Вы находитесь на странице: 1из 16

SLAVISTICA VILNENSIS 1999, 3550

35

Kalbotyra 48(2)

-

65-(S-) (-) [Burns 1977].

,
( ) ,
, ,
, ,
, ,
.
-

. ,
, - ,
. IX. X .
[ 1895, 1152] . X . [Mateos 1963].

(. XII .) [
1895, 256656].

,
. ( )
, ,
, ,
, ,

.
Vilniaus universiteto leidykla, 1999

ISSN 13921517

36

(XXI .) 1
( ),
, [ 1895,
VIIIXI, 172221].

. ,
(),
, ( )
, .: 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 .. ( ,
) 2,

, .: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2 .. ,
50 ,
,
, ,
.

, ,
, 3.
,
, ,
(. 2 7),
, ,
[ 1996, 8894].

( )
( ,
, ).


.
4,
,
.
.

.

37


.1.117
1

( ) 20.1931
2
1
15.4316.8
3
2
5.115
4
3
4.542
5
4
9.138
6
5
17.113
7
6
7.3752, 8.12
8
7
. ,
,
,
XXI .
XI . [Burns 1977, 4849; .
Gregory 1909, 344345].
( )
,
.


.
[1998]. 83 XIXIV .,
,
5.
: 1)
IIV .
; 2)
6 -32162, -39628, -4,
, -33, -27.2/2, , -6; 3)

,
.

, . , ,


, .

38

, . (
).
. 175 16.1 2-
, ;
. 156 . 20.19, 31 1-
, ;
()-26 . 1 . 6 1- .
20.1931, 6
[Gregory 1909, 368].
;
()-842 . 1 [ 20.1931]
1- ; . 6 . 6 [ 20.1931]
1- ;
. 153 . 8 ( ) dj = d
C, .. 1- .
3.2233, ,
.
: ) 3.2233
8 [Gre
gory 1909, 374]; ) 8
(. 187) Bu (..
) 3.22. ,
1- ;
. 307 6 20.19 ( .
. 20.19) 1-
; . 356 20.19
1- ;
. 116 20.19 1-
;
-1 . 191 .

(.
, . 200 .).

, .
:
()-14 20.1931
. . ( ), 15.4316.8 ( . 24
15.4316.1)
2- , 7.

39

-117 1.117
, 20.1931 1- ,
15.4316.8 2- , 5.115
3- , 4.542 4- ,
9.138 7- ( 5-?) ,
[ 1976, 244].


, XII/XIII .
1,
[Moszyski 1985a, 81;
1998, 210].
( )
, XIIIXIV .
1-, 2- ,

[Moszyski 1969, 246, 235, 243; 1985a, 81; . Moszyski 1998,
209210].
,
, . .
,

, 20
XIXIV .,
. .
,
,
.


. , -
. .
-, ,
, ,
, ,
. ,
,

,
.

40

-,
,

8 (,
, , -33, ()-26, ()-842, , -27.2/2, , ()-14),
(-4, , , -6), () (-117) (-32162, -39628,
-1, ).
-,
- (,
-39628, , , -33, ()-26, ()-842, , -27.2/2),
(, , -6, ()-14, -1) (-117,
-32162, -4, ,
),
.
-,
,

. XI ., 10561057
. 1092 .,
11801190 .


.


. .
[Moszyski 1985b],

, .

()
, .
,
, ,
( , - j
), (sic!) 4- .
,
, .: j (
), j ( ), (2-

41

, ), j (
), (4- ,
), (5- , ),
( ). ,
(, , -),
,
. ,

.
. ,

, , ( .
) .
.
,
. ,

,
( ,
) [ 1996,
101103].

,
. ,
.

. . [Moszyski 1985b, 228]
.
.
: )

; )
( ) , ,
; )
,
.
. ,
(, ),
. ,

42

(885 .) terminus post


quem non.

. -,
,

. -,

,
.
,
[ 1996, 197].

(
, ),
,
.

9.
,
,

, 863 [ 1994,
61].
868 ,
, -
,
. , ,
,
868
[ 1999].

.
,

,
. ,
,
868 ,
.
,

43

, :
,

. ,
-
( )
( ).
885
, , ,
.
863
868 , ,
, -
,
,

.
,
, ,
-.
,

,
.

,


I .
,
,
,
[Moszyski 1985b, 229; Slovnk, 40 (
-)].
, IX .

, .
XXI .
. ,

44

. , ,
, ,
,
. ,

.
,
,

,
. , ,
,

10.
,

.
,

, ,
- , .

(..
. ),
( -
), ,

.

, 11.

()
[Vrana 1975, 10]. IX .
, , ,
. XIV . [Vrana 1975].

,
[Vrana 1975,
220224; Moszyski 1984, 32].

,

45

,
.

.
Sekmns, .-. skmas , .. 7-
, . . . ,
[Fraenkel 19621965, 772].
, -
( -)
,

(S-) .
,
IX X .,

XIXIV . -
[ 1999]
- .
,
(-),
(S-),

.
-
, ,
,
. -,
,
880 .,
[ 1994, 7778]. -,
,
,
[ 1985],
, [ 1998, 338339]. -
, ,
,
[Moszyski 1988]. -,
, , .
, , ,
- (, ,

46

)
,

-
[ 1999].
, -
,
,

,
.

Slavia Christiana ,
II . [
1995, 14],
XIII . [ 1998, 509, 512].
:
1.
,
,
2- .. (-)
, .
2. -
. -
( -
) XXI .
3.
IX X ., , -

(S-),
.
.
4. - 20
XIXIV .

