koje su formirane
vekovima, a ponekad i hiljadama godina. Dakle, postavlja se pitanje, kako je Kijevska
Rus imala jaku i organizovanu dravu? Moda, se ovo stanje sistema "od nigde" i nije
pojavilo, ve je "jednostavno" postojalo u tom obliku ve due vreme? Ovo eliminie
misterioznu i mistinu auru oko nastanka Kijevske Rus u 9-10. veku, ali ... javlja se
jedno veliko ali, to ini ovaj obrt dogaaja jasno nepoeljnim za mnoge od onih koji
su na vlasti. U ovom sluaju, ruska drava mora imati na stotine, a moda i hiljade

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

godina, to se jasno ne moe vezati za pojmove divljih Slovena tek izalih iz svojih
jazbina. I ovu injenicu nisu voleli "oevi-osnivai", oni su vie voleli direktnu
apsurdnost, nepovoljnu po istinu. tavie, Kijevsku Rus bi bilo korektno da nazovemo
Kijevski Kaganat, Kijevskom pokrajinom velikog slavjano-arijevskog carstva, kao to
su bile pokrajine i veina evropskih teritorija. I to je upravo "sutina", tanije,
jedna od "sutina", o kojima nisu eleli da govore: "kreatori" ruske istorije. Ali,
najzanimljivija stvar je, da skoro niko nije primetio ove i mnoge druge gluposti i
esto ogromnu prazninu u zvanino priznatoj verziji istorije ruske drave. U ovoj
knjizi u pokuati da povratim istorijsku pravdu i donesem na svet pravu istoriju
velikog ruskog naroda, i to nije veliko ruski ovinizam, kako bi neki voleli, ve dug
velikim precima, velikim u svakom smislu te rei. I zbog istorijske istine, elim da
skrenem panju na injenicu da je ovinizam stran ruskom narodu, istina je bitna
ruskom narodu, i to ne samo kao re ve i kao istorijska pravda. Ni jedan mali narod
ivei na teritoriji ruske drave, kako god da se zove , nije bio uniten, ak ni onda
kada su oni dolazili kao neprijatelji; Svi koji su eleli - sauvali su svoj jezik, kulturu
i tradiciju. Pored toga, mnogi mali narodi su se sauvali samo zato to se prolivala
krv Rusa, i oni su spaseni od potpunog unitenja neprijatelja, Gruzini, Jermeni,
Tadiki, Kirgistanci, Kaisani, Kalmiki i drugi. teta je samo, da su mnogi od tih
naroda zaboravili na to, a pre svega - eeni. Koji se za pomo protiv "ruskog
ovinizma" ale svetskoj zajednici i u prvom redu Sjedinjenim Amerikim Dravama,
nekako zaboravljaju ili "samo" ne znaju da je ta zemlja koja brani ljudska prava
irom sveta, ta ljudska prava "nekako", u vie navrata prekrila, prekrila sva
mogua ljudska prava. Kada su imigranati iz Zapadne Evrope stigli u Severnu
Ameriku, bilo je oko dvadeset miliona amerikih Indijanaca (otprilike isto kao u
celoj zapadnoj Evropi) formiranih u vie od dve hiljade dvesta plemena i naroda
prekolumbijske Amerike.
Trenutno postoji samo pet stotina plemena, koje ini samo oko osam stotina hiljada
ljudi koji ive u rezervatu, predstavljajui najsiromanije itelje svoje domovine.
Hiljadu i sedam stotina plemena amerikih indijanaca nestalo je zauvek sa lica svoje
zemlje, a moglo ih je biti onoliko koliko Evropljana ima danas. I ne samo to - dve

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

stotine pedeset hiljada japanskih Amerikanaca je odvedeno 1941. u koncentracione


logore samo zato to imaju japanske korene. Amerikanci nikada nisu prolili ni kap
svoje krvi da bi da spasili druge. Meutim, oni su "ljubazno ponudili" svoju zatitu
Kraljevini Havajskih ostrva od Japanaca, tokom predsednika Ruzvelta, koji je
izazvao ameriko-japanski rat 1941-1945, ali nekako su se ta "zatita" i "briga"
proirile do danas, pa su Havaji postali pedeseta, poslednja drava SAD.
Zainteresovani mogu pitati Havajce ta misle o takvoj "zatiti" i "brizi". Ali dok svi
to ne vide iz blizine, u isto vreme je Rusija optuena za sve smrtne grehe. I to sve,
u znak zahvalnosti zbog injenice da je Rusija spasila desetine malih naroda od
potpunog istrebljenja. Pri tome, istrebljenja, kako fizikog tako i duhovnog ...
Naravno, kao i u istoriji bilo koje druge drave, Rusija ima i crnih dana, u ruskom
narodu postoje treberi i udovita, za koje ne postoji nita sveto, koji su postali
otpadnici, po svojoj elji, i koji svoju domovinu doivljavaju kao neprijateljsku
teritoriju.
Sreom, takvih i nema previe. Ovi ljudi, koji su prodali svoju duu, kao platu za to,
imaju mo u svojim rukama, pre svega unitavaju ruski narod, rusku kulturu i tragove
velike prolosti ruskog naroda. I to je injenica koju niko ne moe pobiti. Tokom
prole noi Svaroga, koja je trajala hiljadu godina, a zavrila 1996. godine, na ruski
narod je palo toliko problema i nezadovoljstva, koje bi glave dolo desetinama
drugih naroda. Meutim, ruski narod je preiveo i rodio se ponovo, poput feniksa,
donosei svim drugim narodima zlatno doba.
Najmoniji udarac ruskom narodu - narodu Hiperborejaca, direktnim potomcima
Arijevaca, zadat je u zoru, kada su 1917. preuzeli vlast u Ruskoj Imperiji crni
masoni, koji su javno sebe nazivali boljevicima. I u toj crnoj vlasti, Rusa po
nacionalnosti praktino nije ni bilo.A crna vlast se svim sredstvima na prvom mestu
obruila na ruski narod, njegovu kulturu, istoriju. U koncentracionim logorima tokom
ivota Lenjina, ubijeni su milioni iz ruskog naroda, cvet nacije - rusko plemstvo,
ruski intelektualci, korpus ruskih oficira, ruski industrijalci, ruski trgovci. Osim
toga, sve ove klase su unitene u korenu - i to ne samo mukarci, ve i ene, deca,

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

starci. Ubijanje je bilo bez suenja i istrage, jer nijedan sud ne bi mogao da nae
osnov za unitenje itavih drutvenih klasa po klasnoj opredeljenosti. I sve ovo se
desilo sa tihom saglasnou ostatka sveta (a u mnogim aspektima i sa ueem) i niko
u to vreme, to nije ni "udno", nije plakao zbog genocida nad ruskim narodom,
unitavanjem ruskog cveta nacije! Mnogi "potkovani" sovjetskim obrazovanjem mogu
rei: "Ali to su bili predstavnici eksploatatorske klase!?" Tako su pisali - "veliki" Karl
Marks i ne manje "veliki" njegov sledbenik - Fridrih Engels, Vladimir Uljanov, Leon
Trocki, i mnogi, mnogi drugi. Svi gore navedeni, kao i veina drugih "teoretiara" i
"strunjaka" revolucije, bili su etniki Jevreji. Zato se zove revolucija u Rusiji,
Veliki Ruska revolucija, ako je ona teorijski osnovana od Jevreja, i gotovo
sprovedena u ivot na parama, opet, uglavnom amerikih Jevreja? Poslednji deo tog
novca - dvadeset miliona dolara, doneo je u Rusiju u avgustu 1917. godine, Jevrejin
po nacionalnosti, roen u ruskoj imperiji, ameriki dravljanin - Lav (Leiba) Trocki
(Brontajn). Sa tim, za ta vremena velikim novcem, zlatom amerikih "saveznika"
Rusije, crni Jevreji su unajmili nacionaliste latiskijske strelce, kineske kriminalce,
koji su, sa jevrejskim ekstremistima, zavrili veliku rusku revoluciju. Istovremeno,
zbacivanje privremene vlade, opet je predvodio Jevrej, Kerenski. Dakle, ega tu ima
ruskog, osim imena?
Posle pobede "Velike Ruske revolucije" i unitavanja cveta ruske nacije, novi crni
gospodari umorili su vetakim izgladnjivanjem dvadeset miliona seljaka, i, opet,
koji su veina "nekako" Rusi, Ukrajinci i Belorusi, pokuavajui da ih nateraju da se
"dobrovoljno" pridrue kibucima (kolhozi), ideja koju je "smislio" Jevrejin Kaganovi
za Jevrejina Staljina. Veoma je udno, da su iz nekog razloga u izraelskom kibucima
(zadrugama), jevrejskim naseljenicima vodili rauna o korienju vremena
provedenog na kibucima i to kod kue, za neku platu, a svi ovi Jevreji su morali da
"rade" samo nekoliko sati dnevno, a ostatak vremena su imali priliku da ue jezik ili
studiraju. I sve to - samo ako to ele ovi doseljenici, ali u svakom sluaju ne nasilno.
U to isto vreme, ruske seljake, su boljeviki Jevreji okupljali u kolektivne farme sa
biem, uzimajui za drutvenu upotrebu sve to su zaradili svojim radom, svojom
"rukom". "Dobrovoljna" masovna kampanja uterivanja ruskih seljaka u kolektivne

10

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

farme nije uspela, ali to nije oslabilo stremljenja "narodne vlasti", koja je vodila
seljake u njihovu svetlu budunost, to oni nisu 'razumeli' zbog tame
"neprosveenosti." Da bi ruski mukarac video ovo "svetlo", moni Jevreji su odluili
da naprave "prosvetljenu duu", stvarajui vetaku glad, uklonivi svo ito od
seljaka, ukljuujui i seme.
Poto su sakupili ogromnu koliinu ita prve klase, komunisti su u bescenje prodali
ito na amerikoj berzi, preko najboljeg prijatelja sovjeta - Hammera, takoe,
uzgred, Jevreja. Na taj nain, poela je kriza na berzi, u kojoj su ameriki farmeri
bili prinueni da bace svoje ito ili da ga prodaju za peni istom tom Hammeru. A
Hammer je zatim poslao barku sa itom za gladne u Sovjetski Savez, u zamenu za
bezvredne "sitnice". Sitnice su bile "drangulije" koje je Ruska pravoslavna crkva,
sakupljala skoro hiljadu godina ... Vetaka glad je odnela dvadeset miliona ivota,
ali elja za "prosvetljenjem" ruskog muika nije nestajala. ak i nakon takvog
"prosvetljenja", ruski seljak je tvrdoglavo odbijao da "volontira" na kolhozu. A onda
je naeno istinsko "solomonsko reenje" - seljak je proglaen kulakom i ...
Vie od pet miliona je preko noi potpuno opljakano i izbaeno iz svojih domova i
onda su poslati u Sibir. Poslati su kao "dobrovoljne migranti" da proive u udobnim
naseljima u prirodi na otvorenom, odnosno u netaknutoj tajgi. Ljudima posaenim
usred netaknute tajge, davan je alat za "ulepavanje" tajge, da treniraju u prirodi,
jedna sekira, testera i lopata. Ljudi su u najboljem sluaju uspevali da se srode sa
zemljom. U takvim okolnostima, malo je ljudi preivelo prvu zimu ...
Neko bi mogao da tvrdi, pozivajui se na argument, da boljevika partija slui
"proletarijatu". Ali "iz nekog razloga" zaboravlja da navede da je
socijaldemokratska partija (frakcija boljevika ) dola iz nedara Bunda! Bund, koja
je bila Jevrejska nacionalistika stranka, drugim reima-cionistika stranka. A
meu Jevrejima radnika i seljaka praktino nije bilo! I ova stranka je "sluila"
"revolucionarnoj" klasi - proletarijatu? Ali, "kako to" da su kvalifikovani radnici bili
ubijani od boljevika, kao jedni od prvih. Klasa, ije su interese boljevici lenjinisti tako revnosno branili posredstvom diktature proletarijata, je unitena, od

11

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

njih, skoro u potpunosti. Jasno je da postoji nesporazum, mnogi bi rekli. Nije bilo
nikakvog nesporazuma uopte. Stvar je u tome, da kvalifikovani radnici ne treba da
brane svoje interese, ve neko drugi za njih.
Oni su imali u Rusiji dobru platu, barem bolju, nego njihove kolege u "razvijenim"
zapadnim zemljama. U preduzeima su imali obdanita i jaslice, za odmor su mogli
sebi priutiti da idu u Italiju, Grku, itd, to je jasno da nije u skladu sa slikom
ugnjetene klase, koja "nema ta da izgubi osim svojih lanaca". Da ne bi bilo nekoga
da ospori "zatitu", prosto su ih zatim ubili, a velikim srcem branili samo interese
neubijene preostale klase. Pametan potez, zar ne? Kao dokaz za to moe da poslui
injenica da je u vreme revolucije u boljevikoj partiji bilo dvadeset i pet hiljada
lanova, gotovo svi su bili profesionalni revolucionari a veina njih je, dok je ivela u
imigraciji, ivela na "visokoj nozi". Napomnjem, da se profesionalni revolucionarni
zauzimaju samo za revolucionarnu aktivnost i nita drugo. Dakle, ako je u toj
stranci i bilo radnika, oni su bili samo bivi radnici. Svim lanovima partije,
profesionalnim revolucionarima, "posao" je bio podrivanje postojeeg dravnog
sistema i bila su im potrebna ogromna sredstva za svoje namere. Zbog toga su
pljakali banke, itd.. uglavnom je bilo dosta kriminalaca, kojima je stranka davala
malen deo ovih sredstava. Osnovna sredstva za revoluciju u Rusiji dolazila su iz
daleke Amerike i, zaudo, opet, u ulozi "Deda Mrazeva" za boljevike su bili
ameriki milijarderi. Opet, ovi ameriki milijarderi "nekako", svi su bili Jevreji.
Revoluciju su pripremili Jevreji, ostvarili Jevreji i finansirana je od strane Jevreja
iz zemlje na ijem su elu bili Jevreji. Ali, ipak, se u istorijskim knjigama pojavljuje
samo "velika ruska" revolucija! Da, postoji jo jedna stvar, ali ne i i poslednja - ta
(revolucija) je ubijala uglavnom Ruse i druge Slovene.
Sledee, branin jevrejin Dugavili (Staljin), ije ime, kada se prevede sa
gruzijskog, znai - sin Jevrejina, pobio je nekoliko desetina miliona ljudi, od kojih su
veina opet Rusi, Ukrajinci i Belorusi. Naravno, uz sve njih su patili i svi ostali narodi
Rusije, ali veliku veinu rtava ovog reima inili su Sloveni, ruski narod, kao to je
bila i veina rtava Drugog svetskog rata. Od pedeset miliona mrtvih u ratu, oko

12

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

trideset miliona su bili dravljani Sovjetskog Saveza, od kojih su veina Sloveni Rusi, Ukrajinci, Belorusi, i vie od devet miliona Nemaca. A ak i nakon rata,
unitavanje Slovena nije stalo, ve je samo imalo druge oblike. U stvari, ceo
dvadeseti vek, poslednji vek Noi Svaroga, je bio vek genocida ruskog naroda. Ruski
narod, je izgubio, prema razliitim procenama, od sedamdeset do devedeset miliona
svojih sinova i keri, a to su samo direktni gubici ... Onda je irom sveta krenulo
irenje optubi protiv ruske komunistike zaraze. A ko je najglasnije "plakao" zbog
te zaraze? Pravi krivci za ove zloine - Jevreji, koji sebe predstavljaju kao "rtvu"
tog sistema. Kameleon svoju boju menja svaki put kada je to u njegovu korist, ali
zato svi ostali samo posmatraju sa klupe? Moda se nadaju da e, ako ute, biti
poteeni i ostavljeni da ive "mirno"? Ali obino, kada prodere jednu ovcu i kada
je gladan, vuk je u potrazi za novom ovcom - ne treba to zaboraviti. Ali, poto je
samo naizgled zaklao rusku ovcu, ona je poela da se pretvara u Vukodlaka, a vuku
onda ne preostaje nita drugo, nego da ode praznih ruku, ne zavrivi svoj posao.
Ruski Vukodlak je mali, ali e narasti, a onda se vukovi, pazite !!! Ruski Vukodlak
samo titi svoju domovinu od vukova, ali nikada ne postaje kao vuk, to je sutina
ruskog karaktera ...

13

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

GLAVA 1. POJAVA OVEKA NA ZEMLjI


1.1. MESTO OVEKA U EKOLOKOM SISTEMU
MIDGARD-ZEMLjE
ovek, kao vrsta ivog organizma, zauzima ekoloku niu u ekolokom sistemu Zemlje.
I pri tome to nije proizvoljna nia, ve nia, odgovarajua sposobnostima i osobinama
ljudskog tela i njegovog naina ivota kao drutvenog ivog bia. Stoga, pojava oveka,
kao vrste, postaje mogua, samo kada ekoloki sistem Zemlje, pri svom evolutivnom
razvoju, dostigne takvu kompleksnost na mnogim nivoima, u kojima se pojavljuju
slobodne ekoloke nie, koje se razlikuju po vrstama koje pokuavaju da ih savladaju,
po odreenim zahtevima u prilagoavanju, to dovodi kod tih vrsta do pojave svojstava i
kvaliteta neophodnih za nastanak i razvoj uma.
Drugim reima, evolutivni razvoj biljnog sveta, kao temelj piramide ive materije, na bilo
kojoj planeti, dovodi do pojave razuma u odreenoj fazi svog razvoja. Svaka ekoloka
nia razvija formu i odreene uslove, kao to su veliina i oblik ivih organizama,
kvalitativni i kvantitativni sastav hrane, odreuje periodinost ivotnih procesa. Samo
organizmi koji su uspeli da se prilagode ovim zahtevima i uslovima su preiveli tokom
evolucije.
Naravno, i nakon zavretka formiranja ekolokog sistema i dalje se pojavljuju nove vrste
kao rezultat mutacija. I te nove vrste, u nastajanju, mogu ak izgurati iz svoje sredine
stare stanovnike, ako su (te nove vrste) u stanju da se u veoj meri prilagode ekolokoj
nii, koja im najvie odgovara. A onda stari "vlasnici" izumiru, a upranjeno mesto
zauzima vie progresivna vrsta. Ali niko i nikada, da li je insekt ili neandertalac, se ne
oslobaa svojih ekolokih "apartmana" i ne umire svojevoljno. Svaki "stari vlasnik" ne
"odlazi" iz svog ekolokog "stana" bez estoke borbe za njega. To je i razumljivo: drugih
"apartmana" nee biti, i ta bitka je za opstanak, u kojoj je pobednik onaj koji je mnogo
bolje prilagoen uslovima postojanja u tom okruenju nie i koji ima jasnu evolutivnu
prednost nad protivnikom. "Iseljavanjem" vrsta izumire, nestaje zauvek sa lica zemlje,
ostaje samo u obliku entiteta bez fiziki gustot tela, koji su sposobni samo da se hrane
ostacima sa barskog stola: emocijama - osnovnom materijom, neophodnom za
nastavak ivota na fizikom planu, pri stresnim i drugim situacijama. Jeste, plaim decu,
iji nepismeni mozgovi ee mogu da vide due ovih izumrlih stvorenja. U svakom
sluaju, svaka ekoloka nia je okupirana od vrsta koje mogu na bolji nain da se
prilagode svom okruenju. Svi ostali pretendenti ulaze u evolucionu arenu. Da vidimo,

14

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ta se deavalo sa "ekolokim apartmanima", okupiranim modernim ovekom do


njegove pojave na Midgard-Zemlji, i ko je to iveo u 'naem' ekolokom apartmanu!?
Pre dolaska na evolucionu arenu, Homo Sapiensa - savremenog oveka - njegovu
ivotnu sredinu zauzimala je humanoidna vrsta, od antropologa nazvana neandertalac,
koji je temeljno savladao ovu "ivotnu sredinu" tokom nekoliko stotina hiljada godina
svog razvoja. tavie, Neandertalac je potisnuo u toj ekolokoj nii sve druge
humanoidne vrste i jedini je vladao na zemlji, a istovremeno, on je naselio svu zemlju,
sve klimatske zone, a ipak, za sve te hiljade godina, nije bilo razliitih rasa
neandertalaca. Na celoj zemlji carovala je samo jedna rasa neandertalaca, koji je fiziki
bio znaajno superiorniji od kromanjonca, bio je prekriven gustom dlakom, koje se
nikada nije otarasio, a najverovatnije nije ni pokuao. Sabljozubi tigar je bio jedini
ozbiljan neprijatelj koji mu je stvarao neke probleme. Neandertalci prodiru i sebe i
sline sebi. I, za njih, hrana je bila svako ko nije lan njihovog klana ili plemenskog krda.
Naravno, teko je suditi o inteligenciji neandertalca, ali nema dokaza da su bili gluplji od
kromanjonca. I da su bili glupi, oni su vladali u miru stotinama hiljada godina, sve dok se
pre etrdeset hiljada godina (prema antropologiji), niotkuda, odjednom pojavio moderan
ovek lino (to vreme se odnosi na pojavu na Midgard-Zemlji tri rase, crne, crvene i
ute, dok se bela rasa pojavila oko est stotina i osamdeset hiljada godina ranije).
Zapravo, to je starost fosila modernih ljudi koji su pronaeni na razliitim kontinentima
Midgard-Zemlje. Iz subjektivnih i objektivnih razloga, ne postoje podaci o modernim
ljudskim fosilima iskopanim u Sibiru i utonulom severnom kontinentu (o emu e biti rei
kasnije). U meuvremenu, vratimo se "naunim" idejama o pojavi Homo Sapiensa savremenog oveka, na majci Zemlji. U "naunim" predstavama ima toliko protivrenosti
i neobjanjivog, da se stalno pitate, zato niko ne obraa panju na to. Nita drugo ne
preostaje, nego da saznamo sve sami. Pokuajmo obratiti panju na neke "neobinosti"
modernog oveka, kako isto bioloke, tako i psiholoke ...
Homo Sapiens - savremeni ovek - pojavio se odjednom svuda. Pored toga, pojavio se
go, bez dlake, slab (u poreenju sa neandertalcem) i istovremeno na svim kontinentima.
Izgledalo je kao da se pojavio magijom, i to odjednom, kao nekoliko rasa koje su sasvim
drugaije jedna od drugih, kako u boji, tako i u strukturi lobanje, skeletom, tipom
metabolizma, i pri svemu ovome, sve ove rase imaju jednu zajedniku stvar meusobno su kompatibilne i sposobne za davanje potomstva. Nova vrsta se ne moe
pojaviti iznenada, i bez ikakvih prelaznih formi, i duge akumulacije i jaanja pozitivnih
mutacija. Nita ovako kod savremenog oveka jednostavno nije posmatrano. Homo
sapiens se "materijalizovao" od niotkuda. Ne postoji naen nijedan skelet stariji preko

15

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

etrdeset hiljada godina, ipak, od tog trenutka do danas,ljudski kosturi su nalaeni


svuda lokalno.
Ali po naenim skeletima jasno se opredeljuju rase - bela, uta, crvena i crna. I, u isto
vreme, to su "stariji" kosturi, jasnije su izraene rasne karakteristike, to ukazuje na
originalnu "istou" ovih rasa, koja je (istoa) odravana ukoliko se ove rase nisu
aktivno meale meusobno. Dakle, na taj nain, to moe biti bilo koja rasa, (prema
ortodoksnoj nauci - crna), koja se raseljavala iz centra svog nastanka - Afrike,
evoluirala, i kao rezultat toga ima nove rase - belu, utu i crvenu. injenice govore
suprotno. Nema pojave novih rasa, ve - meanja ovih rasa, stvaraju se pod-rase i
pojavljuje se postepeno pribliavanje. Praktino, veoma je teko nai predstavnike
apsolutno iste etnike ili nacionalne pripadnosti, zbog toga to se deava i postoji
proces meanja ljudi raznih nacionalnosti, kako u okviru iste rase, tako i meanjem
razliitih rasa. Do ega je ovo dovelo i emu vodi, razmotriemo kasnije, a sada se
vratimo na pitanje nastanka modernog oveka i razliitih rasa na planeti ...
Dakle, zbog ovih zadatih podataka, mora biti, najmanje etiri tranzicione humanoidne
vrste i, shodno tome, etiri vrste, kod kojih su se javile neophodne pozitivne mutacije. I
samo to je zanimljivo, da su se ove pozitivne mutacije, pri tome iste, javile kod pretka
modernog oveka u isto vreme, dale etiri razliite humanoidne vrste istovremeno,
zavrile se u isto vreme, i na razliitim kontinentima dale identine rezultate ...
Ovo je praktino i teoretski prosto nemogue, pa je na to delikatno pitanje zautala
"nauka", pa ak ni na jedan nain ga ne dotie. Ne zaboravimo na injenicu da do sada
nismo pronali nijedan kostur prelaznog oblika. Pretpostavljeni predak - Neandertalac,
tavie, jedinstvena humanoidna vrsta, prethodnik savremenog oveka, nije i ne moe
biti predak modernog oveka. I to nije nikakva pekulacija, ve "gola" injenica - studije
dnk naenog neandertalca, zamrznutog u alpskom gleeru, dale su senzacionalan
rezultat - savremeni ovek i neandertalac su - genetski nespojivi - kao to su genetski
nespojivi konji i zebre, iako obe vrste pripadaju istoj grupi neparno - kopitarnih sisara.
Ove humanoidne vrste ne samo da nisu kompatibilne, ve nisu ni stanju da daju ak ni
sterilne hibride, kao to se to javlja, na primer, prilikom meanja konja i magaraca.
Jedinstveni kostur, koji kombinuje karakteristike obe vrste - i kromanjonca i
neandertalca - pronaen je u planinama June Amerike, a njegov "vlasnik" nije doiveo
ni do puberteta, odnosno umro je kao dete, to govori o potpunoj nekompatibilnosti ovih
vrsta i ini ovu tvrdnju injenicom. Pored toga, neandertalci su tu iveli, stotine hiljada
godina. Tek sa pojavom savremenog oveka imamo "prijateljskih", ukupno oko hiljadau
godina kohabitacije sa njima, "organizovano" su izumrli, kako bi oslobodili mesto vie

16

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

progresivnom kromanjoncu. Pri tome, neandertalci su bili brojano daleko superiorniji od


kromanjonca, i bili su znaajno fiziki jai od njega. Sa kakve god take prilazili tom
problemu, a poenta je da mu se ne prilazi, nemogue je pronai bilo kakav razlog zbog
koga je neandertalac izumro, a kromanjonci ostali i postali gospodari prirode.
Kromanjonac je ne samo preiveo, ve i postao kralj prirode. Za vrlo kratki istorijski
period, ne samo da se oslobodio potpune zavisnosti od prirode, ve je, na alost,
savremeni ovek poeo veoma nerazumno da intervenie u prirodi, da naruava
ravnoteu i harmoniju. Generalno, uzrok izumiranja jedne vrste se javlja usled
dramatinih prirodnih promena i promena uslova ivotne sredine, kojima ta vrsta nije u
stanju, ili nije imala vremena da se prilagodi. Tokom proteklih etrdeset hiljada godina
bilo je jedno ledeno doba, koje je u velikoj meri promenilo uslove stanita za mnoge
vrste, ali u vreme nestanka neandertalaca, to se nije desilo. Pa ipak, oni su izumrli, a
preiveo je fiziki slabiji, manji, ne - pokriven toplom dlakom kromanjonac, to je samo
po sebi apsurdno. I, zaudo, "goli" kromanjonac je vrlo lako preiveo ledeno doba, koje
je zavreno pre jedanaest hiljada godina. Jo jedna zanimljiva injenica je da sve vrste
humanoidnih primata imaju dlaku, koja pokriva skoro celo telo. A to je najinteresantnije,
vrste kao to su gorila, orangutan i impanza, koje najvie lie na savremenog oveka,
imaju snanu dlaku, i iako te vrste ive u uslovima tropske i ekvatorijalne klime ve
milionima godina, nisu izgubile pokrivajuu dlaku i nisu postale inteligentne vrste.
U to vreme, moderan ovek se pojavio go, ali sa rudamentiranim ostacima dlake na
svom telu. Zapravo, ta rudimentarana dlaka sugerie da nekada ona nije bila
rudimentarana, ali, kao nepotrebna, iz ovog ili onog razloga, na kraju je gotovo nestala.
Tu se postavlja pitanje - gde se to deavalo? Jasno je da nije na Zemlji. Svakako, moe
se pretpostaviti da je domovina porekla razumnog ivota na Zemlji, igrom sluaja, bila
na dnu mora ili okeanu. Zato da ne, ali, jedno malo ali, ini ovu tvrdnju besmislenom.
U vreme pojave savremenog oveka, na Midgard-Zemlji nije bilo nikakvih geolokih
aktivnosti zemljine kore, pri kojima bi se znaajno izdiglo morsko dno. Osim toga, rasa
savremnog oveka se pojavila, kao to je ve pomenuto, istovremeno na razliitim
kontinentima, i trebalo bi da bude, najmanje, etiri pra-vrste i etiri prelazne forme.
Pretpostavka, da se fosilni ostaci etiri pra-vrste i etiri prelazne forme pojave u isto
vreme na morskom dnu, praktino je i teorijski neverovatna. Ali zato, onda,
paleontolozi i antropolozi jo uvek nisu u stanju da nau ni jedan jedini skelet pretka
savremenog oveka, iako nalaze fosile drugih humanoidnih vrsta koje su izumrle
milionima godina ranije? Skeleti australopitekusa, i sinantropusa i dr., sauvani su na
mnogim mestima, ve milionima godina, iako su za to vreme bili zemljotresi, poplave,
sleganja i izranjanja zemlje, nekoliko ledenih doba - pa ipak, njihovi ostaci su sauvani,
ali samo su ostaci pretka modernog oveka "nekako" nestali bez traga, iako su "izumrli"

17

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

samo oko pre etrdeset hiljada godina. Neusglaenost jednostavno postoji, ali, ipak, te i
sve druge injenice naunici jednostavno ni ne pokuavaju da vide - da li je potrebno da
obrate panju na te sitnice, kada imaju zgodnu teoriju za sve, u kojoj je sve jednostavno
i jasno. Jedino pitanje je, kome je ova teorija korisna i zato?
Moderan ovek, u skladu sa ovim "naunicima", pojavio se na Zemlji kao rezultat
evolutivnog razvoja humanoidne ivotne forme. I proao je kroz sve humanoidne oblike,
australopitekus, sinantrop, neandertalac, itd, i to sve prikazuju skeletima i sve izgleda u
redu. Svi, koji su uili u kolama i univerzitetima evoliucionu biologiju, trebalo bi da
postave sebi logino pitanje, zato se savremeni ovek toliko razlikuje od svih "svojih"
navodnih predaka? Zato su svi majmuni prekriveni gustom dlakom, od koje se nisu
odvojili milionima godina, dok se moderan ovek pojavio odjednom bez nje?! Ako je to
tako brz proces, onda, zato dlaka nije izrasla ponovo, tokom poslednjeg ledenog doba,
koje je zavrilo pre deset ili jedanaest hiljada godina a trajalo je dve ili tri hiljade godina, i
to u vreme, kada se savremeni ovek - Homo Sapiens - pojavio i svrgnuo neandertalca
ve tokom prvog milenijuma nakon svog pojavljivanja? Naime, bili bi pronaeni kosturi
neandertalaca i savremenog oveka u istim vremenskim slojevima, nakon ega bi
skeleti neandertalaca nestali bez traga. Hiljadu godina ove dve humanoidne vrste,
genetski nespojive jedna sa drugom i toliko drugaije jedna od druge, koegzistiraju u
istoj ekolokoj nii, posle ega, neandertalci bivaju isterani iz te ekoloke nie i
jednostavno "izumiru". Ponekad, u najudaljenijim delovima Midgard-Zemlje, ljudi se
suoavaju sa bivim "kraljevima prirode", koji se razliito nazivaju, sneni ovek, Jeti,
Big Foot, itd. Ali, jo uvek sauvani u udaljenim mestima, neandertalci se nisu rastali sa
svojim vunenim ogrtaem, kao ni veliki majmuni, koji nastavljaju da ive kao to su iveli
ranije, u ekvatorijalnim i subekvatorijalnim klimatskim zonama. Logino je pretpostaviti,
da ako je proces menjanja jasan i brz, savremeni ovek je morao da povrati jaku dlaku, i
prikljui se ostalim humanoidnim kompanjonima, prekrivenim gustom dlakom. Ali, bez
obzira koliko je to "udno", to se nije dogodilo, nekako je nesmotreno savremeni ovek
zadrao rudamentiranu dlaku.
Ponekad, deca se raaju sa genetskim poremeajima, prekrivena gustom dlakom, to
samo potvruje da su preci savremenog oveka imali u dalekoj prolosti gustu dlaku, ali
to ne objanjava gde je iveo u toj udaljenoj prolosti, ako se savremeni ovek pojavio
na Midgard-Zemlji tek pre oko etrdeset hiljada godina?!. Postoji samo jedno pitanje,
odnosno dva - kada i gde se to desilo? Iz svega to je poznato u ovom trenutku - to se
nije desilo na povrini savremenih kontinenata ili uopte ne na Midgard-zemlji ...

18

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.2. VANZEMALjSKO POREKLO SAVREMENOG OVEKA


Neki izvori pominju domovinu Da'Ariju koja je pre sto i deset hiljada godina, polako
poela da tone na morsko dno u reonu savremenog severnog pola:
..........................................................................
10. (139). Vi na Midgardu ivite spokojno
od davnih vremena, kada mir bee utvren...
Pamtei iz Veda, dela Dadboga,
kako je poruio tvrave Koeja
koje su se nalazile na najblioj Luni ...
Tarh nije dozvolio podmuklim Koejima
da razrue Midgard, kao to su razruili Deju

Ti Koeji, voi Sivih,


izgiboe zajedno sa Lunom u poluasti ...
Ali platio je Midgard za slobodu
Daarijom koju sakri Veliki Potop....
12.(140). Vode Lune su taj Potop stvorile,
Na Zemlju su one sa Nebesa kao duga pale
jer se Luna raspala na delove
i kao vojska Svaroia
na Midgard se spustila...

Bile su pokidane Drevne Niti


koje su se prostirale do udaljenih oblasti svemira...
i prekinula se veza meu Svetovima...
Nije se vie uo zov mnogodoljni,

19

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

mnogo Vajtmara se pogubilo u Svargi...,


pre nego to su se nove Niti rodile
i zauo se njihov zov iz Vaseljene.
13. (141). U to vreme poginulo je mnogo naroda,
ko nije uspeo da uzleti na Vajtmanama
ili da proe kroz Kapije Meusvetja
i da se sauva u zvezdanoj kui Medveda...
.....................................
..................................
Ponovo su pokidane Niti kua Svarogovog Kruga,
zato su Igle Nebeske izgubile boju,
Da bi ponovo Igle zasijale bojama,
Vi zamenite Kristale Irkama.
Njih zamenite Kristalima Tare...
i kroz Zimun vaspostavite Niti...

Kako sledi iz Veda, Da'Arija je otila pod vode mora kao rezultat akcije Dazdboga
prilikom unitavanje baza Koeja, gospodara Sivih, koji su se nalazili ... na najblioj
Midgard-Zemlji, luni Leli, koja je bila jedna od tri luna, koje su se kretale oko nae
planete. Imena ovih luna su Lela, Fata i Mesec
(Mesecom Sloveni i danas zovu jedinu preostalu lunu). Lela je bila najblia Zemljina
luna, sa periodom rotacije oko Midgard od samo sedam dana. Dadbog-Tarh Perunovi,
je bio Bog-zatitnik drevne Velike mudrosti. On je imenovan Dadbogom (dajui Bog)
zato, tao je dao ljudima, potomcima Velike rase i roda Nebesnog, devet Santija
(knjige).
Koejima - knezovima tame, nazivani su originalni gospodari Tamnih svetova, a meu
kojima su bili Temne Lege i Tamne Arlege. Setimo se, u ruskim priama ruski heroji u
borbi protiv Koeja besmrtnih, spasavaju iz njihovih kandi Vasilisu Prekrasnu,
simbolizirajui tako domovinu, Midgard-Zemlju. Zar nije zanimljivo ?! ...

20

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Kao rezultat zvezdanog rata izmeu Svetlih i Tamnih sila, jedna od Luna - Lela je izala
iz svoje orbite i njegi fragmenti, Svaroii, su pali na Midgard izazivajui planetarnu
katastrofu, to je dovelo do pomeranja tektonskih ploa i potonua na dno mora
Da'Arije. Bez sumnje, taj kontinent je zaista postojao, a kao rezultat nesree potonuo je
na dno mora, i bio je pradomovina bele rase, ali javlja se jo jedno pitanje - gde je
potopljeni kontinent koji je bio pradomovina drugih rasa - ute, crvene i crne!? A ako i
jeste postojao, taj potopljeni kontinent, verovatnoa njihovog istovremenog potonua na
dno mora ili okeana je ravna nuli, jer onda ne bi bilo na naoj Midgard Zemlji toliko
"vika" kontinenta. Usled nedostatka fosila prelaznih oblika do modernog oveka, to je
nemogue objasniti.
Nemogue, verovatno iz jednog prostog razloga moderan ovek, osnovna rasa Homo
Sapiens, nikada se nije formirao na Midgard Zemlji. to se tie potopljenog kontinenta
Da'Arije moemo pretpostaviti sledee:
1. Taj kontinent potonuo je kasnije, oko pre trideset pet etrdeset hiljada godina, kao
rezultat planetarne katastrofe koja je usledila usled zvezdanog rata izmeu svetlih i
tamnih snaga. Drugim reima, kao spoljni uticaj na Midgard-Zemlju, visoko razvijene
civilizacije, koja je za neke postala kamen spoticanja.
2. Seanje na pradomovinu naih predaka, Da'Ariju, odnosi se na drugu planetu, sa
koje su dola nau prastari.Naprimer, unitena u istom zvezdanom ratu, Deja, - peta
planeta sunevog sistema, se nalazila izmeu orbita Zemlje Orej (Mars) i Zemlje Perun
(Jupiter), na ijem mestu sada postoji pojas asteroida.
3. Taj kontinent potonuo je pre oko sto i deset hiljada godina, ali je to bila baza drugih
civilizacija, koje su kontrolisale razvoj ekolokog sistema Zemlje.
4. Da'Arija je potonula pre oko sto i deset hiljada godina, a pre nego to je potonula na
morsko dno, bila je naseljena ljudima bele rase, a druge rase naselile su MidgardZemlju kasnije, pre oko etrdeset hiljada godina.
Ako je postojala civilizacija bele rase na zemlji pre vie od stotinu hiljadu godina,
postavlja se pitanje, gde su materijalni tragovi onih koji su se preselili sa potonulog
kontinenta, tih plemena i naroda, koji su se, u teoriji, preselili na teritoriju Sibira!? Nivo
civilizacije Da'Arije bio je veoma visok, potonue u more se ne deava trenutno, a to
znai da su postojale ogromne mase doseljenika u novu zemlju. Verovatnou odsustva
bilo kakvih ostataka oveka u periodu od pre vie od etrdeset hiljada godina, je teko
objasniti bilo kakvim razlozima. Ostaci modernog oveka se iznenada pojavljuju samo

21

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

oko etrdeset hiljada godina nazad, na svim kontinentima, i to ne samo belog oveka,
ve i predstavnika svih ostalih osnovnih rasa, na prostorima na kojima se ove rase
nalaze i danas. Dakle, tako neto je nemogue bez nekog spoljnog uticaja. I u Vedama
se govori, ta je bilo posle potapanja Da'Arije pod vodu:
U to vreme poginulo je mnogo naroda, ko nije uspeo da uzleti na Vajtmanama ili
da proe kroz Kapije Meusveta i da se sauva u zvezdanoj kui Medveda.
Ponovo su pokidane Niti kua Svarogovog Kruga, zato su Igle Nebeske izgubile
boju, Da bi ponovo Igle zasijale bojama, Vi zamenite Kristale Irkama. Njih
zamenite Kristalima Tare...i kroz Zimun vaspostavite Niti.
Ponovo su pokidane Niti kua Svarogovog Kruga, zato su Igle Nebeske
izgubile boju
Ova fraza jasno se odnosi na meuplanetarne ureaje ili meuzvezdanu komunikaciju,
koje su nai preci nazivali Igle Nebeske.
I predlau za popravku istih (komunikacija) zamenu kristala Irkama kristalima Tare. Iz
navedenog jasno proizilazi, prvo, da se kristali Irkama ne nalaze na dnu mora, u iju
provaliju se spustila Daarija, ve na kopnu, verovatno, prema Vedama, na teritoriji
savremenog Sibira. Drugo, da kristali Irkama nee raditi kao rezultat unitavanja
prijemnog ureaja - "tamonjih" igli nebeskih. Tree, savetuje se da se povrati
komunikacija kroz Zimun (sazvee, koje u potpunosti odgovara savremenom sazveu
Malog Medveda) i da se za to koriste kristali Tare. to jasno ukazuje na to da kristali
ostvaruju vezu sa razliitim zvezdanim sistemima, i svaki od ovih kristala je imao svoje
sopstveno ime i razlikovao se od drugih po unutranjoj strukturi. Zapravo, sve ovo
podsea na objanjenje laicima (ili nerazumnoj deci), ta da urade da povrate izgubljenu
vezu. Zar nije udnovata "slika" sada jasnija!? Da, u katastrofi je poginulo mnogo ljudi,
ali ne svi. Deo, kako sledi iz slavjano arijevskih Veda, napustio je Midgard-Zemlju na
Vajtmanima, drugi deo - proao je kroz meuzvezdanu kapiju, i otiao u ertog
(sazvee) Medveda.Drugim reima, deo ljudi, na ovaj ili onaj nain, uspeo je da
napusti Midgard-Zemlju i nastani na jednoj od planeta Sazvea Medveda. Pitanje je,
da li su svi, koji nisu poginuli, napustili Midgard Zemlju, ili je neko ostao? Ako posle
nesree nikog nije bilo na Midgard-Zemlji, to znai, da je pre oko etrdeset hiljada
godina bila druga kolonizacija Midgard-Zemlje, a vratili su se oni koji su pobegli u
sazvee Medveda (Ursa Major) tokom katastrofe. Ili se, ipak, deo preselio u sibirska
prostranstava i poeo da ivi na novoj lokaciji. Ako je tako, onda Sibir u svojim nedrima
uva dokaze o prisustvu visoko razvijene civilizacije i doi e vreme (ili moda je ve
dolo), i dokazi e biti stavljeni pred lice oveanstva koje je zaboravilo svoj zvezdanu

22

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

put. Postoji jo jedno objanjenje - svi dokazi o postojanju napredne civilizacije na


prostorima Rusije ili su zanemareni, ili uniteni tokom prole noi Svaroga, kada su
mrane sile preuzele kontrolu nad Midgard-Zemljom. I za poslednju reenicu ima dosta
dokaza i primera, ali emo se vratiti na to kasnije, za sada hajde ... zaronimo u dubine
vekova, kroz legende, mitove, verovanja, pristiglih do dananjih dana, i pokuajmo da
vratimo sliku - ta je sve bilo pre etrdeset hiljada godina, i otkuda se na Zemlji pojavio
savremeni ovek ...

23

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.3. POREKLO SAVREMENOG OVEKA U SVETSKIM


RELIGIJAMA I MITOVI O MIDGARD ZEMLjI
Moderna "nauka" nije nita inteligentno o ovome izvestila, dakle, ne ostaje nita drugo,
ve obratiti se legendama, mitovima i religiji. U osnovi veine svetskih religija prisutan je
judaizam. Sve grane hrianstva "iznikle" su iz judaizma, tako da Stari Zavet predstavlja
prilagoen za nejevreje Talmud, koji je sam po sebi Tora, ili tanije Petoknjije. Islam,
predstavlja interpretaciju hrianstva i bio je sekta istog do 1180. godine, kada je
crkvena hijerarhija Carigrada proglasila anatemu (odbacivanje od crkve). Na sledeem
Crkvenom Saboru ekskomunikacija je bila podrana. Drugim reima, islam - je
protestantizam istone hrianske sekte. Stoga, pozivajui se na Stari zavet, mogue je
dobiti predstavu dominantnih verskih pogleda o ljudskom poreklu:
26 Zatim Bog ree: Hajde da na inimo oveka po svom obliju, slinog nama, i
neka vlada nad morskim ri bama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom,
nad svom zemljom i nad svim drugim ivotinjama to se miu po zemlji.
27 Tada je Bog stvorio o veka po svom obliju, stvorio ga je po Bo jem obliju stvorio je mukarca i enu.
28 Zatim ih je Bog blagoslovio i rekao im: Raajte se i mnoite se, napunite
zemlju i vladajte njom, i budite gospodari nad morskim ribama i stvorenjima ko ja
lete po nebu i nad svim stvorenjima to se miu po zemlji.
Kako sledi iz ovih odredbi, ovek, sa svim svojim nedostacima, stvoren je po Bojem
liku. I, ako je boja slinost ovako nesavrena, to znai da je i Gospod bog daleko od
savrenog, ili on kao savreno nije mogao nita da stvori, to govori o njemu i njegovoj
nesavrenosti, kao Stvoritelja. Meutim, jedna stvar je jasna - ovek lii Bogu. Dalje,
Stari zavet kae:
7 Gos pod Bog je stvorio oveka od zemalj skog pra ha i udahnuo mu u nozdrve
dah ivota, i o vek je postao iva dua.
8 Gospod Bog je za sadio vrt u Edenu, prema istoku, i tamo je smestio oveka
koga je stvorio.

24

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

15 Gospod Bog je uzeo oveka i smestio ga u edenski vrt da ga ob ra uje i da se


brine o njemu.
16 Tada je Gospod Bog dao oveku ovu zapovest: Sa svakog drveta u vrtu
slobodno jedi dok se ne nasiti.
17 Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne sme jesti, jer onog dana kada bude jeo
s njega, sigurno e umre ti.
18 Gospod Bog je zatim rekao: Nije dobro da ovek bu de sam. Nainiu mu
pomonicu da ga dopunjuje.
..................................................................
21 Zato je Gospod Bog pustio dubok san na oveka, i dok je ovek spavao, uzeo
mu je jedno rebro i za tim je to mesto popunio mesom.
22 Gospod Bog je od rebra koje je uzeo oveku nainio enu i doveo je oveku.
23 Tada je ovek re kao: Evo napokon kosti od mojih kostiju. I mesa od mog
mesa. Neka se zove oveica,* jer je uzeta od oveka.
24 Zato e ovek ostaviti svog oca i svoju maj ku i prionue uz svo ju enu i oni
e postati jedno telo.
25 Oboje su bili goli, ovek i njegova ena, ali se nisu stideli.
Zanimljivo, ispostavlja se, Gospod Bog je lagao oveku o opasnosti za ivot od plodova
sa drveta znanja, moda se plaio, da ovek naui vie nego to bi on eleo da dozvoli
oveku. Vrlo udan odnos prema svom sopstvenom liku. Pored toga, u Starom zavetu
se govori, da su Adam i Eva bili nagi, to svi odmah prevode kao goli, obnaeni.
Meutim, to ne mora biti tako. injenica da do prvog dolaska arijevskih plemena u
drevnu Indiju, to je bilo pre etiri hiljade osam stotina dvadeset godina (u leto 2817
S.M.Z.H. ili 2692 pne), koja se tada nazivala Dravidija, i koju su naseljavala negroidna
plemena Dravidi i Nagi. Arijevska plemena su im donela vedsko znanje, proterali su iz
Dravidije crne magove, koji su gajili kult boginje Kali - Crne Majke, kojoj su oni prinoslili
ljudske rtve. I, mogue je da fraza ... Oboje su bili goli, ovek i njegova ena, ali se
nisu stideli ... to bi moglo da znai i to , da su oni ljudi crne rase, poklonici boginje Kali,
Crne Majke, i nisu se stideli zbog toga. Jevreji, korienjem drevnih vedskih izvora,
prilikom pisanja svojih svetenih knjiga, su moda promenili smisao i nisu eleli da se
zadravaju na tom pitanju. injenica je, da Jevreji pripadaju tzv sivoj pod-rasi, koja je

25

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nastala kao posledica meanja dve rase, - bele i crne.Prvo osvajanje Dravidije od strane
Arijevaca ja bilo oko pre pet hiljada godina, ali jo dugo pre toga je zapoelo meurasno
meanje izmeu bele i crne rase i pojave nove pod-rase - Sive, kojoj pripadaju i Jevreji.
Otpadnici - ljudi koji su izgnani od bele rase ili koji su dobrovoljno napustili svoju
domovinu zbog svojih ambicija, u ijoj realizaciji su ih "ometali" zakoni Roda - stigli su u
drevnu Indiju pre Prvog Arijevskog pohoda. Talasi izgnanika, su verovatno, nekoliko
milenijuma jedni za drugim, stizali u Dravidiju. U vreme prvog arijevskog osvajanja
Dravidije , tamo je ve formirana siva pod-rasa. Jo jedna zanimljiva injenica je, da je
Stari zavet, u sutini mitoloki opis Is(TOR)ije jevrejskog naroda, smestio raj u Eden na
istoku:
8 Gospod Bog je za sadio vrt u Edenu, prema istoku, i tamo je smestio oveka
koga je stvorio.
9 Tako je Gospod Bog uinio da iz zemlje nik ne raznovrsno drvee prijatno za
gledanje i iji je plod dobar za jelo, kao i drvo ivota usred vrta i drvo spoznanja
dobra i zla.
10 Iz Edena je tekla reka koja je natapala vrt, i odande se delila u etiri toka.
11 Prvom je ime Fison i on tee oko cele ze mlje Havila, gde ima zlata.
12 Zlato te ze mlje je dobro. Tamo ima i smole od bdela* i kamena oniksa. 13
Drugoj reci je ime Gihon i ona tee oko cele zemlje Ku.
14 Treoj reci je ime Hidekel* i ona tee istono od Asirije. etvrta reka je Eufrat.
15 Gospod Bog je uzeo oveka i smestio ga u edenski vrt da ga obrauje i da se
brine o njemu.
Reka Fison-nije nijedna druga nego Gang, koja tee oko cele zemlje Havila. Gihon reka,
koja tee oko cele zemlje Ku - je reka Nil. Reka Eufrat je i sada Eufrat, reka Hidekel,
koja protie pred Asirije - je reka Tigar. Bdel - je mirisna smola, koja se donosila iz
Indije-Dravidije. Oniks, takoe se donosio iz Indije-Dravidije. Iz Ofira, koji se nalazio u
istonoj Indiji - Dravidiji dovozili su zlato. Josif Flavije je utvrdio, da je reka Fison Gang,
kao to je Eden - Edem, Jevrejski - Gan Eden. Arijevska plemena, nakon razgroma
civilizacije crnih magova Dravidije, su dola u Meureje gde je kasnije nastala
civilizacija Sumera, kreirana od strane predstavnika sive pod-rase, koji su stigli u ovu
zemlju nakon razgroma Arijevaca civilizacije crnih magova Dravidije (Drevna Indija).
Razbijeni crni magovi Dravidije nisu bili potpuno uniteni, neki od njih uspeli su da

26

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

pobegnu u svoju pradomovinu - afriki kontinent. Najverovatnije - u Etiopiju, koja se u


drevnim vremenima zvala zemlja Ku. Dakle, veina Dravidijana i Naga ostala je u
Dravidiji - Indiji, deo se vratio na severoistok Afrike,u Etiopiju -zemlju Ku i jo jedan
deo se naselio u Mesopotamiju na srednjem istoku. Ali, pre svega, veina potomka
otpadnika, koji su formirali novu sivu pod-rasu, napustili su svoju domovinu iz straha od
kazne za krenje zakona Rita, koji su im ostavili njihovi preci. Ali o tome kasnije, a za
sada vratimo se Starom zavetu ...Ako ne razumemo rei Starog zaveta bukvalno, a
razumemo da se iz Gan - Edena reka Fison deli u etiri reke - Gang, Eufrat, Tigar i Nil, i
razumemo pod tim, deljenje integrisane celine - civilizacije crnih magova, oboavaoca
boginje Kali (sanskrit Kali-MA, to znai Crna Majka) - na tri dela, moe se videti da je
jedan deo poklonika ovog kulta ostao na reci Gang, drugi deo je proteran iz Edena na
Gangu i otiao u meureje oko reka Tigar i Eufrat, i konano, deo prognanih crnih
magova se vratio u svoju pradomovinu i nastanio se u gornjem delu reke Nil, u zemlji
Ku (Etiopija).
Veoma je razumno pretpostaviti, da je Eden za plemena Dravida i Naga, poklonika Crne
Majke, bio sveto mesto, posebno za svetenike boginje Kali Ma, tanije, svetenici - koji
su bili sluge te boginje su bile uglavnom ene. Sutina je da su sa arijevskim plemenima
doli u Dravidiju (Indiju) i Uri, koji su doli sa druge planete, i iveli meu ljudima bele
rase. Uri su bili uitelji Arijevaca , bili su njihovi zatitnici, vladali su ogromnim znanjem i
mogunostima. Moi Ura, za ljude drugih rasa, u ovom sluaju za crnu rasu, kojoj su
pripadala plemena Dravida i Naga, najverovatnije su izgledale natprirodno. Uri su bili
predstavnici Svetlih Snage Univerzuma, i kod Arijevaca su oni bili maioniari, Volhovi,
Beli magovi. U principu, Volhovi su zapoinjali i organizovali pohod arijevskih plemena u
Dravidiju da bi zaustavili irenje uticaja Tamnih sila, iji su sprovodioci bili crni magovi
Dravidije:
U vremena nove Velike Ase
tamne su isterali iz svih Zemalja
koje su se nalazile u ertogima Makoi,
Rade i Rase, i zato je Put
tamnih Duhova i Dua
sada prolazio samo
kroz Svet Ljudi
koji ive na Zemljama
u Rukavu ertoga Svate,

27

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

i samo kroz Svet Ljudi


postalo je mogue uzdizanje
ka vrhovima Zlatnoga Puta.
Naroito vanu ulogu poela je
da ima Midgard-Zemlja, koja se nalazi
na sredini izmeu Svetla i Tame.
Zbog toga Tamne Sile su reile
da besovima daju vlast nad ljudima.
I eto zato se na Midgard-Zemlji
vodi borba izmeu Tamnih i
Svetlih Sila,
u kojoj uestvuju ljudi
razliitih Rodova i Naroda.

28

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.4.PRIRODA SVETLIH I TAMNIH SILA


Tamne i svetle sile, dobro i zlo ... Neki mogu rei da je sve to vrlo subjektivno i
relativno.
Oni su delimino u pravu, ali samo delimino. Ne i u svemu. Ispoljeno dobro moe
doneti zlo, a i ispoljeno zlo moe doneti dobro. Koncepti dobra i zla nisu apsolutni, ve
relativni. Ali ovi koncepti postaju apsolutni onda kada se primjenjuju u odreenim
situacijama i dogaajima. Osim toga, ako uzmemo u obzir injenicu da se vrlo esto zlo
predstavlja sa haljinama svetlosti i kada kao takvo govori u ime drugih, mogue je
prepoznati prave maske zla samo kroz dela parazitizma.
Paraziti su oni koji postoje na raun drugih.
Postoji mnogo parazita u prirodi.Moemo pretpostaviti da je parazitizam prirodan,
potreban, da je fenomen prirode i to bi bilo apsolutno tano.ali nije ni u redu..
Svaki parazit, koji parazitira na ivom organizmu ili na "organizmu" drutva, isisava
vitalne sokove, ili umire zajedno sa donatorom ili nae novog.
Na ovaj ili onaj nain, svaki parazit donosi razaranje i haos i, prema tome, nosi
negativnu evoluciju.
Meutim, u ivotinjskom svetu paraziti ispoljavaju pozitivnu ulogu eliminisanjem slabih
organizama, pre svega genetski slabih, to pogoduje ouvanju vrste i evoluciji
najzdravijih i prilagoenih pojedinaca. Na kraju, oni promoviu pozitivnu evoluciju.
Za razliku od prirodnih parazita, drutveni paraziti prvo eliminiu najjae i najzdravije
elemente drutvenog organizma, i zato ga u potpunosti unitavaju. Na taj nain,
drutveni paraziti promoviu negativnu evoluciju i bez sumnje, nose evolutivnu smrt,
bez obzira sa kog stanovita to razmatramo.
Nema koristi u od njih, bez obzira na argumente onih koji ove parazite favorizuju.
Mrane sile su takvi drutveni paraziti. Ovde je ono to su drevne slavjano-arijevske
Vede predvidele na tu temu:

29

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

12 (76). Po njihovoj sivoj koi


prepoznaete neprijatelje Tuince...
Oni imaju oi boje Mraka, i dvopolni su,
mogu biti ena ali i mukarac .
Svako od njih moe biti otac, ili majka...
Bojama oni pokrivaju lica svoja,
ne bi li liili na Decu oveiju...
i nikada ne skidaju svoju odeu
da se ne bi obnaila zverinja njihova nagota...
13 (77). Laju i laskanjem neistinim
osvojie oni mnoge krajeve Midgard-Zemlje,
kao to su ve uinili na drugim Zemljama ,
u mnogim Svetovima u Vreme
prole Velike Ase ,
ali bie pobeeni oni,
i poslani u zemlju Gora Rukotvorenih
gde e iveti ljudi s koom boje Mraka
i potomci Roda nebeskog
pridoli iz zemlje Boga Nija.
I deca oveija poee da ih ue trudu,
kako bi oni sami mogli da uzgajaju ita
i povre za ishranu deci svojoj...
14. (78). Ali odsustvo elje za radom
ujedinie Tuince,
i napustie oni zemlju Gora Rukotvorenih,
i raselie se po svim krajevima Midgard-Zemlje.
I nainie oni veru svoju,
i objaviti da su sinovi Boga jedinoga,
i poee krv svoju i dece svoje

30

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

da prinose na rtvu bogu svojemu,


da bi sainili krvni savez
meu njima i bogom njihovim...
16.(79). I poee Svetli Bogovi da im alju
Bogotraitelje Mnogomudre,
jer nemaju oni ni Duha ni Savesti,
i Tuinci e poeti da sluaju njihove mudre rei,
i uvi, prinosie ivote tih bojih ljudi
na rtvu bogu svojemu....
I sainie oni Zlatnoga Bika,
kao simbol svoje moi,
i klanjae se njemu,
isto kao i bogu svojemu...
17.(80). I poslae im Bogovi... Velikog Bojeg oveka
koji e ljubav doneti, ali reci Zlatnoga Bika
predae ga smrti muenikoj.
I nakon smrti njegove, proglasie ga za Boga...
i sainie novu veru , sazdanu
na lai, krvi i ugnjetavanju...
I proglasie sve narode niim i grenijim,
i pozvae ih da se pred likom njima sazdanoga Boga
kaju i mole oprotaj za dela
uinjena i neuinjena....
Arijevska plemena koja su dola u Dravidiju pre oko pet hiljada godina (prvi Arijevski
pohod je poeo 2692 g. pne) bila su nosioci vrlo visoke civilizacije u poreenju sa onom
drevnom Hindu, dravidskom i Naga ljudi. Posebno snaan utisak na njih ostavili su URI
posedovanjem izuzetnih sposobnosti i kao nosiocima temeljnih i vrlo opsenih znanja
(URI su bili uitelji arijevskih plemena ", koji su doli sa druge planete i iveli meu
njima). Zato su dravidska i Naga plemena doivela, Ure koji su doli sa Arijevcima, za

31

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Bogove, to ne iznenauje; isto kao i drevni Kinezi i stanovnici obe Amerike, ali o tome
drugi put ...
Arijevska plemena su prognala svetenice i svetenike Crne Magove, koji su se klanjali
kultu Boginje Kali, Crnoj Majci, zabranili su prinoenje ljudskih rtvi, dali neko znanje
plemenima Dravidije i vratili se u svoju domovinu 2893. g. prema Slavjano-Arijevskoj
hronologiji (2615 prije nae ere). 76 godina je prolo od poetka osvajanja do njihovog
povratka kui. Dravidska plemena i Naga ljudi uzdravali su se od oboavanja Boginje
Kali neko vreme, ali su posle nekoliko generacija zaboravilii razloge zbog kojih su
arijevska plemena dolazila, smatrali su da se nee vratiti. Usvakom sluaju, stanovnici
Dravidije su se vratili na stara uverenja koja su bila vie razumljiva i blia njima, jer su
imali prirodni "sat" u svojoj genetskoj memoriji, koji je kucao ve mnogo hiljada godina.
Kult Boginje Kali odgovara matrijarhalnoj civilizaciji, kada je ena igrala kljunu ulogu,
deca su se odredjivala u svemu u odnosu na svoju majku, itd... Neka indijanska
plemena koja ive u gotovo nepristupanim mestima i dalje ive u skladu sa ovim
zakonima, kao to su iveli i radili i njihovi preci - dravidska plemena i Naga plemena.
Nedavna istraivanja psihologa, sociologa i psihijatara pokazala su da usvojena deca
koja su odvedena iz svojih porodica, koja nisu imala nikakve psihike anomalije nekoliko
vekova, ( i ova informacija je dobro dokumentovana), u pubertetu su poela da se
ponaaju sama od sebe sledei "tragove" svojih biolokih roditelja, koji su imali jednu ili
drugu psihiku anomaliju u ponaanju, koje su genetski trag nekoliko generacija
unazad. U veini sluajeva, deca nisu znala da roditelji koji su ih odgajali nisu njihovi
bioloki roditelji, ali eto ...
Naravno, to ne znai da genetika definie sve, a da je ljudski gen osuen na sudbinu
odreenih radnji i dela. Genetika, odreuje vrstu metabolikog sistema oveka, nain na
koji njegovo telo reaguje na spoljne i unutranje dogaaje, kao i kada emocije ovladaju
ovekom, kao i koliko kojih hormona se lui. To samo znai da je ovek ili rob svojih
instinkta i elja, ili im je gospodar. U prisustvu "loe genetike" i genetskih nosioca
abnormalnog mentalnog ponaanja, osoba mora ovladati velikom mou volje, da sprei
manifestacije istih. Voljom se mogu kontrolisati emocije i instinkti delovanjem
odgovarajueg obrazovanja, ali to esto nije dovoljno. Snaga volje zavisi samo od
linosti, ali, na alost, samo mali broj ljudi ima stvarno jaku volju, a i oni koji je imaju - ne
usmeravaju je prema stvaranju ... Naravno, to ne znai da je genetika jedina
odredjujua...

32

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.5 PRIRODA PSIHIKIH SPOSOBNOSTI KOD


RAZLIITIH RASA I NJIHOVE RAZLIKE KOD
MUKARACA I ENA
Vratimo se drevnim Dravidim ... Tokom matrijarhalnog drutva dominiraju ene, one su
bili aktivnije, igrale opredeljujuu ulogu u ivotima ena matrijarhalnih plemena.One su
bile vladari i svetenice, glave porodice i roda. Period dominacije ena nad mukarcima
postojao je u mnogim narodima u prolosti. Trajanje uloge matrijarhata je bilo drugaije
kod razliitih naroda. Posebno su uoene jake razlike kod ljudi razliitih rasa. RASE su
istorijski formirane u razliitim geo-klimatskim uslovima. Ljudi razliitih rasa su koristili
razliiti hemijski sastav hrane, vodu koja je imala razliite hemijske sastave i razliite
kiselosti. Kao rezultat toga, ljudi razliitih rasa imaju razliit metabolizam i hormonske
kvantitativne i kvalitativne razlike. To znai da ljudi razliitih rasa, idnetini spolja,
razliito reaguju na spoljne uticaje. Drugim reima, ljudskim mestom u prirodnim
pojavama i dogaajima, uzrokuju se razliita emocionalna ponaanja kao i prirodne
reakcije medju predstavnicima razliitih RASA. . Zato je istorijski razvoj RASA iao po
razliitim evolutivnim stazama. Pored toga, hormoni mukaraca i ena razlikuju se
ekstremno znaajno, to namee dodatne mentalne razlike i razliite reakcije u
ponaanju na spoljne i unutranje dogaaje. enska psiha je mobilnija nego kod
mukaraca. Metabolizam kod ena se kree u mnogo irem opsegu nego kod
mukaraca. Hipofiza -kontrolni organ hormonskog sistema, kod ena je duplo vea
nego kod mukarca. Ovo je pre svega zbog injenice da je svrha ene negovanje i
odgajanje dece, zbog ega se ponekad izazivaju nepovratne promene u enskom telu.
Poznata je injenica da se ene dva do tri puta bre navikavaju na alkohol, droge..itd,
ali "odvikavanje" od toga kod ena je mnogo due nego kod mukaraca. .
A u velikoj meri, to doprinosi visokom nivou emocionalnosti ena i lakoi sa kojom su
neke od njih padale u stanje transa. Ove osobine fiziologije i psihe ena, u doba
matrijarhata, stvorile su uslove za njihovu dominaciju u doba drevnih civilizacija.
Sposobnost ulaska u stanje transa bilo je dostupno enama sa takvim mogunostima u
kojima su, u veoj ili manjoj meri, savladale mehanizme kontrole psi-energije, kako
svojom tako i svih ostalih, u prvom redu mukaraca. Kontrolom psi-energije ene su
imale glavnu kontrolu u seksu, koji je bio mono oruje za postizanje kontrole. "Vrata"
ka drugim slojevima stvarnosti, veoma lako su se otvarala enama sa takvom kontrolom
i dolazile su u direktnu interakciju sa "stanovnicima" tih slojeva, od kojih su se mnogi

33

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

predstavljali sebe kao sutine umrlih..Izgubivi fizika tela, ta stvorenja su se prilagodila


novim uslovima postojanja, pretvarajui se u energiju parazita. Ovi energetski paraziti
poeli su da apsorbuju ivotnu silu srenih nosioca fizikih tela, upijajui zraenje
njihovih emocija.
Prilagoavajui se takvim uslovima postojanja paraziti razvijaju nove mogunosti i
sposobnosti koje oni nisu imali, kao vlasnici vlastitog fizikog tela. Neki od njih su nauili
da kroz podsvest utiu na ivotni fiziki gusti svet, to je izazivalo u svojim "hraniteljima"
emocije koje su oni bili u mogunosti da apsorbuju. I nije sluajno da su u gotovo svim
narodima postojala i postoje razna verovanja o duhovima.. Dobar duh uva ljude sa
kojima ivi, pokuavajui da odri porodicu ljubavi i harmonije, koja je sluila kao izvor
pozitivne emocije, koja je inila i odredjivala njegov ego i karakter. Lo duh, naprotiv,
trudi se da izazove negativne emocionalne reakcije, koje odravaju na njegovom stolu
"hleb nasuni" negativnu emociju. Iz tih razloga se ljudi trude svim raspoloivim
sredstvima da se ree loih domova i da osnuju i zaponu dobar....
Zato, kada su ene su bile ispred mukaraca, koristei svoje psihike sposobnosti,
otvorile su vrata drugim nivoima stvarnosti, i, pojavila su se ova parazitska bia sa
fundamentalno novim izvorom novih energija. Prilino dobro studiraju psihologiju svojih
hranitelja, izvlae najvie energije i logike i razuma iz ovih ljudi, stvarajui eljenu iluziju
na drugim nivoima u odnosu na postojeu stvarnost. ive s ljudima u simbiozi ( obino
su dva ili vie razliitih stvorenja). Ljudii slue kao izvor informacija, oni dobijaju
informacije iz sveta fizike gustine, kao i informacije o dogaajima iz prolosti,
sadanjosti i dogaaja u budunosti. A to je vrlo mono oruje u njihovim vetim
rukama. Osim toga, oni obavljaju niz drugih osetljivih usluga, a zahtevaju kao nain
plaanja samo jedno - ivotnu silu ene medijuma. to vaniju uslugu uine, to je vea
naknada koju zahtevaju. Postepeno, kako paraziti imaju sve jai I jai uticaj na svoje
posrednike ene, mijenjaju ih sve vie i vie, sve vie se slau medjusobno, to ini da
ove ene vremenom budu sve vie njihovi robovi. Ovo obino dovodi do evolucijske
degradacije ena, jer one ne shvataju vrednost onoga to su dale - vitalnu i postojeu
vrednost za iluzornu. Pre ili kasnije, takve ene-posrednici se pretvaraju u jedan oblik
kontroliranih lutaka "neovozemaljskih pomagaa", esto ak i bez znanja o tome.
Pametan usluni parazit "postepeno pretvara domaina u potpuno zavisnog slubenika.
Dakle, ene nadarene parapsiholokim moima, postaju sluge Tamnih sila, o emu se
govori u Vedama.... Pored toga, manifestacije paranormalnih mogunosti uglavnom
zavise od mesta gde su se otvorila "vrata" ka drugim nivoima stvarnosti. Zone ulaska ili
izlaska energetskih tokova ka povrini planete, tzv pozitivne i negativne geomagnetske

34

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

zone, idealne su za pristup drugim nivoima stvarnosti. Ove zone su otkrivene


eksperimentalnim putem a najmonije od njih su proglaene svetim mestima, gde su
svetenice komunicirale sa bogovima. Nakon potpunog potinjavanja "domaica", ova
stvorenja -PARAZITI poela su da zahtevaju sve vie i vie ivotne sile za sebe. ene
sa jako izraenim paranormalnim sposobnostima su u veini sluajeva postajale
svetenice ovih ili onih "bogova". Kako ne bi izgubile svu svoju vitalnost, poele su da
okupljaju oko sebe ljude sa jakim energijama i da ih koriste kao izvor vitalnosti u njihovoj
komunikaciji s "bogovima". Ipak, vrlo esto, i to je bilo izgleda malo. Imajui potpunu
kontrolu nad svetenicama, oni su zahtevali da im se prinose rtve, u prvom redu ljudske, i da se vre ritualna ubistva zbog ivotne sile rtvi, koju su uzimali ti paraziti za
sebe. Kao vid plaanja takvih usluga, ti "bogovi"su davali vredne informacije
svetenicama, pokazujui publici uda koja je masa slepo podravala verujui u njihovo
postojanje. Po biohemijskim i psihijatrijskim odlikama najmoniji ovi procesi se javljaju
medju predstavnicima crne rase, koja je stvorila kult boginje Kali, Crne majke.
Do sada, u Africi postoji pet tajnih klanova magiara u kojima se znanje i vetine
komunikacija prenose samo po enskoj liniji ve vie hiljada godina. Kao jedan oblik
ispoljavanja tih sila javlja se VUDU.
Vratimo se na Stari zavet:
9. A Gospod Bog viknu Adama i ree mu: gde si?
10. A on ree: uh glas tvoj u vrtu, pa se poplaih, jer sam go, te se sakrih.
11. A Bog ree: ko ti kaza da si go? da nijesi jeo s onoga drveta to sam ti
zabranio da ne jede s njega?
12. A Adam ree: ena koju si udruio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.
13. A Gospod Bog ree eni: zato si to uinila? A ena odgovori: zmija me
prevari, te jedoh.

Vrlo je udno da svi pokuavaju da shvate ove rei doslovno, zaboravljajui da su drevni
informaciju uvek slali figurativno, alegorijski, da bi se izbegla mogunost da vana
informacija padne u pogrene ruke. To nije sluajno, temelj judaizma je Tora, a za
masovnu upotrebu koristi seTALMUD. Tora je pisana figurativnim jezikom, a mnoga od
tih tumaenja nisu dostupna, ne samo jevrejskim vernicima, ve nisu ni svakom rabinu i
ona su dostupna samo viim kastama Levita. Prevedeno na druge jezike, samo u pet od
vie od etrdeset tumaenja, postoji direktan dokaz skrivanja informacija koje su

35

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

sadrane u tim knjigama, to samo po sebi govori o mnogo toga. No o tome kasnije, ali
za sada, da probamo da itamo figurativnim jezikom Starog zaveta ... Rajski vrt - sveto
mesto koje ima snanu energiju na pozitivnoj geomagnetskoj zoni, u kome se nalazi
ena, enski svetenik, koja ima izuzetne parapsiholoke karakteristike, otvara vrata
drugim nivoima stvarnosti zbog neznanja, i, zatim dolaze pod punu kontrolu parazita. I
to zbog njihove duhovne nezrelosti i nepripremljenosti za fundamentalno razliite
aktivnosti:
"Zmija me je prevarila... Kako sledi iz ove reenice, ena je ubrala prva plod sa drveta
znanja, a zatim ugostila i mua - Adama, to ukazuje na prisustvo Naga i matrijarhalno
dominantnu ulogu ene - EVE: "...ena koju si udruio sa mnom, ona mi dade s
drveta, te jedoh. ... ".
U patrijarhatu ena jede tek kada mukarac zavri obrok, a to se zadralo kod mnogih
muslimana, a i ne samo kod njih. A ipak - ovek koji ivi u patrijarhatu bi rekao :
"ena koju sam uzeo od tebe, a ne-ena koju si mi dao."
U patrijarhatu mukarac uzima enu za sebe, a u matrijarhatu - ena bira sebi oveka.
U jednoj varijanti, mukarac - roba, a ensko kupac. U drugoj sve-suprotnot. Eto, van
sumnje ta injenica utie na psiholoki portret i mukarca i ene. Kao i ono to svaki od
njih kae, razmilja i ini. Bog je traio od Adama da on ne jede sa drveta sa kojeg mu
je zabranio - Adamu je zabranjeno da jede samo sa Drveta Znanja u vrtu Eden. I jo,
Bog ga je zastraio:
"...jer u koji dan okusi s njega, umrijee. ...".
Ali, kako sledi iz istog Starog zaveta, niti Eva niti Adam nisu umrli, kada su okusili plod
sa Drveta Znanja. Tako ispada da je Gospod Bog lagao svoja stvorenja koja je stvorio
po svom liku. Postavlja se pitanje - zato je to uradio?!
Pokuajmo da razumemo zato im je dao lane informacije. Uostalom, u svim zemljama
sveta, ljudi se zaklinju na Toru, Bibliju i Kuran da govore istinu i samo istinu. U sluaju
prevare, lani svedoci se kriminalizuju zbog lai. A moe biti - da je to bio psiholoki trik
Gospoda Boga, znajui da e nakon tih rei, njegove kreacije iz jednostavne
radoznalosti to uiniti, koja je i njemu svojstvena, inae, zato bi stvorio sve, ukljuujui i
oveka, nego iz radoznalosti - ta e se dogoditi?! Dakle, njemu je iz nekog razloga, to
bilo potrebno! Ali zato je onda on svoje kreacije tako strogo kaznio, mada nisu umrli?!
A moda, Gospod Bog i nije lagao u svemu, ve je rekao istinu?! Gde traiti istinu, ako
je ona, naravno, dostupna naem razumijevanju?! Skrenimo sebi panju na ime drveta

36

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

sa zabranjenim voem. Bog ga naziva drvo znanja dobra i zla. Onda znai da njegovo
voe prua uvid u te koncepte. Nakon kuanja dobitak je biti znalac, a ujedno je
smrtonosno, prema Gospodu Bogu. Podsetimo da su mnogi svetenici mnogih naroda,
amani, vidovnjaci, itd, koristili i koriste voe, lie, korenje, kore razliitih biljaka, za
jaanje svojih psihikih kapaciteta i otvaranje vrata duhovnog sveta, za traenje pomoi
i postavljanje pitanja. Carlos Castaneda u svojoj knjizi, opisujui uenja Don Juana,
kae da su amani drevnog Meksika duhom putovali svetom, koristei sok pejote
kaktusa. Indijanski amani centralne i June Amerike i dalje ih koriste da sebe uvedu u
trans, da putuju u svet duhova, koristei pejote i druge biljke koje sadre ove ili druge
droge. amani Sibira koriste u iste svrhe otrovne gljive, na primer, Amanita, itd. Ipak,
velika veina ovih biljaka raste u ekvatorijalnim i tropskim zonama Zemlje, koje su
istorijska podruja naselja crnom rasom.. Veina poznatih halucinogena u visokim
dozama je smrtonosna, manje doze (ne-fatalne) vrlo brzo dovode do ozbiljnih mentalnih
poremeaja, a na kraju i do smrti. Tako da Gospod Bog, verovatno nije lagao o smrtnoj
opasnosti od plodova sa drveta poznavanja dobra i zla. Njegovi plodovi su verovatno
imali snana halucinogena svojstva i bili su jako opasni. Narkotike smrtonosne materije
od biljaka imaju otrove koji imaju najvei utjicaj na neurone mozga zbog injenice da su
nervne elije najosjetljivije i zbog sistema krvotoka, krue u malom krugu, pre svega
ulaze u mozak, s maksimalnom koncentracijom halucinogenih svojstva. Kao rezultat
toga, u svaku eliju mozga po jedinici vremena stie otrov u nekoliko puta veoj
koncentraciji od one koju je ljudski mozak u stanju da neutralie. Zato, prolazom kroz
"zatitna vrata" elija, molekuli poinju da unitavaju neurone u mozgu. Nervne elije
poinju da umiru ... Kako bi se spreila smrt mozga u telu, otkrivaju se drugi nivoi
stvarnosti, kada mozak za to jo nije spreman.
Kao rezultat toga, moni potoci otrova teku kroz mozak u trenutku ovog otkria, i ovek
tada dobija priliku da vidi, uje, osea i dodirne ono to se deava na drugim nivoima
realnosti. Pri ovome oveku su jasnije izraene - kognitivne parapsiholoke sposobnosti,
i jo mnogo toga. ta su inili svetenice i svetenici u davnini. Dakle, postoji zabrana
da se jede plod sa Drveta Znanja, a kako sledi iz gore napisanog, to ima vrlo realnu
osnovu. Za mnoge nije tajna kako droga uniava ljudsko telo i um i kako utie na njihove
potomke. Ali nije manje katastrofalan uticaj droge ni na ljudski razvoj. U veini sluajeva,
osoba koja koristi droge, degradira.

Ona postaje igraka entiteta-parazita. to je slino pravoj smrti. Nakon tog dela, Gospod
Bog je Adama i Evu proterao iz rajskog vrta:

37

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

22. I ree *Gospod Bog: eto, ovjek posta kao jedan od nas znajui to je dobro
to li zlo; ali sada da ne prui ruke svoje i uzbere i s drveta od ivota, i
okusi, te do vijeka ivi. *1.Moj. 2,9.
23. I Gospod Bog izagna ga iz vrta edemskoga da radi zemlju, od koje bi uzet;
24. I izagnav ovjeka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenijem
maem, koji se vijae i tamo i amo, da uva put ka drvetu od ivota.
Alexander Filipov, je na osnovu Biblije, krenuo u potragu za Biblijskim Rajom ... i naao
ga ... u Indiji (Dravidiji). On je video ivopisne doline s prekrasnim biljem, ivotinjama i
peradima. On je zaista imao granicu u obliku planine potkovice, ("Paradise" na
perzijskom znai - "kamen stablo, okruuje vrt "). Reka Son koja tee iz doline, takoe je
imala jasne granice, kao linija eleznike pruge. ak je i boja vode bila drugaija. Svi su
govorili o drugim svetovnostima ovog krajolika. Na uu reke su kamena vrata (na
istonoj strani doline), u blizini kojih je stajala ogromana slika sa maem ( heruvim i
plameni ma uvaju vrata Raja). U neposrednoj blizini je drvo sa tri skulpture kobre. Bilo
je ograeno i ukraeno cveem i perlama. A u dubinama doline uz Bramu i Vinu bio je
ogroman ovek sa zmijom napravljen runo od stabla drveta, koji obuhvata njen trup. Za
Hinduse (potomke Nage i Dravida) ovo mesto je sveto. Oni vjeruju da je u ovoj dolini
Shiva roen. Shiva je u Hinduizmu i Bramanizmu, jedan od tri vrhovna boga. Bog
Stvoritelj Brahma, Vina Bog koji odrava i Shiva,bog ruitelj. Shiva je u hinduizmu
Veliki bog, njemu su jednaki samo Brahma i VIina. iva veni, gospodar zlih duhova,
Bog ludih pomama i divljih orgija. Njegovi simboli su bik, falus i mesec. Prikazuje se
obino sa trozubcem i ogrlicom od ljudskih lobanja. Kult ive ukljuuje ljudske rtve.
Supruga Shive Kali strana (Cali-MA) - je taan lik njegove supruge. Treba napomenuti
da je kult ive nastao u eri patrijarhata, zadravajui svoju specifinost - ljudsku rtvu.
Ljudsku rtvu bog iva nikada ne prestaje da zahteva i to se nastavlja i u naem
vremenu. Stvarni dokaz je kada je "svetenik hrama ive u Indiji drava Biynor
uhapen od strane policije zbog obreda rtvovanja ljudi. Poslednja rtva je bio
osmogodinji deak iz grada Kalagar. On je otiao, nakon, to je prestao da se igra sa
svojim prijateljima, u ruevinama drevnog hrama ive.. Njegovo obezglavljeno telo
uskoro je nadjeno. Mesta rtvovanja se dre u tajnosti, ali na viem nivou nego to je to
bilo u davna vremena, ali to ne menja sutinu ovog kulta. Tako je Bog iva "samo" uzeo
palicu iz ruku istorijskog Boga Kali-Ma. Sve to ukazuje da se ovek pojavio na zemlji
pre Rajskog vrta. ..

38

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 1.

39

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.6. RAT IZMEDJU SVETLIH I TAMNIH SNAGA I


NJEGOV ODRAZ U STAROM ZAVETU I ARIJEVSKIM
VEDAMA
Tokom svog prvog pohoda na Dravidiju u leto 2817 S.M.Z.H. ili 2692 pre nove ere, arijevska
plemena su napravila prvi pokuaj zaustavljanja prinoenja ljudskih rtvi i zaustavljanja
oboavanja boginje Kali-MA. Poto su proterali svetenice boginje Kali, Crne Majke, iz hramova
oni su se vratili kui. Ceo pohod od poetka do kraja trajao je 76 godina, Arijevska plemena su
se vratila kui u leto 2893 S.M.Z.H. ili 2616 p.n.e. Nakon njihovog odlaska, Dravidska i Naga
plemena su se vratila staroj tradiciji. Zato je bio potreban novi, drugi pohod Arijevskih plemena
na Dravidiju. Prolo je samo 610 godina, leta 3503 S.M.Z.H. ili 2006 p.n.e. kada je zapoet.
Drugi pohod na Dravidiju bitno se razlikuje od prvog. Neka od arijevskih plemena e zauvek
ostati u Dravidiji i zapoeti formiranje civilizacije koja je sada poznata kao indijska civilizacija.
Han Uman (Vrhovni rec Svetlih snaga kulta boginje Tare), koji je vodio ovaj pohod, imenovan
je za duhovnog savetnika i kralja umskih ljudi Dravida i Naga.
To je ono to je zapisano u Arijevskim Vedama:
8. (72). Drugi Rodovi Velike Rase
raselie se po celoj Midgard-Zemlji...
i prei e s one strane Himavat planina...
i nauie ljude s koom boje Mraka
Mudrosti Sveta Sjajnog...
Kako bi oni prekinuli s prinoenjem
rtava stranih, krvavih,
svojoj boginji Crnoj Majci
i Zmijama-Drakonima iz Sveta Nave,
i stekli novu Boanstvenu Mudrost i Veru...
Sve je jasno i dobro, samo bih da skrenem panju na izraz:
i Zmijama-Drakonima iz Sveta Nave, .
Ova fraza se odnosi se na zmije, zmajeve iz Sveta Nava: Kao prvo, Stari zavet takoe govori

o zmiji, iskuenju Eve, zapamtite: " ena ree, zmija me prevarila, i ja sam jela." I u
Slavjano-Arijevskim Vedama i u Starom Zavetu govori se zmiji , samo kroz enu,

40

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

svetenicu boginje Kali Evu. Drugo, svet Nava u slavjano-arijevskim Vedama je svet
duhova, u koji due i ljudi i ivotinja nakon smrti odlaze i gde nastavljaju svoje
postojanje kao sutine (dua) mrtvih.
U prilagoavanju ivotu bez fizikih gustih tela, sutine umrlih prelaze na
fundamentalno razliite nivoe postojanja, bez(s)telesne. Ali, naalost, u parazitskom
postojanu umrlih, postoje stvorenja paraziti koji se hrane tako to upijaju ivotnu silu
"sretnih" nosioca fizikih gustih tela, okrenutih ka t.z.v. astralnim dostupnim ravnima,
koje se u slavjano-arijevskim Vedama zovu Svet Nava.
Zato se u slavjano-arijevskim Vedama govori o zmijama Drakonima, to jeste sutina
izumrlih vrsta reptilskih dinosaurusa, a koje mnogi ljudi zovu zmajevima. U svim ruskim
narodnim priama i legendama o zmajevima, zmajeve su zvali - zmije. Zar to nije
preklapanje izmeu Starog zaveta i slavjanoo-arijevskih Veda (a ne i zadnje). Ali to nije
sve, najzanimljivije tek dolazi.
Ponovo se vraamo na tekst slavjano-arijevskih Veda:
13 (77). Laju i laskanjem neistinim
osvojie oni mnoge krajeve Midgard-Zemlje,
kao to su ve uinili na drugim Zemljama ,
u mnogim Svetovima u Vreme
prole Velike Ase ,
ali bie pobeeni oni,
i poslani u zemlju Gora Rukotvorenih
gde e iveti ljudi s koom boje Mraka
i potomci Roda nebeskog
pridoli iz zemlje Boga Nija.
I deca oveija poee da ih ue trudu,
kako bi oni sami mogli da uzgajaju ita
i povre za ishranu deci svojoj...
Nakon poraza od arijevskih plemena u drugom pohodu, Dravidski crni maioniari, od
kojih je veina ena svetenica kulta boginje Kali-Ma, koje su preivele bile su "... proterane u zemlju gde su Gore Rukotvorene . "
A u istom Starom Zavetu kae se:
23. I Gospod Bog izagna ga iz vrta edemskoga da radi zemlju, od koje bi uzet;
Nakon Pada, Gospod Bog je proterao Adama i Evu iz rajskog Vrta - Edena, bez
navoenja mesta izgnanstva. Ali to je samo na prvi pogled tako, mesto "okajavanja"
greha se ne pominje. Pre nego to se nastavi komparativna analiza slavjano-arijevskih

41

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Veda i Starog Zaveta, treba da se skrene panja na injenicu da oni odraavaju


dogaaje iz ugla sukobljenih strana. Slavjano arijevske Vede odraavaju dogaaje
viene oima Belih Magova, koji su vodili u pohod arijevska plemena u Dravidiju kako bi
porazili uporite crnih magova u drevnoj Indiji. Dok Stari zavet izvetava o tome ta se
deava kroz prizmu poraenih crnih magova. Zato poraeni, koji nisu prihvatili poraz,
svoju verziju dogaaja izlau toliko reito koliko je dovoljno da se ne otkrije sve. U
Starom Zavetu vrlo jasno se govori o "rezervnim " nebesima, koja su bila sazdana i
stvorenia od strane Crnih Magova, ak i pre nego to je glavni raj prestao da im slui
kao sveto mesto:
..
10. Iz Edena je tekla reka kroz vrt; a zatim se delila na etri reke....
Znai, jedna reka navodnjava raj, zatim se deli na etri, a ove etiri reke zatim
nastavljaju da navodnjavaju raj. Svi iz nekog razloga poinju da mahnito trae jednu
reku, koja se deli u etiri. "Odjednom su se pojavile" na istom ili na razliitim
kontinentima, udaljene hiljadama kilometara jedne od drugih. Svi obraaju panju na
broj reka, ali niko ne obraa panju na svrhu renog navodnjavanja: "... jedna reka,
navodnjava raj ..." Ako postoji vie reka koje navodnjavaju raj, onda, postoji nekoliko
Rajskih vrtova, svetih mesta za Crnu Majku (Cali-Ma). Umesto jednog - bilo je nekoliko
svetih mesta za crne magove, naroito strukturiranih geomagnetskih zona Midgardzemlje, sa konstantnim uticijem na vrata drugih planetarnih nivoa. Osim toga, obzirom
na aktivnost i mo, a time i kapacitet ovih svetih mesta, te kapije nisu bile medjusobno
iste po jaini. Zbog toga su u Starom Zavetu navedena po vanosti:
PRVI RAJ:
1.1.Jednoj je ime Fison: ona tee oko cele zemlje Evilske, a onde ima zlata (Sl. 2)
1.2. I zlatoje one zemlje vrlo dobro, onde ima i bdela i dragoga kamena oniksa..
[Dravidija]
DRUGI RAJ
2.1. A ime je drugoj reci Geon, ona tee oko cele zemlje Huske (KU) [drevna
Etiopija] (Sl. 3)
TREI RAJ.
3.1. A treoj je reci ime Hidekel, ona tee k Asirskoj
3.2. A etvrta je reka Efrata [meureje] (Sl. 4)

42

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 2.

43

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 3.

44

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 4.

45

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Najverovatnije, nakon Prvog Arijevskog pohoda u Dravidiju, kada su Crni Magovi


pretrpeli potpun poraz, oni su odluili da se osiguraju i sazidali su dodatna dva centra u
sluaju ako prvi - glavni, bude ponovno pod kontrolom neprijatelja - Belih Magova. Ono
to se dogodilo nakon drugog Arijevskog pohoda, kada su ne samo proterali svetenice
i svetenike Crne Majke, zapoeli su rad i na menjanju genetike Dravida i Naga.
tavie, za crne magove su od posebnog interesa bili ljudi t.z.v. pod-rase Sivi, koji su
nosili dva tipa genetike i predstavljali savreno oruje protiv Belih Magova i protiv
civilizacije bele rase. Nakon poraza Crnih Magova u Dravidiji Indiji, pobednici su
verovatno ponudili prostor za poraene. Uri, koji su bili duhovne voe i uitelji bele rase,
nikada nisu uniavali neprijatelje, i pokuali su da im pomognu na putu pravde i znali su
da su vodje Tamnih snaga unapred pripremili centre za borbu sa njima.
Znai, CrniMagovi su stvorili tri svoja centra: -Dravidija (Indija), -Zemlja Ku (drevna
Etiopija) - Meureje (Asirija).
Ovaj drugi je bio manji, to je po svojoj sutini poveznica izmeu druga dva.
Interesantno je i to to su u istom vremenu u Zemlja Ku - drevna Etiopija u sredini VIII
veka p.n.e. i Asirija, u prvoj polovini VII veka p.n.e., poeli agresiju protiv svojih suseda.
Kao rezultat toga, drevna Etiopija je potinila Egipat, a Asirija je kontrolisala gotovo celo
meureje, i u roku od osam vekova kontinuirano vodila rat sa svojim susedima. I svuda
je pod razliitim imenima implantiran kult Crne Majke, ali vie o tome kasnije. A sada,
vratimo se na sudbinu poraenih pristalica Kali-Ma u Dravidiji. Pobednici - arijevska
plemena koja su se borila na strani Svetlih Sila, prognali su poraene u zemlju Gora
Rukotvorenih. Setimo se da se pohod deavao u leto 3503 S.M.Z.H. ili 2006 p.n.e. (Vidi.
Sl. 5).
Stari Zavet ukazuje na nova sakralna mesta kulta Crne Majke - Eden - uglavnom po
vanosti. U stvari, novi centar postaje "raj" u gornjem toku Nila-Gihon u zemlji Ku.
Zaista, nakon pobede Arijevskih plemena u drugom pohodu, neka od njih nisu ila dalje,
ve su ostala u drevnoj Dravidiji i "PRVOM RAJU" koji je dugo ostao pod njihovom
kontrolom, pod budnim okom Belih uitelja - URA - Belih Magova i koji je postao
nedostupan crnim magovima, slugama boginje Kali Ma. Sada su, pristalice boginje Kali
Ma deportovane, najverovatnije, na njihov zahtev, u zemlju Gora Rukotvorenih - Drevni
Egipat. Glavni deo njih su bili ljudi Sive podrase, neki ljudi Crne rase, Dravidi i Nagi i
mali deo otpalih iz bele rase. Svi su bili pristalice kulta Kali-Ma i oni su to u osnovi
ostali, ali vie o tome kasnije (vidi. Sl. 6).
U meuvremenu, poeli su svoje dugo putovanje, koji je trajalo gotovo dva veka, od
Dravidije u Drevni Egipat. Preselili su se sa svojim porodicama i imovinom, kroz zemlje
gde ih nisu svi s radou primali. U mnogim mestima morali su ostati dugi niz godina,
to zbog oporavka ili su morali da se probijaju kroz neprijateljska plemena. Na kraju su
postali nomadska plemena koje su kasnije istoriari nazvali Hiksos.

46

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 5.

SLIKA 6.

47

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

I pod tim imenom na prelazu XVIII i XVII veka p.n.e. oni su izvrili invaziju i postali
osvajai starog Egipta, zemlje Gora Rukotvorenih. Oko stotinu i deset godina Hiksi su
vladali u starom Egiptu, a samo neki od njih su otili na jug u zemlju Ku, o kojoj se
govori u Starom Zavetu kao o novom Raju (vidi. Sl. 7).
Nakon dugog puta pristalica kulta Crne Majke stigli su u svoj novi Raj, i od tog trenutka
poinje nova era civilizacije Midgard-Zemlje.
Dakle, Stari Zavet se ne odnosi na poreklo oveka kao rezultat Boijeg stvaranja, ve
po borbi izmeu svetlih i mranih sila na Midgard-Zemlji, to je rezultiralo time da su
pristalice mranih sila poraene i poslate u drevni Egipat. Kao to jasno sledi iz Starog
zaveta, raj-EDEN je na Midgard-Zemlji, a ne na bilo kom drugom nivou gde pravedni
odlaze nakon sudnjeg dana. Dakle, nakon svega, hrianski pravednici posle pravednog
ivota bi trebalo da odu u ... u Indiju prema biblijskim tekstovima, a ako ele da se nadju
tamo onda to mogu i ve sada uiniti. Samo ne bi im se svidelo. Tamo nema pronaenih
pravednika hrianske crkve koji su otili u Raj, a koji su pre bili potovaci hrianske
crkve. Dakle, nema svetaca i hrianskih pravednika u rajskom vrtu, u krajnjem sluaju
se i ne spominju u Starom Zavetu.
Hrianski fanatici treba paljivo da razmisle o tome gde postavljaju raj. Fanatici, a ne
vernici. Re vera se ne odnosi na religije. Re vera znai postizanje ljudskog
prosvetljenja i znanja, a nikakvog znanja u Starom Zavetu nema i ne moe biti! Neko bi i
pored toga, mogao rei da ako i raj jeste na Midgard-Zemlji u Indiji (Dravidiji), da to ne
znai da Gospod Bog nije stvorio oveka kako je to reeno u bibliji:

7. A stvori Gospod Bog ovjeka od praha


zemaljskoga, i dunu mu u nos duh ivotni;
i posta ovjek dua iva.
8. I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku;
i ondje namjesti ovjeka, kojega stvori.
............................................................ ..

48

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 7.

49

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

21. I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i
mjesto popuni mesom;
22. I Gospod Bog stvori enu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.
23. A Adam ree: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj
bude ime ovjeica, jer je uzeta od ovjeka
24. Za to e ostaviti ovjek oca svojega I mater svoju, i prilijepie se k eni svojoj,
I bie dvoje jedno tijelo.

50

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.7. NASTANAK SIVE PODRASE


Hajde da mirno sve presaberemo. Setimo se da je Stari zavet prilagoen za ne-Jevreje
iz Talmuda, to sa druge strane jeste Is(z)TOR-ija jevrejskog naroda. Nikakav odnos
prema prolosti drugih naroda i dogaaja u ovim knjigama ne postoji. U njoj nema vie
nieg, osim dogaaja koji su "pozajmljeni" od drugih naroda za dopisivanje ovih knjiga.
Ako se misli po njoj, ispada da su svi ivi ljudi na Midgard-zemlji Jevreji, isto kao to su i
Adam i Eva bili Jevreji. Sve ovo se jako dobro razume, a iznad svega Jevreji koji sve
ljude bele rase nazivaju gojama i izdvajaju sebe i od njih i od ljudi drugih rasa i naroda.
Zato, svi koji ele da na delu brane biblijsku verziju i poreklo oveka jednostavno ne
ele da raspravljaju u drugim pravcima. Osim toga, Jevreji pripadaju tzv Sivoj pod-rasi
koja je pod-rasa izmeu bele i crne rase, sa dominacijom bele rasne genetike. Bilo bi
ispravno rei da ljudi koji pripadaju sivoj pod-rasi, imaju malo znakova crne rase. Svako
ko je barem uopteno upoznat sa genetikom shvata da se broj znakova crne rase, kao
to su boja koe, kose, oiju, struktura lobanje, tip metabolikih procesa, itd, javlja kao
dominantan u odnosu na karakteristike bele rase. Zato e prve generacije dece kad se
meaju bela i crna rasa imati crnu kou i veinu spoljnih znakova crne rase. Pre nego
to nastavimo dalje, eleo bih da vas podsetim da ovek ima etrdeset est
hromozoma, dvadeset i tri koje prima preko svog oca i dvadeset tri hromozoma preko
majke. Dvadeset trei hromozom odreuje pol deteta -XY kombinacija ini muko, a
ensko XX, ali ne samo i pripadnost odreenom polu, ali, o tome kasnije.
Ako mukarac i ena pripadaju istoj rasi, ceo skup hromozoma, ukljuujui i polove
hromozoma, pretpostavlja znake jedne rase. Praktino, mi oznaavamo X i Y pol
hromozoma ljudi bele rase plavom i pol hromozoma X i Y-crne rase crvenom bojom. Sa
ovim oznakama, mukarci i ene bele rase e imati svojstvene - XY i XX, i crne - XY i
XX. Od belih ena XX i crnog mukarca XY deca su crnci sa nekim mekim negroidnim
karakteristikama i (deca) e imati hromozom kombinaciju XY ili XX. Od crne ene XX i
belog mukarca XY, prva generacija dece e takoe biti crna, sa svetlim negroidnim
karakteristikama i hromozomskom kombinacijom tipa XX i XY. Naravno, sve
kombinacije nose znake obe rase ... ali vrlo je vano od koga i ta dolazi deci iz
hromozoma, kako od majke, tako i od oca.
U genetici se fokusira na izgled, prenesene karakteristike po nasledstvu, kao to su boja
koe, oiju, kose, oblik tela, lobanje, itd ..To je i razumljivo, jer su ti spoljni znaci lako
uoljivi i time se rukovodi pri uzgoju ivotinja i biljaka. Meutim, kroz gene se prenose
ne samo spoljni znaci ve ii tip metabolizma, temperament (vrsta hormonalne
ravnotee) svojstva i kvaliteti karaktera, sposobnost i sklonosti, itd...

51

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Moderna genetika ima ideju o ulozi desetak posto gena u ljudskom telu, a preostalih
devedeset posto gena jednostavno zove genetsko smee, balast, ostavljen oveku u
"naslee" od njegovih "evolucijskih predaka". I to sve iz jednog jednostavnog razloga deset posto gena odreuje najvie spoljne znake oveka. Sve ostalo-za genetiare je
"nepoznato ". Mnogi od ovih "nepoznatih" devedeset posto gena nose svojstva i
kvalitete oveka. Ili ti geni moda nisu odgovorni za osobine i kvalitete koje osoba
poseduje?
Kao to je, na primer, sposobnost da utie na druge ljude i ivotinje, na ivu i neivu
materiju, kao to je u stanju da utie na prirodne procese, na kosmike pojave i sam
svemir, i jo mnogo vie od toga. Mnogi to ne shvataju. i za veinu ljudi, od prirode
obdarenih takvim kvalitetima, to nita ne znai, nikada nisu mislili o tome, pa ak im nije
ni dozvoljena pomisao na takvu mogunost.
To se u velikoj meri i uspelo. Meutim, oni koji to kriju, tajno poznaju svoje mogunosti i
sposobnosti.
eleo bih skrenuti panju na injenicu da X i Y-hromozomi nisu samo informacija za
enski ili muki pol, ve su nosioci drugih svojstava i kvaliteta. Osim toga, ne treba
zaboraviti da se sa X i Y hromozoma-u "dodaju" od roditelja dvadeset i dva druga
hromozoma,i od majke i od oca.
Sve e doi na svoje mesto, ako obratite panju na one rasne karakteristike ljudi bele
rase koje donosi otac, preko svog Y-hromozoma zbog injenice da Y hromosom bele
rase dominira nad X-hromosomom, kao to je dominantnija tamna boja oiju u odnosu
na plavu ili zelenu boju. Y-hromosom i druga dvadeset dva koja dolaze uz njega, nose
osnovne kvalitete i osobine svojstvene ljudima bele rase. Iz tog razloga, u arijevskim
plemenima sva deca su odreena od strane oca, naroito deaci koji su glavni nosioci
znakova bele rase.
Kod predstavnika crne rase, sve je upravo suprotno od toga. Taan X hromosom (uz
preostala dvadeset i dva hromozoma) dominira Y-hromosomom i nosi svojstva i
kvalitete crnaca.
Zato, svojstva i kvaliteti crne rase se prenose samo preko ena. A kada uzmete u obzir
da crnkinja nosi dva X hromozoma u budunosti deteta, to na taj nain ima odluujue
dejstvo i tako manifestuje svoj uticaj na plod i kvalitet i druga svojstva. Dominantni Y
hromosom bele rase, bez sumnje, je dominantan nad X hromosomom crne rase. U
fetalnom razvoju, ne postoje meovite rase. U materici crnkinje, ne samo da se

52

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

potiskuju kvaliteti vezani za belu rasu, ve one imaju dominirajui kvalitet Y-hromozoma.
Protiv dva X hromozoma od majke i jednog X hromosoma od oca, i pod uticajem monih
potoka primarnih materija koja proimaju fiziko telo i sutinu predstavnika crne rase,
Y-hromosom bele rase nije u stanju da odri svoj dominantan poloaj i kao rezultat toga
bude u podreenom, depresivnom poloaju.
U tako depresivnom, podreenom poloaju, su obeleja i kvaliteti bele rase. Iz tog
razloga, kod negroidnih (crnih) majki, njihova majinska linija je od kljunog znaaja. I
nije sluajno kod nekih naroda sive podrase, da su opredeljivanje po majci posebno
strogo potovali Judeji. Po tom pitanju vraamo se jo jednom i okreemo naem
unutranjem izvoru i u dogaaje koje su u Dravidiji opisale Arijevske Vede i Stari zavet.
Nakon prvog Arijevskog pohoda u Dravidiju, u kome su svetenici i svetenice Kali-MA
bili proterani, mali broj Ura nastavnika je ostao u drevnoj Indiji, kako bi doneli svetlo
znanja plemenima Dravida I Naga, i promenili na bolje njihove genetske kvalitete.
Prema indijskoj tradiciji sedam belih uitelja (Rishi) dolo je sa visokih severnih planina
(Himalaji), doneli su lokalnom stanovnitvu Vede i vedsku novu veru, koja e
vremenom, nakon mnogo distorzija, biti pretvorena u (Hindu) i koja e poduiti ljude:
... S koom boje mraka Mudrosti Sveta Sjajnog, koji su prestali da prinose svoju
krvavu rtvu boginji Crnoj Majci i zmijama i zmajevima iz sveta Nave i koji su
pronaali novu Boansku mudrost i Veru.
Ovo znanje, kao deo rei Svete Mudrosti svetla, ukljueno je u knjigu pod nazivom RigVeda, koja je sauvana u modernoj Indiji pod imenom indijskih Veda. Sedam belih
uitelja, Ura, znali su odnos izmeu psihikih i genetikih reakcija u ponaanju oveka.
Oni su znali da oboavanje, hiljadama godina, boginje Kali-Ma nije bila sluajnost, ve
posledica vibracije tog kulta na mentalne i genetske karakteristike i ponaanja
svojstvena crnoj (negroidnoj) rasi. Posebno jaka, ta svojstva i kvaliteti se oituju kroz X
hromozom crne rase, s obzirom na injenicu da genetski istoj crnkinji uspeva da X
hromozomu poveava dominantne osobine, to zauzvrat uzrokuje znaajno meusobno
poveanje njihovih svojstva i kvaliteta, izraavajui tako ensku dominantnost. Dakle,
znajui ovo, Uri, uitelji su promenili genetski kod plemena Naga i Dravida, dodajui im
svoju genetiku, fragmente genetike bele rase.
Takve genetske korekcije koje su oni radili, blokirali su negativna mentalna ponaanja i
reakcije meu mnotvom plemena crne i ute rase koja su im se obratila za pomo.
Takvu genetsku korekciju je prolo mnogo plemena, koje su uitelji Uri preselilii iz Azije

53

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

u Severnu i Junu Ameriku. Ova migracija nastavila sve do nestanka Beringove


prevlake izmeu Kamatke i Aljaske.
U odnosu sa crnom rasom Beli Uitelji, Uri, se suoavaju sa posebnom situacijom,
kada dodavanje genetskog "koda" njihovog vlastitog gena nije bilo dovoljno, kako bi se
dobile potrebne kvalitativne promene u mentalnim i genetskim reakcijma rase u celini.
Activni X hromosomi nisu dozvolili takvu mogunost iz gore navedenih razloga. Osim
toga, aktivna svojstva su posedovala i preostala dvadeset i dva hromozoma koja su se
prenosila enskom linijom. Zatim, Uri su primenili nov princip genetskog ininjeringa.
Oni su stvorili novu pod-rasu sa pasivnim (recesivnim) hromozomom crne rase, koji se
predaje kroz muku liniju.
Za ovo, koristili su elije kosti lobanje mukaraca, kao najpogodnije za tu svrhu. elije te
kotane sri u svojoj podeli proizvode leukocite, koji imaju mnogo funkcija, od kojih je
jedna glavna. Leukociti se isporuuju u krvotok tkiva, gde se iz njih, po potrebi,
formiraju druge elije, tkiva vieelijskih organizma. Ta kotana sr se nalazi u kotanoj
upljini ljudskog kostura, ukljuujui i unutranjost rebra. Najjednostavnija opcija je
kotana sr i uz minimalne posledice na ljudsko telo, je da se izvue iz jednog od
rebara. Da bi to uinio, navjerojatnije, jedan od uitelja Ura, "odgovoran" za genetsku
korekciju, koji se savreno sluio psi moima, bacio je u dubok hipnotiki san "Adama" i
uzeo iz svog rebra kotanu sr. U Starom Zavetu se opisuje:
"... I Gospod Bog navede oveka u duboku san, i dok je spavao uzeo jedno od
rebara njegovih, i zatvorio meso ... ".
Razlika izmeu dve verzije je jedino u tome ta je napravio - da li je Gospod Bog izvadio
rebro ili izvadio rebro oveka?! ovek ima dvanaest pari rebara, kako kod mukarca
tako i kod ena. Ako je Gospod Bog uzeo ljudsko rebro, jedan par mora biti
prepolovljen, u najmanju ruku kod mukarca, to naravno, nije tako. To ostavlja jednu
opciju - Iz rebra.
Najverojatnije, distorzija je nastala u prevodu iz drevnog jezika, koji se "na neki nain"
zove sanskrit , ili runsko pismo, kojim su se sluili Volhovi, Sloveni - Rusi, Srbi.. a sa
istog pisma se prevodilo i dalje u Starom Zavetu:
I sazda Gospod Bog iz rebra uzetog iz mukarca enu i dovede je ovjeku. "
Kao to sledi iz navedene analize, postoje izoblienja u prevodu sluajna ili namerna.
Pravilno prevesti: "I sazda Gospod Bog (?) Iz rebra uzetog iz mukarca enu, i
dovede je oveku." Tu nestaju svi apsurdi sa uzetim jednim rebrom, koje se i protiv

54

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

boje volje ponovo nalazi tamo gde i treba da bude - u grudima oveka.Pri analizi
tekstova jasno se prati paralela izmeu genetike Ura i genetike Boga, to, u principu, ne
udi. Do nedavnog vremena genetski inenjering je bio nauna fantastika, a ta da kau
plemena Dravidia i Naga, za koje je mogunost popravke kvara dola od Arijevaca.
Jasno, imaju natprirodne moi (Uri) i ova plemena ih percipiraju kao bogove. Slino
tome, su reagovala i plemena tzv amerikih Indijanaca, koji su se klanjali Belim
uiteljima, kao bogovima. Beli uitelji su ostavili ova plemena kada su poeli da prinose
u njihovu ast ljudske rtve i kad su odbili zahtev za prestanak rtvoprinoenja.
Ali, to je druga pria.
U meuvremenu, vratimo se genetskom inenjeringu drevnih. Uzimajui elije kotane
sri od muke crne (Negro) rase, Uri su zamenili pasivni Y-hromosom sa pasivnim X
hromozomom bele rase. Kao rezultat, pasivni X hromozom bele rase koji se sjedinio sa
pasivnim hromozomom crne rase prenosi se kroz muku liniju. Stvorio se vetaki
dvostruki set enskih hromozoma pasivnih funkcija, i dobio se enski hibridni embrion
sive podrase. Takav embrion bele ene, dao je da vie nemaju u mentalnim
ponaanjima osobine svojstvene crnoj rasi, koja je provodnik mranih sila. Na taj nain
je stvorena Judejska EVA - ena sive pod-rase, koja, po ideji kreatora, mora da dovede
potomke crne rase ka svetlu.
Umetnute genetske korekcije postale su dominantne meu potomcima crne rase, i
morali su proi kroz period akumulacija takvih promena. Tek kada je broj nosioca
izmenjene genetike dostigao kritinu veliinu, genetske promene su bile nepovratno
dominirajue.
Za to vreme koje je bilo potrebno da se zavri process genetske transformacije,
hijerarhija mranih sila se nije dala. Nakon to su izraene genetske manifestacije dua,
paraziti su se okrenuli aktivno ka podruju biblijskg raja i napravili odluan pokuaj da
se obnovi razoreni sistem. Nisu se potpuno oporavili, ali dovoljno da Urima preokrenu
proces. Sprovedeni posao na genetskom nivou, nije mogao u potpunosti da neutralie
mogunost vraanja starih navika. Mnogo hiljada godina oboavanja Kali-Ma uinilo je
svoje.
Uri su zakljuili da je siva podrasa postala jo jedna rtva drutvenih parazita. U Dravidiji
su nastavili prinoenje ljudskih rtvi u ast boginje Kali-Ma. Ova injenica je dovela do
drugog arijevskog pohoda u Dravidiju u kome su nove pristalice Crne Majke proterane i
koje su otile u zemlju Gora Rukotvorenih, daleko od svetog mesta boginje Kali-Ma, u
zemlju Ku - drevnu Etiopiju, koja je bila novo sveto mesto Crne Majke.

