You are on page 1of 110

Keith Sherwood

akre - kola ivota


Sadraj
Uvod
to ete nauiti
Vi ste energetsko bie
Pomona polja
Psihospiritualna integracija
Druga panja
Razvijanje druge panje
Prvobitno odvajanje
idovsko-kranska tradicija
Dvojnost
Uzrok naim te koama
Moj j e ivot bio nesretan
Odrastanje/Sazrijevanje
Prouavanje drugih ljudi
Osobna odgovornost
Maraton
Uspon planinom
Ja jesam unutar mene
Put u nutrinu
Cjelovitost
Strah i prana
Nepostojanje
Ego
Nepristranost
Neustraivost
Ponovni procvat
Simbioza
Trudnoa
Poroaj
Rano djetinjstvo
Dojenje
Obavljanje nude
Uvjetna ljubav
Ljutnja
Povjerenje
Nedunost
Preduvjeti
Koenje protoka
Misli i emocije
Atmosfera
Doivljavanje atmosfera
Samousavravanje
Sustavi vjerovanja
Plodovi neiskrenosti
Samougaanje
Hrabrost
Uklanjanje straha
Jogiko disanje
Znaajne promjene

Rezonancija
Manje zamjetno djelovanje
Je li nam stres neprijatelj?
Fiziko tijelo
Unutranji dijalog
BIP-meditacija
Unutranja laa
Vrhovno svetite
Nevidljivi svijet
Astralno tijelo
Meusobno privlaenje
Mentalno tijelo
Nepristranost
Spiritualno ili uzrono tijelo
akre
Muladhara-akra
Muladhara-meditacija
Svadhistana-akra
Svadhistana-meditacija
Manipura-akra
Manipurna-meditacija
Anahata-akra
Anahata-meditacija
Visuddha-akra
Visuddha-meditacija
Ajna-centar
Ajna-meditacija
Sahasrara-akra
Sahasrara-meditacija
Terapija preko akri
Sigurnosna opna
Tjelesna relaksacija
Ustave
Vratna ustava
Ustava dijafragme
Ustava korijena
Otvaranja i uravnoteenje rada akri
Prana i ienje akri
Aure
Privlaenje i odbijanje
Morfogenetska polja
Veza uma i mozga
Jaje
Nadiji
Disanje trbuhom
Prednosti vjebe
Hara
Hara-disanje
Prizvuk
Od jina i janga do tantre
Jin i jang
Pojaavanje protoka
Susumna-meditacija
Tsing
Predaja
Pravila svakodnevnog ponaanja i zdravlje
Je li stres neprijatelj?
Redovitost

Kemijski odmor
Kalorijska pothranjenost
Pravilna prehrana
Jedimo kako valja
Tjelesno vjebanje i zdravlje
Ouvanje zdravlja

I.
Uvod
Svrha je ivljenja sam ivot.
Johann

Wolfgang

Goethe

Pri prouavanju psihologije ovjeka i zasebno ovjeka valja uzeti


u obzir ovjekov energetski sustav zbog njegova utjecaja na psihu
i ponaganje ovjeka te odnose medu ljudima. Da bi psihologija bila
svrsishodna, ovjeka mora opisati kao cjelovito bie i objasniti
njegov stav prema svijetu u kojem ivi i prema ljudima s kojima
stupa u vezu. Djelomian je opis neupotrebljiv, kao i djeli gusarske
karte, jer ovjeku nee pomoi pronai zakopano blago. Zakopano
je blago, za psihologiju ovjeka, srea, skladan i uravnoteen ivot
pun ljubavi, povjerenja i osjeaja neizmjerne radosti. Svi smo mi u
potrazi za kartom ljudske svijesti to bi nas brzo i djelotvorno dovela
do blaga koje se, to svi intuitivno znamo, krije u nama.
Naalost, unato svim dostupnim informacijama, mnogi ljudi jo
nisu pronali put do sebe. Ne mogu shvatiti kako to da se jednog
dana osjeaju dobro a ve sutradan loe, kako to da se jednog
jutra bude prepuni energije, a sutradan ujutro osjeaju se iscrpljeniji
nego prole veeri. Ne znaju zato katkad privlae ljude, a zato im
katkad djeluju odbojno, zato su danas zadovoljni sobom, a ve
sutra nisu. Jedino nisu iskusili dosljednost, cjelovitost i zadovoljstvo
u tim svim osjeajima, mislima, dobrim i loim raspoloenjima, i
nipoto ne uspijevaju, za to nai pravi razlog. CJnato vanosti koja
se pridaje osjeajima, odnosima medu ljudima i samosvijesti, ni
danas ne moemo pojmiti tko smo zapravo i zato se upravo tako
osjeamo, razmiljamo te ponaamo.
Vie od dvadeset godina prouavao sam ovjeka i njegov energet.ski sustav. Na temelju, istraivanja zakljuio sam kako ovjekove
tekoe uzrokuju energetski problemi. Misli, osjeaji i ponaanja
energetski su doivljaji. Kako biste otkrili tko ste, te zato se ponaate
tako, osjeate i razmiljate, morate poznavati svoj energetski sustav
i kako na vas djeluje energija - vaa vlastita, ona drugih ljudi i
energetskog polja koje proima i povezuje cijeli svemir.
to ete nauiti
Ova knjiga treba popuniti praznine standardnih psiholokih modela
tanane anatomije ovjeka i posluiti kao prirunik. U tu svrhu
navodim vjebe i tehnike kojima moete povisiti svoju razinu energije,
pretvoriti nezdrave frekvencije energije u zdrave, ivjeti pomireni sa
sobom, odravati skladne odnose s bliskim osobama i multidimenzionalnim

svijetom u kojemu ivite, koji e vas sjediniti s kozmikim


energetskim poljem i svijeu.
Sve ljudske tekoe, duhovne, mentalne, emocionalne ili tjelesne
prirode uzrokuje stezanje, nesposobnost ovjeka da slobodno zrai
energijom zbog prepreka u energetskom sustavu. Ova e vas knjiga
nauiti kako da uklonite te prepreke i oslobodite spremita energije
koja su stvorila te zapreke. Ta spremita energije emocionalne su i
mentalne krhotine to ih u djetinjstvu niste mogli preraditi u svojemu
energetskom sustavu. Ona su rezultat preoptereenja energijom,
velikom boli, strahom ili ljutnjom. Njih su izazvali suvie prijetei
osjeaji ili snani okovi.
Kad ovladate navedenim tehnikama, moi ete osloboditi zakrene
putove do spremita energije. Vjebom e te nezdrave frekvencije
energije, koje su zakoene preprekama, moi pretvoriti u zdrave. Kad
nauite kako ete pretvarati energiju, raspolagat ete s vie energije
zdrave frekvencije.
Ova e vam knjiga objasniti i to je prana. Prana na sanskrtu znai
apsolutna energija. Ona se oituje u nekoliko oblika, a nazivaju je
ki, chi ili kundalini. Najvie emo panje posvetiti frekvencijama od
kojih se sastoji ovjekovo energetsko polje, a utjeu na svijest,
odnose meu ljudima i na tjelesno zdravlje. Nauit ete kako se
prana kree vaim tananim energetskim sustavom, da je on sastavljen
od akri (transformatora energije), aura (spremita energije) i
nadija (kanala energije) i kako prana utjee na ivani sustav i fiziko
tijelo. Nauit ete kako prana prelazi s jedne osobe na drugu, kako
se moe upiti i zadrati u svakoj tvari. Nauit ete da postoje razliite
zrake prane koje se mogu usmjeravati prema drugim ljudima te kako
one utjeu na odnose meu ljudima.
Ipak, najvrednija spoznaja to je nudi ova knjiga je ta da ete
nauiti izlijeiti sebe iscijelivi svoj energetski sustav. Energija je
osnova naeg prouavanja, jer upravo energija u mnotvu svojih
oblika odreuje tjelesno, emocionalno i mentalno zdravlje ovjeka,
te razinu njegove svijesti.
Vi ste energetsko bie
Prije nego to ponemo, treba znati da svako ivo bie nije samo
tjelesno bie. Svako je ivo bie i energetsko bie. Pojedinac je
sustav meuzavisnih energetskih polja to utjeu i na okolinu u koju
prodiru. Svemir je proet tim poljima i ovjeka moemo promatrati
kao lokalizaciju ili koncentraciju u kozmikom polju. Taoisti to polje
nazivaju tao, budisti brahma. Lokalna polja nisu samo u interakciji
s kozmikim poljem, nego i meusobno ovise jedno o drugomu.
Svaku misao, emociju i akciju moemo promatrati kao pranjenje
energije koja isijava iz lokalnog polja, naprimjer osobnoga energetskog
polja ovjeka. arite iz kojega energija zrai u kozmiko polje
osjeamo kaoja. Nae osobno energetsko polje,ja, kao i energetska
polja svih drugih ljudi nalaze se u kozmikom polju i iz njega se
napajaju energijom. Ovo objanjava nau povezanost na niim razinama.
U Bhagavadgiti pie: "Obitavajui u vjenosti, svetac bez
naprezanja uiva u blagodatima bljeska koji sija iz beskonanosti. On
osjea jedinstvo ivota, sebe vidi u svim biima, a sva bia u sebi, te
o svemu nepristrano sudi.,,
Dakle, svi smo mi potekli iz istoga kozmikog energetskog polja

koje nas napaja energijom, jer ono je spremite prane i svijesti.


Nemogue je stoga spoznati sebe ako sebe ne poznajemo kao
energetska bia, dio kozmikoga energetskog polja. Imamo iskrivljenu
sliku stvarnosti smatramo li se izdvojenima od ostalih, te ako o
svemiru razmiljamo u granicama triju dimenzija. Pomou svijesti,
fizikog tijela i osjeta, koje nosimo kao ogrta, prikupljamo informacije
0 materijalnom svijetu. Za putovanje po materijalnoj stvarnosti
treba nam svijest i fiziko tijelo koje nosimo poput ogrtaa. Ali,
poistovjeti li se ovjek samo s fizikim tijelom, svijeu i osjetima,
povjerovat e da nije nita osim toga, pa nee moi spoznati bit
svemira i uspostaviti pravi odnos prema njima. Iskrivljujui poimanje
stvarnosti, ovjek e poremetiti odnos prema kozmikom polju i
svim ostalim lokalnim poljima unutar njega, ukljuujui i vlastito.
Budui da svi imamo fiziko tijelo i svijest, naizgled samo izdvojene
jedinke, ali to je tek privid. Nai osjeti primaju tek maleni dio
kozmikog energetskog polja i vrlo su ogranieni. Istina je malo
drukija: svi smo mi meusobno povezani i dio smo istog bitka. Mi
smo lokalizacija unutar kozmikog energetskog polja i svijesti.
Pomona polja
Na je organizam sastavljen od niza meusobno povezanih organa.
Osobni energetski sustav ovjeka isto se tako sastoji od meusobno
povezanih i zavisnih pomonih polja. Njima upravljaju organi tananoga
energetskog sustava, koje nazivamo akre.
U akrama i organima tananoga energetskog sustava moe nastati
poremeaj ili oteenje. Tad se poremeti i funkcioniranje pomonog
polja jer energija je blokirana i neujednaene frekvencije, pa se
ono stee. Blokade i poremeaji sele u susjedna pomona polja te
na njih negativno utjeu tako da se i ona ponu stezati. Ti su
poremeaji uzrok svih mentalnih, emocionalnih i tjelesnih tekoa.
Energetske blokade prijee ovjeka da slobodno zrai energijom,
pa se ne mole osjeati kao cjelovito bie. Osim toga, poremeaji u
tananome energetskom sustavu prijee i dublje razumijevanje drugih
ljudi.
ovjek koji pati od poremeaja u tananome energetskom sustavu
ne moe ostvariti bliske, cjelovite odnose s drugim ljudima, koji bi
ga ispunjavali zadovoljstvom. Poremeaji i blokade u pomonim
poljima ne doputaju ovjeku da osjeti svoje prirodno stanje stapanja
s kozmikim poljem.
Psihospiritualna integracija
Psihospiritualna integracija proces je kojim se lijee nezdrava
stanja (bolesna stanja ovjekova energetskog sustava i njegova
energetskog polja). Tim se sustavom postie sklad i uravnoteenost
u ovjekovu energetskom polju i organima tananoga energetskog
sustava. Krajnji je cilj psihospiritualne integracije razvijanje ovjekove
cjelovitosti. Cjelovitost se postie samoprisjeanjem, sabiranjem
1 stapanjem. Samoprisjeanjem, sabiranjem i stapanjem ovjek spoznaje
sve linosti koje se u njemu kriju i doivljava ih kao cjelovita
ljudska bia. Ma kraju psihospiritualne integracije sve se te zasebne
jedinke u njegovoj svijesti stapaju u ja jesam. Ma tom stupnju razvoja
ovjek postaje svjestan svega i slobodno zrai energijom iz svih svojih
sredita moi i svijesti.
ovjek se oporavlja, ponovo osjea i svjesno doivljava svoje skrivene

linosti kad ukloni energetske prepreke i oslobodi energiju


zatomljenu u tananome energetskom sustavu. To je prisjeanje.
Mjega slijedi prikupljanje izgubljenih dijelova linosti. Prikupljanje se
moe usporediti sa skupljanjem razasutih dijelova neke cjeline. Jedinstvo
je stvaralaki proces u toku kojega se od svih prikupljenih
dijelova sastavlja cjelina. Stapanje je rezultat prisjeanja i prikupljanja.
Stapanjem se postie psihospiritualna integracija ja jesam postaje
kao svoja linost. Ja jesam cjelovita je linost. Isprva se
pojavljuje kao zasebna linost koja je duboko zakopana u nesvjesnomu.
Tako je, naime, osjea ovjek koji se poeo prisjeati tko je i
prikupljati svoje nesvjesne dijelove. Ja jesam zbir je svih nesvjesnih
linosti ovjeku koji je uspio prikupiti sve svoje nesvjesne dijelove.
Integrirana osoba spoznaje bit ja jesam: kompletna linost koju
zajedniki tvore svi svjesni i nesvjesni dijelovi. Psihospiritualna integracija
vraa ovjeka u prirodno stanje cjelovitosti zbog uklanjanja
energetskih blokada, otvaranja akri i omoguavanja njihova uravnoteenog
funkcioniranja, te procesa prisjeanja, prikupljanja i stapanja.
Kad se postigne integracija, ovjek se osjea kao cjelovito
bie, sjedinjeno s cijelim ostalim svijetom i ponovo osjea neizmjernu
radost. Pravo na neizmjernu radost dano mu je roenjem...
postie stanje djeteta o kojemu je govorio Isus: " Zaista, kaem vam,
tko ne primi kraljevstvo boje kao malo dijete, taj sigurno nee ui
u nj.
Druga panja
Ja jesam, jedinstvo svih ja, svemir doivljava drukije od svjesnog
ja s kojim se poistovjeuje veina ljudi. Ja jesam svijet doivljava
subjektivno jer osjea energetska polja. Ja jesam ne prihvaa samo
pojavu, nego i to kako ona utjee na osjeaje, misli i svijest promatraa.
Ne doivljava samo njihovu kvalitetu, nego i cjelokupnu mreu
isprepletenih odnosa, oprenosti, rodova, veze izmeu uzroka i posljedica,
osjea ritam i vibraciju itd. U skladu sa stavom ja jesam
prema svijetu, iva i neiva priroda ive na svim razinama svijesti. Sve
die, sve pulsira ivotom. Duh je prisutan u svakoj stvari i upravo
pomou duha (energetskog polja) ja jesam uspostavlja vezu sa
svime u manifestiranom svemiru.
Kako bi ja jesam uspostavio vezu s nekim ili neim, potrebno je
da ovjek razvije sposobnost kako bi osjetio energiju koja zrai u
obliku polja ili zraka. To postie razvijanjem druge panje.
Ljudi doivljavaju svijet na dva naina. Prvi je preko pet osjetila.
Informaciju koja pristie iz materijalne okoline, ukljuujui i fiziko
tijelo, prima jedno ili vie osjetila, ona putuje ivanim sustavom do
racionalne svijesti, koja je interpretira. Interpretacija ovisi o prethodnom
iskustvu i znanju. To nazivamo prvom panjom. Glavni su
organi njezine spoznaje osjetila i racionalni, analitiki um, koji su
funkcije svijesti. Njeno primanje svemira je mehaniko i usredotoeno
na samog sebe. Kozmologija takvog ja temelji se na svemu to
osigurava blagostanje tijela i opstanak.
Druga panja je panja ja jesam, koja svijet doivljava intuitivno srcem. ivani sustav ne prerauje informaciju nego je prima. Prerauje
je tanani energetski sustav (akre, aure, nadiji ) koji svijet
doivljava energetski, osjeajui energetska polja. Energetska su
polja interdimenzionalna pa stoga nisu ograniena ni prostorom ni

vremenom. CJmjesto da prodiranje temelji na prolim iskustvima,


druga panja doivljava svemir neposredno.
Prva panja sve promatra u kontekstu uzroka i posljedica. Sebe
smjetava u trodimenzionalni svijet organiziran oko linearnog protoka
vremena. Za prvu panju svemir je ureen i predvidljiv, nalik je na
veliki stroj koji se pokree u skladu s racionalnim matematikim
zakonima. Sjeajui se prolosti i poznavajui sadanjost, predvia
budunost.
Druga panja, pak, doivljava svemir kao nedjeljivu, dinaminu
cjelinu, nainjenu od bezbroj dimenzija, koje interpenetriraju jedna
drugu i nisu podlone toku vremena, koje se jedino i mogu definirati
u kontekstu neprekidno promijenjenih odnosa. Druga panja zahtijeva
potpuno sudjelovanje, a to znai osjetiti, iskusiti i dotai svijet
koji tad prodire u nju i djeluje neprestano na nju.
Poznati izraz bili dirnut objasnit e vam to razumijevam njime.
Razviti drugu panju znai razviti sposobnost da na vas djeluje, da
vas potakne i prome dogaaj tako da u njemu sudjelujete na svim
razinama kauzalnosti. Najlake ete shvatiti to je druga panja ako
je ilustriramo analogijom holograma. Prva panja temelji se na
razdvajanju i promatranju pojava, dok ih druga saima u nihovoj
cjelovitosti. Njezin je svemir kao hologram "... spleten ili zaogrnut...
odnosno, svaki njegov dio, na odreenom smislu, sadri cjelinu.
Obasja li se bilo koji djeli holograma, pred vaim e oima zabljesnuti
cijela slika,,. Druga panja cjelinu vidi u svakom djeliu i svaki
djeli u cjelini. Druga panja promatra svijet intuitivno pa su za nju
"duh i materija meuzavisne i povezane... Obje zaogru projekcije
vie stvarnosti
Naa uroena druga sposobnost, panja, svoj unutranji i vanjski
svijet promatra intuitivno, srcem i nesvjesnim. Moemo je
usporediti s prozorom kroz koji ja jesam promatra i doivljava
manifestni svijet. Cistei prozor i uklanjajui prepreke koje nam
zaklanjaju vidik, razvijamo drugu panju, jer tako ja jesam ima
jasan pogled na sva zbivanja. Razvijanje druge panje i uklanjanje
prepreka koje zaklanjaju vidik, koje se nalaze u vidokrugu, nuno
je u procesu psihospiritualne integracije kako bi ja jesam moglo
izroniti na povrinu.

II.
Razvijanje druge panje
Ratnici se pripremaju za osvjetenje,
a osvijeste se tek kad se lie samoljublja.
Carlos Castaneda
U ovome je poglavlju opisana metoda razvijanja druge panje u
toku tjedne serije vjebi, panje ja jesam koja svijet doivljava intuitivno,
srcem. Drugu panju moete razviti tek kad se udaljite mentalno,
emocionalno i tjelesno od svih svojih postupaka, te kad
ponete promatrati to inite. To se naziva provjera.
Cl ovoj ete seriji vjebi nauiti kako da se provjerite, a zatim i to
da svijet doivite preko druge panje. U toku provjere morate se

ponaati kao lijenik, biti trijezni i nepristrani te samo promatrati


aktivnost kojom se bavite. Vjebama iz ovog poglavlja ispitat ete se
na tjelesnoj, emocionalnoj i mentalnoj razini. Prvoga ete se dana
koristiti svojom nedavno snimljenom fotografijom, koja e vam posluiti
i u toku vjebe treega i etvrtoga dana, a petoga dana bit e
vam potrebna fotografija iz pubertetskoga razdoblja vaeg ivota i iz
djetinjstva. Prije nego to ponete vjebati, izaberite fotografije.
Poeljno je da ste na fotografiji sami i da je snimljeno cijelo tijelo.
Prvi dan
Zauzmite udoban sjedei poloaj i ponite prouavati svoju najnoviju
fotografiju. Ponite s provjerom tijela. Potraite napete i stegnute
dijelove tijela, jer ovdje skupljate bol, strah ili ljutnju. Postavljajte sebi
pitanja. Predlaem vam da pitanja napiete na papir te pribiljeite
odgovore koji vam padaju na um tako ih moete poslije proitati
opet. Zapitajte se: djeluje li osoba sa slike oputeno ili napeto,
ponaa li se prirodno ili njegove kretnje i poloaj govore u prilog
tome da neto prikriva. Budite precizni i zabiljeite sva podruja koja
vam se ne ine otvorena ili oputena. to se tie emocija, obratite
panju na osjeaje osobe s fotografije: je li sretna ili tuna, zadovoljna
ili nezadovoljna? Kakve osjeaje izraava? Zapitajte se izraava li ta
osoba svoje osjeaje iskreno li ih preuveliava i ne izraava primjereno.
Zatim, svia li vam se izraz na njezinu licu? Ako vam se ne svia,
upitajte se zato.
Napokon, posvetite se mentalnome i, dok prouavate sliku, nastojte
odrediti misli osobe sa slike. Neka njezine misli postanu vae.
Zapitajte se jeste li nalik na tu osobu, o emu biste razmiljali i biste
li uope ita mislili. Moda bi vaa svijest bila posvema bistra. Ako
ne, verbalizirajte misli osobe i nekoliko trenutaka slijedite njezine
misli. Poto ste nekoliko minuta prouavali sliku, zapiite pitanja i
odgovore za daljne prouavanje, pa se istim tim nainom ponite
ispitivati i na slikama iz puberteta i djetinjstva.
Poto ste zavrili, ispruite se na ravnoj povrini tako da vam ruke
budu ispruene uz tijelo. Nastavite vjebom provjeravajui trenutno
tjelesno, emocionalno i mentalno stanje. Zatim ponite duboko
disati kroz nos oputenim i ujednaenim ritmom. Kad budete pripravni,
posvetite panju stopalima; udahnite i stegnite miie stopala
to jae moete. Zadrite dah tri sekunde. Nakon tri sekunde, izdahnite
i opustite miie stopala. Ponovo udahnite duboko i ponovite
isti postupak, ali ovaj put s miiima lanaka i listova noge. Nastavite
ponavljati vjebu s bokovima, stranjicom, zdjelicom, srednjim i
gornjim dijelom trbuha, grudima i ramenima, vratom, rukama i
dlanovima. Nakon toga, stegnite miie lica i zadrite ih u tom
poloaju slijedee tri sekunde. Nakon tri sekunde opustite ih i izdahnite.
Otvorite usta, isplazite jezik i to vie rastegnite miie lica;
zadrite dah tri sekunde, a zatim opustite miie lica
Da biste dovrili vjebe prvog dana, stegnite itavo tijelo (ovaj put
stegnuvi i miie lica) i zadrite dah. Nakon tri sekunde snano
izdahnite zrak kroz nos i naglo opustite sve miie tijela. Obratite
panju na svoje fiziko tijelo i provjerite kako se osjea. Obratite
panju na tanane vibracije i energiju koje njima protiu. Potraite
podruja napetosti ili stegnutosti. Potraite podruja koja su otupljena,
koja naizgled nemaju nikakvih emocija. Zatim panju posvetite

svojim emocijama, promatrajte kako se ire, ali ne preputajte se


nijednoj od njih, nego ih samo ispitajte. Upitajte se: to osjeam,
gdje su smjeteni ti osjeaji? Opirem li im se ili oni slobodno teku
mojim tijelom? Jesam li ih dobro procijenio; ako jesam, kakav sam
sud donio? Provjerite svoju svijest obraajui panju na, spontane
slike to se pojavljuju. Distancirajte se od svojih misli. Nemojte ih
kontrolirati; jednostavno ih promatrajte. Nastavite i dalje imati ulogu
promatraa i ispitajte svoje tjelesno, emotivno i mentalno stanje da
ga ne pokuavate promijeniti. Provjeravajte sve svoje razine
slijedeih deset minuta ili sve dotle dok ne budete zadovoljni. Zatim
otvorite oi. Osjetit ete se budni, potpuno oputeni i bolje no prije.
Drugi dan
Ponovite vjebu stezanja i oputanja koju ste nauili prvi dan.
Zatim, umjesto da promatrate svoje stanje, stvorite u svijesti sliku
kako ustajete i hodate deset koraka od svojeg tijela. Vano je da
vam pri tom sva osjetila budu budna, tako da sebe vidite kako
hodate i da tu radnju osjetite na tjelesnomu, emocionalnomu i mentalnom
planu. Poto ste preli deset koraka, polagano se okrenite,
vratite se natrag i leite u svoje tijelo. Ne zaboravite da je ostati
promatra vanije od doivljaja to ste se proetali i vratili natrag.
Ne povodite se za tim doivljajem. Samo nastavite na tjelesnomu,
emocionalnomu i mentalnom planu provjeravati osobu koja hoda.
Poto ste legli u svoje tijelo, opustite se slijedeih deset minuta.
Kad se osjetite zadovoljno, otvorite oi. Osjetit ete se budni, posve
oputeni i bolje nego prije.
Trei dan
Za vjebu treeg dana bit e vam potrebna fotografija snimljena
nedavno, a izvodite je u sjedeem poloaju. Fotografiju stavite ispred
sebe tako da je moete jasno vidjeti a da pritom ne pomiete glavu.
Kad ste postavili sliku ispred sebe, zatvorite oi i ponite duboko i
ritmiki disati kroz nos sve dok se ne opustite. Posvetite panju
prstima stopala. Obratite li na njih panju samo nekoliko asaka,
osjetit ete kako vas are. Osjetit ete vibracije u prstima stopala,
koje nastaju cirkulacijom. Osjetite kako se vibracije ire stopalima
i osjetite kako vam se stopala oputaju. Nastavite istom vjebom
obraajui panju na lanke. Obraajte panju na njih tako dugo dok
ne osjetite kako vas poinju ariti i oputati se. Pomoi e vam pritom
zamislite li sliku da masirate i milujete lanke nogu. Tom se vizualizacijom moete koristiti za svaki dio tijela za koji smatrate da e
mu initi dobro.
Nastavite proces tjelesne relaksacije posveujui panju listovima
noge. Posvetite se zatim koljenima. Osjetite kako se arenje iri od
koljena do bedara. Obraajte panju na bedra sve dok se sasvim
ne opuste. Ponovite isto s bokovima, stranjicom, zdjelicom, donjim
dijelom trbuha i kriima, gornjim trbuhom i srednjim dijelom leda.
Zatim osjetite arenje u grudima i ramenima. Poto opustite ramena,
panju usredotoite na prste. Nastavite oputati prste, dianove,
zglobove, podlaktice, laktove i nadlaktice; onda painju posvetite
vratu i grlu. Za iice nuna je osobita panja. Mnogi ljudi emocionalnu
napetost gomilaju u miiima lica. Ponilte s vilicom, zatim prijeite

na bradu, usne, obraze, nos, ui, oi, elo: osjetite kako se arenje
uspinje potiljkom te napokon osjetite kako se cijelo tjeme ari i
oputa. Kad ste tako postali svjesni svoga tijela, otvorite oi, ali ne
sasvim i nemojte posve izotriti pogled. Gledajte sliku ispred sebe.
Ponovite tu vjebu s osobom sa slike. Ponite s prstima njezinih
stopala i potraite vibraciju. Zatim prijeite na stopala i napokon
na cijelo tijelo kako biste osjetili vibraciju u svakom dijelu njezina
tijela; osjetite kako se oputa tijelo osobe sa slike. Poto ste zavrili,
zatvorite o i oputajte se deset minuta. Kad osjetite zadovoljstvo,
opet otvorite oi. Osjetit ete se budni, posve oputeni i bolje no
prije.
etvrti dan
Vjebu etvrtog dana ponite u sjedeem poloaju, a fotografiju
kojom ste se koristili treeg dana stavite ispred sebe. Zatvorite oi
ritmiki diite kroz nos sve dok se ne opustite. Otvorite oi na
trenutak, nemojte nikamo usredotoiti pogled i brojite do tri dok
gledate fotografiju ispred sebe. Zatim brzo zatvorite oi i mentalno
vizualizirajte fotografiju 20 sekundi. Taj postupak ponovite jo dvaput.
Nakon treeg ponavljanja otvorite oi ponovo pogledajte sliku,
ali ovaj put obratite panju na emocije koje izraava osoba sa slike.
Opet zatvorite oi neka budu sklopljene jo 20 sekundi. Vizualizirajte
fotografiju, ali ovaj put idemo korak dalje. Saivite se s osobom sa
slike i provjerite je na emocionalnom planu tako da osjetite njezine
emocije. Ponovite to ispitivanje jo dvaput. Nakon treeg ponavljanja
otvorite oi, pogledajte fotografiju i osjetite mentalno stanje osobe
sa slike. Izbrojite do tri, ponovo sklopite oi, a zatim vizualizirajte i
saivite se s mentalnim stanjem osobe sa slike. Taj postupak ponovite
jo dvaput po dvadeset sekundi. Nakon treeg ponavljanja,
zatvorite oi i oputajte se slijedeih deset minuta. Kad otvorite oi,
bit ete budni, oputeni i osjeat ete se bolje nego prije.
Peti dan
Petog dana ponovite vjebe koje ste nauili etvrtog dana, ali
koristei pritom sliku iz djetinjstva i puberteta.
esti dan
estoga dana ponite vjebati zauzevi sjedei poloaj ispred zrcala.
Nemate li zrcalo u kojem moete vidjeti cijelo tijelo, uzmite najvee
zrcalo koje imate kod kue. Sjednite na dva metra udaljenosti od
zrcala. Ponovite vjebu osvjetavanja, koju ste radili treeg dana.
Poto ste zavrili, ponovite vjebu vizualizacije, koju ste nauili etvrtog
dana, ali tako da umjesto svoje fotografije gledate vlastiti odraz
u zrcalu. Trajanje vjebe produite na 40 minuta. Kad ste zavrili,
oputajte se deset minuta. Onda otvorite oi. Osjetit ete se budni,
posve oputeni i bolje nego prije.
Sedmi dan
Sedmog dana ponovite sve vjebe koje ste nauili u toku prolih
est dana. Zauzmite udoban sjedei poloaj. Sklopite oi i duboko

ritmiki diite kroz nos sve dok se ne opustite. Sjedite spokojno u


tom poloaju diui tako slijedeih deset minuta. Ponovite vjebu
osvjetavanja, koju ste nauili treeg dana. Zatim se provjerite na
tjelesnomu, mentalnomu i emocionalnom planu. Ostanite pritom
distancirani. Promatrajte se objektivno kao to kritiar ocjenjuje
glumca u kazalitu. Dopustite glumcu da ustane i poe u etnju. Ovo
je stvarna etnja, a ne vizualizacija. Poistovjetite se s glumcem, tako
da osjetite sve to on doivljava na tjelesnomu, emocionalnomu i
mentalnom planu dok hoda. U tom stanju svijesti hodajte 20 minuta
i provjeravajte glumca. Kad se vratite na svoje mjesto poslije 20
minuta, oputajte se pet minuta i vratite se u svoje stanje svijesti
zatvorenih oiju, diui duboko i ritmiki kroz nos. Kad otvorite oi,
osjetit ete se budni, posve oputeni i bolje nego prije.
Ako ste se u toku etnje temeljito ispitali i ostali distancirani, shvatit
ete to razumijevam pod pojmom druga panja. To je sasvim novo
stanje svijesti i nov nain gledanja na svijet. Drugu panju morate
razviti jer u protivnome neete moi potpuno doivjeti svijet tako da
neprestano osjeate neizmjernu radost, to je i cilj psihospiritualne
integracije. Ako drugu panju niste uspjeli razviti u toku prvog tjedna,
ponovite ove iste vjebe dvaput sljedeeg tjedna. Ne uspije li vam ni
tad, ponovite opet cijeli program. Ponavljajte te iste vjebe sve dok
ne razvijete drugu panju. To je veoma vano jer ja jesam preko
druge panje uspostavlja vezu sa svime u manifestiranom svemiru.
Preko druge panje povezano je ja jesam s kozmikim energetskim
poljem i osobnim poljima unutar njega.
Kao to kae Jung:
"... spoznajemo sebe samospoznajom i... Tako se budi svijest koja
vie nije zatoena u trivijalnome, hipersenzitivnom svijetu ega, nego
slobodno sudjeluje u svijetu objektivnih interesa. Ta proirena svijest
vie nema nita zajednikoga s ranjivim, egoistinim naramkom
osobnih elja, strahova, nada i ambicija koje moraju biti kompenzirane
ili preplavljene nesvjesnim oprenim tenjama. Takva svijest
uspostavlja vezu sa svijetom stvari, a ovjeku omoguava da ostvari
apsolutno povezano i neraskidivo sjedinjenje sa svijetom.,,

III.
Prvobitno odvajanje
Naa sistemska zaslijepljenost
tek je posljedica predrasude
da Bog ivi izvan ovjeka.
C. G. Jung
Prema idovsko-kranskom nazoru ovjek je nesavreno bie
koje se moe odvojiti od kozmikog polja. Postavke psihospiritualne
integracije suprotne su toj tvrdnji.
Tehnike psihospiritualne integracije namijenjene su uklanjanju
toga lanog osjeaja odvojenosti, koji ovjeka prijei da se svjesno
osjeti povezan s kozmikim poljem i da uiva neizmjernu radost
stapanja s njim.

Najotrija razlika izmeu ortodoksnog kranstva i idovske vjere


te psihospiritualne integracije u tome je da i kranstvo i Zidovi
vjeruju kako se ovjek raa izdvojen (zbog istonoga grijeha), te da
se ak i nakon obraenja jo moe odvojiti od kozmikoga energetskog
polja i svijesti ako grijei, i da je tada duhovno mrtav. Integracija
ne prihvaa prvobitnu odvojenost ovjeka, ni odvojenost kao objektivnu
istinu, lako ovjek svjesno ne doivljava svoj unutranji ivot,
te ponavlja postupke koji ga samo udaljavaju od njega, na nesvjesnoj
razini on se nikad nije niti se ikad moe odvojiti od kozmikog polja.
Vjerovao ili ne, on postoji unutar kozmikog polja, bez obzira na to
osjeao li on to svjesno ili ne. On je oduvijek bio i oduvijek e biti u
Tau, Brahmi i svijesti Krista, kako to formuliraju krani. Na nesvjesnoj
razini on neprekidno osjea i komunicira s kozmikim poljem iz
kojega se i napaja energijom.
Svaki ovjek postoji unutar polja i prima njegove blagodati ba kao
i Isus iii svaki prosvijeeni uitelj. Razlika je u tome to prosvijeeni
uitelj doivljava svoje stapanje s kozmikim poljem na svjesnoj i
nesvjesnoj razini. Oslobodio se iluzije da je zaista samo ono to
postoji u materijalnom svijetu. Spoznao je tko je u odnosu prema
kozmikom energetskom polju i svijesti to ga proima jer neposredno
osjea kozmiko polje i sve - kozmiku svijest koja krijepi polje.
Svjesno osjea kozmiko polje jer vie se ne poistovjeuje samo sa
svojom svijeu i tjelesnim osjetima. Umjesto toga, sabirui sve
dijelove svoje linosti, stapa ih u ja jesam - sintezu svih ja i preko
ja jesam uspostavlja pravi odnos sa svim i onim to je sadrano
unutar svega

Zidovsko-kranska tradicija

J*

Temelje zapadne filozofije postavili su idovski uenjaci i teolozi.


Prema idovskoj predaji, idovi su izabrani Boji narod, odvojili su se
od Boga te se razlikuju od svoje brae jer svojstvena im je izdvojenost.
Te su ideje pridonijele institucionalizaciji odvojenosti. Zidovi su
morali ugoditi ljubomornome i strogom Bogu. U knjizi Izaije prorok
kori, kudi djecu Izraela. Govori im: "Svojom ste se izopaenou
udaljili i od sebe i od Boga, vai grijesi pomraili su njegovo lice, tako
da vas vie uti ne moe,, i ponovo u Levitskom zakoniku Bog govori
rijeima proroka: "Obeao sam vam da ete naslijediti njihovu zemlju
i postati njezini vlasnici, vlasnici zemlje kojom tee med i mlijeko; ja,
va gospod Bog koji vas je izdvojio od ostalih ljudi,,.
lako je Isus propovijedao da je svaki ovjek njemu nalik i da se
moe obraati Ocu (kozmikomu energetskom polju i svijesti) predajui
se Duhu Svetomu, stroga i dogmatska kranska teologija
pridavala je veu vanost formi nego duhu Isusova uenja. Kao i
farizeji prije njih, kranski su teolozi - dijelom i zato to su prihvatili
Aristotelovo uenje - poeli propovijedati da se ovjek rada koa
podvojeno bie. Apostol Pavao govori u poslanici Galaanima: "ivite
po Duhu pa sigurno neete udovoljavati poudi tijela, jer tijelo
udi protiv duha, a duh protiv tijela: to se dvoje meusobno protivi,,.
Tim su se, a i mnogim drugim izrekama stoljeima koristili sveenici
kako bi potkrijepili tvrdnju da ovjek stoji izvan kozmikog polja i da
prebiva u stanju odvojenosti gdje je sve ili ja ili drugi. Kranstvo
nas ui da ovjek u prvobitnom stanju (rajskom vrtu) nije bio podvojen
i da je osjetio jedinstvo ivota na temelju vezanosti za Boga. Ali

grijehom (na grkome grijeh znai separacija) ovjek postaje rascjepkan i gubi osjeaj jedinstva. Za svakoga je kranina Isus branitelj koji se kod Oca zalae za iskupljenje posrnuloga ljudskog roda,
on je most izmeu Duha (Oca) i tijela (ljudskog roda). Zahvaljujui'
Isusu koji postaje Krist, ja jesam, i njegovoj ulozi posrednika,
ljudskom je rodu ponovo dostupan Otac, sve. Vezu s ocem izgubili
su nakon Adamova grijeha. Zahvaljujui Isusu, ovjek ponovol
postaje cjelovit jer dostupni su mu tanani svjetovi, a put do njih
prokrio je Isus svojim osobitim odnosom prema ocu. Kao to je
Isus rekao svojim uenicima: "... nitko ne zna tko, je Sin, i nitko ne
zna tko je Otac, nego, onaj komu Sin htjedne objaviti...
Budui da su mu dostupni unutranji svjetovi, kranin zna stoje
izgubio Adamovim izgonom iz raja. Za kranina Isus je arhetip
nerascijepljena ovjeka. ovjeka stopljena s kozmikim poljem,
svim. Isus je postao Krist, pomazan, razbivi iluziju Maja (o rascjepkanosti).
Postavi cjelovit, iskusio je pomazivanje pranom to
nesmetano tee tijelima onih koji su se probili iz podvojenosti u ja
jesam.
Dvojnost
Doktrina odvojenosti, koja je temelj ortodoksne teologije i uzrok
mnogih nerazumijevanja i nepotrebnih patnji, osnova je i ortodoksne
psihologije. Ortodoksna psihologija gradi svoje stavove na Newtonovu
i kartuzijanskom uenju daje odvojenost prirodno stanje ovjeka.
Ni kranska Crkva koja svoje uenje temelji na Aristotelu, ni
ortodoksna psihologija koja se u svojim istraivanjima i doktrini
isuvie povodi za empirijskim dokazima, ne mogu ovjeka sagledati
kao cjelovito, multidimenzionalno bie. Budui daje svoju tradiciju
gradila na Aristotelu, Sokratu i Platonu, Crkva je ovjeka promatrala
samo u kontekstu njegove dvojnosti.
Prema Platonu, ovjeka stalno razdiru dva oprena aspekta njegovo
prirode - podlost i plemenitost. Izmeu te dvije suprotstavljene
krajnosti nalazio se element duge timos (element hrabrosti), koji
spaja plemenite tenje svijesti s ljudskim animalnim tjelesnim
udnjama. Platon je svojim uenjem nastojao objasniti tu uroenu
podvojenost svojstvenu ovjeku, a Aristotel je nadopunio, Platonovo
uenje. Ali i za nj je ovjek bio podvojen. Aristotel bi svoje uenike
pouavao da se ovjek hrabrou poistovjeuje s plemenitou
svojeg karaktera i izdie se iznad niskosti. Taj oblik hrabrosti nuno
za sobom povlai potiskivanje onih elemenata u svoje prirode koje
smatra niskima. On ih odbacuje, i umjesto da ih uklopi u svoju
linost, on sudi i osuuje te oni postaju drugi unutar njega sama.
Prema Aristotelu, hvalevrijedne osobine moraju nadvladati one koje
su dostojne prezira. Ta je Aristotelova podvojenost postala dio
kranstva i racionalizma koji su udarili temelje modernoj znanosti i
psihologiji.
Drugi su neeljeni, nevoljeni dijelovi linosti koji lee duboko
zakopani u nesvjesnom dijelu neintegrirane osobe. To su maleni zli
dusi to su ih najprije odbacili roditelji, a zatim i dijete, koje se radije
odreklo dijela sebe kako ne bi izgubio ljubav i spone s roditeljima.
Upravo se tih drugih unutar nesvjesnoga moramo prisjetiti, moramo
ih sabrati i stopiti kako jedne s drugima tako i sa svjesnim dijelom
nae linosti.

