Вы находитесь на странице: 1из 497

( Fort/Da) || http://yanko.lib.

ru

: ( Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || : http://yanko.lib.ru/gum.html ||
-
update 18.12.06

..

,
,

2003

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

93
63.3(0)3

90
:
. ..
(. , .. ); .. (
)
:
.. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ..

..
ISBN 5-06-003438-0
, 2003
-
() .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru


................................................................................................................ 3
. ........................................ 12
. . ................12
. .......................................................................................................................... 13
. ............................................................................................................................................... 14
.......................................................................................................................................................... 15
. ..................................................................................................................................................... 16
. ........................................................................................................ 17

I. ......................................................................... 22
1. . . ...............................23
1. .................................................................................................................................................................. 23
2. .............................................................................................................. 25
. . ................................................................................................................................................ 26
..................................................................................................................................................... 27

3. .................................................................................................................................... 30
. .............................................................................................................................................................................. 33

2. ....................................35
1. . (V IV
. .) .................................................................................................................................................................... 35

...............36
2. . ............................................................................................................................... 37
................................................................................................................................. 37

3. ............................................................................................................................... 38

3.
. ..............................................................40
1. (XXXIIIXXIX . . .) ......................................................................................................................... 40

( ) ....................................................................................41
2. (XXVIIIXXIII . . .) ........................................................... 41
- ............................................................................................................................................................. 41

. IV ..............................................................................42
. V ...............................................................................................................43
. . ............................................................................................................. 44

. IV ...............................................................................................45
...................................................................................................................... 46

().........................................................................47
..........................................................................................48
4. (XXIXVIII . .
.) .................................................................................................................................................................................50
1. . (I : XXIII
XXI . . .) .............................................................................................................................................................. 50
2. ......................................................................................................................................................... 51

, . XXIXX . .. .................................................................................53
. III II .. ..............................................56
. . .............................................................................................................................. 56

3. . ................................................................................ 57
............................................................................................................................................................................ 57

5. (XVIXII . . .) ..59
1. XVIII (. 1554 . 1306 . . .).............................................................................. 59

I. .............................................................................................................................2
- . -. XVIII ..............................................................................................................................2
III .....................................................................................................................................3
2. .................................................................................................................................................................................. 3
3. ............................................................................................................................................................. 5

. . ............5
III. XVIII ..................................................................................6
4. .................................................................................................................................................... 7
5. - ......................................................................................................................... 8

. .........................................9
, . XVIII .....................................................................................9
.......................................................................................11
. XIX .........................................................12
6. XIX (. 1306. 1197 . . .). ................................................................................................. 13
II........................................................................................................................................................................... 13

. . XIX ...................................................14
7. XX (. 1147 . 1075 . . .).................................................................................................... 16
............................................................................................................................................................................. 16
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

6. ................................................................................................................17
1. ............................................................................................................................................... 18
. .......................................................................................................................................................................... 18
. ................................................................................................................................................................................ 19

. XXV . VII . . .....................................................................................20


. .......................................................................................................................................................................................... 21

2. ................................................................................................................................................. 21
. .......................................................................................................................... 21
........................................................................................................................................................ 23
IV . . ........................................................................................................................................................................................... 24

7. .............................................................................................................27
1. ............................................................................................................................. 27
2. .................................................................................................................................................................. 28
. . ..................................................................................................................................................................... 28

. II .........29
. .....................................30
. ....................................................................................................................................................................... 31
. ........................................................................................................................................................................................... 31

. II ................................................................................32
. . ................................................................33
3. . . ...................................................................................................................................................... 34

--: , ();.......34
() ....................................................................................................................................34
. VIIVI . .. ...............................................35
4. ................................................................................................................................................................................ 36

. XIV . .. .......................................................37
( ). .....................................................................................38
. ..............................................................................................39
5. ............................................................................................................................ 39

, -. ..........41
. . .......................................................42
6. ........................................................................................................................................................................ 44

I ..................................................................................................................................45
...............................................................................................................................................46
..................................................................................................................................................... 47

................................................................................................................................48
III .. .......................................................................49
................................................................................................................50

II. ......................................................... 51
................................................................................................................................52
III .. ......................................................................53
................................................................................................................54
8. . . .........................55
1. ................................................................................................................................................................. 55

( )..................................................................56
. II . ......................................................56
2. .......................................................................................................................................... 58
3. ........................................................................................................................................................................... 59
4. ........................................................................................................................... 59
. ................................................................................................................................................................ 60
. ............................................................................................................................................................................... 60
. ............................................................................................................................................................... 62
- . ................................................................................................................................................... 63
................................................................................................................................................ 63
. ..................................................................................................................................................................... 63

5. ......................................................................................................................................................................... 64
. .................................................................................................................................................................................... 64
. ............................................................................................................................................................................... 65
. ...................................................................................................................... 68
............................................................................................................................... 69

9. . .
- .....................................................................................................................71
1. ........................................................................................................................................ 71

- . -. . 2800 . .......73
2. .................................................................................................................. 74
3. -....................................................................................................... 76

..........................................77
. () 78
10. .
III .............................................................................................................................80
1. XXIVXXII . . .............................................................................................. 80

-. XXIII . . . ....................................................................................81
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

2. .................................................................................................................................................................... 82
3. - III ............................................................................................................... 83

............................................................................................................83
11. II . . .....................86
1. (XIXXVI . . .) ....................................................... 86

. . XVIII .
..........................................................................................................................................................87
.
. XVIII . ..........................................................................88
2. . - ......................................................... 88
3. .................................................................................................................... 91
4. . ................................................................................................................................ 93
5. - ( II . .) ........ 96
6. ( II . .) ............................................................. 98

12. I . . .....................102
1. - X IX . . .
I . .................................................................................................................... 102
. ........................................................................................................................................ 102

. . - . IX . .. ........103
. III. IX . ..
................................................................................................................................................................104
, . III. .....................105
VIII . . .................................................................................................................. 106

2. ....................................................................................................................... 107

- . VII .
........................................................................................................................................................110
.
. VII . .. ................................................................................................111
.................................................................................................................................................................... 111

3. - ........................................................................... 112
. ............................................................................................................... 114

13. II I . .:
..................................................116
1. XIIVII . . ........................................................................................................................................... 116
. ..................................................................................................................................... 116
(VIIIVII . . .) ........................................................................................................................ 117

( )
, , .......................................................................117
2. . .......................................................................... 118
II............................................................................................................................................................................................... 119

II. VIIVI . .. ...............................................119


......................................................................................................................................................................... 120

. . . 580 . .. .........................................................................................121
. VI . .. () ..................................................................122
3. VIIIV . . .................................................................................................... 123

14. .......................................................................127
. ................................................................................................................................................................................................... 127
......................................................................................................................................................................................................... 129
. .............................................................................................................................................................................................................. 130
. ............................................................................................................................................................................................................... 130

(-) II -. VIII . ..132


. ..................................................133
. .............................................................................................................................................................................................................. 133

- ...........................................................................................................................................134
................................................................................................................................................................................................. 136

...............................................................................................136
. , , . .....................137
. .......................................................................................................................................................................................................... 137

. .......................................139
. .....................................................140
II .. ...............................141
..............................................................142
15. ...........................................................................................................143
: . .
.................................................................................................................................................................................. 143
..................................................................................................................................................................... 143

( ); ( );
- .........................................................................144
........................................................................................................................................... 144
, . .............................................................................................. 146

. ............................147
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

..................................................................................... 147

16 . ..........................................................................................................................149
1. . XVIIIXV . . . ....................................... 149

. .......................................................................................................150
IV. . . , (, ).....................................................................................................151
2. (XIVXIII . . .). ...................................................... 151

. . , - (, ).................153
3. - ..................................................................... 154

. . , - (,
)...............................................................................................................................................155
4. .................................................................................................................................................................. 156

. -. VIII . .. ................................................156
17. , .........................................................158
1. ............................................................................................................................................................. 158
2. ............................................................................................................................................................... 159

...............................................................................................................160
...........................................................................................................................160
............................................................160
3. ................................................................................................................................................................ 162

II ..................................164
II .. ........................................................165
18. () ..............................................167
1. VII . . . ............................................... 167
, ........................................................................................................................................ 167
........................................................................................................................... 167

.
. IX . .. .............................................................................................................................168
. .............................................................................................................................................................. 169

. - ..............170
. ..................................................................................................................................................... 170

2. ........................................................................................................................................... 172

(-).....................................................................173
. VII . .............175
. VII . . ..........................................................................176
3. . ...................................................................................................................................................................... 176
........................................................................................ 176

19. ,
.............................................................................................................................................................178
1. . . .
....................................................................................................................................................................... 178
. ....................................................................................................................................................................................... 178
............................................................................................................................................................................ 179
. (VIIIIV . .). .................................................................................... 180

2. IIIII . . .............................................................................. 181


-. , . ................................................................................................ 181
III II . ..................................................................................................... 183
. ............................................................................................................................ 183

( II). XIVXIII . .. ..........................184


. ..................................................................................................185
3. I . ................................................................................................................ 186
............................................................................................................................................................................................ 186

. ..................................186
. XII . ..
...................................................................................................................................................187
. XVIII . ........................................................................188
4. I . . - ................................................................................. 188
- ....................................................................................................................................................................... 188
- .................................................................................... 189

5. , . .................................................................... 191
............................................................................................................... 191

........................................................................................................................192
6. ................................................................................................................... 192

. II
.. ...............................................................................................................................195
20. IX III . . .:
................................................................................................................................................................197
................................................................................................................................................................. 197
.................................................................................................. 197
. .................................................................................................................................................................. 198
- (VIII . . .)................................................................................................... 198

. ...............................199
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. ............................................................................................................................................................ 200
.......................................................................................................................................................................................... 201

21. ......................................................203
1. . ............................................................................................................................................................... 203
. . ...................................................... 203
. . ......................................................................................... 204

..................................................................................................205
. ........................................................................................................................................................ 205

.....................................................................................206
................................................................................................................................................................ 207

2. ............................................................................................ 207
3. ......................................................................................................................... 209
. ..................................................................................................................................................................................... 209
.......................................................................................................................................................................................................... 209
. .............................................................................................................................. 210

( ), . VI . .. ..........212
4. .................................................................................................................................................... 212

II...............................................................................................................................213
.............................................................................................................................................................. 215
...................................................................................................................................................................................... 215
........................................................................................................................................................................................................ 215
........................................................................................................................................................................................................... 216
...................................................................................................................................................... 216
................................................................................................................................................................................................................ 216

................................................................................................................................................... 216

...................................................................218
I .........................................................219
...................................................................220
I .........................................................221
VII . ................................................................................................222

III. ................................................ 222


22. . ..................223
. ....................................................................................................................................................................................... 223
. .............................................................................................................................................. 224
. ................................................................................................................................................. 226

23. . .......................................................................................227
. ............................................................................................................................................................. 227

. I . . ..................................................................228
...................................................................................................................................................... 229

- ,
- . XXIII . .. .........................230
; -
- . .....................................................231
. XIIIXII . .. ..........................................................231
-, -. XIII . ..
................................................................................................................................................................233
24. VIIIVI . . .............................................................................234
. ................................................................................................................................................................. 234
. .......................................................................................... 234

. . VIII . .. .............................................235
. VIIVI . .. ...................................236
. -.
VIII . .. ..........................................................................................................................................236
............................................................................................................................................ 236

, . ..........................................................................238
. ................................................................................................................................................................... 238

25. VI-IV . . . ...............................................................................240


1. .................................................................................................................................. 240
II. ................................................................................................................................................................... 240
II ....................................................................................................................................................................... 241
. ........................................................................................................................................................................... 242

2. VI . . . ............................................................ 242
..................................................................................................................................................................... 243

, . ...........................................................................245
, . .................................................................245
, . ........................................................................247
3. I.................................................................................................................................................................... 247

, . ...........................................................................248
..............................................................................................249
I.............................................................................250
4. VIV . . . ............................................................................................................................. 251
- .................................................................................................................................................................................. 251

5. ................................................................ 255
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

6. VIIV . . . ......................................................... 256


7. ................................................................................................................................................... 259

. V . .................................................................................260

......................................................................................................................... 262
26. IIII . . ......................................................................262
1. . - .......................................................................................... 262
VIII . . ................................................................................................................................ 262

. - ..............................................................................................................................263
-. ..................................................................................................................................................................................... 263

. - .......................................................................................................264
2. III . ............................................................................................................. 265
................................................................................................................................................................... 265

3. .................................................................................................................... 267

27. ................................................................................................270
1. . ................................................................................... 270
2. - .................................................................................................................................................. 271

II. III . .. .......................................................................................272


3. ................................................................................................................................................................ 273
. ..................................................................................................................................................................................... 273

. .......................................274
, . ................................................................................................................................ 274

(). I . .. I . . . ..........................................275
. ........................................................................................................................................................................................ 275

4. .............................................................................................................................................................. 276
........................................................................................................................................... 276

() ...............................................................................278
( ). . IIIII . .. .............279
. .................................................................................................................................................................. 279

. .............................................................................................280
III..............................................................................................................................281
.............................................................................................................................................................. 282
.................................................................................................................................................................................................................... 282
........................................................................................................................................................................................ 282

..................................................................................................................................282
.........................................................................................................................284
VI . ....................................................284
.........................................................................................................................286
VI . ....................................................286
................................................................................................................287

IV. ...................................................................... 288


28. . . .........289
1. ........................................................................................................................................................ 289
2. ......................................................................................................................................................................... 290
3. ............................................................................................................................................................................... 290
4. ....................................................................................................................................................................... 291

29. (XXIIIXVIII . . .) ...............................................................294


- ............................................................................................................................295
. -.........................................................................................................296
. - .............................................................................................................296
. ............................................................................................................................298
30. .
(XIIIVI . . .) ...........................................................................................................................................300
31. . - VIII . .
. ....................................................................................305
1. - ................................................................................................................................ 305
2. . ............................................................. 308

. .....................................................................................................................309
32. . II . . .
V . . . ...................................................................................................................312
............................................................................................................................................................... 312
- ........................................................................................................................................................... 314

33. ......................................................................................317
1. ................................................................................................................................................................................... 317
. ........................................................................................................................................................................................... 317

. . IIIII . ..................................................................................................318
....................................................................................................................319
. . . 300 . ..............................................................................................................320
. ............................................................................................................................................................................................................. 320
.............................................................................................................................................................................................................. 322

2. ...................................................................................................................................................... 324
. ........................................................................................................................................................................................................ 324
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

...................................................................................................................325
...........................................................................................326
. ................................................................................................................................................................................ 327

34. - ()....................................................................................................328
. IVV BB........................................................................................330
IV .............................................................................................................................331
.............................................................................................................................................................. 332
................................................................................................................................................... 333

......................................................................................................................334

V. - .... 335
...................................................................................................................... 336
35. . . X
. , ..................................................................................336
WWW..................................................................................................................................336
(Wei) ..............................................................................................................................................336
(Wei, )..........................................................................................................337
(Lu)...................................................................................................................................................338
(Han) ...........................................................................................................................................338
(Qi) ...................................................................................................................................................340
(Qin) ............................................................................................................................................341
(Chu)..................................................................................................................................................342
1. ................................................................................................................................................................ 342
2. ................................................................................................................................................. 343
3. .................................................................................................................................. 344

. XIII . . . .........................345
4. ....................................................................................................................................................................... 346

36.
. - ................................................................................................347
1. ...................................................................................................... 347
2. II . . ............................................................................... 347
3. II . . ............................................................................................... 348

.
...........................................................................................................................................348
. XI . ..........................................................................349
4. .................................................................................................................................. 349

,
. X . .. ..............................................................................................350
5. ........................................................................................................................................ 351
6 - XVIII . . . ............................................................................................. 351

37. VIIIIII . . .........................................................................................353


1. ............................................................................................... 353
2. .............................................................................................................................................................. 354

.................................................355
3. - ......................................................................................................... 355
4. VIIII . . ........................................................................................... 356

-. II . ...................................................357
. IV . ...............................................................358
5. ................................................................................................................................................................. 358

38. (221207 .
. .)....................................................................................................................................................................360
1. . .................................................. 360
2. . ................................................................................................ 361
3. ....................................................................................................................................... 363
4. - III . . ......................................... 363

. . .........................................................................364
5. ................................................................................................................................................................... 364

39. III . . . I . . ...................................................................................366


1. ........................................................................................................ 366
2. -................................................................................................................................................................ 367
3. ..................................................................................... 368
4. III . . ......................................................................................................... 368

. .............................................................369
5. ....................................................................................................................................................... 370

- . . ............................................................371
6. - ........................................................................................... 371

40. IIII . . .....................................................................................................373


1. I . ................................................................................ 373
2. III . .............................................................................................................. 374
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

10

3. ................................................................................................................................................. 375
4. III . ......................................................................................................... 375
5. III . ....................................................................................................................................... 376

. ..................................................377
6. ..................................................................................................... 378

41. ...........................................................................................................380
1. ............................................................................................................................................................ 380
2. ......................................................................................................................................................................... 381

. . II . ..............................................................................................382
3. .............................................................................................................................................................................. 382
4. ................................................................................................................................................................................ 382

. II I . . . ()......................................................383
5. ................................................................................................................................................. 384

......................................................................................................................385

- ................................... 387
42. .........................................................................................387
1. ................................................................................................................... 387
2. ................................................................................................................................................ 388

43. - ...........................................................391
1. - .................................... 391
2. .......................................................................................................................... 392

....................................................................................393
3. - ........................................................................................... 395
. ................................................................................................................................................... 395
- .............................................................................................................................................................. 395
............................................................................................................................................... 396

V...............................................................................................................................397
.............................................................................................................................................................. 398
................................................................................................................................................... 398

. ... 400
. I.
.............................................. 405
II (). ................................................................407

,
..................................................................................................... 408
.....................................................................................................................................................410
...............................................................................................................................411
.........................................................................................................................................................................412
......................................................................................................................................................................413

...................................................................................................................... 416
, .......................416
........................................416
.......................................................................................................................................................... 416
................................................................................................................................. 417
............................................................................................................................... 417
............................................................................................................... 417
....................................................................... 417
no .................................................................................................................................... 419
- ............. 419
........................................................................................................................................................................ 420
............................................................................................................................. 421

................................................................................................421
............................................................... 422
.................................................................................................................................................................................................... 422

-, ....................... 423
.................................................................................................................................................................................................. 423

............................................................................................................................................................................ 424
...................................................................................................................................................................................................... 424
, ......................................................................................................................................... 425

......................................................................................................................................................... 427
IIIII . . ................................................................................................................................ 427
........................................................................................................................................................................... 428
............................................................................................................................................................................................... 428
.................................................................................................................................................................................................................. 429
.................................................................................................................................................................................................... 430
- (, , , ) ................................................................................................... 430

.................................................................................................................. 432
..........................................................................................................................................432
...............................................................................................................................432
............................................................................................................................................................ 433
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

11

*........................................................................................................................................................... 433

............................................................................................................................ 435

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

12

.
.
.
,
( , ) *.
,
. ,
- , , -
, ,
.
,
.
, ? ,
, ,
, ,
, .
, - ,
.

,
, .

:
1) , ,
, ( , ,
);
2) , , , ,
.
, ;
3) , , ,
,
, ;
4) , , -
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

13

, , .
;
5) , :
, , .
, ;
6) , . . ,
,
. ,
.
, , ,
, ,
, - .

IV . . 3020- IV . . ., -
, ,
- .
, . , ,
IIIV . . ., . . , .
, .
, ,

, , , ,
.
, : ,
, , , ,
, , ,
, ,
, ,
, , - .

. .
,
: .
: ( . 6700 ),
(. 2700) (. 1900 ), (. 3180), (. 2700), (. 4850 ). ,
, ,
.
,
, , , ,
, , , ( ,
).
, .

, ,
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

14

. , .
, , ,
, ;
, , , .
.
, , , ,
(, , , ), . , ,
, , . IV
. . (, )
( , , .),
.
,

, .

. .
,
,
. , III
. . ,
, . . .
;
, ,
, , ,
. , ,
(, ) , ,
.
,
, ,
, , .
, .
,
, .
, , . . .
.
: , ; - , ,
.
, , .
, , .
, , , .
:
, ,
, , , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

15

, ,
, . , -,
, -, ;
, .
, .
.

. , ,
, ,
.
, ,
.

. .
, ,
, .

. ,
, ,
.
, ,
. ,
,
. ,
.
,
, .
. ,
. ,
,
, . ,
. ,
, , , .

.

,
, . ,
, ,
. ,
, .

, : , , .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

16

, (
), :
.
. ,
, .
( ). , , ,
.
, .
.

.
, , , . ,

, ,
.
,
.
.
-.
: , , ,
, , . .
: , , , ,
, . , , ,
. ,
, ,
.

.
, ,
: , ,
, , (
; ), -, , ( ).
, ,
.
,
. -, -,
, , , , , . , , ,
, , , , , .
,
- .
, -
, ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

17

, -, . ,
, .
, , , .
. -
.
, ,
, (). ,
( ) ,
-, -, .
, ( ), , ,
, - .
,
-, , ,
, .
, .
, , , . , .

. -,
. ,
, , , , .
- , , ,
, , ,
. IVIII . . (,
, ) , II . .
, ,
I . . ,
. , , , .

.
(
) ,
(
, , ,
). . ,
. , ,
, - (. :
- , , - , , -
- ), . ,
,
, IIIII . .

(,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

18

) ( ),
. ,
,
( , ,
, , ).
(
). , ,
, . .
, III . .
IVIII . . . .
,
.
, ,

.
80- XIX .
, . . . ,
,
,
. 20- XIX . . , ,
, , ,
, .
,
,
( ) .
80- XIX .
. ,
.
, , , ,
,
,
, , , ,
. , , ,
;
: . , .
, . , .. , . , , . , . , . , . .
,
.
, , ,
,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

19

10

, , .
, ,
,
.

, ,
,
, .
, , , -
, .
, ,
, , ,
, , - .
,
. (18951899, . IIII), . (18841910, . IV),
.. (19121913, . III),
: . (18941905, . IIII),
. (1905, . I II) (19061907, . IV),
. (1903), (1915)
. (1916), . (1904), .
(1903). , , ,
.
10- 30-
XX .
.
, : ,
; , ;
, .
, ,
,
.

.
, , , ,
, , (IVIII . .) ( .
); .
, ,
(, ).
, .
(1922), . ( , . IX,
4 ). ,
: -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

20

11

, , , , , .

, . .
. ,
, ,

, , , . ,
, , , ,
.
.
.
, . .
,

, , .
, , ,
.
. , ,
,
, ,
.

, -
, . , ,
, ( , )
,
- .
,
,
, ,
, -
.
:
, , , , ,
, , .

,
, -.
, .
,

.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

21

12

( ,
, , .) ,
, .
,
(, , )
.
,
(, , , ,
, ),
. 60-
.
,
, . ,
- ,
.
, ,
, , . ,
, o ,
.. .
.
, .
, , ,
. - ,
- . ,
.


.

, ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

I.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

22

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

23

1. . .

1.

, , . (
1 20 , 510 ) , .
,
(- -- ,
). ,
,
. , ,
, , .
-
. ,
.
.
( ),
, , - ( ). ,
, , ,
.

, , . ,
, .
,
, . ,
, , .

.
, 4-
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

24

15

, .
,
. ,
, .
. .
.
, , ,
. 19 ( )
. , .
, , ,
.
.
.
. ,
( ).
. , .
: (
);
( );
( ). : ,

, .
, (), .
.
, , ,
, .
.
, ( ), , , .
. ,
( ), , .
, ; .
, , , , , ,
.
. , , , , , . ,
, .
. :
, , , , , , .
(), ()
.
.
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

25

16

. , ,
, ,
.
,
: , ,
.
, ,
. : ,
.
.
. ,
( - ),
, ( ), (, -,
, , ). . .
VI . . ,
, .
. ,
, , ,
,
.
,
(, , ).
,
.

2.
4 .
, , ,
, , .
: 1. : ,
, , , . 2.
: , , , , , , ,
. 3. (): , , ,
, , . 4. : ,
. . 5. : , ,
. 6. : , ,
. 7. ,
: , , .

. ..
, ,
.
, .
, () .
V ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

26

17

, .
III (XVIII ),
- ( ).
III, :
, ,
. III , ,
.

(--), IVIII . . .
,
, ,
. ,
. ,
.
, .

30 , 10
.
, , , .

. .
,
, - .
, .
, (V . XXV XXIV . . .).
, ,
.
, .
, ,
, ,
, XI (XXI . . .; ).
(. -)
. 350 , ,
II . .
III , , , ,
, ,
II . ., , ,
. ,
( . ),
. , ,
, ,
.
-
(1280 . . .) XIII . . .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

27

18

. -
II ( ).
, .
I (
3- ), .

III (XX , XII . . .; ).
, III,

XVIII .
- ( I . .)
.
, ,
(XXVI , VII-VI . . .).
,
( ).
, , ,
.
:
, (XII ),
, , - , , ,
, .

.

.
,
. , ,
. : (. .
), - XII
I,
; ,
, , (,
, , .), , ,
, , .
,
.
. ,
, , ,
,
.

.
, , ,
, , , , ,
, ,
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

28

19

.
. . , ,
, ,
; .
, . ,
,
. .
-- ,
(XVI . , .).
- (XI . . .),
.
, .
.
, . . ,
VVIII (XXIVXXII . . .).
,
.

, , ,
,
(. ).
, , ( ) . ,
(III . .), VIII . . .
(
: , ),
(
. A.C. .) .
,
. , ,
.
(, , , , ,
, .) . : - , , , , ,
. IIIIV
, , ()
, 1922 . .
,
-- ( ) XXI
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

29

20

, , ,
.
.
-,
.
(. -).
, ,
, , , ,
. .
,
10 . ( ), , (XXI .
. .), .
(. .
; , ).
, , ,
, , .
.
(
IV . .). (
) ,
, .

(. -),
, , , ,
, . ,
, ,
.
.
.
. .
,
.
(III ), , (V ), I (XI ) -- -
( ). ,
, , (XVIII ) II -
.

, .
, , , ,
. ,
,
. , ,
,
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

30

21

, .
.
: - (V . . .),
(I . . .), (I . . . I . . .)
(II . . .). . ,
, , ,
, ,
.
(VIIVI . . .), ,
.
,
.

3.
,
, . . , , , ,
.
XIX . .
,
( ), ,
. ,
,
. .
XIX .
(1798) .
,
. 48 (1809
1828).
1822 .
. ( ) ( II . . .),
( ), ,
, ( ),
. , .
, .
. 20- 80- XIX .
,
, .
. . , ,
, .
( .
18481849 . . ).
, ,
80- XIX ., , ,
,
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

31

22

, . XIX .,
,
, . 80- XIX .
, , : 1)
, ,
; 2)
; 3)
,
.
, ,
, . ,

( ), .
. ,

(). .
.
, . .
. ,
.
, ,
. 80- XIX .
20- XX .
, .
, :
(19011916).

. .
.
, , 4
, 4 XVIII . ,
,
.
, , ,
.
, , .
3
, . , 2 ..
. . ,
,
. , ,
, -
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

32

23

.
. ,

. . . .
(. IIII, 18951899 .) ,
, - ,
.

, , , .
(. IV, 18841910 .). ,
- ,
,
.
,
, , . .
, - ,
,
.
XX . ..
(. III, 19121913 .). . . , ..