55

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Ali, o tome kasnije..


Analiza biblijske verzije ljudskog porekla vodi do zakljuka da u Starom Zavetu nema
informacija o pojavi oveka na Zemlji Midgard-, ali zato postoji samo istorija Jevreja i
njihovog porekla. Ni moderna nauka, ni velike religije ne daju odgovor gde i kako se
pojavio moderan ovek?!

56

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.8. POJAVA OVEKA NA MIDGARD-ZEMLJI U SKLADU


SA ARIJEVSKIM VEDAMA.

Vratimo se arijevskim Vedama i pokuajmo pronai u njima odgovore na pitanje: Gde i


kako su se pojavili ljudi na plavoj zemlji:
.........................................................
Da postoje bele Zvezde i Sunca,
plave, ljubiaste, ruiaste, zelene,
Zvezde i Sunca u bojama
koje su nama nepoznate,
naim ulima nedostupne.
I beskonaan je njihov broj,
bezgranina je njihova raznolikost,
bezkonana su prostranstva koja ih dele.
I svi ti raznoliki Svetovi
samo su Vatreni svetionici
koji stoje na prilazu u ertog Stvoritelja,
ije je ime Veliki Ra-M-Ha.
A svi ti raznoliki Svetovi
nisu nita pred drugim Svetovima,
koji se nalaze van nae Vaseljene
i opet je bazgranino veliki njihov broj
i neizmerno velika njihova raznolikost.
Bezkonane Bezkonanosti dele
sve te razne i mnogolike Svetove.

57

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Moderni ovek se pojavio na Midgard-zemlji kao rezultat migracija sa drugih zemalja


(planeta). Jednovremeno pojavljivanje nekoliko rasa na naoj Midgard-zemlji, trideset
pet - etrdeset hiljada godina unazad, govori da:
1. se preseljenje dogodilo sa razliitih planeta,
2. u svemiru postoje slini klimatski uslovi, ali ipak, ne identini. Na tim planetama se
samostalno formiraju humanoidne rase bia,
3. fizioloki blizu jedne drugoj, ali imaju razliite vrste metabolizma, boju koe, razliku u
strukturi skeleta, itd., sve to antropolozi i paleontolozi nazivaju rasnim oznakama. I
pored toga, isto antropoloke osobine ovih rasa su vie u razliitim mentalnim
ponaanjima i reakcijama koje su izazvale prilino znaajne razlike u njihovoj biohemiji.
4. Neke unutranje razlike objanjavaju se i time to su se razliita plemena iste rase
razvijala na razliitim planetama sa gotovo identinim klimatskim uslovima i ona su
predstavnici civilizacije na toj planeti, a kasnije su se naselila na druge planete sa vrlo
slinim uslovima za ivot.
5. Svi koji su se preselili nalazili su planete sa klimatskim zonama maksimalno
priblinim onima koje su imali na svojim maternjim planetama.
Naseljavanje Midgard-Zemlje se zbilo u kratkom vremenskom periodu. U prolosti, je
Midgard Zemlja bila deo jedinstvene civilizacije naeg svemira. Komunikacija izmeu
civilizacija se obavljala uglavnom kroz kapije izmedju svetova, zvezdanim kapijama ili
Vajtmarom - meuzvezdanim brodovima:

1. (129). I upitae Peruna Gromodrca


reci uvari Puteva
to vode kroz Zvezdanu Kapiju:
Ispriaj nam, Mudri Uitelju,
ta se to deava u Svargi velikoj,
zato su se mnoge kapije u Mako i Radu ... zatvorile?
I ne sijaju Kristali Kretanja,
a Krug od zarbina ugasio se ve poluetvrt ...
Igle Nebeske izgubile su boju

58

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

i sada od mnogih Vajtmara


ne sluamo odgovore na zov mnogodoljni.
Dakle, iz ovog odlomka, reci uvari Puteva to vode kroz zvezdanu kapiju, su
verovatno, strunjaci za servisiranje ovih ureaja za kretanje izmeu zvezda, sa jedne
planete na drugu. To jednostavno sledi iz fraze:
"... uvari puteva to vode kroz zvezdanu kapiju ... ".
ovek je ulazio na zvezdana vrata jedne planete, a izlazio na drugoj planeti. Za
realizaciju takvog prolaska, vrata zvezdane kapije moraju biti i na drugim planetama.
Oteenja Zvezdanih kapija na bilo kojoj od planeta dovodila su do toga da je
komunikacija izmeu povezanih planeta postajala nemogua, ak i ako je oteena
Zvezdana kapija samo na jednoj od dve planete. Ove ureaje za kretanje u svemiru,
instalirali su na planeti Zemlji -izviai-hodoasnici koji su putovali kroz svemir u
brodovima - Wajtmanima. Wajtmani su bili razliiti - za duge-udaljenosti i blie letove,
kreu se u prostoru razliitim brzinama, ponekad velikim, mnogo puta veim od brzine
svetlosti, ali uvek ogranienom zbog ogranienih mogunosti metala od kojih su
izgraeni.
Dolaskom Wajtmanom na prigodnu za ivot planetu, zvezdani izviai su postavljali na
nju Zvezdanu kapiju. Ureaji za prolazak kroz prostor (menjanje dimenzija) rade tako da
se u unutranjoj zapremini Zvezdanih kapija spajaju u jednoj taki dve prostorne take,
udaljene jedna od druge ogromnim rastojanjem, a ponekad i milionima milijardi
svetlosnih godina (videti. sl. 8 i sl. 9).
Nakon postavljanja takvih ureaja, kretanje sa jedne planete na drugu postaje gotovo
trenutno. Tako su kroz ove ureaje - Zvezdane kapije, instalirane na nekoliko mesta na
Midgard Zemlji, dole sve glavne rase Homo Sapiensa, razumnog oveka. Osim toga,
svaka od tih rasa je prola kroz svoje kapije. Naselili su se u klimatskim zonama, to
priblinijm onima koja su bila na planeti sa koje su doli. Da je bilo puno takvih planeta,
vidi se iz arijevskih Veda:

59

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 8.

60

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 9.

61

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2 . (130). Odgovori Perun Mnogomudri:


Znajte, uvari Kapija Meusvetja,
u Svargi se Velika Asa odvija,
u Makoi, u Radi, u Svati i u Rasi
sada se bije Velika Bitka,
u njoj su sa Tuim ratnicima Pakla
Svetli Bogovi iz Prave
stupili u estok okraj...
Svargu Veliku brane oni...
i Svet iste, deo po deo ,
od ratnika Mraka, iz Tamnoga Sveta...

U ovom odlomku iz arijevskih Veda govori se o etiri Galaksije koje su ukljuene u


Zvezdani rat protiv mranih sila: Galaksija Mako, Galaksija Rada, galaksija Svati i
Galaksija Rasa. Pri ovome, Svetle snage u tim galaksijama (Svetovima), jedna
konstelacija za drugom (sazvee za sazveem) oslobadjaju se od vojnika Mraka, koji
dolaze iz Tamnog sveta (Mrane galaksije). U ovaj meugalaktiki rat su bile ukljuene
mnoge civilizacije iz galaksija, ukljuujui i civilizacije koje su imale transportnu vezu sa
Midgard-Zemljom, a to znai sledee:
Prvo, da je naa Midgard Zemlja izgubila transportnu vezu sa mnogim planetama, a da
uvaru kapije nije bio poznat uzrok neaktivnosti Kapija na tim planetama.
Drugo, da je bilo mnogo drugih planeta Zemalja, sa kojima je transportna veza sa
Midgard Zemljom nastavila da funkcionie. Razlog za iskljuivanje Kapija na tim
Zemljama je bio to su one bile u ratnim zonama, a tamo je postojala opasnost od
njihovog preuzimanja od strane mranih sila. Zarobljavanjem medjuzvezdanih kapija,
akcije neprijatelja mogle bi brzo i neoekivano da se prenesu na druge planete-Zemlje,
sa kojima su ti svetovi bili povezani.
I tako, zbog opasnosti da ih Mrane sile zarobe, na tim planetama su Zvezdane kapije
blokirane. Drugim reima, ove akcije su bile obine akcije mere opreza, o emu i govori
Perun:

62

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

3. (131). Od tih zlih neprijatelja


to su cvetne Zemlje u prah pretvarali,
to su prolivali krv nevinih stvorenja,
ne tedei nigde ni male ni stare...
Zato su se mnoge Kapije zatvorile,
da ne bi neprijatelji Tuinci dospeli
na Svetle zemlje Svarge velike...
i da ih ne bi stigla sudbina Troare
- koja je u Radi Presvetloj
Mudrom Ljubavlju Svetove ozarila...

Tako, to gore navedeno jasno pokazuje, da je Perun za koga se kasnije smatralo da je


Bog, zapravo to nije, bio jedan iz Hijerarhija Svetlih snaga Kosmosa. On je stigao na
Midgard-Zemlju s misijom koja je trebalo da razjasni uvarima smisao onoga to se
dogaa sa Zvezdanim Kapijama. Isto tako, mogue je pretpostiviti da su i svi ostali
bogovi arijevskih Veda bili u hijerarhiji Svetlih Sila, prema njihovim evolucijskim
kvalitetima i sposobnostima....

63

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.9. PERUNOV OPIS DEJSTVA DRUTVENIH PARAZITA


U ZVEZDANOM RATU IZMEDJU SVETLIH I TAMNIH
SNAGA

Zanimljivo je, kako Perun opisuje svojim sluaocima i podreenima na Midgard-zemlji


posledice napada mranih sila na neke od Zemalja planeta s kojima je naa MidgardZemlja bila povezana Zvezdanom kapijom:
4.(132). Sada je Troara pustinja, bez ivota...
Krug sa mnogo Kapija rasparan je na komade,
na mnoge Igle planine su obruene...
i pepeo poarita iri se na sedam saenji ...
Isti takav prizor, tuan i sumoran,
video sam u Arkoljni, na Ruti-Zemlji,
to nekada sijae u Makoi Svetloj...
..............................................................
Kapije Meusvetja sad su istopljeno kamenje...
Igle Nebeske prah kraj puta...
5.(133). Svuda su ruevine Velikih Svetilita,
i Gradovi su porueni silnim plamenom
koji se podie od Rute do neba...
Nema vie ivota u toj Zemlji bez Sunca,
nema ni rastinja, ni ptica, ni ivotinja...
......................................
.........................................
Samo vetar pepeo raznosi po dolinama
i zasipa klisure meu planinama...
Sumorno je i tiho u tom Svetu razvalina
gde je nekada svuda ivot bujao...

64

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

.........................................................
6. (134). Fa razruitelj ispario je reke, mora,
a nebo su prekrili crni oblaci,
kroz smrad neprozirni svetli zrak ne prolazi...
... i ivot se u taj Svet nikada nee vratiti...
.......................................
......................................
..........................................
To se dogodilo sa mnogim Zemljama,
gde su boravili neprijatelji iz Sveta Tamnoga...
Njih su privlaili bogatstva u nedrima
tih Zemalja prekrasnih...
Laskanjem stekavi poverenje itelja,
zatrovali su ljude meusobnom mrnjom...
Tako su u tim svetovima nastali ratovi...
7.(135). Nakon to su ratovi okonani,
preivele su ozraili ciranom...
I ljudi su izgubili Svest i Slobodu
te su po nareenju neprijatelja Tuezemnih
bogatstva svoje Zemlje dobavljali...
A kada na tim Zemljama vie nije bilo bogatstava
i kad su utrobe Zemaljske do kraja iscrpljene
tada su neprijatelji unitili sve ljude
i odvezli sve to su na tim Zemljama sakupili...
A na Zemlje iz kojih su Tuezemce proterali,
na njih su oni Fa-razruitelj upravljali...

Perun opisuje efekte akcija Tamnih sila Fa Razruiteljem, kako se u arijevskim


Vedama naziva atomsko i termonuklearno oruje. On opisuje primer dve planete - Troar

65

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Zemlje i Rut-Zemlje - sa mnogim detaljima, efektima nuklearnog napada na ove planete,


i strategiju i taktiku mranih sila.
"To se dogodilo u mnogim zemljama gde su boravili neprijatelji iz sveta
Tamnog ... "
nastavlja Perun priu i pred naim unutranjim okom se prikazuje cela slika uasa i
besmislenosti ove kosmike katastrofe. Zvezdani rat - nije izum naune fantastike, ve
realnost prolosti i sadanjosti. Sukob Svetlih sila sa Tamnim silama nije uslovni
koncept u zavisnosti od mesta gledita ili izraene elje u pokuaju da se prikae kao
verzija istine. To je sukob izmeu ivota i smrti, evolutivni pomak i evolutivni orsokak.
Drutveni parazit planetarnih veliina, pojavljuje se u otvorenim prostorima, on je mnogo
opasniji zbog posedovanja oruja koje omoguava da se cele planete pretvore u
pustinju. Mrane sile ili avo, ili Koeji ili Tamne arlege, Knez tame ili Crnobog, nije
vaan naziv ve sutina! Bez razumevanja sutine ovih i drugih rei, lako je postati
igraka u rukama tih istih snaga kada je Crno proglaeno za belo, a belo za crno. Da bi
se izbegla ova zamka, potrebno je da se pronikne smisao tih rei. Mi moramo da ih
osetimo srcem, razumeti umom i ispunjenom duom i razumom, u svetlu znanja i
razumevanja onoga to se dogaa. I jo jednom treba objasniti sutinu fenomena koji je
iza koncepta drutvenih parazita zbog izuzetne vanosti za razumevanje onoga to se
dogaa na Midgard-zemlji, i ne samo na njoj! Mrane sile su drutveni paraziti. I to nije
samo jedno zamajavanje ve znanje i razumevanje onoga to se dogaa, kada to
razumevanje proima svaku eliju vaeg tela, kada se istina opredeljuje ne samo
mozgom ve i ovekovom sutinom...
Ali, ta jeste parazit !? Mnogi su upoznati sa konceptom biolokog parazita.
Ali, ta je - drutveni parazit!?
Da li postoje razlike izmedju ova dva pojma (bez obzira na identitet rei parazit), i ako je
tako ta onda !? Kao rei, stoje ispred rei "parazit" i menjaju sutinu onoga to
proizilazi iz toga? Dakle, razlika izmeu biolokog i drutvenog parazita je principijelna i
vrlo lako utvrdiva.
Bioloki parazit - napada slabu ili bolesnu ivotinju, omoguavajui jak i zdrav nastavak
evolucijskog razvoja, esto vrstu spaavaju od izvora kontaminacije i irenja bolesti koje
nose smrt svima. Individualna tragedija jednog organizma, na kraju je evolutivni
napredak, drei vrstu u celini. Zbog toga se biolokom parazitu moe pripisati
pozitivna uloga u razvoju prirode. Drutveni parazit udara na jake i zdrave organizme

66

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

drutva i vodi na kraju, do evolucijske smrti . Ovo je princip i sutina razumevanja


prirode mranih sila, djavola itd. I ova sutina se jasno i precizno oituje u Perunovim
reima:
" Nakon to su ratovi okonani,
preivele su ozraili ciranom...
I ljudi su izgubili Svest i Slobodu
te su po nareenju neprijatelja Tuezemnih
bogatstva svoje Zemlje dobavljali..... "

U tim Perunovim reima izraena je sutina drutvenih parazita, nazivajui ih Tamnim


silama. Jo jedan obris slike socijalnih parazita jasno proizlazi iz rei:
"A kada na tim Zemljama vie nije bilo bogatstava
i kad su utrobe Zemaljske do kraja iscrpljene
tada su neprijatelji unitili sve ljude
i odvezli sve to su na tim Zemljama sakupili... ".

I na kraju, finalni portret drutvenih parazita je sazdan u Perunovim reima:


"A na Zemlje iz kojih su Tuezemce proterali,
na njih su oni Fa-razruitelj upravljali... ".

Portret drutvenih parazita dao je Perun slikovito, ovaj portret je sveobuhvatan i


jezgrovit i prikazuje njihovu sutinu. Dakle, "Tamne sile" iz usmene forme od dve rei,
od kojih svaka po sebi ne nosi negativan smisao ("mrak", na primer, moe biti kosa,
koa, oi, no...itd), pretvoren u smislene poruke, pretvara se u razumevanje koje otvara
nae oi ka prirodi drutvenih parazita. Nakon prodiranja u sutinu ovog fenomena,
nikakva maska koja krije sutinu vie nas ne moe prevariti da posmatramo samo
iluzornu lepotu i sklad, iza koje stoji nita drugo ve evolucijska smrt ...

67

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.10. VRATA IZMEDJU SVETOVA U ARIJEVSKIM


VEDAMA. PRINCIP NJIHOVG DEJSTVA
Vratimo se na rei Peruna, u kojima on opisuje posedice nuklearnog napada na dve
planete, i obratimo panju na injenicu da medju mnogo drugih planeta koje su unitile
Tamne sile, on razlikuje ove dve-Troar Zemlju i Rutu Zemlju. Sasvim je mogue da je
ovo sluajni izbor koji je naveo kao primer.
A najbolji primer, naravno, je primer onoga to je poznato, to je u neposrednoj blizini
due slualaca, ako svi vide ili barem neki od njih, ili ako je medju njima bilo onih koji su
ve bili na tim planetama i videli ih vlastitim oima.
Tako da je u ovom sluaju percepcija onoga to je rekao duboka i emocionalno jaka.
Detaljan opis implikacije dejstva nuklearnog oruja na Rutu zemlju najbolje ispunjava
ovaj zadatak. Ali, o Zemlji Troari-Perun govori vie fraza. Zato?! Sve u svemu, mislim
da treba obratiti panju na rei:
"Sada je Troara pustinja, bez ivota...
Krug sa mnogo Kapija rasparan je na komade,
na mnoge Igle planine su obruene...".
Jedinstveno su mesto arijevske Vede gde se govori o krugovima sa mnogo Kapija.
Rekao je to leerno, a rei imaju veliko znaenje. Ljudskoj svesti "jednostavno pobegnu"
ne primate ih, a s obzirom na injenicu da za ovaj koncept skoro niko nije znao, ova
fraza ne moe biti sluajna. Stvar je u tome da su planete - zemlje kroz Zvezdane
kapije, povezane medjusobno u jedinstven sistem, neku vrstu zvezdane transportne
mree, koja je podrana od strane nekog snanog izvora, i, oigledno je da taj izvor nije
bio na naoj Midgard-zemlji. Osim toga, izvor energije nije ni elektrini, ni magnetni ni
gravitacioni, niti poznata njihova kombinacija. Ni moderna ortodoksna nauka nije do
sada dotakla te prave zakone prirode. Sve poznate sile i energije su samo manifestacija
prave sile prirode, koja nastaje kao posledica interakcije homogenog prostora i
materija, koje struje u tom prostranstvu.
Prostor sa stalno razliitim svojstvima i kvalitetom interakcija s materijom ima specifina
svojstva i kvalitete. Rezultati interakcija bez(s)konanosti i konanosti svemira, su nekim
savremenim ljudima dostupni.

68

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Kod razumevanja ovih prirodnih interakcija, postaje mogue da se kontroliu ove sile.
Probajmo da razumemo prirodne interakcije prostora i materije i princip rada na kojem
se zasnivaju Zvezdane kapije.
Prvo: Zvezdane kapije mnogih Zemlji planeta ujedinjene su zajedno u sistem, od kojih
svaka ima jedan izvor koji kontrolie svaku Kapiju u sistemu.
Drugo: svaki od ovih izvora ima ogranienu mo, to je posledica ogranienog kvaliteta
i svojstva materijala to se ispoljava u generisanju tih polja.
Dakle, koliina Zvezdanih kapija koja "sedi" na svakom od tih generisanih polja,
ograniena je i zavisi od udaljenosti izmeu planeta i stanja prostora izmeu njih.
Sistem Zvezdanih kapija moe biti predstavljen kao "svetlosni venac na novogodinjoj
jelci ", gde je svaka " lampica "- Zvezdana kapija na nekoj planeti - Zemlji. I sve ove
"lampice" - Zvezdane kapije - "svetle" kao na jelci u svemiru, samo kada su ukljuene u
utinicu u zidu.
A ako je ukljuena u utinicu obina novogodinja jelka i ne svetli, javljaju se pitanja kao
i u sluaju Zvezdanih kapija iz kojih proizlazi da je potrebno da obratimo panju na rei
Peruna:
"... Krug sa mnogo Kapija rasparan je ... ".
Krug sa mnogo kapija je "utinica", to uzrokuje da sve "lampice" na vencu Zvezdanih
kapija ne rade. Na jednoj od planeta Zemlji, na primer Troar-zemlji, instaliran je snani
generator - Krug sa mnogo kapija, iji sam naziv govori o povezivanju u jednu celinu
mnogo Zvezdanih kapija koje se nalaze na razliitim planetama - zemljama.
Napajanje ovog generatora snage vri se posredstvom Igli, koje deluju na dimenziju
okolnog prostora, uzrokujui kontinuirano zasienje protoka materije, prodirui u to
prostranstvo. Kako potoci vode veno padaju pod uticajem gravitacije,tako i materija iz
okolnog prostora stvara stalan tok kojim e preko igli napajati Krugove mnogih Kapija,
napajajui na ovaj nain sve Zvezdane kapije u jedan sistem (sl. 10).
Da bi se "iskljuio" sistem dovoljno unititi igle kojih mora biti sedam (unutar naeg
svemira) oko svakog Kruga mnogih Kapija na kljunim planetama Zemljama u sistemu
Zvezdanih kapija. O tome govori Perun onima koji ga sluaju: "... na mnoge Igle
planine su obruene... ..." i, prema tome, "... Krug sa mnogo Kapija rasparan je na
komade ..." .

69

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 10.

70

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Ako se izvue utika iz "utinice" svi "venci" se gase. Dakle, nuklearni napad na Troarzemlju, koja je bila klju meuzvezdanog transportnog sistema i na kojoj se nalazio Krug
mnogih Kapija, doveo je do toga da su sve Zvezdane kapije vezane Troar-Zemlju bile
zatvorene. I za Troar zemlju je bila "vezana" i naa Midgard Zemlja. Zatvorene su Zvezdane kapije:
"... na Makou i Radi ..." (Makosh - Veliki medved i Rada - konstelacija Orion)
to znai, da je Krug sa mnogo Kapija Troar zemlje bio povezan sa naom MidgardZemljom upravo preko ovih konstelacija Veliki medved i Orion. Bile su zatvorene
mnoge Zvezdane kapije, a li ne i sve. to znai da je naa Midgard-zemlja preko
Zvezdanih kapija bila povezana sa mnogim konstelacijama nae galaksije. Krug mnogih
Kapija Troar - zemlje razruen je nuklearnim udarom i dugo je ova planeta Zemlja bila
posle toga mrtva pustinja. Dakle, sve Zvezdane kapije koje su bile ukljuene na Troar Zemlju, bilo je neophodno preusmeriti na drugu kljunu planetu sa postojeim Krugom
sa mnogo Kapija, to saoptava Perun uvarima Kapija:

1. (137). Da bi ponovo bio ustanovljen Krug od zarbina


i ponovo zasijala Spirala Meusvetja
Vi, izvucite Kristale Kretanja,
i na delu gde im je zrak zgasnuo na poluetvrtini...
Umesto kristala Kretanja Svarge,
koji stoje na rubovima kua Svarogovih
ustanovite Kristale Inglije...
Sveltost Inih svetova projavljen u Navi
svetlee u kristalima Inglije...
i sijajui monim zrakom
on e vaspostaviti svetlost zarbina...

Kako sledi iz ovoga, ukljuivanje u utinicu Kruga sa mnogo Kapija Troar - Zemlje
obavlja se posredstvom kristala kretanja Svarge. Umjesto toga Perun predlae da se
postave kristali Inglije kako bi se vratio sjaj Zarbina. ta to znai?! Kristali kretanja
Svarge obezbedjuju kretanje unutar naeg svemira, u naem svetu, ali ne mogu ukljuiti

71

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"lampice". Aktiviranje Zvezdanih kapija, paljenje "lampica", javlja se prilikom spajanja


naeg sveta, naeg univerzuma sa drugim svetovima -Vaseljenama. Mora postojati
tranzicija kroz Ino svetove, od jedne take naeg svemira do druge.
injenica je da na zavrnim podrujima prestaju da rade zakoni prirode, tamo su
neutralne Zone, neka vrsta "vrata" izmedju svemira u kojima zakoni prirode nemaju
mo u obliku kao to ih mi razumemo. Slian fenomen je poznat i pod nazivom
moderne nauke Tunel efekat. Objanjenje za to, moderna nauka nudi "jednostavno" specifina energija elektrona prodire kroz moguu prepreku, i "preskae" neko
rastojanje unutar provodnika. Elektroni nestaju na jednom mestu i pojavljuju se na
drugom, na nekoj udaljenosti od mesta nestanka. Izmeu njihovog nestanka i njihovog
pojavljivanja oni (elektroni) ne postoje u naem svetu, svemiru, a to je najvanija stvar.
Ako oni ne postoje u naem svetu - svemiru, ak i ako je to kratko vreme, postoji
prirodno pitanje -gde su, onda, ako nisu u naem svetu, svemiru?!
A odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan ... u drugom svetu-svemiru, kvalitativno
drugaijem od naeg, gde postoje potpuno drugaiji zakoni prirode.
Sline pojave se deavaju i prilikom prolaska kroz Zvezdane kapije. ovek ulazi
na"vrata" i pojavljuje na jednom mestu kroz slina "vrata" na drugoj lokaciji. Osnovna
razlika je u tome da nema velikih ubrzanja kao to je to sluaj sa elektronima u tunel
efektu. Najvaniju ulogu u ovom ureaju igra poseban materijal koga Perun zove Zarbin,
odnosno krug od Zarbina. Tako, krug od Zarbina obavlja ulogu prolaska elektrona u
poluprovodniku, samo na drugom kvalitativnom nivou.
Aktiviranje kruga od Zarbina, odvija se pod uticajem kristala Inglije, koji, za razliku od
kristala kretanja Svarge ne definie taku izlaza u predelu naeg sveta - svemira, ve
samo ukljuuje "lampice" u "vencu".
Nakon toga, kristal kretanja Svarge se vraa na svoje prethodno mesto:
..............................................................................
9(137). im se krug od zarbina pred vama
projavi ravnomernim sjajem
ponovo promenite kristale kao to je bilo
jer e vam se inae otvoriti Inomirje...
Znajte, pogibeljna je Svetlost Inomirja
ona guta izluenja Due...

72

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

i Razum mrkne u zracima Inomernih,


ne mogui da shvati, ta se to s Duom deava...
A ivot nerazumnih, bezdunih stvorenja
ne kree se ka Svargi, ve u Pakao odlazi...
i tamo oni venu u Tami neprobudnoj
ne znajui ni sebe, ni to to se dogodilo...
...

Kada se aktivira krug od Zarbina posredstvom kristala Inglije, javlja se prostor usidren u
jednom trenutku u jednoj taki nekoliko svetova - svemira, u arijevskim Vedama
nazivamo ih Inomirje.
"... ponovo promenite kristale kao to je bilo ..."
Zvezdana kapija se prikljuuje na novu planetu-Zemlju umesto Troar unitene zemlje,
kristali Inglije se povlae iz kruga od Zarbina.
"..Znajte, pogibeljna je Svetlost Inomirja ona guta izluenja Due.."
Bez odgovarajueg evolutivnog razvoja, momenat proboja barijere izmeu svetova svemira sa razliitim osobinama i kvalitetima je opasan po ivot za sva iva bia.
Prilino detaljno objanjenje "sigurne tehnike" daje Perun pri ponovnom aktiviranju
Zvezdanih kapija i ukazuje da se ovaj postupak nikada ranije na naoj Midgard-zemlji
nije koristio. A to znai, da su Asocijacije civilizacija Tamnih snaga, koja ukljuuje i
civilizaciju nae Midgard-Zemlje, u stanju da neutraliu zatitna polja i unite nuklearnim
napadom Krug sa mnogim Vratima na jednoj od kljunih planeta za Zemlju. U
prethodnim Zvezdanim ratovima izmeu Svetlih snaga i Tamnih sila, u koje je bila
ukljuena i naa Midgard-Zemlja, nieg dobrog nije proizalo, Tamne sile su unitile
planetu Deju (Unitena peta planeta naeg Sunca-Jarila, koja je bila izmedju orbita
Zemlje Oreja - Marsa i Zemlje Peruna - Jupitera, iji su delovi formirali asteroidni pojas).
A i Dadbog je bio prisiljen da uniti uporite Koeja najblie Midgard-zemlji, lunu Lelu.
Pad krhotina lune Lele na nau Midgard-zemlju je tada izazvao potonue u dubinu mora
i okeana Da'Arije i planetarnu katastrofu gigantskih razmera, iji je rezultat bio cunami
koji je promenio lice Midgard-zemlje i ubio ogroman broj ljudi:

73

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

2. 11(139). Vi na Midgardu ivite spokojno


od davnih vremena, kada mir bee utvren...
Pamtei iz Veda, dela Dadboga,
kako je poruio tvrave Koeja
koje su se nalazile na najblioj Luni...
Tarh nije dozvolio podmuklim Koejima
da razrue Midgard, kao to su razruili Deju
..
..
..
Ti Koeji, voi Sivih,
izgiboe zajedno sa Lunom u poluasti...
Ali platio je Midgard za slobodu
Daarijom koju sakri Veliki Potop....
12.(140). Vode Lune su taj Potop stvorile,
Na Zemlju su one sa Nebesa kao duga pale
jer se Luna raspala na delove
i kao vojska Svaroia
na Midgard se spustila...
..
Bile su pokidane Drevne Niti
koje su se prostirale do udaljenih oblasti svemira...
i prekinula se veza meu Svetovima...
Nije se vie uo zov mnogodoljni,
mnogo Vajtmara se pogubilo u Svargi...,
pre nego to su se nove Niti rodile
i zauo se njihov zov iz Vaseljene.
13(141). U to vreme poginulo je mnogo naroda,

74

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ko nije uspeo da uzleti na Vajtmanama


ili da proe kroz Kapije Meusvetja
i da se sauva u zvezdanoj kui Medveda...

Ponovo su pokidane Niti kua Svarogovog Kruga,


zato su Igle Nebeske izgubile boju,
Da bi ponovo Igle zasijale bojama,
Vi zamenite Kristale Irkama.
NJih zamenite Kristalima Tare...
i kroz Zimun vaspostavite Niti...
Vrlo zanimljiv je u arijevskim Vedama deo teksta, na koji iz nekog razloga niko ili samo
nekoliko ljudi obraa panju, iako su informacije koje se prenose u Vedama izuzetno
vane:
" U to vreme poginulo je mnogo naroda,
ko nije uspeo da uzleti na Vajtmanama
ili da proe kroz Kapije Meusvetja
i da se sauva u zvezdanoj kui Medveda... "
dobro pokazuje da je u toku ove planetarne katastrofe bilo mnogo onih koji su uspeli da
udju u Vajtmane i bilo je mnogih koji su proli kroz Zvezdanu kapiju. To takoe znai da
je civilizacijski nivo Midgard-zemlje, nae civilizacije u prolosti, bio nemerljivo vei nego
to je sada. I da je sadanji nivo civilizacije primitivan i varvarski u poredjenju s onim koji
je bio, kada je prelaenje izmedju svetova udaljenih na stotine i hiljade, a moda i
milione, milijardi svetlosnih godina bilo uobiajeno i vrlo obino. Za svaki pokuaj leta na
druge sisteme zvezda pomou meuzvezdanih brodova Vajtmana Perun kae:
"... i prekinula se veza meu Svetovima ..."
- iznova, iznova, a to znai sledee:

1.Perun se pojavio pred uvarima Kapija Da'Arije nakon potonua u okean zbog pada
na Midgard-zemlju najblieg Mjeseca -Lele. On opisuje taj dogadja na naoj Zemlji u
prolom vremenu:

75

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"Vi na Midgardu ivite u miru od drevnih vremena, kada je vrsto uspostavljen


svet ... "
2. razlog za njegov nastup je bio trajno oteenje sistema medjuplanetarne transportne
mree pod nazivom Zvezdana kapija. Veina sistema ne radi kao rezultat nuklearnog
napada nanesenih od strane Tamnih sila na kljunoj planeti Troar - zemlji na kojoj se
nalazio Krug sa mnogo Kapija zatvarajui ceo transportni sistem.
3. Zvezdani ratovi izmeu svetlih i tamnih snaga traju na desetine hiljada godina, a naa
Midgard-Zemlja iz razliitih razloga ima veoma vanu ulogu za obe strane. Preciznije,
Tamne sile pokuavaju da osvoje Midgard-Zemlju, kao to Svetle snage pokuavaju to
da spree.
4. Za Tamne sile je vano da osvoje Midgard-zemlju, a ne da je unite. U suprotnom,
oni bi (Tamne sile) ve primenile nuklearno oruje koje su u vie navrata upotrebile na
mnogim drugim planetama, kako sledi iz arijevskih Veda. Njihova pojava na najblioj
Midgard-Zemlji luni Leli, potvruje njihovu potrebu da osvoje, a ne i da unite nau
planetu.
Perun, kao predstavnik Udruenja gornje hijerarhije civilizacija, koja ukljuuje i nau
Midgard-zemlju, kao koloniju imigranata sa drugih planeta koje pripadaju ovom
udruenju meuzvezdane civilizacije Svetlih snaga, pojavio se na Midgard Zemlji
prilikom pogoranja sukoba izmeu svetlih i tamnih sila. On predaje informaciju o tome
koji su uzroci neispravnosti meuplanetarne transportne mree i koje su potrebne radnje
za njen oporavak, i predaje informaciju o novim taktikama i strategijama koje koriste
Tamne sile za vreme ofanzivne operacije protiv Civilizacije Udruenja Svetlih snaga, ali
je dao i informacije o predstojeim delima i efektima Tamnih sila u odnosu na nau
Midgard - zemlju, to sledi iz sledeeg:
1. 1.(81). I ree Volhv Svjatozar,
iz slavnog Roda Svetorusa,
Perunu Venoprekrasnom:
Kai nam objasni, Perune bauka,
ta e biti sa Svetom Zemljom Rase Velike
i s Verom Predaka naih?
Ispriaj razjasni Svetli Boe,
ako e doi teka vremena

76

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

za Sinove Rase Velike,


ko e uspeti da spase Svetu Zemlju Rase...
i Potomaka Roda Nebeskog?

Za nau Midgard-zemlju se neumoljivo pribliava vreme ispita - direktno, neposredno


sueljavanje sa legijama Tamnih sila, koje kao rak, unitavaju sve zdravo i jako. Naa
Midgard-zemlja je postala poligon za ove parazitske snage, a to je neizbeno, na
osnovu odreenih periodinih procesa koji se odvijaju u svemiru.
U to vreme Svetle snage nisu imale sposobnost da se odupru Tamnim silama na nivou
na kom je mogue ne samo da se odbrane od agresije, ve da ih potpuno neutralizuju.
Vrednost nae Midgard-zemlje za Svetle snage je bio u pokuaju da se stvori visoko
kvalitetna nova civilizacija Svetlih snaga koja bi imala nivo koji do sad nije bio dostignut.
Na alost, Tamne sile su postale svesne toga i one su napravile drugi pokuaj nakon
prvog, sa eljom osvajanja Midgard-Zemlje. Hteli su da koriste rezultate Svetlih snaga i
to je tipian postupak drutvenih parazita.

77

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.11. MRANE SILE MENJAJU SVOJU STRATEGIJU I


TAKTIKU. PRIRODA DANA I NOI SVAROGA

Mrane sile su izvukle pouku iz svojih poraza u prolosti i principijelno su izmenile


strategiju i taktiku svojih akcija. Sa nekim znanjem i sposobnou parazita, Tamne
snage poele su da prodiru kroz nezrele elemente u redovima Svetlih sila. Oni, veto
igrajui na ambicije i duhovno slepilo, stvaraju situacije koje za rezultat imaju da se
sutinski vane informacije o sistemu zatite zemlje - planete Svetlih snaga, kroz te
elemente, nadju u njihovim rukama. To je bilo mogue samo u vreme kada im je priroda
sama nehotice ila "na ruke", stvarajui za neko vreme "Ahilovu petu" Svetlih snaga.
Ova Ahilova peta " je periodino sluila za promene tokova primarne materije koja ini
na svemir, a tako i za druge svemire. Dominacija te ili druge materije u optim
tokovima primarnih materija sutinski utie na evolutivni razvoj inteligentnih bia koja su
u ranim fazama razvoja. To je vreme evolucije ugroenih mladih i razvijajuih civilizacija,
to su koristile Tamne sile. Ove oscilacije indukuju te ili druge primarne materije u
optem toku periodinosti. Svaki Svet Univerzum ima svoje odgovarajue
dominirajue primarne materije u optem toku i odreen redosled kvantitativne i
kvalitativne strukture za taj Svet - Univerzum. Dominacija nekih tokova primarne
materije moe izazvati krhkost i ranjivost ljudi, i da stvori povoljne uslove za efekte
delovanja Tamnih sila u ranim unutarplanetarnim fazama razvoja civilizacije, kada
veina inteligentnih bia nije jo prola opasnu zonu za pozitivnu evolucijsku fazu
razvoja.
Tano u tom trenutku evolucijske faze razvoja inteligentnih bia, postojala je mogunost
njihovog zarobljavanja od strane Tamnih sila i transformacija u posluno orue u
rukama istih. Ako je civilizacija uglavnom uspela proi kroz ove opasne "Evolucione
prozore", sva naknadna kolebanja u gustinama i snazi odreene primarne materije vie
ne vre bilo kakve ozbiljne negativne uticaje na pravac evolucionog razvoja te
civilizacije. Na alost, pojaane akcije Tamnih sila su bile posebno vremenski tempirane
na poetak prolaza civilizacije nae Midgard-Zemlje kroz takvav opasan "Evolucijski
prozor."

78

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Zato Perun kae sledee:


...........................................................................
2. (82). I ree Bog Mnogomudri ove rei:
Znajte ljudi, da e teka vremena...
doneti tok Reke Vremena
na Svetu Zemlju Rase Velike...
i Ostae na ovoj zemlji
tek reci-uvari Drevnog Znanja
i Mudrosti Skrivene...
...Jer koriste ljudi
Silu stihija Midgard-Zemlje
i unitie malu Lunu
i Svet svoj prekrasni...
I povratie se tada Svarogov Krug
i uasnue se ljudske Due...
"Ostae na ovoj zemlji
tek reci-uvari Drevnog Znanja
i Mudrosti Skrivene..."

- ova fraza istie da e samo najvea kasta svetenika - uvara biti u mogunosti da
izbegne opasnost od uticaja mranih sila, zbog injenice da su ve proli
unutarplanetarni evolucijski ciklus i zato su imuni na efekte delovanja Tamnih sila. Svi
ostali, koji nisu zavrili ovu evolucijski fazu razvoja, nee biti jednostavno u stanju da se
odupru "virusu" Tamnih sila. Kao to je i objavljeno u sledeoj Perunovoj frazi:

"...Jer koriste ljudi


Silu stihija Midgard-Zemlje
i unitie malu Lunu
i Svet svoj prekrasni...".

79

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Ovo opisuje dogadjaj koji je rezultat vojnog sukoba izmeu drevne Slavjano - Arijevske
Imperije i odvojenog od nje Antlanja(Atlantide). To se dogodilo pre vie od 13 hiljada
godina.
Kao rezultat tog vojnog sukoba za globalnu dominaciju dolo je do planetarne
katastrofe. Fragmenti unitene Lune Fate pali su na Midgard - Zemlju to je izazvalo
brojne planetarne katastrofe. Pomerio se ugao ose Midgard Zemlje (i povratie se
tada Svarogov krug), kontinentalne ploe su poele da se dodiruju to je izazvalo
snane zemljotrese, vulkanske erupcije, Jaril-Sunce je bilo nevidljivo zbog oblaka
vulkanskog pepela izbaenog u gornje slojeve atmosfere, nastupio je dug sumrak,
ogromne povrine zemljita potonule su u dubine okeana. U isto vreme drugi je iznikao
iz ovoga. Vode zapadnog (Atlantskog) okeana zauvek skrivaju u svojim dubinama
buntovni Antlanj (Atlantda).
Preko noi nastali su novi planinski masivi, gigantski cunami je nekoliko puta obiao
Midgard-Zemlju i zatim promenio klimu. To je bacilo civilizaciju Midgard-Zemlje sa
intergalaktikog nivoa do skoro potpunog divljatva, sa retkim ostrvima civilizacije
sauvanim pomou svetenika uvara.
O tome je i Perun upozorio svoje sluaoce:
.................................................. .................
3. (83). Velika No sakrie Midgard-Zemlju...
i Oganj Nebeski
unitie mnoge krajeve Zemlje...
Tamo gde su cvetali prekrasni vrtovi,
prostirae se Velike Pustinje...
Umesto ivotvornog rodnog kopna
umee mora,
a tamo gde su umeli morski talasi
pojavie se visoke planine
pokrivene venim snegovima...
I povratie se tada Svarogov Krug

80

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

u ovom predskazanju govori se o dogaajima koji su se ve dogovili u proteklih


13000 godina; neznalako korienje Stihijnih Sila Midgarda dovelo je do unitenja Male
Lune Fate, iji su ogromni komadi pali na Zemlju, zbog ega je Zemljina osa promenila
nagib: za posmatraa sa Zemlje Jarilo-Sunce je poelo da prolazi kroz druge Nebeske
kue Svarogovog Kruga (zodijaka sazvea); dolo je do pomeranja kontinentalnih
ploa, to je izazvalo mone zemljotrese, erupcije vulkana, cunamije; propast Antlanja
(Atlantide) i mnogih drugih ostrva; proces uzdizanja planina, promena klime u smislu
zahlaenja to je primenjeno u slavjano-arijevskom raunanju godina, kao godine od
Velikog Zahlaenja (od V.Z.), kao na primer: godina 1307 od V. Z. odgovara godini
1998-99 od Hristovog roenja

81

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.12. UZROCI KATASTROFE NA MIDGARD - ZEMLJI


PRE 13024 g.(2015.g)
Sukob izmeu drevnog slavensko-arijevskog carstva i Antlanja (Atlantida) je doveo do
upotrebe nuklearnog oruja i psy-efekta na sile prirode:

4. (84). Ljudi e u peinama poeti da se kriju


od otrovanih kia to smrt nose,
i poee da se hrane telima ivotinjskim,
jer e se svi plodovi drvea otrovima ispuniti
i mnogi e ljudi umreti,
poto ih pojedu...
Zatrovani vodni tokovi
donee mnogo smrti
Deci Velike Rase
i potomcima Roda Nebeskog,
a e e doneti stradanje ljudima...

Iz ovih redova je vrlo jasno da je to opis nuklearne katastrofe. Pred naim oima
pojavljuje se slika nuklearne katastrofe-katastrofe kroz koju je naa Midgard Zemlja
prola pre trinaest hiljada godina. Ova katastrofa je gurnula civilizaciju Midgard - Zemlje
od nivoa " jedne od kolonija ogromnog saveza civilizacija Svetlih sila" do primitivnog
nivoa. Radioaktivna kia se prosula na nau Midgard-Zemlju posle nuklearne eksplozije,
zalivena su radioaktivnou jezera i reke. I sva tvoda je postala otrovna, procurila je
kroz zemljite kroz krv zemlje u podzemne vode, pa je i ona postala previe toksina.
Upijale su je kroz korenje biljke, postali su otrovni i plodovi biljaka:
"... jer e se svi plodovi drvea otrovima ispuniti
i mnogi e ljudi umreti poto ih pojedu..."

82

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Okruenje je sa otrovanom vodom, ljudi koji pate od ei njom utoljuju e, to dovodi


do brze i bolne smrti,

"... a e e doneti stradanje ljudima...".

Razlog za sav ovaj horor bila je duhovna nezrelost viih kasti Antlanja (Atlantida), iji su
predstavnici bili preterano oduevljeni razvojem tehnologije, zaboravljajui na duhovni
aspekt njihove civilizacije. Ovladavi sa dovoljno znanja za stvaranje high-tech-a, oni su
postali duhovno nezreli. I tako, u tom okruenju koje je stvorila civilizacija osnovana od
imigranata iz plemena Anta, jednog od slavjano -arijevskog plemena, iznikli su uslovi za
neharmonian razvoj pojedinca, to je na kraju dovelo do zahteva za potpunu
dominaciju nad Svetom. Na slian nain, due su postale plodno tlo za "viruse" Tamnih
sila u mrano doba. Sve je to stvorilo uslove za prodor tajnih emisara Tamnih sila u
vremenu Tamne ere. Zvezdani paraziti probili su se na nau Midgard - zemlju. U
trenutku nuklearne katastrofe, koja se dogodila pre vie od trinaest hiljada godina, to je
postalo neizbeno. Naa Midgard-Zemlja je postala jedna od Zemlja-planeta zaraenih
virusom Tamnih sila. Tajni plan pogodjenih tim virusom Tamnih sila, vladajua kasta
Antlanja (Atlantida), u nameri da preuzme vlast nad Midgard - Zemljom je zavrio
nuklearnim ratom. To je dovelo do katastrofe u kojoj je poginulo najvie onih pogoenih
virusom Tamnih sila. Ali, u isto vreme, male grupe viih jerarha Antlanja (Atlantida), koji
su u vreme nesree bili na brodovima Wajtman i Vajtmar su preivele i postale seme
virusa Tamnih sila, ije plodove ubiremo danas:

5. (85). I po savetu Tuinaca,


tajno pristiglih na Midgard- Zemlju
ljudi e poeti da jedan drugog liavaju ivota...
radi gutljaja svee vode,
radi zalogaja iste hrane...
I poee oni da zaboravljaju Drevnu Mudrost
i Zakone Boga-Tvorca Jedinog...
..............................................

83

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

velika razjedinjenost pojavie se u Svetu Midgarda


i samo reci-uvari
Svete zemlje Rase Velike
uvae istotu Drevnog Znanja
uprkos gubicima i smrti...

Zaraenost ljudi na naoj Midgard-Zemlji "virusom" Tamnih sila je dovela do potpune


izolacije od strane drugih planeta Zemalja Svetlih snaga. Medjuzvezdane kapije nae
Midgard - Zemlje, zbog rizika od prodiranja virusa Tamnih sila kroz njih na druge planete
Zemlje, su prosto onemoguene iz integrisanog transportnog sistema civilizacija Svetlih
sila.
Naa Midgard-Zemlja je postala podruje karantina zaraenih "virusom" Tamnih sila, a
karantin e se nastaviti sve dok se naa Midgard-zemlja ne oslobodi tog "virusa", razvije
imunitet protiv njega ili je unite Tamne sile. Drugi naini ne postoje. Stoga, prestaje rad
meuplanetarnog transportnog sistema Medjuzvezdanih kapija na Midgard-Zemlji, koja
ostaje izvan sistema iz sledeih moguih razloga:
1. oteenje ili unitavanje Medjuzvezdane kapije na planeti Zemlji
2. oteenje ili unitenje planetarnog kljua planete Zemlje u transportnom sistemu
Mnogovratnog kruga i Nebeskih igala.
3. Uvoenje Tamnih sila na neku drugu planetu - Zemlju ukljuenu u transportni sistem
Medjuzvezdanih kapija.
Onemoguavanje Medjuzvezdanih kapija na naoj Midgard-zemlji je usledilo zbog
realizacije planova Tamnih sila na planeti, da bi se spreila njihova infiltracija na druge
planete - Zemlje sjedinjene sa Midgard - Zemljom u jedan medjuzvezdani transportni
sistem. Zato Medjuzvezdane kapije ne rade u ovom trenutku vremena. I one nee
funkcionisati sve dok naa planeta ne bude osloboena od uticaja medjuzvezdanog
parazitskog sistema. U ruskom jeziku postoje tragovi koritenja Medjuzvezdanih kapija.
Re Shiga, Siganut - znai, kao i sada, skok. Skok ne samo jedan korak do drugog, ve
skok od planete do planete kroz Medjuzvezdane kapije. injenica da je SIG u slovensko
- arijevskoj tradiciji - jedinica vremena koja iznosi oko 1/300 milionitog dela sekunde. U
skladu s tim, re siganut, prvobitno je znaila praktino trenutni prelazak iz jedne take u
prostoru na drugu, kroz Medjuzvezdanu kapiju ili teleportacijom. Dakle, tragovi velike

84

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

prolosti u ruskom jeziku su na svakom "koraku", kao i u Srpskom, samo treba razmisliti
o znaenju rei koje koristimo svaki dan ...
No Svaroga, koja je trajala proteklih hiljadu godina, zavrila je. Poela je zora Dana
Svaroga i mrane sile nemaju vremena da ekaju na novu No Svaroga kako bi ponovo
pokuale da preuzmu potpunu kontrolu nad Midgard-Zemljom. Tokom dana Svaroga
oveanstvu predstoji da napravi korak na sledeu evolutivnu stepenicu.
A ako se to dogodi, ak i sledea no Svaroga Tamnim silama nee pomoi da postignu
eljeno. I oni to vrlo dobro znaju, tako da je poslednja no Svaroga bila strana,
najkrvavija od svih koje su bile u prolosti. Tamne, parazitske snage zamalo da su
postigle eljeno, posebno u prolom veku dok je jo uvek trajala No Svaroga. Oni su
pod lanim ideologijama i filozofijom komunizma, potpuno preuzeli vlast u ruskoj Imperiji
kao i u drugim evropskim i azijskim zemljama.
Obmanom su preuzeli vlast u Rusiji i ostalim "Slovenskim" dravama, poinile su ove
snage strane genocide, uglavnom nad ruskim narodom i namerno su unitavali cvet
Velike Rase, koji se kristalizovao od ljudi hiljadama godina. Milioni i milioni su ubijeni, i
celi je svet mirno gledao to se dogaa i ni jedna zemlja ak nije pokuala zaustaviti to
unitenje. I to ih na alost osudjuje, ini ih sauesnicima u ovom univerzalnom zloinu
protiv slovenskih naroda. Mi emo se vratiti na ovo kasnije, ali da prvo pogledamo na
koji nain su se pojavili ljudi na plavoj planeti Zemlji ...

85

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.13. PUTOVANJA NAIH PREDAKA KROZ PROSTOR NA


VAJTMAN-ima I VAJTMAR-ima
Osim Medjuzvezdanim kapijama, nai preci su se koristili prilikom putovanja kroz
prostor na druge planete-Zemlje vozilima - Vajtman. Vajtman se koristio u prolosti da
se ode na planetu na kojoj nije bilo Medjuzvezdanih kapija. Setimo se da
Medjuzvezdane kapije moraju biti instalirane na planete na koje se putuje i planete sa
kojih se putuje. Ako na nekom planetu nije instaliran set Medjuzvezdanih kapija, onda je
to najverovatnije iz sledeih razloga:
1. Planeta ima razuman ivot, ali iz nekog razloga nije ukljuena u ovaj savez
civilizacija.
2. Planeta ima inteligentan ivot, ali u isto vreme civilizacije su u poetnoj fazi svog
razvoja i nisu spremne za meuzvezdane kontakte.
3. Planeta nema inteligentnog ivota, na njoj postoje samo istraivake baze.
4. planeta nema ivota i ne predstavlja nikakav interes za savez civilizacija.
5. Planeta nije poznata savezu civilizacija.
Pored korienja Vajtmana za komunikaciju izmeu planeta neopremljenih
Medjuzvezdanim kapijama, Vajtmani su se koristili za transport robe i ljudi na velike
udaljenosti (sa jedne planete Zemlje na drugu), a i za transport ljudi i robe na istoj
planeti. I ovo nije pekulacija. Hajde da pogledamo Priu o Jasnom Sokolu:
"... Onda je Jasni Soko rekao glasno: - Zbogom, moja prelepa devojko! Ako ti
zatrebam, nai e me, ali ja u biti jako daleko!
, ,
, ,
. ( ovo nije mogue prevesti pa sledi objanjenje )
" " , ta znai ovo!? Gde je i ta je to? Udaljenost ili lokacija
mesta?! Ovo je i jedno i drugo.Nai preci su nazivali sve planete Zemlja, a
" " - je dvadeset sedam zemalja(planeta) od Jarilo-Sunca. Pod
sistemom Jarilo - Sunca se podrazumevalo, ne planet koje krue oko neke zvezde, ve

86

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

broj naseljenih planeta ujedinjenih u jedan sistem. Drugim reima, Midgard-zemlja bila
deo jednog od sistema ujedinjenih civilizacija u kome je bilo dvadeset i sedam
naseljenih planeta Zemalja! I tih objedinjenih dvadeset sedam civilizacija naseljenih
Zemalja-planeta nosilo je ime sistem Jarilo-Sunca. Ovih dvadeset sedam planeta zemalja su bile jedinstveni meuzvezdani sistem koji je imao zajedniki za sve ove
zemlje-planete - hijerarhiju upravljanja, uniforme, jedinstveni zakon i najbitnije od svega
- zajedniku kulturu i zajedniki jezik koji je bio... StaroRuski ( moemo ga zvati i
StaroSrpski, poto su i Ruski i Srpski doli iz jedinstvenog jezika ), koji se vrlo malo
promenio od tada!
Pored toga, Jasni Soko ukazuje i u kojem se sazvedju nalaze planete sistema Jarilo Sunca, gde e gde e on otii u " " , tj., da e on otii u
trinaesti zvezdani sistem Jarilo-Sunca, to odgovara Slavjano-Arijevskom imenu Saveza
Finista u Svarogovom krugu. Da bi bilo tako, bilo je potrebno da se pree
" " - 27 velikih udaljenosti. Prema tome, ako znamo
vrednost rei, razumemo njihovo izvorno znaenje, nekoliko reenica dolih od Jasnog
Sokola pretvaraju se u tane koordinate mesta koje treba potraiti. U snu Nastja slua
rei Jasnog Sokola i odluuje da ode u potragu za njim odmah ujutru, imajui jasno
razumijevanje gde je potrebno pretragu poeti. Za poetak, ona je morala nai
Svemirski brod - Vajtman, kako bi putovala na druge planete-zemlje:
"... Ide Nastja putem. Ide ona, ne jedan dan, ne dva, ne tri dana, ide ona dugo
vremena. Hodala je i istim poljem Urmanske ume, ila i po visokim planinama.
U polju ptica pesme pevala, urmanskim umama etala, na visokim planinama se
celom svetu divila, i dola na kraju do divne doline, gde je Vajtman trgovaki bio i
iz doline u nebesa bezkrajna leteo. Nastja je nagovorila dobre ljude iz Vajtmana
trgovakog da je povedu i krenula na dalek put za "
".
Nakon dugog putovanja, stigla je: "... do divne doline, gde Vajtman trgovaki
stoji...". Dakle, ispada da su svi znali da postoje poletanja i sletanja sa lokaliteta na
kojima su leteli svemirski brodovi - Vajtmani kao i Vajtman Trgovaki. A ako postoji
Trgovaki Vajtman, to znai da je bilo trgovinskih odnosa izmeu nae Midgard-Zemlje i
drugih planeta Zemlji. Ko to moe rei - to je pria, sve je izmiljeno?
Prvo, u prolosti smo zvali pria priu o istinitim dogaajima, neke ukraene ivopisne
slike. I to tako jeste, a tu su nam na raspolaganju, za proveru valjanosti, i potvrde, takve
da ne ostavljaju kamen na kamenu od strane bilo kog argumentovanog skeptika. U
1999. godini, u selu Chandar nadjena je kamena ploa sa trodimenzionalnom

87

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

prostornom slikom, napravljena od nepoznatog autora.Na ploi je nanesena


volumetrijska karta uralskog regiona, sa rekama Belaja, Ufimskaja, Sutolkoj. Osim toga,
ova karta ima hidrotehnike sadraje: sistem kanala duine od 12 hiljada kilometara,
ustave, mone brane. Kanali formiraju dva sistema, sa irinom kanala od po 500
metara. Oznaeno je dvanaest brana irine 300-500 m, duina po deset kilometara i
dubine od po tri kilometra svaka. Drugo, ova reljefna karta pokazuje u blizini kanala
nekoliko vrsta "udnih" lokacija. Reljef na povrini ploe predstavlja kartu u razmeri 1:
1.1 km. Na ploi je mnogo natpisa "kineskog porekla", to nije potvreno iz jednog
jednostavnog razloga-natpisi su slavjano-arijevske rune. Napraviti ovu kartu je jedino
bilo mogue pozicioniranjem iz satelita, a ta tehnologija nije poznata modernoj
civilizaciji (vidi. sl. 11). Profesor A. uvirov, pronaao je tu kamenu kartu u arhivi
generalnog guvernera Ufa, krajem XVIII veka, i oko dve stotine belih kamenih ploa
koje se navodno se nalaze u blizini sela andar u Nurimanovskom podruju.
Pretpostavlja se da su one inile trodimenzionalnu kartu nae planete Midgard-Zemlje.
Nova ekspedicija u organizaciji profesora A. uvirova, otkrila je druge kamene ploe
koje potvruju te istorijske podatke. Malo je verovatno da e se otkriti sve kamene
ploe, ali utvreno je dovoljno da se dokae postojanje napredne civilizacije na Midgard
Zemlji pre vie od 3-15.000 godina, koja je bila deo sistema objedinjenih civilizacija
Galaksije. Nalaenje ovih trodimenzionalnih karti u potpunosti potvruje informacije
slavjano-arijevskih Veda, inei ih pouzdanim izvorom o prolosti nae civilizacije.
A sada natrag na Priu o Jasnom Sokolu i setimo se da je Nastja nakon dugog
putovanja stigla:
"... u dolinu, gdje je Vajtman trgovaki stajao ..."
I na trodimenzilanu mapa Urala:
"... nedaleko od kanala oznaenih romboidnim oblikom ..."
Tako, postaje jasno, da su romboidne ploe oblik trodimenzionalne karte za pristajanje
Vajtmana. Ispostavlja se, da su podruja u obliku romboida jednostavno - poletalita i
sletita za Vajtmane, kako trgovake, tako i ostale kategorije ... Kao to se vidi iz rei
Aleksandra Nikolajevi uvirova, nadjena su na reljefnoj mapi razliita mesta i razliiti
oblici,od romboidnih do trouglastih, raznih razmera. Znaenje ovih podruja je ostalo
misterija za istraivae. A ta mesta nisu nita drugo do piste za Vajtman i Vajtmare,
kako trgovake tako i druge. Mogue je pomisliti, da su podruja raznih oblika bila za
Vajtmane i Vajtmare razliitih vrsta i veliina. Dimenzije, na primer, rombinih podruja
su ogromne i najverovatnije namenjene za poletanja i sletanja ogromnih Vajtmara. Da

88

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

razjasnimo situaciju navodei podatke iz slavjano-arijevskih Veda o svrsi svemirskih


brodova koje su koristili nai preci. Vajtmarom su nai preci zvali matine svemirskie
brodove koji su nosili 144 Vajtmana. Vajtmari su, najverovatnije, bili svemirski brodovi
za intergalaktiku komunikaciju i izvianje dugog dometa .
"... Urmanskoj umi sa visokim planinama se ceo svet divio, a Nastja je stigla
konano u predivnu dolinu, gde je Vajtman trgovaki bio i iz doline do nebesa
bezkrajno leteo ... ".
Za modernog oveka rei kao to su Urmanska uma nita ne govore. Ali Urmanske
ume pokrivaju Urmanske planine. A Urmanske planine - je stari naziv Urala (kasnije
nazvan Ural ili Ripejske gore )! Kada je tu poznata re ili pojam, sve dolazi na svoje
mesto.
"Sa visokih planina se divila svetu "
-kae na svom putu preko Urmanskih (Ural) planina. A s obzirom na to da se ovaj
planinski lanac protee od severa do juga, gotovo du meridijana, njena rodna kua
mogla bi biti ili istono ili zapadno od Urmanskih (Ural) planina. Da bi Nastja stigla ... u
prekrasnu dolinu iz koje lete po nebu Vajtmani, morala je prei planinski lanac.
Skreemo panju na injenicu da se u prii kae da je Vajtman trgovaki leteo iz
prekrasne doline. To znai da je ova divna dolina mogla biti smetena negde u junoj
regiji Urmanskih (Uralskih) planina. Urmanske (Ural) planine su prekrivene gustim
umama i okruene sa svih strana nevinim tajgama, a dolina kod Urmanskih planina
moe biti samo u junom Uralu! Tako je, kao to je opisano u Prii, pista mogla biti
smetena ili istono ili zapadno od Urmanskih (Ural) planina. Kada se govori o Prii o
prekrasnoj dolini, jasno se ukazuje da je uzletno-sletna pista za Vajtmane ili Vajtmare,
morala da se nalazi u neposrednoj blizini Urmanskih (Ural) planina. Ovo je zakljuak do
kog se moe doi, ako se pogleda tekstualni sadraj Pria. Ali ... najdivnija stvar je da je
reljefnu kartu naao Aleksandar Nikolajevi uvirov, tano na junom Uralu, zapadno
od samog planinskog masiva,na pravougaonoj povrini ogromne veliine (Sl. 12 i sl.
13). Ovo je prekrasna dolina iz koje Vajtmani lete u nebo u bezkrajne visine, sa
ogromnom uzletno-sletnom pistom! Oblast podruja piste, veliine je kosmodroma,
dvesta osamdeset-etiri i vie kvadratnih kilometara !!! Na tom podruju postavljeni su
gradovi Ufa, Blagovjeensk, Sterlitamak, Salavat i ostali manji gradovi i sela izmeu
njih! Dimenzije objekata koje su stvorili nai preci su zapanjujue! I zapanjujua je
injenica da je pria o Jasnom Sokolu dala vrlo precizne informacije o dogaajima iz
prolosti naih predaka. Samo treba biti u stanju da se shvati i razume prenosni smisao
rei koje su nam ostale predate od naih predaka.

89

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 11.

90

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 12.

91

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 13.

Pria ima sledei tok:

92

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

A za to ne treba puno. Samo nai smisao i vrednost rei i pojmova koje se ne koriste u
naem vremenu, ili vratiti pravo znaenje tih rei i pojmova, ono koje su u njemu ostavili
nai preci. A onda e se pravo udo dogoditi !!! Ispostavilo se da se Pria, koja je
upravo definicija, opis stvarnih dogaaja prolosti ruskog naroda, prenosi usmeno s
jedne generacije na drugu, od vremena drevnih do dananjih dana. I nai preci su proli
kroz pamenje Prie o Jasnom Sokolu, koja je neverovatno zanimljiva. Ali, kako su nai
mudri preci bili u stanju da prenose kroz mnoge hiljade godina informaciju o stvarnim
dogaajima iz prolosti, informacija o dogaajima daje razumevanje koje nam
omoguuje da skinemo crni veo lai sa velikog naroda, da budemo precizni - Rusa! ( A
ja bih dodao preciznije - Arijevaca ) Samo ruski narod e traiti pravo znaenje rei i
pojmova u Prii ili, kako su ih kasnije nazvali - u ruskim narodnim priama.
Nijedan stranac ne moe videti informacije sakrivene u tim priama, iz jednog
jednostavnog razloga,
- strancu je nemogue da prodre u pravi smisao ruskog, to jednostavno ne bi
funkcionisalo kako je potrebno. Samo genetska memorija, koju smo dobili od naih
predaka, omoguava da se vrati u ivot veliki jezik, i rei e ubrzo otvoriti veliku tajnu iz
prolosti, koju su mnogi ustupili zaboravu. Mnogo dokaza je uniteno, ali niko nije
mogao unititi Prie. Niko od naih neprijatelja im nije davao vrednost, smatrajui ih
obinom fantazijom. Ali ak i za ruski narod pravo znaenje rei e se otvoriti tek nakon
to se (ruski ovek - rus) probudi! I dok se to ne dogodi, rei e zadrati svoje tajne i
njihovo pravo znaenje. I da bi bili sigurni da je tako, ova analiza e se nastaviti i mi
emo videti da su u samo jednoj Prii o Jasnom Sokolu "sakrivene" divne informacije ...
Dakle, vratimo se na Nastjinu avanturu na mestu gde smo stali, odnosno u vreme kada
je otila na svoj prvi put trgovakim Vajtmanom nakon to je napustila dom ...posle
dugog puta let se Vajtmanom zavrio:
"...a kako je Vajtman sleteo na zemlju prekrasnu, otila je na put u umu odlazei
ka spokoju plavog sunca. Dugo vremena je ona ila, a kada je nastupila no, na
nebu iznad zemlje su dva meseca sijala "
Tako da je putnik bio na drugoj planeti, koja je bila lan planetarnog sistema zvezda, uz
dominaciju plavog spektra zalazeeg sunca. Zato je sunce - plave boje na nebu ove
planete. trgovaki Vajtman je odleteo na drugu planetu, ali ne do ertoga (Sazvea)
Finista. Saznavi od Boginje Karne da do ertoga Finista ima jo vie od pola kruga
velikih daljina, Nastja se poela pripremati za novo putovanje. Inae, re putovanje putem marirati, znailo je da se ide svojim putem, drugim reima pronai svoj put,
smisao svog ivota i shvatiti sebe. U ovom vremenu, ova re je dobila potpuno banalno

93

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

znaenje, smisao koja se svodi na fiziko kretanje ovaka iz jedne take u drugu. Nai
preci su imali drugaiju re za to - lutati, koja se u modernom jeziku se koristi sve manje
i manje. Zaborav mnogih rei i namerno naruavanje pravih vrednosti drugim, dovodi do
toga da ak i genetski ista Arijevska osoba ne razume znaenje mnogih ili da ih
razume neispravno. Jeziku sabotau koju obavlja neprijatelj ljudske rase, dovela je do
toga da modernom ruskom narodu ove rei malo ta govore. Veina starih rei ne
skree panju na sebe, s obzirom da ih samo knjievnost koristi, ali uzalud! Ali, za nae
pretke, ove naizgled obine rei, ali nepoznate nama, bile su razumljive i jasne kao
nebo na jasnom danu. - nije samo figurativna percepcija daljine naih
"primitivnih" predaka, ve jedinica duine jednaka oko 1,4 svetlosnih godina u skladu sa
modernim konceptima. Za one koji su zaboravili ili koji nisu upoznati sa konceptom
svetlosnih godina, podseam vas da je svetlosna godina - udaljenost koju svetlo predje
u roku od jedne godine, ako se rauna brzina svetlosti u prostoru od 300 hiljada
kilometara u sekundi. Zato svetlosna godina iznosi 9.4608x1012 km, odnosno,
je priblino jednaka udaljenosti od 13,245x1012 km. A sada da razumemo,
ta je to pola kruga. Ono to je do pola svima jasno, koncept kruga naih predaka
razlikovao se od modernog. Najverovatnije, treba imati u vidu Svarogov krug, koji je
podeljen na 16 delova, a u numerikom ekvivalentu polukruga 24. A ako se sada
prevede postaje sve jasno, polukrug je jednak udaljenosti od 33,6
svetlosnih godina, ili 3.1788288x1014 km. Tako, od planete Boginje Karne do Finista
udaljenost je 33,6 svetlosnih godina, dok je prema Midgard - Zemlji udaljenost 27
velikih daljina ili 37.8 svetlosnih godina. Ispostavilo se da je od Midgard-Zemlje do
planete Boginje Karne udaljenost 3 velike daljine, ili 4,2 svetlosne godine. Pojavljuje se
udna "slika" - Od Zemlje na toj udaljenosti je samo jedna zvezda-ALPHA () Kentaur.
To znai da je prva stanica Nastje bila planeta-zemlja iz planetarnog sistema ALPHA ()
Kentauri i da je naa Midgard-Zemlja u vreme kada je nastala Pria o Jasnom Sokolu,
bila visoko razvijena civilizacija. Pa ipak, treba imati u vidu takvu sluajnost u Prii "O
Jasnom Sokolu", da rastojanje do prve zemlje-planete, na koju je Nastja stigla kod
Boginje Karne, i rastojanje do najblie zvezde Alfa () Kentauri ne moe biti sluajna. I
to je jo jedna potvrda apsolutno istinite informacije u slavjano-arijevskim Vedama.
Po trenutnim podacima ALPHA () Kentauri: tip uti, zvezda glavnog niza, udaljenost
(od zemlje) 4.36 svetlosnih godina i ima obim neto vei od obima Sunca. Skree se
panja na injenicu da je tana udaljenost do zvezde Alpha Kentauri dobijena relativno
skoro - u 2003. godini. A pre toga iz razliitih izvora davali su informaciju o udaljenosti
od 4,3-4,5 svetlosnih godina! Tek nedavno, utvrena je tana udaljenost do zvezde, a to
je bilo tano 4.36 svetlosne godine. Ako prevedemo mere naih predaka, rastojanje do
najblie nam zvezde iz prie, e biti 4.2 svetlosne godine. Savladati daljinu iz teksta

94

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Prie je prosto neverovatno. I sama zvezda je gotovo identina naem Suncu. Iako
postoje neke razlike u brojkama (1,6 desetih delova) izmeu drevnih i modernih
podataka, trebalo bi da bude vie poverenja u preciznost naih predaka, jer su u
najmanju ruku leteli na druge zvezde i planete-zemlje. U dananje vreme teoretski se
zna da brzina svetlosti (C) nije konstantna, razlikuje se prilino iroko, a postoji i mnogo
dokaza i u modernoj nauci. Dakle, neki podaci dobijeni od naih predaka i isto teorijske
pretpostavke moderne nauke zasnovanih na konceptu svetlosne godine kao jedinice
mere, su potvrda istine informacija sadranih u prii o Jasnom Sokolu.
Ali neko moe obratiti panju na ono to Nastja opisuje kao planetu plavog sunca a
skeptik ve poinje da zadovoljno trlja ruke u oekivanju falsifikovanog izlaganja. Ali ...
radost skeptika e biti preuranjena.. Na putnik govori u prolosti o plavom suncu koje
ide da se odmori... Nae je odlazee na spokoj crveno sunce, a ponekad je i
kestenjasto. Ovo je posebno izraeno zimi kada su veliki mrazevi. Da li to znai da je
nae Sunce crveno ili kestenjasto? Mislim da ne. Postoji nekoliko razloga za to:
1. Nagib ose planeta u odnosu ka svom suncu. Ako je planetarna osa u odnosu na
sunce kao u sluaju naeg Sunca, opseg spektra e biti vee talasne duine, odnosno,
bie vie crvenog u spektru. Ako je njena planetarna osa takva da je opseg spektra
krae talasne duine, bie vie plavog u spektru.
2. Udaljenost planete do svog sunca. to je planeta blie svom suncu, to je vei deo
kratkih optikih talasa u spektru koji stiu do planete. to je dalje od svog sunca, vei je
udeo dugih talasa u optikom spektru koji stie do planete.
3. Gasoviti sastav atmosfere. ak i mala promena u proporcijama gasova koji ine
atmosferu dovode do znaajne promene u apsorpciji spektra koji stie do planete.
Sadraj atmosfere drugih planeta takodje dovodi do znaajne izmene apsorpcije spektra
koji stie do planete.
Na taj nain, plavo sunce koje se gubi se iza horizonta, a koje je videla Nastja na planeti
Boginje Karne, ne znai da ova planeta-zemlja nije u Alfa () Kentauri sazvedju. Ko i
dalje sumnja, preporuujem mu da pogleda nae Sunce kroz razliite filtere koji stvaraju
isti uinak kao iz gore navedenih razloga. A sada, vratimo se na odiseju u svemiru i
jednostavnoj ruskoj devojci, koja je (Odiseja) u stvari bila stvarni dogaaj ...
Da bi dola do ertoga (sazvedja) Finista, treba da nastavi svoje putovanje:
"... a ona vidi - ume su tamne boje, u oblasti trava ne rastu itarice, bodljikavo je,
kamenito, a i ptica nema da pevaju. Nastja je jo dalje ila,bila je u urbi i gle

95

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

uda, opet prekrasna dolina, a na njoj Vajtmani zlatni, svi trgovaki. Nastja je
nagovorila dobre ljude na Vajtmanu zlatnom, ... i krenula sa prekrasne zemlje ... "
Poto je bila u Vajtmanu, a to je bio trgovaki, krenula je u ertog (Savedje) Finista i
Nastji je bilo potrebno jo jedno putovanje. Ali, s obzirom na injenicu da se trgovaki
Vajtmani kreu od planete do planete u skladu sa svojim poslovima, morala se ukrcati
na onaj koji ide u njenom smeru. Dakle, tako je ona otila na drugu planetu:
"Sela u Vajtman zlatni ... na zemlji tamnoj, neuglednoj. Sunce zalazi iza planina,
toplotu i svetlost malo daje, a i mesec je na nebu iznad ove zemlje ... "
U ovom opisu, jasno je da zvezda ove planete, u modernoj klasifikaciji, spada u klasu
crvenih patuljaka, to odgovara posljednjoj fazi ivota zvezde. U principu, Crveni
patuljak, to je umirua zvezda. Nedostatak svetla i toplote definie siromatvo
planetarnog ivota i teko je to predstaviti osobi koja je daleko od nauke, koja nema
pojma o postojanju drugih Svetova, kakva je, u principu, bila Nastja.
A vrlo neugledna je bila planta-zemlja na kojoj je ivela Boginja elja, i od ove planete
-zemlje do ertoga Finista, Prema Boginji elji je ne manje od "" dugih
daljina i jo jedna polovina - 22.5 dugih daljina - 31.5 svetlosna godina ili
2.980152x1014 km. Tek na trenutak, zamislite koliko bi vremena bilo potrebno
modernom "svemirskom brodu" za prevazilaenje ove udaljenosti. Meutim, to je jo
uvek daleko od konanog cilja, i ona na novi put ponovo kree:
"... Videla je ona - jedna crna uma na zemlji raste, i istog polja tu nema. I drvee
je bez kronji, pre svega rastu njihova debla meusobno isprepletena. U svemu je
sve stalo: Sunca rudnog na nebu nema, samo jedan grimizni sjaj zalaska sunca.
Nestala je crna uma i videla je Nastja veliku pusto, crnim kamenom obloenu.
Nastja je zamolila dobre ljude na Vajtmanu ognjenom ... i otila iz te neugledne
Zemlje ... "
Sedea stanica na putu do ertoga (zsavee) Finista bila je na planeti sa bogatom
prirodom:
" spustio se Vajtman ognjeni na zemlju slavnu, bogatu. Zlatno sunce stoji iznad
mora i daje puno svetla, a etiri meseca sa neba divnim svetlom zemlju
zasipaju ... "
Sa svakim letom, pribliava se sve blie ertogu (zsavea) Finista Nastja. Kao to joj
je rekla Boginja Srea od te planete-zemlje do ertoga Finista nije manje od

96

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

dugih daljina i jedna treina - 21 velika udaljenost ili 29.4 svetlosnih


godina - 2.7814752x1014 km. Kao to moete videti, Nastja je malo blie ertogu
Finista, samo 2,1 svetlosne godine tokom leta sa planete-zemlje na planetu-zemlju, na
kojoj ivi Boginja elja, a to ne znai da je izmeu ove dve planete-zemlje udaljenost 2,1
svetlosne godine, ve je to samo injenica da je ova planeta 2,1 svetlosnu godinu blia
ertogu Finista. Svaka od planeta drugaija je od ostalih, kao i njihove zvezde, i broj
meseca, i njihova priroda. Poredjenje svake od tih planeta sa poetnom MidgardZemljom, psiholoki je potpuno prirodno i to potvruje valjanost informacija, koje su
preobuene u mitski oblik, to je vrlo tipino za ruske prie u kojoj su stvarni dogaaji
"doterani" u mitskom ruhu.I to je uinjeno ne toliko zbog efekta, ve da sakrije prave
informacije i, na taj nain budu sauvane za potomstvo ... Jo jednom put zove Nastju:
"... I pratila je put natrag u dolinu, gde su Vajtmani razliiti stajali. Videla je srebrni
Vajtman, pereobula se u etvrti par eleznih izmi i zamolila dobre ljude da je
povedu sa njima ... A tu je put zapoeo srebrni Vajtman i Nastjinom putu se ne
nazire kraj. Nastja je duboko uzdahnula, odveo je Vajtman u zemlju stranu gde su
na njoj pustinje i sparna zemlja pod belim suncem... Na nebu iznad zemlje, tri
meseca jarkim svetlom svetle ... "
I Nastja stie na planetu-zemlju, gde Boginja Nesrea ivi, koja joj je rekla, da do
ertoga Finista ima jo O dugih daljina i jedna etvrtina - 20 dugih daljina 28 svetlosnih godina, ili 2.649024x1014 km. U ovom trenutku put se skratio za jednu
dugu daljinu - 1.4 svetlosnu godinu. Opet, to nije bio kraj puta:
"... Dola je kroz planine u dolinu, gde je samo jedan veliki Vajtmar stajao. Videvi
Vajtmar ve je peti par eleznih izmi preobula i zamolila dobre ljude da je
povedu sa sobom na zemlju gde Boginja Tara ivi. Tako je brzo pourio veliki
Vajtmar meu zvezde nebeske da se zvezdano nebo u ritmu okretalo i treperilo u
duginim bojama.... Sleteo je divni Vajtmar na zemlju, zemlju divnu. Zlatno sunce
iznad zelenih uma, igralo se svojim zracima, toplinu i svetlo daje razliitim
ivotinjama. Vidi Nastja - u neposrednoj blizini zelenih uma grad je predivan i
posred njega predivan dvorac od belog kamena ... "
Veliki Vajtmar - Velika Zvezdana koija - u prolosti nazvan svemirski brod, sposoban je
da nosi vie od 144 Vajtmana. Drugim reima, Velikim Vajtmarom se zove matini brod.
Brzina kretanja u prostoru Velikog Vajtmara, sa kojim je letela Nastja, prema opisu, bila
je blizu brzine svetlosti (zapamtite da je brzina svetla u prostoru nije konstantna, kako
se veruje u teoriji relativnosti koja je namerno falsifikovana). To je razlog zato je Nastja
mogla posmatrati kako se zvezde u ritmu kreu i u duginim bojama prelivaju.. Ovo je

97

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nemogue za razumeti, sem kada bi to videli iz prve ruke, a posebno je teko za mladu
devojku kao to je Nastja, osim ako nema diplomu iz kvantne fizike. Boginja Tara joj je
rekla da do ertoga Finista ima jo dugih daljina i 16 dugih daljina - 22.4
svetlosnih godina ili 2.1192192x1014 km. U tom delu ona se pribliila svom odreditu
za etiri duge daljine - 5.6 svetlosnih godina. Proverila je sa Boginjom Tarom informaciju
o tome gde i kako moe dobiti pomo u pronalaenju najkraeg puta do ertoga
(sazvedja) Finista. Nastja ponovo kree na put:
"... I pola je ka Vatrenoj koiji. I kako je do vatrene koije stigla, Nastja je
preobula esti par eleznih izmi i pola sa koijom sa udesne Zemlje. Tako je
brzo urila vatrena koija da se na nebu nisu mogle videti zvezde, samo jedna
viebojna duga ... spustila se na Zemlju vatrena koija, a Nastja se iznenadila i
skoro izgubila razum. inilo joj se kao da se vratila na svoju rodnu domovinu,
kao da nigde nije ni otila. Takoe se jasno sunce diglo nad umu i poljima zrake
predstavljalo i mnoge ptice lete po nebu ... "
Kao to se moe videti iz Prie, Nastja je bila na planeti koja je kao blizanac slina
Midgard-Zemlji. Ono to je interesantno, je injenica da nije bila iznenadjena svetovima
koji su vrlo razliiti od njene rodne Midgard-Zemlje, a stigla je na planetu vrlo slinu njoj.
A to znai samo jedno - ona je jednostavna devojka, znala ja za mnoge naseljene
svetove, otila je na druge planete-zemlje, i to je za nju bilo skoro svakodnevno i
poznato. Vidimo to u razumevanju stava da bi sve druge planete zemlje trebale biti
drugaije od svoje rodne Midgard-Zemlje. I to je razlog zato je to bio ok za nju kada je
videla planetu -zemlju, koja je kao ogledalo Midgard-Zemlje. Za oveka koji je prvi put
otiao u Kosmos, ok je i da putuje u druge svetove i na druge planete-zemlje. Nastja u
prii mirno odgovara na prirodu drugih planeta zemlji sa drugaijim suncima na nebu,
druge boje neba, neobinih biljnih i ivotinjskih vrsta. Takva reakcija je mogua samo u
sluaju da to nije bilo neto neobino. Mnogo ljudi, koje je ona znala, su putovali na
druge planete Zemlje, i govorili o svojim putovanjima. Da, i kako je ona reagovala na
potrebu da nadje Jasnog Sokola u ertogu (sazvedju) Finista, govori o tome da je
imala ideju da bi ona mogala otii u drugo Zvezdano sazvedje, i da joj to nije bilo
neverovatno. Ona se spremila na put i kree na put, znajui gde treba da budu piste i
platforme sa kojih e biti u mogunosti da odleti na druga Zvezdana sazvedja. Za nju,
ovo ponaanje je bilo prirodno. Da bi vratila svog ljubljenog, njoj je preostao "samo" let u
ostale svetove. Za Nastju je bio nain modernog oveka da ode na neku drugu planetuzemlju sasvim uobiajena akcija. I samo pitanje putovanja,vidimo, reila je vrlo
jednostavno - razgovarala je sa dobrim ljudima, a oni su je s njima poveli Vajtmanom,
koji je iao je u njenom smeru. Stoga, trgovaki Vajtman i Veliki Vajtmar postepeno se

98

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

pribliavaju ertogu (sazvee) Finista. Ali, njoj je ostalo jo dugih daljina


8 dugih daljina - 11,2 svetlosne godine ili 1.0596096x1014 km. Ovaj put je prila
ertogu Finista na 8 dugih daljina ili 11.2 svjetlosne godine. Sa planete, toliko sline
Midgard - Zemlji, ona se uputila u ertog Finista:
"... I otputovao je Nebeskim koijama sa udesne zemlje. Iako je brzo Nebeska
koija urila meu zvezdama na nebu, Nastji se inilo da je ovaj put najdui.
Koliko vremena je prolo, niko ne zna, samo je Nastja poslednjih nekoliko
eleznih izmama iznosila, poslednji elezni hleb pojela, i onda se put Nebeskih
koija zavrio. Spustile su se Nebeske koije na Zemlju, Dadbog Tarkh
Perunovi pokazao je Nastji na koju stranu treba da se uputi ... "
Na taj nain, Nastja je stigla do ertoga Finista sa est "presedanja." Za nas je bilo
vano to putovanje sa jedne planete-zemlje na druge da shvatimo kako se to
dogadjalo. Analiza je pokazala neverovatnu koliinu informacija o tome da je to bilo
poznato i uobiajeno za nae pretke. Iznenaujue, utvreno je da je za njih svemirsko
putovanje bilo uobiajena pojava. Osim toga, gostujui na razliitim planetama, Nastja je
dobijala podrku i pomo od stanovnika tih planeta, stanovnika koje su nai preci
oboavali, Boginja i Bogova: Karna, elja, Srea, Nesrea, Tara, iva i Tarkh. Osim
toga, oni sami govore o tome, kako ih nazivaju, da nisu.
Oni sami kau:
"... sluaj me, draga moja djevojka. Eto, zovu me Boginja elja ... "
Normalno, osoba kae svoje ime, mene zovu...itd. Kada oni kau, mene zovu, to znai
jedno - naziv za nekoga, a to se nuno ne mora podudarati sa pravim imenom. To
objanjenje jako je vano da bi se izbegla konfuzija sa imenima i konceptima. Jo jedna
zanimljiva injenica je da su svi spomenuti u Prii, Boginje i Bogovi iveli na razliitim
planetama - zemljama koje su razdvojene u prostoru ogromnim udaljenostima i koje su
bile u razliitim ertogima - sazvedjima. Sama ova injenica, govori o tome, da ih mi
vidimo na Midgard-Zemlji kao bogove, a da oni u stvari nisu to. Svaki od njih dolazio je
na Midgard-Zemlju sa specifinim zadatkom posle ije realizacije su se vraali u svoj
dom planetu-zemlju ili na druge da pomognu civilizacijama ili kolonijama na tim
zemljama-planetama za reavanje problema s kojima se suoavaju. Naravno, svi su bili
visoko razvijena bia koja imaju veliki potencijal, u odnosu na obine ljude.
I, ne udi da su im oni kojima su pomogli, pripisivali boansko poreklo. Ljudima u
razliitim evolutivnim fazama razvoja je to vrlo teko razumeti i razumeti se medjusobno.

99

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Stoga su se oni odnosili, prema onima koji nisu postigli i dostigli prosvetljena znanja,
kao prema deci koja tek treba da izadju iz "kratkih pantalona" i dostignu prosvetljena
znanja i postignu kvalitativno druge nivoe. Ova napredna bia, pomaui drugima, reila
su urgentne probleme, koji se iz bilo kog razloga, nisu mogli reiti i dali im vetine i
znanja potrebna za njihov vlastiti razvoj. Neki se mogu pitati - zato oni nisu pomogli
drugima da stignu do njihovog nivoa!? Koji je bio razlog - strah da ne izgube status
bogova !? Nimalo, cela poenta je u tome da u cilju sticanja ovih osobina i sposobnosti,
svaka osoba mora proi sve potrebne evolutivne korake. Brzina prolaska ovih
evolutivnih stepenika zavisi od pojedinca, njegovih sposobnosti, njegovih moralnih
kvaliteta i njegove marljivosti. Neko moe proi kroz ove evolucijske korake brzo, za
jednog ivota. Neki ljudi trebaju mnogo ivotnih ciklusa da bi se to postiglo. Neko,
moda, nikada nee moi postii prosvetlenje i znanje. I to ne zato to je nemogue, u
principu osoba mora proi kroz evolucijski korak po iskustvu, i niko sa strane ne moe
uiniti nita za njega. U principu, moete provesti osobu kroz evolutivne korake, ali to
nee nita promeniti za oveka ako ne razume i zna kako, ta, i zato. Dostizanje
sposobnosti koje nije u skladu sa nivoom evolucijskog razvoja, stvara opasnost da
duhovna nezrelost osobe koja ima takve osobine ne moe izdrati i shvatiti odgovornost
i koristiti ih za zlo. I ovo se ve dogodilo vie nego jedan put. Tako duhovno nezrela
osoba sa velikim potencijalom, idealno je plodno tlo za delovanje mranih sila, koje su
paraziti, i to parazitima omoguava da manipuliu ovim nezrelim osobama.
Neusklaenost izmeu forme i sadraja je uvek bila izvor problema. To se lako moe
shvatiti, ako se novoroenetu, koje jo nije nauilo da govori, pokua objasniti, na
primer, kvantna fizika i date mu u ruke snaan laser!? Mislim da nita gorega nema, jer
toj osobi nije dostupno razumevanje kvantne fizike i to da laser - nije igraka. Dete
mora prvo nauiti da govori, pie, ita, podje u kolu i dugo vremena ui, nakon ega e
ove koncepte shvatiti, kao i da e shvatiti odgovornost za svoje postupke. Opet, nee
svako dete koje prodje kroz tu obuku, biti u stanju da shvati kvantnu fiziku i stepen line
odgovornosti za svoje postupke. I tu ne postoji nita poniavajue. Svaka osoba je
jedinstvena u prirodi, ali, svi ljudi su razliiti sa svojim sposobnostma, talentima,
stepenom napornog rada, i snagom karaktera. I na osnovu toga, njihovi ivoti e biti
drugaiji. U svakom sluaju, nae pretke su pomagala napredna bia koja su nai preci
doivljavali kao bogove ... znaenje rei Bog kod naih predaka je bilo potpuno
drugaije, ali vie o tome kasnije ... Kae, nisu sluajno nai preci razgovarali sa
strancima:
"... mi smo deca Tarha i Tare ..."

100

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Tarh i Tara su pokrovitelji i uvari ruske zemlje. Hajde da vidimo ko su bili slavjanoarijevski bogovi i boginje koje se spominju u Prii o Jasnom Sokolu:
1. BOGINJA KARNA - nebeski zatitnik, pokrovitelj svih novorodjenih i ljudskih
reinkarnacija. Boginja Karna daje pravo svakoj osobi da se izbavi u savrenstvu u svom
zemaljskom ivotu od greaka, nedela i ispuni svoju sudbinu i pripremi za Najvieg
Boga Roda. Od Nebeske Boginje Karne zavisi, podruje na naoj Midgard-zemlji, Rod
od najstarijih porodica Velike rase, uslovi, i ta e se dogoditi u istorijskom vremenu
novoinkarnirane osobe. Tako da ljudi mogu adekvatno, asno i sa jasnom sveu
zavriti ivot na Midgard - Zemlji i nastaviti ga u nekom u drugom svetu.
2. BOGINJA ELJA - Nebeska Boginja- Pokroviteljica i Boginja- Zatitnica "
" (ceremonija u ast preminulih u Svetu predaka). Boginja elja je dobrog srca,
dobroudna mlaa sestra Boginje Karne. Boginja elja ispunjava due koje se uzdiu sa
Svetim dimom (lomaom) ili pogrebnom ladjom, i daje im potrebna uputstva, tako da se
oni mogu prilagoditi svetu Navi i da znaju gde treba da idu dalje na Zlatnom Putu
duhovnog razvoja kako je zapovedio Svevinji Bog Svarog.
3. BOGINJA SREA - Nebeska Boginja sree, sretnog ivota i kreativnih dela. Ona je
uvek prekrasna, mladi Nebeski Pauk koje plete niti ivota. Boginja Srea je vrlo veta
valja i vetih i sposobnih ruku. Sa svojim smaragdnim vretenom plete glatke i jake
zlatne niti ivota i sudbine oveka, koje dri vrsto u svojim nenim rukama. Boginja
Srea - mladja erka Nebeske Bogorodice Mako i mlaa sestra Boginje Nesree..
4. BOGINJA NESREA - Nebeska Boginja, koja daje ljudima i njihovoj deci razliite
nesretne sudbine zbog povrede Zakona RITA (Nebeske istoe Zakona o Rodu i krvi) i
Krvnih zakona. Sa njenog starog granitnog vretena tee kriva, neujednaena i krhka,
siva nit ivota i sudbine oveka, kanjena Bojom lekcijom. Kada osoba u potpunosti
naui boju lekciju, Boginja Nesrea razbija sivu nit njegovog ivota i ljudi su osloboeni
jadne sudbine, ovek odlazi u Svet predaka ili sudbinu oveka tka zlatnim nitima mlaa
sestra. Boginja Nesrea - najstarija erka Nebeske Bogorodice Mako i sestra boginje
Sree.
5. BOGINJA TARA (Tarina, Taja, Tabita) mladja sestra Boga Tarha, nazvanog Dabog,
sin Nebeskog Boga Peruna. Boginja Tara uvek blista dobrotom, ljubavlju, naklonou,
brigom i panjom. Njena milost izliva se ne samo na prirodu ve i na ljude. Veno lepa
Boginja Tara je Nebeski uvar svetih uma-svetih stabala Velike Rase, hrasta, kedra,
bresta, breze i jasena. S obzirom na injenicu da je Boginja Tara, zajedno sa svojim
starijim bratom Tarhom Dadbogom uvar bezkrajne Belovodske zemlje i Svete Rase,

101

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ovo podruje emo zvati zemlja Tare i Tarha, tj Velika Tartarija. Osim toga, Polarna
Zvezda u slavjano-arijevskom narodu je nazvana u ast ove prekrasne Boginje - Tara.
6. BOGINJA IVA (Deva, iva, Diva, Siva) - Boginja Venog Kosmikog ivota, Boginja
mladenake i iste due. Boginja iva daje svakoj osobi Velike Rase ili potomku Roda
Nebeskog prilikom roenja u Svetu Jave istu i svetlu duu, a nakon pravednog zemnog
ivota daje osobi da popije putir Boanskog napitka iz ae Venog ivota. Boginja iva
je personifikacija plodnih ivotnih sila, vene mladosti i ljubavi, a najvie lepote sve
prirode i ljudi. Boginja-Zatitnica ertoga Nebeske Bogorodice Mako u Svarogom
krugu. Smatra se da kada se Jarilo-Sunce na nebu sree se sa Nebeskom
Bogorodicom Mako, raaju se deca obdarena posebnim sposobnostima, kao to su
predvianja velikih promena u ivotima ljudi i strana predvianja prirodnih pojava,
sposobnost da preive u bilo kojoj situaciji. Boginja iva - dobroduna supruga i
spasiteljica Tarha Dadboga. Takoe daje nenost, ljubaznost, toplinu, i brigu za
trudnice i dojilje iz roda Velike Rase koje potuju drevne porodine tradicije i
mnogovekovna rodovska pravila.
7. BOG TARH PERUNOVI (DADBOG) - Bog uvar drevne Velike Mudrosti. On je
proglaen Dadbogom (davajuim Bogom) zbog davanja ljudima Velike Rase i
potomcima Roda Nebeskog Devet Santija (knjiga). Ove Santije zapisane drevnim
runama sadre tajne drevne Vede, zapovesti Tarha Perunovia i njegova uenja ...
Dadbog donosioc sveg najboljeg, sree i blagostanja. Tarh Dadbog je proslavljen u
svetim i narodnim pesmama i himnama za sretan i dostojanstven ivot Roda Velike
Rase, takodje i izbavljenje od snaga Tamnog Sveta koje su se okupile na najblioj luni Leli kako bi porobili Midgard-Zemlju. Tarh Dadbog unitio je lunu zajedno sa svim
mranim silama koje su bile na njemu ... Dadbog Tarh Perunovi je Bog Pokrovitelj
ertoga Rase u Svarogom krugu. Vrlo esto u razliitim vedskim tekstovim Tarh
Perunovi trai pomo za ljude iz roda Velike Rase od njegove prekrasne sestre,
zlatokose Boginje Tare. Zajedno su nainili dobra dela, pomaui da ljudi ive na
bezkrajnim prostranstvima Midgard Zemlje. Bog Tarh ukazuje koje je mesto najbolje za
izgradnju naselja i svetilita, a njegova sestra boginja Tara ui narod Velike Rase koja
stabla treba koristiti za izgradnju. Osim toga, obuava ljude da na mestima poseenih
sade nove, tako da njihovim potomcima rastu nova stabla potrebna za konstrukcije.
Nakon toga, mnogi rodovi su poeli da sebe nazivaju unucimaTarha i Tare ...
Bogovi i boginje, kojima se obratila Nastja u svojoj potrazi, rasporeeni su po redu u
kojem je uestvovala i Nastja u Prii o Jasnom Sokolu: Karna, elja, Srea, Nesrea,
Tara, iva i Tarh Perunovich (Dadbog). Ako obratimo panju na "podruje

102

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

odgovornosti " naih predaka, pojavljuju se zanimljive nijanse. Boginja Karna je Nastju
uila da li se Jasni Soko inkarnirao u novom ivotu. Boginja elja - da li se on nalazi u
Svetu Nav - drugim reima, da li je on umro ili se preselio iz Sveta Jave u Svet Nave?
Dakle, Nastja nije bila sigurna da joj je verenik iv. S obzirom da nije u svetu mrtvih, to
je otila Boginji Srei kako bi joj razjasnila niti ivota i sudbine. Boginja Nesrea joj je
pojasnila da li se neto dogodilo sa Jasnim Sokolom, zbog loeg ivota. I da li je
prekrio makar i nenamerno zakone Rita i Krvnih zapovedi? I posle toga iste savesti se
obratila Boginji Tari za pomo, znajui da ona pomae ljudima iz Ruske Zemlje i ako je
potrebno da zamoli za pomo svog brata - Boga Tarha Perunovia (Dadboga). Dobila
je podrku pokroviteljice zaljubljenih Boginje ive - branog druga Boga Tarha i Nastja
kree nebeskim koijama Tarh Boga, koji ju je doveo u ertog (sazvedje) Finista. Iz
navedenog proizlazi da Nastjini postupci nisu bili sluajne prirode, da su bili predmet
hijerarhijskih pravila za naela prema kojima su iveli nai preci. Poseivali su svoje
bogove i boginje prema njihovom poloaju u Nebeskoj Hijerarhiji Svetlih Snaga. I ko
moe da kae da gotovo svaka osoba u prolosti nije znala za postojanje ove hijerarhije
i znala pravila ponaanja.Ovi takozvani bogovi su ljudi tog vremena, a ne bogovi, ali kao
ljudi evolucijski napredniji i prosveenijih znanja, razvijene evolucije do te mere da su
postali imaoci neverovatnih sposobnosti i mogunosti. Jo jedna zanimljiva injenica je
da je Nastja putovala sa zemlje-planete na druge zemlje-planete gde ive Boginje i
bogovi pomou Vajtmana i Vajtmara, to ukazuje na to da u to vreme opisanih dogaaja
u Prii, medjuzvezdane kapije nisu dejstvovale na Midgard-Zemlji, kao posledica
Zvezdanih ratova izmeu Svetlih i Tamnih sila. Ako je tako kao to je opisano u Prii o
Jasnom Sokolu dogadaji su se deavali oko etrdeset hiljada godina unazad. Primerno
u isto vreme pojavio se na Midgard-Zemlji Bog Perun i objasnio Volhovima - uvarima
medjuzvezdanih kapija kako obnoviti ovaj medjuzvezdani transportni sistem za trenutno
putovanje izmedju planeta-zemlji intergalaktikog Saveza civilizacija Svetlih snaga.
Naravno, bilo je planeti-zemlji, na kojima nije bio medjuzvezdanih kapija i moglo bi se
pretpostaviti da u ertogu Finista nije postojala medjuzvezdana kapija. I onda bi se
dogaaji iz Prie o Jasnom Sokolu mogli dogoditi u bilo koje vreme pre planetarne
katastrofe na Midgard-Zemlji, koja se dogodila prije 13.024 godina (2015) u sudaru
izmeu drevne slovensko-arijevske Imperije (Prva Imperija) i Antlanja (Atlantida). Tek
nakon ove katastrofe, prestala su regularna putovanja izmedju Midgard-Zemlje i drugih
planeta-Zemlji, i kao rezultat katastrofalne zloupotrebe Sila, vie kaste Antlanja,
(Atlantida) uniten je mali mesec Fata, a njegovi fragmenti su pali na Midgard-Zemlju,
donosei promenjeni ugao nagiba ose planete.Tada je dolo do katastrofe zbog
pomeranja kontinentalnih ploa, monih zemljotresa, vulkanskih erupcija, itd. Unitena
su mesta poletanja i sletanja Vajtmana i Vajtmara, prekrasni gradovi i drugi grandiozni

103

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

objekati naih predaka i tek tada su bile blokirane medjuzvezdane kapije! Pre tog
vremena su bile aktivne, a kristali njihovog upravljanja su bili postavljeni za njih u
zemlju. Osim toga, za vreme svog putovanja, Nastja je posetila Visoke Jerarhe Svetlih
Snaga na njihovim planetama-zemljama. A ti Jerarhi su bile Boginje: Karna, elja,
Srea, Nesrea, Tara, iva i Bog Tarh Perunovi (Dadbog).
Shodno tome, na ovim planetama-zemljama - Svetlih Jerarha, u krajnjoj meri na barem
nekoj od ovih zemlji-planeta je moralo biti medjuzvezdanih kapija! Ali Nastja je stigla do
ovih planeta-zemlji samo sa Vajtmanima i Vajtmarom. To znai da su se dogaaji u Prii
o Jasnom Sokolu desili tokom rata izmeu svetlih i tamnih snaga kada su paraziti unitili
nuklearnim udarom neke od planeta-zemlji, koje su imale Mnogovratne Krugove
(Troara-Zemlja) i kada na Zemlji-Midgard nije delovala medjuzvezdana kapija. Stoga, sa
velikom sigurnou moemo rei da su se dogaaji u Prii o Jasnom Sokolu dogodili
oko pre etrdeset hiljada godina! .. A sada natrag na Vajtman i Vajtmar. Setimo se da su
nai preci zvali Veliki Vajtmar - nebeskim Koijama. Takav svemirski brod imao je za cilj
da leti vrlo daleko, najvie od svih, iz jedne galaksije u drugu. Ovi svemirski brodovi su
u sebi, kao to je ranije spomenuto, nosili vie od 144 Vajtmana. Vajtman se koristio kao
svemirski brod za kretanje izmeu susednih sistema zvezda koje su na relativno
"maloj" udaljenosti, kao i torgovinu. Moemo pretpostaviti da postoje dva tipa
svemirskog broda - Intergalaktika klasa - Veliki Vajtmar i Galaktika klasa - Vajtman.
Galaktika klasa svemirskih brodova (Vajtman) koristio se za kretanje unutar iste
galaksije. Intergalaktika klasa svemirskih brodova (Vajtmar) - za kretanje izmeu
bliih i udaljenih galaksija. To potvruje i injenica kojom se opisuju razlike u brzini
kretanja u prostoru na Vajtmanu i na Vajtmaru. U sluaju putovanja sa Velikim
Vajtmarom- Velikim Nebeskim Koijama, Vatrenim Koijama i Nebeskim Koijama,
brzina je bila nepojmljiva. Za savladavanje prostora na kratkim udaljenostima unutar iste
galaksije, tokom leta iz sistema jedne zvezde u drugu, niti Vajtman niti Vajtmar ne
koriste suzbijanje prostora. Moda je to bilo uzrokovano potrebnim merama sigurnosti
prilikom redovnog leta u vreme zvezdanog rata izmeu Svetlih i Tamnih sila, koji se
deavao pre etrdeset hiljada zemaljskih godina unazad. Ali ta tema je druga pria ...
Oigledno je da su Velike Nebeske Koije, Nebeske Koije, Vatrene Koije razliite
varijante imena istih kosmikih meugalaktikih brodova - Vajtmara. Osim toga, ima
nekih razlika u imenima intergalaktikih svemirskih brodova - Vajtmara - zbog,
najverovatnije, njihovih tehnikih razlika koje mogu biti zbog sledeih razloga:
1. Svaki od tih brodova stvorila je razliita civilizacija.

104

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2. Svaki od ovih svemirskih brodova pripada razliitim modelima, sve vrste brodova
stvorila je jedna ista civilizacija.
U svakom sluaju, Vajtmar se koristio da se putuje u svemir na vrlo velike udaljenosti,
znatno vee od udaljenosti koje su bile na raspolaganju Vajtmanu. Vajtman je verovatno
mogao lako ui atmosferu i sletati na povrinu planete. To objanjava njihovo koritenje
za transport komercijalnih tereta. Opis spominje razne trgovake Vajtmane: zlatni,
srebrni i vatreni. Osim toga, zanimljiva je i injenica da je na poletanju i sletanju na
planeti-zemlji Boginje Sree, bilo nekoliko vrsta Vajtmana:
"... dolinu gde su Vajtmani bili razliiti. Videla je srebrni Vajtman, preobula se u
etvrti par eleznih izmi, i zamolila je dobre ljude ... "
Vajtmani razliitili stojali ... ali Nastja je odabrala Vajtman srebrni. To bi moglo znaiti da
samo Vajtman srebrni ima mogunost odvesti je na planetu-zemlju gde je dom Boginje
Nesree. Dakle, razliite civilizacije ili unije civilizacija, imaju razliite svemirske brodove
- Vajtmane. Da se zakljuiti da je, najverovatnije, ova trea po redu, planeta-zemlja bila
trgovaki centar za mnoge civilizacije. I to sve zbog pogodnog poloaja za sve planetezemlje u kosmosu....

105

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.14. INFORMACIJE IZ ARIJEVSKIH VEDA O POSETI


MIDGARD-ZEMLJI SVETLIH JERARHA I FAZE RAZVOJA
OVEKA

Vajtman i Vajtmar spominju se u raznim runskim rukopisima, to potvruje ideju da su


se nai preci kretali u prostoru na svemirskim brodovima. Bilo je uobiajeno. U slavjanoarijevskim Vedama govori se o poseti Midgard-Zemlji svetlih jerarha.
1. U gradu Bogova, u Irijskom Asgardu ,
na uu svetih reka Irija i Ome,
kraj Velikog Hrama Inglije ,
do Svetog kamena Alatire,
spustila se sa nebesa Vajtmana , boanska koija...
Dok se sputala na Zemlju
bee okruena velikim sjajem i plamenom...
.............................................
2. Sa svih strana prilaahu toj Nebeskoj Vajtmani
Rodovi H'Arijski i Da'Arijski,
Rodovi Rasena i Svetorusa,
voe i ratnici svih Rodova Velike Rase,
okupili su se Veduni srebrnih vlasi
i premudri Volhvi
i sluge Boga Jedinoga ...
.......................................
3. Okupljali su se i dolazili,
i oko Vajtmane posedali u redovima,
i mnogo dana su Bogove slavili....
I otvorila se Vajtmana, i iz nje je izaao
ovaploen Svetli Bog Nebeski...

106

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Kako sledi iz ovog dela, pored Asgarda Irijskog je bila uzletno-sletna pista, sa koje su
uzletali i sletali kosmiki brodovi - Vajtmani. Zanimljiva je, naglaava se, Perunova
pojava u telu od krvi i mesa. Dakle, Svetli Bogovi i Boginje mogli su da se pojave pred
narodom kao bia i da komuniciraju s njima telepatski.
U tom vremenu, nisu svi ljudi mogli dobijati telepatske informacije, a moe se
pretpostaviti da su telepatsku komunikaciju obavljali posebno obueni za to - Volhovi i
Veduni. U sluajevima u kojima je bilo potrebno doneti informaciju do ljudi koji nisu u
stanju da telepatski prime informacije, odnosno, da bi potvrdili valjanost sutinski vane
informacije, svetli kosmiki Jerarhi su se pojavljivali i sami u telu. Posebna panja na
ovu injenicu u slavjano-arijevskim Vedama koja govori o tome, je da su takvi sluajevi
retki i da se neto izuzetno vano dogodilo na Midgard-zemlji, i u irem prostoru..
Blagosloven, kao Bog (ne kaemo da je Bog), Jerarh Svetlih Sila Kosmosa Perun, malo
se razlikovao od itelja Midgard zemlje i imao je fiziki gusto telo, kao i bilo koja druga
osoba. I za premetanje svog fizikog tela u prostoru od jedne planete - zemlje do
druge, kao i svi ostali, Perun je bio prisiljen da koristi svemirski brod - Vajtman:
4. I ree Bog Venoprekrasni:
Doao sam iz Uraj-Zemlje ,
iz Nebeske Svarge, gde tee svetli Irij,
u vrtovima Virija, pored Asgarda nebeskog,
ja, Perun Gromodrac , sin Svaroga.
Sluajte ljudi i ratnici Rodova ovejih moje rei,
poujte pouku mojih rei...

Zanimljivo je, samo po sebi to Perun ne zove sebe Bog: Ja sam Perun Gromodrac,
sin Svaroga. I Svaroga on ne zove Bogom. Perun kae svojim sluaocima i odakle je
doao. Uraj zemlja-planeta, Uraj u ertogu (sazvee) Orla na Svarogom krugu.
Sazvedje Orla se nalazi u istonom kraku Mlenog puta i sadri 119 zvezda vidljivih
golim okom. Ime najsjajnije zvezde ove konstelacije je Altair (sl. 14). Ova, svetlo bele
boje, zvezda, klase A 0,77 vizualne zvezdane veliine, nalazi se na udaljenosti od 16,5
svetlosnih godina od Sunca i ima 11 puta vei sjaj u odnosu na Sunce. Koje od tih 119
zvezda ine artog Orla, u kojem se nalazi nastanjena planeta-zemlja Uraj-Zemlja i na
kojoj se udaljenosti ova zvezda nalazi od naeg Sunca, u ovom trenutku je nepoznato,
ali ovo nije ni sutinski vano (Sl. 15). Ono to je vano, Perun kae sluaocima ime

107

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

planete sa koje je doao i u kojoj konstelaciji se ta planeta nalazi, na kojoj su iveli


slavjano-arijevci. Naravno, ime planete Uraj su dali ovoj planeti njegovi stanovnici, i
jedva da je neko na Midgard-Zemlji znao taan poloaj ili je posetio, a ako je neko i bio
tamo, to je mogao samo kao putnik na Vajtmanu, neto poput Nastje iz Prie o Jasnom
Sokolu.
Tako se Perun oigledno malo ili nimalo ne razlikuje od naih predaka, ali su ga ipak oni
oboavali kao Boga. Dakle, sutina "Boanstva" nije u vanjskim znacima, ve u
"unutranjem sadraju. " Ovaj "unutranji sadraj" je odreen nivoom duhovne evolucije
razvoja oveka. Setite se da Tarh Perunovi (Dadbog) snagom svojih misli unitava
najbli Midgard-Zemlji lunu Lelu, zajedno sa svim mranih silama koje su se tamo
nalazile i na taj nain nije dozvolio tim snagama da osvoje Midgard-Zemlju i to pre oko
sto i deset hiljada godina. I kada je on uradio ovo delo, on je bio ovek, samo ovek
evolutivno visoko razvijen. Probajmo da se pozabavimo ovim sluajem detaljnije.
ovek je kombinicija dva evolucijska procesa - bioloke evolucije i duhovne evolucije.
Duhovna evolucija nema nikakve veze s religijom, i to predstavlja razvoj sutine oveka,
koja je realna i materijalna. Bioloka evolucija poinje zaeem, kada u oplodjenu jajnu
eliju ulazi sutina koja sebi pravi novo fiziko telo. Zato je bioloka evolucija podeljena
u dve faze:
1. unutarmaterini razvoj
2. vanmaterini razvoj
U fazi stadijuma fetalnog razvoja evolucije, fiziki gusto telo prolazi put od jedne elije
(oploeno jaje) do vieelijskog biolokog organizma. U toku ove faze, telo prolazi
evoluciju od jednoelijskog oblika do sloenog vieelijskog.
Vanmaterini ljudski razvoj moe se podeliti u etiri evolutivne faze:
1. stadijum ivotinje.
2. stadijum razumne ivotinje
3. stadijum svesnog oveka
4. stadijum visokorazvijenog oveka

108

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 14.