Newton i njegovi suvremenici, osobito Descartes, utemeljitelji moderne


znanosti Zapada, zapadni su svijet bacili u naruje racionalizma
i materijalizma. Racionalizam i materijalizam pobijedili su
srednjovjekovno shvaanje svijeta, lako je trpjelo pod teologijom to
je propovijedala podvojenost, ono se oslanjalo na intuiciju i vjeru.
Osim toga, u srednjem je vijeku Bog jo bio u sreditu svemira i
preteno agrarno stanovnitvo jo je slijedilo primjer svojih najstarijih
predaka koji su ivot nalazili u svakoj stvari i subjektivno doivljavali
stvarnost. Srednjovjekovnome je ovjeku, sve osim njega, bilo odraz
Boga (i jo je bio sjedinjen s kozmikim energetskim poljem i svijeu).
Ali Newton, Descartes i njihovi suvremenici, prethodnici znanstvene
revolucije, istisnuli su Boga iz sredita Suneva sustava.
Cjelina je rascjepkana, organsko postaje mehaniko. Svemir promatraju
kao veliki stroj, koji je Bog pustio u pogon, a zatim ga napustio.
Zahvaljujui Descartesu, znanstveni pristup postaje analitiki i
temelji se na izvoenju zakljuaka. Prirodu je dijelio u podatne djelie
i podrobno ih analizirao kako bi otkrio njihovu pravu narav. Dakako,
u tome mehanikom svemiru mjesta nije bilo za jedinstvo, kozmiko
polje, duh, pa ni za mogunost postojanja sveope, vladajue svrhe
ili namjene u korijenu toga fenomenikog svemira. Ni izvan samog
svemira nije moglo postojati nita to se ne bi moglo izmjeriti ili
izvagati.
Sve izvan materijalne stvarnosti tumailo se kao halucinacija ili tek
let na krilima mate, kojom je mogla biti ponesena samo neobuzdana
ili primitivna svijest.
Znanost Descartesa, Newtona i njihovih suvremenika rascijepila je
svijet. Odbila je da na nj gleda ekoloki, kao na sjedinjeno polje. S
vremenom, vanjska je rascijepljenost vodila unutranjoj. Uzdrman je
i nazor da ovjek postoji unutar polja sveprisutnog Boga. ovjek je
postao izdvojeno mehaniko bie, stroj koji ivi u svemiru nastanjenom
drugim strojevima, koji se moe prouavati izvan konteksta
svoje okoline. Zanemarena je duhovna strana ovjeka, a ruglu je
izvrgnut unutranji svijet. ovjek je kao i svijet postao rascjepkan,
podvojen protivno vlastitoj prirodi.
Freud i mnogi njegovi suvremenici prihvatili su podvojenost ovjeka.
ovjekovu svijest podijelili su na id, ego i superego, koji ive u
stalnome meusobnom sukobu. Svojom su teorijom oznaili konani
trijumf razuma nad intuicijom, podvojenosti nad cjelovitou,
ovjeka su odvojili od izvora njegove duevne hrane - kozmikoga
energetskog polja i svijesti. U skladu s tim Nietzscheova smjela izjava
"Bog je mrtav,, i Marxove optube religije nadvladale su tisuljetno
intuitivno znanje i iskustvo: pouavale su da je ovjek - kako vie nije
povezan s kozmikim energetskim poljem i svijeu - postao stroj,
dodue udesan ali ipak konaan, smrtan i usamljen, jer vie mu
nisu bile dostupne vie sfere. Po Freudu, ovjekova potreba da osjeti
viu svijest i postigne integraciju bila je tek infantilna elja za povratkom
u prenatalno stanje. Budui da Freud nije prepoznao kako je
to zapravo ovjekov vapaj za cjelovitou i samoostvarenjem, osudio
je ovjeka na nepotpunu spoznaju o sebi.
Razum je pobijedio intuiciju, ovjekov je unutranji ivot potopio
hladni analitiki razum i logika. Slijedei tu filozofiju, ni kranstvo
ni ortodoksna psihologija ovjeku nisu pomogle da pronae put do
sebe, do spokojstva. Oni radije umiruju i daju lane nade, tako da
ovjeka otupe na bol i strah koji vreba na njih iz dubine njihova bia.

IV.
Uzrok naim tekoama
...U dubinu, onamo ponirati moram. Ondje je vjeni mir.
Henrik lbsen
Iako je svaki ovjek objektivno stopljen s kozmikim poljem, svjesni
osjeaj sjedinjenja vie ne postoji kod veine ljudi zbog poremeaja
u njihovu osobnom energetskom polju. Kad je poremeeno osobno
energetsko polje ovjeka due razdoblje, on e zaboraviti prvobitno
stanje sjedinjenja koje je iskusio u ranom djetinjstvu i svjesno e
osjeati samo izdvojenost i popratnu egzistencijalnu bol. Naalost,
tako se danas osjea veina ljudi. Mnogi ljudi jo nisu svjesni da se
uzrok svake tekoe krije u raspodjeli energije. Nisu svjesni toga da,
ele li rijeiti svoje tekoe i postii ivotne ciljeve, moraju promijeniti
kvantitetu i kvalitetu energije koja protie njihovim tananim energetskim
sustavom, te da moraju promijeniti svoj stav prema energetskom
polju to ih okruuje i proima.
Prouio sam i ovladao koritenjem i transmutacijom energije i
zapanjilo me s koliko nerazumijevanja i nemoi ljudi pristupaju
energiji. Mnogima ne uspjeva promijeniti i razviti svoju linost, jer ne
shvaaju da su njihove tekoe uzrokovane poremeajima u tananome
energetskom sustavu i osobnomu energetskom polju. ak i kad
spoznaju to, na raspolaganju im nije orue kojim bi otklonili glavni
kvar u svojemu energetskom sustavu.
Moj j'e ivot bio nesretan
Veliki sam dio ivota posvetio prouavanju energije, ali isprva ne iz
altruistikih pobuda... Vrlo se malo ljudi poinje baviti psihospiritualnom
integracijom iz pravih razloga; ja sam se njome poeo baviti
zato to sam, kao i veina ljudi, bio nesretan. Najvei dio proveo
sam pokuavajui pronai uzrok tom stanju, umjesto da sam uivao
u ivotu. Zbog toga sam veoma patio, jer sebe sam sjekao na
dijelove, te sam nastojao spoznati sebe upoznajui zasebno svaki
svoj dio. Tako sam ivio u pogrenom uvjerenju da u saznati tko
sam i koji je smisao mojeg ivota.
Moj se problem, kako sam saznao poslije, nije sastojao u tome
to nisam znao tko sam. Osnovni je problem bio to sam sam sebi
postavio to pitanje. Na pitanje "tko sam to ja,, se ne moe odgovoriti
jer ono vodi k munome, napornome i nemilome daljnjem odvajanju
i unutranjem razdoru. Kako sam saznao poslije, to sam pitanje
postavio sebi kako bih izbjegao bol pri susretu s drugima koji su se
krili u mojoj nutrini... malenim, zlim dusima koji vrebaju iz mojega
nesvjesnoga. Umjesto da sam sebi olakavao patnje, izbjegavao
sam te druge, pa sam tako sve vie patio. Katkad je bol bila tako
jaka da se nisam mogao prisjetiti ni onog razdoblja svog ivota,
kad je nisam osjeao.
elja da spoznam sebe, rijeim unutranje konflikte, ublaim bol
te dosegnem barem prividni mir i sklad, nagnala me da prouim
svoj tanani energetski sustav. Postupno sam nauio naela psihospiritualne

integracije, pa sam se prisjetio i sabrao dotad izgubljene i


neeljene dijelove svoje linosti. Kako sam poeo prikupljati druge
koji su bili zakopani u mojoj nutrini, postao sam sretniji i uspjeniji.
Promijenio sam sebe i oslobodio energiju zatoenu u sustavu o
kojemu govorim u ovoj knjizi, sustavu to ga nazivam psihospiritualna
integracija, a spoznao sam ga iz nunosti i potrebe da shvatim
i integriram naizgled nespojive dijelove moje linosti.
Odrastanje/Sazrijevanje
Bio sam vrlo osjetljivo dijete. Kako sam patio i zbog svoje rascjepkanosti,
tako sam jednostavno bio bombardiran energijom koja je
isijavala iz energetskih polja drugih ljudi u obliku misli, osjeaja i
tjelesnih senzacija, a toga nisam bio svjestan. Ako sam bio uz
ovjeka, svijest kojega je bila ispunjena crnim mislima, upio bih ih.
Ako bi netko projicirao negativne emocije, takoer bih ih apsorbirao.
Na mene bi prelazile i glavobolje i druge blae boli i boljetice, a toga
nisam bio svjestan.
U pubertetu sam doivio krizu izazvanu tekoama kod kue i u
koli, a njoj je pridonio nedostatak razumijevanja i podrke, to
uglavnom prati seksualno sazrijevanje. To me natjeralo da se suoim
sa sobom i svojim oprenim eljama, osjeajima i idejama - bremenom
koje sam gomilao od ranog djetinjstva. Cl toku te adolescentske
krize vrsto sam odluio pronai izlaz iz tekoa prouavajui svoju
nutrinu. Moja kriza nije ni po emu osobita niti me izdvaja od drugih
ljudi. Svi se suoavamo s tom krizom na svoj nain. O ovjekovu
stavu prema krizi i odlunosti ovisi hoe li posegnuti za psihospiritualnom
integracijom ili e ivot i sebe prihvatiti kao fragmentarnost.
Razlika je izmeu mojega ivota i ivota drugih ljudi to sam aktivno
i svjesno nastojao shvatiti to me to koi i nastojao ukloniti te konice
kako bih mogao potpuno proivjeti svoj ivot. Nakon te adolescentske
krize odluio sam posvetiti se samo jednom cilju, koji je ubrzo
postao moja strast: postati kompletna linost, slobodno zraiti bez
straha, bez obzira na prilike u kojima se nalazio. Otad je moja ivotna
preokupacija postala upoznavati sebe i biti ja, to to jesam.
Prouavanje drugih ljudi
Kako sam napredovao u prouavanju sebe, otkrio sam ua tako to
vie znam o sebi, vie spoznajem i o drugim ljudima. Jer, bez obzira
na to gdje ivimo i kojoj kulturi pripadamo, na energetskoj smo razini
svi isti; svi smo potekli iz istog izvora. Svakom novom spoznajom sve
sam se vie pribliavao svome cilju, doivljaju bitnog jedinstva koji je
temelj svega. William James kae: "Normalni razvoj karaktera sastoji
se od jaanja i stapanja unutranjih ja. Vii i nii osjeaji, korisni i
pogreni impulsi, poinju kao komparativni unutranji kaos - moraju
oformiti sustav ispravno poredanih funkcija. Nesrea esto karakterizira
razdoblje sreivanja i borbe,,.
I ja sam se borio, moji su se rascjepkani djelii bavili sobom, te
nisam mogao doivjeti preobraenje koje bi me vratilo stanju neizmjerne
sree. Morao sam se prisjetiti, sabrati i sjediniti zakopane i
porazbacane dijelove svoje linosti. Ideja da je jedna katarza dovoljna
kako bi se potpuno promijenio ovjekov ivot nije realna. Promjena
je postupan proces. Iznenadna spontana promjena ini se spontana

jedino naemu svjesnomu, dok nas na nesvjesnom planu jo oekuju


mjeseci nepregledna pripremna rada.
Dr. Roberto Assagioli naziva to razdobljem "psihike inkubacije,,,
u toku koje nesvjesno stjee iskustva. Mae svjesno osjea poticajnelatentne
snage koje postoje u nesvjesnomu i u naim viim tijelima,
ali nesvjesnomu treba vremena da bi preradilo ta iskustva i da
bi popustile konice. Taj je proces ritmiki, ukljuuje vrijeme inkubacije
i as nagle, spontane promjene. Doivio sam stotine otkria i
obraenja, to mije pomoglo da se prisjetim te da prikupim i sjedinim
izgubljene dijelove mene. Moja mladenaka kriza izazvala je niz
proienja i poslije su takva iskustva postala svakodnevna pojava u
mome ivotu, pretvorila su se u proces, a on je s vremenom urodio
sjedinjenjem mojih ja i nestankom ja jesam.
Osobna odgovornost
Pravi sam put naao kad sam prestao kriviti druge za svoju nesreu
i preuzeo odgovornost na sebe. im sam zapazio da biram stezanje,
shvatio sam da mogu ponovo zraiti. Tako sam krenuo u potragu za
neim ega bih se mogao dohvatiti i to bi me odvelo do moje
nutrine, kojoj je bila prijeko potrebna promjena. inilo mi se da
najprije moram krenuti od emocija. Vjerovao sam: naem li sredstva
kojima u osloboditi zakoene emocije, vratit u se na pravi put i
nastaviti ivjeti ispravno. Tako sam poeo istraivati. Sreom, prikljuio
sam se programu skupnih susreta koji su uveli Daniel Caserall i
Arthur Janov. Osnovna metoda terapije skupnih susreta, kako se tad
zvala, bilo je suoavanje i doivljaj prvobitnog iskustva. Kad bi neki
lan skupine bio neiskren - ne mislim pritom da je lagao, nego da je
krivotvorio osjeaje zakoivi ih ili preputajui im se - skupina bi mu
se suprotstavila i zahtijevala od njega da izrazi prave osjeaje. Osim
toga, grupa ne bi prihvatila ponaanje koje je uvrstilo te neadekvatne
emocije ili zakoilo slobodno izraavanje pravih emocija, i ono bi
se moralo promijeniti. Morao je prihvatiti rizik da izmijeni svoje
postupke i ponaanje, jer to ga je spreavalo da ivi potpuno i sebe
izrazi iskreno. lanovi skupine nauili su oslobaati stare strahove,
ljutnje i patnje to su u njima bili zapreteni godinama. Kad su se
oslobodili tih starih emocija, lake su promijenili stare navike i
prestali se povoditi za starim ponaanjem. Bilo je lake postati iskren
i ponaati se odraslije u sadanjosti.
Maraton
Jedno iskustvo proivljeno sa skupinom bilo je za mene veoma
znaajno. Upravo taj doivljaj pokazuje kako energija u obliku emocija
moe biti zatoena u osobnomu energetskom polju ovjeka i
kako utjee na njegov ivot godinama. Sve se odvijalo u toku maratona
u Woodstocku, Mew York, 1972. godine, koji je trajao 18 sati.
Moja je grupa utrku poela u 18 sati. U toku veeg dijela noi
pomagao sam vodi skupine Alu. Oko dva sata poslije ponoi, tek
poto su neki od nas pojeli zakusku, poeo je govoriti neki lan
skupine. Rekao je kako nikad nije bio dovoljno dobar roditeljima i
kako ih nije usreivalo nita to je uradio. Govorei, poeo je plakati.
Osjetio sam kako zrai tugom. Osjeaj je ubrzo postao zarazan i
proirio se cijelom skupinom. inilo se da je svakoga od nas dirnuo

u srce. Bio je to osjeaj dubokog oaja da nikad nismo bili dovoljno


dobri roditeljima, ma koliko se trudili. Morao sam se poistovjetiti s
drugim lanovima grupe i osjeajem beznaa zakopanim duboko u
njihovoj dui. Nakon nekoliko minuta poelo me tititi u grudima.
Osjeaj potitenosti nije se u mene pojavio ve dugo, ali sjeao sam
ga se vrlo dobro. Uasavao sam se toga osjeaja, osjetio sam ga kao
dijete i pribojavao ga se, i uvijek bi ga potiskivao te nastojao otresti
ga se svim silama. Osjeao bih se jezivo. Taj bi osjeaj ispio svu
radost. Ako bih ga mogao izraziti rijeima, tad bih rekao: "Radost je
kratka vijeka, ali ja sam ovdje zauvijek. Ovdje ne moe nita uiniti,
nikad me se nee osloboditi,,. Vidio sam da se svatko osjea upravo
tako. Prvi smo put shvatili, nakon osam sati utrke, da smo u istoj
koi, da smo svi bili prikraeni kao djeca i da je svatko od nas, na
svoj nain, eznuo za ljubavlju.
Tuga je ulazila u mene kako je on govorio. Bio sam tuan jer bio
sam duboko povrijeen kao i svi ostali lanovi skupine. U tom sam
trenutku poelio utjeiti druge lanove grupe kako bih ublaio njihovu
bol. Ali njihova je boi samo pojaavala moju, te sam sebi morao
priznati da je i meni potrebna utjeha. Osjeao sam se povrijeen i u
jednome sam se trenutku saalio nad malenim djeakom u svojoj
nutrini, koji je bio tako dugo zbunjen i napaen. I svi su ostali bili
povrijeeni duboko. Osjetio sam kako mi naviru suze samilosti.
Bio sam tako tuan da sam pomislio kako u se raspuknuti ako me
netko ubrzo ne zagrli. Svaki je lan skupine plakao u svojem kutku
i cijela je soba promijenila izgled, kao da je preko nje prola sjenka.
Nisam vie mogao podnositi sjedinjenje u grupi, pa sam poloaj
promijenio tako da sam se okrenuo prema zidu i noge oslonio o
njega kako bi se lake opustio. Bilo mi je lake jer tako sam bio
sam. Sklopio sam oi osjetio se umorno i slomljeno. Pred oima su
se pojavili roditelji. Godinama sam ih optuivao za svoju nesreu.
Vie ih nisamelio okrivljavati. Samo sam se elio odmoriti.
Razmiljao sam o tome kako je teko moralo biti njihovo djetinjstvo
i saalio sam se nad njima i poelio da su se njihovi roditelji vie
brinuli o njima. Vie ih nisam mogao kriviti za nerazumijevanje i
zapostavljanje. To mi se inilo tako niskim i nitavnim kad sam
samo pomislio kako je zacijelo bio teak njihov ivot. Prvi sam se
put, i to me zapanjilo, sjetio kako me majka zagrlila: tad sam se
osjetio siguran. Tako se sigurnim nisam osjeao ve godinama.
Jamano sam bio ponijet tim mislima i emocijama due vremena.
Naime, kad sam otvorio oi, zapazio sam da vie nitko ne sjedi na
stolu, svi su sjedili na podu budno pratei to se zbiva sa mnom. Al
je sjedio meni zdesna. Zbunio sam se i iznenadio te sam skrenuo
pogled. "O Boe,,, aptao sam, a netko mi je stavio ruku na rame,
na to sam ja elio vrisnuti: "Ne dodiruj me, ostavi me sama,,, ali
nisam mogao prozboriti ni rijei. Stisnuo sam vjede i borio se protiv
neizbjenog olakanja koje je izviralo iz mene. uo sam neiji glas:
"Zato se ne preda Keith?,, Bio je to Al, koji je ponavljao: "Zato
se ne preda? Nikad im nee biti dovoljno dobar, nikad nee biti
to oni ele da bude; jednostavno se predaj!,, Jo mu nisam mogao
odgovoriti i zauo sam kako kae: "Otvori usta i reci: Predajem se.,,
To sam i uradio. Isprva tiho, tako da sam jedva mogao uti sebe.
Ali nakon nekoliko trenutaka brana je pukla i rijei su navirale same:
"Predajem se.,, Druge su me dvije ruke uhvatile i uo sam i ostale
glasove. Njeno su me polegli na pod. Nekoliko asaka poslije moje

ruke i noge poele su se ariti, a glava mi je postala tako lagana da


sam osjetio vrtoglavicu. Netko me primio za ruku i odasvud sam
osjetio kako me proima ljubav. Leao sam tako i ponavljao "Predajem
se te osjeao kako nestaje breme to sam ga nosio godinama,
kao da ga netko skida s mojih ramena. U asu katarze vratio sam se
u vrijeme prije boli i samoe, kad sam bio neizmjerno voljen i
prihvaen. Osjetio sam kako me zaogre i proima energija moje
majke i postaje dio mene. U tom sam asu spoznao: odbacivi svoju ?
bol, zacijelo sam odbacio i nju, a odbacivi nju, zacijelo sam odbacio
i sebe. Prvi mi je put postalo jasno da sam, odbacivi njezinu
energiju, izgubio bitni dio svojega osobnog energetskog polja. Kao
to smo tijelom produkt nae majke i oca, tako smo i energetski
sinteza njihovih energetskih polja. Odrastanjem integriramo druge
frekvencije energije u nae osobno energetsko polje - ali odbivi ili
zaboravivi neto tako vano kao to je vibracija majke ili oca, uvelike
tetimo vlastitome energetskom sustavu.
Dok sam tako leao, tiho sam ponavljao: "Predajem se, predajem
se. Sto sam to due ponavljao, osjeao sam sve vei mir. Nisam
mogao nita uiniti ni promijeniti. Jedino sam se mogao predati,
zaboraviti da imam tolike tekoe i prihvatiti stvari onakvima kakve
jesu. Obuzeli su me osjeaji spokojstva i mira. Bili su toliko posveeni,
kao da me umiva boanska energija. Odmarao sam se sklopljenih
oiju. Nisam imao osjeaj vremena ni prostora. Ovdje je bio samo
mir, osjetio sam Alovu ruku na elu, bio je to izvanredan osjeaj i
pridonio je osjeaju duboke radosti, koji me proimao. Tako sam
dugo leao i nakon nekog vremena poelio biti sam. A1 mi je priapnuo:
"Ostani s nama, Keith, i reci nam to se zbiva.,, "elim biti sam,
mogao sam izustiti tek to. Proetao sam prostorijom i osjetio da je
svaki od njih dio mene i elio sam ih nekako dotaknuti, ali znao sam
da ne smijem, barem ne tad. Zato sam iziao na dvorite i zaputio se
prema oblinjem potoiu. Gotovo da nisam osjeao kako hodam.
Mogao sam samo osjetiti elemente to su me dodirivali, vodu koja,
kako mi se inilo, nije nikad jae uborila i povjetarac snaniji no
ikad prije. Kad sam pogledao u nebo, vidio sam milijune zvijezda.
Kako sam pogledao uvis, osjetio sam valove energije kako teku
mojim tijelom i neizrecivu toplinu. Valovi energije, jedan za drugim,
proticali su preko i kroza me. Neto poslije toga sve se u meni poelo
razvodnjavati i isparavati tako da se vie nisam osjeao. Plakao sam
kao nikad dotad. Mogao sam vidjeti i osjetiti kako svjetlost zrai kroza
me, osjeao sam zahvalnost. Sjeo sam pokraj potoia te promatrao

V.
Uspon planinom
... Spoznati sebe nije dostatno. Kao ni da nas duhovnost nae prirode pribliava
Bogu. Ta se mogunost moe ostvariti znanjem i ljubavlju.
Thomas Merton
Nakon dvije i pol godine skupne terapije postao sam terapeut, pa
sam vodio skupne susrete narkomana. U to sam vrijeme poeo
prouavati jogu, pranajamu i meditaciju. Time sam se bavio tri

godine, sve dok nisam upoznao svojeg uitelja. Zajedno smo putovali
Sjevernom i Srednjom Amerikom. Osnova njegova uenja temelji
se na ideji da pravo znanje, ono koje proiava, dolazi od svega
neposredno preko naega nesvjesnoga. Da bismo mogli neposredno
komunicirati sa svime, uio nas je da obraamo panju i prisjetimo
se tko smo. Objanjavao je da ovjek ponovo mora postati nitko
(nalik na dijete). Tako e biti prazan, to je nuno da bi na povrinu
izronilo pravo ja, ja jesam. Svoj e dolazak navijestiti na dva naina:
bistrinom i zahvalnou.
Sa svojim sam uiteljem radio tri godine. U proljee 1975, poto
smo nekoliko mjeseci proveli u Gvatemaii, vratili smo se u New York
City. Kad smo stigli, rekao mi je da me nauio svemu to zna, te da
se raskida na odnos uenik-uitelj. "Odsad pa nadalje,,, napomenuo
je, "mogu ti biti samo prijatelj,,. Savjetovao me je da primjenjujem
svoje znanje jer tako u ostati na svojoj dharmi (ivotnoj stazi),
lako sam godinama nastojao izgraditi sebe, ostao sam zateen; smeo
sam se. Uplaio sam se jer osjetio sam se iskljuen. Sve dotad nisam
bio svjestan koliko ovisim o njemu. U tom sam asu spoznao da mi
je jo bila potrebna njegova podrka jer osjeao sam se rascjepkano.
Nedostajali su vani dijelovi slagalice. Nakon rastanka, poeo sam
oajavati zbog necjelovitosti, pa sam se pridruio Pentakostnoj crkvi.
Uskoro sam poeo uiti za sveenika. Kad sam zavrio kolu, otiao
sam kao misionar u Dominikansku Republiku.
Ja jesam unutar mene
Sljedbenici Pentakostne crkve, za razliku od suvremenih kranskih
sekti, vjeruju kako su u suvremenom svijetu moima duha
(iscjeljivanje, uda, vidovitost) obdareni posveeni duhovi, i kako
Duh Sveti postaje dio ovjeka kad on svjesno primi Krista u svoj ivot.
To nazivaju ponovnim roenjem. Prihvatio sam veinu pouavanja
te Crkve, ali kad sam postao sveenik, a i prije, zbunjivalo me kako
je mogue da se formulom ili ceremonijom u crkvi ili samo jednim
dogaajem ili katarzom ovjek moe preobratiti od duhovno mrtvoga,
odsjeenoga od Krista (kozmikog polja) u duhovno ivoga,
ponovo roenoga (povezana s kozmikim poljem). Odnosno, sad se
mogao prisjetiti tko je, sabrati sve svoje djelie i iskusiti sjedinjenje.
Taj mije postupak bio besmislen. Bio je previe mehaniki; u jednom
ste asu duhovno mrtvi, a u drugom ve probueni.
Postupno sam poeo shvaati to razumijevaju pod pojmom ponovno
roenje i istinsko stapanje kad sam se poeo moliti da bih
uklonio blokade energije i da bih uspostavio vezu sa ja jesam u svojoj
nutrini. Molitva je postala sredstvo prisjeanja, sabiranja i stapanja.
Proivljena, posveena molitva najbolji je nain za mentalno i emocionalno
oslobaanje, te za ienje energetskih blokada. Kad sam
se poeo redovito moliti, postupno su se lomile zapreke koje su mi
onemoguavale da slobodno zraim mentalnom i emocionalnom
energijom. Kad sam iskazao svoje najvee strahove, boli i razoarenja,
naao sam izgubljene dijelove linosti. Moje se srce smekalo,
sve se vie budila druga panja. to je druga panja bila budnija,
tim sam se osjeao cjelovitije i radosnije.
Ali i dok sam molio, proivljavao sam krize. Sad znam da ih je uvijek
izazivao osjeaj necjelovitosti. Osjeaj frustracije i neugode zbog
necjelovitosti uvijek me uvlaio u krizu. Opadao sam u krizu jer

duboko je u mojoj nutrini bila potreba da se osjetim cjelovitijim i


povezanijim sa svojim tijelom i materijalnim svijetom. Dojadilo mi je
biti mjesear, neosjetljiv na udesni svijet oko mene. Kako su se
prepreke stale lomiti, molitve su poele odzvanjati duboko iz moje
nutrine i stala su se otvarati zakljuana vrata. Osjeao sam kako
duboko u meni postoji druga osoba koja se moli kroz mene. Isprva
nisam znao to se zbiva, ali bio sam siguran da se nitko drugi ne moli
kroz mene jer ta mi je osoba bila poznata, poznate su mi bile
frekvencije energije koje su proticale mojim tijelom kad se molila ta
osoba.
Znao sam da sam u djetinjstvu osjetio tu punou, isti taj osjeaj
koji je postajao vei i zaokrueniji. Kako sam se tako molio, okolinu
sam ispunio svojom prisutnou i, inilo mi se, izmijenio sam stav
prema svemu. To je bilo znano, prisjetio sam se rubovima svijesti da
sam takve osjeaje proivljavao u ranom djetinjstvu. Ta je osoba, kad
bih joj dopustio da se izrazi, jaala sve vie. Kad bi se izraavala,
osjeao bih kako me ritmiki ispiru valovi energije to bi mi donosili
neizrecivu radost. Ta se osoba manifestirala na vie naina, mijenjala
je oblike, veliinu i linosti. Nekad bi se pojavljivala s tugom, a nekad
s radou. Kako sam toj osobi dopustio da se potpuno izrazi, ubrzo
se uklopila u moj svakodnevni ivot. Ili, bolje reeno, ja sam se
uklopio u njezin. U molitvi se izraavala rijeima, ali i energijom i
proirenim osjeajem moje linosti, koji me poeo proimati.
Taje promjena pridonijela proirenom osjeaju i viziji moje linosti
i izmijenila moj ivot. Kako me poela proimati ta druga osoba,
rasprili su se moji strahovi i ojaala moja snaga, jer radost je
dopirala iz moje nutrine, pa tako vie nisam bio podloan hirovitim
vanjskim dogaanjima. Napokon sam stigao kui. Napokon sam se
prisjetio tko sam i prikupljanjem i stapanjem doivio sebe kao integrirana
ovjeka: sintezu svih ja - odnosno,ja jesam.
Indijski pjesnik Tagore govori o tome u "etvenim pjesmama,,
(Gitanjali):
"Putnik mora znati na tuinska vrata doi kao na svoja, i ovjek
mora lutati cijelim svijetom da bi naao unutranje svetite.
Moje su oi posvuda lutale prije no to sam ih zaklopio i u suzama
tisue potoka potopio svijet rekavi poplavom sigurnosti ja jesam.
Put u nutrinu
Rezultat je psihospiritualne integracije pojava ja jesam. Taj se
proces inae nesmetano odvija kod ljudi koji nemaju zakoeni energetski
sustav. Prirodan je i stoga to nije nuan nikakav napor da bi
se odravao, jer podrava ga via svijest, sue koja vjeno udi za
stapanjem sa svojom kreacijom. Dok sam bio u crkvi, Isus Krist bio
je za mene arhetip, kao to su to Bodhisatva ili avatara na istoku.
On je ivi dokaz da se svatko od nas moe prisjetiti i prikupiti sebe;
stopiti zasebne dijelove svoga bia i postati cjelina.
Ipak, svaki pravi uenik mora shvatiti da se cjelovitost moe postii
samo ako spozna vlastitu prirodu, pomiri se s njome i dopusti joj da
se slobodno izrazi. Kad dopusti sebi tu slobodu, izbavlja se ropstva i
postaje slobodan. Nada li se da e cjelovitost postii pomou nekog
Mesije ili magine formule, njegova je potraga uzaludna jer nee
postii cilj. Ponirui u nutrinu, ponovo moe osjetiti oslobaanje sve
svoje prirodne energije i snage koja je u njemu zatoena i zbog

rascjepkanog naina njegova ivota bila priguena i izobliena. Zato


umjesto da tee prirodno, ona se jedino moe manifestirati na
neprirodne naine. Kad ovjek poinje spoznavati sebe, ubrzo otkriva
svoju pravu narav i njoj svojstvenu sloenost. Kad istrai samu sr
svojeg bia, otkriva mu se vlastita priroda u svojoj cjelovitosti. Clvia
daje mnogo vie nego to je dotad mogao i zamisliti. Clvia da dosie
beskonanost kojim god putem krenuo.
Cjelovitost
U metafori to je iznosim ovdje, mladi Braham (arhetipski uenik)
godinama je bio u potrazi za mirom... traio je izlaz iz stalne patnje.
On je, za razliku od drugih mladia svoje dobi, koji su znali to hoe,
elio samo jedno - osloboenje od vjene boli. Na svojemu je putu
sretao mnoge ljude koji bi se saalili nad njim, te bi ga utjeili ili
savjetovali. Ali nita od toga nije bilo duga vijeka. Ve je bio na rubu
oaja kad je uo za mudrog ovjeka, koji je postao cjelovit i koji je
naao svoj mir.
Rekli su mu da mudrac ivi duboko u umi. Nakon naporna puta
naao je mudraca kako sjedi pokraj potoia ispod starog banjanstabla.
Starac mu je ponudio da sjedne. Naeto zatim mladi je
skupio svu hrabrost i zapitao ga: "Kako da postanem cjelovit i tako
naem svoj mir? Uitelj ga je pomno promotrio i savjetovao mu:
"Poi u selo, ondje e nai to to trai.,. Mladi je zahvalio mudracu
i hitro se zaputio prema selu, ispunjen nadom i oekivanjem. Ali u
selu je naao tek nekoliko koliba i tri starice s koarama, koje su
sjedile na trnici. Jedna je prodavala komade ice, druga djelie
metala, a trea komadie drvca. Posljednjim je novcem Braham
kupio komadi ice, djeli metala i drvce, jer bio je uvjeren da oni
imaju maginu mo. Ali ubrzo je shvatio da nisu arobni ni po emu.
Bile su to sasvim obine stvari. Duboko razoaran, vratio se mudracu
i rekao mu to je naao te ga izgrdio. Traio je da mu objasni zato
ga je prevario. Mudrac mu je na to odvratio: "Ubrzo e shvatiti.,,
Potiten, mladi je Braham ostavio mudraca. Kako nije imao kamo
poi, lutao je umom. Kad se stiao njegov bijes i kad je izblijedjelo
njegovo razoarenje, zauo je glazbu koja je odzvanjala umom.
Budui da se sputao mrak, pohitao je u pravcu iz kojega je dopirala
glazba. Kako se pribliio, prepoznao je zvuk sitara. Duboko dirnut,
sasvim se primaknuo mjestu otkuda je dopirala glazba. Uveliko se
iznenadio kad je vidio da je svira onaj isti mudrac koji ga je izigrao
maloprije. Osim toga, zaprepaten, otkrio je da je umom lutao
ukrug te da se vratio na ono isto mjesto gdje je ostavio mudraca.
Ovdje je postao svjestan vjetih sviraevih prstiju. Bio je toliko ponesen
da je za asak zaboravio na sebe i u tom trenutku spoznao je
istinu: sitar je nainjen od drva, metala i ice.
Tad je shvatio mudraevu poruku. Uvidio je, prvi put u ivotu, da
e drvo, metal i ica biti beznaajni sve dok ih bude promatrao kao
zasebne cjeline. Ali kad se sastave, cjelinom tvore sitar. Spoznao je
mudrost stareve poruke; dobio je sve to je traio. Od roenja bio
je cjelina: cjelovit u svakom pogledu. Sve dotad nije shvatio da
namjena svakoga pojedinog dijela njegova bia nije da ivi zasebno.
Oni svi zajedno tvore sloenu ekologiju duha, due i tijela, to je
cjelovito bie. Uvidio je, prvi put, da se svaki pojedini dio moe
spoznati tek unutar cjeline. On je u prolosti bio opsjednut svakim

djeliem posebno te se izgubio jer poistovjetio bi se samo s jednim


dijelom, a druge bi odbaciovao. Toga je asa spoznao: poistovjetivi
se samo s jednim dijelom svoje linosti, drugi gube na vanosti i tako
smetne s uma tko je zapravo. Napokon je shvatio da je ivot proces
prisjeanja, sabiranja i sjedinjenja.
Hermann Hesse bio je svjestan vanosti integracije jer napisao je:
Siddharta (potkraj ivota) je oslukivao um rijeke i zauo... "pjesmu
tisua glasova: kad ne bi uo samo izdvojeni jecaj ili smijeh, kad
njegova dua ne bi bila zaslijepljena samo jednim glasom i upijala bi
ga u sebe, kad bi ih sve sluao, cjelinu, jedinstvo, tad bi uo da se
sveana pjesma tisue glasova stapa u jednoj rijei:
Ohm-savrenstvu.

VI.
Strah i prana
... Budi ustrajan u istini, osloboen tjeskoba svijeta i usredotoen u sebi.
Bhagavadgita
Cilj psihospiritualne integracije je cjelovitost, a ona se ne moe
postii kad joj se strah isprijei na putu, blokira je. Strah sputava.
ovjek obuzet strahom osjea se slab, malen i nesiguran. Stee se
na svim razinama, poremeen mu je energetski sustav, pa ne mole
izgraditi pravi odnos prema sebi kao ni prema drugim ljudima.
Mnogo je vrsta straha i o njemu su napisane opsene knjige. Strah
je antiteza postojanja, osnova je svakog straha strah od nepostojanja.
Najvei strah nije strah od smrti, nego od utrnua, potpunoga
gubitka ljubavi, to uzrokuje krajnje odvajanje.
Ali kad sebe doivimo kao cjelinu, kao dio velike ekologije koja
je sinteza svega vidijivoga i nevidljivoga u svemiru, kozmikog polja,
tad uviamo daje utrnue nemogue. Hermetika filozofija ui nas
"da svemir kao cjelina, svakim svojim dijelom ili jedinstven, postoji
u svijesti svega, u svijesti kojega i mi ivimo, kreemo se i postojimo,,.
Neogranieno zraenje energije, koje nazivamo sve, povezuje
svaku stvar. To je jaka stapajua snaga to zrai na svim razinama
kauzalnosti. Ona povezuje, gradi odnose, spaja svemir... ona je
naelo stapanja to spaja tvar, energiju i svijest na svim razinama.
Hermetizam potjee iz starog Egipta. Prema predaji, ovjeanstvu
ga je darovao Thoth, egipatski bog Mjeseca, zaetnik mnogih
znanosti, izumitelj pisma, kojega su Grci izjednaili sa Hermesom
Trismegistosom. Od najstarijih vremena slave ga kao gospodara
svih gospodara. Ako je doista i postojao, tad je otac ezoterine
mudrosti. Nisu nam poznate pojedinosti iz njegova ivota, ali prema
nekim izvorima bio je Abrahamov suvremenik. Bez obzira na vjero36
dostojnost tih podataka, Hermes je ovjeku podario uenje koje je
utjecalo na razvoj filozofije i religije.
Budui da je energija koncentrirana, mi smo sastavni dio kozmikoga
energetskog polja, pa se iz njega ne moemo ukloniti, kao ni
oica vune iz pletiva da se ne razmrsi itavo pletivo. Sve dok sebi
svjesno doputamo slobodno zraiti, svjesno osjeamo radost povezanosti

s kozmikim poljem. Ali kad je slobodno zraenje energije


zakoeno zbog stezanja uzrokovanog strahom, tad gubimo svjesni
osjeaj sigurnosti i zadovoljstva to moe proistei samo iz tog
doivljaja. Tad se osjeamo posve izdvojeni i sami.
DA. Free John pie:
"Strah je u opreci s ljubavlju (kozmikom svijeu), slobodnim
osjeajem - zraenjem - jer izaziva stezanje cijelog bia. Vodi prema
odvojenosti, izdvojenosti iz kozmikoga energetskog polja i svijesti.
Strah ispunjava vakuum to nastaje zbog neuspostavljenih odnosa,
a tome je pridonijelo... izdvajanje. Kad je ovjek povezan sa ivotom...
straha nema..
Sve dok strah ovjeka ini rascjepkanim i izdvojenim od drugih
ljudi, i sve dok ovjek vjeruje u evanelje odvajanja, a ne vjeruje i ne
osjea stapanje i pravu bliskost, koji se grade ljubavlju, sve dok tei
svemu ostalomu a zapostavlja graditi ja jesam koje vjeno tei
sjedinjenju, bit e otok, zakljuan u zlokobnom krugu natjecateljstva
koje ga tjera da se bori protiv drugih izvan sebe, a i protiv onih koji
su zakopani u njegovome nesvjesnome. Izgubit e povjerenje u
svakoga, kao i u sebe, pa e ivjeti u pritajenom strahu, sam i
nesiguran.
Nepostojanje
Kad govorimo o strahu od utrnua, moramo se zapitati tko se to u
nama njega i boji. Boji li ga se ja jesam ili neki drugi dio nae linosti
pati od straha od izdvajanja i propasti, te gradi zid straha kad je
ugroeno njegovo postojanje? Gdje ima sigurnosti, nema straha.
Strah uzrokuje sumnja, nesiguran ishod. Nema straha gdje postoji
ja jesam, jer ono ne poznaje sumnju; ono ivi vjeno i povezano je s
kozmikim energetskim poljem koje proima svemir.
U konanoj je analizi ja jesam osloboeno straha jer u svijetu
stalne promjene ono vrlo dobro zna da su ivot i smrt tek prijelazna
stanja iz jedne kauzalnosti u drugu, iz jedne stvarnosti u drugu. Ja
jesam ne moe ni zamisliti svoje unitenje jer zna da sve to postoji
u kozmikomu energetskom polju ne moe nestati; moe se promijeniti
njegov vanjski lik, moe se uspeti ili pasti na skali evolucije jer
mijenjaju mu se vibracije, ali osnovni strah od unitenja, egzistencijalni
oaj zbog posvemanje izdvojenosti nepojmljiv je.
Boanstvo Shri Krishna tjei Arjuna u Bhagavadgiti:
Mudri, znaj, ne ale
Ni mrtve, niti live.
Nigda vrijeme to ne bijae
Kad ja, ti, il ove vode
Ne bijasmo, nit'e ikad
Itko od nas prestat bit'.
U Upanigadama pie:
U poetku bijae samo om sam
Pogledao je unaokolo i nije mogao,
vidjeti nikoga osim sebe.

