You are on page 1of 6

La formació de comandaments

i tècnics

OBJECTIU:

Millorar les competències professionals dels


recursos humans mitjançant una formació
focalitzada a les necessitats i demandes reals i
singulars de les organitzacions i les persones
que permeti ajudar al desenvolupament
d'aquestes.
La formació de comandaments
i tècnics

La formació per a comandaments i tècnics ha de prestar


especial atenció en fer que la formació esdevingui una
eina de desenvolupament personal que aporti valor i que
sigui un instrument de canvi real.

En conseqüència, la formació ha de ser:A mida, previ diagnòstic.

Adaptada a les necessitats de l'organització

Dissenyada de forma específica

Transferible a la realitat diària de cada organització
La formació de comandaments
i tècnics

La metodologia utilitzada ha d'estar
necessàriament basada en l'aplicació pràctica dels
conceptes -saber fer- però també en els
coneixements teòrics-saber-

És indispendable disposar d'instal·lacions
tècniques especialment disenyades per a
l'aprenentatge.

El professorat ha de dominar les eines
d'aprenentatge experimental en adults: role-play,
dinàmiques de grup, treball en grup, etc.
La formació de comandaments
i tècnics

“JEFE” LIDER

TASQUES FUNCIONS PERSONES EQUIP

ASSEGURAR LA ASSEGURAR LA ASSEGURAR EL ASSEGURAR UN


QUANTITAT QUANTITAT POTENCIAL, CLIMA DE
QUALITAT I QUALITAT I MOTIVACIÓ I COMUNICACIÓ,
OPORTUNITAT OPORTUNITAT DESENVOLUPAMENT COL·LABORACIÓ I
DESENVOLUPAMENT

MÉS EFICÀCIA MÉS PREPARACIÓ MÉS PARTICIPACIÓ


MÉS QUALITAT MÉS IMPLICACIÓ MÉS TREBALL EN
MÉS RESPONSABILITAT EQUIP EFECTIU
Una Organització per a la
formació de comandaments
i tècnics