109

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ovek se raa kao potencijalno razumno bie. ta to znai!? To znai da se dete raa
sa mogunou evolutivnog razvoja do nivoa visoko razvijenog oveka. A taj razvoj se
odvija u fazama. Mozak tek roenog deteta treba da apsorbuje u drugoj fazi razvoja,
neku minimalnu (kritinu) koliinu informacija. Ako se u periodu druge faze aktivnog
razvoja neurona ljudskog mozga to ne dogodi, ovekova sutina ostaje ivotinjska. U
principu, proces formiranja nervnih puteva mozga zavrava se u dobi od sedam do
devet godina. Potrebna je minimalna koliina informacija koju dete dobija u krugu
porodice i upoznavanja sa svetom, kao i razvijanje funkcije mogunosti govora.
Nauene rei i nain razmiljanja u ovoj fazi evolutivnog razvoja je kljuno da se predje
iz fetalne faze u drugu vanmaterinu fazu ljudskog razvoja - razumnu ivotinju. Ako iz
ovog ili onog razloga, dete oveka ne razume informacije u obimu koji je neophodan, on
(dete) zauvek ostaje na nivou ivotinje. I to nije teorijska pretpostavka. Postoje sluajevi
u kojima su, iz jednog ili drugog razloga, divlje ivotinje vaspitavale decu ljudi. U
sluajevima u kojima su se ovi "Mogli" vratili u ljudsko drutvo u dobi preko devet
godina, oni nikada nisu bili u mogunosti da dobiju barem minimalne vetine svojstvene
oveku. Oni ostaju zauvek na nivou ponaanja tih ivotinja uz koje su porasli, uprkos
injenici da su bili fiziki apsolutno zdravi. I do kraja svog veka ne mogu nauiti govor i
ponaanje koje prilii oveku. Na taj nain, osoba se raa samo potencijalno razumna a
to je i period u kojem dete dobija priliku da postane razuman ili zauvek ostaje na nivou
ivotinje. Velika veina dece koja su vaspitavana u porodinom okruenju, koja su do
dobi do devet godina akumulirala kritinu koliinu informacija, iji su neuroni u
mogunosti da se ukljue u trei materijal nivo, zapoinju razvoj treeg materijalnog
(astralnog) nivoa neurona. Rastua osoba ulazi u drugu fazu razvoja inteligentne
ivotinje. Da razjasnimo situaciju, da definiemo pojmove. Ako ponaanje oveka
kontroliu instinkti, takva osoba je racionalna ivotinja. Iz jednog jednostavnog razloga,
ako se osoba ponaa na isti nain kao i svaka druga ivotinja-slua zov i mo instinkta,
onda se uopte od njih i ne razlikuje. Ako su ljudi, uglavnom, u stanju da kontroliu svoje
instinkte i ponaaju se u skladu sa razumom, saveu i svojim srcem, on se javlja
ovekom ne samo po spoljnom izgledu ve i po sutini. U prirodi, postoji nekoliko vrsta
ivih organizma koji ive u stalnoj zajednici. Najpoznatiji od njih su pele, mravi, termiti i
ose. Na primer, mravi i termiti grade zajedno svoje gradove i podiu ih s predivnom
preciznou s kojom ljudi jo uvek nisu nauili da grade svoje gradove i domove.
Prilikom izgradnje humke mravinjaka ili drugih termita, meusobno kretanje se odvija na
nivou od nekoliko stotih delova milimetra, iako termiti ili mravi ne koristite merne
instrumente u toku izgradnje, kao to to ljudi rade. Osim toga, oni imaju strogu hijerarhiju
kraljice, kaste ratnika, pijuna, uvara, graevinskih radnika, nastavnika, lovaca,
skladitara, itd.. Mravi,na primer, koriste u ishrani proste gljive koje rastu u mravinjaku

110

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 15.

111

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Osim toga, kada mravi i termiti ratuju sa svojim susedima za teritoriju i hranu, napadaju
zajedno i zaokruuju svoje prirodne neprijatelje. Svaka vrsta ima svoj jezik, itd, itd.
Pele, na primer, pomou jezika saoptavaju medjusobno tane koordinate, lokacije
cvetanja biljaka punih nektara i mnogo, mnogo toga. Mogue je dalje nastaviti
nabrajanje aktivnosti ovih zajednica koje se mogu nazvati, nikako vie, ve samo kao
razumne. Ali mi ne zovemo te ivotinje razumnim biima. To se deava iz jednog
jednostavnog razloga - pojedinano, termiti, mravi, pele ili ose ne pokazuju znakove
inteligentnog ponaanja. Oni se ponaaju razumno samo u granicama sveukupnog PSIpolja. Na primer, u kombinaciji psi polja kolonija pela deluje u radijusu od pet
kilometara, a ako iz nekog razloga pela ode izvan ovog prostora, ona odmah gubi
svoje "razumne sposobnosti". Sve to se deava u ovim zajednicama je posledica
manifestacije koja pokazuje nivo nadorganizma.
Kada PSI-polje pojedinanih organizama obuhvata PSI-polje zajednice koja je ista za
celu zajednicu tog sistema, to moe kontrolisati i osigurati ispravnost delovanja u
zajednici tih organizama. Pri tome posebno uzeta jedinka prestaje da bude samostalan
ivi organizam, ivi svojim instinktima i postaje bio-robot ije su akcije podvrgnute samo
sopstvenim interesima. Pri tome javlja se moan instinkt samoodranja. Za ove vrste
ivih organizama takvo stanje nadorganizma je evolutivna akvizicija, to im omoguava
da preive i opstanu kao vrsta. Za sve ostale vrste ivih nadorganizma ovo stanje se
javlja na kratko vreme, iz jednog ili drugog razloga. Kod ljudi, stanje nadorganizma se
takodje javlja i zove se stanje krda. Kod oveka do toga moe doi usled prirodnih
uzroka ili uzroka koje je ovek sam napravio, kao rezultat eksternih psi efekata. Ali,
vratimo se ovome kasnije, za sada idemo na analizu evolutivne faze ljudskog razvoja.

112

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.15. ZAKONITOSTI RAZVOJA OVEKA KAO


RACIONALNOG BIA
Re ovek, koja oznaava vrstu ivog bia, odnosi se na oblik drutvene ivotinje koja
ivi u zajednici. ovek postaje ovek samo u ljudskoj zajednici. A razlog za to je
jednostavan. Neuroni ljudskog mozga su imali priliku da stignu do treeg materijalnog
nivoa razvoja, koji je neophodnan za nastanak svesti, a koliina informacija potrebnih za
to se moe dobiti samo u ljudskoj zajednici. Sopstveno ivotno iskustvo jednog oveka
nije dovoljno za prelazak iz evolutivne faze ivotinje u stadijum inteligentne ivotinje.
Kritina koliina informacija potrebna za prelaz u fazu inteligentne ivotinje zahteva
kumulativno iskustvo od najmanje nekoliko ljudi, koja se prua u veini sluajeva u
prodici. Potrebna koliina informacija od kljunog znaaja za prelazak iz faze
inteligentne ivotinje u fazu razumnog oveka je zbir ukupnih iskustva barem nekoliko
prethodnih generacija. I to je vie ljudi koji su ukljueni u stvaranje banke informacija
ljudske zajednice, bre jedan ovek moe proi kroz fazu evolucije inteligentne ivotinje
i otpoeti fazu razvoja razumnog oveka. Ovaj razvoj je vaan, ne samo za unos
dobijenih informacija od zajednice, ve i za kvalitet tih informacija i njihovu
raznovrsnost. Raznovrsnost kvalitetnih informacija omoguava osobi da skladno razvija
svoj mozak, ali ne samo jedno, ve mnogo podruja modane kore, koja su u
mogunosti da razviju pun trei stadijum razvoja neurona. to je vie razliitih razvojnih
aktivnih zona modane kore, bre i lake e se ljudi razviti do razumne faze evolutivnog
razvoja. I to se dete bre kree od faze inteligentne ivotinje do evolutivne faze
razumnog oveka, to je vei osnov stvoren za fazu razvoja do razumnog oveka. Ako
dete dostigne fazu razvoja razumnog oveka do doba tinejderskih hormonalnih
eksplozija, nestaje opasnost od evolucijskog zamrzavanja na stadijumu inteligentne
ivotinje. Razvoj u pubertetu, kada je snaan razvoj monih i uticajnih hormona, otro
usporava napredak, a uz prisustvo seksualnih aktivnosti postaje gotovo nemogu.
Instinkt pola poinje da kontrolie ponaanje osobe i ne dozvoljava joj da prevazie
evolutivnu fazu razumne ivotinje.
To je odreeno iz dva glavna razloga:
1. "evoluciona vrata", koja su otvorena za prolaz kroz fazu razumne ivotinje, se
zatvaraju u dobi od 16-18 godina starosti.

113

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2. telo oveka proizvodi ogranien potencijal kod ljudi..I zato, potronja tog potencijala
na seksualne aktivnosti ne ostavlja dovoljno energije za pravilan razvoj mozga, a
posebno za celi organizam.
To je vrlo vano za razumevanje principa mranih sila (parazitskih) na bilo kojoj zemljiplaneti, ukljuujui i nau Midgard-Zemlju. Kao njihova "vizit karta" javlja se unitavanje
obrazovnog sistema, vaspitanje mladih generacija i propagiranje njihovih polnih sloboda
i svedozvoljenosti. I to je uinjeno ne zbog zabrinutosti zbog " linih sloboda" mladih,
kako to pokuavaju predstaviti, ve da se zaustavi evolucioni razvoj mladih ljudi, koji su
u fazi razumne ivotinje. A to je potrebno da bi se lake kontrolisalo i manipulisalo
masama u interesu Tamnih sila. S obzirom na injenicu da u ovoj fazi - fazi inteligentne
ivotinje - oni nastoje da mase ljudi pretvore u bio-robote i kontroliu ih, gotovo ba kao
to je to kod termita, mrava, pela, itd, dozvolite mi da vas podsetim da su Tamne
snage ule na Midgard-Zemlju preko svojih posrednika, koji su izazvali rat za dominaciju
svetom, to se deavalo 13 hiljada godina unazad, kada je uniten mali Mesec - Fata,
iji su fragmenti pali na Midgard-Zemlju, uzrokujui potonue Atlantide i drugih delova
zemlje i to je uzrokovalo poetak ledenog doba (Veliko Zahlaenje). Nakon toga,
Midgard-Zemlja je izolovana od drugih planeta-zemlji, kako bi se spreilo prodiranje
Tamnih sila kroz Medjuzvezdane kapije na druge planete-zemlje iz sastava koalicija
civilizacija Svetlih snaga. Iako je veina sledbenika mranih sila poginula prilikom
unitenja Atlantide-Antlanja, neki od preivelih su zapoeli postepeno preuzimanje
Midgard-zemlje, koristei razliite naine da ostvare svoju dominaciju. Napraviti
biorobote od ljudi je jedan od najefikasnijih naina porobljavanja naroda mranim
silama, a to se ne deava samo na naoj Midgarda-Zemlji. Prve dve evolutivne faze
ljudskog razvoja su, uglavnom, pasivnog karaktera. Dete raste, a kasnije kao tinejder,
u najveoj meri podsea na "sundjer". "Sundjer" apsorbuje informacije, prvo iz svoje
porodice, a posle ostale dostupne informacije, akumulirane iz ljudske zajednice u svom
vremenu postojanja. Od toga, koje informacije apsorbuje osoba u razvoju, kao i od
kvaliteta ove informacije i njene svestranosti, zavisi, da li se razvoj specifinog oveka
zaustavlja na nivou razumnog oveka, ili e nastaviti u fazu visokorazvijenog oveka.
Ljudski razvoj u ove dve faze, u osnovnom je aktivnost, javlja se i dogadja kroz
delovanje. Delujui, ovek proputa steeno znanje kroz sebe i pri pravilnom korienju
istinitih znanja dostie stanje razmiljanja o tim saznanjima, kada znanje iz mrtvog
tereta pretvara u potok ivota.
U isto vreme, razvijajui se, ovek dostie stanje prosvjetljenjog znanja i od tog trenutka
poinje njegov razvoj u stadijum visokorazvijenog oveka. U ovoj evolucionoj fazi ne
postoje ogranienja razvoja ljudi.

114

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Pre nego to nastavimo, ja bih da skrenem panju na razvoj jezika. ini se da re je


re, ali je vredno samo malo da skrenemo panju na to, da u genetici Ruskog i ostalih
"slovenskih" naroda rei igraju u svim bojama svog istinskog znaenja. Re razvitak je
formirana iz dve rei, RA i VITAK ili VITAK RA. Slovo Z slui za povezivanje dve
korenske rei RA i VITAK. Koren RA nosi u sebi smisao prosvetljenja, a koren VITAK prelazak na vii nivo razumijevanja, stanje prosvetljenja. S obzirom na injenicu da re
RA ima vie znaenje od rei VITAK, nai preci su ga uvek naglaavali, postavljali re
RA ispred bilo koje druge, kada se kombinuje vie rei u jednu. Drugim reima,
postojala je hijerarhija rei prema njihovom znaenju i znaaju. Kako bi bili sigurni da je
to tako, dovoljno da bi bilo obratiti panju na druge rei u jeziku koje se formiraju na
slian nain. Stanje prosvetljenja odnosi se na one ljude koji su dostigli stanje
Stvoritelja. ovek se razvija do tog nivoa, kada je za vreme svog ivota savladao fazu
ivotinje i razumne ivotinje, kao i fazu razumnog oveka, i uao u fazu visoko
razvijenog oveka. Iz toga proishodi, kada je oliena u fizikom telu, sutina bia je
prisiljena proi kroz sve faze razvoja, od stadijuma ivotinje do tog nivoa prosvetljena, u
kome je sutina bia bila do dolaska u fiziko telo. I u ovom sluaju, sutina bia u
novom telu treba da dostigne nivo prosvetljenog znanja, koje je imala pre nove
inkarnacije u fizikom telu. To znai da nisu svi uspeli da povrate RA - stanje
prosvetljenjog znanja. Sada ova re ima sasvim drugi smisao, razvitak znai za oveka
korak u suprotnom pravcu, vraanje unazad. Drugim reima, znaenje rei je suprotno. I
ne samo kod ove rei. Uzmite re razbojnitvo, a re je izvedena iz rei razbojnik.
Moderno znaenje ove rei je poznato svima, ali to nije bilo uvek tako. Bilo je trenutaka
kada su razbojnitvo i razbojnik imali pozitivno znaenje za sve "slovenske" narode.
Iako to zvui ludo modernom "slovenskom" oveku, to je ipak tako!
Re RAzBOJNIK, oznaava ljude koji su se tukli za RA ! Drugim reima, ta re je imala
znaenje - bitka na strani Svetlih sila protiv Tamnih! I prema tome, razbojnici su bili svi
oni koji su se borili na strani Sila svetlosti. A to se nije odnosilo samo na borbu orujem
u modernom smislu te rei, ve se odnosilo i na svetle Jerarhe - ljude koji su uli u nivo
stvaranja, koji su mogli operisati prostorom i vremenom! Trenutna vrednost tih rei se
dobila u toku prole noi Svaroga, kada je "slovenskim" narodima nametnuto
hrianstvo i nakon revolucije 1917. godine. Imajui u vidu sve to, treba zapoeti
drugaiji odnos prema reima ... i potpuno drugaiji svet se otvara pred vama, jezik
postaje iv i razumljiv za bilo koju genetsku "slovensku" osobu. A sada da se vratimo na
analizu rei razvoj ...
Re razvoj, u pravom smislu puno vie odgovara oveku kada govorimo o njegovom
duhovnom napredovanju napred. Re evolucija je dola iz engleskog jezika.

115

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

EVOLUTION - evolucija u prevodu znai kretanje od jednostavnijih oblika ivih


organizama ka sloenijim i na taj nain, u sutini, odraava isto bioloke procese koji
se odvijaju u prirodi (horizontalno kretanje). Re evolucija odraava bioloke procese
koji se temelje na prirodnim unutarrasnim i vanrasnim izborima. Po tome, pojavi
povezanoj sa prosvetljenjem ljudske svesti (vertikalno kretanje razumnog bia), re
evolucija nije odgovarajua .__
Ali, naalost, ta je strana re, promenila naoj rei razvitak precizno odraavanje sutine
prosvetljenog oveka. Po tome, u modernoj verziji naeg jezika, hteli to ili ne, koristimo
opte prihvaene koncepte, kao to je koncept evolutivnog razvoja u kojem se strana
re evolucija koristi i u smislu razvoja naih rei, a sama re razvitak se postavlja nakon
rei evolucija. Dakle, koncept evolutivnog razvoja je apsurdan, jer povezuje dve rei
koje u sutini znae istu stvar. Tako da, strana re, neshvatljiva naem narodu na nivou
genetskog pamenja, opredeljuje, daje znaenje, nerazumljivo za njega na nivou
genetskog pamenja, daje naoj rei pomono drugostepeno znaenje!
Evo tehnike kojom neprijatelji "slavenskih" naroda pokuavaju da iv jezik pretvore u
mrtav jezik, u skup pojmova koji ne odjekuju sa naim ovekom na nivou genetike. I sve
to ne dozvoljava naem narodu da proiri sebe u potpunosti, koristei kao jedan od
alata svoj maternji jezik. ivi jezik - je arobni tapi, koji su nam nai preci ostavili u
naslee, kako bi nas u pravo vreme na jeziku naih Velikih Predaka, probudio nakon
hiljadu godina zapanjujueg sna, kako bismo shvatili - mi smo njihovi potomci! ivi jezik
je klju koji e pomoi genetskim "slavenskim" narodima da se probudi njihova genetska
memorija! Rat protiv ruskog i srpskog naroda odvija se na gotovo svim nivoima,
ukljuujui i jezik na kojem govorimo. ivi ruski i srpski jezik koji rezonuje na nivou
genetike sa ruskim i srpskim ovekom, Tamne snage pokuavaju da potisnu, a kroz
njega i porobe ruski i srpski narod. I to je jo jedno oruje protiv naih naroda, koje tako
aktivno koriste mrane sile. Da bi se shvatilo ono to je istina, samo pogledajte sve te
razliite nove i stare nacionalnosti, poev od revolucije 1917. godine, kako ue Ruse i
Srbe kako se pravilno govori i pie na ruskom i srpskom! Meutim, s obzirom na to da
veina genetskih Rusa i Srba to ne razume i ne zna, moraju koristiti konvencionalne
metode, bez kojih je to nemogue uiniti. Prema tome i mi moramo koristiti frazu
"evolucioni razvoj" koja se odnosi na koncept prosvetljenja svesti i naglasiti da se u
ovom konceptu odnosi samo na isto bioloki razvoj, i to se znaenje u modernom
ruskom i srpskom jeziku odnosi stvarno samo na umanjenje razvoja . Setimo se
zajednikog koncepta fizikog razvoja, koji je po svojoj sutini apsurdan, jer stanje
fizikog tela oveka, uvebanost njegovih miia i njegova izdrljivost, nemaju nikakve
veze sa prosvetljenjem njegove svesti! Usput, naa re razum ima slinu prirodu.

116

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Razum - RAzUM, prosvetljeni um. Iz tog razloga, nai su preci pravili razliku izmedju
pojmova kao to su uman (inteligentan) ovek i razuman ovek, razliku izmedju uma i
razuma. Uman bi mogao biti bilo ko, ko sasvim dobro i brzo razmilja, donosi odluke i
analizira. A razumnim, su nazivali samo oveka sa prosvetljenim umom! Dakle, um i
prosvetljeni um su "dva pojma sa velikom razlikom", a odnose se na ljude koji su na
razliitim nivoima razvoja! Tako, sa malo definisanja nekih naihi i stranih rei i njihovih
stvarnih vrednosti, vratimo se na analizu faza razvoja drutvenog, socijalnog organizma,
kroz razumevanje mehanizma razvoja pojedinca, kao elementarnu sliku socijalnog
organizma ... Plafon evolucijskog razvoja odreene osobe, odreen je njegovim
genetskim potencijalom, nivoom razvijenosti njegovog bia, nivoom viestranog razvoja
mozga, njegovom snagom volje i napornog rada. Od velike vanosti u ovom sluaju je
mogunost analitikog razmiljanja. Ako se osobi u evolutivnom razvoju ne postavljaju
nikakavi problemi sa gore navedenim kvalitetima, njegovo kretanje na putu evolucije ne
bi imalo kraja, niti ogranienja mogunosti razvoja. Tako, u teoriji, ovek u svom
evolutivnom razvoju moe biti, figurativno govorei, jednak bogu, odnosno, da dostigne
nivoe koji se pripisuju bogovima, koji zapravo predstavljaju evoluciono visoko razvijena
bia, koja mogu biti, humanoidi, kao i predstavnici drugih oblika inteligentnog ivota. I
kako bi bili sigurni da je to stvarno tako, dovoljno je da se obratimo slavjano-arijevskim
Vedama:
...................................................
U tim dalekim i drevnim vremenima,
kada su se mnogi od predaka naih prvorodjenih
sa svim Bogovima Nebeskim bratimili
i nove zemlje u Svargi nastanili ...
...................................................
Prema tome, ako govorimo o razvoju konkretnog oveka, to praktino zavisi u velikoj
meri od samog oveka, u nekom stepenu od kvaliteta i kvantiteta informacija koje ovek
apsorbuje.Tokom poslednje noi Svaroga, vrlo je malo onih koji su uspeli da postignu
stanje prosvetljenjog znanja, zbog celog niza razloga. Jedan od glavnih razloga za to je
- nepovoljna superpozicija za takav razvoj prodiruih potoka primarnih materija na
Midgard-Zemlju. Superpozicija tih tokova maksimalno je doprinela nesrazmernom i
nepotpunom razvoju treeg nivoa razvoja oveka, to odgovara evolutivnoj fazi
inteligentne ivotinje. Ova neravnotea prodora primarnih materija na Midgard-Zemlju
trajala je dugo vremena, ali je dostigla vrhunac u toku poslednje noi Svaroga. To

117

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

vreme, slavjano-arijevski izvori nazivaju Tamnim Vremenima. U ovom su se,


najopasnijem razdoblju i pojavili pred narodima i Rodom Svetli Bogovi:
...................................................
Iz raznih ertoga Svarogovog kruga
na Midgard su se spustili Svetli Bogovi
i svakom narodu davali instrukcije ...
Za pravedan ivot u Tamnim vremenima
Dok se u rukav ovaj ponovo ne vrati svetlo
i Bogovi Svarge vrate potomcima ...
...................................................
Dok se u rukav ovaj ponovo ne vrati svetlo - u ovom sluaju, rukavom preci zovu nau
spiralnu galaksiju, u kojoj se nalazi i nae sunce. Naa galaksija, kao i svaki druga,
okree se oko svoje ose u prostranstvu. Kao to sledi iz prethodne fraze,
povremeno,grane nae galaksije ulaze u razliite kvalitete kombinacija primarnih
materija, koje se javljaju u prostranstvu vasione. Posle prolaska grane galaksije kroz
takvu negativnu oblast prostora vasione, grana, pri svom kretanju, ulazi u regiju prostora
sa pozitivnim kvalitetima za razvoj.
U takvom rukavu-ogranku Galaksije nalazi se milijarde zvezda, tako da, u nezavidnom
poloaju za razvoj, na alost, nije bila samo naa Midgard-Zemlja, ve i milijarde drugih
zemlji-planeta sa civilizacijama koje ih nastanjuju.

118

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.16. UZROCI POSEBNOG INTERESA TAMNIH SNAGA ZA


MIDGARD ZEMLJU. IZVOR IVOTA

Analizirajui sve ranije reeno, moemo da postavimo potpuno logino pitanje zato
Tamne Sile kosmosa pokazuju tako veliki interes za Midgard-zemlju, bez obzira na
velike rtve sa svoje strane, da bi stekle kontrolu nad naom Midgard-Zemljom? Zar im
ne bi bilo lake da unite Midgard-Zemlju i civilizaciju nae planete? Na kraju krajeva,
oni su unitili mnoge druge planete - zemlje unutar nae galaksije a i u drugim
galaksijama?! Priajui, Perun opisuje posledice katastrofe nuklearnih bombi na drugim
planetama-zemljama, nastanjenih sa visoko razvijenim civilizacijama u poslednjem
velikom Zvezdanom ratu izmeu Svetlih i Tamnih sila, koji se vodio pre oko etrdeset
hiljada godina. Da vidimo, iz nekih razloga naa Midgard -Zemlja zauzima posebno
mesto meu drugim planetama-zemljama i izazvala je i izaziva tveliki interes Tamnih
Sila. I opet, odgovor moemo nai u slavjano-arijevskim Vedama:
...................................................
Jedna staza je vezivala Ingard i Midgard,
svet Zlatnih Sunca u jednom rukavcu.
Za odlazak na taj put treba posetiti
mnotvo Zemlji u blizini Jarkih Zvezda.
Midgard-Zemlje duu su zvali ples snova
jer je okupila mudrost mnogih Zvezda,
koju uvaju oni koji ive na tom svetu.
U svetu tom dalekom, blizu ivice
je Izvor ivota na Svetoj zemlji
Hrani due onih koji ive na Midgard-Zemlji ...
Ali mnogo vremena je u Svargi proteklo
i promenilo ivot, na toj Midgard-Zemlji
gde je nekada leao, Rase prekrasne put ...

119

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Midgard-Zemlja je okupila mudrost mnogih Zvezda ... ... - ova fraza naglaava
poseban status nae Midgarda-Zemlje. U principu, ova jedna reenica kae da su nau
Midgard-Zemlju naselili imigranati sa mnogih drugih planeta-zemlji - nae galaksije, a
moda i iz nekoliko drugih ... - Ove rei dodatno oslikavaju tvrdnju da je Midgard-Zemlja
bila naseljena imigrantima sa drugih planeta-zemlji. Na kraju krajeva, to moe biti samo
preseljenje u novi stan ili kao u ovom sluaju, drugu planetu Midgard-Zemlju. Simultana
kolonizacija iste planete sa mnogim civilizacijama govori o tome, da je naseljavanje
ukazivalo na neto neobino na naoj Midgard-Zemlji. Imajui na umu to da je to to se
na Midgard-Zemlji dogaa izuzetno vano, Svetle snage su smestile na nau planetu
Izvor ivota. Na druge planete-zemlje, ak i sa naprednijim civilizacijama u to vreme,
Jerarhi Svetlih snaga nisu nisu razmetali takve Izvore ivota, i to samo zbog toga to je
Midgard-Zemlja ula u period Tamnih vremena. Ova panja Jerarha Svetlih Snaga
prema Midgard-Zemlji govori sama za sebe. Izvor ivota je premeten na MidgardZemlju, ne neku drugu planetu-zemlju, da bi se spreilo porobljavanje Midgarda-Zemlje
od strane Tamnih Sila.
To je razlog zato su Svetle Snage smestile na nau planetu dodatni Izvor ivota
-kristalni generator :
...................................................
Rodovima je pomogao da stvore Boju mo,
na dobra dela u njihovim ivotima ih navodio ...
podsticao je Rasu bogati izvor
koja je ostala na drevnom putu ...
Predvideli su Tamu na Midgard-Zemlji bogovi,
i Rasi potomaka odluili da pomognu ...
To je bilo u starim vremenima,
kada su tri meseca sijala preko Midgard-Zemlje.
U utrobu zemlje je stavljen izvor, ali
Pristup njemu je skriven.
Duboko u zemlji, on je skupljao snagu
sa raznih mesta na povrini tla.
Ali Veni Izvor boanske moi
Ne struji na svakom kraju Svete Rase jo.

120

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Samo na mestima gde su, prema legendi,


Bogovi u Midgard silni ivot stavili ...
Tako je, u mranim vremenima, u Noi Svaroga uglavnom dejstvovao Izvor ivota,
prilagodjen Svetlim jerarhima u utrobi Midgard-zemlje. Za odredjeno vreme Izvor ivota
je smeten u utrobu planete. To se dogodilo kada je Midgard-Zemlja imala tri lune. Luna
Lela je unitena, prema legendi od Tarha Dadboga, zajedno sa svim mranim silama
koje su se na njoj nalazile pre 111 822 (2015) godine (109 815 pne). Stoga se,
smetanje Izvora ivota u utrobu planete dogodilo pre ovog perioda, odnosno, pre
najmanje 112.000 godina, pred ulazak Midgard-Zemlje u podruje mranih sila. Po
tome, kreiranje ovog generatora tokova prirodnih planetarnih sila i izmenjivanje odnosa
medju silama, stvara nemogunost uticaja Tamnih Sila na ljude. Ali u ovom sluaju,
planetarni prirodni potoci primarnih materija, sami po sebi, se rasporedjuju na planetu
neravnomerno, tako da je u vremenu Noi Svaroga ravnotea evolucijskih tokova bila
drugaija u razliitim podrujima na povrini Midgard-Zemlje. I prema tome, stepen
emisije tih evolutivnih neuravnoteenih potoka Izvora ivota bio je suvie neujednaen.
Bilo je regija, gdje je emisija bila dosta mala i u tim predelima su Tamne Snage poele
da prevladavaju Svetle Snage, pretvarajui ljude u biorobote. Bilo je krajeva, gde Izvor
ivota ne samo da je neutralisao razlike u evoluciji, ve je stvorio povoljnije evolucijske
uslove. Tako je stizao i na povrinu Midgard-Zemlje uticavi na svu ivu prirodu:
...................................................
Kako Izvor ivota, sve moi daruje
ljudima, Bogovima i razliitim biljkama.
to otkriva je sutina svakog,
kakvim poklonima daruje ivot ...
U bogovima otkriva skrivene moi,
osnauje ljude u skladu sa svojim mislima.
Tajna raanja biljaka u okruenju Izvora
do tada je nepoznata svim ljudima bila ...
Svaka biljka u blizini Izvora
svojstva je i rast promenila.
Gljive su se podigle za arin nad zemljom,
na kamenoj ploi one su rasle.

121

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Pero trava porasla za dva centimetra,


bobice i koma kao odraslo drvee ...
Ispostavilo se da na mestima gde su Izvori ivota na povrini planete, sve biljke menjaju
svoje osobine, i znaajno narastu, vie od svoje uobiajene veliine. Zato, bili moni ili
ne, mesto Izvora ivota moe se odrediti po neobinim veliinama konvencionalnih
biljaka. Sline zone sa takvim anomalijama, u kojima biljke rastu znatno vilje nego to
je uobiajeno, postoje i u sadanjim vremenima. Na podruju Bajkalskog jezera
(H'Arijskoe more) je bila jedna od takvih zona saglasno sa slavjansko-arijevskim
Vedama. Daleki istok u celini, - Jedinstveni prirodni fenomen - u Usurijskoj tajgi, u
Primorju, na Sahalinu je mnogo takvih mesta, gde i danas moete pronai biljke
neobinog rasta. U nekim mestima obina livadska trava dostie takvu veliinu, kao
veliki kiobran, da se moe iskoristiti kao utoite od kie. Rast biljaka je zavisan od
brzine sinteze organskih materija, koje kontroliu intenzitet tokova primarnih materija i
njihovih odnosa jednih naspram drugih. Zato, abnormalni rast biljaka direktno ukazuje
na mesto Izvora ivota. Osim toga, i sami slavjansko-arijevski izvori direktno ukazuju na
mesto Izvora ivota, barem jednog - Daleki Istok:
...................................................
Vorogi su tajno napali
Poruili svetilita Harijskog mora.
Njihov je cilj je da nadju Izvor ivota,
to bi Rasu zauvek liilo moi ...
Sedam krugova urno se na put ustremilo
neumorno jaui konje zlatogrivne.
Nakon est dana, kod H Arijskog mora,
ugledali su poar u drevnom svetilitu.
Na mesto poloili su sva tela ubijenih,
i vatru svetu upalili obredsku.
Triznu su svrili braniocima Svetla
u potragu za neprijateljem u dve grupe pourili.
Jednu je vodio Jaroslav Mnogomudri,
i dvadeset i sedam viteza sa njim je bilo.

122

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

On ih je traio u istonom zemljama,


gde umoran od spavanja izlazi Jarilo.
Tamo su Rasii vragove traili,
to je vodilo ka drevnom Izvoru ivota.
Ali neprijatelj nije prozreo, te zavetne staze
po kojima Volhovi na Izvor su ili.
U krugovima su ih vodili po umi
pokuavajui ih namamiti u vodu u movari.
U Blizini vrha Belokamenog
iao je Darislav na elu druge grupe.
Njihov cilj je da blokiraju sve puteve bega
za one koji naruavaju mir Svete Rase.
Do tree veeri, nakon nezaboravne Trizne
logor neprijatelja Jaroslav je pronaao.
No je sakrila vitezove tamnim pokrovom
pomaui im da stignu do logora.
Jasni Sokol vodjen Boijim Duhom
udario je redom po svim djavolima udnim.
Mnogo neprijatelja sa ratita je pobeglo,
nadajui se da e pobei od Zakona odmazde.
Ali u mraku uma blizu vrha Belokamenog
neprijatelja eka Darislavljeva druina ...

Na severu H'Arijskogo mora (Bajkalskog jezera) pre 7524 godina (2015) u Zvezdanom
Hramu je svet bio stvoren (potpisan mir), izmeu Velikog Zmaja (drevne Kine) i Velike
Rase. Za Arije, ova mesta su bila sveta i mnogo ranije.Poslati vitezovi su kroz est dana
stigli do opustoenog i spaljenog drevnog svetilita. Sedam krugova-112 viteza borilo se
zajedno. Neko moe biti iznenaen ovako malim brojem poslatih vitezova. Ali ne
donosimo zakljuke o beznaajnosti neprijateljske snage. Kasta viteza je vladala

123

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

moima. Vitez nije samo profesionalni vojnik, ve i onaj koji je ovladao paranormalnim
moima, drugim reima, mogao je izvui snagu i usmeriti je kroz sebe. On je pri tom
postao gotovo neranjiv i neumoran. Drevnu Tajnu preci su nazivali znanje upravljanja
silom, i u borbi, posebno su je zvali iva. iva nije bio samo jedan sistem borbene
tehnike i upotrebe sile, ve i filozofski i moralni sistem ideja o svemiru. Uenje
korienja ive nije bilo dostupno svakom profesionalnom vojniku, ve samo onima koji
imaju visok moral i koji potuju kodeks asti, i to ne reima nego delima. Vladanje silom
je mono oruje, i davano je u ruke samo najdostojnim od dostojnih. Vitezi su vladali
ivom do savrenstva, i nekoliko viteza je moglo odoleti celoj vojsci koja ima vie hiljada
vojnika. Dakle, 112 viteza - to nije malo, ve i puno. A naroito u predatorskim napadima
na podrujima gde nije mogla ii prevelika vojska. Velika vojska, htela to ili ne, e imati
veliki broj, i o iznenadnom napadu na svetilite nije moglo biti rei. Dvadeset sedam
vitezova otilo je sa Jaroslavom stopama neprijatelja "u ...Istonu Zemlju, koja na moru lei, na Jarilovom izlasku. "
I nakon tri dana ja stigao neprijatelja. Po svemu sudei, vitezovi su stigli neprijatelja u
dolini izmeu Bajkalskog jezera i Jabukovog grebena. Ostatak vitezova, na elu sa
Darislavom su krenuli njima poznatom stazom i proli du grebena i odsekli put za beg
neprijatelju. Rasiima su bili poznati svi prolazi preko grebena, a oni su znali gde e se
neprijatelji izvlaiti nakon udaranja heroja Jaroslava. Preiveli neprijatelji su bili
presretnuti i uniteni. Zanimljivo je da su nakon paljenja svetilita, napadai otili da
trae Izvor ivota, nisu mogli da ga nadju, a uskoro ih je stigao Vitez Jaroslav. Tako se,
u treoj poruci ukazuje na priblinu lokaciju ovog izvora na povrini (verovatno vrlo
monog) - u dolini, koja se nalazi jugoistono od Bajkalskog jezera i severnih padinama
Jabukovog grebena (Sl. 16). Moda je ovih mesta bilo mnogo, ali sila Izvora ivota se
manifestuje na razliite naine. Moda je u vreme ovog opisa bio jedan Izvor ivota na
povrini Midgard-Zemlje. To i nije toliko bitno, ali ono to jeste vano je da je u
slavjansko-arijevskim Vedama ouvana jedinstvena informacija koje baca svetlo na
mnoge misterije Midgard-Zemlje ...

124

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.17. SLAVJANO-ARIJEVSKE VEDE O UZROCIMA


DRUGE

PLANETARNE KATASTROFE NA MIDGARD-

ZEMLJI
Ponovo se vraamo u slavjano-arijevske Vede, preciznije, u Knjigu etvrtu "Izvor ivota"
vest prva:

Jedna staza je vezivala Ingard i Midgard,


svet Zlatnih Sunca u jednom rukavcu.
Za odlazak na taj put treba posetiti
mnotvo Zemlji u blizini Jarkih Zvezda.
Midgard-Zemlje duu su zvali ples snova
jer je okupila mudrost mnogih Zvezda,
koju uvaju oni koji ive na tom svetu.
U svetu tom dalekom, blizu ivice
je Izvor ivota na Svetoj zemlji
Hrani due onih koji ive na Midgard-Zemlji ...
Ali mnogo vremena je u Svargi proteklo
i promenilo ivot, na toj Midgard-Zemlji
gde je nekada leao, Rase prekrasne put ...
Ingard Zemlja se smatra drevnim domom mnogih slavjano-arijevskih Rodova. Ova
planeta Zemlja nalazi se u planetarnom sistemu Dadbog-Sunca i ima period kretanja
oko te zvezde od 576 dana. Dadbog Sunce - Zlatno Sunce se nalazi u ertogu Rase
na Svarogovom krugu, to odgovara, u skladu sa savremenim predstavljanjem
astronomije, Zvezdi Beta iz sazvedja Lava (Sl. 17).

125

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA16.

126

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"Midgard-Zemlja je okupila mudrost mnogih Zvezda, koju uvaju oni koji ive na
tom svetu." to ukazuje na to da je Midgard-Zemlja bila kolonizovana doseljenicima sa mnogih
zemlji-planeta, koji su se preselili iz jednoga u taj zvezdani sistem. Svetom su nai preci
zvali Galaksije i Zvezdane Sisteme.Pod Zvezdanim sistemima oni su podrazumevali
ujedinjene civilizacije, u koju su mogle ui civilizacije iz jedne galaksije, ali i iz vie
drugih galaksija.Svetovima su zvali i neke nastanjene planete, kao to Svetom nazivaju i
Midgard-Zemlju. Jednu planetu nazivaju isto kao i galaksiju. Moda je to pogrean
prevod i, kao to se to dogodilo sa poznatim delom Lava Tolstoja " ". U
pred-revolucionarno vreme ime je bilo " I " to u prevodu znai "Rat i drutvo",
to je potpuno drugi smisao. I to je postalo mogue, nakon to je iz ruskog alfabeta
izbaeno nekoliko "nepotrebnih" slova, ukljuujui i slovo I, koje je koriteno u
prenosu kratkog zvuka u vreme dok je slovo "" - bilo u skladu sa dugim "". Kao
rezultat toga, dve razliite rei MIR i MR, oznaavaju dogovor o prekidu vojnih dejstva
ili o uzajamnom nenapadanju drutva ili zajednica, poele su da se piu isto, ime se
naruava smisao. Osim toga, mogue je, da su Midgard-Zemlju zvali Svetom iz prostog
razloga, to se na nju preselilo mnogo ljudi sa mnogih planeta koje pripadaju istoj velikoj
objedinjenoj civilizaciji Ili zato to se na naoj Midgard-Zemlji dogodilo kvalitativno
spajanje najboljeg to je bilo na svim planetama, sa kojih su stigli imigranti. I zato to je
u utrobu Midgard-Zemlje postavljen Izvor ivota Svetlih snaga, moe biti razlog zato je
naa planeta postala toliko eljena od strane Tamnih Sila, to za posledicu ima vie
hiljada godina neprekidnog rata izmeu Svetlih i Tamnih Snaga. Rat - koji je doveo do
gubitka dve zemjine lune - Lele i Fate, iji su fragmenati izazvali dve planetarne
katastrofe, od kojih je svaka bacila ljudsku civilizaciju daleko nazad. Posebno
dramatine posledice donela je druga planetarna katastrofa, izazvana neuspenim
pokuajem Sivih Svetenika Atlantide (Antlanj) da upravljaju elementarnim monim
silama Midgard-Zemlje kako bi postigli svetsku dominaciju (pod sivim svetenicima
treba shvatiti one svetenike koji su pali pod uticaj Tamnih Sila, ali koji jo uvek nisu u
potpunosti pali pod njihov uticaj, oni koji su u neutralnom poloaju u ratu izmeu Svetlih
i Tamnih Sila). Uglavnom, to su bili svetenici koji nisu dosegnuli najvie nivoe u
hijerarhiji i koji su, zbog nedostatka talenta ili nespremnosti da ekaju da dou do
prosvetljenja i znanja, postali lutke u rukama emisara Tamnih Snaga. Ova kategorija
mladih svetenika, koja je imala vee ambicije za rast od mogunosti, je otila sa
drevnim plemenom Anta i nastanila veliko ostrvo u Atlantskom okeanu i stvorila Imperiju
Antlanj (zemlja Anta):

127

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

4. (69). Ali velika su bogatstva


zaludela glave vodja i svetenika.
Velika lenjost i elja za tudjim
zahvatila je njihov razum.
I poeli su lagati bogove i ljude,
i poeli su iveti vlastitim zakonima,
prekrili su Zavet mudrih predaka
i Zakon Boga, tvorca jedinog.
I oni su koristili
Silu elemenata Midgard-Zemlje
Radi ostvarivanja svojih ciljeva
I razgnevili su oni delima svojim
NIja - Velikog Boga mora ...
4. (70). I unitio je Nij u stihiji zemlju tu,
i sakrila se ona u dubinama velikih voda.
Tako je nestala u drevnim vremenima
u dubinama severnih voda - Sveta Da'Arija ...
Bogovi Rase su spasili pravedne ljude
i Sila Nebeska ih je prenela na istok

128

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 17.

129

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.18. VELIKO ZAHLADJENJE I POSLEDICE PO MIDGARD


- ZEMLJU
Iz ovih odlomaka je jasno, da je, kako bi zaustavio unitenje cele Midgard-Zemlje, Nij,
plemenski pokrovitelj slavjanskog Roda Anta, zbog loeg koritenja Sila Prirode, to bi
dovelo do unitenja cele planete, bio prisiljen da ih zaustavi i unitava ih zajedno sa
Antlanjom. Pri tome je bila unitena luna Fata, koja se koristila za opasne eksperimente
najvie kaste Antlanja (Atlantida). Iako je ova intervencija spasila od potpunog unitenja
planetu i civilizaciju, ipak, nesrea se nije mogla izbei. Cena za pogrenu upotrebu Sila
Prirode nije bila samo unitenje i pad lune Fate na Midgard-Zemlju, to je odnelo na
dno morskih dubina Antlanj i druga ostrva. Neznanje je dovelo do izmene ugla ose
Midgard-Zemlje u svojoj orbiti, pomeranja kontinentalnih ploa, to je izazvalo jake
zemljotrese, vulkanske erupcije, ogromne cunamije i dramatine klimatske promene u
pravcu zhlaenja. Kao rezultat ove "deje igre" sa elementima prirode pre 13 024
godine je poelo poslednje ledenog doba (2015.). U slavjano-arijevskoj hronologiji ovaj
dogaaj predstavlja novu referentnu taku, a te godine je poelo odbrojavanje od leta
Velikog Zahladjenja, ono to se spominje u Knjizi Velesovoj. Menjanje nagiba ose
dovelo je, ne samo do hlaenja, ve i izmene poloaja polova. Pre opisanih dogaaja
Severni pol je bio na teritoriji Zapadne Evrope (Sl. 18). Ugao nagiba ose promenio se za
oko 23 stepena, a kao rezultat toga, Severni Pol je promenio mesto u odnosu na to gde
se nalazio (Sl. 19). Dramatino se promenila situacija, ne samo poloaj polova planete,
ve i lokacije klimatskih zona. Prema tome, ako je Da'Arija potopljena pod vodom ranije,
Severni pol bi je potpuno pokrio, ba kao to se to dogodilo sa Antarktikom, koji je do
ove katastrofe bio prekriven tropskim umama i, iznenada, se naao u zoni ledenog
Junog pola. Pomeranje tektonskih ploa dugo vremena je izazivalo vulkanske
aktivnosti. Vulkani su bacali pepeo u vazduh, sitne estice praine su ulazile u gornje
slojeve atmosfere, stvarajui dodatni sloj. Ovaj sloj odbijao je suneve zrake i kao
rezultat toga, smanjena je prosena temperatura na planeti. Sputanje planetarne
temperature dovelo je do poetka ledenog doba. Sve se dogodilo tako brzo da polarne
ledene kape starih polova jo uvek nisu imale vremena da se otope, a kao novi polovi
formirani su novi polarni gleeri, mnogo vei od "starih". Kao rezultat toga, ovi novi
polovi Midgard Zemlje bili su velika ledena kapa. (Sl. 20). Otro zahlaenje i klimatske
promene, stavili su preivele pred novu katastrofu, nita manje ozbiljan problem problem opstanka. Osim toga, pre smrti svog voe, Antlanj upotrebljava protiv svog
starog zaviaja nuklearno oruje:

130

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

2. (82). Izgovorio je Bog Mnogomudri, ove rei:


Znajte ljudi, da teka vremena ...
donosi tok Reke Vremena
na Svetu Zemlju Velike Rase ...
I ostae u ovoj zemlji,
Samo reci-uvari drevnog znanja
i Mudrosti Svete ...
Ljudi e koristiti
Silu Prirode Midgard-Zemlje
i unitie malu Lunu
I Svet svoj prekrasni ...
I povratie se onda Svarogov Krug
i uasnue ljudske due ...
3. (83). Velika No e prekriti u Midgard-Zemlju...
I Oganj Nebeski unitie mnoge krajeve zemlje ...
Gde su procvali prekrasni vrtovi,
prostirae se velika pustinja ...
Umesto toga ivotorodno zemljite e se prepustiti moru
a tamo gde su talasi zapljuskivali morski,
pojavie se visoke planine prekrivene venim snegom ...
4. (84). Ljudi e se sakrivati od kie otrovne
koja nosi smrt, u peinama,
i poee da jedu meso ivotinja,
i plodove stabla ispunjene otrovima
i mnogi ljudi e umreti, jedui tu hranu ...
Otrovni potoci vode e doneti mnoge
smrti deci Velike Rase i potomcima Roda nebeskog
i patnju ljudima e doneti e ...

131

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Tako su, nakon to su preiveli katastrofu, ljudi baeni na nivo razvoja u neposrednoj
blizini primitivnog. Veina gradova i zgrada su uniteni, kao rezultat ove katastrofe. I,
ako je nakon prve katastrofe veina tehnologije bila sauvana, i civilizacija Svete Rase
se prilino brzo povratila, i iako je mnogo toga izgubljeno u potapanju Da'Arije, to se
ovaj put nije dogodilo. Podsetimo da je nakon prve katastrofe Sveta Rasa civilizaciju
preselila na teritoriju Zapadnog Sibira, gdje je bila obnovljena. Potvrda o tome je u
reljefnoj kamenoj karti zapadnog Sibira, sa prikazom hiljade kilometara gigantskih
kanala, brana i sletnih stanica. Dozvolite mi da vas podsetim da je ova trodimenzionalna
karta napravljena od strane nepoznate tehnologije i uz pomo podataka koji se mogu
dobiti samo iz svemira, to samo po sebi govori o visokom (u odnosu na postojeu
sadanju) nivou razvijenosti civilizacije. Sav sever Evroazije je bio prekriven gleerima.
Gleeri, su se kretali prema jugu tokom Velikog Zahladjenja (Ice Age), briui sa lica
zemlje grandiozne konstrukcije naih predaka.Nastupanje gleera zaustavilo je nae
pretke da se kreu na jug i jugoistok, nosei sa sobom samo neophodne stvari. Na jugu
su bile najvie planine Midgard-Zemlje. I talasi migranata su bili primorani da se kreu
na jugo-istok i jugo-zapad. Prema tome, migranti ostaju na jugu zapadnog Sibira, tamo
gde dopiru gleeri (Sl. 21). U isto vreme, Asgard Irijski (sada Omsk) izbegao je da bude
zbrisan sa lica zemlje nastupajuim gleerima i postao je centar slavjano - srijevskog
carstva. Vei deo Evrope u toku Velikog Zahladjenja je bio prekriven ledom. Evropski
lednik kretao se sa zapada prema istoku, kao i prema jugu Evrope a planinski masivi
Alpa i Karpata nisu dozvolili gleeru da se kree dalje na jug. To bi trebalo da znai, da
je Evropski gleer ostao kao "nasledstvo" starog Severnog pola, zbog injenice da se
promena u nagibu Zemljine ose dramatino brzo dogodila, i "stari" gleer se nije stigao
istopiti, ve je i poeo brzo rasti tokom Velikog Zahlaenja. I pri tom rastu prema istoku
je gotovo potpuno prekrio ravnicu kasnije poznatu kao Ruska (Istono Evropska) ravnica
(Sl. 22). Sa svojim kretanjem, lednik je unitio gornji sloj plodnog tla (crnu zemlju), koji je
bio bogat organskim ivotom stvaranim tokom mnogo hiljada godina. Ravnomerno,
stvaranje vie hiljada niskih planina u centralnoj Rusiji se usporilo a zatim se zaustavio
dalji napredak Evropskog gleera. Imajte na umu i to da gleeri nisu samo stali, ve su
se i povukli. Za gotovo dve hiljade godina ledenog doba, bilo je nekoliko zagrejavanja i
hlaenja, ali ne dramatinih, kao to se to dogodilo pre 13 024 godine (2015). Ova
zagrejavanja i hlaenja su bila povezana sa periodinim vulkanskim aktivnostima.
Nakon svake serije snanih vulkanskih erupcija na planeti je nastajalo zahlaenje kao
rezultat emisije vulkanske praine i pepela u atmosferu. U tom periodu, gleer je rastao i
poinjao da se kree prema napred. Kada se atmosfera oistila od taloenja vulkanske
praine i pepela, onda je dolazilo do poveanja grejanja zemljine povrine sunanim
zracima.

132

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 18.

133

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 19.

134

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 20.

135

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Nastupalo je privremeno zagrejavanje i gleeri su poeli da se povlae. Bilo je nekoliko


takvih rasta i povlaenja gleera, to je rezultiralo kao nekoliko "samoodrivih" gleera
na visokim planinama u centralnoj Rusiji koji su pretvorili u prolost srednje rusku
visoravan. Nisu izbegle tu istu sudbinu ni Ripejske planine (Ural) - posebno severna
mamuza planinskog masiva. Da bi smo dobili detaljno razumevanje granica i dimenzija
gleera u Evroaziji u vreme zadnjeg ledenog doba, dovoljno je da se ispita karta tla
Evroazije. Po lokaciji zemljita na karti, moe biti prilino precizno ustanovljeno, gde je
bila granica gleera na jugu, pa ak i videti sliku postepenog povlaenja gleera na
Severni pol. Osim toga, granica gleera je odredjena precizno i jasno, samo pogledajte
poziciju granica crne zemlje. Crna zemlja predstavlja tlo vrlo bogato organskim ivotom.
U poetku, sve dok se na povrini zemljita nisu pojavile prve biljke, tlo je bilo potpuno
sterilno. Najblie je bilo stanju vulkanskog zemljita, sa minimalnim sadrajem organskih
materija. Na mestima postojeih ili nedavno izumrlih vulkana, moete videti veliku sliku
Midgard-Zemlje, kako je ona izgledala pre oko tri milijarde godina, gotovo sterilna.
Kopnene biljke su ostavljale svoje lie, voe, ugibale su, zapoinjale da se raspadaju,
razlau u organsku materiju - organske molekule. Sterilno zemljite ne sadri organske
primese. Organske primese se pojavljuju u vreme kada biljni i ivotinjski ostaci ponu da
ine osnovu humusa i po mikropukotinama ulaze u tlo. Vremenom, sadraj organske
materije u tlu se poveava, a pojavljuju se mikroorganizmi. Ovi mikroorganizmi poinju
da vare tu organsku materiju, iniciraju svojim vitalnim proizvodima aktivnost zemljita i
tako formiraju povrinski sloj plodne zemlje - humus. Debljina humusa i organski sadraj
u tlu odredjuju plodnost tla. Ova dva parametra odredjuju trajanje aktivnog povrinskog
biolokog ivota. Na primer, crna zemlja se javlja na dubini i od 6 metara, to ukazuje na
vremenski period formiranja i da, barem, posljednjih sto hiljada godina nita nije
poremeeno u formiranju plodnog sloja, a samim tim ni gleer nije bio prisutan. Gleer,
u pokretu, poput buldoera, smanjuje gornji sloj plodne zemlje i u isto vreme se
delimino topi. Nakon nestajanja gleera ostaju goleti sa puno jezera i dugo vremena
tlo ostaje zaledjeno nekoliko metara u dubinu.Uz povlaenje gleera na sever, ono to
se deava kao rezultat klimatskog zatopljenja, zemlja se polako zagreva i oporavljaju se
kretanja podzemnih voda bez kojih je nemogu brz razvoj flore. Takav koncept
zemljita, nedavno osloboenog od leda moe se videti na primeru Arktika i tundri.
Zbog blizine severnog pola, sleduje kao posledica, kratko leto, koje ne dozvoljava zemlji
da se zagreje, tako da se to moe koristiti kao primer da dobijemo ideju o tome kako je
izgledala zemlja oko hiljadu godina nakon povlaenja gleera. Vegetacija je jadna,
uglavnom liajevi i biljke sa vlaknastim korenastim sistemima. Vlaknasto korenje raste u
irinu, a ne dubinu, jer na dubini od dvadeset do trideset centimetara zemlja je
neugrejana, a tu poinje veno smrzutno zemljite. U visokim severnim geografskim

136

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

irinama, veni mraz je ostao i dan danas iz jednog jednostavnog razloga - zemlja se u
prolee i leto kratko vreme zagrejava i ne uspeva toplota da stigne do veih dubina, a
kako hladno vreme nastupa, ponovo dolazi do mrnjenja. Na krajnjem severu, hladna
sezona (zima) je produena do osam meseci, uz duge polarne noi, kada temperatura
ponekad padne na -60 stepani Celzija. I, kao posledica toga, otopljeno tlo ponovo
zamrzava, a to se dogaa svake godine. Razlika moe biti samo u dubini otapanja. U
vruim letnim periodima, u zemlji se topi led, ne vie od nekoliko centimetara u dubinu, i
to je sve. Prema tome, to je jedinstvena prilika, i to ne samo teoretski, ve praktina, da
se dobije ideja o tome kako je izgledala zemlja nakon povlaenja gleera pre oko deset
hiljada godina, kada je zavrilo poslednje ledeno doba, kada su se gleeri polako poeli
povlaiti na sever.
Trebalo bi imati na umu da su se gleeri povlaili vrlo sporo. U toplijim godinama, gleeri
su se mogli povui i nekoliko desetina centimetara godinje, a u hladnijim samo nekoliko
centimetara. U vrlo hladnim godinama gleeri napreduju, vraaju izgubljeni poloaj.
Ipak, gleeri su se polako ali sigurno povukli pod zracima sunca. Na mestu otapanja
gleera polako se formira Tundra, ali za to je bilo potrebno mnogo stotina godina pre
nego to se zemlja zagreje do pune dubine. A kada se to dogodilo, na mestu lednika
bile su movare, koje su postepeno poele razvijati movarne biljke i ivotinje. U ove
movare pritiu potoci i reke, nosei viak vode u mora i okeane. Movare su presuile,
ali su brojna manja jezera obrasla i pretvorila se u movare. I na toj zemlji je dolo do
rasta crnogorinih uma, a iza njih i do dolaska ivotinja, a za njima i do dolaska
oveka. Nije prolo nekoliko hiljada godina, a na mestu stena, ostalih iza gleera,
poelo je prvo pojavljivanje crnogorinih uma, a uz dodatno zagrejavanje i do meanja
uma i do formiranja tresetnog zemljita. Sa poveanjem prosene godinje
temperature od jednog ili dva stepena, listopadne ume su se uspeno meale i
formirale smee umsko zemljite. Jo jedno klimatsko zagrevanje dovelo je do irenja
podruja rasta listopadnih uma, i formiranja sivog umskog zemljita. Dalje zatopljenje i
smanjenje vlage rezultiralo je pojavom stepskih uma i formiranja crnog stepskog
zemljita. Postepeno se u stepskim umama u ovom trenutku pojavilo puno crnog tla u
kojem je humusni sloj dostigao optimalnu debljinu. Drugim reima, priroda je za ni
manje ni vie od jedanaest hiljada godina ponovo stvorila plodno zemljite na podruju
gde su bili gleeri. Neko bi pitao, kakav je ovo stav prema istoriji?! Kakve veze imaju
odnosi tla i gleera sa ovim? Tako izgleda samo na prvi pogled, ali ne i u stvarnosti. U
stvarnosti je zapravo upravo suprotno. Status zemljita govori direktno - kada odreena
teritorija poinje da se razvija floru i faunu, kada su se stekli uslovi za to, kada je nakon
ivotinja tu doao i ovek.

137

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

138

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

SLIKA 21.

SLIKA 22.

139

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.19. POETAK MEANJA BELE RASE SA CRNOM,


UTOM I CRVENOM
Slavjano-arijevske Vede govore odakle su dole te rase. Kao to sledi iz prethodnih
analiza, masovno osvajanje evropskih prostranstva bele rase nije bilo mogue do pre
pet ili est hiljada godina, a pre tog vremena Evropa je do Alpa bila prilino prazna
ljudskim prisustvom. A sa june strane Alpa, Evropom su zavladala plemena crne rase. I
u ovom trenutku postavlja se pitanje: gde i kada se na Midgard-Zemlji pojavila crna
rasa, kao i uta i crvena, kada je planeta prvobitno kolonizovana samo belom rasom,
kako sleduje iz slavjano-arijevskih Veda?! Dakle, idemo do njih i da vidimo to su rekle
na tu temu:
Za etiri Roda Sveta nastao je Midgard
a razdelio se svet na mnoge narode,
gde svaki je ouvao samo seanje na bogove.
Stepen kretanja naeg sveta
po Svargi je bio prvobitno besprekoran,
ali nain na koji to esto ide ...

Za etiri Roda Sveta nastao je Midgard - Svetovima su nai preci nazivali Galaksije ili
jo velike ujedinjene civilizacije, koje mogu doi iz razliitih galaksija. Stoga je Midgard
Zemlja dom za etiri sveta - Kolonista iz etiri razliite galaksije ili udruenja civilizacija:
1. Svet Velike Rasa (bela rase).
2. Svet Velikog Zmaja (uta rase).
3. Svet Vatrene Zmije (crvena rasa).
4. Sazvee mrane pustoi (crna rasa).

U slavjano-arijevskim Vedama kae se da je posebno puno stiglo predstavnika na


Midgard-Zemlju iz ertoga (savee) Mrane Pustoi. U to vreme, kako kau, druge
rase su dolazile sa raznih svetova, a ne iz pojedinanih ertoga (sazvea).

140

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Stoga,vidno je odvajanje i razlika izmeu ertoga i sveta. Najzanimljivije moe biti


prilino velika preciznost o tome kada su stigle na nau planetu uta, crvena i crna rasa.
Novi doseljenici su smeteni na Midgard-Zemlju u klimatske zone koje su bile to blie
uslovima koji su bili na planetama odakle su oni doli. Stoga, crna rasa je stavljena na
afriki kontinent, indijski potkontinent i jugoistonu Aziju. Preseljenje ute rase se
odvijalo na podruju savremene Kine, juno od "Velikog kineskog zida." A crvena rasa
imigranata na ostrva zapadnog ( Atlantskog ) okena, i delom na severnoameriki
kontinent. Pri tome, podruja gde su u poetku naseljene uta i crvena rasa, u to vreme,
kao terirorija, imala su loije uslove u odnosu na podruja gde je naseljena crna rasa,
gde su bili sjajni uslovi. I za ovo, opet nalazimo objanjenje u slavjano-arijevskim
Vedama. Ljudi s koom boje mraka (crna rasa), doli su iz mnogih ertoga (sazvea)
Mranih Pustoi. Vidi se,da su oni bili preseljenici ili migranti iz vie civilizacija iz vie
ertoga.Tako se i u slavjano-arijevskim Vedama kae da se svet podelio na mnoge
narode. Mnogo naroda, podrazumeva pojavu razliitih kultura, jezika i tradicija, to je i
razumljivo, s obzirom da doseljenici dolaze sa razliitih planeta, razliitih sazvedja i,
naravno, imaju razliite jezike, kulturu i tradiciju. Kao to je ve spomenuto, antropolozi i
paleontolozi su otkrili svuda ostatke modernog oveka starosti 35-40.000 godina. Ovi
ostaci su praktino istovremeni na svim kontinentima, a pripadali su predstavnicima sve
etiri rase, ne jednoj. Simultana kolonizacija ute, crvene i crne rase na podrujima koja
su im dodeljena na Midgard-Zemlji je teka, s obzirom da su oni dolazili iz razliitih
ertoga, moda - i razliitih galaksija (svetova). Iz toga se vidi da je Midgard-Zemlja bila
kolonizovana. Istovremenost preseljenja ove tri rase na Midgard-Zemlju podrazumeva
postojanje ozbiljnih razloga za te ljude da odu sa svojih planeta. Pored toga, takvo
pereseljenje nije mogue bez saglasnosti prvih doseljenika i Saveza civilizacija, koji su
stajali iza toga. Princip razmetanja na Midgard-Zemlju po optimalnim uslovima, najvie
priblinim uslovima njihovoj domaoj planeti, ukazuje na prisutnost neke vanjske snage
zaduene za to preseljenje. Ta spoljna sila je mogla biti samo ujedinjena civilizacija bele
rase. Ali, ta je uzrok istovremenog preseljenja ovih rasa na Midgard-Zemlju?!
Preseljenje u novi prostor (planetu) obino se javlja usled perenaseljenosti rodnog
mesta (planeta) ili pogoranja uslova potrebnih za normalan ivot, ili prirodnih
katastrofa. Jednovremeno preseljenje sa mnogih planeta-zemlji iz razliitih ertoga,
moe znaiti da su postojali kritini uslovi koji su doveli do potrebe za preseljenjem, ne
jedne, ve mnogih civilizacija. Zvui jednostavno neverovatno. Ali ako pretpostavimo da
je preseljenje bilo prisilno, kao na primer, evakuacija planete-zemlje koja je izloena
spoljnim udarima od strane Tamnih Sila, sve dolazi na svoje mesto. Osim toga, u
slavjano-arijevskim Vedama je puno primera unitavanja planeta od strane Tamnih Sila,
kada cvetajue planete oni pretvaraju u mrtve pustinje ili zahvaljujui Tamnim Silama

141

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

bivaju zarobljene a njeno stanovnitvo pretvoreno u robove. to ukazuje na to da je pre


oko etrdeset hiljada godina, bio veliki galaktiki, a moda i meugalaktiki rat izmedju
Svetlih i Tamnih civilizacija. I sam in preseljenja na jednu planetu izbeglica sa mnogih
planeta u galaksiji, ukazuje na to da su Tamne Snage u ovom ratu, ako ne pobedile,
onda barem imale veliki uspeh, zarobile su ili unitile mnogo planeta naseljenih
civilizacijama razliitih rasa, koje su bile su na strani Svetlih Sila. Pri tome se postavlja
nekoliko pitanja:
1. Zato su sve izbeglice sa toliko razliitih civilizacija i razliitih rasa smestili na jednu
planetu?
2. Zato su Svetle Sile izabrale za tu svrhu Midgard-Zemlju?
3. Zato se postojea civilizacija Bele rase ne samo da nije bunila, ve je pomagala
izbeglicama prilikom preseljenja, ak i kasnije?
Probajmo da odgovorimo na ova pitanja. Pretpostavka da nije bilo drugih planeta
pogodnih za takvo preseljenje ne dri vodu. Izbeglice na prvom mestu, bilo je potrebno
preseliti na sve planete-zemlje koje pripadaju ujedinjenim civilizacijama Svetlih Sila.
Prenaseljenosti na planetama-zemljama koje pripadaju Uniji civilizacija bele rase nije
bilo. I to bi se moglo videti iz injenice da je na Midgard Zemlji kolonija Bele civilizacije
naseljavala vrlo mali deo podruja pogodnog za ivot. A istovremeno se zna da je ta
kolonija formirana od predstavnika mnogih civilizacija bele rase. Relativno mali broj
stanovnitva kolonije na Midgard-Zemlji kae da pretrpanosti na drugim planetama
civilizacije bele rase nije bilo. Protivrena priroda onoga to se dogaalo, odmah e
nestati, ako pogledamo ta se deava na nekoliko drugih mesta. Kolonija civilizacija na
Midgard-Zemlji je stvorena od predstavnika mnogih civilizacija Bele rase
"... Midgard-Zemlje duu su zvali ples snova jer je okupila mudrost mnogih
Zvezda, ... ".
Ispostavilo se da su u kolonizaciji Midgard-Zemlje uestvovale mnoge civilizacije bele
rase. Iz kojih je razloga to bilo izazvano?! Zato se na koloniju na Midgard-Zemlji nisu
preselile male grupe ljudi iz svake civilizacije Bele rase, koje su uestvovale u
kolonizaciji? Zbog ega je to bilo nuno?! Sva ova pitanja e odmah nestati ako
pretpostavimo da je na Midgard-Zemlji vren eksperiment na pravljenju novog oveka,
genetiki objedinjenih svojstva i kvaliteta svih civilizacija, ukljuenih u ovo. Pri tome se
nije oekivalo da e to biti jednostavno spajanje iz poznatih svojstva i kvaliteta, ve
pojava novih svojstava i kvaliteta, omoguavajui njihovim nosiocima nove nivoe

142

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

realnosti, koji nikada ranije nisu bili dostupni nosicima Razuma. Neophodnost novih
svojstava i kvaliteta je bila potrebna zbog nekoliko faktora:
1. Potreba da se suprotstavi rastuoj aktivnosti Tamnih Sila (parazitskoj civilizaciji)
potpuno novim metodama i sredstvima borbe koje bi im bile nedostupne
2. Potreba da se izdre stihijski fenomeni prirode, kako planetarni, tako i na galaktikim i
univerzalnim nivoima.
Parazitske civilizacije mogu da postignu samostalno visok nivo evolutivnog razvoja kako
tehnikog tako i individualnog. Pod individualnim evolutivnim razvojem misli se na
sticanje novih svojstava i kvaliteta u procesu evolucijskog razvitka individualnih ivih
bia, koja nisu nuno humanoidna. injenica je da je bilo tehnikih sredstava koja se
mogu lako kopirati, ali ovim parazitskim civilizacijama su bili potrebni uzorci do kojih su
eleli doi nasilnim putem. A onda - trebate samo da postavite proizvodnju ove tehnike
u pravim koliinama, a to ne predstavlja nikakav problem. U tu svrhu, oni nemilosrdno
koriste resurse sa planeta koje su zarobili kao i njihove populacije, pretvarajui potonje u
robove. I to se vie puta spominje u slavjano-arijevskim Vedama. Parazitski nain ivota
trai sve vie i vie novih resursa. Iskopnivi jednu planete-zemlju, parazitska civilizacija
unitava planetu koja im nije vie potrebna, zajedno sa ostacima prirodnog razumnog
ivota:
6.(134). Fa razruitelj ispario je reke, mora,
a nebo su prekrili crni oblaci,
kroz smrad neprozirni svetli zrak ne prolazi...
... i ivot se u taj Svet nikada nee vratiti...
.......................................
......................................
..........................................
To se dogodilo sa mnogim Zemljama,
gde su boravili neprijatelji iz Sveta Tamnoga...
Njih su privlaili bogatstva u nedrima
tih Zemalja prekrasnih...
Laskanjem stekavi poverenje itelja,
zatrovali su ljude meusobnom mrnjom...

143

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Tako su u tim svetovima nastali ratovi...


7.(135). Nakon to su ratovi okonani,
preivele su ozraili ciranom...
I ljudi su izgubili Svest i Slobodu
te su po nareenju neprijatelja Tuezemnih
bogatstva svoje Zemlje dobavljali...
A kada na tim Zemljama vie nije bilo bogatstava
i kad su utrobe Zemaljske do kraja iscrpljene
tada su neprijatelji unitili sve ljude
i odvezli sve to su na tim Zemljama sakupili...
A na Zemlje iz kojih su Tuezemce proterali,
na njih su oni Fa-razruitelj upravljali...

Tamna parazitska civilizacija je nesposobna za stvaranje, zbog ega oni "pojedu" jednu
planetu-zemlju zajedno sa njenom civilizacijom, odmah su u potrazi za jo jednom da bi
uradili istu stvar. I, naravno, oni su izabrali za njihov napad planete-zemlje sa visoko
razvijenim civilizacijama, esto koristei prevaru i laskanja. Uhvativi tako jo jednu
visoko razvijenu civilizaciju, bili su naoruani sa svojom novom tehnologijom i zapoeli
su sledeii Zvezdani rat. Kao rezultat toga , jednog od poslednjih Zvezdanih ratova, bilo
je "doseljavanje" pre 40-35.000 godina - ute, crvene i crne rase.

144

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.20. UZROCI POSEBNOG INTERESA MRANIH SILA ZA


MIDGARD ZEMLJU
Dakle, ispred Belih civilizacija se postavilo pitanje o napredovanju civilizacije, stvaranju
neeg takvog, to je nemogue ili, u najmanju ruku, vrlo teko ukrasti, to se pojavljuje
kao rezultat individualnog razvoja nosica razuma i kao takvo se ne moe jednostavno
kopirati. I to je razlog zato su na Midgard-Zemlju doli predstavnici mnogih civilizacija
bele rase, nosei u svojim genima razliita svojstva i kvalitete, koje je trebalo samo jo
spojiti i stvoriti svojstva i kvalitete novih stvarnosti. Koje su to osobine i kvalitete, to se
moe samo pretpostavljati, niko ne moe dati precizan odgovor ta se moglo oekivati
od ovog eksperimenta. Pri tome, u sprovodjenju takvog eksperimenta na Midgardzemlji, Jerarhi Svetle civilizacije uestvovali su kao posmatrai. Neki od njih su se
pojavljivali povremeno, kao to je Perun, predavi Knjigu Mudrosti, ili kao Tarh
(Dadbog) - unitivi Lelu na kojoj su bile smetene tajne baze Tamnih Sila (parazitskih
civilizacija), koji su "davali vetar u ledja" eksperimentu koji se sprovodio na MidgardZemlji.
Drugi koji su ostajali meu potomcima doseljenika delovali su kao nastavnici, zatitnici i
genetski inenjeri, upravljali su procesima, koji su se javljali u Rodu i zajednici, i nazivani
su Uri. Uri su, u sutini, bili uitelji nove kosmike rase oveka, do ijeg pojavljivanja je
trebalo proi kroz hiljade generacija postupne akumulacije mnogih svojstava i kvaliteta,
koji se nikada ranije nisu nali u jednoj celini. Neko bi mogao pitati, zato su bili potrebni
uitelji, dadilje ili "pastiri" (ime ne igra nikakvu ulogu)?! Zato ne prepustiti sve sluaju i
videti ta bi se dogodilo? U naelu, meanje Ura je bilo minimalno, oni su u osnovi,
usmeravali razvoj u pravom smeru, izbegavajui ozbiljna neeljena odstupanja ili
evolutivno kretanje unazad. Glavni fokus, osim zatite, bio je u obrazovanju i formiranju
moralnih principa, bez kojih razvoj pojedinca nije mogu. Stvar je u tome to genetski
potencijal ne daje oveku duhovnost, ne formira moralne principe. Oni rade na sutini
oveka ili bilo kojeg drugog racionalnog bia, od inkarnacije do inkarnacije. ak i vrlo
razvijena sutina, koja je ponovo inkarnirana, mora proi sve faze evolutivnog razvoja,
od faze ivotinje do faze razumnog ljudskog bia. Tako da u ovom evolucijskom razvoju
deteta, potrebna je "dadilja " koja e pomoi "deci" da prodju kroz mrano razdoblje
evolucijskog razvoja do tog nivoa, dok ne stigne do prosvetljenog znanja. A kada
uzmete u obzir, da je do postizanja prosvetljenjog zvanja esto potrebno mnogo ivota, i
to ne moe postii svaka osoba, naalost, onda je potreba za takvim delovanjem

145

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

evidentna, posebno imajui u vidu mogue posledice loeg upravljanja takvim


mogunostima. I to je razlog zato je takva briga sa strane Ura bila neophodna.
U spomen na ta vremena u srpskom jeziku je ouvana rije KULT URA (kultura). Kada,
iz tog ili bilo kog razloga, "nerazumnu decu" ue punoj "slobodi" od strane svojih
"dadilja" dobijamo vrlo tunu posledicu takvih "slobodnih" izraavanja:

5. (69). Ali, veliko izobilje


zamaglie glave voa i reca.
Velika Lenjost i elja za tuim zahvatie njihov razum.
I poee oni da lau Bogovima i ljudima,
i poee da ive po svojim zakonima
naruivi Zavete Mudrih Prapredaka
i Zakone Boga-Tvorca jedinog.
I koristie
Silu Stihija Midgard-Zemlje
za postizanje svojih ciljeva...
I razgnevie oni delovanjem svojim
Nija Velikog Boga Mora...

Kao to sledi iz gornjeg odlomka iz slavjano-arijevskih veda, osloboen od tutorstva


Ura, deo Anta je preao zapadni okean (Atlantski okean), zaeo svoje carstvo,
podreujui svojoj moi ljude sa koom boje svetog ognja (Crvena Rasa). O tome e biti
rei kasnije, ali sada uzmimo u obzir sledee. Kao to sledi iz ve reenog, prvi
doseljenici na "Divlji Zapad", su nakon nekog vremena, na ovaj ili onaj nain nain, bez
uticaja i tutorstva Ura poeli da ive "slobodno", to je rezultiralo stvaranjem svojih
zakona koji kre sporazume predaka. To se manifestovalo u upotrebi sila Prirode
Midgard-Zemlje za vlastite sebine svrhe. Kao i uvek, kada se "deca" igraju "vatrom"
sledi poar u kui, samo u ovom sluaju, "deca" su se igrala sa elementarnim silama
Midgard-Zemlje i dovela do planetarne katastrofe, i da nije bilo intervencije "bogova",
civilizacija bi bila unitena vrlo verovatno u potpunosti, a mogue i sama planeta. Ova
"igra vatrom" je postala mogua iz jednog jednostavnog razloga - zbog meanja gena

146

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

kod ljudi koja se pojavljuju periodino, dajui im nove mogunosti i kvalitete koji e im
omoguiti da rade u stvarnosti na drugom kvalitativnom nivou. Kao rezultat toga, nosioci
ove vetine, po svom nahoenju interveniu u prirodnim procesima i pojavama, bez i
najmanje predstave o snazi sa kojom se igraju. Prisustvo novih osobina i kvaliteta, novih
mogunosti bez odgovarajueg nivoa duhovnog razvoja oveka kao osobe, skoro je
uvek opasno. I to je opasno, posebno za civilizaciju u celini, a ne toliko za vlasnike
kvalitativno novih svojstava i kvaliteta kojima se operie u stvarnosti.
Zato su nakon spaavanja onoga to se jo uvek moglo sauvati, Vii Posmatrai
odluili da se osigura u budunosti od takvih radnji od strane "dece." Unutar planete je
postavljen poseban generator, koji blokira izraavanje ljudskih sposobnosti i mogunosti
rada sa realnou na planetarnim i viim nivoima dok nosioci takve mogunosti ne
dostignu nivo evolutivnog razvoja u kojem je pojedinac u stanju da u potpunosti razume
posledice svojih postupaka i odgovornosti za njih. ovek odmah zapoinje svoj razvoj
nakon roenja, od stadijuma ivotinje, postepeno prolazi kroz fazu inteligentne ivotinje
do pravog oveka. Pri evolutivnom koraku od stadijuma ivotinje i preko stadijuma
inteligentne ivotinje, dolazi do jednostavne evolutivne reaktivacije ve postojeih
esencijalnih tela s kojim (entitet) ulazi u jajace u trenutku zaea. Pri minimalnom
evolucijskom razvoju sutina oveka ima dva tela - drugo i tree materijalno (eterino i
astralno telo) . Pri reaktivaciji drugog materijalnog tela, ovek se kree od stadijuma
ivotinje, u fazu inteligentne ivotinje. Pri reaktivaciji treeg materijalnog tela, ovek se
kree od faze inteligentne ivotinje do faze pravog oveka.
U ovoj fazi evolucionog razvoja svaki ovek je sposoban delovati u stvarnosti na nivou
svog fizikog tela. Pri evolucijskom razvoju etvrtog materijalnog tela sutine bia, kod
oveka se pojavljuju mogunosti aktivne komunikacije sa okruujuom stvarnou,
naravno, u vrlo ogranienom obimu. Tek nakon neprekidnog postepenog razvoja petog,
estog i sedmog tela sutine bia, ovek stie na planetarni nivo rada sa realnou. Pri
tom zavrava planetarni ciklus evolucije oveka i zapoinje kosmiki ciklus, koji ima
dosta evolucijskih koraka. Zavretak planetarnog ciklusa ljudske evolucije omoguava
da izadje iz evolucijskog zarobljenitva planete, probijajui planetarne barijere. To nije
mogue ako ovek u toku razvoja, ne dobije prosvetljeno znanje i ne shvati odgovornost
za sopstveno dejstvo. Na drugim planetama-zemljama, ovaj proces evolutivnog razvoja
pojedinca dolazi polako i postupno i sa tim razvojem dolazi i do promene hromozoma
oveka, njegovih gena. Na Midgard-Zemlji, situacija je sasvim drugaija, jer su na ovu
planetu stigli ljudi sa drugih planeta-zemlji, gde su mnoge evolucione faze prole vie
ili manje. I tako od poetka kolonizacije Midgard-Zemlje mnoge sutine bia su
ukljuene u kolo ivota, koje imaju samo nekoliko materijalnih tela, koje je potrebno

147

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

reaktivirati. Takvi entiteti genetiki, imaju nova svojstva i kvalitete, koja im omoguavaju
funkcionisanje u novom nivou realnosti. Kao rezultat eksperimenta esto su imali
kombinacije gena. I esto ovek koji je dobio genetsko naslee ne uspeva da probudi
sutinu svog bia. Bez postizanja faze prosvetljenja, znanja, u kojoj ovek ne samo da
pronie u sutinu stvari, ve dobija svest o odgovornosti za svoje akcije, poseduje
genetsku sposobnost delovanja na realnost na planetarnom i viim nivoima, postaje
jednostavno opasan. Takav ovek je slian detetu koje se igra sa vatrom, i sa
hidrogenskom bombom, uz sve mogue posledice. Takav "spava" sa ogromnim
mogunostima delovanja u realnosti, ali sa siromanim duhovnim i iskrivljenim
intelektualnim razvojem, je poeo koristiti elementarne sile Prirode Midgard-Zemlje da
ostvari svoje ciljeve, to je dovelo do planetarne katastrofe pre 13024 (2015) godina,
ak i nakon intervencije Visokih Jerarha (bogova). Da nije bilo meanja (Boga) Nija,
Midgard-Zemlja, najverovatnije, bi bila pretvorena u gomilu asteroida. Ali, ono to se
dogodilo je, da je civilizacija Midgard-Zemlje sa galaktikog nivoa razvijenosti spala na
nivo kamenog doba, sa malim ostrvima duhovnosti u sveoptoj divljini. Zar to nije visoka
cena za ambicije duhovnih i moralnih nakaza koje su elele da pretvore Midgard-Zemlju
u igraku u njihovom rukama? Nakon ovih dogaaja su Jerarhi Svetlih Sila doneli odluku
da se smesti u unutranjost Midgard-Zemlje generator, koji blokira manifestacije funkcija
delovanja realnostima na planetarnom i viim nivoima, kako bi se spreilo ponavljanje
onoga to se dogodilo u unitavanju Antlanja (Atlantide). Da bi se oslobodio
blokiranjueg generatora, ovek je duan evolucijski razviti est materijalnih tela sutine
bia. To je mogue samo ako se ovek razvija pravilno i harmonino.
O tome je govorilo sedam velikih Belih Uitelja (Rii), koji su, nakon arijevskog osvajanja
Dravidije (Drevna Indija), Dravidima i Nagama (preci dananjih Indijaca) predali knjige
slavjano-arijevskih Veda.
Prolo je nekoliko hiljada godina i za to vreme su potomci Dravida i Naga nekoliko puta
prepisivali date im knjige slavjano-arijevskih Veda, koje su na neki nain postale
Indijske Vede. Stoga, falsifikovanjem istine, odrava se iskrivljena mo. Da bi stvorili
ovaj falsifikat, oni su sami zamenili slavjano-arijevska imena i nazvali to izmiljenom
priom. I ... nastae Indijske Vede,u kojima se ne spominje ko ih je predao Dravidima i
Nagama. Samo nisu razumeli falsifikatori, da je to samo osnovno znanje za poetniki
evolutivni razvoj. Osim toga, tekst slavjano-arijevskih Veda je zapisan Runskim pismom,
ima vieslojne nivoe zapisanih informacija, koje u potpunosti mogu da razumeju samo
visokorazvijeni ljudi. I to znanje itanja runa je potpuno neadekvatno. Tako su, uz
falsifikovanje slavjano-arijevskih Veda Indijci imali samo osnovna znanja, koja se obino
daju deci u osnovnoj koli. Samo toliko - osnovna kola duhovnog razvoja oveka,

148

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

temelj za prelazak iz faze inteligentne ivotinje u fazu pravog oveka s objanjenjima o


evolutivnim koracima razvoja ka nivou razvoja kosmikog oveka. U indijskim Vedama
informacije o evoluciji oveka do prve faze kosmikog oveka, zbog nerazumevanja
sutine, pretvorile su se u informaciju postizanja stanja nirvane, kao vioj taci ljudske
evolucije. Evolucioni razvoj od est materijalnih tela sutine bia je iskrivljeno
razumevanje hinduizma i postalo je konana taka ljudskog razvoja. U to vreme, razvoj
est materijalnih tela sutine bia oznaava zavrni planetarni ciklus evolutivnog razvoja
i oslobaanje od blokirajueg dejstva generatora, montiranog na planeti da blokira
mogunosti delovanja na planetarnoj stvarnosti i viim nivoima kod ljudi koji ne poseduju
neophodan nivo evolutivnog razvoja. U principu, taj blokirajui generator daje takozvanu
"zatita od ludaka ", trenutno dovoljno jaku da nadjaa postojeu tehniku. To dostizanje
oslobodjenja "zatite od ludaka", pri dostizanju minimalno potrebnog evolucijskog
razvoja, drevnim Indijcima je pogreno tumaeno i kao rezultat se pojavio laan pojam o
nirvani ili stanje Samadhi. Ovo je fundamentalna greka "velikih indijskih naunika " i na
alost, nije jedinstvena. Jo jedna zanimljiva injenica je da je Sanskrit, kojim se mogu
pohvaliti indusi u Indiji kako moderni, tako i drevni, bio mrtav jezik. Nije bilo u davnim
vremenima, a nema ni sada naroda ili nacionalnosti koji govore na ovom jeziku u Indiji,
ali na tom jeziku su govorili i govore dan danas ... u Rusiji i Srbiji!
Sanskrit kao i stari ruski i srpski, pojavio se u Dravidiji (Drevnoj Indiji) nakon drugog
arijevskog pohoda, u Leto 3503 od S.M.Z.H. ili 2006 pre nove ere. Neki od slavjanoarijevaca, su govorili na Starom jeziku i hiljadu godina nakon povlaenja glavnih snaga,
radi uvanja istoe svoje rase, ali su zbog njihovog malog broja bili prisiljeni da se
drue sa lokalnim stanovnitvom i postepeno se rastvore u njemu, ali ih zato treba
potraiti u viim kastama moderne Indije. Najvia kasta Bramani nose jasno vidljiva
obeleja bele rase, vrlo svetlu, gotovo belu kou, evropske crte lica i visok rast. to je
nia stepenica indijskih kasti u hijerarhij, manje su vidljivi genetski tragovi Bele rase kod
naroda ove zemlje. Uudr- najnia kasta u Indiji - genetske tragove bele rase nema
uopte. to se nie na hijerarhijskoj skali nalazi ovek, ima vie izraenija obeleja
crnaca, kojima su pripadali Dravidi i Nagi - direktni preci modernih Indijaca. Dakle, mrtvi
jezik Indusa se pokazao kao iv jezik u Rusiji i Srbiji. Ali, ono to je najzanimljivije, za
4021 godina ( 2015. godina) izolacije starog jezika (poznatog kao sanskrit) zadrana je
iznenaujua slinost sa savremenim ruskim i srpskim jezikom. Sedamdeset posto
sanskrita i rei modernog ruskog i srpskog jezika iznenaujue su blizu jedni drugima u
zvuku i znaenju. Posebno blisko po zvunosti sanskritu je severno rusko nareje kao i
juno srpsko nareje. Mnoge rei i fraze u modernom ruskom i srpskom dijalektu zvue
potpuno isto kao u sanskritu. Zamrznut u Dravidiji etiri hiljade godina najzad se
pokazao! Zar nije zanimljivo? Arijevci, koji su doli sa Han Umanom u Dravidiju u Leto

149

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

3503 od S.M.Z.H., ispostavilo se, govorili su na srpskom, to znai da su u drevnoj


slavjano-arijevskoj Imperiji svi govorili isti srpsko-ruski jezik...

150

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.21. RAZLOZI KOMPATIBILNOSTI RASA NA


MIDGARD-ZEMLJI
Sve gore navedeno ini iluzornim bilo kakav pokuaj objanjavanja pojave zemaljskog
oveka kao rezultat evolutivnog razvoja ivota na Zemlji, i posebno, ideju o nastanku
svih rasa na Zemlji iz crne rase preseljenjem iste iz Afrike.
Jedna stvarno je nepobitna, ove rase su vrlo bioloki sline i konizistentne i za to postoji
nekoliko moguih objanjenja:
1. Organizmi predstavnika svih ovih rasa su zasnovani na bazi proteina i vode, to ini
mogue pretpostaviti postojanje mnogo planeta u svemiru sa ivotom na bazi proteina i
vode. To znai da je voda sasvim uobiajena u univerzumu, i da se pojava inteligentnog
ivota javlja u priblino istim uslovima ekolokog sistema. I pri ovome, u slinim
ekolokim niama, koje imaju gotovo identine zahteve, to dovodi do iznenaujue
bioloke blizine izmeu razliitih rasa, koje su se pojavile na razliitim planetama u
razliitim Galaksijama.
2. Pre preseljenja na Midgard-Zemlju "novi" stanari - ute, crvene i crne rase su proli
neke genetske korekcije za biokompatibilnost, kako izmeu sebe, tako i sa belom
rasom.
3. Sve rase su fizioloki vrlo sline i prole su mala genetska podeavanja.
Od svih izvora gore navedenih, sledi da se veina civilizacija Bele rase, koja je
kolonizovala Midgard-Zemlju pre najmanje nekoliko stotina hiljada godina, nalazi u naoj
galaksiji. Osim toga, nakon preseljenja na Midgard-Zemlju ljudi drugih rasa, pre oko
etrdeset hiljada godina, nije bilo izvorno mogue praktino meurasno meanje. To se
nastavilo mnogo hiljada godina, sve dok deo Anta, koji nisu bili zadovoljni sa statusom
quo u kolonijama bele rase na Midgard-Zemlji, nisu stvorili u zapadnom okeanu,
Imperiju Anta - Antlanj - Atlantidu, koji su ljude koji su iveli na tim prostorima, crvenu
rasu, praktino napravili robovima. Ovi dogaaji dogodili su se pre oko 20-25.000
godina, kao to je spomenuto u Knjizi Velesovoj. Tu se govori o velikoj migraciji roda
Svete Rase. Razlog za preseljenje je promena klimatskih uslova u zemlji Svete Rase
(dananji Sibir). Duge hladne zime prisilile su neke ljude da napuste svoju domovinu i
potrae sebi novu zemlju na kojoj bi ostali. Tada, vie od dvadeset hiljada godina ranije,

151

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nai preci su stigli na evropsko tlo, otili su na Ripejske (Ural) planine. Slavjanoarijevske Vede o tom dogaaju govore na sledei nain:
2. (67). Izmenie svoj lik
Sveta zemlja Velike Rase.
Veliko zahlaenje donee vetar da'Arijski
na ovu zemlju i Marjona e je
treinu Godine skrivati svojim Belim Platom
U to vreme nee biti hrane za ljude i ivotinje
i poee Velika Seoba
potomaka Roda Nebeskog s one strane Ripejskih gora ,
koje sa zapadnih granica tite
Svetu Raseniju...
3. (68). I doi e oni do Velikih Voda,
Okeana-mora Zapadnog ,
i prenee ih Sila Nebeska
na zemlju Bezbradih ljudi
sa koom boje Svetoga Ognja.
Veliki Voa sagradie u zemlji toj
Hram Trozupca Boga Mora.
I Nij Bog Mora
slae im bezbrojne darove svoje,
i titie zemlju njihovu od Stihije Zla...

Dakle, prvi put se bela rasa suoava sa drugom rasom pri kretanju iz zemlje Svete Rase
(Sibir), i prvi kontakt je sa predstavnicima crvene rase. Sa evropske obale Atlantskog
okeana (okeana - mora zapadnog), deo migranata na Vajtmanima i Vajtmarima (Sila
Nebeska), prelazi okean i stie na obale severnoamerikog kontinenta i ostaje na
velikom ostrvu koje se nalazilo blizu njega, gde su pokorili
"... golobrade mukarace sa koom boje Svete vatre ... ".

152

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Zanimljivo, i do dananjih dana, Indijanci (Indijanci, s koom boje Svete vatre -crvena
rasa) nemaju brade, isto kao i njihovi preci, pre dvadeset hiljada godina. Jo jedna
zanimljiva injenica da prilikom preseljenja dela Anta preko Atlantika, preko vodenih
prostora ih je prenela-Sila Nebeska - Vajtmani i Vajtmari. To znai da je za te ljude
putovanje bilo normalna pojava. Mnogo hiljada ljudi je prebaeno preko okeana, vrlo
brzo leteim aparatima, i pri tome se o tome ne govori kao o neem neobinom. Nekako
mi se to ne uklapa u sliku primitivnih ljudi, koji samo to su izali iz svojih jazbina.
Relativno nedavno, poetkom dvadesetog veka, ljudi su zazirali od prvih automobila,
aviona, a neto ranije, od motora, itd.. A onda se "divljaci", "varvari" mirno, bez
uzbudjenja, na taj nain prenose preko okeana na svemirskom brodu, pa ak i ne
obraaju mnogo panje, otprilike isto kao to veina sada leti avionom, to je uobiajen
dogaaj, o kome niko (osim male dece koja prvi put lete avionom) ne govori - O kakvo
udo. Samo, ako je moderan ovek, iz bilo kojeg razloga, bio na "bordu" leteeg tanjira
- Vajtmana ili Vajtmara i putovao na njima, a zatim je odluio obavestiti ostale o svojim
avanturama, u najboljem sluaju e to izgledati kao prisutnost bogate mate, a u
najgorem e - biti poslat u ludnicu. Ali skoro niko, ukljuujui i dravu i nauni svet, ne
vjeruje (ili se prave da ne veruju) u istinitost ove prie. Za veinu stanovnika planete
Zemlje, u ovom trenutku, postojanje svemirskih brodova i drugih civilizacija je, u
najboljem sluaju, nauna fantastika. U to vreme, kako za nae daleke i ne ba daleke
pretke, ne samo prisustvo drugih civilizacija, svemirskih brodova - Vajtmana i Vajtmara je vidljivo prirodni fenomen, ali i putovanja ovim brodovima na druge planete, kao to je
reeno u "Prii o Jasnom Sokolu", i preseljavanje velikog broja ljudi preko okeana
posredstvom Vajtmana i Vajmara. Samoj injenici da se kree preko zapadnog mora
veliki broj ljudi, data je panja u samo nekoliko redaka:
"... i prenee ih Sila Nebeska na zemlju Bezbradih ljudi sa koom boje Svetoga
Ognja... ".
To znai ,da prevoz mnogih ljudi preko okeana na Vajtmanima i Vajtmarima, nije bilo
neto neuobiajeno, ve je bio sasvim uobiajen fenomen. U to vreme, dosta panje se
posveuje starosedeocima nove zemlje. Posebno se naglaava injenica nedostatka
(kod starosedeoca) brade, i da oni imaju boju koe Svetog ognja. Odsustvo brade kod
stanovnika ove zemlje i crvena boja njihove koe izaziva posebnu panju, to ukazuje
na neto neobino i nepoznato ljudima bele rase. Zanimljivo je da se ispostavilo, kao
udo - nedostatak brade i crvena boja a kao svakodnevno i uobiajeno - let svemirskim
brodovima - Vajtmanima i Vajtmarima preko okeana. Dakle, prvo sretanje ljudi bele rase
s drugima se desilo tokom osvajanja severnoamerikog kontinenta i naseljavanja Anta
na oblinja ostrva. I najverovatnije, ovaj se dogaaj desio 20-25 hiljada godina unazad,

153

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ne pre, s obzirom na to da se kolonizacija predstavnika Midgard-Zemlja ute, crvene i


crne rase, dogodila gotovo istovremeno oko 35-40.000 godina unazad. U proteklih
mnogo hiljada godina interesi novih imigranata -ute, crvene i crne rase i interesi prvih
kolonista-bele rase, nikada se nisu preklapali. Prelazak drugih rasa na Midgard-Zemlju
sa maternjih zemlji-planeta, potedelo ih je od sveukupnog unitenja, od strane Tamnih
Sila, na njihovim rodnim planetama. I najverovatnije, preseljenje nisu vri kolonisti bele
rase, ve ujedinjena Svetla civilizacija bele rase, i potencijalni saveznici u borbi protiv
civilizacije Tamnih Sila, civilizacije ute, crvene i crne rase. Zvezdani rat Saveza Svetlih
civilizacija bele, ute, crvene i crne rase protiv Tamnih civilizacija Sive rase zavrio se ili
je doveo do unitenja ili oduzimanja zemlji-planeta na kojima su ivele uta, crvena i
crna rasa, od strane Tamnih Sila. To je razlog zato se migracija na Midgard-Zemlju sa
razliitih zemlji-planeta, ute,crvene i crne rase odigrala jednovremeno, pre oko
etrdeset hiljada godina. I, kao to je ve navedeno, novi doseljenici su postavljeni u
klimatskim zonama, to je blie mogue bilo uslovima koji su bili na njihovim maternjim
zemljama-planetama. Najverovatnije, odlueno je da se Midgard-Zemlja koristi za
eksperiment, ne samo sa civilizacijom bele rase, ve i da se stvore uslovi za obavljanje
slinog eksperimenta i sa utom, crvenom i crnom rasom. Naime, to moe objasniti
kompaktno rasporedjivanje razliitih rasa na razliitim podrujima na Midgard-Zemlji.
Takvo "skupljanje" u jednu "gomilu", tanije, tri odvojene grupe malih veliina iz razliitih
civilizacija svake rase, ne moe se objasniti jednostavnom sluajnou. Kao to je
nemogue objasniti razmetaj razliitih rasa na velikim udaljenostima, jednih od drugih,
postavljajui izmeu njih okean, najvie planinske vence i velike pustinje. Neto i neko
se potrudio da ove etiri rase mnogo hiljada godina ne znaju jedne za druge i da se
njihovi vitalni interesi ne ometaju to je due mogue. Samo praenjem napretka
viestrukog eksperimenta, Alijansa civilizacija Bele rase, mogla je lagano prei ove
prirodne barijere i povremeno se pojaviti na svojim Vajtmanima meu lanovima
odreene rase. Svedoenja pojava "bogova" u "nebeskim koijama" - Vajtmanima
postoje u mitovima jako puno naroda, kako ute, tako i crvene i crne rase. Najzanimljiva
stvar je to, da su "bogovi" ljudima ute, crvene i crne rase dali znanja i vetina nakon
planetarne katastrofe koja se dogodila prije 13.024 godina (2015.), bili beli ljudi. Ovoj
interesantnoj injenici vratiemo se kasnije, a treba imati na umu da su neka od
plemena koja su ivela dugo vremena u gotovo potpunoj izolaciji, zadrala usmene
legende o njihovim zvezdama odakle su im koreni s takvim preciznim znanjem o
zvezdama koje su tek nedavno postale dostupne modernoj nauci. Pleme Dogoni, ivi i
danas u kamenom dobu na nepristupaniom platou Bandiagara u Maliju, a u usmenom
predanju ouvanom hiljadama godina uvaju informacije svojih predaka o svojoj
nejadanjoj kui. Oni su svesni spiralne strukture galaksije i imaju detaljno poznavanje

154

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

strukture zvezda sistema Sirius. Dogoni znaju za beli patuljak - zvezdu satelit Siriusa,
periodu njenog orbitalnog puta (50 godina) i period rotacije oko svoje ose. Osim toga,
oni znaju i za treu zvezdu, koja se vrti oko Siriusa, a i za ostale planete ... Uz sve to,
Dogoni nemaju preciznu ideju sunevog sistema i drugih sistema zvezda. Oni prave
razliku izmeu zvezda, planeta, meseca i satelita, a to je najinteresantnije, precizno
opisuju nevidljiv golom oku Po Tolo (Sirius B), koga smatraju za "Centar Zvezdanog
Sveta" -"Najvanija zvezda." Interesantna je reakcija "civilizovanog sveta " na ovu
informaciju. Zagovornici prakontakta zagovaraju prisustvo vanzemaljaca prilikom posete
Zemlji, koji su navodno dali Dogonima "Zvezdane informacije" iz tog vremena, dok
skeptici tvrde da
"... se ne radi o visokom znanju vanzemaljaca, filantropa, ve o astronomskim
posmatranjima samih Dogona ... ".
Ali ni jedni ni drugi nisu ni obraali panju na injenicu da Dogoni imaju tane
informacije samo o Siriusu, a oko svega drugog oni imaju vrlo lou optu predstavu.
Osim toga, oni veruju da je Po Tolo (Sirius B) - centar zvezdanog sveta, drugim reima centar svemira, kao to smo mi do nedavno smatrali centrom svemira nau planetu.
Praktino sve svetske religije i veina filozofskih ideja, su u ne tako davnoj prolosti
podravali tu ideju, uz neke male razlike. I to je jedina razlika u nedavnom verovanju
zemljana od verovanja Dogona. Sve zajedno, tani podaci o Sirius sistemu i potpuno
neznanje o ostatku svemira, verovanje u to da je Po Tolo (Sirius B) centar svemira,
ukazuje na to da su Dogoni potomci doseljenika iz ovog sistema zvezda, Sistema Sirius.
Ali ni skeptici, niti pristalice prakontakta ne dozvoljavaju ideju da znanje Dogona moe
biti fragment znanja koje govori da su preci Dogona bili prisiljeni da se presele na
Midgarda-Zemlju. Ovaj nivo znanja govori o tome, da je civilizacija sa Sirius sistema, u
trenutku evakuacije bila na niskom nivou svog razvoja. Samo u ranim fazama razvoja,
civilizacija predstavnika te planete, e svoju zvezdu nazivati centrom svemira.
Najverovatnije, civilizacija sistema Sirius je bila do preseljenja na Midgard-Zemlju, na
nivou bliskom nivou zemljine civilizacije pre oko 10-15 milenijuma. I zato, nije imala
nikakvu ulogu u Zvezdanom ratu izmeu Svetlih i Tamnih Sila. Najverovatnije, sistem
zvezda Siriusa je bio u "zoni interesa" Tamnih Sila, a kako proizlazi iz opisa datih u
slavjano-arijevskim Vedama, stanovnici ovog sistema su na takvom nivou razvoja da ih
jednostavno nisu zanimale posledice koje proizilaze iz toga. I rezultat svega ovoga,
stanovnici tog solarnog sistema ... pojavili su se na Midgard-Zemlji, a njihovi daleki
potomci, Dogoni, ouvali su u svojim mitovima uspomenu na njihovu daleku zvezdu
pradomovinu (Udaljenost od Midgard-Zemlje do Sirius sistema - iznosi 8,6 svetlosnih
godina). Postavlja se pitanje, zato su samo slavjano-arijevci i Dogoni ouvali

155

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

informacije o zvezdanoj pradomovini? ini se da takve ideje postoje u gotovo svim


originalnim narodima, samo su religije sveta inile sve to je u njihovoj moi da unite
sve tragove takvog pamenja. U isto vreme, fiziki su uniteni kako ljudi, tako i bilo kakvi
dokazi o tome iz legenda i mitova svih naroda sveta. Mnoge legende i mitovi su
iskrivljeni u korist novih religija. Za bilo kakvo neslaganje sa religijama, ljudi su ivi
spaljivani, kao to su spaljivanje knjige, svici, itd... Takvih "ienja" je bilo puno,
pogotovo u poslednjih hiljadu godina, u noi Svaroga, kad stigavi na Midgard-Zemlju,
Tamne Sile preduzimaju nasilne aktivnosti za preuzmanje kontrole nad MidgardZemljom.

156

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

1.22. NO SVAROGA,POSLEDNJA PRILIKA ZA TAMNE


SILE DA PRUZMU KONTROLU NAD MIDGARD-ZEMLJOM
Poslednja No Svaroga bila je poslednja mogunost Tamnih Sila da preuzmu potpunu
kontrolu nad Midgard-Zemljom. A oni su to... skoro postigli. Posebno veliki uspeh
Tamnih Parazitskih-Sila je postignut u 20. veku, kada je 25. oktobar 1917 u ruskoj
imperiji dolo do velike jevrejske revolucije, koju, su "stranci sluajno i bez loih
namera" nazvali velikom ruskom revolucijom. "Velika Ruska revolucija" obrnula je
smisao i razlog zbog ega se ona odigrala, a to je genocid ruskog naroda, ljudi nosilaca
i uvara drevnih slavjano-arijevskih tradicija Velike prolosti. Pri tome, stvarne Velike
Prolosti, koja nije stvorena ni iz ega, a koja je zatim pogreno prikazana, usled
interesa, kao legenda. Ono to se dogodilo u Rusiji 1917. nije sluajno, to nije bila
jednostavna sluajnost. To je bio plan da se preuzme vlast u Rusiji, a ak su i boljevici
bili samo glumci sa napamet nauenim replikama u tom spektaklu. Tamnim Silama je
bilo od vitalnog znaaja da zauzmu Rusiju, a dvadeseti vek-posljednji-vek Noi Svaroga
im je bila poslednja nada. ak i pokorivi Rusiju, natopivi je u krvi njenih ljudi,
uglavnom slavjanske krvi, ovi drutveni paraziti nisu postigli glavno - kompletno
pokoravanje Midgard- Zemlje:

12. (92). No, nee dopustiti Bog-Tvorac Jedini


i Rod Nebeski pogibelj Rase...
Ponovno uzdizanje Rase Velike
i buenje Duha-pokrovitelja
sinova Roda Nebeskoga
donee Beli Pas ,
koga e Bogovi poslati
na Svetu zemlju Rase Velike...
Oistie se Sveta zemlja
od hiljadugodinjeg ropskoga jarma neprijatelja Tuinaca
koji na rtvu prinose
krv i tela dece svoje,

157

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

i laju i udvoritvom neistinim


truju Due dece Roda Nebeskog...

I donee Beli Pas - pie u slavjano-arijevskim Vedama -oslobodjenje


" od hiljadugodinjeg ropskoga jarma neprijatelja Tuinaca."
U slavjano-arijevskoj tradiciji godina Belog Psa je leto 7501. od S.M.Z.H ili 1992 n.e, a
Sovjetski Savez - stvoren od drutvenih parazita, je prestao da postoji u godini Belog
Psa! Ovo ne moe biti sluajnost! U poslednjih hiljadu godina, u Noi Svaroga , doivela
je Rasenija nekoliko faza porobljavanja od strane istih Tamnih Sila. Ove Tamne Sile
imaju razliite oblike i forme, prilagoavajui se situaciji. Ali, to je bila ista sila koja je
imala istu dirigentsku palicu, koja je davala ritam dogadjajima po svojoj volji. Koliko e
ljudi, kojima diriguju Tamne Sile, razumeti i shvatiti svoju ulogu i svoje mesto u ovoj igri?
Da li e shvatiti ideju kojom su drogirani, ovu jednostavnu istinu, istinu o onome ta su
oni zapravo - "alat za jednokratnu upotrebu" u rukama ovih groznih kosmikih
drutvenih parazita? A ovi kosmiki drutveni paraziti, bez obzira na rezultate "rada"
svojih "jednokratnih alata", samo u prvo vreme e stajati iza njih, kako bi od njih
napravili svoje oruje, bilo atentatora, ubicu ili neto drugo. Iako je "ubica" naneo teke
"rane" Raseniji svojom " jednokratnom upotrebom kao oruja", iako su rane bile
ozbiljne, nisu bile i fatalne. Iako je posljednja "rana" na telu Rasenije - "rana" naneta
1917. godine, izazvala vrlo ozbiljna krizu, 1992. godine, tano u godini Belog Psa,
Rasenija i zemlja Svete Rase je osloboena iz kandi ovih kosmikih predatora. I u toj
godini, 1992., Rusija se oslobodila komunistike zaraze koja je sluila posrednicima
Tamnih Sila pri zadobijanju moi nad slovenskim carstvom. Naravno, ovo je samo
poetak novog Dana Svaroga, u ranim jutarnjim asovima, ali novi dan je poeo i nita i
niko ne moe zaustaviti procese oslobaanja Midgard-Zemlje iz dugog ropstva. Buenje
ljudi iz sna posle takve noi moe biti ozbiljno i trajati jako dugo. I da bi se olakao ovaj
prelazni period u ranim jutarnjim satima Dana Svaroga, potrebno je obnoviti istinu o
tome ta se dogaalo na Midgard-Zemlji, kako bi se probudilo genetsko seanje
predaka, i za to slue informacije iz slavjano-arijevskih Veda i drugi drevni bitni izvori.
Zahvaljujui svetenicima - uvarima, ovi dokumenti su neprocjenjivo ouvani i dostupni
ljudima. Neki izvori su stari vie od sto hiljada godina, neki, etrdeset, dvadeset. I ove
knjige su "preivele" do dananjeg dana, njihove stranice su izradjene od zlatnih ploa,
a samo zahvaljujui tome imamo prave dokaze velike prolosti naeg roda. I to - nisu
kopije, u vie navrata iskrivljene moderne "drevnosti", ve originali, koje niko ne moe
porei. A oni, drutveni paraziti, ele da sve ovo proglase izmiljotinom! Dovoljno je

158

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

posmatrati buku koja se podigla oko "Knjige Velesa" koju su "zasluni istoriari" i
"strunjaci" proglasili falsifikatom itd.. I uprkos injenici, da je sauvana fotografija iz
1943. godine, jednog deaka, koju je napravio Miroljubov u Belgiji, gdje je on
prouavao knjige iz biblioteke carskog pukovnik A. Izenbeka. Sve to je povezano sa
"Knjigom Velesa" ne doivljava se sa skepsom samo izvan Rusije, ve i u njoj
samoj.Razlog poricanja je oigledan, jednostavne daice pominju dogaaje o dvadeset
hiljada godina prolosti, a posljednje zapise su napravili Volhovi u desetom veku, pre
poetka Noi Svaroga. Pa, to se ne uklapa u ideju o divljim i primitivnim slovenskim
narodima, kojima je "prosveeni" zapad doneo "svetlo znanja i prosvetljenja." I uprkos
tome, moderne ideje o prolosti su donete na osnovu knjiga objavljenih u petnaestom
veku, koje su navodno "tane replike" drevnih manuskripta. Ali zato, originali "nisu
sauvani", ve su preivele samo kopije. I na neki udan nain, sve kopije su uspele da
izbegnu sve poare u drevnim bibliotekama, u kojima si izgoreli svi originali. I nikom
takav "beznaajan" detalj ne izaziva skepticizam po pitanju istorijske tanost tih "izvora".
U meuvremenu, vratimo se na obnovu istine ...