, .
, .. ,
, .
20- XX .
.
,
, , , .

(. 1 XI, 19281938 .),
.. . ,
(. IX, 19231939 .)
. , ,
, .

, , .
, ,
( , , ).
, .

5 , X. 1926
1931 . . , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

33

24

3 , ,
2 . . .
,
,
(. . ), (4 ,
19301935 .) -- (5 , 19351951 .).
, ,
. 20- ,
, .
. ,
. .
, (1947).
,
,
, . ,
,

.

.
XIX .
,
. ,
XIXXX ., , , B.C. ..
. B.C. ,
,
( . .. ). , B.C. ,
, , -
.
.. . ,
, , , ,
, .. .
.
, , . .. .
(1898).
.. (
).
2 (1- 1920 ., 2-
). ,
(
).
.. ,
2030- .
.. .. , ,
.
,
, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

34

25

, ,
, , .

. :
, , ,
, , ,
, , .
.. , .. , . , ..
.
. .. , ..
- , .. , ..

,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

35

2.

( )
. ,
.
. , .
(2010 . .
.). ,
, ,
, . , , - 5 .
(1510 . . .) , , , .
.
. ,
, , ,
, .
, ,
, .
VIV
. .

1. .
(V IV . .)
V . .
, .
, . ,
. , , ,
. .
.
-,
, . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

36

27

, ,
.
. , .
. , .
( V
. .). , ,
, , .
, , .
.
. .
. ,
, , .
, .
, , .
.
, ,
.
( ),
IV . . ( ).
, ,
, .
. ,
, , . .
,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

37

28

, . ,
, , .
, . ,
.

2. .


IV . ., (
; ), ,
. ,
. ,
.
- : , , ,
, . , , . , , , .
. , ,
.
. , ,
.
, .
, ,
. , , ,
,
.
.
, ,
. , ,
, ,
. , .
.
. ,
.
, ,
.
, , ,
, ,
. .
, , () .
.
. , , .
, ,
, ,
, . -.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

38

29

, . . ,
, .
IV . .
: , , ,
; ,
; , , .
, . . ,
, .
,

.
,
. (),
, ,
.
22 , 20 .
, ,
, .
. ,
. (), .
, .

,
.

3.

, IV
. ., VI . . .,
.
, ,
:
1. ( IV . .).
.
2. , , ( IV . .).
, , . .
3.
. , III .
(XXIX . . .).
4. . IIIVI (XXVIIIXXIII . .
.).
5. I (VIIX , XXIIIXXI . . .).
.
6. . XI
XIII ( XXIXVIII . . .).
7. II (XIVXVII

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

39

30

, XVIII XVI . . .). . .


.
8. . XVIII XX (XVIXI .
. .). .
9. III (XXI , XIX . . .). .
10. . (XXIIXXV , XIVIII . . .).
(XXVI) (VIIVI . . .).
11. (XXVIIXXX ,
VIIV . . .).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

40

3.
.

1. (XXXIIIXXIX . . .)


.
, . , , .

. ,
. . ,
, , . ,
. , ,
.
, . , ,
: -
, , , .
. ,
, . I ,
. ,
,
. ,
. .
I .
, .
,
. 33 .
,
. , 338

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

41

32

( )

, 269 .
. , ,
. I
, ,
-.
II ,
, .
.
, , 48
205, 47 209. II
, , . . ,
.
, II
.

2. (XXVIIIXXIII . .
.)

- .
,
.

,
. , , ,

,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

42

33

. IV

, -
, , , - .
.
, , ,
.
(, , , , ),
, . .
, . .
: ,
. ,
. ,
, (, , , , ,
). ,
. .
, , : 121 , 7

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

43

34

. V

, 32 , 262 , 16 , 79 , 102 , 75 .
(, ,
), .
, IV (
2,3 . , ,
14 . ), .
,
, , , .
?
, ,
.
( , , ). ,
( ), : ,
. .
: ,
, , , .
, , , ,
().
.
,
, . . . ,
.
, ,
. - ,
. ,
. ,
, . ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

44

35

, .
,
, , .
, ( , )
. , , ,
. , , ,
, , , , , ,
, .
, ,
, ,
, . ,
.
, (V )
, , , ,
, , , ,
( ).
,
( , , , .) .
,
. , II (VI ) :
, -
- , .
, ,
.
, ,
, , . ,
,
. , ( )
( ), , ,
.
. ,
. , .
:
, ,
. ,
.
, , .

, ,
.
,
.

. .
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

45

36

. IV


. : , () ( -) .
, ,
. , , ,
, (-,
).
, . . , .
, ,
, . ,
. , , .
-.
-.
, ,
. , 100 . 20 .
, .
, ,
: , ,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

46

37

, , , .

, .
,
, - . , ,
VI : ( ),
(), ( , ), - ( ),
( ), , (),
, .
,
: ,
.
.
, , ,
. , -
, . ,
.
,
. , ,
, ,
. ,
, ,
.
, ,
. , ,
, .
, .
,
,
, , (
, ).

.
III (XXVIII . . .) .
: ,
, .

. (XXVIII . ..),
, , , -,
.
.
. ,
III , , .
, ,
. . ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

47

38

()

, ,
. :
60 , 160x120 (
2 ). ,
-.
, . -

,
: ,
, .
.
IV (XXVIII XXVI . . .) ,
,
( ) .

, , , ,
.

. IV
,
.
IV ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

48

39

( ).

. IV
(XXVIII . . .). : 1) ,
, 2) -, , 3) , .
. ,
. -
,
.
, 7 .
200 . . .
IV , , ,
, .
IV .

,
. ,
.
.
, : () .
,
( ). IV
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

49

40

. ,
, , V . ,
IV . IV , .
, .
, V (XXVI XXV . . .)
(
IV ).
, ,
. . ,
. , ,
(-, - .).
,
: , .
, , V
. .
, , ,
.
VI (XXV-XXIII . . .) .
, .
.
, .
, ,
- IV .
.
, .
VI ( XXIII . . .)
. , .
. ,
I .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

50

4.
(XXIXVIII . . .)

1. . (I
: XXIII XXI . . .)
,
, .
, ,
, ,
.
,
1.
: . , ... ,
... , , . . , , . . ,
.
1

I ( ,
), .


, . , , ,
, , - , - .
.

.
, . , .
.
- , .
, (IXX
). . ,
, ,
.
. , (. .
. .), , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

51

42

: , , ,
, .
XI (XXI . . .),
. ,
,
(20051715 . . ., XIXIII ).

2.
. . XI, XII ,
,
, .
. III. XII . XIX . ..

,
. ,
, ,
. . ,
, , .
, , , , , , . ,
XII III (. 18431798 . .
.). ,
, ( )
. ,
. ,
.
. ,
, , -
( ), XII .
: ,
, , ,
.
,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

52

. , , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

53

43

.
, ,
.
( ,
- ).
,
: , . ,
, , .
, , .
,
. ,
, , .
- .
, .
, .
: , , ,
.
. , .

.
, .
, -

, . XXIXX . ..

, , , , ,
, , .
, , III,
, . III
, .
.
, ,
.
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

54

.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

55

44

,
.
, ,
, .
,
, , , , , .
,
, ,
.
.
.
,
. ,
.
.
, ,
- .
, . ,
,
, .
:

(, , , , . .).
, , , ,
, .
: , , .
,
, .

.
.
, , .

, .
, , ,
.
,
. , , ,
. , III 60
(), 100 .
. : 31 , 33 13
.
.
. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

56

45

. III II ..

, , .
,
.

. .

, .
, , , .
,
, .
,
, , XIXII
. III (18621843 . . .) III (18431798 . . .)
, , . .
I (1963 1943 . . .) ,
. , XII .
II.

.
I -- - III
,
, .
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

57

46

, -. ,
, ,
.
, .
,
, .
XII (19631789 . . .)
, - .
, XII .
.
, .
, ,
, .
,
. ,
. III
, . . .
,
, , , .
, ,
, , . XII
.
, ,
, .
,
, .

3. . .


, ,
.
,
,
.
,
, .
XII . , XIII (17891645 . .
.) .
, . ,
, .
,
.
: (
344) (

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

58

47

1116)1 , , , .
: , , , . .
: , . , ,
. : ,
... , .
, , . .
. : . . , -
. : , . .
: , .
.
,
, , .
,
XVII . . . ,
. , -,
() XVXVI (. 1675 . 1554 . . .).
,
, .
, . ,
130 , ,
. ,
,
.
, .
(XVII . . .).
, ,
. ,
, , . , , -.
XIII ,
XVIII XVI . . ., II .
1

, ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

5.
(XVIXII . . .)

1. XVIII (. 1554 . 1306 . . .)


,
. , , ,
XVII ,
.
.
. -
, . , .
, ,
. .

,
XVIIIXX (. 1554 . 1075 . . .).
,
.
- XVIII ,
I. , . . , ,
.
.
. ,
( ,
), .
.
,
. , ,
. ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

59

49

: .
. .
,
.
, - .
,
.
.
10 .
, , -,
, XIX .
,
.
, XVIII
. .
,
, . , ,
. -

. . XVIII

50

I.
, XVI XV . . .
XVIII .
, -
.
.
XVIII .
3- .
- , .
,
III (14901436 . . .), , . . III
, -
, . -
, -
. III . , ,
, ,
.
(1468 . . .) -

- .
--. XVIII

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

51

. - ,
. III
, ,
, .
III 15 ,
.

, . , III
.
, .
.
III . 4 . 3200
. III ,
, ,
.
. , ,
.
, .
XVIII ,
, -

III

2.
,
II 100 . . , ,
, , ,
, , .
, , , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

52

, , I 1- 5 (. . )
5 (1,25 ) , 2- 3 5 . ,
.
, , ,
.
,
.
, , ,
. ,
, : , , ,
. ,
.
, ( ),
,
,
.

, .
( XIX )
. , ,
. , ,
.
. ,
, .
, . ,
, , , ,
, , .
,
, , .
. ,
, .
, , .
.
,
(, .) (, ),
.
, ,
, .
.
,
( ) ,
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

53

( , , , ),
, . . ,
. , ,
. . ,
, ,
. XIX
, ,
. , ,
. XIX XX
.

, .
, , ,
, , ,
, , , , ,
.
.

3.
, :
, , , , ;
, ;
, , , ,
, , , ,
.
, , ,
.

. ,
.
, , , , . ,
, , ,
.
, .
-

. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

54

III. XVIII

. .

.
,
. , , , ,
. , ,
, .
:
, ,
.
, XVIII ,
. - I, II, III

, , .
,
. ,
,
. ,
. , ,
, ,
.
,
.
. ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

55

, , ,
, .
:
,
:
; , ,
.
,
(, ), .

4.
, ,
, ,
.
,
; ,
. ()
III , .
, XVIII .
,
. ,
, ( , ), ,
. , , : ,
, . 10 , ,
. ,
, , .
. ,
, .
[] ,
( . ..) ( ,
, . .).
. . ,

-, .
, ,
. . ,
, . . ,
, , . ,
, , , . , ,
, , ( )
.
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

56

, . ,
, .
-,
,
. []
. .
[] .
, . .
, .
.
. ,
. , , ,
.

, , , .
.
. ,
, ,
.

.
(, , ,
.). , , ,
.
,
. ,
.
, ,
,
.

5. -
, , ,
, .
( ) ,
, , ,
, , . .
,
, ,
.
XVIII ,
, .
, , .
.
, , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

57

, . XVIII

, .
- ( )
. ,
, .
. ( ) .

.
, .
, ,
.
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

IV,
- , , , ,
, .
IV (13651348 . . .)
, ,
-, , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

10

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

58


, ,
-, ,
. , ,
( ) ( ).
. , ,
-, (. . ),
.
, (--), ,
, , , .
, ,
- ,
-, , .
, .
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

11

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

59

. XIX

.
, , ,
, , ,
. ,
.
.

, .
.

. - ,
, .
, 10
, , ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

12

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

60

. . -
, ,
.
-
, .
, .

. , ,
,
. , ,
, .
XIX
.

6. XIX (. 1306. 1197 . . .).

II
XVIII .
-
.

, . ,
(--), ,
, ,
. ,
XVIII , .
XIX
. -
(13341306 . . .).
. ,
. , ,
. ( ),
,
,
.
, .
:
. ,
, ,
, , .
,
.
. ,
.
, ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

13

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

61

. . XIX

, .
,
. , , ,
,
. , ,
, .
.

. .
, ,
, , , .
,
: .

. I I, - ,
.
XIII . . .
II (12901224 . . .).
II
,
. ,
,
. II 1286 . . . . ,
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

14

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

62

, , II
,
. -
, ,
, II
III 1270 . . .
(. ).
, ,
, (
, ).

. .
II , .
1270 . ,

XIII . . . 1270 . . .
. ,
1270 . . . . 1963 .

, .
,
, (
), ,
(, ).
.
II
.

, , .
. , ,
.
.
- ( );
.
,
, . ,
, ,
, . , ,
, , ;
;
: , ,
, .
, XIX , II,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

15

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

() .
.
, -.
33 , 38 65 ,
II, 200 .
, -
. 1965 .
.
II ,
. ,
(12241214 . . .), , .
,
. - ,
( ).
, .
, ,
, .
,
. XIX
, ,
.

7. XX (. 1147 . 1075 . . .).


XIII XII . . .
, . ,
. . .
.
: , . ,
- , , ,
. . , , .
. .
.
,
,
, , ,
, .
,
, XX (. 1200 . . .). ,
, .
, . ...
... , .
, .
, , .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

16

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

64

. III (11901159 . . .)
- . .
, .
,
, , . 5- 11-
III , 8-
. III ,
. 32-
. . , 29- III
, ,
. -
, III
, -.
, , , , , .
, , ,
,
, .
, ,
, . ,
32- .
,
.
, , .
. .
, , -, , ,
.
. XI . . . XI (. 1075 . . .) XX
. ,
, , (), XXI ,
.
.

6.

. 1075 . . .
(1075332 . . .) .
IX . . . . IIIII
. . ,
. ,
.
. ,
,
. ,
.

XXIV, XXVI XXVIII , XXIX XXX ),
(XXIIXXIII , XXV XXVII
);
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

17

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

,
.
.
, I
. . .
, ,
, , ,
.

1.

.

: ,
. X . . . , ,
, ,
. Ma
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

18

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

66

, Ma, ,
, -
. ,
,
.
. 945 . . .
I, XXII (. 945722 . . .).
XXI ,
.
, .
I ,
. ,
, I . 930 . . . , ,
.
: .
I :
, ,
.
, , I , .
. ,
,
: , . XXII
, ,
.
.
- ,
. ( ) 853 . . . ,
.
, ,
: , , . 808 . . .
, XXIII .
XXII 730 . . .,
, .

.
() VIII . . .
, 4 , , .
, , ,
, ,
, .
VI . . . 5 6
, .
. ,
.
- . -
. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

19

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

67

. , , , ,
, , .
VIII . . . ,
, . ,
,
(. . ). .
,
, ,
, .
, .
, XXIII .

XXIV , ( ,
). .
, ,
, , 100 %
, .
. ,
,
. - , , ,
. ,
. ,

. XXV . VII . . .

, .
6 -, , ,
. 712 . . . , ,
, . ,
664 . . . (XXV . ).
.
15- .
, ,
- ,
.
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

20

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

68

, .
, ,
, , : ,
, . - ,
, , .
, .

.

.

, 674 671 . . .
. - .
20 , .
.
.
15 (671655 . . .).
. ,
. 663 . . .
, . ,
XXV .
,
. (, )
, .

2.

.
, , (
), XXIV
,
.
, - ,
I -.
. , , .
655 . . . . ,
, , , I . XXVI (664 525 . . .).
, I,
. ,
(, ). ,
, , , .
, (,
.). , ,
, .
I, .
I . : ,
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

21

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

69

. , ,
. , ,
.
. ,
,
, I
. ,
.
I II (610595 . . .) ,
.
84 ,
. , , 120 000 .
,
. 600 . . . II
, 3 .
II .
,
600 . . . .
( . .
), II
, (. 569568 . . .), -,
.
.
, .
, , ,
,
. , (589570 . . .)
(, ), .
, .
, ,
, . ,
, .
, II (570526 . . .), .
(, , .), , ,
. -,
, .

,
( ,
, ).
: , , , .
,
. , , .
, , , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

22

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

70

. ,
, , .
.
, .
. -
.
. :
, . , , , .

.
526 . . . . 525 . . .
. . , ,
, ,
. ,
,
III . ,
.
III , XXVII
.
(525 404 . . .).
, (
) , ,
( ).

-. ; , 524 . . .
522 . . . -
; ,
I (522486 .
. .).
518 . . ., , I.
: ,
, ,
. , ,
I . I
, II.
: , . (, ,
) ;
. , (, ).
, , 700
( 20 ) , .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

23

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

71

I :
,
, . . . I (486465 . . .),

. ,
, .
, .
. 460 . . .
, ,
454 . . . . 404 . . .
, .

IV . . .
(404 398 . . .) XXVIII .
XXIX .
(398 380 . . .). ;
13 (393380 . . .). XXX (363343 . . .) .
I (380363 . . .).
373 . . .,
.
(363361 . . .),
. , , ,
, , , ,
,
II (361343 . . .).
IV . . . ,
.
, XXIXXXX , .
II,
. 343 . . .
.

(343332 . . .), III.
, .
: II
341 . . . 337
335 . . . ,
. III
.
332 . . . ,
. -
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

24

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

72

. I . .
. ,
: , , .
, , , VIIV . . .
.
: , , , .
,
, . XXI XXII
( , , , , ,
, ) .
.
.
,
.
,
.
,
,
.
,
.
, .
. . ,
.
- . -
. .
, ,
, .
: , .
, .
: , , ,
.
.
. ,
, , ,
. .
.
, .
, , .
,
, , .
, , - .
: -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

25

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

73

1/4 1/3 . ,
.
, . ,
(1 , 5 ) , .
100 % , .

. , , .
- I . . - ,
.
.
(,
, ).
, , .
, , , ,
, , .
, . , , ,
.

, , ,
.
. .
-.
, , , , ,
, ,
, , (
, , , , ).
: , ,
.
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

26

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

7.

1.
, ,
, , . , ,
.

. ? - . ,
,
. , , ,
.
,
.
,
, , ,
.
. , , , ,
, ,
,
. , ,
. , ,
,
. ,
( ).
.
. , , , . ,
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

27

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

75

,
, .
.
, , , .

2.
, , ,
, -
. , , ,
, , , .
, ,
.
.
, .

. .
.
II .
, , ,
. - ,
, ,
. , , ,
, ,
.
: ,
, ; - ,
, .
. - ,
, .
,
, , .
-, .
, , .
, , ,
. .
, , ,
, .
, , ,
, , ,
.
, .
, , . ,
, , , ,
( ) -.
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

28

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

76

. II

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

29

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

77

(, , ), ( ), (
). , , . -
, .
,
.
, . ,
. (
), , ,
. - () ().
, ,
.
, , .
, ,
.
( )
, , -, - - ( ).
, ( ), , ( ), ,
( ).
,
: , ,
.

. ,
, , . . . -, , -
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

30

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

78

,
. , , , , : ,
, .
, ,
. , ,
, ,
.

.

. , ,
,
. , . .
. , , . XVIII
, . . ,
, . , ,
.
, , -,
. , .
, , - ,
, , .
, . , . , -, ,
. , ,
, .
,
. ,
( ) .

.
, .
: . ,
. . ,
, . , , .
, ,
.
, ,
,
. ,
. , ,
.
,
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

31

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

79

. II

.
, . ,
: , (

) ().
, . . . , ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

32

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

80

. .

1. .
:
, . .
, ,
.
, , .
,
, , , ,
, , .

( , , ).

.
, ,
.
, , .
, . ,
, . ,
, .

. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

33

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

81

,
. . IV XIXXX ,
,
.
, , ,
, , ,
, , ,
.

. ,
( ),
( ).
, .
.

3. . .
4-
. :
; , ,
,
; (XVIVIII . . .); (VIII . . .V . . .);
(IIIVII . . .).

--: ,
();

()

,
. , , -, .
, ,
.

.
(. . ) III . . ., .
VII . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

34

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

82

. VIIVI . ..

. 6
(-) 11 % , ,
, .

,
. IV . .,
.
, , (,
, ) (,
).
,
.
, , . ., , ,
.
,
, , .
, . II
. . 700, -
. , , ,
, -, ,
,
.
: ( , , , ,
, . .), (), (, . .), .
.
, .
, , 20
45 ( ). , , .
().
, ,
,
-.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

35

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

83

, .
.
VIII . . . , , ,
,
. , (. . )
.
21 ,
. , .
.
, - .
.

.

4.
, ,
.
.
-
, .
,
. , ,
, ,
, , ,
.
, -,
,
.
,
, (, ),
, , , ,
.
IV . .,
. : ,
, , , .
,
. ,
( ), .
- ,
.

. ,
V . , :
I,
, ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

36

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

84

. XIV . ..

.
,
, , ,
. , ,
, , , , ,
.
.
,
. ,
(, ).
,
, , , .
, ,
, .

. ,
, , .
, , ,
. .
, , ,

.

.
,
,
,
,

.
...

,
.

,
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

37

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

, ,

( ).

.
, .
,
.
.

,
, , .
.
,
, 14 ,
( , , ).
. ,
. ,
. .
,
.
, , , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

38

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

86

, ,
, ,
.
.
, , ,
, ,
. ,
. ,
.
, ,
, , , .
.

5.
,
.

, .
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

39

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

, , ,
.
, IV . .,
: , -,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

40

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

87

, -.

, .
:
-
. : ,
IV , ,
( ),
. , ,
, ( I ---).
,
.
III
( 60 ) ,
.
. IV (
146,6 , 233 , 54 . . ,
2 500 000 . , 2,3 2 )
( 140 , 220 ). ,
.
,
, , .
I, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

41

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

88

. .

, .
I 100 .
, , .
.
- ().
, XVIIIXIX . ,
,
. ,
, - , , , .
.
, , 30 1000 .
5,5 . . , 134 . ,
. 12 21 10 ,
15 . 100 .
, 500 17 .
.

-- III - ( ).
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

42

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

89

, . II -
. .
20 . 55 ,
. ,
, , .

, -. ,
, , , .
, . :
700 .
. , ,
, .
, , .
, , ,
, :
.
, , . III
. . :
,
( , ).

. , III ,
, ,
, .
, .
, ,
. , , ,
( ). , ,
, ,
.
, . ,
,
, , .
: ,
: , .
.
,
, .
: , , ,
.
, , , .
, -
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

43

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

90

,
,
.

6.
.
, , , . , , , .
,
: , .
, , ,
, ,
, .
,
, , .
. 10 . 36 ,
, . 5 ,
(365 ). , .
. 19 , . 24 ,
, , ( , , ).
,
. ,
, , (, , , .).
, .
, .
.
, , , ,
.
,
, ,
. , ,
1 ( ), 10 ( ), 100 ( ), 1000
( ), 10 000 ( ), 100 000 ( ), 1 000
000 ( ).
, , , 1.

, , , , .
, , ,
. .
:
, 80 ,
. A.C. , 25 .
.
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

44

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

91

.
, 10
, (
20,5 ) ( 5 ).
. , ,
. , , , ,
, .
.
. , ,
, , , ,
, , , , , , :
.
.

. ,
. ,
,
( , , , , ). ,
( ).
XVIII . III,
.
.
, , : , , , , , ,
, , , , .
: , ,
( . .. ).

I
.
IV . .
.
.
, 3 . .
, .
.
, ,
.
,
, .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

45

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

92

,
.
, , , , ,
,
. 3 .
, ,
. ,
.

,
, . ,
, ,
,
.
, . .
, (
XVIXV . . .).
, ,
, , ,
. ..
.
V . . (, , ).
IV (), .
IV ().
.
XXXIXXIX . , (III ).
XXVIIIXXIII . (IIIVI ).
XXVIII . . .
XXVII . IV . () .
XXIII XXI . I .
.
XXIXVIII . (XIXIII ).
XX XVIII . XII , I. III
III.
XVIIIXVII . II . . (XVXVI)
.
XVIXI . (XVIIIXX ).
XVI XIV . XVIII . . 14901436 . III,
.
13651348 . , - . 12901224 . II (XIX ),
) ; . 1270 . .
XII . III (XX ); .
XI X . III .
XVI . .
945722 . XXIXXIII .
718712 . .
712664 . (XXV ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

46

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

93
671655 . . 664525 . (XXVI ).
600 . . 525332 . ,
, (XXVIIIXXX). 332 . . .
.


1. ?
2. ,
()?
3. ?
4. .
5. ?
6. ?
7. ?
8. , ?
9. III ?
10. 1280 . . . XIII . . .?
11. II -?
12. , , XVII . . .?
13. ? ?
14. ?
15. , ?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

47

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

94

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

48

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

95

III ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

49

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

96

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

50

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

II.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

51

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

94

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

52

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

III ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

53

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

96

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

54

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

8. . .

1.
,
- ,
, .
( ).
.
,
, --.
, ,
() ()
. ,
,
. : , , .
. .
. ,
,
.
,
, .
, .
,
, .
, , , , , . .
, , , .
, .
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

55

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

99

( )

. II . .

,
, .
(, ),
, , .
. , ,
, . .
.
(, , ), .
. , ,
. . , ,
.
. , 360
. (, .), (,
, ), (, ), (, , , , ),
(, , ).
. . , ,
. , , , , , ,
.
,
,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

56

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. (
) ( ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

57

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

100

2.

.
.
() (,
.) .
.
V IV . .
-. , ,
- [ (?)] .

IVIII . .,
. ,
.
.

.
, ,
, .
III . ., , ,
. . :
, , ,
.
,
III . . . .
II . . .
I . . .
. ,
, .
III . . , ,
. . -
, . ,
, . III II
.
,
. . ,
.
- ,
, -, . XXIII .
. XXII .
, , I . .
II , ,
,
. , .
- , . II

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

58

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

101

. .
. XVI .
. , ,
, , ,
, , , .
II . .
. XIII . . .
- . I
. .
. .
IX . . .
.
VI . . .
.
, I . . . .
.

, I . . , , ,
.

3.
VII IV . .

.
III . . ,
. , XXVIIIXXIV . . .,
. ( III . .)
, . XXIVXXIII .
, ,
. , ,
- .
II . . ,
, .
: , (XIX XVI . . .),
, (XVIXII .),
(XIIVII .) , ,
(VIIVI .), .
XVI XIII . . .
. III . .
, : (XXXVI .
. .), (XVXI . . .) (XVII . . .).
,
.

4.
,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

59

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

102

, .

.
, , ,
, , .
IIII . .
: , , , , , , , , , ,
.
(, , , , .)
IV . .
, , ,
, , , , ,
. .

, , , .
, ,
,
.
, , ,
(, , .).
, .
.
IV . . :
, , , .

.

, .
( IV . .), 1000
, -. :
, , .
: ,
. .
III . . , .
.
II . .
, .
II . . ( 10 000
, , , , .), - (
) , .
XVXIV . . . 4000 ,
, -
.
II . . (XII XI . . .)
(, ).
I . . ( 10 000 )
, , , , , , ,
( , , ).
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

60

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

103

, V . . . ( 800 ).
.
, .
, . III
. . - III .
, .
XX . . . ( ,
), 59 .
II . . . ,
-, , 40 .
, , , 282 ,
, (XVIII . . .).
,
, -
, , .
1901 . ,
XII . ..
II . .
. ,
( 20 ), . ,
II (605562 . . .).
,
, , , , .