Uplaio se
Zato se i danas ovjek uplai
Kad ostane sam
Pomisli:
ega da se plaim
Kad nema nikoga drugoga osim mene.
I strah mu iezne
Jer, ega bi se on trebao plaiti?
Strah nastaje samo od drugoga.
Ja jesam, sjedinjenje svih ja, zauvijek je stopljeno s kozmikim
poljem. Veza ja jesam s kozmikim poljem moe se usporediti s
valom koji je dio mora (kozmiko energetsko polje), svoje postojanje
duguje moru, ali sebe izraava diui se iznad razine mora i iskazujui
svoju snagu, oblik, pa ak i stvara energiju prije no to se ponovo
vrati moru. Njegovo je shvaanje intuitivno. Ui poniranjem u svoje
doivljaje. Dotie sve to iskuava, te zauzvrat doputa da ga dimu.
Tako sve doivljava potpuno i neposredno.
Svijest (racionalna svijest, fiziko tijelo i osjeti) ne moe pojmiti
sigurnost opstanka jer nema je temeljiti na emu. Postojanje svijesti
neprestano je ugroeno jer ona nije uronjena u kozmiko energetsko
polje. Umjesto da plovi kozmikim poljem, svijest pluta na povrini.
Polje je odrava na ivotu kao more brodi, ali ona unato tome nije
dio polja.
Budui da nije uronjena u kozmiko polje, svijest, da bi neto
spoznala, mora se sluiti prvom panjom, kojoj je potrebno odreeno
polazite. Druge strukture sudi po sebi i u skladu s prolim
dogaanjima. Da bi spoznala svemir, mora ga prelomiti i analizirati
svaki pojedini dio. Cl njenoj je naravi da umu ne vidi od drvea.
Oslanjajui se samo na osjetila i racionalnu svijest, moe razumijevati
svemir prouavajui svaki njegov djeli. Svijest se moe prikazati kao
vidljivi dio ovjeka. Ona se prema vanjskom svijetu odnosi intelektualno,
racionalno i aktivno. Bavi se intenzivnom akcijom: to znai da
vrijeme i mjesto ispunjava radom: bilo razmiljanjem, osjeanjem,
gradnjom ili ruenjem.
Ego je dio i svjesnoga i nesvjesnoga. Cl svojemu je najistijem
obliku sinteza koja meusobno povezuje centre osvijetenosti i
energije.
Ego
Vezu sa svijetom ovjek uspostavlja preko ega. On potjee iz
svjesne prirode ovjeka, takozvanog ja, koje sve izvan sebe doivljava
kao drugo, te od ja jesam - nesvjesne prirode ovjeka, koja sve
doivljava kao dio univerzalne cjeline u kojoj je sve povezano i nema
drugih.
Kad se ego nalazi u sreditu, tako da podjednako sudjeluje u
nesvjesnoj i svjesnoj prirodi ovjeka, zna da postoji unutar svega i
kao ja jesam zna da se ta spona ne moe nikad raskinuti.
Kad se ego razvije iskljuivo unutar svijesti, ta mu spoznaja izmie
jer njegova svijest nije uspostavila vezu s kozmikim poljem.
Budui da postoji samo unutar svijesti, ne moe obavljati svoju
prirodnu funkciju, a ta je da sagradi most izmeu svjesnoga i nesvjesnoga,
racionalnoga i intuitivnoga... vidljivoga i nevidljivoga svijeta.

Ako je ego zatoen u svijesti, zakoeno je slobodno zraenje ja


jesam kroz nesvjesno. Tad se ovjek poistovjeuje samo sa svijeu,
jer zakren je put ega do manifestnog svijeta. Poinje se plaiti jer
vie nije svjestan svojega neunitivog dijela ja jesam. Motiviraju ga
iskljuivo interesi ja, jer nije sagradio temelje u nesvjesnomu. Sve
postaje povrno.
Budui da nema temelja u nesvjesnomu, ovjek se otuuje od
svojih nesvjesnih ja. Kad se to dogodi, ovjekom upravlja ego, iako
bi bilo tonije rei da egom upravlja svijest. Svijest, kao i ja jesam,
promatra sav ostali svijet kao neto izvan sebe, neto ega se treba
plaiti - kao izdvojenu energiju i izdvojene centre osvijetenosti. Zbog
straha od unitenja, smatra da svoj izdvojeni identitet treba obraniti,
iskoristit e svu svoju mo da istisne ja jesam iz ega, te e nastojati
ego prisvojiti samo za sebe.
Nepristranost
Da bi svijest zadrala svoju nadmo, slui se strahom. Kad se god
osjeti ugroenom, jer ja jesam proviri kroz ego, brani se gradei zid
straha. to se vie ovjek poistovjeti sa svojim svjesnim ivotom, tim
taj mehanizam biva djelotvorniji. Kod nekih je ljudi toliko djelotvoran
da ve i pomisao na nj uva ja jesam zatoeno pod tekim jarmom
svijesti. Ali strah kojim se prijeti svijesti temelji se na ovisnosti i udnji,
to mu je ujedno i velika slabost. to je vie ovjek sklon svojemu
svjesnom ivotu, odnosno to vie potreba i elja ima, tim e vie
njegovo ponaanje biti pod kontrolom straha.
Ali kad se oslobodi te sklonosti i pone proces psihospiritualne
integracije, jer nesvjesnom dijelu svoje linosti doputa da izbije na
vidjelo, lomi i tu zlokobnu sponu kojom ga strah dri u svojoj vlasti.
Tad se moe ukorijeniti u ja jesam i izii iz kruga udnji i straha. To
je ostvarivo jer doivljava proirenu stvarnost i veu sigurnost, pa
udnje i strahovi vie njime ne mogu dominirati.
Nepristrana ovjeka strah ne moe prisiliti na to da prihvati autoritet
svijesti, jer on se sad hrani unutranjim izvorima. Svijest ne moe
nita ponuditi ovjeku, potrebe kojega su zadovoljene, koji je uvidio
da je cjelovit i koji neprestano osjea kako njime protie bezgranina
ljubav iz kozmikog polja.
Neustraivost
Strah ne moe dominirati cijelom linou. Neustraivost se moe
otkriti posvuda, ne u rijeima, nego u ophoenju: dovoljno je samo
pogledati. Straha se neete osloboditi zavaravate li sebe da ste
neustraivi ili svjesno hrabri. ovjek koji je nadvladao strah od
unitenja slobodan je od straha jer vie ga ni ne osjea. Pokazat e
nam to ovaj odlomak iz Hagakure, napisane sredinom 17. stoljea.
"Yagyu Tajima-no-kami bio je veliki maevalac i uitelj na dvoru
oguna svoga vremena, Tokugawa lyamitsua. Nekoga dana posjetio
ga je jedan od osobnih straara oguna i zamolio ga da ga podui u
maevanju. Majstor mu na to ree:
- Ti, kao to vidim, ve jesi pravi majstor maevanja, molim te, reci,
koju si kolu pohaao prije nego to postane moj uenik.
Straar odgovori:
- Sramim se priznati da tu vjetinu nikad nisam uio.

- Namjerava li me prevariti? Mene, koji poduavam i asnog


oguna? Moje me oko nije nikad prevarilo.
- ao mi je to vam se moram usprotiviti, ali ja zaista ne znam
nita.
Budui da ga je posjetitelj odluno pobijao, uitelj maevanja
zamislio se te rekao:
- Ako ti tako kae, onda je to istina: ali ja sam siguran da si ti u
neemu majstor, samo ne znam u kojoj vjetini.
- Rei u vam, kad vas to toliko zanima. Ima neto ime sam
posve ovladao. Kad sam bio djeak, pomislio sam da se kao
samuraj ne bih ni u kakvim uvjetima trebao plaiti smrti. Tim
sam se strahom od smrti hrvao nekoliko godina i napokon me
je prestala zabrinjavati. Jeste li to imali na umu?
- Upravo to - uzviknuo je Tajima-no-kami. - Upravo sam to imao
na umu. Drago mi je to se nisam prevario u procjeni. Najdublje
tajne maevanja kriju se u prevladavanju straha od smrti. Poduavao
sam tisue uenika, ali nijedan od njih nije zavrijedio
diplomu maevalatva. Tebi nije potrebna nikakva poduka, ti
ve jesi majstor.,,
Samurajevo prevladavanje straha bila je osnova za ovladavanje
vjetinom maevalatva. Isto tako, da bi se postigla cjelovitost, ovjek
mora smoi hrabrosti i iskrenosti kako bi se suoio sa svojim
strahovima.
Angelina pria samo je primjer koji pokazuje to se zbiva kad se
smogne hrabrosti da bi se othrvali strahu.
'Tako, samo ostani u tom poloaju, ostani spokojna. Sad osjea
cjelovitost. Sjedila sam i razgovarala s Keithom o nekim stavovima i
igrama koje me spreavaju da se osjetim ivom i sretnom. Moja je
prva reakcija na njegov uzvik bila: "To on naziva cjelovitou? Pa
svakome je poznato to stanje, taj osjeaj, nije mogue da je sve tako
jednostavno.,,
Osjetila sam se vrlo snanom tad, i snanom i njenom istodobno,
osjetila sam sebe kakvom se nisam dugo osjeala. Poelo je s
osjeajem osobne snage i samopouzdanja, ali preraslo je u mnogo
vie.
Osjetila sam kako sva blistam. Istodobno sam i lebdjela i bila
uvrena na jednome mjestu, osjeala sam kako se irim i ispunjavam
prostor sobom. Taj je osjeaj zraenja bio toliko snaan da sam
ga morala pustiti da istee. Bio je to trenutak apsolutnoga unutranjeg
mira, ali istodobno prepun iskriave energije. Otvarala se nova
dimenzija moga bia. Prije samo nekoliko mjeseci nisam mogla ni
slutiti da se i odrasli mogu tako osjeati. Prije nego to sam upoznala
Keitha, jedva da sam i osjeala svoje fiziko tijelo, da ne govorimo o
unutranjoj radosti to je zraila iz moje nutrine. Moje je tijelo sve
dotad bilo tek tvar koja se kretala kao cjelina, ali unutranje emocije
nisam nikad osjeala. Panju nisam nikad obraala na osjeaje
unutar tijela, ili oduvijek je bilo u stanju obamrlosti i tmine.
Slijedei Keithove upute, redovnim vjebanjem i obraanjem panje
na promjene u mojem tijelu, dobila sam uvid u to koliko naa
tijela mogu biti osjetljiva. Ali sve do te noi nisam se ja, odnosno
moje tijelo probudilo u toj stvarnosti. Neto je disalo, pulsiralo,
vibriralo, arilo u meni i obuzimala me radost i uzbuenje. Vie se
nisam osjeala sputanom ni uplaenom. Moja je sumnja postala
radost. Prvi put nakon nekoliko godina mogla sam izii u svijet.

Postalo mi je jasno koliko ljudi utjeu jedni na druge. Dok sam bila
to to uistinu i jesam, postala sam svjesna poruka to ih dobivamo
od drugih ljudi. Jedni s drugima neprekidno komuniciramo, samo
toga nismo svjesni. Sad kad sam osjeala sebe, mogla sam svjesno
slati energiju i poruke drugim ljudima, svjesno posezati i komunicirati
bez rijei s drugom osobom. Neopisivo je uzbudljivo i lijepo razgovarati
tako.
udesne se stvari dogaaju i u vaoj svijesti. Ona nikad ne spava,
uvijek neto smilja, strepi, razmilja, neega se plai. Kad sam
doivjela cjelovitost, svijest mi je postala apsolutno ista. Prvi sam
put shvatila da mi nisu ni potrebne te misli koje su kolale mojom
svijeu.
Kad sam doivjela cjelovitost, postale su mi poznate sve prednosti
toga stanja. Prije toga, tek sam racionalno mcgla pojmiti to to znai
- ivjeti bez straha - biti ja u svakom asu - ali ivjela sam u zabludi
da cjelovitost ne moe izgubiti kad je jedanput potisne, da je ona
kao sigurna luka u kojoj nema ni straha ni napetosti. Promatrala
sam je sa svih strana i prihvatila racionalno, ali nisam je osjeala u
sebi. Sad sam postigla to stanje. Sve je bilo isto, ali ipak izmijenjeno.
Kao da je netko skinuo veo s moga lica: uvidjela sam da moramo
izabrati da zraimo i budemo cjeloviti svaki dan.
Svima nam je poznat taj asak, ali isputamo ga iz ruku, jer
udobnije je i lagodnije ivjeti kako smo oduvijek ivjeli. Radije sam
bila 'dobra djevojica' nego to to jesam. Koliko me je taj model
ponaanja obuzeo, shvatila sam kad sam osjetila cjelovitost. Duboko
u meni postojao je osjeaj da nisam voljena, da niega nisam
vrijedna takva kakva sam, uvijek sam osjeala da neto moram
uiniti kako bih neto zavrijedila. Ljubav nije bila bezgranina,
radosna, puna davanja, nego uvjetovana, zahtjevna i posesivna.
Nije bilo dovoljno biti, nego uiniti kako bi mi netko pruio ljubav i
osjeaj da sam voljena.
0 svakodnevnom ivotu to je znailo da moje samopotovanje i
zadovoljstvo nije dolazilo iznutra, nego da sam ga morala traiti od
drugih. Morala sam prevladati strah da me procjenjuju i odbacuju.
Ali kad sam prevladala te strahove, ivot mi je postao udesno
uzbudljiv, aroban i radostan.,,

VII.
Ponovni procvat
Djeca ne gube uroenu sposobnost da mataju,
budu znatieljna i da sanjaju.
Morate ih voljeti
kako bi vam uzvratili time.
R. D. Laing
Tagore, veliki indijski mistik i pjesnik, napisao je:
"Onaj koga obzidah imenom svojim, plae u toj podzemnoj uzi.
Neprestano izgraujem okolni zid, a to je vii nebu pod oblakom,
to danomice u njegovoj sjeni gubim iz vida svoj pravi ja.
Ponosim se ovim bedemom, pa ga prevlaim pijeskom i prahom,

da ni najmanja pukotina ne ostane na mom imenu; i u svoj toj brizi


oko zidanja gubim iz vida svoj pravi ja. (Prevela Vesna Krmpoti)
Strah uzrokuje blokade i rascjepkanost, pa su stoga mnogi ljudi
izgubili pojam o neizmjernoj radosti stapanja s kozmikim poljem.
Osjeaj neizmjerne radosti ovisi o tome koliko ovjek uspijeva prodrijeti
do svoga nesvjesnoga i svih ja koji se kriju ondje.
Platon u svojem djelu Fedro kae da je dua ovjeka zarobljena u
njegovu fizikom tijelu (i svijesti)... kao ostriga u koljki, pa Elizabeth
Haich napominje: "Otkad ja obitava ondje, tijelo razvija stupanj
otpornosti koji je razmjeran prosjenom razvoju svijesti duha to
prebiva u njemu.
Ve u ranom djetinjstvu gubi se osjeaj neizmjerne radosti i stapanja
s kozmikim poljem. ak i u trudnoi bol i strah mogu uzrokovati
rascjepkanost i gubitak osjeaja neizmjerne radosti, kako pokazuju
istraivanja. Dr. Arthur Janov kae: "Za ivota u maternici i poslije,
doivljavaju se stresovi to ostavljaju trag na organizmu i stvaraju
prvo jezerce iz kojega jednoga dana preplavljuju simptomi,,, kao to
je, naprimjer, rascjepkanost. Fetus je nesvjesno svjestan svih prom46
jena koje se odvijaju u okolini, kako fizikoj to je tvore maternica i
tijelo majke, tako i psihikoj - a nju tvore svi faktori to pridonose
unutranjem stanju majke: razina energije, emocionalna zrelost,
razina stresa, te njezino mentalno i emocionalno stanje.
Simbioza
Zametak i novoroene gotovo su sasvim ovisni o fizikome i
psihikom stanju majke, pa iz toga moemo zakljuiti da izmeu njih
postoji simbiotska vezanost na tjelesnome i energetskom planu. Iz
toga slijedi da postoji, odnosno da je prijeko potrebna veza izmeu
njih dvoje. Ipak, ona moe biti prekinuta. To e dalje prouzroiti
poremeaje u energetskom polju djeteta i njegov odnos prema
kozmikom polju. Neto to se naizgled moe initi sasvim nedunim,
kao to je ponaanje majke, itekako moe utjecati na energetsku
sponu izmeu majke i djeteta. Uzbuenja majke energetski
djeluju na neroeno dijete dok je jo u maternici.
Dr. Arthur Janov pretpostavlja kako uzbuenja to se pojavljuju u
kasnijoj fazi razvoja ploda prethode nastanku emocija. Traumatina
zbivanja koja proivljava majka odrazit e se poremeajem veze
izmeu majke i djeteta na meusobnom i na energetskom planu.
Energetski sustav djeteta prije i krotko vrijeme poslije roenja integriran
je u sustav majke, pa se tako djetetovo doivljavanje svijeta
filtrira kroz energetski sustav majke.
Trudnoa
Doivi li novoroene psihiki ili tjelesni ok u toku trudnoe,
trudova ili poroaja, on poslije moe pridonjeti nastanku neuroze.
Poremeaji u hormonalnom sustavu majke u trudnoi uzrokuju
promjene na fetusu, tragovi kojih su neizbrisivi. Oni odreuju hoe
li dijete biti bezvoljno ili sigurno u sebe. Mogu utjecati na njegovu
volju, kvalitetu odnosa s drugim ljudima i na njegovo miljenje o sebi.
Te tjelesne tekoe upozoravaju na poremeaje u energetskom
sustavu ovjeka te se tako moe naslutiti da i prije roenja mogu
nastati energetske blokade, poremeaji u energijijin (enskoj) ijang

(mukoj), ili u tananomu energetskom sustavu koji tad ne moe


raspodijeliti, sauvati i osjetiti energiju. Moe utjecati na to koja e
se polovica mozga vie razviti, o emu ovisi koliko e se dijete
povoditi za racionalnim ili intuitivnim rasuivanjem.
Istraivanja pokazuju da poremeaji u hormonskom sustavu majke
(koje moe uzrokovati strah, tjeskoba ili emocionalna napetost zbog
potiskivanja) uvjetuju i to hoe li dijete biti agresivno ili pasivno. U
toku jednog ispitivanja trudnim su enkama primata ubrizgali muke
hormone. Njihovi su potomci bili agresivniji od onih iz kontrolne
skupine. Agresivno ponaanje nije se izmijenilo ni u odrasloj dobi.
U drugom su istraivanju tek izleglim takorima ubrizgali enski
hormon estrogen. Poprimili su ensko ponaanje, koje se nije mijenjalo
u toku cijelog ivota. Drugoj je skupini estrogen ubrizgan
poslije (nekoliko tjedana poto su se izlegli) i oni nisu ostali podloni
toj trajnoj feminiziranosti.
Poroaj
Trenutak roenja odluujue je vaan za dijete. Dogaaji u asu
roenja uvelike utjeu na njegov energetski sustav, odnose s drugim
ljudima i kasniji razvoj.
Trenutak u kojem dijete odlui izii na svijet nije sluajan, on je u
funkciji fetusova odnosa prema energetskom sustavu majke i kozmikom
polju. Toan trenutak roenja u funkciji je interakcije
razliitih ritmova energetskih polja, neki su od njih bioloki, a neki
tanani ritmovi koje odreuje plima i oseka protoka tanane energije.
Istraivanja su pokazala da nam na svim razinama ivota, od bakterija
do praine iz rudnika, od maaka i psa do babuna i ovjeka,
ritam rada i odmora namee izmjena svjetlosti i mraka i ritmovi
priroeni svakoj stanici. To su ve odavno znali proroci i mudraci.
Peti hermetiki aksiom kae: "sve protie unutra i van, sve ima
mijene, sve se uzdie i pada, let njihala posvuda se odraava, otklon
nadesno razmjeran je otklonu nalijevo, ritam sve kompenzira.,,
U neto suvremenijem dobu, biolog Gay Luce kae: "Evidentno je
da zdrava iva bia nemaju samo unutranji ritam, nego da je on
sinhroniziran s njihovom okolinom.,,
I poroaj je podloan univerzalnim zakonima ritma. ene na Zapadu,
nakon industrijske revolucije, uvelike su se udaljile od prirodnoga
ritmikog poroaja niih ivotinja. Zaboravile su prirodne ritmove
jer njihov se ivot vie ne odvija u skladu s prirodnim tokom - kojemu
su se instinktivno pokoravale tisuama godina. Danas ene ue
raati tako da poremete njihov prirodni ritam, ime se poremeuje
spona i protok energije izmeu majke i djeteta u odluujuem asu
kada dijete odlui izii na svijet.
Mnoge ene u bolnici dobivaju narkozu prilikom poroaja, pa ne
mogu sudjelovati u roenju djeteta. Postaju kao stroj, nema vie
protoka i poremeen je prirodni ritam. to je gore, zbog sredstava
za ublaavanje bolova one vie ne osjeaju ni svoje a ni tijelo djeteta,
te je tako dijete odsjeeno od svjesne i nesvjesne energetske podrke
majke, koju bi dobivalo da ona nije omamljena. Prije nego to
dijete i izie iz poroajnog kanala, ve su poremeeni njegovi prirodni
ritmovi i njegova veza s energetskim poljem majke i s kozmikim
poljem. U trenutku roenja dijete je lieno topline i sigurnosti majke
i njezinoga energetskog polja, pa je prvi doivljaj u materijalnom

svijetu osjeaj boli zbog izdvojenosti. Stanje majke, kako nam opisuje
dr. Janov, osobito u toku poroaja ako je pod narkozom ili stegnuta...
"potpuno je opreno stanju fetusa. Da bi preivio, mora to
prebroditi. Bori se za ivot i prije nego to udahne prvi put. Bez obzira
na to koliko je obrazovana i pripremljena za poroaj... ako majka ne
sudjeluje u poroaju, te ako se te represije poinju oitovati kao
napetost miia, kad se ponovo pojave trudovi u toku poroaja,
muskulatura (sastavni diu koje su i uterus i vaginalni kanal) automatski
e odgovoriti stezanjem.
Dr. Janov naziva taj sindrom traumom roenja. Ona itekako moe
otetiti energetski sustav djeteta. Poroajem se dijete prvi put odvaja
od tjelesne i energetske zatite majke. Najvie zla nanose poroaji
nakon kojih dijete oduzimaju majci, jer izvan aure majke dijete ostaje
samo. Kada dijete udalje na 20 cm od majke, ono je jo pod zatitnim
klobukom eterine aure majke, koja mu prua ljubav i emocionalnu
energiju. Kad se dijete nalazi izvan eterine aure majke, gubi s njom
emotivnu vezu. Kad ga udalje na 2,5 m od majke, dijete gubi vezu i
na mentalnoj razini, jer nalazi se izvan dosega mentalne aure ili
mentalnog polja majke. Tad se gubi i veza na nesvjesnome mentalnom
planu; ne misli li majka intenzivno na svoje dijete, izgubit e se
veza i na svjesnome mentalnom planu. Kad je dijete izvan emocionalnoga
i mentalnog polja majke, majka mora svjesno emocionalno
i mentalno posizati za njim kako se ne bi izgubila veza. Dijete ne
moe posizati za majkom jednostavno zato to jo za tako neto
nema razvijenih sposobnosti. Ako je majka omamljena, nee moi
zadrati vezu s djetetom; ako je sebina ili plaljiva, pa svjesno ne
posie za djetetom kojega su joj oduzeli, ono nee moi osjetiti nita
osim izdvojenosti, usamljenosti i boli. Ako je bol prevelika, preplavit
e energetski sustav djeteta i ono poslije nee moi preraditi i
osloboditi kasnije traumatine doivljaje.
Svaki je ovjek okruen s tri aure, eterinom, mentalnom i spiritualnom.
One su spremita tanane energije i tvore dio energetskoga
ovjekovog sustava.
Rano djetinjstvo
Pati li jedan roditelj od energetskih blokada, dijete nakon roenja
nee moi uspostaviti vezu s njim, a to e se odraziti kao poremeaj
u njegovu osobnom energetskom polju. Isto e tako nepovoljno
djelovati na razvoj djetetova ega, iji bi korijeni trebali sezati duboko
u nesvjesni dio njegove linosti. Razvije li se ego iskljuivo unutar
svijesti, dijete nikad nee postii potpunu emocionalnu zrelost, te
tako nee moi ostvariti zrele veze. Moe se dogoditi da dijete nikad
i ne shvati to je pravi zreli ljudski odnos.
ivot F. primjer je koliko se tekoi mora prevladati kad je poremeen
razvoj vlastitog ega.
"Rodila sam se u domu za samohrane majke. Majka nije bila udana
za mojeg oca alkoholiara.
Kad sam navrila dvije godine, majka se udala poto je rodila tree
dijete. Neko sam vrijeme ivjela s majkom, ouhom i sestrom. To je
trajalo vrlo kratko. Sestru su odveli teti, a mene baki i djedu. Poslije
su me posvojili. Kao dijete nisam znala ni kome pripadam ni kome
da vjerujem. Bila sam nemogue dijete, pa su me moji hranitelji
nakon godinu dana odluili dati na posvojenje. Kao dijete patila sam

od govornih mana i proganjale su me none more.


Nakon treeg razreda osnovne kole nastavnici i roditelji zakljuili
su da presporo shvaam, te da bi trebala pohaati specijalnu kolu.
U njoj sam provela godinu dana. Potucala sam se posvuda sve do
15. godine, kad sam se ponovo vratila majci i ouhu. Provale ljutnje
i agresije iz djetinjstva poprimile su u pubertetu oblik depresije. U
dobi od 15 godina poela sam se drogirati. U toku sljedee dvije
godine bila sam vrlo nestabilna i esto sam se selila. Najvei dio
vremena bila sam drogirana te sam se jednoga dana pokuala ubiti.
Od toga patim i danas, jer ozlijedila sam tad kraljenicu. Nakon toga
bila sam smjetena u dom za hendikepiranu djecu, gdje su me
nastojali vratiti u normalan ivot. U mojemu je mjestu osnovana
Terapeutska zajednica, pa su me poslali onamo. Isprva sam bila
nepovjerljiva, tvrdoglava i svadljiva. Tad su me obavijestili kako imam
samo dvije mogunosti: ostati u toj zajednici i ponaati se u skladu
s njihovim normama, ili vratiti se u zatvor za maloljetnike. Odluila
sam ostati u toj zajednici. Ubrzo sam osjetila promjenu, jer ivjela
sam s drugim ljudima i razgovarala sam s njima u toku skupne
terapije. Poto sam provela tri godine u toj zajednici, uvidjela sam da
je ivot dragocjen. Poslije sam srela ovjeka u kojega sam se zaljubila,
ali tu sam vezu upropastila ljubomorom, zaviu, strahom od
odbacivanja, a i potrebom da ga posjedujem.
Godine 1985. ula sam za amerikog iscjeljitelja koji je predavao
u Evropi. Isprva sam se dvoumila, ali ipak sam odluila postati
njegova uenica kako bih nauila vie o akrama i energiji. Ali, iako
sam radila s njim, i dalje sam se ponaala kao i prije. Dugo mi je
trebalo da shvatim kako u radu s duhovnim uiteljem nema nikakvih
normi ni pravila. Sve je otvoreno - svaki je dan novi dan. Budui da
sam eljela okolinu koja bi mi davala sigurnost, a on mi to nije pruao,
poela sam nezadovoljstvo projicirati na druge i okrivljavati ih za svoj
osjeaj nelagode, straha i oaja.
Sve sam se vie osjeala podvojenom. eznula sam za privrenou,
ljubavlju i samostalnou, ali nisam se usudila biti iskrena, jer
plaila sam se da e me odbaciti. Nisam mogla nekome rei da ga
volim, jer nisam vjerovala svojim osjeajima. Nakon tjedana zbunjenosti,
posjetila sam Keitha. Rekao mi je kako je jedini nain da se
oslobodim osobne krize taj da odstranim blokade koje me prijee da
sebe neizmjerno volim. Napomenuo mi je da moram ispitati svoj stav
prema njemu, prema terapiji energijom i sebi. Satima sam se muila
nastojei odgovoriti na pitanje: to time eli rei? Nastojala sam
shvatiti svoje motive i stavove, te otkriti otkud potjeu. Tako sam
dola do toke kad mi je preostala samo jedna mogunost: osloboditi
se prolosti i ivjeti u sadanjosti.
Poela sam redovito meditirati i obraati panju na svoje tijelo, na
mjesta gdje osjeam napetost i na to tee li moja energija nesmetano.
Za vrlo kratko vrijeme osjetila sam promjene u mojemu energetskom
sustavu. Osjetila sam kako mi se srce otvorilo, te sam lake
mogla komunicirati s drugim ljudima. Ponovo sam otkrila neto za
im sam ve dugo eznula - ljubav koja je bila mogua, kako mi je i
Keith objasnio, samo kad opet postanem cjelovita. Cjelovitost mogu
postii kad budem to to uistinu jesam.,,

Dojenje
Veza i odnos novoroeneta prema majci temelji se na njegovoj
potrebi za materijalnom i duhovnom hranom to mu je ona prua.
Ne moe li dijete slobodno uzimati i davati majci, ne moe li svoje
potrebe projicirati na nju, otetit e energetski sustav. Sto se dojenja
tie, djetetu je ta potreba priroena i obavlja je instinktivno. Ne doji
li majka dijete ispravno ili uope ne doji, to e na njemu ostaviti
psiholoki i energetski trag. Tako se moe otetiti energija koja se
kree ramenima, vratom i usnama djeteta (taj predio ljudskog tijela
pod kontrolom je pete akre). Bol zbog toga to nije dovoljno dugo
sisalo ili se osjetilo sigurnim u toku dojenja uzrokuje stezanje u petoj
akri. U tijelu se kontrakcija pete akre oituje u stezanju ramena,
vrata, grla i miia usana. Stezanje pete akre moe biti pogubno jer
ona kontrolira samoizraavanje, to znai verbalno i neverbalno
izraavanje misli i osjeaja, kao i potpuno izraavanje fizikog tijela.
Peta akra regulira i djetetovu sposobnost da se kree spontano,
radosno i ritmiki. Ona je i razvode u kojemu se svi osjeaji to dolaze
iz nieg tijela pretvaraju u radost. Ako je ta akra oteena ili blokirana
u ranom djetinjstvu, kad odraste, dijete nee moi pretvoriti u
radost i oslobaanje snanu bol, strah i ljutnju. Ti se osjeaji zaglave
u tananomu energetskom sustavu i stvaraju spremita boli, straha i
ljutnje, koji se s vremenom uzidaju i urode rascjepkanou. to tee
dijete prerauje emocije, tim de vie biti optereeno i introvertirano.
Cl ekstremnim e sluajevima dijete ili izabrati svijet mate u kojemu
se bol, zastraujua situacija ili prijekor preuveliavanja pa ih tako
dijete ne moe preraditi, ili e se njegova linost rascijepiti. (Kod
rascijepljenih linosti svakoja ivi zasebno. Modani valovi odreduju
kad e biti denjak ili ljevak, alergije se razlikuju kako se smjenjuju
viestruke linosti. Terapeuti se u radu susreu s najbizarnijim
simptomima pacijenata. Neka je pacijentica imala tri mjesenice za svaku od svojih linosti. Neki je pak pacijent traio razliite
naoale za razliita stanja svojeg ega.
Frank Puntram, psihijatar i psiholog pri Natural Institute of Mental
Health, kae: "Linosti rascijepljenih ljudi toliko se razlikuju jedna
od druge, kao to se i normalna osoba razlikuje od druge.,,
Obavljanje nude
Ako se slobodno zraenje energije poremeti kad se dijete navikava
na uredno obavljanje nude, blokira se protok energije to tee iz
prve akre smjetene u korijenu kraljenice. Prva akra vezuje
ovjeka sa zemljom i daje mu temeljni osjeaj sigurnosti. Kad se
blokira energija prve akre, zakoit e se frekvencije energije
povezane s opstankom, sigurnopu i zaptitom. Ne osjea li dijete
sigurnost u sebi, cijeli e je ivot traiti izvan sebe, u pretjeranom
uzimanju hrane, stjecanju imovine itd., odnosno u svemu onome
to mu moe pruiti osjeaj sigurnosti.
Nedostaje li djetetu osjetilne stimulacije jer roditelji ne osjeaju
vlastito tijelo ili teko izraavaju ljubav prema djetetu, ne tetoe li ga
ili ako zaspi u suzama, nastaje poremeaj u drugoj akri. Tim poremeajem
dijete gubi osjeaj vlastitog tijela, te ubrzo postaje neosjetljivo
i otupljeno. Tako postaje pasivno. Zbog otupljenosti u kasnijem
ivotu trai iskljuivo senzualne uitke. Ljude promatra, kao objekte

koji e udovoljiti njegovim potrebama. Zbog poremeaja u prvoj i


drugoj akri, ovjekov osjeaj sree ovisi o vanjskom svijetu i on
nastoji uiniti sve kako bi nadoknadio gubitak osjeaja u vlastitom
tijelu i tananomu energetskom sustavu. Kad izgubi ono to mu prua
zadovoljstvo, pojavljuje se osjeaj praznine, koji uzrokuje nedostatak
osjeaja za tijelo i pomanjkanje energije, jer priguene su i seksualna
energija i kundalini. Taj se poremeaj moe pojaviti od asa roenja
pa do puberteta. Poremeaj je ozbiljnije prirode u pubertetu jer jai
je i protok seksualne energije za vrijeme seksualnog sazrijevanja.
Poremeaj u pubertetu uzrokuje gotovo sve vrste tekoa u seksualnom
ivotu, jer blokade u prvoj i drugoj akri prijee seksualnu
energiju da protie drugom akrom i adekvatnim kanalima.
Uvjetna ljubav
Dijete odrastanjem stjee neovisnost. Sve je manje ovisno o majci
i njezinomu energetskom sustavu. Poinje samo istraivati svijet,
upoznaje druge lanove obitelji, a zatim i ljude izvan uskoga obiteljskog
kruga. Problemi unutar obitelji tete energetskom sustavu
djeteta, njegovu osjeaju cjelovitosti vlastite linosti, te ga prijee da
uspostavi bliske odnose s lanovima obitelji i poslije s prijateljima,
kolegama, branim drugom i djecom. Kad roditelji djeci pruaju
ljubav postavljajui uvjete ili sklapajui ugovore, kao naprimjer: voljet
u te bude li dobar, lijep, uzvrati li mi ljubav, tad postoji implicitna
poruka to se daje zajedno s ljubavlju. Ta je poruka: H Takav kakav
si, nisi dovoljno dobar,,. Za dijete je najvea katastrofa gubitak
roditeljske ljubavi. Katastrofa je tim vea to je dijete mlae. Kad
treba birati izmeu roditeljske ljubavi ili odbacivanja dijela sebe,
dijete e se uvijek odluiti za roditelja. Radije e odbaciti dio sebe
koji nije dobai nego izgubiti ljubav roditelja.
Odbaci li dijete bitni dio linosti, to ostavlja traga na njegovu
energetskom sustavu. Time se zakoi slobodno zraenje energije to
prispijeva iz svjesnoga i nesvjesnoga, pa nastaju mali zlodusi, drugi,
koje je najprije odbacio roditelj, a za njim se povodi i dijete, hevolja
je u tome to su se ti zlodusi pretvorili u demone samo zato to t>u
bili odbaeni i nisu dobili dovoljno ljubavi. Sto se vie odbacuju, oni
postaju sve zlokobniji i tim vie uznemiruju dijete, a poslije odlaska
ovjeka, sve dok ih ne oslobode svoga zatoenitva (u nesvjesnomu),
time to ih prihvate i prue im traenu ljubav.

Ljutnja
Ljutnja u obitelji, ak i kad nije usmjerena prema djetetu, poremetit
e energetski sustav djeteta. Ljutnja, kao i ljubav, zrai prema
okolini. Ipak, rijetko se kad adekvatno izraava. Uglavnom se oboji
procjenom kao to je: ti nisi dobar, neto s tobom ne valja. Da se
ljutnja slobodno izrazi, tad bi se manifestirala kao trenutni izljev
energije jer odrazila bi samo neugodu ljute osobe. Odjeknula bi kao
"prestani to raditi" ili "ne svia mi se to to radi". Budui da se rijetko
kad izraava tako, svi koji se nalaze u poremeenomu energetskom
polju - razljuena osoba, ovjek koji je kriv za njeno stanje i svi koji
se nadu u blizini - ponu se stezati. Roditelji koji neadekvatno izraavaju
ljutnju tako, nesmotreno remete i energetski sustav djeteta,

jer izlau ga poremeenomu energetskom polju, a isto tako onemoguavaju


njegovu povezanost s kozmikim poljem. Ako se roditelji
ne vole ili su esto ljuti ili neprijateljski raspoloeni jedno prema
drugomu, dijete e se nai usred toga poremeenog energetskog
polja, i, ako se takva situacija ponavlja esto, nauit e sputavati
slobodni protok energije. Jer, kad e htjeti pokazati svoju ljutnju,
naii e na same prepreke to mu nanose bol. Tako e izgubiti
povjerenje u druge ljude.
Povjerenje
Povjerenje je sigurnost nesvjesnoga da moe slobodno zraiti.
ovjek koji ima povjerenja u druge slobodno zrai jer nije sputan
starim strahovima. Tako se osjea posve siguran. Gubitak povjerenja
otuuje ovjeka ili ga ini ovisnim, jer neprestano trai utoite u
svijetu koji smatra neprijateljskim i opasnim. Mnogi ljudi nisu ni
svjesni svoje nepovjerljivosti.
Povjerenje djeteta moe biti poljuljano kad se njime koristi jedan
ili oba roditelja u borbi za prevlast. Borba za prevlast unutar obitelji
zloslutan je znak... upozorava na nedostatak povjerenja i ljubavi
izmeu supruga. "Gdje vlada ljubav, nema elje za prevlau; gdje
prevlada elja za prevlau, nema ljubavi. Jedan je tek sjenka druge
Dijete, dakako, doivljava roditelje kao zatitnike, ali kad jedan od
njih postane njegov protivnik, nastaje poremeaj u protoku energije
izmeu djeteta i roditelja. Tako se remeti i slobodno zraenje energije
djeteta. esto e se dijete estoko boriti pokazujui tako nadmo,
radije birajui vlast od ljubavi. Za takvo je stanje kriv roditelj, koji je
i stvorio osjeaj neprijateljstva. Dijete tako nedvojbeno pati. Kad
odraste, samo smilja iste "igre nadmoi,,, koje je nauio kod kue.
Promijenit e se tek kad razbije te blokade to sputavaju slobodan
protok energije tako da moe ponovo slobodno zraiti.
Razvije li se ego djeteta iskljuivo u svjesnom dijelu njegove linosti,
elja za nadmoi sve e vie prevladavati, a otupit e osjeaji
radosti kad energija protie tananim energetskim sustavom. Dijete
e izrasti u neosjetljiva ovjeka, ija e ga elja za vladanjem initi
sve slabijim zato to slabe okolna polja aura, jer tanani im energetski
sustav vie nije u stanju pretoiti i dostaviti zdravu koliinu energije.
U tom se sluaju dijete otcijepi od ja jesam, i poinje se neprijateljski
odnositi prema ivotu... napose prema vlastitom ivotu.
Vrlo je opasan ego koji nema korijenje u nesvjesnomu. Bori se
protiv nastanka j a jesam, jedinstva svih linosti, osobito stvarajui
preuvelianu sliku o sebi. Stvara jednu jedinu, dominirajuu osobu
te se nastoji poistovjetiti samo s njom. Ego koji je ukorijenjen samo
u svijesti preuzima ulogu ja jesam i ovjeka nastoji zatoiti u linearni
kozmos to ga karakterizira povrnost, plitkost i nedostatak ljubavi.
Nedunost
Djetinjstvo je obino magino razdoblje ivota jer svijest jo nije
sasvim razvijena i takva ne moe preuzeti ulogu ja jesam i njezinih
pratioca, intuicije i nesvjesne osvijetenosti.
Po jogi prvih sedam godina djetetova ivota naziva se godinama
radosti i nedunosti. Energija nesmetano tee od prve do sedme
akre. Vrlo je malena ili gotovo nikakva rascjepkanost, te tako dijete

uiva u sjedinjenju sa svim. ivi nedunim ivotom usmjerenim na


sadanjost, neoptereeno prolou ili budunou.
Sva djeca, iako ne sva podjednako dugo, uivaju u nesvjesnomu
sjedinjenju s kozmikim poljem i dobrobiti to zrai iz njega. Ali dijete
prestaje biti stopljeno sa svim im razvije izdvojeni identitet jer bude
se ja, ti, moje, tvoje. Ego postaje ukorijenjen u svjesnomu, a ne u
nesvjesnomu. Cijena kojom se plaa samosvijest, koja nije izgraena
podjednako u svjesnomu i nesvjesnomu, kidanje je svjesne veze sa
svim. Upravo u tom,asu, asu izdvajanja, pojavljuje se strah. Strah
budi druge i nesvjesno uvjerenje, ivot bez svega donosi propast.
Ali umjesto da opet tei sjedinjenju, dijete ini upravo protivno.
Poistovjeuje se samo sa svojim svjesnim ja koji dominira egom i
nastoji izbrisati svaki trag nesvjesnom razdoblju nedunosti i blaenstva.
Svjesno ja tad ini sve kako bi se dokopalo poloaja ja jesam
uzvisujui samo sebe i novonastalo stanje podvojenosti. Ne libi se
ak ni porei kako ne postoji nita drugo osim podvojenosti. Dijete
tako zauvijek naputa nedunost i poinje ivot kojim upravljaju
aspiracije to ih namee svijest. Kad ponaanjem ovjek upravlja
svjesno, ono ne odzvanja iz dubine njegova bia, njegova sredita,
pa tako ovjek gubi smisao, jer njegovo ponaanje ne izvire iz ja
jesam. Izgubljen je osjeaj zadovoljstva i sigurnosti. Ponaanje ovjeka
odreuju elje i strah. ovjek poinje teiti neemu to e mu
ublaiti ili ukloniti bol.
Ja jesam nije se zatrlo, pa ovjeka neprekidno podsjea na njegovu
rascjepkanost i povrnost zadajui mu sve veu bol. Tako znai
stalnu opasnost za svijest i njezin poloaj. Svijest ne bira sredstva da
bi se obranilo od ja jesam. Spremna je na sve kako bi zadrala
prevlast.
Vrlo je slikovit primjer te ogorene borbe i ova parabola o slugama:
"Bijae neki domain (ja jesam) koji posadi vinograd, ogradi ga
plotom, iskopa u njemu tijesak, sagradi kulu, te ga dade u zakup
vinogradarima, pa ode iz toga kraja. Kad se priblii vrijeme berbe,
posla sluge svoje vinogradarima da uzmu plodove. Vinogradari uhvatie
sluge: nekog izmlatie, nekog ubie, nekog kamenovae. Tad
ponovo posla druge sluge, brojnije od prvih, ali i s ovima isto
postupie. Napokon, posla k njima svoga sina. 'Imat e obzira',
govorio je, 'prema mome sinu.' Ali vinogradari, kad opazie sina,
rekoe meu sobom: 'Ovo je batinik! Ubijmo ga, pa e nam pripasti
njegova batina!' Zgrabie ga, izbacie izvan vinograda, i tu ga
ubie.,,
Da bi ovjek otkrio svoje autentino ja, usredotoenu cjelinu, i
nadvladao ego ukorijenjen u svjesnomu, mora se suoiti sa strahom,
strahom od nevoljenih drugih. Te malene zloduhe zatoene u nesvjesnomu
lako je osloboditi i integrirati psihospiritualnom integracijom.
Radom se poinje kad se ovjek suoi sa svojim strahovima,
te bude dovoljno hrabar i poten da prizna kako ti zlodusi i postoje.
Hrabrou ih prihvaa i prikuplja. Nakon prikupljanja moe ih prigrliti
i integrirati s drugim dijelovima linosti. Tim sjedinjenjem postie
stanje nalik na djetetovo i doivljava osjeaj cjelovitosti i neizmjerne
radosti.