159

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

GLAVA 2. GEOPSIHOLOGIJA I PSIHOLOGIJA


EKONOMIJE
2.1. EKOLOKI SISTEM
Midgard-Zemlja i njena kvalitativna struktura inteligentnog ivota, bez obzira od toga,
kakvu formu on ima na odreenoj planeti, ne moe da postoji bez raznolikosti ivotnih
oblika i evolucije koja je dovela do pojave razuma. Razumna vrsta se pojavljuje samo na
odreenom nivou razvoja ekolokih sistema planete. I, kao i svaki drugi vid, iva bia ne
mogu da postoje izvan ovog ivotnog sistema. I ne samo to, razumna vrsta ne moe da
postoji, bar u potpunosti, ne samo van ekolokog sistema planete, ve i izvan "svog"
nivoa razvoja ekolokog sistema. ta to znai?! To znai, da je pri evoluciji ivotnih
oblika, nastao ekoloki sistem, koji predstavlja uravnoteenu raznolikost razliitih oblika
ivota, koji formiraju stabilan sistem. Osnovu bilo kog sistema, bar za proteinske oblike
ivota, slue biljni organizmi, koji konvertuju zraenje planetarne svetlosti (zvezde) u
rastuu biomasu. Naime, rastua biomasa definie razliite oblike ivotnih formi, i
samim tim, sloenost i raznovrsnost ive prirode.
ivotne forme su, kao to svi dobro znamo, podeljene na biljojede i mesodere.
Mesojedi jedu vrste biljojeda, koji zauzvrat jedu biljne organizme. Tako su, u osnovi
ekolokog sistema biljni organizmi, i zapravo njihova svojstva i kvaliteti definiu svu
raznovrsnost ivotnih formi. Biljke sintetizuju svoju biomasu, upijaju emisiju svetlosti
planete posredstvom molekula hlorofila. Zato je od velikog znaaja, koji deo dolazeeg
zraenja apsorbuje povrina planete i koji njen oblik biljke usvajaju u vidu biomase.
Takozvani bioloki biljni faktor odreuje koliinu sintetizovane biomase na planeti.
Dakle, to je vei bioloki faktor - biljke sintetiu vie rastuu biomasu, a time je i vei
broj ivotnih oblika koji mogu da postoje u harmoniji sa biljnim svetom. Naprimer, kod
semenih biljaka, bioloki faktor je 10%, dok je kod golosemenih on 7%. Promena u
biolokom faktoru od 3% dovelo je do pojave mnogih novih ekolokih nia za nove vrste
ivotnih formi.
Naime, pojava semenih biljaka je omoguila nastanak novih klasa sisara, u koje spada i
savremeni ovek, i bez obzira na to, da li se pojavio Homo Sapiens na Midgard-Zemlji ili
na nekim drugim planetama zemljama. I svaka ivotinjska vrsta u potpunosti odgovara
"svojoj" ekolokoj nii, koju ta vrsta zauzima. Svaka nova vrsta pojavljuje se samo u

160

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

rezultatu adaptacije postojeih vrsta ivih organizama na uslove koje nameu slobodna
stanita.
Drugim reima, svaka vrsta optimalno uestvuje u ekolokoj nii koju zauzima. To znai
da je svaka vrsta u skladu ne samo sa "svojom" niom, ve i sa niama mnogih drugih
vrsta, koje zauzimaju susedne ekoloke nie. U zdravom ekolokom sistemu sve vrste
savreno "odgovaraju" svakoj drugoj, i u principu, bez druge ne mogu postojati.
Zajedno, one stvaraju uravnoteen lanac ishrane, bez koga bi svaka vrsta vrlo brzo
izumrla. Svaka ekoloka nia odgovara vrsti koja pokuava da je savlada, njenim
specifinim zahtevima, kao to su prisustvo ili razvoj odreenih osobina i kvaliteta,
optimalna veliina i oblik jedinke, proporcija udova, njihov tip i oblik, boja, krzno ili koa,
prisustvo kandi, zubi, onjaci, rogovi itd.
Drugim reima, specifina ekoloka nia moe da primi one vrste, koje u celini ili
maksimalno odgovaraju zahtevima usklaenosti te nie. Dakle, pojava ekolokih nia,
stvara uslove za pojavu razuma kod te vrste, i to je mogue samo na odreenom nivou
razvoja celog ekolokog sistema. Inteligentni ivot moe nastati kada ekoloki sistem
postigne taj razvoj, ne pre, a ne ni posle. Ako teoretski prenesemo oveka u eru
dinosaurusa, u ekoloki sistem, kojim su vladali giganti, ni homo sapiens, ni
neandertalac, niti ni bilo koji humanoidni vid, ne bi se prilagodio, pa ak ni samo
preiveo u tom svetu. Ba u to vreme nije bilo takve ekoloke nie u koju je humanoidni
oblik mogao da se "ugura". Osim toga, "naoruavanje" bilo koje humanoidne vrste naime, zubima i noktima (kandama), pa i dalje jaanje sa kamenjem i palicama, pa ak
i kopljima i strelama sa gvozdenim vrhovima, ne moe da se poredi sa zubima,
kandama, rogovima i oklopom brojnih vrsta ekolokog sistema giganta. Istovremeno,
bilo koja vrsta humanoida bi predstavljala veoma lak plen za te predatore. Prema tome,
"razumna" ekoloka nia humanoidnog tipa i nije mogla nastati u eri gianta, ve tek
kada su ovi divovi izumrli i "oslobodili" velike "stanove" - nie. Sada se vraamo na
vrstu, koja eli da se ukljui u "razumnu" ekoloku niu. Svi susedni "stanovi" - nie, na
svim nivoima ivota, ve su okupirani od strane razliitih biljnih i ivotinjskih vrsta. I
Homo Sapiens, razumni ovek, je primoran da koegzistira sa ovim vrstama radi pukog
preivljavanja i koristei te vrste za ishranu svojih mladih. Na ovom pojajuvljuje se jedno
malo "ali"...
I kao to se esto dogaa, malo "ali" i nije tako malo. Broj ekolokih nia je razliit u
razliitim klimatskim zonama, plus, tu je jo i vertikalna zonalnost. Razlog je vrlo
jednostavan - nejednako osvetljenje sunevom svetlosti povrine vieobraznih formi
Midgard- Zemlje, nagib ose prema orbiti i eliptini oblik orbite, tako da je Midgard-Zemlja

161

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

u toku godine na razliitim udaljenostima od svog svetila. Minimalno ti faktori utiu na


ekvatorijalnu zonu, maksimalno - u oblastima polova. to blie polovima, godinja doba
u godini su izraenija jasnije. to blie polovima, due su zime i krai prolea i jeseni. I
sve to, na prvom mestu, utie na raznovrsnost biljnog sveta, i samim tim, neminovno, na
raznolikost ivota. Tako, u isto vreme na Midgard Zemlji postoji nekoliko tipova
ekolokih podsistema, koji, sutinski, odgovaraju klimatskim zonama u kojima se
nalaze. Najbogatiji po raznovrsnosti biljnih i ivotinjskih oblika je ekvatorijalni pojas, to
znai veliki broj ekolokih "stanova" - nia, okupiranih biljnim i ivotinjskim vrstama. I,
naravno, najsiromaniji - arktiki (antarktiki) pojas. U arktikoj klimatskoj zoni zimska
sezona traje osam meseci godinje i prati je polarna no. Vrlo kratko i burno prolee,
lepo toplo leto i, opet, kratka jesen. U principu, prolee, leto i jesen se skoro spajaju u
jedno godinje doba, povezano sa krajem polarne noi i poetkom polarnog dana, pri
emu promena polarnog dana i noi nije trenutna. Nakon duge polarne noi zapoinje
veoma kratak dan, ije trajanje se poveava vremenom, i tako dalje, sve dok ne nastupi
polarni dan, kada sunce ide oko kruga. U principu, prelaz iz polarne noi u polarni dan je
polarno prolee. Istovetno, tranzicija iz polarnog dana u polarnu no - je polarna jesen.
A polarni dan, na taj nain, je polarno leto. Tokom polarnog dana je prilino siromana
vegetacija, mahovine i liajevi, trave i bunje, drvee je patuljasto, i brzo izbacuje mlade
izdanke, koji bi trebalo da brzo uvenu i daju plod i seme, a zatim se nita manje brzo
pripreme za svoju dugu zimsku hibernaciju. Veina ivotinja u arktikom pojasu se
pojavljuje na Arktiku samo tokom polarnog dana. I meu ovim sezonskim stanovnicima
velikog udela imaju ptice selice, koje doleu tuda, da bi ispod nezalazeeg letnjeg sunca
izlegle svoje pilie, da bi kasnije, kad mladi izrastu, odleteli u svoje zimske stanove. Kao
i ptice selice, i drugi sezonski stanovnici Arktika migriraju sa nastupanjem Polarne Noi
ka jugu, u subarktike, pa ak i u severne regije umerenog pojasa. Poznato je da
severni jelen tako postupa. U stalne stanovnike arktikog pojasa moe se ubrajati malo
vrsta ivotinja, od kojih veina, u veoj ili manjoj meri, svoje vitalne funkcije vezuju za
Arktiki okean. I najpoznatiji od ovih stalnih stanovnika je, naravno, beli medved. A u
junoj hemisferi, u antarktikom pojasu, stalni stanovnici su pingvini. I za bele medvede i
za pingvine osnovna hrana je riba. Tako da njihovi uslovi egzistencije nisu povezani sa
kopnom, ve sa morima i okeanima, da budemo precizniji - sa njihovim stanovnicima.
Dakle, ivot gotovo svih stalnih stanovnika arktikog (antarktikog) pojasa nije u
direktnoj vezi sa zemljom. Celokupna aktivnost ivotinjskih stanovnika ove zemlje odvija
se samo tokom polarnog dana. "ivot" je prilagoen takvim uslovima ivota. Arktiki
(antarktiki) pojas je antiteza ekvatorijalnog pojasa, gde biljni i ivotinjski svet besni
tokom cele godine, u kojoj je koncept zime-uslovan, a duina oscilacija dana-noi vrlo
blaga, to izaziva postojanje optimalnih uslova za biljni ivot, a time i za ivotinjski. Sve

162

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ostale klimatske zone nalaze se izmeu ova dva ekstrema. Izmeu arktikog
(antarktikog) pojasa i ekvatorijalnog pojasa, nalaze se: subarktiki (subantarktiki),
umereni, suptropski, tropski i sub-ekvatorijalni pojas. Kako se kreemo od polova do
ekvatora trajanje i surovost zima se smanjuje, a prosena duina trajanja dana tokom
godine poveava. ini se da je najbolje mesto za razvoj razumnog ivota, blie
ekvatorijalnom klimatskom pojasu, ali nemojmo prebrzo donositi zakljuke ...

163

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.2. RASPORED LjUDSKIH RASA PO KLIMATSKIM


POJASEVIMA
Znamo, da na Midgard-Zemlji postoje etiri ljudske rase: bela, uta, crvena i crna. Bela
rasa je kolonizovala Midgard-Zemlju pre nekoliko stotina hiljada godina, a preostale tri
"doseljene" su pre oko etrdeset hiljada godina. Pogledajmo razmetaj ovih rasa po
klimatskim zonama. U poetku, bela rasa je uglavnom angaovana u umerenom i
subarktikom pojasu, uta rasa - suptropskom i tropskom pojasu Evroazije, crvena rasa
- umerenom, suptropskom i tropskom pojasu severne Amerike, crna rasa subekvatorijalnom i ekvatorijalnom pojasu Afrike, Azije i Australije.
Treba imati na umu da je svaka od "doseljenih" rasa - uta, crvena i crna, bila
razmetena na Midgard-Zemlji tamo gde su prirodni uslovi bili to blii uslovima njihovih
maternjih zemlji-planeta, kako bi im se olakalo prilagoavanje na novu planetu. U
skorije vreme, veina stanovnika Midgard-Zemlje bez obzira na rasu, koristila je za
hranu plodove dobijene sa podruja gde su iveli, i pili vodu iz izvora, koja je izlazila iz
unutranjosti te zemlje. To je oigledno, ali nije uvek jednostavno i jasno. Hajde, idemo
po redu. Ponimo sa vodom, odnosno sa slatkom vodom, to je osnova za ivot, I to
svaki ivot. Kinica pada na zemlju, prolazi kroz zemlju i stvara podzemne vode, reke,
jezera i izvore. Ta izvorska voda, reke i jezera su sluili kao izvor ivotodavne tenosti
za sva iva bia, ukljuujui i ljude. ovek je nauio da kopa bunare i da dosegne
podzemne vode, i da ne zavisi od toga gde je ona izala na povinu. I sve je ovo isto
svuda na planeti. Ali, tu slinost zavrava, a pojavljuju se razlike. Naravno, voda ostaje
voda, ali njen hemijski sastav razlikuje se u dosta irokom spektru. Sadraj soli i
minerala, kiselost ili alkalnost vode varira od mesta do mesta. Ali, najvie se hemijski
sastav vode menja po klimatskim pojasima. I to je vezano sa tim, zbog injenica, da
kinica, pre izlaska na povrinu prolazi kroz zemlju, a zemlja se veoma razlikuju jedna
od druge, kako po klimatskim zonama, tako i unutar iste klimatske zone. Tako, kinica
prolazi kroz zemlju, upija mineralae, mikroelemente, itd. Zbog injenice da se hemijski
sastav zemljita razlikuje, kinica apsorbuje razliite minerale i mikroelemente.
Na taj nain, hemijski sastav ivotne tenosti u razliitim klimatskim zonama razlikuje se
prilino iroko. Podsetimo se da je voda, u proseku, 70 odsto teine ive materije. I tako
hemijski sastav vode u velikoj meri utie na biohemijske procese u elijama svakog
ivog organizma, i biljnog i ivotinjskog. A ovek ne ostaje iskljuen iz toga. Ali, da li je

164

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

samo voda drugaija!? ovek pripada svejeduim ivim organizmima, to znai da


ovek koristi kao hranu jestive biljke njihove plodove i korene, semenje, lie i
stabljike, kao i jestive ivotinje - meso sisara, gmizavca, vodozemaca, ptica, riba i drugih
stanovnika mora i okeana. Ve samo jedna vrsta biljaka i ivotinja, koja se koristi za
ljudsku ishranu, i kvalitativno i kvantitativno se razlikuje od jedne klimatske zone do
druge. Na primer, raznovrsnost flore ekvatorijalnog pojasa nije uporediva sa
siromanom florom arktikog pojasa. U principu, ne postoji nijedna istovetna biljka, koja
raste i koristi se za ishranu ljudi, koja ivi u ova dva klimatska pojasa (osim poslednjih
stotinu godina). I to, u veoj ili manjoj meri, vai i za sve ostale klimatske zone MidgardZemlje.
ini se, kao oigledna stvar, na koju nije vredno obratiti panju. Sve bi to bilo tako, ako
ne bi bilo malog "ali". Plodovi, korenje, itd, rastinje ekvatorijalnog pojasa, i, na primer,
umerenog pojasa, po hemijskom sastavu organskih i neorganskih materija, razlikuju se
jedni od drugih kao nebo i zemlja. Na primer, mnogo plodova, itd, biljaka ekvatorijalnog
pojasa sadri male koliine opojnih droga koje nisu prisutne u biljkama umerenog
pojasa.
Trebalo bi uzeti u obzir injenicu da biljojedi jedu biljke klimatskih zona u kojima ive. I
stoga, hemijski sastav mesa biljojeda iz razliitih klimatskih zona e takoe biti drugaiji.
Kao i hemijski sastav mesa mesojednih ivotinja koje se hrane ovim biljojedima. Dakle,
"kuhinje" u razliitim klimatskim zonama odlikuju se razlikama u kvalitativnom i
kvantitativnom sastavu hemijskih supstanci. Dakle, etiri rase, razmetene u razliitim
klimatskim zonama, ve hiljadama godina konzumiraju hranu i piju vodu sa razliitim
hemijskim sastavom. Uz sve ovo treba dodati i genetske razlike izmeu rasa, a rezultat
je prilino jaka razlika metabolizma. Ispostavilo se da se etiri razliite rase, razlikuju
znaajno, u svojoj biohemiji. Ali, da li je samo u biohemiji razlika meu rasama!? Moda
postoje i druge razlike izmeu rasa, koji se ne odnose na boju koe, oiju, kosu i
karakteristiku skeleta, iako su ve i ove razlike jasne? Ove razlike nose samo bioloki
karakter i govore o tome, da ove rase nisu nastale iz neke od njih, kako pokuavaju da
neosnovano dokau moderni antropolozi, ve nezavisno jedna od druge, i, tavie, na
razliitim planetama sa svetlom razliitog spektra zraenja. Ali u ovoj fazi, interesantne
razlike izmeu rasa, nisu u vezi sa biolokim aspektima, iako se biohemijske razlike
izmeu rasa javljaju pod uticajem psihikih i fizikih stanja predstavnika ovih rasa. I to
se mora uzeti u obzir svakom sluaju, hteo to neko ili ne. Sve ove razlike, ako se
pravilno shvate, ne dovode do ideje o vioj i nioj rasi, koja je sama po sebi potpuna
besmislica. Sve ovo daje razumevanje kako ukupnost prirodnih, biolokih, biohemijskih,
psiholokih, etikih i moralnih, ekonomskih i kulturnih osobenosti utie, kako na

165

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

odreenog oveka, tako i na zajednicu ljudi, koju zovemo plemenom, narodom, nacijom
i rasom. Razumevanje ovih razlika ne ostavlja prostor za bilo koji oblik rasizma i
diskriminaciju nekih ljudi od strane drugih. To je kao da poredite jabuke i kruke. I detetu
je jasno da je jabuka - jabuka, a kruka - kruka. Neki ljudi mogu da vole ukus jabuke, a
neki ukus kruke, to je sve. Tako razlike izmeu rasa govore o tome, da su one
drugaije od ostalih, i ne mogu da se porede jedna sa drugom, naglaavajui razlike
kao znakove rasne superiornosti. Razliite rase formirane su na naoj Midgard Zemlji u
razliitim prirodnim i klimatskim uslovima i, samim tim, ne mogu biti identine jedna sa
drugom.
Hajde da pokuamo da odredimo kako prirodni i klimatski uslovi stanita utiu na razvoj
rasa koje ive na naoj Midgarda-Zemlji. Kako klimatski uslovi stanita utiu, neki
pitaju? Nemojmo prebrzo donositi zakljuke, i hajde da pogledamo klimatske uslove sa
nekoliko neobinih pozicija ...
Osnovnih klimatskih zona i nema mnogo:
1. arktiki pojas (antarktiki pojas)
2. subarktiki pojas (sub-antarktiki pojas)
3. umereni pojas
4. suptropski pojas
5. tropski pojas
6. subekvatorijalni pojas
7. ekvatorijalni pojas

Na Midgard Zemlji ive etiri rase - bela, uta, crvena i crna. Dakle, na etiri rase pada
sedam klimatskih pojasa. Neka "slika" se javlja, ali opet neemo da prebrzo donosimo
zakljuke.

166

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.3. ARKTIKI I SUBARKTIKI PRIRODNO-KLIMATSKI


POJAS I USLOVI ZA RAZVOJ OVEKA
Arktiki klimatski pojas gotovo je nepogodan kao ljudsko stanite, u najmanju ruku,
nema savremene moderne logistike, pa gotovo odmah ispada sa liste. ivot u arktikoj
zoni besni na kopnu samo tokom kratkog leta i zamire tokom duge polarne noi. Jedino,
gde ivot ide dalje bez obzira na doba godine je u dubinama okeana. ivot na povrini u
arktikoj zoni predstavljaju uglavnom ptice selice (posebno na ostrvima ledenog
okeana) i ivotinje, koje migriraju ovde tokom letnje sezone. Izuzetak su predatori polarni medvedi, kojima je Arktik - prirodno stanite, i koji glavni plen nalaze u vodama
mora-okeana. Polarne lisice, polarni mievi i sove, severni jelen, migriraju u tundre u
letnjoj sezoni i to je otprilike svo ivotinjsko bogatstvo arktike zone. Polarni mievi, na
primer, padaju u dugu hibernaciju skoro devet meseci, da bi se probudili za vreme
polarnog dana, daju potomstvo, odrastaju, i akumuliraju masti za narednu hibernaciju.
ovek se pojavljuje u arktikoj zoni, pratei migraciju ivotinja - irvasa, i to za vreme
polarnog dana.
Ekoloki sistem arktike zone je veoma siromaan i nije u stanju da obezbedi tokom
cele godine opstanak oveka i, stoga, arktika zona je naseljena samo tokom polarnog
dana. A ak i tada, narodi ovog regiona su primorani da se bore za svoj opstanak svaki
dan, i da bi preiveli, oni (ovi narodi) moraju da slede sa svojim porodicama stada
poludomaih severnih jelena (irvasa).
esto je, jedna porodica odvojena od ostalih stotinama kilometara prostranstva tundre.
U principu, svaki dan za ove ljude je borba za ivot, smrt ili bolest, smrt jelena znai
smrt za celu porodicu. Pomo ne mogu dobiti ni od koga. Bez irvasa ili zaprenih pasa
to je praktino nemogue. Pronai druge ljude meu prostranstvima tundre, tokom
polarne noi, kada meava besni, gotovo je nemogue. I tokom polarnog dana, tundra
je skoro neprohodna zbog mnogih jezera i opasnih movara, kojima je bogata na tim
prostorima. Iz tih razloga, arktika klimatska zona nije mogla da stvori neophodne i
dovoljne uslove za razvoj oveka kao vrste. Za jednu porodicu je to dovoljno da sauva
ve akumulirano iskustvo, ali nije dovoljno za sticanje i akumulaciju kvalitativnog novog.
Nisu zbog dobrog ivota ljudi poeli da istrauju ova prostranstva. Oni su oterani u ove
oblasti od jaih plemena iz svojih izvornih zemalja. Doavi do ovih krajeva, raseljeni
ljudi, odnosno oni od njih koji su preiveli, gotovo su zaustavljeni u svom razvoju za

167

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

mnogo hiljada godina i do nedavno ivot stanovnika tundre je bio drugaiji od onoga
kakav je bio pre pet ili deset hiljada ili vie godina.
A nain ivota ovih stoara danas se ne razlikuje mnogo - oni nastavljaju da prate stada
polu-divljih irvasa. Tek sada koriste u svakodnevnom ivotu dostignua moderne
civilizacije, u ijem stvaranju oni nemaju nikakvu ulogu. I tako, oni nisu stvaraoci, ve
samo potroai dostignua stvorenih od strane drugih. U principu, tu klimatsku zonu
savladali su ljudi ute rase. U subpolarnoj klimatskoj zoni ivot je mnogo bogatiji u
odnosu na arktiku zonu. Ekoloki sistem ovog pojasa je formiran od poumljene tundre
i severne tajge. I mada je zima u ovoj klimatskoj zoni gruba, ipak, postoje sva ostala
godinja doba. arko, gotovo tropsko leto, kratka i hladna prolea i jesen i duga i veoma
hladna zima. U principu, umska tundra i severna tajga su zimovnik za veinu ivotinja u
arktikoj klimatskoj zoni. Konkretno, irvasi migriraju ovde posle arktikog leta, nakon
ega se za njima kreu ljudi.
U ekstremnim uslovima kontinentalne klime i duge i hladne zime, ovek potpuno zavisi
od prirode. Iako su tokom leta i severna tajga i tundra bogati i bobicama I peurkama, i
drugim plodovima, tokom duge zime preivljavanje je veoma teko. ovek, koji je
savladao ovu zemlju, mora da se osloni na prilino teke uslove koje prua priroda ovog
kraja. Iako je raznovrsnost biljnih i ivotinjskih vrsta ove klimatske zone bogatija, u
svakom poreenju, sa arktikom zonom, ovi otvoreni prostori nisu u stanju da prehrane
veliki broj ljudi kada se okupe na malom prostoru. I tako, ljudska naselja u umi tundre i
severnoj tajgi su retka i razbacana na ogromnim udaljenostima. Takvi uslovi su dovoljni
samo za opstanak malih zajednica, koje se uglavnom bave lovom i skupljanjem hrane
za duge zime. Opet, ovek uzima od prirode samo ono to ona moe da mu prui, i on
je potpuno zavisan od nje. Surovi uslovi ivota i slaba gustina naseljenosti ne mogu
stvoriti najbolje uslove za evoluciju oveka. I opet su ljudi dolazili u ove zemlje istisnuti
od drugih ljudi iz vie pogodnijih za ivot zemlji. Osnovna masa ljudi ove klimatske zone
se sastoji od ljudi ute rase, kojima su dali upranjeno zemljite za ivot narodi bele
rase. Doavi na ove prostore, plemena su gotovo zaustavljena u svom evolutivnom
razvoju na nivou koji su imali pre dolaska u novu sredinu za ivot. Zato i kako se to
desilo - bie rei kasnije. U ovoj fazi, vano je protumaiti i razumeti odnos izmeu
evolutivnog razvoja oveka kao racionalnog bia i prirodnih uslova njegovog stanita. U
ekstremnim uslovima ivota, ovek je prisiljen da se bori za svoj ivoti svaki dan pod
uslovima koje zahteva priroda. ovek u takvim okolnostima nema izbora, ili da ih
prihvati ili e nestati. estoki prirodni uslovi odreuju oveku odreenu liniju ponaanja,
koja ne ostavlja prostora za evolutivni razvoj. Siromani ekoloki sistem u arktikoj
klimatskoj zoni primorava ljude da se stalno kreu sa jednog mesta na drugo. I sva ta

168

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

rastua biomasa, iznikla na povrini tokom kratkog leta, nije u stanju da nahrani grupu
ljudi veu od jedne porodice, pa ak i tada, samo za kratko vreme. Ovo primorava ljude
da se kreu preko prostranstva tundre i ne zadravaju dugo na istom mestu. Naravno,
ljudi ne jedu mahovinu i liajeve, travu i iblje, ali biomasa odreuje razne ivotinjske
vrste, kao i broj svake vrste ivih organizama po jedinici povrine. Naime, gustina
ivotinjskih populacija koje ovek koristi za ishranu, oblikuje nain ivota humanoidnih
stanovnika arktike i subarktike klimatske zone. Osnovu lanca ljudske ishrane u ovim
oblastima ine poludomai irvasi, koji se hrane mahovinom i liajevima tundre, i koji su u
stalnom pokretu. U stalnom pokretu su i ljudi koji prate ove ivotinje. I sve zbog injenice
da mahovina i liajevi rastu veoma sporo, irvasi su primorani da se presele na novu
lokaciju, nakon to pojedu sve to je mogue na staroj. To stvara priliku za mahovine i
liajeve da se oporave pre sledeeg dolaska ovih biljojeda. Potpunim unitanjem
rastue vegetacije tundre od strane ivotinja ili ljudi, tundra se na tom mestu pretvara u
mrtvu pustinju decenijama. To je jedan od glavnih razloga zato ljudi migriraju sledei
irvase. Nomadski ivot stanovnika tundre se javlja kao evolutivna konica. Ali zato
nomadski ivot predstavlja evolucionu konicu!? Da, sve je vrlo jednostavno - sve
predmete svog svakodnevnog ivota ove nomadske porodice nose sa sobom od mesta
do mesta. Dakle, ovih predmeta ne moe biti mnogo, zato ne moe meu tim stvarima
biti kunih aparata i ureaja za proizvodnju novih alata i predmeta za domainstvo. Sve
neophodne stvari za domainstvo, ovi ljudi dobijaju u zamenu za krzno, ribu i meso
irvasa, koje napasaju. U uslovima tekog vota,nomadski narodi Arktika i subpolarnog
klimatskog pojasa se bave ribolovom u bogatim severnim rekama i jezerima, a tokom
duge zime - lovom na krznaice tundre i umske tundre. Slina analiza mogla bi biti
dodatno nastavljena, ali to je dovoljno da se zakljui da priroda arktike i subarktike
klimatske zone ne stvara uslove za evoluciji oveka kao vrste. Osvojivi ove prostore,
plemena su gotovo zaustavljena u svom evolutivnom razvoju. Tako, siromana ivotna
sredina ne stvara uslove za evolucioni razvitak. Ali, moda, bogatiji ekoloki sistem, sa
veim brojem biljaka i ivotinja moe da stvori bolje uslove za evolucioni razvoj oveka!?
Hajde, zabavimo se ovim pitanjem i pokuajmo da saznamo - da li je to tako?

169

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.4. EKVATORIJALNI I SUBEKVATORIJALNI PRIRODNI


KLIMATSKI POJAS I USLOVI ZA RAZVOJ OVEKA
Ekvatorijalni klimatski pojas, bez sumnje, ima najbogatiji ekoloki sistem na MidgardZemlji . Cele godine je toplo i svetlo, podela na godinja doba je gotovo uslovna, "zima"
u ekvatorijalnoj klimatskoj zoni je nekoliko stepeni hladnija nego to je u letnjem periodu.
U principu, ekvatorijalna klimatska zona moe se podeliti u dve sezone - kinu
sezonu ... i ostatak godine. Postoji samo varijacija u duini kine sezone u ekvatorijalnoj
klimatskoj zoni i turbulencija istih. U kinoj sezoni je temperatura vazduha za nekoliko
stepeni nia nego to je uobiajeno, i, u principu, to je "zima" u ekvatorijalnom
klimatskom pojasu. Veoma topla klima, obilje vlage, ponekad sa vikom, posebno u
kinoj sezoni, sve zajedno stvara zemaljski raj za rastinje. Biljni svet je u "punom
zamahu" u doslovnom i prenesenom smislu te rei. U ekvatorijalnim umama biljke
stvaraju vieslojni ekoloki sistem. Svaka biljka na svakom nivou sistema bori se za
svoje "pare hleba" na ivot i smrt. To "pare hleba" za biljke su suneva svetlost i voda,
tako da moemo da pretvorimo poznati ljudski koncept "pare hleba" na odgovarajui
koncept bilja - "pare neba!" Iako sa vodom u ekvatorijalnoj klimatskoj zoni skoro da
nema problema, sa sunevom svetlosti je znaajno drugaije. U samom donjem sloju
ekvatorijalnih, uma ak i u podne, je sumrak. Samo biljke, koje su u stanju da preive
sa minimumom svetlosti, su u stanju da opstanu. Svi "apartmani" u ekolokom sistemu
ekvatorijalne klimatske zone su zauzeti i naseljeni, tako da je pojava nove vrste gotovo
nemogua. Veoma je bogat i raznolik ivotni svet ekvatorijalne klimatske zone. Biljojedi,
svatojedi, mesojedi, njima bukvalno vrvi ekvatorijalna dungla. ini se da priroda ne
moe da stvori nita bolje za ivot i ljudski razvoj. Bogata priroda, dosta biljnih i
ivotinjskih vrsta koje ljudi mogu da koriste za svoje potrebe!? Sve ovo je istina, ali ...
nije tako jednostavno.
Sa tako bogatom prirodom, ovek je primoran da se bori sa samom prirodom da bi
preiveo. I to ne samo sa neverovatnim nizom predatora i otrovnih ivotinja i insekata,
ve i neverovatnim raznim rapidno brzorastuim biljkama, od kojih su mnoge otrovne.
Uz prisustvo vlage, sunca i toplote ekvatorijalne klimatske zone, biljke rastu tokom cele
godine i to vrlo brzo.Zapravo, one biljke koje su u stanju da bre rastu, moi e da
uhvate za sebe mesto pod suncem, odnosno, u ekvatorijalnoj dungli. Dakle, u
ekvatorijalnim klimatskim zonama ljudi su primorani da se bore sa prirodom za svoje

170

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

mesto pod suncem. I ta borba nije manje teka nego to je borba protiv otre klime
arktikog klimatskog pojasa. Tako, ni ekstremni klimatski uslovi ivota ni najpovoljniji
uslovi za ivot, ne stvaraju uslove oveku za evolutivni razvitak. U esktremnim uslovima
za ivot oveka, da bi preiveo, ovek je primoran da se bori sa prirodnim uslovima, i
ak, u sluaju optimalnih uslova za biljni svet, ovek mora da se bori sa drugim vrstama
ivih organizama na pravo da okupira njihovu ekoloku niu. I u jednom i u drugom
sluaju, u ovim klimatskim zonama, ovek nema vremena i nema mogunosti da stane i
razmisli o neemu drugom, osim o svom opstanku.
Super dobri i super loi uslovi za biljni svet su jednako negativni za razvoj inteligentnog
ivota. ivot u takvim uslovima, ne samo da zaustavlja ljude u svom evolutivnom
razvoju, ve veoma esto u svom evolutivnom razvoju i degradira. I za to ima dosta
primera. Ali ta je onda dobro za ljudsku evoluciju?! Moda subekvatorijalna klimatska
zona stvara te neophodne za razvoj oveka uslove!? U ovoj klimatskoj zoni prosena
temperatura je za nekoliko stepeni nia nego u ekvatorijalnoj klimatskoj zoni. Kie je
takoe mnogo manje. U okviru subekvatorijalne klimatske zone je afrika savana.
Ravnica, sa ostrvima uma koje su bukvalno preplavljene raznim oblicima ivotinja.
Bujna trava, dosta vlage, blaga klima, sve to stvara idealne uslove za ivot biljojeda,
parno i neparno kopitarnih sisara. Pored njih, kao to i treba da bude, ive i predatorske
vrste. Afrika savana je bogata ivotinjskim vrstama, koje ovek moe koristiti i koristi u
ishrani. Postavlja se pitanje, ta moe biti bolje za razvoj oveka?! Ali nemojmo prebrzo
donositi zakljuke. Blaga klima, bogata raznovrsnost biljojeda, od kojih se veina
premeta sa jednog mesta savane na drugo, posebno leti, kada sunce pri jae i kada
je znatno manje vlage, veina biljojeda premeta se blie vodi, ka rekama, jezerima i
nepresunim tokom leta izvorima. Za biljojedima idu predatori i ljudi. Zato plemena crne
rase, koja ive u afrikoj savani, vode polu-nomadski ivot. Topla klima i nain ivota ne
zahtevaju temeljnu izgradnju kua. Samo napravite krov, pokriven sa velikim listovima
biljaka iz susedne ume i "kua" je spremna. Osnovna delatnost je lov na biljojede koji
se u napasaju u blizini. Potrebno je samo da se pribliite ovim ivotinjama na daljinu
dometa luka i strele ili baenog koplja - i veera je zagarantovana. Prisustvo malih
uma, samohranog drvea kao to je, na primer, baobab drvo, bunje du potoka i reka,
olakava lov na biljojede savane. I nita manje vano, lov na ove ivotinje, vek za
vekom, milenijum za milenijumom, trai od tih lovaca izdrljivost i brzinu. Rezultat je
prirodan, opstaju samo oni lovci koji su vie izdrljivi i koji mogu brzo da se kreu na
velikim udaljenostima. Ne ulove li neku ivotinju, nema nieg za jelo, ne samo za lovce,
ve i njihove porodice, plemena. Pored toga, ivotni uslovi u savani zahtevaju razvoj
istananog sluha. Nou, ovek postaje mogui plen predatora savane. Vrlo loa panja
nou i ovek postaje veoma lak plen za dobrovide none predatore. Spas u ovoj

171

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

situaciji, je samo istanan i osetljiv sluh. Samo oni, koji mogu da izoluju iz none
kakofonije zvukova savane, prikradajueg predatora, imaju vremena da se pripreme za
njegov napad i odbiju ga, esto kroz zajednike napore vie ljudi ili da pobegnu od tog
predatora na bezbedno mesto. Dakle, ekoloki sistem savane, i prilagoavanje ovim
uslovima, zahteva kod oveka razvoj odreenih osobina i kvaliteta. A ti kvaliteti su suptilan i osetljiv sluh i izdrljivost u tranju, mobilnost, i kod mukaraca, a i kod ena u
vreme dok su mukarci zauzeti lovom, angaovani na prikupljanju voa, ribolovom, gde
je to mogue ... i domaom privredom. I sva svojstva i osobine moraju biti analogne
mukim. Sve aktivnosti takve drutvene grupe ljudi formirane su oko lova i prikupljanja,
a to na oveka ostavlja trag.

172

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.5. PASIVNI TIP ADAPTACIJE OVEKA U USLOVIMA


IVOTNE SREDINE

Plemena crne rase, ivei u savani, pri prilagoavanju na ivot u ekolokom sistemu
subekvatorijalne klimatske zone, prisiljeni su da razviju samo odreene osobine i
potreban kvalitet za ljudsku adaptaciju na ekoloki sistem. Drugim reima, ekoloki
sistem stanita odluuje o evolutivnom razvoju oveka, osvajaa svoje ekoloke nie.
ivotni uslovi, ljude u subekvatorijalnom klimatskom pojasu su naterali da budu samo
potroai prirode, da samo uzmu od nje neophodno za svoje izdravanje. Blaga klima
ne tzahteva odeu, ogrta, i jedini razlog zbog kojeg vam je potrebna odea, pa ak ni
tada, i to ne zbog fizike potrebe, je moralni. Vrlo esto, za proizvodnju ogrtaa koristi
se lie palmi i drugih egzotinih biljaka. Prirodno stanite ljudi subekvatorijalne
klimatske zone ne stimulie evolucioni razvoj oveka. ovek samo uzima od prirode ono
to mu ona nudi, i tako se postepeno transformie u potroakog parazita. Potroakog
parazita, koji uzima od prirode sve to mu je neophodno za ivot, bez razmiljanja o
tome, kako se i ta uzima od nje. I ta pozicija je optereena dugoronim posledicama.
Dok je broj plemena neznatan i dok postoji obilje vrsta koje ovek koristi za svoj ivot,
vei problemi se ne javljaju. I ovo stanje odnosa ovek-priroda moe da traje dugo, sve
dok ovek ne pone da uzima iz prirode vie nego to je ona u stanju da daje bez
razbijanja harmonije reprodukcije.
Stvar je u tome da je ovek oduvek bio i bie deo ekolokog sistema u kojem je sve vrlo
povezano. Sve vrste ekolokih sistema zavise jedna od druge. Rastua biomasa uspeva
da nahrani samo odreen broj vrsta biljojeda u odreenom broju. Optimalan broj
biljojednih ivotinja po jedinici povrine je odreen pre svega po brzini reprodukcije
rastue biomase. Drugim reima - koliko brzo rastu nove trave, lie, voe, korenje,
grane koje na licu mesta pojede biljojed. Ako se brzina jedenja biomase ubrzava, onda,
sledi joj dui oporavak od toga, a biljojedi koje pokree nagon gladi, poinju da jedu,
uslovno reeno, naruavaju nepovredivost vegetacije rastue biomase. ta se mora
razumeti pod konceptom neprikosnovene biljne biomase? Svaka biljka moe izgubiti
odreeni deo svoje biomase, bez ikakvih ozbiljnih posledica po sebe.
To znai, mogunost tog rastinja da u potpunosti proe kroz pun ciklus razvoja i da raa
visoko kvalitetno voe, koje je, kada padne na zemlju, u stanju da udahne ivot novoj

173

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

biljci te vrste. I zbog toga, nije neophodno da svaka biljka mora da sazri, dovoljno je da
biljke koje e biti u stanju da to urade, bude dovoljno i da su u stanju da daju ivot za
novu biljku, u krajnjoj meri, ne manju nego to je bila ona pojedena. Drugim reima,
biljka mora da obezbedi proirenu reprodukciju biomase. Bez ovoga, ekoloki sistem ne
moe da postoji, poto su biljke u osnovi ekolokog sistema. tavie, proirena
reprodukcija biljne biomase treba da bude znaajno razliita, zbog injenice da od
njihove reprodukcije ne zavisi samo to ta i koliko e jesti biljojedi, ve i od toga koliko
kie pada kao i od solarne aktivnosti.
Naravno, postoje i drugi faktori kao to su bolesti, prisustvo ili odsustvo opraujuih
insekata itd. Dakle, reprodukcija biljne biomase javlja se sa znaajnom razlikom, to je
garant stabilnosti itavog ekolokog sistema. Uglavnom reprodukciju biljne biomase
kontroliu i nose same biljke. One proizvode tzv biljne otrove koji se akumuliraju u
njihovo lie, voe, korenje, itd. Koncentracija biljnih otrova u razliitim biljkama nije ista
u organizmu svake konkretne biljke. Kod jednih je, maksimalna koncentracija toksina u
vou, dok su kod drugih u korenu, treih - u listovima, etvrtih u cvetovima, itd. Sutina
je da biljni otrovi, sporije ili bre, unitavaju telo biljojeda, smanjuju im ivotni vek, ime
se smanjuje obim rastue biljne biomase koju jedu ivotinje. Tu je i sistem
samoregulacije populacije kod svake ivotinjske vrste, kako kod biljojeda tako i kod
mesodera. U svakom sluaju, svaka vrsta zauzima specifinu niu u ekolokom
sistemu, i ima svoj samoregulacioni sistem koji funkcionie besprekorno. I taj
samoregulacioni sistem funkcionie besprekorno praktino dok se u areni ne pojavi
savremeni ovek.
Zar nije zanimljivo? ovek koji je, po definiciji, izaao iz prirode, se ne uklapa u
uobiajene eme postojanja same prirode.
Zato je do pojave modernog oveka - Homo Sapiensa - ekoloki sistem nekoliko
milijardi godina bio stabilan i u ravnotei, a tek se nakon pojave modernog oveka u
areni ta ravnotea relativno brzo naruila?! Sve ostale humanoidne vrste koje su
okupirale ekoloku niu do homo sapiensa, nisu naruile stabilnost sistema. Zato se to
desilo sa pojavom savremenog oveka!? Zato neke druge ivotinjske vrste razviju
mehanizam za optimalnu adaptaciju na ekoloki sistem bez naruavanja stabilnosti
samog sistema, a ovek naruava to stanje? I ono to je najinteresantnije, to se
najjasnije vidi u onim klimatskim uslovima u kojima ovek minimalno ometa prirodu.
Upadljiv primer za ovo je, osvajanje od strane predstavnika crne rase prostora
subekvatorijalne klimatske zone, zbog injenice da razvoj nije praen znaajnim
uplitanjem u ekoloki sistem, ve je uglavnom dolo samo korienja tog sistema.

174

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Postepeno poveanje gustine naseljenosti ljudske populacije na afrikom otvorenim


prostorima dovelo je do injenice, reklo bi se, da naizgled beskrajna stada ivotinja
savane... nee moi za dugo vremena da prehrane sve koji ive na tim prostorima. Ljudi
hiljadama godina uglavnom love, ali to nije sluaj i danas. Stada ivotinja savane mogu
se videti samo u nacionalnim parkovima u kojima je lov zabranjen. Ljudi navikli da ive
od lova poeli su da gladuju i kako bi nali bar neto hrane, otili su u dunglu i tamo
jedu sve ivo to se pee na vatri. Ali, ako se ova praksa nastavi i u budunosti, uskoro
nee biti nita da ispeku i, shodno tome, nee biti nieg za jelo ni tamo. Veoma udna
situacija je iznikla. Ako je savremeni ovek samo "ubaen" u lanac ekolokog sistema
hrane, brzo naruava ekoloku ravnotee koja se najjasnije vidi u Africi.
Zato se samo sa pojavom Homo Sapiensa deava takvo naruavanje?! Da reimo ovu
misteriju. Za ovu pomenuemo situaciju koja je nastala u Australiji. Pre otkria ovog
kontinenta od strane Evropljana, u Australiji se razvio stabilan ekoloki sistem,
jedinstven je po tome da gotovo i ne postoje predatorske vrste. Izolacija kontinenta od
drugih dovela je do nemogunosti da vrste migraju, i, zbog toga je, na Midgard-Zemlji
ona poslednji rezervat nekadanje divlje prirode. Torbari, vladajui na kontinentu, su
tranzicioni oblik od reptila do sisara i oni su izumrli milionima godina nazad na drugim
kontinentima. U principu, tako je izgledala Midgard-Zemlja na poetku doba sisara. Ovo
je sve vrlo interesantno, ali je vano obratiti panju na postojanje stabilne ravnotee
ekolokog sistema u mnogo miliona godina, to je jasan dokaz da je ekoloki sistem
stabilan i javlja se kao samoregulirajui. Svi biljojedi torbarske vrste su u stanju ekoloke
ravnotee sistema, i to je trajalo do pojave evropskih doseljenika koji su doneli u
Australiju male domae sisare biljojede - zeeve.
U nedostatku prirodnih predatora, zeevi se mnoe do te mere da kre ekoloku
ravnoteu, koja traje ve milionima godina. Razlog je jednostavan: zeevi su proizvod
adaptacije na ekoloki sistem u kome postoje mesoderi, ivotinjske vrste kojima su
zeevi deo lanca ishrane. Dakle, njihova plodnost "uzima u obzir" gubitke zbog "uea"
u lancu ishrane predatora. to se tie ekolokog sistema u kojem ne postoje
mesoderske vrste veliki natalitet bi nastavio neko vreme po starom. Kao rezultat toga,
gustina poulacije zeeva u Australiji je postala toliko velika da dovodi ekoloki sistem
kontinenta na ivicu katastrofe. I to je trajalo sve dok se nisu ukljuili mehanizmi
samoregulacije vrsta.
Razlog za ovakvu situaciju je injenica da su za ekoloki sistem u Australiji zeevi
vanzemaljci iz drugog sveta budunosti, to bi trebalo da bude ekoloki sistem ovog
kontinenta da nije bio izolovan od ostatka ivota na planeti milionima godina. Samo u

175

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

tom ekolokom sistemu se delimino preklapaju davna prolost i ekoloki sistem naeg
vremena. Sa plemenima crne rase, koji su savladali sub-ekvatorijalnu klimatsku zonu
Midgard Zemlje, bilo je gotovo isto. U osnovi, ova plemena, se javljaju kao potroai
ekolokog sistema subekvatorijalne klimatske zone, posebno u pogledu upotrebe
vatrenog oruja, doneenog u njihov ivot od strane evropljana, kada su poeli da vrlo
brzo unitavaju biljojede. Sve ovo je stavilo ekoloki sistem kontinenta na ivicu propasti.
Ba kao to su plemena crne rase stigla na ivicu istrebljenja zbog gladi. ak ni sila
navike da jedu nije toliko snana, da ak ni to ne moe da natera ova plemena da gaje
stoku i da obrauju zemlju. ta to znai? Najmanje dve stvari. Prvo, pasivna adaptacija
oveka na ekoloki sistem kada je lien razumevanja ta mu prua priroda je orsokak,
ne samo za evoluciju ljudskog razvoja, ve, na kraju, i za ekoloki sistem u celini.
Drugo, reakcija ekolokog sistema na tip prirodne adaptacije plemena crne rase na
Midgard-zemlji potvruje dolazak modernog oveka sa drugih zemalja-planeta.
Nesposobnost savremenog oveka da se uklopi u ekoloki sistem Midgard Zemlje pri
pasivnoj adaptaciji sugerie da Homo Sapiens nije proizvod ivota na Midgard Zemlji.
Analiza interakcije izmeu modernog oveka i ekolokog sistema Midgard Zemlje pri
pasivnoj adaptaciji je jo jedan dokaz vanzemaljskog porekla oveka.
Nai prethodnici - neandertalci, koji su zauzeli istu ekoloku niu kao moderan ovek
pre est stotina hiljada godina, iveo je u istom "apartmanu" nii, lovio i sakupljao, ali za
sve to vreme nije ekoloki sistem svoje okoline doveo do katastrofe. Oni su iveli tu sve
dok pre etrdeset hiljada godina, savremeni ovek nije doao i poeo aktivno da se bavi
njihovim "iseljenjem" iz "apartmana" nie. Prema tome, pri pasivnom prilagoavanju
uslovima ivotne sredine u njemu interesantnim ekolokim niama, nee biti
naruavanja ravnotee ekolokog sistema. Viak populacije bilo koje vrste ivih
organizama, ukljuujui i modernog oveka, mora da sadri mehanizme za
samoregulaciju smanjenjem nataliteta i smanjenjem ivotnog veka.
Ovi mehanizmi samoregulacije gustine naseljenosti u ivotnih formi "ukljuuju" sve ive
organizme Midgard Zemlje, kako biljne i ivotinjske vrste, osim jedne vrste - Homo
Sapiensa. Bilo koje druge vrste ivota na Midgard - Zemlji, osim oveka. ovek, kao
vrsta, "ispada" iz ekolokog sistema planete.

176

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.6. NIVO SAMOREGULACIJE SAVREMENOG OVEKA I


NjEGOVOG VANZEMALjSKOG POREKLA
Moe biti, da je kod oveka iz nekog kog razloga, mehanizam samoregulacije gustine
naseljenosti potpuno odsutan, kao da mu je nepoznat? Nimalo. Ovaj mehanizam
samoregulacije kod savremenog oveka je prisutan, ali on poinje da se manifestuje na
tom nivou gustine naseljenosti, koja se javlja kao ogranienost ekolokog sistema
Midgard-Zemlje. Ogranienje nivoa gustine naseljenosti je priblino isto kao u sluaju
zeeva i njihove adaptacija u ekoloki sistem kontinenta Australije. Ali zeevi su u
ekoloki sistem Australije doneeni kao vrsta u sistem izolovan mnogo miliona godina
od ostatka sveta. Zeevi kao vrsta, stigli su tamo iz ekolokog sistema drugog tipa i to
pod uticajem spoljnih faktora. Dok je u sluaju zeeva "spoljni faktor" ovek koji je
jednostavno poneo zeca sa sobom na brod, onda, ko ili ta je spoljni faktor u sluaju
oveka samog? U pasivnom tipu prilagoavanja vrsta, u uslovima ekolokog sistema
Midgard-Zemlje, mehanizmi samoregulacije gustine naseljenosti kod svake vrste
ukljuuju i to, da gustina naseljenosti ne dostigne nivo koji je opasan za ekoloku
ravnoteu stabilnog stanja celokupnog sistema. Ovo je tipino za gotovo sve ive
organizama, osim za oveka, a pri tome ne i u svim klimatskim zonama. Ovo ukazuje na
to da su sve vrste ivotinja i biljaka davno "prigrlile" jedna drugu, kao i ekoloki sistem
Midgard-Zemlje, svi, osim savremenog oveka. Zar nije udna ta injenica?
Mehanizam samoregulacije gustine stanovnitva vrste Homo Sapiens, ne odgovara
ekolokom sistem Midgard-Zemlje. To znai da ovaj nivo odgovara nekim drugim
ekolokim sistemima, to znai samo jedno, da savremeni ovek u smislu mehanizma
samoregulacije gustine stanovnitva svoje vrste, nije proizvod ivota na Midgard-Zemlji!
To znai da je savremeni ovek stranac po odnosu koji ima prema ivom svetu MidgardZemlje. Ali to nije sve. Na Midgard Zemlji ivi etiri razliite rase: bela, uta, crvena i
crna. I sve ove rase su dole sa razliitih planeta, sa mnogih planeta. Stvar je u tome,
da ne samo rase same imaju razliite nivoe samoregulacije mehanizma gustine
populacije, ve i unutar svake od rasa kod mnogih naroda i plemena ovi nivoi su suvie
razliiti. Razlike u nivoima samoregulacije mehanizma gustine naseljenosti vrste kod
rasa, plemena i naroda, govori o tome da je, svaka rasa, pleme, ili narod koji imaju ove
razlike, dola na Midgard-Zemlju sa raznih planeta, koje imaju sline, ali ipak razliite
ekoloke sisteme. Demografska situacija na Midgard-Zemlji ilustruje ovu injenicu.

177

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Eksplozija stanovnitva u Kini, Indiji i nekim drugim zemljama su ve ozbiljno poremetile


ravnoteu ekolokog sistema Midgard Zemlje i njeno unitenje se nastavlja.
Plemena ute rase, koja ive na teritoriji moderne Kine, ve su vie puta prela granicu
svoje naseljenosti, dozvoljene u ravnotei ekolokog sistema Midgard Zemlje, a i kod
njih se jo uvek ne ukljuuje mehanizam samoregulacije gustine naseljenosti vrste .
Ovo sugerie da je na planetama sa koje je dola na Midgard-Zemlju uta rasa, mnogo
ljudi umiralo od predatora i uslova ivota. I kao rezultat adaptacije plemena i naroda
ute rase u ekoloke sisteme svojih matinih planeta, formirali su poseban mehanizam
za samoregulaciju gustine naseljenosti rase. Pri veoma visokom natalitetu i vrlo visokoj
gustini naseljenosti populacije, ova plemena i narodi ne ukljuuju mehanizam za
samoregulaciju gustine naseljenosti stanovnitva, kao i sve druge vrste.
Slina situacija je primeena kod plemena koja naseljavaju savremenu Indiju. Takvo
stanje sa demografijom, a posebno u tim nekim zemljama, je katastrofalno za Midgard
Zemlju.
Zanimljivo je da kod plemena i naroda bele rase ne postoji nita slino tome. Osim to je
znatno unitila crveni rasu. Maksimalno u skladu sa ekolokim sistemom Midgard
Zemlje nalazi se bela rasa. To nije sluajno. Znamo da je Midgard-Zemlju prvobitno
kolonizovala samo bela rasa. Bela rasa je imala dosta vremena da pronae planetuzemlju, koja bi maksimalno odgovarala ekolokim sistemima izvornih zemalja-planeta za
preseljenje bele rase. Migracija na Midgard-zemlju pre oko etrdeset hiljada godina
ute, crvene i crne rase je izazvana prisilno sa njihovih rodnih planeta-zemlji, koje su
bile pod napadom Tamnih snaga. U takvoj situaciji je bela rasa izvela operaciju
spasavanja tih ljudi od unitenja od strane mranih sila, a nije bilo vremena i resursa da
se izbeglicama iz svake od planete-zemlje, koje su napale mrane sile, pronau planete
koje imaju najblie mogue ekoloke sisteme sistemima na maternjim planetama.
Jednostavno, u tom trenutku je bila na Midgard Zemlji mlada kolonija bele rase, koja
svojom gustinom naseljenosti stanovnitva nije upadala "u oi." Sasvim je mogue,
pretpostavljam, da je ova prisilna migracija na Midgard-Zemlju ute, crvene i crne rase
prvobitno smatrna kao privremena mera. Sasvim je mogue, da je za budunost
planirano da se krene u potragu za planete-zemlje sa ekolokim sistemima koji su
najblii mogui uslovima njihovih rodnih zemlji-planeta. I moda bi neto u tom pravcu i
bilo uinjeno da sama Midgard-Zemlja nije pretrpela napad Tamnih sila (ovaj put
uspean) pre 13 024 godina (2015). Ali desilo se ta se desilo. Sve civilizacija MidgardZemlje su sputene na primitivni nivo. Sama Midgard-Zemlja je pala u zonu dejstva
Tamnih sila, i, kao to je ve reeno ranije, sve meuzvezdane kapije su iskljuene iz

178

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

galaktike mree kako bi se spreilo prodiranje Tamnih sila kroz njih na druge planetezemlje ... sve rase ostale su i dalje na Midgard-Zemlji, i imamo svet kao to je danas.
Prelazak plemena ute rase pre 7524godina (2015.) na territoriji Kitaja i nekih plemena
crne rase pre 4022 godine (2015) u zemljama savremene Indije na aktivan tip
adaptacije u ekolokom sistemu, na kraju je doveo do demografske katastrofe koja se
deava na Midgard-Zemlji danas. Dakle, postoje dve vrste adaptacije u ekoloki sistem pasivan i aktivan. Vreme je da se odluimo, zato je to tako i ime je to nainjeno. Pod
pasivnim tipom adaptacije oveka u ekoloki sistem podrazumeva se tip u kome ovek
koristi ono to priroda nudi, kroz lov i sakupljanje. Drugim reima, ovek pasivnim tipom
adaptacije troi hranu i koristi za svoje potrebe sve ono to priroda daje. To je
potroaki tip adaptacije oveka u ekoloki sistem. Takav potroaki odnos prema
prirodi, kao tip adaptacije, esto nastaje pri osvajanju klimatskih zona, kao to su
ekvatorijalna, subekvatorijalna, subarktika i arktika.

179

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.7. AKTIVNI TIP ADAPTACIJE OVEKA U SVOJU


SREDINU
Sada emo definisati ta se podrazumeva pod aktivnom vrstom ljudske adaptacije na
ekoloki sistem. Za to se ponovo pozivamo na uslove adaptacije oveka u svoju
ekoloku niu u konkretnim specifinim prirodnim uslovima. Razmotrimo umerenu
klimatsku zonu. U podrujima sa umerenom klimom javlja se jasna podela na etri
godinja doba - zima, prolee, leto i jesen. Trajanje sezone u ovoj klimatskoj zoni varira,
u zavisnosti od kretanja od severa na jug, od vremenskih uslova odreenog doba, ali uz
sve to, trajanje svakog doba u godini je u vremenu od tri meseca. Naravno, kalendarska
sezona se ne poklapa uvek sa prirodnom, ali to nije glavna stvar sada. Glavna stvar na
koju treba obratiti panju, na prvom mestu, iz perspektive fenomena, je to, to se u tim
uslovima umerenog klimatskog pojasa jasno manifestuju sva etiri godinja doba,
priblino istog trajanja.
Kakve to veze ima? Mnogo vie nego to veina moe pretpostaviti na prvi pogled, ali
ako zaustavite na ovome svoju panju, otkriva se ceo sloj informacija koje omoguavaju
sasvim drugaiji pogled na znaaj godinjih doba za razvoj oveka. I evo zato. ovek,
tokom osvajanja umerenog klimatskog pojasa, se suoava sa nizom osobenosti koje
nisu prisutne u drugim klimatskim zonama. U emu se manifestuju te osobenosti?
Prvo, prisustvo prilino hladne zime, u periodu od tri do etiri meseca (a ponekad i
due), prilino ograniava raznolikost biljnih vrsta koje su prilagoene takvim uslovima.
A one, koje su bile u stanju da se prilagode, razvile su zanimljiv evolucioni ciklus. U
zimskom periodu skoro sve biljke ulaze u stanje hibernacije, kada se gotovo svi ivotni
procesi zaustavljaju na granicama minimalnog. Sa proleem, sa porastom prosene
dnevne temperature, ivotni procesi postepeno poinju da se ustanovljavaju i biljke
ukljuuju u normalni ivotni ciklus. U prolee i leto biljke su u punom ciklusu i na jesen
postepeno prelaze u stanje "hibernacije". Dakle, poveanje biljne biomase se ne deava
sve vreme, ve samo nekoliko meseci godinje, otprilike od maja do septembra. Kao
rezultat toga, rastua biomasa umerene klimatske zone ne "dostie" sve ostale oblike
ivota, koje se nalaze u ekvatorijalnoj umi.
injenica je, da ekoloki sistem ima izvestnu koliinu nia, i ako se rastui oblik ivota
veoma brzo razvija, a mnoge nie su zauzete, svim ostalim vrstama ivih organizama
ostaje samo osvajanje tih nia, koje biljke nisu okupirale iz nekog razloga.

180

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

U osnovi, u ekvatorijalnim dunglama ivotinjske vrste moraju da se prilagode uslovima


koje nameu biljke. U ekvatorijalnim umama dominiraju biljke koje nameu svim
ivotinjskim vrstama svoje uslove postojanja. ivotinjske vrste moraju da se prilagode
biljnom svetu, koji je temelj piramide ivota. ivotinjske vrste nemaju izbora - ili da se
prilagode postojeim uslovima postojanja, ili bi izumrle! Ponekad se javlja i trea
mogunost - migriraju u druga stanita. injenica je da za mnoge ivotinjske vrste mora
postojati dosta ivotnog prostora, koga u ekvatorijalnoj dungli prosto nema. Zato,
veina ivotinjskih vrsta, koje su ovladale ekvatorijalnom, subekvatorijalnom dunglom,
za sebe ne zahteva velike povrine ivotnog prostora.One su zadovoljne svime, to im
daje biljni svet, sa kojim je bilo nemogue boriti se za ivotni prostor. Brzina rasta biljne
biomase ne ostavlja prostor biljojednim vrstama da osvoje prostor za sebe i druge
ivotinjske vrste. I postoji nekoliko razloga za to. U ekvatorijalnoj klimatskoj zoni biljke
rastu tokom cele godine, bez ikakvog prekida. Ovo je, kao prvo, a, kao drugo,
ekvatorijalna klimatska zona, kao i subekvatorijalna, tropska i suptropska zona, su
potpuno "zazahvaene" skrivenosemenim biljem, koje imaju bioloki faktor od 10%
(deset posto). Drugo, za razliku od tih klimatskih zona u umerenoj klimatskoj zoni
aktivni rast biomase odvija se samo nekoliko meseci u godini zbog hladne zime, kada
temperatura vazduha padne ispod 0 stepeni celzijusa, i to severnije - zimska
temperatura je nia. To dovodi do toga da u severnim oblastima umerenog klimatskog
pojasa dominiraju golosemene biljke koji imaju bioloki faktor, jednak 7% (sedam
posto). U junijim regionima umerene zone, zima nije tako gruba, prolee i jesen su
blai, omoguavajui golosemenim vrstama osvajanje otvorenih prostora, ali postoji
nekoliko razlika od uslova ekvatorijalne klimatske zone, ne dozvoljavajui
skrivenosemenim biljnim vrstama da postignu dominantan poloaj, slian onom u
ekvatorijalnom pojasu.
I, u prvom redu je, prisustvo hladne zime sa temperaturama ispod nule.
Skrivenosemene vrste su u stanju da poveaju svoju biomasu samo nekoliko meseci,
kao i golosemene. Za zrenje skrivenosemnenog bilja mora postojati obilje vode, puno
sunca i toplote vei deo godine, to je nemogue u uslovima umerene klimatske zone. U
oblastima umereno kontinentalne klime sa obiljem vlage i vode, ali sa vrlo hladnom
zimom i prilino hladnim proleem i jeseni, je nemogue da se stvore uslovi za rast
mnogih vrsta skrivenosemenih biljaka. U oblastima umerene klime uz adekvatnu vlagu
tokom zime,koja je jo uvek otra, prolee I jesen su malo topliji. I to je stvorilo uslove za
osvajanje ovih prostora za nekoliko vrsta skrivenosemenih biljaka, zajedno sa
golosemenim, sa dominacijom ove druge. Golosemene i skrivenosemene biljke stvaraju
meovite ume i umovitu stepu. U junijim oblastima umerenog klimatskog pojasa je
blaa zima, kao i prolee, i jesen, ali nedostatak vlage ne dozvoljava burno razvijanje

181

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

vrsta kao to su skrivosemene biljke u veini, tako i golosemene. Ova podruja sa


nedovoljno vlage su carstvo trave u stepi. U podrujima umerenog klimatskog pojasa
sa kontinentalnom ili otrom kontinentalnom klimom zime su veoma otre, a samo
golosemene biljke su sposobne da ovladaju ovim prostorima, i to, sa dovoljnom vlagom.
Gde nema dovoljno vlage, prostire se stepa i polupustinja. Kao i uvek i svuda, voda je
osnova ivota. U svakom sluaju, u umerenoj klimatskoj zoni razvija se ivot, zbog
navedenih razloga, ne pojavljuje se nadmono - dominantan poloaj u odnosu na
ivotinjske vrste, kao to je zabeleeno u ekvatorijalnoj klimatskoj zoni. Pod uslovima
umerenog klimatskog pojasa, biljne i ivotinjske forme ive u stanju simbioze. I to
omoguava mnogim vrstama ivotinja, kako biljojedima tako i mesoderima, da osvajaju
nie, koje jednostavno ne postoje u ekvatorijalnoj dungli. Velikih biljojeda, kao to su
bizon, jelen itd, jednostavno nema u ekvatorijalnoj dungli. Ovi krupni biljojedi
parnokopitari jednostavno ne bi mogli da se kreu kroz jaku umu biljaka.
I uprkos obilju biljnog ivota, oni bi tamo umrli od gladi, ne uspevi da dostignu lie i
mlade granice drvea u ekvatorijalnoj umi. A onda, ako bi mogli da ih dostignu, ili bi
se otrovale, ili jednostavno ne bi bilo dovoljno hrane za te vrste. Pored niza otrovnog
bunja i ostalih biljaka ekvatorijalnog pojasa, oni bi se suoili i sa razliitim otrovnim
ivotinjama, insektima i vodozemacima, gmizavcima. Ukratko, u ekvatorijalnoj dungli
uglavnom ivotinjski svet opstaje na drveu, a ne na povrini. U oblastima sa umerenom
klimom, ivotinjski svet je osvojio brz razvoj kako na povrini, tako i na drveu.
Savremeni ovek pripada vrsti koja je savladala povrinu, a ne drvee. Dakle, podruje
sa umerenom klimom je optimalno za ljudsku adaptaciju.
I sada treba da objasnimo, kako je teklo prilagoavanje savremenog oveka u uslovima
ivota u umerenom klimatskom pojasu. Ovu klimatsku zonu savladala je bela rasa, kao i
predstavnici i ute i crvene rase, a posebno crna rasa koja ne voli hladnou, je loe
podnosi. Ovo govori da su razliite rase dole sa razliitih planeta-zemalja, kako se o
tome govori u slavjano arijevskim Vedama. Tako, bela rasa je savladala umerenu
klimatsku zonu. Hajde da saznamo, da li se osvajanje umerenog klimatskog pojasa od
strane bele rase, razlikuje od tipa osvajanja teritorija drugih rasa, kao to su razvoj
njihovih teritorija, i, ako je tako, ta je to ( o"velikim" civilizacijama, crne, crvene i ute
rasa bie govora kasnije). O uslovima pasivnog tipa prilagoavanja oveka u ekoloki
sistem je reeno dovoljno kako bi se utvrdila njegova sutina. Sutina pasivnog tipa
adaptacije ukljuuje potronju oveka onoga to stvara prirodu. Drugim reima, u
pasivnom tipu po svojoj sutini javlja se potroaki tip u odnosu na prirodu, a ovaj tip
adaptacije namee odgovarajui trag na oveka, ivei na taj nain, bez obzira na rasu.

182

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.8. AKTIVNI TIP ADAPTACIJE BELE RASE U


USLOVIMA UMERENOG POJASA
Desilo se da je bela rasa ovladala umerenom klimatskom zonom. I bez obzira na razlog,
to ostaje injenica. Hajde sada da razjasnimo, u emu se prilagoavanje oveka na
uslove ivota u umerenoj zoni razlikuje od prilagoavanja u uslovima drugih klimatskih
zona. Bela rasa, osvajajui umerenu klimatsku zonu, bavi se lovom i ribolovom, i
sakupljanjem. etinari, meovite i listopadne ume i ume pune igre ptica, voe i
peurke, a i jezera i reke su pune riba. A ako ovek uzima od prirode, prisutna je
pasivna adaptacija oveka u ekoloki sistem, drugim reima - potroaka adaptacija u
odnosu na prirodu.
Dakle, ta je toliko posebno u vezi ovekove adaptacije u umerenoj klimatskoj zoni!?
Izgleda da je sve isto. I tamo, i ovde ovek deluje kao potroa prirode, i nastaje pasivni
tip adaptacije!
Dakle, zato smo, u potrazi za razlikama koje jednostavno ne postoje? Koja je razlika,
koje ivotinje ili ptice ubija ovek, kakvu ribu lovi iz reka ili jezera, koje plodove biljaka
sakuplja za sebe i svoju porodicu? Glavna stvar da je dobijena hrana jestiva. I istina nema razlike u tome, koju ivinu, ribu ili voe, lie i korenje, ovek koristi, sve u svemu,
nema. Postoji samo jedna "mala" razlika koja dramatino menja sve. I ta mala razlika,
koja dramatino menja sve, je da sve gore navedeno, u umerenom klimatskom pojasu,
moe raati ... est meseci, najvie osam u godini, a treba se jesti svaki dan. Masnih
rezervi, najmanje za etiri meseca, ovek ne moe da stvori, u zimsku hibernaciju kao
medved, ovek ne moe. Mnogi ptice migriraju u zimskom periodu ka jugu, kao to idu
na jug u toplija podneblja i mnoge druge ivotinje. Mnoge ribe u zimskom periodu
hiberniraju, a one koje ne idu na spavanje zimi, su skrivene ispod leda, ponekad veoma
debelog. Naravno, neke ivotinje i ptice ne naputaju svoje domove, ostaju na mestu, ali
ih nije lako uloviti. One dobijaju kamuflanu boju i mogu da se kreu vrlo brzo, ak i u
dubokom snegu, emu ovek nije prilagoen.
Raunati na to, da je mogue prehraniti jednu porodicu u zimskom periodu nije
mogue. Moda e preiveti godinu dana, dve ili tri, ali na kraju doi e trenutak, kada
divlja vie nee biti u potpunosti dostupna ili e otii daleko od oveka, i onda ovek
je osuen na smrt od gladi. A ako to nije jedna porodica, ve mala ili velika zajednica

183

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

to postaje nemogue. I nemojmo zaboraviti predatore koji ne odlaze u tople krajeve.


Najopasniji od njih - vukovi, zimi se skupljaju u opore i vrlo su opasni.
Prema tome, pred ovekom savladavanje umerenog klimatskog pojasa, postaje prilino
komplikovan problem. ime da prehrani sebe samog i svoju porodicu tokom kasne
jeseni, zime i ranog prolea? I to je blie severu, to je vei ovaj problem. I zaista, ta da
jede, kada lov, u najboljem sluaju, moe biti samo od pomoi u ishrani, ali ne i osnovna
ishrana, na osnovu injenice da je nemogue da se osloni na rezultate garantovanog
ulova? Mnogo je razliitih objektivnih i subjektivnih faktora koji utiu na rezultate lova. A
ele da jedu svaki dan, posebno deca, ija tela rastu i zahtevaju hranu. Zimi, etinari i
meovite ume nisu afrika savana, gde tokom cele godine luta bezbroj stada
parnokopitara i drugih sisara.
Dakle, pre nego to je ovek savladao umeren klimatski pojas, postojao je problem kako preiveti do toplog doba godine!? I na tom mestu nastaje situacija, u kojoj pasivni
tip adaptacije jednostavno ne radi. ovek e rado uzeti neto iz prirode - malo, koliko
moe. U ovom sluaju postoje dva izlaza iz situacije:
1. migrirati u toplija podneblja za ivotinjama i pticama.
2. Sakupiti zalihe hrane za vreme trajanja hladnog perioda.
Migracija na jug za ivotinjama ne zahteva prelazak na aktivnu vrstu adaptacije u
uslovima ekolokog sistema, ali je to mogue samo u ogromnim stepama sa nedovoljno
vlage, gde je malo velikih reka, jezera i tekoprohodnih movara. I deo rodova bele
rase, koji ive u ovim stepama, tako i rade, odlaze na jug.
Tako oni zadravaju, u osnovnom, pasivni tip adaptacije. Ali, ak i sa prilino znaajnim
razlikama od plemena crne rase, koje su ona razvila u afrikoj savani. U savani nikada
nema potrebe da se ovek kree od jednog mesta na drugo.
Za nomadskog oveka u toplijim podnebljima umerenog klimatskog pojasa neophodno
je da se kree brzinom ne manjom od brzine kretanja ivotinja. to ovek, sam po sebi,
nije u stanju. ak ni mukarci nisu u stanju da tre na dugim relacijama brzinama
parnokopitara, a da ne pominjemo malu decu, ene, starce i bolesne. Ali, jo je
neophodno da nose sa sobom imovinu i alatke, oruje za lov. Dakle, da bi reili ovaj
problem, generacije bele rase su pokuavale i uspele da pripitome nekoliko vrsta
parnokopitarnih ivotinja, konje, krave i ovce. Konje su vremenom nauili da koriste ne
samo kao izvor hrane, ve i kao vunu ivotinju.

184

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Dok su ovce i krave koristili samo kao izvor mesa, koe i mleka. Na konju, su prenosili
svoju imovinu, u osnovnom na svim konjima, lutali su stepom sa svojim stadima kreui
se za krdima divljih ivotinja. Pojava domae stoke, meutim, ima viu fazu u odnosu na
pasivni tip jednostavne adaptacije, kada ovek koristi prirodu. Ali, ipak, iako je nomadski
ivot drugaiji od jednostavnog korienja prirodnih resursa, ne moe se smatrati
potpunim tipom aktivne adaptacije. I, tavie, uslovi ljudskog osvajanja prostranstva
stepe ne dozvoljavaju da pree na potpuni aktivan tip adaptacije. A evo iz kojih razloga.
U okviru umerene klime na ogromnim prostorima stepe zima je veoma hladna, veina
trava stepe u zimskom periodu isue, a njihovi ivoti se uvaju u semenu i korenju da sa
pojavom prolea oslobode svoje nove listove. Dakle, posle ispae suvom travom
odomaenih biljojeda, ne ostaju nikakvi ostaci, i oni moraju da ekaju rast mladih klica
do sledeeg prolea. Jedini izlaz u ovoj situaciji je da se stvore ogromne rezerve suve
hrane za domae ivotinje i da se brino uva do prolea, kako hrana ne bi istrulila od
kie i snega, a do pojave novih mladih zelenih izdanaka. A za to je potrebno da se
izgrade ogromna skladita za suvu hranu i tale za telad, stoku itd, a da ne pominjemo i
mesta za stanovanje ljudi. A za to nam treba drvee i vetine rada sa drvetom, koje u
stepi stoari jednostavno nemaju. Zato, kao to se esto deava, ovek u datim
okolnostima kree se lakim putem - poinje da migrira sa svojom stokom na jug, za
divljim ivotinjama dok traju hladnoe. Pri tome su otro ograniene mogunosti za
aktivno prilagoavanje prirodnim uslovima umerene klime. Rodovima bele rase,
osvojivi zimzelene, meovite i listopadne ume i umske stepe, nije bilo mogue esto
da se kreu ka jugu, za migracijama ivotinja i ptica. Stvar je u tome, da se u podrujima
sa dovoljno i preterano vlage u umerenom klimatskom pojasu nalazi mnogo dubokih i
brzih reka i potoka, jezera i movara, a da ne spominjemo tekoe oko prevazilaenja
sloenih umskih vetropojaseva.
Da, i kuda da idu, ako stanovnici stepa sa poetkom hladnog vremena i sami odlaze na
jug dovoljno brzo, kako divlje ivotinje, tako i stada pripitomljenih ivotinja. Zimi je u
stepi hladnije od zime u umi. Vetar ree, ponekad je i vlano i hladno vreme, nema
niega od ega je mogue zapaliti vatru, i dalje su tu opori vukova, od kojih nema gde
da se sakrije u stepi, smanjena je na skoro na nulu mogunost da se preivi ak i ako se
neko i usudi da krene na jug. Stanovnicima uma i umskih stepa u umerenoj zoni ne
ostaje nikakav izbor. Da bi preiveli, oni moraju da se prilagode ivotu na svojoj zemlji.
Ili da se prilagode, ili e umreti od gladi i hladnoe. U takvim uslovima za ivot ovek je
prinuen da pree sa pasivnog tipa prilagoavanja na aktivni tip. Hajde, da vidimo ono
to je evidentno Na kraju krajeva, jasno je da je lovom, ribolovom i sakupljanjem
nemogue obezbediti hranu za celu zimu. Da bi preiveo u umi u umerenoj zoni,

185

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ovek mora da stvori zalihe hrane za celu porodicu za sve vreme hladnog perioda. I
zbog toga je potrebno da rei neke urgentne probleme.
Mora da sagradi pouzdano i suvo skladite za namirnice, ali tako da neeljeni posetioci
tokom duge zime ne mogu da "pozajme" ove namirnice. Na takvom mestu se mogu
pohraniti voe i bobice, peurke, itd, ono to ovek moe da sakupi u umi. Pored
skladita, ovek mora da smisli nain da spasi skupljene plodove sa minimalnim
gubicima. I ovaj ovek je morao da razvije naine da sui te plodove, kao i nain
njihovog uvanja u budunosti. U umama ne postoje problemi sa graevinskim
materijalom - drveem, posebno su dobri za te svrhe etinari i hrast. Samo kamenom
sekirom nije mogue posei dovoljno brzo veliko drvo, da ne pominjemo ienje grana i
obradu debla. Hteo ne hteo, ovek je primoran da izmilja bre naine i metode see i
prerade drveta. Sluajno ili ne, otkrie bakra, gvoa, dozvoljava mu da kreira nove
kvalitetne alatke, za seu drva, kao i za mnoge druge svrhe. U brojnim umskim
movarama dovoljno esto se nailazi na eleznu rudu. Neophodno je bilo kreirati ili,
tanije, obnoviti tehnologiju topljenja i prerade metala. Samo u tom sluaju, vreme
potrebno za izgradnju objekata za skladitenje hrane je znaajno smanjeno, i tako bi
bilo mogue, ak i za jednu porodicu, da se izgradi sve to je potrebno.
Ne treba zaboraviti da savremeni ovek nema dovoljno vrstu kosu, tako da u jesen,
prolee, a posebno zimi postoji hitna potreba, na prvom mestu, da se skloni u toplo
sklonite, koje, opet, moe graditi samo od drveta. Kao i svima, dobro je poznato, da
drvo zadrava toplotu vrlo dobro, tako da nije dostupan samo drvni graevinski materijal
u umi, ve ima efekat zadravanja toplote, i to je drvo nainilo osnovnim materijalom za
izgradnju kua za samog oveka. Kamen u umi je retka pojava, i kao sa svim ostalim,
u kamenim kuama bez temeljnog zagrevanja, previe je hladno, temperatura unutra se
ne razlikuje mnogo od temperature napolju. Unutar kamenih kua, uz prisustvo krova,
naravno, nee biti kie i snega, a uz dobru izolaciju, vetra i promaje, ali nee biti toplote.
I da se odri toplota, potrebno je mnogo goriva - drveta. Zato je osnovni graevinski
materijal u klimi umerenog pojasa, u podrujima sa adekvatnom vlagom, postalo drvo.
Nedostak ovog graevinskog materijala je relativna krhkost i visoka zapaljivost.
Ako ovek sebi izgradi toplo utoite i skladite hrane, to je naravno lepo, ali ... bez
tople odee, nemajui svoju dovoljno jaku kosu, ovek je primoran da tokom hladnih
sezona sedi unutar svog doma, koji je i sam po sebi problematian. Problematian iz
jednog jednostavnog razloga - da bi se odrala unutranja toplota potrebno je stalno
doponjavanje sirovinom za gorivo. I ne samo to. Na taj nain, sam ivot prinuuje
oveka, dopalo mu se ili ne, hteo ili ne, da napravi sebi toplu odeu. I za ovo je nuna

186

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

koa ivotinja sa dlakom, to mu omoguava da lako podnese velike mrazeve. Dakle,


postoji potreba lova na ivotinje sa toplim krznom, ponekad samo zbog njihovih koa.
Zimske vrste ivotinja "oblae" zimske kapute obino u kasno jesen ili ranu zimu, i
ponekad doi do koe i nije tako jednostavno.
Da bi se to uradilo, mora se nauiti pravilna obrada i izrada efikasnih alata za lov.
Dobijenu kou je neophodno nauiti pravilno obraditi, tako da bi mogla da se napravi od
nje udobna i topla odea. Naravno, sve ove vetine se ne javljaju odmah, potrebni su
vekovi i milenijumi ponekad, da bi ovek nauio da uradi sve dovoljno dobro. Ali ovek,
gospodar umerene klime, bio je primoran da to uradi, samo da bi preiveo. Nije bilo
drugog izbora. Oni koji to ne bi, ne bi preiveli do sledeeg prolea. Ovo je primer, tzv.
prirodne selekcije primenjene na oveku u prilagoavanju na ivot u umerenoj zoni.
Zbog neizbene potrebe da se izgradi topla kua, suvo skladite za hranu, da se
napravi topla odea, napravi neophodno orue i oruje, problemima ljudskog
prilagoavanja u uslovima ivotne sredine u umerenoj zoni, na alost, a sa moje take
gledita - na radost, nema kraja. injenica je da je veina ljudi lenja, i ako nema za
situaciju - da e ili umreti od gladi i hladnoe ili uloiti mnogo rada, prilino napornog
rada, ne bi se dogodilo da ovek postane taj koji ponosno sebe naziva danas - Homo
Sapiens. Instinkt je pokretaka snaga ljudske evolucije, svidelo se to nekome ili ne. I taj
instikt samoodranja u razliitim klimatskim uslovima stvara oveku razne potrebe. I te
potrebe odreuju put evolutivnog razvoja oveka uopte, a svakoj rasi posebno.
Zamislimo, da je ovek izgradio toplu brvnaru sa poretom, spremio zalihe drva za pe,
izgradio zimsko skladite za plodove, saio toplu odeu, sakupio u umi i movarama
peurke i bobice itd. I, reklo bi se, sada je mogue iveti sreno do kraja ivota,
odmarati od svog pravednog rada.
Sve se svemu jeste tako, ali u isto vreme nije.
U zimskom skladitu hrane bi trebalo da bude dovoljno za prehraniti celu porodicu za
est do osam meseci tokom godine, zavisno od toga, u kojoj oblasti umerene klime
ovek ivi. Peurkama i bobicama moe da se hrani samo ovek.
Darovi prirode su osnova hrane za mnoge vrste ivotinja, to je prva stvar. I, druga,
ovek moe da ih prikupi u blizini svoje kue. Da, i prinosi peuraka i bobica zavise od
vremenskih uslova i od kapriciozne prirode kao od prelepe devojke. Dakle, oslanjanje na
prirodu u umerenoj zoni ne dolazi u obzir. I ovek, pre ili kasnije je u situaciji - ta da
radi!?

187

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

injenica je, da ne samo prinos plodova i gljiva zavisi od hirova prirode, ve i mnoge
divlje ivotinje koje lovi ovek zbog mesa i krzna, su moda otile u umu daleko od
ovekovog stanita, i kako bi ulovio zver, lovac svaki put ide sve dalje i dalje od svoje
kue. Dakle, sledei korak je ovekovo pripitomljavanje pojedinih vrsta ivotinja: divlja
svinja, bizon, krava, koza, ovca, a iz ptijeg carstva, kokoke, guske i patke. Neko je
shvatio, da, uhvativi ove ivotinje dok su mlade, ima vie ansi da se one naviknu na
oveka, i da ih moe koristi kao hranu, dok jo nisu narasle. Mladunci ovih ivotinja
dobijaju hranu od svojih roditelja koji ih poduavaju prvim lekcijama ivota, tako da se
vrlo brzo i lako naviknu na ishranu oveka koji ih hrani. Nedavno izlegli iz jaja pilii,
kokoaka, guski i pataka, doivljavaju kao svog roditelja onoga koga prvi put vide
svojim oima.
Pripremiti se za ishranu stoke u zimskom periodu je mnogo lake nego juriti divlju
ivotinju u dubokom snegu, pa ak i daleko od kue. U sluaju uspenog lova, lovac je
morao da prevue truplo ubijene ivotinje na svojim leima. I ako je ulovio jelena ili
bizona, nije mogao preneti ih na leima, pogotovo u umskom pojasu. ak i ako bi lovac
ostavio delove ulova da vise na drvetu, to ne bi garantovalo da e, nakon povratka,
zatei ostavljen ulov u vreama. U umama umerenog klimatskog pojasa ima dosta
divljih ivotinja, koje se na drveu oseaju bolje, a ponekad i bolje nego na tlu. Eto i
medved, i ris, i kuna, da ne govorimo o pticama grabljivicama, i reklo bi se bezopasnim
malim stvorenjima kao to su mravi. A na konju u umi, bez dobrih puteva, nita se ne
dobija, a i ne nalaze se konji u umi. Tako sam ivot ini, da ovek pone da gaji kod
kue svoju stoku. Pored toga, mogunost da "dobija" ive bebe divljih ivotinja nikada
nije predstavljao problem. Ubivi divljoj ivotinji majku, koja titi svoje mlade, mogao je
da ih uhvati i samo bacanjem mree. U svakom sluaju, hranei uhvaenu mladunad
divljih ivotinja kod kue, ovek umerenog pojasa je imao priliku da stalno ima pri ruci
izvor sveeg mesa, mleka, vune, koe, itd. Ali, prisustvo stoke suoilo je oveka sa
novim izazovima. Bilo je neophodno da izgradi farmu za domae ivotinje u dvoritu ili
blizu kue. ivotinjska farma ne samo da ne dozvoljava domaim ivotinjama da
pobegnu, ve i njeni zidovi slue kao pouzdana zatita od umskih predatora. Pored
toga, ovek je primoran da skladiti za hladno vreme hranu za te ivotinje. Jo jednom,
sam ivot je traio od oveka nove vrste aktivnosti. Sekui drvee da bi izgradio kuu i
domainstvo, objekte, za grejanje, oistio je umske parcele u umi. Za razliku od
prauma, iz navedenih razloga, ovo poseeno drvee raste lagano i dugo.
Svake godine, ovog poseenog drvea je bilo sve vie i vie, posebno u blizini stanita
oveka. I ... jednog dana neko reava da na oienom od stabala zemljitu, odmah
pored kue, gaji biljke koje se mogu koristiti za hranu, a i za ostale potrebe. Kao rezultat

188

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

toga, postoji potreba za instrumentima za rad, za obradu zemlje i druge potrebe. Prvo
se razgrtala zemlja spaljenim drvenim tapovima, ali tako "progresivnim" instrumentom
nije moglo da se kopa. Da bi uzgajio svoju batu, ovek ulae mnogo vremena i truda.
Zbog toga, pre ili kasnije, kod tog ili nekog drugog oveka, grejui se uz loite u toplom
domu, tokom duge i hladne zime, kada je vetar besno udarao, a krov bio prekriven
snegom, javilo se prirodno pitanje: "ta mogu da uradim da bih brzo i najbolje kopao
zemlju u bati? " Prikupljene tokom leta namirnice, omoguavaju oveku da zastane i
uzme pauzu od svakodnevne borbe za opstanak. I tokom kratkih zimskih dana i dugih
noi, kada nema ta da se radi, a moda iz drugih razloga, neko je mogao da smisli
neto bolje umesto spaljenog tapa za kopanje zemlje, motivisan eljom da sebi olaka
naporan rad i smanji vreme za obradu svog dela zemlje. Metodom pokuaja i greki,
posmatrajui ta je ta u samoj prirodi, stvorio je nove alatke, kao to su lopata i kasnije
plug. Kada je nauio da izdvoji i obradi metal, rad je postao zabavniji. Neko je odluio da
pokua da iskoristi za vuu pluga ivotinje, krave, bikove i kasnije konje.
I stvari su postale mnogo lake. U oranje parcela je poeo da troi mnogo manje
vremena, kao to se i javila mogunost da povea veliinu oranica i polja. Vremenom su
prinosi poeli da rastu i odabiran je najbolji plod za seme, to je dovelo do pojave
produktivnijih sorti. Javilo se znanje o selekciji. I sve ovo je voeno pozitivnom "dobrom"
lenjou i instinktom samopreivljavanja. Pod "dobrom" lenjou treba shvatiti elju
oveka da olaka sebi rad i povea svoje anse da preivi do sledeeg prolea,
stvarajui nova orua za rad. Za razliku od "loe" lenjosti, kada je ovek nespreman da
se brine za sutra ime je osuen na gladovanje. Dakle, lenjosti je raznih. Nisu svi su
pokuavali da smisle neto novo, nije svako ni probao, ko je probao, ispostavilo se da je
smislio neto korisno. Ali, s vremena na vreme, raao se ovek, koji je bio u stanju da
gleda na svet, drugaije od ostalih, koji nisu bili u stanju nita da vide i shvate...I ...
pojavila su se nova orua za rad, otkria koja menjaju ivote, ne samo oveka, ve i
svih ostalih. Neko je koristio za svoju vatru komade movarne rude (limonit sadri od 20
do 60% gvoa). Komadi movarne rude esto su jedino kamenje koje ovek moe da
pronae u umi, posebno u blizini brojnih movara u oblastima sa obilnom vlagom u
umerenoj zoni. Stavio je na dva kamena prut sa nanizanim mesom, moda brinui o
tome, da sauva meso. Znajui sebe, okrenuo je granicu sa mesom - i meso nije
izgorelo, a ruke nije opekao. I na taj nain, komad movarne rude, koji sadri dosta
gvoa, bio je u direktnom kontaktu sa ugljem i plamenom vatre, koja stvara toplotu.
Setimo se da se ugalj dobija sagorevanjem drveta i ima mogunost da oduzme kiseonik
oksidu gvoa, oslobaajui isto gvoe.

189

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Koristei delove movarne rude u obliku podmetaa, kuvajui veeru ili ruak, sluajno
dobija gvoe. Sasvim je mogue da je to bilo hiljade i milione puta, dok neko sledeeg
jutra nije obratio panju na vrlo solidnu i otru stenu koje tu ranije nije bilo. A posledica
toga je bila pojava gvoa ...u svakodnevnom ivotu ljudi. Orua i oruja napravljena
od gvoa, bilo je nemogue porediti sa istim oruem i orujem izraenog od spaljenog
drveta ili kostiju. Zahvaljujui drutvenom nainu ivota oveka, pogotovo otkrivanju,
sluajno ili ne, brzo su ustanovljeni dostojni klanovi i plemena. A korist, stvorena od
strane jednog ili nekoliko ljudi, bila je dostupna svima. Postepeno ivot oveka postaje
sve manje i manje zavisan od hirova prirode.
A razlog za ove promene je ljudski opstanak ... u uslovima umerenog klimatskog pojasa.
Zbog dugih, hladnih zima, bela rasa, ovladala je posle katastrofe od pre 13 024 godina
(2015.), umerenom klimatskom zonom, i uspela je ponovo da oivi civilizaciju na
Midgard-Zemlji. Naravno, stepen razvoja moderne civilizacije je veoma daleko iza nivoa
razvoja civilizacije koji je bila pre nesree, ali ipak, ak i izolovana od svih i svega,
civilizacija Midgard-Zemlja je uspela da izae iz kamenog doba, gde je bila baena
katastrofom.

190

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.9. AKIVNI I PASIVNI TIP ADAPTACIJE I NJIHOV


UTICAJ NA BRZINU RAZVOJA RAZLIITIH RASA

Moemo razmotriti i sve druge klimatske zone na planeti i njihov uticaj na evolutivni
razvoj oveka. Naime, uticaj na razvoj oveka u uslovima ivotne sredine u umerenoj
klimi, namee oveku potrebu za preivljavanjem, koja iznuuje evolutivni razvoj,
usvojivi aktivnu vrstu adaptacije. Prilagoavanje oveka uslovima ivota u drugim
klimatskim zonama Midgard-Zemlje je kombinacija pasivne i aktivne vrste adaptacije.
Odnos ovih tipova adaptacije je neproporcionalan i zavisi od mnogih faktora i menja sa
vremenom, i niza drugih razloga. Ali to nije poenta. Glavna stvar je da se vidi, jasno i
glasno, kvalitativna razlika izmeu aktivnog i pasivnog tipa adaptacije. Dakle, razliite
rase, osvajaju razliite klimatske zone, ive u razliitim prirodnim uslovima, koji
prisiljavaju svaku rasa da ide svojim odvojenim evolucionim putevima. U svemu tome, ti
ili drugi prirodni uslovi, nametali su oveku pasivan ili aktivan tip adaptacije, ili
kombinovano. Kao rezultat toga, razliite rase su ile razliitim evolucionim putevima, i
dostigle razliite evolucione nivoe, razvijene razliite osobine i kvalitete due i tela,
stvorile razliite kulture i tradicije, stekli razne psiholoke tipove ponaanja. Drugaije ne
moe da bude, pa ak i kada neko sa penom u ustima dokazuje da su svi ljudi isti,
imaju iste mogunosti, i tako dalje, moemo sa sigurnou rei da taj ovek ili ti ljudi
lau. Ova la moe biti iz neznanja i moe da bude svesna, i onda je to veoma opasno,
a ta la znai, da taj ovek ili grupa ljudi tee svojim interesima.
Ukupan broj faktora utie na evolucioni razvoj svake pojedine rase, svakog pojedinca
naciju, nacionalnost, pleme. Bez razumevanja je nemogue razumeti dogaaje koji su
se dogodili u prolosti, koji se odraavaju u sadanjosti, i koji projektuju budunost. Da
zastanemo oko slova. Mi esto koristimo rei bez razmiljanja o njihovom znaenju.
teta. Ako i dalje promislimo o tome, mnoge rei su ispunjene znaenjem, koje nismo
primetili i nismo znali.
Relativno nedavno sam razjasnio smisao tako esto sluanih rei: prolost, sadanjost i
budunost. ini se da su rei kao bilo koje rei. Kao dete, i ne samo ja, postavljao sam
pitanje kako neka re znai neto konkretno, a ne neto drugo? im sam poeo da
razmiljam o tome, mnoge rei postale su mi strane. Nisam oseao njihovo unutranje
znaenje, nestao je most razumevanja rei, i taj oseaj je bio, u najmanju ruku, veoma
udan. Kako bih prestao da razumem neku re, zvuala je kao da je strana. Tek, preko

191

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

originalnog znaenja rei. Mnoge rei su nastale spajanjem nekoliko rei. Neka slova u
izgovoru ovih rei zajedno jednostavno ispadaju, dok se druga stapaju u zvucima, koje
joj daju moderan izgovor i pravilno pisanje te rei. I govorimo ih bez shvatanja ta ove
rei znae u sutini. Sa shvatanjem, gotovo mrtvi zvuci rei, odmah oivljavaju,
ispunjeni smislom. Mnoge rei postaju ive, razumljive i smislene. Na taj nain jezik
vraamo sebi. Pokuava se da nam se jezik napravi mrtvim, da i za samog govornika
nema originalno znaenje - to je jedan od instrumenata mranih sila (parazitskih) da
steknu mo i kontrolu nad ljudima. Prisiljavanje Ruskog (i Srpskog) naroda (na primer)
novim pravilima "kulturnog" govora, menja se znaenje rei, ubija ivot u reima, i re je
pretvorena u mrtvo treperenje vazduha.
Na primer, nova "pravila" pravopisa, nametnuta ruskom narodu od strane velikog
jevrejskog naroda nakon pua 1917. Da, to je Veliki Jevrejski Prevrat, a ne Velika Ruska
Revolucija, kao to je napisano u udbenicima najnovije iz(S)TORije . Dakle, u rei
"istorija" zamena slova Z slovom S omoguava da se ovek na nesvesnom nivou
opredelio da se divi jevrejskoj Tori, a ne stvarnim, istinski velikim delima naih predaka,
slavjano-arijevaca. Zamena u mnogim reima slova Z sa slovom S je neposredno
ubijanje tih rei i fundamentalno menjanje njihovog znaenja i znaaja, i remeenje
harmonije i rezonance sa genetikom predaka. Hajde, odmah da proverimo to. iva re
BEZkoristni, ukazuje na oveka, bez sopstvenog interesa (bez linog interesa), nakon
zamene pretvara u beskorisni (BES koristni). U ruskom jeziku, ta re BES oznaava,
kao to svi znamo, neistu silu, bilo koji Rus na podsvesnom nivou, na nivou genetske
memorije e negativno reagovati na negativne rei, i, naravno, nesvesno e negativna,
naizgled manja promena, na nivou genetskog seanja izazvati negativnu reakciju na
pozitivne osobine. Prefiks BEZ, koji ukazuje na odsustvo neega, veoma pametno je
zamenjen sa BES-imenicom. I mnoge rei sa jednim korenom, postaju sa dva korena.
Ovo je sutinski promenilo znaenje rei i njihov uticaj na oveka. Pozitivno znaenje je
promenjeno negativnim (primer: bezkoristni "nesebian" - beskoristni). A kakav uticaj
takve zamene rei, u poetku nosi negativnan smisao? Da vidimo ...
Na primer, re BEZsrca (primer iz ruskog jezika koji se ne poklapa sa srpskim jezikom)
ukazuje na osobu bez srca, bezdunu, okrutnu, gde je bez - prefiks rei srce, i nakon
zamene ta re je postala bessrca, jednom reju, ve ima dva korena - demon i srce. I
na taj nain, oznaava srani bes. Zar to nije udno kanalisanje?! I to-nije sluajnost.
Uzmimo druge rei sa BEsom i dobiemo istu sliku: BESsilni - umesto BEZsilni. Pri
takvoj zameni javlja se impozantna oveku na nesvesnom nivou misao, da u situacijama
u kojima je (ovek) bez snage, drugim reima, ne moe da izvri nita, da je BES jai i
na vrhu. Ispostavlja se da je to misao o uzaludnom pokuaju da se uradi neto, jer je

192

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

BES jai! I, opet, re BEZkoristan, znai akciju bez koristi pretvorenu u BESkoristan. I
postoji mnogo takvih rei. Dakle, koncept oveka, koji je izgubio vrednost (bezvredan)
zamenjuje tvrdnjom da je, vredan BESa ( primedba, u srpskom se ta re pravilno
izgovara), koncept oveka koji je izgubio svoju humanost (bezhuman), zamenjuje
izjavom da je BES humana pojava; koncept oveka koji je izgubio svoju ast, potenje
(bezastan) -zamenjen je tvrdnjom da je BES neto poteno i asno; koncept oveka,
koji je izgubio ili nije imao svrhu u ivotu (bezciljno) -zamenjuje se time da je cilj u BESu,
koncept oveka, koji je izgubio smisao (bezsmisleno), zamenjen je tvrdnjom da je
smisao u BESu. I to nisu sve rei, koje, zamenom slova "Z" sa slovom "S"
fundamentalno menjaju znaenje. Radoznali mogu to videti sami, neka otvore bilo koji
renik srpskog jezika ... U meuvremenu, vratimo se sa jezika nazad ka evolutivnom
razvoju oveka u njegovoj ekolokoj nii. Utvreno je da razliite rase, osvajajui
razliite klimatske zone, imaju razliite evolucione puteve, i to ne znai da je jedna rasa
bolja od druge. Da li je jabuka bolja od kruke?! Naravno da nije, ve su jednostavno
drugaije. Tako i razliite rase, razvijaju se u razliitim prirodnim uslovima, prosto ne
mogu da budu iste.
Kako nisu iste, tako ni njihov nivo evolutivnog razvoja, koji je ostvarene u istom
vremenskom periodu nije isti. Zakljuak se namee da je, neminovno poeo njihov
evolutivni razvoj sa skoro istog nivoa nakon planetarne katastrofe pre 13 024 godina
(2015). Nedavno otkrivena plemena koja ive u divljini Amazonije i Indonezije, jo uvek
su na nivou kamenog doba. Da li to znai da su nesposobni za evoluciju - Naravno da
ne. A znai, da im je potrebno mnogo vie vremena da postignu odreeni nivo evolucije,
ako nastave da razvijaju po svom tipu. Da li to znai da rase koje su napravile veliki
evolutivni progres, moraju zastati i ekati na njih? Naravno da ne ... Dakle, odluujui
faktor za mogunost ljudske evolucije je prilagoavanje ivotu u uslovima klimatskih
zona. Pri aktivnom tipu adaptacije javlja se princip izazvane, prinudne evolucije.
Prinudne, jer prirodni uslovi u umerenoj zoni, u pravom smislu te rei, daju oveku,
razvijajui svoj ekoloi "apartman" , izbor: ili da pokae neophodnu kreativnost i
aktivnost, ili da umre od gladi i hladnoe, ne radei nita za svoj spas. Nije ba irok
izbor, zar ne? Dakle, svoj napredak bela rasa je kasnije vrlo velikoduno platila krvlju.
Prirodni uslovi stanita ljudi, mogu da deluju kao katalizator (podsticaj) evolutivnog
razvoja i kao konice.
To je realnost, a da li se nekome svia ili ne, nema nikakvog znaenja. Objektivni razlozi
deluju kao akcelerator za evolutivne procese, a ako se nekome to ne svia, neka tui
sudu umerenu klimatsku zonu, to se beli ovek pojavio kao bistriji, nego to su to crna,
uta ili crvena rasa. Ovo je objektivni zakon prirode, koga savreno "ne interesuje" ta o

193

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

tome misli ovaj ili onaj, on postoji, i to sve govori, jer ovek e samo sa boljim
razumevanjem i dostizanjem znanja o zakonima prirode, da postane istinski razuman
ovek - Homo Sapiens, bez obzira koje je rase. Protestovati protiv prirode je glupo,
glupo je kao i da preziremo injenicu to dan zamenjuje no, ili to je "prokleta" planina
ba morala da bude tamo gde jeste.
Svako ko zaista to eli, moe initi to do mile volje, ali je malo verovatno, da e se te
planine premestiti, da e Midgard-Zemlja zaustaviti svoju rotaciju i da e sunce prestati
da sija ...
A ako ne elite to da radite, morate da nastavite svoj put poznavanja prirode i
prosvetljenjog znanja, jer to je ono to ljudsko bie ini istinski mudrim, a ne lano
razumnim. Dakle, vratimo se na analizu aktivnog tipa ljudskog prilagoavanja uslovima
ivota i zahvalimo ruskoj zimi zbog injenice da je ona dala naim precima vremena da
se opuste i naterala da se razviju ... Uzgred, jedno od plemena nedavno otkrivenih u
divljini Amazona je pleme ... belih ljudi, i oni su iveli u kamenom dobu, kao i njihovi
susedi u Amazonu, plemena crvenokoaca. I pleme Guani, koje su otkrili panci
krajem 16. veka na Kanarskim ostrvima su plavooki belokoi giganti, koji su se
uglavnom bavili stoarstvom i imali ... kamene i drvene alate, to ukazuje na stepen
razvoja kamenog veka. Verovatno su, preci Guana stigli na ova ostrva oko pre 3000
godina, i ... izgubili mnogo od onoga to su imali. Na ovim ostrvima su otkrivene i divlje
ivotinje. Drugim reima, sluaj parcijalne degradacije Guana je primetan. Izgubili su
neke evolucione dobiti koje su imali pre nego to su doli na Kanarska ostrva. Posle
planetarne katastrofe pre 13 024 godina (2015), stigavi u dunglu Amazona, belci se
nisu razvijali u uslovima ekvatorijalne klimatske zone, isto kao i crvena rasa i plemena
koja su se nala u slinim uslovima. Beli ljudi, stigavi na Kanarska ostrva pre 3000
godina, evolutivno su degradirali u odnosu na nivo koji su imali pre dolaska na ova
ostrva. Najverovatnije, pleme Guani je formirano od potomaka preivelih migranata iz
brodoloma u blizini ostrva. U svakom sluaju, u uslovima vlane tropske klimatske zone
nisu nastavili svoj evolucioni razvoj, ve su i delimino degradirali do nivoa proste
primitivne poljoprivrede i stoarstva.
Ovo jasno ukazuje na to da su uslovi ivota u klimi umerenog pojasa posluili kao
katalizator evolutivnog razvoja. Kako aktivni tip adaptacije na uslove ljudske egzistencije
u prirodi doprinosi evolutivnom razvoju oveka!? Budimo iskreni. Setimo se, da je ovek
roen potencijalno razuman, sa praktino devianskim mozgom. ovek je dete prirode i
raa se kao takvo.

194

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Kao to je ve pomenuto, uslovno se moe grubo napraviti podela na tri faze evolucije
oveka: Faza ivotinje, inteligentne ivotinje i faza razumnog oveka. ovek se raa
kao ivotinja - svidelo se to nama ili ne, ali to je injenica. I od prvog dana svog ivota
dete poinje da apsorbuje, kao suner, preko svojih ula - vida, sluha, mirisa, ukusa i
dodira - informacije iz spoljanjeg sveta. Do pete - devete godine dete uglavnom
pasivno apsorbuje informacije iz svoje porodice. Obim informacija dobijenih u porodici je
skoro uvek dovoljan kako bi se osiguralo da se mozak deteta kvalitativno promeni i
razvoj deteta prenese u fazu inteligentne ivotinje. Faza inteligentne ivotinje nastavlja
se do 14.-18. godine, a ukljuuje kako pasivnu akumulaciju informacija, tako i aktivnu,
kroz neposredno znanje okruujueg sveta, i kroz sopstveno iskustvo. Ako mozak
deteta dobija potrebnu koliinu kvalitetnih informacija, kako pasivnim tako i aktivnim
metodama, kvalitativnija je promena strukture mozga i prelaz u fazu evolutivnog razvoja
razumnog oveka.
U fazi razumnog oveka evolutivni razvoj se odvija pod dominacijom aktivnog naina
dobijanja informacija. Pri razvoju od faze ivotinje do faze inteligentne ivotinje, razvoj
se uglavnom javlja na raun pasivnog primanja informacija, u narednoj fazi evolutivnog
razvoja - kroz oba, i pasivnog i aktivnog.
A pri fazi evolutivnog razvoja razumnog oveka, razvoj je uglavnom usled aktivnog
naina dobijanja informacija. Postoji postepeno poveanje uloge aktivnog naina
dobijanja informacija prilikom prelaska iz jedne faze u drugu fazu. I taj rast, se uveava
postepeno. I to poveanje je mogue samo prilikom uveanja obima pasivnih
informacija. Obima i kvaliteta pasivnih informacija. Tada samo vreme odluuje o tome
kakvi e se koncepti javiti. ta je pasivan nain dobijanja informacija, a ta je aktivan?

195

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.10. POVEANjE OBIMA PASIVNIH INFORMACIJA,


KAO NEOPHODAN USLOV ZA RAZVOJ OVEKA, KAO
RACIONALNOG BIA

Pod pasivanim nainom dobijanja informacija treba razumeti nain na koji informaciju
ovek dobija, iskustvo i vetine roda, plemena, naroda i nacija, njihovo prikupljanje i
pohranjivanje kroz mnoge generacije u formi linog iskustvo, legendi, tradicija, iskustva i
vetini prenosa sa generacije na generaciju, usmeno ili pismeno. Pod aktivnim nainom
dobijanja informacija treba shvatiti takav metod u kojem ovek prima informacije kroz
svoje lino iskustvo i vetine u primeni znanja i vetine steene u starijim generacijama,
od predaka. Nove informacije koje dobija ovek aktivnim nainom, pri predaji istih
drugima, popunjava obim pasivnih informacia prikupljenih iz, plemena, naroda, nacija i
ljudske civilizacije u celini. Dakle, dolazi do postepenog poveanja obima pasivnih
informacija iz generacije u generaciju, koje, u principu, i predstavljaju osnov za evoluciju
ljudske civilizacije. Ako budue generacije dobiju manje kvalitetnu informaciju od
prethodnih generacija, postoji inverzna evolucija ili degradacija. Ukoliko se usvoji za
budue generacije ista koliina informacija koja je dobijena od prethodnih generacija - to
je evolutivno zamrzavanje.
Odnosno, evolucioni napredak nastaje kada svaka generacija dobije koliinu pasivnih
informacija veu nego to su prethodne primile. Tako je rast pasivnih informacija
neophodan uslov za evolutivni razvoj civilizacija u celini, kao i svakog ovaka posebno.
Da bi se dete preselilo iz evolucione faze ivotinje ka fazi racionalne ivotinje, njegov
mozak mora da apsorbuje odreenu koliinu pasivnih informacija. Postoji minimalna
koliina pasivnih informacija, bez kojih u mozak deteta nee moi da se useli novi
kvalitet, odgovarajui fazi razumne ivotinje. Postoji minimalna koliina informacija, bez
kojih u mozak adolescenta nee moi da se useli novi kvalitet, koji odgovara fazi
razumnog oveka.
Ispostavlja se da razuman ovek, mora da proe kroz dve kritine faze dobijanja
informacija. Pri tome je, drugi kritini obim pasivnih informacija mnogo puta vei nego
prvi kritini obim pasivnih informacija. Postavlja se pitanje: na koji nain se deava
akumulacija pasivnih informacija u ljudskom okruenju?

196

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

I koliko e vremena biti potrebno da pleme ili narod akumulira minimalnu koliinu
pasivnih informacija!? Razumevanje ovoga je klju prodiranja u "tajne" evolucije oveka
i ljudskog drutva. U zavisnosti od toga, koliko brzo u ivotnoj sredini dolazi do
sakupljanja pasivnih informacija, i njihovog kvaliteta, zavisi brzina evolucije oveka,
rase, plemena, naroda i nacije. Razlike nema u boji koe, ve u brzini stope akumulacije
pasivnih informacija i, naravno, pre svega, njihovih kritinih koliina. Zapravo, brzina
akumulacije pasivnih informacija je odluujui faktor u evoluciji svakog oveka posebno i
civilizacije kao celine. I, naravno, kvalitet pasivno akumuliranih informacija. Milion
ponavljanja iste informacije ne daje isti kvalitet dvema razliito evolutivno razvijenim
osobama. Vane i znaajne informacije. Takve informacije se gomilaju, formiraju prvi
kritini obim pasivnih informacija neophodnih za kvalitativne promene neurona mozga,
bez kojih je nemogue prei iz faze ivotinje u fazu racionalne ivotinje i dalje. Dakle,
bez informacije o toku, ne bi se pojavila informacija o volanu! ak, usvojivi informaciju
o nekoj tehnologiji i biti u mogunosti proizvesti je, zahteva dosta visok stepen
evolutivnog razvoja proizvoaa, a on (nivo) ne pojavljuje se sam po sebi i ne prenosi
se genetski, ve se stie i usvaja. Dakle, od vremena akumulacije kritinog obima
informacija zavisi brzina evolutivnog razvoja ljudske civilizacije. A ako je to vreme
drugaije u razliitim klimatskim zonama, neizbeno e postojati razlike u evolutivnom
razvoju ljudi.
Kao to je ve pomenuto, postoje dve vrste adaptacije na uslove ivota, pasivna i
aktivna. U principu, ljudsko prilagoavanje uslovima ivota u bilo kojoj klimatskoj zoni
manifestuje obe vrste adaptacije - i pasivnu i aktivnu. Samo to, u svakoj klimatskoj
zoni, pri prilagoavanju oveka uslovima ivota postoji kombinacija ovih tipova, i pri
tome njihovo "uee" ne uestvuje podjednako. U ekvatorijalnoj klimatskoj zoni
dominira pasivni tip adaptacije, dok u umerenoj klimatskoj zoni dominira aktivni tip
adaptacije. U ostalim klimatskim zonama pojavljuju se varijante u odnosu ove dve vrste
adaptacije. Postoji ceo spektar moguih varijanti izmeu dva pola dominacija,
dominacije aktivnog i pasivnog tipa adaptacije. Kao rezultat toga, na Midgard Zemlji
pojavljuje se spektar nivoa evolutivnog razvoja postignutog posle planetarne katastrofe
pre 13 024 godina (2015), i te razlike se pojavljuju izmeu rasa, a i unutar svake od
etiri rase. A pojava raspona evolutivnih nivoa je zbog injenice da u razliitim
klimatskim uslovima postoje razliite brzine ljudske evolucije. Na taj faktor je potrebno
dodati psihofizioloke karakteristike svojstvene razliitim rasam. Prema tome, MidgardZemlja je prvobitno kolonizovana od ljudi bele rase, a pre negde oko etrdeset hiljada
godina, bilo je potrebno primiti izbeglice predstavnike jo tri rase, od kojih je svaka do
tog trenutka bila u procesu evolutivnog razvoja, i bila na svom evolutivnom nivou.

197

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Razlika u stopama evolucije razliitih rasa i drugaije vreme nastanka civilizacija dovodi
do toga da u prirodi praktino ne postoje dve civilizacije koje imaju identian nivo
razvoja i ponavljanja istih puteva evolucije, kao i isto vreme evolutivnog razvoja. I to je
prirodno. ak i civilizacije koje su bliske na evolucionim nivoima, imaju mnogo spoljnih i
unutranjih razlika, jer ne postoje potpuno identine planete i prirodni uslovi i nemaju
potpuno identunu genetiku. ak i male razlike u genima, uzrokuju znaajne razlike u
biohemiji i, shodno tome, neidentinim reakcijama na ono to se deava u spoljnom
svetu. Drugim reima, odgovor na isti spoljni stimulans bie razliit kod nosioca razliite
genetike. Tako, razliita genetika u razliitim uslovima okruenja, dovodi do razlike u
nivoima evolutivnog razvoja, pri startu sa iste evolutivne take. I oigledno je svakom
razumnom oveku, da to nema nikakve veze sa rasizmom i nacionalizmom. Od toga da
jagoda zri u maju a mandarina u novembru, nikome ne daje ideju o rasnoj diskriminaciji
protiv mandarina. Jer, ak i razliite sorte istih vrsta rastu u istom vrtu, sazrevaju u
razliito vreme (npr primer, jabuke), i niko nema bilo kakvu misao o nacionalizmu
jabuka.
Zato onda injenicu o razlikama u nivoima evolutivnog razvoja kod razliitih rasa mnogi
percipiraju kao diskriminaciju i manifestaciju ovinizma i nacionalizma!? Odgovor je
jednostavan - ili iz neznanja, ili svesno, namerno dovodei neuke mase u zabludu. A
ako je u pitanju neznanje, jo je uvek mogue to prihvatiti kao opravdavajui faktor, ali
svesno dovodei neuke mase u zabludu - to je zloin, i moramo ga tretirati u skladu sa
tim. U nastavku, ja u se vratiti na ovo pitanje ...
A sada da se vratimo na analizu uticaja prirodnih faktora na evolutivni razvoj ljudskog
drutva i ekonomske odnose unutar njega.
Najjasniji primer za to je razvoj bele rase na podruju kontinentalne klime. Prisustvo
etiri razliita godinja doba, a posebno snene i hladne zime, daju najjasniju sliku
uticaja prirodnih faktora na evoluciju kako pojedinca tako i drutva. Promene godinjih
doba primoravaju oveka da deluje. Istovremeno, apsolutno nije bitno, da li ovek to eli
ili ne. Pitanje "je" jednostavno: ovek ili ini potrebne radnje, ili ubrzo umrie ili postaje
"veera" nekog predatora. Postoji, istina, jo jedna varijanta, ali ne i najbolja i
najefikasnija - varijanta drutvenog parazitizma. Drutveni parazitizam - je vrlo zanimljiv
fenomen, ali o tome kasnije, jer, da bi postojali drutveni paraziti, neophodno je, pre
svega, da postoji drutveni "organizam", na kojem "moe postojati" parazit. Hajde da
pogledamo, kako nastaje zdrav drutveni "organizam" u umerenoj klimi ...

