Вы находитесь на странице: 1из 7

622.24.

053


.. 1, .. 2 , .. 3, .. 4
( 1, 2,
()3, 4)


.
. ,

.

, ,
. ,
: [1, 2].


.

,
,
[2]. .
, ,
. .
.. [5].

, , , Q = ql, q ,
.
,
, ,
.
:

(1)

EI ;
P ;
l .
+ ,
.

M .
22

2I
.
l

(2)

(3)

,
P = ql,
l.

22 EI
.
q

(4)

, , , , . , , .


W.

EI
SC 2 ,
2

(5)

S ;
C .

a
42 a
2
,
2
a b
h 42 a 2
2

(6)

a ;
h .
:

P
2
M
2 ,


2 EI l
2 EI

2 EI 2
.
l2

P .

W .

84 a 2 EI
S.
h 2 42 a 2

(7)W.

M 2S
,
2GI p

(8)

I .
:

W W. W. .

(9)

8/2014

A :
A P

qS
M
,

2
2

(10)

S
:

S h.

(11)

. [8]:
h 8 EI / P ,

(12)

S 2 a 2 b 2 .

(13)

, W < A, . .
. , ,
.
,
,
. , ,
,
,
. (. 1).

,
, . ,
.
, ,
.
,
.
, , , , (0 ) ,
.

[57].

[1]:

. 1.

M . F rn,

(14)

F ;
;
r = D/2 ,
;
n .

[7]

Mo + M. > M.,

(15)

M. , (2).
:
M 0 F rn

2 EI
,
l.

(16)

M0 , :
M 0 M . . ,

(17)

. , -

8/2014

23

;
P ;
M. ,
.
:

, ,
, .

M., .
[1, 2] ,
l .
n.
.
(18)
l.
, ,
.
(16)
1.

F r 2
(19) :
l . 0 l. 2EI 0.
l .
;
,
:
(
).
M 0 M 02 8EIF / l.
2.

l.
.
(20)
2 F r / l .
.
3.
[1] - .
, . 2.
0,2.
. (. , :) .

0 = 7000 ; E = 2 1011 ; I = 0,45 105 4;
.
.
F = 1170 H; l. = 27,75 ; r = 0,107 ; (D = 214 ).
W1
W2 . ,
7000 70002 8 3,14 2 1011 0,45 105 1170 0,2 0,107 / 27,75
l .
. ,
2 1170 0,2 0,107/27,75
( 1):
l. = 738 .
W1 < W2.
,
,
( 2):

W1 > W2.
:

W1 = W2.

, :

W1 = U 1.

(21)

l
U
. 2.
:
-1141;
-1469 ;
1 = 0,1; 2 = 0,2; 3 = 0,3
24

84 R 2 EI

42 R 2

l,

h 8EI / P ,

(22)
(23)

h ;
P ;
R , .

8/2014

(23) (22),
U

P 2 R 2 EI

2 2 EI PR

2 2

l.

, ,

1 = df.l.

(25)

.. [7]


f .

P2 R
.
4 EI

(26)

f. (25)
A1 d

P 2 R
l.
4 EI

(27)

, , ,

:
A2 D

P 2 R
q
l 2 RD l.
g
4 EI

(28)

, W1 W2,
, - .
R 2 EI 4 rR EI 4 rR 3 EIP 3
2

8 EI R 2 P 2 8 EI
2

q 2
RD 0.
g

(29)

,
,
(29) .
( 105 ), . (29)
P 2 R 4P 2 r 8 EI

(24)

q 2
D 0.
g

1
P2 R

.
4 2
q 2

P
r
EI
D
2

(31)

(31) ,
1
0,08
4
.
0,08
.
, ,
, , .
(30)
P.

8EI 2 Dq
.
g R 4r

(32)

P., ,
:
l .

ql . P.
q

(33)


.
,
.
. 3 .
:

(30)

, ,
. d
4
.
D
, P ,
D d, (30) :

P2 R
4P 2 r 8 EI

q 2
D
g

.
. 3.

8/2014

25

mxc F . ,

my P. N ,

I c M . M . F. r,

(34)

m ;
Ic .