VIII.
Preduvjeti
Hoemo li, u istilitu moda,
vidjeti naa prava lica i uti svoj pravi glas?
C. S. Lewis
Psihospiritualna integracija moe uroditi uspjehom ako joj ovjek
pristupi iskreno i hrabro. Iskrenou se stvari prihvaaju onakve
kakve jesu, a ne kakve bismo htjeli da budu. Hrabrost daje sposobnost
da se prihvati sve onakvo kakvo i jest. U toku svoga rada
zapazio sam da je veini ljudi vrlo teko biti iskren i hrabar. Pravila i
konvencije naeg drutva, elja da se ne povrijede tui osjeaji,
enja da se bude prihvaen i nesvjesna potreba da se stvari prikazuju
boljima ili gorima nego to jesu, ovjeka ine plaljivim i neiskrenim.
Mnogo je razloga zbog kojih ljudi biraju neiskrenost. Neiskrenost
je esto linija manjeg otpora, osobito u situacijama to prijete sigurnosti
ili udobnosti ovjeka. Stoga svijest zakljuuje da je mudrije biti
neiskren kako bi se stvari sauvale onakve kakve jesu. Ali vrlo esto
ljudi su neiskreni prema sebi i prema drugima kako bi ih onemoguili
da osjete vie energije od one kojom mogu raspolagati. Objektivno
gledajui, poeljno je imati vie energije jer ona uva nae zdravlje,
odrava dobre veze s drugim ljudima i pridonosi osjeaju neizmjerne
radosti. Ali, mnogi ljudi ive u nesvjesnom uvjerenju da e, postanu
li previe svjesni, zdravi i radosni, time biti ugroen njihov ivot, rad
i odnosi s drugim ljudima. ovjekov ivot, kvaliteta odnosa s drugim
ljudima, njegova osobna snaga, rad i zdravlje, odreuje razina ener
gije kojom raspolae i sposobnost da zrai slobodno svim oblicima
energije. ivot je svakog ovjeka racionalizacija koja je osmiljena
samo zato da bi odrala ogranienja u njegovu osobnom protoku
energije. Mijenjajui razinu energije i sposobnost da zrai, ovjek
mijenja i stav prema svijetu. (Vanjsko je stanje ovjeka uvijek odraz
njegove nutrine.) Svako poveanje energije, kao to je rekao Tagore,
ugroava ovjeka koji se "vjeno ograuje zidom,,. Upravo zato, kad
mora birati izmeu iskrenosti i vie razine energije ili neiskrenosti i
statusa quo, veina e se ljudi opredijeliti za status quo.
Koenje protoka
Mnogi ljudi izabiru neiskrenost, osobito emocionalnu neiskrenost,
kako bi zakoili protok neeljene emocionalne energije kroz tanani
energetski sustav. Da bi izbjegao nekim emocijama, ovjek ih skriva
i pred sobom i pred drugima, koi protok energije te tako remeti
odnose s drugim ljudima. Ovisno o prilikama, odnosi mogu biti
djelomino ili potpuno poremeeni. Blokirane frekvencije energije
odreuju toku gdje e se ovjek zakoiti u tananomu energetskom
sustavu, i njoj primjereno podruje tijela. Kad je zakoeno slobodno
zraenje energije, ljudi gube osjeaj povezanosti. Stupanj udaljavanja
obiju strana ovisi o tome koliko neiskren ovjek energije troi da
bi prikrio svoje emocije i koliko uspijeva u tome. Budui da je la vrlo
lako razotkriti, mogue je samo djelomino prikrivanje, te je tako

protok energije zapravo sputan a ne posve zakoen. Djelomino


zakoeno zraenje energije ima poremeenu frekvenciju, a ona
naruava dobre odnose s drugim ljudima. Osim toga, neiskrenou
ovjek koi energiju da slobodno zrai prema van, te da nesmetano
tee njegovim tananim energetskim sustavom. Prijee li prikrivanje
u naviku, bitno e se smanjiti razina prane u tananomu energetskom
sustavu ovjeka.
Sputavanje slobodnog protoka prane i prikrivanje istine odvija se
neprekidno. ovjek to nikad ne moe smetnuti s uma i potrebna mu
je golema energija da bi bio uspjean laac. (Jnato njegovu velikom
naporu, neiskrenost nema nikakva smisla; ona samo remeti odnose
s drugim ljudima i donosi bol i patnju.
Misli i emocije
Svaka misao i emocija zrai energijom iz pomonog polja unutar
osobnoga energetskog polja ovjeka. Osobina je energije dinaminost
a ne statinost, zato misli i emocije koje nastaju u mentalnomu
i astralnom polju ovjeka ne osjeaju samo mentalno i astralno tijelo,
nego zrae u svim pravcima. Isprva se mogu lokalizirati u vlastitoj
koncentraciji mentalne i astralne energije. Ali, kad izbiju navidjelo,
vie se ne mogu uvati u toj lokalizaciji zbog prirode kozmikog polja
i njegovih lokalizacija, jer mentalna i emocionalna energija podjednako
zrae u svim smjerovima unutar specifinog opsega vibracija.
Sirenje mentalne i emocionalne energije nalik je na irenje radiovalova,
nju e uhvatiti svaka lokalizacija podeena na njezinu frekvenciju
ili ona koja je dovoljno osjetljiva na taj stupanj vibracije.
Energija koju stvaraju misli, emocije, pa ak i animalni magnetizam
kojim zrae neki ljudi, djelovat e na svakoga u okolini tko je osjetljiv
na tu frekvenciju, ili na daljinu, ako je misao ili emocija usredotoena
na pojedinu osobu. Zraenje mentalne i emocionalne energije, kojemu smo svi podloni, slui kao naa duevna hrana. Ipak, nalazimo
li se u poremeenomu energetskom polju koje je nastalo zbog
emocionalne ili mentalne neiskrenosti, poremetit e se na energetski
sustav, te emo patiti od nedostatka energije i neemo slobodno
moi zraiti energijom.
Utjecaj misli i emocija moe se usporediti s valovima koji nastaju
kad bacimo kamen u mirno jezero: kamen pada u odreenu toku
iz koje se ravnomjerno ire valovi u svim smjerovima te djeluju na sve
objekte unutar svojeg polja irenja. U njihovu energetskom polju
nastaje slina vibracija, sve dok je ne pomute drugi valovi koji nadiru
iz istog izvora. Amplituda vala ovisi o veliini kamena i snazi izbaaja.
Utjecaj koji jedan ovjek ima na drugoga ovisi o snazi i kvaliteti misli
i emocija poiljaoca te prijemljivosti primaoca. Tome bi trebalo
pridodati i objasniti tananu dinamiku meusobnih odnosa ljudi,
dinamiku povjerenja i nepovjerenja, prijateljstva i neprijateljstva ili
hipnotiku mo to je jedan ovjek ima nad drugim ili nad skupinom.
Tako se objanjava to to na nas utjeu, pozitivno ili negativno, ljudi
koji nam nisu bliski niti s njima dijelimo srodne interese.
Atmosfera
Misli i emocije koje se nakupe u zatvorenim prostorima, kao to su
dom ili posao, snano utjeu na ljude ve pri ulasku u prostoriju.

Stvara ih jedna osoba ili skupina, a tako skupljene u zatvorenom


prostoru upijaju ih i predmeti koji se nalaze ondje. Atmosfera sobe
ne gubi se ni poto su se promijenili ljudi koji su stvorili nju ili te
emocije i misli.
Na ovjeka utjee tako stvorena atmosfera, pozitivno ili negativno,
ovisno o njenoj kvaliteti. Zato se raspoloenje i moe tako brzo
promijeniti im ovjek promijeni prostoriju ili okolinu. Vrlo je vano
znati kako atmosfera sobe utjee na ljude. Naime, da bismo se
izvijetili u koritenju energije, moramo poznavati dinamiku energije
u zdravoj i poremeenoj sredini, koja je uzrokovana neiskrenou.
To se jasno osjeti u skuenim prostorijama, kao to su malene stare
kapelice, gdje su posveeni osjeaji tisua ljudi doslovce ispunili
prostor emocionalnom i mentalnom atmosferom. Emocionalna i
mentalna atmosfera zatvorenog prostora stvara korisnu ili kodljivu,
poremeenu sredinu. Svi smo podloni utjecaju emocionalne i mentalne
atmosfere i ovjek bi trebao vrlo oprezno birati sredinu u kojoj
e biti, jer negativna atmosfera negativno e utjecati na njegov
energetski sustav i zdravstveno stanje.
Doivljavanje atmosfera
Svrha je ove vjebe da svjesno osjetite atmosferu odreene sredine.
Poto izvedete vjebu barem jedanput, uvidjet ete da ste osjetljiviji
na mentalnu i emocionalnu atmosferu prostorije, te da ete
postati podloniji njezinom utjecaju nego to ste to ikad mogli i
pomisliti. Ovo je skupna vjeba i najbolje uspijeva ako je u skupini
pet do est osoba. Svaki lan ima pravo jedanput do dvaput iskusiti
cjelokupnu mentalnu i emocionalnu atmosferu to je stvara grupa
ljudi. Sobica za sastanke najbolje e posluiti u te svrhe, ali vjebu
moete izvoditi i u malenom uredu ili u sobi za dnevni boravak. Tvori
li skupinu estorica, neka svatko izabere jedan broj od 1 do 6, kako
bi znao kad na nj dolazi red. Prva e prostoriju napustiti osoba koja
je izabrala broj jedan. Osobu koja naputa prostoriju nazivamo
senzitivom. Ona mora otii do prostorije u kojoj ne moe uti ni rijei
ni glasove ljudi koji sudjeluju u vjebi. Dok se senzitiv nalazi izvan
prostorije, neka se opusti zatvorenih oiju i neka probudi drugu
panju.
Ljudi postaju neobino osjetljivi na atmosfere osobito kad svijet
doivljavaju preko druge panje. Kad se bilo koji lan skupine nalazi
izvan prostorije, ostali bi trebali izabrati temu to u njima budi snane
emocije i ideje, te bi slijedeih pet minuta trebali ivo raspravljati.
Nastojte doprijeti do dominantnijih emocija kao to su radost, strah
ili ljutnja, koje su vam svima dobro poznate. Moete razgovarati o
politici, ekologiji, prijateljstvu, ljubavi, smrti, djeci itd. U toku rasprave,
svaki bi lan trebao slobodno izraziti svoje osjeaje i zamisli.
Nastojte se jedne teme drati svih pet minuta. Neka svatko od vas
bude dosljedan u tome tako da se atmosfera sobe ispuni jasno
odreenim emocijama i idejama to istiu iz predmeta rasprave.
Nakon pet minuta osoba koju ste izabrali za vou skupine naglo bi
trebala prekinuti razgovor i pozvati lana skupine koji se nalazi u
drugoj sobi. im ue u sobu, trebao bi grupu izvjetavati o tome
kakve promjene osjea u prostoriji. Na mentalnoj razini senzitiv moe
doivjeti kako mu svijest preplavljuju misli koje jo lebde sobom. Te
se misli pojavljuju u verbalnome ili slikovnom obliku. Na emocionalnoj

razini moe osjetiti osnovno raspoloenje ili osjeaje grupe; ili


emocije dominantnih lanova skupine. Moe osjetiti i maglovitu
atmosferu uzbuenja, topline, napetosti ili depresije. Ako je senzitiv
osobito osjetljiv, moi e razabrati i glavnu temu razgovora i stavove
dominantnih lanova skupine. Njegovo e fiziko tijelo isto tako
osjetiti promjene u atmosferi. Napetost e osjetiti kao zategnutost
pojedinih dijelova tijela. Njegovo se tijelo moe odjednom tjelesno
uzbuditi, ili postati umorno i letargino. Mnotvo je razliitih doivljaja
koje e zabiljeiti fiziko tijelo senzitiva. Neizvjebanoj e osobi
promai tanane vibracije jer doivljavaju se samo na svjesnoj razini.
Osnovno raspoloenje skupine moe svatko razabrati vrlo lako. Senzitiv
mora obraati panju na promjene to ih osjea tjelesno, emotivno
i mentalno poto ue u prostoriju. Poto su svoje stavove i
miljenja iznijeli i senzitiv i skupina, sljedea osoba moe izii i poeti
novu temu rasprave. Stara e se atmosfera raspriti im se pone
raspravljati o novoj temi. Nastavite s vjebom sve dok svaki lan
skupine barem jedanput nije imao ulogu senzitiva.
Samousavravanje
Prije nego to razjasnimo vanost iskrenosti u ljudskim odnosima,
moramo iznijeti definiciju iskrenosti. Langenscheit definira iskrenost
kao " osobinu pouzdana ovjeka, koji nije sklon varanju ili obmani...
i ne prikriva injenice,,. Ne kanim osporavati tu definiciju, ali dodat
u da je iskrenost potpuni, necenzurirani izraz sloene prirode ovjeka
u svakoj situaciji i na svim razinama kauzalnosti sa svim osobama
s kojima stupa u vezu. Kad iskrenost definiramo tako, lako
uviamo kako nas je drutvo nauilo da bi meuljudski odnosi bili
neostvarivi ako bismo svi, na svim razinama, bili iskreni. Ali hipoteza
koja potkrepljuje tu racionalizaciju neiskrenosti pretostavlja kako
smo svi mi nesavrena bia i kako su nai motivi nepoteni, te kako
nai pravi osjeaji i misli nisu dovoljno dobri te ih treba usavravati.
Ta hipoteza nuno zagovara nau nesavrenost, da nismo nalik na
druge vrste koje se izvrsno uklapaju u ekologiju ovoga planeta, te da
zato moramo ispraviti nesavreni boji runi rad.
Drutvo je upravo zbog takvih uvjerenja uvelike unazadilo razvoj
ljudskih odnosa. Nametanje tog uvjerenja unitilo je iskrenost i
povjerenje, osobito vjeru u sebe. Dakako, ljudi se u drutvu zaklinju
da vjeruju u nekoga ili neto, ali ne govorim o toj vrsti povjerenja.
Ono je nalik na povjerenje djeteta koje izlazi iz uroenog osjeaja
sigurnosti. Takvo povjerenje nije samo svjesno, nego i dio nesvjesnoga.
Ono istie svaku misao, emociju i akciju. Kad nema vjere u
sebe i u okolni svijet, trid nema ni uroene iskrenosti. Jer, da bi se
netko slobodno izrazio, mora biti siguran u sebe.
Sustavi vjerovanja
Nepovjerljiv ovjek nee moi postii svoj cilj da dosegne cjelovitost
i osjeti neizmjernu radost. Osim toga, on neprestano mora koiti
svoje osjeaje praznine i oaja to su u njemu zatoeni kako ne bi
izbili na vidjelo. Posljedica je toga stanja blokada slobodnog zraenja
energije i ja jesam ne moe se izraziti.
Budui da ga ne vodi ja jesam, on mora pronai uvjerenja koja e
odreivati njegovo ponaanje. Ta uvjerenja nisu nita drugo osim

prozirne zamjene za intuitivno voenje ja jesam. Sustav vjerovanja


ovjeka stvaraju elje i strahovi ovjeka. U dobru i u zlu, sustavi
vjerovanja spreavaju sjedinjenje svih ja. Francuski filozof Rousseau
napisao je: "ovjek je roen slobodan, a posvuda je u okovima,, a
Jean de la Fontaine istu tu misao izrazio je ovako: "Kakva nam korist
od lagodna ivota, kad nismo slobodni?,,.
Budui da kod veine ljudi ja jesam ne zrai nesvjesnim i tako
odreuje njihovo ponaanje, ta je najsnanija mo u rukama svijesti
to namee ponaanje u skladu sa sustavom vjerovanja ovjeka.
Svijest iskoritava ego kako bi upravljala niim razinama osvijetenosti
slijepim fanatizmom. ovjeka e drati na uzdi nameui mu
pravila na kojima se temelje njegovi sustavi vjerovanja. Koristi se
strahom za zastraivanje, a kanjava bolom. ovjeku u takvoj poziciji
nije doputeno ispitati valjanost tih pravila. On ih jednostavno mora
posluati. Nije vano tko izdaje naredbe. Niti to da su one najveim
dijelom staro breme: misli i osjeaji koje su nam usadili obitelj, kola
i drutvo. Niti je vano da one uope ne odraavaju najvee ovjekove
tenje i potrebe: da proizlaze iz straha i elja, da nisu ukorijenjene
u ja jesam, nego da potjeu od nesigurnosti, koju pak uzrokuje
nedostatak samopouzdanja. Najbitnije je da ja jesam i nadalje ostaje
zatoeno te da je svijest sauvala svoju poziciju.
Plodovi neiskrenosti
Unato tome to svatko eli zatititi druge ljude, odravati dobre
odnose s njima i pridonijeti stvaranju pravednoga i sretnog drutva,
metode koje su izabrali da postignu te ciljeve pokazuju se neuspjene
zbog danas opeprisutne neiskrenosti. to je jo vanije, te metode
institucionaliziraju nepravdu, usamljenost i bol, koje nalazimo na
svakom koraku. Unato svim naim naporima, nismo se uspjeli ni
milimetar vie pribliiti osobnomu ili nacionalnom skladu od naih
predaka u prolosti. Budui da ne ele pasti u beznae ili oaj, ljudi
se nadaju da e u budunosti netko zacijeliti njihove teke rane.
Nada u budunost takoer je dio igre. I nada se temelji na strahu.
"Nada i strah nerazdvojni su, nema straha bez nade, ni nade bez
straha,,, rekao je Francois Rochefoucauld.
Svatko tko je prouavao prirodu ovjeka zna da on uveliko trpi zbog
potiskivanja nesvjesnoga i prirodnog izraza ja jesam. Izbjegavanje
unutranjeg ivota zbog straha i njegova potomka nepovjerenja
glavni je uzrok svih tekoa ovjeka i drutva. Sto je god potisnuto i
zakoeno u ovjeku, to se ne smije slobodno izraziti i doivjeti u
sebi, mora se potraiti u vanjskom svijetu, a ako ga ondje ne pronae,
zamijenit e ga nekim izopenim ciljem ili eljom.
Samougaanje
Budui da ovjek neizmjernu radost koju mu prua ja jesam
zamjenjuje nekim izopaenim ciljem ili eljom, pada u ponor samo
ugaanja. Za to su djelomino odgovorne drutvene institucije;
umjesto do odgajaju ljude ispunjene sobom, koji u svojoj nutrini
osjeaju neizmjernu radost, drutvo stvara ljude neiskrene i plaljive,
koji uvijek trae utjehu u nekome ili neemu izvan sebe. Upravo su
zato ljudi zbunjeni. Smuuju ih sukobi i dvosmislenosti. Mnogi su
ljudi izgubili pojam o tome kamo idu. Izgubili su svoj put. uju toliko

mnogo glasova da je njima gotovo posve nadjaan intuitivni glas ja


jesam. Pogreni su ciljevi, potrebe i elje zamijenili prave. I tako svaki
ovjek, kao i ovjeanstvo, hrli u budunost traei mir i zadovoljstvo
koje zacijeli nee nai, jer trai ga izvan sebe.
Alternativa kojoj se priklanjaju oni kojima vie nije dostupno ja
jesam, samougaanje je. Ono poprima svaki oblik ovisnikog ponaanja,
od pretjeranog konzumiranja hrane do pretjerane brige, samoljublja,
od arogancije do depresije, alkoholizma, narkomanije, pa
ak i samoubojstva. Morate sebi ugaati kad niste ono to zapravo
jeste, a bol zbog rascjepkanosti, umjesto integraciji, vodi samougaanju.
Tek kad ovjek postane iskren, moe poeti psihospiritualna
integracija. Iskrenou se ovjek prisjea svojih nesvjesnih ja, sabire
ih i moe ih integrirati zajedno sa svojim svjesnim ja. Od toga je
trenutka proces oslobaanja energije prava ala. Duh, dua i tijelo
poinju nesvjesno sukladno djelovati. U Tau pie: "... sebe svatko
trai sve manje svaki dan, dok sasvim ne odustane. A kad se nita
ne ini, nema niega to bi trebalo dovriti...,,
Evo prie koja oslikava vanost iskrenosti u psihospiritualnoj integraciji.
"Ugledni Sufi iz Sredinje Azije ispitivao je mlade ljude koji su
nakanili postati njegovi uenici. Upitao ih je tko se od njih radije
zabavlja nego ui, tko se eli prepirati a ne uiti, tko je nestrpljiv, tko
bi radije primio nego dao. Tko je takav, neka digne ruku. Nitko se
nije javio ni pomaknuo.
- Dobro - ree uitelj - a sad poite sa mnom jer elim vam
pokazati svoje uenike koji su ovdje proveli tri godine.
Odveo ih je u dvoranu za meditiranje, gdje su sjedili njegovi
uenici. Obraajui im se, rekao je:
- Neka svi oni kojima je draa zabava od uenja, prepirka od
prouavanja, svi nestrpljivi koji bi radije primili nego pruili,
neka svi ustanu.
Ustali su uglavnom svi uenici. Tad se mudrac obratio prvoj
skupini.
- U vlastitim oima vie vrijedite sad nego to ete vrijediti sebi
poto provedete ovdje tri godine. Vaa sadanja tatina pomae
vam da se osjetite vrednijima nego ovi moji uenici koji su se
nesebino posvetili radu u toku ove tri godine. Stoga dobro
promislite, kad se vraate svojim kuama, elite li se vratiti
ovamo, elite li se doista osjeati boljima nego to jeste sad.,.
Hrabrost
Da bi se izabrala iskrenost pri sueljavanju sa strahom, potrebna
je hrabrost. Hrabrost je drugi preduvjet za psihospiritualnu integraciju.
Kad kaem hrabrost, ne mislim pritom na tjelesnu hrabrost,
junatvo koje susreemo u izvanrednim prilikama ili u toku krize.
Milsim na svakodnevnu hrabrost koja ovjekovu ivotu daje plemenitost,
a njemu dovoljno snage da izabere to to jest, a ne ono kakvim
ga drugi ele; mislim na hrabrost koja ovjeku daje vjeru u sebe i
dovoljno iskrenosti da bude to to jest u svakodnevnim situacijama,
tako da mogu ivjeti vlastitim ivotom i slijediti svoju dharmu. Kad
kaem hrabrost, mislim na hrabrost u malenim stvarima, koje kau
da sebi, da ivotu, i tako potvruju ivot.
Hermaetiari nas ue da je "sve podvojeno, sve ima dva pola, sve
je nainjeno od opreka,. ivot nastoji uspostaviti ravnoteu izmeu

tih krajnosti, on je u sreditu te podvojenosti. Moemo stoga i rei


da ivimo na temelju te podvojenosti i da bez nje ne bi ni bilo ivota.
Zato se i ivot sastoji od straha i hrabrosti i, postojei unutar te
ravnotee, ivot se opire inerciji to vodi unitenju. Hrabrou se ne
prevladava ni uklanja strah. Hrabrou se prihvaa strah. To je
antiteza izbjegavanja i samougaanja. Hrabrost je potvrda jer kae
da svemu, prihvaa sve ak i po cijenu vlastita unitenja. Prihvativi
mogunost unitenja, nepostojanja, prihvaa i posljednju zastraujuu
mogunost i unato njoj nastavlja zraiti. Jer, u svemiru koji je
i zasnovan na podvojenosti, ne bi ni bilo postojanja da nema nepostojanja.
"Hrabrost je mo ivota da potvrdi sebe... a negacija ivota zbog
svoje negativnosti odraz kukaviluka.,, Paul Tillich napominje da je
hrabrost koja kae kako sebi sebe dokazuje... "ona bit svakog bia i,
takva, njegovo najvee dobro. Potpuna samopotvrda nije individualni
in koji poinje u pojedinom biu, nego sudjeluje u univerzalnome
ili boanskom inu samopotvrde, koja daje snagu svakom pojedinom
inu.,,
"Srce ima onaj koji strah poznaje, ali ovlada ga, koji vidi ponor, ali
gleda ga gordo. Onaj koji gleda ponor nepostojanja, ali epa ga
kandama orla, taj je hrabar.,,
Da bismo razumjeli to je hrabrost, moramo znati da osnovni
problem nije nedostatak hrabrosti. Veoma je vana ambivalentnost.
To je zloupotrijebljena hrabrost koju izaziva razdor izmeu toga to
ja jesam smatra dobrim i poeljnim, to bira kao svoje ciljeve i
obrane, te onoga to drugi - nastali rascjepkanou - nesvjesno
biraju kao svoje ciljeve i obrane. Tenja za uspjehom i sreom, koji
omoguavaju slobodno zraenje energije, nee prevladati, nee
odzvanjati iz dubine ovjekova bia ako na nesvjesnomu gaji oprene
ciljeve. Na nesvjesnoj razini, ciljevi nevoljenih drugih uvijek se
motaju unaokolo stvarajui osobite osjeaje to ovjeku daju osjeaj
sigurnosti i zatite, bliske osobi koju su voljeli u djetinjstvu. Kose li
se ciljevi ovjeka s tim osjeajima, ostvarit e ih vrlo teko jer bit e
odan starim osjeajima i hrabro e ih zastupati i braniti.
Freud je zdrava ovjeka opisao kao onoga koji moe raditi i voljeti.
Sve u vaem ivotu, svaki osjeaj koji se isprijeio tome mora se
iskreno ispitati, prihvatiti i tad nam je potrebna hrabrost da bi ga se
oslobodili i od njega oprostili zauvijek.
Trebate sebe voljeti da biste prihvatili i oslobodili stare destruktivne
osjeaje koje ste godinama branili tako hrabro. Hrabrost je intuitivno
vezana s ljubavlju prema sebi. Ta velika ljubav znai da se morate
odrei neega to ste nekad ustupili umjesto neega bitnijega,
osobne slobode i neizmjerne radosti. ovjek se mora odrei svih
dragulja zbog samo jednoga najdragocjenijega, sebe.
Za tu rtvu potrebna je velika hrabrost jer na neki je nain nalik na
smrt. Thomas Merton, poznati teolog, kae: "Da bi ovjek ostvario
sebe, mora se izloiti opasnosti obezvreivanja ili potpunoga gubitka

IX.
Uklanjanje straha
Duh mi udi za djelima, a dah za slobodom.
Friedrich Schiller
Osnovna je manifestacija straha stezanje. Taj refleks moe uvelike
koristiti na tjelesnoj razini; kao kad dijete naui da se moe opei
priblii li prst svijei ili dotakne vruu posudu. Osim toga tjelesnog
odgovora, ima vrlo malu pounu vrijednost Da Free John govori
nam:
"Strah je tek obini mehanizam kojim morate ovladati... Nema
nikakva filozofska znaenja.,,
Zbog destruktivne prirode straha i napetosti, osobito dugotrajnog
straha koji se moe pretvoriti u ovisnost i obuzeti cijelo bie, u ovom
poglavlju navodim nekoliko tehnika kojima se moe preobraziti i
osloboditi strah. Prvu su tehniku razvili stari jogini. To je tehnika
disanja, koja oponaa disanje malene djece, a naziva se jogijsko
disanje. Tim potpuno prirodnim oblikom disanja vae tijelo eli disati
kad se odmara. Izvodite li ga redovito, moete ukloniti i razbiti
mehanizam straha u vaem ivotu.
Jogiko disanje
Jogiko disanje sastoji se od tri udisaja, a esto se naziva potpunim
disanjem. Die se kroz nos i nema stanke izmeu udisanja i izdisanja.
Jogiko disanje moete uvjebavati kao zasebnu vjebu ili kao dio
vaih meditacija i vjebi relaksacije. Nakon kratkog vremena tako
biste trebali disati neprestano. Osjetit ete da tako diete kad razvijete
drugu panju. Jogiko disanje uvijek prati stanje dubokog oputanja i ovjek tako die kad postoji zdrava ravnotea izmeu svjesnoga
i nesvjesnoga.
Jogiko disanje sastoji se od tri faze. Prva je abdominalni udah.
Pritom se iri trbuh i protee prema dolje. Druga je faza poluudisaj.
U toku poluudisaja, poto je ispunio trbuh, zrak se iri po grudnom
kou, ire se rebra i podiu ramena. Trea je i posljednja faza nazalni
udah. Zrak koji je ispunio trbuh i grudni ko penje se vratom i nosom
te ispunjava nosnu upljinu.
Kako bi vam ta tehnika pomogla da strah prijee u zdravo stanje
oputanja i mira, drite se ovih uputa:
Zauzmite udoban sjedei poloaj uspravnih lea i nogu ravno
ispruenih na podu. Moete zauzeti i poloaj lotos. Kad tako udobno
sjednete, stavite desnu ruku na trbuh odmah ispod pleksusa solarisa.
To e vam pomoi da osjetite ritam svojeg disanja te da ono postane
ujednaenije. Sklopite oi. To nije nuno, ali tako ete se lake
opustiti i olakati sebi jogiko disanje. Ponite udisati i najprije
zrakom ispunite donji dio plua. Rukom na trbuhu osjetit ete kako
se ire miii dijafragme im vam se proiri trbuh. Nastavite udisati
i pustite zrak da se penje srednjim i gornjim dijelom plua. Ramena
e se podignuti a miii grudnog koa proiriti im se ponu iriti i
plua. U toku poluudisaja neki ljudi osjeaju bol u predjelu izmeu

lopatica, a uzrokuju je miii koji su godinama bili stegnuti, te tako


postali ukoeni. Djelomice je za to krivo i pogreno disanje. Neka
vas ne obeshrabri ta blaga neugoda. Nastavite, za nekoliko dana
nestat e te nelagode i vai e miii ponovo postati elastini. Poto
je zrak ispunio vaa plua, pustite ga da se dalje uspinje, neka ispuni
nosnu upljinu i glavu te probudi osjeaj lagane ugode. Pri izdisanju
krenite obrnutim redom: neka se najprije isprazni nosna upljina, a
zatim gornji, srednji i donji dio plua. Ramena e se po sebi spustiti
a dijafragma vratiti u normalan poloaj. Bez stanke izmeu udisanja
i izdisanja, nastavite vjebati sljedeih pet minuta.
Prije svega, posvetite toj vjebi odreeno vrijeme svaki dan, ali kad
jednom ovladate ritmom, neka to disanje postane pravilo. Budno
pratite svoje disanje; svaki put kad postane plitko ili se vraa starim,
loim navikama, njeno ponite s potpunim disanjem. UPOZORENJE:
Budite njeni prema sebi. Nemojte postati opsjednuti promatranjem
sebe i svoga disanja cijeli dan. Tako nastaje samo suvina,
nepotrebna napetost i umjesto da pomognete sebi kako biste zraili
slobodno, samo ete se vie sputavati.
Znaajne promjene
Jogiko disanje uklanja refleks straha jer ovjek se prestaje stezati
i blokirati protok energije kroz svoj tanani energetski sustav. Stankom
izmeu udisanja i izdisanja te plitkim disanjem sputavaju se
osjeaji, pa tako i utrnu. Stoga ljudi zadravaju dah i ne diu duboko
kad su u stresu.
Vjebe disanja pomau smirivanju i smanjenju djelovanja stresa.
Danas ih preporuuju i lijenici, pa su ih prihvatili i biznismeni. Dr.
Phillip Nuernberger, savjetnik za stresna stanja velikih korporacija,
proveo je nekoliko ispitivanja o koristi tehnika disanja pri oputanju.
Tako je jednu skupinu nauio jogikom disanju, a drugu koristio kao
kontrolnu, kako bi provjerio efekt koji postie prva. Skupina koja je
uvjebala jogiko disanje postizala je bolje rezultate na tzv. psiholokim
testovima i tzv. neurotskoj skali nego kontrolna skupina.
Dva samostalna istraivanja J.V. Hardta i B. Timmonsa sa sveuilita
u Kaliforniji pokazuju da postoji veza izmeu disanja i kvalitete
modanih valova. Otkrili su da se tad pojavljuje vie alfa-valova, a za
njih se zna da nastaju onda kad su ljudi oputeni, u toku dubokog
disanja, potpunoga i ritmikoga.
ak se i ljudi koji diu plitko i aritmino mogu automatski osloboditi
straha i napetosti dubokim izdahom ili jecajem. Ta instinktivna
reakcija upozorava na mogunost koritenja nesvjesnih mehanizama
tijela pri preraivanju jakog stresa ili napetosti. Taj je nesvjesni
mehanizam tek polazna toka od koje kreemo korak dalje i koristimo
se tonom ili vibracijom umjesto udaha ili jecanja, kako bismo se
svjesno oslobodili straha i njegovoga karakteristinog stezanja. Ta
se tehnika naziva rezonancija.
Rezonancija
Rezonanciju moete vjebati svugdje gdje moete vikati a pritom
vas nitko nee ometati, a niti ete vi nekoga uznemiravati. Rezonancija
e uvelike ublaiti negativne efekte napetosti koja izaziva dugotrajna
stresna situacija. Vjebu moete poeti tako da zauzmete

udoban poloaj uspravnih lea. Poto ste se udobno smjestili, ponite


jogikim disanjem. Nakon dvije minute obratite mentalnu panju
na srce i, umjesto da diete kao jogin, ponite svaki udah iz srca
sve dok ne osjetite kako njime odzvanjaju duboki osjeaji. Prilikom
svakog udisanja osjetite kako emocije u vaem srcu postaju sve
snanije. Pri svakom izdisaju prepustite se tom osjeaju i dopustite
mu da zrai vaim grudima i odanle kroz cijelo tijelo.
Osjetite kako energija koja dolazi iz vaeg srca zrai kroz vae ruke,
noge, trbuh, spolne organe, glavu, kou itd. Izdiite bez prekida u
skladu s ritmom disanja. Poto ste dvije minute tako disali, stavite
vrak jezika na nepce iza vaih prednjih zubi i ispruite ruke ispred
sebe. Pri svakom izdisaju, kako osjetite da poinju zraiti emocije iz
vaeg srca, osjeaju pridodajte i zvuk, te zapjevajte ohm u toku
cijelog izdisaja.
Osjetite kako zvuk pjevuenja dopire iz dubine vaeg srca i odjekuje
tako da se vibracije osjete po cijelom tijelu. Neka postane jedinstveni
izraz svih vaih doivljaja i osjeaja. Ne trebate glasno pjevati, ali neka
pjevanje bude ujno. Nastavite pjevuiti sljedeih pet minuta.
Znaajna e te poboljanja osjetiti poto ste vjebu izvodili nekoliko
dana ili tjedana. Ta vjeba ne samo to oslobaa strah, nego ga
pretae u osjeaj blaenstva i zadovoljstva. Vjeba je osobito korisna
pri razvijanju druge panje jer otvara srce te smiruje svijest i postajete
potpuno svjesni svoga tijela.
Ohm je na sanskrtu glas univerzalne vibracije. Njega je u trenutku
nastanka svemira izgovorilo sue . To je mjeoviti glas svih ivih bia.
Rezonancijom se moete baviti svaki dan u toku dugotrajnog stresa
ili napetosti. Osjetit ete se pomlaeni. Svakodnevnim vjebanjem
uklonit ete strah to se pojavljuje u obliku napetosti, nepovjerenja
u sebe, nesigurnosti, smetenosti, otuenja i brige. Savjetujem vam
da tu vjebu ukljuite u svoj svakodnevni raspored. Izvodite je ujutro,
prije doruka, i naveer, prije nego to legnete. Osobite e koristi
od nje imati ljudi koje mori nesanica zbog pretjerane napetosti ili
brige.
Manje zamjetno djelovanje
Rezonancijom i jogikim disanjem oslobodit ete se muka od
straha i poet ete osjeati promjene na emotivnome i mentalnom
planu. Vae e fiziko tijelo biti oputenije, imat ete emocije pod
kontrolom, a vaa e svijest postati bistrija i smirenija. Energija
potkrepljuje te rezultate. Pravilnim disanjem i rezonancijom vie
prane krui tananim energetskim sustavom i korisni se uinci osjeaju
na svim razinama. Na mentalnoj razini pravilno e disanje sniziti
frekvenciju modanih valova, ime nestaje unutranjeg monologa
(unutranji monolog neprekidno je brbljanje mozga, koje uvelike
optereuje mnoge ljude). Poto se smanjila frekvencija modanih
valova, mozak, e bolje raditi i zamijenit e svoje verbalno izraavanje
slikovnim. Nia frekvencija modanih valova aktivirat e nesvjesno,
jer stvorit e se zdravija ravnotea izmeu svijesti i ne svijesti. Poto
se uspostavi ta ravnotea, ovjek moe iskoristiti sve svoje mentalne
sposobnosti.
Budui da vie prane tee tananim energetskim sustavom, ovjek
se osjea manje sputano i otvorenije jer oslobaaju se spremita
emocionalne energije, koja je zakoio strah. Povienje prane moe

se osjetiti na vie naina, a neki od njih mogu vam se initi vrlo


neobino. Kad se povisi protok prane, neki ljudi osjeaju toplinu
po cijelom tijelu, a drugi toplinu u rukama i/ili stopalima. Veina
ljudi osjea arenje i vibracije. Ne bojte se tih doivljaja. Citrnu li vam
dlanovi ili se zgre, to znai da zrae s previe energije. Kako biste
se oslobodili toga, odmah prestanite duboko disati. Ako je netko uz
vas, neka vas uzme za ruku. Ako ste sami, sklopite ruke, stavite jezik
iza prednjih zubi i diite normalno. Za kratko ete se vrijeme osjeati
ugodno. Mnogi ljudi osjeaju kako gube teinu u glavi ili osjeaju
blagu vrtoglavicu pri jogikom disanju ili rezonanciji. To se uglavnom
dogada poetnicima, razina energije kojih je vrlo niska, pa ve zato
nisu navikli na viu razinu prane u svojemu tananom energetskom
sustavu. Ne treba se zbog toga zabrinjavati jer ta pojava nestaje za
vrlo kratko vrijeme. im se energetski sustav privikne da kanalizira
vise prane, nestat e i tih neeljenih popratnih pojava. Oslobaanjem
veeg protoka prane ljudi se osjeaju emotivno otvoreniji. Ponekad
pri jogikom disanju ili rezonanciji osjeaju kako ih obuzima tuga,
radost ili samilost. Jogikim disanjem i rezonancijom uklanjaju se
energetske blokade. Zato nije neobino da na povrinu izbiju stari
osjeaji. Pojave li se, dopustite im neka teku vaim energetskim
sustavom, koji e ih osloboditi sam.
Pri jogikom disanju ili rezonanciji moe se dogoditi da vam srce
pone udarati bre. To je prolazna pojava zbog koje se ne treba
uzbuivati. Moete i osjetiti bol u dijelu svojega fizikog tijela, gdje je
blokirana energija. Te tjelesne blokade odgovaraju blokadama u
astralnome i mentalnome tijelu. Najee se bol pojavljuje u podruju
akri. To nisu snani bolovi i najee prestaju kad zavrite s
vjebama disanja. Ipak, bol se moe pojaviti i u toku sljedeih nekoliko
tjedana, sve dok se to podruje ne proisti i njime pone
protjecati vie prane.
Alkemiari Istoka jogikim su se disanjem, rezonancijom i prouavanjem
pranajame, nauke o disanju, vjekovima oslobaali ograda
koje im je nametao strah. Nauili su i kako da povise svoje tjelesno,
emocionalno, mentalno i duhovno zdravlje redovitim vjebanjem
disanja. U toku vjekova, alkemiari su nauili da se "ovjek moe
dovesti u stanje skladne vibracije s prirodom i otkriti svoje skrivene
sposobnosti... a kontrolom disanja ne lijei sebe i druge, nego se
rjeava straha i strepnje...
Je li nam stres neprijatelj?
Preveliki strah i ok mogu preopteretiti tanani energetski sustav.
Sok je iznenadan, neoekivan doivljaj zbog kojega tanani energetski
sustav mora gotovo istodobno preraditi veliku koliinu prane.
Postoje li blokade u tananomu energetskom sustavu ovjeka, pranu
je gotovo nemogue trenutano preraditi. Kad ovjek ne moe
preraditi svu energiju koja protie njime, nepreraeni dio ostaje
zatoen u sustavu i stvara spremita. Ta spremita mogu dugotrajno
i ozbiljno ugroziti zdravlje ovjeka.
Tipina situacija to optereuje va energetski sustav nastaje pri
vonji autocestom. Oputeni ste, sluate radio, kad odjednom, bez
ikakva znaka upozorenja, neki automobil skree ispred vas u vau
voznu traku. Nogom brzo pritiete konicu i pokuavate sve kako
se ne biste sudarili s njim. Ali to nije sve. lako ste za dlaku izbjegli

nesreu, srce vam udara kao ludo, ruke vam se znoje i are. Boli vas
eludac.
To je tipina stresna situacija, poznata svim ivim biima. Ipak,
doivljaj neugode nije stvorio samo ok nego ovjekova nemo da
preradi svu energiju to je nahrupila u tanani energetski sustav.
Fiziko tijelo ne moe osloboditi i ravnomjerno raspodijeliti dragocjene
kemijske nusprodukte tog odgovora na stres.
U trenutku oka fiziko tijelo opskrbljuje sustav adrenalinom, eerom,
kortizonom i drugim sastojcima. Ali taj paket mora dospjeti
na pravo odredite. Njezin je dostavlja energija. Ako je blokirana
energija, blokirane su i kemijske tvari i one se zaglave u pogrenim
mjestima. Ne dospije li paket na pravo odredite, ubrzo e zavriti pri
vrhu vaeg trbuha i osjeat ete muku i neugodu. Da biste izbjegli
tu bolnu situaciju i stvaranje neeljenih spremita prane, kad sljedei
put doivite ok, koristite se ovom vjebom kako biste izbjegli preoptereenost:
U trenutku kada doivite ok, otvorite usta i viknite to glasnije
moete. Stegnite ramena tovie moete. Napnite noge, grudi, ruke
(to vie dijelova tijela to bre moete) i budite napeti to due
moete, jer tako e se paket kemijskih tvari raspodijeliti kroz vae
nadije do napetih miia. Kad osjetite olakanje i kad energija
ponovo pone slobodno tei vaim tijelom, moete se opustiti.
Valja napomenuti da vae tijelo ne raspoznaje iznenadni strah od
iznenadne ljutnje. U oba sluaja isporuuje isti paket energije i
kemijskih tvari.
Ako vam se ikada dogodilo da niste mogli pustiti ni glasa - a za to
nije bilo nikakva opravdana razloga - nego ste ostali mirni, niste
upadljivo reagirali, sad moete shvatiti zato ste osjetili emocionalnu
zakoenost i bol u trbuhu kad je sve prolo. Reagirali su va tanani
energetski sustav i tijelo, ali vaa svijest nije, pa zato taj paket energije
i kemijskih tvari nije dospio na svoje pravo odredite.
Kako se to vie ne bi ponovilo, im osjetite naglu ljutnju, ili bilo
koju pretjeranu emociju - a ne moete vikati - stavite ruke iza glave
i ponovite prethodnu vjebu. Ali, umjesto da zaviete, snano izdiite
zrak kroz usta tako da ga moete uti. Zatim udahnite kroz nos.
Ponovite vjebu. Nastavite sve dok ne osjetite kako energija zrai
vaim tijelom u svim pravcima i sve dok ne osjetite olakanje u tijelu
i glavi. Kad zavrite tu vjebu, umjesto da se osjeate jezivo, bit ete
oputeni i sretni, osobito kad shvatite koliko ste za sebe uinili na
energetskome i tjelesnom planu.
Da biste ovladali osnovnim mehanizmom iznenadnog straha i
ljutnje, morate znati da su va ivani sustav i tanani energetski
sustav stari barem nekoliko milijuna godina. Namijenjeni su tome da
reagiraju na situacije koje ugroavaju ivot. Tad va autonomni
ivani sustav i tanani energetski sustav isporuuju paket energije i
kemijskih tvari da biste dobili dodatnu snagu, jer ostajete se boriti za
vlastiti ivot ili trati do najblieg stabla. Ako se spremate trati,
energija se slijeva u vae none miie. Ostajete li se boriti, paket se
isporuuje vaim rukama i grudnim miiima, kako bi vam za kratko
vrijeme dao nadljudsku snagu.
Svi ste uli za sluajeve u kojima su se slabani ljudi u kriznim
situacijama nakratko odlikovali nadljudskom snagom. Sad znate
odakle im energija. Eksplozija energije koju dobivate u kriznim situacijama
eli vam pomoi, a ne nakoditi. Ali, vi je morate znati
pretoiti u vlastitome tananom energetskom sustavu i fizikom tijelu

tako da vas ne preoptereti. Budete li izvodili vjebe navedene u ovom


poglavlju, oslobodit ete se negativnog utjecaja straha i preoptereenja,
a na raspolaganju e vam biti vie zdrave energije.