47

IXX . .

,
[ 1976, 301309].
3
.. [1982]
: , ( ) ,
( ). ..
[1987],
.
4
()
,
, .
5
, .
, 1/13
( , . XIII .; . -4)
.
, [,
, 1986, 29]. ,
, ,
. .
1318 ( . 1).
, -
2- ( 6.1827),
( ),
, . 12,
, .
6
.
,
.. [1968, 314332].
7
..

- , . 381 ( ), 14.
8
,
, .
9
,
- (863885 .), (IXX .),
,
[ 1998, 8991].
10

. [1996, 182183, 243244].
11
. . [1996,
199200].
1
2

48


, , 1092 ., . . ,
. 178 (. ), 1666. .: 1) 1092 .:
. . , 1912; 2) 1092
: . . . , 1997.
, , . XI ., . .
, Slav. 3. .: Kurz J., Evangeli Assemanv: Kodex
Vatiknsk 3. slovansk, d. 2. Praha, 1955.
-32162 . , Add. S 32162, ,
XIII/XIV ., .
-39628 . , Add. S 39628, , XIV
. (1354 .?), .
-4 . , Slav. 4, ,
. . XIII ., .
, , . . XIV ., .
. , 19 (199). .: ., :
XIII . , 1914. ( ,
. 4.)
-33 . , 33 (579), ,
. . XIV ., .
()-26 . , 26 (397), , .
. XIII ., .
()-842 . , 842, , . .
XIII ., .
, , XIII ., . . ,
. .. , 28. .: . (.), .
-j, 1995. ( , . 4.)
, , 11801190 ., . .
, 1536; , F..I.83. .:
., J ., j: .
, 1986. ( j ,
j, j, j , I
, . 33.)
, , . XII
. XIII ., . . , III c 1
(. . , 33). .: .,
J. j, 1954. ( , . 1.)
-27.2/2 . , XXVII
2/2, , 1313 ., .
, , 10561057 . . ,
F..I.5. .: 1) ., 105657 ,

. -, 1843; 2) , 10561057:
. , 1988.

49

-6 . , . 381 ( ), 6, , XII ., .
()-14 , . . XIII ., . (). .
, . 381 ( ), 14, . 1 .24 .
-1 . , . 381 ( ), 1,
, XII ., .
-117 . , . .. , 117, -
(), XIVXV ., . (. 58213).

., 1985: , in . (.), -
, . 1: -. , 711717.
., 1895: ,
, . 1: , . 1:
. .
., 1998:
, Palaeobulgarica, 2. 313.
.., 1995:
, Ricerche slavistiche, 42. 348.
.., 1968: -
XIXIV . , in ..
(.), : .
, 199332.
.., 1976: .
.
., 1998: .
. .
., ., ., 1986:
, . 1. .
.., 1999: XIXIII

, Slavia, nr. 2 ( ).
.., 1999: ,
, Byzantinoslavica ( ).
.., 1987:
: , in .. (.),
. , 154168.
.., 1982: :
, in .. (.), Finitis duodecim lustris:
60- . .. . , 7075.
.., 1994: :
. .
., 1996: . .

50

Burns Y., 1977: The Numbering of the Johannine Saturdays and Sundays in Early
Greek and Slavonic Gospel Lectionaries, Palaeobulgarica, 2. 4355.
Fraenkel E., 19621965: Litauisches etymologisches Wrterbuch. HeidelbergGt
tingen. (Indogermanische Bibliothek. Reihe 2. Wrterbcher.)
Gregory C.R., 1909: Textkritik des Neuen Testamentes. Leipzig.
Mateos J., 1963: Le Typicon de la Grand glise, Ms. Saint-Croix n 40, Xe sicle:
Introduction, text critique, traduction et notes, t. 2: Le cycle des ftes mobiles.
Roma. (Orientalia Christiana Analecta, 166.)
Moszyski L., 1969: Cyrylica w Kodeksie Mariaskim, Studia z filologii polskiej
i sowiaskiej, 8. Warszawa, 213259.
Moszyski L., 1984: j
j ,
, 14. , 3137.
Moszyski L., 1985a: Die Tetraevangelien des Codex Zographensis und Codex
Marianus als liturgische Bcher, Teil 2: Die kyrillische Etappe, Byzantinosla
vica, 46(1). 7888.
Moszyski L., 1985b: Kto i kiedy ustali sowiaskie nazwy dni tygodnia, in Reinhart
J. (ed.), Litterae Slavicae Medii Aevi: Francisco Venceslao Mare Sexagenario
Oblatae. Mnchen, 223230. (Sagners Slavistische Sammlung, 8.)
Moszyski L., 1988: Pimiennictwo cyrylometodejskie jako paszczyzna wzajem
nych kontaktw chrzecijaskiego Wschodu z Zachodem, in Wok jzyka:
Rozprawy i studia powicone pamici Profesora Mieczysawa Szymczaka.
Wrocaw etc., 281289.
Moszyski L., 1998: Jaki aposto-aprakos przetumaczyli i zredagowali nauczyciele
Sowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy, Z polskich studiw
slawistycznych, seria IX: Jzykoznawstwo. Warszawa, 203211.
Slovnk = Slovnk jazyka staroslovnskho, t. 1 Praha, 1966.
Vrana J., 1975: Najstariji hrvatski glagoljski evanelistar. Beograd. (Srpska aka
demija nauka i umetnosti, Posebna izdanja, knj. CDLXXXIV Odeljenja jezika
i knjievnosti, 24.)

Вам также может понравиться