Вы находитесь на странице: 1из 2

MELODIES

. ()
1.
( 17)
.
2. , , . 258
. ()
3. , -,
. 330
.
4. , , .
45
. ()
5. ,
, . 336 ( .
)
6. , . 335
7. , , . 279
8. ,
.
9. , -,
. 166
. () .
10. -
.
11. , , . 269
( . )
. ()
12. , . 228
. ()
13. , . 229

OLD VIENNA
Joh. Strauss (Jr.)
1. Entrance March from the operetta
Zigeunbaron ( 17)
Jos. Strauss
2. Aquarellen, waltz, Op. 258
Joh. Strauss (Jr.)
3. Fata morgana, polka-mazurka, Op.
330
E. Strauss
4. Bahn frei, fast polka, Op. 45
Joh. Strauss (Jr.)
5. Im Krapfenwalds French polka, Op.
336 (arranged by M. Schnherr)
6. Egyptischer March, Op. 335
7. Morgenbltter, waltz, Op. 279
8. nter Donner und Blitz, polka
Jos. Strauss
9. Frauenherz, polka-mazurka
Joh. Strauss (Jr.) and Jos. Strauss
10. Pizzicato polka
Jos. Strauss
11. Feuerfest, polka, Op. 269 (arranged
by B. Hartmann)
Joh. Strauss (Sr.)
12. Radetzky March, Op. 228
Joh. Strauss (Jr.)
13. Auf der Jagg, polka, Op. 2291987 .
.
.
.
: . . ,

.
-, ,
, ,
, , ,
.
- .
, ,
, , , ,
. -
. , : ,
, , , - . ; ,
.

, ,
. 500
, 300 .
, , , :
, ,
, ,
.

. ,

() ,
.
, .
,
: , , ,
.
()1987 MELODIYA RECORD COMPANY, USSR
1990 MELODIYA RECORD COMPANY, USSR