X.
Fiziko tijelo
Nek' ojaaju moji udovi,
moja rije i dah,
moj vid i sluh, te snaga i osjetila sva.
Sve je Brahman u Upaniadama.
Upaniade
Psihospiritualna integracija temelji se na postavci kako je fiziko
tijelo tek vanjska manifestacija niza tananih tijela. Osobno energetsko
polje ovjeka tvore tanana tijela i energija fizikog tijela. Tanana
tijela meusobno se proimaju kao i fiziko tijelo kojim su zaodjevena.
Njih spaja magnetska mo kozmikog polja koje ih interpenetrira,
okruuje i povezuje sa sobom. Mnogi, ako ne i svi, duhovni,
filozofski i psiholoki lanci i uenja govore tome u prilog. U sreditu
je uenja Tantre, Taoa, joge i C.G. Junga. Ti sustavi, kao i zapadna
metafizika tradicija, poduavaju da je svako ljudsko bie odraz
svemira. Spoznamo li nae funkcije, shvatit emo i kako funkcionira
makrokozmos. Integriramo li svoje ja i stopimo li se u cjelinu jer
doivjeli smo ja jesam - jedinstvo svih ja, tad moemo osjetiti sue
kako zrai kroz ja jesam. Tako i doivljavamo jedinstvo s kozmikim
poljem.
Ali da bismo sebe mogli pojmiti kao multidimenzionalna bia,
sintezu tananih i fizikih tijela, moramo upoznati pravu ekologiju
fizikog tijela te njegov odnos prema tananim pandanima i kozmikom
polju. Ja jesam materijalni svijet doivljava zbog fizikog tijela.
Fiziko tijelo to ga tvori gusta, tjelesna supstancija nosi negativni
naboj. Prijemljivo je, i stoga po prirodi jin, ensko. To je sukladno s
hermetikim principom roda koji kae da je "rod u svemu, sve nosi
muki i enski princip, rod se manifestira na svim razinama,,. Fiziko
tijelo koje zaodijeva tanana tijela ima ezoterino znaenje to nadilazi
njegove uoljive fizike funkcije. 0 Prvoj poslanici Korinanima
apostol Pavao kae: "Ne znate li da ste hram Boji i da Duh Boji
prebiva u vama.,,
Upravo fiziko tijelo, kao i hram jeruzalemski, pokriva i titi tanana
tijela ovjeka. Ideja da je fiziko tijelo hram duha, kao i tjelesna slika
i prilika niza tananih tijela sastavljenih od tvari istananih vibracija,
odraava se u tlocrtu i izvedbi svetilita po svijetu. Tu ideju odraava
tlocrt evropskih katedrala i crkvi. Temelj je postavljen u obliku kria
to zapravo oslikava ovjeka koji lei ispruenih ruku. To osnovno
naelo nalazimo i u idovskim svetilitima, a i u hramovima starog
Egipta i Indije.
Fiziko tijelo koje zaodijeva ja jesam - jedinstvo svih ja, mnoge
kulture dre posveenim, te vjernike savjetuju da ga tuju i ne kaljaju.
U tim se savjetima krije intuitivna mudrost, jer fizikome su tijelu
neposredno dostupna tanana tijela, na koja moe i utjecati.

Zapostavljanje fizikog tijela moe poremetiti tanani energetski


sustav i pravilno funkcioniranje viih tijela.
Viktor Kulvinski govori:
"Zapostavljanje ili ozljede fizikog tijela tetu e napraviti i eterinom
tijelu, jer mora troiti energiju da bi izlijeilo fiziko tijelo. Bude
li zbog zapostavljanja fizikog tijela preoptereeno eterino tijelo,
iscrpljuje se eterina vitalnost, te ono ne moe prenositi dojmove
mentalnih i emocionalnih tijela. U tom stanju ovjek postaje mentalno
i emocionalno otupljen.
Stoga je jasno da fiziko tijelo i tanana tijela moraju suraivati. A
to se postie tek kad usklade vibracije, kao to valja ugoditi ice
klavira koje e tek tad zvuati skladno.,.
Hramovi se sastoje od tri dijela: dvorita, lae i svetilita. (Zidovi
svetite nazivaju vrhovnim svetitem). Raspodjela prostora hramova
oslikava ezoterinu podjelu tijela ovjeka jer prema starim uenjima
sastoji se od tri dijela. Vanjsko dvorite hrama, kamo je pristup
doputen laicima i onima koji e se zarediti, odgovara trbuhu, karlici
i donjem dijelu kraljenice... ovdje se nalaze organi za probavu i
reprodukciju. Uenik najprije mora temeljito prouiti funkcije tih
organa i dovesti ih u stanje sklada i ravnotee prije nego to dobije
dozvolu da dublje zae u hram i naui vie o njihovu istananom
uenju i energiji. U toku te faze svjesno postie ravnoteu u fizikom
tijelu kao i u racionalnomu, svjesnom umu. Prema jogi, dvorite
odgovara hathi, a za idove to je Mojsijev zakonik. U Japanu trbuh
dobiva ire znaenje; smatraju daje sredite fizikog tijela. Tri prsta
ispod pupka nalazi se hara. Prevedemo li tu rije doslovno, otkrit
emo da znai trbuh, ali Japancima je ona mnogo vie od toga. To
je sredite, toka ravnotee svega vidljivoga i nevidljivoga dijela nas
samih. Karlfried Graf von Durckheim opisuje haru kao "utjelovljenje
sredita iskonskog ivota ovjeka,,.
U psihospiritualnoj integraciji uenik u dvoritu mora proi pripremno
razdoblje koje ja nazivam fizikom integracijom. U dvoritu
razvija hrabrost i ui se iskreno izraavati. Svjesnim umom spoznaje
svoju dharmu (ivotnu stazu) i uspostavlja ravnoteu izmeu racionalnog
uma i fizikog tijela. Kad ovlada time, prelazi u ladu, jer
pripravan je zakoraiti u carstvo vie svijesti i poeti psihospiritualnu
integraciju. Tad ulazi u unutranju ladu, koja odgovara predjelu
fizikog tijela izmeu vrata i pleksusa solarisa.
Unutranji dijalog
Prva prepreka to je uenik mora svladati - kad je preao prag
lae - unutragnji je dijalog.
Kad svjesni um nema mo nadzora, tanana tijela zarobi to
neprekidno mentalno brbljanje. Unutranji dijalog ovjeku ne
doputa da svjesno doivi tanana tijela, a time i unutranji svijet.
On je velika prepreka psihospiritualnoj integraciji. Dervii se kreu
i pjevue kako bi ga se oslobodili, a sljedbenici zena izvode
meditacije za-zen kako bi uspokojili svijest i tako ga priguili;
sljedbenici joge vjebaju stoga pranajamu.
Razvio sam vrlo jednostavnu tehniku , jednostavno mentalno orue
kojim ete umiriti unutranji dijalog, tako da moete pristupiti u
unutranju lau, probuditi driiyu panju i postii mentalnu ravnoteu.
Svijest koja je iskorijenila unutranji dijalog, zen naziva praznim

umom. Ling-Chiao raspituje se za to stanje kod uitelja Hui-Nenga:


- Svoj sam dom napustio jer elim postati redovnik. Kako bih
dosegao nirvanu?
- To se postie kad vie nema svijesti to bi teila tom cilju.
- Ako nema svijesti koja tei cilju, tko postie to stanje?
- Tako je dosegnut cilj. I Buda nema svijesti.,
BIP-meditacija
Tehnika kojom ete ukloniti unutranji dijalog naziva se BlP-meditacija.
To je vjeba nedjelovanja. Umjesto da nauite neto im ete
si zadati vie posla, ona e osloboditi prostor... dovesti vas u stanje
u kojemu ne djelujete, ali pruate mogunost da vam se dogodi
neto. Ovdje se moe pojaviti ja jesam, aktivirati druga panja, a
izbrisati unutranji dijalog.
Svijest vas svim silama nastoji drati pod kontrolom i zadrati u
vanjskom dvoritu. To postie zato to vae slobodno vrijeme ispunjava
radom, osjeajima, akcijama, a osobito razmiljanjem. Ali nita
od toga nije duboko ukorijenjeno, nita ne odzvanja kroz nesvjesno.
Budui da svijest vae vrijeme ispunjava aktivnostima, odrava vas
na povrini trivijalnosti i zato nikad i ne moete cjelovito doivjeti sve
svoje ja.
Da biste osjetili dubinu svojeg bia, otcijepite se od svijesti tako da
otklonite sve misli to nastaju u svijesti ili do nje dopiru izvana. Ovdje
na scenu stupa BIP. Prilikom BIP-meditacije recite BIP svaki put kad
se pojavi misao u vaoj glavi. Recite jasno i glasno, jer tako e vjeba
biti djelotvornija. Ne odupirite se mislima koje teku vaom svijeu.
Nemojte im se odupirati, jer tako im samo dajete veu mo. Vi se
misli elite osloboditi, kako biste mogli obratiti panju i iskazati svoje
emocije.
BIP-meditaciju poinjete tako da zauzmete udoban poloaj uspravnih
leda i duboko diete kroz nos bez stanke izmeu udaha i izdaha.
Nakon jedne ili dvije minute, ili kad budete oputeni, mentalno
potvrdite "Ja sam posve oputen,,. Zatim dopustite svijesti da odluta
do mjesta gdje se osjeate posve oputeno, to ja nazivam utoite.
Utoite stvarate mentalno. To je mjesto gdje nema zakazanih sastanaka,
neplaenih rauna i stresa koji vas uzbuuje. Ovdje se
osjeate zadovoljno i slobodno od svake napetosti, sumnje, nesigurnosti
itd., ovdje ste pomireni sa sobom i svojom okolinom. Nije vano
postoji li to mjesto doista ili ste ga stvorili u mati. Vano je da se
ovdje moete potpuno opustiti i obnoviti. Dok ste ondje, uivajte i
posve se opustite. U utoitu ostanite deset minuta. Budite budni i
paljivi. Aktivirajte drugu panju i doivite utoite to potpunije
moete.
Nakon deset minuta mentalno se vratite u sobu u kojoj meditirate,
duboko udahnite i poite jo dalje. Obratite panju na misli to
prolaze vaom svijesti i svaki put kad se pojavi neka misao, recite
BIP. Budite oputeni pritom. Nemojte BIP izgovoriti prenaglaeno ili
glasno. Nemojte nipoto smesti s uma da se ne odupirete mislima.
Od njih se samo distancirate kako se vaa svijest ne bi povela ni za
kojom od njih. Zbunjujete tako svoju svijest, a na slobodno mjesto
moe uskoiti nesvjesno, koje e ego potopiti svojom osvijetenou.
Kad nesvjesno dobije prostor te se nae uz bok svjesnomu,
ovjek e svijet doivjeti preko druge panje i izravno osjetiti ja

jesam. Nakon nekog vremena moi ete uskladiti drugu panju s


prvom, nesvjesno sa svjesnim, svaki dan moi ete osjetiti energetska
polja - od atmosfera, osobnih energetskih polja do zraenja iz
kozmikog polja.
Nastavite meditacijom BIP brisati misli iz vae glave slijedeih 20
minuta. U poetku, svijest e svoj ugroeni poloaj htjeti zadrati, pa
e uzvratiti novim, ponekad jezovitim mislima. Nemojte se zgroziti ili
preplaiti. To je sasvim normalna pojava koja je tek znak slabosti
svijesti. Ne zaboravite, strah je jedino oruje koje svijest ima na
raspolaganju. Sa to vas vie misli zasipa svijest, tim vie puta recite
BIP. Za kratko vrijeme (moda ve u toku prve meditacije) svijest e
se umoriti i pomiriti sa sudbinom, pojavit e se ja jesam i slobodan
prostor bez ijedne primisli. Poto je isteklo 20 minuta, sljedeih pet
minuta mentalno ponavljajte "Ja jesam to to ja jesam,,, te obratite
panju kako se osjeate tjelesno, emotivno i mentalno. Gvidjet ete
da vam je svijest bistra, osjeat ete se lagano, puni energije; pojavit
e se dubok i ispunjen osjeaj samousredotoene cjelovitosti. Savjetujem
vam da tu vjebu izvedete barem jedanput na dan, sve dok
ne uspostavite potpunu kontrolu nad unutranjim dijalogom.
Unutranja laa
Kad uenik uspostavi kontrolu nad unutranjim dijalogom, tad je
izborio svoje mjesto u unutranjoj lai. Dijafragma simboliki odvaja
donji dio, trbuh (vanjsko dvorite) od gornjeg dijela ezoterine anatomije
ovjeka. Gornji dio, koji tvori grudni ko, odgovara unutranjoj
lai, kamo je pristup doputen pripravnicima i sveenicima,
odnosno onima koji su uspokojili svoju svijest i oistili tjelesnu kuu
(fiziko tijelo). Ovdje se nalazi srce, plua, dini putovi i lijezda timus,
uvar tjelesnog zdravlja. Dijafragma odvaja svakodnevni materijalni
svijet od viih svjetova istananih vibracija. Zakoraivi u unutranju
lau, uenik je postigao znaajan uspjeh u psihospiritualnoj integraciji, jer iz globalnoga tjelesnog plana primaknuo se tananim razinama,
odnosno iz vidljivoga je svijeta preao u nevidljivi.
Clavi u podruje unutranje lade, u predio iznad dijafragme,
uenik zbiljski poinje proces prisjeanja i sabiranja. Budui da je
oistio tjelesnu kuu, oslobaa energiju zakrenu blokadama u prvoj
i drugoj akri, te se energija poinje slobodnije kretati prema pleksusu
solarisu. Kad se uenik uspne ponad dijafragme, moe osloboditi
energiju zatoenu u pleksusu solarisu i srcu.
Prema vedama, srce je sredite Brahme. esto ga opisuju kao
cvijet lotosa. Kad se srce moe slobodno izraziti, uenik moe svjesno
osjetiti zraenje iz tog sredita. Tad cvijet poinje cvasti svijetlozelenom
bojom. Tu svjetlost moe zapaziti svatko tko je vidovit. Osim
toga, kako je srce povezano s centrom ajna, treim okom, otvaranjem
srca ueniku je dostupna energija i osvijetenost este akre.
Prema jogi, ajna je sjedite viega svjesnog ja.
Uavi u unutranju lau, uenik poinje usavravati vie razine...
astralnim tijelom (emocionalnim tijelom) ui izravno pretvarati energiju
iz srca do centra ajna te vie frekvencije prane usmjeravaiti
direktno kroz srce, kako bi ih mogao koristiti pri iscjeljivanju. Tada
doivljava darove duha, kako ih je nazvao apostol Pavao; mudrost,
znanje, vjeru, iscjeljivanje, uda i prorotvo. Ti darovi postaju dostupni
pripravniku kad ue u unutranju lau, jer dostupan mu je centar

ajna kroz srce.


Vrhovno svetite
Vrhovno svetite odgovara glavi, gdje su smjetena etiri organa
odluujue vana za psihospiritualnu integraciju: mozak, hipofiza,
epifiza i jezik. Mozak, najvei i najvaniji organ glave, upravlja tijelom
kao to to ini i sue koje vlada svemirom.
Na bazi mozga nalazi se hipofiza. Znanstvenici i metafiziari dugo
su vremena vjerovali da se ovdje krije sredite duhovne percepcije.
Hipofiza je dio endokrinog sustava i zapravo je kontrolni centar
lijezda s unutranjim izluivanjem, jer ima odreeni utjecaj nad svim
endokrinim lijezdama. U toku nekoliko posljednjih godina istraivanja
su otkrila mnoge njezine vrlo vane funkcije, koje imaju udjela i
u psihospiritualnoj integraciji. Tako su psiholozi 1976. zakljuili da
se u hipofizi nalaze blage aminokiseline koje nakon odreenih kemijskih
procesa oslobaaju endorfin. Endorfin je prirodno sredstvo
za ublaavanje boli, a u tijelu ovjeka gomila se u stanju stresa ili
oka. Razina endorfina povezana je i s razinom ovjekova zadovoljstva
i osjeajem neizmjerne radosti. Skupina lijenika postavila je
hipotezu da smijeh oslobaa stvaranje endorfina. Drugi istraivai
smatraju da glazba, naporno tjelesno vjebanje, naprimjer jogging
ili zen ili joga-meditacija, mogu stimulirati nastanak endorfina.
Epifiza je smjetena neposredno iza hipofize. Kao i hipofiza, i ona
je lijezda s unutranjim izluivanjem i dio je endokrinog sustava.
Veliine je graka (ali u obliku stoca). Prema nekim znanstvenim
dokazima, jedna je od njezinih funkcija i da odreuje visinu rasta.
Autoriteti na podruju medicine tvrde kako ta lijezda utjee na
seksualnu aktivnost, rast mozga i razvoj intelektualnih sposobnosti.
Nedavna istraivanja epifizu smatraju odgovornom za promijenjena
stanja svijesti i doivljaj transcendentalnog jedinstva. Melatonin,
kemijska tvar to se nalazi u mozgu, a sintetizira je epifiza, tvar je koja
inducira mistina stanja svijesti, kako su ih nekad nazivali. Srodan
je harmalinu, psihodelinoj drogi to se dobiva iz povijue koja raste
u slijevu Amazone, a nalik je na LSD. Harmalin su koristili Indijanci
kako bi zapali u stanje promijenjene svijesti, te stimulirali PSI (izvanosjetilni)
doivljaj. Nije stoga udno to su mnoga plemena epifizu
smatrala sjeditem psi-moi, a poprilino starih filozofa i znanstvenika
dralo je daje epifiza sjedite due. Alice Bailey, koja je spoznaje
temeljila na intuitivnom uvidu, u poetku stoljea pretpostavila je:
"Ako je epifiza odgovorna za spolno sazrijevanje a poslije atrofira, ne
upozorava li nas to na neke skrivene tajne?,,
Djeca vrlo lako povjeruju u Boga i vrlo ga lako i raspoznaju. Krist
je rekao: "Kraljevstvo je nebesko u vama,, i "Tko ne primi Kraljevstvo
Boje, kao malo dijete, taj sigurno nee ui u nj.,,
Jezik je vrlo vaan organ za psihospiritualnu integraciju jer ima
ulogu prekidaa koji povezuje dvije struje chi- energije to protjeu
tijelom, a sastaju se u korijenu kraljenice. Struja jang uspinje se
kraljenicom kroz meridijan upravljanja, koji zavrava pri vrhu usana.
To je glavni energetski kanal jang - energije. Ma jeziku poinje i
sputa se prednjim dijelom tijela preko spolnih organa do korijena
kraljenice. Maziva se meridijan regulacije (jin - energetski kanal).
Kad jezik dotie vrh usana, tad su kanali povezani i energija moe
nesmetano tei kanalima, ime se uspostavlja skladna ravnotea

izmeu energije jin i jang.


Glava odgovara vrhovnom svetitu. Popevi se vratom do predjela
glave, uenik aktivira centre osvijetenosti i cjelovitosti. Usklaujui
protok energije jin i jang, stvara ravnoteu u svojemu energetskom
sustavu. Kad se uklone prepreke koje sputavaju energiju to protjee
vratom do glave, energija se moe sliti u najvie energetske centre,
estu i sedmu akru, iji su tjelesni ekvivalent hipofiza i epifiza. Kad
energija moe nesmetano tei od korijena kraljenice do krune
glave, vie nita ne stoji na putu stapanja s kozmikim poljem.
Uklonjene su sve prepreke i uenik moe pristupiti vrhovnom svetitu,
jer ja jesam stapa se sa suim, kozmikim poljem energije i
svijesti. Kraljenica povezuje ta tri dijela ovjekova tijela. To je veoma
znaajno sa stajalita erotike. U taoistikoj tradiciji stazu slijedi tzv.
meridijan upravljanja. U korijenu kraljenice, kau taoisti, dvije struje
chi-energije ulaze u ovjekovo tijelo, a prema tantra sutri ovdje je
smjeten kundalini sakti, sklupana zmijolika energija. Tantra nas
ui da je ta "sklupana enska energija,, najjai izvor psihike energije
ovjeka. Kad se odmota mo zmije, oslobaaju se snani protoci
prane, koja aktivira akre smjetene du kraljenice. Stari su Egipani
vjerovali da kimeni stup povezuje vie i nie nebo. Ta metafora
slikovito opisuje regenerativnu kvalitetu kundalinija, koji regenerira
svijest ovjeka kad se odmota i uspne kraljenicom.

XI.
Nevidljivi svijet
Bitno je oku nevidljivo.

Antoine de Saint-Exupery
Na putu od vidljivoga k nevidljivom svijetu nailazimo na mnoge,
esto konfliktne, pojmove o tananoj nevidljivoj ovjejoj anatomiji.
Prikaz tanane ovjeje anatomije sastavio sam na temelju prouavanja
tananih tijela i energetskog sustava sebe i svojih uenika, primjenjujui
tehnike koje djeluju na njih i koje sam razraivao godinama.
Ako sam postigao uspjeh, znao sam da sam otkrio pravi put. Nastojao
sam svoj model prilagoditi modelima najznaajnijih psiholokih
i ezoterinih sustava.
Najvea sam preklapanja naao na podruju sustava tantre, joge,
ezoterinog Taoa i modela C.G. Junga. Ti se sustavi poklapaju na
podruju tanane ovjekove anatomije. Oni prikazuju razliita tanana
tijela i fiziko ovjekovo tijelo kao pomona polja u koncentraciji
energije to se naziva ja... a svaka od njih vibrira razliitim frekvencijama.
Kozmiko se polje sastoji od etiri razine ili dimenzije, koje su
meusobno proete i vibriraju specifinom frekvencijom. Na najnioj
se razini nalazi tjelesni plan, a u njemu obitava fiziko tijelo. Veza s
tananim tijelima koja ga proimaju uspostavlja se preko eterikog
dvojnika. On je sredstvo svijesti materijalnog svijeta.
Tjelesne senzacije iz ivanoga se sustava preko eterikog dvojnika
prenose pranom. Te senzacije i stvara prana, koja protie ivcima
tijela. Emocije su zapravo jasno definirani opseg irenja frekvencija
prane. One ne nastaju u fizikom tijelu, iako ondje izazivaju kemijske

reakcije. One nastaju u astralnom tijelu, tijelu emocija, te se preko


akri, kroz eterinog dvojnika, prenose do tijela.
Svaka akra prenosi pranu specifinom frekvencijom. Kao to na
mozak specifine frekvencije svjetlosti interpretira kao razliite boje,
tako se i specifine frekvencije prane interpretiraju kao razliite
emocije ili osjeaji. Svaka je akra povezana s odreenim stupnjem
osvijetenosti ovjeka. akre imaju i ulogu senzora, registriraju opseg
frekvencija na koje nailaze u okolini. Emocije drugih ljudi osjeamo
preko akri koje se nalaze na povrini eterinog dvojnika i kroz
zatitnu eterinu auru.
Sedam je akri koje se otvaraju na povrini eterinog dvojnika.
Osim niza funkcija to ih obavljaju, one slue i kao vrata kroz koja
prana prolazi izmeu astralnoga i fizikog tijela.
Astralno tijelo
Astralno se tijelo sastoji od tvari to se nalazi na astralnoj razini.
Astralna supstancija vibrira viom frekvencijom od fizike ili eterine
supstancije. Astralno tijelo povezuje mentalno tijelo s fizikim tijelom
preko eterinog dvojnika.
ovjek moe osjetiti energetska polja i potpuno razviti drugu panju
tek kad se integriraju i osvijeste funkcije astralnog tijela. Kao
to eterina supstancija proima tjelesnu supstanciju, a eterini
dvojnik proima fiziko tijelo, astralnu supstanciju proima eterina
supstancija a astralno tijelo proima eterini dvojnik te poprima i
oblik i veliinu eterinog dvojnika. Astralno tijelo preko eterinih
dvojnika nabavlja energiju fizikom tijelu kako bi ostalo osjetljivo i
povezano s kozmikim poljem. Astralno tijelo prenosi senzacije koje
su primila osjetila do mentalnog tijela. Svaki ovjek ima astralno
tijelo, iako ih je vrlo malo toga i svjesno. Mnogi ljudi pri dubokom
oputanju ili meditaciji imaju osjeaj da se pomiu gore-dolje ili
lijevo-desno. To se njihovo astralno tijelo naglo oslobodilo strogih
granica fizikog tijela.
Astralno se tijelo, za razliku od eterikog dvojnika, nalazi unutar
nesvjesnoga. Kad postanete svjesni astralnog tijela, te ga integrirate
s vidljivim dijelovima svoje linosti (fizikim tijelom i eterikim dvojnikom),
te njegove funkcije stavite pod kontrolu, uinili ste znaajan
pomak u psihospiritualnoj integraciji. Kad je astralno tijelo potpuno
integrirano i postanete svjesni njegovih funkcija, tad otkrivate mnoge
moi za koje vam se ini da ih drugi ljudi ne posjeduju. To vam
omoguuje da svijet doivite te da na nj utjeete na nain koji se
drugim ljudima moe initi maginim.
Sto su istananiji ovjekovi osjeaji i interesi, tim e istananije biti
i njegovo astralno tijelo. Osoba vidovnjakih sposobnosti vidjet e
kako njegovo astralno tijelo ima otre obrise (istoga je oblika kao i
fiziko tijelo), uglaane strukture te blista svijetlim i jasnim bojama.
Sto je ovjek manje razvijen i istanan, tim e neorganiziranije i
nejasnije biti i njegovo astralno tijelo. Ono e se vidovnjaku prikazati
kao maglovita masa astralne supstancije koja se kaotino kree u
svim smjerovima. Bit e tamno, hrapavo i zatamnjet e obrise fizikog
tijela.
to ovjek vie osjea i vie izraava ljubav, empatiju i samilost, tim
e vie biti vibracije astralnog tijela i jasnije njegove boje. Astralno
tijelo tijelo je emocija, a emocionalna energija ne moe se potcijeniti

u toku psihospiritualne integracije. Zbog toga je neobino vano da


uenik svjesno kontrolira funkcije astralnog tijela.
Meusobno privlaenje
Emocionalna interakcija ljudi kroz medije astralne energije u obliku
zraka i polja slijedi naelo meusobnog privlaenja. Po tome se
naelu srodni privlae i emocija ili frekvencija energije koja zrai iz
astralnoga ovjekovog tijela privlai istu frekvenciju energije, svidjelo
se to njemu ili ne. Taj zakon magnetinosti ili meusobnog privlaenja
vrijedi za svjesni, materijalni svijet, kao i za tanane svjetove viih
vibracija. Iz toga slijedi ovo: iako ovjek moe svjesno slati poruku
"elim biti uspjean,,, ta e poruka biti nevaea; ponitava je njegovo
astralno tijelo jer alje protivnu poruku, u obliku protivne energije.
Nesvjesna spremita straha, ljutnje i boli nalaze se u astralnom tijelu
i okolnoj eterinoj auri. Oni vibriraju i zrae u okolinu i taj nesvjesni
i nekontrolirani protok energiije zauzvrat dobiva istu energiju: njihov
strah privlai strah, njihova bol privlai bol, a njihova ljutnja privlai
ljutnju. Stoga, iako ovjek moe svjesno teiti uspjehu, radosti ili
ljubavi, nesvjesna ljutnja, bol, zlovolja, ljubomora ili strah od uspjeha
itd. mogu ga vrlo lako onemoguiti da dosegne taj cilj.
Preko astralnog tijela ovjek osjea raspoloenje ili osjeaje drugih
ljudi ili atmosferu u prostoriji ili okolini. Ta je sposobnost razliito
razvijena u ljudi, a mi je moramo njegovati. Moemo li osjetiti na
utjecaj na okolinu ili utjecaj okoline na nas, vrlo lako moemo
ocijeniti svoj poloaj u svijetu.
Ako se frekvencije na koje nailazimo podudaraju ili ne podudaraju
s naom vlastitom energijom, moramo znati koje frekvencije energije
ulaze u nae energetsko polje. Jer, za sklad ili nesklad u naim
ivotima mogu biti odgovorna podudarna ili nepodudarna ovjekova
energetska polja.
Ako ljudi kojima ste okrueni nose nagomilane potisnute emocije,
osobito bol, ljutnju ili strah unutar svojega astralnog tijela, ta e polja
na vas tetno djelovati jer energiju koju oslobaa njihovo astralno
tijelo pokupit e vae astralno tijelo. Te nesvjesne prijenose ne moe
sprijeiti nikakvo svjesno zatomljivanje. Me oslobodi li ovjek svjesno
svoje potisnute emocije, one e se zadrati unutar astralnog tijela.
Unato njegovim najboljim namjerama, te e emocije djelovati i na
ljude u njegovoj okolini i opteretiti one koji ih ne mogu preraditi.
Veini ljudi najee nije jasno dolazi li energija u obliku misli i
emocija iz njihova energetskog polja ili pak ona stie iz drugih polja
preko svjesne ili nesvjesne projekcije. Ovdje sam naveo nekoliko
smjernica to e vam pomoi da odredite koji osjeaji i emocije
(frekvencije prane) nastaju u vaemu energetskom polju, a koji stiu
iz okoline.
1. Misao prethodi emociji: osjetite li neto to nije povezano s
vaim mislima, to po svoj prilici nije va osjeaj, on dolazi iz
stranoga energetskog polja.
2. Misli i osjeaji to su izvan konteksta vaih trenutnih preokupacija
nisu vai.
3. Snani osjeaji koji vas pritiu nisu vai. Ma vas ih projicira
strano polje.
4. Misli i emocije to bubnjaju po vama - ak i kad ih se elite

osloboditi - nisu vae; one dopiru iz stranog polja.


5. Iznenadne i dramatine promjene uzrokuje ulazak u nepodudarna
energetska polja.
6. Promjene, optube, optereenja i vjeno osuivanje u stilu "Ti
si kriv,, ne nastaju u vaemu osobnomu energetskom polju.
7. Iznenadna slabost ili iscrpljenost, a i zbrkanost ili napetost,
dolaze iz nepodudarnoga energetskog polja.
8. Vruina, tlak, marci itd.,koji su izvan konteksta vaih trenutnih
preokupacija, nastaju u stranim poljima.
Mentalno tijelo
Astralno je tijelo proeto mentalnim tijelom. Mentalno tijelo daje i
prima informacije te se napaja iz mentalnog plana. Sastoji se od
istije supstancije nego astralno tijelo. Mentalno tijelo nastaje preobrazbom
duhovne supstancije (preobraava se kad se smanjuje
vibracija frakvencije duhovne supstancije), a povezuje astralno tijelo
sa spiritualnim tijelom, koje je podeeno na najviu vibraciju.
Mentalno tijelo bavi se oblicima misli, to se na sanskrtu naziva
rupa. Bavi se konkretnim mislima a i intuicijom i drugim paranormalnim
sposobnostima: proricanjem i sluanjem na daljinu. Mentalno
tijelo radi to tako to prerauje apstraktne misli koje nastaju u
duhovnom tijelu i primjenjuje ih u konkretnim situacijama.
Taj je proces nalik na nastanak i rasprskavanje mjehuria koji
nastaju u vodi: voda simbolizira nesvjesnu, gotovo tajnu prirodu ja
jesam. Nevidljivi sadraj mjehuria dolazi iz dubokoga i skrovitog
izvora unutar kozmikog polja. Sve dok su mjehurii pod vodom,
nalaze se unutar nesvjesnoga i ve su zato nedostupni. Ali kad
dotaknu povrinu, tad prelaze nevidljivi prag, koji dijeli svjesno od
nesvjesnoga. Cl odluujuem se trenutku rasprskavaju. Ako je u tom
asu ovjek osvijeten, te je ujedno i integrirao i uravnoteio intuitivno
s racionalnim, svijest prima informaciju koju odmah primjenjuje
u konkretnim situacijama. Nisu li svjesna i nesvjesna mentalna
aktivnost meusobno povezane, tad je nemogue apstraktnu misao
pretoiti u konkretnu, jer nije premoten jaz izmeu nesvjesne intuicije
i racionalne svijesti.
Upravo se zbog te bliske veze s astralnim tijelom moe poremetiti
funkcija mentalnog tijela, zbog sentimentalnosti koje potjeu iz
astralnog tijela. (Ona nastaje zbog suvika astralne energije.) U tom
sluaju, mentalno tijelo preplavljuju misli to se odnose na tjelesno
blagostanje i udobnost. Tad se remeti normalna funkcija mentalnog
tijela. Mentalno se tijelo zaokuplja svakodnevnim poslovima. Njegova
se glavna funkcija svodi na racionalno rjeavanje problema opstanka,
a ono se temelji na principu da je osobno blagostanje i opstanak
najvee dobro kojemu treba teiti. Tako je poremeena prava priroda
mentalnog tijela koje vie ne moe biti mentalno sredstvo ja jesam.
Na mentalno se tijelo moe utjecati iz tri smjera: odozgo, kad
apstraktna misao kroz duhovno (uzrono) spiritualno tijelo ulazi u
mentalno tijelo. Tako se pokree supstancija mentalnog tijela koje
zauzvrat apstraktnu misao pretae u razumljivu, konkretnu. Taj je
oblik misli po prirodi intuitivan, te se pojavljuje kao uvid ili intuicija.
Misli tog tipa pojavljuju se u obliku slika ili zvukova. Najvii je oblik
tih misli, katarza, iznenadan i dramatian uvid u bit stvari. Katarza je
rijetka pojava u toku koje ovjek spoznaje pravu bit stvari. Otkrio sam

da se i katarzu moe njegovati, te da ona postane uobiajena i


programirana pojava koja se moe primijeniti i u kreativnom rjeavanju
problema.
Na mentalno tijelo mogu utjecati i fiziko i astralno tijelo. Slijedimo
li fiziki plan, proces tee ovim tokom. Prvo, fiziko tijelo stimulira
okolina. Iz fizikog tijela i osjetila, senzacija putuje do eterinog
dvojnika, koji poinje vibrirati. Tanana tvar eterinog tijela utjee na
astralno tijelo koje registrira vibraciju te je prartom prenosi do mentalnog
tijela koje zavibrira. Ta vibracija budi nastanak misli. Misli to
se kreu ovim pravcem mogu dospjeti u mentalno tijelo. Nau li se
ondje, pojavljuju se u obliku verbalnih misli. Odvija li se proces bez
prekida, nastaje unutranji dijalog. Postoji li barem i najnii stupanj
integracije izmeu spiritualnoga i mentalnog tijela, tad e vibracija
proi kroz mentalno tijelo, dodirnuti spiritualno ili kazualno i stvoriti
greben o koji e se odbiti te tako povisiti vibraciju originalne misli.
Kad se to dogodi, vibracije e se vratiti u mentalno tijelo, ali ne u
obliku mentalne misli, nego u obliku vizualne ili glazbene misli.
Na mentalno se tijelo moe utjecati mislima to izravno dolaze iz
svijesti drugih ljudi. Kad je ovjek nauio brisati barem djeli unutranjeg
monologa, shvatit e da su mnoge misli koje spontano nastaju
u njegovoj glavi zapravo misli drugih ljudi. Obraajui panju na
kvalitetu svojih misli, nauit e razluiti svoje misli od tuih.
Moi e i procijeniti izvor i kvalitetu misli to dopiru do njegove
svijesti. Tad e moi odbaciti tetne misli, a prihvatiti pozitivne.
Ubrzo, ako e njegovo mentalno tijelo raditi punim kapacitetom,
privlait e samo pozitivne misli i automatski odbijati inertne ili tetne
misli.

Tekoe mnogi ljudi nastaju u mentalnom tijelu, jer ono je manje


integrirano od funkcija niih tijela. Obian se ovjek poistovjeuje sa
svojim fizikim tijelom, osjeajima i egocentrinom svijeu. Integrirana
je osoba, pak, uspjeno razvila sve sposobnosti mentalnoga
tijela, te stoga postie zapanjujuu koncentraciju i snagu volje. Moe
i odvojiti mentalne funkcije od funkcija astralnoga i fizikog tijela.
Tako postie nepristranost koja je odluujue vana za psihospiritualnu
integraciju. Distanciranje ne valja mijeati s rascjepkanou,
koja nastaje izdvajanjem. Distanciranje ili nepristranost stanje je to
ga dosiu cjelovite osobe, koje su stopile sve dijelove svoje linosti.
Sve dok se ovjek poistovjeuje sa svojim niim tijelima (astralnim,
eterinim i fizikim tijelom) ne moe biti nepristran. Kad je postigne,
osjea se slobodnije i fleksibilnije, jer na nj vie ne djeluju strahovi i
elje koje su funkcije njegovih niih tijela, te odluke donosi samo na
temelju intuicije i jasne vizije svoje dharme.
Spiritualno ili uzrono tijelo
Duhovni ili neunitivi dio ovjeka, koji se zadrao u toku itave
evolucije ovjeka, nosi razliita imena. Stari su ga Egipani nazivali
za. U Upaniadama nazivaju ga atman, a u tantri karana sarira.
Teozofi su preuzeli pojam karara sarina i boanski dio ovjeka
nazvali uzronim tijelom. Duhovno tijelo nadilazi podruje linosti jer
to je boanska, neunitiva i neopisiva bit. Kad su Ramakrishnu

zapitali kako Gospod obitava u tijelu ovjeka, odgovorio je: "Obitava


kao i igla trcaljke - u tijelu, a istodobno i sam za sebe.,, Vano je
upamtiti da spiritualno tijelo nije poput drugih spiritualnih tijela jer
dio je nas, a istodobno i zasebna cjelina, ono je kao boanska
pauina koja nas povezuje sa svime i natapa svojim bitkom.
Zakon interpretacije objanjava smjetaj duhovnog tijela kao i tijela
nie vibracije u meusobnom odnosu.
Via tijela prileu u nia kao i ruka u rukavicu. Duhovno tijelo ne
podlijee tom pravilu. Spiritualno se tijelo uklapa u mentalno tijelo,
ali istodobno je i izravno proeto kozmikim poljem. Preko duhovnog
tijela ovjek sudjeluje u kozmikom polju, te j e povezano sa svime u
svemiru. Na razini kauzalnosti, to se jedinstvo ne moe prekinuti.
Rascjepkanost poinje na razini svijesti, u mentalnom tijelu, i odanle
se seli nanie. Duhovno se tijelo ni u kakvim okolnostima ne moe
odvojiti od kozmikog polja energije i svijesti. Duhovno je tijelo naa
boanska iskra; to tijelo nosi najvie vibracije.
Postoji i napaja se unutar kozmikog polja. Nikad nije bilo niti e
biti odvojeno od kozmikog polja. Najdublja duhovna energija koja
najvie zrai dopire do ovjeka preko duhovnog plana. Energija se
pretae snienom frekvencijom kako bi je na niim planovima mogla
koristiti nia tijela; mentalno, astralno, eterino i fiziko tijelo.
Postojanje duhovnog tijela nuno je za psihospiritualnu integraciju
jer ono je stopljeno s kozmikim poljem. Budui da je jedinstvo
prvobitno stanje svemira, ono postoji i danas i postojat e uvijek.