, . . xc r
r
,

x r
F.

mr

.
M . . F. r
Ic

(35)

F.
(34):

xc

r M . .
I c mr 2

(36)

(36)
: t 0; xc 0;
x 0,
xc

r M . .

2 I c mr

t2 .

(37)

, , . . xc > 0,

M. . > 0.

(38)


M. . > M..

(39)

:
. > . + ..

(40)

. = . + .

(41)

.
P,,
D d.
(41) :
. f .

D
EI
; .
,
p
2

26

4 P 2 R 2 D

q 2
EId 2 D 16 EIR 2 P 32 EIRM . 0. (43)
g

, , ,
:
1. W1 < W2; . > . + . ;
2. W1 < W2; . < . + .

;
3. W1 > W2; . > . + . ;
4. W1 = W; . < . + . .

.
,
, .
.
:
W1 < W2

W1 > W2
.


,
. .

.
W1 = W2.

.

:
W1 = A1 U,

.

P2 R q 2 d 2 D
EIRP
M .

.

2 EI R 2 P
4 EI g 16 R 2


0,0150,02 % . , ,

(42)

(44)

A1 ,
;
U .
,

8/2014

,
, .
, ,
f

2R

2
P C M P .

2 2
C PR

C PR
2 2

(45)

,
,
A1 df L p ,

(46)

Lp .
,

82 R 2 EI

42 R 2

L.

. 4.
120

(47)W2 = A2,
A2 ,

.
A2
:
q
A2 Df L p 2 RDL p .
g

(48)

,

,

W1 << W2.
, [3, 4] (. ,
). . 4
120 .
,
.
140

,
,
. 5.
160

. 5.
140

,
.
.
.
. 6.
180

(. 7).

. 6.
160

8/2014

27

. 7.
160

1.

, .
2. ,
.
3.

, .
. .
4. .
5.
, .
6.
l.,
, , .
7. ,
.

28

1. .. . .: , 1990. 263 .: .
2. .., .. . .:
, 2004. 286 .
3. .., .., .. , //
. .: , 2012. 10. . 1317.
4. .., .., ..
// . .:
, 2012. 10. .1721.
5. .. :
. : - , 1952. . 1. . 152168.
6. ..
// . 1988.
8.
7. ..
// . -. 1966. 4. . 2832.
8. ., . .
.: . 1960. 222 .
LITERATURA
1. Saroyan A.E. Teoriya i praktika raboty buril'noy kolonny.
M.: Nedra, 1990. 263 s.: il.
2. Yunin E.K., Khegay V.K. Dinamika glubokogo bureniya.
M.: Nedra, 2004. 286 s.
3. Bykov I.Yu., Zaikin S.F., Perminov B.A. Kolonna buril'nykh
trub v protsesse uglubleniya skvazhiny, kak ob"ekt avtomaticheskogo regulirovaniya // Stroitel'stvo neftyanykh i gazovykh skvazhin na sushe i na more. M.: OAO VNIIOENG,
2012. 10. S. 1317.
4. Bykov I.Yu., Zaikin S.F., Perminov B.A. Optimizatsiya upravleniya protsessom uglubleniya skvazhiny // Stroitel'stvo neftyanykh i gazovykh skvazhin na sushe i na more. M.: OAO
VNIIOENG, 2012. 10. S.1721.
5. Dinnik A.N. Ustoychivost' uprugikh sistem: izbrannye tr.
Kiev: Izd-vo ANUSSR, 1952. T. 1. S. 152168.
6. Aleksandrov N.M. O sile prizhatiya vrashchayushchikhsya
trub k stenkam vertikal'noy skvazhiny // Neft' i gaz. 1988.
8.
7. Mayorov I.K. Spiral'nyy prodol'nyy izgib kolonny trub // Neft.
khoz-vo. 1966. 4. S. 2832.
8. Lubinskiy A., Vuds G. Iskrivlenie skvazhin pri burenii. M.:
Gostoptekhizdat. 1960. 222 s.

8/2014

Вам также может понравиться