198

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.11. FORMIRANjE SOCIJALNOG ORGANIZMA U


USLOVIMA UMERENOG KLIMATSKOG POJASA

Prisustvo zimskog perioda od 3-4 meseca namee veoma stroge uslove za stanovnike
umerenog pojasa. Osveimo malo memoriju ... Da bi prosto preiveo jesen-zimaprolee temperaturne promene, ovek mora, bez obzira da li on to eli ili ne, svidelo mu
se to ili ne, da napravi za sebe odeu, i, tavie, veoma toplu. Ovo zahteva ne samo da
ubija ivotinje koje imaju toplo vuneno krzno, ve i da naui kako da napravi odeu od
koa ivotinja. Konano, sa toplim odeom je sve u redu, ali to nije dovoljno da preivi
estoku zimsku hladnou. Neophodno je da izgradi topli dom, zatiti sebe od mraza i
vetra i od predatora, koji su veoma gladni zimi. Najprimitivnije i veoma neprijatno
stanite je zemunica - jama iskopana u zemlji, prekrivena stablima i granama drvea.
Ali, ak i za izgradnju zemunice potrebni su alati, iako primitivni, ali alate je tek potrebno
smisliti i napraviti. Neko moe prigovoriti, zato je potrebno da se iskopaju zemunice,
kada mogu da ive u peinama. U redu, ali postoji malo "ali". Da li postoje mnoge
prirodne peine, posebno u umskim prostranstvima? Nadamo se da e odgovor na ovo
pitanje biti jasno svakome. Po tome opcija peina nestaje gotovo odmah. Ako se
nekome i "posreilo" da ih nae i nastani ih - svaka im ast! A za sve ostale, sudbina
nije ostavila nikakav drugi izbor, osim da izgrade stanita sami. A za to im je potreban
alat koji tek treba da se osmisli i napravi. Nenaoruani alatima, rukama nisu bili u stanju
da kopaju jamu i da poseku drvee da je prekriju. Dakle, prvo, neko je doao sa
neophodnim alatima i nauio da ih koriste svi ostali. Nee se saznati za sada, kada je i
ko je taj, koje napravio prvu "tehnoloku revoluciju", svaka mu ast i sve pohvale. Ali tek
nakon to se pojavio neophodni alat kao to su lopata, sekira i testera, mada primitivan,
od kostiju mrtvih ivotinja i otrog kamenja, i kada su ljudi nauili da ih koriste, pojavio
se prvi, stvoren od oveka, a ne od prirode, konak. Dalje, zemunice su neizbeno
vlane i hladne, imaju nedostatak svetlosti i itd. Dakle, obavezan korak u razvoju
stambene izgradnje je izgradnja kua koje su u potpunosti napravljene od drveta.
Sreom, drvo u umi nije neuobiajenost. Stambena izgradnja od drveta je dovela do
poboljanja tzv alata za stolariju i napredniju tehnologiju graenja. Neko je smislio
tehniku rezanja drveta, neko - da uklapa debla, kako da se poloe jedno na drugo, neko
je doao do ideje da unutranji prostor izmeu debala ispuni suvom mahovinom, nekokako napraviti vrata i glavni ulaz, i prozore, krov, pe, podelu na sobe i tako dalje ... Da li
je to glavna stvar koju treba da shvatimo. Glavna stvar je - da ovek, da bi preiveo u

199

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

umerenoj klimatskoj zoni, mora da sebi izgradi stanite i da naui kao da napravi alat i
osmisli tehnologiju izgradnje. Ono to je ovek uzeo iz prirode, paljivo je gledao da
omogui stvaranje novog. Kod jednog oveka sve je ispalo bolje, kod drugog loije, a
trei se otkrio kao pravi prirodni talenat i poznavatelj kako se radi sa drvetom.
Postepeno se akumuliraju iskustva, i kako drvo moe da se koristi za stanovanje.
Rezultat je da kue razliitih ljudi izgraenih od drveta izgledaju razliito. Jedna kua je
lepa, udobna i topla, dok ostale mogu biti pune promaje. Dakle, u jednom trenutku bilo
je profesionalnih stolara i stolara koji su gradili kue, ne samo za sebe ve i za sve
ostale, u zamenu za svoj rad su dobijali proizvode rada onih za koje su gradili kuu. I
tako dalje i tako dalje ... u toploj i ugodnoj kui, naravno, je dobro, ali ... "elim da
jedem!" Neophodna je hrana za vreme trajanja zime. Voe i bilje sazreva samo u toploj
sezoni, a sazrevanje voa i povra se javlja u razliitim vremenima, i treba da se
prikupljaju i uvaju za vreme trajanja zime. A za to je potrebno da se izgradi u blizini
kue mesto za njihovo uvanje. Onda, ne mogu svi plodovi da se uvaju dugo vremena,
tako da je bilo neophodno da se doe do metoda kako da se sauvaju to je due
mogue. Pored toga, koliina hrane ak i za jednu porodicu, za ceo period hladnog
vremena treba da bude prilino velika, i, u principu, bilo bi teko prikupiti toliko plodova u
njihovom prirodnom okruenju. Da bi se to uradilo, to bi zahtevalo raistiti velike
povrine ume. I to je vei broj porodica ivelo jedna pored druge, to je vee podruje
moralo da se naini za prikupljanje potrebne koliine voa i povra. Dakle, jedini izlaz iz
situacije je da se raskri dovoljno ume u blizini njihovog imanja. I pored toga - prouiti
bioloke cikluse biljaka i drvea, pratiti njihov rast do zrelosti voa, i osmisliti alate za
obradu polja i svega to je vezano za to.
Lov je uvek igrao veliku ulogu u ljudskom ivotu, ali pri sedelakom nainu ivota ljudi,
mnoge divlje ivotinje odlaze u najveoj moguoj meri to dalje od mesta ljudskih
stanita. Stoga, postalo je sve tee da se lovi I sve tee, a lovci su morali da idu sve
dalje i dalje od imanja. Zbog toga, lovci su poeli da love zveri zbog njihovog krzna, koje
je uvek najbolje tokom zime.
Nabavka mesa lovom postaje sve vei problem zbog sloenosti donoenja mesa u
mesto prebivalita. Dakle, jedini izlaz iz ove situacije je mogao biti da se pone sa
gajenjem "mesa" u blizini kue. Bilo je neophodno ne samo da se ukrote divlje ivotinje,
ve i omogui redovno skladitenje hrane za njih tokom cele hladne sezone, da se
izgrade objekti za njih, koji ih tite od predatora i hladnoe. Tako, vremenom je ljudski
ivot postajao komplikovaniji, sve vie i vie, pojavljivali su se novi alati, nove profesije i
navike. Ako je ovek naporno radio u prolee, leto i jesen, i vreme bilo blagonaklono bio je u stanju da se dobro pripremi za zimu i ne gladuje. A onda je mogao za dugih

200

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

zima da ide u lov, radi sveeg mesa i toplog krzna, i da razmilja o tome kako i na koji
nain da pojednostavi svoj ivot u prolee i leto i jesen. Ovo se moe postii samo
smiljanjem boljih alata i pronalaenjem naina za poveanje prinosa polja i bate. U
principu, elja da se olaka ivot, tokom zime je terala oveka da pobolja svoje alatke
koje koristi u vreme drugih godinjih doba. U izvesnom smislu, elja da se oslobodi
iscrpljujueg rada, je razlog da trenira svoj mozak zimi, a manje miie. To je bila prilika
da barem za neko vreme napravi pauzu u svakodnevnoj borbi za opstanak u klimi
umerenog pojasa, to je stvorilo priliku za evolutivni razvoj ljudi bele rase. I to je tako,
bez obzira na kojoj planeti se to deava. Uslovi ivota i borba za opstanak prisili su ljude
bele rase da razvijaju svoje mozgove i sposobnosti, neophodne da preivie u umerenom
klimatskom pojasu. Zapravo je to, a ne neto drugo, doprinelo brem razvoju ljudi bele
rase posle planetarne katastrofe pre 13 024 godina (2015). To je razlog to je bela rasa
dostigla evolutivni nivo znatno vei od svih drugih rasa, voljom sudbine i sluajem da se
to desilo na naoj planeti. Svaka rasa ima svoju brzinu evolutivnog razvoja, uslovljenu
uslovima njenog okruenja i mogunostima njene genetike. Podseam, da je svaka rasa
smetena u klimatske uslove koji su najblii onima koji su bili na planeti-zemlji, koju su
napustili kao rezultat galaktikog rata, pre oko etrdeset hiljada zemaljskih godina. Opet,
podseam na injenicu da je Midgard-Zemlja postala kolonija naroda bele rase pre oko
est stotina hiljada godina, i da su ljudi bele rase pruili azil drugim rasama, dodelivi im
teritoriju koja je blizu prirodnim uslovima na njihovim matinim planetama. Ali ova
injenica ne utie na stopu evolutivnog razvoja ovih rasa. Bela rasa je pokuavala da
pomogne drugim rasama da podignu nivo evolucijskog jaza, ali vie o tome kasnije,
tanije, ta je iz toga proizalo.
Neodgovarajui razmetaj izbeglica iz drugih zemalja-planeta u drugaije klimatske
uslove, nego to su blizu uslova na njihovim matinim planetama-emljama, bi dovelo do
brzog izumiranja ovih izbeglica ... Dakle, vratimo se na analizu evolucije drutva ljudi
bele rase kao evoluciono vodee ... postepeno prilagoavanje ljudi bele rase u uslovima
ivotne sredine u umerenoj klimatskoj zoni, dovela je do pojave novih zanimanja,
vetina, i stvaranja novih alata za olakavanje ivota. Iz tog razloga, postepeno se
poveavala elja ljudi da ive blie jedni drugima. Kada su razbacana naselja, jedna
porodica je morala da se bavi gotovo svime i tada nije ostajalo prostora za poboljanje
prirodnih talenata i vetina. Samo u zajednikim naseljima se pojavljuju preduslovi za
maksimalni razvoj prirodnih talenata i sposobnosti svojstvenih svakom ljudskom biu.
Samo kada ive rame uz rame, ljudi su mogli da dele jedni s drugima, ne samo plodove
svog rada, ve i svoje inovacije. Samo zajedniki ivot velike grupe ljudi davao je priliku
da definie mlade talente i predaju iskustva najtalentovanijima, i za uzvrat, ubrzao se
evolutivni razvoj drutva u celini. Meutim, bilo je lake braniti se od divljih ivotinja, i

201

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

izdrati nevolje ivota, nego se odbraniti od dvononog neprijatelja. Odakle se pojavio


dvononi neprijatelj!? Meu lanovima zajednice, nisu svi eleli da naporno rade za svoj
svakodnevni hleb. Ove ljude su pokuavali da upute na pravi put, ali to nije uvek
uspevalo. I deavalo se da su bivali proterani iz zajednice ili porodice. Proterivani su ne
samo neradnici, ve ubice, silovatelji, lopovi i prevaranti. Neki od proteranih su umrli od
onjaka i kandi predatora, neki od zime i gladi. Ali, neki od proteranih su preiveli.
Preiveli, nakon to su izbaeni iz svojih klanova i zajednica, ujedinjeni jedni sa
drugima, esto su se pretvarali u lopove. Ove bande otpadnika su napadale sela, velika
i mala, i pljakali metane (u zavisnosti od broja u bandi), liavajui ih hrane, odee,
konja, itd. Vremenom, ovih bandi je bilo sve vie i vie, a ljudi su bili prisiljeni da naue
da uzvrate ovim bandama. Postepeno, to formira stalnu grupu, ija je osnovna delatnost
bila da zatiti naselja i oblasti od naoruanih bandi. Zatita je vremenom postala njihova
profesija, i oni su postali profesionalni ratnici - Varjazi. Vetinu vladanjem orujem su
takoe savladali najsposobniji i najvredniji. Svi ostali su davali svoje proizvode za
ishranu Varjaga i njihove porodice.
Vremenom je postalo norma da se daje deseti deo proizvoda svog rada za njih. Dakle,
dolo je teko vreme za bande otpadnika. Dobro organizovani i obueni odredi su
napadali bande, to je primoralo bande da napuste svoje domove i da odu u nepoznate
zemlje. Tu su napadali domorodaka plemena i narode, ubijali veinu jakih i zdravih
mukaraca, a ene su bili njihovi trofeji. Vei deo tih bandi su bili mukarci, tako da su
uvek imali nedostatak ena. Kao rezultat toga, osvajali su druga plemena i narode, i
uzimali ene iz osvojenih plemena. Kada su otpadnici osvajali plemena i narode drugih
rasa - crne, ute ili crvene, uzimali su ene ovih rasa, u nedostatku belih ena. Kao
rezultat toga, njihovi potomci su nosili znake obe, a ponekad i vie rasa. Vremenom,
ovaj proces je doveo do pojave pod-rasa u oblastima u kojima su stanita tih rasa.
Ostavimo ovo za kasnije, a sada obratimo panju na razloge za periodine pojave
velikog broja otpadnika.
Izgnanici su u principu odbijali na ovaj ili onaj nain drutvene norme ponaanja, od
kojih je veina bila pozitivna i doprinosila skladnom razvoju oveka. Ovi ljudi su
vaspitavani u toj tradiciji, vaspitavani od roditelja na istim primerima, ali su oni, pre ili
kasnije, podizali pobunu protiv starih temelja. ta je bio uzrok takvog ponaanja!?
Postoje objektivni i subjektivni razlozi za to. Subjektivni razlozi su, pre svega u vezi sa
razlikama nivoa razvoja njihovih sutina. Pojavljuje se razlika izmeu evolutivnih nivoa
sutina kao evolutivno zrelih i veoma "zelenih". Odstupanje u evolutivnom razvoju
sutina, dovodi do toga, da ljudi imaju razliite percepcije o istim informacijama, razliito
reaguju na iste dogaaje i pojave i preuzimaju razliite akcije i dela. Razlike u nivoima

202

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

evolutivnog razvoja odreuju i razliit stepen razvoja sutina ljudi. Vie razvijena sutina
je mnogo manje podlona negativnim spoljnim uticajima, bez obzira na prirodu ovog
negativnog uticaja. Posebno su lako podloni negativnom uticaju ljudi, kod kojih sutine
imaju samo dva tela - drugo i tree materijalno telo (eterino i astralno). Najvie je
izloeno negativnom uticaju tree materijalno telo. Ako sutina oveka ima etvrto, itd..
materijalno telo, ak i u njegovoj neaktivnoj fazi, to ne dozvoljava spoljnom negativnom
uticaju kvalitativnu promenu sutine, da tera oveka da postupa protivno svojoj osnovnoj
prirodi. Zato, mlada sutina, koja nije dostigla ovaj nivo razvoja, postaje lak plen izloen
Tamnim silama (drutvenim parazitima). Drutveni paraziti, najlake tako zauzimaju
planetu-zemlju sa mladom civilizacijom. Iz jednog prostog razloga - evolutivni razvoj
mlade civilizacija nije dostigao fazu formiranja jo jednog, najbolje etvrtog i viih
materijalnih tela. Takozvane "mlade due" su najbolje "tlo" za "primenu sile" drutvenih
parazita. Jo jedno plodna "tlo" za uticaj mranih sila su mlae generacije, koje jo nisu
imale vremena da "ponovo aktiviraju" etvrto, itd, telo svojih sutina. U ovom sluaju,
ak i "zrela" sutina nije uvek u stanju da sprei negativan uticaj drutvenih parazita u
srcima i na umove mlaih generacija. I vrlo esto mrane sile napadaju civilizacije, kada
im je sama priroda olakala njihov zadatak - za vreme tzv Noi Svaroga.

203

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.12. PRIRODA DANA I NOI SVAROGA


Hajde da se odluimo o emu se radi i ta je to - Dan i No Svaroga?! Slavjanskoarijevske Vede dosta esto pominju ovaj koncept, i veme je da shvatimo ta se nalazi
iza toga. U naem univerzumu, postoji nekoliko vrsta zvezdanih sistema, spiralnih i
sferinih galaksija, maglovitih zvezda -nebula ... Nae Sunce je u jednom od etiri kraka
nae spiralne galaksij, i to u "zadnjem dvoritu" kraka. Svaka spiralna galaksija rotira
oko svog jezgra pri svom kretanju zvezdanim putevima naeg svemira. Na svemir je
formiran od sedam primarnih materija. Takozvana fiziki gusta materija, na koju smo svi
toliko navikli u vidu galaksij, izmaglica, zvezdi, planeta, itd, je rezultat spajanja
primarnih materija u regionima kosmosa u kojima su se stekli uslovi gde je to spajanje
bilo neophodno i mogue. I, kao to su utvrdilii naunici, fiziki vrsta materije je samo
10% materije vasione a ostalu masu (90%) sastavlja po njihovom miljenju, takozvana,
"tamna materija". Oni nisu, istina, precizirali ta predstavlja tamna materija, koju ne
registruju ni poznati moderni nauni instrumenti, ali oprostimo im ovu "malu" glupost.
Slobodne primarne materije, koje ine 90% materije u svemiru, i dalje popunjavaju
prostor naeg svemira, nalaze se u stalnom pokretu, a praktino ne utiu jedne na
druge.
Ako je fiziki vrsta materija prisutna u svemiru, ona predstavlja jasne proporcije odnosa
jednih prema drugima, a u svom slobodnom kretanju u svemiru stvaraju jasne
proporcionalne odnose medju sobom. I, iako u naem svemiru postoji sedam primarnih
materija, njihov proporcionalni odnos varira u vrlo irokim predelima. Drugim reima,
primarne materije su rasporedjene po svemiru vrlo neujednaeno. Svemir je
neravnomeran po rasporedu primarnih materija u njoj. Kao rezultat toga, u razliitim
regijama prostora naeg svemira prisustvo primarnih materija je neproporcionalno.
Principijelno vano znaenje ima to, koliko i koje primarne materija dominiraju u datoj
oblasti svemira. Prekomerna prisutnost u prostoru svemira vie ili manje primarnih
materija moe imati veoma jak uticaj na ivot zvezda, na tektonske, a i druge aktivnosti
planeta, kao i na evolutivni razvoj ivih bia. Na svemir je formiran od sedam primarnih
materija, nazovimo ih - A, B, C, D, E, F i G, a samim tim koje od tih primarnih materija
postoje u odreenom podruju prostora univerzuma, zavisi jako puno, ponaanje ljudi,
njihove manifestacije, emocije, kvalitet i ostalo. Svaka primarna materija ima konkretno,
jedinstveno svojstvo i osobinu. I po tome, neravnomernost prostora varira od jednog
podruja ka drugom podruju (menjaju se svojstva i kvaliteti prostora), i to dovodi do
toga da primarne materije reaguju na to nejednako. Menjanje svojstva i osobina

204

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

odreenog podruja prostora svemira, dovodi do toga da propusnost primarnih materija


takoe varira. Kao rezultat, postoji kanjenje jedne ili druge primarne materije u nekom
podruju svemira. Vremenom, dolazi do akumulacije primarne materije, a to dovodi do
promena u odnosima primarnih materija u toj oblasti svemira. Zbog toga, javlja se viak
odreene primarne materije u toj regiji svemira. S obzirom na injenicu da sve druge
primarne materije reaguju na neravnomernost u prostoru, one zadravaju u toj oblasti
svemira nejednakost, ali na razliitim stepenima, tj, reakcije primarnih materija su na istu
neravnomenost su drugaije. Zato, stepen kanjenja primarnih materija e u istom
podruju neravnomernosti biti drugaiji. Rezultat je ,da, u svakoj oblasti
neravnomernosti svemira variraju propocionalni odnosu primarnih materija. Tako e
neka od njih dominirati nad ostalim primarnim materijama. Pri emu e ta dominacija biti
drugaija za odnose razliitih primarnih materija. I kao posledica toga, u svakoj oblasti
neravnomernosti svemira postoji jedinstven raspored i odnos primarnih materija. Ali, tu
postoji jo nekoliko osobenosti. Na svemir - formiran je od sedam primarnih materija,
nalazi se izmeu druga dva svemira, formirana od est i osam primarnih materija, koji
svojim uticajem uglavnom stvaraju polje neravnomernosti na povrini naeg prostora univerzuma, formiranog od sedam primarnih materija. Dakle, postoje dve vrste
neravnomernosti u naem prostor-svemiru. Jedna vrsta podruja neravnomernosti
uzrokovana uticajem naeg svemira, formira osam primarnih materija i dovodi do
dominiranja njene primarne materije, dok je druga vrsta neravnomernosti uzrokovana
uticajem svemira formiranog od est primarnih materija i dovodi do dominacije u takvom
podruju primarne maerije G. Pri tome, udarna podruja neravnomernosti preostalih
primarnih materija naeg prostora-svemira - A, B, C, D i F, su jaa to su blie svojim
svojstvima i kvalitetima primarnoj materiji G ili primarnoj materiji E. Ovo je trenutak
vaan za razumevanje prirode fenomena dana i noi Svaroga. Stvar je u tome da
dominacija u oblasti neravnomernosti primarne materije G ili primarne materije E ima
vrlo znaajan uticaj na evolucijski razvoj, kako na odreenog oveka, tako i na
civilizaciju u celini. Pri dominaciji primarne materije E postoje optimalni uslovi za razvoj
oveka punog treeg i etvrtog materijalnog tela, to se ogleda u razvoju visokih
duhovnih i moralnih kvaliteta, svesti i savesti. Oblast neravnomernosti u svemiru sa
takvom strukturom kvaliteta, naziva se Dan Svaroga (Sl. 23 i sl. 24). Pri dominaciji
primarne materije G, postoje uslovi za hipertrofirani razvoj drugog i nepotpunog treeg
tela oveka, to se ogleda kod ljudi kao pojava lanih svojstva i kvaliteta. To dovodi do
pojave evolucijskog skretanja, posebno u ranim fazama evolutivnog razvoja i pojedinca i
civilizacije u celini. Opasnost evolucijskog skretanja u ranim fazama razvoja oveka se
ogleda u injenici da, u nedostatku sutine bia oveka etvrtog i drugih tela dovodi do
neravnomernog razvoja treeg tela. I ovo se ogleda u poveanju ljudske agresije,

205

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

estokosti, pohlepe, zavisti, itd.. To prekomerno zasienje treeg materijalnog tela


sutine bia oveka primarnom materijom G, osigurava nastanak i razvoj gore
navedenih negativnih kvaliteta; Tamne Sile imaju mogunost da utiu na ljude, koji
imaju sline osobine linosti, a preko njih da utiu na ono to se dogaa na celoj
Midgard-Zemlji. Samo ljudi koji su proli kroz poetne faze evolutivnog razvoja, u veini
sluajeva postaju imuni na slina skretanja. Evoluciona skretanja usporavaju evolucioni
razvoj, stvarajui mogunost Tamnim Silama da utiu na njih i kontroliu ih. Oblasti
neravnomernosti prostora sa takvom kvalitetom strukture nazivamo Noi Svaroga (slika
25.). Prisustvo takvih regiona neravnomernosti, opasnih za evolutivni razvoj, poznata su
kako Svetlim tako i Tamnim Silama. Svaka civilizacija prolazi kroz poetnu fazu
evolutivnog razvoja, kao to je "oboljevanje" nekom vrstom zarazne bolesti u
detinjstvu. To se ne moe izbei, kako se ne moe izbei ni, na primer, faza
embrionalnog razvoja ljudi. I to je to "Ahilova peta" evolutivnog razvoja svake civilizacije
koju pokuavaju da iskoriste Tamne Sile kako bi uzele kontrolu nad civilizacijom na
Zemlji i planetom koju te civilizacije nastanjuju. Dakle, taktika i strategija Tamnih Sila je
da pripremi zemlju-planetu za koju su zainteresovani za mogui napad. Kada se ta ili
neka druga planeta-zemlja, za koju su oni zainteresovani, pribliava regionu prostora sa
negativnim evolucionim dejstvom, oni ili koriste civilizacije koje su na "dejem" nivou ili
kreiraju u toj civilizaciji taj "deji" nivo, sve dok se ta planeta-zemlja sa svojom
civilizaijom pribliava oblasti Noi Svaroga. Negativno evoluciono skretanje predstavlja
spoljno polje, primorava ljude koji su u ranim fazama evolutivnog razvoja da se
prilagode, ne dozvoljavajui im da se razvijaju harmonino. Ba kao to snaan magnet
magnetizuje komada metala, predajui mu svoju polarnost. Ako su metalni delovi ve
namagnetisaani, preokret je neophodan, tako da se njihovo magnetno polje prilagodi
monijem magnetnom polju. Ljudi u ranim fazama evolucije su slini opiljcima - sitnim
komadima metala, a samim tim su i najefikasnije Tamne Sile u tim vremenima.Posebno
lako mogu da uhvate planetu-zemlju, kada prolazi kroz polje sa negativnim evolutivnim
dejstvom. Zbog toga je, u principu, ostalo samo da osiguraju da takvo nezrelo voe
"padne" u njihove ruke. Ali takva "srea", kada planeta-zemlja prolazi kroz region
prostora sa negativnim evolucionim poljem za civilizaciju koja je je u ranoj fazi evolucije,
se deava veoma retko. Dakle, Tamne Sile esto stvaraju neophodne uslove za to. Ako
ele da preuzmu planetu-zemlju, i na njoj - civilizaciju, koja je ve prola inicijalnu fazu
evolutivnog razvoja, Tamne Parazitske Sile koriste sledeu strategiju. Na takvoj planetizemlji stvaraju planetarnu kataklizmu, unitavajui infrastrukturu civilizacije. Zatim,
preiveli se neminovno nalaze na primitivnom nivou, a kada takva planeta-zemlja stigne
do evoluciono negativnog podruja svemira, Tamne Sile lako preuzimaju kontrolu nad
tom civilizacijom. Neki e se moda pitati zato sve to Tamnim Silama treba?!

206

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 23

207

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 24

208

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 25

209

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Stvar je u tome to Tamnim Silama ne treba prazna planeta-zemlja ili ako je unitena.
Ovim kosmikim parazitima trebaju robovi zbog prirodnih resursa same planete, nakon
ije se eksploatacije planeta - zemlja obino unitava sa ve sada nepotrebnim
robovima. Kosmiki paraziti zatim odlaze ka svojoj sledeoj rtvi planeti. Sve ovo je
poznato i Svetlim Silama. Njihova strategija i taktika se sastoje u tome, da dozvole
Tamnim Silama da stvore planetarnu katastrofu, da odbace civilizaciju planete-zemlje
na primitivan nivo, i zatim minimiziraju uticaj i aktivnosti Tamnih Sila. Na naoj Midgard
Zemlji Svetle Sile koriste obe metode. Tarh Dabog, svojom silom je unitio pre 111 822
godine (2015 godine) lunu Lelu sa bazama Tamnih Sila. Istina, katastrofa se nije mogla
izbei, i posle svih komada lune Lele koji su pali na Midgard-Zemlju, dolo je do
potonua Da'Arije na dno Severnog ledenog okeana. Ipak, civilizacija Midgard Zemlje
nije sputena na nivo primitivnog divljatva, a Tamne Sile su morale da ostanu "praznih
ruku". Naalost, drugi put naoj Midgard-Zemlji se nije posreilo. Lideri Antlanja
(Atlantida), koji su imali negativno evoluciono skretanje, postaju agenti Tamnih Sila i
pokreu planetarni rat za svetsku dominaciju, pre 13 024 godina (2015). Oni su koristili
nuklearno oruje, i pokuali da kontroliu snagu Prirodnih elemenata Midgard-Zemlje.
Pokuaji administracije bili su neuspeni, i Fata, druga luna je poela da pada na
Midgard Zemlju. Da bi sauvao planetu od unitenja, Bog Nij je unitio Fatu u padu, ali
njene krhotine su bile prevelike, i one su izazvale potonue i same Atlantide. Osa
Midgard-Zemlje, kao rezultat pada krhotina lune Fate, je promenila nagib za 23.5
stepeni, i sve to, uzeto zajedno, izazvalo je dosta prirodnih katastrofa i poetak novog
ledenog perioda. I pri tome se desilo ono ta su Tamne Sile tako dugo elele da
postignu, veina preivelih ove planetarne katastrofe je brzo pala na primitivni nivo.
Nakon katastrofe i potpunog unitenja infrastrukture civilizacije Midgard-Zemlje, samo
mali broj ljudi je uspeo da zadri svoj civilizacijski nivo, ali oni nisu vie mogli da
kontroliu situaciju. Jedina stvar koja se mogla uraditi - jeste da se sauvaju znanja i
informacije o dogaajima. Tamne Sile su bile spremne da proslave pobedu, ali je
njihova proslava bila neto preuranjena. Predviajui mogunost takvog razvoja, Jerarsi
Svetlih Sila smetaju u utrobu Midgard-Zemlje izvor ivota. Ovaj Izvor ivota je trebalo
da poslui kao protivtea negativnom evolucionom dejstvu, koje je prouzrokovano
putanjom Midgard-Zemlje u prostoru sa nepovoljnom distribucijom primarnih materija.
Prilikom rotacije nae galaksije, Midgard-Zemlja se sa njom povremeno nae u takvim
zonama svemira, gde se stvaraju negativna evolucijska polja. I kree se dugo vremena
u toj zoni prostora sve dok ih ne napusti (region sa negativnim evolutivnim poljem).
Vreme prolaenja kroz prostor svemira sa negativnim evolucionim dejstvom kree se od
nekoliko stotina do nekoliko hiljada godina. Nai preci su ovaj protok vremena zvali, kroz
ove prostorne zone, Noi Svaroga (Sl. 26).

210

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 26

211

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Poslednja, najtea no Svaroga, okruila je Midgard-Zemlju na sedam krugova ivota, tj


za 1008 godina, od leta 6496 (988, pne) do leta 7 504 (1995-1996 g.n.e.). "Ozbiljnost"
Noi Svaroga odreuje iznos negativnog evolucionog dejstva, u svakom od ovih
regiona svemira. to je vie negativnog evolucionog dejstva, to je "tamnija" No
Svaroga. to je "tamnija" No Svaroga, to je lake za Tamne Parazitske Sile
pokoravanje stanovnika planete-zemlje, prolazei kroz takvu zonu prostorne
neravnomernosti. to vie je moniji spoljanji negativno evolutivni deformiui prostor,
tee je svakom oveku da razvije harmoniju. Drugim reima, oveku je tee, da izbegne
ispoljavanje agresije, nasilja, da odoli osnovim instinktima i emocijama i kako i.t.d...
Trajanje, kako dana, tako i noi Svaroga odreena je veliinom ovih oblasti u prostoru
neravnomernosti. to je vea ta oblast prostornih neravnomernosti u svemiru, to e vie
vremena naa galaksija, rotirajui oko svog centra, prolaziti kroz te zone
neravnomernosti svemira. Zato, vreme trajanja dana i noi Svaroga varira u odnosu na
irinu i duinu predela. I vreme trajanja konkretne noi Svaroga moe znatno da varira i
na jednu i na drugu stranu do vremena koje treba da doe na smenu - dana Svaroga.
Prostorno negativna evolutivna dejstva, deformiu kvalitativnu strukturu ljudske prirode,
a to je posebno lako da se dogodi poetkom evolucionog stadijuma. Na taj nain,
Tamne sile vole da zahvate civilizacije u vreme Noi Svaroga. Samo veoma jaka volja i
visoki moralni principi mogu dozvoliti oveku da prevazie negativan uticaj evolucionog
dejstva Noi Svaroga i prevazie evolucionu fazu razumne ivotinje.

212

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.13. IZVOR IVOTA, KAO PROTIVTEA UTICAJU


NOI SVAROGA
Nai preci i Svetli jerarsi su bili svesni ovih prirodnih fenomena i da je za maksimalnu
neutralizaciju negativnih evolutivnih dejstva Noi Svaroga potrebno staviti u utrobu
Midgar-Zemlje Izvor Sile ( ivota ), o kome se pria u drevnom zapisu:
... predvideli su tamu na Midgard-Zemlji bogovi, i rasa potomaka je dola u ...
pomo."
To je mogunost da se kompenzuje izvor negativnih evolucionih deformiuih dejstva
noi Svaroga i odluili su se Svetli Jerarsi za postavljanje Izvora ivota u nedra MidgardZemlje. Dejstvo izvora na povrini nije bio konstantno, zbog injenice da je negativna
evoluciona osnova ostala nepromenjena i kvalitativno i kvantitativno u ovoj noi
Svaroga. I po tome, postavlja se neutraliue dejstvo, u vremenski razliitim negativnim
uticajima evolutivnog skretanja, to se deavalo na povrini, na razliitim takama, na
kojima izlazi izvor iz Midgard-Zemlje. Ovaj izvor je periodino nestajao na jednom
mestu, da bi se pojavljivao na nekom drugom:
"duboko u zemlji, on je akumulirao snagu na razliitim lokacijama na povrini
Midgrad bia. Ali Veni Izvor boanske moi je na svakom kraju Svete Rase tekao.
"
Na mestima izlaza na povrini Midgard-Zemlje, sila izvora je ak i ubrzavala evolutivni
razvoj oveka. Ova mesta izvora se dre u tajnosti od neprijatelja i za neupuene. U
ovim poljima je postavljen blokirajui efekat za mogunosti koje su svojstvene oveku.
Nakon katastrofe Antlanja (Atlantida), Svetli Jerarsi postavljaju u u
trobu Midgard Zemlje generator, koji blokira ljudske manifestacije i sposobnosti do tog
stepena, dok ne dostignu nivo evolutivnog razvoja, koji omoguava da ostvari
odgovornost za svoja dela.To odgovara evolutivnom razvoju u kojoj ovek dobija est
materijalnih tela sa postojeim fizikim biem. Kada stigne do ovog nivoa evolutivnog
razvoja, ovek zavrava fazu planetarnog ciklusa i ulazi u fazu kosmikog. Podeavanje
blokirajueg oscilatora u utrobi Midgard Zemlje je neophodna mera Svetlih Jerarha,
nakon nerazumne akcije lidera Antlanja (Atlantida), kada su pokuali da iskoriste
prirodne sile za svoje potrebe,to je gotovo dovelo do unitenja Midgard-Zemlje, pre 13
024 godina (u 2015. godini), kao to je ranije reeno. Nastao je jedinstveni sistem

213

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"zatite od budala", koji nije dao priliku oveku da razvije genetski potencijal, dok ne
postigne skladan razvoj prosvetiteljenog znanja, razumevanje posledica svojih
postupaka i oseaj odgovornosti za njih. Zavretak planetarnog ciklusa ljudske evolucije
u velikoj meri to osigurava. S obzirom na gore navedeno, izlazi Izvora dre se u tajnosti,
zbog injenice da u oblasti izlaza na oveka ne deluje blokirajui oscilator:
Kako Izvor ivota daruje Snagu svim
ljudima, Bogovima i raznim biljkama,
On kod svih bia uveava
darove kojima ih je ivot obdario...
Kod Bogova otkriva on skrivene sile,
ljude vodi saglasju misli njihovih.
Iz ovog pasusa slavjano-arijevskih Veda, objanjava se interesantan detalj. Izvor ivota
daje silu i ljudima i bogovima. I ne samo to - Izvor ivota u bogovima otkriva prikrivene
sile, a ljude vodi saglasju svojih misli. Iz ovog pasusa jasno je da u drevnim vremenima,
nai preci pod bogovima nisu podrazumeli onaj smisao koji je ugraen u ovaj koncept
danas.Pod Bogovima su nai preci podrazumevali Svetle Jerarhe i ljude, sa postojeim
potencijalima da to postanu i sami. Ispostavilo se da su neki ljudi "Spavajui Bogovi", tj
da imaju genetske sposobnosti, sa ijim pravilnim razvojem, mogu ostvariti vei nivo
razvoja. ovek pod uticajem blokirajueg oscilatora, ne moe biti svestan svojih
genetskih sposobnosti, sve do momenta, kada ne stigne do kraja konanog planetarnog
evolucijskog ciklusa. I verovatno je, da su Volhovi koristitili izlaze Izvora ivota da
identifikuju meu ljudima "Spavajue Bogove" koji bi tada aktivno pomogali ljudima u
njihovom harmoninom razvoju. Stvar je u tome, da nisu svi, pa ak ni veoma dobri ljudi,
sposobni da prou kroz sve faze planetarnog razvoja i da dostignu nivo kosmike
evolucije. Pravilno bi bilo reeno, da je vrlo malo ljudi koji su u stanju da se tako razviju.
Poenta je u tome, da su na alost, veoma retko kombinovani u jednom oveku prirodni
kapaciteti i predvieni genetski kvaliteti, kao i harmonian razvoj linosti, bez kojih je
jednostavno nemogue da se zavri ciklus planetarne evolucije. I bez prosvetljenog
znanja, to podrazumeva razumevanje ljudske uzronosti u prirodi i ljudskom drutvu,
kao i dostupnosti razumevanja kako, kada, zato i zbog ega je doputena svesna
intervencija oveka u sve to. Povrh svega, potrebno je imati odgovarajue osobine i
kvalitete koji dozvoljavaju sprovoenje intervencije, sadrane u poznavanju pune line
odgovornosti za bilo koju takvu akciju. Tek kada se sve skladno ukombinuje u jednom

214

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

oveku, postoji mogunost prolaska planetarnog evolutivnog ciklusa. Zato se, izlazi
Izvora ivota koriste za identifikaciju ljudi sa velikim evolucionim potencijalom, u
vremenu dok ljudi koji ne vladaju njim, dolaskom do zone izlaza izvora, ne pokazuju
nikakve posebne osobine i kvalitete.
Zato se u tekstu kae da izvor ivota ljudima, bez posebnih svojstva i osobina, daje
samo u skladu sa svojim mislima. U podrujima Izvora ivota, ljudi sa velikim
evolucionim potencijalom, "Spavajui Bogovi", mogu da rade punim kapacitetom,
nemoguim izvan ovih zona. Koji je ovek "Spavajui Bog", bilo je gotovo nemogue
odrediti van izlaza Izvora ivota, samo dolazak u predeo granica, otkrivao je ko je to. I
tako su izlaze Izvora Volhovi uvali kao tajnu, ne samo od neprijatelja ve i od svih
neupuenih. Slavjano-arijevske Vede ukazuju na znake koji identifikuju gde su izlazi
Izvora ivota:
.................................................. ......................
A tajne roenja trava u blizini Izvora
do sada su ljudima nepoznate bile...
Svaka biljka kraj Izvora menjala je
svojstva i rast prvobitni.
Peurke su se podizale i arin iznad zemlje,
i bivale tvrde kao kamen,
kovilj trava dizala se i do itav pedalj ,
a jagode kome rasle su visoke kao drvee.
ta e se dogoditi sa Svarogovom travom
kada jednom nikne i pojave se izdanci?
ime e obdariti tu travu Izvor ivota
- na to pitanje reci nemaju odgovor.
Na mestima izlaza Izvora ivota na povrini se primeuju anomalije rasta biljaka, a od
kojih uzroka svetenici nisu znali. To znai da mudraci nisu znalim principe dejstva
Izvora ivota na ljude. Mogue je da je Volhovima-uvarima jednostavno saoptena
injenica o postavljanju u utrobu Midgard-Zemlje Izvora ivota i smisao toga, ne
objanjavajui im princip rada. Najverovatnije, kako bi se sauvala ova informacija u

215

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

punoj tajnosti. Ali, u svakom sluaju, Tamne Sile su pokuavale da nau mesto izlaza
Izvora ivota na povrini, u cilju da se oslobode dejstva blokirajueg oscilatora. I to je
razlog za uvanje mesta izvora u tajnosti. I najverovatnije, dimenzije izlaza izvora na
povrini su bile male, inae bi bili lako detektovani preko nenormalnog rasta biljaka ...
Razlog za pojavu "bitangi" meu ljudima bele rase, je evolutivna pristrasnost koja se
javlja u mlaoj generaciji, tokom prolaska kroz fazu razumne ivotinje. Dozvolite mi da
vas podsetim da se svaki ovek raa kao ivotinja i dosledno prolazi kroz faze razvoja
ivotinje, inteligentne ivotinje i razumnog oveka. Prolazei kroz faze ivotinje i
inteligentne ivotinje, neizbeno za svakog oveka, moe da se desi u okruenju
ljudskog drutva, ispijanje iskustva prethodnih generacija. Razvojna pristrasnost nastaje
samo u fazi inteligentne ivotinje, kada postoji aktiviranje treeg materijalnog tela
sutine bia oveka.
Reaktiviranje treeg materijalnog tela, dogaa se u dve faze evolucijskih etapa - uvek se
reaktivacija deava zbog zasienosti primarnom materijom G na odreenom nivou, kada
postoje uslovi za nastanak treeg materijalnog tela usled zasienja primarnom
materijom F, i tada razvoj ulazi u drugu fazu. Tek nakon zavretka ove druge faze
razvitka treeg materijalnog tela, postoje uslovi za ponovno aktiviranje ili razvoj etvrtog
materijalnog tela kada ovek ulazi u fazu samog ljudskog razvoja. Vreme reaktivacije
treeg materijalnog tela dogaa se u vreme adolescencije, a to je najmaksimalnije
mogue vreme u kome je ovek izloen spoljnim efektima, naroito negativnim. Tim
vremenom se koriste Tamne Sile za svoje napade na mlae generacije, kako bi ih
spreili da dostignu nivo stvarnog oveka. A ovu ranjivost mlaih generacija koriste
Tamne Sile veoma prosto - aktiviranjem treeg materijalnog tela, naroito u fazi
njegovog zasienja primarnom materijom G, koje je praeno poveanom agresivnou,
estinom, seksualnou, itd... U ovoj fazi razvoja, ovek prolazi kroz evolutivnu dunglu,
kroz manifestaciju nagona i emocija, direktno dolazi do zasienja treeg materijalnog
tela primarnom materijom G. To moe ispraviti samo pravilno vaspitanje, obrazovanje,
razvoj svesti i prisustvo line savesti. Samo svest o odgovornosti za svoje postupke,
dozvoljava oveku da se razvije prolazei kroz ovu evolutivnu dunglu, a da ne ini dela
koja e dalji razvoj uiniti nemoguim. Sama aktivacija instinkta i oseanja koji izazivaju
aktivnost zasienja treeg materijalnog tela primarnom materijom G, ne znai evolucijski
krah. To je nuno zlo, ili preciznije neizbean uslov koji moe mali broj ljudi izbei. ak i
usled prekomernog zasienja treeg materijalnog tela u ovoj evolutivnoj fazi, veina ljudi
prolaze kroz njega bez ikakvih ozbiljnih posledica za sebe. Jedino to je potrebno za to
je - razvoj samokontrole kako bi se postigla sposobnost da se kontroliu instinkti i
oseanja. Na alost, vrlo mali broj ljudi je u stanju da postigne ovaj nivo samokontrole, a

216

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

zatim dolazi na red zajednica da prui pomo, koja e mlaim generacijama pomoi, ne
samo linim primerom, ponaanjem, zahtevima i zakonima, ve i kombinovanim
efektom psi-polja zajednice, kada se prolazi kroz tu evolutivnu fazu.
Tokom dana Svaroga, pri prolasku oveka kroz evolucijski stadijum razumnog oveka,
stvaraju se dodatni efekti pozitivnog sveukupnog psi polja okruenja na mlae
generacije, olakava se i ubrzava prolaz kroz negativni deo evolutivnog razvoja. Dakle,
tokom dana Svaroga, kada ovek prolazi kroz evolutivnu fazu inteligentne ivotinje,
pozitivnom uticaju sveukupnog zajednikog psi-polja, dodaje se jo i pozitivni uticaj
regiona kroz koji se kree naa galaksija. I ovaj prostorno evolutivni akcelerator, Dan
Svaroga, stvara veoma znaajnu "vrstu dodatka" kao pozitivan uticaj u zajednikom
evolucionom psi-polju. Posebno teko, evolutivnu podrku prostornih oscilacija, Dan
Svaroga daje ljudima sa "mladom" sutinom svog bia. Koncept "mlade" sutine bia, ni
na koji nain nije u vezi sa starosti oveka, pa ak i sa starosti sutine. Pod "mlad" treba
shvatiti kvalitativno stanje sutine oveka. Ako se sutina oveka sastoji od dva tela,
drugog i treeg materijalnog, to znai da je evolucijski mlada. Pogotovo ako je tree
materijalno telo oveka u poetnoj fazi svog razvoja. Za sve ljude, koji imaju "mladu"
sutinu bia, spoljna pozitivna evolucija usled uticaja Dana Svaroga, u mnogim
sluajevima je opredeljujua. Vrlo esto bez takve spoljne podrke u Danu Svaroga,
mlada sutina jednostavno nema naina za prevazilaenje barijera i mogunost da
postigne odgovarajuu kvalitetnu evolutivnu fazu oveka, i ak, u nekim sluajevima,
kosmiku fazu ili stanje Tvorca. Zanimljivo, da je u okviru Dana Svaroga vidljiv evolutivni
skok u razvoju zemlja-planeta, posebno je to vidno u poetnim fazama razvoja
civilizacija, u vremenima njihovog "dejeg" perioda. "Deji" period razvoja, da budemo
precizniji - "vrti", moemo nazvati svaku civilizaciju koja prolazi kroz fazu razvoja
inteligentne ivotinje, ak i kada instinkti upravljaju ponaanjem pojedinaca, i civilizacije
uopte. U principu, do same tranzicije Homo sapiens ivotinje u evolucionu fazu
inteligentne ivotinje, nikada ne bi dolo bez evolucionog "guranja" Dana Svaroga!
Ispostavlja se, da sam svemir u vreme Dana Svaroga "otvara" evolucioni prozor,
dozvoljavajui ivoj materiji da dostigne nivo inteligencije (razuma - RA dostii
prosvetljenje uma). Tanije, proosvetljenje uma se odvija u dve faze, pri postizanju faze
inteligentne ivotinje i dostizanju faze razumnog oveka (za humanoidne rase).
Dozvolite mi da vas podsetim da je dan Svaroga nita drugo nego vreme prolaska nae
galaksije kroz podruje prostora, neravnomerno zasienog i sa vikom jedne primarne
materije. Prosto neverovatno, sam univerzum stvara uslove za pojavu RA_z_UM_a!
Kada razvoj ive materije dostigne odreeni evolutivni nivo, kvalitativno stanje prostora
u vreme prolaska kroz Dan Svaroga, u principu, neminovno dovodi do pojave svesti,
koja ima mogunost da se iz male "iskre" pretvori u besmrtan "plamen" prosveenog

217

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

znanja. I takav prirodni fenomen nije neto izuzetno, ne javlja se samo u naoj galaksiji.
Bilo koja galaksija naeg prostora-univerzuma u svom kretanju ulazi u oblasti prostornih
neravnomernosti dana i noi Svaroga. To znai da je na stotinama hiljada planeta u
naoj galaksiji, gde je ivot neizbena pojava, um u odreenoj fazi evolucije,
zahvaljujui Danu Svaroga, ali i u hiljadama galaksija naeg prostor-univerzuma. Iako
se u tim galaksijama, vremena dok prolaze kroz evoluciono polje neravnomernosti ne
nazivaju Dani Svaroga, ta podruja naeg univerzuma imaju isti efekat na nastanak
uma, kao u naoj galaksiji. I ovo se deava ne samo u naom univerzumu, ve u svim
ostalim, ali sa nekim osobenostima. U vreme prolaza nae galaksije kroz region
neravnomernosti Dana Svaroga, evolutivna skretanja se javljaju vrlo retko. Pri tome,
pojava skretanja se javlja, uglavnom, kao genetsko oteenje ili inkarnacija sutine bia
koje ve ima negativno evoluciono skretanje. Sasvim drugaije je prilikom prolaza nae
galaksije kroz region neravnomernosti Noi Svaroga. Oblasti neravnomernosti Noi
Svaroga nose negativno evoluciono dejstvo, koje ima maksimalni uticaj na "mlade"
sutine bia i mlae generacije, dok prolaze kroz fazu evolutivne dungle inteligentne
ivotinje. ak treina reaktivacija materijalnog tela "starih" sutina (sutine, imaju svoju
inkarnaciju drugog, treeg, etvrtog i "viih" materijalnih tela) u vreme prolaza stadijuma
inteligentne ivotinje imaju malo negativno evoluciono odstupanje. A kada je prisutno to
relativno malo prirodno evolutivno negativno odstupanje, nametnuto prostornom
negativnom evolutivnom osnovom Noi Svaroga, samo snaga volje i visoki moralni
kvaliteti, prenosei se sa generacije na generaciju, omoguavaju ljudima da prevaziu
tu evolutivnu "barijeru". Imajte na umu - Snaga Volje, Visoki Moralni Kvaliteti i Principi,
koji se prenose sa generacije na generaciju, su oruje koje vam omoguava da
neutraliete uticaj Noi Svaroga. Ovo je veoma vana taka za razumevanje taktike i
strategije Tamnih Sila (drutveni paraziti) u njihovim akcijama da preuzmu kontrolu nad
civilizacijom. Njihova strategija i taktika su veoma jednostavne, fiziko unitavanje
nosioca jake volje ili volje jednog naroda (unitavanje lidera i nosioca "liderske
genetike", drugim reima, sri nacije), sa kasnijim unitavanjem morala i tradicije, to
neguju vekovima i ponekad hiljadama godina. Tamo gde postoji unitavanje sri nacije i
unitavanja morala, Tamne Sile neminovno dominiraju nad narodom ili nacijom. Ovo je
njihov "rukopis", kojim se mogu uvek prepoznati bez obzira na to, iza kakve se retorike
kriju. Ali vie o tome kasnije, za sada se vratimo fenomenu dana i noi Svaroga.
Prekomerno zasienje regije neravnomernosti naeg prostora i svemira jednom ili
drugom primarnom materijom razliito je od regiona do regiona. to je vee zasienje,
vei je uticaj koji ima na evolutivni razvoj kako pojedinaca tako i civilizacije u celom.
Stoga, moemo govoriti o "svetlosti" Dana Svaroga i "mraku" Noi Svaroga. to je vee
zasienje polja neravnomernosti primarnom materijom E, to je "svetliji" Dan Svaroga, to

218

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

su povoljniji uslovi za nastanak svesti, ili evolutivnog skoka. to je vee polje


neravnomernosti primarnom materijom G, to je "tamnija" No Svaroga, tim je vea
negativna evolucija, i vei broj ljudi je pod uticajem ovog skretanja. eleo bih da vam
skrenem panju na jo jednu osobenost Dana i Noi Svaroga. Prostorna oblast
neravnomernosti moe biti predstavljena kao prostorno "jezero", ispunjeno sa jednom ili
ostalim primarnim materijama, koje imaju razliite oblike, prostorne razmere i "dubinu".
Pod "dubinom" treba shvatiti svojstva i osobine prostora u predelima konkretne
neravnomernosti. Slobodne primarne materije kreu se u prostoru u odreenim
pravcima, zatim se susreu na putu kroz prostor neravnomernosti, ulivaju se u nju i
reaguju drugaije na neravnomernosti. Ubaene u polje neravnomernosti, slobodne
primarne materije uplivavaju jednako, ali na razne naine. Na "izlazu" iz polja prostorne
neravnomernosti, slobodne primarne materije suoavaju se sa kvalitativnom barijerom,
stvorenom razliitim svojstvima i osobinama oblasti neravnomernosti i neutralnog
prostora. U ovoj zajednici oblasti neravnomernosti dana i noi Svaroga, izraavaju svoju
funkciju. Prostorne oblasti neravnomernosti noi Svaroga predstavljaju iskrivljenost
prostora, izazvanog razliitim osobinama i kvalitetima prostora u pravcu osnovnog
prostranstva svemira, obrazovanog od est primarnih materija. Uslovno oznaavamo
slino prostorno iskrivljenje znakom minus (-) zbog injenice da imaju nizak nivo
dimenzionalnosti naeg prostornog univerzuma. Postoji skretanje naeg prostornog
univerzuma, koji je zasien, u veem stepenu primarnom materijom G. U ovom tipu
prostornih neravnomernosti sve primarne materije "cure" bez problema, jer je pad
dimenzija sa vieg nivoa ka niem nivou. Pri "curenju" iz takvog prostora
neravnomernosti iste primarne materije moraju da krenu sa niih nivoa dimenzija
prostora ka viim nivoima, tj nasuprot padajuim dimenzijama. Druge slobodne primarne
materije, kao to je ve pomenuto, reaguju na podruju neravnomernosti nejednako, ili
preciznije, one razliito reaguju na promene osobina i kvaliteta prostora. Dakle,
"curenja" iz oblasti neravnomernosti tipa Noi Svaroga prekomerno zasienim
primarnom materijom G, su maksimalna, jer e se ta primarna materija zadrati
maksimalno blizu kvalitativne barijere. Tako ispada da se maksimalno negativno
evolutivno skretanje nalazi pred sledee "Jutro" noi Svaroga. No Svaroga je
"najmranija" pred njen zavretak, i to je najefikasniji put za akciju Tamnih Sila
(drutveni paraziti). Na taj nain, pre no to se pojavi "Zora" Svaroga, ljudi su najvie
otvoreni za spoljne uticaje, to je vreme u kojem ljudi maksimalno rezonuju sa kvalitetima
koje koriste Tamne Sile, u cilju da postignu svoju apsolutnu vladavinu. Mona "Zora"
prostorno negativnog evolucionog dejstva dovodi do preteranog zasienja drugog i
treeg materijalnog tela ivih ljudi primarnom materijom G, koja izaziva najveu
manifestaciju agresije, okrutnosti, pohlepe ... i instinkta. Tako je u to vreme najlake

219

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

unititi moral i najvie duhovne principe. U tom vremenu, esto postoji, neznatno mala
spoljna taka, zbog koje bi veina ljudi sa "mladom" sutinom bia, mogla brzo da
padnu pod punu kontrolu Tamnih Sila, i, vrate se na stadijum ivotinje, kada caruju
samo neki instinkti. A dogaaji vezani za nedavnu prolost, a i sadanjost, u potpunosti
to potvruju ... A sada, pogledajmo ta se deava u oblasti neravnomernosti dana
Svaroga. Prostorno polje neravnomernosti Dana Svaroga, takoe ima prostorno
iskrivljenje, uzrokovano razlikom u osobinama i kvalitetima prostora, samo se na gornjoj
strani nalazi ispod prostora-svemira formiranog od osam primarnih materija. Uslovno
oznaavamo slino prostorno zakrivljenje znakom plus (+), zbog injenice da se nivo
dimenzionalnosti naeg prostora-univerzuma na tom mestu poveava. Postoji neka
vrsta prostorne "kvrge" u naem univerzumu, koja je previe zasiena sa primarnom
materijom E. Takvo polje prostorne neravnomernosti moe se predstaviti kao prostorni
"vrh". U ovoj vrsti prostorne neravnomernosti, sve slobodne primarne materije "ulivaju"
se u suprotnom smeru prostorne neravnomernosti, jer prate razliku dimenzija, sa niih
ka viem nivou dimenzionalnosti. Ali zato, pri "curenju" iz takve prostorne
neravnomernosti, te iste slobodne primarne materije, moraju prei sa viih nivoa
dimenzija prostora na nie nivoe koji odgovaraju njihovom kretanju.
Primarne materije nejednako, (to je gore navedeno) reaguju na promene osobina i
kvaliteta prostora. Zato, pri "curenju" u oblast prostorne neravnomernosti tipa Dana
Svaroga, preterano zasienje primarnom materijom E, e biti maksimalno, jer e se ta
primarna materija zadrati maksimalno blizu ove kvalitativne barijere. Tako ispada da je
maksimalna pozitivna evolucija uticaja dana Svaroga povezana sa njegovom "zorom"
odnosno ranim "jutrom". Opet, maksimalno pozitivan uticaj "jutro" Dana Svaroga ima na
ljude sa "mladom" sutinom bia, dajui im snaan evolutivni potisak. Ali ovo je samo
"guranje" i to samo stvara povoljne uslove za razvoj oveka, moemo rei, povoljnu
evolucijsku klimu, ali ne garantuje evolucioni razvoj oveka. Razvojno povoljna
evoluciona klima "jutra" dana Svaroga, omoguava oveku da maksimalno relizuje
sebe, svoje talente, to mu dozvoljavlja maksimalno kretanje ka vrhu, koliko je to
mogue. Ona to ini lake, ali ne zamenjuje evolutivno kretanje oveka. Bez
samodiscipline, volje i potinjavanja svojih evolucionih nagona, krenuti napred je
jednostavno nemogue.
Ako ovek nae snage da to uradi, onda kroz pravilan razvoj moe da postane i sam
tvorac, Tvorcem ne podrazumevamo ono to i moderne religije, ve posmatramo sa
take gledita evoliucije. I nisu sluajno nai preci zvali svoje najvie domete
"tvorevinama". Samo tvorac-ovek moe da stvara, maksimalno realizujui sebe kroz
prosvetljeno znanje i realizujui sebe u delovanju ... Dakle, "jutro" Dana Svaroga je

220

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

evolutivni akcelerator, katalizator, aktivnost, koja pri pribliavanju "veeri" Dana


Svaroga, poinje da pada. I sa pojavom "sumraka" ubrzani razvoj e propadati do nule,
zbog prekomernog zasienja polja neravnomernosti primarnom materijom E, kada
kvalitativna stanja u prostoru neravnomernosti budu optimalna za na prostor univerzum, formiran od sedam primarnih materija ...
S obzirom na gore navedeno, priroda dana i noi Svaroga, postaje briga Svetlih Sila i
razumevanje da je potrebno postaviti Izvor u nedra Midgard Zemlje. Naalost, u vreme
zadnje, najtee Noi Svaroga, koja je obavijala Midgard-Zemlju u sedam krugova ivota
(1008 godina), od leta 6496 (988 pne) do leta 7504 (1995-1996 ne.), Tamne Sile su
mogle da blokiraju pozitivan efekat Izvora ivota, i nau Midgard-Zemlju "pokriju" svojim
"krilima" najmranije noi Svaroga, tokom koje su Tamne Sile bile u stanju da gotovo u
potpunosti preuzmu nau planetu. Poto - one nisu uspele da je porobe na samom
poetku novog dana Svaroga i potpuno okuparaju Midgard Zemlju, kao to su to uradili
vie puta sa drugim planetama, Svetle Sile su iz svega ovoga izvukle potrebne
zakljuke i promenile taktiku i strategiju. Ali o ovome - malo kasnije, da se za sada
vratimo na mehanizam formiranja ekonomskog sistema nakon planetarne katastrofe pre
13,024 godina (2015) ...

221

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.14. FORMIRANjE DRUTVENOG ORGANIZMA

Vratimo se na razmatranje mehanizama adaptacije Bele rase u uslovima za


preivljavanje u umerenom klimatskom pojasu. estoka neophodnost primorava ljude
Bele rase da naporno rade. Jedino u ovom sluaju, bilo je mogue suprotstaviti se svim
"arima", sa kojima se susreu ljudi koji nastanjuju klimatsku zonu u kojoj ima etiri
godinja doba. Stacioniranje porodica na jednom mestu, zidanje zajednikih naselja,
iako je dovelo do nekih zanemarljivih negativnih posledica, donelo je daleko vie boljih.
Najznaajniji neeljeni efekti zajednikih naselja moglo bi da obuhvati povlaenje veine
divljih ivotinja iz mesta ljudskih stanita.
To se ogleda u lovu, kao i ribolovu. Riba, naravno, nije sama "otila" iz jezera i reka,
daleko od ljudskog stanita, samo su ljudi prilino brzo razredili brojnost riba kao rezultat
aktivnog ribolova, to nije moglo da ne utie na reprodukciju riba. Ali i lov i ribolov, su i
bez ovog faktora poeli da igraju sve manju i manju ulogu u ivotu ljudi i postali vie
pomona ljudska aktivnost, osim kada su lov ili ribolov postajali osnova aktivnost radne
snage u nekim zajednicama.
Ali ak i takva specijalizacija za lov ili ribolov pri sedelakom nainu ivota je
omoguena samo zato to su svi ostali lanovi zajednice, uglavnom angaovani u
oblasti poljoprivrede i kultivacije zemlje, gajenja stoke. Jo jedna zanimljiva injenica da
su plemenske zajednice osnivale stalna naselja, je ta da je to omoguavalo pojavu
poljoprivrede i gajenje stoke. Do tog vremena zajednika prebivalita mnogo ljudi na
jednom mestu su bila jednostavno nemogua iz jednostavnog razloga - ogranieno
podruje ekolokog sistema u svom jedinstvenom sadraju moe "hraniti" samo
ogranien broj ljudi bez naruavanja procesa reprodukcije biomase. Pri poveanju broja
"potroaa" prilino brzo se iscrpljuju prirodni resursi biomase, to na kraju dovodi do
lokalne ekoloke katastrofe, to rezultira i samom smru "potroaa".
Zato je do pojave njiva, bata, uzgoja stoke, itd, bilo samo dve opcije za interakciju
izmeu oveka i ivotne sredine - ekoloki uravnoteen raspored "potroaa" po
teritoriji, i periodino kretanje "potroaa" sa jedne lokacije na drugu pre nepovratnih
promena lokalnog ekolokog sistema. Ali ak i sa takvim metodama prilagoavanja
ivotnoj sredini oveka, javlja se potreba za strogom kontrolom broja "potroaa", ili e
ekoloka ravnotea e biti poremeena. Naravno, neki ljudi su umirali od bolesti, neki od
kandi i zuba predatora, ali ak i pri dobrom prirastu stanovnitva, u veini sluajeva,

222

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

bilo je velikih gubitaka. Po tome, pre ili kasnije, javlja se pitanje prenaseljenosti, to su
ljudi reavali na razliite naine, ali sutina je ostala ista - "viak" potroaa je bio
"duan" da umre.
Neki narodi su stvorili obiaj, koji je zahtevao da stariji i bolesni ljudi koji nisu u stanju da
vode aktivan ivot, moraju da napuste svoje pleme ili klan, i da umru u prirodi. Veoma
su esto ti obiaji obueni u lepe legende kako bi ti narodi umirili svoju savest. Ili su
izmislili obiaje i tradicije vezane za opasnosti po ivot, sa jedinim ciljem, kako ne bi
mogao svako da proe, na primer, test za momke za pravo da se nazovu mukarcima i
pravo da osnuju svoju sopstvenu porodicu. Neki od tih obiaja i tradicija, bez obzira na
"lepotu" koja ih prati u legendama, u sutini nisu samo nemoralni, ve i za zdrav razum i
okrutni. Neki od tih tradicija i obiaja, iako okrutni, na kraju donose neku korist rodu,
zajednici ili plemenu.
Test za pravo da se zove mukarcem, na primer, mogu da prou samo najjai i
najzdraviji mladii, to je naravno, bilo od velikog znaaja u ranim fazama evolucije.
tavie, ovi obiaji i tradicije nisu nuno povezani za konfrontaciju mladog oveka sa
nekim od predatora ili prirodnim pojavama. U nekim plemenima i narodima za ove
namene su imali "male" ratove izmeu klanova i plemena, ne za zemlju, ne za hranu, ni
zbog ena, ve samo u vojnoj vetini. U tom sluaju, ubistvo nekog iz svoje vrste zbog
samoafirmacije nije bilo samo okrutno, ve i neprirodno. Ni jedna vrsta ivih organizama
ne ubija svoju vrstu namerno, osim sa retkim izuzecima, koji samo potvruju pravilo.
Istina, postoji i trei "nain" ouvanja prirodne ravnotee - potpuno unitenje komija, uz
oduzimanje njihove teritorije. Pri takvom "humanom" ouvanju harmonije sa prirodom,
niko ne alje svoje stare i bolesne da umiru sami, niko ne tera svoje sinove i keri da
umiru tokom testova, umiru "samo "jadne i bezvredne komije". Naalost, poslednji
"metod" ouvanja prirodne ravnotee, postalo je iroko rasprostranjeno, posebno meu
nomadskim plemenima i narodima. Pri svemu tome, nomadski ivot nije stvorio nikakve
uslove za razvoj civilizacije, zbog razloga navedenih ranije.
Sada se vratimo analizi sedelakog naina ivota ... Zajednika plemenska naselja, nisu
bila neophodna zbog obradivog zemljita i bati, domaih ivotinja i tako dalje - ona su
postala nunost. Suivot je mnogim porodicama olakao da se izbore i sa
etvorononim ivotinjama kao i sa dvononim neprijateljima. Kue su mogli da
napadnu ne samo otpadnike bande, ve i nomadska plemena u blizini i ne ba "dobri"
susedi. Ne retko, napadale su i komije koje su udele za tuom dobrom zemljom. U
svakom sluaju, zajednika naselja su bila jedini nain da se preivi kada su ljudi
suoeni sa takvim "uvaenim gostima". Jedna porodica, ak i velika, gotovo nije imala

223

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ansu da opstane u sluaju sudara ak i sa malom grupom otpadnikih bandi. Jedna


porodica koja ivi na periferiji, moe da postane plen ak i za opor gladnih vukova u
uslovima estoke zime. Svi ovi i mnogi drugi razlozi su bukvalno gurali ljude da ive
blizu jedni drugima. eleo bih da skrenem panju na ekonomsku i evolucionu dobit od
zajednikih naselja. Svaka porodica gradi sebi kuu, esto uz aktivnu pomo roaka,
roda ili suseda iz zajednice. Neki narodi su imali tradiciju da izgrade zajedniki rodovski
dom ili zajednicu, ali meu naim precima to nije bilo mnogo rasprostranjeno i zato
nema smisla da na to obratimo vie panje ... U poetku, svaka porodica je proizvodila
sve to je potrebno za ivot. ak je i alate svako pravio za sebe.
im je produktivnost njiva i bati omoguila stvaranje neophodnih rezervi za celi, jesenzima-prolee period kada je stoke bilo dovoljno zarad mesa, mleka, koe i vune, kada je
obezbeena dobra ishrana i dovoljno tople odee za zimu, ljudi su prilikom loih
vremenskih prilika imali vremena da se odmore i razmiljaju. Naravno, na jesen i zimu
niko nije odlazio u "zimsku hibernaciju", u jasnim mirnim jesenskim i zimskim danima,
mukarci su esto odlazili u lov da nabave svee meso i na taj nain sauvaju do
prolea to vie domaih ivotinja. Gospoa srea je ponekad sluila lovce, ponekad
ne. Ali esto, posebno u loim vremenskim uslovima, ak i lov je postajao nemogu ili
znatno otean.
I u takvim loim danima, kada ispod dveri zavijaju vetrovi, i kada je hladno do kostiju, ili
pada sitna i hladna kia, tokom sumorne jeseni, koja ne prestaje danima i poplavljuje
sve u okruenju, kada se zemljite pretvara u neprohodno blato, sedi ovek u svojoj kui
i greje se ispred ognjita. I toplo mu je i na suvom je. Sedi sam, gledajui ivu vatru.
Kakve misli dolaze oveku u takvim momentima? Bez sumnje, misli blaenstva, samo
zato to moe da sedi pored vatre u svojoj kui i odmara od svojih pravednih napora,
oseajui radost, smirenost i mir, komunicirajui sa prijateljima i roacima, itd. Ali, veini
ljudi takva dokolica veoma brzo postaje dosada. Nekim, ne ba radnim ljudima, moda i
ne dosadi. Ali u svakom sluaju, oduvek je bilo ljudi koji poinju da razmiljaju o
sledeem proleu, kako da preoru polje, zasade batu i uveaju rod, ta mogu da urade
kako bi olakali svoje budue napore.
I nekoga te misli podsete na teak rad kojim su dobili svoje "pare hleba" u bukvalnom i
prenesenom smislu te rei. I zatim se javlja misao o ublaavanju svog tekog rada.
U veini sluajeva, razmiljanja ne idu dalje od toga, ali pre ili kasnije, nuno, raao se
po neki ovek koji je sa take razmiljnja prelazio na dela. Uvek je bilo majstora koji su
izmiljali nove alate, koji su bili proizvod tih razmiljanja. Primenjivanje novih materijala,
metoda leenja, posebno razvoj tehnologija za obradu metala (ili bolje reeno,

224

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

obnavljanje izgubljene tehnologije sa najprimitivnijeg nivoa, nakon planetarne katastrofe


pre 13 024 godina ) dovela je do doslovnog skoka u privreivanju. Posebno upotreba
gvoa, koje dozvoljava pravljenje alata (i ne samo alata), u velikoj meri je olakala rad
oveka. Jo jedna zanimljiva injenica je, da se tehnologija za proizvodnju i preradu
metala pojavila odmah na relativno visokom nivou, to znai da ova tehnologija nije
ponovo otkrivena, samo je bila na niskom nivou, koji odgovara tadanjem nivou
civilizacije.
Osim toga, pojava ovih tehnologija se dogodila gotovo u isto vreme na nekoliko mesta u
naseljima bele rase, to sugerie da, to nije bio sluajan fenomen. Dakle, postojali su
ljudi koji su imali odgovarajue znanje, a nisu mogli da ga primene brzo, na osnovu
mogunosti koje prua priroda i trenutni nivo civilizacije. Za topljenje, na primer, gvoa,
nije dovoljno samo da se otkrije ruda bogata gvoem.
Porebno je napraviti pe u kojoj bi se stvorila optimalna temperature za topljenje,
dovoljno ist ugalj, oien od neeljenih neistoa i da se pronau i proizvedu hemijski
isti dodaci, itd. Drugim reima, sve ovo zahteva dosta razvijenu infrastrukturu, bez koje
je nemogue, ak i sa svim eljama i dobijenim znanjem, na primer, dobiti kvalitetan
elik. Obrazovani su prenosili neophodna znanja u skladu sa nivoom razvoja
infrastrukture, oivljavajui civilizaciju, izbegavajui preterano brz razvoj zbog
evolucione nespremnosti ljudi za ova znanja. Prevremeno steena znanja su opasna,
ne manje, ako ne i vie, od najstranijih oruja za masovno unitenje. Antlanj (Atlantida)
- najsveiji je primer ta se deava, kada nerazvijeni ljudi dobiju u svoje ruke znanje
koje prevazilazi njihov evolutivni nivo.
Ova "nesrazmera" nije sluajnost ili neija greka. Umesto toga, bilo je fino isplanirano i
sprovedeno u ivot, navoeno tamnim silama (drutvenim parazitima), koji su izgubili u
otvorenoj borbi, nekoliko puta menjali svoju taktiku i, tajno prodrli na Midgard-Zemlju i
pronali nain da postignu eljeno, podrivajui sistem Svetlih snaga iznutra. Ali o ovome
kasnije, a sada nazad na razumevanje mehanizama razvoja ekonomskih odnosa ...
Stvaranje sofisticiranije alatke, posebno gvozdene, u velikoj meri olakava rad oveka
na polju i smanjuje vreme potrebno po jedinici povrine posejanog zemljita, i veoma
brzo utie na ivot zajednice. Naprednijim alatima mogue je da se savladaju vee
povrine zemljita za isto vreme. Kao rezultat toga, poeli su da se proizvode vikovi
hrane, koja je sama po sebi otvorila novu eru ekonomskih odnosa civilizacije. U ovom
stanju privrede drutvenog organizma to se zove proirena reprodukcija. Za razliku od
proste reprodukcije u kojoj je obim proizvedenog skoro jednak obimu potrebnog. Ali, pre

225

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nego to nastavimo sa analizom razliitih vrsta socio-ekonomskih formacija, obratimo


panju na neke funkcije istih.

226

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.15. FORMIRANjE PROFESIONALNIH PSIHOTIPOVA I


EKONOMSKIH NIA U DRUTVENOM ORGANIZMU

Pri zajednikom ivotu dosta porodica po selima i raznim naseljima, pre ili kasnije,
postalo je jasno da, u skladu sa prirodnim talenatima razliitih ljudi, dobija se vrlo razliit
efekat. Neko radi sa drvetom, isti proizvod nije ispao tako dobro kao kod komije.
Nekome je, naprotiv, bilo koji proizvod rada dobar i pouzdan, i razumljiv i lep. Neko pravi
izuzetnu keramiku i t.d. I pre ili kasnije dolazi vreme kada je istaknuti majstor za drvo
poeo da se bavi izgradnjom za potrbe kue, za domainstvo, itd. Majstor za gvoe je
susedima poeo da pravi potreban alat, itd. Kao rezultat toga, najbolji majstori nisu imali
vremena da rade u poljima i batama, sa stokom i drugim poslovima. Oni su izraivali
neophodne stvari za ivote ostalih lanova porodice ili zajednice, koji su koristili njihove
usluge. Postojala je prirodna razmena proizvoda za rad, kad se neki proizvod rada
procenjivao prema jedinici drugog. Rezultat je taj, da je u skoro svakoj zajednici
postojao kova, stolar i tesar, grnar, kroja, lovci i ribolovci, vojnici, itd. Bili su brojano
u relativno malom procentu u odnosu na ukupan broj stanovnika, ali njihovi proizvodi i
rad su bili neophodni svim ostalim lanovima zajednice za rad u poljima i batama. Kao
rezultat toga, zemljoradnici su mogli da posvete vie vremena radu u polju i mogli da
obrauju vee povrine zemlje. Takvo razdvajanje rada omoguavalo je da se zaseju ne
samo vee povrine polja i prikupe bogatije etve, ve svako ko je imao neki talenat,
dobijao je priliku da ga razvije, da mu se posveti kao osnovnom zanimanju i
usavravanju; i kao rezultat, majstori su pronalazili nova reenja, stvarali poboljane
alate i instrumente.
Vremenom, svaki majstor je svoje skrivene talnte, koje su stekli ili nasledili, predavao ili
najtalentovanijima ili srodnicima.Postepeno su se stvarale profesionalne dinastije. Zbog
svega gore navedenog, ja bih da pomenem injenicu da svaka profesija namee svom
nosiocu odreeni psiholoki otisak , formira odreeni psiho tip oveka - nosioca.
Profesionalni psihotip nametnut je pojedincu i jaa ga, ili izaziva konflikt psihotipa
aktivnosti i linosti, to obino dovodi do injenice, da je pri dostizanju odreenog nivoa,
ovek bio prinuen da promeni tip svoje aktivnosti. Potraga za vrstom delatnosti koja
mu najbolje odgovara, je potraga za vrstom delatnosti koja najbolje rezonuje sa
njegovim unutranjim svetom. Veina je uspela da pronae eljeno, i onda je ovek
radio sa radou u srcu, postajao kreator; ponekad ovek eli da se menja, a proizvodi

227

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

potrebne stvari na zahtev i podie pobunu. Ponekad, takva pobuna je povezana sa


potrebom da realizuje sebe u neem drugom, to, iz jednog ili drugog razloga, nije
potrebno zajednici, a ponekad ovek jednostavno nije imao talenta i "goruu" elju da se
vrati na rad u polje. U svakom sluaju, ovi ljudi su podizali pobune i bili izbaeni iz
zajednice ili su bili marginalizovani. Mnogi otpadnici sa neiskorienim talenatima su
poslati u druge krajeve sa eljom da pronau svoje mesto u ivotu. Ali, veina otpadnika
su bile lentine i prestupnici raznih vrsta, koji su postali pljakai, koji su vremenom
postali "veliki" ili "ne ba toliko veliki" drutveni paraziti.
Ali, vratimo se razliitim delatnostima i njihovom uticaju na samog oveka. Kako
aktivnost utie na karakter oveka, nije potrebno dokazivati, to je oigledno svakom
detetu. A za koga to nije jasno, pitajte nekog psihologa, i on e to objasniti sve u detalje.
Dakle, neemo troiti ni papir ni vreme na to. A "potroiemo" ga, na neto drugo to
nijedan psiholog ili psihijatar ne moe objasniti. Kako delatnost oveka utie na njega
samog? Realan psihotip oveka, to znai da uticaj delatnosti oveka na njegov psihotip i
razvoj, treba da bude prilino materijalan, poto se manifestuje u materijalnom svetu, a i
nasleuje! Detaljno objanjenje ovog fenomena je dato (kao to je ve pomenuto) u
knjizi "Sutina i Razum", a trenutno obratimo panju na ono to se deava.
Svaka akcija, bilo koja ljudska aktivnost je praena odreenim emocionalnim stanjima,
shvatao on to ili ne, to nita ne menja. Obino mukarac shvata svoje emocionalno
stanje najee na poetku karijere, kada je sve za njega prvi put, puno sjaja i novina.
Vremenom, vie puta ponavljanom istom radnjom, ovek gubi otrinu ula, i na
nesvesnom nivou prestaje da posmatra prisustvo prateih emocija. One su jednostavno
postale norma, sastavni deo samog oveka. To ne znai da ovek prestaje da
doivljava emocije iz svojih aktivnosti. ovek nastavlja da ih doivljava, i esto
jednostavno nije svestan toga. I tek kada u procesu rada ovek stvara neto novo za
sebe, ponovo doivljava radost i ponos vlastitim delom. U tom trenutku ovek doivljava
sebe tvorcem, tvorcem - nije vano ega, doivljava oseaj pobede nad samim sobom,
prevazilaenje sebe i dostizanje novih visina svog rada i mogunosti. Sve ovo moe biti
tano, ali kakve sve to ima veze sa formiranjem i razvojem ljudskog psihotipa!?
Najdirektnije i neposredne. Svaka emocija odgovara odreenom kvalitetu treeg tela
sutine. Promena emocionalnog stanja menja kvalitet treeg tela. Kvalitet nivoa treeg
tela sutine odreuje, kako i koliko primarnih materija ulazi u tree i etvrto telo sutine
oveka. A to, zauzvrat, odreuje, kako i koliko se menja sama sutina oveka od
proizvodnih delatnosti, i do kakve e to promene dovesti nivou ljudske genetike. I zbog
injenice da razliite aktivnosti vode do razliitih promena na nivou genetike i sutine,
kod oveka se formira psihotip, koji se prenosi u velikom stepenu narednim

228

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

generacijama. Tako, pod dejstvom proizvodnje ljudskom aktivnou, menja se ne samo


psihotip, ve i varira u okviru odreenih granica i genotip. Pri ovome, naem pogledu se
otvara neverovatno jednostavan i istovremeno neverovatno lep prirodni mehanizam
ljudskog razvoja. Otvara razumevanje i pojavljuje se svest o prosvetljenom razmiljanju
ta se deava u nama i sa nama. Pred naim oima pojavljuje se jasna slika o prirodi
ljudskog razvoja kroz svoj kreativni rad, koji je mogu samo u okruenju drugih ljudi i
meu ljudima, iz razloga koji su ranije pomenuti. Svako ljudsko delovanje prati odreeno
kvalitativno stanje sutine, ali svako kvalitativno stanje ne promovie razvoj. Samo
stanje Tvorca, dovodi do kvalitativne promene u sutini oveka. Nikada ropski rad ne
moe da dovede do razvoja pojedinca. Samo stvaralaki trud duhovno slobodnog
oveka (po mogustvu slobodnog i fiziki) stvara uslove za humani razvoj. U stvari,
jedino slobodno telo i dua oveka su u stanju da postanu Tvorac i da se razvijaju. I iz
kojih je to razloga ... Ropski rad, prinudni rad ili prisiljavanje na prinudni rad, kada ovek
radi neki posao, ne zbog toga to to eli, ne zbog toga to mu u tome "lei" dua, ve
zato to jedino tako moe da obezbedi sebe i svoju porodicu, praen je nekim
negativnim emocijama. I emocije, kako pozitivne, tako i negativne, utiu na kvalitet
sastava treeg materijalnog tela sutine. Emocije utiu na nivo sopstvene
dimenzionalnosti treeg tela (kvalitativno stanje treeg tela sutine opredeljuje se
stepenom zasienja primarnih materija G i F i njihovom proporcionalnom odnosu).
Negativne emocije izazvaju dodatno zasienje treeg tela sutine primarnom materijom
F, to dovodi do uveanja nivoa dimenzija tog tela, i pri dostizanju odreenog nivoa
zasienja otvara se kvalitativna barijera sledeeg nivoa. Ali, kakve to ima veze sa
ekonomijom i razvojem civilizacije!? O emu se sada radi, kakva tela i kakva je to
sutina? Ako to i nije na prvi pogled udno, nije ba ni jasno. Da, ak i to "jasno"
ispravno ne moe lako da se zamisli. Od toga, ta i kako radi ovek, zavise ne samo
kvalitet i kvantitet proizvoda proizvedenih od njih, ve i sopstven ljudski razvoj, i,
indirektno, razvoj civilizacije u celini. I to nisu samo rei, nije samo filozofska "rasprava",
ve apsolutno realan fiziki proces, pri kome proishodi ne samo razvoj sutine oveka,
ve se javlja veoma realna i opipljiva promena u ljudskoj genetici, koja se prenosi na
potomke.
Svaka tvorevina je praena snanim pozitivnim emocijama, bez obzira na to da li je
stvoren proizvod umetnost ili glinena posuda! Ako ovek u procesu stvaranja radi sve
sam, dostie maksimalne mogunosti za sebe u momentima stvaranja, i postaje
savreno nebitno, ta on stvara, ve kako on stvara. Moe se postaviti pitanje: zato je
sve to potrebno, i ta imaju emocije u evoluciji ljudske civilizacije!? Zar to nije udno.
Posebno kada se javlja podela ljudi direktno vezana sa njihovim radom, kada neki ovek
poinje, u sutini, da radi samo jednu stvar, i kada to radi najbolje. Podela ljudi direktno

229

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

sa njihovim radom, omoguili je da ovek svoje radno vreme posveti ne samo


rutinskom radu, ve i potrazi za boljim formama i stvaranjem novih.
Za stvaranje novoga treba, ne samo talenat, ve i ljubav za svoj posao, kreativan pristup
poslu, potreba da se ue u emotivno stanje Tvorca, to je nemogue bez odgovarajuih
pozitivnih emocija. Naime, ulazak oveka u odgovarajue emocionalno stanje dovodi do
kvalitativne promene u oveku i omoguava mu da stvori neto novo, neto to niko
nikada nije napravio.Takvi ljudi - tvorci u svojim profesijama, konstantno su "veiti"
motor, koji pokree civilizaciju napred. Bez njih, ovek bi i dalje radio sa tapom.
Naalost, ak i umetniko stvaralatvo i kreativnost, donosi unitenje. U principu, svaka
inovacija i otkrie moe da bude korieno za stvaranje, a i za ruenje. Od samog
oveka, njegovih moralnih i etikih kvaliteta, misli i tenji, zavisi kako i za ta e se
koristiti inovacija ili novo otkrie. Vrlo esto, stvaralac novog ne moe ni da zamisli, kako
i za ta e to koristiti ljudi sa duama, pokrivenim tamom. Ponekad veliki talenat
akumulira u oveku bol due, i sva mo njegovog talenta ide u zlo. Ponekad veliki
talenat ostaje slep, za koga moral i moralni principi nisu bitni, ako nisu u slubi njegovih
linih ambicija. Ali, takvi ljudi, sve u svemu, ne doprinose razvoju civilizacije. A ako su
neki samo razruitelji, iako se njihovo "prisustvo" ne moe porei, oni ne unapreuju
civilizaciju. Zli genije je bio i ostao nuno zlo, koje niko ne eli, ali koje samo po sebi
nee nestati. To je kao druga strana medalje, Sunce i Luna - Luna se pojavljuje na nebu
kada sunce odlazi iza horizonta. Kao to je jasno iz prirode Dana i Noi Svaroga,
kreativni izraz u ljudskoj prirodi najvidljiviji je tokom Dana Svaroga i manifestacije
ruilake osobine tokom Noi Svaroga. I kako pokazuju dalje analize, dogaaji iz
prolosti, sve u svemu, potvruju ovu pretpostavku. A sada vratimo se pojavi podele
rada i zanimanja, to je mogue samo ako su ljudi poeli da ive u naseljima. Zato je to
mogue, i kako, ve smo razgovarali, ali sada "zaronimo" u ideju psihoekonomike i
uticaja aktivnosti ljudi na njih same, a zatim, kojim putem je iao razvoj civilizacije na
nivou male grupe ljudi. Ali, pre nego to "zaronimo" u analizu ovog fenomena,
neophodno je "malo" utvrditi pojmove ...

230

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.16. EKONOMSKE NIE I NJIHOVA RASPODELA PO


SVOJIM ULOGAMA U EKONOMIJI I DRUTVU
Priroda je stvorila mnogo razliitih vrsta biljaka i ivotinja, koje sve zajedno uestvuju u
ekolokom sistemu. U ovom sistemu, svaka vrsta zauzima svoje mesto, strogo
definisanu svoju niu, koja se odnosi na vrstu, zanimanje i specifine zahteve. Samo
najsposobnijoj vrsti ovi zahtevi dozvoljavaju da preivi u borbi za opstanak, koja ne zna
za samilost i gde se ne "osea" aljenje. Ekoloki sistem funkcionie normalno, ako se
sve vrste, nalaze u ravnotei. Ovo stanje odreuje odnos izmeu vegetacije, biljojeda i
predatorskih vrsta. Ako postoji nedostatak biljnih vrsta, a biljojedi i dalje jedu biljke, biljne
biomase nee biti kao ranije, a kao rezultat, potrebno je da ta biomasa pree odreeni
kritini nivo prirodne reprodukcije. Reprodukcija biomase e biti nepovratno naruena,
da e dovesti ne samo do prilino brzog nestanka biljaka, ve i do istrebljenja biljojeda,
a zatim slede zveri. Ako se preterano smanjuje gustina populacije mesoderskih vrsta,
pojavie se poveanje broja biljojednih vrsta i riba, to e na kraju dovesti do potpunog
unitenja biljnih vrsta koje e unititi prekomerno brojni travojedi. U svakom sluaju,
moraju stalno biti prisutne ove tri grupe ivih organizama u stanju stabilne ravnotee i u
odnosu jednih prema drugima. Ali, biljni organizam se javlja kao odluujui. Iz jednog
jednostavnog razloga - samo biljne vrste sintetizuju biomasu, sve druge vrste je samo
konzumiraju. I sva sloenost ekolokog sistema zavisi od toga koliko se proizvede
biomase po jedinici vremena i po jedinici povrine. to vie biomase sintetiu biljne
vrste, to se bolja ekoloka nia javlja za biljojede i mesodere. Koeficijent bioloke
efikasnosti odraava proces fotosinteze, a govori o tome koliko se suneve svetlosti
apsorbovalo i pretvorilo u rastuu bimasu. Kod braon-zelenih algi je 1,5-2%, a 10% kod
skrivenosemenih biljki (Angiosperme). Bogatstvo ekolokog sistema angiospermi ne
moe se porediti sa bogatstvom ekolokog sistema braon-zelenih algi.
Ali, kakve sve ovo ima veze sa ekonomijom i razvojem civilizacije!? Kako da ne izgleda
udno na prvi pogled, pogotovo to to nije ni direktna veza. Potrebno je samo da se
pogleda izbliza i pronae dosta slinosti. Prvo, sam ovek zauzima odreenu ekoloku
niu u ekolokom sistemu planete. Drugo, kao sveobuhvatna vrsta, ovek troi hranu
kako biljne, tako i ivotinjske biomase.
U svakom sluaju, ovek podlee zakonima ekolokog sistema, eleo on to ili ne,
razume ili ne. Svako mora da apsorbuje odreenu koliinu dnevne biomase da odri

231

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ivot i zdravlje, eleo on to ili ne. Nije bitno, da li je jednom oveku potrebno vie hrane
(biomase), a drugom manje. I to nije toliko vano, kakav je odnos biljnih namirnica, u
odnosu na procenat mesa u ljudskoj ishrani. To moe da varira od sezone do sezone,
od naroda do naroda. Ali to nije vano. A jedino je vano da ovek dobije potrebnu
hranu za svoj pun i produktivan ivot. I kralj i seljak treba da jedu svaki dan; i kralj, i
poljoprivrednik moraju imati ta da jedu. Nije bitno to kralj ne proizvodi sopstveni
"hleb", a seljak ne reava pitanja od javnog interesa i ne odluuje o sudbini naroda. I
jedan i drugi moraju imati ta da jedu, i poeljno je svakodnevno, i poeljno je dva ili tri
puta dnevno. A za to je potrebno nabaviti hranu, dovoljno da se odri zdravlje ljudi ili
nacije. Ali to bio sluaj, to bi trebalo da bude dovoljno, poljoprivrednicima, ribarima,
lovcima, ranerima, itd, drugim reima, onima, koji proizvede znojem svoje "pare
hleba" i za sebe i za svoje porodice, i za kovaa, i za stolara, i za krojaa, grnara,
vojnika, i za sve njihove porodice, ukljuujui i kralja sa dvorjanima, i slugama, itd. Bez
dnevne doze hleba "nasunog" svi ostali bi umrli od gladi. I kralj, i ratnik, kova i stolar.
Od kralja do grnara, ljudi ne proizvode hranu za sebe, ve je dobijaju od drugih. Da li to
znai da su oni drutveni paraziti?! Hajde, nemojmo prebrzo donositi zakljuke, ve
smireno i razborito. Kova svojim radom stvara alatke za poljoprivredu i ribolov, kao i za
lovce i stoare, koji su direktno povezani sa "proizvodnjom" hrane. Bez ovih alata,
stvorenih i od strane kovaa, i svih onih koji "dobijaju" hranu, oni koji je proizvode e
morati da potroe na svoj rad mnogo vie vremena, i mogue je, u najboljem sluaju, da
e biti u mogunosti da prehrane samo svoje porodice.
Samo zahvaljujui sposobnosti i talentu kovaa, njegovom iskustvu, a esto i iskustvu
mnogih generacija kovaa pre njega, kova je u stanju da stvori veoma sofisticirane
alate za rad. Pored toga, kova kuje i oruje za ratnike, kojima ih ratnik titi, i
poljoprivrednika, i grnara, i ribara, i kralja od spoljnih i unutranjih neprijatelja. Kroja
ije svu odeu, itd. ini se, da u drutvene parazite spadaju kralj i njegovi dvorjani i
sluge. Ali opet, nemojmo prebrzo donositi zakljuke. Da odvrati unutranje i spoljanje
neprijatelje, neko mora da okupi sve vojnike zajedno, naui ih da se bore zajedno,
povede za sobom I donosi taktike i strateke odluke u cilju pobede nad neprijateljem i
izgubi to je manje mogue svojih vojnika, da im da obrazovanje koje oduzima mnogo
godina, i istovremeno minimizira smrt poljoprivrednika, kovaa, grnara, itd, njihovih
ena, dece i starih roditelja ...
Drugim reima, ako je svako na svom mestu, zajednica ljudi deluje kao jedan ivi
organizam, odnosno kao drutveni organizm. Priroda stvara neku vrstu planetarnog
organizma u kome svaka vrsta obavlja ulogu u interesu stabilnosti celog ekolokog
sistema. Sam ovek, da li on to eli ili ne, razume ili ne, je samo jedna karika u lancu,

232

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

kao "elija" planetarnog "organizma" - ekolokog sistema. I ako, iz nekog razloga, ta


"elija" poinje da naruava stabilnu ravnoteu svih planetarnih organizama, ona moe
postati kancerogena "elija",ijim razvojem, na kraju, moe doi do smrti celog
organizma planetarnog ekolokog sistema nae Midgard Zemlje. Ljudska civilizacija je
drutveni "organizam" u kojem svaka osoba obavlja svoju ulogu u interesu celokupne
ljudske zajednice (u zdravom drutvenom organizmu). I ovaj drutveni "organizam", deo
je planetarnog "organizma" - ekolokog sistema Midgard Zemlje.
ovek, kao vrsta, zauzima odreenu ekoloku niu. A ta je sa ovekovom-linou!?
Kako odrediti ulogu i mesto ljudske linosti u socijalnom "telu" Midgard-Zemlje!? Zbog
ove uloge, i mesta svakog oveka u drutvenom "organizmu" zavisi, na kraju, i odrivost
drutvenog "organizma" u celini. Odrivost drutvenog organizma definisana je
sistemom ekonomskih odnosa izmeu ljudi, inei taj drutveni "organizam". Ovi odnosi
su veoma komplikovani i slojeviti.
Ali bez veoma jasnog razumevanja osnove, ne moe se pravilno shvatiti princip
njegovog funkcionisanja. Kako "uvatiti" trag razumevanja prirode drutvenih
"organizama", da bi kroz "mutnu vodu" ekonomskih odnosa ljudi uvideli sutinu?
Pogledati i shvatiti sutinu i osnovne principe - znai boraviti u "mutnoj vodi"
razabirajui, kako i ta se deava u drutvenom "telu", bez obzira na "razmeru" istog,
kao i nivo njegovog razvoja. Ali kako sve to uraditi!? Po analogiji sa biolokim sistemom
pretpostavka je da socijalni "organizam" obrazuje ekoloki sistem, takvog oblika koji se
sastoji od ekonomskih nia. Ekoloki sistem biljnih organizama je njihov temelj, jer on
sintetie biomasu, koju koriste biljojedi, iju biomasu po redu, koriste kao hranu
mesoderske vrste. Naravno, drutveni "organizam" ljudi ne jede jedan drugog, osim,
naravno, ako uzimamo u obzir kanibale. Obino kanibali "ne jedu" ljude iz svog, ve iz
susednog drutvenog "organizma". I u "njihovom" drutvenom "organizmu" postoje
gotovo isti ekonomski odnosi, kao i kod mnogo drugih.Vratimo se komparativnoj analizi.
Osnova drutvenog "organizma" su ljudi, koji se bave gajenjem biljaka jestivih biomasa,
i ljudi koji su ukljueni u uzgoj stoke i ivine, kao i lovci i ribari koji snabdevaju i donose
na "sto" drutvenog "organizma" mesne produkte. Drugi ljudi ove proizvode pripremaju
kao hranu, koja je potrebna ljudima koji ine drutveni "organizam". Svi ostali - samo
troe tu proizvodenu hranu, bez ulaganja rada u proces pripreme. Pa moda su svi koji
ne proizvode hranu, a samo je troe drutveni paraziti!? Nisu svi! Mnogi ljudi koji
neposredno ne uestvuju u proizvodnji hrane za drutveni "organizam," imaju indirektno
uee. Kovai prave alate i orue, bez kojih nema poljoprivrednika, ni lovaca ili ribara ili
pastira, bez kojih nisu mogli efektivno i efikasno da obavljaju posao. Na taj nain, kovai
stvaraju predmete neophodne za ivot i rad, i direktno uestvuju u "proizvodnji"

233

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

prehrambene biomase za drutveni "organizam". Stolari koriste alate, napravljene od


strane istih kovaa, grade kue, prostore, itd, potrebne za ivot svih ljudi koji ine
drutveni "organizam", i za skladitenje prehrambenih produkata. Kamenoklesci rade
isto to i stolari, samo od kamena, tako da sutina ostaje ista. Obuari i krojai iju
odeu i obuu za sve, ukljuujui i poljoprivrednike, stoare, lovce i ribolovce, i tako,
takoe, su ukljueni u proizvodnju hrane za ceo drutveni organizam. I tome slino, i
tako dalje - mnogi ljudi stvaraju drutveni "organizam", bez obzira na "veliinu", bez
obzira na rasu, naciju ili zajednicu, u manjoj ili veoj meri, na ovaj ili onaj nain ukljueni
su u proizvodnju hrane. Svi oni aktivno uestvuju, preko svog rada. Na taj nain, ima
smisla da se odrede ekonomske nie, njihovim zanimanjem u drutvenom "organizmu"
kao aktivne, osnovne ekonomske nie. Stoga, aktivnim ekonomskim niama drutvenog
organizma javljaju se sve vrste delatnosti oveka, koje se odnose na proizvodnju robe
iroke potronje i sredstava za proizvodnju drutvenog organizma, bez obzira na nivo
razvoja istih. Svi ostali direktno nisu relevantni za "proizvodnju" hrane, i znai li to, da
su oni drutveni paraziti?! Opet, nemojmo uriti sa zakljucima. Professionalni ratnik koji
celog ivota prouava rukocanje orujem i koji je prolio mnogo znoja, a ponekad i svoju
krv, kako bi zatitio svoje roake od neprijatelja, domaih i stranih, esto po cenu svog
ivota, nije parazit. Konano, ako pravilno ispunjava svoju obavezu prema rodu, on nije
ni otpadnik. Dakle, moda su knez ili car sa svojom vojnom svitom i svim ljudima koji ih
opsluuju paraziti?! U davnim danima (malo pre vie od hiljadu godina) nai preci
Slaveno-Arijevci - Rusi (Srbi) - formirali su vladajuu kastu prirodnih lidera, koja se
kristalie iz naroda i koji su bili nosioci jake, zdrave genetike, koji su u sebi imali najbolje
osobine ljudi. Ovi ljudi su prirodni lideri, odnosno, nametnuli su svoju poziciju meu
ljudima zbog svojih prirodnih sposobnosti i talenata.Oni su iz mnotva naoruanih ljudi
stvorili jednu, organizovanu oruanu grupu, druinu, Ordu (ranije Sloveni nisu imali re
"vojska" ili "armija" ve re "horda") vojsku. Nisu samo napravili strojeve, lepih ili ne,
vojnika peaka ili konjice. Ve je mnogo tee, stvoriti od tih vojnika jedan "organizam",
kada se vojnik ne bori za svoju "kou", i za enu i decu koju je ostavio za sobom, ve za
svoju kulturu i tradiciju za pravo da udie vazduh, za pravo postojanja svoje rase,
plemena, naroda ili nacije. A ako taj vojnik i pogine, on daje svoj ivot za ivot vie od
samo jednog oveka, za budunost svog naroda, za budunost dece, ukljuujui i
sopstvenu.
Samo jak lider je u stanju da ujedini oko sebe ljude svog naroda u danima tekih
napada neprijatelja i prirodnih nepogoda. Da bi to mogao, lider(i) mora(ju) da ima(ju)
snano psi-polje, koje mu doputa da u duama ljudi, koji stoje na putu brze smrti,
sprei buenje instinkta samoodranja. Buenje toga instinkta kod vojnika pre bitke ili
tokom iste, pretvara ljude plaljivu gomilu i dovodi do smrti ili pretvaranja u robove, ne

234

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

samo ratnike, ve i ostavljene iza sebe decu, ene i starce. Nedoputanje da se probudi
instinkt samoodranja mogue je na dva naina.
1. Uplaiti ljude tako, da njihov strah od kazne za kukaviluk u borbi premauje strah od
borbe.
2. Probuditi kod ljudi visok oseaj odgovornosti prema svojoj porodici i plemenu, kada
ovek namerno ide da se rtvuje zarad svojih najmilijih i svih dragih, ak i po cenu
sopstvenog ivota.
Prvo, moe se postii surovou, kroz demonstracije ubistva i muenja. Tada se svi
ostali, nemajui dovoljno tvrd duh, uplae od kazne vie nego od mogue smrti u boju.
U kvalitet ovog "borbenog duha" verovatno niko ne sumnja. Iako, u nekim situacijama,
na taj nain bilo je mogue zaustaviti smrtonosnu opasnost panike. Druga se postie
samo primerom, hrabrou i spremnou da se rtvuje zarad injenice da se daje ivot
za vie od jednog oveka, a verovatno ak i za mnoge. Naalost, ni jedna bitka nije bila
bez rtava. ak i kada se odreuje ishod bitke u dvoboju izmeu najboljih boraca sa
obe strane, uvek neko umre. A kad se bore vojske, onda ginu desetine,stotine, hiljade,
ili stotine hiljada ili ak miliona ljudi. Pored sposobnosti da "inspirie" na plemenitu smrt
u ime domovine, poeljno je da Vojvoda, Han (vojni knez) ili car, vodei svoju druinu,
hordu ili armiju u borbu, poseduje jo neke liderske talente. Inae, broj poginulih za
uzrok moe imatu takve posledice, da ak i pobeda sa takvim brojem rtvama, se na
kraju pretvara u poraz. Naime, kombinacijom kvaliteta prirodnog liderstva,
organizacionih sposobnosti i talenta, vojskovou ini herojem, voom i liderom iz
plemena, naroda ili nacije. Ovi ljudi i njihovi potomci, imajui svoju genetiku, formiraju
drutveni "vrh" plemena, naroda i nacije.
Drutvena hijerarhija, u veini sluajeva, nastaje prirodnim putem. Nastaje neizbeno
raslojavanjem ljudi prema njihovim talentima, liderstvskim sposobnostima i eljma. I u
veini sluajeva, formiranje drutvene hijerarhije je bilo pravedno, naroito do poslednje
Noi Svaroga.
U principu, jo u ranom detinjstvu vaspitai - Veduni su promatrali deake (do sedam
godina) i ve poeli da identifikuju prirodne lidere meu njima, koji bi mogli da se rode u
porodicama nekog drutvenog nivoa. Vaspitai - Veduni "promatrali" su ne samo decu
sa talentima prirodnog liderstva, ve i sposobnih da percipiraju znanja, koja poseduju
paranormalne sposobnosti i druge talente. Deca koja ne vladaju svetlim sposobnostima,
dobijala su vetine potrebne za ceo rod i porodicu. Pri tome su uzimani u obzir sklonosti
i line tenje svakog deteta.

235

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Svi ljudi su razliiti, imaju razliite talente i sposobnosti, a zadatak vaspitaa arobnjaka
je da identifikuje to je ranije mogue, koje specifine talente i sposobnosti ima neko
dete. Stvar je u tome da se deca sa snanim liderskim ili paranormalnim odlikama ne
raaju tako esto. Posebno retka je kombinacija kod jednog deteta liderskih i monih
psi sposbnosi. Kada ovu decu pronau, onda su odmah poinjali rad sa njima posebno
pokuavajui da maksimalno razviju ove kvalitete. Onima sa slabijim prirodnim
sklonostima prema psi-moima trebalo je vie vremena za njihov razvoj do eljenog
nivoa. I bilo je veoma vano rano otkriti te sposobnosti kod dece.
Jer to su slabije prirodne sklonosti za psi moi, vrlo brzo su ovoj deci otkrivali i jaali
druge izraenije talente i sposobnosti. Ako proe vreme, slabosti "gue" psi moi i
jednostavno bie bile blokirane u korenu, a nakon toga bi bilo nemogue da se razviju.
Rano otkrivanje iskre omoguava da se razvije ta iskra i ne dozvoli joj da "izae", i na taj
nain se razvija do nivoa na kome taj dar ne nestaje pod "pritiskom" drugih vetina i
sklonosti.
Ako je klica dara slaba u ranom detinjstvu "postie" se vebama da se razvije,i dar ne
"odumire", ali moe dobiti na snazi i da se razvije. U ovom sluaju, vlasnik dara nee
"skidati zvezde sa neba", ali ipak, moe da uradi mnogo korisnih stvari za svoju
porodicu i pleme. Kao, na primer, kontrolisati vreme u okviru odreenih granica, da lei
ljude, pronalazi odreene rude i vodu, itd. Vlasnici velikog dara mogu ak da zatite
svoje roake od etvoronih i dvononih predatora, i jo mnogo toga to savremeni
ovek, zbog neznanja, uvek doivljava kao istu fikciju ili kao preterano ukraenu
stvarnost. Meutim, deca koja imaju jake psiho-moi, postaju dostojna svog roda plemena i tite ga, pre svega u tekim vremenima, i esto su ih samo oni mogli spasiti
od smrti ili ruku neprijatelja, ili od elementarnih nepogoda. Ako su u nekom od plemena,
naroda, zauzeli mo drutveni paraziti, oni su pre svega pokuavali da unite ove ljude i
decu, koja poseduju taj dar. Ali vie o tome kasnije ... A sada da se vratimo na
drutvenu hijerarhiju. Odvajanjem ljudi iz plemena, prema vrsti delatnosti, nai preci
Sloveno-Arijevci, u veini sluajeva nisu imali krut sistem kasti. Uitelji - Veduni razvijali
su kod dece talente, bez obzira na status njihovih roditelja. I mada se vremenom
uspostavio odreeni kvalitet u raspodeli genofonda unutar roda, plemena i naroda, a ta
raspodela odraavala, pre svega drutvenu hijerarhiju, i uprkos tome, roenje na bilo
kom nivou drutvene lestvice oveka - prirodnog lidera ili sa psi-darom, mu je
omoguavalo da zauzme mesto u hijerarhiji koje odgovara njegovom daru i
mogunostima. Kod naih predaka drutvena hijerarhija je bila iv "organizam", a ne
mrtav sistem- "mumija". A ako iz nekog razloga drutveni sistem "zapne", onda obino

236

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

traje takvo stanje klinike smrti drutvenog organizma do same katastrofe, prirodne ili
drutvene. I onda postoje samo dva izbora, ili smrt takvog drutvenog organizma ili da
se oslobodi od balasta. Ponekad se i prvo i drugo stanje drutvenog organizma protee
vekovima, ponekad milenijumima, u zavisnosti od osnovnog potencijala naroda ili nacije,
ali i to se deava .. I, ako su svi na svom mestu u drutvenoj hijerarhiji, od ratara do
cara, postavlja se pitanje: Ko su, onda, drutveni paraziti!? Odgovor je jednostavan i
kompleksan istovremeno.
Otpadnik-drutveni parazit - bi mogao da postane bilo ko! I kova i etelac, i bilo koji
drugi ovek. Svako! Bez obzira na svoju poziciju u drutvenoj hijerarhiji i njegovim
talentima i sposobnostima. Koncept "drutvenog parazita" nije toliko zavisan od
drutvenog poloaja, kao od stanja ljudske due, njegovih linih i moralnih kvaliteta.
Razlike su samo u posledicama "prelaska" jedne osobe u drutvenog parazita. Ako se u
drutvenog parazita pretvori farmer ili kova, za celu porodicu, ili ljude, teta i nije toliko
velika. Ova transformacija izaziva bol, uglavnom roaka i prijatelja oveka i njegovih
rtava. U veini sluajeva, "pretvorivi" se u parazita seljak, stolar, kroja, itd, postaje
razbojnik. U najboljem sluaju, ataman lopova. Izuzetak su bili prirodni lideri i ljudi sa
jakim psi darom, to je esto pratilo jedno drugo.
Naravno, posledice od "promene oblika" ljudi sa niih nivoa drutvene hijerarhije u
plemenu, narodu ili naciji, u naelu, su imali maloletnici. Sasvim je druga stvar kada se u
"vukodlaka" pretvara neko iz gornjih nivoa drutvene hijerarhije.. Ti ljudi, da se
podsetimo jo jednom, u davnim danima su zauzimali visoke pozicije u skladu sa
njihovim prirodnim i linim talentima, i, stoga, imali vei ili manji stepen uticaja na mase.
Dakle, pretvaranje u drutvenog parazita mirovnog ili vojnog kneza (Kana), ili ljudi iz
gornjih slojeva drutvene hijerarhije, podrazumevalo je veoma ozbiljne posledice za sve
ljude. I samim tim, takva transformacija na viim nivoima drutvene lestvice uvek je bila
najopasnija i imala najtee posledice za pleme, narod ili naciju, a ponekad i za celu
civilizaciju Midgard-Zemlje. Drutveni parazit moe biti bilo ko, ali uticaj na porodicu,
naciju, itd, u velikoj meri zavisi od toga koji je drutveni poloaj okupiranog oveka koji
je postao otpadnik. Uz to, veoma je vaan momenat razumevanja fenomena koji se
odvijaju u drutvenom sistemu na bilo kom nivou, kod praktino svakog naroda,
praktino svaka rasa e morati sa time da se suoi vie puta. Bez toga je nemogue
razumeti i pravilno proceniti i daleku i blisku prolost, sadanjost i budunost ...

237

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.17. KATEGORIJE EKONOMSKIH NIA DRUTVENOG


ORGANIZMA

A sd se vrtimo nlizi ekonomskog sistem, koji se uvek se jvlj tmo, gde ljudi
poinju d se ujedinjuju u borbi z prvo n ivot i podiu svoju decu. Ko to je ve
reeno, njevidentnije se to moe videti kroz prirodu i unutrnje mehnizme i zkone
postojnj ekonomskog sistem, n bilo kom nivou rzvoj ljudske civilizcije, ko su
prisutni ekonomski sistemi u obliku niz ekonomskih ni. Z bolje rzumevnje
proces koji se devju u ljudskom drutvu, rspodeliemo ekonomske nie po
ktegorijm. Rzlikujemo u ekonomskom sistemu ktegoriju ktivnih ekonomskih ni.
Ktegoriju ktivnih ekonomskih ni obrzuju vidovi deltnosti ovek direktno veznih
z ivot i podrku drutvenom orgnizmu rse, ncije, nrod ili nrodnosti. Ktegorij
ktivnih ekonomskih ni obuhvt sve vrste ljudskih deltnosti u vezi s ktivnom
ljudskom interkcijom s prirodom, kko bi se osiguro opstnk drutvenog orgnizm
ljudske zjednice.
Drugim reim, u ktivnim ekonomskim nim su ljudske deltnosti koje se odnose n
proizvodnju hrne, lt, robe iroke potronje (ode, pokustvo, itd) i stnit
(domovi, jvne zgrde, poljoprivredne zgrde, itd ). Sve ove ljudske deltnosti se
odnose n ktivnu interkciju izmeu ovek i prirode putem fizikog rd. Aktivne
ekonomske nie su temelj svkog ekonomskog sistem, i svke drutvene hijerrhije. I
to je oigledno. U stvri bilo koji ovek, bez obzir n to, kkv poloj zuzim u
drutvenoj hijerrhiji, mor d jede, po mogustvu svki dn, poeljno je dv ili tri put
dnevno. Pored tog, ovek mor imti toplu odeu i obuu z ztitu svog tel od hirov
vremen, (u klimtskim uslovim s izrenim godinjim dobim) mor imti krov nd
glvom (posebno vno u svim klimtskim zonm s rzliitim godinjim dobim) itd.
Stog, ktivne ekonomske nie su definisne u ekonomskom sistemu, n bilo kom
nivou rzvoj istih. Dlje, istiemo ktegoriju drutvenih ekonomskih ni. Kko tko,
oigledno je d su ove ekonomske nie, one ljudske deltnosti koje su povezne s
orgnizcijom i ztitom celokupnog drutvenog sistem. Ljudi, zuzeti drutveno
ekonomskim nim, ne proizvode nit, ne oru zemlju, ne grde kue, oni ne iju
odeu i obuu, li to ne zni su d njihove ktivnosti przitskog krkter. Zto je to
tko, i zto su nune drutveno ekonomske nie, ve je bilo rei.