: , , .
.
.
. ,
XXIV . . .
XXIII . . , -
.
II . . ,
.
, , . ,
, , ,
, . .
,
- ,
.
II . .
, ,
III (XIV . . .).
,
( , II . .).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

61

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

104

I . . ,
. , 1955 . ()
(VII . . .) ,

.

.
, ,
, .
XXV . . ., ,
,
. -
(XXIV . . .).
(XXII . . .) .
(XXIII . . .), ,
. , ,
.
.
, . ,
, , (VIIIVII . . .), , ,
- ,
, . II
, 714 . . . ,
.

, , , ,
.
140 ,
II (VI . . .). , , ,
. ,
, ,
, .
, , ,
. , ,
(, .), , ,
. .
- .
, .
, , ,
, , , .
VIIIVII . . . , .

, . . , ,
, ( ) , ,
, ,
.
. ,
XXI . . ., XVIII . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

62

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

105

( 911 648 .), ,


( II VII . . .)
, 15 763 .
. ., .
. ,
- XVI IX . . .; ,
(VII . . .); ,
(VI . . .).

.
, IVIII . . . ,
, , , , ,
.
,
(I . . .), (IV . . .) .

- .
, ,
( III . .)
, , , .
,
.
, - , . .
, ,
: . ,
, . :
, : , , , , ,
, , , : , ,
, , , , , , .
, .
,
II . .

.
, - ,
, ,
: , , , , , , , . ,
,
, ,
, ,
,
, , , .
( ).
,
. , III . .,
,
, ,
: , , .
.
, .
: ,
, I, ,
.

.
, ,

, , , .
(V . . .),
. .
, :
, ,
; ,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

63

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

.
, ,
23 , , ,
.
(I . . .),
.
V . . .
, , ,
, ,
.
(I . . . I . . .),
XVI .
(I . . .),
,
. ,
.
1 . . . .
,
,
, ,
.

5.

.
XVIII . .
, .
.
. 1802 .
.-. ,
, , .
, 10 39 ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

64

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

, (),
.
.-. 3040- XIX .
. , .
( )
I . 1847 . 600
250. . , .

. 1855 . ,
.
90- XIX . . .
,
( ,
). ,
, ,
.
,
,
, , .
, , , .

, XX .
, . -, . , . , . .
,
.
, . 1992 . .
, , .

.
XIX .
-, , .
,
.
1842 . .. ,
.
, 1843 .
II -.
.
18451847 . .. ,
, ,
, -
-, . . 1847 .
. , , ,
, - (VII . . .)
, .
.
XIX XX .
,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

65

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

X. , , ,
, ,
. , ,
IX . . .,
.
, , .
.
,
.

, , , .
XIX .
. ,
, , , ,
, , (XXIV .
. .), .
, 3000 .
: , 60 000
, , , , , , .
XIX . ,
.
, , -.
.
, ,
( , , ), ,
.
XX . ,
, .
. ,
90 . , - .
, 1899 1917 ., ,
II (VIIVI . . .), ,
.
.
. . 1903
1914 . ,
, , , ,
. ( . . )
, , ; 49- ;
.
.
2030- XX .
19331939 . .
. II . .,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

66

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

109

, 20 000
. , , ,
70- . (IV III
. .), , , .
19221934 . .
. , IV
. . IV . . .: , ;
III . ., -; ;
, , , , , , , .
. 19251930 .
, ,
, II . . 19301936 .

.
.
-,
. ( )
, . ,
14
. 5060- -,
, , ,
, .
, ,
. . ,
, .
, .
,
- .
5080-
, XIX XX ., . , , III
. ., ,
( ), ,
, . .
, .
, , ,
, IXVII . . ., .
, .

.
, .
, , , ,
, ,
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

67

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

110

. .
.
.
,
.

.
. XIX .
.
.
, ,
, , ,
, -
,
, XIX XX .,
.
,
.
. . . ,
. , , , ,
.
. :
. XIX .
, . XX .

, . ,
, , ,
, . A.C. ,
. .
, .
XIX . ,
. . , . , .. .
100-
.
.
, ,
, , . ,
, 4050- . ,
.
,
, .
.
.
: , , , , , , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

68

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

111


. ,
, ,
, . , . , .
. . , . .
,
, .
.

.
XIX XX . . , ,
,
, . ,
. XX .,
. , . ,
.

,
. , ,
. ,
, , ,
, .
, - ( .
, .. , . , . , . .).
,
. XIX XX . ,
, , ,
.
- ,
.
.
, , , , ,
, . , .
(. , . .). (. , . )
(. ) .

.
.. .
(1908; 1915),
500 III . .,
.. . .. ..
, .
, .. ,

, .. , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

69

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

112

XX .
,
. 2050- ..
.. .
..
III . .
(1956).
.. , ,
(1941),
, , ,
. .
, , III ,
,
, , 30- 60-
,
.
-.
.. , -
. .. : ,
- , ,
, ,
,
. , ,
.
.
5090- .
- .
.. , ,
, .

.. .
, , ,
.
1969 .
, - , VIII
IV . . (P.M. , ..
.).

(. 12. ., 19831988).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

70

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

9. .
. -

1.
XIVIII . ., , ,
, ,
, , ,
. , , .
. -, .
. VII . . ,
, .
; , , ; ;
. . ,
, VIII VII . .
, (- .).
VI . . .
.
(--, ).
- ,
, , , . ,
, .
: .
, , .
. ,
.
V . . ,
, -.
. , , .
, , , ,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

71

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

114

. - II , , ,
-. .
. -
. -
- . : .
.
, , , , ,
, , , .
.
, , ,
, .
.
(. -)
, , , VI . .
12 , , .
, 1000 , ,
, , (, ), .
, , ,
-. ( V IV
. .) , :
( , , ), ( , ),
( , , , ). .
10 . :
, , .
- .

. - -
.
- I.
.
, , ,
.
,
( IV . .).
.
. . , ;
. -, , , , .
,
. . , ,
, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

72

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

115

- I .
, . , ,
. ,
. , , , ,
.
, 2000 ,
. : ( )
- ( ). ,
.

. .
,
.
.
, .
, . ,
, , , .
,
.
. ,

- . -. . 2800 .
..

, .
-, .
.
, , .
- IV
. ., -.
(, , , , . .) .
.
. - (
),

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

73

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

116

, , . - ,
. , , , ,
. .
: .
, ,
.
, , .
,
.

2.
III . . ,
: , ,
. : , ,
. , III . .
-: , , , , , , , , , ,
. ,
, - XXVIII
XXIV . . .
III . .
, , .
(, , ) ,
. -, , ,
. .
.
. , , .
, . ,
, .
- .
, , , .
. . , ,
III . .,
.
. ,
. - , ,
, . ,
. , , ,
.
. ,
, .
.
. - , ( )
() . , , .
, , , , ,
.. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

74

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

117

, . , ,
, . , , , , . -
, , . .
, , .
( 100200).
(13), . , , ,
80100 . 30 . , 3040 .
2 3 . . 15 23 (1 8 ).
:
, , , ,
, .
, , .
.
, , , ,
. ,
.
, , , ,
.
- .
, ,
. , , .
. :
, ; ,
; , ,
.

. .
- (
), . .

,
, .
,
, , , ,
.
.
- ,
. -.
, .
,
- ; ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

75

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

118

, .
, , ,
, ,
.
-,
(
), , , ,
, , ,
.
,
,
.
; - , .
,
,
. (
), , -
( ),
, ,
, . .
(, 56 .).
,
(
). (
), , , (. ) . .
,
, ,
,
, ,
, - (
) .
- ,
, .

3. -

III . . ,
( I, II III).
(XXVIIIXXVII . . .) I
. , , , , , ,
. ,

-.
,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

76

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

119

. ,
, , .
, , , (, , , )
.
(XXVIIXXVI . . .) .
, , , .

.
, , ,

.
, XXVXXIV . . .,
,
,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

77

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

.
()

. , I .

. I
, ,
: ,
, (, , ) (, )
, , , , ,
, , (, , , , ), ( , ,
). :
( )
, , , .
, XXVI . . .
, -. , , . ,
, , , , , ,
. , .
,
, ;
3600 . ,
, .
,
. .
XXIV . . . : . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

78

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

121

, .
,
. , , ,
,
. ,
. ,
.
,
.
, ,
, , .
6- (23182312 . . .) ,
, .
,
, . :
, ,
. ,
. ,
.
, ,
, .
,
.
: , ,
.
, .
- ,
, , , , ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

79

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

10.
. III

1. XXIVXXII . . .
(-), .
, .
, , ,
, , . , ,
, .
, - , :
, , ,
.
,
50 .
(, , ) , 34
.
:
, , . .
.
( ). .
, , .
55- (23162261 . . .)

. ,
.
, ,
- ,
, ( , ,
).
- ,
. , ,
,' .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

80

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

123

,
, .
, , ,
. ,
. (, )
, .
. , ,
, .
, ,
, ,
. ,
.
XXIVXXIII . . . ,
(). .
( ), (, ),
() ( .).
,
. ,
.
, , . ,
13 000 .

-. XXIII . . .

, (, ) ,
.
, , ,
, , . , , .
.
124
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

81

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

.
.
,
, , .
, ,
, .
- (22362200 .
. .). , - ,
.
, ,
. . - , ,
. - ,
.
- . , ,
, ( )
(- ), , , , ,
. -, ,
, ,
. ,
. -,
, .
.
- ,
, , ,
, , , ().
,
.

2.
,
, . - . (, ,
). .
, .
-
; ,
. ,
.
, , , ,
, 20 XXII . . .
, , , ,
,
, .
,
, - ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

82

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

125

, .
, ,
, , , , , ,
, , .
.
,
. ,
, .
2109 . . . . ,
-. III ,
- ( XXII XXI . . .).
.

3. - III
III -
. ,
, -
,
, ,
. ,
-, .
III ,
, .

. .
(. ),
, ,
. ,
, .
, .
.
III
. , ,
, - ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

83

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

126

, . -
,
III . . III ,
, - .
. .

, .
, , ,
, .
,
. , ,
: , , ,
, ... (1 0,5 ).
,
, . : 910 , .
, : , , .
, , ,
.
, .
185 57, , , .

(, , , ) .
, 165 .
. , ,
, . -
. , ,
.
- III
. ,
, , . . , ,
, .
,
. (20932047 . . .)
. .
. -
, . ,
, (
, ), . .
, , . ,
.
.
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

84

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

127

,
. III .
-, .
, -.
III .
,
- .
, .
, .
.
, ,
, , , .
, , , ,
. , -.
. - -
. , , ,
(2003 . . .).
, , , ,
IIIII . . -
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

85

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

11. II . .

1. (XIXXVI .
. .)
, , III ,
- -

.
,
. :
, . ,
.
XXXIX . . . .
(- ), I
, , ,
(1894 1595 . . .).
; , ,
,
. - (18221763 . . .) ,
, , .
, , , ,
, .
, - ,
. ,
. .
.
.
, , ,
, ;
.
, .
I
(17921750 .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

86

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

129

.
. XVIII . ..

. .), , -
, , , .
,
. ,
, , , .
, ,
,
. , ,
. :
. . -
, .
: ,
, ,
.
, ,
, (
), - (, ),
: ,
, , , .
. ,
4 300 , .
, , , ,
, ,
. ,
, , .
, ,
, . ,

, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

87

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

130

.
. XVIII . ..

, , , .
, ,
. :
.
1759 . . . , ,
, .
,
. ,
( III . . .).
, (,
.) .
35 ,
.
, , .
, ,
, .
, , ,
,
(17491712 . . .).
, , ,
, , . ,
; ,
; .
26 , .
.
. -
, ,
. , 1595 . . .,
, -
, I
.

2. . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

88

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

131

,
.
,
. : ,
.
XVIII . . .

, , , ,
.
(
), , ( ),
() () .
.
. ,

, .
-
.
,
. ,
, , ,
.
.
, , .
, , .
: , , , ,
, , , , .
, , , . , .
, , , ,
, 229.
. ,
, ( 218).

,
, .
, , , , .
, , , .
,
, ,
-. , .
: , .
, .
, .
, , , , .

.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

89

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

132

.
. ,
, , , -, ,
, .
,
.
.

,
, . ,
: ;
(20 % , 33 % ); ,
, ; .
:
, , , , .
, ,
, , , ,
, , .
.
, .
. . ,
,
, .
, , ,
( , ). ,
, . . , ,
,
, .
(). ,
, , ,
, ,
, (,
, , ), , . ,
( ), , . 2 5
. . ,
: .
, , , , . :
, , , ,
. ,
. ,
, : .
.
:
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

90

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

133

, ,
. , ,
.
.
,
. , ,
. ,
, ,
. .
, .
.
, , , .
: , , 3050 % . III .
- , ( , , )
, .
:
- , ,
, , .
. ,

, , ,
, , .
, , , ,
.
- ,
, , .
, -
. 16 .
, , , .
, , .
, .
, ,
.
: .
, , , .

: ,
, .
, .

3.

. 1742 . . .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

91

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

134

, , . ,
, .
XVI . . .
, 1155 . . .
,
-, ,
.
.
,
, () ( ). , ,
. .
,
, ,
. .
, ,
. , II XVI . . .

. XV . . .
, XIV . .
,
, . (, , -),
, .
, , ,
, ,
.
.
, ( ),
, , ( ) ,
, XVXIV . . .
, .
. XV .,

. XV . . .
, , .
, ,
, . ,
, , .
,
,
. - ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

92

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

135

, .
.
. - II ( XIV . . .)
, , , ,
, . , ,
, .
, XIV . ,
.
- II . ,
, (
, )
() .
,
. , . ,
- I (. 12301220 .
. .). , , .
, , ,
III. , XII .
, .
. XII . .
.
. . 1150 . . . ,
.
.

4. .
, - , III
. . . . III
, , XXII . . . , (XXIIXX . . .). -, ,
, .
,
,
.
,
XVIII XVII . . .
, ,
- .
,
( ). ,
, .
-,
, .
( XVII XVI . . .) ,
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

93

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

136

. -,
( , . 15601260 . . .), , , .
, .
. 1500 . . . , , , ,
. , ,
II . .,

(, - ).
, , ,
, , .
( )
. ,
. , ,
. ,
,
.
. , -, , (, . ., ; ; ;
), , . . .
,
.
, , , .
, ,
.
, .
(, ):
( , ),
.
( ,
). , ,
,
. ,
- . II
,
. - ,
,
.
( ); .
, ,
. (, 50 ) .
, ( )
. , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

94

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

137

, .
, ,
. . , ( 0,25
). .

( -, ).
, , ,
. .
, .
XVI . . . I, ,
.
, , .
,
. ( XVI XV . . .)
. I
. , (. 1475 . . .) ,
,
, III .
,
. , XV . . . -
.
(
) . II ,
, ,
(. 1430 . . .). , ,
,
, .
, II
, , IV,
I (. 1410 . . .).
, . - ,
, -
(
XIV . . .).
, ( XV .),
, -, . - I,
( XV . . .). XVXIV .
. . , , . : IV III ()
. , (,
, , ). ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

95

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

138

XIV .,
( , , )
. , ,
(. 13801355 . . .),
. ,
,
,
. , ,
() , ,
. , I,
,
. , .
.
, (
),
, (, , ).
,
. ( ),
I . 1260 . . . , ,
,
XII . . ., .
-
( XII . . .) ( XI . . .)
, .
(, -,
,
). (. .
) , XIIXI . (
XIII . . ., ).
673 . . . . , ,
I . ,
, . . .

5. - (
II . .)

: , .
- . IIIII

( ). . . 2000
. , .
.
: , ,
( ),
. , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

96

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

139

.
.
: ,
.
, .
IIIII . . - (
).
,
: (, , ), , , , ,
, , . XXXVIII . . .
- ( 20 . ),
, .
, ,
. , ,
, .
, .
( ) ,
. .
, .
, .
. - , , .
,
. -,
.
, 12 .
XVI . . . , . . , , .
, .
, ,
, .
,
, ; .
,
-.
,
, ,
.
- I (19701961 . . .).
II . . .
,

. ,
, , , . - I ( XX
. . .) , - -
.
- I (1824.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

97

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

140

1780 .) , ,
-, (1810 . . .).
. -
, ,
, ,
. (, )
. - ( )
,
. , , ,
, . ,
XIXXVIII . , I .
.
, , .
, , ,
, . , ,
, .
()
, : ,
, . -, .
(, , .).
.
- I .
, ,
. , ,
, .
I XV . . .
. , , , .

6. ( II .
.)
XV . . .
. ,
, II . .
. III
. III ( XVXIV . . .). ,
,
, .
, . - I (XIV .
. .) ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

98

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

141

, , ,
, .
( ) ,
(), .
XIII . . .
.
,
. - I (
XIII . . .) 30 000
.
,
.
,
XIII . . . - I ,
. , , ,
, .

. ,
.
( ) , . I 43 .
XII . . . , , .
I (11141076 . . .) ,
: ,
, .
.
I. , 30 ,
, -
. I .
. .
: I,
, ,
.
. XIIXI . . .
.
.
. , .
.
, .
.
,
. ,
XVIIXV ., ,
,
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

99

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

142

. .
, , --,
: , , , .
XIVXIII . . .
: , .
, , .
, ,
.
XI . . ., ,
, , , ,
.
XIVXIII
. . . . , ,
. 14 .
,
, , , ,
, , ,
, . .

-. ,
: .
: , , .
, .
, ,
. ,
.
II . . .
- , (, , .),
, . . . -
, .
, , ,
, .
,
( ), ,
, . ,
.
, .
. ,
, ,
. , ,
. : , ,
, .
, - , : ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

100

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

143

, .
. , ,
. (
, , )
. . ,
, , ; ; ;
,
. ,
.
.
.

. - I
(), : , ,
.
:
.
.
. . I, , , ,
. : .
. XIVXIII . . .
, .
, ,
.
,
, .
, ,
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

101

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

12. I
. .

1. - X IX .
. . I
. .
I . . ,
, ,
.
- .
-
. , , , ,
, , . , ,
, - ,

(
) ,
, .
I .. ,
, , , , .
I . . ,
. , , , ,
.
II . . . , ,
, , ,
, ,
. I . .
- , ,
, .

.
II . . .
. ,
, X . . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

102

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

145

. . - . IX .
..

, .
.
: , .
, ,
, XVII . .
.

, (, ).

.
, ,
, .
,
, , , -. -
,
, .
,
, ,
, ,
.
, , ,
(, , .) , ,
, ,
, .
, .
, .
IX . . . IX . . . ,
.
: II (883859 . . .)
III (859824 . . .).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

103

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

146

. III.
IX . ..

,
.
, .
.

. ?
, ,
. (, ),
, .
,
- : , , , , ,
. , ,
, , ,
, .
, ,
.
.
, , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

104

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

147

, . III.

- .
,
.
III,
.
. III
,
.
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

105

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

148

, III ,
.
.
- .
856 . . . III -, .
, ;
- - ,
, .
. ,
.
853 . . . III
, 14 000 , ,
, . ,
.
840 . . ., ,
. , , , . , . ,
.
,
. . IX .
. . (. ), .
II ,
, , , ;
, .
-. , , , ,
.
III.
IX . . - ,
.

VIII . . .
IX VIII . . .
, . IX . . .
, , ,
.
: , ,
. 763 . . . , : , .
.

. - .
, .
, ,
. .
, ,
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

106

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

149

VIII . . . .
,
, -
.

2.
III . 746745 .
. .
, III,
, .
: , ,
, .
,
, .
, , ,
, ,
.
III .
, ,
-, , .
. ,
.
, , . ,
.
.
. . - .
, ,
.
, , IX . . . -
. ,
( , , ), ,
.
.
() , , , , .
: , ,
. . .
, , ,
, .
. ,
. ,
, , , . .
: , , .
. .
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

107

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

150

, . ,
; , , ,
, , .
, ,
, .
. , , .
(, ) , - ( ).
: , , , .
, ,
. . , ,
. , , ,
.
.
, , , .
, , , , .
, .
, . ,
, , ,
, .
, ,
, .
,
.
.
, .

.
II ( VIII . . .).
-.

.
.
- ( VII . . .).
, -, ,
.
, ,
. 10, 50, 100,
1000 . , ,
.
.
, 120
000 . .
.
40- VIII . 40- VII . . .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

108

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

151

, , , III (745
727 . . .) .
. 743740 . . . III
, , 18
. ( 738 735 .). 734732 .
. . , ,
, . ,
.
III 737 . ,
, 729 . .
.
, , .

. III .
, :
, .
.
III
.
( ), ,
( , , , ,
).
73 000 .
III V (727722 . . .)
. ,
(, )
(, , , ), ,
- . ,
V
II (722705 . . .).
,
- .
, .
II . 722 . . .
, .
.
, ,
, 714 . . .
.
.
II ,
. 709 . . .
-- II
.
,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

109

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

152
-

. VII

. ..

.
- . 717 . II
.

.
- .
Cap- II - ,
. .
II -
( . ), , .
II (705 681 . . .) ,
. . . ,
-- II.
, ,
. , . 691 . .
.
, . 689 . ,
, , .
,
: , , .
, .
, 701 . . . ,
,
; .
, .
,
.
. 681 .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

110

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

153

.
. VII . ..

. . . , ,
,
, , , , , ,
.
(681 669 . . .),

- . ,
679678 . . . .
, .
,
. , (679 .
. .), (673672 . . .),
.
, ,
- . 671 . . .
.
,
, .
,
. .
: , , --,
- , . 670 . . .
. ,
.

.
(669. 633/27 . . .).
, , ,
, . ,
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

111

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

154

, , , .

, 30 000 :
, , , ,
, .
.
.
. ,
. ,
. , , ,
, .
,
, , . , ,
, .
.
( 669 654 . . .) .
. .
.
, (, , , ).
. 664 660 . . .
. ,
( 665 655 .).
.
.
( 655 . . .) .
VII . . . .
.
, 652648 .,
-, . ,
.
: , - , .
.
, , . ,
, , ,
, .
642640 . . .
- - , 639 .
. ., , .

3. -
, .
, .
, , ,
. , , ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

112

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

155

.
, .
. (, , )
, ,
, , , ,
.
, - .
, , , ,
.
,
: .
, ,
, .
.
, . : , , , .
, ,
, .
, ,
, ,
.
,
, .
:
-, .
, , ,
.
I . . ,
, , , .
- , , .
, ,
. .
, . , ,
, , . . ,
, , .
. - .
I . ,
(, ).

. , ,
, ,
, , .

., , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

113

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

156

, , ,
.

. , .
, . ,
. : , , , ,
, , , ... ... ,
, , , , , ... ,
... , ,
.
.
.
, .
: , : , ,
. () ,
(, , , ,
, ), , .
VIIIVII . . .
. ( , ,
.). , , .
, . , , ,
, , . , ,
,
. , , , ,
. . 20
, : , , .
.
,
,
.
, , , ,
, .

.
, , ,
, ,
, .
VII
. . .,
(, , ), . , , ,
.
. 626 . , 625 .
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

114

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

157

, , ,
: (614 . . .), (612 . . .), ,
(609 . . .).
, ,
, , , .
, ,
, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

115

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

II I
. .:

13.

1. XIIVII . . .

.
XIII . . . ,
: .
. XII . . .
, ,
. .
. ,
, .
,
. , I (11251104 . . .)
, , . ,
, ( 821 . . .)
.
XI . . . , ,
, . VIII . . .
.
IX . . .
, .
878 . . . .
, (
). . IX . . .
, .
, ,
. , ,
, , .
.
14 . XII . . .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

116

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

159

,
. . ,
.
, . , XIIXI . . .,
, I .

(VIIIVII . . .)
IX . . . .
VIII . . .
. 744 . . . III , - ,
. . ,
,
.
729 . . . III ,
.
.
II .
-- II .
. 720 .
. -- II
, .
, 721

( )
, ,

710 . . . .
710 . . . II --
II, , -. 709 . . .
II .
705 . . ., , - II
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

117

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

160

(,
, , ), .
703 . . . ,
. 692 . . .
, , .
, ,
,
. 691 . . . .
, .
690 . . . , , ,
. , 75 ;
, . , 689 .
. . , .
, ,
. , .
.

, , 669 . . ., , ,
--.
652 . . . --, , ,
, , , . - , .

. .
-- .
. 648 . . . ,
-- .
.

2. .
,
. 626 . . . ,
.
, .
626 . . . , 25 626 . . .
( ) .

, ,
. 616 . . . , .
. 614 . . .
, . , ,
. , .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

118

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

161

, , .
,
. ,
, 612 . . ., , .
,
.
, ,
, 609 . . .
. .
,
, .
: , . ,
.
,
, .
, .
607 . . . , ,
.
, ,
. 605 . . . , ,
. ,
.

II.
605 . . .

II. VIIVI . ..

( II). :
605 . . . , 598 . . . ,
.
. 597 . . . II ,
3000 . . II
, , ,
.
, 587 . . .
. ,
. , ,
( ).
, 13 , 574 . . .
II -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

119

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

162

.
200 000 . . ( )
123 56 . ,

. , 400 .
91 ,
( ). ,
. , ,
, ,
.
, 35
. , , 12 .
.
,
, . ,
. (),
.
II .
, .
8 , 3,7 , 8,3 . , 12 , 1114 6,5 . 8 ,
. , 20 ,
. 20
, .

.
II 562 . . .
.
(556539 . . .). ,
. .
, , .,
, ,
. ,

, .
, -
, 553 . . . 609 .
. . .
,
,
VI . . .
. ,
--, .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

120

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

163

. . . 580 . ..

, ,
.
, ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

121

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

164

. VI . .. ()

:
. , ,
. ,
. ,
. .
, ,
.
, ,
.
539 . . . .
, II ,
.
, .
539 . . . ,
-. , II,
, ,
. ,
, . 12 539 . . . ,
II.
( ), -- .
, .
( , . .)
,
. ,
, ,
. , , .
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

122

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

165

, ,
II.
, , ,
.
, ,
,
.

.
, , . ,
, .
, ,

. .
.
.
, .
, . ,
,
, . , ,
( V . . .).
,
, .
, 522521, 484
482 . . . 482 . . .
.

3. VIIIV . . .
VIIIV . . ., , .
, , ,
.
1/3 . , ,
. . ,
, .
.
. ,
. :
,
1/3 , 2/3.
. ,
, , , , , , , , . .
,
.
,
, .
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

123

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

166

, , . . .
15 68 ,
. ,
, .
, , , .
,
,
, 12 .
2030 .
,
. , .
,
,
. , ,
.
, ,
, , , .
,
,
.
, , , .
, .
, .
, , ,
,
. . , 30- VI .
. . ,
, , . , ,
.
,
.
,
, , .
, , , .
.
, , .
, , . ,
. , .
, .
, ,
.

, (),
. (, . .) -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

124

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

167

(, ) , .
.
, 12 .
,
, , . 6090 .

. , I . . ,
, , , ,
, . ,
. ,
, , . ,
, .
,
. , .
,
. ,
, ,
.
I . . .
, ,
. .
, .
, , I . . .
,
( ), ,
. ,
.
.
.
; (, ) ,
.
,
, .
,
( 1/l0 ). , , ,
, , . , , , , , , ,
.

, , , ,
. .
. ,
. I . . .
I (VIV . . .)