XII.
akre
Nepoznato je suvino obinom ovjeku.
Suvino je stoga to on nema
dovoljno energije da bi to pojmio.
Carlos Caslaneda
Tanani energetski sustav nainjen je od nadija to pranu provode
tananim tijelima od tri aure, koje su spremita energije i okruuju
etiri tijela, hare, smjetene tri prsta ispod pupka, gdje je ujedno i
uporina toka to uspostavlja ravnoteu, te napokon sedam akri.
Sedam energetskih akri smjeteno je uzdu kimenog stupa sve
do glave, i one povezuju nadije s tri aure koje okruuju fizika i
tanana tijela. One su u ulozi energetskih centara, vrata i transformatora.
Kao antene, one primaju ili osjeaju kapacitet energije koja
ulazi u osobno energetsko polje ovjeka. Osobno energetsko polje
prostire se u slojevima: od povrine fizikog tijela moe se proiriti u
dosegu od osam metara u svim smjerovima.
akre prerauju i raspodjeljuju energiju to je prikupljaju nadiji i
aure. tavie, one pretau frekvencije u razliite senzacije, razumljive
ljudskom biu: u misli, emocije i tjelesne osjete. akre se ponaaju
slino oima koje lome zrake svjetlosti, koje razliite frekvencije
svjetlosti alje mozgu to ih interpretira kao razliite boje, akre lome
tananu energiju te je pretau u razliite impresije koje djeluju na
ovjeka. akre slue i kao kanali za razliite frekvencije energije to

ulaze u energetsko polje ovjeka. One imaju ulogu transformatora,


organa transmutacije. Tanani energetski sustav moe se usporediti
s krugom elektrine energije. Razliiti izvori isijavaju energiju koju
prima tanani energetski sustav, a nju akre usmjeravaju prema gore
ili dolje. Budui da joj je frekvencija pretoena, energija moe izvoditi
sve nune funkcije na odreenoj razini kauzalnosti. Transmutacija
se odvija kad tijelu ponestane energije. Kad je tananim tijelima ili
fizikom tijelu potrebna energija, susjedno e im je tijelo dostaviti
jer adekvatna e akra promijeniti svoju frekvenciju. Upravo se to
i zbiva u iscjeljivanju kad se suviak enerjije astralnoga, i mentalnog
tijela transmutira kako bi se fiziko tijelo moglo izlijeiti.
Transmutacija se ne odvija samo u jednom smjeru. Moe se odvijati
u svim smjerovima kojima energija tee kroz tanani energetski
sustav: gore, dolje, unutra i van. Energiju transmutiraju akre im
se spusti iz sedme akre, koja je ulaz za najvie frekvencije duhovnog
plana. Energija fizikog tijela moe se transmutirati za koritenje u
viim tijelima: energija iz okolnih energetskih polja moe se
transmutirati kako prolazi kroz aure ovjeka i ulazi u akru koja je
osjetljiva na njezinu frekvenciju. ovjek moe projicirati energetske
zrake iz svojih akri i njima transmutirati energiju u energetskom
sustavu drugog ovjeka, povisujui ga ili snizujui.
Hiroshi Motoyama kae: "akra je posrednik transfera i transmutacije
energije izmeu dvije susjedne dimenzije bia, a ujedno i centar
koji olakava pretvaranje energije izmeu tijela i njemu odgovarajue
svijesti.,,
Autoriteti tvrde da se tanana tijela ovjeka sastoje od sedam akri
i one se otvaraju ili, bolje reeno, njihov se lotos rastvara na povrini
eterinog dvojnika. Budui da su transformatori energije, akre su
po prirodi interdimenzionalne jer svaka od njih ima podvojenu ulogu
barem dvije razine kauzalnosti, tjelesne/astralne, astralne/mentalne,
mentalne/duhovne. Ne smijemo smetnuti s uma da svemir dijelimo
na razine samo kako bismo lake pojmili njegovu multidimenzionalnu
prirodu.
Dva su energetska centra smjetena u glavi, a ostalih pet du
kimenog stupa. Oni svi moraju biti otvoreni i uravnoteeni da bi
ovjek osjetio cjelovitost i neizmjernu radost. Naalost, tek nekolicina
ljudi ima otvorene i uravnoteene akre. Za veinu ljudi akre
razliito djeluju, a to ovisi o tomu koliko je ovjek svjestan na svakoj
razini kauzalnosti u odreeno vrijeme i koliko je koja akra blokirana
stresom ili strahom. Te prilike variraju u ivotu svakog pojedinca
jer ovise o razini njihove integracije u pojedinoj situaciji. Najlake ete
otkriti koje su vam akre blokirane tako da obratite panju na dijelove
tijela to se stisnu ili postanu bolni kad ste preoptereeni i ne moete
preraditi svu energiju to tee vaim tananim energetskim sustavom.
Naprimjer, osjetite li glavobolju kad ste preoptereeni, tad vam je
blokirana esta akra, tree oko. Ako vam se stegne vrat, imate
knedl u grlu ili vas zaboli i stegne se ija i ramena, blokirana je peta
akra, vratna. Pone li vam srce udarati ili podrhtava u stresnoj
situaciji, tad je blokirana etvrta akra, koja se nalazi u srcu. Osjetite
li napetost u trbuhu ili vas pone boljeti, stegnuta je trea akra,
centar pleksus solaris. Blokada druge akre, seksualnog sredita,
odraava se kao bol u crijevnom traktu, tekoe s probavom, mokranim
kanalom ili spolnom hladnoom. Kad je blokirana druga akra,
ene pate od poremeaja menstrualnog ciklusa. Blokade prve akre,

koja je smjetena u korijenu kraljenice, manifestiraju se kao probavne


smetnje ili kao lijena crijeva.
Izravna je veza izmeu zdravlja i aktivnosti pojedine akre, ovjekova
ponaanja i kvalitete njegovih odnosa prema drugim ljudima.
ovjek kojemu su otvorene esta i sedma akra i funkcioniraju
normalno, ali kojemu je blokiran srani centar, nee moi iskazati
svoje snane emocije i usredotoit e se na mentalni ivot umjesto
da uspostavi skladne odnose s drugim ljudima. ovjek kojemu je
blokiran pleksus solaris moe imati uspostavljenu ravnoteu na svim
podrujima ivota. Moi e i voljeti i voditi sjajan seksualni ivot, ali
bit e blokiran njegov osjeaj pripadanja, zadovoljstva i sposobnosti
da obavi svoje dunosti. Osim toga, vrlo e teko odravati veze s
drugim ljudima.
Zlatno je pravilo: to je ovjek razvijeniji, tim su otvorenije i njegove
akre. Vrlo je teko nai ovjeka koji je dovoljno razvijen da se slui
energijom este i sedme akre, a da mu je i peta akra otvorena i
uravnoteena. Isto je tako teko nai ovjeka koji duboko u svojoj
nutrini ne osjea prazninu. Veina ljudi ostaje na animalnoj razini i
ivi preko svojih pet akri.
Prema Alice Bailey, ovjek na ovom stupnju razvoja "budi vratni
centar, dok mu glava i srce jo spavaju,,.
Muladhara-akra
Prva je akra smjetena u korijenu kraljenice u podruju zadnjega
donjeg kraljeka.
Na sanskrtu se naziva muladhara-akra (mula znai korijen, adhara
potpora). Zrai svijetlocrvenom bojom. Prva je akra povezana
sa zemljom, a nosi odlike otpornosti i vrstoe. Otvorena je u pravcu
zemlje, te tako upozorava na vanost povezanosti ovjeka s okolinom.
Energija iz zemlje preko prve akre ulazi u tanani energetski
sustav. Preko prve akre ovjek i osjea povezanost sa zemljom.
Kad ona funkcionira normalno, ovjek je svjestan da je njegov ivot
dio ivota cijelog planeta, koji je i oblikovao njegovo fiziko tijelo i
kojemu se smru vraa opet.
Prva je akra neobino vana u psihospiritualnoj integraciji jer
ondje se nalazi sjedite kundalinija, a po taoizmu ona je polazite
tri glavna meridijana. Ona je poetak sustava koji se na suprotnoj
strani otvara u sedmoj akri. Da bi se odravao pravilan pritisak
unutar sustava, prva akra mora biti otvorena i u skladu sa sedmom
akrom. Svaka je akra odgovorna za zdravlje pojedinog dijela
fizikog tijela. Prva akra nadzire dio tijela od stranjice do toke
iznad seksualnih organa. Nadgleda luenje tvari i probavu. Zdravlje
i pravilno funkcioniranje tankog i debelog crijeva ovise o radu prve
akre. Utjee i na seksualno ponaanje, osobito kod mukaraca,
zbog toga to djeluje i na prostatu. Neki autoriteti tvrde da upravlja
i funkcioniranjem bubrega.
Muladhara-meditacija
Svaka akra nadgleda odredene frekvencije koje njome protiu
iz fizikoga ili jednoga ili vie tananih tijela. Nije dovoljno racionalno
spoznati taj fenomen ili doivjeti ga nesvjesno. Vano je svjesno
doivjeti i regulirati energiju koja zrai u svakoj akri, kroz svaku

akru i iz svake akre. Sastavio sam seriju meditacija koje e vam


pomoi da svjesno osjetite, regulirate i integrirate funkcije akri
jedne s drugom, a i s drugim organima tananoga energetskoga
sustava. U toku muladhara-meditacije elim da osjetite kako
energija protie vaom prvom akrom. Zatim, da uspostavite vezu
s tim centrom svijesti i naravi, koja je nalik zemlji, i da se stopite s
tom svijesti tako da izgubite pojam o svemu ostalomu.
Da biste izveli muladhara-meditaciju, nuno je da uspostavite vezu
s energijom muladhara-sredita. Povisujui razinu energije, lake
ete osjetiti energiju akre i svijest koja je manifestacija akrinoga
pomonog polja. Najprije zauzmite udoban poloaj, uspravnih lea,
sklopite oi i ponite jogikim disanjem, diite duboko kroz nos bez
stanke izmeu udisaja i izdisaja te osjetite kako se oputate. Ne
urite, postanite svjesni svog tijela. Pomoi ete sebi ako disanju
obratite panju sljedeih pet minuta te ako svakim udisajem postane
dublje i ritminije. Nakon pet minuta panju obratite na prvu akru
u korijenu kraljenice. Nije vano ako ne znate gdje se ona nalazi.
Obratite panju na mjesto gdje mislite da se nalazi. Ponite udisati i
izdisati iz prve akre.
elim da osjetite da se pri svakom udahu dah ne zaustavlja pri kraju
plua nego da tee sve do korijena kraljenice. Kroz nos diite
normalno, bez stanke izmeu udisaja i izdisaja. Ali, pri svakom
izdisaju osjetite kako energija u korijenu vae kraljenice postaje sve
jaa. Osjetit ete energiju kao toplinu i snagu, koje e postati sve
jae pri svakom izdisaju. Kad ojaa, pokuajte vizualizirati energiju
kao kuglu svijetlocrvene svjetlosti. Nastavite doivljavati i vizualizirati
energiju kako postaje sve svjetlija sljedee dvije do tri minute. Tada
dopustite svojoj svijesti, koja je kod veine ljudi smjetena oko
ramena i vrata, da se spusti sve dok ne dosegne korijen kraljenice
i usredotoi se u kugli energije.
Postanite kugla energije i osjetite kako vas privlai zemlja. Dok se
to zbiva, posvetite panju kako se osjeate tjelesno, emocionalno i
mentalno. Neki od vas osjetit e velike promjene na svakoj razini.
Drugi e ugledati slike povezane sa zemljom, ciklusom ivota, smru
i ponovnim roenjem. Pojedini su mi uenici rekli kako su osjetili
stalnosti i veze s drugim oblicima ivota ili osjeaje sigurnosti, partnerstva
i pripadanja, povezanih s prirodom i majkom zemljom.
Redovitim vjebanjem nauit ete mnogo o razliitim aspektima
vae prirode koja je slina zemlji i povezanost, meusobnu ovisnost
0 njoj. Svaki dan ovoj meditaciji posvetite barem deset minuta.
Nakon deset minuta, ili kad osjetite zadovoljstvo, duboko udahnite
kroz nos i, kako izdiete, mentalno ponovite: "Svaki put kad dohvatim
ovu razinu svijesti, svoj um koristim kreativnije.,, Neka vae disanje
postane zatim normalno, oslobodite kuglu energije u korijenu kraljenice
1 izbriite slike povezane s prvom akrom. Zatim se mentalno
vratite u sobu i opustite. Nekoliko asaka zatim mentalno izbrojite
do pet i zatim otvorite oi. Osjetit ete se budni, posve oputeni i
bolje nego ikad prije.
Svadhistana-akra
Druga akra naziva se svadhistana (sva znai "to to je njezino ja,
to pripada sebi,,, a dhistana znai "njezino pravo mjesto,,). Vanost
je te definicije za psihospiritualnu integraciju da preko druge akre

ovjek doivljava duboke osjeaje povezanje sa svojom fizikom


manifestacijom. Ta se akra nalazi neto iznad genitalija. Ona upravlja
seksualnom energijom, koja je vie od tjelesne seksualnosti ili
erotinosti. Ovdje je sjedite kreativnosti koje u ovjeku pobuuje
djeju znatielju i uzbuenje manifestnog svemira. Uz druge akre
ovjek i doivljava svijet maginim. U toj se toki krije i osjeaj
istinske muevnosti mukaraca i enstvenosti ena. Rijetko koje
dijete potiskuje protok energije kroz drugu akru te djeca upravo
zato, sve do puberteta, zadravaju svoju djetinju nedunost. Ali zbog
utjecaja tabua, sputane seksualnosti, odrasli rijetko osjeaju pravilan
tok energije kroz taj vitalni centar.
Nedunost i radoznalost ne gube se stjecanjem seksualne zrelosti,
kao to se to obino misli, nego zbog blokada druge akre u
pubertetu.
U praksi sam se susretao s ljudima koji su mi govorili: "elim postati
cjelovita linost,, ili "elim postati samoaktualizirana linost,,. Napokon
sam otkrio da nema samoaktualiziramn ljudi. PostojeJtek samoaktualizirani
mukarci i samoaktualizirane ene.
Dotle dok se ovjek ne osjeti mukarcem ili enom, ne moe ni
poeti proces prisjeanja, sabiranja i stapanja. To moe postii tek
kad vrati najljudskiji dio sebe: drugu akru i njezino pomono polje.
Prema tekstovima joge, suadhistana-akra nalazi se odmah iznad
i ispred prve akre, muladhare. Upravlja mnogim organima koji su
smjeteni u karlici, ukljuujui i mokrani kanal i spolne organe.
Utjee i na funkcioniranje organa za probavu i izluivanje, ali kako
je smjetena nedaleko od prve akre, teko je odrediti koje funkcije
fizikog tijela nadgleda prva, a koje druga akra. Tantra nas ui da
svadhistana upravlja protokom prane kroz pet kraljeaka krstae.
Zapisi tantre tvrde da upravlja i naelom ukusa i povezuju je s
elementom vodom.
Zbog bliskosti hari, druga akra ima vitalnu ulogu u pravilnom
protoku i raspodjeli prane.
U toku svadhistana-meditacije, elim da stupite u vezu s tim
centrom vae svijesti, koji utjelovljuje vau maginu, senzualnu prirodu,
narav znatielje i uzbuenja, koja vidi ivot u svemu i sudjeluje
u neprekidnoj ekstazi stvaranja. elim da postanete toliko svjesni tog
dijela vae naravi da zaboravite na sve ostalo.
Svadhistana-meditacija
Svadhistana-meditaciju ponite tako da zauzmete udoban poloaj
uspravnih lea. Sklopite oi i ponite jogiki disati. Diite duboko
kroz nos bez prekida izmeu udaha i izdaha i osjetite kako se
oputate. Me urite i postanite svjesni svoga tijela pratei svoj dah
sljedeih pet minuta. Makon pet minuta posvetite panju drugoj
akri, koja se nalazi neposredno iznad spolnih organa. Produite svoj
dah do druge akre. Pri svakom udahu osjetite kako jaa energija
usredotoena u vaim spolnim organima. Osjeat ete toplinu i
snagu, koje e postati jae pri svakom udahu. Kad energija ojaa,
vizualizirajte je kao kuglu naranaste energije. Sljedee dvije do tri
minute doivite i vizualizirajte energiju kako postaje svjetlija i jaa.
Meka se vaa svijest spusti neposredno iznad spolnih organa i osjetite
svijest u toj kugli energije. Postanite ta kugla energije i osjetite kako
zraite iz tog centra kroz cijelo tijelo i okolinu.

Osjetite maginost i znatielju kojima se manifestira energija to


zrai kroz drugu akru. Obratite panju na to kako se osjeate
tjelesno, emotivno i mentalno. Meki e moda doivjeti provalu
energije koja e spontano tei du kraljenice ili kroz tijelo. To se na
sanskrtu naziva kryas. Uivajte u tome, jer to je normalna pojava.
Moda ete je osjetiti kao toplu struju energije ili vibracije koje teku
vaim tijelom. Te su senzacije povezane s povienim protokom
energije. Obratite panju na promjene to ih doivljavate - promatrajte
ih, ali nemojte pokuati utjecati na njih. Ubrzo ete doivjeti
slike povezane s drugom akrom. Meke ce isprva biti u vezi sa
seksom, ali ne poistovjetite li se s njima ili im se ne priklonite, one
e nestati od sebe, pa e ih zamijeniti slike u vezi sa stvaralakim
procesom.
Toj meditaciji posvetite barem deset minuta. Nakon deset minuta
ili kad se osjetite zadovoljno, duboko udahnite kroz nos. Kako
izdiete, ponovite u sebi: "Svaki put kada dosegnem ovu razinu
svijesti, moj um postaje kreativniji.,, Meka vae disanje postane normalno,
neka vaa druga akra oslobodi kuglu energije i s njom
povezane slike, pa se mentalno vratite u sobu i opustite.
Makon nekoliko asaka izbrojite u sebi od jedan do pet i kada
dospijete do broja pet, otvorite oi. Osjetit ete se budni, posve
oputeni i bolje no ikad prije.
Manipura-akra
Trea akra naziva se manipura (na sanskrtu grad dragulja).
Smjetena je u pleksusu solarisu i sjedite je linosti. Odgovorna je
za asimilaciju hrane i nadgleda dio tijela od toke dva prsta iznad
solarnog pleksusa sve do dva prsta iznad pupka. Kad je akra
otvorena i funkcionira normalno, ovjek postie mir... a moe ga i
zadrati u tjeskobnim trenucima.
Trea akra nadgleda ivce pleksusa solarisa koji imaju vanu
ulogu u odnosu ovjeka prema svijetu, ljudima, mjestima i stvarima.
Ma osjeaj vezanosti, pripadanja, sklapanja dugih, bliskih veza,
ljubav prema domu, obitelji, domovini itd., svi su povezani s energijom
tree akre. Pleksus solaris regulira i osjeaj zadovoljstva i
povjerenja. Majvanija razlika izmeu akre pleksusa solarisa i drugih
akri, osobito srca koje kontrolira etiri snane emocije, dosljednost
je. Energija kojom zrai najstabilnija je i najujednaenije frekvencije
u tananomu energetskom ustavu. Kao to i pokazuje ovaj dijagram,
frekvencije koje zrae iz srca razlikuju se po amplitudi. Prikaemo li
ih grafiki, izgledale bi ovako:
Frekvencije povezane s pleksusom solarisom mnogo su stabilnije.
Pouzdane su i stoga predvidive.
to se tie dugotrajnih bliskih veza, iz iskustva tvrdim kako ljubav
to dolazi iz srca nije dovoljno jaka da bi se stvorila dovoljno vrstu
i kompletnu vezu obaju partnera, koja bi se mogla odrati zauvijek.
Da bi veza trajala i izgradila povjerenje, oba partnera moraju povezati
solarni pleksus i srce. Energija pleksusa solarisa gradi zadovoljstvo
i povjerenje, te oni moraju tei slobodno, ako ljudi ele ivjeti zajedno
cijelog ivota.
Kad je poremeena funkcija tree akre, ovjek nehotice onemoguuje
energiju da protie dijafragmom te se ona ne moe transmutirati
iz obinih frekvencija u one koje su povezane s tananim tijelima

i duhovnom osvijetenou. Blokirajui slobodan protok energije iz


pleksusa solarisa, ovjek gubi svijest o postojanju svojih tananih
tijela i ja jesam koje zrai iz sredita njegova bia. Poremeen je
pravilan razvoj ega, pa se on razvija iskljuivo u svijesti. Uzroci
blokada u treoj akri strah su od nevoljenih drugih i strah od
ponovnog proivljavanja boli zbog odvajanja doivljenoga u djetinjstvu.
Zato su spremita straha najee u trbuhu.
Manipurna-meditacija
U toku manipurna-meditacije omoguuje vam se da osvijestite
transcendentnost svijesti. Stupit ete u vezu s transcendentalnim ja
s kojim se uivljavate i suosjeate s drugim ljudima, te ete s njima
biti duboko povezani. Kad svjesno osjetite zraenje iz tree akre,
transcendirat ete interese ja i postati nesebini pa ete se lake
vezati s drugim ljudima te osjetiti duboko zadovoljstvo koje izlazi iz
te veze. Zauzmite udoban poloaj uspravnih lea, sklopite oi i
ponite jogikim disanjem duboko diui kroz nos bez predaha
izmeu udaha i izdaha. Dok tako diete, osjetite kako se oputate.
Postanite svjesni svoga tijela obraajui panju na disanje sljedeih
pet minuta. Nakon pet minuta usredotoite mentalnu panju na
treu akru, koja se nalazi neposredno ispod grudne kosti i ponite
iz nje udisati i izdisati. Pri svakom udahu osjetite kako jaa energija
u pleksusu solarisu. Osjetit ete je kao toplinu i snagu. Kako energija
jaa, vizualizirajte je kao kuglu zlntnoute energije. Vizualizirajte je i
osjetite kako postaje svjetlija sljedee dvije do tri minute. Neka se
vaa svijest sputa sve dok se ne usredotoi u toj kugli energije.
Postanite ta kugla energije i osjetite kako zraite iz nje, najprije kroz
tijelo, a zatim u okolinu. Dok zraite, osjetite kako se rastapate.
Osjetite kako postajete vlani i fluidni. Dok vaa svijest zrai iz tog
centra, osjetit ete duboku empatiju. Ta e vam empatija, koja
nastaje zbog zadovoljstva i povjerenja, pomoi da suosjetite s vlastitim
i tuim bolom i patnjama. Predajte se tim emocijama i pustite da
protiu kroz vas. Tom dijelu meditacije posvetite barem deset minuta.
Nakon deset minuta ili kad budete zadovoljni, duboko udahnite
kroz nos i, dok izdiete, ponovite u sebi: " Svaki put kada dosegnem
ovu razinu svijesti, moj um postaje kreativniji.,, Ponite normalno
disati, oslobodite kuglu energije iz vae tree akre i slike koje ona
pobuuje u vama, te se mentalno vratite u sobu i opustite. Nakon
nekoliko asaka mentalno izbrojite od jedan do pet i kada doete do
broja pet, otvorite oi. Osjetit ete se budni, posve oputeni i bolje
no ikad prije.
Anahata-akra
etvrta se akra naziva anahata (na sanskrtu nepobjediv). Nalazi
se na osmome vratnom kraljeku nasuprot srca. Ta je akra povezana
s elementom zrakom i s dodirom. Nadgleda podruje tijela koje
se prostire od kljunih kosti sve do toke dva prsta iznad pleksusa
solarisa. Vrlo je teak prijelaz od manipure do anahate.
Izdiui se ponad dijafragme, ovjek iz dvorita ulazi u unutranju
lau tijela. Uinivi i taj korak, ovjek shvaa kako se ja ne moe
definirati... da se neprestano mijenja jer prilagoava se vjeno promjenljivom
spektru mogunosti. Koja e linost prevladati, ovisi o

energetskoj razini ovjeka i prilikama unutranje i vanjske okoline,


kojima se moro prilagoditi.
akra srca povezana je sa suosjeanjem i iscjeljivanjem te tad zrai
smaragdno svijetlozelenom bojom. U transcendentalnom aspektu,
akra srca izvor je svjetlosti i ljubavi, i to ne samo ljubavi ovjeka,
nego ljubavi agape, boanske ljubavi koju Novi zavjet poetino
opisuje kao rijeku ive vode.
Leadbeater kae: kad se probudi akra srca, ovjeka obdari mo
da "suosjeti vibracije drugih astralnih entiteta tako da instinktivno
osjea djeli njihova osjeaja,,. Odnosno, otvorivi centar srca, ovjek
osjea energetska polja i atmosfere. Otvorivi akru srca, ovjek
moe pozitivno djelovati na druge ljude projicirajui im energiju kroz
amahata-centar. Ovdje se krije bit iscjeljivanja akrama. Uzajamnim
naporima centra srca i ajne (treeg oka) ovjek moe drugom ovjeku
projicirati energiju koja e ga iscijeliti. lijezda timusa nalazi se
neposredno iznad srca. Ako je blokirana, zakoit e se i njezina
funkcija, ime se naruava imunoloki sustav.
akra srca ulazna su vrata astralnom tijelu i stoga regulator emocionalnog
ivota. Regulira kvalitetu i interakciju radosti, boli, straha
i ljutnje. Da bi te emocije mogle slobodno tei i biti normalno
osloboene, akra mora biti otvorena i uravnoteena s drugim
akrama. Ako je blokirana, bit e poremeene emocije. Blokira li
ovjek iz straha protok takozvanih negativnih emocija, on tako
blokira normalni protok svih emocija, ukljuujui i radost koja, kad
zrai prema okolini, postaje ljubav. Ali, kad je blokirana akra srca,
ovjek ne moe postii ravnoteu jer energija ne moe nesmetano
proticati izmeu fizikoga i tananih tijela. ovjek gubi vezu sa svojim
fizikim tijelom jer senzacije koje dolaze iz astralnog tijela preko
eterikog dvojnika postaju nedostupne fizikom tijelu. Otupljenost
fizikog tijela zapravo je tjelesni prikaz otupljenosti ovjekova emocionalnog
tijela i emocionalnog ivota.
Klasini jogiki tekstovi opisuju srce kao vrata due. Ve prije
mnogo stoljea jogini su znali da sue uz pomo ja jesam dopire do
tananih i fizikih tijela kroz akru srca. "Ovdje je ljubav, ne naa
ljubav prema Bogu, nego njegova ljubav prema nama... Bog je ljubav
i onaj koji ivi u ljubavi, ivi u Bogu, a Bog u njemu.,
Sve dopire do mnogoznanosti ovjeka preko akre srca. Brat
Lawrence opisuje svoj doivljaj buenja anahate i kako se preko
ljubavi stopio sa suime.
"Odrekao sam se svih bogosluja i molitvi osim onih obvezatnih.
Jedino nastojim ostati u njegovoj Boanskoj prisutnosti, gdje se
odravam samo panjom, opom ljubavlju prema Bogu, koju nazivam
prisutnou Bojom, ili, bolje reeno, to je uobiajen tih i tajni
razgovor s Bogom, koji mi donosi radost i zanos, u mojoj nutrini ili
prema okolini, toliko snanu da je esto moram ublaiti kako bih je
sakrio od drugih ljudi.,
Anahata-meditacija
Cl toku anahata-meditacije doprijet ete do manifestacije vaeg ja
koji je u funkciji akre srca. Anahata-meditaciju poinjete tako da
zauzmete udoban poloaj uspravnih lea. Sklopite oi i ponite
jogiki disati. Duboko diite kroz nos bez stanke izmeu udaha i
izdaha i osjetite kako se oputate. Ne urite i postanite svjesni svoga

tijela pratei svoje disanje pet minuta. Nakon pet minuta posvetite
panju etvrtoj akri u sreditu grudne kosti. Ponite disati iz etvrte
akre. Pri svakom udahu osjetite kako energija usredotoena u akri
srca postaja snanija. Osjetit ete je kao toplinu i snagu, koje e
postati jae pri svakom udahu. im ojaa, vizualizirajte energiju kao
kuglu smaragdno zelene boje. Doivite i vizualizirajte kako postaje
jaa i svjetlija sljedee dvije do tri minute. Osjetite kako se svijest
sputa sve dok ne dosegne toku u sreditu vaih grudi i osjetite
kako se svijest usredotouje u kugli energije. Postanite ta kugla
energije i osjetite kako zraite iz tog centra kroz tijelo i u okolinu.
Osjetite transcendentalnu ljubav koja zrai kroz akru srca i posvetite
panju kako se osjeate fiziki, emotivno i mentalno. to ste vie
usredotoeni na srce, sve ete vie osjetiti mistino srce Krista u
vama. Kako rijeke ive vode zrae kroz vae srce, vae e itavo tijelo
pulsirati i aree struje energije isijavat e posvuda: kroz vae noge
sve dok tabani vaih stopala ne ponu vibrirati, kroz ruke i dlanove,
sve do vrha glave.
Doivjet ete toplinu kako ritmino pulsira iz vaeg srca i ispunjava
cijelo tijelo. im se prepustite energiji, koja zrai kroz vae srce,
osjetit ete samilost i bezuvjetnu ljubav prema sebi kao i prema svim
ostalim ljudima i doivjet ete stanje koje je Isus opisao kao neizrecivi
mir.
Posvetite barem deset minuta ovoj meditaciji. Nakon deset minuta
ili kad osjetite zadovoljstvo, duboko udahnite kroz nos i kako izdiete,
ponovite u sebi:
"Svaki put kad dosegnem ovu razinu svijesti, svoj um koristim
kreativnije.,, Neka vae disanje ponovo postane normalno, etvrtom
akrom oslobodite kuglu energije i slike koje ona stvara, te se
mentalno vratite u sobu i opustite. Nakon nekoliko asaka izbrojte
od jedan do pet, i kada kaete pet, otvorite oi. Osjetit ete se
budni, posve oputeni i bolje nego ikad prije.
Visuddha-akra
Peta se akra naziva visuddha (na sanskrtu isto). Poinje na
treemu vratnom kraljeku, neposredno ispod medule oblongate
do toke u grlu pokraj Adamove jabuice. Povezana je s elementom
akasa (koji su odnosi na eterine tvari) kao i sa sluanjem i
naelom zvuka. Nadgleda dio fizikog tijela od sredita nosa do
kljune kosti. Kad se aktivira, ovjek postaje svjestan svojega
mentalnog tijela. Po nekim zapisima joge predstavlja (vijnanamaya
kosa) intelektualno tijelo. Kad se aktivira (akra vrata, jogini
smatraju da ovjek moe odvojiti funkcije mentalnog tijela od niih
tijela, astralnoga, eterinoga i fizikoga. Tad ovjek postie distanciranost.
Poveava se mo razumijevanja. Sve mu postaje jasno
i spoznaje svoju dharrnu. Alice Dailey govori: "Ti se centri aktiviraju
ovisno o stupnju razvoja ovjeka. Kod nekih ljudi neki centri mogu
biti relativno oduhovljeni. ovjeanstvo tek budi vratni centar, ali
glava i srce jo su mu uspavani.,, Vratna akra povezana je s
modrom bojom. Leadbeater kae daje "srebrnkasta i svjetlucava...
kao mjeseina na vodi koja ubori,,.
Aktivirajui petu akru, ovjek prvi put postaje svjestan da su
unutranji svjetovi stvarni i da ljudi postoje istodobno kako na planu
tananih tako i na planu fizikih svjetova. Vratna akra nadgleda

sposobnost potpunoga i kreativnog izraavanja. Prenosi nakane


duge (astralnih i mentalnih tijela). Zapisi joga kau da nadgleda
udana uayu, oblik prane, koji omoguava vokalno izraavanje. Ali
udana uaya nadgleda i vie od toga, cjelokupno podruje grla, vrata
i lica. Upravo zbog toga facijalne ekspresije, mimika, pa ak i prostor
koji zauzima, ovjek ovisi o udana uayi. Taje akra sinonim osobnog
integriteta. Kad prana slobodno tee kraljenicom, preko vratne
akre, ovjek moe vrsto braniti svoj stav, moe rei ne. To moe
zato to vratna akra jedina moe oblike ovjekove energije pretoiti
u neizmjernu radost. Vratna akra moe se usporediti s razvodem.
Jae frekvencije energije, ukljuujui ljutnju, bol i strah, koje se do
nje uspinju iz niih akri, automatski se pretau u neizmjernu radost.
Svi oblici energije iz etiri nie akre (kvantiteta i kvaliteta energije
nije bitna) mogu se tako preraditi i pretoiti preko pete akre.
Energija, poto se transmutira, napaja fiziko i tanana tijela. Suviak
energije zrai prema van ispunjavajui okolinu radou i ljude, kojih
je vratna akra otvorena, obasipa karizmatskim arom.
Budei vratnu akru, ovjek transcendira strah. im se strah
transmutira, pojavljuje se ja jesam, te se ovjek moe posvema
izraziti u svim situacijama. Tad ovjek i moe razumjeti rijei apostola
Pavla: "Bog na duh nije obdario strahom, nego snagom, ljubavlju i
spokojnim umom.,,
Visuddha-meditacija
U toku visuddha-meditacije doivjet ete radost koja je manifestacija
osobine transformiranja pete akre. Visuddha-meditaciju poinjete
tako da zauzmete udoban poloaj uspravnih lea. Sklopite oi
i ponite jogikim disanjem. Diite duboko kroz nos bez stanke
izmeu udaha i izdaha i oputajte se. Ne urite i postanite svjesni
svojeg tijela pratei svoj dah sljedeih pet minuta. Nakon pet minuta
obratite panju na petu akru u vaem grlu. Proirite svoj dah do
pete akre. Pri svakom udahu osjetite kako energija koja je usredotoena
u vaoj vratnoj akri postaje sve snanija. Osjetit ete je kao
toplinu i snagu. Vizualizirajte energiju kao kuglu modre svjetlosti.
Doivite i vizualizirajte kako postaje sve jaa i svjetlija sljedee dvije
do tri miute. Osjetite kako se sputa vaa svijest sve dok se ne
usredotoi u toj kugli energije. Postanite ta kugla energije i osjetite
kako zraite iz tog centra cijelim tijelom i prema okolini. Osjetite svoj
neustraivi karakter... plemenit i hrabar; osjetite integritet i pravo da
budete to to jeste u svakom asu. Osjetite unutranju afirmaciju
kako vas proima. Potvrdu koja kae "da, ivotu u svakom asu. Sto
ste vie usredotoeni na svoju vratnu akru, tim ete se vie osjeati
pobjedniki. Bez potcjenjivanja ikoga, bit ete pobjednik u svakom
asu.
elite li, mentalno ponavljajte sebi "konano sam slobodan,,. Kad
istodobno doivite pobjedu na svim razinama kauzalnosti, osjetit ete
kako bujice energije nadiru vaom kraljenicom. Kad prou vaom
vratnom akrom., pretvorit e se u struje neizmjerne radosti. Prihvatite
vau pobjedu. Kad to i uinite, ispunit ete svoju dharmu jer bit
ete to to jeste u svakom asu.
Posvetite barem deset minuta ovom dijelu meditacije. Nakon deset
minuta ili kad se osjetite zadovoljno, duboko udahnite kroz nos i kako
izdiete ponovite u sebi:

"Svaki put kada dosegnem ovu razinu svijesti, svoj um koristim


kreativnije.,, Neka vae disanje postane normalno, oslobodite kuglu
energije petom akrom i sve slike to ih ona pobuuje, te se mentalno
vratite u subu i opustite. Nakon nekoliko asaka mentalno
izbrojite od jeda do pet, i kada dospijete do pet, otvorite oi. Osjetit
ete se budni, posve oputeni i bolje nego ikad prije.
Ajna-centar
esta se akra naziva ajna (na sanskrtu naredba). Nekad je nazivaju
i siua nelra, to znai ivino oko ili jnana netra - oko mudrosti.
Neki je klasini tekstovi poistovjeuju s hipofizom. Smjetena je
izmeu obrva i svima je dobro znana kao tree oko. Ajna-centar
simboliki se prikazuje slogom ohm, koji je zaetak i kraj svega. Tim
centrom ovjek usklauje svoje snage i postie ravnoteu izmeu
jina i janga. Kad se probudi ajna centar, doivljava se potpuno
jedinstvo, te ovjek moe osjetiti sebe u potpunosti kao ja jesam,
jedinstvo svih ja.
Tree oko zrai tamnomodrom bojom koja kod razvijenih linosti
poprima ljubiasti odsjaj. Ona je toka gdje se razliiti protoci prane
sastaju i rasporeuju. (Iz nje se grana sasumna, kroz nju prolaze '
ipingala poto to su se proirile do nosnica.) Ta akra kontrolira
ne samo tjelesno promatranje, nego ima i uvid u mistino promatranje
viih sfera: intuiciju, vidovnjatvo i druge paranormalne oblike
spoznaje. Sjedite je kreativnosti i, kad je aktivna i otvorena, postaje
sjedite boanske inteligencije. Ajna-centar kontrolira sve vie mentalne
aktivnosti. To su intuicija, racionalno razmiljanje i pamenje.
Intuicija ukljuuje sve oblike paranormalnih aktivnosti.
Kad je uenik aktivirao tree oko, tad moe osjetiti i vie od
energetskih polja i atmosfera. Razvijaju se vidovnjake sposobnosti,
telepatija i iscjeljivanje mentalnom projekcijom. Snagom uma moe
osmisliti nove stvarnosti na tjelesnom planu. Objektivna stvarnost
materijalnog svijeta tek je fizika manifestacija subjektivne stvarnosti
prethodno stvorene na mentalnom planu. Taj se proces odvija nesvjesno
prije nego to se aktivira esta akra. Ali kad se ona aktivira,
proces se odvija svjesno, a snagom volje i mate ovjek osmiljava
nove stvarnosti koje su suglasne njegovoj dharmi te ga vode cjelovitosti
i neizmjernoj radosti. ovjek koji je aktivirao estu akru izdie
se iznad zemaljskih ciljeva i privrenosti to mnoge ljude odvraaju
od ispunjavanja njihove dharme. ovjek koji je probudio ajna-centar
doivljava nove stvarnosti koje je stvoro mentalno i bez odgaanja
pretae ih u materijalnu stvarnost. Kad se otvori esta akra, stapaju
se svjesno i nesvjesno i zauvijek nestaje jaz koji je postojao izmeu
njih. Integracija je potpuna i ovjek se doivljava kao jedinstvo svih
ja - ja jesam. ovjek se u tom stanju prisjea i doivljava sebe u svim
fazama svojeg razvoja, jo od kolijevke, te se prisjea svih individualnih
energetskih polja koja su nainila njegovo osobno energetsko
polje, ukljuujui i dva najvanija: majku i oca. Budui da se svega
prisjetio, izdie se iznad strave, iznad asa kad se prvi put osjetio
izdvojen od kozmikog polja, pa se i moe prisjetiti vremena kad je
osjeao bezuvjetnu ljubav i jedinstvo. Tako ovjek postaje vlastita
majka i vlastiti otac.
Hermann Hesse spoznao je to intuitivno kad je napisao da Sidarta
"pognut nad rijekom... ugleda svoje lice kako se odraava u spokojnoj

jutarnjoj vodi, i ondje je bio odraz neega to je zaboravio, ali


poto je dobro promislio, prisjetio se. Njegovo je lice bilo nalik na lik
ovjeka kojega je poznavao i prema njemu je osjeao strahopotovanje.
Bilo je to lice slino liku njegova oca, Brahmana.,,
Ajna-meditacija
U toku ajna-meditacije stei ete osobinu to donosi sklad. Ajna meditaciju
poinjete tako da zauzmete udoban poloaj uspravnih
lea. Zatvorite oi i ponite jogikim disanjem. Diite duboko kroz
nos bez stanke izmeu udaha i izdaha i osjetite kako se oputate. Ne
urite, postanite svjesni svoga tijela pratei disanje sljedeih pet
minuta. Nakon pet minuta panju posvetite estoj akri, koja se
nalazi izmeu vaih obrva. Ponite disati iz este akre. Pri svakom
udahu osjetite kako energija usredotoena u vaem treem oku
postaje jaa. Osjetit ete je kao toplinu i snagu koja e jaati pri
svakom udahu.
Kad postane snanija, vizualizirajte energiju kao kuglu indigo-svjetlosti.
Doivite i vizualizirajte je kako postaje jaa i svjetlija sljedee
dvije do tri minute. Zatim osjetite kako vam se svijest sputa sve do
toke izmeu obrva i osjetite kako se usredotoila u kugli energije.
Postanite ta kugla energije i osjetite kako zraite kroz tijelo i u
okolinu.
Doivite sebe kao jedinstvo svih ja. Osjetite kako vam um zrai
simultano u svim smjerovima i ispunite sobu svojom svijeu. Obratite
panju na to kako se osjeate tjelesno, emocionalno i mentalno.
to ste vie usredotoeni u treem oku, tim e se potpunije stopiti
svjesno i nesvjesno. U tom ete stanju osjetiti kako elektrina struja
tee vaim fizikim tijelom i glava e vam poeti blistati iz sredita te
vatre treeg oka.
Posvetite barem deset minuta ovom dijelu meditacije. Nakon deset
minuta ili kad budete zadovoljni, duboko udahnite kroz nos i, kako
izdiete, ponovite u sebi: "Svaki put kada dosegnem ovu razinu
svijesti, svoj um koristim kreativnije.,, Neka vae disanje ponovo
postane normalno, oslobodite kuglu energije estom akrom i sve
slike koje ona u vama pobuuje te se mentalno vratite u sobu i
opustite. Nakon nekoliko asaka izbrojte od jedan do pet i kada
dospijete do pet, otvorite oi. Osjetit ete se budni, posve oputeni
i bolje no ikad prije.
Sahasrara-akra
Sedma se akra na sanskrtu naziva sahasrara. Zapisi joge esto
je opisuju kao lotos tisuu latica. Neki tu akru smjetaju u kruni
glave dok drugi tvrde kako je smjetena iznad krune glave da bi je
razlikovali od este akre. Budei ajna-centar, ovjek je postigao
cjelovitost procesom psiho A piritualne integracije. Nadvladao je
strah, poistovjetio se s ja jesam i doivio neizmjernu radost. Ali, jo
se nije potpuno razvio; iako poznaje svoju mnogoznanost, njegov
doivljaj sebe jo se razlikuje od suega. Posljednji je korak stapanje
osobnoga energetskog polja ovjeka s kozmikim poljem (stapanje
ja jesam sa suim, koji je mogu tek kad se lotos tisuu latica
rascvjeta, a kundalini budi sahasraru.
Po tantri, buenje krunske akre odgovara sjedinjenju shaktia

(enskog principa) sa ivom (mukim principom). Kad se postigne


to jedinstvo, ono traje zauvijek. Postiui to stanje, ovjek je iznad
prolaznog vremena jer zauvijek je usredotoen na neprolaznu, vjenu
sadanjost. U tom stanju nesvjesno bira sebe u svakom asu do
stanja u kojemu ne postoji, gdje se stapa s cijelim svemirom, sadraj
kojega je. Postajui svemir, ovjek prestaje razumijevati svemir, jer
razumjeti znai prestati postojati.
Shi-tona, majstora zena, uenik je zapitao to je dharma.
- Upitaj onaj stup - odgovori mu.
Uenik odvrati:
- Ne razumijem.
Na to mu Shi-ton ree:
- Ni ja.
Kad se probudi ajna-centar, ovjek se stapa sa svim i sa svime to
se i nalazi u njemu. Iz toga stanja nema povratka natrag. Nema ni
smrti kad se postigne to stanje. Nema niega osim praznine, a u njoj
ovjek nalazi sebe u svemu, kozmikom polju energije i svijesti.
U Tao te Chingu pie:
Dosegni nebesku prazninu
I predaj se miru,
Pred vrvljenjem bia
Misli samo o njihovu miru.
Bia razliita sva
Korijenu svome hrle.
Vraati se korijenu svome, znai skrasiti se u miru.
Skrasiti se u miru, znai redoslijed obnoviti.
Obnoviti redoslijed, znai stalnost upoznati.
Upoznati stalnost, eto to je nadahnue.
Tko stalnost ne pozna
Slijepo u nesreu srlja.
Tko upozna stalnost, bit e snoljiv.
Tko je snoljiv, bit e ravnoduan.
Tko je ravnoduan, kraljem e postati.
Tko postane kraljem, taj boanstven biva.
Tko je boanstven, s Taoom skupa prebiva.
Tko je s Taoom jedno, poivjet e dugo.
I, nita ga vrebati nee do isteka ia.
(s francuskoga preveo Stojan Vuievi)
"Krunska akra odgovara epifizi koja, probuena, blista ljubiastom
bojom. To je posljednja akra koju treba otvoriti te tako
odgovara najvioj razini duhovnog savrenstva. Kao i druge akre,
i ona je kanal za vie energije, u ovom sluaju duhovnog plana.
Ipak, nije sasvim slina drugim akrama kad su probuene, jer
moe se izokrenuti i zraiti kao sredinje sunce stvarajui energiju
i oblikujui iznad glave ovjeka istinsku krunu iste svjetlosti i
boanske energije.,
Sahasrara-meditacija
to se tie krunske akre, za nju nema nikakve meditacije jer

ovjek vie ne postoji kao izdvojena jedinka nego je u svakom asu


stopljen sa svim i sve kroz njega meditira u svakom asu.
Sjedei mirno, nita ne radei
Dolazi proljee, i trava nie.