238

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Ali zbog jsnoe, moe se porediti ljudsk zjednic (u izvesnoj meri, nrvno) s
visoko orgnizovnim vieelijskim orgnizmim, kojim centrlni i periferni nervni
sistem obvlj smo kontrolu, ztitu, i kontrolie funkcije. Pri pojvi rzum, jvljju se i
kognitivne funkcije centrlnog nervnog sistem, i to iste funkcije iz te iste ktegorije,
smo n visokom stepenu orgnizcije. U svkom sluju, bez centrlnog i perifernog
nervnog sistem visoko orgnizovni vieelijski orgnizmi jednostvno ne mogu d
postoje.
Dkle, bilo koji drutveni orgnizm bez drutvenih ekonomskih ni ne moe postojti,
ili se veom brzo rzgruje n nivo "jednoelijskog" drutvenog orgnizm, to zni
gubitk ljudskog rzum i povrtk n nivo divlje ivotinje. Rzloge smo rzmtrli
rnije. Stvr je u tome to je pojv rzum kod Homo Spiens mogu smo s
rzvojem ovek u zjednici njegove vrste i pri dostvljnju mozgu kritikog obima
informcij, koje se mogu dobiti smo putem kumulirnog iskustv mnogih genercij
ljudi. Pri tome se ne govori o identitetu drutvenog orgnizm i visoko orgnizovnog
vieelijskog ivog orgnizm. Anlogij ne zni identitet. Postvljnje znk jednke
izmeu njih dovodi do nesporzum u rzumevnju rzvitk ljudskog drutv, koje se
mnifestovlo u nstnku filozofske teorije tzv Teorije Absolut, Hegelove teorije, Logos
i slino. Pored tog, nmetnje ideje identitet drutvenog orgnizm i visoko
orgnizovnog vieelijskog ivog orgnizm u obliku ideje socijlizm i komunizm, u
obliku drvnog kpitlizm, je metod drutvenih przit, koje koriste d prevre i
iskoritvju ljude ...
Ali vie o tome ksnije, z sd se vrtimo n definiciju pojm ekonomskog sistem.
Vrtimo se n nlizu ktegorije socijlnih ekonomskih ni. Ljudi u drutvenim
ekonomskim nim ne uestvuju s fiziki postojeim proizvodim ili robom, ipk,
oni obvljju poso z dobrobit drutv. D bi se rzumelo t je iz sveg ovog,
dovoljno je d nlizirmo brem jednu drutveno ekonomsku niu. Z ilustrciju,
rzmislimo o drutveno-ekonomskoj nii profesionlne vojske. Ni preci su nzivli
profesionlne vojske druinm, njihovu elitu su prozvli Vrjzi.
Svko zn d je njihov poso - d ztiti svoju zemlju od neprijtelj, domih i strnih,
drugim reim - rt. Oni ue d ubijju i pripremju se d, ko je potrebno, rtvuju svoje
ivote zrd ljudi koji hrne njih i hrne njihove porodice, zrd svog nrod, kulture i
prvde. Nrvno, neko e rei d svko im svoju istinu, i d se ne sle s tim, istin
je uvek jedn; Mnogi pokuvju d pronu oprvdnje z svoje postupke i nlze
"prve" verzije i objnjenj d oprvdju svoje postupke, li to je - tem z drugi
rzgovor. Gotovo svki rtr, stolr, pstir, itd, koji im m, tit, luk, itd, se nee

239

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

suprotstviti druini ni nekoliko minut, d ne pominjemo protivljenje Vrjzim, elitnim


rtnicim. U mnogim slujevim, nee se suprotstviti rtnicim ni nekoliko
netrenirnih ljudi. U njboljem sluju, oni e biti u stnju d se odupru profesionlnim
vojnici nekoliko minut. Vldnje bilo kojim orujem je sveobuhvtno iskustvo, zhtev
tlent i mnogo iscrpljujuih trening, tokom kojih se jedn vojnik znoji, ne mnje ni vie
nego, recimo, seljk. U mnogim slujevim, i mnogo vie. Od ovih vebi zvisi ns
z opstnk u prvoj bici, bio u pitnju rtnik ili ne. Ali nije toliko ivot smog vojnik u
pitnju, u pitnju je i sposobnosti d se dostigne pobed u bici, i spsi, ko minimum,
slobod, ponekd i ivoti onih koji su ostli - ene, dece, strijih osob, isto tko i
stolr, pstir i t.d. Konno, u kritinim momentim su se ltili oruj, i oni, ponekd
i ene i tinejderi. Ali to se obino doglo kd je bilo pitnje o tome d li e ili nee
nestti s lic Midgrd-Zemlje neki nrod ili ncij. Iko ne uvek, kd se to devlo,
tada bilo je mogue d sto neto promeni. Zto je uvek bolje, d do tog ne doe, i d
se nguju u rtu, oni koji su posvetili svoj ivot svojoj otdbini. Profesionlni vojnici
tite od neprijtelj i tite od domih ubic i rzbojnik. Zto, ko vojnik slui svojoj
zemlji i ljudim estito, onda jede svoj hleb koji nije dobio z dbe. I d ne bi strdli u
borbm svi profesionlci, neophodno je, d vojni knezovi (Kn) imju glvu n
rmenim, i strteke i tktike tlente, koji treb d rzvijju (ko ih imju) i d dobiju
odgovrjue obrzovnje, i iskustvo, i tko dlje ... Nem smisl i potrebe d se opiu
sve drutvene ekonomske nie. to je kompleksniji drutveni "orgnizm", pojvljuje se
vie drutveno ekonomskih ni, ko i druge ktegorije ekonomskih ni. Stog, mi
nstvljmo d nlizirmo ktegorije ekonomskih ni i rzmtrmo ktegoriju
psivnih ekonomskih ni. T ktegoriji ekonomskih ni ukljuuje one ljudske
deltnosti koje nisu direktno povezne s ktivnostim dve gore opisne ktegorije.
Treb imti n umu, d, to je sloeniji drutveni orgnizm, to je vie psivnih
ekonomske ni u njoj, i one su rznolike. Ov ktegorij obuhvt ktivnosti ko to su
trgovin, zbv, obrzovnje, duhovne sfere nrod ili ncije, kulturn sfer, medicin
i nuk. Z nlizu, rzmotrimo trgovinu ...
ovek, koje se bvi trgovinskom ekonomskom niom, bvi se, nbvkom vik robe
proizvedene od strne drugih, n jednom mestu, i odvozi ih do mest, gde ih nisu
proizvodili ili nisu postojli. U poetnim fzm formirnj drutvenog orgnizm, pri tzv.
nturlnoj rzmeni, ljudi su smi rzmenjivli svoje vikove z neophodne stvri z
njihov dominstv i ivot. To je bilo mogue, jer u poetnim fzm formirnj ljudi u
zjednici, sve potrebno z ivot u zjednici se proizvodilo u okviru sme zjednice.
Podel rd u ovom sluju bil je minimln, nprvljeni lti su bili reltivno primitivni
i jo uvek nisu zhtevli specijlizovno znnj i vetine koj su se postepeno
kumulirl iz genercije u generciju, dok nisu postl profesionlne tjne. Ove

240

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

profesionlne tjne predvle su se smo unutr porodice mjstor, , u odsustvu


porodice, z zmenu, stri mjstor, bir uenike. Ali to e se desiti neto ksnije ... Dok
je bil robn rzmen, trgovine, ko tkve, nije bilo. To je bil smo rzmen izmeu
proizvo direktno, bez bilo kkvih posrednik. Novc, ko tvog, nije bilo, jer nije bio
potrebn. To ne zni, d ljudi nisu znli z plemenite metle i drgo kmenje.
B u to vreme su proizvodili nkit z ene, ponekd z ukrvnje mukih igrki oruj. Bez novc se odnosilo due vreme, ponekd se umesto njeg koristio ko
referentni, bilo koji proizvod rd, obino onj koji se ne kvri.
Ni preci su esto z tkve "etlone" koristili koe zveri. Mnje su sluile ko
"kopejke", vee ko "rublje". Sve ostle proizvode su procenjivli u "vrednosti" tkvih
ko. Nem sumnje, tkvim reperom se nije moglo sluiti po pitnju hrne, zbog njene
reltivne nedugovenosti. Teko je zmisliti, ko jedinicu rzmene, n primer, ribu.
Tkv "novc" veom brzo propd u to u doslovnom smislu. I jo, postoji mnogo vrst
rib i veliin ulov vrir prilino iroko. Izbor stndrd z rzmenu nih predk u
koi veveric i sobov je bio uslovljen, pre sveg, injenicom d je dobro tvljen ko
zveri trjl prilino dugo vremen, i nije gubil svoj "ztitni znk" - izgled. P ipk,
injenica je d se u lov na njih ilo smo zimi, kd su njihove koe njvrednije, i kd
su lovljene smo odrsle jedinke, ij je veliin bil skoro ist ... Ali s rzvojem
drutvenog orgnizm, kd su ktivnosti ljudi koji stvrju ovo telo, postle
rznovrsnije, kd su drutveni orgnizmi pojedinnih rodov poeli d se ujedinjvju
u vee drutvene orgnizme plemen, ncij, nrod i nrodnosti, zjedno s kom
veveric i sobov ko univerzlnim stndrdom z robu kod svih nih predk, sve
veu i veu ulogu je poeo d igr novni ekvivlent. U poetku su to srebrne ipke, od
kojih su se u prvom smislu te rei odsecli delovi odgovrjue veliine d se plti z
potrebne robu.
Novc se rezo ( n ruskom - rubio) ... tko su pojedini komdi odreenih veliin
srebr poeli d se zovu rubljm. Zlto se td jo nije obrivlo n industrijski nin,
bilo je prilino retko, i to smo u obliku orh n oblm potok i rek. S rstom
drutvenog orgnizm i sve vee i vee specijlizcije rd, smim proizvoim je
postlo sve tee i tee bviti se rzmenom proizvod njihovog rd, z svoje potrebe i
potrebe njihovih porodic.
Postepeno se kvlitet proizvod, u velikoj meri rzlikovo od jednog mjstor u odnosu
n iste proizvode drugog, i zbog tog ljudi nisu vie bili rvnodun prem tome, s
kojim e mjstorom rzmenjivti svoje proizvode. Od kvlitet proizvod, z pokustvo i
svkodnevni ivot, u velikoj meri je zvisilo koliko brzo i efiksno e moi d se rdi n

241

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

njivi. Kvlitet proizvod, postepeno postje odluujui. Ali proizvod, itd s "znkom
kvlitet", koji je u to vreme bio lini pet mjstor, nlzio se tmo gde je iveo
mjstor.
Dkle, d bi dobili u svoje ruke proizvod odreenog mjstor, ili se morlo otii u mesto
gde je mjstor iveo, ili je mjstor sm moro d ide kod svojih "kupc". Kd je eljeni
mjstor iveo u istoj ulici ili u oblinjem selu, problem s tim se gotovo nikd nije
pojvljivo. Ssvim je drug stvr kd je eljeni mjstor iveo n zntnoj udljenosti
od svojih kupc. U ovom sluju, neko je moro d ostvi svoj poso i ode kod
mjstor. Kd je u pitnju neto konkretno, kd e kupljen proizvod trjti i koristiti
oveku ceo ivot ili veom dugo, nprvljeni su z tj sluj sjmovi. Ljudi su uvek eleli
d se poku, i d ih drugi vide. Dogovoreni su z to tzv sjmovi od strne nih
predk. Ali sjmovi su se odrvli prilino retko, njee u jesen, posle berbe. A
svkodnevni ivot se devo svki dn, i potreb z neim je nstjl kd je to bilo
potrebno i nije se moglo ekti do sledeeg sjm. Dkle, vremenom je nstl
neophodnost, d neko ko trguje, shvti koliko i eg se potrebuje u jednom mestu,
koliko u drugom. oveku koji se bvi trgovinom, bilo je neophodno d orgnizuje dost
tog. D im mesto z sklditenje proizvod, d im odgovrju vozil z prevoz
robe iz jednog mest n drugo. Nuno je d im ljude koji e je prevoziti, treblo je imti
ljude z ztitu trnsport n putu od rzbojnik, itd itd. Svi ovi ljudi su morli d jedu, i
ne smo oni, ve i njihove porodice. Nrvno, sve se to nije pojvilo odjednom, preko
noi, li je ovek, koji se bvio trgovinskom ekonomskom niom, pre ili ksnije moro to
d urdi, ine nije mogo d ostne u ovoj ekonomskoj nii. D ne pominjemo i
injenicu d je ovek moro d z ovu vrstu ktivnosti im i orgnizcione tlente. U
svkom sluju, trgovc je moro d dod n cenu robe uzetu n jednom mestu, i
dodtnu nkndu z sve svoje trokove, plus rzumnu dobit, koj mu je omoguvl
d nhrni svoju porodicu. Ov deltnost zhtev mnogo trud, i, u principu, veom je
korisn z ljude, osim ko ne nstne trnsformcij ove deltnosti. Ali vie o tome
ksnije, a sd d nstvimo nlizu ekonomskog sistem ... Anlizu drugih psivnih
ekonomskih ni vriemo po potrebi, kd t ili drug psivn ekonomsk ni
preuzim znjnu ulogu u rzvoju drutvenog orgnizm. U meuvremenu, obrtimo
pnju n poslednju ktegoriju ekonomskih ni - przitsku ktegoriju. Ktegorij
przitskih ekonomskih ni je posebn ktegorij, iji e principi formirnj omoguiti
rzumevnje osnovnih mehnizm, rzvoj civilizcije Midgrd Zemlje nkon globlne
ktstrofe pre13,024 godin (2015.godin) . Shvtnje prirode delovnj przitskih
ekonomskih ni dje klju s kojim "otvrmo" vrt z rzumevnje misterije t se
devlo n Midgrd Zemlji u prolom milenijumu, i t se desilo u Rusiji.

242

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

To rzumevnje prirode przitskih ekonomskih ni, skriv misteriju Tmnih sil koje
ele d dominirju nd Midgrd Zemljom ... Ali tu misteriju je potrebno postepeno
otkrivti, kko ne bi bilo sumnji o prirodi dogj, d ne budemo "slepi", kko bi shvtili
t se dev oko ns. Ovko ili onko, etiri osnovne ktegorije ekonomskih ni
drutvenog "orgnizm" dozvoljvju d rzumemo i konno d vidimo nevidljivu nit
koj mnipulie rzvojem civilizcije, koj je dozvoljvl Tmnim Silm d vuku
poteze potrebne d uspostve svetsku dominciju. Rzumevnjem ovih mehnizm,
mogue je izleiti svremenu civilizciju od "smrtonosne bolesti", koj je stigl do
neminovnog krh i smounitenj ...

243

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.18. EKONOMSKI SISTEM PRVOBITNIH ZAJEDNICA

U poetnim fazama formiranja drutvenog organizma parazitskih ekonomskih nia je


bilo malo. Njih su "popunjavali" otpadnici, ubice i silovatelji, proterani iz klanova i
zajednica. Preivljavanje nakon proterivanja, pretvorilo je te ljude u - lopove, koji su
iveli na raun pljake onih koji su ih prognali. Dakle, na nivou rodovske zajednice, na
nivou tzv prvobitne zajednice, jasno su definisane etiri kategorije ekonomskih nia kategorija aktivnih nia, kategorija drutvenih nia, kategorija pasivnih nia i kategorija
parazitskih nia (vidi sliku 27.). Na nivou rodovske zajednice je veoma malo parazitskih
ekonomskih nia, posebno u ranim fazama njenog razvoja. Ovo je pre svega zbog
ozbiljnih ivotnih uslova i relativne primitivnosti orua za rad. Ekonomski sistem na
ovom nivou razvoja drutvenog organizma funkcionie u skladu sa vrstom proste
reprodukcije, kad se ne proizvodi viak hrane i potreptina. Po tome, kategoriju
parazitskih nia u ovoj fazi razvoja drutvenog organizma predstavlja samo nekoliko
drutvenih delatnosti ili, preciznije, nedostatak istih - lopovi, silovatelji i ubice. Sa
nasilnicima i ubicama, u tim danima, se dogaala samo jedna stvar, izbacivani su iz
klana ili plemena. Oni koji preive izvan zajednice, okupljali su se u bande i pljakali sve
to su mogli. Neradnike su u poetku pokuavali da obrazuju, terajui ih da rade i da
budu barem od neke koristi za rod ili zajednicu. I, ako su nastavljali da ne rade, na kraju
su ih proterivali. I neradnici su u ovoj situaciji imali samo dve mogunosti ili da umru
meu lepotama divlje prirode, ili da postanu razbojnici i ubice, da ne bi umrli od gladi i
hladnoe.
U svakom sluaju, u ovoj fazi razvoja drutvenog tela, za aktivno delovanje Tamnih sila
(drutveni paraziti) nije bilo osnove. Onih socijalnih elemenata koji su im bliski po duhu i
na koje bi mogli da se oslanjaju, bilo je vrlo malo i gotovo nisu imali nikakav uticaj na
sam drutveni organizam, poto su bili izvan njega - marginalizovani.
Tek sa pojavom proirene reprodukcije, kada su poeli da se proizvode vikovi hrane i
drugi proizvodi, pojavili su se uslovi za akcije Tamnih sila, i to u manjoj meri. Pri
proirenoj proizvodnji postepeno su se prvobitne zajednice transformisale u
organizovane zajednice, gde su ljudi nastavili da ive po zakonima zajednice, ali,
zahvaljujui unapreenju alata i razvoju (ili bolje reeno, ponovnom razvoju) tehnologije
prerade metala (gvoa na prvom mestu), dolo je do poveanja broja aktivnih nia. Ali,

244

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

najzanimljivije je, da su najvei "dobici" novih ekonomskih nia preli u kategorije


pasivnih i kategoriju drutvenih ekonomskih nia (vidi. Sliku 28.).

245

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 28

246

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Razlog za ovo "pogreno rasporeivanje" je prost i oigledan. Unapreivanje alata i


tehnologija za izlaz iz tekog i neefikasnog rada mnogo ljudi. Uz sve to, "viak" sa
"polja", hrane, u doslovnom i prenesenom smislu, poljoprivrednici, raneri, lovci i
ribolovci, "dobijali" su od svog rada toliko, da je nje bilo vie nego dovoljno, ne samo za
njih i njihove porodice, ve i sve ostale, na taj nai stvarajui zajedniki jedinstveni
drutveni organizam zajednice. Kada ovek mora stalno da se bori za opstanak, nije mu
do lepote i uivanja. Surovi uslovi ivota, ivot na ivici, to ne doputaju. Ali sa pojavom
vika prehrambenih proizvoda sa znatno niim fizikim naporima, postalo je mogue
razmiljati o dui, i lepoti. Zapravo, tako da sa dolaskom proirene reprodukcije i
trgovine poinje da se pojavljuje sve vie i vie novih ekonomskih nia u kategoriji
pasivnih i drutvenih nia. Nastaju potrebe, a pojavljuju se novi proizvodi, u ekspanziji
su umetnost i kultura. Oslobaanje od rada stvorilo je priliku za ove ljude da pronau
korist iz svojih talenta i sposobnosti, to je odmah uticalo na nivo razvoja drutvenog
organizma kao celine i na konkretne ljude.
Poboljanje alata za rad i razvoj tehnologije napravilo je uslove pod kojima je ovek
postao manje zavisan od hirova prirode. U principu, Homo Sapiens - razumni ovek,
samo u toj fazi je mogao potpuno izai iz "igre za opstanak" koju nameu divlje ivotinje,
i to je stvorilo uslove za evolutivni razvoj njega kao racionalnog bia. Zapoeo je procvat
umetnosti i kulture, ljudi su poeli da stvaraju lepotu i cenili to, itd. A onda je tu dolo
vreme da se setimo drutvenih parazita ... Ubice, silovatelji i lopovi, na alost, nisu
nestali, kada su se pojavili vikovi hrane i proizvodnje, ve naprotiv, njih je postajalo jo
vie. A razlog za to je,- pojava vika hrane i proizvodnje. Kada je hrane bilo dovoljno za
sve, pa ak i kada je bilo vikova, kada su se pojavili "vikovi" ruku, zbog injenice da
ne postoji potreba za svakoga da od jutra do mraka "nestane" na njivi, u vonjaku, itd,
deo "osloboenih" od rada je bio u iskuenju da ne radi nita. U principu, u svakom
oveku postoji lenjost. Mnogi rade neto, ne zato to to zahteva njegova dua, ve to
to ivot zahteva. Ovo je naroito izraeno kod oveka u fazi razvoja inteligentne
ivotinje. Kada su nestali ekstremni uslovi ivota, nestao je i glavni "podsticaj" za te
ljude, uticaj snanog instinkta za preivljavanje.
Dakle, pojava vika proizvodnje hrane je dovela do pojave i "nastanka" drutvenih
parazita.
Kako su porodice, zajednice, itd, reavale ovaj "novi" i, istovremeno, stari problem!? Da,
sve na isti nain - proterivali su te ljude iz svog okruenja. Neki od otpadnika su ginuli
usred divlje prirode, kao i ranije, ali mnogi su preivljavali do prolea. A glavni razlog za
to to se poveavao broj preivelih otpadnika, je bila je injenica, da u veini sluajeva

247

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nisu proterani od srodnika praznih ruku, ve sa rezervom hrane, i, to je najvanije,


lovakom opremom, drugim reima, naoruani. Na kraju krajeva, oni nisu tek odbaeni
autsajderi, njihovi sinovi i keri, uglavnom su, uprkos svemu, nastavili da ih vole i
saaljevaju. Niko nije mogao da podigne ruku da ih lii ivota, svako pamti smeh svoje
dece i iste deje oi, i instinktivno nisu hteli da veruju, da se sve to deava njihovom
omiljenom detetu za trajno. Ali, naalost, u najveem broju bilo je nepovratnih promena.
I slino (mada razumljivo ljudski) saaljenje, pokazalo se smrtonosno za ljudsku
civilizaciju uopte. Iako se ova greka "znala", manifestovala se i mnogo kasnije, i u
to"plodno tlo" drutvenih parazita "palo" je mnogo "semena". Iz poetka slabi izdanci
drutvenih parazita postepeno su se pretvorili u kancerogene "tumore" civilizacije
Midgard Zemlje. Ali kako se to moglo desiti tako, ta su svi ostali gledali?! Hajde da
vidimo ...

248

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.19. STVARANJE PRVOG PARAZITSKOG SISTEMA OD


OTPADNIKA BELE RASE

Proterni iz klnov i zjednic bele rse nerdnici, ubice i silovtelji, ko to je ve


pomenuto, iji njvei deo nijo umro u divljoj prirodi, i koji je imo oruje od gvo,
ksnije - i od elik, uspeno su lovili, to su urdili iz nude, i po sopostevnoj elji.
Oni su se ujedinjvli u bndm pod vrstom rukom lider, koji je zvodio strogu
disciplinu i dro svoje suesnike pod kontrolom nsilj i strh. U poetku, mle
bnde su npdle ml nselj i sel, pljkl i ubjl njihove stnovnike.
Postepeno, mle bnde, esto su posle krvvih borbi, ujedinjeni pod "krilim" njjeg
"orl" poel d nnose vrlo ozbiljne tete svojim nedvnim rocim i splemenicim.
Protiv tkvih velikih bndi, svi rodovi su se ujedinili d bi ih odbili, u veini slujev,
proterni nisu imli drugog izbor nego d npuste svoj rodn mest. Veom esto
ove bnde otpdnik bele rse su nputle svoje rodne krjeve zuvek, i odlzili u
zemlje, z koje niko od njih rnije nije ni uo. I vrlo esto su t nov mest bil ve
zuzet drugim plemenim i esto ljudim drugih rs. Kod tih bndi otpdnik bele
rse bil je "gvozden" disciplin i orgnizcij, plus su imli svreno oruje od gvo
i elik, u poreenju s orujem i vojnom orgnizcijom domorodkih mesta gde su
iveli ljudi crne, crvene ili ute rse. Sve to je dlo otpdnicim bele rse veliku prednost
u odnosu n njih, i vrlo esto to je dovelo do tog, d znjui kko d koriste oruje,
nemilosrdno unitvju sve i d domoroce pretvrju u robove. Vrlo esto su ve bnde
otpdnik bele rse unitvle brojnije stnovnike novih mest, zbog injenice d nkon
dugog putovnj kroz "divlje" predele, esto nemju dovoljno hrne, esto su bili i bez
vode, ljudi su bili iscrpljeni i jednostvno oslbljeni. A esto su bnde, zsnovne n
principim stroge discipline i dobro norune, imle prednost u borbi s
strosedeocim, posle pobede su se pretvrli u robovlsnike domorodc. Svoju
vlst su oni odrvli silom i brutlnou koju su koristili prilikom pobun, i, u principu,
stvrjui novu vojnu "elitu". U svemu tome, dolo je i do stvrnj novih pod-rs.
injenic je d, su vein otpdnik bele rse bili mukrci i nekoliko en koje su bile
meu njim, koje esto nisu izdrle tekoe n putu i koje su ginule u bitkm. Ztim,
nstnivi se u novom mestu n gornjim stepenicm drutvene hijerrhije, otpdnici su
se nli licem u lice s problemom, usled nedosttk belih en. Pridolih s njim belih
en nije bilo "dovoljno", i oni su morli d uzimju z svoje ene, ene iz loklnih
plemen. Konno, oni su silovli ene, i nkon bitke, mnoge od preivelih

249

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

strosedelkih en nisu vie bile smo prosti robovi, ve i seksulni. I te ene, robinje, rle su decu, i n tj nin pojvil se nov pod-rs. Vremenom su se
"doljci" proirili meu osvojenim plemenim i nrodim, esto usvjli njihove obije,
kojim su dodvli svoje. Mnoge rei iz jezik osvojenih plemen "jvljju" se u jeziku
osvj, i n krju stvrjui nove jezike. Iznikl je mevin rs, kultur i jezik.
Stvrnjem tkvog sistem, bivi otpdnici su stvorili prvi przitski drutveni sistem.
Svi ljudi su se delili u dve glvne ktegorije - slobodni i robovi, posebn sloj izmeu njih
su bili tkozvni slobodnjci. Svldvi nek plemen, bivi otpdnici su, bez obzir d
li im se svi ili ne, nprvili drutvenu strukturu, koj je uvl njihove poloje. I md
je ov struktur izgren n temeljim ropstv, pobednici su morli d kreirju
drutvenu hijerrhiju, ine bi se rspl u prh. Stog, pri robovskom sistemu je
stvoren dost tek drutven hijerrhij - robovlsniko drutvo (vidi sliku 29.). I ko u
svkoj totlitrnoj drvi, nprvljen je u prvom redu profesionln vojsk, blgostnje
koje je u potpunosti zvisilo od elj nove "elite" - robovlsnik. Glvni cilj ove vojske
bio je d ztiti imovinu i ivot nove ristokrtije protiv nsrtj onih koji su eleli d
zuzmu njihovo mesto, uglvnom iz drugih otpdnikih bndi, koje su se nedvno
pojvile. A tkv vojsk je postl snbdev novim robovim, u koje su pretvrli
zrobljene vojnike iz borbi, i civilno stnovnitvo okupirnih zemlj i svih onih koje su
mogli d zrobe prilikom npde n susede. U principu osnov robovlsnikog sistem
bili su rt i ropstvo. Smo mli deo drutvenog orgnizm u potpunosti je vldo u
doslovnom i prenesenom smislu rei s mnogo veim delom drugih. Dkle, przitski
elementi otpdnikog sloj, stvorili su prlelni novi drutveni orgnizm - robovlsniki
sistem, koji se rzlikuje od prvobitnih zjednic u tome, to su przitski elementi u
drutvenom orgnizmu ugrbili kljune pozicije u drutvenim ekonomskim nim i
znjno proirili ktegoriju psivnih ekonomskih ni, plus, zmenili rd slobodnih ljudi
rdom robov. Zbog injenice d je vein plemen crnih, crvenih i utih rs bil n
niem evolutivnom nivou iz rzlog nvedenih rnije, osvji, otpdnici bele rse,
"podigli" su pokoren plemen n nivo blizu nivo evolutivnog rzvoj bele rse.
Nrvno, nisu to rdil zbog svoje "duhovne" dobrote ili zbog "zbrinutosti" zbog "jdnih"
strosedeoc, ve smo zbog potrebe d odre svoju dominciju. Gde su se pobednici
spustili n nivo osvojenih plemen, oni su esto i brzo postjli, nrvno, oni koji su
preiveli, robovi sledeeg tls otpdnik bele rse. Treb isti d je meu
plemenim bele rse ropstvo prktino bilo odsutno tokom celog vremen. Ideju ropstv
otpdnici bele rse "pozjmili" su iz plemen crnih ili crvenih rs, meu kojim je to bio
veom rsprostrnjen fenomen. Ovo je pre sveg zbog injenice d je crna rs
zuziml klimtske zone, koje doprinose rzvoju przitskih odnos prem smoj

250

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

prirodi, to je veom blizu ideji przitizm u odnosu n druge ljude. Z plemen crne i
crvene rse pretvrti ljude u robove susednih plemen je bilo ssvim normlno.

Slika 29

251

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Nije bilo retko d zrobljenici postnu ruk ili veer pobednik. D bi to lke drli
pokorene u ropstvu, rzvijli su i implementirli u glve pokorenih legende i mitove o
izbrnosti "gospodr" njihovih tel i du. Izmislili su religiju kko bi oprvdli svoj
sttus i inspirisli robove d rzmiljju o poslunosti, koj e biti ngren nkon
smrti. Posebno im je lko bilo d to sprovedu, poto su otpdnici bele rse imli znnj i
vetine koje dleko prevzilze evolutivni nivo osvojenih nrod.

Slika 30

252

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Posebno mesto meu robovlsnikim drvm zuzim Egipt. Ali o tome, posebnoj
ulozi Egipt, vrtimo se mlo ksnije, z sd nstvimo nlizu ekonomskih sistem
i evoluciju...Sistem zjednic i robovlsniki sistem koegzistirju hiljdm godin. Ov
koegzistencij je trjl sve dok ekonomski rzvoj sistem zjednic, koji je nstvio d
postoji kod bele rse, nije doveo do tog d robovlsniki sistem pdne ispod
tehnolokog i evolutivnog nivo rzvoj ekonomskog sistem zjednic i feudlnog koji
se tek pojvio. U svremenoj istoriji, dje se slik primitivne drutvene zjednice, koj u
principu nije istinit. Svi nrodi i plemen bele rse pridrvli su se vedskog pogled
n svet i ivot rod i zjednice. P k i n nivou plemen prvobitnih zjednic rzvoj
drutv, evolutivni rzvoj plemen bele rse bio je zntno vei nego kod plemen drugih
rs zbog ve rnije pomenutih rzlog. Ovj zkljuk nem veze s izbrnosti bilo
koje rse, ve smo utvruje injenicu d su rzliite rse, zuzimle rzliite klimtske
zone n Midgrd-Zemlji, rzvijle se u rzliitim evolucionim uslovim, i, smim tim, ni
n koji nin ne mogu biti n jednkom nivou, s svim posledicm koje iz tog
proistiu. D li brez u centrlnoj Rusiji diskriminie ptuljste breze tundre svojom
veliinom?! Zkrljlost breze tundre odreuju klimtski uslovi, isto je brez, nije
injenic d brez umerene zone nju "diskredituje".
Nijedn ovek, ko je mentlno zdrv, nee imti tkvu miso. Zto ond, ko neko
smo rzmilj o evolutivnim rzlikm rs, uslovljenim njihovim rzlikm u genetici,
biohemiji, uslovim ivot u rzliitim klimtskim zonm, biv npdnut i odmh
optuen z rsizm?! I tko je gotovo uvek. Iz tog se zkljuuje, d je nekome to
potrebno i profitbilno. Ostje otvoreno pitnje, ko iz tog im koristi i zto? Ostvimo
ovo pitnje otvoreno ... i dlje otvoreno, i vrtimo se n nlizu ekonomskih sistem ...
Robski rd je neefiksn po definiciji, ztim, ne poboljvju se lti i tehnologije rodov
i plemen bele rse, iz drutvenog orgnizm zjednic, prvilnije se zovu vedske
zjednice, i postju sve vie i vie ktivne, drutvene i ekonomske psivne nie.
Drutveni orgnizm rste i rzvij se sve bre i bre. Otpdnici bele rse, pokorivi
sebi plemen i nrode drugih rs, potpuno "rzbijju" i kulturno, i ekonomski svoje
bive susede. Znnje, li uglvnom oruje koje su imli u vreme porobljvnj tih
plemen drugih rs, dli su im evolucionu prednost z nekoliko hiljd godin, li ne i
zuvek. Otpdnici su po svojoj sutini bili drutveni prziti, i, iz mnogo rzlog, nisu
mogli d stvrju i izgruju novo. Jedino to su mogli d urde je d odre znnje koje
su imli pre svog izgnnstv. Dovi n novo mesto, oni morju d uvju z svoje
potomke t znnj, pretvorjui ih u objekte obovnj i inili su d budu dostupn
smo njihovim potomcim. Oni su znnj pretvorili u dogme, ne priznjui nit novo.
Kste i dogmtizm doveli su do tog d je tkv civilizcij postl "mumij".
Njoigledniji primer ovog pristup je civilizcij Egipt. Grup ljudi bele rse, posle

253

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

plnetrne ktstrofe pre 13 024 godin (2015), "nselil" se u Severnoj Africi. S


prilino dobrim znnjem, oni pokzuju plemenim crne rse svoje mogunosti koje su
izvn njihovog rzumevnj, stvrjui u glvm tih ljudi sliku njihovog bonskog
porekl, i pretvorili ih u robove, primorne d rde z njih. Oni su stvorili krut sistem
ksti, posebn kst svetenik je pretvoril znnje u religiju, predmet bonskog
obovnj. I od tog trenutk, doneen sa belim ljudim, znnj su postl mrtve
dogme, to je bio glvni rzlog z pd egiptske civilizcije. Nekoliko hiljd godin
ovo znnje je bilo vn domj susednih plemen i nrod crne rse, i t je situcij
trjl onoliko dugo, dok plemen Hiksos n prelzu 18. i i 17. vek. pne (pre oko
3.700 godin) nisu prvi put osvojil Egipt.
Glvni rzlog z pobedu pridolih plemen iz Indije, plemn Hiksos, je prisustvo
oruj od gvo i elik, dok su Egipni imli oruje od bronze ili bkr. Hiksosi plemen sive pod-rse, prvobitno su nstli ko rezultt menj slvjno-rijevc i
Drvid i Ng plemen crne rse, posle slvjnsko-rijevskog osvjnj Drvidije
(drevne Indije) u leto 2 817 od S.M.Z.H. ili 2 692 pne (pre 4 707 godin, u odnosu n
2015. godinu). Slvjno-rijevsk plemen, osvojivi Drvidiju tokom Prvog pohod,
iml su gvozdeno i elino oruje, i ve td su ovldli tjnom Dmskin elik.
Mevi Dmskin elik su lko sekli bilo oklop, kou, kosti, bkr i ... k gvoe. Iko
dmsk oruj nije bilo mnogo, tokom bitke je proizvodilo kod protivnik bukvlno
mistino dejstvo. Tipino, tkvi mevi su dobili imen, legende su stvrne oko njih,
od kojih su mnoge stigle do neg vremen. Z plemen crne rse, n primer, mgij je
bil temelj njihovog pogled n svet (vudu mgij), i z njih ko i z veinu plemen
sive pod-rse (bel + crn = negroidn rs) je bilo krkteristino d su, uprkos
svemu, jvno ili tjno, nstvili d obovju Kli M (Crn mjk), mogunosti
dmsk oruj predstvljli mginim. Tko su roeni mitovi, ko mit o mu krlj
Artur - Ekskliburu, kog moe d izvdi iz kmen smo heroj. Tipino, tkv oruj
prenose se, s oc n sin, ili osvjju u borbi, to je zist odgovrlo podvigu.
Stvr je u tome d su tkv oruj, uglvnom bil u vlsnitvu gornje kste vojnik
Slvjno-Arijevc - Vrjg. A k i meu njim - kod smo njboljih od njboljih.
Mogunosti Vrjg, vldr ivot, u borbi prevzilze mogunosti "normlnih" vojnik.
Pored njvie umetnosti vldnjem hldnim orujem i svojim telom, mogli su d "uspore
vreme" nine sebe imunim n bilo koje oruje i jo mnogo tog. Imjui pri tome
dmskno oruje i oklop od dmsknog elik, postli su skoro neunitivi. Legend o
Ahilovoj peti im uprvo tkv "koren" i svreno nije grk ... Stog je rzumljiv skoro
mistini us, koji osvj rtnike drugih plemen i nrod, bez obzir n rsu, kd se
n bojnom polju suovju s tkvim mjstorim borbe. Ogromne vojske su bile

254

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

rzbijene pod udrim reltivno mlih druin tkvih vojnik ...Iko meu vojnicim
Hiksos rtnik, vojnik n tkvom nivou prktino nije bilo, ipk, njihovo gvozdeno i
elino oruje i oklopi su dozvolili d reltivno lko zuzmu drevni Egipt i postnu tmo
skoro dve stotine godin nov elit. A rzlog z porz vojske Egipt, od reltivno mlog
plemen Hiksos, koje se, pored tog, kretlo s svojim porodicm i imovinom strnim
sunim podrujim s svim posledicm, je pre sveg zbog prisustv gvozdenog i
elinog oruj, pristupa tehnologiji koju su dobili od slvjnog rijevskih plemen koj
su osvojil Drvidiju (drevnu Indiju) u vreme Prvog pohod. Treb npomenuti jednu
neobinu injenicu. Plemen i ncije, k i unutr rse, se prilino rzlikuju jedni od
drugih evolutivno. N osnovu prethodno nvedenih rzlog, plemen i nrodi, koji su
ovldli ekvtorijlnim, subekvtorijlnim, tropskim suptropskim klimtskim pojsom,
evolutivno zostju dleko iz nivo rzvoj plemen i nrod koji su ovldli klimom
umerenog pojs Midgrd Zemlje. Zbog injenice d je bel rs je svldl klimu
umerenog pojs, on je bil evoluciono ispred ostlih rs, smetenih n Midgrd
Zemlji. Zjednice i rodovi bele rse prognli su iz svojih redov przitske elemente,
koji, nputju svoj rodn mest, skupljju se zjedno u bndm i s odgovrjuom
sreom osvajju plemen i nrode drugih rs, pretvrjui preivele u robove. Tko su
pripremili z sebe sve to je potrebno z ivot. Pri svemu tome nehotice su evoluciono
"podizli" pokoren plemen i nrode n vii nivo rzvoj. Meu otpdnicim su bili
mjstori rznih znt, proterni iz svojih rodnih mest zbog ubistv i nsilj, bili su
poznvoci i drugih vetin i znnj, tko d su n novom mestu pokuli d ponovo
stvore domove, n osnovu svojih znnj. Umesto tog, oni nisu bili b njbolji mjstori,
li ipk, oni su pokuli d ponovo stvore n osnovu pozntog im jo od detinjstv,
drutveni orgnizm, li n osnovu ropstv. U rnim fzm, ponekd su k i uspeli d
krenu "npred" o troku okrutnosti prem robovim i rigidnoj orgnizciji i disciplini.
Robovski rd nikd nije bio efiksn. Ali, z dugo vremen, dok su lti bili jo prilino
primitivni, rd slobodnog ovek rzlikovo se vrlo mlo od robovskog rd. D bi
uzgjo, k i slobodn ovek je bio primorn d rdi od jutr do mrk. Rob ini gotovo
istu stvr, smo ne po izboru, ve pod prinudom i ndzorom robovlsnik. Rezultti
rd slobodnog ovek pripdju uglvnom njemu, smo deset posto dvli su z
potrebe zjednice, tzv. desetin. Dkle, ko je ovek slobodn, rdi u znoju lic svog,
ond su brem, rezultti njegovog rd uglvnom u njegovom vlsnitvu i njegove
porodice. U to vreme, rob je pripdo robovlsniku, ko stvr, svi rezultti njegovog
rd, tkoe, su pripdli tom istom robovlsniku. Sve, to je "dobijo" rob z rd je
mesto pod krovom i komd hleb, d n umre od gldi. Mnogi robovlsnici nisu hrnili
robove ko su oni mogli d rde n przn stomk. U centrlnoj Americi, n primer,
Asteci i Mje svoje zrobljenike nisu hrnili uopte, dvli su im jke droge. ovek

255

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nkon njihovog konzumirnj ne mor d jede, moe d rdi dvdeset sti n dn, li
z mesec i po potpuno "izgore" ... Nrvno, to je glupost, li ipk je tko bilo. Ali, treb
imti u vidu, i injenicu d se rd rob i slobodnog ovek rzlikovo mlo u svojoj
sutini, rzlikuje se smo u prerspodeli rezultt svog rd. Rob nije imo nit i nije
rspolgo ni smim sobom, dok je slobodn ovek rspolgo i sobom, i s 90% svog
rd. Ovde lei glvn rzlik izmeu slobodnog i rob, u odnosu prerspodele
proizvod sopstvenog rd. U jednom sluju, postoji stimulns, u drugom potpuno
odsustvo njeg, postoji smo strh od kzne u sluju odbijnj d se rdi pod
prinudom. To je tj psiholoki fktor zinteresovnosti rdnik svojim rdom, ili
nedosttk istog, i im odluujuu ulogu u obezbeivnju odrivosti odreenog
ekonomskog sistem.
Zto je robovlsniki sistem osuen n propst od poetk. Kko su se lti i sredstv
z rd poboljvla do odreenog nivo, robovski rd je postjo neefiksn, i svki
ekonomski sistem, kome je sluio ko osnov robovski rd, posto je osuen n
propst. Kd je kvlitet proizvod rd, stvorenog od slobodnog ovek, posto
mnogo bolji od kvlitet slinog proizvod ropskog rd, ekonomski sistem
robovlsnikog sistem je bio osuen n propst. Dkle, prlelno postojnje dv
ekonomsk sistem - zjednic, i robovlsnikog, nije mogo d se nstvi u nedogled.
Kd je rzvoj ekonomskog sistem zjednic otilo skokovim ispred rzvoj
robovlsnikog, poslednji je bio osuen n propst. Tlsi otpdnik i prinudno
rseljenih ljudi, povremeno su "zpljuskivli" prostrnstv Evrope, Centrlne Azije,
Bliskog Istok i Severne Afrike. Oni su uglvnom bili belci, ili siv podrsa. Snni tlsi
otpdnik su uoeni u vreme Noi Svrog, posebno u vremenu "pred zoru", u skldu
s prethodno nvedenim rzlozim, li tlsi prinudno rseljenih lic jvljli su se po
osnovu promene klime Sibir i Dlekog Istok ili pod pritiskom sused. Interesntn je i
injenic, d je robovlsniki sistem bio evolucijski ispo "od strne" zjednice, ne
obrnuto.
Novi tlsi imigrnt i otpdnik su bukvlno preplvili robovlsnikim sistemom
Evropu, Bliski istok i Centrlnu Aziju. Ov injenic je poznt, li "nekko" ne skree
pnju n sebe. Imjmo u vidu pd robovlsnikih drv i njihovo rzlgnje iznutr,
ko glvnog uzrok "nesporzum". A o tome, to su pridoli s sever "vrvri" imli
veliku koliinu dmsknog oruj, i druge vojne vetine i primenjivli nove tktike u
bitkm, iz nekog rzlog, se "skromno" uti.
U vremenu pred zoru Noi Svrog iz zijskih prostor (tnije je rei sijskih, jer bi
Aziju bilo isprvno zvti ASIJA - zemlj As), izlili su se ogromni tlsi otpdnik, kojim

256

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

n njihovom putu niko nje pruo nikkv otpor. U sumrk ere robovlsnikog drutv,
jedn od tih tls usudio se d stigne do evropskog robovlsnikog crstv. Pri ovome
novi vlsnici zemlje, obnovili su, ne ropstvo, shvtjui njegovu uzludnost, ve neto
izmeu zjednic i ropstv. Drutveni prziti u svim vremenim, ne ele d rde u
znoju lic svog, i "rdije" preputju d neko rdi z njih, li oni nisu bili glupi. Stog,
robovlsniki sistem nije ponovo szidn n osvojenim prostorim. Nstl je
privremen vrijnt, koj se ksnije nzvl feudlni sistem. U feudlnom sistemu su
novi vlsnici zemlje - feudlci - i bili su vlsnici sve zemlje s svim ljudim koji ive n
njoj. Ali z rzliku od robov, kmetovi su imli svoje kue, porodice, i dozvoljeno im je
d sebi zdre dve treine proizvedenog n zemlji.
Krepki zemljordnik (seljk) moro je d rdi deo vremen n polju za svog feud.
Koliko je moro d plti i kko, rzlikovlo se od mest do mest, esto k i feudlnog
gospodr, li jo uvek rdei n zemlji ovek je posto mli sopstvenik, iko nije bio
slobodn. Ali k i tkv polumer je dl ogromn podsticj ekonomskom rzvoju
feudlnog ekonomskog sistem n teritoriji bive robovlsnike imperije i drve. (vidi.
sliku 30.). Nstju nove ekonomske nie u osnovnim ktegorijm. Brzo poinju d se
rzvijju znti i umetnost. Jo znjnije se rzvij trgovin. Trgovin je neophodn
z sve deltnosti odreene grupe ljudi. A u isto vreme, u "kvlifikovnim" rukm
trgovin moe d postne oruje ropstv, li emo se vrtiti n ovo pitnje ksnije ... U
feudlizmu se iri broj ktivnih ekonomskih ni povenjem broj znt. Nstju nove
tehnologije, ubrzno se rzvij prktin nuk, stvrjui nove, npredne lte. Runi
rd se sve vie i vie zmenjuje minskim. Uz mjstore zntlije pojvljuje se grupn
proizvodnj u kojoj se prilikom kreirnj bilo kog proizvod ukljuuje veliki broj ljudi. U
grupnoj proizvodnji vrlo brzo pojvljuje se podel rd, gde odreeni ovek obvlj
stlno isti poso, koji ne zvrv gotovim z upotrebu krjnjim proizvodom, ve u
njboljem sluju, poluproizvodom. Podel rd u proizvodnji proizvod dovel je do
znjnog poboljnj u kvlitetu rob, to je mnogo jeftinije, i, smim tim, dostupnije
veem broju ljudi. I svkko utie n efiksnost i produktivnost rd poljoprivrednik.
Reltivno jeftin rdn sng i kvlitet proizvod grupne proizvodnje, postepeno su
doveli do smnjene proizvodnje pojedinnih mjstorskih znt. Mjstorski znti
zdrli su smo one ktivne ekonomske nie koje su povezne s proizvodnjom
proizvod visokog kvlitet, odnosno proizvodnju "mlih stvri".
Primer z ovo moe posluiti proizvodnj elitnog oruj od dmsk elik. Tjn
proizvodnje je uvn mjstorsk tjn i prenosi se s genercije n generciju
pokoljenj dece, u odsustvu potomk - izbrnim uenicim, u kojim je mjstor

257

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

video stvrlku vrnicu. Veom esto, tjne znt dovodile su do smrti njihovih
nosilc ...

258

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.20. POJAVA EKONOMSKIH USLOVA ZA OSVAJANJE


MIDGAR-ZEMLJE OD STRANE DRUTVENIH PARAZITA

Grupna ili industrijska proizvodnja u veini sluajeva se nalazi u gradovima. I postepeno


dolazi do podele aktivnih ekonomskih nia na dve glavne podkategorije. Aktivna
ekonomska nia vezana za proizvodnju hrane, i aktivna ekonomska nia u vezi sa
proizvodnjom robe iroke potronje i alata. Prva podgrupa aktivnih privrednih nia je
uglavnom koncentrisana na selu, dok je druga podgrupa - u gradu. Iako su proizvodni
produkti vano pitanje, dominantan poloaj meu aktivnim privrednim niama postaje
sve vie i vie druga podgrupa - industrijska (grupna) proizvodnja. Postepeno, urbana,
industrijska proizvodnja, se po redu, deli po vrstama industrijskih aktivnosti. U okviru
industrijske aktivnosti isticale su se ekonomske nie vie vrsta industrijske proizvodnje proizvodnja sredstava za proizvodnju (maine, topljenje, itd), proizvodnja alata i
proizvodnja potronih predmeta. Na ta tri "stuba" bazira se industrijska proizvodnja. Kao
rezultat svega toga, centar ekonomskog sistema se postepeno preselio iz sela u
gradove, pri emu je najbri rast bio u proizvodnji robe iroke potronje. Sa svim ovim,
ubrzano se razvija trgovina, i sve vie i vie sredstava je teklo u ruke trgovaca. Stoga,
kao rezultat ovih procesa nastala je kvalitativna promena ekonomskog sistema. To je
dostiglo takvo stanje, kada je osnova tog sistema - aktivne ekonomske nie - prestala
da se definie. Realna ekonomska mo je prela iz ruku ljudi, vladaoca zemlji, velikih
vlastela i zakljuno sa poljoprivrednicima koji su obraivali svoju zemlju, i iz ruku svih
onih koji svojim rukama proizvode hranu, alat i potroake proizvode, u ruke ljudi koji su
imali finansijska sredstva.
Ovi ljudi ne proizvode sami, u najboljem sluaju, oni su poeli da bivaju posrednici
izmeu proizvoaa i potroaa - trgovci. I u tome ne bi bilo nita loeg, da je to jedan,
ve Ovom "ve" vratiemo se kasnije, ali za sada u nastaviti da analiziram evoluciju
ekonomskog sistema drutvenih organizama. Ako je ranije drutveni ivot svakog
organizma, uglavnom zavisio od proizvoaa prehrambenih proizvoda, sa pojavom
komercijalne (grupne) proizvodnje, trebalo bi da proizvoai (hrane) sve vie i vie
zavise od industrijske proizvodnje. Naravno, bez izuzetka, ukljuujui i zaposlene i
vlasnike industrijskih preduzea, nisu mogli bez alata da se bave proizvodnjom hrane u
seoskim podrujima, a dolo je vreme kada je efikasnost proizvoaa hrane, posebno
poljoprivrednika, poela da zavisi od proizvoaa alata koji sa radom na zemlji ba nita

259

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nisu imali. Dolo je do preraspodele uloga unutar aktivne ekonomske nie. Ako je
prethodno aktivna ekonomska nia vezana sa proizvodnjom alata igrala pomonu ulogu,
sada je poela da dominira zbog injenice, da bez proizvoda tih aktivnih ekonomskih
nia, orua za rad ,ne bi bilo mogue obezbedi celom drutvenom telu potrebne
potrone proizvode, a iznad svega, hranu. Postavlja se pitanje, kakav je znaaj u tome
koja aktivna nia igra odluujuu ulogu u ekonomiji!? Postoji razlika, i to veoma
znaajna. U takvom ekonomskom sistemu, koji se zove kapitalistiki, postoji realna
mogunost da drutveni paraziti (Tamne Sile) zuzmu realnu vlast u socijalnom sistemu.
A kada se u potpunosti implementiraju, oni stvaraju ekonomske sisteme u kojima
drutveni paraziti kontroliu sve kategorije ekonomskih nia, ukljuujui kategorije
aktivnih ekonomskih nia. I oni ne treba da menjaju kategorije aktivnih ekonomskih nie.
Drutvenim parazitima to jednostavno nije potrebno, oni nemaju elju da svojim rukama
stvore neto ili naprave neto. Oni radije iskoritavaju plodove tueg rada. Stoga,
drutveni paraziti vole da zarobe, direktno ili skriveno, socijalne i ekonomski pasivne
nie privrednog sistema. Kada drutveni paraziti javno osvoje kontrolu ekonomskog
sistema, oni stvaraju drutveni organizam i nazivaju ga socijalistiki sistem, koji u sutini
predstavlja stanje robovlasnikog kapitalistikog sistema. Razlika kapitalistikog
sistema od socijalistikog je, da u socijalizmu, drutveni paraziti kompletno kontroliu
dravu i pretvaraju sve druge ljude u robove, koji su lieni imovine, osim minimalnih
sredstava za ivot, koji u potpunosti zavise od tih istih drutvenih parazita. Treba
napomenuti zanimljiv podatak. Slina kontrola drutvenih parazita nad drutvenim
organizmom je mogua samo u fazi kapitalizma. Naravno, to nije sluajno. ak i tajno
praenje drutvenog organizma, primeeno je u doba feudalizma, neophodnom
monom polugom vlasti. Kod drutvenih parazitia ta poluga je prvenstveno finansijska.
Postavlja se pitanje, kako drutveni paraziti dobijaju u svoje ruke takvo mono oruje
kao to su finansije!? Na kraju krajeva, oni nikada nisu igrali znaajnu ulogu u
drutvenom telu? Drutvene parazite su normalno proterivali iz zajednica i rodova i u
najboljem sluaju, oni su imali line stvari i oruje. Zdravom drutvenom organizmu je
gotovo uvek prilino lako da se izbori sa "svojim" parazitima. Dakle, ta se desilo ?!
Kako su drutveni paraziti ipak uspeli da "dobiju" ovu kontrolu!? Hajde da vidimo
odgovor na ovo pitanje. Ali pre nego to vidimo kako se to radi, obratimo panju na
jedan zanimljiv "detalj". S obzirom na injenicu da su narodi i nacije razliitih rasa, bili i
jesu na razliitim nivoima razvoja zbog ve ranije navedenih razloga, prelaz iz jednog
ekonomskog sistema u drugi i njegov razvoj se nejednako odvija.

260

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 31

261

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 32

262

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Dakle, u isto vreme, moe da se "vidi" koegzistencija razliitih ekonomskih sistema u


razliitim drutvenim organizmima - dravama. ak i drevni drutveni organizmi drave, su komunicirale jedne sa drugim ekonomski, bez obzira na njihovu veliinu.
Neke od njih su bile vrlo male jedan grad i nekoliko sela, druge su bile gigantske njihove granice prostirale su se mnogo dana i nedelja puta od glavnog grada, sa
mnogim velikim i malim gradovima i selima. U svakom sluaju, svaka drava je imala
svoj drutveni organizam, bez obzira na njegovu vrstu uspostavljenog ekonomskog
sistema.
U svakom ekonomskom sistemu postojale su parazitske ekonomske nie. Ali ni u
jednom dravnom organizmu - dravi, ove parazitske nie, posebno u ranim fazama
ekonomskog razvoja, nisu bile na uticajnim pozicijama. Ljudi koji su "popunjavali" ove
nie, izazivali su kod veine u svojim sredinama samo prezrenje. Kao to je ve
pomenuto, ljudi bele rase su drutvene parazite ignorisali. Kontingenti izoptenih su
ubice, silovatelji i lopovi. Samo pri pojavi proirene reprodukcije poele su da se
pojavljuju nove parazitske nie kao to su ropstvo i zelenatvo. I jedne i druge su svi
prezirali. Ljudi su ove ekonomske nie pokuavali da "ugase". Razbojnici su vodili
veoma skup tajni ivot. Zajmodavci, iako nisu iveli u tajnosti, su bili primorani da
obuzdaju svoj nezasit apetit, ili bi jednostavno, bili "leeni" zbog preterane pohlepe. ini
se da je sve bilo vie ili manje stabilno i prihvatljivo.
ini se da se Tamnim Silama (drutvenim parazitima) nigde ne otvaraju vrata. Oni, u
teoriji, ne bi trebalo da postoje na Midgard Zemlji.
Tamne Sile podrku nisu mogle nai meu plemenima i narodima bele rase, ali ...
genetska predispozicija za prirodni parazitizam bila je prisutna kod crne rase, zbog
klimatskih uslova njenog postojanja. Ali crna rasa na Midgard-Zemlji ne zauzima
dominantnu poziciju, a njena upotreba od strane Tamnih Sila iz tog razloga ima smisla.
Po tome, njima je bilo potrebno da nau posrednike na koje bi mogli da se oslone, meu
kojima su mogli da se sakriju i da deluju otvoreno. Moglo bi da se postavi pitanje - zato
oni moraju da se kriju iza nekoga, kako bi zapoeli svoje prljave parazitske poslove na
Midgard-Zemlji!? Iz jednog prostog razloga-oni izgledaju drugaije od etiri glavne rase
koje su naselile Midgard-Zemlju. Oni predstavljaju petu, tzv "sivu" Rasu. Kako o tome
piu slavjano-arijevske Vede:

263

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

12 (76). Po njihovoj sivoj koi


prepoznaete neprijatelje Tuince...
Oni imaju oi boje Mraka, i dvopolni su,
mogu biti ena ali i mukarac .
Svako od njih moe biti otac, ili majka...
Bojama oni pokrivaju lica svoja,
ne bi li liili na Decu oveiju...
i nikada ne skidaju svoju odeu
da se ne bi obnaila zverinja njihova nagota...

Da bi prodrli u civilizaciju Midgard-Zemlje, bilo im je potrebno prikriti se, a mogunost


takvog prikrivanja, moe se rei, kao poklon su dobili od Svetlih sila. Apsurd? Neemo
uriti sa nalazima. Poklon Svetlih sila Tamnim Silama su genetske promene koje su
Slavjano-Arijevci pokuali da unesu u genetiku Dravidskog stanovnitva (drevna Indija).
Kada su Slavjano-Arijevci promenili genetski temelj plemena Dravida i Naga, namerno

264

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

su uveli aktivne gene bele rase, predispoziciju da se pozitivno promeni predispozicija


ovih plemena u krvavom kultu Kali Ma (Crna Majka). Prema zakonima genetike,
dovoljno je da se izvre neophodne genetske promene u relativno maloj grupi ljudi koji
pripadaju odreenoj rasi, ove genetske promene veoma brzo e se primiti kod ostalih
pojedinace te populacije. Ovo zahteva "samo" da se ova mala grupa sastoji od Alfa
ljudi, ljudi ija je genetika odluujua i dominantna u toj ljudskoj zajednici. U populaciji
bilo koje vrste ivih organizama, postoji individualno dominantna genetika, koja definie
evolucionu promenu celokupnog stanovnitva. Stoga, nakon prvog arijevskog pohoda
na Dravidiju u leto 2817 od S.M.Z.H. ili 2692 pne (Pre 4707 godina, 2015. godine), kada
su proterani iz Dravidije, svetenici Crne Majke, koji su bili predvodnici Tamnih Sila,
preostale Dravide su Uri poeli genetski da ispravljaju, ono to je ve ranije reeno.
Napomnjem da stanovnici Dravidije - Dravidi i plemena Naga, pripadaju negroidnoj rasi,
crnoj rasi, pa kao rezultat genetske korekcije, dobijena je Siva podrasa Dakle, elei
da kvalitativno promene genetsku podlogu crne rase, kako bi spreili Tamne Sile
(drutvene parazite) da preuzmu kontrolu nad tom rasom, Svetle Sile nevoljno su uinile
veliki poklon Tamnim Silama. Stvar je u tome da je proces genetske korekcije pokrenut,
ali sprovodioci Uri nisu uspeli da ovu inicijativu obave na potrebnoj kritinoj masi, kako
bi proces mogao da se odvija samostalno. Za genetsku korekciju na tradicionalan nain
(seksualnim putem) u genetskom bazenu crnih plemena Dravida i Naga "lansiran" je
dominantni muki gen bele rase. Kao to je jasno iz te "metode", to je bilo zbog
uvoenja aktivnog mukog hromozoma bele rase, koji se javlja opredeljujuim u beloj
rasi. Dok je odluujui hromozom crne rase (dominantni) enski hromozom (za vie
informacija o tome, pogledajte poglavlje 1.07). Naalost, drevni Slavjano-Arijevci nisu
postigli eljeni kritian nivo aktivnog prisustva mukih hromozoma u genetskom
"bazenu" plemena crne rase, nastanjenih u Dravidiji. U toku genetske korekcije Njegovo
Velianstvo Sluaj je odigralo svoju ulogu. Obiaj i tradicija crne rase dozvoljava
mukarcima da imaju mnogo ena i seksualnih veza koje ne moraju da prerastu u brak.
Ovaj faktor je "privukao" pre svega "otpadnike" bele rase a oni imaju svoj "doprinos" u
ovom genetskom "koktelu". Pri tome su njihovi muki hromozomi u sebi nosili odreene
nedostatke koji su se vrlo brzo irili i meali sa aktivnim enskim hromozomima crne
rase. Umesto aktivnih mukih hromozoma Bele rase, nosiolaca pozitivne promene, u
osnovi se desilo meanje sa mukim hromozomima "otpadnika" Bele rase, nanosei
tetu. Na taj nain, Siva pod-rasa je uspostavljena, ali na osnovu promenjenih gena
"otpadnika". Umesto da se crnoj rasi "pridruila" zdrava krv Bele rase, njoj je
"pripojena" korumpirana krv "otpadnika" Bele rase. Kao rezultat ovog "meanja" je
nastala nova Siva pod-rasa, i ona e biti izvanredna "sirovina" za uvoenje Tamnih Sila
na Midgard-Zemlju. Tamnim Silama (drutvenim parazitima) su bili neophodni

265

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

posrednici, i oni su ih dobili "runim radom" Svetlih Sila. Posrednik za Tamne Sile je
Siva pod-rasa, da budemo precizniji - mali deo iste ...
Ostaje samo da se razume i shvati da neke ljude Sive podrase koriste za svoje potrebe
Tamne Sile!? Ali pre nego nastavimo da analiziramo ovo, ja bih da skrenem panju na
vladare Sivih. Slavjano-arijevske Vede kau da imaju sivu kou, i oi boje tame,
odnosno, crnu. Pored toga, dvopolni su-bilo da su mukarci ili ene. Drugim reima,
Siva Rasa Tamnih Sila je rasa hermafrodita. Kod hermafrodita genetska formula sadri i
dva zenska X hromozoma i muki Y hromozom i zapisuje se u vidu XXY. Prisustvo dva
enska X hromozoma odreuje dominaciju enske prirode, to hermafrodita ini lakim
plenom za parazite. A ovo je napravilo celu rasu parazitskim provodnikom, i pretvorilo ih
je u rasu drutvenih parazita. Dozvolite mi da vas podsetim da je enski X hromozom
prilino podlean uticaju astralnih parazita (sutina izumrlih ivotinja koje, u
prilagoavanju novim uslovima postojanja, postaju paraziti) mutira i postaje aktivan
nosilac parazitskog sistema ve samo po sebi. Implementacijom kroz njenu otvorenost,
astralni paraziti se fiksiraju na genetskom nivou, a zdrav enski X hromozom se tako
pretvara u nosioca "virusa" parazitizma hromozoma X. Inficirani "virusom" parazitizma
enski hromozomi brzo dominiraju nad mukim hromozomom. I, kao rezultat tog
uvrtanja svih hromozoma, hermafroditi postaju nosioci "virusa XXY. Nosilac
hermafrodit nije u stanju da se samostalno oslobodi od astralnih parazita i postaje stalni
nosilac istih. Zapravo zato, Siva rasa - rasa hermafrodita - postaje stalni nosioc
parazitskog sistema, i ona je zatim evoluirala u rasu drutvenih parazita. Ali ak i kod
hermafrodita stepen uticaja astralnih parazita nije jednak. Stepen uticaja, naravno,
zavisi od mnogih faktora kontrole, kako kosmikog tako i planetarnog. O prirodi Dana i
Noi Svaroga je je ve bilo dosta reeno. Oni odraavaju kosmike uticaje. Na
planetarnom nivou je od velikog znaaja "debljina" kvalitativne fizike barijere izmeu
gustog, materijalnog nivoa prvog i drugog materijalnog (eterinog) tela. to je tanja ova
kvalitativna barijera, jai je uticaj parazita na astralnom planu na svoje posrednike.

266

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.21 VEZA IZMEU DRUTVENIH PARAZITA I


KULTA MESECA
Debljina barijere izmeu materijalnih kvalitativnih nivoa planete ima promene ciklusa na
dnevnom nivou . Posle zalaska sunca (na Midgard-Zemlji), ona poinje da se postepeno
smanjuje i dostie svoj minimum izmeu ponoi i etiri sata ujutro. Naime, to je "zlatno"
vreme za aktivnost Tamnih sila, tanije maksimalne snage - tanije, maksimalni stepen
uticaja astralnih parazita na njihove posrednike. Znai da je vreme aktivnosti Tamnih
sila no. Drugi faktor aktivnosti Tamnih sila je faza Meseca. Kada je pun mesec
kvalitativna barijera izmeu nivoa je svedena na minimum uticaja. Naime, zato su faze
Meseca toliko vane Tamnim silama, zato je stvoren Lunarni Kult, kult astralnih parazita,
tako da je ovo Kult Smrti.Naime, bio je praen ljudskim rtvama i rtvovanjem ivotinja.
Pri nasilnoj smrti sa muenjem - smrti sa bolom - astralni paraziti primaju snaan potok
vitalnosti rtve, pretvarajui rtvinu sutinu (esenciju) u svog roba, donatora vitalnosti i
potencijala, to je potrebno astralnim parazitima. Napominjem da su astralni paraziti
entiteti izumrlih ivotinja i samim tim nemaju nikakve veze sa svetom ivih. Svet ivih
interesuje prave vladare Tamnih sila, pa je sada ( svet ivih ) dobavlja za njih tako im
potrebne hrane - energije ivota, koju oni dobijaju, a koju posle gubitka svojih fizikih
tela ne mogu drugaije dobiti. Tako da ne treba traiti logiku u unitavanju MidgardZemlje u akcijama drutvenih parazita. Lutkare ovih sila, nee zabrinuti ta e se desiti
sa njima kao "lutkama" pri smrti druge planete-zemlje.
udno koliko je jaka njihova kontrola nad tim "lutkama" da "lutka" ne razume i ne
razmilja o svojoj sudbini! Njihova sudbina nee biti nita drugaija od sudbine svih
ostalih, ako Tamne sile, "stignu" do kraja svog poslovanja. Jo jedan zanimljiv podatak
je da sledbenici kulta Kali Ma - Crne majke imaju poetni nivo razumevanja, da svaka
od faza Meseca odgovara jednom od lica boginja: devica, majka, starica i arobnica.
Mlad mesec simbolizuje Mudru devicu, Majka je oliena u punom mesecu, Mesec u
rastu - Staricu. Sakrivi se u tami, Mesec predstavlja arobnicu, ponekad se naziva
Iskuenica. Tokom pomraenja svetenica dostie svoju maksimalnu snagu. Dakle,
maksimalna snaga svetenice kulta Kali Ma-Crne majke je u toku lunarnog pomraenja,
kada je kvalitativna barijera izmeu njih i njihovih domaina, astralnih parazita - nestala
skoro u potpunosti. Zato su lunarna pomraenja najcenjenija u kultu Crne majke ... A
sada, da se vratimo mehanizmima implementacije Tamnih sila ... kada je nastala siva
pod-rasa na teritoriji Dravidije, kod vladara Sivih (sive rase) je to bio znak za savrene
uslove za sprovoenje akcije. Ali, postojala je mala "zakoljica". Hermafroditi, iako blizu
ljudi, ipak su se razlikovali veoma znaajno, i bilo im je jednostavno nemogue da deluju

267

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

u svom prirodnom obliku. Previe je njihova pojava bila upeatljiva. A ak i njihova


kamuflaa im nije ba pomagla u tome, kako kau slavjano-arijevske Vede. Tada su
vladari sivih doli u direktan kontakt sa stvorenom na Midgard Zemlji Sivom
podrasom.Oni su se njima predstavili kao bogovi, izabrvi ih za "veliku" misiju. Oni su
izabrali malu grupu ljudi, predstavnika Sive podrase, kao svoje favorite i zapoeli svoj
prljavi posao. Uz sve to, istovremeno, oni su odluili da "ojaaju" svoje izabrane ljude i
njihove "boanske" gene. To je ono to pie u Starom zavetu:
Roenje Sifa: obnavljanje duhovnog semena.
25.I poznao je Adam enu svoju, i ona rodi sina, i dade njemu ime: Sif; jer, kae
ona, gospod je poloio u mene drugo seme, umesto Avelja, koga je ubio Kain.
Zar nije udna situacija!? Eva - Adamova ena, prema Starom zavetu, u braku sa svojim
muem, rodila je sina, ne od njega, ve od Boga Jahvea. U svemu tome, sve se vie
pojanjava da je Bog stavio u nju svoje seme umesto ubijenog Avelja! Umesto ubijenog
Avelja - znai i Avelj je bio od semena Gospoda! Ali Avelj je bio prvenac Evin! A ako se
zamislite ta je o tome pisano u Starom zavetu, moe se postaviti nevoljno pitanje: Da li
je sa Adamom Eva iskusila Prvi Greh!? Kako sledi iz Starog zaveta, veina zavodnika je
bio Bog Jahve! Onda, zato je on kaznio Adama i Evu proterivanjem iz rajskog vrta? A
moda ih nije Bog Jahve isterao iz rajskog vrta, ve je samo iskoristio ono to se
dogodilo za svoje sebine ciljeve? O tome se ve govorilo, sve po redu, vratimo se sada
nazad Starom Zavetu i Bojem semenu ... Samo u ovom pasusu se kae da je Eva
imala dva sina od Gospoda Boga Jehove. Zanimljivo je kako se ispostavilo. Navodno je
Gospod Bog isterao Adama i Evu iz rajskog vrta, jer Adam pozna Evu, svoju enu,
okusio je nebesku jabuku, a sam je on, najmanje dva puta stavio svoje seme u matericu
Eve! Da, upravo tako, rodila je dva sina od Gospoda Boga! Dobri Gospod Bog se
okree. Adam je kaznio za poznavanje Eve, a sam to radi, najverovatnije, sa velikim
svojim zadovoljstvom! Izuzetna stvar u ovoj prii je injenica da je Kain ubio Avelja,
Evinog prvenca! To znai da je sam Bog, najverovatnije, bio prvi Evin mukarac !!!
Dakle, ovaj stih pobija ono to je reeno u Starom zavetu malo ranije. Ili to moda znai
da je Gospod Bog, isteravi Adama i Evu iz rajskog vrta, i sam on, "poloio" u Evu
nekoliko puta seme razliitih bogova. Onaj koji je "stavio" svoje seme u matericu Eve,
pravo mu je ime Jahve, je taj koji je uradio vane stvari za sebe, a mogue i druga dela.
Ali o drugim poslovima se "iz nekog razloga" skromno uti. Dakle, Stari Zavet i direktno i
indirektno potvruje informacije iz slavjano-arijevskih Veda. Kao rezultat uvoenja
Tamnih sila, siva pod-rasa, na zemlji Dravidiji, vratila se krvavom kultu Crne majke - Kali
Ma.

268

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Razvoj ovih dogaaja doveo je do toga da je u leto 3503 S.M.Z.H. (2006 pne) zapoet
drugi pohod na Dravidiju, koji je vodio Han Uman - Visoki svetenik kulta boginje Tare. I
nove pristaliceTamnih sila, sledbenici kulta Kali-Ma - Crne Majke - bile su poraene.
Svetenice tog kulta vratili su se u svoje gnezdo u dubine afrikog kontinenta, ali su
ostavili svoje prikrivene pristalice sa planom da se ujedine sa njima, to je sasvim
otvoreno izloeno u Tori, to je gotovo u neizmenjenom vidu odatle prebaeno u Stari
zavet (Glava 1.). Interesantno je i to da su Tamne sile dobro prouile metode delovanja
Svetlih sila. To je reeno i u slavjano-arijevskim Vedama:
13 (77). Laju i laskanjem neistinim
osvojie oni mnoge krajeve Midgard-Zemlje,
kao to su ve uinili na drugim Zemljama ,
u mnogim Svetovima u Vreme
prole Velike Ase ,
ali bie pobeeni oni,
i poslani u zemlju Gora Rukotvorenih
gde e iveti ljudi s koom boje Mraka
i potomci Roda nebeskog
pridoli iz zemlje Boga Nija.
I deca oveija poee da ih ue trudu,
kako bi oni sami mogli da uzgajaju ita
i povre za ishranu deci svojoj...
Naalost, Svetle sile su znatno loije od Tamnih sila prouavale svog protivnika. Tamne
sile su kroz Toru predale svojim sledbenicima jasan plan delovanja, tako da su mogli
izai iz nadzora Svetlih sila. Poetna Baza, sveto mesto za Tamne sile, nalazi se
potpuno "sluajno" u predelima Zemlje Ku, junog suseda zemlje Gora rukotvorenih,
drevnog Egipta, kojim su u to vreme vladali potomci Rase Nebeske ... koji su doli iz
zemlje Boga ... Nija - grupa preivelih iz katastrofe pre 13024 godina (2015), Vii
Svetenici sa svojom pratnjom sa Antlanja -Atlantide. I ponovo su, u zemlji Gora
rukotvorenih - Drevnom Egiptu, napravili sistem kasti slinom onom koji je bio na
Antlanju. Via, vladajua kasta ljudi je formirana od Bele rase, a kastu potinjenih su
formirali ... ljudi sa koom boje tame ... - podreena plemena crne rase. Vladajua
elita bele rase i podreena plemena crne rase su imali razliite kultova. Istraivanje
ouvanih egipatskih izvora pokazuju:

269

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

We found the cult of Ra more or less of aristocratic theological system, in


early times at least; and for the cult of the people we have to turn to the worship
of Osiris. Undoubtedly the best parallel to the worship of Ra in Egypt is to be
found in that of the sun in ancient Peru. Just the monarch of Peru personified the
sun on earth, and acted as his regent in the terrestrial sphere, so the Egyptian
monarchs styled themselves sons of the sun. In both instances the solar cult
was eminently aristocratic in character. This is proved by the circumstance that
the paradise of Ra was sphere more spiritual by far than that of Osiris, with its
purely material delights. Those happy enough to gain the heaven of the sun-god
were clothed with light, and their food was described as light. The Osirian
paradise, again, it will be recalled, consisted of converse with Osiris and feasting
with him. The Egyptian mind was a strongly material cast, it greatly favored the
conception of a field of reeds, where man could enjoy the good things and
creature-comforts that he somuch desired upon earth, rather than the
unsubstantial fare and raiment of the more superlative sphere of Ra. The worship
of Osiris was fundamentally African and Egyptian in character, but there is strong
reason to believe that the cult of Ra possessed many foreign elements,
possiblyWest Asiatic or Scandinavian in origin, which accounts for the coldness
with which the masses of Egypt regarded his worship. There is no doubt,
however, that, to the aristocracy of Egypt, Ra stood in the position of the creator
and father of the gods.
"Otkrili smo da se kult RA odnosi u veoj meri na teoloki sistem aristokratije, u
najmanju ruku u poetnom periodu; i da je religija obinih ljudi bio kult Ozirisa.
Bez sumnje, slino, paralelno, oboavanju Ra u Egiptu moe se nai u kultu
oboavanja Sunca u drevnom Peruu. Razlika lei samo u injenici da je vladar u
Peruu smatran sinom Zemlje, i delovao kao namesnik na zemlji, dok su egipatski
kraljevi (Faraoni) sebe nazivali "sinovima Sunca". U ova dva sistema kult Sunca je
definitivno bio kult aristokratije. To potvruju i okolnosti, da se Ra odnosio na
sferu duhovnosti mnogo vie nego kult Ozirisa, koji je bio prilino materijalistiki
u svom sadraju. Oni, koji su bili sreni da potpadnu pod kult Sunca-Boga, imali
su odeu tkanu od svetlih boja, pa je ak i njihova hrana bila "svetla". Kult Ozirisa
je, obratite panju na to jo jednom, direktno povezan sa samim Ozirisom i
gozbama posveenim tom njegovom kultu. Egipatsko razmiljanje je isto
materijalistiko, sa dominacijom koncepta "polja trske" gde su ljudi mogli da
uivaju u dobrim stvarima i udobnostima, primerenim oveku kao ivom biu,

270

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

mislima o posedovanju o kojem su sanjali u svom zemaljskom ivotu, s obzirom


na injenicu da su im ti pogledi bili mnogo blii i jasniji, nego ideja o maloj
nagradi za prolaz u Raj, i visokom duhovnom konceptu oboavanja Ra. Verovanje
u Ozirisa ima afrike i egipatske korene, u to vreme je kult Ra, bez sumnje,
sadrao mnoge spoljne elemente, zapadnoazijskog ili skandinavskog porekla, to
objanjava neprijateljstvo sa kojom se uroeniko stanovnitvo Egipta odnosilo
prema kultu Ra. U to vreme, bez sumnje, aristokratija Egipta, stajala je na poziciji
toga, da je Ra bio Tvorac i otac bogova "(tumaenje prevoda).
Dakle, ak i pre dolaska u zemlju Gora Rukotvorenih (drevni Egipat) prognanih
sledbenika kulta Kali-Ma - Crne Majke iz Dravidije, tamo je postojala civilizacija
izgraena na rasnom principu. Bela rasa formira kastu aristokrata, dok su sve ostale
kaste drevnog Egipta ljudi crne rase. I kao to moete videti iz gornjeg teksta, stanovnici
jedne zemlje razlikovali su se od drugih ne samo bojom koe, ve i tradicijom i njihovim
verovanjima. To samo potvruje razlike u evoluciji razliitih rasa. Zaista, razvoj svake
rase se dogodio u razliitim klimatskim uslovima, i zbog ovog idu u razliitim pravcima i
razliitim evolutivnim koracima. Takve jake razlike u uverenjima ukazuju na znaajnu
razliku evolucionih puteva, razliku u kulturi i predstavi univerzuma. U poetku, vladajua
kasta belih ljudi se nije meala sa podreenom kastom crne rase. Znaajna razlika u
nivoima evolutivnog razvoja, dozvolila je pridolicama bele rase da potine sebi
postojea, evolucijski na niem nivou, plemena crne rase, ali i da se postigne njihovo
prihvatanje, kao bogova. Dozvolite mi da vas podsetim, da iako je civilizacija drevnog
Egipta bila stvorena od strane pripadnika bele rase, kreatori egipatske civilizacije su bili
ljudi koji su preiveli planetarnu katastrofu pre 13024 godina (2015), mala grupa viih
svetenika Antlanja (Atlantida) sa svojim okruenjem. Kao to je objanjeno ranije,
razlog planetarne katastrofe je bila duhovna degeneracija vladajue elite Antlanja, koja
se postepeno pretvorila u parazitski deo drutva. Jedan od glavnih razloga za to je, da
je Antlanj ustanovljen kao drava u kojoj je evolutivno razvijenija bela rasa ( Anti,koji su
doli na zapadnu hemisferu ) formirala vladajuu kastu. Dok su sve nie kaste formirala
podreena plemena crvene rase (ono to je napisano ranije) iji je evolucioni nivo bio
daleko ispod ljudi bele rase.
Socijalna struktura Antlanja (Atlantida) je izgraena na rasnoj diskriminaciji. Doavi iz
svoje domovine, iz Zapadnog Sibira, beli ljudi su, sasvim verovatno, bili prvi masovni
talas migranata. Stigavi, odluili su se za davnanje ime Anti. To znai da bela rasa
nije monolitna u svom sastavu. U poetku se formirala bela rasa doseljenika sa razliitih
planeta, i iako su svi lanovi iste rase, njihova genetika je imala neke razlike. Mogue je

271

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

da je savez civilizacija, kolonizovao Midgard-Zemlju pre oko osam-est stotina hiljada


godina, kao rezultat raseljavanja jedne rase sa matine planete u galaksiji.
Doseljenici su osvojili planetu-zemlju, slinu u smislu njihove planete-zemlje, slinu, ali
ne i identinu. Dakle, prilagoavanje specifinim uslovima odreene planete-zemlje, kao
to je hemijski sastav atmosfere, vode, raspon emisije svetlosti planetarnog sistema, itd,
dovelo je do toga da je ta prvobitno identina genetika stekla neke razlike. U svakom
sluaju, promena u genetici je nastala u prilagoavanju prarase belih ljudi na uslove
ivota na razliitim planetama-zemljama, i razlike u genetici bele rase, koje su se razvile
na razliitim, ali u neposrednoj blizini njihovih klimatskih uslova planetama-zemljama,
su razlog zbog koga kada su kolonizovali Midgard-Zemlju, bela rasa nije bila genetski
jednorodna.
Stoga, iako su naselivi Midgard-Zemlju, imali jednu kulturu, izgled i govorili srodnim
jezikom, ipak genetski oni nisu bili jednorodni. Na jednoj teritoriji zajedno su ivele
generacije Da'Arijevaca, H'Arijevaca, Rasena i Svjatorusa. Mogue je da svaka od ovih
plemenskih grupa bele rase objedinila u sebe migranate iz etiri razliitih objedinjenih
belih civilizacija. Ovako ili onako, bela rasa na Midgard-Zemlji nije bila homogena u
svom genetskom sastavu. Ovo sugerie da je reakcija naroda bele rase na uticaj noi i
dana Svaroga trebala da bude - i bila je, drugaija. Neki tip genetike bele rase je burno
reagovao, neki slabije na dolazeu No Svaroga.
Spoljno negativno evoluciono dejstvo Noi Svaroga neminovno je dovelo do toga da
odreena vrsta genetike bele rase reaguje na to jae od drugih. To je bio razlog da neka
plemena Anta, roda Rasena u vreme poslednje Noi Svaroga nisu pratila stare
konvencionalne tradicije, napustila su zemlju i otila na zapadni Okean (Atlantik), gde su
podinili sebi evoluciono nie razvijena plemena crvene rase i stvorili dravu u kojoj je
vetaki odravan evolucioni jaz izmeu doave bele rase i onih koji su iveli na ovim
prostorima, crvene rase. Vremenom, ovo je dovelo do toga da su neki kvaliteti
drutvenih parazita postepeno poinjali dublji "rast" u okruenju vladajue kaste bele
rase i Antlanja, a No Svarog je imala i posebnu ulogu u procesu njihove transformacije
od svetlosti ka tami.
U svakom sluaju, genetika Anta je najvie izloena negativnom uticaju evolutivnog
disbalansa, to je na kraju, tokom Noi Svaroga dovelo do rata na Midgard-Zemlji
izmeu Antlanja (Atlantida) i Drevne Imperije Belih Ljudi, praognjita tih istih Anta. U
ovom ratu vladajua elita Antlanja zaboravljajui sve i svja, bez obzira na bilo ta drugo,
pokuala je da preuzme sve zemlje Midgard-Zemlje. I ta akcija je izazvala najteu
planetarnu katastrofu koja je dovela do poetka poslednjeg ledena doba. Ova katastrofa

272

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

(pisau o tome kasnije) gurnula je civilizaciju Bele rase (ili bolje - preivele) na nivo
divljatva, sa malim "ostrvima" koja su zadrala svoje znanje, kulturu i tradiciju. I tako,
civilizacija Zemlje Gora rukotvorenih - drevni Egipat, je stvorena od preivele elite
Antlanja (Atlantida). Na alost, preiveli ovu stranu katastrofu, via kasta Anta, nisu
nauili lekciju iz prolosti, i na novom mestu, oni su obnovili gotovo isti sistem koji je bio
i pre potonua Antlanja (Atlantida). Postojea njihova znanja i sposobnosti su dozvolili
da se stvori na afrikom kontinentu kopija socijalnog sistema Antlanja, sa jednom
razlikom, umesto crvene rase, podreenu kastu ljudi je formirala crna rasa. Druga
razlika je bila u tome, to sami "boanski" kreatori civilizacije drevnog Egipta nisu
ovladali moima i sposobnostima koje su imali sami vladari Antlanja. No meutim,
njihova snaga i sposobnosti su bile dovoljne da impresioniraju i izazovu "boansko
strahopotovanje" pokorenih plemena crne rase. Prema tome, kreatori civilizacije
drevnog Egipta nisu patili od "vika skromnosti " i dali su sebi imena visokih Jerarha
Svetlih sila, kao to je ime Ra. Zbog toga, treba imati u vidu da izmeu Boga Ra
(faraona) Drevnog Egipta i Boga Ra (via hijerarhija Svetlih sila) nema nieg
zajednikog (osim imena). A sada, vratimo se nazad "siromanim", "pokajnicima"
sledbenicima krvavog kulta Crne majke ...
Izbaeni iz Dravidije sledbenici kulta Kali-Ma, Crne majke, putovali su na mesto svog
izgnanstva skoro tri stotine godina. Oni su stigli u Zemlju Gora rukotvorenih pod
nazivom Hiksos, oko leta 3834 od S.M.Z.H. (1675 pne) i osvojili su Egipat. Iz
severoistonog Egipta gde su imali Hiksoski glavni grad - Hut Uare (Avaris), koji su
ukljuili u svoje carstve, i druge su Egipatske regije zatim prepoznale vrhovnu vlast
Hiksosa i dale im titulu Faraona. Naravno, u Zemlju Gora rukotvorenih nisu doli samo
proterani predstavnici sive pod-rase iz Dravidije, ve i njihovi potomci. Smenilo se vie
od deset generacija, i u meri u kojoj je bilo njihovo kretanje od zemlje do zemlje iz
Dravidije do drevnog Egipta, sledbenici kulta Crne majke su se pretvorili u nomadsko
pleme. Istovremeno, dostignuvi "krajnju taku" svog puta - Zemlju Gora rukotvorenih,
potomci proteranih "nekako" su zaboravili razlog njihovog progonstva, i umesto da
iskorene svoje parazitske tendencije kroz rad, oni su odluili da zamene vladajuu elitu
Drevnog Egipta. Posle osvajanja Zemlje Gora rukotvorenih, deo Hiksosa, koji nije
zaboravio svoju prolost oboavanja kulta Crne Majke, nastavio je svoj put i stigao u
zemlju Ku, u kojoj se, prema Starom zavetu, nalazio novi sveti centar oboavanja Kali
Ma (Crna Majka) - Novi Raj - stvarna svrha njihovog izlaza iz Dravidije. Najverovatnije,
ovo objanjava razlog izgnanih pristalica kulta Crne Majke iz Dravidije da "pokorno" odu
na mesto njihovog izgnanstva u Zemlju Gora rukotvorenih. Zemlja Ku je trebalo da
postane novi centar za sluge Tamnih sila, kao to je bila Drevna Indija, a u kojoj je,
nakon drugog arijevskog pohoda u Dravidiju, deo Arijevaca ostao tamo i napravio novo

273

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

drutvo, i zasnovao ga i nastavio svoju slavjano-arijevsku kulturu. Ali vie o tome kasnije
... A sada da se vratimo na pitanje ulaska Tamnih sila u civilizaciju Midgard-Zemlje. Siva
pod-rasa, koja je postala plodno "tlo" za lutkare Tamnih sila (odnosno, mali deo Sive
podrase ) pokazao se ne samo kao odlian paravan za ove drutvene parazite, ve i
kao njihovo odlino oruje. Svoje "oruje" Tamne sile su "naotrile" do potrebne
"otrine". A pri "otrenju" svog "oruja" Tamne sile su poele jo na poetku puta iz
Dravidije u Zemlju Gora rukotvorenih. Delimina aktivacija parazitskih tendencija je
vrena kroz direktne genetske intervencije "polaganja boanskog semena" u enske
materice, kako je navedeno u Starom zavetu. Ali vladari Sivih su bili loe upueni u
genetiku, i budui da su bili hermafroditi, shvatili su da ako "poloe" previe svog
semena u svoje poslune robove, da im vrlo brzo robovi postaju slini, i to nisu mogli
da dozvole. Njihove fizioloke odlike vrlo brzo privlae panju, tako da bi njihova
skrivena igra bila jednostavno nemogua. ak i vrlo malo svog semena, "lutanja"
izmeu izabranih ljudi, bilo je dovoljno da se u ovom "izabranom narodu" iznedri veliki
procenat homoseksualnosti, i mukog i enskog, to je dostiglo neverovatno visok
procenat, posebno meu "elitom", u kojoj je taj procenat dostigao sedamdeset posto!
Naime, Jahvino polaganje semena u Evinu matericu je razlog za ovako visok nivo
seksualnih patologija kod njih. Carsko Judejsko pleme - Leviti - do tada je nosilo muki
hromozom Y bogova" - naime, iz toga razloga Leviti nisu prihvatili obrezivanje koice,
to je bilo potrebno za "pripitomljavanje" opasnog aktivnog Y hromozoma bele rase.
Leviti imaju ovaj hromozom i Tamne sile nisu smatrale da je to zastraujue. I svi drugi
ljudi "izabranog naroda" koji nose Y hromozom bele rase, morali su da se ritualno
obrezuju, od strane za to specijalno obuenih ljudi, jo u detinjstvu, osmi dan po
roenju. Ovo se ini sa bolnim okom u ritualu, kao sredstvo da se postigne eljeno
stanje uspenog zakljuavanja Y hromozoma belih mukaraca, toliko opasnog za
drutvene parazite. Tako je najvia kasta "izabranog naroda" dobila u "nasledstvo"
izmenjen astralnim parazitima Y hromozom "bogova" a svi ostali koji nisu bili te sree
da uu u elitu "izabranog naroda", "postali su obavezni da se obrezuju. Na taj nain,
Tamne sile su preuzele kontrolu nad ljudima sive pod-rase, ali postavlja se pitanje kako
su se stvari odvijale u kontroli ena "izabranog naroda"!?
Da vidimo ovo, kako ne bi bilo "nesporazuma". to se tie Eva "izabranog naroda",
podseam da svaka ena Sive podrase u poetku nosi u sebi jedan blokiran
astralnoparazitski Y hromozom Crne rase i pasivni enski Y hromozom bele rase (vie
informacija o tome u poglavlju 01.07.). Situacija sa enskim hromozomima rezultat je
genetske korekcije raene u Dravidiji (drevna Indija) od starne Ura, da neutraliu
transformisan astralnoparazitski aktivan Y hromozom crne rase. ene Sive podrase,
ovom korekcijom, imaju genetskog formulu - XX. Kako sledi iz jednog pasusa iz Starog

274

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

zaveta, Eva je rodila od "boanskog" semena Jahvinog samo sinove (prema Starom
zavetu, Avelja i Sifa). Mogue je, da su genetski kompatibilni meu sobom samo Y
hromozomi "Bogova" hermafrodita i enski X hromozom oveka Midgard Zemlje. U
svakom sluaju, hibridizacija izmeu "bogova" - hermafrodita i zemaljskog oveka dala
je samo ljude meleze.
U to vreme, ene Sive podrase nisu nosile "boanske" gene. Mislim da je ovo razlog
tako prezrivog odnosa ljudi Judeja prema svojim enama, u dugom vremenskom
periodu. Prezirali su mukarci "izabranog naroda" svoje ene zbog njihovog "neboanskog" porekla, posebno su prezirali enu koja ih je rodila, i one koje su im raale
decu. Stoga, kako bi pripremili Judeje da obave svoju "veliku" misiju, vano je za Tamne
sile bilo da aktiviraju X hromozom Crne rase.. Zato su proterani na Zemlju Gora
rukotvorenih, sledbenici kulta Kali Ma-Crne Majke - "pokorno" otili iz Dravidije. Deo
Hiksosa, koji su nastavili svoj put u zemlju Ku posle osvajanja drevnog Egipta, sprovodi
upravo ovaj cilj, prema "master planu" - Starom zavetu i Tori. Naime u zemlji Ku imali
su novo sveto mesto Novi Raj Crne Majke, posle gubitka prvog raja u Dravidiji. Prema
legendi, doavi u zemlju Ku, Hiksosi su nestali bez traga,
... A tek posle 300 godina, nekoliko stotina mukaraca, ena i dece iznenada se pojavilo
u Zemlji Gora rukotvorenih. Ovih nekoliko stotina Hiksosa, koji su se vratili iz Zemlje
Ku, poelo je kasnije sebe da nazivaju Judejima - izabranim narodom. Pri tome,
prema svojim roacima, Hiksosima, koji nikada nisu napustili Zemlju Gora rukotvorenih,
koji su ih doekali rairenih ruku, su se odnosili sa prezirom, a da ne pominjemo kako su
se odnosili prema drugim narodima Sive podrase. ta im se desilo u zemlji Ku!?
Odgovor na ovo pitanje, moe se nai u jevrejskim knjigama (oko etrdeset knjiga)koje
nikada nisu bile prevedene na druge jezike i nisu dostupne svakome za itanje,ak ni
rabinima. Meutim, na osnovu informacija koje su dostupne, mogu da se donesu veoma
precizni zakljuci. Prema Starom zavetu (i Tori), u Novom Raju u zemlji Ku, desila se
reaktivacija blokiranog Svetlim silama aktivnog enskog X hromozoma crne rase.
Reaktivacija, se najverovatnije desila u dve etape. Prva - unoenje u genetski "bazen",
"sveih" aktivnih enskih X hromozoma Crne rase na "tradicionalni nain ". I druga uspostavljanje hijerajhiskih odnosa sa Tamnim silama u Novom Raju zemlje Ku, kao
to sledi iz Starog zaveta. Dakle, Tamne sile su napravile nove posrednike iz
predstavnika Sive podrase. Tamne sile (drutveni paraziti) su napravili novo oruje da
se bore protiv Svetlih sila Midgard-Zemlje. Ali ovom novom oruju je jo bilo potrebno da
se "napuni" ispravnim "punjenjem" za efikasno dejstvo. Kakvim "punjenjem" su Tamne
sile mogle da "napune" svoje nove posrednike, koje treba pustiti u prostor Svetlih sila!?

275

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Hajde da pokuamo da definiemo to, a tu e nam veliku uslugu uiniti legenda o Izidi i
Ra:
One of the most striking circumstances in connection with Egyptianmagic was
the use of what has come to be known as names of power. The savage fancies
that there is a very substantial bond between a man and his namethat, in fact,
magic maybe may be wrought on a man just as easily through his name as
through the possession of his hair or nails. Among the ancient Celts there was
universal believe not only that the name was a part of the man, but that it was that
part of him which is termed the soul.We find the use of these names of power
extremely common all over the East, also Australia, Abyssinia, Chile, North
America. To return to Egypt, we find that many Egyptians received two names
the great name and the little name, or the true name and the good name;
the latter was that made public, but the true name was most carefully
concealed. A good illustration of the power possible to the wielder of the name is
found in the legend of the manner in which Isis succeeded in procuring his secret
name from Ra. Isis, weary of the world of mortals, determined to enter that of the
Gods, and to this end made up her mind to worm his secret name from the
almighty Ra. This name was known to no mortal, and no even to any God but
himself. By this name Ra grown old, and, like many others venerable persona, he
often permitted the saliva to flow from the corners of his mouth. Some of his fell
to the earth, and Isis, mixing it with the soil, kneaded it into the shape of a
serpent, and cunningly laid it in the path traversed by the great god every day.
Bursting upon the world in his effulgence, and attended by the entire pantheon,
he was astounded when the serpent, rising from its coil, stung him. He cried
aloud with pain, and, in answer to the agitated questions of his inferior divinities,
was silent. The poison swiftly overcame him, and a great ague seized him. He
called all the gods come that their healing words might make him well, and with
them came Isis, who cunningly inquired what ailed him. He related the incident of
the serpent to her, and added that he was suffering the greatest agony. Then,
said Isis, tellme thy name, Divine Father, for the man shall live who is called by
his name. Ra attempted a compromise by stating that he was Khepera in the
morning, Ra at noon, and Atem in the evening; but the poison worked more
fearfully within him than before, and he could no longer walk. Isis conjured him to
tell her his name in order that he might live; so, hid-ing himself from all the other
gods, he acquainted her with his hidden title. When it was revealed Isis
immediately banished the poison from his veins, and he became whole again. The
speech of Ra, I consent that Isis shall search into me and that my name shall

276

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

pass from my breast into hears, would seem to show that not only was the
power of the god inextricably bound up with his real name, but that it was
suppose to be lodged in an almost physical sense, somewhere in his breast,
whence it could be extricated and transferred with all its supernatural
powers to the breast of another. What Isis was able to do was aspired to by every
Egyptian magician, who left no stone unturned to accomplish this end. Because
the man who knows the most great name of God can, by the mere utterance of it,
kill the living, raise the dead, and perform most marvelous miracles.

"Jedan od najneverovatnijih fenomena u magiji Egipta odnosi se na tzv koncept


svetog imena (odnosno, mo nad ovekom, ije se sveto ili pravo ime odaje), ili,
drugaije, pojam "vlast imena". Drevni su verovali, da postoji direktna veza
izmeu oveka i svetog (istinitog) imena, i da, zapravo, magijski uticaj na
odreenog oveka moe biti kroz sveto ime, kao i kroz njegovu kosu ili nokte
(genetski kod). Meu drevnim Keltima, postojalo je uverenje da je sveto ime
direktna komunikacija, ne samo sa samim ovekom, ve takoe i delom njegove
due. Takve predstave o svetom imenu su bile iroko rasprostranjene na Istoku,
kao i u Australiji, Abisiniji, ileu i severu Amerike. Prouavanje egipatskih
papirusa je pokazalo da su mnogi Egipani imali dva imena - jedno veliko "ime" i
jedno "malo" ili ime "istinito" i ime "pravo"; prvo je bilo namenjeno za javnu
"upotrebu", dok je "pravo" ime drano u tajnosti od skoro svakoga. Odlina
prilika da se stekne mogunost potvrde snage kroz sveto ime, je legenda o tome
na koji nain je Izida dobila od Ra znanje njegovog istinitog imena. Izida, umorna
od smrtnog sveta, eli da ue u svet bogova, i da bi to uradila, odluila je da
dobije znanje svetog imena svemonog Ra. Pored samog Ra, njegovo pravo ime
nije poznato, ne samo smrtnicima, ve ni drugim bogovima. Sa ovim imenom je
Ra ostareo, i kao kod mnogih drugih starih uglednih ljudi, esto mu je pljuvaka
kapljala iz ugla ustiju. I jednog dana, kada je pljuvaka Ra pala na zemlju, Izida je
uspela da je pomea sa zemljom i stvorila je od te meavine otrovnu zmiju, koju je
potom bacila na put, po kome je Veliki Bog hodao svaki dan. Kada se pojavio u
svetu, okruen svim panteonima, bio je veoma iznenaen kada ga je iznenada
ujela zmija. Vikao je od bolova nastalih nakon ujeda, ali je ostavio neodgovoreno
pitanje u svom okruenju o tome, ta mu se desilo. Otrov se brzo prostirao u
njemu i izazvao teku groznicu. Ra je pozvao sve bogove sa nadom da mu moe
njihova lekovita re pomoi. Sa Bogovima ja dola i Izida, koja ga je pitala ta ga

277

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

mui. On joj je rekao o ujedu zmije i dodao da boluje od nepodnoljivog otrova.


Nakon to ga je sasluala, Izida mu je rekla: "Reci mi tvoje istinito ime, Nebeski
Oe, i ti e iveti. " Ra je pokuao da pobegne od direktnog odgovora i rekao je
da je u jutro - Hefera, u podne - Ra, a u veernjim satima - Etem, ali je otrov
delovao tako brzo, i on je bio oslabljen, tako da nije mogao ni da hoda sam. Izida
je nastavila da snano zahteva da joj kae svoje sveto ime, i da e samo pod tim
uslovom moi da mu spasi ivot. Onda se Ra sakrio od drugih bogova i Izidi
rekao svoje istinito ime. Kada je Izida dobila od njega eljeno, odmah je unitila
otrov u njegovom telu, i on je ponovo postao zdrav. Tada je Ra rekao: "Ja sam
predao u ruke Izidi poznavanje mog svetog imena i, na taj nain, dozvolio, da sila
mog tajnog imena tee iz mojih grudi ka njoj. " Iz ovog sleduje, ne samo da je
boanska snaga povezana sa svetim imenom, ve u pravom smislu te rei, ta sila
se nalazi negde u regionu grudi, moe se izdvojiti i preseliti sa svim natprirodnim
sposobnostima u grudi druge osobe. Slino Izidi, nastojali su svi egipatski
magovi da uine isto, ne zaustavljajui se pred niim. Tako ovek, koji zna pravo
ime Boga, stie njegovu boansku mo, moe da ubije ive, I podie mrtve, i pravi
mnoga druga neverovatna uda ". (tumaenje znaenja).
Legenda o tome, kako Izida, koja na delu sibolizuje u celini Kali Ma - Crnu Majku, dobija
mo i znanje Boga Ra u Zemlji Gora rukotvorenih, vrlo jasno i slikovito daje ideju o tome
kako su se dogaaji odvijali od strane Tamnih sila. Hajde da probamo da shvatimo gde
je "sr svega!" Kako sleduje iz ovih legendi, Izida (itaj - Crna Majka). dugo vremena
nije mogla da napravi delotvorno "oruje" da bi stekla mo i snagu Boga Ra, kako bi se
iz smrtnog sveta izdigla u svet bogova (itaj - Svetlih sila). I to nije bilo mogue sve dok
u ruke nije dobila ... palu pljuvaku iz uglova ustiju jednog starog Boga RA. Napominjem
da je u slavjano-arijevskoj tradiciji koncept Boga bio sasvim drugaiji nego u kasnijim
vremenima. Bogovima su nazivani ljudi koji su u mogli da realizuju, pri svom razvoju,
svoje mogunosti do vrlo visokog evolutivnog nivoa. Da je to stvarno tako, Vidi se iz
injenice da je Bog Ra ostario, kao i ljudi, drugim reima - on je bio ovek. Poast Bog
Ra je od drugih ljudi dobio zbog svojih neverovatnih za sve ostale, mogunosti, koje su
bile manifestacija njegovog razvitka. Naime, te superprirodne moi, sa take gledita
evolucijski nerazvijenog oveka, nisu dale Izidi sna. "Nesanica" Izidina se nastavila sve
dok u njene ruke nije dola pljuvaka Boga Ra. ta moe biti korisno u tome!? Pljuvaka
nema nita vrednog, ali samo na prvi pogled. I zaista, pljuvaka sadri genetsku
informaciju oveka, drugim reima, sve ili gotovo sve o mogunostima i uticaju
njegovom, ne samo o magiji, ve i o onome to on jeste, materijalnom. Drugim reima,
da nije dobila u ruke Izida hromozom Boga Ra, oveka bele rase, ne bi mogla da
postigne eljeno. Ispostavilo se da bez genetske informacije, Izida nije mogla dobiti

278

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

nikakvu prednost u odnosu na Boga Ra! (tj, Belu rasu, Svetle sile). Dobivi u svoje ruke
genetski materijal, Izida je otpoela svoj zli plan. Izida, tj Tamne sile. (iza nje su Tamne
sile, drutveni paraziti) su nastojali da zavladaju svetom, u ovom sluaju, Midgard
Zemljom. Ona mea pljuvaku Ra koja je pala na zemlju i stvara otrovnu zmiju ...
Drugim reima, Izida mea genetiku Boga Ra (Faraona) sa zemaljskom genetikom.
Zapamtite, kao to je opisano u stvaranju oveka u Starom Zavetu od Gospoda Boga:
8. I stvori Gospod Bog oveka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos dah ivota, i
ovek je postao iv.
Kao i u Starom zavetu, stvori Gospod Bog oveka od praha na zemlji, tj, iz zemlje, i
udahnu u svoje stvoreno delo ivot. Izida mea zemlju na koju je pala pljuvaka Boga
Ra, i onda je stvorila otrovnu zmiju. Cilj ove akcije bio je da Izida zameni Boga Ra. U
ovom predanju, Bog Ra predstavlja simbol Svetlih sila na Midgard-Zemlji, dok je Izida simbol Tamnih sila. Izida koristei genetiku Boga Ra stvara otrovnu zmiju koja ga grize,
i protiv otrova na osnovu vlastite genetike on je bezpomoan. I ponovo se pojavljuje
zamena smisla ruske (srpske) rei sa pseudo znaenjem. Umesto rei bez sile.
Oznaavajui odsustvo sile - Bez Sile, nama je nametnuta "tana verzija" u pravopisu,
u vidu rei bessilen ( bespomoan) oznaavajui oblik "nemoi", to znai da je "demon
jak." Na podsvesnom nivou, mi rusi (srbi) od detinjstva kujemo ideju da je avo jak, a
mi smo slabi ... Ali, vratimo se na Izidu i njeno delovanje ...
Kreiran Izidom, genetski otrov (izabrani narod) brzo je potekao kroz telo Boga Ra. Pod
telom Boga Ra, u ovom kontekstu treba shvatiti sve zemlje Midgard-Zemlje, gde je
cvetala civilizacija Svetlih sila, gde je dua ljudi pretvorena u Svetlo-Ra. Dok je sama
Izida bila simbol Tamnih sila, oboavaoc mrtvih, odraz svetlosti Meseca. U obliku danka
za spasenje od smrti, Izida od Boga Ra zahteva znanje o njegovom pravom, svetom
imenu. Dobivi to znanje, ona ga "lei" od dobro utvrenog otrova iz njegove genetike, a
za svoju "pomo" u potpunosti dobija svu snagu i autoritet Boga Ra, nakon ega ga je,
prema legendi, pretvorila u obinog oveka, poto je izgubio snagu i mo, a Izida je
dobila od njega znanje o njegovom pravom imenu i istu snagu i sposobnosti, plus - punu
kontrolu nad samim Bogom Ra (faraonom).
Dozvolite mi da vas podsetim da ne treba zaboraviti na injenicu da iako Bog, Ra u
Drevnom Egiptu (Faraon), je bio samo visoko posveen u poznavanju ljudi, nije bio Bog
Ra - Vrhovni Jerarh Svetlih sila, o kome govore slavjano-arijevske Vede. U osnovi, u
ovoj legendi se opisuju tipine akcije Tamnih sila drutvenih parazita. Na osnovu svog
parazitizma, Tamne sile su u stanju da se razvijaju. Strategija i taktika njihovih akcija,

279

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

ipak je, jednostavna i efikasna. Tamne sile paljivo prouavaju hijerarhiju Svetlih sila i
pokuavaju da otkriju njihove slabosti, i da nau "tamne mrlje" u njihovom evolutivnom
razvoju, a kroz ove "rupe" preuzmu kontrolu nad hijerarhijom Svetlih sila i njihovih
sposobnosti. U ovom komadu, Tamne sile su "lutkarski majstori". U legendi o Izidi, ona
ima na raspolaganju genetiku Svetlih sila, koristei tu genetiku kao tampon.
Tamne sile su tako stigle na novi nivo. .
Moda po prvi put od svog postojanja, Tamne sile, iako ne u potpunosti, indirektno, kroz
elemente genetike Svetlih sila stiu direktnu kontrolu nad evolucijskim mogunostima
Svetlih Jerarha, to se nikada ranije nije desilo. Mnogi, itajui, pouruju da kau da
ovo tumaenje dogaaja ne odgovara stvarnosti. Jedino pitanje je, a kako je stvarno
bilo? Ta "realnost" koja je tako dugo i potpuno "dobrovoljno" nametnuta "iz nekog
razloga", uglavnom ljudima bele rase i realnost od koje se, opet, "nekako" studiozno
tiho, unitavaju svi tragovi njihove stvarnosti?
Dakle, "plemenitima" ozlojeenim neznanjem ili linim "ubeenjima", preporuujem da
prvo proitaju sledee informacije iz legendi drevnog Egipta:
Rhea (the sky-goddess) was the wife of Helios (Ra). She was, however,
beloved by Cronos, whos affection she returned. When Ra discovered his wifes
infidelity he was wrathful indeed, and pronounced a curse upon her, saying that
her child should not be born in anymonth or in any year.Now the curse of Ra
themighty could not be turned aside, for (because) Ra was the chief of all the
gods. In her distress Nut called upon the god Thoth (the Greek Hermes), who also
loved her. Thoth knew that the curse of Ra must be fulfilled, yet by very cunning
stratagem he found a way out of the difficulty. He went to Silene, the moongoddess, whose light rivaled that of the sun herself, and challenged her to a game
of tables. The stakes on both sides were light, but Silene staked some of her light,
the seventieth part of each of her illuminations, and lost. Thus it came about that
her light wanes and dwindles at certain periods, so that she is no longer the rival
of the sun. From the light, which he had won from the moon-goddess Thoth made
five days which he added to the year (at that time consisting of three hundred and
sixty days) in such wise that they belonged neither to the preceding nor to the
following year, nor to any month. On these five days Nut was delivered of her five
children. Osiris was born on the first day, Horus on the second, Set on the third,
Isis on the fourth and Nephthys on the fifth. (another versions give a children of
Nut as: Osiris, Isis, Set, Nephthys and Anubis).