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

125

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

168

(), ,
, .
, , . . ,
.
.
.
. VIII . . . V . . ., ,
, , . ., , ,
, , ,
. .
,
.
V . . . ,
. , ,
,
. ,
, , .
.
(, . .) .

. , , ,
, , , , . . , , , .
, .

1000 ( 30 ) ,
. .

. .

. , , , , , ,
. , V . . . ,
, , , . , .
, ,
. ,
, - ,
, , ,
, , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

126

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

14.

.
, . IV .
., . ( I . . .)
, , .
,
. ,
. ,
.
, ,
.

.
IV
. . ,
, .
,
,
. .
, . .
. , , 3300 . . .

: 100 ,
. , ,
, .
(, , ) (,
. .). , , , , .

- .
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

127

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

170

, .
, .
(, ). ,
, ,
( , . . ) ( ),
, ( ).
(),
-. : , ,
, , , . .
, .
.
- (,
), . ,
. , 90
, , .
. , , , , . . ,
. ( ), ,
, ( ).
, ,

, ,
. . ,
, , , , ,
, . . , .
, (
). ,
, . , ,
600 , .
, .
XXIV . . . , .
III
. .,
. , .
. , ,
, , , , ,
, .
, -
. III . .
(-) .
XXV . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

128

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

171

, ,
, .
, -
, .
(, ,
, ), , II
. . - .
, ,
. , , (XIV . . .)
.

.
.
, , , .
, , ,
, . .
, , , .
. ,
, . . ,
, ( ,
, ).
. 79 .
( ) .
I . .
. ,
, .
VIII . . .
. , ,
. .

.
. ,
, II . .,
, .

(669 . 633/627 . . .),
.
.
, ,
, . 30 000
, .
,
.
, .
, ,
. , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

129

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

172

. ,
. .
, .
, ,
. .

.
. III
. . , ,
. , ,
.
, . XIX . . .
.
, XVIII . . . 3500
VIIIVI . . . ,
, , 25 30
40 50 , . . , - .
III . .
, . I . .
. ,
VIII V . . . 3000
, , .
.
, ,
V . . . 800 ,
.
,
. , .
, .
, , .
.
,
. , .
,
. ,
, .

.
, ,
. , ,
. .
, .
.
,
. , ,
, , .
. ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

130

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

173

. , ,
, .
, ,
, , . ,
, . , ,
, .
: . , ...
, , , , ,
.
. , , , ,
, , -
. -
. ( XXI . . .),
, , ,
.

. ,
. .
, .
, . ,
.
, ,
.
. , , ,
, .
. , .
, ,
. ,
. , .
. ,
. ,
. , ,
, .
. , ,
. ,
. .
, , ,
, . .
,
, .
. , ,
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

131

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

174

(-) II -. VIII
. ..

, .
, , . , .
, ,
. ,
, .
,
.
II . .
. .
, , . , , , ,
? :
.
, , ,
.

( ), XI . . .
, , .
--, - .
- , . . ,
.
.
.
X . . , ,
. .
, , .
. ,
, , . , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

132

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

175

; , ;
, , ; ,
;
, ,
. , , ,
, , , .
, .
. ,
.
,
, ,
.
. ,
(681669 . . .). , .
, ,
, -, .
, , , , .
. : ,
, , .
.
,
, , .

.
.
IVIII . . ,
.
-. , , ,
, , .
, ( ) , .
.
. , , ,
, .
( ), (- ),

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

133

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

176


--

, ( )
( ), .
, ,
, ( ), , ,
. .
.
, . , , .
, , , .
. ,
, .
. , , , .
, ,
. . ,
, , , - .
,
, . .
, . ,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

134

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

135

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

177

. , ,
. .

.
.
,
, .
( ) -.
.
, , . ,
,
.
. V . . .,
.
.
,
, .
V . . . , , .
.
, , , ,
365 5 41 4,16 . ,
7 17 . III .
. . .

.

, . , ,
.
. ,
.
.
III . . , I . .
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

136

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

178

. , , .

II . . ,
, .
, .
. .
,
, .
. ,
VI . . .
III . ., , ,
.
, , .
II .
I . . ,
,
. , (
, ),
.

.

. IV . ., . .
,
. III . .
, ,
I . . .
, , .
XXIVXXII . . ., ,
, . , ,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

137

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

138

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

179

. , ,
, ; . , .
III XXII XXI . . .,
,
.
.
, II . .,
.
.
VIII
VII . . . ,
. ,
.
, .
.
. ,
,
,
.

. ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

139

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

180

, ,
. , II . .
, - I . .
, , , .
, (705681 . . .)
. 728,7
. , .

, , .
, 16 . ,
, 170 000 . (-, 200
000),
II VI . . . 404,8 .
. .
, . ,
. ,
, .
1600 . , ,
, 30 . .
:
XVIII . . .
XI . . .,
.
, ,
, , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

140

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

181

II ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

141

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

182

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

142

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

15. .

: .
.

.
, (, , ,
) .
, , , . , - (. -), . , .
(, , , .).
.
.
. , , , .
. ,
( ), , , , .
.
, .
(,
). - .
, -, , XVI XIII . . .
- . - III II . .
. III . . ,
.
- , ( V III . .) . ()
, (-)
, ,
III . . , -
,
. . . --

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

143

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

184

( );
( ); -

( ) .
. (, )
- XVII . . .
- ().
. 1800 . . . - ,
, .
. XIVXIII .
. . - - , XIIIX .
- ,
. , VIII VII . . .

- - . ,

, .

.
, II . .,
( , ,
). .
,
. , 1906 . . , ,
.
- .
. ,
, 1915 . . .
, ,
, .
, ( XX .) .
, . , . , .
, .
,
( , . .).
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

144

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

(X. , . , . --).
()
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

145

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

185

( II I . .). ,
.
(

), .
(.. , .. , .. ) .

, .

( ).
XIX XX . . , .
( ) .
. .
,
, , , ,
, , .
(VIIIVII . . .),
, .
( , ,
.) XX ., -
(), .
, ,
, , I . . , .

, II . . . .
, (V . . .),
.
(V . . .), ,
I . . . .
(I . . . I . . .), .
XIX .
.
, .
, XX .
5070- , .
XIX XX .
. :
, ,
,
.
. . .

,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

146

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

186

, , , .
XIX XX . , ,
. , . . .
(. , . , . .)
, , ,
.
(.. - .) XIX .
.
, ,
.

, , , .


.
VIIIVII . .

,
.
. -, VII
VI . .
. , , ,
, , 12 . 14 ,
, , . :
, . , ,
, .
,
, . : ,
, , .
,
. -,
, .
- VIV . .,
-. , 0,55 , .
,
. ,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

147

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

187

.
, .
.
10 .
, -,
, .
,
.'
.
, .
,
-,
.
III . .,
. .
, . 12 ,
, , . ,
, .
. ,
.
. ,
.
. ,
, . .
, .
.
. ,
. ,
, .
. ,
- ( III . .). , , .
. -
.

.
III .
, , -,
(, , , .), XXIVXXIII . . .
XXIII . . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

148

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

16 .

1. . XVIII
XV . . .
II . ., -,
, , . , ()
,
( -). .
XX
XVIII . . . ( ),
. (. -),
. , ,
,
. ,
. ,
. -
, . ,
( ), . . XVIII .
. . .
, , ,
.
, .
, , . ,
, ,
.
(XVIIIXVI . . .)
. , ,
,
. ( ,
), .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

149

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

189

, , .
, , . ,
.
XVIII . . . , (
) , . , I
(. 16751650 . . .) .
, . . ,
, . - I (.
16501625 . . .) (
, ), ,
.
. ,
, , ,
(, ).
, ,
, . ,
, , .
,
I (. 16251590 . . .). ,
, 1595 . . .

. , .
, , .
, .
. ,
, ( ),
. XVI . . .
, -
(), .
. ( .
15301500 . . .), (!),
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

150

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

190

IV. . . ,
- (, )

. ;
,
. ,
. ,
(, , ) .
( XV
. . .).
III.
. . 1450 . . . ,
, (II), .
( XV XII . . .).
, - .
( ;
), .
,
. , ,
,
. XIII .
, -- , -,
, ,
(
). ,
, .
XV . , ,
, ,
,
.

2. (XIVXIII . . .).

XIV . . . I (. 13801335 . . .)
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

151

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

191

. ,
, ( -
-)
, , .
, .
,
, .
.
. , , .
, ,
. ,
.

, .

. ( , )
.
, , .
,
. ,
,
. , . , II (. 13351305 . . .),
, .
,
( ). ,
, , ( ).
( -).
, . ,
, ,
. XIV . .
, , . -,
I , . ,
II (1286 . . .).
, I, , ,
. -, XIII . ..
,
, , ;
, . -,

; - -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

152

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

192

. . , - (, )


. XIII ., II, , , ,
. , III (
XIII .), , ,
, .
. 1270 . . .
, -
( II).
,
.
, .
; ,
.
, , , ,
.
IV ,
(, ,
, ,
).
II,
;
. IV , ,
() , , , ,
. , , ,
I , . , ,
, , :
. ,
(), , . 1180 .
. . . ( ), , ,
, ; .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

153

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

193

, - ()
. .
, ,
. , ,
, -.
( : ,
, , , -, , .).
VIII . . . , (,
) ,
.

3. -
, ,
.
( ). II . .
, .
0,3 .

,
, , . ,
; .
. ,
, , ,
.
,
. ,
. ,
( XIV . . .), .
, , . .

, .
.
(
).
, ( , .
.), ( ), ,
. ,
.
( ) , ,
. -,
, . .
,
; .
. , , - . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

154

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

194

. . , -
(, )

. -,
(
, ), .
. ,
, .
,
. .
( ).
,
. ,
, . , ,
( ),
. , , , (/ ,
), , , . , , :
, , , , , ,
, , .
, , , ,
.
, .
, , ,
,
( ),
, ,
. -
. (
) ,
. ,
,
.
(),
(; , , ).
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

155

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

195

, .
, ,
. , .

4.

. -. ,
XVIIXVI . . . --, .
,
( ). , XVXIII . . .
( ) (
), .
.
, . ,
,
, (
). ,
. , ;
. . ,
,
. ,
. , ,
; ,
-

. -. VIII . ..

. , -,
. , , .
XIII . . .
, .
, ,
; -, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

156

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

196

,
, , , ,
-. , ,
, : , , ,
, .
III
, , -,
, , .
. ,
(, , ).
( ,
.).
,
. -- .
,
.
,
. ,
, .
.
, ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

157

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

17. ,

1.
(, ,
), IV . .
. (?) . 2800 .
. . ( , II, ),
. 2500 . . . (),
. ,
- , (
). ( IIIV, 25001800 . . .)
, -, .
, ,
, . . (, , ).
,
- . ,
. VI (1800
. 1250 . . .) , 1350 . . .
. ,
( , , ,
, VI).
, .
XIII . . . -
, .
II (.
--),
- - III (. 1270 . . .).
. ( VII-,
, . 12501185) .
.
,
( -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

158

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

198

), IV.
, (. 1240 . . .);
, . ,
(, ),
IV,
(. 1230 . . .).
.
: . 1225 . . .
, , ,
. , XIII . . .
, -,
-. , -
( )
.
; , , .
.
-
. 80- XII . . . ,
, ( , ).
( ), ,
, . , ( VII-,
. 11851125 . . .), , .
, , ( , , ),
- XII . .
. .
, . VIII . . . .
() . ,
, , II . .

2.

. , , II . . .
. . : ( ) , ,
.
.
XIII . . .,
.
, .
, , ,
.
XII . . .
. XVIII . . . . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

159

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

199

. : (. ),
, .
- , ,
.
,
,
. ,
, , .
:
. ,
( ) . ,
, , .
, ... .
( VIII VII . . .).
, .
, , .
( ). :
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

160

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

161

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

200

, , .
. II . 3000 ,
10 , 2400 .
. , VIII . . .
: - ;
, .
,
, , ,
(, , ).
60- VII . . . .
, :
. , , ,
(, II), VII . . . .
, 547 . . . .
. .
, ,

. ,
.

, , , , ,
.
,
. , .
, .
, , ,
. ,
, .

(, ). (, , )
. ( , - ,
, .)
.

3.
. I .
. ,
, .
. ,
, , , . ,
, .
, . (,
, , , ) .
. ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

162

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

201

, , , . :
. , ,
, .
() , .
.
. ,
. VII . . .
, , VI . .
. . ,
, , .
,
, , .
, I
, ,
, .
, , .
, .
. .
;
. , : ,
. ,
. ,
. .
, , . :
, , .
VIIVI . . ., ,
( VII . . .). ,
.
. , ,
.
.
, , , ,
. ,
,
.
,
, , . ,
. , .
,
, , , VII . . .,
.
, ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

163

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

202

II ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

164

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

II ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

165

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

204

, .
,
. ( VII . . .)
, .
, -. ,
, 12 ,
.
, ,
.
5- (590585 . . .) ,
, 29 585 . . .,
( ).
. :
.
.
(562547 . . .).
, .
,
: , , ,
. , , ,
.
547 . . . .
, . ,
, , ,
. 547 . . . 150-
.
.
.
.
, ,
, . : , ,
(, , , , , ).
, .
, ( .),
( ).
: ,
, , , , .

(, , ), .
, , , , Ma
,
.
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

166

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

18. ()

1. VII . .
.

, .
,
, , ;
.
.
, ,
. ,
, .
, , -
(), .
18281829 ., XIX .
. ..
. XX . .. .. ,
II.
.
- . 30-
,
.
.

.
VIV . .
,
- , .
,
,
. ,
, .
, , ,
. 0,51

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

167

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

206

.
. IX . ..

100300 , , , .

.
,
, .
III . .
, -. ;
, , . , , .
. - ,
, , ,
, , .
III . .
. .
-
, .
, ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

168

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

207

.
II . .
80100 , 150 . ,
, . ,
, ,
, , .
- .
,
. ,
. . II
. . .
.

.
,
.
XIII . . . XII . . . I.
23 , .
, ,
.

.
,
. XIX . . .

, . ,
, .
II (IX . . .)
, .
.
- . ,
.
IX . . .
.
(864845 . . .),
III. ,
, , ,
.
I (835 825 . . .)
. , ,
.
. ,
. ,
. I ,
.
-,
, .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

169

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

208

. -

.
.

: , ,
. ,
.
.
, .
.
. , ,
.
,
. , ,
.

.
(810786 . . .).
.
, ,
. .
,
, .
. ,
, -, ,
, , . ,
, . ,
, , , , .
. ,
( ), . ,
, . ,
- . , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

170

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

209

.
.
, .
.
70 , ,
( ).
. ,

.
I (786764 . . .)
, ,
.
. .
,
: , , , , ...
.
.
, ,
, . - ,
, , .
.
, .
() ,
.
- .
782 . . . , 776 . . .
. -
, .
, ,
- , .

, . 280 000 . ,
,
-.
-
, VIII . . .
,
. 743 . . . III
. 735 .
. . III , .
. , , . .
, . - ,
- , ,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

171

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

210

,
.
;
I (735 713 . . .). , I
,
.
,
.
I ,
, , .
- ,
. I -
. , , 23 , . . .
-.
I :
, -, . , I
- , .
, , , . , , I
, -,
.
, I ,
. 714 . . . , II,
,
. I
.
.
III, . , ,
II I .
,
, , III.
II 1000
,
, .
, .
II , I, , . ,
714 . . . .
,
. -
.

2.
.
,
.
,
. ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

172

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

211

(-)

-,
.
,
. , , ,
II.
, .
, ( ),
.
,
, 40005000 .
5500 . ,
1188 . ,
.
-,
, .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

173

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

212

- , ,
, .
; .
. , ,
. ,
. , , , . ,
.
,
. 1,5
. . ,
. , , ,
. -
, .
.
.
, ,
, . ,
- : , ,
. . ,
; , , , ;
, .
,
. ,
.
, . ,
, .

. , , , , ; ,
.
, . ,
, , , .
, .
,
. -,
,
.
.
, .
, .
. ,
: , , 22 ,
11 20 (, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

174

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

213

). .
.

- . ,
, .
,
, . ,
, .
, .
,
- .
, , .
. . , . . . , .
,
. .
, ,
- .
, ,
.

. VII .
..

. ,
,
. , , ,
.
.
,
. ,
, . ,
,
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

175

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. VII . . .

. .
, .
, .
, , ,
, .

3. .

,
,
, .
,
, 70- VII . .
. - . ,
, .
, ,
.
. VII . . . , 590 .
. . .
, ,
. .
VII . . . -
( ).
, , ,
(-, ; -, ,
- ).
. VI . . . -
, .
,
.
( ).
: II.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

176

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

215

. ,
.
. -
, , , , .
.
, .
V . . .
, ,
. - , . . ,
.
IV . . . III .
.
.
, (, .), VI . . .
. VIIV .
. . .
. , V . . .
1600 , , .
, ().
.
.
. .
, . ,
. VIII . . . - ,
, .
, ,
. , ,
.
. , , ,
-.
. V . . .
. IVIII . . . ,
.
VIIV . . . (
, .), .
. IV III . . .
, . IVIII . . .
. , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

177

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

19. ,

1. . . .

.
,

, , , , .
.
,
, .
, .

. (, .)
, .
, .
.
:
, , .
. .
.
,
.
( ). IV
. . ,
, , -, --.
(, , -, , , ,
). III II
. , - XII . .
.,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

178

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

217

.

(, - , ,
), ,
, - , .
- ( ),
, ,
, .
. 70-
( ),
, , ,
. , , ,
, . III
. .
,
, . ,
1907 . 3050- . .
( ,
II . .), , .
, ,
(. ) . 70- , XIVXIII . . ,
: , ,
, .

, .

. XVII . . ,
. ,
, ,
. XVIII XIX .
, ,
.
, , .

. , XIXXX . (, .
), .
.
,
, .
XIX . ,
. ,
.
( ) .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

179

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

218

. ,
. ,
.
,
, 100 (
. ).
20- , 20- 30-
- , 3040- .
6070- .

. , ,
, ,
.
.

. (VIIIIV
. .).

. ,
. IXVIII . .
, ,
.
.
VIIIVII . .
,
.
, ; ,
, . ,
. , , ,

.
VIIV . . - , ,
.
, ,
. , ,
. ,
, .

. , V . .
. IV . .
, .
.
, .
, ,
, ,
, . .
, , ,
. , 630

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

180

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

219

, (,
) .

2. IIIII . .

-. , .
IV . . .
( ) , -
(, ) .
, ,
.
, .
, ,
. III . . - :
, . , .
,
.
, IV . .
. (
IV).
III . . .

.
( )
( VI), . (. XXIXXXVIII . . .). -,
,
( , . ,
-, , ,
).
III . . , ,
, , .
.
. ,
. ,
. , .
.
, , , .
. ,
( )
. II . . ,
. , , .
.
, -,
. , ,
. IV III . . ,
. XXVIIIXXIV . . . ,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

181

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

220

. , XVIII .
. . . IV
. III . .
, 56 2030 .
.
, .
XXVXXIV . . . ,

, , , .
, , ,
. , 32 .
- , ,
. ,
. ,
. ,
. 2225 . . . -
. 2000 . . .
,
40 . , ,
(
).
-
. , ,
. , ,
. , ,
, .

.
,
, . , .
,
-, .
. ,
,
. , 90 % .
,
.
III . . ,
(, , .). ,
, , ,
.
. III II . .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

182

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

221

50 . , .
,
. ,
.

III II . .
. XXII . . ., , -
(
). ,
, , . XXI . . . - - .
. ( ,
.),
-, . , . ,
.
, .
XIX . . .
, . ,

. ,
,
(, . ).
, (, , ), .
XVIII . . . ,
.
. , ,
,
( , . . -), -,
. , , ,
. XVII . . ., ,
.
,
,
( ), , -, -
.
, .

.
XVII XVI . . . , XVI . .
I ( ,
I . .). , XVI . . .
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

183

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

222

( II). XIVXIII . ..

( , )
( XVIXII . . .)
-.
.
, , ,
. , XV .
.
, XV . . .
. XIV . . . , .
-
-,
. ,
.
. .
1400 . . . -,
. , ,
. -, ,
- XIII . . .
. , . . - ,
.
, XIV . . . - (),
- , ,
. , ,
-, . 1300 . . .
, , (
, ).
,
XIV . . .
- XIII . . ., ,
. ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

184

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

223

, , , (
). - , ,
, , . ,
. . ,
, ,
. .
. .
XV XII . . .
: 1) -, ; 2)
, .
; 3) ,
. ,
, , - ().
, , ,
.
( , )
.
, ,
- . -
.
XII . . . -
(

). XIII . (
), - ( )
( ,
, ), - ,
. , , (
), , ,
, , , , . ,
(. . ; ,
) .
. .
III ,
XIIIXII . . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

185

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

224

3. I . .


, .
XII . . . , (
). XII . . . ,
( )
( ,
, ). . 1100 . . .
,
(, . ), , , . XI .

. . ,
( ). - . .
(, 969936 . . .),
.
.
(. . ) . . (
) .
. . ,
.
.
, XIX . . . - .
.
, , ,
. , IX . . .
. ,
.
, ,
, . -
, .
, ,
, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

186

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

225

. XII .
..

.
(
, , . .). , , ,
. , , ,
, .
.
. ,
, , , ,
. ( ). -.
- ,
, . ,
I . ., , .
,
XI . . ., .
1000 . ,
- .

.
, XVIII . (-),
. ,
,
.
IX . . . ,
. III 17
.
.
. .
III, , , .
IX . . .
- III, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

187

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

226

. XVIII . ..


.
, - ,
, ,
, - .
, .

4. I . . -

- .
I . . ,
. .
XIII . .
, , , .
, XIII . ,
.
XIIIXII . . . (-,
) - .

, .
XII . . .
. () ,
, . , ,
.
.
XI . . . ,
, , . .
, .
, , , . . ( XI . . .); ,
. , ,
. , , .
(. 1000 965 . . .),
. , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

188

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

227

,
. - .
. ,
, ,
. .
, .
(. 965928 . . .).
,
, .
, , ,
.
.
, .
.
, .
.
,
. -
12 , .
. - ,
, .
.
.
. ( IX . . .)
. ( ),
.
. 925 . . .
, , .

.

-
.
, ,
I . .
. ,
,
- . ,
. , .
- .
: (
). , ,
, , ,
.
VIIIVI . , : 1)
( ); 2) (

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

189

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

228

); 3) .
; 4) (
), . ,
, .
.
, .
,
.
.
( ) ,
; .
.
, .
,
,
. ,
. ,
.
.
, - ,
, , . ,
,
, ,
. :
( ).
( IX . . .) ,
.

. ,

-
. .
-
- VIIIVI . . . , ,
. ,
.
, . ,
, ,
, () .
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

190

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

229

.
,
,
. , ,
, , -,
.

5. , .


VIII
VI . . . ,
.
VIII . . . , ,
III. , ,
, . (
732 722 . . .), .
( ).
- .
III 150 .
, . (725720 .
. .) , , -
- ,
. , 701 . . . .
, .
.
. ,
.
: , , .
.
. .
, , , ,
. (640609 . . .)
.
.
, . .
,
. ,
,
. - ,
: ( ),
. , ,
( 622 . . .).

XXVI . 609 . . .
II. .
. 587 .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

191

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

230

. . , .
, . II . ,
(574 . . .).

. .
( ) (
). : , .
, ,
.
,
, .
.
(. 343 . . .).
,
. , ,
, .
, , .
VI . . .
, .
V . . .
- ,
. (,
. .), . ,
,
.
, . . . ,
.
V . . . -
.

, .
().

. , -
.

6.

-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

192

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

231

. ,
, , ,
, ,
.
, ,
, ,
.
VIV . . .
,
. , ,
9000 . ,
. , (XXIVXXIII . . .)
,
.
. ,
, , .
.
, . , ,
, . ,
,
.
-
.
, , .

. ,
, . , ,
. .
, . , ,
. : ,
.

. , , .
.
. VIIIVI . . .

.
.
.
,
, .
,
. , , (VI . . .),
, .
,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

193

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

232

. . VIII . ..
. ,
, , .
, II . . -
.

.
. II . .
, , 100 . XV
VII . . . ,
. , .
( )
, .

, .
(, . ). ,
, . ,
( ).
.
, . ,
, ,
. , ,
. , .
-, () (),
(, ), ( ).
.
(),
, - , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

194

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

233

.
II ..

, .

, , .
, ,
. , , .
(, . . ) - ,
, .
- , . ,
, , .
, ,
, .
, -.
( ).
, .
, -
.
() .
.
I . . , ,
. ,
. 622 . . .
,
( ).
, , ,
, , . II
- .
, .
,
- .
VIII . . . .
.
II . ., .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

195

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

234

, .
, .
- ( , ). () ,
. , VIII . . .,
.
, I . ., :
( , ), ,
.
,
( ) .
(. , ).
,
( .).
VII V . . .
VIIIVI . . . (, , .) .
( , , , .),
XIIV . . .
; , (
,
, , ).

.
.
, . ,
, , . , .
, ( ),
-,
, ,
(), ,
( ), , , .
I . .,
.
.
- (
);
, .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

196

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

20. IX III . . .:

.
III .

. I , ,
.
( ),
IX . . . ( 825 814 . . .).
, , ,
.
.
, .
,
, .

.
VII . . . ,
.
.
:
, ;
, ,
; ,
, .
VII . . . ,
, .
.
, .
-, .
, , ,
.
( VII .
. .). ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

197

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

236

, ,
( VIIVI . . .).
- ,
. VI . . .
, .
, VI . . . ,
, ,
.
VI . . .
, .
,
, .
VI . . .
, . ,
. 535 . . .
- ( ).
: ,
.
,
(20- VI . . .). ,
,
, .
V . . ., (- 500449
. . .), ,
. ( 480 . 474 . . .)
.
.
- ,
,
.

.
V . III . . .
,
. ,
.
,
, .

.
, 60 30 . .
(
, ) , ,

, .

- (VIII . . .).
VIV .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

198

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

237

. . .
: , , ,
, ,
. ,
. ,
. , ,

.
. ,
.
( )
: IV . ,
.
VIII . . . :
, - ,
, , .
(, , , .),
. . ,
, ,
. - ,
.

, .
,
- , , ,
. ,
: , , , , . , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

199

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

238

VIV . . .
, .
, ,
1
/10 ; . ,
, .
.
, , .
. , ;
.
VIIII . . .
, (
,
, ).

, , . (
200 . ) , , .
, , , .
, ,
.

.
. . , ,
. , IV . . . ,
,
. , , 200 .
. 241238 . . . ,
; ,
.
. , ,
, .

.
,
. VIV . . .
, .
30 , 300 .
104, .
,
.
, ,
, .
. , ,
, - , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

200

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

239

.
.
, .
VI . . .
,
. ,
.
,
.
, VI V . . .
480 474 . . . V . . .
.
V III . . .
.
, ,
.
, ,
. 60- III . . . ,
, .
. III
II . . . .

.
, ,
.
, , , , ,
.
. .
, , V . . .,
. ,
. ,
, .
. , , , .
.
, , , ,
, .
, , , , .
, , .
,
.
,
, . , ,
,
, . ,
.
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

201

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

240

-. ,
, . -
, , .
, . , , ,
.
. ,
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

202

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

21.

.
, , , , ,
.

1. .