XIII.
Terapija preko akri
Osnovni je smisao ivota ovjeka pobuditi svijet kojim nas je Bog obdario,
a pravo znaenje i vjeba tijela pomau nam da ga slobodno izrazimo.
Samo su etiri emocije na osnovi kojih su sazdane sve ostale:
radost, ljutnja, bol i strah. Nijednoj od njih nije svojstven negativitet.
Mnotvo se drugih emocija oblikuje saimanjem i primjenjivanjem tih
osjeaja u drugim situacijama.
Emocije ljutnje, boli i straha nisu po sebi negativne, niti se takvima
prikazuju kad se mogu prirodno izraziti; nisu zakoene strahom dok
putuju tananim energetskim sustavom. Strah remeti njihov prirodan
tok pa se tako stvaraju spremita zakoenih emocija u tananomu
energetskom sustavu. Upravo su ta spremita blokiranih emocija i
uzrok nae patnje. Zapravo, ljutnja, bol i strah samo su nazivi koje
dajemo razliitim frekvencijama prane to protie tananim energetskim
sustavom. U psihospiritualnoj integraciji spoznajemo da je sva
energija u osnovi zdrava. Tekoe s energijom pojavljuju se tek kad
zbog preoptereenja ili blokade energije izbije na pogrenome mjestu
u pogreno vrijeme.
Oponaajmo malenu djecu: ne bismo se smjeli plaiti toga da
iskreno iskaemo emocije u svim prilikama, niti bi zbog toga trebali
osjeati grinju savjesti. Sve dok se emocije iskazuju spontano,
iskreno i hrabro, nee se otetiti tanani energetski sustav i neete
osjetiti nikakve negativnosti sve dok iskazujete frekvencije energije
(emocije).
Ipak, u toku socijalizacije, ljudi su nauili zakoiti slobodno zraenje
energije, osobito emocionalne energije kroz svoj tanani energetski
sustav. Tako su ljudi stvorili druge unutar sebe i njih nose cijelog
ivota. Nesvjesni ciljevi i stavovi ljudi, a esto i svjesni ciljevi i ponaanje odraavaju odgoj u ranom djetinjstvu i broj i snagu drugih u
njima.
Unutranje ja nastoji sebe izraziti i spontano zraiti u svim prilikama.
Nikad nije ni bilo dileme koliko je dobro ili loe izraziti sebe.
ovjeku je primjereno sebe izraziti spontano.
Da ljudi spontano izraavaju emocije, to znai u pravi as, pravilno
rasporeenom energijom, nikad ne bi ni imali tekoa s emocijama.
Bol ne zadaje energija ili protok energije, nego statinost energije
koja uzrokuje pritisak u tananomu energetskom sustavu. Pritisak
nastaje zbog toga to je previe energije predugo bilo zapreteno na
pogrenome mjestu, a to nam nanosi bol.
Sigurnosna opna
Sve dok ivimo na ovome svijetu, akre djeluju kao opne pritiska

za tanani energetski sustav. Kad su otvorene, onemoguavaju nezdravo


gomilanje energije i emocije mogu prirodno tei kroz sustav.
Neobino je vano da opne budu otvorene i nezakoene. Jer, samo
tako kroz njih moe proticati energija, inae nastaju opasni pritisci.
A sustav koji opne moraju tititi nakon nekog e se vremena preopteretiti
i slomiti.
Naalost, ljude su od ranog djetinjstva uili da remete normalno
funkcioniranje akri, mijenjajui njihovo prirodno ponaanje, tako
da bi ono bilo u skladu s drutvenim normama ponaanja. Unato
najboljim namjerama, svaka je nova generacija nesvjesno uspjela
prisiliti svoju djecu da pate, jer nagnali su ih na to da zakoe
slobodno zraenje emocionalne energije, odnosno prane kroz njihov
tanani energetski sustav. Budui da prana zrai u okolinu uglavnom
kroz akre, svako nastojanje da se ogranii protok emocija suzit e
sve frekvencije prane u tokama njihova ulaska, izlaska i transfera.
Poveava se i pritisak u tananomu energetskom sustavu zbog
nagomilane zakoene energije, pa se akre zatvaraju. Fiziko tijelo
umrtvi se i ovjek otupi. Ta kombinacija straha, blokade, pritiska i
vika straha najprije naruava tanani energetski sustav, a zatim se
poremeaj seli u sve smjerove, sve dok ne poremeti ivot ovjeka
na sve etiri razine kauzalnosti.
Unato prethodnom oteenju akri koje su uzrokovale blokade u
tananomu energetskom sustavu, moe ih se izlijeiti i vratiti potpuno
funkciju akri. U ovome ete poglavlju nai seriju vjebi koje e vam
pomoi da otklonite ta oteenja jer otvorit ete akre, uravnoteiti
ih i osloboditi spremita zakoene energije, koja su nastala blokadama.
Tjelesna relaksacija

Ova serija vjebi namijenjena je poboljanju protoka energije kroz


va tanani energetski sustav. Rezultat se postie postupno, te se
stoga moraju izvoditi redovito. Nisu namijenjene prvoj pomoi u krizi
ili uklanjanju blokada. One postupno otvaraju akre, briu blokade
i pomau vaemu fizikom tijelu i tananomu energetskom sustavu
da se prisjeti svojega prvotnog stanja cjelovitosti, ravnotee i neizmjerne
radosti.
Ove tri skupine vjebi treba izvoditi naizmjence, njihov je uinak
kumulativan. Svaka e vas vjeba pripremiti za sljedeu. Prva vjeba
priprema vae fiziko tijelo za poveani protok prane, jer uklanja
napetost miia.
Ponite vjebu leei na leima, glava je uspravna, oi sklopljene.
Ispruite noge, a ruke ostaju uz tijelo. Da biste postigli osjeaj
oputenosti i spontanosti, koji su nuni pri tjelesnom oputanju,
odignite desnu nogu pet cm od poda. Bez stanke, pustite je da padne
kao da je mrtva. Zatim podignite lijevu nogu i neka i ona padne na
tlo.
Jednako tako podignite polagano i desnu ruku i pustite je neka
padne. Zatim podignite lijevu ruku i pustite je da padne. Sad istodobno
podignite i lijevu nogu i desnu ruku, te neka istodobno padnu
na tlo. Podignite i desnu nogu i lijevu ruku i pustite da odmah
istodobno padnu. Lagano podignite bedra i pustite ih neka padnu.
Zatim podignite ramena i pustite ih da padnu. Naposljetku, polagano
vrtite glavom slijeva nadesno. Te e vam jednostavne kretnje pomoi
da se osjeate oputeno kao krpena lutka.

Nekoliko sljedeih asaka leite apsolutno spokojno i obratite


panju na to kako se osjeate. Zabiljeite kako se oputaju vai
miii, tetive, zglobovi i kraljenica.
Dok se oputa vae fiziko tijelo, obratite panju na ritam disanja.
Osjetite kako postaje dublje i polaganije sve dok gotovo sasvim ne
prestane. Uskoro ete osjetiti besteinsko stanje. Osjetit ete kao da
se vae tijelo pretvorilo u istu energiju. Osjetite kako ta energija
revitalizira i ponovo napaja svaku molekulu vaeg tijela. U tom se
poloaju oputajte pet minuta. Izvodei tu vjebu oputanja, lake
ete izvesti drugu skupinu vjebi.
Poto ste zavrili ovu uvodnu vjebu, pripravni ste za vjebu joga-ustave.
Ustave
Stari jogini osmislili su seriju od tri vjebe, koje su nazvali ustave.
One omoguavaju laki protok energije kroz akre. Redovito izvoenje
tih vjebi korisno djeluje i pomlauje posvemanji tanani energetski
sustav, ivani sustav i fiziko tijelo.
Da biste izveli sve tri ustave, najoblje e biti da legnete na lea s
rukama uz tijelo, zauzmete poloaj lotosa ili da sjednete na stolac
naslonivi se na naslon, a stopala neka budu na tlu. Lea moraju
ostati uspravna dok izvodite svaku od tih ustava. Oi neka budu
sklopljene, pa ponite jogikim disanjem.
Vratna ustava
Jalandhara-bandha ili vratna ustava prva je ustava kojom uenik
mora ovladati. Ona oslobaa energiju (osobito energiju jang to
putuje uzdu lea) koja je esto blokirana u gornjem dijelu grudi,
ramena i vrata (predjelu etvrte i pete akre). Izvodite tu vjebu dok
diete kroz nos.
Uvucite bradu i vrat tako da osjeate kako ih zajedno steete.
Istodobno podignite ramena tako da potiljak lei na vratnim miiima. Osjetit ete kao da uope i nemate vrata. Neka glava ostane u
sredini i nemojte je savijati ni naprijed ni natrag. Kad ste postigli
ustavu, obratite panju na kraljenicu neposredno ispod vrata i
osjetite kako se arenje iri iz te toke uzdu kraljenice prema gore,
prema vratu. Kako se kree prema gore, postat e jaa i zrait e u
svim pravcima. Neki ljudi osjeaju kako to arenje prati toplina ili
snana vibracija. Sve su te senzacije normalne. Nemojte nita pokuavati
kako bi ih poremetili ili pojaali. Samo ih promatrajte. Te su
senzacije simptom povienoga, zdravijeg protoka prane du kraljenice
i kroz vratnu akru.
Kad se ponete koristiti ustavom, savjetujem vam da je zadrite sve
dok ne izbrojite do pet, a istodobno i zadravajte dah. Poto izbrojite
do pet, izdahnite i oslobodite ustavu. Tad se odmarajte izbrojivi do
pet. Vjebu ponovite dok brojite do pet, a tad se odmorite. Zatim
ponovite ustavu trei put. Poto ste zavrili tree ponavljanje, odmarajte
se dvije minute uz jogiko disanje, sve dok ne osjetite kako se
energija blago uspinje vaim potiljkom. Dok nesmetano tee, osjetit
ete blistanje u zatiljku i ramenima koje e pratiti osjeaj samozadovoljnog
pouzdanja i unutranje snage.
Jalandhara-bandha vana je za tijelo jer jaa gornji dio kraljenice
tako da prana moe slobodno prolaziti vratnom akrom prema gore

do este i sedme akre. Korisno djeluje na fiziko tijelo jer uklanja


napetost u potiljku i ramenima. Pomoi e vam da se uspravno drite
i stimulirat e normalne tjelesne senzacije u tom predjelu vaeg tijela.
Tiroidnu i paratiroidnu lijezdu stimulira izazvani pritisak i one stoga
lue hormone mnogo efikasnije i aktiviraju se vie funkcije hipofize
i epifize njihovim optimalnijim funkcioniranjem.
Kad se bavimo energijom to protie srcem i vratnom akrom,
osobito akrom srca, bavimo se spletom energija. Te se energije
razlikuju po polaritetu. S jedne strane imamo enski jin, a s druge
muki jang. Kad energija jin i jang uu u polje svake akre, akra
ima mo privlaenja kao sila tea na energiju.
Kad preteejm-energija koja prolazi akrom, ona prolazi prednjim
dijelom tijela kroz veliki meridijan regulacije i ovjekovo stanje i
njegov tanani energetski sustav bit e prijemljiviji, odnosno pasivniji.
Ima li suvika jang-energije pri prolasku kroz akru, kako putuje
leima kroz meridijan upravljanja, pojavit e se suviak agresivne
muke energije u fizikomu i tananim tijelima i tananomu energetskom
sustavu, pa e ovjek biti pretjerano agresivan i zatvoren.
Vanost vratne ustave u njezinoj je sposobnosti da ispravlja neravnoteu
u spletu energijejin ijang kako pritjee u etvrtoj i petoj akri
kroz njih i izvan njih. Vratna ustava uklanja napetost u fizikom tijelu,
koja sputava protok energije meridijanima regulacije i upravljanja.
Stezanje bilo kojega od ta dva kanala uzrokuje mnotvo energetskih
tekoa, od depresije do hiperaktivnosti, koje ovise o ravnotei
izmeu jina i janga. Kad je stegnut meridijan regulacije, ovjek
postaje arogantan i hiperproduktivan, a kad je stegnut meridijan
upravljanja, postaje pasivan i depresivan.
Ustava dijafragme
Yddiyana-bandha ili ustava dijafragme druga je ustava. Vjebom
poinjete tako da uzdignete dijafragmu prema grudnom kou, dok
uvlaite organe gornjeg trbuha prema gore i dolje u pravcu kraljenice.
Tu vjebu treba raditi samo pri izdisanju, kako bi se u grudnom
kou napravilo mjesta za stezanje.
Ponite zadravi ustavu sve dok ne izbrojite do pet i dok zadravate
dah, panju usmjerite na sredinji dio lea iza pleksusa solarisa.
Nakon nekoliko asaka osjetit ete arenje u leima neposredno iza
pleksusa solarisa. Taj e osjeaj postati sve intenzivniji dok se ne
pretvori u topli bljesak to e putovati kraljenicom prema akri srca.
Dok tee prema naprijed, jedan e dio te energije privui trea akra
svojom prirodnom magnetinou. Tanani energetski sustav tu e
energiju, koju transmutira akra, koristiti kako bi poveao osjeaj
pripadanja ovjeka, zadovoljstva, kao i da unaprijedi svoje odnose s
drugim ljudima. Zadravajte ustavu sve dok ne izbrojite do pet,
oslobodite je dok izdiete i brojite do pet. Ponovite ustavu jo triput,
nakon treeg ponavljanja opustite se jogikim disanjem sljedeih pet
minuta i posvetite panju energiji to protie kroz vau treu akru.
Yddiyana-bandha razvija empatiju i samilost, jer stimulira protok
energije kroz akru pleksusa solarisa i preko nje. Ova ustava moe
biti odluujue vana ljudima koji teko sklapaju veze s drugima, te
ne mogu odravati dugotrajne veze. Stimulirajui pleksus solaris,
stimulira se zapravo cjelokupni simpatiki ivani sustav. Stimuliranje
simpatikoga ivanog sustava pridonosi boljem protoku ivane

energije, koja pospjeuje proces prehrane, asimilacije i rasta. Nije li


ukljueno i fiziko tijelo, ne moe se doivjeti cjelokupan emocionalno
sretan odnos, niti je mogue iskazivanje emocija. Fiziko je tijelo
pod izravnom kontrolom simpatikoga ivanoga sustava i, stimulirajui
treu akru, ovjek stimulira centre osvijetenosti koji omoguavaju
potpuno izraavanje emocionalne energije kroz fiziko tijelo.
Ustava korijena
Trea je ustava mulabandha - ustava korijena. Ona je i najsloenija.
Nama je osobito vana zbog utjecaja moi na kundalini, koji je
smjeten u korijenu kraljenice, i na seksualnu energiju druge akre.
U prvom dijelu ustave korijena morate stegnuti analni sfinkter i uvui
ga, a na isti se nain zadrava pomicanje crijeva; zatim uvucite spolne
organe tako da se stegne mokrani trakt i donji dio trupa. Napokon,
uvucite donji abdomen u pupku, privlaei ga prema kraljenici. Tako
se rektum i spolni organi uvlae gore i dolje prema leima.
Ta bi se ustava trebala izvoditi pri izdisaju i valja je zadrati sve
dok ne nabrojite do pet, a zatim se oputajte dok brojite do pet, i
ponovite triput. Nakon treeg ponavljanja opustite tijelo, diite kao
jogini i odmarajte se pet minuta ili sve dok se ne osjetite ugodno;
obraajte panju na protok energije u gornjemu i donjem abdomenu
i du donjeg dijela kraljenice.
Ova ustava oslobaa blokade u prvoj i drugoj akri jer stimulira
seksualnu i kreativnu energiju, i budi uspavani kundalini u korijenu
kraljenice.
Kad se usavrite, moete raditi i varijaciju ove vjebe, koja e
vam uvelike koristiti. Ali, moete je izvoditi tek kad ste sv ladali
individualne ustave.
Varijaciju vjebe ponite sjedei na petama, a ruke stavite na
bedra, zatvorite oi i ponite jogikim disanjem. Nakon dvije do tri
minute promijenite ustavu korijena. Opustite ga da ga ne zadravate.
Zatim primijenite ustavu dijafragme i opustite ga da ga ne zadravate.
Napokon, primijenite vratnu ustavu i opustite je da je ne zadravate.
Tim redoslijedom ritmiki ponavljajte te ustave tri do etiri minute.
Normalno ete izdisati dok izvodite prve dvije ustave, a udisati pri
treoj. Nakon nekoliko trenutaka vae e se fiziko tijelo poeti
znojiti i oslobaat e se toksina. Tako se fiziko tijelo isti, to je vrlo
korisno. Jer, kad je tako zakoeno, spreavat e protok prane kroz
tanani energetski sustav. Izvodite li ustave i obrnutim redom, probudit
ete kundalini i ojaati njegov protok u smjeru krunske akre.
Kad ojaate, vjebe moete izvoditi i due vrijeme, od tri do etiri
minute, sve do deset. Ali, nipoto nemojte smetnuti s uma da se ne
smijete naprezati. Oslukujte tijelo i intuiciju te prekinite im osjetite
napor. Stezanje ne pomae energetskom sustavu. Ono je zapravo
vrlo opasno i moe vam poslije uzrokovati tekoe. Stoga, samo
polako!
Otvaranja i uravnoteenje rada akri
Trea se vjeba naziva uravnoteenje akri. Njome se pojaava
protok energije to prolazi kroz akre.
Uravnoteenje rada akri zapravo je kombinacija prve dvije skupine
vjebi iz ovog poglavlja, koje e poveati vau sposobnost da

slobodno zraite energijom.


Ponite vjebom iz istog poloaja u kojemu ste se nali kad ste
zavrili s ustavama. Moete sjediti ili leati. Vano je da su lea
uspravna. Oi neka budu sklopljene i budite oputeni.
Ponite brojiti unatrag, od pet do jedan, i pri svakom broju duboko
udahnite i osjetite kako se sve vie oputate. Ne morate kontrolirati
tok misli, neka vaa svijest luta kamo god poeli. Kad dospijete do
broja jedan, tiho ponovite tvrdnju: "Duboko sam oputen, osjeam
se bolje nego prije.,
Zatim panju obratite na akru koja se nalazi u korijenu kraljenice.
Sve dok obraate panju na nju, ona e vibrirati i ariti. Tako otkrivate
poloaj svake akre, jer arenje dopire iz tog sredita. Obraajui
panju na akre, osjetit ete kako se otvaraju i ire. Osjetit ete toku
u kojoj se nalaze i pulsirajue arenje iz energetskog izvora koji njima
prolazi do vae aure.
Obraajui panju na prvu akru, moi ete je locirati, aktivirat
ete je i mentalnom snagom vae panje. Ta je mentalna stimulacija
prvi korak u otvaranju akri. Sljedei je korak disanje iz svake
pojedine akre. Tako ih i dalje moete stimulirati dajui im energiju
svojstvenu duhu, koja je manifestacija prane (vitalne snage) u akrama.
Tim dvjema alatkama, umom i dahom, kad vam stoje na raspolaganju,
moete poeti proces otvaranja i uravnoteenja energetskih
centara. Ponite s prvom akrom (korijen kraljenice), obrativi na
nj mentalnu panju. Zatim iz nje ponite disati, a tad izdahnite bez
stanke izmeu udisanja i izdisanja, te pritom zapjevuite univerzalni
ohm iz akre.
Nemojte zaboraviti da u posljednjoj fazi (pjevuenje pri izdisanju)
muziki ton koji pjevuite uzrokuje rezonanciju u akri isto kao to
rezonancija nastaje u violinskoj ici kad akustina viljuka zatitra u
njezinoj blizini. Ponovite pjevuenje ohm triput iz svake akre, tako
da ponete u korijenu kraljenice i zavrite u kruni.
Povisite ton ohma pri svakoj akri za jednu notu, poevi od G za
prvu akru, te ispjevajte svih sedam tonova glazbene ljestvice (kako
se uspinjete kroz sedam akri).
Poto ste pjevuili triput iz svake akre, ostanite u istom poloaju
zatvorenih oiju jo pet minuta. Diite kao jogini i obraajte panju
kako se osjeate tjelesno, emotivno i mentalno. Nakon pet minuta,
ili kad budete zadovoljni, izbrojte u sebi od jedan do pet. Kad doete
do pet, otvorite oi. Osjetit ete se sasvim budni, posve oputeni i
bolje nego ikad prije.
Kombinacija tehnika, tjelesne relaksacije, ustava i uravnoteenja
akri oduzet e vam samo 15 minuta, ali iako ih moete izvesti u tako
kratkom vremenu, njihovo kombinirano djelovanje bit e znaajno.
Ne samo to e se akre otvoriti, nego e i uravnoteeno funkcionirati,
stvorivi zdrav protok energije u tananomu energetskom sustavu.
Tako se ojaava i revitalizira fiziko tijelo i ivani sustav, a oni
e vas ouvati od negativiteta u vanjskom i unutranjem svijetu.
Te bi tehnike trebalo izvoditi svaki dan, ujutro i kasno poslijepodne.
Nemojte ih izvoditi prije spavanja, jer uzbuuju ivce i razbuuju vas.
Izvodite li ih redovito, ubrzo ete osjetiti njihovo djelovanje. Gm e
vam se razbistriti i smanjit e se unutranji dijalog. Smanjit e se
napetost i osjeat ete se oputeniji i emocionalno otvoreniji. Osim

XIV.
Prana i ienje akri
Kad svjetlo spoznaje
obasja sva vrata tijela,
tad se ono proisti.
Bhagavadgita
Prana na sanskrtu znai apsolutna energija. Originalni je izvor svih
oblika energije multidimenzionalnog svemira. Kad se prana spoji sa
svijeu, ona na udesan nain postaje ivot. Kad se ta ivotna snaga
sjedini s tvari, nastaje tisuu oblika ivota koje nastanjuju manifestni
fiziki svemir. Razina svijesti odreenog oblika ivota ovisi o frekvenciji
prane koju moe kanalizirati i uskladititi u tananomu energetskom
sustavu. ivotinje animira nia frekvencija energije nego i
najprimitivnijeg ovjeka. Postoje fluktuacije svijesti svih ivih bia, a
utemeljene su na fluktuaciji frekvencija energije to protiu sustavom.
Ali, one ipak ne mogu premaiti sposobnosti akri i nadija koje
ih provode i aura koje ih uskladitavaju.
Aure
Aure su spremita tanane energije. Svaka je aura spremite odreene
frekvencije. Smatra se da rije aura potjee iz korijena ar, to
na sanskrtu znai bica. Aura se kao pojam moe interpretirati kao
zraenje koje dopire iz odreene toke. Ponekad je opisuju kao
zraenje prane ili vitalne snage to odlikuje sve oblike ivota.
Ako se tako promatra, aura odreenog bia tanani je odsjaj ili
irenje pomonog polja unutar entiteta osobnoga energetskog polja.
Aura je proirenje osobnoga energetskog polja svakog bia koje
zrai podalje od centara svijesti unutar osobnoga energetskog polja
bia. Aura se moe usporediti s atmosferom koja okruuje zemlju.
Atmosfera nije sama zemlja, nego s njom uspostavlja blizak odnos,
i meusobno utjeu jedna na drugu. Atmosfera se prostire iznad
planeta, a to je udaljenija, time je i istija. Odbojnik je izmeu
okolia, prostora i planeta. Aure se prostiru podalje od fizikog i
tananih tijela kao atmosfera, te slue kao odbojnici izmeu ovjeka
i okolia.
Utjecaj aura na zdravlje ovjeka ne bi se smio potcijeniti. Neobino
je vano da su aure zdrave i uravnoteeno funkcioniraju jedna s
drugom, jer tako osiguravaju zdravlje cjelokupnoga energetskog
tananog sustava, te zdravu interakciju izmeu ovjeka i okoline.
Mnoge su kulture tisuama godina prouavale aure i njihovo
funkcioniranje. U Babilonu, starom Egiptu, Kini, Indiji, Izraelu i
Grkoj, a i u veini primitivnih plemena, poznavali su zraenje,
ovjeka, a osobito aure, koje su i simboliki prikazivali. Te prikaze
nalazimo u nainu eljanja kose egipatskih sveenika, u aureolama
svetaca i u prikazima Velikog Bude. I druidi su vjerovali u aure, pa
su nakit simboliki posipali fluidom aura u toku bojenja kako bi
njihov vlasnik sauvao tu vitalnu tvar.
Drevni su narodi vjerovali da je aura emanacija krvi. U simbolikom

ispijanju Kristove krvi prigodom priesti simboliki se stapa polje


aure vjernika s poljem aure Krista. Biblija vrlo esto spominje polje
aure. Kad se Mojsije spustio s brda Sinaj, njegovo je lice blistalo
tako da ga Izraelci nisu mogli ni pogledati. Sv. Stjepan prvi je
kranski muenik koji je poeo blistati; njegovo je lice zrailo dok
su ga kamenovali zbog njegove vjere.
Autoriteti se slau da postoje tri aure. Duhovna je aura spremite
duhovne energije koja okruuje ovjeka. Jajolika je oblika i jednakomjerno
se prostire u svim smjerovima i do osam metara od ovjeka.
Mentalna je aura spremite mentalne energije, koja okruuje
ovjeka. I ona je jajolika oblika i prostire se na dva i pol metra od
ovjeka u svim smjerovima. Eterina aura spremite je energije
astralnog tijela, eterinog dvojnika i fizikog tijela. iri se u svim
smjerovima u dosegu od 20 cm od ovjeka. Poput duhovne i mentalne
aure, i ona je jajolika oblika i okruuje ovjeka. Valna je odlika
eterine aure da unutar nje pulsira energija, te da je moe aktivirati
disanje. Cipravo zato ovjek i moe pozitivno djelovati na stanje
svoje eterine aure jogikim disanjem.
Svaki ovjek ima osobnu auru koja je spoj duhovne, mentalne i
eterine aure. Osobne aure skupine ili mnotva ljudi meusobno se
spajaju; prevladava li neko raspoloenje ili osjeaj, odravat e ga
aura cjelokupne skupine. Ta kolektivna aura moe se doivjeti u
gradu ili u bilo kojem podruju u kojemu obitava mnotvo ljudi.
Kolektivna aura to je stvara skupina uveliko utjee na ovjeka koji
ivi unutar nje, esto ga obuhvati kolektivno energetsko polje, te na
neki nain i manipulira njime jer prisiljen je energetski i mentalno
sudjelovati s grupom.
U skupinama koje iskazuju privrenost ili ljubav, ta kolektivna aura
moe pojaati dominantno polje tako da ljude obuhvate vie razine
energije i stanje svijesti nego to je to uobiajeno. Ali, u gomili koju
pokree masovni osjeaj, u psihozi mase, ovjek mora imati veliku
snagu kako bi se othrvao mentalnome i emocionalnom ulasku u
negativno polje, te kako bi svoju auru ouvao od oneienja.
Privlaenje i odbijanje
Sposobnost vezivanja s drugim ljudima da bi ih se doivjelo energetski,
osjeajui njihova energetska polja koja ih okruuju, priroena
je svim ljudima. Kad se energetsko polje primarno doivljava
nesvjesno, tad poprima oblik nejasnoga pozitivnoga ili negativnog
osjeaja, zbog kojega se osjeate dobro ili loe. Energetsko polje
koje okruuje ovjeka, a tvore ga mentalna, duhovna i eterina aura,
utjee na nas jer o njemu ovisi hoemo li ga voljeti, osjeati se
ugodno u njegovu drutvu ili mu vjerovati. Ljude procjenjujemo po
tome to za nas osjeaju, a ne po tom to ine za nas. Ljude
meusobno privlae aure koje imaju slinu rezonanciju. I, bez obzira
na to koliko se ovjek pokuava sakriti svojim ponaanjem ili izgledom,
njegovo e ga energetsko polje odati, te e ga prepoznati onaj,
energetsko polje kojega rezonira istom frekvencijom.
Istraivanja energetskih polja ovjeka pokazuju da ta polja zablistaju
kad se spoje mentalne i eterine aure ljudi koji se vole. Utjeu
jedno u drugo, obje strane proimaju dubokim osjeajem pripadanja,
zbog ega i doivljavaju jedinstvo.

Morfogenetska polja
Uenjak Rupert Sheldrake daje znanstveno objanjenje ponaanja
ovjeka i interakcije koja se temelji na energetskim poljima i auri
ovjeka. Sheldrake energetska polja, a osobito energetska polja
ovjeka, naziva morfogenetskim poljima. U svojoj Teoriji formativne
kauzalnosti iznosi hipotezu da svi oblici ivota, od virusa do ovjeka,
svoju strukturu duguju ne samo DNK ili poznatim fizikalnim uzrocima,
nego i utjecaju nekadanjih oblika (polja). Sheldrake taj utjecaj
naziva morfogenetskim poljima (od grke rijei morfo to znai
"oblik,, i geneza to znai "poetak,,).
Prema Sheldrakeu, oblik i razvoj ivih bia i tvari (kao to je
nastanak kristala) obrazuju i odraavaju morfogenetska polja. Ta se
polja preklapaju i rade na principu slino-slino. Polja namijenjena
ovjeku nemaju nikakva utjecaja na takore. Oblici ivota nastali na
temelju utjecaja morfogenetskih polja fenomenima, Sheldrake naziva
morfnom rezonancijom, vrstom priklanjanja nekadanjim oblicima
ivota. Morfska rezonancija ne ovisi ni o vremenu ni o prostoru.
Tako, klas ita ne duguje svoj oblik DNK, nego svojem sudjelovanju
u istim poljima svih prethodnih klasa ita. To ga polje vodi morfnom
rezonancijom u toku njegova razvoja. Sheldrake opisuje taj proces
kao "vrstu spojnog pamenja izmeu vrsta, kojemu pridonose svi
lanovi i iz kojega potjeu.,,
Znanstvenik smatra da postoji hijerarhija morfogenetskih polja. Za
organizam ovjeka postoji jedno polje koje upravlja razvojem stanica,
drugo vlaknima srca i jetre, a tree polje upravlja ovjekovim
itavim tijelom. Napokon, pretpostavlja da kozmiko morfogenetsko
polje interpretira ta sva individualna polja, te da iz njega i proistjeu
svi oblici ivota.
Sheldrake nadopunjuje tu ideju te kae da postojanje morfogenetskih
polja utjee (iako ne kontrolira) na ponaanje i razmiljanje. Kad
se vrsta opredijeli za odreenu ideju, ona postaje dio morfogenetskog
polja te vrste. Poslije narataji lake prihvaaju odreeni oblik
ponaanja, pa ak i lanovi vrste koji nisu imali nikakvog fizikog
kontakta s generacijom koje su i utemeljile to ponaanje. One ih
jednostavno poprimaju ako ih prilike ili okolina nagna da se usklade
s tim dijelom polja.
Kad je Sheldrake poeo traiti dokaze morfske rezonancije, prekopao
je po opsenoj literaturi o ponaanju ivotinja, koje se ispitivalo
u laboratorijima. Ako je njegova teorija ispravna, i nae li da su
takore nauili nekom triku u jednom dijelu svijeta, znao je da e i
neki drugi takori u laboratoriju u drugom dijelu svijeta lake nauiti
isti taj trik.
Sheldrake se isprva dvoumio: ako je njegova pretpostavka tona,
zacijelo su je ve prije zapazili. Zamalo je odustao prije nego to je
shvatio da mu je dokaz bio pri ruci, ali da su ga previdjeli. Napokon
je otkrio seriju eksperimenata iz 1920. godine W. McDougalla s
Harvarda, koji je nastojao dokazati hipotezu to se poneto razlikovala
od Sheldrakeove: da se znanje prenosi s roditelja na djecu
genetski.
McDougall ispitao je 32 generacije takora. Svakoga je uronio u
kadu vode. Izii je mogao samo jednim od dva mostia. Kad bi takor
proao osvijetljenom stazom, dobio bi elektrini ok, ali to se ne bi
ponovilo kad bi proao neosvijetljenom. Prva je generacija uila vrlo

sporo; u prosjeku svaki je takor napravio 56 greaka. Ali njihovi su


potomci grijeili sve manje i manje, pa je posljednji narataj imao
samo 20 greaka. To je vrijedilo i za takore koji su najsporije uili,
kao i za one najpametnije. Mnogi su takori iz kasnijih generacija bili
oprezniji i vie su oklijevali. Evidentan je prijenos nepouenog
znanja.
Nedavno je psiholog Arden Mahlberg pokusom pridonio uvjerljivosti
Sheldrakeove hipoteze.
Studentima je pokazao test brzog uenja Morseove abecede i drugi
test novih znakova, a tvorili su ga isti simboli. Studente je podijelio
u nekoliko skupina, a svaku od njih testirao je u razliito vrijeme.
Prva je skupina najlake nauila Morseovu abecedu. Novu abecedu,
ako je tona teorija o morfogenetskim poljima, bilo bi nauiti
mnogo tee. Ali, nju su lake prihvatili; nauilo ju je mnogo studenata,
te ju je i posljednja skupina bre nauila nego Morseovu. "Obje
abecede,,, kae Malberg, "dokazale su Sheldrakeov fenomen.,
Veza uma i mozga
Rezultati nedavnih istraivanja prirode misli i veze izmeu mozga i
uma pokazuju da doista i postoje energetska polja, a osobito mozga
i misli.
Karl Pribram, znanstvenik sa sveuilita Standford, poeo je 1946.
godine prouavati vezu izmeu mozga i uma u Yerkes Laboratory of
Primate Biology, gdje je radio i Karl Lashley, fiziolog-psiholog.
Lashley je izrezivao komadie mozga takora ne bi li pronaao
odreene tragove pamenja, ili engrame u nekim dijelovima modanog
korteksa. Ali kad su njegovi dresirani takori i dalje izvodili svoje
zadae unato tome to je uklonio velik dio njihova modanog
vlakna, Lashley je iznio sasvim neortodoksnu pretpostavku da sjeanje
putuje mozgom.
Tako je otvorio temeljno pitanje kao to je: gdje se svijest adaptira
u mozgu? Ili, nalazi li se um izvan fizikog mozga, je li on sasvim
duhovne prirode?
U kasnim ezdesetim godinama Pribram je sva ta pitanja slio u svoj
holografski model mozga. Pretpostavio je da mozak uskladitava
informaciju preko matematikog koda, koji je slian kodu holografa,
fotografskom snimanju bez lea, to ga je izumio Dennis Gabor
1947. godine.
Obina je fotografija dvodimenzionalna slika nekog predmeta, a
hologram prirodnija trodimenzionalna slika koju stvara svjetlost.
Njezin uskladiten kod na filmu nije nimalo nalik na vizualnu sliku,
nego je to zapis razasutih struktura valova uz predmet. Zamislite da
bacate dva kamenia u jezero i da odmah zaledite povrinu tako da
struktura valova koji se preklapaju biljei prolaz kamenia kroz
vrijeme. To je naelo holograma. Zrake svjetlosne energije - a najee
je to laser - rascijepljena je u dva dijela, od kojih prvi izravno
putuje u holografski film kao podsjetnik zrake, a drugi se najprije
odbija od predmeta i takav fotografira. Te se dvije zrake zatim kriaju
na filmu, koji uva interferentni model dvije fronte valova to se
meusobno ispresijecaju: ist, neokaljani podsjetnik i njezinu zraku
blizanku koju je poremetio predmet. Upravo i taj nered biljei hologram,
iako se na filmu vidi naizgled besmislena struktura vrtloga
tame i svjetlosti. Ali kad je obasja zraka rekonstrukcije, pojavljuje se

trodimenzionalna slika. Kao da je zamrznuta fronta vala predmeta u


vremenu na holografskom listiu, sve dok ga ne oslobodi svjetlost
da bi mogao nastaviti svoj put do vaeg oka.
Upravo na tome i Pribram gradi svoju teoriju da su sjeanje i slike
pohranjeni u naemu mozgu. Moda, kad se prisjeamo neega,
pretpostavlja Pribram, koristimo se osobito zrakom rekonstrukcije
da bi snimili podatak urezan u nae pamenje. Usredotoio se i na
drugu odliku holograma: da biljei istu frontu vala po cijeloj povrini,
te je neprestano ponavlja. Razbijete li ili protresete hologram, te
spasite samo djeli listia, bit e dovoljan da rekonstruirate cijelu
sliku. Pribram pretpostavlja da razasuti kod mozga jednako tako
doputa sjeanju da preivi ponekad i strano oteenje. On iznosi
ovu teoriju: to to nazivamo umom moe biti usladiteno u tjelesnome
mozgu kao neka vrsta duhovnog holograma - koji je smjeten i
svugdje i nigdje istodobno.
U intervjuu 1982. godine Pribrama su zapitali moe li um biti dio
univerzalne cjeline, kozmikog polja. Odgovorio je: svijet nije hologram,
samo je jedan njegov aspekt, jedan red, holografski. No,
podruje holograma holistiko je, ali u sasvim drukijem smislu nego
to gestalt-psihologija koristi tu rije. Po njihovoj teoriji, cjelina je
vea, a i razlikuje se od zbroja svojih djelia, dok je u hologramu svaki
dio raspodijeljen po cjelini, a cjelina je zaogrnuta svojim djeliima.
David Bohm, profesor teorije fizike pri Birkbeck Collegeu u Londonu
i autor djela Cjelina i priroeni red,, spoznao je isto na temelju
kvantne fizike, to nas dovodi do znanstvenog razumijevanja duhovnog
aspekta ovjekova iskustva. Prvi put u tri stotine godina znanost
uvrtava duhovne vrijednosti u svoja ispitivanja.