280

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"Rea (Egipatska boginja neba) je bila ena Heliosa (RA). U nju je bio zaljubljen
Bog Hronos, oseanja na koja je ona uzvraala. Kada je Ra otkrio neveru svoje
supruge, on se razljutio i bacio na nju prokletstvo, rekavi, da ona ne moe da
rodi dete ni u jednom mesecu ni u jednoj godini, (drugim reima, nikada). Posle
toga, kada je Ra bacio kletvu, niko nije bio u stanju da je otkloni, zbog injenice
da je Ra vrhovno boanstvo, a samim tim i najmoniji. Uznemirena Rea se
okrenula Bogu Totu (grki Bog Hermes), koji je takoe bio zaljubljen u nju. Znao
je, da je prokletstvo Ra duno ispuniti, ali je pribegao triku kojim se ova kletva
moe izbei. On je otiao Seleni, boginji Lune, ija je svetlost konkurisala
svetlosti Sunca i pozvao je na igru. Ulog obe strane je bila svetlost, ali Selena je
pretvorila svoj sedamdeseti deo svetlosti od svakog svog pojavljivanja i ...
izgubila. To je dovelo do injenice da je mo njene svetlosti poela periodino da
varira, postepeno smanjuje i slabi, te vie nije mogala da se takmii sa Suncem. Iz
svetla, dobijenog od boginje Lune, Tot je stvorio pet dana koje je dodao godini
(godina je onda bila tri stotine ezdeset dana) i to tako pametno, da tih pet dana
ne pripadaju nijednoj godini, ni jednom mesecu u godini. I u tih pet dana Rea je
rodila petoro dece. Oziris je roen prvog dana, Horus drugog, Set treeg dana,
Izida je roena etvrtog dana i Nemfis petog (u drugoj verziji Reina su deca Oziris,
Isis, Set, Anubis i Nemfis) "(tumaenje znaenja).
Pre nego to preemo na analizu teksta, treba da se pogledaju izvodi iz teksta, da bi
razumevanje "slike" postalo jasno:
Everything which the texts of all periods record concerning Osiris goes to show
that he was an indigenous god of North-east Africa, and that his home and origin
were possibly Libyan. In any case, we may take it that Osiris was genuinely
African in origin and that he was indigenous to the soil of the Dark Continent.
Svi tekstovi svih perioda govore za Ozirisa da je on, bez sumnje, bio lokalni Bog
severoistoka Afrike, i da je mesto porekla njegovog kulta, moda Libija. U svakom
sluaju, moemo rei sa punim poverenjem da je kult Ozirisa bio isto afrikog
porekla i imao svoju osnovu na Crnom kontinentu "(tumaenje znaenja).

281

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Iz navedenih legendi o roenju Ozirisa i njegove brae i sestre, jasno je da su oni roeni
protiv volje Ra. Opet, iz ove legende sledi da je roenje Ozirisa i Izide direktno
povezano sa lunarnim kultom.
Sunani kult i Meseev kult se uvek sukobljavaju. Kult Sunca Ra - odraavao je poziciju
Svetlih Kosmikih Sila, dok je kult Meseca, tradicionalno - poziciju Tamnih sila
(drutvenih parazita). Trebalo bi skrenuti panju na interesantnu injenicu. Pre nego to
su se zbili dogaaji opisani u legendi, u zemljinoj godini je bilo tri stotine i esdeset
dana, i Rei nije bilo doputeno da rodi decu koja bi izazvala gnev Boga Ra. Napravljeni
od meseine Boga Tota, koji je osvojio svetlo od boginje Selene, pet dana, u tih pet
dana Boginja Rea je rodila petoro dece ... Ovo je legenda. A sada da pogledamo ovu
legendu iz malo drugaije perspektive, pretpostavljajui da legende mogu sakriti prave
informacije, koje odraavaju stvarne dogaaje iz prolosti. Godina je imala tri stotine i
ezdeset dana na Midgard-Zemlji, dok od meseine nisu stvorena dodatna pet dana.
Pitamo se, koji pravi dogaaji mogu biti iza ovih rei? Samo bez prebrzih zakljuaka,
vredi razmiljati malo ...
Godina na Midgard Zemlji zaista je trajala tri stotine i esdeset dana pre 13 024 godine
(2015). Kao rezultat planetarne katastrofe, koja se dogodila pre 13.024 godine, Mesec
Fata je unitena, a njeni delovi su pali na Midgard-Zemlju, i doveli do promene u nagibu
ose planete za 23,5 stepena. To je poznata injenica. Ali, pali fragmenti lune Fata, nisu
samo promenili nagib ose, ve su promenili brzinu rotacije Midgard-Zemlje. injenica je
da je orbita lune Fate bila smetena izmeu orbita lune Meseca i lune Lele. Posle
unitavanje lune Lele, to je uinio Dabog pre 111,822 godina (2015 godine), luna Fata
je bila blia Midgard-Zemlji, sa periodom od 13 dana. Zbog toga je, na osnovu njene
blizine, imala snaan uticaj sile privlaenja na Midgard-Zemlju.
Nakon unitenja lune Fate, sila njenog privlaenja prestaje da utie na Midgard-Zemlju.
Kao rezultat toga, Midgard-Zemlja je poela da se okree oko svoje ose neto bre a
samim tim i broj dana u godini je tri stotine i esdeset pet! Ubrzala se rotacija MidgardZemlje zbog injenice da nakon pada fragmenata lune Fate, njena gravitacija nije vie
usporavala rotaciju planete. Ovako ili onako, Midgard-Zemlja je zaista dobila dodatnih
pet dana godinje zbog gubitka lune Fate. I to je bilo posle katastrofe na Midgard
Zemlji, nakon ega su nastali povoljni uslovi za prodor Tamnih sila. Naime, posle te
katastrofe je dolo do rasnog genetskog meanja, to je rezultiralo da Tamne sile
naprave na Midgard-Zemlji provodnike svojih planova, alate, sa kojima Svetle sile ne
mogu efikasno da se bore. Analogno tome, kao to telo ne moe efikasno da se bori
protiv elija raka, s obzirom na injenicu da imaju iste gene. elije raka postaju

282

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

parazitski organizam, koji u konanom unitava celo telo. Dakle, medijatori Tamnih sila
postali su "kancerozne elije" socijalnog organizma Midgard-Zemlje, drutveni paraziti,
ije se aktivnosti, ako se ne zaustave, neminovno dovode do smrti civilizacije MidgardZemlje, i vrlo verovatno planete. Prema legendama drevnog Egipta takvi razruitelji su
deca, roena od boginje Ree (Gaja) upravo u dodatnih pet dana u godini. Treba se
podsetiti da, prema legendi, Boginja Rea (Gaja) je boginja Zemlje.Da li je to istina, sve
je vrlo isprepletano. Legende odraavaju stvarne dogaaje iz prolostie Midgard-Zemlje,
obuene u mitsku "odeu", i nita vie. Interesantno je i to, da je pre katastrofe, u
slavjano-arijevskom kalendaru, godina imala tri stotine i ezdeset dana, koji su podeljeni
u devet meseci, od kojih svaki ima etrdeset dana.Posle pada lune Fate, iz navedenih
razloga, dodaje se pet dana u godini. Kao posledica toga, morali smo da promenimo
kalendar u skladu sa novom realnou.
A sada da se vratimo na analizu dogaaja i legendama iz prolosti ... Razlog
oboavanja Meseca, pristalica kulta Kali Ma (Crne Majke) je ve gore naveden.
Najinteresantnija taka datog teksta je injenica da majka Ozirisa, Izida, Horusa, Seta i
Nemfisa jeste Boginja Rea, koja je bila supruga boga sunca Ra. Iz toga sledi da je ona
bila iz vladajue elite bele rase, koja je stvorila Drevni Egipat. Njeno ponaanje je
izazvalo bes Ra i bacanja na nju kletve (magije) neplodnosti, i kae se da je ona postala
izgnanik. Ra je shvatao da ne moe da promeni njenu sutinu, da bi se izbeglo
nepopravljivo, baca ini neplodnosti. Ali, naalost, to ne menja nita. Kako proizilazi iz
delovanja Izide, koja je, zahvaljujui svojoj lukavosti, uinila da joj Bog Ra kae svoje
pravo ime, sa svim posledicama koje proistiu iz toga, to znai da Izida nije pripadala
vladajuoj kasti. I uprkos injenici da je njena majka bila boginja Rea koja je pripadala
kasti belih bogova. To znai, po svoj prilici, da je jedini razlog to ona nije pripadala
beloj eliti drevnog Egipta, bilo to, da je ona bila negroidne rase, odnosno, njen otac, kao
i otac (oevi) Ozirisa i druge Reine dece je (su) ovek iz pokorenih plemena crne rase.
Prema zakonima genetike, kod bele ene u takvoj situaciji, uvek se rodi crno dete, iako
su oni nosioci recesivnih osobina bele rase.
Naime, geni crne rase ne dozvoljavaju Izidi da ue u svet bogova iz tako joj mrskog
smrtnog sveta. Bila je "meanac", I ona je veoma elela da dobije boanske moi, koje
je imala njena sopstvena majka!!! Moe se videti da je Ra svesno bacio kletvu
neplodnosti svojoj eni Rei, ali je ipak, njena erka Izida uradila ono to niko nije mogao
da uradi pre toga, da stekne znanje o pravom imenu Ra, a sa njim i majstorstvo znanja i
vetina Svetlih sila, sa kojima Svetle sile pobeuju Tamne sile, parazitske. Drugim
reima, legenda o drevnom Egiptu u potpunosti potvruju informacije iz Starog zaveta i
slavjano-arijevskih Veda.

283

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Naime, na Zemlji Gora rukotvorenih (Drevni Egipat) Tamne sile su pripremile efikasno
oruje protiv Svetlih sila, posebno genetsko oruje - odabrani narod, Judeje, koji su, jo
naoruani i visoko sofisticiranom religijom, puteni u civilizaciju bele rase. Naime,
saznanjem o njihovoj "osrednjosti" Tamne sile ih biraju kao povoljno oruje u svojim
rukama.
Saznanje toga da, iz objektivnih razloga, oni nikada nee postati pravi kreatori,
ispunjava mrnjom Judeje prema beloj rasi uopte, a posebno Slovena ... I tako,
stvoreno je oruje koje je "otrov", koji je poeo da se iri u telu Boga Ra - u Svetu
civilizacije bele rase ...

284

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.22.TAMNE SILE STVARAJU LANU SLIKU ZA SVOJE


POSREDNIKE
Takva promena u strategiji i taktici od strane Tamnih sila donela je "plodove" o kojima
su mogli samo sanjati. U Slavjano- Arijevskim Vedama izloeno je vie navedenih
dogaaja u legendi o Izidi:
.................................................. ...
114. (78). Ali odsustvo elje za radom
ujedinie Tuince,
i napustie oni zemlju Gora Rukotvorenih,
i raselie se po svim krajevima Midgard-Zemlje.
I nainie oni veru svoju,
i objaviti da su sinovi Boga jedinoga,
i poee krv svoju i dece svoje
da prinose na rtvu bogu svojemu,
da bi sainili krvni savez
meu njima i bogom njihovim...
U ovom odlomku iz slavjano-arijevskih Veda govori se o izlazu Judeja iz zemlje Gora
Rukotvorenih, drevnog Egipta. U modernom tumaenju ovaj izlazak je predstavljen kao
zatita Jevreja iz Egiptatskog ropstva. Da li je tako bilo stvarno?! Generalno zanimljivo
skretanje, okupili su se svi Judeji, robovi Egipatskog carstva na skuptini i posle mnogo
rasprave, odluili su jednoglasno da nee "kao" da ostanu robovi u Egiptu, i potrebno je
da odu van Egipta. Sline prie su dobre za malu decu, ali ne i za objanjenje stvarnih
dogaaja. Naravno, rob bi mogao da pobegne od svog gospodara, ali vlasnik nije
gledao na takvu "inicijativu" svoje imovine kao da stie korist. U potrazi za beguncima
se upuuju supervizori, i zapoinju pravi progon ljudi. Posle hvatanja, begunac se vraa
vlasniku, koji sam odreuje kaznu za svoju "imovinu". U drevnom Egiptu, i to ne samo u
njemu, niko drugi to nije mogao da zamisli, ukljuujui i one iste Judeje. U svim
vremenima, Judeji su bili angaovani u trgovini robljem, ova vrsta "aktivnosti" je bila
jedna od glavnih izvora njihovog bogatstva. Dakle, Jevreji kojima su pobegli robovi - su
ih bez milosti vraali i brutalno kanjavali. Za njih, ti ljudi su samo ekvivalent zlatnicima.
Dakle, veoma udno izgleda alost zbog jevrejskog ropstva u Egiptu, ak i ako je, u

285

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

stvari, to bio biznis. "Dokaz" za njihove tvrdnje su jedino tekstovi "svetih" Jevrejskih
knjiga, koje "nekako" svi percipiraju kao "pouzdane" i "objektivne" izvore. Iako postoji
mnogo dokaza da su mnoge nepobitne odredbe u ovim knjigama - ili ista fikcija, ili su
pozajmljene iz drugih kultura, a koje Jevreji prisvajaju kao svoje sopstvene. Ali, da to
ostavimo na savesti "sionskih" "mudraca", ko je falsifikovao i na savest svih onih koji su
im pomagali. Vano je da pokuamo da povratimo pravu sliku o tome ta se to dogodilo
i zato su Jevreji napustili drevni Egipat i postali beskunici lutalice. Vano je da
razumemo, kome je to bilo potrebno i zbog ega?!. ta je to to pie u svojoj knjizi o toj
svrsi Jevrej Renan:
"Izraelu nije predviena sudbina normalnog naroda, privrenog svojoj zemlji;
njegova sudbina je bila da postane lutalica po celom svetu. Rasejanje je jedan od
preduslova njegove istorije; On je osuen da ispuni svoj glavni zadatak, bie
rasejan "
Zanimljivo ... Rasejanje je bio jedan od preduslova za njegovu istoriju ... onda postoji
miljenje da je Jevrejsko raseljavanje u druge zemlje iz odreenih razloga bilo
neophodno, pre svega Jevrejima! I tako nastaje sasvim prirodna elja da se sazna
zato, i zato je njima (Jevrejima) to bilo potrebno? Ali prvo da razjasnimo neto, ja bih
eleo da skrenem panju na injenicu da Jevreji u drevnom Egiptu, veina njih, nikada
nisu bili robovi, ili veina njih nije robovala. Kako je to mogue potvrditi, nekome ko je
optuen za falsifikovanje injenica? Mislim, kako potvrditi ili opovrgnuti takvu tvrdnju,
veoma je teko iz jednog prostog razloga - pravi dokumenti tog vremena nisu preiveli,
ili oni jednostavno ne znaju. Jedini "autentini" istorijski "dokumenti" koji se pojavljuju su
Tora i Talmud.
Sada emo da malo razmislimo. Kada su preci Judeja pod imenom Hiksos stigli u
zemlju Gora Rukotvorenih, 3834 S.M.Z.H. (1675 pne) osvojili su drevni Egipat, nekoliko
milenijuma je postojao sistem kasti, gde su robovi bili ljudi iz plemena crne rase,
pokoreni i formirani od naroda bele rase. Hiksosi su zarobljeni u drevnom Egiptu i
postali robovi Egipanima ...!? ta su Egipani? Vladajua kasta ljudi bele rase je
zamenjena, ili bar temeljno odbaena kao faraoni, kada su Hiksosi zavladali Drevnim
Egiptom sledeih sto i pedeset godina! Tako preci Judeja u drevnom Egiptu nisu bili
robovi, robovi su jo uvek bili ljudi crne rase. Stotinu i pedeset godina, negde u leto
3984 S.M.Z.H. (oko 1525 Pne) Hiksosi su izgubili kontrolu nad drevnim Egiptom. Da li to
znai da se gubei vrhovnu vlast u zemlji, oni pretvaraju u robove - daleko od toga! Po
podacima, izlaz Judeja je bio tokom vladavine faraona Ramzesa drugog, u leto 4219
S.M.Z.H. (1290 pne). Svake godine Jevreji irom sveta proslavljaju najvaniji dogaaj u

286

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

biblijskoj istoriji - Paa - izlaz Judeja iz Egipta i njihovo osloboenje od etiri stotine
godina dugog ropstva. Pesah (Paa) znai "prolaziti pored" i proslava je dobila ime u
znak seanja o tome, kako je Aneo Smrti prolazio pored kua Judeja, ubijao
prvoroene u Egiptu (potomke belih ljudi). Da bi aneo smrti mogao da razlikuje
egipatske od judejskih kua, svakoj judejskoj porodici je nareeno da zakolje jagnje i da
njegovom krvlju namau dovratnike. Tek nakon smrti egipatskih prvoroenih, faraon je
dozvolio Judejima da napuste Egipat. Pre nego to nastavimo dalju analizu dogaaja,
da skrenem panju na neke od, da se blago izrazim, "njihovih nestaluka." Hiksosi su
izgubili kontrolu nad drevnim Egiptom u leto 3984 S.M.Z.H. (oko 1525 pne), a napustili
ga u leto 4219 S.M.Z.H. (1290 pne.). Duina vremenskog intervala izmeu prvog
dogaaja i drugog je dve stotine i trideset pet godina. Odakle je etiri stotine godina
ropstva u Egiptu?! Gde su izgubili stoezdeset i pet godina kao robovi? Ispostavilo se
da su u ovih etiri stotine godina "ropstva" , ukljuili Judeji i stopedeset godina kontrole
Hiksosa nad Drevnim Egiptom! Zanimljivo ropstvo kree, ispostavilo se, sa Hiksos
faraonima drevnog Egipta! Ali to nije sve! Prema biblijskom predanju, Aneo Smrti moe
razlikovati egipatske kue od kua Judeja samo zahvaljujui namazanoj krvi jagnjeta na
vrata (zato umesto krvi nije bilo neto drugo, boja, na primer)! Mnogo je zanimljivo
"ropstvo" tih Judeja u Egiptu. "Robovi" su iveli u kuama ne gorim, a moda ak i
boljim nego to su kue njihovih "gospodara". I Anelu Smrti nije bilo mogue da shvati
gde ive Judeji, a gde ne, i samo mazanje krvi rtvovanih jagnjadi vrata kua,
omoguava mu da rei tako neverovatno sloen zadatak, da se ne desi nesporazum pa
da kazni "siromane" robove Judeje. Ali apsurdima nije kraj.... Svaka Judejska porodica
je morala da rtvuje jagnje i na svoja vrata namae krv jagnjeta. Nije napomenuto da
robovi ne mogu imati svoje kue, i ne mogu imati svoje jagnje, to je bilo neophodno
kako bi se ono rtvovalo. I onda se ispostavilo da je svaka jevrejska porodica odjednom
imala tu jagnjad, koja su morala da imaju i mamu i tatu. Moda su zaboravili da rob po
definiciji ne moe imati ni svoju kuu niti svoje ovce, a izmeu ostalog, on je rob,
imovina svog gospodara, isto kao i deca roena u ropstvu ...
Moda ne bi trebalo da nastavljamo dalje, i tako je sve jasno. Pored toga, pobegavi od
ropstva u Egiptu, Jevreji su poneli i oko tri stotine tona nakita od zlata, srebra i
bakra ...Oko tri stotine tona nakita od zlata, srebra i bakra. Uzimajui u obzir da je u to
vreme bio u upotrebi samo zlatni i srebrni nakit, odneti tu koliinu ovih plemenitih metala
je bilo neverovatno! Opet, iji je to nakit? Da li je to nakit siromanih "porobljenih" Judeja
koji su napustili Egipat, i koji su poneli sa sobom skupocene, srcu mile, drangulije? I ako
to nisu njihove "drangulije", postavlja se pitanje: na koji nain su ove tri stotine tona
zlata, ukraenih srebrom i bakrom, odneli iz Egipta? U vagonima kojima naputaju
Egipat robovi?! eleo bih da vas podsetim da je jo uvek u to vreme ak i bakarni nakit

287

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

bio vredan. Sugerisati, da su Egipani, koji su bili Judejski robovlasnici, otpustili svoje
robove besplatno, pa ak im dali veliki deo blaga i bogatstva, bilo bi smeno. Odlazak
robova iz zemlje i odnoenje tolikog bogatstva bi bilo mogue samo u jednom sluaju posle uspeog ustanka robova i preuzimanja vlasti u zemlji. Ali nikakav dokument o tom
dogaaju iz prolosti starog Egipta ne izvetava o bilo kakvoj pobuni robova, pre ili
posle odlaska iz Egipta. Generalno, to se tie pobune robova u drevnom Egiptu,
nijedan sauvan dokument ne sadri nikakve informacije o veim pobunama robova.
Niko nije "uo" za ustanak Judeja u drevnom Egiptu do egzodusa. Dakle, pobuna nije
bilo, a Judeji su ostavljajui drevni Egipat, odneli veliko, za ta vremena blago ... To
moe biti sluaj samo ako nikada nisu bili robovi u zemlji Gora Rukotvorenih, i ako su
imali veoma privilegovani poloaj, i da su napustili zemlju Gora Rukotvorenih (Drevni
Egipat) najverovatnije zato to nemaju ta da rade. Ali da bi bilo zanimljivije, u odnosu
na jevrejski praznik Paa, u tekstu legende postoji jasna podela izmeu Egipana i
Judeja. Znai, Judeji sami sebe nisu smatrali Egipanima. I jo, ako obratimo panju na
reference u jevrejskoj legendi o etiri stotine godina ropstva u Egiptu, i ne obratimo
panju na re "ropstvo", u kome oni tamo nikada nisu bili, iz pomena etiri stotine
godina, javlja se jo jedan vrlo zanimljiv podatak. etiri stotine godina pre egzodusa
Judeja iz drevnog Egipta, on je bio osvojen od strane Hiksosa, koji su vladali tamo sto i
pedeset godina, dok nisu izgubili svoju dominantnu poziciju u njemu. Ispostavilo se da
su Judeji u stvari Hiksosi, odnosno jedan deo njih. I ako se seate da se u slavjanoarijevskim Vedama, kae:
"... i oni e biti poraeni, i poslati u zemlju Gora Rukotvorenih ... ",
onda sve dolazi na svoje mesto. Judeji slave osloboenje od ropstva, ne u Egiptu, koga
nikad nije bilo, ve vreme svog odlaska iz zemlje Ku. I nita oni tamo nisu radili, radi
ega su tu prognani - da se kroz rad oslobode uticaja parazitskih sila, i u toj zemlji nisu
bili po svojoj volji ve volji pobednika - Slavjano-Arijevaca, Svetlih Sila, koji su porazili
kult pristalica Kali-Ma u toku drugog pohoda u Dravidiju! A onda etiri stotine godina
egipatskog ropstva , kao to je navedeno u jevrejskoj legendi, dobija prilino drugo
znaenje. Pod etiri veka egipatskog ropstva oni podrazumevaju pojam izgnanstva u
zemlju Gora Rukotvorenih kada su mogli da ispune svoju misiju, za koje su ih obuile
Tamne sile:
"Rasejanje je bio jedan od preduslova njihove istorije; Oni su osueni da ispune
svoj glavni zadatak, bie rasejani ". "
Kakvu su specijalnu misiju za Judeje pripremile Tamne sile?! To je pitanje! I zato su za
ovu misiju, oni morali biti rasejani meu druga plemena i narode? .. O rasejanju i

288

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

progonstvu iz drevnog Egipta, pristalica kulta Kali-ma, Crne Majke (Lunarni kult), pisalo
je u slavjano-arijevskim Vedama: "... i oni e napustiti zemlju Gora Rukotvorenih, i
naseliti sve krajeve Midgard Zemlje ...".
Dakle, svi gore navedeni izvori opisuju jedan te isti dogaaj, i odnosi se na iste ljude,
Judeje. Samo razgovaramo o tim dogaajima sa nekoliko taaka gledita, od kojih su
dva dijametralno suprotna. Sa take sledbenika kulta Svetlih sila i sledbenika kulta
Meseca (Tamne Sile). Sve jasno ukazuje na to - da su Judeji - sledbenici Tamnih sila,
pristalice kulta Meseca ... Iz mitova drevnog Egipta, i slavjansko arijevskih Veda, jasno
je da Judeji postaju oruje koje su Tamne Sile izabrale, da nanesu Svetlim Silama
udarac, koji nee biti spoljanji, ve unutranji. Naalost, Tamne sile su se pokazale
fleksibilnije, brzo izvlaei prave zakljuke iz svojih poraza, to donekle objanjava
parazitsku prirodu Tamnih sila. Glavna greka dejstva sledbenika Svetlih sila na
Midgard Zemlji je nerazumevanje parazitske prirode Tamnih sila, i, kao posledica tog
nesporazuma, projekcija njihovih ideja o moralnosti i duhovnosti na poraenog
neprijatelja. Zbog svojih ideja o moralu, koje pristalice Svetlih sila apsorbuju sa majinim
mlekom, nisu razumeli da "pokajane" poraene pristalice Tamnih sila nisu "videle
svetlo" nakon poraza.Oni su svojim laima umirili budnost pobednika i dobili vreme da
razviju novu strategiju i taktiku, i u pravom trenutku da zariju izdajniki no u lea.
Neoprostiva naivnost i istota i deja percepcija Svetlih sila, dozvolila je Tamnim silama
da stvore veoma efikasno oruje u borbi za dominaciju - Jevreje. Nisu uspeli da
projektuju svoja visoko moralna naela na poraenog neprijatelja i oekivali su da e oni
"igrati" po pravilima. Samo na ahovskoj tabli figure se kreu po odreenim pravilima,
bez krenja istih, i to samo kada oba igraa znaju ta pravila i dobrovoljno se slau da ih
potuju. U svim drugim sluajevima, svaki igra "igra" po svojim pravilima ... i nikada se
to ne zaboravlja. Dakle, Tamne sile su napravile novo "oruje" - favorite u tu svrhu, ljude
- Jevreje. "Punjenje" njihovog novog oruja je fundamentalno nova strategija i taktika i ...
lansirali su to oruje u kampu svog neprijatelja - vedskoj civilizaciji Bele rase, to se
ogleda u legendi o Izidi i Ra. Izida je napravila otrov, "zmiju", koji je poeo da se iri
"telom" Boga Ra kreiranoj na Midgard-Zemlji, Svetlim silama, vedskoj civilizaciji bele
rase. Veoma simbolino, da legende drevnog Egipta opisuju ovaj fenomen. irenje
otrova nastalo na osnovu genetike Ra, u njegovom telu, i rasejanje Jevreja, stvorenih
meanjem crne i bele rase, iz drevnog Egipta u zemlje bele rase, su jedan isti fenomen
iz prolosti civilizacije Midgard Zemlje. Re irenje i rasejanje - sinonimi su u doslovnom
i prenesenom smislu, a da ne pominjemo injenicu da one direktno ukazuju na
slabljenje Sile Ra...

289

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.23. KORACI STAVRANJA JEVREJA I SVETA SA


PARAZITSKIM SISTEMOM
A sada da vidimo, kako su Tamne sile rasejale oruje koje su stvorile - izabrani narod.
Uostalom, sa takvim scenariom, to bi oruje trebalo da postane ak i slabije. Na prvi
pogled, to je u suprotnosti jednostavnom zdravom razumu. Svi narodi na svetu, imaju
prie o snopu prua, prema kojima, ako neko pokua da ga slomi, nikome to ne uspeva;
slomiti snop bilo bi mogue samo ako se lomi svaka granica odvojeno. To je u stanju
da uini ak i dete ... To je poznata parabola gde se ukazuje na to da je potrebno da se
svi zajedno dre, i da se suprotstave zajedno neprijatelju i dre zajedno kada vladaju
teki uslovi ivota. A u sluaju sa Jevrejima je primetno suprotno, oni ne idu zajedno,
ve, naprotiv, rasuti su irom sveta, i u teoriji, to bi trebalo samo da ih oslabi. ini se da
je to potpuna besmislica. Ali to je samo na prvi pogled tako, a ako to koristi da bi sa
takvim rasipanjem ostvarili strategiju i taktiku, onda sve postaje vrlo jasno i razumljivo ...
Vreme je da se razbije "magla" po tom pitanju, i da se vidi sve svojim oima bez te
"dimne zavese", koja je stvorena ba na pravom mestu, koju su napravili Jevreji sami,
da sakriju svoj pravi identitet. I za to se vraamo analizi ekonomskih sistema sa
razliitim drutvenim sistemima. Kao analizu privrednih sistema, bez obzira na
drutvene organizacije ljudskog drutva, mogu se razlikovati u ekonomskom sistemu
nekoliko osnovnih kategorija - ekonomskih nia - Kategorija aktivnih nia, kategorija
drutvenih nia, kategorija pasivnih nia i kategorija parazitskih nia. Sa razvojem
drutva i ekonomskog sistema one se poveavaju, u veoj ili manjoj meri, broj nia,
formiraju se iz ovih kategorija. Proishodi samo poveanje broja privrednih nia, ali ne i
broj samih kategorija. Razvoj drutveno-ekonomskog sistema civilizacije MidgardZemlje javlja se samo kada raste broj aktivnih ekonomskih nia. Aktivne ekonomske
nie pruaju osnov na kome je izgraen ostatak socio-ekonomskog organizma. tavie,
u poetnim fazama razvoja drutveno-ekonomskog organizma to se stvara kod svakog
naroda. Ali ni nacionalne ni rasne razlike ne utiu na strukturu ekonomskog sistema.
Rasne, etnike, kulturne, itd.. razlike samo utiu na koliinu i kvalitet ekonomskih nia
koje ine etiri kategorije drutveno-ekonomskog sistema ljudi ili nacija.
Tako je u drevnim vremenima na Midgard Zemlji u isto vreme postojalo vie razliitih
drutvenih i ekonomskih sistema. Svaka rasa je bila podeljena na razliite narode i
plemena, koji su stvorili svoje drave i imperije. Ove drave i carstva su mogle biti
monorasne i mnogorasne. Mnogorasne drave i imperije su mogle biti formirane na

290

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

osnovu dve ili vie podrasa. Pri svemu ovome, te drave i imperije su mogle biti na
razliitim nivoima razvoja drutveno-ekonomskog organizma. U davna vremena,
istovremeno, su postojala i drave i carstava, izgraeni na osnovu prvobitne zajednice i
robovlasnikog sistema. I nije uvek robovlasniki sistem bio vie "progresivan", kao to
nam to predstavlja moderna istorija. Slavjano-Arijevska Imperija u davnim vremenima
opirala se primitvnim zajednicama, ija je priroda namerno iskrivljena u modernoj
prezentaciji. U pogledu ekonomskog i drutvenog sistema slavjano-arijevskog carstva,
ono je bilo znaajno superiorno u odnosu na robovlasniko. Prema drutvenoj
organizaciji tzv sistema, bila bi mnogo bolja i pravednija moderna demokratija,
meutim, ispravno je rei, moderna lademokratija. No o tome kasnije, ali za sada
skreem panju na injenicu da, bez obzira na socio-ekonomsko organizovanje drava i
carstava u antikom periodu, one su imale gotovo identine kvalitativne ekonomske
strukture. Sve one ukljuuju etiri kategorije ekonomskih nia. One se razlikuju samo po
broju i kvalitetu ekonomskih nia, formiranju svake od etiri kategorije ekonomskog
sistema u ovim dravama i carstvima. U svakoj od ovih drave ili imperija su parazitske
nie koje su prisutne malo vie ili malo manje, ali u svim ovim parazitskim niama ive
ljudi koji su pripadnici plemena i naroda, koji su formirali te drave i imperije. Ovi ljudi su
bili otpadnici od svojih naroda i plemena, i bili su "bolesni" od evolutivnog skretanja
manjine u zdravom telu konstitutivnih naroda i plemena. A ove "rak" elije organizma,
drutvo je prilino lako kontrolisalo radi efikasnog praenja zdravstvenog stanja
organizma. Zdrave snage bilo kog drutvenog organizma ne dozvoljavaju drutvenim
parazitima da dobiju bilo kakav ozbiljan uticaj u ukupnom drutvenom telu i u
socijalnom organizmu u celini. Pri takvom "imunom" mehanizmu socio-ekonomski
sistemi u ovim dravama i imperijama imaju dovoljno zdrave snage kako bi se spreile
"metastaze" drutvenog organizma parazitskim elementima. Povremeno, parazitski
elementi u razliitim Imperijama ili dravama mogu da preuzmu vlast i kontrolu u svoje
ruke, ali, u veini sluajeva, upravljanje drutvenih parazita nije dugo trajalao. Zdrav
socijalni organizam naroda i plemena, veoma brzo se oslobaa kontrole parazitskih
elemenata, unitavanjem ili isterivanjem iz svojih zemalja. Takva drutvena ravnotea
se nastavila jo dugo, sve do ... rasejavanje Judeja. Posle Izlaska Jevreja iz drevnog
Egipta, oni su poeli da planiraju fazu izvrenja kojom Tamne sile planiraju da preuzmu
kontrolu nad Midgard-Zemljom. Prva faza ovog plana, je faza akumulacije kapitala. Sa
"malom torbicom - cegerom bez igde iega", su napustili drevni Egipat. Ali,stotine tona
zlata, srebra i bronzanog nakita, su poneli sa sobom iz zemlje Gora Rukotvorenih kao
poetni kapital.

291

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 33

292

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Posle njihovog egzodusa iz Egipta, Jevreji, nakon etnje kroz okolne zemlje Arapskog
poluostrva, naseljavaju se na zauzete, bilo koje ili loe zatiene zemlje Bliskog Istoka.
Arapsko poluostrvo je u to vreme bilo uglavnom pustinja sa razbacanim, na njemu,
prilino retkim oazama oko reka, jezerima i pristupom podzemnim vodama. U drevna
vremena sve oaze, velike i male, su bile prilino gusto naseljene.
I etrdeset godina Izraelci lutaju kroz Sinajsku pustinju to je bilo uzrokovano potrebom
da se otarase "robskog" duha - "batine" etristogodinjeg "ropstva" Jevreja, koga
nikada nije ni bilo, a po svemu iz mnogo vie prozainih razloga. Sve znaajnije oaze
su ve bile zauzete od strane drugih plemena i naroda, koji nisu hteli dobrovoljno da ih
napuste. I tako su se u poetku Jevreji naselili u polu-pustinjskim zemljama "obeane
zemlje", odnosno obeane im od Boga, iz jednostavnog razloga - u to vreme, niko ko je
drao do sebe, i cenjena i nomadska plemena nisu "ivela" na ovim prostorima i lutala
stalno, uglavnom moda mali broj, a sa njima je bilo jednostavno izai na kraj, ako je to
bilo potrebno. I kako je obeao Jevrejima Bog Jahve njihovu zemlju, i kako ih je pouio,
moemo videti u Starom zavetu:
1 Tada ree Bog Jehova, vidi, ja predajem u tvoje ruke Jerihon i cara njegova, i
ljude u njemu silne.
2. Idite u krug grada celoga, i idite oko grada jednom dnevno; Tako inite est
dana.
3.I sedam svetenika neka nosi sedam truba od rogova ovnujskih ispred kovega;
a sedmi dan obiite oko grada sedam puta, a svetenici neka trube u trube.
4. Kada zatrubi sedmi rog, kada ujete zvuk trube, sav narod neka vie iz sveg
glasa; i zid e grada pasti do temelja, a sav narod neka ue u grad, u svaki
njegov deo.
...................................................
15. Kada su sedmi put svetenici dunuli u rogove, a Jehova ree narodu, viite,
gospod nam jeg predao grad!
16. Grad e biti pod prokletstvom, i sve u njemu, Gospod; Samo bludnicu Ravu
ostavite u ivotu, nju i sve koji su sa njom u kui; jer je ona sakrila uhode koje
smo poslali.
.................................................
18. I sve srebro i zlato, i posue od bronze i gvoa, je sveto Gospodu, i odnee
se u riznicu Gospodnju.
................................................

293

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

23. I grad i sve u njemu spalite vatrom; Samo srebro i zlato, i posue od bronze i
gvoa, ostavljajte u riznicu Doma Gospodnjeg.
24. Bludnicu Ravu i njenog oca kuu, i sve koji su njoj bili, Jehova je ostavio u
ivotu i ona ivi u Izraelu sve do danas, jer ona je sakrila glasnike koje je poslao
Jehova da uhode Jerihon ...
Kako sledi iz gornjeg pasusa iz Starog zaveta, "krivica" grada Jerihona, i svih njegovih
stanovnika je bila samo u tome to su i grad i stanovnici bili bogati i imali su srebro i
zlato. Oni nisu napadali Jevreje, oni nisu uradili nita loe, barem, u Starom zavetu ne
pie nita o tome. Jedina "greka" u gradu i njegovim stanovnicima je to su imali svoje
bogatstvo, a koje su Jevreji prieljkivali. Naravno, stanovnici ne ele da predaju ovo
zlato i srebro Jevrejima, ali je judejski bog to blago namenio Jevrejima. Bog Jahve je bio
samo Bog Jevreja, niko drugi ga nije prepoznavao kao svog boga. I tako je ova legenda
izmiljena samo da se opravda genocid nad stanovnicima ovog grada, koji su poinili
Jevreji. Imajte na umu, ne genocid nad Jevrejima, ve izvren od Jevreja, a na Boju
komandu. Genocid nad stanovnicima grada Jerihona imao je samo jedan cilj-ruenje i
ubijanje svih stanovnika za preuzimanje blaga -srebra, zlata, bakra i gvozdenog pribora.
Jevrejima nije bio potreban sam grad, jer je izgoreo do temelja. Njima su bile potrebne
samo vrednosti i nita vie, a za to bilo je neophodno da ubiju sve stanovnike grada - to
i nije bilo toliko strano - jer nisu bili Jevreji! Zanimljive rei Gospod Bog izgovara "rabu"
Isusu Navinu. To "rab", ne znai osloboen od ropstva, kao to pie u Starom zavetu:

Posle smrti Mojsija, raba Gospodnjeg, ree Gospod Isusu sinu Navinovom, Mojsijevom
sluitelju:
1. Mojsije rab moj je umro: Zato sada ustani, proi kroz Jordan, ti i sav tvoj narod,
u zemlju, koju im ja dajem, sinovima Izriljovim.
2. Svako mesto, na koje stane vaa noga, ja vam dajem, kao to sam rekao sam
Mojsiju:
3. Od pustinje i od Libanona pa do velike reke, reke Eufrata, svu zemlju Hetita; i
do velikog mora prema zapadnom suncu, neka budu predeli vai ...
Kao to se vidi iz ovog pasusa, ak je i Mojsije bio sluga boji. Od kog su se ropstva
Jevreji oslobodili, kada je i njihov mesija Mojisije bio rob Boiji? Naslednik Mojsijev Isus Navin - bio je ministar, i Mojsije, dakle, takoe, rob Boji. A ta da kaemo o
obinim Jevrejima, ako su njihovi lideri i mesije bili robovi? Dakle, zanimljivo izbavljenje

294

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

iz ropstva je nainjeno. Nita manje zanimljiva nije ni "velikodunost" Boga Jahvea, koji
daje Jevrejima, to ni njemu ni Jevrejima nikada nije pripadalo. I ni Bog Jahve, a ni
Jevreji, nisu posebno zabrinuti zbog injenice da su to zemlje na kojima ive drugi
narodi, koji imaju svoje bogove i kojima bog Jahve ne znai nita ... Ali ja bih da
obratimo panju na rei Boije Isusu Navinu, na koje praktino niko ne obraa panju, i
to sa dobrim razlogom:
".Ja sam dao u vae ruke Jerihon i kralja njegova i sve silne ljude u njemu "
Bog Jahve skree panju Isisu Navinu na potrebu da se unite moni, silni ljudi, naime,
kako sledi iz tih stihova to je od interesa za "svemonog Boga". Princip drutvenih
parazita, pre svega, je da unite najbolje nosioce genetike naroda, bele boje, lidere
genetike, naime - silne ljude .. Posle zauzimanja grada Jerihona, Jevreji su ubili sve
stanovnike osim ... bludnice Rave i njene porodice. Kako je ova kurva zasluila takvu
milost od Boga, Jahvea, koji je komandovao Isusu Navinu da potedi ivot njoj i njenoj
porodici!? Ispostavilo se da je njena usluga Bogu u tome to je: "... sakrila uhode, koji
su poslati da uhode Jerihon. " Ona je sakrila glasnike da izvide Jerihon, drugim
reima - pijune, neprijatelje svoga naroda. Najverovatnije, nije samo sakrila, ve je i
uestvovala u izdaji. Mogue je da se zid grada Jerihona nije sruio na zemlju zbog
zvuka trube, ve je izdajnik svog naroda trgovao sa neprijateljem kako bi spasila svoj
ivot i ivot svoje porodice. Kakva je trebala da bude njena usluga ako su Jevreji ispunili
obeanje dato nejevrejki, pa ak i veliaju ime bludnice za sva vremena, kao vrhovni
primer "dobroinitelja"? Umesto toga, Rava i njena porodica su otvorili gradske kapije i
nou pustili neprijatelja. U Starom zavetu se ne pominje ime kralja tog naroda, ali ime
kurve koja je izdala svoj narod, poznato je vekovima. Iz moje take gledita, vrlo je
udna "sveta" knjiga, koja se hvali sramotom i zlobom za korist "odabranog" naroda.
Takvih "primera" u Svetom Zavetu je mnotvo.....
Taj primer potpunog unitenja grada Jerihona zajedno sa svim stanovnicima, veoma je
jasan "mehanizam" prvobitne akumulacije kapitala Jevreja - kroz genocid naroda i
plemena koji bi im se nali na putu. Ali, moda je ovo tragini "nesporazum" ili
"pristrasan" pristup!? Moda je ovo stranica jevrejske istorije, koju Jevreji pamte sa
stidom i gorinom, i moda takve injenice iz prolosti imaju praktino svi narodi? Niko
ne kae da i drugi narodi i plemena nemaju nita slino, ali nema nijednog naroda na
Midgard Zemlji - koji ima vrlina, a koji nisu pisali svoje svete knjige. Samo Jevreji izdaju,
varaju, ubijaju enu i decu, itd...i to reklamiraju kao ugodno Bogu Jahveu, kao najveu
vrlinu Jevreja! Zajednika nit prolazi kroz starozavetne teze, sva sredstva su dozvoljena
da se postigne cilj postavljen bojem izabranom narodu! I da potvrdimo ovo, dovoljno je

295

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

da obratimo panju na jevrejske praznike. Jevrejski praznik Purim se slavi etrnaestog


dana prolenog meseca Adar po jevrejskom kalendaru (odgovara kraju Februara do
poetka marta po gregorijanskom kalendaru) u znak seanja na udesno spasavanje
Jevreja koji su iveli u Persijskom carstvu, za vreme vladavine kralja Ahaveroa (367353 pne.) od kazne zlonamernog antisemite Amana, koji je odluio da uniti i istrebi
Jevreje. U principu, ceo mesec Adar, Jevreji su proglasili mesecom zabave. Ali, hajde
da vidimo zato likuju i raduju se svi ti ljudi, u ovom sluaju, Jevreji? I ponovo se
okreemo Starom zavetu, Knjizi o Jesfiri:
I kralj doe kod Amana da se zabavlja i piruje sa kraljicom Jesfirom.
1. A kralj ree Jesfiri drugog dana praznika: ta je tvoja elja, Kraljice Jesfira?
ona e ti biti udovoljena; koji je Va zahtev? elite li polovinu carstva, bie
uinjeno.
2. Jesfira kraljica je odgovorila i rekla, ako sam nala milost u vaim oima, o
kralju, i ako je po volji kralju, neka bude odobren ivot na moju molbu, narodu
mom, na molbu moju!
3. Jer mi smo prodati, ja i moj narod, da bude uniten, da bude ubijen i da
propadne. Da smo prodati u muko i ensko roblje, ja bih utala, ali avo nije
kralja nagradio predrasudama.
8. I kralj Ahavero odgovori i ree kraljici Jesfiri; ko je to, i gde je on, koji se
usudio tvom srcu da to uradi?
9. Jesfira ree: avo i neprijatelj, taj zli Aman! I Aman je zadrhtao ispred kralja i
kraljice ...
Svako zna da je "zli" Aman pogubljen, ali pre nego to se vratimo da nastavimo ovo
veoma znaajno za istoriju Jevreja, hteo bih da pojasnimo neke stvari. Jesfira postaje
persijska kraljica, a to znai da nije bila rob u Persijskom carstvu. Stvar je u tome, da je
postojala u drevnim vremenima tradicija, po kojoj robinja nije mogla biti kraljica, bez
obzira na sav svoj arm. Naravno, ak i kao robinja - konkubina, ena moe iz senke da
utie na dogaaje kroz upotrebu seksa na svog "gospodara". Ali ipak, ak i tako, ta ena
e ostati rob, bez obzira na stvarnu mo koju je imala. Jesfira, nije bila robinja, nije
konkubina, ve persijska kraljica. injenicu da je ona Jevrejka, ne zna ni njen suprug,
persijski kralj Ahavero. Ne zna persijski kralj, da je Judej Mardohej - rod kraljice
Jesfire, i kako je nju "pripremila" njena bratanica za tu ulogu sa ciljem da postane
persijska kraljica, i da kroz nju steknu mo nad zemljom. "Institut jevrejskih nevesti" se
veoma iroko koristio i koristi od strane Jevreja, da ostvare svoje ciljeve. Aman, kao
jedan od visokih zvaninika u Persijskom carstvu, i drugi ovek posle kralja, je

296

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

verovatno razotkrio zaveru Mardoheja i pripremao mu kaznu. To potvruje i injenica da


je ve pripremio drvo na kome je teebalo da visi Mardohej. Aman je kaznio njegovih
deset sinova, a sva njihova imovina je prenesena kraljici Jesfiri. Nije bilo posebne kazne
za bilo kog Jevreja, ve pokuavanje da se sprei pu, pa je trebalo da bude pogubljen
od strane persijskog kraljevstva, ali i ovako prevrat se desio. Poziv Amanu na banket
Kraljice Jesfire je bila zamka, ija je svrha bila da se obezglavi mogue protiv dejstvo
prevratu, planiranog od strane Jevreja. I to je potvreno u istoj knjizi o Jesfiri:
1. Na taj dan, kralj Ahavero je dao Kraljici Jesfiri kuu Amana, neprijatelja
Jevreja; I Mardohaj je doao pred kralja, za koga je Jesfira objavila ta je on njoj.
2. I kralj je skinuo svoj prsten, koji je uzeo od Amana, i dao ga Mardoheju; Jesfira
je imenovala Mardohaja uvarom kue Amanove ...
Kralj Ahavero je dao prsten, uzet od Amana Mardoheju! Dozvolite mi da vas podsetim
da je kraljevski prsten ne samo skup nakit, ve simbol, bukvalno i figurativno, kraljevske
vlasti. Davanje nekome kraljevskog prstena, znaila je predaju izvrne vlasti, u
Persijskoj imperiji, oveku kome je dat. I ... ovaj ovek je bio Jevrej Mardohej, koji, po
persijskoj tradiciji tog vremena, nije imao pravo na takvu mo. Ali to nije sve, to su samo
jagode, itd...a lag tek sledi:
3. Jesfira je govorila pred kraljem, i pala mu pod noge i plakala i molila ga da
sprei zlog Amana u planu njegovom koji je zamislio protiv Jevreja.
4. I kralj prui Jesfiri zlatni skiptar; Tada Jesfira ustade, i stade pred kralja.
5 I ree: Ako je po volji kralju, i ako sam nala milost u njemu, i meni je ugodno u
njegovim oima; onda neka se pie da preokrenu slova Amanova,
sina Amadafa, napisana da se unite Jevreji u svim kraljevim pokrajinama.
6. Kako da gledam zlo koje e zadesiti moj narod, i kako mogu da gledam
unitenje moje rodbine?
7. I kralj Ahavero ree kraljici Jesfiri i Mardohaju Jevrejinu,
evo, dao sam Jesfiri kuu Amanovu, i njega obesio na vealima, jer je poloio
ruku na Jevreje;
8. Napiite i vi Jevreji, ta vam je ugodno, od kraljevog imena, i peatite kraljevim
prstenom: pismo napisano na ime kralja i kraljevim prstenom peaeno, ne moe
se opozvati ...

297

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Zanimljiva situacija se desila, persijski kralj je dobrovoljno "ponudio" Mardohaju i Jesfiri


da piu u njegovo ime ta god ele, i da to zapeate kraljevskim prstenom, koji je dao
Mardohaju. On je, u najmanju ruku, znao ta je Aman napisao u svojim pismima,
zapeaenim kraljevskim prstenom, i kako priznaje ne moe da ih poniti. Dakle, on je
bio svestan ta je spremio Aman, znai, kralj je znao za predstojei dravni udar, iji je
krajnji cilj-zauzimanje vlasti u Persijskom Carstvu. A ta piu Mardohaj i Jesfira u
novim pismima, privrenim kraljevskim prstenom:
11. O tome da je Kralj, doozvolio Jevrejima, u svakom gradu, da se skupe i da
brane svoje ivote, da unite, da ubiju, i pogube sve silne (jake) u narodu i u svim
oblastima, decu i ene, i da sve prisvoje sebi sve njihovo.
12. U svim pokrajinama kralja Ahaveroa, na trinaesti dan, dvanaestog meseca,
to jest Adara.
Kako-tako, isto, kao i u Knjizi Iisusa Navina, ukazuje se na ono to treba ... da se istrebi,
ubije i unite svi jaki ljudi u narodu. I njihova deca i ene, odnosno njihova imovina
opljaka! Da istrebe sve silne u narodu ... ne samo one koji bi se opirali pogromu,
naime, ve sve ljude, ak i ako niko od njih nije imao nameru da uestvuje u odbrani od
jevrejskog pogroma. U principu, taj tekst se odnosi na opti ustanak Jevreja u
Persijskom carstvu, i ukazuje na dan ustanka. Od ega Jevreji prave mit o njihovom
neuspelom pogromu. tavie, osvetili su se brutalno, punim unitavanjem svega
snanog u narodu, i, opet, narodu bele rase, jer su Persijsko carstvo osnovali SlavjanoArijevci. Opet, Jevreji nisu zaboravili na zlato i srebro, koje je pripadalo monim ljudima
tog naroda, gde je uglavnom bilo koncentrisano. Na taj dan, Jevreji su se pobunili:
5. I Jevreji pobie sve svoje neprijatelje ,sa potezom maa su ih klali i istrebili, i
inili svojim neprijateljima sve po svojoj volji.
6. U gradu prestolnom, u palati, Jevreji su pobili i unitili pet stotina ljudi.
U glavnom gradu su Jevreji ubili "samo" pet stotina ljudi. Ipak, u tekstu Starog zaveta je
jasno da su ubijeni samo mukarci, a ubijene njihove ene i decu jednostavno ne
raunaju. Ali mi treba da zapamtimo da su i ovih pet stotina Persijanaca koje su ubili
Jevreji bili jaki meu ljudima, drugim reima, nosioci aktivne genetike naroda. Tu su
ubijeni ne samo ljudi, ve cvet naroda. To unitava aristokratiju, koja je nainjena od
"jakih ljudi" tog naroda. injenice jevrejskih pogroma, koje su se desile u prolosti,
govore o tome, da je veina pobunjenika uvek sa samog dna, u najveoj meri, iz
kategorije otpadnikih otpadnika, drugim reima iz parazitskih elemenata, koji, naalost,
postoje u svakom narodu ili naciji. Zato to samo ljam ljudskog roda moe da ubije

298

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

dete ili bespomonu enu. A ako su Jevreji ubili i decu i ene, i radili to svuda svuda,
postaje jasno ko su oni zapravo:
11. Istog dana, rekli su kralju o broju ubijenih u palati.
12. A kralj ree kraljici Jesfiri: u palati, gradu prestolnom, Jevreji su pogubili pet
stotina ljudi i deset sinova Amana; ta su uradili u drugim pokrajinama
kraljevstva? ta je tvoja elja? I to e ti biti udovoljeno. I koja je jo molba tvoja?
to e biti izvreno.
13.I ree Jesfira: Ako je po volji kralju, onda neka bude dozvoljeno Jevrejima, koji
su bili u palati, da urade to i sutra, to i danas, i neka Amanovih deset sinova
bude obeeno na vealima.
14.I naredio je kralj da se uradi tako; i za to je napravio dekret, a deset
sinova Amanovih je obeeno.
15. I Jevreji se skupie, koji su bili prestonom gradu, etrnaestog dana, meseca
Adara, i pobie tri stotine ljudi u gradu, i u pljakanje krenue.
16.A drugi Jevreji, koji su bili u pokrajinama kraljevim, su se skupili, da brane
svoje ivote, i ubie sedamdeset i pet hiljada protivnika svojih, i u pljakanje
krenue.
Ovaj tekst iz Starog zaveta govori o ubijanju, za dva dana Jevrejskog udara u
Persijskom carstvu, sedamdeset pet hiljada i osamsto dece i ljudi. Naime, ovaj dogaaj
slave svi Jevreji u svetu od tada. U drevnim vremenima ta koliina ubijenih za dva dana
je bila obina istka - genocid. A koliko Jevreja je ubijeno u pogromima!? Ovo nije
pomenuto uopte, kao ni da se pogrom dogodio. Dalje, ove desetine hiljada Jevreja su
ubile sve mone ljude, uglavnom - aristokrate, koji su bili Slavjano-Arijevci, prvobitni
stvaraoci Persijskog carstva. Osnovno stanovnitvo Persijskog carstva su bili mukarci
sive pod-rase ili crne rase, koji nisu bili nikakva opasnost za Jevreje. Nadalje, kako bi
ubili toliki broj ljudi, bilo je neophodno da imaju puno oruja, a Jevreja je za ovaj masakr
trebalo da bude nekoliko stotina hiljada, i svi su morali su da budu obueni u rukovanju
orujem u dovoljnoj meri. Postavlja se pitanje: ako su Jevreji bili robovi, odakle njima
toliko oruja i kada su bili u mogunosti da naue da rukuju sa njim i ko ih je nauio
ovome? Slubenik ili trgovac ili upravnik nisu bili ratnici, u Starom Zavetu se ne pominju
jevrejski vojnici, ve samo "mirni" i "verni" podanici kralja persijskoga. Otkuda "mirnim"
Jevrejima oruje, koje su morali da kupe od majstora, da donesu u carstvo neprimetno i
tajno da naue rukovanje sa tim orujem? Osim toga, potrebno je da se napravi velika
organizacija te akcije, napravi jasan plan ko i ta treba da uradi, a kada se taj dogaaj

299

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

desi, da svi deluju istovremeno i efikasno. Uostalom, veina monih ljudi su bili
profesionalni vojnici koji su obueni za rukovanje sa orujem jo u detinjstvu. I takve
ljude ubiti, Oh, nije ba lako. Nedostatak informacija o mrtvim Jevrejima nesvesno
ukazuje na to da je veina tih ljudi poginula kada nisu oekivali napad. Kada uzmete u
obzir da su u persijskom carstvu, Jevreji bili upravnici, pomono osoblje, poverenici, i
koji ive u kuama persijske aristokratije, to ukazuje na to da je veina aristokrata
ubijeno u snu kada nisu oekivali napad. Da li su Jevreji bili robovi ili slobodni, nema
fundamentalni znaaj. Ako sluga i ne ubije svog gospodara sam, i to u krajnjoj meri,
onda su putali ubice nou u kue svojih gospodara, i ukazivali na to gde da ih nau.
Sve navedeno vie govori o temeljnoj i dugo pripremanoj takvoj akciji, i to da je Aman
bio savreno u pravu kada je pokuao da sprei preuzimanje vlasti od Jevreja u svojoj
zemlji. Amanu, kao vrhovnom dravniku, posao je bio da brine o bezbednosti svoje
zemlje, a da ne spominjemo injenicu da je bio patriota. Priprema Jevreja da preuzmu
vlast u imperiji je morala da dovede do protivmera. Nema sumnje da je imao svoje
pijune u logoru Jevreja i znao o predstojeem puu Jevreja u zemlji kroz unutranje
blisko okruenje kralja, judejsku nevestu kraljicu Jesfiru. Jevreji preko svojih izviaa,
kako se pominje u knjizi o Jesfiri, bili su upoznati sa Amanovim kontra merama, i nisu
imali izbora nego da naprave preventivni udar. I ovaj preventivni udar je opisan u
Starom Zavetu. Opis samih dogaaja govori da je udar bio skoro spreman, ali Aman i
njegove akcije primoravaju Jevreje da deluju pre roka, malo ranije, i da rizikuju, a to je
zathevalo svoje glavno "oruje" - kraljicu Jesfiru. Ali najinteresantniji tekst u Starom
zavetu je da su Jevreji pogubili sve mone ljude, gotovo sedamdeset i est hiljada
ubijenih Persijanaca, belih potomaka slavjano-arijevaca, koji su stvorili Persijsko
carstvo. Mogue je da je rtvi bilo daleko vie, u Knjizi Jesfira govorio samo o
unitavanju ljudi, a ni jedne rei nema o enama i deci, iako se u tekstu pisma koje je
napisao Mardohej, govori o potrebi da se ubiju i ene i deca jakih ljudi, i opljaka njihova
imovina. Ako raunamo da je svaki ubijen snaan ovek imao enu i jedno dete, trebalo
bi da budu tu i njegovi roditelji, u veini konzervativnih procenama stvarni broj ubijenih
belih Persijanaca e biti najmanje petstotina hiljada! To je samo konzervativna
procena !!! Ali u stvarnosti su ubistva Jevreja, za dva dana, monih ljudi iz Persijskog
carstva, ini se, bila znaajno vea, mada, ako znamo da je u to vreme u porodici bilo
vie od jednog deteta, a najee su porodice imale proseno po pet ili est dece!
Zamislite koliko su persijske dece masakrirali "siromani" Jevreji samo zato to je to bilo
mogue !!! Jevreji, u drevnoj Persiji su ubili vie od pet stotina hiljada ljudi, samo zato
to su to hteli da urade !!! Ali koliko monih ljudi persijskog carstva, dece i ena, su
pobili stvarno Jevreji, nije poznato ...

300

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

U tekstu poslatih pisma, govori se o nephodnosti pljake imovine ubijenih, a u opisu


nastalih dogaaja pua navodi se da su Jevreji:
"... u pljakanje krenuli ...".
Reklo bi se da je razlika u prikazu neophodnosti pljakanja, a tok akcije proiziao kao
takav. Nisu ba Jevreji napadali kue persijske aristokratije, ubijali sve, ukljuujui ene
i decu, a istovremeno "zaboravili" zlato i srebro!? Nisu oni ostavljali prazne kue da ih
pljakaju drugi? Ali ovo se ne pominje u tekstu ba neto puno! Nakon svega, persijska
aristokratija je bila veoma bogata. Ne urimo sa zakljucima o "plemenitosti" Jevreja
koji nemilosrdno unitavaju i ene i malu decu, ukljuujui i odojad. I to su uradili
ljudima koji su im dali utoite, krov nad glavom i da ive na njihovoj zemlji. Dobro,
hvala veliko. Dalje, Aman je poslao pismo sa kraljevskim peatom persijskim oblastima,
ne u kue aristokrata, ve vladinim zvaninicima, u cilju suzbijanja Jevrejskog
pripremanog pua. Dakle, ako je neko i trebalo da izvri pogrom jevreja, to bi bili obini
vojnici. Aristokratija su samo njihovi pretpostavljeni, oni izdaju nareenja svojim
vojnicima. Pored toga, trebalo bi da se obrati panja na ono to se dogodilo sa
imovinom Amana kada je pogubljen! Imovina Amana "nije opljakana", "jednostavno"
ju je kralj Ahavero dao "kraljici Jesfiri ... a "kraljica Jesfira, pak," ... dala Mardohaju da
bude upravitelj nad kuom Amana." Razmiljam, ta je bilo aktuelno nakon svega u
svim oblastima persijskog carstva. Nakon unitenja persijske aristokratije, Jevreji
"jednostavno" imaju svoju imovinu, i dobili su sve blago. Pa zato pljakati samog
sebe!? Da bi situacija bila vie "transparentna", trebala bi da se razjasni frazom: "... dao
kraljici Jesfiri dom Amana ... " znai, ne samo palatu, ve i sve nekretnine i linu imovinu
Amana i njegovog celog klana, gde je (u klanu) Aman bio najstariji u porodici. To znai
veliko bogatstvo, a po tradiciji Aman je bio drugi ovek u carstvu, i najverovatnije, bio je
kraljevskog slavjano-arijevskog roda. Veoma mogue, da je bio neko ko ima vie prava
na presto carstva od samog kralja Ahaveroa. Moda i vie, a to je moda odigralo
glavnu ulogu u uzroku takvog "udnog" ponaanja kralja Persijanaca, koji je dozvolio
Jevrejima da pobiju aristokratiju, i sa istinskom "simpatijom" se pojanjava koliko, kako i
gde su zaklali Jevreji persijskog plemstva -. jakih ljudi! Moda je to, njemu samom bilo
korisno da se otarasi od mogueg kandidata na presto, i to rukama Jevreja. Kralj
Artakserks je vladato carstvom samo etrnaest godina (njegovo drugo ime Ahavero
(367-353 GG pne .), i jo samo nekoliko godina posle tih dogaaja opisanih u Starom
Zavetu. To to je Jevreje napravio svojim narodom, nije bilo dobro za njega. Dakle,
njegovo ponaanje, ponaanje persijskog kralja, moe se objasniti na sledei nain.
Jevrejska "nevesta" je bila nauena seksualnoj magiji, koja je temelj kulta Meseca, kulta
Crne Majke - Kali Ma. Trenirana crnoj tantri, ena moe potpuno podrediti svojoj volji

301

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

oveka, toliko da kroz prozombirovani seks, oveku nadoe da ispuni svaku elju i
nareenje njegove ene. Pogotovo ako je ovaj ovek podloan arima seksa. I jo
ostaje mogunost da je imao mentalnih zdravstvenih problema i umanjene mentalne
sposobnosti. Mogue je, da je dolo do kombinacije svega gore navedenog. Ali Ponaanje kralja Persijanaca u potpunoj je suprotnosti sa zdravim razumom i tradicijom
antikog sveta. A dokaz za to se moe se nai u knjizi Solomuna Lure "Antisemitizam u
drevnom svetu", u kojoj on pokuava da objasni uzrok surovosti i varvarstva Jevreja.
Solomon Luri pie:
"... Pre svega, u vezi sa opisima ubijanja ena i dece, to paralie raspravu o
specifinoj jevrejskoj brutalnosti, da citiram grki zakon, Teoski zakon 5. vek
pne (C.J.G. 3044 Hicks and Hill, A manual of greek hist. inscriptions, Oxford,
1901 b 23): "Onaj koji pravi otrovepogubiti njega i svo njegovo
potomstvo.....Onaj koji ometa uvoz hleba u Teos ... pogubiti njega i svo njegovo
potomstvo ... Onaj ko radi protiv Teoske drave ... pogubiti njega i svo njegovo
potomstvo .... "
Dakle, ovde imamo prisutnu drevnu psihologiju antikog oveka uopte, a ne Jevreja
posebno ... . Solomon Luri, kao Jevrejin, pokuava da pronae objanjenje za okrutnost
Jevreja u psihologiji vremena. Ali, navodei primere zakona Teoske drave, on nevoljno
samo naglaava brutalnost Jevreja i njihovu podmuklost. Iz ovih odlomaka, sledi da se
veliki broj krivinih dela kanjiva smru u Teoskoj dravi i da se to odnosi i na njegovu
porodicu. Ali, nisu li se zloini kanjavali previe teko, i surovo? Mislim da ne. Svi
citirani zloini na ovaj ili onaj nain su povezani sa sigurnou i integritetom drave.
Profesionalci u proizvodnji otrova su opasni zbog injenice da proizvedene otrove mogu
primeniti neprijatelji drave i na taj nain izazvati haos u zemlji, prema tome, tajna
"profesije" se obino prenosi sa generacije na generaciju, i zahteva opsenu obuku i
znanje. Dakle, zakon zahteva kaznu za celu porodicu, koja se bavi proizvodnjom otrova
i koja je nosilac tajnog znanja. Dakle, iako je ova mera bila brutalna, imala je temelj i
logiku. Smrtna kazna za spreavanje obezbeivanja hleba za Teos je povezana sa
stabilnou i prosperitetom drave i njenih stanovnika. Nestaica hleba dovodi do
nekontrolisanog rasta cene hleba, osiromaenja opte populacije i rast kapitala
pekulanata, to bi moglo dovesti do nemira i pretnji stabilnosti same drave. To je
takav sluaj iz proteklih civilizacija, postoje mnogi primeri za to. Sve ukazane odredbe
zakona S. Luria se odnose na kazne za dela koja su ve izvrena! Ali, ako verujete
svemu u Starom Zavetau (itaj - Tora), ti "pogromi" su bili samo planirali a nisu
poinjeni! Drugim reima, beli Persijanci su ubijeni zajedno sa svojim porodicama za
ono to su planirali, a nisu poinili! Na taj nain, uvaeni professor Lurie , tim

302

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

injenicama titi jevrejska zverstava. ak i da zakoni Persijskog carstva nisu bili


identini zakonima Teoske drave, akcija Amana, pokuavajui da da sprei pu,
savreno je adekvatna duhu vremena. Persijsko carsto je dalo Jevrejima mesto pod
suncem, a Jevreji su u znak "zahvalnosti" pripremili pu i unitavanje ovog naroda jakih
ljudi. tavie, oni ne samo da su se pripremili, ve su i uspeno napravili revoluciju,
unitavajui cvet nacije Persijskog carstva, i kako bi se domogli velikog bogatstva
ubijaju ljude ...Mnogim narodima i narodnostima, a da ne govorim i o plemenima,
uniteni su koreni i za manje "grehe", ali Jevreji ne plau zbog toga, i sami su vie puta
to uradili, kao to se vidi iz dogaaja opisanih u knjizi Isusa Navina, a to i nije sve!
Primera starozavetnog genocida, u kome uestvuju Jevreji protiv drugih plemena i
naroda, ima puno. "Greh" stanovnika grada Jerihona je bio samo, da su bili bogati, pa
je Bog Jahve dao njihovo bogatstvo i zemlju Jevrejima. Jevreji su u ovom gradu pobili
sve ene i decu, osim Rave bludnice i izdajnika. Ali taj grad nije jedini, gde su Jevreji
isto uinili, samo dobro proitajte Stari Zavet, koji su Jevreji temeljno oistili,
povlaenjem nekih "otrih" momenata koji bi mogli izazvati neeljene reakcije Goja.
Jevreji, odnosno, oni koji su iza njih, savreno su dobro znali zbog ega je potrebno
rasejati ih irom sveta. U bilo kojoj zemlji ili imperiji Jevreji imaju prilino velik osnivaki
kapital, koji stalno obnavljaju i koji im daje vei "znaaj", koji brzo istiskuje iz parazitskih
nia socio-ekonomskih "prirodnih" sistema parazite koji ne mogu da se takmie sa
jevrejskim kapitalom. Dakle, dolaze u novu zemlju, zauzimaju "starosedelake"
parazitske nie, kao to su kupovina i prodaja ukradene robe, pekulacija sa hranom,
trgovina robljem, obezbeivanje novca sa kamatom i uz kauciju. Koristei "institut
jevrejskih nevesti" dolaze prilino blizu onima koji imaju vlast, pa ak i prodiru u same
strukture vlasti, kao to se jasno pokazuje u Knjizi o Jesfiri. I ovo se desilo u skoro
svakoj zemlji koja je domain "nesrenih" lutalica koje su "izgubile" svoju domovinu.
Postepeno narodi i carstva, gde su zauzeli parazitske nie postaju sve vee i vee. Oni
su nauili kako zaista da budu odlini glumci. Kada je to profitabilno, i pred monom
silom, Jevreji se podvuku ispod trave, ali se samo neki narodi "sete" ili "okrenu" nazad
ka njima, ali im oni odmah zadaju udarac. A kada narodu koji ih primi u svoju zemlju
postane tesno, oni su prvi koji pokazuju svoje pravo lice ... i to lice je daleko od
aneoskog ...Postepeno su sticali sve vie i vie iskustva u tome to rade, gradili su
sopstveni stil, taktiku i strategiju. eleo bih da se zaustavim na jednoj od jevrejskih
taktika za ostvarivanje svojih ciljeva, koju koriste za postizanje "udobne" situacije. rtva
oiglednog Jevrejskog eksperimenta je bila Persija. Praktino, situacija se ponovila u
Persiji krajem 5. veka nove ere za vreme vladavine aha Kavada. U to vreme su iveli u
Persiji Jevreji od kolena Simonova. Kraj 5. veka u Persiji nije bio prijatan za ivot.
Nekoliko uzastopnih godina priroda je donosila veoma neprijatna iznenaenja,

303

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

elementarne nepogode, sue, skakavace, i sve to je dovelo do toga da su nekoliko


godina usevi bili loi. I javila se situacija u kojoj su obini ljudi gladovali. Cene hleba i
ostalih prehrambenih proizvoda su skoile, za veinu siromanih, oni postaju
nedostupni. Da bi se nahranila gladna deca, ljudi su morali da prodaju svoju imovinu
Jevrejima, nakit od zlata i srebra. Ali jadnim Jevrejima ni to nije bili dovoljno, i onda
nekom ranije, nekom kasnije, dolazi vreme kada ve ne postoji nita to bi se moglo
prodati zajmodavcu kako bi se kupio hleb za gladnu decu, po previsokim cenama
ustanovljenih od tih istih Jevreja, koji tradicionalno kontroliu trgovinu u zrnu. Za Jevreje
je katastrofa bila uvek popularna i odlina prilika da se nakupe vika prihoda, oseaj
saoseanja za Goje im je bio potpuno odsutan. Prema jevrejskoj tradiciji, svaki nejevrejin se smatra niim od ivotinja (itaj Toru, Talmud, pa ak i Stari zavet). Kada
majke nemaju ime da hrane svoju decu, kada otac vidi svoju decu da umiru od gladi, i
on i njegova supruga, da bi ih spasili smrti od gladi, prodaju sebe... I u ovim trenucima
postoje ljudi, koji poinju da govore tim majkama i oevima, da dok su njihova deca
iscrpljena od gladi, aristokrate imaju sve i da njihova deca nisu iscrpljena od gladi i ne
umiru,itd.. I jo bolje, da je sve zlo u bogatstvu - da su svi ljudi braa, kao i da je nuno
oteti aristokratama njihovo bogatstvo i ravnomerno ga rasporediti izmeu svih... A ono
to je posebno zanimljivo je, da su o tome govorili uglavnom Jevreji, koji su iveli u to
vreme u Persiji. I ono to je najinteresantnije - rekli su istinu, potpunu istinu ... ! Istina je
uvek istina, uprkos injenici da je izgovaraju Jevreji. Ali, uvek oni govore istinu samo "iz
nekog razloga" koja je korisna za njih, a ute o toj istini kada to nije isplativo! Zaista,
deca aristokrata ne umiru od gladi, ak su i sita. Ali ta ista deca su deca aristokrata, koja
bi kada doe trenutak za to, kao i njihovi roditelji ginuli na ratitima, titei zemlju od
neprijatelja, dok su za to vreme deca seljaka i zanatlija radila tiho na zemlji u svojim
oblastima, uivala u ivotu ... i nisu ginula. I prosperitet se za obine ljude nastavljao
dok su aristokrate i njihova deca plaali svojim ivotima za takav prosperitet. Zaista,
meu aristokratima je bilo izroda koji su bili ravnoduni prema ivotu obinih ljudi, oni
nisu brinuli za gladnu decu. Ali bilo je mnogo takvih koji su otvorili svoje itnice za
siromane ljude, ali one nisu bile jame bez dna, i nisu mogli sve podeliti u jednom danu.
Zato to je sutra novi dan i sutra e deca eleti da jedu isto kao i danas. Uvek moramo
da mislimo danas i za sutra. I, iako su ambari bili otvoreni za obine ljudi, ljudi nisu
mislili o hlebu, ve o tome kako da se "obnovi" pravda. Ali bogati Jevreji koji su
kontrolisali trgovinu "zrna" i cenu hleba, imali su razlog zbog kojih nisu otvarali svoje
ambare, ne za gladne, ve su ih otvarali samo za profit od gladnih, oduzimavi im
njihove poslednje uteevine za komad hleba za gladnu decu! Ne samo da su im
uzimali poslednje uteevine, ve su postavljali astronomske cene za hleb i druge

304

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 34

305

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

prehrambene proizvode, zarad vika profita, i neverovatno su bogati bili u isto to vreme Jevreji, a ne persijski plemii !!!
I u to vreme Vezir Mazdak - oenjen jevrejkom, miljenicom aha Kavada - izvrio je pu
u leto 6000 S.M.Z.H. (491 ne), i on je predloio "svoj" antikrizni program. Njegov
"program" je imao dva dela - filozofski i ekonomski. Filozofija njegovog poloaja je bila
vrlo jednostavna. Carstvo pravde - je carstvo svetlosti i dobrote, u sferi volje i uma, i zla
- i spontane nerazumnosti. I on je doneo jednostavan zakljuak ta treba da se ini. Da
se izgradi "razuman" svet,neophodno je, da se bogatstvo bogatih podeli siromanima.
Do pobune je Mazdak "pridruio" sebi Jevreje Ekarh Marzutra i ceo jevrejski klan
siromanih. Ti ljudi su postali glavna potpora Mazdaku, i poeli su da obnavljaju
"zgaenu pravdu." Pravdu u dve faze. Prva faza - Uzeti bogatstvo od bogatih. Druga
faza - podeliti selektivno to bogatstvo siromanima. Problemi su poeli ve u prvoj fazi.
"Revolucionari" - Jevreji su odluili da oni trebaju "u ime" persijskog siromanog naroda
da obnove pravdu i poeli su oduzimanje bogatstva od persijske aristokratije. Ali u isto
vreme, jevrejski revolucionari nisu oduzimali bogatstvo Jevrejima, ije je bogatstvo
dramatino poraslo u nekoliko dramatinih godina za persijski narod. Bogati Jevreji su
istupili protiv Mazdaka i oni su deportovani van Persije zajedno sa svojim bogatstvom,
dok su siromani Jevreji skoro svi otili u "dravne" delatnosti Mazdaku i veina je
aktivno uestvovala u oduzimanju bogatstva od persijskog plemstva. Jevreji iz kolena
Simonova, su uloili ogromne napore i pokazali neverovatnu posveenost u
sprovoenju pravde. Nisu alili ni sebe ni svoje vreme u korist persijskog naroda.
"Pohvale" im i "hvala" im za to. Prva faza obnavljanja "pravde" je prola "bez problema"!
Vreme je za drugu fazu velikog plana- "fer" distribuciju bogatstva meu siromanim
ljudima..I potrebno je bilo da Jevreji dobiju svoj "deo" bogatstva persijskog plemstva. I
tako je "pravda" trijumfovala! Svaki gladni i siromani Izrailjac dobio je deo bogatstva, a
Jevrejski lideri, za izvrenje pristiglih radova u srazmeri sa njihovim tekim trudom
(drugim reima - mnogo). Svako gladno dete Jevreja prestalo je da umire od gladi iako
nikada ni nije! "Velika" persijska "pravedna" revolucija je ispunila sve zadatke koji su joj
dodeljeni !!! Ali "nekako" nezahvalni persijski siromani narod i ostaci persijskog
plemstva nisu cenili ovo "dostignue" revolucije. Ne samo da nisu cenili, ve su
"organizovali" i kontrarevoluciju, stavivi se pod zastavu kneza Hosrojeva, koji je u leto
6038 od S.M.Z.H. (529 ne) svrgnuo svoga oca Kavada, a Vezira Mazdaka brutalno
pogubio, zajedno sa svim njegovim pristalicama koje je uspeo da nae. Stvar je u tome
da veina Mazdakovih Jevreja iz plemena - Simonova, koji su videli na delu
manifestaciju nezahvalnosti persijskog naroda, nije ekala za ispoljavanje ove
nezahvalnosti na sopstvenoj koi, pa su napustili granice Persije zajedno sa svim
oduzetim bogatstvom persijskog plemstva.

306

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 35

307

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Oni nisu mogli "rtvovati" svoje visoke principe i bili su primorani da napuste svoju
persijsku "domovinu" sa velikom tugom! I tako, oni su se ponovo pretvorili u "siromane"
lutalice bez domovine! "Siromane" izbeglice su odlutale iz Persije do Kavkaza, gde su
"odmorili" neko vreme kod svojih "roaka" Jermena i Alana. Ali "odmor" na Kavkazu
persijskih Jevreja nije trajao dugo. Napustili su zemlju Jermena. Oni i Alani, su otili na
sever, i sredinom 6.veka n.e. doli u Hazarski Kagnat (vidi. Sliku 35.).

308

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.24. STVARANjE JEVREJSKE PARAZITSKE DRAVE.


HAZARSKI KAGANAT
U vreme dolaska persijskih Jevreja u Hazariju, u ovoj dravi pokrajini iveli su zajedno
beli i crni Hazari. Belim Hazarima se zvala vladajua kasta profesionalnih vojnika
Slavjano-Arijevaca, dok su crni Hazari bila Turska plemena dola nizvodno niz reku Ra
(ITIL - Volga) iz dubine Azije, kao izbeglice iz drevne Kine. Oni su otili iz svoje
domovine sa plemenima dinlinova, saveznika u borbi za nezavisnost protiv drevnih
Kineza. U principu, crni Hazari bili su predstavnici ute rase sa dozom crne. Oni su bili
crni, crne kose, crnih oiju i tamne koe. Naime, to je uzrokovalo njihovom nazivu - crni
Hazari, a u poreenju sa plavokosim i plavookim arijevacima su izgledali veoma
mrano. U svakom sluaju, Hazarija je postojala kao multinacionalna drava u kojoj su
ljudi bele i ute rase mirno koegzistirali, ba kao sa svim svojim susedima. Kroz Hazariju
je prolazio Veliki put svile, i to se veoma "svidelo" persijskim Jevrejima koji su doli iz
plemena Simonova. Judeo-mazdakitima uskoro su se pridruili i njihovi zemljaci bogati
Jevreji antimazdakiti koji su tiho napustili revolucionarnu Persiju sa svojim bogatstvom.
Napustivi Persiju, svi njeni bogati persijski Jevreji naselili su se u Romeji (Vizantijsko
carstvo), gde su ih primili i pruili im mogunost da ive i "rade". Nakon velike
"Persijske" revolucije, persijanci dugo vremena nisu imali spoljnjog neprijatelja. Zemlju
su prvo potpuno opljakali bogati Jevreji, koji su postali antimazdakiti i sa svim
"njihovim" bogatstvom tiho su napustili revolucionarnu Persiju. Zatim, preostalo
bogatstvo persijskog plemstva "poistili" su Jevreji egzarha Mar Zutre. Od najbogatijeg,
Persijsko carstvo se preobratilo u osiromaenu zemlju, i nakon agonije u leto 6160
S.M.Z.H. (651 n.e.), sa poslednjim ahom Jezdigerdom drugim, prestalo je da postoji.
Persijsko Carstvo, stvoreno od Slavjano Arijevaca, drugo jevrejsko "krvoprolie" nije
preivelo. Sto esdeset godina nakon dravnog udara Mazdaka, Persija je nestala sa
lica Midgard- Zemlje sa poslednjim potomcima Slavjano-Arijevaca koji su stvorili ovu
imperiju. Podsetimo da je prvo Jevrejsko "krvoprolie" u Persijskom carstvu bilo u 4.
veku p.n.e. u danima biblijske Jesfire. Oh, i vrlo je "udno" da se proslava Dana biblijske
Jesfire sada slavi kao Meunarodni dan ena! Zanimljivo je, zar ne?! Ispostavilo se, na
ovaj dan, u stvari se slavi samo jedna ena - biblijska Jevrejka Jesfira, preko koje su
Jevreji tada ubili vie od sedamdeset pet hiljada Persijanaca belih - jakih ljudi (cveta
nacije), zajedno sa njihovim enama i decom! Drugim reima, beli Persijanci proslavljaju
genocid pod dirigentskom palicom u rukama Jevreja, koja je postala mogua samo kroz
upotrebu nove taktike Jevreja - "Institut Jevrejske neveste "! Naime, ovaj dan bezboni

309

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

boljevici su odredili kao jedan od glavnih dogaaja posle pobede "ruske revolucije"
1917! Ali, to e se desiti u dalekoj budunosti, tako da neemo pourivati i vratiemo se
u prolost Persijskom carstvu ...
I tokom prvog "krvoprolia", a i tokom drugog, Jevreji su prolivali krv i u bukvalnom
smislu, a i u prenesenom, vladajuoj carskoj kasti Persijskih potomaka SlavjanoArijevaca, koji su stvorili ovu dravu. Prolivali su dve vrste krvi, crvenu krv, ljudsku, kroz
genocid belih Persijanaca, i "krv" zlatnu, bez koje socijalni i ekonomski organizam
carstva, kao i bilo koje druge zemlje, ne moe da preivi. Izmeu prvog jevrejskog
"krvoprolia" i drugog jevrejskog "krvoprolia" prolo je hiljadu godina! Prvo jevrejsko
"krvoprolie" dogodilo se na kraju pretposlednje Noi Svaroga, u zoru, a drugo,
jevrejsko "krvoprolie" desilo se u drugoj polovini pretposlednjeg dana Svaroga kada
evolutivno "sunce" "svetli", ali nije i "toplo" kao to je tokom zore. Unitavanje od Jevreja
ljudskog "tkiva" Persijskog carstva, i temeljno pljakanje zlata i srebra - uinilo je svoje.
Persijska imperija, stvorena trudom Slavjano-Arijevaca je izdahnula ... U meuvremenu,
ivot se nastavio. Na ruevinama Persijskog carstva nikle su nove drave, uglavnom
semitske - sivih pod-rasa ljudi, potomaka zajednikih predaka sa Jevrejima - Hiksosa.
Arapske Drave i njihovi vladari, nastale su na ruevinama Persijskog carstva, i pored
toga, nastavile su politiku, aktivne borbe protiv carstva Romeja ("Vizantijskog carstva").
Romeji su primili kod sebe Jevreje antimazdikite. Ali jevrejska "zahvalnost" je bila
veoma udna:
"... U meuvremenu, Vizantija je vodila oajniki rat sa Arapima. Jevreji, koji su
nali spas u Vizantiji, bi trebalo da pomognu Vizantiji. Ipak, pomagali su prilino
udno. Tajno su pregovarali sa Arapima, Jevreji su im nou otvorali gradska vrata
i putali u gradove arapske ratnike. Oni su posekli mukarce, i ene i decu prodali
u ropstvo. Jevreji su jeftino doli do robova, i preprodavali su ih dugo godina. Ali
to nisu uspeli da urade sa Grcima. Odluili su da ne prave nove neprijatelje, pa su
se ograniili na to da dozvole Jevrejima da odu. Dakle, u zemlji Hazara se pojavila
i druga grupa Jevreja - Vizantijska ... "
Jevreji su nou otvarali vrata vizantijskih gradova - nije li to zanimljiv oblik
"zahvalnosti"!? Sami Rimljani su bili poznati po podmuklosti, a i kod njih izdaje
prijateljstva i prevare je bilo neizrecivo. I imperator Iraklij drugi je ponudio Jevrejima da
napuste zemlju. To se desilo sredinom 7. veka nove ere (vidi. sliku 36.). I romejski
Jevreji, su pre neto vie od stotinu godina u zemljama Rimljana nali utoite posle
naputanja Persijskog carstva, i nisu morali da idu bilo kuda ve u Hazariju, gde su sto
godina pre ovih dogaaja doli Jevreji-mazdakiti. I u oblastima Hazarije, bivi

310

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"neprijatelji" - Jevreji mazdakiti i Jevreji antimazdakiti su se mirno ujedinili nakon


"tragine" podele na dva dela kolena Simonova, koja je usledila nakon ustanka
Mazdaka. Na taj nain, Jevreji kolena Simonova ponovo su se ujedinili na prostorima
Hazarije. Dolazak Jevreja mazdakita u Hazariju moe da se objasni lako. Pored toga, i
na severu su oni imali gde da pobegnu od "nezahvalnih" Persijanaca, koji ne "cene"
ideju "bratstva" i "socijalne jednakosti " koju su im " obezbedili " i na" poklon " ponudili
ampioni "pravde" - Jevreji. Ali zato su Jevreji -antimazdakiti iz Romeje "iznenada"
odluili da se presele na severoistok? Sigurno samo zbog elje za ponovno ujedinjenje
sa svojim roacima? Odgovor je mnogo vie prozaian. Hazarija je bila na Velikom putu
svile - ko kontrolie Hazariju, sedi i bukvalno i figurativno, na rudniku zlata! A pleme
Jevreja Simonova nije moglo "odoleti" takvom iskuenju. "Olakavi" depove
Persijanaca i Rimljana, kao i riznice najbogatijih imperija, Jevreji iz tog plemena
Izraelovog doli su u Hazariju, "opremljeni" zlatom i srebrom. Stari "recept" iz Persijskog
carstva je bio spreman za Hazariju. Naravno, u Hazariji su prilino brzo, sa takvim
kapitalom koji su imali, izbacili iz parazitskih ekonomskih nia prirodne parazite. Tako su
svuda uradili. Ipak, to je bilo nedovoljno! Trgovina uopte, a ne samo trgovina robljem,
tradicionalni jevrejski izvori superprofita (parazitske trgovine) mogla je da postane zlatni
"klju", u bukvalnom smislu i prenesenom, to bi moglo otvoriti "tajna vrata" ka jo
brem obogaivanju Jevreja. Pribliavanje druge Noi Svaroga, dobrodolo je
Jevrejima, kada mogu lako "pritiskati" eljenu "dugmad" ivotinjske prirode oveka i da
manipuliu sa njim, kako bi ostvarili svoje zavetne ciljeve - akumulaciju zlata i srebra.
Hazarija je naime bila ta zavetna Jevrejska "kapija" koja im je otvorila pristup izvrenju
zadataka u prvoj fazi. I naime, zatim, oni su u Hazariju "sluajno" doli, prvo-mazdakiti
Jevreji sredinom 6. veka nove ere, a onda i Jevreji-antimazdakiti, nakon kratkog
zaustavljanja u Romejskom Carstvu (Vizantija) sredinom 7. veka nove ere. Udrueni
ponovo posle stotinu godina "nepodnoljivog" za njih "odvajanja" i fragmentacije,
"siromane" lutalice bez domovine, poele su da obavljaju svoj grandiozni plan. Prvi
"ealon" u jevrejskom napadu na bezazlenu Hazariju je institucija jevrejske neveste.
Specijalno obuene seksualnoj magiji, jevrejske ene su postale "napredno" oruje. Ovo
jevrejsko "oruje" je uvek delovalo bez "greaka". Samo ovaj put, strategija i taktika su
donekle drugaije. Dajui svoje najlepe sestre, erke, a, ponekad, i svoje supruge,
obuene Crnoj Magiji, Hazarskom plemstvu kao supruge, konkubine i seksualne
robinje, Jevreji su zapoeli svoj plan. Vremenom, sve vie i vie Hazarskog plemstva je
uzimalo jevrejske ene, uvi o njihovom posebnom "talentu" i "vetinama".

311

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Slika 36

312

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

U to vreme, kada su Jevreji, sa velikim resursima zlata i srebra, istisnuli iz svojih nia
lokalne drutvene parazite i trgovce, ene jevrejke su raale Hazarskom plemstvu decu,
koja su po jevrejskim zakonima bila Jevreji, koju su vaspitavale njihove majke Jevrejke,
prema jevrejskoj tradiciji, koja su poloaje u socijalnom sistemu Hazarije nasleivala od
svojih oeva. U Hazariji, kao i drugim u zemljama slavjano - arijevskog carstva,
nacionalnost je odreena od strane oca, ne majke, s obzirom na injenicu da je kod bele
rase dominantan muki Y hromozom. Naime, to je Jevrejima i bio deo plana. ak i
deak koji nosi u sebi Y hromozom-Bele rase, roen od majke Jevrejke, imajui aktivna
dva H hromozoma, raa se sa ve potisnutim Y-hromozomom. Jevreji su znali za to, ali
nisu znali ostali. Vrlo malo ljudi zna ta se desilo da tim delom Hiksosa, koji su izvravali
zadatak svojih Tamnih gospodara stigavi u nov Raj u zemlju Ku ... Tako, u vrhu
Hazarskog plemstva su se raala jevrejska deca koja nasleuju od svojih oeva ne
samo imovinu ve i njihov poloaj. A to je upravo ono to je bilo potrebno sionskim
"mudracima". Poseban poloaj dece roene u brakovima sa Jevrejkama, omoguavao
im je ne samo visoke poloaje u hijerarhiji Hazarije, ve je i doprineo njihovoj rodbini u
dobijanju prava na trgovinu. Postepeno je Jevreja po majci u viem plemstvu Hazarije
bilo toliko da su oni poeli direktno da interveniu u Hazarskoj tradiciji. Prvo, jedan od
lidera po imenu Bulan je ustanovio u leto 6239 S.M.Z.H. (730 AD) judaizam meu
svojom braom Jevrejima, a do poetka 9. veka nove ere, svojom ekonomskom moi
Hazarski Jevreji su dobili i politike. U leto 6308 S.M.Z.H. (799 AD), potomak Bulana,
gospodar rata Obadija je napravio pu i pretvorio Kagana u poslunu marionetu. Od tog
trenutka Kagan je postao svetovni simbol i olienje drave u oima Hazara. U to vreme,
stvarna mo je potpuno prela u ruke kralja - Jevreja i njegovog najblieg Jevrejskog
okruenja. On je (Obadija) Judaizam nainio religijom Hazara. Hazarska vojna
aristokratija je bila veoma mona sila i pridravala se vedskih tradicija. Jevreja po majci
meu njima jo uvek nije bilo mnogo, ali ... prolazilo je vreme, i neizbeno se dogodilo.
Koristei injenicu da je linost kagana iz roda Aina bila sveta obinom Hazaru,
oslanjajui se na to da plemstvo Hazarije zna svoje Jevrejsko poreklo, Obadija pomou
plaenika - Guza i Peenjeza - poinje krvavi graanski rat. Posle dugog graanskog
rata Hazarski Turci su poraeni. Neki od njih su poseeni zajedno sa enama i decom, a
drugi deo Hazara je napusto zemlju i nastanio se na teritoriju dananje Maarske.
Posle pobede u graanskom ratu, hazarski Jevreji su obinim Hazarima nametnuli teak
danak. Na kraju krajeva, oni su morali da plate plaenicima za svoje "usluge" za
porobljavanje Hazara, pruivi tim "nesrenim" izbeglicama mesto pod suncem. One
Hazare, koji su ostali ivi i nisu napustili domovinu, Jevreji su napravili obespravljenim
robovima, kojima je zapreeno pod pretnjom smrti, da poseduju oruje i da se
obuavaju u rukovanju sa njim. Jo jednom, Jevreji su veoma udno "zahvalili" narodu,

313

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

koji im daje utoite. Postoji samo jedno pitanje - gde i od koga su oni beali!? Stvar je u
tome da oni ne bee ni od koga, ali pod okriljem toga, ispunjavaju svoj minimalni
program - akumulaciju prvobitnog kapitala, kroz parazitske ekonomske nie. Uzevi
realnu vlast, Jevreji su pretvorili Hazariju u dravu - parazit. Kontrolom puteva karavana
i iznad svega, Velikog Puta svile, hazarski Jevreji su u potpunosti uzeli u svoje ruke
trgovinu izmeu Istoka i Zapada, izmeu severa i juga, to jest, sve trgovake puteve koji
prolaze kroz Hazariju. Naime, to su bili svi prihodi Jevreja u Hazariji:
"... Jevreji, za razliku od Hazara, u 9. veku, aktivno su ukljueni u tadanji
meunarodni trgovinski sistem. Karavani, koji su ili iz Kine ka Zapadu, su
uglavnom pripadali Jevrejima. I trgovina sa Kinom u 8.--9. veku je bila
najprofitabilnije zanimanje. Dinastija Tan, pokuavajui da dopuni prazan sadraj
vojne blagajne, izvozi van zemlje svilu. Za svilu su jevrejski karavani ili u Kinu.
Put prolazi kroz stepu Ujgura i dalje kroz sedmoreje, pored jezera Balka, do
Aralskog mora, u grad Urgen. Posebno je bio teak prolaz kroz plato Ustjurt.
Onda su karavani prelazili reku Jaik, i ili do Volge. Tu je umorne putnike ekao
odmor, obilna hrana i zabava. Odlina riba, voe, mleko, vino, muziari i lepotice
su armirali putnike iz karavana. I u ekonomiji Povolja jevrejski trgovci su
trgovali blagom, svilom, robovima, itd. Zatim su karavani odlazili dalje,vraajui
se u Zapadnu Evropu: Bavariju, Langedok, Provansu i prelazili Pireneje,
zavravavi put daleko kod muslimanskih sultana Andaluzije i Kordobe ... ".
Skoro potpuna kontrola karavanskih puteva koji prolaze kroz Hazariju dozvolila je
Jevrejima da praktino izgrade trgovinski monopol. Jevreji su poeli da kontroliu
otkupnu cenu i prodajnu cenu za svu robu. Jevrejska trgovina "Profsojuz" im je
omoguila da se dogovore izmeu sebe oko nabavnih cena i cena za prodaju. Kao
rezultat toga, proizvoai robe, a i potroai, bili su prisiljeni da prihvate te uslove. I
naravno, otkupne cene su bile minimalne, dok su prodajne cene bile najvie. Kao
rezultat toga, Jevreji prave ogromne profite na utrb pljake proizvoaa i kupaca. U
rukama Jevreja trgovina se pretvorila u parazitsku aktivnost. Pored toga, odlazei sa
svojim tovarima od zemlje do zemlje, Jevrejski trgovci su u tim zemljama stvorili svoju
bazu. Ove trgovinske baze Jevreja u razliitim zemljama, postale su odskona daska za
njihova budua ekonomska porobljavanja tih zemalja. Kroz ove baze Jevreji svoje
trgovanje zapoinju polako, i kao pesak, ulaze u socio-ekonomski sistem carstava i
drava koje ih interesuju. Oni su "podmetnuli" gde god su se pojavili korupciju i njihove
iskvarene zvaninike potkupljivali velikodunim "poklonima", zahvaljujui kojima su
traili za sebe posebne beneficije, koje su im, opet, donosile dodatnu zaradu. Sa
praktino neogranienim finansijskim sredstvima, oni su davali takve "poklone" - i u

314

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

takvoj koliini, da ak I prirodni drutveni paraziti nisu mogli da podnesu duu


konkurentnu borbu sa njima i morali su da se "penzioniu", predajui im slobodu da
uzmu sav profit. Kada je graanski rat u Kini doveo do toga da Velika Svilena reka
postane mali potok , Hazarski Jevreji su pronali nain za ovu situaciju:
"... Katastrofa koja je zadesila karavanski put od Kine do Ispanije - "Put Svile",
naravno, odrazio se na Hazariju. Ali, energini Hazarski trgovci na elu sa
guvernerom, ija je titula bila "Beg" ili "Malik", naao je izlaz. Njihove trupe
preselio je na sever. Stigavi na Volgu, Hazarski ratnici su porazili i potinili
Kamsku (Volga) Bugarsku. Vie severno se protezala bezgranina zemlja, koju su
u Norvekim sagama nazivali Biarmija, a u ruskim hronikama - Velika Perma. Tu
su trgovci radhoniti (prevedeno kao "znaju put") organizovali svoja trgovaka
naselja - faktorije. uma Biarmije je donosila dragoceno krzno medveda, kunia,
lasica, itd... tavie, radhoniti su organizovali trgovinu decom. I ponovo su krenuli
karavani sa krznom za Arapsko plemstvo, sa mukim i enskim robovima za
hareme muslimanskih vladara. Sultani i Emiri Bagdadskog haliafa vie su
vrednovali robove - vojnike ("sakaliba"), od plaenih vojnika iz nezavisnih
nomada ... ".
Na taj nain, hazarski Jevreji su "osedlali" sve glavne trgovake Evroazijske puteve
(slika 37.).

315

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.25. POETAK STVARANJA JEVREJSKOG


NADNACIONALNOG PARAZITSKOG DRUTVENOG
SISTEMA
Drava parazit - jevrejska Hazarija je postala "metastaza" u donjem toku reke RA (Itilja Volga), i stvorila je "fabrike metastaze", trgovaka naselja, bukvalno u svakoj zemlji
Evrope i Azije. I ovaj "rak" vrlo brzo je "rastao" nazivajui se "ilom kucavicom" svih tih
zemalja. Do kraja 10. veka, ovaj "tumor" na telu Zemaljske civilizacije dostigao je
kritinu veliinu. Skoro svaku zemlju u Evroaziji Jevreji su zahvatili parazitskim
ekonomskim niama u drutveno-ekonomskim sistemima tih zemalja. Samo u zemljama
koje su bile na slavjano-arijavskim vedskim pozicijama, nisu imali mnogo uspeha.
Postepeno, Jevreji su formirali nadnacionalni parazitski drutveni sistem. U ovoj
parazitskoj socio-ekonomskoj nadgradnji, Jevreji su postali narod vlastelina. Jedan
narod koji, sa svojom religijom, sledei svoje parazitske aktivnosti, obrazuje svoje lidere
na idejama superiornosti nad svim drugim narodima i nacijama, predstavlja idealno
orue u rukama Tamnih Sila, kako bi preuzele Midgard Zemlju. Poto su trgovaki
karavani prodirali u skoro sve zemlje, oni su stvorili svoje nove referentne take za
ekonomsko porobljavanje. Parazitska mrea, stvorila je Jevreje u svetu jo monijima i
bogatijima. Ova jedna parazitska "mrea" upletala je sve vie i vie zemalja. Finansijski
resursi parazitskog sistema, dozvolili su Jevrejima da pljakaju carstva i zemlje sa
parazitskom trgovinom, da su postali toliko veliki, da nije bilo carstva ili zemlje koja je
bila u stanju da se takmii sa njima. Ali u Mranom veku, Jevrejsko stvaranje sveta kao
parazitskog sistema nije uspelo da postigne kritini nivo na kojem su Jevreji mogli da
preuzmu potpunu kontrolu nad civilizacijom Midgard-Zemlje. Finansijski, ovaj parazitski
sistem moe dovesti do ekonomskog haosa i kolapsa u mnogim zemljama i imperijama.
Ali vetaki stvorene ekonomske krize bile su samo privremene, ali su one, dozvoljavale
Jevrejima da opljakaju te iste zemlje i carstva. Osnova drutveno-ekonomskih sistema
carstava i drava, takozvanog mranog srednjeg veka, bila je poljoprivreda. I na taj
nain, posedovanje i obraivanje zemlje je nastavilo da bude utvreni socio-ekonomski
sistem. Dakle, Jevreji su stvorili parazitski sistem koji moe biti samo senka, ali koji
nema osnova da bude drutveno-ekonomski sistem imperija i drava. Tamne Sile koje
stoje iza Jevreja su to dobro shvatale, radei ono to je inae bilo osueno na neuspeh.
Oni su zahtevali da njihovi posrednici Jevreji rade samo ono, to zapravo moe biti
korisno za njih same.

316

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 37

317

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 38

318

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

U ovoj fazi parazitskog sistema je bila mogua samo akumulacija kapitala, bez koga je
drugi deo plana bio prosto nemogu. Pored parazitske trgovine, Jevreji su poeli da
"osvajaju" i druge privredne nie iz kategorija pasivnih i socijalno ekonomskih nia, sa
ciljem na one koje bi mogle u budunosti ili da se transformiu u kategoriju parazitskih
nia, ili koje bi im omoguile da utiu na to da manipuliu moima koje nisu jevrejskog
porekla. Koje su to pasivne nie kojima su parazitski Jevreji "ovladali" paralelno
trgovini? Pre svega, onim ekonomskim niama koje nisu "vezane" za odreenu teritoriju.
To je prvenstveno zbog injenice poto Jevreji, iz navedenih razloga, nisu dugo na
jednom i istom mestu. Pored toga, te su se pasivne nie lako pribliavale imunima na
vlasti. Takve pasivne ekonomske nie su nie povezane sa medicinom, zabavom i
menadmentom, finansijama, i nekretninama. Sve ove ekonomske nie dozvoljavale su
Jevrejima pristup ka privatnosti onih na vlasti, da pronau njihove slabosti i nedostatke i,
ako je potrebno, da uklone neeljene pojedince preko njihovih linih lekara Jevreja.
Poznavanje ljudskog organizma i organske i neorganske hemije, dozvoljavalo je
lekarima Jevrejima da se sa dobijenom moi umeaju u planove onih koji su na vlasti,
da izazivaju simptome bolesti kod njih koje dovode do njihove smrti. Sipali su u hranu ili
pie neophodne otrove Judeji - lekari, a niko nije mogao pretpostaviti pravi uzrok smrti.
Pogotovo ako se uzme u obzir da su oni sami ustanovljavali uzrok smrti tih ljudi.
Poznavanje medicine im je omoguilo da izlee neke bolesti, to im je donelo slavu
Velikih iscelitelja. Leiti, koga se "mora" ili "ukloniti", koga je potrebno ... I kako bi se
videlo da je to tako, treba samo proitati pismo carigradskih rabina:
Pismo carigradskih rabina:
Draga brao u Mojsiju. Mi smo primili vae pismo u kome nas obavetavate o
neuspesima i nesreama, koje vi trpite, u emu saoseamo sa vama, kao da se to
desilo nama. Evo saveta od naih najveih rabina i satrapa: vi kaete, "da
Francuski kralj eli da budete hriani" - postupite tako, ako ne moe drugaije,
ali i dalje uvajte u srcu zakon Mojsijev. Vi imate svoju imovinu - napravite od
svoje dece trgovce, uz pomo trgovine vi ete prikupiti svu robu. Vi se alite da
oni utiu na va ivot - neka vaa deca budu lekari i farmaceuti, i bez straha od
kazne neka ih liavaju zdravlja. Oni unitavaju vae sinagoge, ele da vaa deca
prihvate kanone i priest, a tada neka ona unitavaju njihove crkve. Pre toga
moraete da trpite uvrede - neka vaa deca postanu advokati, notari i svi oni koji
se bave javnim poslovima, i na taj nain ete vladati nad hrianima, uzeete im
zemlju i osvetiti im se. Nemojte zazirati od saveta koji vam dajemo, jer ete od
ponienih postati vladike.