.
.
, ,
3 . . . ,
, .
(- .), . ( ).
, ,
, - .
, .
, ,
,
, .
. , ,
(, , , ) .
, -
, , .
.

. , , , , ,
, .
, ,
, . ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

203

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

242

, , .
: , , , , , ,
. - - ,
( ). : , , .
.
. .
- , ,
: ,
.
. -
, , ,
. . ,
,
, : ,
() , , , , -.
.

.
.

. XVIII . . ,
, , - ;
. ,
, VIII VIIV . . .
: ,
, , ,
, , ,
, , , ,
.
VIV . .
. .
-.
: ?
, ,
. ,
, .
VI V . .
, -, --.
, (IV
. .) .
IIIII . . .
. ,
. , . ., ,
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

204

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

243

, .
, III . .
,
. ,
.
II I . . . : , ,
, . -,
II . .
. - , , ,
.
,
. , , . II
. . .

.
, , ,
: (,
, )
(, , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

205

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

244

.). ,
. : , ,
, , , , ,
. (,
) , .
: II I . ., VIII
. ., V . .
,
. 7080- XX . 15 000
. .
, ( , ). , ,
, , .
, . : ,
, , , . ,
,
IXVIII . . .
.
,
: , , .
.
(V . . .), (IV . . .), (I . .
.), (I . .. I . . .) .
, , . , ,
, ,
,
, , , , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

206

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

245

.
, ,
, .
XIX . .
, . , .
, - ,
. 5060- XX .
: , . 7080-
.
XIX . XX
, (, , ,
). , ,
, : ,
, , , , . , ,
, .
(, , , ), ,

XIX XX .
, .. .- ,
. 6090-
. , ,
,
.
, , ,
.
. 80- - ()

.

2.

- ,
, , , , .
. , ,
( ), . :
, , ,
. .
.
. , ,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

207

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

246

, .
, , ,
, : , , ,
.
, , ,
, .
.
. , , .
, ,
, .
, , , .
, ,
. ,
. ,
: , . -
: .
,
,
,
,
IXVII . . .,

.
IX . . .: 853 .
III , .
III, II, ,
,
, (, , ,
), , , . .

. ,
, 671
. . . ,
, : ,
. 40- VII . . .
, .

.
, ,
.

. -, ()

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

208

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

247

.
525 . . . -
. , I,
, , , ,
1000 ( 30 )
. - (V . . .),
-
(IV . . .), . ,
, , .

3.

.
- ,
- ,
.
. .
. ,
.
XVIII . . . VIV . , ,
, . ,
, , , 16 000 ,
, .
, I . . .
, ,
, . IIII . . .
, I . . . ,
.
I . . ,
( )
.
II . . . , ,
. IV . . . .
I . . I . . ,
, , .
().

.

. , ,
, , . , ,
. .
, .
,
. .
(600 , 15 ),
VII . . . .
: , (
),

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

209

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

248

. ,
, , , .
,
(, ),
: ;
; ,
.
.
,
, ,
.
, -- .
I . . .
: , , ;
, (
, ,
).
.
, , , .
. . -
.

.
II . .
: , , . II I . .
.
. , , .
, .
,
, , ,
, , . ( ).
, , ,
, : , .
, . ,
.
.
, , , .
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

210

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

249

, , , .
.
, ,
, .
, -,
( , .).
. , .
. ,
, , ,
. ,
, .
, , , ,
, .
.

, , .
.
6 , ,
. , ,
, , . ,
.
, .
(
7 , 2 . .) ,
, ,
, ,
- .
, . 30
.
,
, IIIII . . . . ,
, , ( ,
.), ( ,
, , ,
. .). .
,
.
, I . . .
.
6 ,
. ,
-.
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

211

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

250

( ), . VI .
..

.
, .
-
.

4.
,
, 29.
(. , . . );
: . ,
, ( , )
. - I . .
, , , .
.
: , , , ,
, , 1012 , .
, (350 )
. ,
.
, , , .
, , . (, , )
(, ) .
, ( ).
.
(, , ). .
. II . .
, .
, ,
, - . . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

212

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

251

. , , .
( , ) , ,
, , , . , , (. . ), ,
, .
: , :
-, , , -, ,
.
.
.
,
. , : ,
, , ,
, ( ),
, . ,
.
.
. ,
, .
. ,
-,
, IIV . ,
.

II

, .
; - ;
- ,
; .
,
.

, . ,
; ,
, , , -
,
,
. ,
.
VIIV . . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

213

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

252

, , ,
,
.
- ,

, , , ,
,
.
III . .
. ,
, .
, ,
, III .
- III . .

.
,
, .
,
. -
II . .
XVIII . . . . XIVXIII . . .
, .
- ,
, XIII . . .
.
- III II
. . (, , ,
).
, .
, , , . XVIII XVII . . . ,
. , , .
, .
;
.

II I . . , , . II
I . . ,
, .
. , .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

214

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

253

, .
, . , VIIIV .
. . .
- , II . .
, .

, , .
,
. . VIII VII .
. . .
,
, , VII
. . . , .
, ,
. ,
, .


III . . ,
. .
VIIV : , , .
V IV , .
IV . .
. .
IV III -.
XXVIIIXXIV . . -.
.
XXIVXXII . . .
XXIIXXI . III .
18941595 . .
17921750 . . .
1595. 1150 . .
XVIXIV . .
XXXVI . .
XVXI . .
XVXIV . .
XVII . . . 745727 . III.
.
681669 . . . .
669627 . . .
612 . .
626539 . . .
605562 . II. 539 . .
.


VII VI -.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

215

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

254
XXXVIII .
.
XVIIIXVI . .
. 1500 . ,
.
XV . . XIVXIII . .
.
1270 .
.
XII .
.
XVIII . . VIIVI . .
547 .
.

XIII . .
IX . .
786764 . I .
. 590 . .
IV . .
IVIII . .
IVIII . .


VIIIVII - .
III .
II - .
XIX . - .
XIX . .

***
XIV . .
X . . . .
IX . .
722 . .
622 . .
587 . .
I
.

***
IX . .
V III . .
146 . .

XVIII . .
VIIV . . II . .


1. ?
2. IIII . .?
3. -?
4. III . .
?
5. ?
6. I . .?
7. ?
8. ?
9. ?
10.
?
11. ?
12. ?
13. .
14. VIIIVII . . . ?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

216

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

255
15. ?
16. ?
17. ?
18. ?
19. .
20. - ?
21. ?
22. III . .
23. - ?
24. - ?
25. I . .?
26. VIII . . . ?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

217

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

256

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

218

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

257

I ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

219

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

256

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

220

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

257

I ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

221

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

258

VII . ..

III.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

222

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

22. .

.
,

.
,
. . - ,
.
- - .
, .
.
, , ,
. - ,
,
. , , ,
.
,

.
. ,
. (),
.
, .

. - . , . ,
, ,
.
, , ( ),
. .
, .
. , IVIII . .
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

223

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

261

, - .
, .
. , ,
.
. I . .
. ,
IVIII . . .,
, , , , ,
(, , )
.

.

. III I . .: ,
, ,
.
: ,
, ,
. 200 ,
.
,
I.
I --,
. I ,
, . 1972 .
I ( ) , ,
.
, (
). :
, I , , (
, , ).
8000 , VI
V . . . , ,
, ,
. .
IXVII .
. . , ,
( ). II,
. 10 000 -
.

, , , , , . .,
, .
.
,
V . . . (

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

224

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

262

, ,
. .).
, .
, ,
I.
I .
,
, .
VIV . . . .
,
.
, . .

, 433411 . . .
. ,
. ,
. ,
V . . . - ,
.
V . . . .
:
,
( , - .), , ,
(, , -), , ,
(, , ).
.
.
(XIII .) (XVI .). XVIII . . ,
,
. XIX .
.
XVIII . .
,
.
XIXXX .
.
XX . ,
. , - .
. , ,
-, .

: , , , , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

225

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

263

. . . .
.
XIXXX . ,
. : ,
- . .
XIX . (. ) .
, , .
, ..
.. .
, , .

.

. , ,
.
, VII . . .
.
, , .

( . ),
-- ,
.
, .

. , , .
, ,
, ,
.
, , ,
, .
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

226

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

23. .

.
,
, . , , ,
, , VIIIVI . .
VIV . .
, . , VI . . , ,
. , : , , , , , .
, -
. IV . .
, , . IV
. . : , ,
.
,
. , -.

. - , ,
, , .
, 3000 . ., .
. -
( ). .
III . . .
, ,
, , .
(, , .),
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

227

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

265

, , .
,
. ,
() - (-) . ,
,
, . III . .
,
(- .).
III . .
. XXIVXXII . . .
.
, ,
. 2230 . . .
-. , , : - , -
. XXII . . . .
, , . III
( XXII XX . . .) , XXI .
. . . XVIII . . .

.
IIIII . .
. , ( ) ,

. I . .

,
() ( ),
.
, ,
.
(), .
- , . . .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

228

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

266

.
,
, , .

.
XIV . . . . 1180 . . .
- I ,
, , , , ,
.
. 1150 . . . .
,
.
. 1115 . . . ( )
I ,
.
VIII . . ., ,
.
. 720 . . . .
.
692 . . ., , ,
, , ,
. ,
, ,
.
(681669 . . .)
. 652 . . ., --
, .
. 639 . . .
.
595 . . . II ,
, , 549 . . . .
.
. III . . ,
, . ,
.
II . .
. ,
,
. ,
.
II . . ,
. ,
. ,
.
. , , , ,
. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

229

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

267

, ,
.
, ,
.
.
,
. , I . .
, , ,
. ,
, , . .
, .
, .
( , , . .) ,
II . . .
.
,
. ,
. . ,
.
.
.
XV . . . . XIII . . .
,

-
, - . XXIII .
..

. . . .

. , 1800 . . .
, , -, .
, . .
. 3000 . . . () ,
, . ,
, ,
. 400 , 150 ,
. .
III . . .
80 , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

230

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

268

; - .

. XIIIXII . ..

.
, , , XXIII . . .
- . II . .
. II
. . .
, , V . . .,
.
.
. ( ), .

.
, .
. -
37 . ,
, . ,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

231

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. , , -,
. ,
.
IV . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

232

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

269

.
, .
. III
, , (,
, ), .
IIIII . .
.
, .
.
XIIIXII . . .
. ,
- XIII . . . , ,
, , . 4 ,
42 . 105 .
.
-

-, -. XIII
. ..

,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

233

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

24. VIIIVI . . .

.
- . ,

, , ,
. .
IIIII . . ,
, , .
, , ,
.
, ,
.
II . . I . . , , ,
, . IXVIII . .
. , .
VIII . . .
, .

. , ,
, ,
VIII . . . ,
. , , ,
, .

.
.
IX . . . .
- , ,
- .
.
. , 744 . . . III
(. ) 9 15
. VIII . . . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

234

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

271

. . VIII . ..

,
.
VIII . . .
, .
, , - .

.
VIII . . . -
. VII . . .
,
.
, .
. .
- . ,
. ,
, ,
.
,
. 720 . . . I,
(681669 . . .) .
679 . . . , . 675 .
. .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

235

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

272

. VIIVI . ..

. . VIII . ..

635 625 . . . ,
.

.
673 . . ., ,
.
( ).
, , , ,
. 672 . . .
, .
, .
VII . . . . 653 . . .
. , ,
. , , ,
653625 . . . .
625 . . . .
(. ),
, (, ),
, .
,
. 614 . . .
, .
. 612 .
. ., ,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

236

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

.
612 . . . , , ,
. ,
,
. (609 .
. .). : , , , (.
. ) ... (. . )

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

237

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

273

(. . ) ... .
, (. .
) .
.

, , . II , .
.
,
. , , -
.

. , ,
- . 590- .
.
-, . 590 . . . ( )
, , .
, .
29 585 . . .
. ,
,
.
585 . . . , , (585
550 . . .), , -

, .

, .
, ,
, .
, 550 . . . .

.

,
.
,
, .
VII VI . . . , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

238

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

274

,
.

, .
, .
VI . . . ,
.
VII VI . . . ,
. , , .

. -- 70 ( ,
) VIII . . ., .
185 , .
.
.
; , ,
, . . .
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

239

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

25. VI-IV . . .

1.

II.
IX . . . -

, IXVIII . VII . . .
- , (
).
VIII . . . ,
, . ,
" . , 639 . . . ,
I . 600 559 . . . I,
. , , ,
II , .
,
.
, , ,
. , .
, . ,
, ,
. . .
,
, . ,
. , .
, .
, . ,
, , .
, ,
. , ,
, .
.
558 . . . . ,
. 553 . . . .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

240

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

276

II
,
. , , ,
, . , .
550 . . . . ,
.
549 . . . , .
, ,
: , , , .
, ,
.
,
. ,
() . , ,
, , (
). , . 547 . . .
, ,
.
. , .
, , .
: ,
. , , .
, , ,
. , . ,
. 547 .
. , , , ,
. , ,
, , , , , .
, ,
. 545 539 . . . (
, )
, , , , , , .
, 539 . . . .
. ,
,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

241

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

277

. 530 . .
. . .

.
530 . . . II
. .
.
.
, .
, -,
, . , ,
III, , ,
.
.
, ,
, . ( 525 . . .).
, .
, , : 2000
, III, . .
. ,
.
525 . . . . ,
XXVII .
, ,
, ,
, () , .
XXVI
. .
,
. ,
. , ,
. ,
( ), ,
. , I ,
.
, , . ,
, ,
, .
, .
.
524 . . . .
, .

2. VI . . .
, . 522 . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

242

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

278

, .
, .
,
. , I,
(. . ) .
11 522 . . . ,
, ,
. , ,
.
, .
.
,
. ,
. ,
,
. ,
,
, . II
,
. ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

243

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

279

, - ,
, - .
.
.
.
,
. ,
, ,
, .
, : (
).
29 522 . . ., ,
. , , ,
28 , , , .
I , -
III. .
.
, , , , ,
.
.

. .
521 . . .
. .
.
, , ,
. ,
. ,
.
, .
, ,
521 . . . .
, , ,
. 521 . . .
, 521 . . . .
, 55 000
.
521 . . . .
, , ,
( IV).
, 27 521 . . . , .
, . ,
,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

244

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

280

, .

, .

, ,
. , , ,
. ,
. ,
, .
520 . . . . 519 . . . I
-, ,
.
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

245

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru


, , ,
. ,
- , .
, ,
. , ,
105 ,
: , . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

246

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

281

, .

, , ,
, .

. .

3. I
522521 . . . .
, I - ,
,
. ,
, , .
519 . . . .
I - , .
, (, ),
,
(, ).
(. ).
, ,
I ,
.
.
.
, ,
,
, .
.
, .
I :
, ,
IV . . . V . . .
. . ,
, .
, .
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

247

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

282

, .

,
(, , .), (, , .).

. , ,
,
.

, ( ).
,
.
, .
, , ,
, , , ,
, . . II
, , ,
.

. ,
( ).

, V . . .
.
,
, .
.
. , ,
, , ,
, , , , ,
. . .
, ,
.
- . ,
, , ,
.
, , .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

248

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

283

.
I
(, ), , .
,
.
, ,
. .
,
.
,
, .
, , , .
519 . . . I .
,
.
,
. , (, , .), 7740 ( 232 )
. :
, , , .
, .
, .
, (, , . .).
, I,
, .
,
.
, ,
. ,
.
, , .
- . 517 . . . I
, ,
8,4 . . ( 3 %)
.
5,6 , 1/20
. ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

249

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

284


, . , .
. VIV . . .
,
, .
,
. ,
.
, , ,
.
, , ,
. , ,
;
,
. .
- ,
.
,
. , -, 20 .
. ,
. ,
, . . .
. , .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

250

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

285

. ,
.
V . . .,
, ,
.
10 . ,
.
, .
.
, . ,
1012 . .
.
, .
,
. ,
, , , . ., ,
. .
100 , .
.
, , (,
. .). , , , ,
. , -,
, ,
.

. I
. , ,
, .
. .
I . ,
. 517 . . . - .
,
. 517 . . . I
. ,
, , .
, .
. ,
, .
.
, .
514 . . .
,
.

4. VIV . . .

-
VI . . .
, : ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

251

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

286

. , ,
.
,
.
500 . . . .
, , , .
499 . . . .
,
.
, , , .
, 498 . . . .
, . 494 . . .
.
, . 493 . . . .
. ,
,
. , -
, . ,
, ,
.
. ( 40
) 12 490 . . .
, (6400 ;
, 192 ).
. ,
486 . . . .

. I , .
,
. 484 . . . .
, .
484 . . . , ,
. ,
.
482 . . . . , ,
, , .
481 . . . ,
, .
480 . . .
. ,
1 700 000 , 80 000 20 000 , ,
5 283 220 . : 100
000 . .
(. ), .
6500
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

252

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

287

, .
,
.
380
. 28 480 . . . , . (650 ) ,
. , .
,
, 479 . . . .
479 . . . .
. 1000
. ,
, .
. ,
.
479 . . . , -
. .
,
.
, .
, , , .
.
.
( )
,
.
. 465 . . .
, I.
460 . . . .
. , .
455 . . . 1
. .
, .
, . 454 . . . , ,
, .
, . ,
. , .
, I
. , . , .
449 . . . ,
. ( ) .
,
; .
- . ,
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

253

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

288

. , , ,
.
.
449 . . . , . ,
, ,
. ,
, , , . ,
.
-
I ;
, . 431 . . .
, 404 . . ., , , , .
I 424 . . .
, , ,
. 413 . . . .
,
.
. ,

.
.
, 408 . . .
,
. ,
. .
.
.
411408 . . . , , ,
. V . . .
, ,
, .
.
405 . . . .
, . ,
,
II, . ,
. IV . . . .
.
, .
. 3 401 . . .
. , , , .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

254

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

289

, 396 . . . .
, ,
. , 412 . . .
, . 395 . . .
.
. , ,
10 000 , . 395 . . .
, ,
. 394 . . .
, .
. II
. 386 . . .
, , , .
,
.
. 360 . . . .
,
. II , . -,
- , . 359 .
. . III. , .
. .
346 . . . . III ,
345 . . . .
, , 40 000 .
.
. 343 . . . .
, 60 000 , 20 000 .
, . ,
, , . 342 . . .
.
III . 336 . . .
, III.

5.
338 . . . II .
. 336 . . .
10 000 .
, . ,
, ,
. ,
.
334 . . . . 30 000 5000
. 160 . .
. III -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

255

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

290

, ( ),
.
334 . . . (. ),
. . ,
, . 333 . . .
,
. 333 . . . , .
III , , ,
, . ,
. , . 332 .
. . , .
III , . 332 . .
. ,
, . 1 331 . . . .
III , .
.
, .
, III, , .
. ,
330 . . . . ,
.
,
. , .

6. VIIV . .
.
.
, ,
. .
. .
.
.
. , ,
, .

.
, , . .,
.
.
.
, .
( ), , . , 413 . .
. 2381
, 403 . . . 1333 .
, , , 429 . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

256

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

291

60 .
.
( )
, .
, .
, - ,
, , . .
, . ., , .
, ,
. . , ,
, 420 . . . , ,
,
, ,
. 220 (. 33 000 ), 20
, 10 , 1 10 . ,
, .
, , , .
, ,
, , , .
, 15 000 .
: ,
,
. , , . .,
, .
VI V . . . ,
, . ,
. , ,
. .
:
.
. ,
, .
, , .
V IV . . .
, .

. () ( ) , . ,
. , ,
, ,
.
, VI . . .,
, , ,
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

257

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

292


.
, ,
. ,
. .
,
.
518 . . . I
84 , II, .
, 518 . . .
I .
,
. ,
. , ,
. , ,
. , , ,
, .
. .
, , , ,
.
.
.

, ,
, . .
, , .
(, , . .).
, . .
. , . ,
, .
- . ,
, ,
.
(,
), . . , ,
. (, , , ,
. .). 4000
; 50 . ,
.
(, , , . .),
, . ,
. ,
. , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

258

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

293

.
.
,
.
.

7.
,
VII . . . ( ).
,
. -,
. ,
.
( ),
( ) , , , . .
VIV . . ., . . I.
, ,
, . VIIV . . .
,
.
I.

. , II

, , . .
,
, . I ,
.
, .
VI V . . .,
(, , . .)
- ( , , ) ,
. -
, , . , , ,
, .
,
IV . . ., ,
- ( , . . ).
, ,
.
. ,
. , . , -, ,
, . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

259

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

294

. V . ..

.
,
. , ,
.
,
.
, , .
, ,
,
. ,
, , .
,
, , , .
. , 600 ,
40 .
,
.
1900 .
. , .
. , ,
, , .
2 3 .
,
, .
520 . . . 450 . . .
135 000 . . ,
12 000 . .
,
. 110 .
() I 3600 . , .
72 20 .
. I .
, ,
, .
33 , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

260

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

295

.
. .
, --,
I , .
I .
12 . .
I : ,
, [ ] .
. , . . , , .
, , , . ,
, , ,
, , . , , . , , .
... . , ,
. , , . ,
, .
, ,
.
, , , . ,
, ,
, .
,
, , , . .
,
(, , . .).
, , ,
. . , , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

261

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru


26. IIII . .

1. . -

VIII . .
VI . .
- -,
, . ,
, . :
,
, . , ,
. , , ;
. , ,
, 50 300 .
, ,
.
VIV . .
. , .
, .
, ,
, (),
. ,
, , .
.
, 1000 2000
(-, ). ,
, .
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

262

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

297

. -

.
. -
, , , , ,
.

, .
,
.
, ,
, . III . . - -
5000 10 000 . . III . .
, , , ,
. .
, ,
.
,
.

-.
III II . .
,
-. - ,
, ,
.
-.
, , ,
. ,
;
, . ,
, . .
, ;
, , ,
.
.
80100 . . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

263

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

298

III.

. -

, , , .
,
. , , , ,
, . ,
, , - ,
. , ,
.
,
, . -
( ,
, .).
- .
, 12 , 28
.
, . ,
. ,
-, , ,
,
.
-, ,
. , .
, ,
, , . , -
,
.
II . . - ,
. , . . , , ,
,
( .). , ,
- , , , ,
, , .
.
,
I . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

264

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

26. IIII . .

299

2. III . .


III . . .
II . .
. , .
, .
,
,
. (
), .
. ,
, .
,
.
,
. ,
, ,
, .
,
, . .

I . .
. XVII . . .
, VIIV . . .
. ,
.
XVII . . . -
, .
, . ,
.
, .
XVII . . .
- .
, -, - .
.
, ,
, . , , ,
, .
, ,
, . , ;
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

265

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

300

, .
, .
.
, VII VI .
. . .
, .

, .
- .
,

. ,
.
, . , ,
VIIIVII . . . ().
120 , . 160 15 ,
.
,
. , .
, , , , -,
. - - .
,
.
.
,
.
, () ,
VII . . ., .
,
, . , ,
, .
: , .
,
, , .
,
. , , , ,
, , . - (),
- (). ,
, . ,
, ,
.
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

266

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

301

,
, , , ,
.
, ,
,
.
, . ,
. ,
, ,
.

3.

. II
545 . . .
. ,
.

- .
, , , .
, .
530 . . . , ,
. , .
, ,
, .
,
. ,
- . VIIV . . .
, -
. ,
. ,
.
, ( ).
, ,
.
,
, , .
, , .
( . ).
, ,
, .

- . .
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

267

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

302

, .
, .

.
- ,
.
, , . ,
,
. 10 522 . . .,
55 000 6500 . , ,
, ,
, . ,
, , I .
I .
519 . . . . I , ,
.
V . . .
. ,
, , , ,
. ,
. IV . . . ,
.
, VIIV . . .

. ,
.
.
,
, . ,
, .
, .
, .

.
. ,
, . ,
, ,
.

, , , .
.
.

, , ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

268

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

303

.

.
, , ,
.
,
, . ,
, . ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

269

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

27.

1. .
.
331 . . .
.
, , . . -
329327 . . . .

. ,
.
.
- .
. ,
,
,
, . ,
.
,
. . 305 . . . ,
. , ,
, .
,
. 289 . . . ,
. .
, 250
. . ,
- , .
, , , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

270

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

305

(). ,
.
, ,
. ,
, , .
, .

. 250 . . .
. - ,
.

2. -
.
- .
, , ,
.
- . ,

, .
- , , .
II,
. 230 .
. . II , .
III
.
. ,
, ,
, . , , - .
III , ,
-, III
. , -
.
, , ,
. ,
, , ,
. , 171 .
. ., , ,
, .
, ,
. -
. ,
.
155 . . . ,
, . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

271

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

306

II. III . ..

-, : 140 130 . . .
- .
, , .
- ,
. IIII . . .
: .
,
. -
. 30 . ,
. ,
.
. , ,
, , ,
. ,
.
, . , -

.
- .
- , ,
.
- (, ).
, . , ,
,
. - .
- . -
- .
,
. , , , ,
. -
(, , , ) ( .).
, ,
.
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

272

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

307

, .
, , -:
.

3.

.
-

.
.
, .

.
.
- , ,
, - .
.
- .
, , ,
-.
I . . . ,
, , -
.
, .
.
.
I, ,
, . , .
I . . .
, , I .
,
. I ,
.

II. - , ,
. ,
, ,
. II
. ,
.
,
. ,
II . . . . , .
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

273

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

308

, .
, , .
,
, .
I II . . .,
. III . . . ,
. IV .,
.

, .
, ,
,
. : ,
, , , .
, .
, , ,
, .
.
.
, . ,
, . ,
, , , ,
.
, , .
, , , , .
. , .
, , ,
. ,
.
.
.
.
, .
,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

274

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

309

(). I . .. I . . .

. , , .
, ,
, .
, ,
, .
, .
, .
, , , .
, ,
, , ,
. , , .
.
. , .
, .
,
.

.
, ,

.
.
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

275

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

310

.
,
. , , , .
.
, .
, , .
,
, .
, , .
.
,
.
-, .

.
,
.
.
, -
, . , ,
,
.

.

.
.
, - ,
.
,
. , ,
, ,
. , , , , -
.

4.

.
250 . . .
. .
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

276

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

311


( - ).
, .
, , .
.

.
209 . . ., III
. ,
, .
III, .
I (171138 . . .), ,
, 141 . . . .
.
. , -,
.
. . II (12387 . .
.) , ,
, .
, II

. ,
. ,
.
II .
. II
. , ,
.
I . . .
, ,
.
. 53 . . .
. .
.
, .
, .
. , ,
. ,
38 . . . .
, ,
. . ,
, 11 .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

277

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

312

()

. . III.
III , , ,
. ,
.
, ,
, .
I II . . . ,
,
.
, , ,
, , . II . . .
,
. ,

. ,
. II . . .
, ,
, . ,
, .
, ,
. , ,
.
. 20- III .
,
.
.
,
. -
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

278

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

313

( ). . IIIII . ..

. IVIII . . .
, , .

.
.
, .
, ,
, .
, , ,
IIII . . . ,
.

. , .
,
.
, - 4 . .

.
,
. .
, .
. , , . 500 .
, ,
.
.
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

279

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

314

. ,
, ,
.

.
. ,
, ,
. ,
, .
, ;
.

, , ,
. ,
.

. , ,
.
,
. , IIII . . ., ,
(). .
, ,
. , .
, ,

. , ,
.
-. ,
, .
I . . . , ,
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

280

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

315

, ,
.
, .
,
. ,

, :
, .
,
.
,
, .

III
:
,
.
.
,
. VIV . .
. IV
- , , .
, , ; III
. . ,
.
III . . (,
.), .
(, III ),
.
,
,
III . . III II . .
-
. , II
. . .

, ( II I
. .). , .
673 . . . - ,
. (625585 . . .) , ,
, .
(,
).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

281

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

316

, 550 . . .
, . II
, ,
- .
, , .
III . . . IV . . . ,
, ,
, . : (250 . . . 224 . . .), - ,
, (IIV . . .) - . I . . . ,
. .

, ,
. ,
, .

III . . .
XXII . . . .
XII . . . , .
VIIIVII . . . .
549 . . . .


III II . . -.
II . . .
VIIVI . . . .
673672 . . . .
625584 . . . .
558530 . . . II, .
550 . . . .
547 . . . .
545539 . . . .
539 . . . .
530522 . . . II, .
522486 . . . I, - .
499449 . . . - .
411401 . . . , .
334329 . . . - .
329327 . . . .
305 250 . . . .
250 . II . . . - .
250 . . .III . . . .
IIV . . . .


1.
?
2.
?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

282

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

317
3. ?
4. ?
5. ?
6.
VII VI . . .?
7. ?
8. I?
9. - VIV . . .?
10. - IV . . .?
11. , , -
?
12. ,
?
13. III I . .
14. -,
?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

283

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

318

319

VI . ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

284

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

285

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

318

319

VI . ..

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

286

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

320.600
. ..
. 500 . ..
. 350 .
..
:
1- , 480-479 . ..
2,3,4-, . 500 . ..: 2-
(), 3-,
4- () .
5,6,7- .500 . ..: 5- , 6- ,
7-
8,9, . 500 . ..: 8
, 9
( ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

287

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

IV.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

288

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

28. . .

1.
,
.
- , , .
.
, III . . .
- ,
- , , ,
. II . .
, I . . ,
, () . ,
.
-
.
, .
-
. ,
. , ,
; I . .
.
.
- (
). ,
. , ,
.
.
- () ,
, .
.
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

289

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

323

- , .
,
- (
.) . .
- .
(, .),
(, ), - , ( - ). -
() , ().
, () II . .
,
- , - -.
- I . .,
(
).
, ,
, .

2.
:
I. () XXIIIXVIII . - . (
, ).
. II . . ,
.
II I . .
. : (XIIIIX . . .)
,
, (VIIIVI . . .),
.
III. (VIII . . .)
. -
.
IV. II . . . V . . . ,
- .

3.
,
. ,
( ), .
(, ) .
, .
.

. ,
, , .
,
IV . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

290

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

324

,
. () , (
), .
- (
), () ().
, .
,
.
, ,
.

. ,

. ,
. , , ,
, ,
. , , ,
, , .
(IIIII
. .), (
III . . .). , . ,
,
, .
.
VIV . . .,
. ,
.
( ),
.
,
XX .
( ). ,
, , -, , .
, ,
.
, -
, .

4.
XVIII .,
, , . 1784 .
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

291

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

325

.

, .
XVIII . :
, , -. XVIII XIX . ,
.
, , . , , ..
.
.
. XIX . (
. ) , ,
, . . .

.
. :
(, ), , ,
. ()
, , ,
, , ,
- .
XIX .
,
.
, 50- ,
(). 5070-
(, ).
XIXXX . , ,
( ,
): ,
- . .
, , XX .
. XIX . .
.
.
18801930 . .
. (.. , .. )
, .
,
, .. . ..

.
XIX XX . .
2030- , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

292

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

326

, -
.
XIX XX .
( ).
, ,
, .
,
(, , ) .

XX . , , ,
: ,
.
( , , , , ).
, .
30-
- . ..
.
- , ..
. (, , , , -)
.
, ,
.
, ( ). 50-
.
- ,
,
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

293

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

29. (XXIIIXVIII . . .)

,
- ( ). XXIIIXVIII
. . . , , , ,
.
( 20- XX .),
, - . , ,
, .
, . . .
III . . ,
,
( ).
.
, VI ( , VII) . .,
. IV . .
.
, .
- . (
, )
, ,
.
- ,
. , , ,
- ,
.
- (
).
--

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

294

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

328

, . .
, , ,
.
,
. ,
.
, -, , .
.
, ,

. , -,
. ,
( ). . -.
,
.
-
. , ,
, , .
, . ,
, .
.
. , ,
. , .
.
.
. ,
.
- (,
, ).
, , , .
, , , (
, ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

295

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

329

. -

. -

. (, ).
.
, . .
. .
, .
(
, ). .
-, -.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

296

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

( , ).
, . ,
-
. ,
, .
, .

( , ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

297

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

330

. , ,
. , , ,
( ) . , ,
, , , .
, ( ), , . .
, , . . .
,
. . ,
, ,
.

( ), .
, -
. - , . .
III II . . , - .
( )
. .
, ,
.
,
. . , .

.
( ), , . -
. ,
, . ,
.
.
-, ( ).
( 400), . , ,
. (. . ) , ,
- . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

298

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

331

(
. .).
.
XVIII . . . .
, . ,
, , ,
. ,
, . ,
. .
, ,
,
.
,
. , . , ,
.
.
, -
.

. , -, . . ,
,
.
, .
,
, .
.
II . ., .

.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

299

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

30. .
(XIIIVI . . .)

II I . .
.
, , , ,
. ,
( , . . , , , ). . ,
. ( ) , ,
, .
(
). ,
II . . ,
, .
, ,

.
, (
) .
.
,
, I . .
, . , ( IXVI
. . .), .
, ,
.
- . ,
, .
, . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

300

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

333

. , ,
. ,
.
()
. .
, , ,
.
, .
.
.
, -
, . .
I . .
.
.
, .
. ,
, .
() .
, .
, .
, , , ,
, , . ,
, , .
, ,
. ,
,
. , ,
.
, , , , .
,
.
.
,
. , ,
, .
- ,
.
, ,
, . , -
, . -,
.
, , , .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

301

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

334

.
,
. . ,
, - .
, .
, , (
).
, , , .
,
. . ,
, .
, . ,
, , , I . .
. , .
, , , .
, . .
, . ,
, ,
.
, .
I .
. .
, ,
(, , ). ,
( ).
I . . ,
, .
,
.
.

. ,
. , , , ,
.
. , .
,
, . , ,
( , , , ).
.
, ,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

302

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

335

, - , .

. ( , ) .
, ,
, .

, . . ,
.
, .
,
() .
- () .
, , .
, .
. ,
, , .
( , ,
). ,
(, , , . .),
. ,
. .

.
( ) .
.
, , ,
, .
. .
. ,
, , .
-, ,
. , ,
, , ,
. . (,
, ). , , , ,
. .
, .
, , , . .
, . .
.
, .
.
,
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

303

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

336

. .
, ,
, , .
,
. .
, ,
.
, ,
.
, .
,
.
.

.
, .
, ,
. II I . .
: ; ;
; , , .
.
: ,
, , .
, ,
. , , ,
.
- ,
, .
I
. . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

304

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

31. . VIII . . .

1. -
I . .
, .
, , .
,
IVIII . . . ,
. ,
,
- .
,
. -
, .

. ,
. ,
, , .
.
, .
, ,
,
. .
- (
), , ,
, .
- ,
. I . .
, . .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

305

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

338

, .
.
(V . . .) ,
.
.
,
. ,
.
, ( , ,
, ). , I
. . ,
, . -
.
- I . .
. (
) , ,
. ,
.
.
, , , ,
1,52,5 . ,
. , IV . . .,
. 30
, . ,
. . ,
.

. .
,
, . ,
.
, . . , , ,
, , .
, .
, ,
.
. , (
). -
. ,
, .
, , . , ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

306

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

339

. .
. ,
, , .
, ,
.
,
. .
, , ,
.
, ,
, . , ,
. - ,
, , ,
.
.
,
. ,
. .
. , , ,
, .
,
. ,
, ,
.
,
. ,
, .
.
,
, , .
.
,
, ,
. , ,
, ,
. ,
, .
, , .
, .
.
I . .
, .
, , .
().
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

307

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

340

,
.
, .
,
.
. :
, .
.
, , ,
, .
, -
. I . . , ,
, ,
.

2. .
I . . (
).
, .
, .
,
. ,
. , ,
, .
: - ,
- , .
,
. . VI . . .
I,
, .
.
.
,
, .
V . . .
IV . . . ,
. ,
, .
IV B. . .,
, .
- (, ) .
, ,
.
, -
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

308

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

341

.

, , , (317180 . . .)
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

309

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

342

,
. III . . ., .
(
), .
.

(
). , , ( -).
.
- ,
. , (
).

.
.

. , .
. ( ) ,
, .
,
(
).
,
, . .
. ,
.
. , , .
,
, .
(
) , .
-,
. ,
. , : ,
. ,
. , ,
.
.
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

310

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

345

.
-
.

. ,
. ,

, , , .
, , .
- () .
,
, V . . .
(), . -
. , I . . , .
, ( ) , ,
, .
- . ,
. - ,
.
.
I . .
.
, . IVIII . . .
,
. II . . .,
. .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

311

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

32. .
II . . . V . . .

.
II . . . .
. I
. . . .
- .
-, . -

.
, .
,
.
- I . . . ().
- - . ,
, .
.
() .
.
- . .
, .
. ,
, .

. - ,
.

.
- , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

312

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

345

.
.
-
, .
- .
.
. ,
, , - .
()
(. -), .
,
II . . . . III . .
,
( ).
.
, I . . .
- .
, . .
.
, .
IVV . (
, -, , ).
IV .
( ). ,
IV . .
, ,
. ,
. , ,
. , ,
, . , ,
-, .
, .
II (380 415 .),
.
. V VI .
-, .
, (
).

, . .
.
, .
, ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

313

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

346

- .
I . . .
, ,
.
(, - II)
. , , .
.

, , .
,
. ,
.
, , , , , .
: , , ,
- , ,
, .
.
, .
.
III . . . .

, ( )
. .
, , , ,
100 . . ,
. .
- ,
.
,
.
. ,
,
, .
, .
, .
,
. , , ,
.
,
, , , .
. . ,
.
, ,
. ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

314

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

347

, -.
. ,
, .
. ,
, , , . .
,
.
. ,
(
). ,
.
.
, , ,
. ,
,
.
.
( ),

.

, . ,
, . . , , ,
. ,
.
, .
.
. ( ) ,
. , , ,
, , ,
, , .
, , , . , ,
, .
,
. , . , ,
, , .
, .
,
. ,
,
. ,
. ,
, .
, , ,
, ;

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

315

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

348

. ,
, , , , .
.
, .
,
. ,
, .
, .
. ,
- ,
. .
, ,
, , .
,
, .
, . ,
. ,
, , , .
,
. .
. ,

.
, , .

.
,
, .
-,
, .
, ,
,
.
.
.
, .
.
,
.

.
, , , .
,
. -
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

316

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

33.

1.

.
,
.
. , ,
: , ,
(. ), (. ).
,
. , , , ,
, , , .
.
.
( ),
. , ,
.
, , ,
. ,
, , .
, , ,
, .
, , ,
. ,
( , , .). ,
.
, , . ,
,
. , , ,
, .
, , ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

317

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

350

. . IIIII .

, .
, .
, . ,
, .
. , : , ,
, , , , .
,
, .
, :
, .
.
,
. . ,
. .
(
) .
. ,
. ,
. .
.
, : , ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

318

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

351

, ,
. , ,
. - ( . )
. , : (. .
). , , , , .
.
.
.
, ( ,
).
, ,
.
, ,
-. , .
.
. , ,
. ,
.
,
, .
. -,
. ,
, , , , . .
. ,
. ,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

319

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

352

. . . 300 . ..

, , ,
, ,
, .
, ,
.
, ,
, .
, - , ,
. () ,
, , .
. ,
, , . ,
.

.
I . . .
, .
, , .
.
.
. ().
, .
, .
.
, ,
. , ,
.
, (. ),
.
.
,
. , , ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

320

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

353

, . .
, .
-,
, .
,
, . -
, , ,
. , ,
.
, , ,
.
.
,
. , ,
. , . .
.
,
.
.
- .
, . , .
.
,
. , ,
, ,
.
, .
.
, ( ), ,
.
( ).
, , .
( , . .), ( ).
. ,
. ,
. ,
. . , , .
, -
, , .
, . ., -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

321

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

354

,
. ,
, ,
. ,
,
, .
, , . ,
, .
( ) ,
.
, , , - .
,
. , , , , , ,
,
, .
, .
, , ,
, .
, , ,
, , . ,
, ,
. ,
. ,
,
.
. , ,
,
-.
: (
) ( ).
()
, - .
. , ,
, , , .
, . .
, , ,
.

.
,
, , , (, , , , ).
-, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

322

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

355

, -, .
.
, ,
.
,
(, , ) ( ).
. , (
). ,
.
, , ,
, . .
( )
( ),
, .
,
,
. , ,
,
.
.
, . , :
, ,
. , ,
.
.
, .
- ,
. - (. ) ,
, ,
. (
-) (). ,
, ,
, .
, . .
, , .
, , ,
.
,
, , , ,
.
, , , ,
.
,
. , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

323

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

356

.
:
, . ,
, .
( , ,
). ( ),
.
, , ,
.
,
, .
,
, .

. ,
,
. I . .,
, ,
.
, .
, -
.

2.

.
, , ,
.
, .
,
.

.

, .
, , ,
. :
, , , , . .

, , .
.
, ,
, .
.
, '

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

324

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

357

. ,
, .
,
, .
, .
, ,
. .
, (,
) . ( )
(
-).

. , , ,
.
I . . .
III . . . .
, I . . . ,
, - , .
,
. .
, . (
).
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

325

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

358

, .
, .
, .
, , , .
, ,
, .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

326

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

359

,
IV . . . ,
XIX .
, .
,
I
. . ,
. , ,
,
.
, ,
. ,
. -
.
.
.
, (V .), ,
. ,
, (, , ). , , .

. -, II
. ( ,
, )
.
, , .
, .
.
,
( , .).
, -
,
. .
, .
,
, ,
.

, , ,
( ).
.
.

.
.
, .
500 . 15 . ,
(

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

327

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

360

, ).
. ,
,
. . , III . . .
.
,
.
.
(,
) , . , ,
. , , ,
, , . , , ,
.
.
(- ), ( ) .
,
, .
.
.
, - . -.
,
.
( ).
.
.
, , -.
,
.
,
, , .

, , . I
( )
.

34. - ()

, -
, ,
.

. I . . ,
, .
, 483 . . . ( )
().
. .
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

328

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

, , - . ,
, I . .
, .

.
-, , .
:
.
- ,
, .
(); ,
, (), .
260 . . .
,
( ); .
. .
( ). ,
, (, ),
. ,
.
,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

329

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

362

. IVV BB.

, - .
. , , , II . . .,
.
( ) - (10177 . . .)
. .
43 . . . , ;
14 .
. V . . . ,
30 ( 460 .) .
.
.
, , , ,
, , , .
, .
; ,
1600 . , , .
, , ,
(, ), .
. IIIII . . . .
, , , , ;
, , , . ,
. I . . . .
.
. , , .
,
.
.
, .
, ,
;
( ),
. .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

330

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

363

.
,
. - . I . . .

(- [ ]),
.
, .
.
;

.
,
.
, , .
(, , ) , (,
), , , . ( ), (V
. . .) .

IV
,
.
III . . .
, ,
, . , ,
.
. - II . .,
, .

. II
. . , ,
.
I . .
.
-
.

. , , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

331

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

364

. , I . .
, .
(, , )
.
,
.
.

. ,
, .
, I . . ,
, ,
.
,
. -
, , , ,
.
,
.
, ,
. ,
IVV . .
, , ,
.
.
( )
.
. ,
- . , ,
. ,
, , .


VIV . . - .
XXIIIXVIII . . . ().
XIIIX . . . - . .
IXVII . . . . . .
VIV . . . . . .
VIV . . . . .
317180 . . . .
264231 . . . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

332

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

365
III . . . - -, , . .
.
IIII . . -
. .
380415 . II, . .


1. ? ?
2. ()
?
3. ,
?
4. I . .
?
5. ?
6. - , ?
?
7. ?
8. , ?
9. , ,
.
10. ?
?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

333

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

366

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

334

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

V. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

335

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru


35. . . X
. ,

WWW
http://www.ant.md/ant/maps/index.htm

(Wei)
(Wei), (Liang)
. 403 . ..,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

336

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

(Wei, )
(Wei, ) .
( ). -.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

337

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

(Lu)
, . .
-, - (
XI . ..).

(Han)
(Han) , .
. ,
: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

338

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

339

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

(Qi)
(Qi) .
. , ( ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

340

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

(Qin)
(Qin) , .
771 . .. -. (771-677), ( 677),
( 384).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

341

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

(Chu)
, () ;
.

1.
, VIII
. . .
, ,
. I .
. , . , , .
, .
, 4001500 ,
, .
;
, .
, .

. IV II . .
, , .
II . .
, .
. I
. .
, .
, .
,
.
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

342

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

369

I . .,
.
,
. ,
, , .
, , ,
, ; ,
(VIV . .) ,
. ,
( . .) . ,
. I
. . .
, ( ) ( ) .

2.
, .
I . . ( ),
. ,
- , :
1122 . . ., 1066, 1050 1027 . . . 341 .
. . .
I . . .
, . ,
, - .

, ..

. , (,
- ). (XIVIII . . .)
(VIIIIII . . .), . (III
. . .) ,
.
. ,
, .
, , , , . (VIV .
. .) .
, , ,
- . : 1.
(II . .). 2. VIIIIII . . . 3. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

343

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

370

(221207 . . .). 4. (IIII . . .). 5.


IIII . . .

3.

.
, .
.
,
, VIIIV . . . ,
,
.
, .
.
,
(). .
, , (
).
,
.
,
I . .
VIII . . .,
.
I . . . ,
, .
(145 90 . . .)
I . . . . , :
;
; . ,
, , , , .
(3252 .), .
, (206 . . .
25 . . .). , , , . , ,
, V . IIII .
XX .
.
, ,
, -, , ,
. , ,
, XX . 1921 .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

344

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

371

. XIII . . .

.. ,
. 1928 . - ,
, XIVXI
. . .

, 5080-x . (
, )
,
.
;
;
III . . .,
, , , .
-
, XIVXI . . .
1899 . -
. ,
, .
-.
XVII . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

345

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

372

.
, .
III . . . III . . .
( ),
( , , . .).

4.
: -,
; -,
,
.

, . 20 XX .
. , 30 , , , , .
, .
4050- -
. . 70-
, ,
.
.
.
,
.
- .

. . (, , )
, ,
.
. ,
. . 50-
.
,
, .
60- ,
1975 . .
, XIX .
, .. . , .
.
20- 30- ,
.
.
(4050- ) .
. , ..
, .
60- .
,
, , ,
.

.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

346

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

36.
.
-

1.
VIII . . ,
. ,
, ,
.
. .
, .
III . .
. , , . , ,
. ,
.
: .

2. II . .
, -
. , .
. , ,
. : .
. , , - ,
, , .
. , , :
. , ,
.
.
,
.
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

347

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

,
. [ ] ,
. [ (-).]
, (XVII . . .).
, .
XIV . . .,
. .
-, XIVXI . . .,
, .

3. II . .
-
, III . . .
. II .
. .
-: ,
.

( II . .).
, , .

.

.
,
; .
6 . .
,
, .
, .
.
, , . .
, , .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

348

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

376

. XI . ..

.
.
. ,
, .
, , (.
). XIVXI . . .
.

4.

.
XIVXI . . .
.
, : , . .
, .
400500 . 10 ,
.
, , , , .
, .
, ,
.
2025 . 57 .
, : ,
, . ,
. , , , .
, . ,
, : .
, ,
. ,
.
,
,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

349

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

377

. , ,
, , , .
, ,
.
.
.
, .
, .
, , ,
.
. , , .
,
.
, - , .

. ,
. , .
: , . . ,
.
. , ,
, . -

,
. X . ..

, . ,
.
.
. ,
: .
, .
. , , ,
.
, . , , , ,
.
, .
. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

350

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

378

,
XIII . . . .
. .
.
, , . ,
XI . . . .

5.

. .
,
( ).
.
, .
, - ( ) (1027 . . .).
,
. .
, , . ,
, , .

. , ,
.
: , ; ,
; , .

.
. ,
. , -, , . XIIX . . .
, .
,
. , -
,
. ,
() , ,
. , ,
, . , ,
.
XI . . . 200300.

.

6 - XVIII . . .
, XIV
XI . . ., .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

351

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

379

, ,
. , ,
, , ,
. , ,
. , ( ),
. ,
, . , .
, ,
, .
, , ,
. , ,
, , .
, , ;
, .
: () , ,
; , ; .
. : , , ,
, , , .
,
.
:
, . ,
.
,
.

. .
,
. ,
, . .
, . , ,
() .
.
, . . ,
,
.
XIX . . . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

352

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

37. VIIIIII . . .

1.
VIII . . . ,
. ,
.
- (781 771 . . .).
770 . . . , . VIIIIII .
. . .
VIII . . . , ;
. VII . . . ,
.
.
.
, . , 636 .
. . - ,
. ,
.

. (
, ), VIIIVII
. . . -
. ,
( ).
, .
, , ,
, - ,
. , .

VII . . . : , .
, !
. -
,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

353

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

381

,
. .
, .,
. . .
,
.
,
VIIVI . . .
.

,
VII . . . .
.
:
.

2.
, , ,
. 650 . . .
().
.
. - (636628 . . .).
- . .
- , -
, .
, , . -, , : ,
,
.
VII . . . , .
. 594 . . . 8-
. , .
, ,
.

VIIVI . . . ,

. VII . . . , .
, .
, .
575 . . .
V . . . ,
: ,
. .
, .
. ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

354

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

382

, ,
.
493 . . . , .
, 482 . . . .
,
. ;
, , (403 . . .)
( ).

3. -
,

. :
, , .
VI . . . ,
, 513 . . .
. V . . . IV .
. . .

.
, .
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

355

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

383

, ,
.
(
),

.
, ,
,
XIVI . . . ,
, .
I . . .
,
-. VI . . .
.
, ,
, 594 . . . .
.
I . . .
, .
: ,
, .
,
. .
,
, , .
: , ; ,
.

4. VIIII . . .
, ,
? . .
, - . ,
VIIII . . .,
, . VIV .
. .
.

, . -
( , 551 479 . . .) ( ).
, .
,
. .
(), (), (), -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

356

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

384

-. II .

() ,
.
( , !
, , ), (
?), ,
.
,
.
, ,
, , .

- (Mo , VIV . . .). ,
, , . , Mo ,
...
, ... ,
. Mo
, .
- , Mo
. , Mo
,
, .
,
, Mo , ,
, . ,
. , , Mo , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

357

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

385

. IV . ..

.
IVIII . . .,
.
- ,
( ). , ,
. ,
.
. , ,
, ,
, .
.
,
,
.
-, .
-, , (). ,
(), .
(, , ).
, ,
, .

5.
IV . . . - ,
.
,
, .
, ,
( ,
).
, ,
.
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

358

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

386

, . 359 .
. . , . : 1)
,
; 2) , ,
; 3) ; 4)
; 5) , .
350 . . . ;
;
.
- , ,
,
.
, ,
. .
, .
,
, .
.
,
: , , . IV . . .
- . , ,
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

359

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

38.
(221207 . . .)

1. .

IV . . .
.
-
.
IVIII . . .
. ,
, . ,
, .
.

.
, VII VI . . . ,
,
.
;
, .
, , , , .
,
. , ,
,
.

.
.
,
.
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

360

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

388

, , , 288 . . .
:
, .
. (, . .),
. . 246 . . .
. 238 . . .
. .
230 . . . .
228 221 . . . (, , , , ). 221 . . .
.

2. .

( ),
:
(), (), .
: 14 ,
.
.
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

361

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. , .
36 .
, - .
, , , , .
, .
, , .
, .
, , .
.

. ,
.
.
.
,
. .
.
. . ,

.
,
. ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

362

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

389

.
. .
.
, :
, .
.
.
,
. : ,
, , , , , .
, , . ,
, , , . ,
.
, ,
.
. ,
.
,
.

3.
V IV . . .
, .
, . 215 . . .
300- .
.
, .
, .
. 44
. , , .
, : , ,
. !
.

, - . , 214 . . .,
.
. , ,
,
.
.

() . .
.

4. -
III . . .
227 . . .,
, , -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

363

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

390

. .

.
, 218 . . ., , .
216 . . . -,
. 212 . . .
- , ,
. ,
. , , 400 ,
.
, (
) .
; , 2/3 .
;
.
,
. 210 . . . .
, , . ,
, . ! ,
.
. .
(209208 . . .).

. , , .
. 207 . . .
, , , .

5.
.
.
, .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

364

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

391

, . ,
, , ,
.
, ,
.
,
. 202 . .
-.
202 ,
, 206 , . 202 .
, , .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

365

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

39. III . . . I . . .

1.
, -,
. , , ,
.
, . ,
. , - : !
, ! 5 .
, - 30 .
-
. , ,
, 12
. , .
, , .
, . 1/15 . - ,
1/15 ,
.
II . . . .
, - , .
. ,
, ,
130 - . ,
.
, -
. , ,
; ,
, .
( ), -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

366

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

393

, .
- (195 . . .)
. , , ,
, , .
, ...
, , .
, . ,
, .
, . 154 . . .,
, 200- .
. ,

.
-, (140 87 . . .)
.

2. -
, -
.
. .
,
.
- ,
. ,
.
. .

. ,
, , .
. .
- .
, - ,
.
-: - ,
. , ,
, ... , ,
, . .
, , , .

, .

. - ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

367

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

394

- .
- : , , . .
, - .

3.
I . .
, ,
. ,
.
, ,
. , , I
. . . ,
. .

, .
, -
. ,
.
III . . . ,
. ,
. 24 , .
,
.
, :
, ,
.
,
, , , ,
. 200 . . . - ,
. ,
.

4. III . . .
, - .
, .
. 127119 . . .
.
, -
. : ,
.

( - ).
, - 139 . . .
, . 13 ,
. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

368

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

395

:
, , .
.
. .

(, ), , .
.
, . , - 111 . . . .
, .
- .
.
, -
. ,
. IV III . . . ,
. 130 111 . . . -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

369

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

396

- . ,
.
, -
. 109 . . . :
, . .
II . . .
.
.

5.
, ,
.
. , II . . ., .
, - 120 . . .
.
;
.
.
,
. ;
.
, , ,
, .
. 81 . . .
. ,
, 98 . . .
-
. ,
, , .
, [ (
)], , .
, , , .
, , ,
;
.
89 . . . .
, -,
. , - ,
, .
, -
.
-,
I . . .
. , ,
-, ,
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

370

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

397

- . .

, : , ,
. : , , ,
.

6. -
.
20 .
,
. , , (,
, ). ,
( 18 . . . , 1000 ;
, ).
.
-, IIII . .
. .
.
.
. ,
,
, . ,
. .

.
.
, , .
, ,
.
. .
; -
; ,
; .
III . . . ,
. , -
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

371

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

398

. -,
, 700 , .
I . . . . , ,
, , . -
, .
, 59 . .: -,
, , -, -,
-. 15
. ...
...
, . -
15 . ; . 20 . , 40
. ( 4 ., 1,54 . ).
.
.
I . . . .
,
. , , ,
. , .
7 56 . -
.
.
, 20 56
. , .
, ,
.
- IV . . . ,
.
,
. ,
, .