319

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

I kako bi se uverili da to nije jo samo jedna "kleveta" "siromanih" Jevreja, samo


pogledajte aktivnosti i poslove koje "vole" Jevreji danas irom sveta, i to je dovoljno da
se napravi jednostavan zakljuak - Evropski (i ne samo evropski) Jevreji na savetu
Jevrejskih mudraca iz petnaestog veka u Carigradu jasno su govorili o tome. U
dvadeset prvom veku bili su u mogunosti da ostvare svoje naume u potpunosti ..! Kada
oni ine udotvorna isceljenja preko svojih doktora - Jevreja, kada imaju dobro
organizovan sistem jevrejskih fabrika, oni su na kraju svog zadatka. Svoje fabrike i
prodajne mree Jevreji veoma uspeno koriste za propagandu meu svojim kolegama
Jevrejima, "skromno" ignoriu i esto namerno iskrivljavaju injenice o uspesima lekara
drugih nacionalnosti, a pogotovo to i ko je predao Jevrejima to znanje. Prema
verovanjima Jevreja, zapisanima u njihovim "svetim" knjigama, sve to stvore Goje (neJevreji) pripada Jevrejima, i samim tim, ne daju nikom drugom pravo na realizovanje
svojih ideja, a takvo njihovo ponaanje je oduvek bila norma. Parazitizam drutva se
transformisao u parazitizam linosti ... U svakom sluaju, Jevreji - trgovci vetaki su
stvarali sliku Jevreja lekara kao iscelitelja udotvoraca, to je izazvalo interesovanje
onih imunih na vlasti, a posebno nagovetavalo da poseduju tajno znanje, koje im je
dozvoljavaalo da produuju ivot i podmlauju ljude. Takvoj "argarepi" gotovo niko nije
mogao da se odupre. Takva taktika Jevrejskih - iscelitelja dozvoljavala im je da uu u
ui krug moi i na taj nain dobiju uticaj i kroz njihovo zdravlje, na dogaaje u ovim
zemljama. Naravno, uticaj na dogaaje sprovodio se u interesu Jevrejske dijaspore.
Ovaj metod korekcije stvarnosti je bio veoma efikasan i pouzdan. Drugo "polje" primene
sile i ubacivanje kapitala Jevreja je postalo podruje zabave. Jevreji su veoma brzo
pretvorili polje zabave u parazitske nie. Kontrolom trgovine robovima u skoro celom
svetu, Jevreji su stvorili seksualnu industriju zabave. Seksualna industrija im je ne samo
donela ogromne profite, ve je doprinela buenju u ljudima i razvoj najprizemnijih
instikta i seksualnih perverzija, posebno onih na vlasti. Seksualnu industriju Jevreji
koriste za manipulaciju imunih i na vlasti, kako bi oni dostigli nivo odreene seksualne
patologije i perverzija. Takva seksualna odstupanja su se negovala do maksimuma, i ...
onda je "klijent" bivao potpuno spreman. Ulazei tako tajno, u mraku, u okove ljudskih
dua, ili ih ak stvarajui, Jevreji su dobijali, ako ne punu mo nad tom osobom, onda
barem znaajan uticaj na njega. Postepeno su postajali vena senka vladara i kroz njih
su uticali na politiku u sopstvenom interesu. Na taj nain, jevrejska trgovina se pretvorila
u centar ekonomskog i politikog porobljavanje drava. I centar - "srce" ovog
parazitskog sistema je bio pod kontrolom Jevreja - Hazarski Kaganat. Do sredine 10.
veka Hazarski Kaganat je dostigao svoj maksimalni razvoj. Kontrolom trgovinskih
puteva, Jevreji su koncentrisali u svojim rukama ogromne finansijske resurse. Jevreji su
kroz uspostavljene trgovake mre postajali sve aktivniji i aktivno su intervenisali u

320

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

drutveno-ekonomskom ivotu zemalja u kojima se ove mree nalaze. U principu, te


trgovake mree su sa teritorija Hazarskog Kaganata instalirane u druge zemlje, i u tim
mreama su vaili jevrejski zakoni, a ne zakoni zemalja u kojima su se nalazile.
Praktino, to su bile drave u dravama. I kada su podruja pod kontrolom Jevreja bila i
mala, oni su esto imajui finansijsku mo, kontrolisali i mnogo puta vee zemlje i
carstva, u odnosu na one zemlje u kojiima su se nalazili. I kad god je bilo potrebno,
mogli su da dobiju gotovo neogranienu finansijsku podrku i od trgovakih mrea u
drugim zemljama, a i od "centralnog taba" - Hazarskog Kaganata. Hazarski Kaganat je
dostigao svoju najveu mo upravo sredinom 10. veka. I u tom trenutku na MidgardZemlji je zapoela prola No Svaroga, koja ju je pokrila svojim tamnim velom, od leta
6496 do S.M.Z.H. (988 AD). Vrlo udna "sluajnost", zar ne? Ali to to su Jevreji pohrlili
u Hazariju dva veka pre opisanih dogaaja i ono to su stvorili u Hazariji - prvu
parazitsku dravu, pokazuje vrlo jasno, da to nije bilo "sluajno". A kada se uzme u
obzir da se Hazarski Kaganat nalazi skoro na granici Evrope i Azije, u srcu Slavjano Arijevskih zemalja, ideja o sluajnosti postaje jednostavno apsurdna. Teko je zamisliti
ta bi od toga bilo, da nije bilo Velikog Knjaza Kijevskog - Svjatoslava. Veliki knjaz
Svjatoslav, voa Svetle vojske, je slomio jevrejski Hazaraski Kaganat - parazitsku
dravu u leto 6472 od S.M.Z.H. (964 n.e.). Zahvaljujui Svjatoslavu, Tamne sile nisu
mogle u potpunosti da porobljavaju ruske zemlje na poetku noi Svaroga kao to su
planirale. Pri emu je Kijevska Rus bila samo mali deo ruskih zemalja. Dvadeset etiri
godine pre Noi Svaroga, Veliki knez Svjatoslav unitava glavni "tumor" stvoren kao
Jevrejski parazitski sistem - Hazarski Kaganat! Teko je zamisliti kako bi se razvijala
civilizacija Midgard-Zemlje, da je parazitska drava Hazarski Kaganat nastavila da
postoji! A posebno tokom noi Svaroga! Osnivanje parazitske jevrejske drave u srcu
zemlje bele rase je sve samo ne sluajno! Mogue je da bi dalje postojanje parazitske
drave tokom prole noi Svaroga dovelo do unitavanja Bele rase ili potpunog
potinjavanja svega to bi od nje ostalo. Mogui razvoj takvog scenarija nije neto
neozbiljno. Budui dogaaji, ak i bez parazitske jevrejske drave, to u potpunosti
potvruju. Ali ono to se desilo u budunosti, govori da je tom akcijom ostala netaknuta
"metastaza - izdanak" Hazarskog Kaganata, koju nije unitio knez Svjatoslav. Ove
"metastaze - izdanci" su Jevrejska trgovaka naselja koja su zapravo bile drave u
dravama. Ova jevrejska trgovaka naselja su bila ograena zidovima od strane samih
Jevreja. Nou, kapije ovih "naselja", koje su se nazivale jevrejskim getom su zatvarane,
i nije bilo dozvoljeno nikome da izlazi ili ulazi sve do jutra. Kapije i zidove "trgovakih"
jevrejskih mrea su uvali jevrejski vojnici, a iza zidina su vaili jevrejski zakoni i propisi
rabina. Dakle, niko nije konkretno selio Jevreje u odvojena geta, oni su stvarali grad u

321

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

gradu, i sakrivali se od ostalih stanovnika grada svojim bedemima. Evidentno je da su


imali razloga da se kriju iza ovih zidina ...
Nakon unitavanja Hazarskog Kaganata Jevreji su napustili predele moderne Rusije i
ponovo se raselili u druge drave. Ali, kao naslee Hazarskog Kaganstva su ostale
mikro-drave - jevrejska trgovaka naselja, koja su u vreme poraza Hazarskog
Kaganata, u veini sluajeva ve bile drave u dravi, i koja su imala snaan efekat na
ekonomiju i politiku zemalja u kojima su se nalazila. Naalost, ak i bez podrke
primarnog tumora - Hazarskog Kaganata, koga bi bilo ispravno nazivati Jevrejski
Kaganat, sredinom 8. veka, ove parazitske "izrasline" na drutveno-ekonomskim
organizmima drava, nastavljaju svoje napore da unite temelje vedske kulture Bele
Rase. Posebno je to bilo jasno vidljivo na krajevima slavjano-arijevske imperije, gde je
genetika ubaenih otpadnika u prolosti, bila promenjena i koja ih je napravila najviim
nosiocima osetljivim na parazitizam i negativni uticaj Noi Svaroga.
Tamne sile i njihove verne sluge, Jevreji, su bili svesni da sve dok Bela rasa ima vedski
pogled na svet, pokoravanje slavjano-arijevskih naroda nije mogue. Oni su razumeli to
ve dugo vremena i to je razlog zato se koriste receptom - Egipatskim kultom Ozirisa,
sa kojim su Jevreji poeli da se kreu iz jedne u drugu zemlju nosei sa sobom taj
smrtonosni virus religiju robova. Prve rtve ovog ideolokog oruja postali su bliski
srodnici Jevreja - druga semitska plemena - ljudi sive pod-rase, "ahilova peta" kod kojih
je prisustvovao gen crne rase. Zbog ranije opisanih razloga, genetika crne rase je bila
najugroenija na dejstva Tamnih sila. U razliitim zemljama i carstavima kult Ozirisa
moe imati razliita imena, ali sutina ostaje ista. Menjalo se samo ime Sina Bojeg, koji
je umro za grehe celog oveanstva i obeao raj svojim sledbenicima posle smrti. Ovaj
kult u maloj Aziji zvao se kult Atisa (Attis), u Siriji - kult Adonisa (Adonis), U zemljama
Romeja kult Dionisa (Dionysius), itd.. Svi ovi kultovi su bili odraz kulta Ozirisa. Samo je
ime sina Bojeg dodatno menjano i dobijalo "egzotiku" te zemlje i vremena u kojem se
kreirala "nova" verzija kulta. Nekoliko milenijuma primene kulta Ozirisa u obliku
psiholokog rata je pokazalo efikasnost u robovlasnikom drutvu. Zapravo, zato su
Jevreji nudili taj kult svim vladarima koji su teili da dou do apsolutne vlasti. Moda se
pitate zato su Jevreji pomagali vlastima u razliitim zemljama da dobijaju apsolutnu
vlast i pomagali im da tu vlast dre pomou religija? Postoji nekoliko razloga za to
"udo". Prvo, apsolutnu vlast su obino traili ljudi sa velikim, linim ambicijama, a ... koji
nemaju potrebne kvalitete i osobine koje e zadovoljiti njihove ambicije. Drugim reima,
to su ljudi koji nose evolucioni negativni prednapon. Takvi ljudi su odlino orue u
rukama Tamnih sila. Drugo, kult Ozirisa, Atisa, Adonis, Dionisija, a kasnije Hristosa,
zombira ljude, pretvarajui ih u robove, ne samo fiziki, ve i duhovno. Ovi kultovi koji su

322

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

u sutini svi kult Ozirisa, bez obzira na ime, inspiriu ljude idejom da sve to se deava
sa njima, ukljuujui i ropstvo, nije nita drugo, nego boija kazne za grehove, ili test
Boji, kojim proveravaju svoju veru. I tako ljudi ponizno prihvataju sve ovo, a njegova
nagrada za to e biti veni rajski ivot ... Tree, ovi kultovi su "trojanski konj" - ideja
izabranog jevrejskog naroda. Kroz ove kultove ljudima nameu ideju da su Jevreji - via
bia, navodno izabrana od Gospoda Boga da sprovedu svoje planove o Midgard Zemlji.
etvrto, veina onih koji su imali evolucioni otklon, imaju vie patolokih i raznih drugih
"slabosti" kojima se vrlo veto kultivie u njima sve to Jevreji ele, kroz njihovu kontrolu
sistema "zabave". Dakle, ovi ljudi se "hvataju" na njihovu "udicu", a samim tim je njima
lako manipulisati. Peto, da preuzmu u svoje ruke legitimne organe zakonodavne vlasti, a
zbog ega su tim otpadnicima potrebna velika finansijska sredstva, koja im "ljubazno"
nude pod svojim uslovima ti isti Jevreji. Tako je apsolutna vlast dospevala u ruke ljudi
koji imaju evoluciona skretanja, dozvolila Jevrejima, kao po pravilu, da izvre svoj
minimalni program, prvobitnu akumulaciju kapitala. Zaplena vlasti u svoje ruke, kao to
je pokazalo iskustvo Hazarskog Kaganata, na nivou robovlasnikog i feudalnog sistema,
bila je preuranjeno i nije moglo da preivi u tim uslovima dugo. Parazitski sistema je vrlo
brzo pokazao svoje pravo lice "izabranih od strane Boga", to je imalo negativan uticaj
na sposobnost da Jevreji izvre svoju "misiju". Unitavanje Hazarskog Kaganata od
strane kneza Svjatoslava pokazalo je Jevrejima i Tamnim silama preuranjenost ove
vrste aktivnosti. Kao rezultat toga, oni su morali da promene taktiku. Dokle god kontrola
glavnih aktivnih privrednih nia nije bila anonimna, bezlina, Jevreji nisu bili u
mogunosti da napreduju u direktnom preuzimanju vlasti u zemljama gde je njihov broj
uvek bili mali u poreenju sa starosedeocima. ak i u Hazarskom kaganatu su bili samo
mali vladajui sloj. Dakle, dok god je poljoprivreda predstavljala osnovu aktivnih
privrednih nia, dok vladari tih zemalja definiu obradu zemlje kao glavni pokreta
drutveno-ekonomskog razvoja zemlje, za Jevreje nije bilo naina da porobe te zemlje i
stvore globalni parazitski sistem. Na ovim fazama drutveno-ekonomskog razvoja
civilizacije su ostvarili samo prvi deo svog plana - akumulaciju kapitala. Tamne sile su
znale kroz kakve privredne nivoe prolazi svaka civilizacija tokom svog razvoja. I oni su
samo ekali taj as, i bili pripremljeni za njega. I u toj pripremi dolo je do stvaranja
njihove prvobitne akumulacije kapitala. Dokaz za to je injenica da je veoma mali broj
Jevreja kupovao ukradenim bogatstvom drugih naroda zemljite. Ako se ovo i deavalo,
to je bilo samo da ga kupe po niskoj ceni i preprodaju po veoj ceni. Drugim reima, njih
je zanimalo zemljite kao pekulacija, ali nisu kupovali zemlju kako bi je obraivali i
proizvodili hranu. Najee, Jevreji su postajali vlasnici zemljita kada su je vlasnici
zemljita stavljali pod hipoteku Jevrejima za kredite, a koji su im uzimali zemlju kada
nisu mogli vratiti na vreme dugove svojim ludim kamatnim zajmodavcima. Glavni cilj

323

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Jevreja je akumulacija kapitala, i obrada zemljita im nije donosila super-profit, kao to


su revolucije, ratovi, trgovina robljem, industrija zabave, trgovina i zelenatvo. Dakle,
Jevreje su zanimale samo takve parazitske ekonomske nie gde god su se pojavljivali.
Ili su kreirali parazitske ekonomske nie, kao to su to uradili sa trgovinom, ili stvarali
nove parazitski nie za sebe. U svakom sluaju, rasuti irom sveta, Jevreji izvravaju
zadatak Tamnih sila da pripreme preuzimanje Midgard - Zemlje pod punom kontrolom. I
za tu svrhu su "prodavali" svojim pulenima ideje apsolutne vlasti i religiju kako bi
stanovnitvo drali porobljenim. Vedska tradicija Bele rase nije dozvolila da ostvare cilj,
a vedizam bele rase, koji je doneo prosvetljeno znanje ljudima, bio je glavni neprijatelj
Jevreja za akumulaciju kapitala. Zato je istovremeno sa dolaskom u Hazariju i
stvaranjem parazitske jevrejske drave, gotovo u isto vreme u Zapadnoj Evropi bilo
potrebno zbacivanje kraljevske dinastije Rus - Merovinga. U leto 6188 od S.M.Z.H. (679
AD) u lovu tokom spavanja je ubijen kopljem Dagobert drugi, a onda sledi svrgavanje sa
vlasti Hilderika drugog. Vlast su preuzeli majordomi-pipinidi. Vlast se prenela iz
kraljevske loze u ruke batlera, drugim reima, rukovodioca poslova, iza kojih su stajali
isti ti Jevreji sa svojim kapitalom:
"... Zapadni ogranak Merovinga je zbrisan tokom vremena koje se naziva
"kraljeubistvo pipinida" (u stvari, genocid superiorne rase!), mali deo (po enskoj
liniji) spojio se sa Karolinzima. Feudalna revolucija Kapetingova (11. vek) je bila
izvrena pomou pro-rimskih i italijanskih zemljoposednika. .. ".
Ispostavilja se udna situaciju: nakon svrgavanja kraljevske dinastije Merovinga u
Zapadnoj Evropi, sama re Frank postaje poznata i domaa! Posebno to je poricanje
imena Frank bilo neobino za Francusku. Postoji protivrenost, ali je to protivrenost
samo na prvi pogled:
"... injenica je, da Sloveni, i Rusi (kao i Franci, i Kelti) pripadaju (u smislu
etnologije) severnoarijskom etnosu, sada poznatom kao Vendi. U ranijim
vremenima, to ime je bilo uobiajeno, navodi Strabon - Vindeliki ili Vendeliki (kao
Baltiko more - Sinus Venedicus), dok su se jedni od njih nazivali Franci, drugi
Sloveni...".
Drugim reima, u zapadnoj Evropi, je bila carska slavjanska dinastija Rusa, koju su u
tim krajevima nazivali Francima, tj slobodnima. To znai, da svi ostali nisu bili slobodni. I
to ne oznaava ropstvo svih ostalih. Moda to samo znai da je vladajua dinastija RusMerovinga bila dinastija rusa osvajaa, koji su doli u zemlju otpadnika Bele rase (kao
to je pominjano ranije) i koji su vratili u zemlju vedsku tradiciju. Onda postaje jasan
genocid kraljevske porodice Merovinga i svih franko-Rusa, koji su pripadali takozvanoj

324

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Prvoj rasi. Onda postaje jasno i zato puisti majordomi podravaju i prvosvetenike
kulta Dionisa, iza kojeg su bili Jevreji. Pod Prvom Rasom treba razumeti evolutivni
status kaste Rusa u slavjansko-arijevskoj hijerarhiji. Rusima su se nazivali ljudi koji su
dostigli prosvetljenjo znanje, koji su uspeli da prevaziu evolutivnu fazu racionalne
ivotinje. Ovi ljudi su bili konstitutivni cvet nacije, koji nose u sebi najbolje osobine ljudi.
Jo jedan zanimljiv podatak da je u ruskom jeziku, koncept Franka direktno povezan sa
kultom sunca i re Knjaz - Knjaz na proto-jeziku (tj na nivou gena) znai "do savrenstva
(suptilnosti) odnositi se prema zemlji " ! (transkript Grinevi G.S.). Naime, od knjaz-rusa
Slavjano-Arija, bez obzira na to gde se nalazili, birani su vladari kraljevi. U sluaju
Zapadne Evrope, franko-rusi su bili postavljeni nad pokorenim plemenima otpadnika iz
slavjano-arijevskih plemena, to je dovelo do njihe poetne izolacija od drugih, i
stvaranja dinastije Merovinga. Jo jedna zanimljiva injenica je da su franko-rusi
komunicirali jedni sa drugima na svom jeziku, koji se znatno razlikovao od keltskog i bio
je to ...Sanskrit, a pravilno je rei - ruski (srpski) jezik, u modernom shvatanju te rei. Ali
vie o tome kasnije, a za sada, nazad na dogaaje o kojima se govori ...
Pojavljuje u isto vreme interesantna slika. Praktino istovremeno, dolaskom Jevreja u
Hazariju, u zapadnoj Evropi dolazi do svrgavanje kraljevske dinastije Prve Rase Merovinga, koji su stajali na vedskim pozicijama. Uzevi vlast, majordomi - poslovni
upravitelji svrgnute dinastije, su imali direktne veze sa Jevrejima. Kada su doli na vlast,
oni omoguavaju Jevrejima da ive u tim zemljama po vlastitim zakonima, drugim
reima, dozvolili su da se kreira mini-jevrejska drava u okviru njihove. Kao rezultat,
Jevreji su ve kod Karolinga dobili brojne prednosti, koje su uporno drali u tim
zemljama do 11. veka, kada je dolo do feudalne revolucije zemljoposednika, i kada je
na vlast dola dinastija Kapetinga. kod Kapetinga su poeli progoni Jevreja. Vie od
etri veka, Jevreji su bili u stanju da sakupljaju svoj prvobitni kapital uz punu podrku
vladara zapadne Evrope, kojima su bile vezane i "ruke i noge." U isto vreme Jevreji kod
Karolinga vre genocid nad Rus- Meroving dinastijom i celom vojnom kastom slobodnih
Rusa, nazivanih i Francima. U zapadnoj Evropi, Jevreji su tuim rukama radili ono isto
to su uradili u staroj Persiji u 5. veku p.n.e. i u Persiji u 6. veku n.e. - genocid najvie
vojne kaste Slavjano-Arijevaca, drugim reima, svih Rusa. Ispostavilo se da je cilj
Jevreja i u fazi akumulacije kapitala bio genocid Rusa, cveta bele rase, u kojima su
fokusirani najbolji geni Bele rase. A priroda drutvenih parazita, koji su u stvari Tamne
sile, se pre svega ogleda u unitavanju najboljih nosilaca gena, zdravih gena, koji
omoguavaju ouvanje i evoluciju oveka kao vrste ivih organizama. Dakle, Jevreji sa
svojim realnim akcijama, a ne fiktivnim dostignuima, jasno pokazuju kome slue Tamnim Silama Kosmosa, koje su ih izabrale za provodnike planova na Midgard-Zemlji.

325

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Sa pojavom feudalaca u zemljama zapadne Evrope, Jevreji su nastavili da poboljavaju


svoju strategiju i taktiku za sakupljanje prvobitnog kapitala. Njihovo vreme jo nije dolo,
ali oni i njihovi gospodari strpljivo ekaju svoj as, iako bi bilo ispravno rei da dok
ekaju oni na sve mogue naine pokuavaju da ubrzaju, kako god mogu, dolazak tog
"asa". Ali dokle god je temelj socijalnog i ekonomskog sistema Midgard-Zemlje bila
aktivna nia, pre svega ona koja se odnosi na obradu zemlje, nisu mogli raunati na
dugoroni uspeh u direktnom preuzimanju vlasti. Mnogi od Jevreja, a posebno Jevrejska
elita su se pretvorili u drutvene parazite i kao stvaraoci i kreatori nisu se mogli ostvariti.
Nakon poraza u 10. veku Hazarskog Kaganata, Jevreji su zadobili ozbiljne povrede, ali
njihov tajni rat nije tamo zavren. Oni su donekle promenili taktiku. Pri porazu
Hazarskog Kaganata Jevreji su izgubili vei deo opljakanog bogatstva. Prvo, veina
njih je opljakano bogatstvo distribuirala u svoje trgovinske mree u razliitim
zemljama. Drugo, njihovo bogatstvo u Hazarskom Kaganatu je bilo uglavnom u obliku
zlata i serebra. Pre nego to su poraeni, Hazarski Jevreji su odneli svoje glavno
bogatstvo izvan Kaganata. I dolo je vreme je za "fine" radove. Za otvorenu akciju
vreme nije dolo, poraz Hazarskog Kaganata je to dobro pokazao. I Jevreji su nastavili
kretanje prema svom cilju - porobljavanju cele Midgard Zemlje ... Kada je u zapadnoj
Evropi uspostavljen feudalni sistem u kome je osnova drutveno-ekonomskog sistema
bila zemljoradnja, Jevreji, osim njihove uobiajene prakse, koja je ranije pomenuta,
koristili su nekoliko novih metoda bogaenja na raun lokalnih itelja. Dolazivi u
razliite zemlje,Jevreji su posebno donosili bogate darove carskim porodicama,
kraljevskim porodicama ili porodicama knezova, vojvoda, grofova, barona, drugim
reima, porodicama vladara zemlje, bez obzira koji je bio naziv vladara. tavie, pokloni
nisu svakako bili bilo kakvi, ve vrlo specifini. Luksuzna odea i skupocen nakit. ini se
da su ovi posebni, bogati pokloni vladarima stvarali dobar utisak o sebi i Jevreji su
dobijali dozvolu za svoje aktivnosti u toj dravi. Ali, tako su postupali i trgovci svih
zemalja i naroda u svim vremenima, i onda se postavlja pitanje po emu su Jevrejski
pokloni bili specifini. Jevreji ne bi bili Jevreji ako ak i njihovi pokloni nisu bili u funkciji
njihovih aktivnosti i u bukvalnom i prenesenom smislu te rei. Jednostavno, pokloni
Jevreja su bili vezeni zlatom i srebrom, dragim kamenjem i odea protkana biserima,
brokatom i svilom. Ali udna stvar je bila da Jevreji nisu davali kao poklone svoje
nacionalno bogatstvo, ve naroda zemalja u kojima su se nalazili, sa "malim" dodacima.
A ti "mali" dodaci su bili materijali dostupni uglavnom samo jevrejskim trgovcima, kao i
drago kamenje, kojima su trgovali, opet, ti isti Jevreji. Dakle, jevrejski "pokloni" su
zapravo bili "trojanski konji", i to, iz bilo kog potrebnog razloga. Kada Imperatorski ili
carski ili kraljevski ili ... par se pojavi pred svojim dvorjanima, u njima od Jevreja
darivanoj odei, ukraeni nakitom, u svim poznatim carstvima, kraljevstvima i tako dalje,

326

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

stalno su se ... obraali za to Jevrejima, da dobiju za sebe odgovarajuu odeu i nakit. A


onda su Jevreji, imali punu kontrolu nad aristokratijom da trae za svoju robu cene,
mnogo puta veu nego to je realna. Postigli su tako potpuni monopol u trgovini u ovim
zemljama, drave su im omoguavale da postignu svaku cenu, jer niko nije znao
nabavnu cenu robe, i niko drugi nije imao prave materijale i nakit. Da, i ivenje kostima
su radili isto jevrejski krojai, nakit isto Jevreji zlatari. Drugim reima, aristokrate nisu
imali drugog izbora nego da prihvate "igru" pod jevrejskim uslovima. Jevreji su igrali na
kartu samopouzdanja i ponosa aristokratije. Nemojmo isputati iz vida da je porodina
ast za veinu aristokrata, ponekad bila, vanija od samog ivota. A u skladu sa tim, za
aristokrate je vaan faktor bio odravanje porodine asti. Pored toga, korumpirane
plemie i sve one krunisane glave, Jevreji "diskretno" inspiriu da misle da su oni
prosvetljeni monarsi i pod pokroviteljstvom umetnosti, da odravaju balove, lov i izlaske.
A koji to monarh ne eli da postane i prosveeni monarh?! Sa retkim izuzecima, monarsi
velikih ili malih naroda i carstva ele da njihovi potomci imaju o njima slike prosveenih
ljudi i poeli su ... da organizuju svoje podanike za lov, gde su se pojavljivali u kostimima
sa ukrasima, koje su im poklonili Jevreji. Te iste plemenite aristokrati su pokuavale da
sve vie i vie nadmae jedni druge. Takoe, svaki monarh je pokuavao da nadmai
svog suseda monarha, da bi samo njemu i nikom drugom, pripala titula
najprosveenijeg monarha! ini se, nieg loeg u tome, da ostave trag u istoriji kao
prosveeni monarsi, mecene, i slino ... ali stvar je u tome, na koji nain se to radi!
Balovi monarha, kostimi i ukrasi aristokrata bili su vredni mnogo novca, zlata ili srebra,
koji su uklonjeni iz trezora monarha i aristokratije, i "pretakani" neizmerno u depove
jevrejskih trgovaca! Posle je veina aristokrata "osveavala" na ovaj nain odeu i nakit
svojih supruga i kerki i za svaki sledei bal Jevreji su donosili monarsima nove
"poklone" - jo luksuzniju odeu i jo jedinstvenije ukrase. I sve se ponavljalo.
Aristokrate su ponovo otvarale vrata svoga blaga... i opet su zlatne i srebrne kovanice
menjale svoje gospodare. Sve ima svoje granice i pre ili kasnije, blagajne su ostajale
prazne. Ali oni koji su bili ukljueni u ovu "igru", nisu eleli da odustanu od svoje asti.
'Stara' odea i nakit nisu vie bili aktuelni i poeli su da ih vraaju vukovima Jevrejima,
koji su ih uzimali po bezvrednim cenama. Da bi "pronali" nove izvore prihoda, smislili
su nove poreze, hipoteke na nekretnine, i pre ili kasnije, i monarsi i aristokrate su imali
na rukama i nogama "vezove" dugova prema Jevrejima. Poto su stigli do ove faze,
Jevreji su "ponudili" dunicima "lak" izlaz iz neugodne situacije. Monarsima su ponudili
da ponite sve dugove za malu uslugu. Ova "mala usluga" sastojala se samo u
dozvoljavanju jevrejskim trgovcima da prate pobedonosnu vojsku i da od hrabrih ratnika
kupuju svu robu koju su oni spremni da im prodaju za zlatnike i srebrnjake. Ali na koju
slavnu vojsku misle "dobri" Jevreji!? Napokon, ovi razgovori su oko duga! Zato vojsku, i

327

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

zato Jevreji trae dozvolu da je prate, kao i pravo da kupuju? Vojska ne marira
trijumfalno na svojoj teritoriji, ve samo kao pobednika na teritorijama komijskih
zemalja. I potrebno je "samo" da jedan ili drugi komija objavi rat. Na kraju krajeva, to je
takva "sitnica" za galantnog monarha, jer je uvek eleo da proslavi svoje veliko ime, a
ta bi moglo biti "bolje" nego stei slavu velikog komandanta?! ta, trezor je prazan - to
nije vano. "Dobri", Jevreji su spremni da daju novac za rat, a hrabri monarh e platiti to
sa svojim trofejima. I "viteki" monarh nita drugo ne moe nego da pone rat sa nekim
od suseda, dobar izgovor za rat je uvek lako nai, a u nevolji uvek moe doi do
dobrog izgovora. Ukoliko "dunik" monarh ne eli da uini "dobrim" Jevrejima toliko
malu uslugu, onda e oni (Jevreji) biti "primorani" da ga zamole da plati dug, jer i oni
imaju decu i moraju ih "nahraniti". Dakle, "siromani" monarh je u potpunosti zavisan od
"dobrih" od Jevreja, koji su, ucenom na ovaj nain postigli ono emu su teili - izbijanju
neprijateljstava. Svaki rat je prilika za superprofite trgovcima. Superprofiti stiu i zbog
potronih materijala koji obezbeuju "iroko polje" za finansijske prevare, i ...
superprofite su dobili Jevreji u monopolu za kupovinu ratnog plena, ukljuujui i ratne
zarobljenike, i zarobljene civile. Jevreji su uvek drali pod kontrolom trgovinu robljem,
koja im je donosila ogroman profit. Dovoljno je da se prisetimo da su nakon zauzimanja
nekih gradova, tradicionalno, vojnici Armije pobednika dobijali pravo da pljakaju tri
dana ... I onda, bili su tu "dobri" Jevreji - kupci, koji su odmah ponudili vojnicima da se
otarase svojih trofeja razmenjujui ih za zveeu monetu. Tipino, stanovnici urbanih
sredina su sakrivali svoje zlato i srebro, to nije bilo tako lako nai. Naravno, vojnici nisu
ceremonisali sa pobeenima, i ako su naili na bogato odevene ljude ili one koji ive u
bogatim kuama, oni (vojnici)se nisu libili ni muenja kao sredstva da se "razvee"
jezik. Naravno, oni su nalazili osobe kojima je bilo mogue "razvezati" jezik. I kako je
znalo da bude, potrebna je i "srea" u ovoj aktivnosti, kako bi stigli do plena zlata ili
srebrnog novca, enskog nakita, dragocenosti iz njihovih domova, koje su takoe
grabili. Sve to su opljakali postalo je njihova "legitimna" imovina, ali poto je bila
glomazna, jedini izlaz iz te pozicije je bio da se otarase ove imovine to je bre mogue,
pre sledeeg pohoda. A onda su se pojavljivali "dobri" Jevreji, koji su kupovali od
pobednika njihov plen, dajui im zauzvrat zveeu monetu. Ali, u svemu tome
pojavljivala se odreena odlika "jevrejske dobrote." Oni su davali veoma malo zveee
monete u poreenju sa stvarnom vrednou "plena". I to je bilo iz vie razloga. Prvo,
vojnici esto ne znaju pravu vrednost njihovog plena, i njih su prosto varali. Jevreji su
plen opljakan od strane vojnika prosto grabili. Drugo, vojnici esto nisu imali izbora, jer
su Jevreji dobili od monarha monopol za kupovinu plena. Naravno, za vojskom su ili
Jevreji prekupci, ali izmeu njih je postojao dogovor o cenama kupovine, a vojnik kod
koga god da ode, ili e baciti svoj plen, jer ga niko drugi nije eleo, ili su ga davali

328

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Jevrejima - dilerima po predloenim cenama. Izbor, kao to vidite, nije bio veliki, a
vojnici nisu mogli nita drugo nego da prodaju svoj plen sa velikim gubicima po sebe. U
ovom sluaju logika je jednostavna, bolje ita nego nita. I u takvoj situaciji su bili ne
samo obini vojnici, ve i sami monarsi sa svojim komandantima. Tokom
neprijateljstava, dok rat nije zavren, prevoz ratnog plena je postao ozbiljan problem.
Nije uvek bilo mogue poslati sav plen pod jakom pratnjom. U drugim situacijama plen
aristokratije je padao u ruke tih istih Jevreja - dilera, a vrlo esto su uzimali u obzir
dugove, koje su imale aristokrate. Otplata duga dogodila se po zanemarljivim cenama, i
bila je potrebna ogromna koliina plena za otplatu dugova, posebno imajui u vidu
procente pod kojim su Jevreji pozajmljivali novac. Kao rezultat takve politike Jevreji ne
samo da su dovodili do osiromaenja zemlje koje su imale "ast" da im prue krov nad
glavom, ve su prisilili svoje dobre dobrotvore da zaponu ratove, koje oni sami veoma
vole, jer su tada u stanju da zarade superprofite za vrlo kratko vreme, po najniim
cenama. A to je pri tome dolo do krvoprolia, patnji i smrti, ne samo vojnika, ve i
male dece i ena, nema veze, jer to su Goje! Zato ih aliti, poto oni nisu Jevreji!
Uostalom, u skladu sa svetim knjigama Jevreja, jedina svrha Goja je - da "slue"
interesima Jevreja! I injenica da dok Goji umiru, oni trebaju da budu sreni samo zato
to im je bilo dozvoljeno da umru kako bi se Jevreji bogatili. To je istina i to je zapisano
u "svetim" knjigama jevrejskim, samo ih paljivo proitajte. O tome se govori u
navedenim odlomcima iz Knjige Isusa Navina, koja je deo Starog zaveta, a to je ujedno i
sutina. Dakle, Jevreji su, ak i posle poraza imali direktnu kontrolu nad Hazarskim
Kaganatom, nastavili su sa svojom taktikom u celosti. Kada bi se taktika i strategija
menjale, oni su jo vie "povlaili konce", sve vreme boravei u "hladovini". Oni su
postigli eljene rezultate sa prvobitnom akumulacijom kapitala, a najvei deo posla su
za njih uradile lakoverne Goje. Posebno lako je postalo raditi, kada su neznabocima
nametali u jednom ili drugom obliku robski moral u vidu kulta Ozirisa. Ovaj kult je imao
razliita imena u razliitim zemljama, ali njegova sutina je ostala ista filozofija ropstva, i
duhovna i fizika, to ini da se ljudi oseaju bezvredno i postaju beskorisni, da bi,
moda, bili spaseni u venom ivotu posle smrti. Kult Ozirisa, zasnovan na kultu
Meseca, kultu smrti i na afrikoj crnoj magiji crnih magova, kao kameleon, menja svoje
lice, ali ne menja svoju sutinu, pretvarajui ljude u slepo orue u rukama lutkara Tamnih sila. Ovo nije samo klasino kodiranje ljudi po klasinim zakonima
psihotehnikih zakona, ve ubija u ljudima iskru tvorca, dugo vremena, ako ne i zauvek,
liavajui ljude da oseaju sebe kao tvorca, ak i u maloj meri. I to je ono to je bilo
vano kao deo priprema Jevreja za budunost, za preuzimanje Midgard Zemlje ... I nije
sluajno da su sa poetkom prole Noi Svaroga plemena i narodi Bele rase, u
doslovnom i prenesenom smislu rei, napadnuta od Jevreja monim mentalnim orujem

329

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

- Meseevim kultom Ozirisa. Tamne sile su bile svesne, da dok dominira vedski pogled
na svet, njihove sluge nee moi da preuzmu kontrolu nad Midgard Zemljom. Na kakav
nain Tamne sile preko svojih slugu Jevreja uspevaju da ipak to urade!? Odgovor je
jednostavan - doavi u zemlju Gora Rukotvorenih, Jevreji su imali pristup znanju vie
kaste Bele rase, pristup znanju, na koje nisu imali nikakvo pravo, jer nisu imali
odgovarajui nivo razvoja koji im omoguava da razumeju posledice poinjenih radnji.
Kako se to desilo, opisano je u legendi o Ra i Isis. Tek nakon dobijanja kljueva znanja
viih inicijata Bele rase, Jevreji su dobili u svoje ruke najmonije oruje protiv Bele rase.
To su Tamne sile mogle samo da sanjaju! Dobivi to znanje, Tamne sile su bile u stanju
da razviju psi-oruje, koje ima veoma jak uticaj na veinu ljudi, osim onih sa jakom
genetikom i razvijenom sutinom bia, drugim reima - na Lidere. Nosioci genetike
lidera nisu odgovarili na uticaj psi-oruja Tamnih sila, ak i ako je ono razvijeno na
osnovu svetog znanja Bele rase. Dakle, to je razlog drutvenim parazitima da unitavaju
cvet nacija. Napomnjem, da je prvi uzrok unitenja prave aristokratije bilo to (pravo
plemstvo) to su bili nosioci i sredite najaktivnije i najenerginije genetike svog naroda
ili nacije. Drugi uzrok genocida nad pravom aristokratijom Bele rase je nemogunost da
ona bude kontrolisana kroz Psi-oruje. Zato, pre nego to su poela porobljavanja
naroda, Tamne sile rukama svojih lojalnih slugu fiziki unitavaju nosioce najzdravije i
najmonije genetike. U Zapadnoj Evropi od sredine 7. veka do sredine 10. veka se
dogodio genocid, nad takozvanom Prvom rasom carskom kastom Merovinga - Rusa ili
kako su ih zvali - Franaka (slobodni). Genocid Prve rase je u Zapadnoj Evropi uglavnom
zavrio tano na poetku prole Noi Svaroga. I zato su poetkom 11. veka gotovo sve
zapadne provincije Slavjano-Ariijevske Imperije bile izgubljene ili su bile u procesu
otuenja od njih. I to je postalo mogue tek nakon unitenja kaste Rusa. ak i ranije isti ti Jevreji su unitili vei deo Rusa u Persiji u 5. veku pre nove ere, to je opisano u
knjizi o Jesfiri u Starom Zavetu. Ostatak persijskih Rusa, Jevreji su pobili sredinom 6.
veka, kada je organizovana od tih istih Jevreja revolucija Mazdaka. U svakom sluaju, u
svim zemljama Slavjano - Arijevskog carstva, gde su veinu stanovnitva inili Semiti
(siva pod-rasa), ili potomci otpadnika Bele rasa, Tamne sile su, preko svojih slugu
Jevreja do poetka prole Noi Svaroga unitili u osnovi sve Ruse, koji su bili vladajua
elita tih naroda. Samo u isto slovenskim zemljama, u kojima su Rusi vladali, kao i svi
ostali, gde je stanovnitvo uglavnom Slavensko, drutveni paraziti nisu uspeli. Samo
tamo gde je slavjano-arijevski vedizam od vitalnog znaaja kao norma ivota, od dna
do samog vrha, Jevreji nisu mogli da porobe narode bilo duhovno bilo ekonomski. Ali, u
budunosti, slovenske zemlje je oekivala krvava No Svaroga ... Do kraja 10. veka, ak
i posle poraza Jevrejskog Hazarskog Kaganata, Jevreji su zauzeli mnoge parazitske
ekonomske nie u mnogim zemljama u Evropi, Severnoj Africi, na Bliskom Istoku i Maloj

330

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Aziji. Osim to to nisu uspeli u isto slovenskim zemaljama, oni su se uvukli u drutveno
- ekonomske sisteme drava Bele Rase, gde su vladale kaste belih ljudi. Postepeno je
rastao planetari parazitski drutveni organizam. Sa zahvatanjem parazitskih ekonomskih
nia u svakoj sledeoj dravi, planetarni parazitski drutveni organizam postaje jai i
moniji. Iako je svaka nacija imala dovoljno zdrave snage, da ne dozvoli svojim
drutvenim parazitima da preuzmu dominantan poloaj, nijedna drava nije bila u stanju
da se odupre sveukupnoj generisanoj snazi planetarnog parazitskog drutvenog
organizma. I, mada je povremeno jedan ili drugi ef drave i odravao akcije za
ograniavanje jevrejskog parazitizma u zemlji, on praktino nije imao uticaja na stanje
celog parazitskog drutvenog organizma. Uvek je bilo suseda, koji su imali ogromnu
koliinu Jevreja, i Jevreji su uvek pronalazili mogunost da "zastupaju" svoju
"siromanu" brai po veri. Naravno, to nije bio zvanian razlog za poetak mnogih
ratova, ali ovo je bio pravi razlog zato su mnogi ratovi zapoinjali. Jevreji nisu mogli da
dozvole, da bilo ko od onih koji su se sami probudili, probude i sve ostale, jer bi izgubili
priliku da dominiraju svetom, to je bio razlog njihovog rasejanja. Vrlo esto, vladari koji
su mogli da prozru njihovu pravu sutinu, su iznenada umrli ili od "nepoznate" bolesti ili
od ruku nepoznatih ubica, ili su bivali svrgnuti jednim od njihovih saradnika, koji je imao
mnogo ambicija, ali ne i prava, ali je zato imao velike tajne dugove prema Jevrejima i
primao od njih finansijsku podrku. Nikada Jevreji nisu otplaivali dobro dobrim, to su
inili njima drugi narodi. Jevreji su uvek izdali one koji su im dali utoite, raznim
manipulacijama koje su preduzimali protiv dobrih domaina, a esto su se zahvaljivali i
oduzimanjem njihovih ivota. ak i injenica da, nije bilo nijednog naroda, meu kojima
su Jevreji iveli, koji ranije ili kasnije, prozrevi njihovu parazitsku prirodu, nije proterao
Jevreje, govori sama za sebe. A razlog za to su bili sami Jevreji. Dokaz za to je vrlo
jednostavan. Svaki narod ih je primio otvorenog uma, dajui svoju zemlju "azil"
"siromanim" lutalicama,"prisiljenim" da napuste svoju domovinu. I ubrzo, nakon toga,
kako su Jevreji pokazivali svoje pravo lice, svoje vrline, nastupa trenutak, kada (Jevreji)
bivaju zamoljeni da napuste njihovu zemlju. Kao to je to uradio aramejski (Vizantijski)
car Iraklije drugi sredinom 7. veka pre nove ere, kao to je to uradio i engleski kralj
Riard Lavlje Srce:

331

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 39

332

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

The King, impelled more by love of military glory than by superstition, acted
from the beginning of his reign, as if the sole purpose of his government had
been the relief of the Holy Land, and the recovery of Jerusalem from the
Saracens. This zeal against infidels being communicated to his subjects, broke
out in London on the day of his coronation, and made them find a crusade less
dangerous, and attended with more immediate profit. The prejudices of the age
had made the lending of money on interest pass by the invidious name of usury:
yet the necessity of the practice had still continued it, and the greater part of that
kind of dealing fell every where into the hands of the Jews; who, being already
infamous on account of their religion, had no honor to lose, and were apt to
exercise a profession, odious in itself, by every kind of rigor, and even sometimes
by rapine and extortion. The industry of and frugality of this people had put them
in possession of all the ready money which idleness and profusion, common to
the English with other European nations, enabled them to lend at exorbitant and
unequal interest. If the government of Henry had carefully protected this infidel
race from all injuries and insults, the zeal of Richard afforded the populace
pretence for venting their animosity against the Jews. The King has issued an
edict, prohibiting their appearance at his coronation; but some of them bringing
him large presents from their nation, presumed, in confidence of that merit, to
approach the hall in which he dined: being discovered, they were exposed to the
insults of the bystanders; they took to flight; the people pursued them; the rumor
was spread, that the king had issued orders to massacre all the Jews; a command
so agreeable was executed in an instant on such as fell into the hands of the
populace; the people, moved by rapacity and zeal, broke into their houses, after
they murdered their owners. The usual licentiousness of London broke out with
furry. The inhabitants of other cities of England, hearing of this slaughter of the
Jews, imitated an example. In York, five hundred of that nation (Jews) murdered
their own wives and children threw the dead bodies over the walls upon the
populace; and then set a fire into their own houses. The gentry of the
neighborhood, who were all indebted to the Jews, run to the cathedral, where
their bonds were kept, and made a solemn bonfire of the papers before the altar.
The compiler of the Annals of Waverley, in relating these events, blessed the
Almighty for thus delivering over this impious race to destruction.
"Kralj, pobuen velikom ljubavlju vojne slave, ije je sujeverje delovalo od
poetka njegove vladavine, kao da je jedina svrha njegovog ivota bila da
pomogne Svetoj zemlji, i oslobodi Jerusalim od Saracena. Ovu revnost protiv

333

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

pagana pokazao je Riard Lavlje Srce u Londonu na dan njegovog krunisanja,


kada je najavio svoju elju da ide na krstaki pohod, a kada su Jevreji
zaustavljeni idejom da je Krstaki rat tetan po njihove interese i da bi mogli da se
vrate svojim vie unosnim poslovima. Predrasude tog vremena dovelo su do
toga, da su zbog davanja novca sa kamatom, zelenai postali mrski ljudima:
Gurali su ljude da prihvate pljakake uslove kreditora i ogromna veina tih
transakcija je bila u rukama sveprisutnih Jevreja, koji ve nisu uivali preveliku
popularnost zbog svoje religije, tavie, bili su nepoteni u svojim transakcijama i
voenju svojih profesionalnih poslova, odvratni sami po sebi, ak su terali ljude
zbog svojih kamata da se bave direktno pljakama i iznudama. Preduzetnitvo i
pohlepa su Jevreje napravili vlasnicima sve gotovine, koja je pretvorila Jevreje u
neradnike koji ive u luksuzu. I oni su napravili novu luksuznu modu meu
britanskim i drugim evropskim narodima, koji su podravali Jevreje da
pozajmljuju novac sa previsokim kamatnim stopama. Ako je vladavina Henrija
pruala zatitu ovoj nevernoj rasi bez bilo kakvih ogranienja i opozicije, revnost
Riarda je bila povod masama da izraze svoje neprijateljstvo prema Jevrejima.
Kralj je izdao dekret kojim im se zabranjuje da se pojave na njegovom krunisanju;
ali neki od njih odluili su da mu predaju skupe poklone svog naroda, verujui, da
e tako biti u stanju da ostvare svoje namere. Kada su se Jevreji sa ponudama
pojavili pred njim u palati, tokom prijemnog ruka, i kada je Riard saznao za
razlog njihovog dolaska, on je poeo sa uvredama na njihov raun u prisustvu
svedoka; i Jevreji su se uplaili da ih on ne protera; brzo se proirila glasina da je
kralj izdao nareenje da se unite svi Jevreji; to je izvreno odmah, im je stigla u
narodne mase; ljudi voeni pohlepom i pravednim gnevom, su provalili u
jevrejske kue, ubijajui vlasnike. Pogrom Jevreja je izbio u Londonu sa
narastajuim besom. Stanovnici drugih gradova u Engleskoj, uli su za masakr
Jevreja u Londonu i poeli su da ine isto to i u svojim gradovima. U Jorku, pet
stotina Jevreja je ubilo svoje ene i decu, njihova tela su bacili sa zidova
narodnim masama; i zatim zapalili sami svoje kue. Pokrajinsko plemstvo i svi oni
koji su bili dunici Jevreja, uleteli su u katedralu, gde su drali njihove priznanice
duga, i sveano ih spalili ispred oltara."

Praktino nije bilo zemlje, koja je dala Jevrejima "utoite" na svojoj teritoriji, a da pre ili
kasnije, nije zahtevala od njih da je napuste. Ponekad su bili u pitanju pogromi, ponekad
ne, ali postavlja se jednostavno pitanje - zato su ih, gde god da su Jevreji dolazili,
narodi, pre ili kasnije, a to je rezultiralo njihovim ponaanjem, proterivali ili ih zamolili da

334

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

napuste njihovu zemlju!? I veina, zanimljivo, naroda, meu kojima su Jevreji iveli, ima
negativan stav prema njima. Ne mogu sve nacije, a koje imaju drugaiju kulturu,
verovanja i ideje, greiti po istom pitanju, u svom odnosu prema Jevrejima. Razlog
takvog neprijateljstva prema Jevrejima meu narodima i plemenima razliitih rasa je vrlo
jednostavan - parazitski nain ivota samih Jevreja, barem njihove vladajue elite. Oni
zahvataju parazitske nie u bilo kom socijalnom i ekonomskom sistemu, poinju
namernu pljaku naroda koji im daje azil. Niko jednostavno ne shvata, da je pria o
progonu i neizbenom naputanju domovine, jednostavno fantastina "dimna zavesa"
dizajnirana da prikrije pravi razlog lutanja Jevreja po belom svetu - Parazitska sutina
njihovih aktivnosti. Da bi drali u svojim rukama velike finansije, bilo je neophodno da se
pretvore u pljakaki narod. Zemlja Jevreja, bez obzira kako je oni zvali i zovu, bila je
veoma siromana i biljnim i ivotinjskim svetom. A ak i ako bi to bilo drugaije, veina
Jevreja, oh, ne bi elela da svojom krvlju i znojem zarauju svoje dnevno pare hleba.
Mnogoje lake ubrati gotov "hleb", ne od jednog naroda, ve od mnogih, a ako se neto
desi - onda je to sve. I Nije sluajno da slavjano-arijevske Vede kau:
"... U otsustvu elje za radom, oni e napustiti zemlju Gora Rukotvorenih, i naseliti
sve krajeve Midgard Zemlje ... ".
Nedostatak elje za radom - drugim reima, elja da se ivi kao parazit - Jevreji su
prinueni da lutaju svetom, ali ne zbog bilo kakve stvarne pretnje njihovom opstanku.
Da li je mogue da je bilo potrebe da se lie Jevreji ivota u polu-pustinji, gde ak ni
svee vode nikada nije bilo dovoljno? I nisu sluajno tu nesrenu zemlju nai preci
Slavjano-Arijevci prozvali Spaljenom zemljom, ( ) to je vremenom na
kraju bilo transformisano u jednu re - Palestina, koja se u engleskoj transkripciji
izgovara kao Palestian. Re Palestina je dola iz ruskog jezika. Ali to je druga pria ...
I tada postaje veoma jasan cilj Jevreja, koji su dobili od svog Boga Jahve:
"... A Gospod ree Isusu: Evo, dao sam ti u ruke Jerihon i kralja njegova, i ljude u
njemu ... silne."
I takvi "pokloni" od Boga prema Jevrejima mogu se nai u velikom broju u Starom
zavetu! U svakom sluaju, razlog za negativan stav prema Jevrejima, kod skoro svih
naroda lei u njihovoj parazitskoj prirodi. Jevreji su postali narod parazita, parazitirajui
nad ostalim narodima. Svuda, gde god se pojave, autohtoni ljudi su siromaniji, uvek
nastaju razliite drutvene katastrofe. Iako u svakom narodu parazitski elementi
predstavljaju ogromnu manjinu, kao u sluaju Jevreja, situacija se vraa kao ogledalo parazitski elementi ine ogromnu veinu!

335

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.26. ZAVRETAK FAZE AKUMULACIJE PRVOBITNOG


KAPITALA JEVREJA PRED POETAK ERE KAPITALIZMA
Tako, kreui se od zemlje do zemlje, sve vie i vie punei svoje "depove" zlatom i
srebrom gostoljubivih domaina, Jevreji skupljaju prvobitnu kapitalnu bazu, sa kojom bi
mogli u pravom trenutku da sprovedu svoju misiju. I ovaj put se to, neminovno
pribliava. Faza poetne akumulacije kapitala Jevreja se pribliava svom zavretku.
Socijalno-ekonomski razvoj razliitih organizama zemlje, iako je bio neujednaen,
rezultiralo je u injenici da su poeli da se formiraju kapitalistiki privredni odnosi. Sa
pojavom kapitalistikih ekonomskih odnosa, poinje era kada Jevreji ugrabljuju najvie
ekonomske poloaej u tim zemljma. A razlog za ove kvalitativne promene u dravama
socio-ekonomskog organizma Midgard-Zemlje - je u nastajanju i razvoju industrijske
proizvodnje. Industrijska proizvodnja je postepeno poela da dominira i definie aktivne
ekonomske nie. To je sasvim prirodno. Funkcija industrijske proizvodnje je da za njenu
organizaciju i razvoj potreban osnovni kapital, i to znaajan. Kapital nije vezan samo za
zemlju, ni dravu, ni kulturu, ni religiju. Kapital je "vezan" za pojedince koji ga imaju.
Novac nema dravljanstvo, ni savest, ni pristojnost. Sve ove kvalitete imaju (ili nemaju)
ljudi koji poseduju kapital. Naime, ba ovaj trenutak razvoja drutveno-ekonomskog
organizma i ekaju drutveni paraziti. Zato su se tako aktivno i intenzivno bavili
prvobitnom akumulacijom kapitala pomou prethodnih metoda. Osnovni Jevrejskii
nadnacionalni parazitski sistem oekuje upravo ovaj nivo razvoja drutvenoekonomskog organizma drava. Jer samo u ovoj fazi civilizacije oni su u stanju, bez
prikazivanja svoga lica, ne otkrivajui sebe kao ranije, da ponu pravo i potpuno
preuzimanje Midgard Zemlje. Dok traje preuzimanje vlasti na Midgard-Zemlji, i dalje
velika veina ljudi ne shvata da je njihovo delovanje takvo da su nas pretvorili u robove
koji i dalje misle da su slobodni i nezavisni. I to ne znai da ne mogu posedovati kapital
ljudi drugih nacionalnosti. Samo kapital tih ljudi nije u stanju da se takmii sa velikim
kapitalom, koji su naukupili Jevreji u vie od dve hiljade godina postojanja parazitskog
drutvenog sistema. Ali, ak i poto postoji, u pravom smislu te rei, jedan
nadnacionalni parazitski sistem, Jevreji nisu uspeli da zagrabe sve njima interesantne
ekonomske nie. Na poetku su dozvolili nacionalnom kapitalu u zemljama pod
njihovom kontrolom da sprovede sve prljave poetne radove za uspostavljanje
industrijske proizvodnje, i tek kada je industrijska proizvodnja poela da ostvaruje
optimalnu "efikasnost" u radu i najviu dobit od uloenog kapitala, Jevreji, koristei svoj
dominantni poloaj u meunarodnoj trgovini i njihovim skoro neiscrpnim finansijskim

336

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

sredstavima, jednostavno su u njima interesantnim industrijama sabotirali proizvodnju,


pribegavajui steaju i dobijajui u svoje ruke za gotovo nita, ve afirmisane
proizvodne radne kapacitete. Drugim reima, oni su mirno ekali, ako treba iz dana u
dan, iz godine u godinu, da "drvo" proizvodnje poraste, a tek kada je "drvo" poinjalo da
donosi "plodove", tek onda su grabili u svoje ruke tu "plodonosnu" i "rodnu" proizvodnju
"drveta". Drutveni paraziti ostaju uvek anonimni. A ako, iz jednog ili drugog razloga, oni
to ne dobiju, onda pribegavaju dobro poznatoj i dokazanoj taktici revolucije. Kada tako
eljena industrijska proizvodnja padne u njihove ruke, skoro kao poklon, oni u korenu
spreavaju uplitanje u njihov posao tu zemlju i narod. Na ovaj nain, oni ne samo da
zarobljavaju radom druge narode i nacije, ve se i potpuno otarase mogueg otpora od
strane opljakanog naroda. Meutim, razvoj proizvodnje i povezivanje sa srodnim
kapitalistikim granama u razliitim dravama se nije odvijao istovremeno, tako da su
Jevreji postepeno zauzimali zemlje jednu za drugom, do te mere, da su uspostavili
razvijenu strukturu industrijske proizvodnje. Kapitalistiki ekonomski odnosi nastali su u
feudalnim a posle i u mnogim drugim zemljama, gde je to dovodilo do toga da, iza
kapitala stoje delom domai kadrovi, delom nacionalna aristokratija, i deo novonastale
klase - nacionalna buroazija. Nacionalnaia buroazija apsorbuje u sebe najvie aktivne
elemente svakog naroda. Zapravo, na plea nacionalne buroazije i na deo
progresivne-mislee aristokratije padao je teret tranzicije iz feudalnih ekonomskih
odnosa u kapitalistike. Te nacionalne snage su pioniri novih ekonomskih odnosa, koji
su stvorili novu ekonomsku infrastrukturu svojih zemalja. Jevreji u veem njihovom delu
su delovali kao posmatrai i zelenai novog ekonomskog poretka. Tek nakon zavretka
prelaznog perioda, oni se ee pojavljuju na ekonomskoj "areni" sa svojim gotovo
neogranien resursima. I tiho, neprimetno, esto preko nominovanih lica, uzimaju u
svoje ruke najvanije i najprofitabilnije industrijske sektore, ostavljajui "lokalnim"
industrijalacima proizvodnje koje zahtevaju dugotrajan rad sa minimalnim profitom.
Osim toga, proces preraspodele imovine iz "ruku" nacije u "ruke" Jevreja, u veini
sluajeva, ide prilino sporo . Sve ovo je uinjeno kako se ne bi izazvale negativne
reakcije na takve akcije u delu zdrave nacionalne moi. Sporo ali sigurno, korak za
korakom, koristei svoj kapital, Jevreji su prvo zarobili medije, finansirali istraivanja i
razvoj (naravno, to je za njih povoljnije) i tradicionalno zarobili industriju zabave. Prodiru
u dravne strukture, i direktno i preko njihovih marioneta. Prodiru u sistem obrazovanja i
kulture, postepeno poinje da se rui nacionalna i kulturna tradicija i naslee, nameu
se ljudima preko medija lani i primitivni oblici ponaanja. Unitavajui nacionalne
kulture, Jevreji nameu ljudima nemoralne principe, pokuavajui da vrate ljude na nivo
inteligentnih ivotinja, nametanjem na prvom mestu, mladim ljudima, nemoral,
nedostatak integriteta, lini narcizam i sebinost.

337

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 40

338

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Kroz medije i razna sredstva "kulturnog" obrazovanja, adolescentima i mladim ljudima


isteruju koncepte koji zadovoljavaju njihove line potrebe za fizioloki vii smisao ivota.
Da ljubavi izmeu mukarca i ene ne moe biti, da postoji samo isntikt raanja i nita
vie. Da ne razbijaju glave romantinim glupostima, da su to izmislili licemeri, samo
zadovoljavanje ...svojih fiziolokih potreba, po potrebi, jer je dobro za zdravlje. Za mlade
ljude, koji prolaze kroz hormonalno sazrevanje i koji doivljavaju prirodni hormonalni
napad, takvo ponaanje uklanja kontrolu nad umom, a poinje da dominira ivotinja.
Seksualna sloboda, koju nameu Jevreji preko svojih kontrolisanih medija, zapravo
znai seksualno ropstvo, kada se ovek pretvara u roba svojih elja. Sa unitenjem
morala Jevreji poinju da unitavaju instituciju porodice kao osnovu svakog drutvenog i
ekonomskog sistema svake drave.

339

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.27. FAZE POSTEPENOG POROBLjAVANjA BELE RASE U


DRUGOJ POLOVINI NOI SVAROGA
Sledei korak u pripremi za zauzimanje zemalja je zamena istinitih dogaaja prolosti
naroda falsifikovanim, zasnovanih na doktrini izabranosti i posebnosti jevrejskog
naroda. U prvoj fazi ovog procesa narodima su nametnuli veru, koja se do kraja 11.
veka nazivala grka (kult Dionisa), a poetkom 12. veka ona je postala poznata kao
hrianska. Nametanje narodima Bele rase odreene religije ima veoma daleke ciljeve, i
najbolje uslove za realizaciju koji su se pojavili tek u razvoju kapitalistikih odnosa. Ove
religije nose u sebi nekoliko destruktivnih ideolokih programa. Pored toga, Beloj rasi, a
zatim i drugim rasama, postupno je usaena ideja o ekskluzivnosti Jevreja. Na primer,
hrianstvo se zasniva na Starom zavetu. Stari zavet, koji zapravo predstavlja Talmud,
prilagoen je za ne-Jevreje. I posle ovog prilagoavanja jevrejskog Talmuda, narodima
je nametnuta ideja izabranosti jevrejskog naroda, u kome su stvarni dogaaji u prolosti
naroda zamenjeni falsifikatima. Falsifikatima, u kojima su Jevreji imali odluujuu ulogu
u stvaranju moderne civilizacije, a oni (Jevreji) su prikazani kao kreatori savremene
civilizacije. Tako, ak i na nesvesnom nivou od detinjstva svim ne-jevrejskim narodima
kroz religiju je postavljena ideja specijalne misije i izbora Jevreja. U isto vreme
nametnuta Jevrejska religija nosi perverznu ideju o eni i enskoj prirodi, kada je
materinstvo proglasila kao prljav i perverzan greh. Grehom je proglasila i intimnost
izmeu mukarca i ene, oseanje ljubavi mukarca i ene proglasila je iskuenjem
avola! Takve dogme nametnute ljudima tokom vekova, nazivaju se estokom verom u
boga, koji u sebi nosi ljubav!
Postepeno pravi koncepti i tradicije, stari hiljadama godina, bivaju zaboravljeni i ostaju
nametnuti samo oni iskrivljeni jevrejskim predstavama. Parazitski sistem se razvijao i
temeljno pripremao za prelazak na globalni nivo. Ali da preu u ofanzivu, nisu smeli, sve
dok je postojalo Veliko Slavjano-Arijevsko Vedsko carstvo, koje su na evropskim
kartama nazivali Velika Tartarija. Tek nakon poraza carstva u ratu sa svojom bivom
pokrajinom - Moskovskom Tartarijom, na ijem elu je bila projevrejska dinastija
Romanovih, Jevreji su dobili slobodu za svoje akcije. To je, u stvari bio, graanski rat,
rat izmeu Rusa - po svojoj sutini to je bio Prvi svetski rat svremene istorije. Iza
imperije Romanovih su stajale zemlje zapadne Evrope, projevrejski orijentisane, a sam
rat je finansiran jevrejskim novcem, to je ve dugo bila uobiajena pojava. Ovaj rat je
bio kljuni dogaaj naeg vremena, i trajao je skoro etiri godine - od 1772 do 1775

340

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

godine. Posle poraza u ratu Slavjano-Arijevske Imperije, cela moderna istorija


oveanstva je prepravljena i potpuno izmiljena da bi zadovoljila Jevreje. Svi dokazi
stvarne istorije oveanstva su unitavani. Iz moderne istorije je nestalo i samo
postojanje Slavjano - Arijevskog carstva, koje je u prvom izdanju Enciklopedije
Britannice iz 1771. godine opisano kao najvea zemlja na svetu. Ve drugo izdanje ove
enciklopedije o imperiji ne kae ni re, ali je graanski rat izmeu vosjke Romanova i
vojske Velike Tartarije, koji je tako radikalno promenio svet, objanjen kao uguivanje
ustanka Kozaka i seljaka koje je predvodio Emelijan Pugaev! Pobednik moe da uradi
sve to eli. I tek nakon unitenja Slavjano - Arijevskog carstva, Jevreji su se usudili da
ponu realizaciju svog plana za zauzimanje svetske vlasti. Naime, sa poetkom
devetnaestog veka, Jevreji poinju da investiraju pokradeno blago tokom milenijuma, u
privrede mnogih zemalja Bele rase. Postepeno su zamenjivali u najprofitabilnijim
granama, domae nacionalne kadrove. Do poetka dvadesetog veka u veini ekonomija
Evrope jevrejski kapital je zauzeo dominantnu poziciju i, iako formalno u ovim zemljama
vladaju "nacionalne" vlade, na samom delu je to u stvari iluzija. Koristei "institut
jevrejskih nevesti", Jevreji su prodrli u evropsku aristokratiju. Osiromaene engleske,
francuske, nemake, itd aristokrate, za bogat miraz, enili su bogate jevrejke.
Nasleujui titule i imena svojih oeva, deca roena u takvim meovitim brakovima,
vaspitana u jevrejskoj tradiciji, budui da su po krvi i u duhu Jevreji, a za svu ostalu
publiku uvari javnog interesa svog naroda, skreu ekonomiju i politiku u "svojoj" zemlji
u povoljnom pravcu za Jevreje. I bez obzira na injenicu da odlaze u hrianske crkve ili
druge, naizgled pokazuju posveenost bilo kojoj religiji, kulturi, narodu ili naciji, sve to
nije znaajno, ni to to su oni dalu zakletvu lojalnosti narodu. Po jevrejskim zakonima,
zakletve, obeanja, ugovori sa ne - Jevrejima, nisu obavezujui! Naprotiv, svi jevrejski
zakoni ohrabruju takvo postupanje, ako ono slui za realizaciju ideje "velikog" jevrejskog
naroda, za potpunu svetsku dominaciju. I to nije kleveta. Dovoljno je da otvorite i
proitate Toru i Talmud, i svako e moi da pronae stotine primera u ovim "svetim"
knjigama koji podravaju takav pristup. Prema jevrejskom zakonu, zaveti, obaveze,
ugovori, itd, moraju se potovati samo u vezi sa Jevrejima, a za sve ostale (koji nisu
Jevreji) je reeno jasno i glasno, da svi oni nisu- ljudi, nisu ak ni ivotinje, i stoga
neispunjavanje obeanja ovim stvorenjima, bilo koje obaveze i zakletve - je ugodno
Bogu, pogotovo ako se izvue neka dobit ili prednost. Tako, sa pojavom proizvodnje I
kapitalistikih odnosa u drutvu, Jevreji poinju da realizuju, pomou ukradenog
kapitala, i druge kategorije ekonomskih nia. Jevrejski kapital je poeo da prodire u
kategoriju aktivnih ekonomskih nia, kao na primer u industrijsku proizvodnju zasnovanu
na kapitalu drava, koje su na poetku u veini bile slobodne,

341

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

Slika 41

342

1.

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

a gde se veina nevezanog za dravu kapitala nalazio u glavnom u jevrejskim rukama,


kao rezultat jevrejskih taktika. Ovo je bilo mogue samo zbog organizacije industrijske
proizvodnje, gde je potrebno imati dosta velikih sredstava koja moraju da budu
slobodna. Naravno, slobodni kapital su imali ne samo Jevreji, ali je najvei deo
nacionalnog kapitala bio razbacan, i nije predstavljao jedan sistem, dok je jevrejski
kapital uvek spojen u jedan sistem, a sav taj kapitala koji je pod njihovom kontrolom,
jednostavno nije u srazmeri sa pojedinanim kapitalima ak i veoma bogatih ljudi. Bilo
je, manje ili vie zanimljivih za Jevreje industrijskih preduzea, koja su se, pre ili kasnije
nala u njihovim rukama. Ali, Jevreji su obino voleli da saekaju da Goje stvore i razviju
posebnu proizvodnju sa visokom profitabilnosti, a zatim milom ili silom bi ove kompanije
dovodili do steaja i u bescenje ih kupovali, da bi odmah posle kupovine ona "kao
arobnim tapiem," ponovo postala profitabilna. Parazitski sistem ostaje parazitski u
svemu i zauvek! Jevreji su razradili poseban sistem za dovoenje kompanija u steaj
za koje su oni zainteresovani. Da bi to uradili, oni privlae i kontroliu medije, dravnobirokratske institucije vlasti, a, ponekad, direktnu i oruanu pljaku imovine, scenariom
"narodnih revolucija". Ali revoluciju Jevreji pokuavaju da primenjuju samo u
sluajevima kada nisu mogue druge metode. Stvar je u tome da su tokom "narodnih
revolucija" Jevreji prinueni sami da rade, a to mrze. "Narodna" revolucija u Persiji
krajem 5. veka pre nove ere i velika "Ruska revolucija" poetkom 20. veka - jasna su
potvrda toga. Posebno u ovim revolucijama, oni su pokazali svoju pravu sutinu, koju
obino kriju iza maski nesrenih ljudi, koji su izgubili svoju domovinu. Zato je revolucija
kod Jevreja poslednje oruje. Najefikasnije oruje Jevreja je rat, kada stoje iza
zaraenih strana, tiho prikupljajui "plen" u ratu, a sami ostaju u senci. Najupeatljiviji
primer za to je rat 1939-1945 godine. Dolazak na vlast Hitlera (iklgrubera) u Nemakoj,
usput-austrijskog Jevrejina sa majine strane, potvruje to. Nakon poraza u Prvom
Svetskom ratu 1914. godine, lutkari, koji opet su bili Jevreji, Nemaku su nemilosrdno
opljakali Versajskim ugovorom. U 1933. Nemaka je bila osiromaena zemlja.
Nezaposlenost, potpuno odsustvo vojne industrije, uz "kripu" je radio ostatak industrije,
odnosno ono ta je od nje ostalo posle reparacija pobednicima. Skroz - naskroz,
potpuna devastacija svega.
I Hitler postaje kancelar Nemake 1933. godine, a u roku od nekoliko godina, vie nema
nezaposlenosti, postie se vanredni uspon ekonomije, uglavnom onaj koji je povezan
sa ratom. Uvodi se najsavremenija tehnologija tog vremena, a posebno vojna
tehnologija, i zemlja je aktivno militarizovana! Ceo svet raspravlja o nemakom
ekonomskom udu 30-ih godina. Ali ovo ekonomsko udo je uglavnom povezano sa
vojnim industrijama koje su sami potroai kapitala, a ne kreatori njega, osim to se,
naravno, vojni proizvodi se ne prodaju u drugim zemljama. U sluaju Nemake u to

343

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

vreme, vojna industrija je radila tek toliko samo da osigura svoje potrebe. I sve to
zahteva zlata, mnogo zlata, koje Nemaka posle Prvog Svetskog rata nije imala! Ali,
ipak, ono se pojavljivalo u dovoljnom iznosu da obezbedi potpunu militarizaciju
Nemake. I dobro je poznato da u Nemakoj nije bilo kamena mudrosti koji bi pretvorio
olovo u zlato. Funkciju "kamena" za Nemaku, uglavnom je ispunjavala Njujorka berza,
iji rad u potpunosti kontroliu i prate Jevreji. U nacistiku Nemaku, Ameriki Jevreji su
uloili ogromne finansije. I to se odvijalo tokom Velike Depresije, kada je naizgled svaki
dolar bio potreban kao vazduh samoj Americi. Ali ovde kontradikcija postoji samo na
prvi pogled, a, u stvari, to je samo realizacija jasno promiljenog programa. Da bi sve
bilo na svom mestu, moramo se vratiti na poetak 20. veka ...
Revolucije su bile razne. Malo ljudi je primetilo jevrejsku finansijsku revoluciju
Sjedinjenih amerikih drava 1913. godine! Kakva je to revolucija, pa ak i finansijska,
pa ak u SAD? Prianje gluposti. Da ne urimo sa sa zakljucima, ve smireno
razmislimo. U svim zemljama kovanje novca i tampanje novanica je uvek pod
kontrolom drave i samo drave. U svim vremenima falsifikatori su kanjavani vrlo
ozbiljno. Novac je "krv" svake drave. Novac - to je poluga ekonomskog upravljanja.
Dakle, 1913. godine, predsednik SAD, Tomas Vudro Vilson je predao pravo upravljanja
dolarom Banci Federalnih Rezervi SAD. Pomisliemo, sve je u redu, Banka Federalnih
Rezervi i mora upravljati finansijama! Ona se i zove Banka Federalnih Rezervi. Skoro
svima pravi zbrku ime banke, Federalne Rezerve. Ali vrlo malo ljudi zna da je Banka
Federalnih Rezervi - privatna banka i da je u tom vremenu bila u vlasnitvu finansijske
grupe Rotild, Rokfeler & Morgan. Sada treba objasniti pitanje emisije dolara. Emisija
dolara - je pravo na tampanje novanica. Dakle, od 1913. godine, Upravni odbor
privatne banke je odluivao kada i koliko da se tampa novanica Sjedinjenih Drava
Amerike! To se nikad nije desilo ranije, u bilo kojoj zemlji! Pojedinci odluuju koliko i
kada da se tampa novca u dravi! I to je interesantno, svi ti pojedinci su - Jevreji!
Istovremeno, sve ostale banke nisu dobile to pravo, a nea ga nikada ni dobiti. Pre
1913. godine u Sjedinjenim Amerikim Dravama, veina banaka nije pripadala
Jevrejima. udna situacija je sada ispala. U Sjedinjene Drave, u ijem stvaranju
Jevreji nisu praktino imali nikakvu ulogu niti udela, su poeli da stiu masovno tek kada
se rat sa Indijancima i u Meksiku zavrio i posle graanskog rata Severa i Juga (18611865). Snaan talas Jevrejske imigracije u SAD poeo je krajem devetnaestog veka, u
ranim dvadesetim godinama. I pravo da izdaje dolar dobija privatna banka, koja je pod
kontrolom Jevreja. Vrlo udan raspored na svim stranama, a da ne pominjem i injenicu
da tampanje novanica pripada, barem u teoriji, dravnoj banci, a ne privatnoj. Poznato
je: ko kontrolie finansije, kontrolie dravu. Iz tog razloga, od 1913. SAD su pod
kontrolom jevrejskih finansijera. U principu, preuzevi vlast nad dravom kroz finansijsku

344

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

"revoluciju", Jevreji su poeli sa svojim daljnim planovima za dostizanje svetske


dominacije. Za to su, koristili svoje tradicionalne metode. Sledee godine su realizovali
Prvi svetski rat kako bi unitili ili znatno oslabili one koji su im stajali na putu ka svetskoj
dominaciji. I te zemlje u to vreme bile su evropske zemlje, a poseban "trn u oku"
jevrejima je bila Ruska imperija. Svi znaju, da je povod za ovaj rat bio atentat na
Prestolonaslednika Ferdinanda. Sve je nekako obavijeno tiinom oko ubica
Prestolonaslednika, o njima se gotovo nita ne zna, to je veoma udno. Ova
"nezainteresovanost" za identitet ubica nije u potpunosti sluajna. Stvar je u tome da su
organizatori ubistva Prestolonaslednika Jevreji po roenju! I najzanimljivija stvar, koju su
sasluanja nakon hapenja utvrdila, da su ubice dobile nareenje da ubiju
prestolonaslednika iz jevrejskog taba koje se nalazilo u SAD. Interesanto ispada:
lutke u Srbiji su ubile princa Ferdinanda po nalogu iz sedita cionista u SAD. Tipino,
povod za rat je tu dobijen, a stvaraju ga oni kojima je rat najpovoljnija varijanta. Namee
se da je, Prvi svetski rat u Evropi, pre svega, bio najpovoljniji za cioniste iz SAD. I opet
isto, ratni "plen" svetskog rata prikupljaju Jevreji, jer su svi uesnici prvog svetskog rata
izgubili na ratitima milione svojih mladia, dolo je do velikih ratnih razaranja i tekoa
u zemljama zaraenih, a sve ove zemlje su potroile u ratu sve svoje strateke rezerve
zlata! A gde je zlato "teklo" u irokom potoku?! Uglavnom u depove tih istih jevrejskih
finansijera, od kojih su se mnogi naselili u Sjedinjenim Dravama. Vojne potrebe uvek
donose profit. Pored dobijanja profita, ameriki Jevreji teili su svom zavetnom cilju unitavanju Ruske Imperije, svog glavnog protivnika.Po svim legendama i
predvianjima, sa Rusijom e poeti Zlatno doba oveanstva. U tom Zlatnom dobu
nema mesta za parazitski sistem stvoren od strane Jevreja. U principu, glavna svrha
Prvog Svetskog rata je bila da se oslabi ili uniti Rusko Carstvo. I do nekog stepena
Jevreji su uspeli. U principu, napad na Rusiju je poet tokom doba koje predhodi
svitanju poslednje Noi Svaroga. Ali najtei napad dogodio se u tokom zore noi
Svaroga. Ne kau za dabe, da je pre zore najtamnija no ... i potpuno se odnosi na
poslednju no Svaroga, u skladu sa ranije datim razlozima. Ameriki jevrejski finansijski
krugovi proizveli su svoj prvi udarac na Dalekom istoku. Iza rusko-japanskog sukoba
1904 - 1907 godine su stajali oni. Situacija oko Port Artura je bila izazvana od strane
amerikih Jevreja. Interesantna injenica ovog sukoba je, da je "nekako" ispao iz
vidokruga zvanine "nauke". Na primer, mnogi ruski ratni brodovi dalekoistone flote su
napravljeni u amerikim brodogradilitima, isto kao i japanski. Po nalogu pomorskog
Admiraliteta Ruskog carstva, u SAD su pravljeni ratni brodovi na raun pouzdanosti.
eljenu brzinu "ostvarivali" su ameriki brodograditelji i to bez uticaja na konstruktivna
reenja ili poboljanja kvaliteta elika, to smanjuje teinu broda, bez smanjenja
pouzdanosti i to na veoma originalan nain. Kao to je navedeno u ugovoru, zbog

345

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

potrebe za brzinom, ameriki "prijatelji" su to uinili na najjednostavniji nain. Skinuli su


oklop, gde god je to bilo mogue, a i tamo gde je to bilo nemogue! Oklopne ploe su
uklonjene, topovi su uklonjeni kao i oklopna podela izmeu unutranjih odeljaka broda.
Posle toga, skoro svaka rupa bi dovodila do neizbenog potonua broda. Jo jedna
zanimljiva injenica je da su na istim brodogradilitima u San Francisku, raeni brodovi
za Japance, koji su raeni kako treba. udno reenje na prvi pogled amerikih
brodgraditelja, meutim, bez koga bi jedva bila spaena japanska flota od potpunog
poraza, da nije bilo takve "prijateljske" britanske preporuke amerikim brodograditeljima.
Englezi su dali preporuku da se barut nakvasi prilikom prolaska ruske eskadrile preko
ekvatorskih i tropskih voda, navodno da bi se spreilo njegovo spontano sagorevanje. U
stvari, spontanog sagorevanja baruta jednostavno ne moe biti iz jednog prostog
razloga. Visoka vlanost u ekvatorijalnim i tropskim vodama ini da je pojava iskre
jednostavno nemogua! Uzgred, na engleskim ratnim brodovima barut nije kvaen kada
prolaze kroz iste vode. Verovatno, njihov barut mora da je bio "vatrootporan" i nije se
palio sam od sebe u uslovima 100% vlanosti. Ruski barut te osobine ne "poseduje" i
spontano sagoreva. Ipak, kroz diplomatsku potu taj savet je stigao i do admirala
vodee ruske flote i nikakvih prigovora na tu temu nije bilo. Kao rezultat "prijateljskog"
saveta britanaca, dve treine granata ispaljenih na japanske vojne brodove, probivi
stranu broda, nije eksplodiralo samo zato to je barut u njima bio mokar! Nakon
Cusimske bitke kada su Japanci izbrojali rupe i neeksplodirana ubojna sredstva, bili su
prestravljeni idejom, ta bi bilo sa njihovom flotom, da su te bombe eksplodirale kako je i
trebalo da se desi. A da barut nije bio mokar, ve posle prva dva plotuna Ruske flote
prema japancima, od japanske flote ne bi ostao niti jedan ratni brod. Ruska imperija bi
dobili rat ve posle prve bitke. Ali mokri barut, i nedostatak odgovarajueg oklopa i
komora na ratnim brodovima, uinili su svoje prljavo delo, to je rezultiralo da je Rusija
na Dalekom istoku ostala bez flote a Port-Artur je bio u opsadi. Ali i u ovom sluaju,
Japanci bi pretrpeli poraz, da u ovim kritinim danima boljevici (ogromna njihova veina
su bili bivi - lanovi Bundovci, jevrejski "revolucionari") nisu organizovali sa japanskim
novcem, tzv "prvu Rusku revoluciju "(itaj: prvu jevrejsku revoluciju 1905-1907 godine).
Ova "Revolucija" je organizovana japanskim novcem, ali malo ljudi zna, da je to, u
stvari, novac istih amerikih Jevreja, koji su za tu svrhu dali ogroman kredit Japanu.
Odlini su za Rusiju bili "saveznici" - Velika Britanija i Sjedinjene Amerike Drave! Ali,
ak i nakon poraza Rusije u sukobu na Dalekom istoku zbog sabotae Britanaca i
Amerikanaca, Rusija nije oslabila, ve, naprotiv, poela je nevien ekonomski bum koji
je zaustavljen sa izbijanjem Drugog svetskog rata, iza ijeg izbijanja su bili opet ameriki
jevreji. Prosto su bili svesni da ako ne zaustave Rusiju u toj fazi njenog rasta, nee je
zaustaviti nikada! Ubistvo jevrejskih "revolucionara" Nadvojvode Ferdinanda, koji je bio

346

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

naslednik Austro-Ugarskog prestola, dovelo je do austrougarske objave rata maloj


Srpskoj imperiji, koja je imala sporazum o uzajamnoj pomoi sa ruskim carstvom.
Austro-Ugarska je imala ugovor sa Kajzerovom Nemakom, itd, itd... Kao rezultat toga,
izbio je takozvani Prvi Svetski rat. Za rusku vojsku rat je poeo prilino neuspeno.
Osnovni problem ruske vojske bilo je snabdevanje. Nabavka municije, hrane, odee i
stone hrane su bile neredovne. Vrlo esto je dolazio na liniju fronta pogrean kalibar
municije, hrane je bilo nedovoljno, uniforme nisu dolazile kompletne. Ukratko, na delu je
postojala sabotaa snabdevanja fronta. Ali najzanimljivija je injenica da su, generalno,
za snabdevanje Ruske vojske angaovani Jevreji. Stoga je jasno ko je organizovao
sabotae vojnih zaliha, iako je carski trezor za isporuke u armiji u potpunosti platio punu
cenu zlatom. Protiv Ruske imperije nastupio je neprijatelj, i spoljanji i unutranji. I spolja
i iznutra zemlje su delovali Jevreji. "Spoljni" Jevreji organizovali su Prvi svetski rat (kao
to se i vidi u modernoj istoriji) a unutranji Jevreji su sabotirali imperiju iznutra.
"Potlaeni" Jevreji u ruskoj imperiji 1914. uglavnom su kontrolisali snabdevanje hranom,
ne samo vojsku, ve i najvee gradove carstva. I ne samo hranom. Premijer Ruske
imperije, grof S.. Vitte je uinio mnogo za to. Grofom, S.. Vitte je postao po
zapovesti cara Nikolaja drugog zbog "velikog doprinosa" carstvu. Ova "velika zasluga"
je bila "astan" mirovni sporazum sa Japanom, po kome su sva Kurilska ostrva i
polovina Sahalinskih ostrva predata Japanu, pored toga, tu je Ruska Imperija izgubila
luku Artur i uticaj na Dalekom istoku joj je znaajno smanjen. Ovo je jako zadovoljilo,
kako Japan i Englesku tako i Sjedinjene Drave. Dozvolite mi da vas podsetim da je
S.. Vitte od 1892. do 1903. bio ministar finansija. Naime, na njemu lei uglavnom
krivica za poraz Ruske Imperije u ratu sa Japanom. Iako je nareenje za izgradnju
ratnih brodova za rusku mornaricu u SAD sa takvim idiotskim uslovima za eljenu brzinu
potpisan od strane ministra mornarice, na ministru finansija carstva leala je nita
manja odgovornost za to kako i za ta je potroen novac iz dravne riznice. Nepismeno
sastavljen ugovor je dozvolio Amerikancima da legalno sabotiraju Ruske ratne brodove
u floti. Zapravo, zahvaljujui tome, ratni brodovi su porinuti praktino bez oklopa i
zatitnih zidova, koji su stavljeni na sve ruske brodove koji su se gradili u ruskim
brodogradilitima! Ne treba rei nita, zapravo, on je finansijski "genije". Jedino pitanje
je, genije za koga, za ruski narod ili Jevreje? Ispostavilo se da je u prolosti ... Dakle,
titulu grofa S.. Vitte je dobio za velike zasluge Jevrejima, jer Jevreji sami ne bi mogli
ui u gotovo sve sektore privrede ruskog carstva. Bez njegovog direktnog uea,
elezniki saobraaj ne bi pao u jevrejske ruke, u ijoj se realizaciji koristio dravni
novac izdat u vidu kredita za izgradnju eleznice. Uglavnom, S.. Vitte je dravne
kredite dodeljivao Jevrejima. ta je uzrokovalo takvu ljubav prema Jevrejima? Na kraju
krajeva, on sam, S.. Vitte nije bio Jevrejin, a bio je potomak rusificirovanih holandskih

347

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

doseljenika. U leto 1892. je postao ministar komunikacija i oenio se po drugi put ...
Matildom Ivanovnom Lisapevi, roenom Nurok. I, udnim "sluajem" okolnosti, ona je
bila Jevrejka. Za tako "dobrog" oveka, njen prvi mu, takoe Jevrejin, pristao je da joj
da razvod, uprkos tome to su imali erku. Ali to nije uinio zbog dobre due tog oveka.
Dao bi on I svoju enu i erku, da mu je traeno, za "utehu" od dvadeset hiljada rubalja
kompenzacije. U to vreme dvadeset hiljada je bila prilino velika suma. Takav je ivot.
Jo jedna jevrejska "nevesta" je ureena, i za nju je dato dvadeset hiljada rubalja! I novi
"roaci" poinju da ga snano guraju. U leto 1892, ve je bio ministar finansija, i to je
bio jedanaest godina, a 1905. - 1906. godine bio je premijer. Za to vreme, u mnogim
kolama uenici Jevreji su inili veliki procenat svih studenta. I na medicinskim i pravnim
fakultetima 60% uenika i vie su bili Jevreji. Pri ovome, svi studenti - Jevreji, koji su iz
siromanih porodica dobijali su carsku stipendiju koja nije bila mala. Istovremeno, nisu
bile bitne kvalifikacije studenta -Jevreja, bilo je dovoljno da je on (ona) iz siromane
Jevrejske porodice. U isto vreme, ruski studenti ne dobijaju stipendije za svoje
kolovanje iz dravnog trezora. Da, zaista, "jezivo" su potlaeni bili u Ruskom carstvu
"siromani" Jevreji ... Tako je, na poetku Prvog svetskog rata, Rusko carstvo stiglo u
veoma nepovoljnu situaciju. Isprva su Jevreji sabotirali snabdevanje fronta koji su
kontrolisali. Ali to nije dalo eljene rezultate. Ruska imperija nije propala. Naprotiv, ruska
vojska je u maju i avgustu 1916. preduzela jednu od izuzetno vanih stratekih operacija
Prvog svetskog rata. Ova operacija vojske Jugo-Zapadnog fronta pod komandom
generala Alekseja Aleksejevia Brusilova (1853-1926 gg.) dovela je do stranog poraza
austrougarske armije koja je izgubila vie od 1,5 miliona ljudi, i jo je, ta operacija
rezultirala oduzimanjem velikih teritorija protivnika. Posle toga Austro-Ugarska imperija
nije bila u stanju da se oporavi i ubrzo je prestala da postoji. U ovakav razvoj dogaaja
Prvog svetskog rata jevrejski lutkari se nisu nadali. Zatim su odmah pokrenuli drugi in
akcije koji su planirali za kasnije, Veliku "Rusku" revoluciju. Da biste razumeli koliko je
ova revolucija "ruska" dovoljno je da proitate knjigu, Andreja Dikoga, "Jevreji u Rusiji i
SSSR". Ova knjiga je u svetu (itaj-jevrejskom) javno izloena zaboravu. U stvari,
zaborav je jedno od najefikasnijih oruja Jevreja. Kontrolom medija oni "jednostavno"
ne govore svetu o tome, da oni "meaju" sve karte. Kada se Jevreji suoavaju sa neim
ozbiljnim, kada ne mogu negirati, niti zaokrenuti, oni "samo" bace u zaborav takav
problem. U medijima, nema ni pozitivnih ni negativnih komentara. Nema nieg ...Jevreji,
ako je mogue, kupuju i unitavaju knjige "jeretika" stavljajui imena autora na svoju
crnu listu, nakon ega autor gotovo nigde ne moe da objavljuje svoje knjige. Tim
ljudima "jednostavno" organizuju pakao od ivota, i njihove graanske podvige malo ko
otkriva ... Vrlo efikasan metod. Vratimo se 1916. godinu. Posle Brusilovskovog proboja
ruske vojske, jevrejski krugovi su se iznervirali. Nuno im je bilo da veoma hitno

348

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

zaustave Rusiju, jer ko zna ta jo moe da se desi. Pobeda Rusije u Prvom svetskom
ratu ne samo da ne odgovara amerikim Jevrejima, ve ni britanskim, francuskim ni
nemakim kolegama. U principu, ameriki Jevreji su se pripremili za preuzimanje Ruske
Imperije posle svog poraza u Prvom svetskom ratu. Ali situacija se nije razvijala po
eljenom scenariju. I nuno je bilo da se hitno preduzmu mere. ta je bilo i uinjeno.

349

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.28. VELIKA JEVREJSKA REVOLUCIJA 1917. GODINE


U RUSKOJ IMPERIJI
Jevrejska Revolucija u Rusiji je temeljno pripremana. U nju su ameriki Jevreji uloili
ogroman novac za to vreme - dvesta miliona dolara. Mnogo su hteli da porobe Rusiju i
unite ruski narod, njihovu kulturu, tradiciju, a najvie drevni jezik. Novac za "revolucije"
pristizao je raznim kanalima. I irom Evrope, i direktno - preko "zlatnih" jevrejskih kurira.
Potvrda za to je u tome to postoje realni finansijski dokumenti koji su u direktnoj vezi sa
aktivnostima Njujorke berze. Ti novani "borci" za sreu ljudi, su na visokom nivou
iveli u imgraciji, tampali i ubacivali na teritoriju Ruske Imperije subverzivnu literaturu,
letke, novine, itd.. Nabavljali i krijumarili u Rusiju oruje, obuavali i finansirali napade i
ubistva ometajui rad javnog i politikog ivota. Napominjem da je boljevika partija u
vreme revolucije imala u svojim redovima dvadeset pet hiljada lanova, meu kojima su
ogromnu veinu predstavljali Jevreji, a manji je bio broj njih koji nisu imali "sree" da se
rode kao Jevreji, ili koji su bili u braku sa jevrejkama. Moe se rei da su postali Jevreji
preko svoje dece i izdaje svog sopstvenog naroda. Gotovo svih ovih dvadeset pet
hiljada su profesionalni revolucionari i iveli su uglavnom u inostranstvu od novca svoje
amerike jevrejske "brae". Naravno, novac amerikih Jevreja je iao i za druge
sadraje, politike stranke i pokrete, iji je cilj bio da se uniti Ruska imperija iznutra.
Lideri ovih stranaka, kao i mnogi njihovi lanovi su bili jevrejskog porekla. U 1916.,
mnogi asopisi i novine koje su se izdavale u ruskom carstvu pripadali su ili su bili
kontrolisani od strane Jevreja. Jevreji su sve veoma temeljno pripremili za njihov udar
na Rusiju. Kao spoljni udar posluio je Prvi Svetski rat. No nakon uspeha na Istonom
frontu u leto 1916, ruskoj imperiji je zadat jo snaniji unutranji udarac. Da odbije i
izdri gotovo istovremeno i spoljni i unutranji napad, Rusija jednostavno nije bila u
stanju. Osim toga, spoljni udar, bio je odlian paravan za unutranji. Uz spoljni udarac
koji je vie ili manje jasan, imajmo malo strpljenja kako bismo razumeli untranji. Kako je
ranije pomenuto, zahvaljujui delovanju S.. Vitte. Zahvaljujui njemu i njegovom
delovanju, do poetka svetskog rata, Jevreji su zauzeli dominantnu poziciju u velikom
broju privrednih grana ekonomije Ruske imperije. Oni su uglavnom kontrolisali
eleznicu, zalihe hrane, kako na frontu tako i u oblastima gde se nisu vodile borbe. Ako
je snabdevanje fronta vrlo brzo moglo da se sredi i stavi stvari u red, situacija sa
isporukama civilnom stanovnitvu nije bila tako ohrabrujua. Napominjem da je pre
Prvog svetskog rata, Ruska imperija, hranila ne samo sebe, ve je i jedna treina
svetskih potreba dolazila iz nje. Carska uprava je podrazumevala mogunost izbijanja

350

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

rata i stvorila je ogromne rezerve, ukljuujui i hranu. Dakle, da je sve raeno kao to je
bilo predvieno, do revolucije ne bi lako dolo.
Ovaj put, Jevreji nisu imali sree sa vremenskim i prirodnim uslovima kao to se to se
desilo u Persiji u 5. veku p.n.e. tokom ustanka vezira Mazdaka, iza kojeg je stajala
jevrejska dijaspora iz Persije. Tada su Jevreji koristili prirodne i vremenske uslove koji
su izazvali glad u masi stanovnitva. Onda su iskoristili to, podsticali ljude protiv
persijske aristokratije, veto razbuktavali strasti oko gladi, proglaavajui persijsku
aristokratiju vinovnicima bede. Jevreji su tvorci parole, da su svi ljudi braa, jednaki, da
je bogatstvo - zlo, i da je potrebno da se bogatstvo bogatih podeli jednako izmeu
siromanih. A to u tom sluaju mora biti ubijeno mnogo ljudi, ukljuujui enu i decu,
nema veze, "vii" cilj opravdava svaku rtvu (iz nekog razloga ovo se ne odnosi na
same Jevreje, ako neko iz nekog razloga ubija Jevreje, oni odmah ponu da kukaju o
genocidu). ta je time postignuto, ve je prethodno opisano. Tokom jevrejskog prevrata
u Persiji, jevreji su se koristili metodama manipulacije masama. Zatim su shvatili, da
teka vremena za naciju ili narod, kada ljudi pate zbog rata ili prirodnih katastrofa, kada
su ljudi instinktivno primorani da se bore za svoje preivljavanje, ve u tom trenutku se
moe poeti sa manipulacijom masama ljudi, i uz veto rukovoenje, naterati da rade
ono to je korisno za Jevreje. U takvim situacijama, masama ljudi se najbolje upravlja, u
takvim situacijama se moe efikasno koristiti i psi -oruje na tu masu. U rat su Jevreji
uspeli da ukljue Rusku imperiju, ali im je neoekivan uspeh jugo-zapadnog fronta u
prolee i leto 1916 sve poremetio. Iako je "ruska" liberalna tampa (koja je zapravo bila
jevrejska) bacala blato, i bukvalno i figurativno, na carsku vladu, optuujui je za sve
mogue grehe, koristei privremene zastoje na frontu na poetku Prvog svetskog rata,
posle Brusilovog proboja i srodnih dogaaja, njihova prljava propaganda je prestala da
daje rezultate. A onda je dolo pravo vreme da se planski izvede jevrejska revolucija. Ali
godine Prvog svetskog rata nisu bile neplodonosne, prirodne katastrofe se nisu
deavale, koje bi koristile Jevrejima za svoje potrebe. Ali to ih nije spreilo. Veinu
eleznica Ruske Imperije kontroliu Jevreji. I tako u velikoj meri kontroliu i kretanje
roba eleznicom. Pored toga, Jevreji, opet prvenstveno kontroliu sve potrebne isporuke
za front i ostalo stanovnitvo. Posebno je od njihovog snabdevanja zavisilo snabdevanje
stanovnika velikih gradova, u prvom redu - St. Petersburg i Moskva. Tada su Jevreji
odluili da naprave takvu vetaku situaciju koja im je bila neophodna. Ako priroda nije
htela da im pomogne u poslovanju, odluili su da pomognu sami sebi stvaranjem
neophodnih uslova za to. Jesen se pribliava kao i poetak zime. U Sankt Peterburgu,
urbano stanovnitvo posebno zavisi od zaliha. Izvan grada, u prirodi nije mogue dobiti
dovoljno hrane da se nahrane svi ljudi. Veina hrane potrebne gradu se dostavlja
eleznikom prugom. Postavku i kontrolu dostave hrane kontroliu Jevreji, pa su odluili

351

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

da postignu eljeni cilj vrlo jednostavnim nainom. Domai Jevreji nareuju da se


zaustave vozovi koji dolaze u glavni grad i druge vee gradove carstva ... i pitanje je
reeno. Silosi i skladita su bili puni, vagoni na kolosecima eleznikih stanica su bili
puni hrane, a u glavnom gradu i veim gradovima Rusije zaliha hrane se "istopila". Sve
je dobro proraunato. Do poetka 1917. godine u prestonici i drugim veim gradovima
poela je glad. Cene hrane su skoile do neba, veina urbanih stanovnika nije mogla da
priuti da kupi neophodne stvari. Pojavili su se dugi redovi za hleb i druge prehrambene
proizvode. Na ovoj vetakoj situaciji Jevreji zarauju jo vie profita. I kada glad u
gradu postane ozbiljna pretnja, poeli su da se pojavljuju jevrejski agitatori. I tu i tamo su
poeli da apuu ljudima koji stoje u redovima za hleb za gladnu decu da je krivac za
sve ovo carska vlada. Da je carska vlada ukljuila ovu zemlju u uasan rat, gde na
frontovima umiru mladii i mukarci, a ljudi u gradovima od gladi, itd, itd ... Podsea li
vas to na Lenjinove rei o revolucionarnoj situaciji. On je rekao da revolucionarna
situacija nastaje samo kada via klasa vie ne moe iveti po starom, a kada nie klase
ne ele da ive po starom!
I tako je i bilo, trebalo je samo "malo" pomoi da se stvore uslovi kako nie klase vie
ne ele da ive na stari nain. 1905. godine, 9. januara, provokator pop Gapon
isprovocirao je narodnu povorku na Zimski dvorac sa peticijom za cara, dok car nije bio
tu. On se nalazio u Carskom selu koje je bilo glavnokomandujui centar. U pravom
trenutku iz publike su zagrmeli provokativni poklii za vraanje sa fronta vojnika glavnog
grada i garnizona Kozaka ... i zauo se pucanj. I jevrejski-liberalni mediji, kako unutar
Rusije tako i izvan njenih granica, naduvavaju problem u javnosti , mada, prema
zakonima rata, izazivanje masovnih protesta je bilo zabranjeno, a posebno u blizini
javnih objekata i vladinih objekata. I to je tako u svim zemljama koje su ukljuene u
vojne konflikte. Sluajno, ne kae se ta su po nacionalnosti bili militanti pripadnici
provokatora, iji su poklii na elu povorke nastavljali da podgrejavaju atmosferu. To je
bio poetak prve jevrejske revolucija 1905-1907 i poetak ljuljanja temelja Ruske
imperije. U 1917. su "revolucionari", "proirili" svoj arsenal delovanja novim metodama.
Vojnicima na frontu su dostavljani masovno leci o gladi u pozadini, boljeviki agitatori
su optuivali za sve nevolje carski reim i monarhiju ... Kao rezultat svega toga,
proizala je Februarska buroaska revoliucija. Ali nije donela eljene rezultate svojim
organizatorima. I, mada je u privremenoj vladi bilo Jevreja, nisu postigli eljeni cilj.
Rusija je propala preko noi, ak i revolucija nije stvorila potreban haos. Trupe na frontu
nastavile su da se bore sa neprijateljem, niko nije urio navrat nanos kui kao to se
oekivalo. Zato je preduzeta druga faza Jevrejske revolucije. I onda se pojavio na sceni.
dobro poznat mnogim amerikim dravljaninima, avanturista i prevarant, daleko
odsiromaha, Jevrej Lav Trocki (pravo ime i ime - Leiba Brontajn). Roen je u bogatoj

352

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

porodici zemljoposednika jevrejskih kolonista, 25. oktobra (7 novembra), 1879 u selu


Janovka, Jelisavetogradske upanije Hersonske pokrajine (poginuo 21 avgusta, 1940.
godine u Koiokanu, Meksiko). Leiba Brontajn se vratio iz izgnanstva u Rusiju u maju
1917. Ali slabo se zna da je pre nego to se istorijski vratio u svoju domovinu,
"jednostavan" imigrant imao puno sati razgovora sa amerikim predsednikom Vudro
Vilsonom (1913-1921), a zatim se sastao sa jednim od najveih finansijera i bankara
SAD Jakovom ifom i da mu je uruena priznanica na dvadeset miliona zlatnih dolara!
Tako je isto Jakov if, obezbedio kredit za Japance od dvesta miliona dolara za rat
protiv Ruskog carstva, iji je cilj bio da se oslabi ekonomska situacija i organizuje
politika nestabilnost u Rusiji. To znai da je Jakov hif, finansirao i prvu jevrejsku
revoluciju 1905-1907.! tienik Jakova ifa je bio Ministar finansija i kasnije premijer
Ruske imperije grof S.. Vitte. Dobre je "sluge" imao u Ruskoj Imperiji! Eto tako,
Jevrejin Jakov hif je dao novac jevreju Leibe Brontajnu (Trocki) pa pored tog novca
jo 276 jevrejskih boraca iz jevrejskog istonog okruga Njujorka, pa mu je ak i isporuio
oruje pod nazivom "hriani". Jo jedna zanimljiva injenica je da kada je Brontajn bio
zatvoren od strane kanadskih vlasti, lino je intervenisao ameriki predsednik Vudro
Vilson da bi ovaj bio puten. Naravno, Jakov hif nije tu bio sam, u poslove Ruske
Imperije "ruke" su umeali i Jevreji Feliks, Varburg, Oto Kan, i Jevrejin Morimer hif i
Jevrejin Serli Hakauer. I, naravno, nikako se to nije moglo bez uea bankarske kue
Rotild! Jo jedna zanimljiva injenica je da ni Brontajn ni jevrejski borci koji su doli iz
Njujorka, nemaju iskustvo "revolucionarne" borbe protiv amerikih kapitalista. Jevrejin
Leiba Brontajn je "bio poznanik" sa jednim od najbogatijih Jevreja tog vremena Jakovom ifom, a "razlog" da slua njegove naredbe, isto kao i 276 jevrejskih boraca,
koji ak i nisu znali ruski jezik i koji su otili sa Leibom Brontajnom (Trocki), je borba u
Rusiji protiv prokletih buruja, a za "sreu" ruskog proletarijata! Uzgred, sve ruske
proletere i profesionalne radnike boljevici su unitili u korenu ve u samom poetku.
Napravili su za to jednostavnu priliku. Professionalni radnici u Rusiji dobijaju veoma
dobru platu, njihova deca idu u obdanita, i oni su poslati na odmor na Kipar i u Italiju.
Dakle, jevrejski revolucionari nisu mogli priutiti "neodgovornim" radnicima da izraze
svoje interese i svojevoljno tite svoje interese. Jo jedna zanimljiva injenica je da je
"proleterska revolucija" (itaj: -jevrejska revolucija) odrana u noi izmeu 24. i 25.
oktobra (7. novembra) 1917, i to na dan kada je bio roendan Leiba Brontajna
(Trockog). Jevrejin Uljanov (Lenjin) je tada izgovorio slavne rei: "... jue, jo je bilo
rano, ali sutra e biti kasno ... ". Nakon preuzimanja vlasti od strane boljevika, potpuno
su opljakali ruski narod, prolili krv miliona ljudi u ruskom narodu. Samo u graanskom
ratu, Rusija je izgubila prema konzervativnim procenama, tri miliona sedam stotina i
osamdeset hiljada ljudi! A ovo je bez uzimanja u obzir onih koji su ubijeni u Prvom

353

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Svetskom Jevrejskoma ratu! Niko ne kae koje su nacionalnosti bili mrtvi! Posle
preuzimanja vlasti u Rusiji, i graanskog rata, reke krvi su prolivene, Jevreji su zapoeli
genocid ruskog naroda. Prvo su pobili Rusku aristokratiju i plemstvo, zajedno sa ruskom
buroazijom i inteligencijom, a potom i najbolji deo ruskog seljatva. A onda su ubijali,
pod bilo kojim izgovorom, najzdraviju snagu ruskog naroda. Po veini konzervativnih
procena, Rusija je izgubila tokom godina sovjetske vlasti ezdeset sedam miliona pet
stotina i pedeset osam hiljada svojih ljudi! To je opet, samo prema konzervativnim
procenama, i to je samo direktni gubitak! I indirektne gubitke je teko zamisliti. Da bi bilo
jasno, verovatno, pravilno je objasniti ta se krije iza koncepta indirektnih gubitaka. Pod
indirektnim gubicima se misli na broj neroene dece i unuka ljudi koji su pobijeni za
vreme od preko sedamdeset godina sovjetske vlasti. Indirektni gubitak Rusija iznosi
nekoliko stotina miliona stanovnika, a osnovni deo njih pao je na ramena ruskog naroda.
A u isto vreme seena je u korenu najbolja genetika Rusa. I nerado se postavlja pitanje,
koliki je udeo direktnih i indirektnih gubitaka u Rusiji koji se odnosi na Jevreje koji ive u
Rusiji? Desetine hiljada!? A ak i tada, treba da se razjasni iz kojih razloga je ubijeno na
desetine hiljada Jevreja ...

354

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.29. RASKOL IZMEU BELIH I CRNIH JEVREJA POSLE


POBEDE VELIKE "JEVREJSKE" REVOLUCIJE 1917
GODINE

Razlozi za ovaj raskol nakon preuzimanja vlasti u Rusiji, jer su Jevreji - revolucionari
trebali da plate svojim "kreditorima". Ali zaplenjena mo i neverovatno bogatstvo Rusije i
ruskog naroda, je uinilo da Jevreji revolucionari odbiju da ga predaju onima koji su ih
angaovali i koji su ih i finansirali, gospodi hif i Rotild. Prvi je to uinio sam UljanovLenjin, ali je ubrzo uklonjen. Emisar, koji zastupa intetrese ifa & Co, bio je Leiba
Brontajn (Trocki), koji je trebalo da nastavi rad "svetske revolucije" i da donese "bolji"
ivot ostatku sveta, koji je jo "nesvestan" kakvu "sreu ", on donosi.I za postizanje tog
cilja on je predlagao da se ne ali sa prolivanjem krvi! Naravno, misli se na rusku krv.
Plan njegovih poslodavaca, ifa & Co, Leiba Brontajn (Trocki) je tumaio kao ideju
"permanentne revolucije" . Izgledaju udno u poetku, na prvi pogled, takve tvrdnje
gospode ifa i Rotilda, jer su oni najbogatiji ljudi na svetu! Ali ovo je samo na prvi
pogled udno, a na "drugi" sve te neobinosti nekako "neobjanjivo" izezavaju.
Da bi se to desilo, potrebno je samo verbalno odluiti ta je to - komunizam, socijalizam,
razvijeni socijalizam, itd.. Ime nije vano, ve sutina. "Klasici" marksizma-lenjinizma
priali su o tome dugo i naporno. U to vreme, Uljanov Lenjin je izneo svoj uveni slogan:
"Socijalizam - je sovjetska vlast, plus elektrifikacija cele zemlje!" Ovaj slogan je jo jedan
primer praznih rei iza kojih nita ne stoji. Ali, ako pokuate da proniknete sutinu, ovo
se moe izvesti u formi sloganom: "Socijalizam - to je dravni kapitalizam plus
robovlasniki sistem! ". Naravno, svi oni koji su iveli u sovjetsko doba, kunu se da je
sasvim drugaije, ali ropstvo je ropstvo, bez obzira koliko su lepe rei iza kojih se krije.
U dravnom kapitalizmu sve je u vlasnitvu drave, ukljuujui i same ljudi. Tako i svaki
mali "raf" dravnog sistema ini upravo ono to je potrebno dravi. Ali, kakvo je to
stanje? Pre svega, neki ljudi e odreivati ta treba da rade svi ostali! Jedino pitanje je
ko, zato i za koju svrhu daje odreenoj grupi ljudi pravo da odluuje za svakoga i sve ?!
Da li je to sam narod odluio?! Naravno da ne. Kao to je praksa pokazala skoro
sedamdeset pet godina sovjetske vlasti, u velikoj Ruskoj imperiji, nije bilo tako. Sam
narod nikada nije reio nita, ve "sluge" naroda. Narod, kau, ne zna ta je najbolje za
njega, i stoga se treba pozabaviti sa njim i za njega. Ostaje samo da se odredi ko e

355

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

odluivati o tom narodu. "Sluge" naroda su poele da se dodvoravaju narodu, nakon to


je sazvana Ustavotvorna skuptina, koju su boljevici bili primorani da sazovu kako bi
zadrali barem privid zakonitosti njihovog udara, boljevikim sloganima i "dubokom"
zabrinutou za dobrobit naroda, i "univerzalnom" sreom. "Univerzalnu" sreu su
boljevici eleli da donesu "neodgovornom" narodu, koji je osporio boljevike u velikom
broju. 6. januara, 1918. godine, "neprosveana" Ustavotvorna skuptina je rasturila
boljevika sa samo 24% biraa koji su glasali za njih. Od tada, pa sve do raspada
Sovjetskog Saveza, narod "bira" sa pripremljenim listama koje im se ponude. Zato
"rizikovati" i zavisiti od "neznanja" naroda, mora se pomoi ljudima da prevaziu
"neznanje" i "olaka" narodu problem! "Svetla" budunost nacije ne treba da zavisi od
volje, sluaja i "neznanja" samog naroda! Dakle, to je ono to su elela gospoda Jevreji
if i Rotild!? Nisu li oni eleli da daju narodu steeno "krvlju i znojem" superbogatstvo!
Ovo superbogatstvo je zaista krvlju i znojem steeno, ali ta krv i znoj nisu bili njihovi!
Ova gospoda su imali u vidu jo neto Videli su sebe kao - Super Elitu - vlasnike
svetskog kapitala i kao svetsku vladu, a svetski vladari bi bili iskljuivo iz jevrejske elite
(kako bi to moglo biti drugaije!), i izmeu njih i goja, oni su videli svoje upravitelje birokrate, koji su opet, jevreji. San gospode ifa i Rotilda je svet ureen po Platonu,
gde se civilizacija na planeti pretvara u jedan veliki mravinjak, gde su "mravi" - ljudi niko i nita, a mravinjak je "civilizacija". Ali iz kog "razloga" oni sami sebe nisu videli kao
mrave. Oni su "samo" eleli da sve Goje pretvore u mrave koji rade za "odabrani" narod,
i, iznad svega, za njih. Drugim reima, gospoda if i Rotild u ranom dvadesetom veku,
pokuali su da stvore parazitski ekonomski sistem, radi ega i za ta su ih pripremale
Tamne sile, drutveni paraziti. Oni su zapoeli plan na zavretku Noi Svaroga, kada za
realizaciju ovog plana nije najbolji trenutak, a oni su prvi put u svojoj is(z)TORiji, imali
sve to je bilo potrebno da se to implementira. Ali, na alost gospode hif i Rotild,
realizaciju "projekta" nije pratio scenario koji su oni napisali. Njihovi Jevreji posrednici,
uzimajui vlast u svoje ruke, a uz pomo njihovog novca, radije su sebi zadrali tu mo.
Majstor "kompromisa" Uljanov Lenjin i njegova banda, poto su okusili sladak ukus
neograniene moi nad ruskim i drugim narodima, su odluili da je ne predaju u neke
druge ruke. Samo Leiba Brontajn (Trocki) je nastavio da insistira na svetu "proleterske
revolucije", jer tek tada bi ga prihvatili u jevrejsku super-elitu. Oh, kako je eleo ovo! Ali
ostatak jevreja - "revolucionara" nije imalo perspektivu i zbog toga su odluili da stvore
sopstveni raj i zbog same injenice da je ve bio u njihovim rukama. ak ni "lider"
Uljanov Lenjin nije znaajno promenio situaciju, jer je stvarnu mo u zemlji tiho preuzeo
Josif Staljin (Dugavili) dok su je Leiba Brontajn (Trocki), Iai Geron Apfelbaum
(Zinovjev) Majkl Zalmanovi (Lourie-Larin), Georgij ierin (Mejndorf)

356

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Leiba Rosenfeld (Kamenev), itd, podelili meu sobom, mislei da e neko od njih biti
naslednik Ilia. Uostalom, Josif Staljin (Dugavili) nije Gruzijske nacionalnosti. Njegova
majka je bila Jevrejka, a njegov otac - Princ Prevalski. ak i njegovo ime - Dugavili,
na gruzijskom znai sin Jevreja! Leiba Brontajn (Trocki) je gubio, jednu za drugom,
svoju poziciju kod druga Josifa Dugavilija (Staljina), a u ogromnoj ruskoj imperiji se
odvijala izgradnja komunistikog "raja". Rusija se pretvorila u Sovjetski Savez i lokaciju
za jevrejski drutveni eksperiment. U stvari, u Sovjetskom Savezu je nastao parazitski
ekonomski sistem, gotovo idealan za drutvene parazite. U isto vreme je uniten cvet
ruskog naroda, kultura i velika prolost. To su poeli prvo Romanovi, a veoma aktivno
nastavili boljevici.
Gotovo sedamdeset pet godina, jevrejski parazitski sistem je pio krv Velike Rusije, a tek
na kraju prole noi Svaroga, sistem je propao, pa ak i tada, sam po sebi, a nakon to
su uniteni psi-generatori, koji utiu na ljudsku podsvest, a za koje ogromna veina ljudi
ak nije ni znala. Oni su isto tako delovali tokom Velike "Ruske" revolucije na narodne
mase, tako da one obavljaju ta je njima potrebno, to je postignuto tek nakon jake
emotivne ljuljake kod stanovnitva zbog uasa Prvog svetskog rata i stvaranja
vetake gladi u velikim gradovima carstva. Boljevici - jevreji su zombirali mase kroz
neuro-lingvistiko programiranje (NLP), kojim su vladali virtuozno. Pri tome, oni su
izabrali da njihovo delovanje bude u vreme Noi Svaroga, kada su ljudi najvie podloni
uticaju prirode, samog univerzuma, niskim instinktima i nalazili se u spoljnom polju,
rezonirajui sa negativnim emocijama i kvalitetima ljudske due (za vie informacija
pogledajte - opis prirode dana i Noi Svaroga). Vreme dejstva akcije drutvenih parazita
nije bilo sluajno odabrano, i da bi poboljali povoljno situaciju za sebe, oni su vetaki
stvorili spoljne uslove (rat, glad), to im je omoguilo da se ostvare vei uticaj prirodnih
faktora na ljude. U realizaciju ovog glavnog projekta, Jevreji su uloili ogroman kapital
koji su stekli u rasejanju. Jevrejsko rasejanje, kao to je ve reeno, je bilo svesna
strategija Jevreja, jer su samo tako bili u stanju da stvore sopstveni drutveni parazitski
finansijski sistem. U svakom sluaju, nakon preuzimanja vlasti u Ruskoj imperiji, Jevreji
nisu bili u stanju da urade isto to i sa ostatkom sveta, iako su pokuavali da izazovu
"nezavisne" revolucije kao u Nemakoj, i Maarskoj. Ali, nisu uspeli. A glavni razlog za
to je, to "proleterska revolucija" nije bila podrana od strane Jevreja Rusije. Umesto
toga, veina "proletera" lidera - Jevreja je ostala tamo. Oni nisu eleli da izgube
ogromnu mo i ogromno bogatstvo koje su prigrabili u Rusiji. Oni su eleli da postanu
kao njihovi dobrotvori, kao to je Jakob hif, jo bogatiji, oni su hteli da postanu bogati
sami. Osim toga, oni su ve imali u rukama neizrecivo bogatstvo sazdano rukama
ruskog naroda. Osim Leiba Brontajna (Trocki) i njegovih pristalica, veina

357

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

Lenjinistikih "uvara" je odustala od ideje o svetskoj revoluciji. Raskinuvi sa svojom


braom kreditorima, oni postaju svoji gospodari, iako nisu prekinuli svoje veze sa
Rotildima. Ali, gospoda if i Rotild se nisu posebno uznemirili, jer su "revolucionari"
opljakali bogatstva ruskog naroda i odneli iz zemlje i investirali ga u bankama iste
gospode ifa i Rotilda. Rusko zlato i rusko bogatstvo odneto iz Rusije nakon revolucije
nalo se u jevrejskim bankama vajcarske, a posle toga, kada su nemaki Jevreji, na
elu sa Klarom Cetkin, pokuali da izvedu "proletersku" revoluciju u Nemakoj, ruski
Jevreji su, "svoj" kapital preneli u amerike banke koje su u vlasnitvu istih majstora
ifovih i Rotilda. Dakle, u svakom sluaju, veina ukradenog ruskog blaga nala se u
amerikim bankama. Priliv ruskog zlata iz Rusije u SAD je bio ogroman. Uljanov Lenjin
sa svojim sauesnicima, "otimao" je od ruskog naroda svim moguim sredstvima zlato.
Svo zlato koje su konfiskovali, Lenjinisti su pretvorili u kovani novac i sakrili od naroda.
Konano, oni se i nisu mogli sloiti oko toga da kod naroda bude zlata. Zlata u ruskim
rukama ne bi trebalo da bude, u principu. Dakle, Uljanov Lenjin dolazi na jo jedan lukav
plan. On najavljuje novu ekonomsku politiku svoje vlade (NEP). Verujui u to, ljudi su
poeli da izvlae ono to su uspeli da sakriju tokom pljake. Tim zlatom ljudi su poeli
da obnavljaju svoju ratom razruenu ekonomiju. Boljevici, koji su ekali da stanovnici u
zemlji to sami urade, odrade sav prljav posao nakon poraza u zemlji, su samo ekali
kada najpaljiviji uvari blaga iskopaju iz svojih tajnih mesta "njihovo" zlato, i jednog
prekrasnog dana (za mnoge je bio daleko od dobrog) "oteli" sve to su nali.
Zahvaljujui takvoj taktici, "vatreni" borci za "narodnu" sreu su uspeli, da otmu vei deo
zlatnih rezervi Rukog Carstva!

358

Rusija u zakrivljenim ogledalima -

1.

2.30. PRAVI UZROCI DRUGOG SVETSKOG RATA,


PROGON JEVREJA,PRISTALICE KOMUNIZMA
Pljakanje Rusije Jevrejima je uspelo u potpunosti! Ali lutkari nisu bili u stanju u to
vreme da prigrabe svu ekonomsku mo sveta. Posebno su postali zabrinuti, to je
branin jevrejin Josip Dugavili (Staljin) poeo da sprovodi sopstvenu politiku, kojom je
vlast nad svetom prigrabio sebi,