. ,
:
. .
.
. - -
, , ,
. . 6 . . ., ,
.
30 (1 = 4,7 );
30, 100, 200.
, . I . . .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

372

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

40. IIII . . .

1. I .
I . . . .
.
, , .
,
, 9 . . . . ,
- .

,
-. , ,
:
. . - , , , ,
, ...
; .
, , ,
, . ,
. ,
,
I . . . .
,
, - .
. ,
.
, 14
., , , . .
.
.
18 . ( ) ,
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

373

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

400

. :
, - .
.
22 . .
.
, .
.
(. ), ,
. 23 . .
, .
24 .
. . 25 .
. ,
. .
. .
25 , .
, , .

2. III .
, ,
, , , ,
, .
.
, ,
, ,
. ,
.
. , -,
, - .
- (25 57 .)
, . , - ,
.
III .
- ,
. 31 . - , ,
,
. ,
. 37 . ,
.
, ,
. , - ,
, . 35 . ,
, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

374

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

401

II . . . -
. -, . 35 . -
.

3.
- ,
. ,
, I ., ,
, .
I . ,
. ;
.
73 .
.
.
, ,
. 98 . .
: ,
, ,
.
III . .
, .
, . ,
, .
, , , (
I . , - , , ),
. .
. II . .
.
II . - ,
, .
, 140 . . ,
, .
60- II ..,
.

4. III .
, 2 . . .
60 . .
( ).
:
, .
, . , . .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

375

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

402

-, .

. ,
. ,
, ; ,
.
I .
II . , 140 .,
. -, -
6,5 . , - 11 .
9 . . ,
2 . . ,
.
. -
.

. , ,
. , ,
,
(, ).
.

,
, .
,
. II .
.
, ,
. III .
,
1 . , .
, ,
. IIIII .
, , .

5. III .
III .
.
. ,
: ,

.
, - .
, ,
.
, IIII .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

376

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

403

. ., .
, : ,
. I . . .
. ,
.
: .
.
, ,
.
, .
: 280 .
.
,

.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

377

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

404

, ,
, .
( 1500 ), .
, .
. ,
.
. ,
. ,
, , .
,
.
, II . ,
, , (, , , , )
. .
, , , . ,
, , .
. ,
, ,
, .
, , . ,
, . :
, ,
, .

6.
, II .
, ,
. . 169 .
. -, ,
. , . , ,
, . 184 ., , - .
- , II
., . III . ,
, - . ,
. ,
. ,
, .
, ,
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

378

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

405

, 17- (184 .). .


184 . .
(
). ,
.
( 184 .) . 184 . (. )
. 80 .
.
, 185 . .
. ,
. 188207 .
, .
.
- 189 .
. , , .
-, .
192 . . , .
. III . , .
. II III .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

379

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

41.

1.
,
, VI . . .
, .
,
, .
,
() () .
. , .
, , .
, .
.
, .
, .
, , .

. ,
; ; ;
;
. . ,
-: , .,
.
.
,
. .
,
.
,
. ,
, ().

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

380

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

407

, , ,
. , .
,
. , ,
.
, ,
.
-
.
, .
,
.
, ,
, .

.
,
. IIIII . . ,
;
.
IV VI .

2.
XIVXI .
. . , .
. , ,
.
,
. , ,
:
, .
, , , .
,
. -, -
, . -,
. -, .
I
. . III . . .,
.
.
.
,
. , . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

381

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

408

. . II .

(
). I . . (
).
. .

3.
XIVI
. . . ,
.
. 305
, ( , ,
). , ,
. , .
, ,
, . .
IV . . .,
, ,
.
. IV . . .
,
. ,
.
.
- . ,
, .

4.
. , ()
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

382

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

409

. II I . . . ()

. , ,
. ,
,
.
: ,
.
. III .
, .
.
,
.
, ,
.
,
( ,
, , ).
,
, . .
( III . . .). , ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

383

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

410

,
. .
. ,
. ,
, .
(
, ). ,
.
, ,
. .
, ,
.
, .
, , ,
, .
.
, 1957
. . III
. . ., , ,
.
. ,
: , ,
. ,
? !
, ,
;
. , ,
, . -
,
. ,
; - , .
, -.
- , ,
.
, .

5.

, . .
II . . .
, .
, , ,
, .
, , . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

384

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

411

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

385

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

412

, : ,
. .

.
.
, 118 (783 ).
. I . . . ,
() 11,92 . .
104 . . . , 365,25 .
85 . . . 12 ;
, .
-
. , .
. IVIII
. . . ,
, . ,
II . . . ,
, , ,
. 280 , 52 (
, , , , , . .).
, , . ,

, . ,
.
III . .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

386

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

-
42.

1.
, I . .,
, , .
. ;
, .
.
III . . .
.
. .
I . . .
: - , .
,
. ,
. , () .
, . ,

. , ,
, . . ,
.
III . . . ,
. - , 12
.
,
, .
, , .
.
IIII . . . ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

387

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

414

IV . - .
V . - .

, . .
, III . . .
, .

2.

. ,
, ,
- .
, VIII
. ., (
).
,
,
.
, I . .
,
,
, - .
, ,

, I . .
; , ,
.
, ,
. ,
, ,
( ,
). ,
- .
,
:
, . , .

.
( III . . .). ,
. ,
, , , ,
, :
... .
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

388

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

415

, :
, . ,
,
( ) ,
- . ,
,
, .
, ,
. ;
,
, .
I . . . , , .
.

,
. : I . . .
100, III . . . 30.
, ,
. , I . . .
, ;
.
, 56 . . . - ,
. ,
.

- .
238 . ,
. . ,
; ,
. .
, ,
.
VII . . ., I . . . (, ,
). ,
( ) . ,
, . ?
? ,
, ,
.
-
:
. , . , IV .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

389

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

416

(
503 .).
IVVII
. , III .
, .

.
:
, .
, IVVII . .
, .
, ,
.
, ,
( ). ,

( ),
, .
,
, .
,
. IVVII
.
, -, VII .
,
. 603 . , 604 . ,
. - , ,
. 607 . - , :
, , , .
VII . (
).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

390

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

43. -

1.
- , ,
, ,
. ,
.
, VIII . .
( ).
- , ,
, ,
, . ,
, - .
- (, )
(, .) ; .
, III . .
, . . II
. . - .
-
.
. ,
.
, I . .1,
-
, .
,
. , .
1

-, .
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

391

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

418

, ,
( ), ,
.
- .
(, .), ,
.
, ,
.
: -
( -) ; ;
;
, .

2.

, (
) ().
, , . , , ,
.
VII . . . . '
.
. IVIII . . .

( ) ( , , )
: ( ) , , , .
;
, ,
.
III . . .
, , , (IIIII . . .).
-;
. .
. ,
, , , - .
221214 . . . , ,
,
. 207 . . ., ,
, -.
II . . . - ,
; II . . . .
,
. ,
, .
. , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

392

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

419

II . . . -
.
( II . . .) .
. 111 . . .
-. I . . .
,
.
- IIIII . . .
. , ; , -
,
. ,
. ,
.
I . . .
. ; . 4044 . . .
( )
.
. III . .
, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

393

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

394

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

420

( ) .
IIIV . . .
,
, - .
.
- , ,
.
IIIV . . . .
( XIIXIII .) , .
.

3. -

.

. ,
,
.
, , .
, , .

, ,
. - ,
, , , .
, , (), (),
( ) - (),
, , . ,
,
.
.
,
, ,
. ,
, .
- ,
. .
, .
.
.
, ( )
,
.
- ( )
( ).

- .
I . . .
.
, () -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

395

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

421

.
. ,
IIIII ., .
,
. , IV
. . . ,
, .
V VI . ,
;
, .
- ,
, , , ,
. ,
.

.
IVI . . . : ( )
( ). ,
.
.
, ( ,
), ,
. - -, .
( )
( II . . .),
. , .
, , .
, .
.
,
, (IVV .).
. , , -,
; ( ), ( ). , .
, ,
, ; - .
,
.

. , .
,
.
I . . -
. (
), ( ), (
, ).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

396

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

422

, , , ,
, .
() , -
. - ;
.

V
.
,
. ,
, ,
- .
, III . .,

. ,

.
.
-
,
, ,
.

.
,
,
; .

.

.
, , .
.
, .
, ,
.

, -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

397

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

423

.
, , ,
,
. , , (),
,
.


VIII . . .
XVIIXI . . . -, .
XIV . . . . .
XIVIII . . . , .
VIIIIII . . . , .
VIIIV . . . , ( ).
VIV . . . - .
.
IVIII . . . (). .
359350 . . . . .
221207 . . . , . .
.
206 . . . 8 . . . ().
14087 . . . -. . . . .
923 . .
1825 . .
25220 . () .
. .
184207 . .
.

***
III . . . .

***
IVIII . . . .
II . . . -.
I . . . .
IVI . -.


1. ?
?
2. ?
3. .
4. IV . . . -
?
5. ,
?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ? .
10. II .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

398

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

424
. . ?
11. ?
12. Mo .
13. () III I . . .?
14. .
15. ( ) ?
16. ?
17. ?

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

399

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

.


, .
.
( IV . .)
. .
.
,
, , .
, .

, .
, ,
,
.
, ,
, , ,
, .
,

.
- , ,
,

.
.
( IVIII . .)
, . ,
. ,
,
. , - ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

400

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

426

.

,
. .
-,
,
, .
(XXXIXXIX . . .); -
XXIV . . .
, ,
. .
, ,
.
(XXVIIIXXII . . .) III (XXIVXXI
. . .). .
III . . . , ,
. -
. ,
. ,
. , .
III . .
- ,
, , , , ,
. ,
, .
, - .
,
.
,
. , ,
. ,
,
.
(II I . .)
, .
II . . ,

,
, ,
. -
(, , , ), ,
.
, ,
, .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

401

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

427

,
,
.
III . . .
. ,
. , ,
. ,
, .
.
, . ,
, XVIII . . .;
XVIXV . . . .
XVIXII . . .
. XVIXIII . . . .
(
- ) ,
.
,
. , ,
, , I
. . .
, ,
.
. ,
.
, , , ,
(XVIII . . .).
. ,
XVIII . . . . .
,
-, -
, II . .,
. ,
, .
XVXIV . . . ,
. , ,
, .
. ,
,
. ,
.
-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

402

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

428

IXVII . . . .
,
, , ,
, .
, . .
, .
,
, .
, .
.
, ( I . . I . .)
.
. VIIV . . .
- . -
. II . . .
, .
, ,
.
,
, .
, .
, .
, .
.
,
(III . . . III . . .) (IIV . . .).
-
, -
. ,
.
, , . -
,
, .
, : ,
, , .
,
. ,
. , . ,
.

, , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

403

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

429

,
, .
.
I . .

.
- ,
.

, .
. ,
, ,
, , .
,
. ,
, , .
, , ,
,
, , ,
, ,
, ,
,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

404

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

405

. I.

86 .
.
. 4 .
;
;
; .
. . 4 . .
43 . .
. 4 . .

. 3 000 .

28 . .
2827 .

().

2617 . .
. 3 . 2 .
- .

20 . .
. . 2 .

.
16 .
.

. 3 .

. . 2
.
.
1817 .
.
17 .
.

17/1513 . ,
.
16 . .
. 1 500 . . .
. 2 .
.
1413 .
.
. 1211 . 9 . . 11
. .
. 1 .

, . ,
.
9 7/6 .
. .
87 .
().
7 . .

. 2 .

.

. 129/7 . .
.

7/3 . .

7/6 . .
600
.

78 . .
() .
.

6/3 . .

6 . .
. . 1 .
.
65 .
(, I).

'

- .

65 . , , .

5/4 . .
5 .

.

. 1 .

42 . , , .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

406

432
433

1- . IV . I . . 4034 . .. .
2- . IV . II
.

. 3331 . .. -.

3129 . . . .

3130 . .. . () I.
2927 . .. II.

2823 . .. .

2624 . .. III.

2321 . .. I .

2321 . ..
( ).

2018 . .. .

2016 . .. / .
18101777 . .. .
17561722 . ..
.

2018 . ..
.

. 17501180 . ..

. 18 . 16 . .. II
.
. 16 . 11 . .. .

15951150 . ..
, 1511 . ..
.
15001200 . ..

1514 . .. .
14101350 . ..

13501180 . ..
12 . . . ,

107 . ..
.

. 11 . 10 . .. III
.

9 . .. I .
745644 . .. II
. 626539 . ..
.
612 . .. . 539 . ..
. 331 . ..
. 4/3 . -
.
II

. 10 . 525 . .. .
824 . .. . 664525
. .. (XXVI
).
525 . .. . 332 .
.. . 146 . ..
.

108 . .. . 98
.

. 76 . .. .
547 . .. . 3
.. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

434

II ().

3000 . ..

. 2518 . ..
.

2618 . ..
.

. 2 . ..
.

1817 . ..

,
.

17 . ..
.
.

17 . 1027 . ..
-.

1514/13 . ..
.

1413 . ..

.

108/7 . .. .

97 . .. - 1027770 . ..
. - .
. .

7 . ..
.
.
65 . ..
.
550540 . .. - 54 . ..
.
.
330329 . ..
.
330 . . 150 . ..
.
.
247 . ..224 . ..
.
. 30370 . ..
.

3 . ..
.
2 . .. 1 . .. , -, .
46 . ..
.

770256 . ..
.
722403 . ..
.
65 . .. .
403221 . ..
.
43 . ..

.
221207 . ..
.
202 . .. 8 . ..
.
25220 . ..
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

407

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

435


,
(.-. ) , . .
, ; , , . XVIII
( -Pa),
. (.-. )
(.-. ).
, III .., ,
. ,
. , . .
.
- ,
-, . .
(.-. ) ,
. ; ()
( , , ,
).
(.-. , ) -,
. . V
.
, .
, . .
, .
, ;
.
.

, ,
() .

.
(.-. ) ,
/ ,
();
( ).
, ;
, .
. .
-, .
. . , .
, , .
.
. (),

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

408

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

436

. I
; , .
(. []; . ) ,
I .. . . ,
( ), ( ), ( ),
, .. ( ). ,
.
.
, ( )
,
. /
. III .. . .
,
( ). . ,
.
(.-. ) ;
. IVV , .
. . ,
(-, -Pa, -).
, IVIII . ..
- (. ) , .
; ,
.
, , ,
. ;
.
; -, , , ,
. , , .
.
(.-. ) , , ,
. . .
, .
. , .
(.; . ) ; ;
. ,
; . . . I .. .
(.-. ) . - (.
). , -,
.
, . ,
.
(.-. ) , ,
; , (.
); . ,
; . .
-,
. . .
.
: 1)

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

409

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

437

, ( , . ;
. ); 2) , ,
.
(. []) ,
. .
,
; ;
, . III
.. ,
( ).
(), . .
.

(.), (.) ( ,
, ), . : , .
- .
(.), (, .) , () . . (
-). .
(c. , , , , )
, ,
. .
( 600 300 300 )
.
(.), (.) , ,
( , ), .
, ,
.
, - . .
.
,
. .
(.) () ,
, .
' (.), (.) ,
(), .
(.), - ( , .) ,
. - , , , , , ,
.
(.), (.) - .
, , , . .
- ( , , , .).
.
.
- ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

410

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

438

( ), ,
. .
.
(.) , . - .
, .
(.) , ; . ,
. - . : , .
(.) -, . .
(.) -, . .
.
-,
. , -,
. 2900 . ..
(.), (.) . , . . ; , .
, , .
() -
(), . .
(.), (.) , ,
. . . , .
() ()
, .
, , (.), (.) , ,
, , . , .
.
(.), (.) , , , ,
. , - . . . ( )
.
(.) (-, ).
.


() ()
, . .
, -, , ,
, -.
.
() -,
( ). .
(, ) , ( -, . -), ( ?)
. - (
), ,

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

411

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

439

(, ).
- . , .
- ( ) ()
( ).
() ( ), .
. - .
.
(, /) ,
, . - ( ),
. , .
. ().
() , ,
- . ,
. (-) ,
.
() , .
() ,
-. , ,
, . - ,
.
( ) - ,
, . (-).
() , , ,
. ;
,
.
:
(), (), () ,
,
( , -, ).
-, , ,
. . , .
- , - (, , ), .
, -.

()
- , -
. ,
.
- (.. ,

). -.
, .
- , .
- ( -), .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

412

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

440

, () -.
- , , ,
. .
.
( , )
( ).
(),
, .
, - .
.
,
, .
(.)/
(.) (.)/ (.; , -,
),
. , ,
. (,
, ; , -,

). , (-, ) -.
, .
, -.
, .
() , . ,
.
() , ,
, . , -.
, . ,
.
, , , , , .
, .
.
, .

.
( ) (
).

() ( , ,
, ). , ,
.
( ) , , ,
, , , . , .
.
, , .
, , , .
, (

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

413

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

441

, ) .
, ,
. ,
.
-, -,
. - .
(, . ) ;
, .
( -, , . ),
(, .), (, .). 33
12 , 8 , 11 , .
: -,
: , .
, .
, . -,
,
.
, , .
.
. , -.
() ,
, . .
() .
, , . ,

( ), .
.
;
, ,
. - .
, , .
( ) . .
, .
-.
, , , -.
, ,
.

, -, , .
,
( ).
(. . ). .
, (. )
, , ,
. (
), .
, . ,
. , .
(, , ; )
, . ,
. .

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

414

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

442

( ) (,
, , ; , , , ) ,
.
, , . ,
. .
, .
, .
.
, , .
( ) . .
.
, . ,
. -.
, , ( ,
) , ,
.
.
, , - (
).
, .
() , .
.
() , , .
- , .
(, ) . -,
.
, , .
,
- ( ).
.
.
, .
, . ,
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

415

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

,

.., .. , , :
// . 1982. 2.
/ . .. -. , 1989.
/ . .. . ., 1979 (1- .), 1988 (2- .).
: / . .. , A.A. . .,
1991.
. . 1: . . 2: . . 3:
/ . .. , .. , .. . ., 1982 (1- .), 1983 (2- .), 1989
(3- .).
/ . .. . ., 1984.
.. // . 1970. 1.
.., .., .., .. . ., 1968
( ).
: / . .. . 2- . ., 19911992.
. ., 1973 ( ).
. . // . ., 1988.
/ . .. , .. , .. .
. 12. ., 1980.


. ., 1955. . 1. ., 1956. . 2..
. [. .] ., 1989.
: . [ ,
19371997 .] ., 1997.
. [. .] ., 1975. . 1. ., 1980. . 2.
. ., 1981.
. . ( ).
., 1989.
. . // ., ..
. ., 1969. . 1151.
. . 1: . ., 1997.
:
. . 1:

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

416

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

444

. M., 1983; . 2: , . ., 1988.


.. . , 1972.
: , , ( 75- .. ). ., 1985.
. ., 1987.
.. . . 12. ., ., 19351936.
The Cambridge Ancient History. 2nd revised ed. Vol. 13. Cambridge, 19801988; repr. 19891995 (
1962.
City Invincible: A Symposium on Urbanisation and Cultural Development in the Ancient Near East/Ed. C.H.
Kraeling and R.M. Adams. Chicago, 1960.
Ficher Weltgeschichte. Bd. 24. Frankfurt an Main, 19651967.
Haywood R.M. Ancient Greece and the Near East. N.Y., 1964.
The Organisation of Power: Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East/Ed. McG. Gibson and B.D. Biggs.
Chicago, 1987.
State and Temple Economy in the Ancient Near East. Vol. 12. Leuven, 1979 (Orientalia Lovanensia Analecta. 5).


.. . ., 1948 (1- .), 1953 (2- .), 1970 (3- .).
. . : 2 . ., 1993. . 1.
. . . ., 1941.


/ . .. , .. . ., 1915. . 1.
.
: , / . ..
.. . ., 1915. . 1. .
/ . .. . ., 1984.
: , , . /. .. , .. , .. . ., 1984.
/ . .. .. . ., 1963.
/ . . A.A. . ., 1997.
/ . .. . ., 1950. . 1. .

/. . -. ., 1993.
. . 12. ., 19721973.
/. - .. . ., 1975. . 1.
/. .. . ., ., 1959.
. /. .. . ., 1976, 1996.
: / . . .. . ., 1994.
.. (). , . .,
., 1950. . 12. ., . 1953. . 3.
: . ., 1984.
/ . .. . ., 1979.
. : / . . ., 1990.
/ . .. . ., 1960.
.. - // . 1951. 2
3.
.. , // . 1952. N 34.
.. . .; ., 1963.
/ . .. , . . .. . ., 1960.
.. , : /. . .. . ., 1977.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

417

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

445

: . ., 1987.
: / . . .. .
, 1979 (1- .); ., 1990 (2- .).
: /. A.A. . , 1990.
/. .. . ., 1993.
/. . . . ., 1984.
- :
XIX . . ./. , , , . . .. . .,
1968.
/. . .. . ., 1968.
.. - . ., 1960.
.. . . 1. , 1917// . .-. . 1918. . 14.
/. . . ; . .. . ., 1965.
/. .. . . 15, 7. ., ; .; 19501992.
/. . . /. . : . ., 1974 (
).
.. . ., 1960.
: /. . .. . ., 1997.
/. .. . ., 1958.
III: /. . .. . ., 1977.
: /. .. . ., 1977.
.. . ., .,
1937.
/. . .. . ., 1979 ( ).
: /. .. . ., 1996.
. ( )/. . .. . . 17. ., 19721996.
/. . .. . ., 1993.
. (19541970)/., . . ..
// . 1971. 34. .
: ( ) / . .. .. . ., 1993.
: , , /. . .. . .,
1958.
- .. . . 12. ., 19171918
(- . . 5-6).
. . . ., 1986.
.. . ., 1915.
/, ., . . .. //
. 1964. 34.
/, . . .. //
. 1963. 23.
( /. . .. . ., ., 1961 (
).
...: /. .. ..
. ., 1981.
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament/Ed. J.B. Pritchard. 2nd ed. Princeton, 1955.
Ancient Records of Egypt/Ed. J.H. Breasted. Vol. IV. 3rd ed. Chicago, 1927.
Ancient Records of Assyria and Babylonia. Vol. III/Ed. D.D. Luckenbill. Chicago, 19261927.
Hodjash S., Berlev O. Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine Arts. Moscow, 1982.
Merser S.A.B. The Tell el-Amarna Tablets. Vol. 12. Toronto, 1939.
Hultzsch E. Inscriptions of Asoca. Oxford, 1925.
Legge J. The Chinese Classics. Vol. 18. Hong Kong, 1972.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

418

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

446

Legge J. Sacred Books of China. L., 1875 1891 (Sacred Books of the East, 3, 16, 27, 28, 39, 40).
Letters from Mesopotamia: Official, Business and Private Letters on Clay Tablets from Two Millenia. Transl. and
with an Introduction by A. Leo Oppenheim. Chicago, L, 1967.
Zend-Avesta. Oxford, 18801887 (Sacred Books of the East, 4, 23, 31).

no
. /. .. . ., 1963 ( ;
., 1993).
. /. . .. . ., 1965.
. /. .. . . 12. ., 1888.
. /. .. . ., ., 1972 (
; . 1993).
/. . . . . . . ..
. . 1: . ., , 1997 ( , 5).
. /. . . . 16. .,
17741775.
. : , ,
/ . A.A. . ., 1993.
: / . A.B. . , 1940.
. /. .. . . 12. ., 1900 ( , 1994).
. . /. . A.B. //
. . . . .
. ., , 1994 ( , 3).
. /. . .. . ., ., 1951 ( ; . .,
1994).
. /. . . ., 1993.
. /. .
.. .. . ., 1977 ( ; . 1993).
. . // . 1947. N9 1; 1949.
4; 1950. 4; 1952. 2.
: , I . ./. .
. ., 1994.
. /. . .. // . 1960. N 34.
. . . , 1975.
. /. H.H. // . 1977. 3-4.
-. // . 1940. 2.
. 17 /. .. . ., 1964 ( ;
. 1994).
// .. . ., 1903 (
. . 13).
. /. .. . ., 1964 ( ; . 1995).
. /. A.A. -, .. ;
. .. -// . 1954. 24; 1955. 1.
Manetho/With an English Translation by W.G. Waddell. Cambridge (Nass.), L., 1980 (Loeb Classical Library, 350).
Schnabel P. Berossos und die babylinisch-hellenistische Literatur. Leipzig, 1923.

-

. , ..
// . 1966. 5.
. // .
1963. 1.
. -

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

419

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

447

: II . .//
. 1967. 4.
. : II
..// . 1968. 3, 4.
. , // . 1973. 4.
.. // .
1983. 3.
. . - . ., 1986.
. . - ( ). ., 1990.
.. , ? ., 1971.
.. // . 1992. 45.
.. // . 1966. 3.
.. // . 1966. 11.
.. - ( )// . 1972. 4.
.. //
. 1985. 4.
.. . ., 1992.
.. . 2- . ., 1977.
.. //
. 1934. 78.
.. - (
)// . 1939. 2.
. [. .] ., 1966.
. [. .] M., 197I.
. [. .] , 1984.
.. , . .,
1934 ( , 77).
.. //
. . , 3. 1953. 3.
.. // . 1965. 1.
.. // . 1957. 6, 9.


. ., 1985.
[. .] ., 1966, 1982.
.. . ., 1989.
.. : IV IV . . . ., 1993.
[ II .-. ]/. . .. . , 1986.
.. . ., 1970.
- ., . : . ., 1992.
.. ( ). ., 1976.
. . ., 1982.
P.M., .. . ., 1981.
.. . : IVII . . ., 1996.
. [. .]//. . .. . ., ., 1966.
, . [. .]/ . .. . ., 1983.
. . ., 1956.
. . . ., 1990.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

420

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

448

Adams R. M. The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico. L., 1965.
Burney Ch. From Village to Empire: An Introduction to Near Eastern Archaeology. Oxford, 1977.
Cauvin J. Les premiers villages de Syrie-Palestine du IXeme au Vme millnaire avant J.C. Lyon, 1978.
Childe G. The Urban Revolution // Town Planning Review. Liverpool, 1950. Vol. 50. 1.
Mellaart J. The Neolithic of the Near East. L, 1975.
Nissen H.J. The Early History of the Ancient Near East. Chicago, L, 1988.
Oates J. The Background and Development of Early Farming Communities in Mesopotamia and the Zagros //
Proceedings of the Prehistoric Society. 1973. Vol. 39... //
. ., 1972.
- .. (
)// . 1979. 1.
- .. IIII
. .// . ., 1981.
- .., .. . : . 2- . .,
1984.
.., .. : . . 12. , 1984.
. . . , 1970.
.. : -
. ., 1993.
.. . ., 1970.
.. // . 1982. 34.
.. ( 1500 500 . . .
, , ). , 1968.
.. ( IV I
. .)// . . 4. , 1983.
.. . ., 1967.
[. .]]/ . .. .. . ., 1980.
: . [. .] ., 1988.
.. ,
() // . ., 1977.
- .. . ., 1971.
.. . ., 1972.
. . . ., 1972.
.. ? ., 1994.
.., .., H.H. : . ., 1978.
. [ .] . 12.
., 1984.
.
// . 1965. 1.
.. . , 1989.
. . // . ., 1982.
(II . .). [. .] ., 1981.
. . I: (- . .
). ., 1976. . IV: . . 1: . ., 1991.
Bronze Migrations in the Aegean. L., 1973.
Burney C. Eastern Anatolia in the Chalco-

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

421

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

449

lithic and Bronze Age // Anatolian Studies. 1958. Vol. 8.


Diakonoff I.M., Starostin S.A. Hurro-Urartian as an Eastern CaucasianLanguage. Mnchen, 1986.
Ghirhman R.L. L'Iran et la migration des Indo-Ariens et des Iraniens. Leiden, 1977.
Herrfeld E. The Persian Empire: Studies in Geography and Ethnography of the Ancient Near East. Wiesbaden,
1968.
Mallory J.P. In Search of the Indo-Europeans. L., 1989.
Rouse I. Migrations in Prehistory: Infering Population Movements from Cultural Remains. New Haven, L., 1986.
Speiser E.A. Mesopotamian Origins: The Basic Population of the Ancient Near East. Philadelphia, L., 1930.

.. . ., 1978.
.. . ., 1969.
.. . ., 1982.
.. . ., 1963.
.., .. . ., ., 1959.
.. (-) . . 12. ., 1958.
.. . ., 1958.
. . . ., 1996.
.. . ., 1963.
.. . ., 1956.
.. : , , . ., 1978.
.. . ., 1979.
.. . ., 1964.
.. . ., ., 1958.
. . ., 1964.
. . ., 1952.
H.H. . , 1985.
.. . ., 1965.
. . ., 1965.
Gardiner A.H. Egyptian Grammar. Oxford, 1927 (1st ed.), 1950 (2nd ed.), 1957 (3rd ed.).
Kent R. Old Persian: Grammar. Texts. Lexicon. New Haven, 1953.
Soden W. von. Grundri der akkadischen Grammatik. Rom, 1952.

. . ., 1982.
. . M., I963.
.. . ., 1965.
. . ., 1961.
. . ., 1979.
: . ., 1976.

. : I . .
., 1993.
. . 1. ., 1983.
. ., 1971.
.., .., .., .. . ., 1962.

.. :
. ., 1984.
.. . ., 1990.
. . . ., 1988.
. . . ., 1975.
. . ., 1986 (
).
.. . ., 1990 (
).

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

422

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

450

. ., 1976 ( ; .
1995).
/. . . .. . ., 1977.
.. . ., 1996.
. , 1995.
. . ., 1986.
., ., ., . :
. ., 1984.
. . ., 1980.
. . . ., 1991.
Frankfort ff. Kingship and the Gods. 2nd ed. Chicago, 1958.
Myth, Ritual and Kingship/Ed. S.H. Hooko. Oxford, 1958.
Unity and Diversity: Essays in the History, Literature and Religion of the Ancient Near East/Ed. H. Goedicke and
J.J.M. Roberts. Baltimore; L, 1975.

.. - . ., 1961.
., ., ., ., .
/ . .. . .; ., 1940.
. . ., 1968.
. ., 1982.
. . . ., 1953.

.. . . 1. .; ., 1948.
// . .; , 1976.
. . . / . ..
, .. . 3- . ., 1979.
Frankfort H. The Art and Architecture of the Ancient Orient. L., 1954.

-,


. . . . 12. ., 19481959.
. . ., 1988.
.. : IVIII . . . ., 1992.
.. . ., 1978.
.. . ., 1972.
.C. , ( XVIIV .
. .). ., 1979.
. . : --. ., 1983.
. . // . 1987.
2.
. ., .. // . 1991.
3.
. . . 12. ., 1915.
. . ., 1959.
. . . ., 1970.
.. . ., 1964.
.. . ., 1962.
. . ., 1976.
.. . ., 1984.
. ., 1976.
.. XVIX . . . ., 1960.
.. . ., 1996 (
).
.. . ., 1961.
. . : . ., 1984.
.. --: . ., 1979.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

423

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

451

.. - IV. ., 1967. . 1. ., 1984. . 2.


.. . ., 1988.
.. . , 1983.
.. . ., 1992.
. . // . .
IIII. ., 19281930.
. II : . ., 1984.
.. . ., 1982.
.. . , 1898.
.. . . 1. ., 1920.
.-. . ., 1950.
Aldred . Akhenaten: Pharaoh of Egypt A New Study. N.Y., 1968.
Assmnan J. Ma'at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten gypten. Mnchen, 1990.
Baumgartel E. The Cultures of the Prehistoric Egypt. Vol. 12. L., 19471960.
Edwards J.E.S. The Pyramids of Egypt. L, 1961.
Gardiner A. H. Egypt of the Pharaohs. Oxford, 1961.
Helck W. Die Beziehungen gyptens und Vorderasiens zur A'gais bis ins 7. Jahrhundet v. Chr. Darmstadt, 1979.
Helck W. Wirtschaftsgeschichte des Alten gypten im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. Klne, 1975.
Kees H. Der Gtterglaube im alten gypten. ., 1956.
Kees H. Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alter gypter. 4. Aufl. ., 1980.
Kitchen K.A. The Third Intermediate Period in Egypt (1100650 B.C.). Warminster, 1986.
Leclant J. L'Egypte pharaonique et l'Afrique. P., 1980.
Kemp B.J. Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. L.; N.Y., 1989.
Morenz S. Die gyptische Religion. Stuttgart, 1960 ( Egyptian Religion. L, 1973).
Posener G. Littrature et politique dans l'Egypte de la XII dynastie. Paris, 1956.

. . : . ., 1979.
. . ., 1980.
.. . ., 1971.
. . ., 1984.
. . ., 1913.
. . ., 1961.
P.A. // . 1970. 2.
P.A. // . 1972. 3.
.. VIIIV . . . ., 1974.
.. . ., 1983.
. . ., 1912.
.. (). ., 1959.
.. . ., 1990.
.. . ., 1949.
.. : , , . . ., 1983.
.. : . ., 1988.
- . : . ., 1991.
. . , 1947.
.. . ., 1965; 2- . ., 1992.
. . ., 1984.
. . 2- . ., 1984.
A.A. : , VI . . . , 1989.
.. . , 1948.
.. : . ., 1990.
. . . ., 1979.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

424

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

452

.. : XXVXXIV . .
. , 1961.
.. . , 1984.
. . . .; ., 1956.
.. . .; ., 1958.
. : . ., 1995.
.. // . 1981. 4.
. // . 1965. 3.
Adams R.Mc. Land behind Baghdad. Chicago. L., 1965.
Ancient Mesopotamia: Socio-Economic History/Ed. I. Diakonoff. Moscow, 1969.
Beaulieu P.A. The Reign of Nabonidus, King of Babylon. New Haven L., 1989.
Brinkman J.A. Materials and Studies for Kassite History. Chicago, 1976.
Bottero J. Msopotamie: L'criture, la raison et les dieux. P., 1987.
Crawford H. Sumer and the Sumerians. Cambridge, 1991.
Jacobsen Th. Towards the Image of Tammuz and Other Essays in Mesopotamian History and Culture/Ed. W.L.
Moran. Cambridge (Mass.), 1970.
Klengel H. Hammurapi von Babylon und seine Zeit. ., 1976.
Kramer S.N. Sumerian Mythology. N.Y., 1961.
Larsen M. T. The Old Assyrian City-State and its Colonies. Copenhagen, 1976.
Mallowan M.E.L. Early Mesopotamia and Iran. N.Y., 1965.
Olmstead A.T. History of Assyria. Chicago, 1951.
Postgate J.N. Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History. L.; N.Y., 1992.
Stolper M. W. Entrepreneurs and Empire: The Murasu Archive, the Murasu Firm and Persian Rule in Babylonia.
Istanbul, 1985.

,
.. (- XVIIXIII . . .). , 1984.
. . . ., 1982.
.. (): - . , 1970.
.. . , 1985.
. : . ., 1992.
O.P. . ., 1987.
.., .. . ., 1996.
.. . , 1991.
.. - . , 1973.
. . . , 1965.
. . . ., 1985.
.. . 600 . . . //
. 1981. 2.
[ . . / . ..
. , 1989.
. . ., 1983.
A.A. . , 1964.
.. . I: -. ,
1954.
.. - - //
. 1951. 4.
.. . , 1965.
.. // . 1982. 1.
. . . ., 1959.
. . VIIIVI . . . ., 1962.
.. . , 1989.
.. // . ., 1975. . 1.
.. // . 1957. 1.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

425

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

453

.. ( XIX . . . // - .
, 1988.
. 8.
Cornelius F. Geschichte der Hethiter. Darmstadt, 1973.
Gelb I.J. Hurrians and Subarians. Chicago, 1944.
Goetze A. Kleinasien. Mnchen, 1957.
Harrak A. Assyria and Hanigalbat: A Historical Reconstruction of Bilateral Relations from the Middle of the
Fourteenth to the End of the Twelfth Centuries B.C. Hildesheim, 1987.
Hurriter und Hurritisch. Hrsg. V. Haas. Konstanz, 1988.
Lang D.L. Armenia, Cradle of Civilization. L., 1970.
Orlin L.L. Assyrian Colonies in Cappadocia. The Hague-P., 1970.
Schachermeyer F. Hethiter und Achaer. Osnabrck, 1972.
Schuber E., von. Die Kaskaer: Beitrage zur Ethnologie des alten Kleinasiens. ., 1965.
Studies on the Civilization and Culture of Nusi and the Hurrians/Ed. M.A. Merrison and D.I. Owen. Winona Lake
(Indiana), 1981.
(, , )
.. (I . .)
. ., 1993.
.-. . ., 1982.
. . ., 1986.
.. /
. 1956. 3.
.. // . 1954.
2.
.. VII VI . . . // . 1962.
. 46.
( )/ . . ; . .. . ., 1985.
3. . ., 1987.
. , . ., 1922 (.:
. . ; . .
. .; , 1994 ( , 3).
. // . 1948. 4.
. . , 1948.
.. . ., 1919.
.. . ., 1903 (
. . 13).
.. . ., 1986.
.. . ., 1976.
.. . ., 1988.
.. . .; ., 1963.
.. I . . //
. 1965. 4.
.. . ., 1987.
.. XIVXIII . . . ., 1982.
.. . ., 1965.
. . ., 1908.
Allstrom G.M. The History of Ancient Palestine from the Palaeolithic Period to Alexander's Conquest. Sheffield,
1993.
Aubet M.E. Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade. Cambridge, 1993.
Cross F.M. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Cambridge (Mass.), 1973.
Kenion K.M. Archaeology of the Holy Land. L., 1960.
Kitchen K.A. Ancient Orient and Old Testament. L., 1966.
Klengel H. Syria 3000 to 300 B.C. ., 1992.
Parrot F., Chebab M.H., Moscati S. Les Phniciens. P., 1975.
Redford D. Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. Princeton, 1994.
Spanuth J. Die Philister Das unbekannte Volk. Osnabrck, 1980.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

426

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

454

Sznycer M. Carthage et la civilisation punique//Rome et conqute du Monde Mditerranen. T. 2. P., 1978.


Vaux R. de History of Ancient Israel. Vol. 12. L., 1965.
Westemann Cl. Theologie des Alten Testaments. Gottingen, 1978.
()
.. . ., 1966.
( -)/. . .. . ., 1973.
.. . ., 1971.
.. : . .,
1976.
A.B. :
. ., 1997.
Petra und das Knigsreich der Nabataer: Lebensraum, Geschichte und Lultur eines arabisches Volkes der
Antike/Hrsg. M. Linder. Nrnberg, 1974.

IIIII . .
. . ., 1976.
..: - . ., 1968.
Amiet P. L'ge des changes inter-iraniens 35001700 avant J.C.P., 1986.
Carter E., Stolper M. W. Elam: Surveys of Political History and Archaeology. Berkeley, 1984.
I . . . . :
.. //
. 1963. 3.
. . , 1960.
. : . ., 1987.
.. ( ) // : . , 1988.
.. . ., 1963.
.. . ., 1985.
.. // .
1998. 1.
.., . . . ., 1980.
. IV . . . .; ., 1956.
. // . 1959. 4.
M. M. . ., 1961.
.. . , 1977.
.. . ., 1992.
. . : . ., 1987.
. . . ., 1977.
.. // , 1949. 1.
.. - . ., 1989.
. . . ., 1983.
.. //
. ., 1971.
. (). ., 1998.
. . 1 // . 1948.
3.
.. // .
. 1944. . 1. N 3.
. . //
. 1951. 3.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

427

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

455

. : . ., 1977.
. . ., 1972.
Baker J.M. Herodotus and Bisutun: Problems in Ancient Persian Historiography. Stuttgart Wiesbaden, 1987.
Bengtson H. The Greeks and the Persians: From the Sixth to the Fourth Centuriesi. / With E. Bresciani, W. Caskel,
M. Meuleau., M. Smith. L, 1968.
Collins R. The Mides and the Persians: Conquerors and Diplomats. N. Y., 1963.
Cook M. The Persian Empire. L, 1983.
The Cambridge history of Iran. Vol. 1: The Land of Iran/Ed. W. B. Fischer. Cambridge, 1968. Vol. 2: The Median
and Achaemenian Periods. / Ed. I. Gershevitch. Cambridge, 1985.
Duchesne-Guillemin J. La religion de l'Iran ancien. P., 1962.
Gillis D. Collaboration with the Persians//Historia Einzelschriften. 1979. Heft 34.
Ghrirshman R. Persia from the Origins to Alexander the Great. L., 1964.
Hogeman P. Das alte Vorderasien und die Achameniden: Ein Beitrag zur Herodot-Analyse. Weisbaden, 1992.
Olmstead A.T. History of the Persian Empire. Chicago, 1959.
Osten H.H. Die Welt der Perser. Stuttgart, 1956.
Petit Th. Satrapes et satrapies dans l'empire achemenide de Cyrus le Grand a Xerxes Ier. Paris, 1990.


. . . , 1968.
. ., 1985 ( ).
. ( //
. ., 1971.
.., .., .. I . . . //
. 1960. 2.
.. . ., 1979.
.. ( ). ., 1968.
: . [. .] , 1994.
, . [. .] ., 1968.
. . , 1966.
. . . 1977.
.. . .., 1966.
.. : . ., 1971.
.. -. ., 1981.
.., .. XVI . . 1. ., 1964.
.., . . . 19561959.
. . : . ., 1991.
. . ., 1979.
. . : // .
1996. 3.
.. . ., 1977.
. [. .] ., 1977.
Cmaeuc .. : . VI . . . VIII . . . ., 1974.
.. . ., 1977.
. . ., 1948.
. . ., 1962.
Altheim F., Stiehl R. Geschichte Mittelasiens im Altertum. ., 1970.
The Cambridge History of the Early Inner Asia/Ed. D. Sinor. Cambridge, 1990.
Gnoli Gh. Zoroaster's Time and Homeland. Naples, 1980.


.. , M., 1971. .. . ., 1970.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

428

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

456

. . ., 1976 (
).
. . : VIIIVI . . . .,
1996.
.. . ., 1977.
. . - . ., 1977.
. . . ., 1985.
.., . . . ., 1992.
.. . ., 1918.
A.M. . ., 1975.
.. - . , 1984.
.. , // - .
1988. . 8.

. . : . ., 1994.
- .. . ., 1972.
- .., .. . ., 1985.
- .. . 2- . ., 1993.
.. , . ., 1977.
A.A., A.M. : . ., 1984.
.. ( ). ., 1963.
.. . ., 1976.
. [. .] ., 1984.
: - . [. .] ., 1982.
. . // . 1951. 1.
.. . ., 1958.
. . ., 1968.
. ., 1975.
.., .., .. , . ., 1994.
. . , 1952.
. : . ., 1887.
.. : . ., 1976.
. : . ., 1979.
. . . 12. ., 1989.
A.M. . ., 1978.
A.M. . ., 1991.
.., .. (, , -).
. ., 1978.
.., .. . ., 1982.
. : III . .VII . . . ., 1988.
.. . ., 1987.
.. : . ., 1994.
.. . ., 1968.
.. . ., 1979.
.. . ., 1980.
Berchert H., Simpson G. von. Einfhrung in die Indologie. Darmstadt, 1979.
The Cambridge History of India. Vol. 1: Rapson E.G. Ancient India. Cambridge, 1922.
Gonda G. Die Religionen Indiens. Bd. 12. Stuttgart, 19601963.
Gonda G. Ancient Indian Kingship from the Religious Point of View. Leiden, 1969.
Lamotte E. Histoire du bouddhisme indien. Louvain, 1958.
Maity S.K. The Imperial Guptas and Their Times (ca. A.D. 300550). Delhi, 1975.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

429

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

457

Sankalia H.D. Prehistory and Protohistory in India and Pakistan. Bombay, 1962.
Sharma J.R. Republics in Ancient India: ca. 1500500 B.C. Leiden, 1968.
Sharma R.Sh. Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India. Delhi, 1991.
Wheeler M. Early India and Pakistan to Ashoca. L., 1959.
Wheeler M. The Indus Civilization. Cambridge, 1968.

- (, , , )
.. . ., 1982.
. . ( ). ., 1968.
.. (XIVII . . .). , 1961.
.. . , 1983.
.. // .
1968. 6.
.. . , 1961.
.. IIIVI .: , , . ., 1980.
-. . ., 1959.
-. . ., 1956.
.. . . 1. ., 1994.
: , . , 1985.
H.A. . ., 1974.
.. . ., 1970.
.. . ., 1967.
.. . ., 1979.
.., ., .., H.H.
. ., 1983.
. : . ., 1996.
. . ., 1977.
.. . ., 1983.
. . . ., 1969.
. ., 1969.
.. . ., 1979.
.. (221202 . . .). .,
1962.
.. . ., 1981.
. . : , , . ., 1993.
. : . ., 1980.
.. . ., 1970.
A.A. . ., 1973.
A.A. . ., 1982.
.. . ., 1975.
.. . ., 1987.
.. - XIVXII . . . //
. 1950. 2.
.. //
. ., 1952.
.. Mo , . ., 1985.
-. . ., 1958.
. . .., 1978.
. . ., 1987.
.. . ., 1984.
Bodde D. China's First Unifier. Leiden, 1938.
Bodde D. China's Cultural Traditions. N. Y., 1957.
The Cambridge History of China. Vol. 1: The Ch'in and Han Empires 221 . A. D. 220/Ed. D. Twitchett and M.
Loewe. L.; N.Y., 1986.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

430

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

458

Chang . Ch. Shang Civilisation. New Haven; L., 1980.


Chu T'ung-tsu. Han Social Structure. Seattle; L., 1972.
Creel H.G. The Origins of Statescraft in China. Chicago; L., 1970.
Gernet J. Ancient China: From the Beginnings to the Empire. L., 1968.
Kidder J.E. Japan before Buddhism. N. Y.; Washington, 1966.
Loewe M. Everyday Life in Early Imperial China during the Han Period 202 . A. D. 220. L., 1968.
Maspero H. La Chine ancienne. P., 1927.
Rawson J. Ancient China: Art and Archaeology. L, 1980.
Wilbur M. Slavery in China during the Former Han Dynasty. Chicago, 1943.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

431

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru. / . . . ., 1996.
: . . 14. ., 19621978.
. . 116. ., 19611976.
. . 15. ., 19601970.
Bartholomae Ch. Altiranisches Wrterbuch. 2. Aufl. ., 1961.
Encyclopedia Biblica. Jerusalem, 1950
Lexikon der Agyptologie / Hrsg. von W. Helck, E. Otto und W. Westendorf. Bd. IVI. Wiesbaden, 19721986.
Paulys Real-Enzyclopdie der klassischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung begonnen von G. Wissowa,
hrsg. von W. Kroll. Stuttgart, 1894
Reallexikon der Assiriologie. Bd. I II/Hrsg. E. Ebeling und B. Meissner. .; Leipzig, 19281938. Bd. III/Hrsg.
W. von Soden. .; N. Y., 1958.
Walker . Hindu World: An Encyclopedical Survey of Hinduism. Vol. 12. L., 1962.


. . 40 (19171957). , 1958. :
, / .
.. . ., 1976.
(19681975) / . H.H. . . ., 1982.
: (19171965) / . .. . , 1967.
- .., .. 1981 1985 . //
. 1986. 1.
: . ., 1963.
.. XIX XX . (). . 12. .,
19291931.
.. XIX XX . . ., 1922. . 1: .
.. (1967
1977 .)//- . 1977. 4.
, 19561960 ./ . .. //
. 1962. 1.
..
(19671977 .) // . 1977. 4.
.. 1917 . . 12. ., 1995.
. . //
. 1968. 2.
. (19171959 .). .,
1961.
.. ( -)//
. 1961. 1; 1962. 1; 1963. 1; 1973. 1.
.. ( )//
.

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

432

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

459

1974. 3; 1975. 3; 1976. 3; 1977. 3; 1978. 3; 1979. 3; 1981. 1; 1983. 1; 1985. N 1.


.. . ., 1960.
Bongard-Levin G, Vigasin A. The Image of India: The Study of Ancient Indian Civilisation in the USSR. Moscow,
1984.


. . . ., 1975.
.. . 3- . ., 1990.
Boese J., Wilhelm G. Assur-dan I., Ninur-ta-apil-Ekur und die mittelassyrische Chronologie // Wiener Zeitschrift fr
die Kunde des Morgenlandes. 1979. Bd. 71.
Chronology of the Ancient World: Archaeology. Archaeological Seminar of Columbia University 19701971. N.
Y., 1972.
High, Middle or Low? Acts of an International Colloquium on Absolute Chronology Held at the University of
Gotensburg. P. 12. Gotensburg, 1987.
Hornung E. Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte des Neuen Reiches. Wiesbaden, 1964.
Parker R.A., Dubberstein W.H. Babylonian Chronology: 626 B.C.A.D. 45. Chicago, 1946.

*
(). ., 1937.
: 8: ( 1956 . ; 19571988 .
9: ) (). ., 1947
- ( 1992 . ) : : . .
*
.
, .
( 1956 . ) (; ). . (.), 1947
(). ., 1946
Boc/Oriens [ 19611991 . : , , ()]. .,
1961
() [ 1960 .
()]. ., 19511965.
(). .; ., 1954.
(.). ., 19611981 (. 1-4).
() [ 1936 1992 . (); 1959 .
; 1957 . ]. ., 1936.
. ., 1947
Acta antiqua Academiae scientarum Hungaricae (AA). Budapest, 1951
Acta Iranica: Collection fonde a l'occasion du 2500e Anniversaire de fondation de l'Empire perse par Cyrus le
Grand (AcIr.). Leiden, 1971
Altorientalische Forschungen (AoF). ., 1976
Anatolian Studies (AnSt.). L., 1951
Ancient India. New Delhi, 1946
Annual of the American School of Oriental Research (AASOR). Durham (North Carolina), 1920
Archiv fr Orientsforschung (f). , Berger, 1923
Bibliotheca Orientalis (BiOr.). Leiden, 1943
Bulletin of the American School of Oriental Research (BASOR). Baghdad, 1919
Bulletin de l'Ecole franaise d'Extrme Orient. P., 1901
Chroniique d'Egypte (CdE). Bruxelles, 1927
Iranica Antiqua (IrAn.). Leiden, 1961
Jornal of American Oriental Society (JAOS). New Haven, 1843
Journal of Cuneiform Studies (JCS). New Haven, 1946
Journal of Egyptian Archaeology (JES). L., 1914
Journal of Near Eastern Studies (JNES). Chicago, 1942

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

433

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

460

Orientalia. Nova series (Or.). Roma, 1932


Revue d'Assyriologie et d'Archologie orientale (RA). P., 1884
Revue d'Egyptologie (RdE). P., 1933.
Studi Micenei ed Egeo-Anatolici (SMEA). Roma, 1966
Sumer: Journal of Archaeology in Iraq. Baghdad, 1946
Ugarit-Forschungen. Kevelaer, 1969
Die Welt des Orients (WO). Gttingen, 1950
Wiener Zeitschrift fr die Kunde des Morgenlandes (WZKM). Wien, 1939
Zeitschrift fr gyptische Sprche und Altertumskunde (ZAS, AZ). Leipzig; ., 1863
Zeitschrift fur Assyriologie und vorderasiatische Archologie (ZA; 18861938 . Zeitschrift fr Assyriologie
und verwandte Gebiete). Leipzig; ., 1886

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

434

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

. (.. ) . .
3
I.
1. . . (.. ).......
14
2. (.. ).......
26
3. .
(.. ) .... 31
4. (XXI XVIII . . .) (.. ) ...........
41
5. (XVI XII . . .) (.. )
48
6. (.. , . )
65
7. (.. ).......
74
I (. . )
91
II.

8. . . (.. , .. ) ............
98
9. . . - (.. ) ..........
113
10. . III (..
) ....
112
11. II . . . (. . , A.A. ).........
128
12. I . . (.. ) ...
144
13. II I . .:
(.. ) ...
158
14. (.. )
169

15. : . (.. ,
A.A. ).........
183
16. (.. , A.A. ).....
188
17. , . (A.A. , .. ) .
197
18. () (.. ) ............
205

19. , (A.A. , .. , A.A. ) .
216
20. IXIII . . .: (.. ) ...........
235
21. (. . ) 241
II (.. )
251

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

435

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

462
III.

22. . (.. )
260
23.
(. )......
264
24. VIIIVI .
. . (. ) . .
270
25. VIIV .
. . (.. ) . .
275

26. IIII . . (.. ) ............
296
27.
(..).......
304
III (.. ) 315
IV.
28. . . (.. )
322
29. (XXIII
XVIII . . .) (. ) 327
30. . (XIIIVI . . .). (.. ) ....
332
31. . - VIII . . .
(.. ) . . .
337
32. . II . . .V . . . . (.
) ...........
344
33.
(. ) . . .
349
34. - ()
(. ).......
361
IV (. ,
.. ).......
363
V. -

35. . . . ,
(..).......
368
36. . -
(.. ).......
374
37. VIIIIII .
. . (.. ) ....
380
38. (221207 . . .) (.. ).......
387
39. III . . .
I . . . (.. ) ...
392
40. IIII . . .
(..).......
399
41.
(.. ) ......
406
-
42.
(.. , .. ) .
413
43. -
(.. ) 417
V (.. )
422
. (.. , .. ) ....
425
.............
430
I. (.. )..........
430
II (. )..........
432
, (.. , .. ).........
435
(.. ).....
443

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

436

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru


,
-,
.


O.K.
..
..
..
..
..
06236 09.11.2001
. -167. . 19.05.2003
70x100 1/16 . . 1. .
: 37,70 . . ., 37,70 . .-., 41,93 .-. .
4000 . 2444

127994, , -4, ., 29/14
. (095) 200-04-56
E-mail: info@v-shkola.ru http://www.v-shkola.ru
: (095) 200-07-69, 200-59-39, (095) 200-03-01 E-mail: sales@v-shkola.ru
-: (095) 200-33-36 E-mail: bookpost@v-shkola.ru

. 432980, . , . , 14

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

437

( Fort/Da) || http://yanko.lib.ru

: . . , . 90 /..
, .. , .. .; . .. . 3- ., . .
.: . ., 2003. 462 .
ISBN 5-06-003438-0
(
.. ).
: , ; ; ;
- . . 3- (2-
1988 .) .
, ,
.
, , .
93 63.3(0)3

: ( Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || : http://yanko.lib.ru/gum.html ||
-
update 18.12.06

: . .. . 3- . .: . ., 2003. 462 .

438

Оценить