Zdravlje osobnoga energetskog polja ovjeka (aure) i njegova


sposobnost da zdravo djeluje s drugim energetskim poljima toliko je
vano za nas u psihospiritualnoj integraciji da snagu i zdravlje aura
ne moemo prepustiti sluaju. Moramo svojim aurama osigurati
pravilno skladitenje i raspodjelu energije tako da energija iz njih i u
njih moe tei slobodno. Osim toga, nae aure moraju znati transmutirati nezdrave frekvencije energije u zdrave. Da bi unaprijedili
zdravlje i ravnoteu aura i njihovu osjetljivost na vanjska polja, razvio
sam tehniku koju nazivam jaje.
Jaje uveliko djeluje na tanani energetski sustav, osobito na aure.
Ojaava ih i pomae im da sauvaju svoj integritet, osobito kad se
susretnu s poljima to bi ih inae poremetila. Snaga i integritet aura
ovisi o kvaliteti i kvantiteti energije unutar njih, a i o njihovu pritisku.
Pritisak energije u individualnoj auri ovjeka vrlo je vaan jer odreduje
vezu sa susjednom aurom. Pritisak u auri odreduje koliina prane u
aurama i sposobnost akri da transmutiraju frekvencije energije
koje ulaze i izlaze brzo i efikasno iz aura. Pritisak valja uzeti u obzir
jer uveliko utjee na cjelokupnu snagu polja aura koje okruuju
tijelo. Nedostatak volje prvi je ozbiljan znak poremeaja energije
pritiska u aurama. Volju moemo promatrati kao da je ovisna o
energiji. to je integriraniji tanani energetski sustav, odnosno stoje
manje blokada i to je jai i vri pritisak, to je jaa i vra snaga
volje ovjeka.
0 snazi volje ovjeka ovisi ulaz vaniske energije u osobni energetski

sustav, te o njegovoj sposobnosti da ue u polje aure i pretae


frekvencije energije. Drugim rijeima, ne moemo je promatrati kao
da je aspekt uma, nego kao integriranu funkciju naega, tananoga,
energetskog sustava i mentalnog tijela. Pasivnost koja nastaje nedostatkom
volje uzrokuje slab pritisak u polju aure. Da bi ojaali
snagu volje i aure, osmislio sam vjebu jaje. Pomoi e vam da, ispravite
energetske tekoe koje vas vode u pasivnost, i to otvarajui
akre, jaajui protok energije kroz nadilje ('poveavajui i regulirajui
pritisak, u tananomu energetskom sustavu, osobito unutar aura.
Jaje se izvodi u paru; jedan partner pomae drugomu. Partnera
koji ima, pasivnu ulogu nazvat emo pacijent, a onoga koji lijei
iscjeljitelj. Da biste poeli, naite udobnu prostoriju, ugodne atmosfere,
tihu, gdje vas nitko nee uznemiravati. Pacijent neka legne na
pod ili na jastuk, na trbuh, s rukama uz tijelo. Neka pone jogikim
disanjem oputati i umiriti um. Poto se opustio i osjetio ugodno,
neka stavi jezik na, vrh usana, kako bi spojio glavne struje energije
jina i janga, koje protiu njegovim tananim energetskim sustavom.
Iscjeljitelj poinje lijeenje kratkom meditacijom koja budi njegovu
drugu panju i otvara akre tako da moe biti efikasni kanal energije.
Najjednostavniji nain da postigne pravu razinu svijesti jogiko je
disanje, koje traje samo nekoliko asaka, dok sjedi na petama uz
pacijenta i gleda na njegova stopala.
Poto se iscjeljitelj opusti, neka izbroji u sebi od pet do jedan,
mentalno ponovi i vizualizira sebi svaki broj triput. Kad je dospio do
broja jedan, neka ponovi u sebi: "Duboko sam oputen, svaki put
kada dosegnem ovu razinu svijesti, uim doprijeti do dubljih i zdravijih
razina.,. Tad neka polagano u sebi izbroji unatrag od deset do
jedan, vizualizirajui kako se pri svakome silaznom broju sputa za
stubu nie, sve dok ne doe do broja jedan, koji je pri dnu. Kada
dospije do dna, osjetit e mnogo dublju razinu svijesti. Osjetit e se
lagan, poput perca, tako lagan da e mu se initi kako lebdi. Tad
neka otputuje do svojeg utoita. Meka ostane ondje dvije do tri
minute i doivi neizmjernu radost svojeg utoita.
Nakon dvije do tri minute neka se mentalno vrati u sobu i kae sebi:
" Postigao sam optimalnu razinu energije kako bih mogao raditi s...,,
i neka izusti ime pacijenta. Tad neka polagano otvori oi, te neka ih
ne usredotoi ni na to. Neka spoji jezik s vrhom usana dok izvodi
jogiko disanje. Neka snano protrlja ruke kako bi ih polarizirao,
duboko udahne kroz nos i zadri dah. Dlanove neka okrene prema
tlu, vodoravno u ravnini tla, rairi prste te ih isprui na deset centimetara
od pacijentova fizikog tijela, unutar njegove eterine aure.
Poinje od stopala pacijenta s obje ruke unutar njegove eterine
aure, neka neprestano klizi uzdu tijela pacijenta, od njegovih stopala
do vrha glave. Tad iscjeljitelj treba izdahnuti kroz usta. Taj dio
vjebe iscjeljitelj ponavlja jo est puta.
Poto je iscjeljitelj zavrio s brisanjem, to je tek prvi dio toga
trodijelnog lijeenja, poinje drugi dio. Najprije otkriva poloaj prve
akre pacijenta. Zatim stavlja svoju pozitivnu ruku u auru pacijenta
neposredno iznad njegove prve akre. Duboko udie kroz nos. Dok
zadrava dah, iscjeljitelj pravi krune kretnje u smjeru protivnome od
kretanja kazaljke sata s rukama pet do est centimetara iznad akre
pacijenta. Iscjeljitelj bi trebao zadrati dah sve dok mu to ne donosi
neugodu. Zatim neka izdahne kroz nos. Bez stanke izmeu udaha i
izdaha, iscjeljitelj ponovo udie kroz nos i zadrava dah dok opet ne

zarotira ruku. Tako diui, povisuje se protok prane izmeu iscjelitelja


i pacijenta te pojaava osjetljivost iscjeljitelja, pa tako lake
moe suosjeati s pacijentom.
Iscjeljitelj nastavlja kretnjama ruku sve dok jasno ne osjeti da je
pacijent primio energiju koju mu projicira. Kad iscjeljitelj osjeti da
energija zrai kroz prvu pacijentovu akru, moe se posvetiti njegovoj
drugoj akri. Iscjeljitelj slijedi isti postupak sve do sedme akre.
Tad se pacijent obrne i iscjeljitelj nastavlja isitm postupkom, ali
poevi od este akre, du pacijentova tijela, sve do prve. Jedino u
ovom sluaju ruke rotira u smjeru kazaljke sata. Poto je iscjeljitelj
obradio prednji dio tijela pacijenta i zavrio kretnjama rotacije iznad
svake akre, moe poeti trei dio vjebe. Trei je dio jednak prvomu,
osim to iscjeljitelj klizi od vrha glave do stopala pacijenta s
prednje strane njegova tijela. Iscjeljitelj sedam puta brie tijelo pacijenta.
Nakon toga, neko vrijeme sebe puni energijom, a pacijent
ostaje u istom poloaju i uiva u efektima tretmana.
Da bi se napunio ponovo, iscjeljitelj skida ruke s pacijenta, nekoliko
asaka sjedi mirno i die jogiki. Zatim vizualizira val energije
kako protjee njegovim tijelom kroz krunsku akru. Iscjeljitelj bi
trebao osjetiti energiju kako protjee du donjeg dijela njegove
kraljenice, a zatim kako zrai u svim smjerovima, sve dok njegovo
cijelo tijelo ne ispuni energija. Punjenje bi trebalo potrajati dvije do
tri minute. Iscjeljitelj moe pouzdano znati da je opet ispunjen energijom
kad osjeti da mu vie akre blistaju energijom.
Cjelokupna vjeba, ukljuujui i vrijeme potrebno iscjeljitelju za
ponovno ispunjavanje, ne bi smjela trajati due od petnaest minuta.
Tako se moe izvoditi svaki dan, osobito kad ste vi ili netko u vaoj
blizini iscrpljeni, depresivni, iznureni ili tjeskobni. Depresija, iscrpljenost,
tjeskoba i mnoga druga stanja uzrokuju nedostatak energije u
osobnomu energetskom polju. Jaje je izvrstan tretman koji ispravlja
te probleme. Otvara akre, pospjeuje protok energije nadijima i
poveava pritisak u aurama, jer ispunjava ih energijom.

XV.
Nadiji
Jahve, bog,
napravi ovjeka od praha zemaljskog
i u nosnice mu udahnu dah ivota.
Tako postade ovjek iva dua.
Knjiga postanka
Rije nadi potjee iz korijena nad, to na sanskrtu znai upljikava
trstika. Nadiji su kanali kojima se prenosi energija kroz tanani
energetski sustav. Njihova je funkcija interdimenzionalna, a nalik su
na arterije, jer vitalnu energiju prenose iz jednoga tananog tijela u
drugo. Preko akri nadiji jednoga tananog tijela povezani su s
nadijima susjednog tijela. U Varatopaniadama pie da se nadiji
proteu od nonih stopala sve do vrha glave, a njima protie prana,
daak ivota.
Poprilino je neslaganja to se tie nadija, to su oni zapravo i

kakva je njihova funkcija, vie nego u pogledu bilo kojega drugoga


organa tananoga energetskog sustava. Neki stari tekstovi govore da
se poklapaju sa ivanim sustavom, a drugi tvrde kako odgovaraju
meridijanima akupunkture. Unato svim tim nepodudarnostima, pouzdano
znamo da ih je mnogo. Prema nekome starom tekstu 72.000
nadija nastaje dvanaest palaca ispod pupka u organu ovalnog oblika
nazvanome kanda (ini se da kanda odgovara toki koju Japanci
nazivaju hara). Prema drugim tekstovima ima ih vie od 350.000. Sve
nas te nepodudarnosti ne bi trebale isuvie zabrinjavati, jer od tisua
nadija kojima protjee prana tananim energetskim sustavom, svi se
slau da ima 72 najhitnija. Od njih nas osobito zanima deset nadija,
a od tih su najvitalniji susumna, ida i pingala.
Joga nam nudi svoj prikaz sustava energetskih kanala, a Kinezi i
Japanci imaju slian sustav. Nazivaju ga meridijanima, a oni su
temelj stare kineske medicine.
Po jogi, susumna tee sreditem kraljenice. Poetak joj je u
posljednjemu donjem kraljeku, a kraj u kruni glave, to je ujedno i
najvaniji kanal. U japanskom umijeu iscjeljivanja jin shin jitsu,
susumna odgovara sredinjem meridijanu, velikome sredinjem kanalu
koji se sastoji od dva dijela: meridijan regulacije to poinje na
jeziku, a silazi sredinom tijela preko spolnih organa sve do posljednjeg
kraljeka, gdje je povezan s meridijanom upravljanja, koji pak
slijedi stazu susumne, osim to prelazi preko glave i nosa do vrha
usana. Susumna je i staza kundalina, sklupane energije zmije,
smjetene u korijenu kraljenice, koju joga dri najjaim izvorom
ovjekove energije. Veliki sredinji kanal ima podudarnu funkciju, jer
glavni je izvor chi-energije u tijelu.
Meridijan regulacije poznat je i pod nazivom veliki majinski tok.
Najvaniji je od svih meridijana jina. Najvaniji jang-meridijan je
meridijan upravljanja, koji se jo naziva veliki oinski tok. U jin shin
jitsu, veliki sredinji kanal smatraju toliko vanim za zdravlje fizikog
tijela i tananoga energetskog sustava da ga definiraju kao osnovni
energetski kanal tijela i due.
Stari jogijski tekstovi ue nas da id i pingal, osim susumne, tvore
osnovne nadije, te poinju na obje strane prve akre (muladhara).
Ida putuje lijevom nosnicom, a pingal desnom. Neki autoriteti na
tom podruju tvrde da se id i pingala poklapaju sa simpatikim
ivanim sustavom jer nalaze se na obje strane lene modine, ali ta
tvrdnja nije dokazana. Vjerojatnije je da odgovaraju meridijanima
mokranog mjehura, lako postoje mnoge kole koje se bave prouavanjem
nadija u jogi i meridijanima kineske medicine, svi se slau
da tim kanalima tee vitalna energija koju Kinezi nazivaju chi (ki), a
jogini sutra prana.
Nama su nadiji u procesu psihospiritualne integracije vani zbog
dva razloga. Prvi je: udisanjem apsorbiraju pranu iz zraka, a izdisanjem
izbacuju toksine. Tako se nadiji mogu usporediti s krvlju koja
se opskrbljuje kisikom dok protjee pluima pri udisaju, a izbacuje
tetne tvari pri izdisaju.
Drugi je razlog taj to budi energiju zmije - kundalini. Rije
kundalini potjee iz kundala, to na sanskrtu znai prsten ili klupa.
Simbolizira ga zaspala zmija kojoj je glava okrenuta u pravcu korijena
susumne.
Joga nas ui da disciplinom i vjebom uenik moe probuditi
kundalini tako to izokrene glavu zmije prema gore, uspravivi je

sve do krunske akre. Kad se to postigne, probudi se kundalini,


ida i pingala stapaju se sa susumnom i tvore jedan kanal kojim
moe putovati ta vitalna snaga to e prosvijetliti uenika.
Da bi se sauvao i pojaao protok energije kroz nadije, osobito
kroz idu, pingau isusumnu, te da bi se odmotala sklupana energija
zmije koja lei u korijenu susumne, stari su jogini razvili vjebe
disanja koje nazivaju pranajama. B.K.S. Iyengar kae da se, na
temelju pranajame odmotava kundalini. Zmija podie glavu, ulazi
u susumnu, te se uspinje svim akrama redom kako bi dospjela do
sahasrare,,.
Disanje trbuhom
Ova se vjeba naziva disanje trbuhom. To je vjeba pranajame,
na sanskrtu kapalabhati. Kapala znadi lubanja, a bhati ulatiti,
oistiti. Kapalabhati doslovno znai oistiti lubanju. Vrlo je korisna
za ienje zatvorenih nadija, osobito susumne, pingale i ide. Kad
se oni proiste, kapalabhati pojaava protok energije tananim
energetskim sustavom. Na tjelesnom planu proiava nosnice,
ui i dine putove glave te pomae boljoj opskrbljenosti krvi kisikom
i ukljanjanju toksina.
Disanje trbuhom sastoji se od tri dijela: naglo iskljuivanje,
retencija i polagano izdisanje. Za razliku od normalnog disanja,
gdje je aktivan udisaj a pasivan izdisaj, pri kapalabhati aktivno je
izdisanje, a pasivno udisanje. Osim toga, u drugim vjebama disanja
izdisanje se odvija sporije od udisanja (gotovo je dvaput due).
Kod ove je vjebe sluaj obrnut. Disanje trbuhom sastoji se od brzih
izdaha, a nakon svakoga od njih slijedi pasivno udisanje.
Kad se izvodi umjerenim tempom, vjebati se moe u svakom
poloaju uspravnih leda. Ali zasad vam savjetujem da vjebate u
stolcu s naslonom, stopala vrsto priljubljenih uz tlo, s rukama u
krilu, ili je pak moete izvesti zauzevi poloaj lotos. Kad se usavrite
u toj vjebi, izvodite je u poloaju lotos. Iako prilikom izvoenja ove
vjebe udiemo i izdiemo trbuhom, vrat ovdje ima odluujuu vanu
ulogu, jer mora ostati nepomian.
Vjebu poinjete tako to zauzmete udoban poloaj uspravnih lea
i ponite jogikim disanjem. Tako diite dvije minute ili sve dok se
ne opustite. Stavite pozitivnu ruku na trbuh i nekoliko asaka obraajte
panju na ritam disanja. Zatim duboko udahnite i ispunite trbuh
zrakom. Pritom gornji dio tijela, grudi i vrat moraju ostati uspravni i
nepomini. Opustite donji dio tijela, osobito trbuh, tako da se moe
slobodno iriti dok se ispunjava zrakom. Iz toga poloaja naglo
stegnite trbune miie, osobito velike glatke miie. To e stezanje
izbaciti zrak kroz nos. Kad istisnete zrak, odmah opustite trbuh, tako
da se moe opet lagano proiriti. Zrak e sam ispuniti plua, bez
ikakvih suvinih napora. Zatim ponovite naglo stezanje vaih trbunih
miia kako bi istisnuli zrak. Ovaj osnovni ritam morate slijediti
u prvom dijelu vjebe.
Prvi dio disanja trbuhom sastoji se od brze izmjene naglih ritmikih
izdisaja koje slijedi pasivno udisanje. U toku oasivnog izdisanja
postupno oputajte trbuh tako da zrak moe polagano ulaziti. Jogijski
tekstovi savjetuju da bi disanje trbuhom trebalo trajati oko dvije
desetinke sekunde, dok bi udisanje trebalo trajati izmeu osam i tri
desetinke sekunde. Ipak, brzina pritom nije najhitnija. Mnogo je

vaniji ritam i snaga istiskivanja, jer od toga ovjek i ima najvie


koristi. Optimalno istiskivanje zraka moete postii tako da zamislite
kako snano puete u trbune miie u predjelu neposredno ispod
pupka pri svakom izdisaju.
Drugi dio vjebe poinje odmah nakon posljednjega snanog istiskivanja.
Tad duboko udahnite kroz nos i zadrite dah. Istodobno,
maknite ruku s trbuha. Zadravajte dah sve dok ne osjetite kako
vaom kraljenicom nadire bujica energije od prve akre kroz susumnu
sve do vrha glave, sedme akre. im energija dospije do
glave, osjetit ete kako vam glava postaje laka, te moda ak i blagu
vrtoglavicu. im se osjetite tako, odmah izdahnite kroz nos. Dok tako
izdiete, vratite pranu, koju je oslobodila ova vjeba, natrag tijelu,
dok zrak istiskujete kroz nos. U toj e fazi dah biti ujan, poput
uzdaha i disanja rvaa suma dok se spremaju za borbu. Nakon
prvoga dugog izdisanja bez stanke izmeu izdaha i udaha, drugi put
udahnite kroz nos.
Nastavite tako sve dok vae disanje ne postane normalno. Zatim
pet minuta posvetite svim efektima koje ova vjeba ima na vas,
mentalno, emotivno i tjelesno. Nakon pet minuta mentalno potvrdite:
"Svaki put dok izvodim disanje trbuhom, jaam svoj energetski
sustav i on postaje skladniji i uravnoteeniji.,. Zatim polagano u sebi
nabrojte od jedan do pet. Kada dospijete do pet, otvorite oi. Osjetit
ete se budni, posve oputeni i bolje nego prije. Kapalabhati moete
izvoditi svaki dan. Najbolje e biti da tu vjebu izvodite ujutro, prije
doruka. Kad izvodite seriju vjebi disanja, ponite disanje trbuhom.
Nemojte vjebati nakon jela, jer poremetit ete probavu, ali ni prije
spavanja, jer vjeba uzbuuje ivce i tanani energetski sustav pa
izaziva nesanicu.
Disanje trbuhom naporna je vjeba: plua se na nju moraju navikavati
postupno, kao i tanani energetski sustav. Budui da se poveava
i koliina i pritisak prane koja protjee nadijima, pripazite da
ne otetite sustav suvikom energije. Naime, va sustav jo nije
dovoljno snaan da bi je mogao preraditi. Prvog tjedna izdahnite
etrdeset puta u minuti. Nakon prve minute, odmarajte se trideset
minuta diui tiho i lagano. Ponovite zatim vjebu. Svaki tjedan
dodajte deset novih izdisaja sve dok neete moi izdahnuti stoput u
minuti. Nakon svakih sto izdisaja, slijedi odmor od trideset sekundi.
Da biste postigli eljeni rezultat, dovoljno je pet puta sto izdisaja.
Savjetujem vam da bez naprednijeg treninga ne idete dalje od te
brojke.
Budui da ova vjeba budi kundalini, najsnaniji izvor energije
tijela, a ujedno je i tako naporna, treba je izvoditi vrlo paljivo. Svi oni
koji pate od bolesti plua ili bronhija ne bi je smjeli izvoditi. Oni pak
koji pate od sranih smetnji, neka se prije savjetuju s lijenikom.
Mogu je izvoditi ljudi koji pate od emfizema, jer ve oteenim
dijelovima plua kapalabhati ne moe vie nauditi. Emfizem nas ipak
upozorava da su plua vrlo slabana i potreban je oprez kako se
stanje ne bi pogoralo.
Poetnici bi morali pripaziti na ove mogue greke: grudi moraju
ostati nepomine, jer ne sudjeluju u ovoj vjebi, ne smiju se podizati
ramena, uvlaiti trbuh ili savijati kraljenica.

Prednosti vjebe
Najvie koristi od ove vjebe imat e vae fiziko tijelo i tanani
energetski sustav. Na tjelesnomu se planu isti sav zrak iz plua i
uklanjaju toksini. ak ni potpuno jogiko disanje ne proiava
plua od ustajalog zraka koji preostaje iza svakog izdisaja. Brzom
izmjenom naglih izdaha disanjem trbuhom plua se iste od toga
preostalog zraka, te se tako potpuno proiste. Jaa dijafragma, jer i
ona sudjeluje u vjebi, makar i pasivno. Ne pokree je stezanje
njezinih miia, nego je naprijed i natrag potiskuje trbuh. Tim kretnjama
dijafragma postaje pokretnija i laganija. Uenik ima veu
kontrolu nad trbunim miiima, osobito velikim glatkim miiima
koji postupno ojaaju izvodi li se vjeba redovito. Aktivni trbuni
miii uklanjaju masne naslage trbune upljine. To vrijedi i za
probavni trakt a i za lijezde koje se nalaze u tome predjelu fizikog
tijela. Probava postaje urednija. Disanje trbuhom djeluje i na simpatiki
ivani sustav jer smiruje ga hiperoksidacijom krvi i dinog
sustava. Ona je tonik za cijelo tijelo.
Disanje trbuhom mijenja i koncentraciju O2 i CO2 u krvi. im
ponete vjebati, opada razina CO2 u krvi. Nastavite li vjebati sljedee
dvije ili tri minute, proiava se cijeli krvni sustav. Ubrzo nakon
prestanka vjebe, automatski se uspostavlja normalna razina. Prednost
je ove vjebe u tome to trenutno sniavanje koliine ugljinog
dioksida u krvi omoguava stanicama da ga eliminiraju i zamijene
kisikom i veim koliinama prarie nego to je to uobiajeno. im
stanice krvi izgube ugljini dioksid, zasite se kisikom. Vea aktivnost
stanica osobito je vana ljudima koji vei dio dana provode sjedei.
Tako disanje trbuhom stimulira respiraciju stanica. Kapalabhati
omoguava vibraciju svih vlakana, cijeli organizam podrhtava zbog
korisnog djelovanja kapalabhatia, a ujedno i pomlauje fiziko tijelo
i tanani energetski sustav.

XVI.
Hara
Ne umiljaj si da si mudar;
boj se Jahve i kloni se zla,
to e biti lijek tvome tijelu
i okrepa tvojim kostima.
Izreke 3,7-8
Nikakva terapija energijom, uklanjanje energetskih blokada, otvaranje
i uravnoteenje rada akri, ienje aura itd. nee uroditi
plodom ako ovjek nije svjestan toga gdje se nalaze i kad su uravnoteena
tanana energija i fiziko tijelo. Veina ljudi ravnoteu nalazi u
toki neposredno iznad ramena i tako vise kao lutke. Njihovo fiziko
tijelo, njihov stav i nain na koji se kree odraava to stanje. Budui
da je veina ljudi centrirana neposredno iznad glave, oni svi tee
tome da svijet doive nepravilno, odnosno mentalno. Budui da vise
iz toke ramena kao lutke, postaju skloni svim tekoama to nastaju
u fizikom tijelu i tananomu energetskom sustavu. Tekoe kao loe

dranje, kronino stezanje miia, koje onemoguava protok prane


kroz tanani energetski sustav, stegnuta i iskrivljena kraljenica,
zgreni tjelesni organi i slaba cirkulacija krvi, svi ti simptomi mogu
biti izravno povezani s neravnoteom. Neravnotea stee zglobove i
ligamente i pridonosi mentalnoj i tjelesnoj iscrpljenosti. Kad ovjek
nije uravnoteen, onemoguen je i proces integracije jer blokirana
je druga panja, koja je funkcija srca i centra ajna. Kao i mnoge
druge tekoe od kojih ljudi danas pate, taj gubitak sredita, nedostatak
ravnotee, bolest je civilizacije. Prije industrijske revolucije ljudi
su se prema svijetu odnosili drukije. Bili su integriraniji s okolinom
i tako vie usredotoeni. U modernom svijetu vlada racionalni um.
Budui da su usredotoeni u ramenima i oboavanom racionalizmu
(svijesti), ljudi su izgubili uvid u njihov pravi centar, pravo teite.
Obuzmu li ovjeka njegove misli i dostignua i zaboravi pritom da je
njegov um ukorijenjen u mentalnom tijelu, a da je mentalno tijelo
usidreno u ja jesam, izgubit e pojam o vlastitoj linosti jer uhvatit
e ga u zamku svijest i ego. Da bi razbio blokade koje stvara ego
zatoen u svijesti, mora pronai svoj pravi centar... centar fizikog
tijela i centar tananih tijela. To se sredite naziva hara; tjelesno je
sredite ovjeka, ali i mnogo vie od toga: hara je stav, nain
postojanja, sredite iz kojega se ovjek ljupko kree i djeluje, iz
kojega ini prave stvari u pravo vrijeme. To je toka ravnotee iz koje
ovjek mora tei ako eli ostati usredotoen u ja jesam. Budui da
je neprestano usredotoen u hari, dostupni su mu energija i svijest
njegovih tananih tijela, koji su mu dani roenjem.
Hara, sredite ovjeka, nalazi se neposredno ispod pupka, tonije,
tri prsta ispod njega. Iz Japana do nas dopire i najvie spoznaja o
hari, a ta rije na japanskom doslovno znai trbuh. Upravo u trbuhu
ovjek nalazi svoju tjelesnu i energetsku ravnoteu.
Prije nego to uspostavimo ravnoteu u fizikom tijelu, moramo
postati svjesni hare i razviti je. Najdjelotvorniji je nain za to vjeba
hara-disanje.
Evo to kau taoisti. Nakon godina vjebanja hara-disanja i poto
se probudila ki-energija to je priroena hari, majstori koji su se u
njoj izvijetili mogli su topiti snijeg sjedei na njemu i plivati u oceanu
zimi. I vi moete eksperimentirati s grijuim djelovanjem hare, koja
se naziva zlatna pe. Moe biti vrlo praktino, osobito zimi. Naete
li se vani usred zime a niste odjeveni dovoljno toplo, pokuajte s
hara- disanjem. Otkrit ete da ete se ugrijati vrlo brzo.
Hara-disanje
Hara-disanje moete izvoditi u bilo kojemu udobnom poloaju sve
dok su vam lea uspravna. Nemojte vjebu izvoditi nakon jela ili kad
ste pospani. Kad se usavrite, moete vjebu izvoditi sjedei ili stojei
- ali za poetak vam savjetujem da je izvodite leei na leima.
Ponite s rukama uz tijelo, dlanovima okrenutih prema gore, blago
proirenim prstima. Sklopite oi i olabavite vilicu kako bi se usne
mogle lagano otvoriti. Iz tog poloaja ponite jogikim disanjem.
Tako diite sljedee tri do etiri minute i mentalno ponavljajte: "Ja
sam duboko oputen, osjeam se bolje nego prije.,, Kad budete
pripravni, mentalnu panju obratite na haru koja se nalazi tri prsta
ispod vaeg pupka. Ako kaem da obratite panju, ne mislim pritom
da se koncentrirate. Koncentracija, kako je poima veina ljudi,

mentalni je proces u toku kojega ovjek panju usmjerava na samo


jedan objekt i iskljuuje se iz svega ostaloga. Bolje je posluiti se
drugom panjom. Dok obraate panju, dopustite svojemu svjesnom
umu da slobodno luta.
Poto ste svoju drugu panju usmjerili na haru, za kratko vrijeme
osjetit ete senzacije to nadiru iz te vitalne toke. Uenici esto
osjeaju toplinu, arenje, treperenje, hladnou ili pritisak, he bi vas
trebao zabrinjavati ni jedan od tih osjeaja: sve je to normalno.
Nakon nekoliko asaka, kako biste jo vie probudili haru, stavite
obje ruke na haru. Istodobno jezikom dotaknite prednje nepce
neposredno iza zubi. Tako ete povezati meridijan upravljanja i
regulacije. U toj poziciji moete probuditi svoju haru jer povisit ete
razinu prane (ki) koja iz nje zrai i u njoj centrirati svoju svijest.
Da biste probudili haru, duboko udahnite kroz nos iz hare sve dok
ne nabrojite do pet. Dok haru ispunjavate zrakom, vizualizirajte da
zajedno sa zrakom njome protie i fluid, koji haru ispunjava energijom
i svjetlou. To je, dakako, prana. Zadrite dah dok ne izbrojite
do pet, a panja vam je istodobno usredotoena na haru. U tom asu
svijest neka vam dopre do hare. To ete najlake uiniti zamislite li
da osjeate i razmiljate iz te toke. Za vrijeme retencije osjetit ete
da se zagrijava zlatna pe kako se povisuje razina prane, ispunjavajui
energijom organe i vlakna trbuha. Poto ste dah zadrali sve dok
niste izbrojili do pet, izdahnite kroz usta sve dok ne nabrojite do pet
i jezik vratite u njegov normalni poloaj. Izmeu udisanja i izdisanja
ne bi trebalo biti stanke. Prirodno se ritam naruava samo u roku
retencije. Vjebu izvodite dva do tri puta u tjednu po 20 minuta, jer
vrlo je vana u psihospiritualnoj integraciji. Usavrivi se u njoj,
vraamo se svojemu pravom sreditu, a to je hara. Karlfried Graf von
Durckheim kae:
"Dospjeti do pravoga, osnovnog centra moe samo ustrajan i
iskren ovjek, koji se ne boji boli i koji velikim strpljenjem svladava
sve prepreke do hare, te unapreuje sve to izraava hara. Nemogue
je postati cjelovito bie da se ne postigne centar tijela i due.,
Biti uravnoteen toliko je vano da nije dovoljno disati samo iz hare.
Sve to ovjek ini mora biti ukorijenjeno u hari.
U Japanu dre da je hara toka ravnotee ovjeka. Kad ovjek
pronae haru, postie cjelovitost. Tako se hara ne smatra samo
tokom ravnotee, nego i stanjem uravnoteenosti.
Oni koji znaju japanski, mogli su zapaziti da se rije hara uvukla i
u jezine izraze: uzreica kao hara no chiisai hito (ovjek malena
trbuha) ili hara no dekite inai hita (ovjek nesavrena trbuha) u
Japanu se odnose na nezrele osobe, kojima nedostaje uglaenosti
ili ne mogu komunicirati s drugima te zbog svoje unutranje neravnotee
otuuju druge ljude. Ali, kad ponaanje ovjeka izlazi iz
njegova cijelog bia, to je odraz ja jesam, tad se kae da ono dopire
iz trbuha. Kad su misli ovjeka odraz ja jesam, Japanci kau hara de
kangaeru (misliti iz trbuha), ili kad zvuk ovjekova glasa odjekuje
cijelim tijelom kao odraz njegove nutrine, Japanci govore hara goe
(glas trbuha). Otkrio sam u praksi: to kako se ovjek izraava odraz
je stanja njegovoga tananog energetskog sustava i razine
integracije.
Govor, stav, kretnja, razmiljanje, sve te radnje moraju biti usredotoene
u hari ako ovjek eli postii cjelovitost. Vani su ak i ton
glasa i njegova rezonancija. Da bi se mogla izraziti cijela linost,

ovjek mora biti usredotoen u hari u svakom trenutku. Kad glas ne


dolazi iz hare, pojavljuju se velike tekoe jer postoji jaz izmeu ja
jesam i organa samoizraavanja. Kad se to dogodi, osjeaji dolaze iz
svijesti, a ne iz ja jesam. Kad se pojave duboki osjeaji koji zrae iz
ja jesam kroz nesvjesno, glas koji je zatoila svijest nee moi
posluiti kao sredstvo njihova izraavanja. Sretali ste ljude za koje
vam se inilo da govore iz vrata ili glave, ili zvue uplje ili prazno kad
su ljuti ili zabrinuti: hara goe, glas koji dolazi iz hare nepatvoren je,
on odzvanja cijelim tijelom. Kad glas dopire iz hare, duboko odzvanja,
ima teinu i snagu. Ljudi se nesvjesno osjeaju sigurni pokraj
onih koji govore iz hare. U Japanu, ne govori li netko iz hare,
smatraju ga neiskrenim, nepouzdanim i nezrelim.
Prizvuk
Pjevuenje prizvuka usredotouje glas u hari. Stoljeima se pjevuenje
prizvuka uvjebavalo i izvodilo na Tibetu, u sjevernoj Indiji, u
nekim budistikim samostanima u Japanu, Kini, pa ak se i neka
plemena Pigmeja koriste prizvucima. Stare narodne pjesme pjevali
su s prizvucima i pjevai u junoamerikim Andama. Prizvuci se
uvijek pjevaju u toku vjerskih ili spiritualnih obreda. Gregorijanski
srednjovjekovni korali izvrstan su primjer pjevuenja prizvuka. Istoni
glazbenici i njihova publika svjesniji su prizvuka, oni dre da su
naglaeni tonovi tek sredstvo da bi se razvili prizvuci.
Tradicija tantre stoljeima je tajila znanje o jaanju snage i energije
pjevanjem prizvuka. Pjevuenje prizvuka opet je postalo vano u
Evropi poto je nestalo sa zemlje proteklih osam stoljea.
Danas pjevuenje prizvuka ovjeku nudi ugodan nain da se usredotoi
u hari. ovjek se prisjea i obnavlja izgubljene dijelove svoje
linosti. Tako otkriva glasove, tonove i frekvencije energije to ih je
odavno zaboravio. Sve to ima vrlo utjeno i umirujue djelovanje na
ovjeka, jer omoguuje mu da se potpuno opusti i preda ja jesam,
jedinstvu svih ja.
Slijedite li navedene upute, moi ete bez tekoa uspjeno pjevuiti
prizvuke.
Ponite s pjevuenjem prizvuka tako da zauzmete udoban poloaj
sjedei uspravnih leda. Ponite jogiki disati. Stavite vrh jezika na
vrh usana dok udiete. Zatim izdahnite, neka vam se jezik savije,
izdahnite tako da se to i uje uz malu pomo snage, ali bez pritiska
na zubima. Vaa usta i jezik trebali bi biti smjeteni tako da ostaje
maleni otvor izmeu donjeg dijela jezika i vrha usana. Vrh jezika
usmjeren je prema natrag i rupa omoguava zraku da proe kroza
nj i upravo se tim prolazom i formiraju prizvuci.
- Naite najodgovarajui mogui prizvuk. Najbolje je ako je ton
dovoljno dubok da odjekuje harom.
- Neka rubovi vaeg jezika dodiruju zube.
- Kako pjevuite, neka zvuk nastane u gornjem nepcu i nosu
radije nego u grlu.
- Kad nastane zvuk, neka jezik lagano klizi prema naprijed prema
zubima i prizvuci e postati vii; klizi li prema natrag, prizvuci
e se produbiti.
- Moete i djelovati na ton, skupite li usne i mijenjate li poloaj
usana tako da ih naizmjence otvarate i zatvarate.

Kad individualno otpjevate svaki samoglasnik (u, o, a, e, i) otkrit


ete da svaki od njih rezonira iz drugog dijela tijela:
U - u donjem dijelu kraljenice
0 - u trbuhu
A - u srcu i grudima
E - u grlu
1 - u treem oku
Hm - u kruni glave
Savjetujem vam da prizvuke pjevuite svaki dan barem deset minuta.
Otpjevajte svaki od vokala tako da svaki dio tijela osjeti vibracije
prizvuka. Poto ste prestali pjevuiti, opustite se deset minuta zatvorenih
oiju, diite jogiki i pazite na to kako se osjeate tjelesno,
emocionalno i mentalno. Nakon deset minuta ili kad se osjetite
zadovoljno, izbrojite u sebi od jedan do pet. Kada dospijete do pet,
otvorite oi, osjetit ete se budni, potpuno oputeni i bit ete usredotoeni
u hari.
Hazrat Inhalat Khan kae nam:
"Glazba je sklad svemira... upravo je i taj sklad manifestiran u
ovjeku - koji je minijatura svemira.
Najarobnija je stvar da vas glazba - bez misli ili koncentracije moe dovesti do meditacije. Glazba spaja svjesno s nesvjesnim,
formu s bezlijem. Ima li iega to se moe realizirati svijeu a nema
oblik - to je glazba.,.

XVII.
Od jina i janga do tantre
Stapanjem spoznajem tebe,
sebe i sve druge, i ne znam nita.
Hermetika nas filozofija ui da je "rod u svemu; da sve ima svoj
muki i enski princip, da se rod oituje na svim razinama,,. Naelo
roda i njegova odnosa prema zdravlju, odnosima s drugim ljudima
i duhovnom razvoju za nas je osobito znaajno. Rod se na tjelesnom
planu oituje kao seksualnost. U najirem smislu, seksualnost je
naelo kojim se stapaju mukarci i ene u cilju produenja vrste.
Ali, seksualnost moramo promatrati kao dio ireg principa roda
koji mnogostruko utjee na nae ivote. Ne moemo vie definirati
ovjeka a da u obzir ne uzmemo njegov odnos prema rodu, kao to
ne moemo definirati ni planet ako ne promotrimo odnos prema
zvijezdi oko koje se vrti. Na Istoku, tvoj simbol predstavlja rod. Taj
simbol predstavlja polaritet, odnos izmeu muke (jang) i enske
(Jin) energije, svojstvene svemu.

Jin i jang
Taoisti ue da je prije postanka manifestnog svemira postojalo
nitavilo, a unutar njega ching shing li, kozmika energija (prana).
U asu nastanka ta se kozmika sila rascijepila na dva dijela, koje

Kinezi raspoznaju kao jin i jang. Sve to postoji u svemiru moe se


definirati odredenom ravnoteom jina ijanga.
Jin je simbol enstvenosti, tijela, due, zemlje, mjeseca, vode,
noi, hladnoe, tame, stezanja.
Jang nosi oprene odlike: to je muevnost, um, duh, nebo, sunce,
dan, vatra, toplina, suneva svjetlost, irenje.
Ipak, nita po sebi nije jin i jang. Sve ima elemente oba.
Ravnotea u svemiru nastaje skladom protivnosti.
Snage jina ijanga nisu statine, one se neprestano mijenjaju,
kako po sebi, tako i u odnosu prema okolini. Suviak jina postaje
jang, a suviak janga postaje jin. Za to nam izvrstan primjer daje
voda; voda (Jin) zamrzavanjem jin) postaje led jang).
Seksualnost ovjeka ne moe se razumjeti ne uzmu li se u obzir jin
i jang, i ne moe se promatrati kao zasebna pojava u svemiru. Budui
da su pojave tek toke interakcije izmeu sila (energetskih polja)
razliita polariteta (koncentracija jina ili janga), seksualnost je odraz
kozmikih odnosa.
Prema tantri, ovjek i veze koje uspostavlja zrcalo su svemira. Ili,
bolje reeno, cijeli je svemir u mikrokozmosu. Tantra svemir promatra
kao jedinstvo mukoga i enskog principa; enski jin neprestano
oplouje muko sjeme jang). Stvaranje i seksualno zadovoljstvo to
su svojstveni tom inu sredinji su pojam tantre i njezina doivljaja
cjelovitosti (prosvijeenosti). Tantra ui da svemir nastaje stapanjem
opreka. Iskra koja pritom zablista istovjetna je iskri to je doivljava
par koji vodi ljubav. Za tantru seksualnost nadilazi razinu obinog
koitusa. Postaje sredstvo za doivljavanje cjelovitosti. Pri seksualnom
stapanju dvoje ljudi rui barijere koje ih odvajaju, pa se mogu sjediniti
kako jedno s drugim, tako i s kozmikim poljem.
To je ve u poetku ovog stoljea zapazio William Reich. Uvidio je
kako je emocionalno zdravlje ovjeka povezano s mogunou da
doivi kompletni orgazam. Izjavio je kako u praksi nikad nije naiao
na neurotika koji bi bio u stanju doivjeti cjeloviti orgazam. Budui
da blokira zraenje energije, neurotina osoba ne moe doivjeti
kompletni orgazam jer njegov strah iskljuuje predaju, a ona je
nuna da bi slobodno mogla zraiti energija iz druge akre. Za
Reicha orgazam je mnogo vie od ejakulacije, funkcije seksualnih
organa i oslobaanja energije kroz drugu akru. U toku genitalne
ejakulacije, energija se gubi jer druga akra upija energiju iz susjednih
akri, uvlai je u drugu akru gdje je transmutira u seksualnu
energiju. Takav orgazam ne zbliava partnere, nego ih udaljava. To
se objanjava tako to energija ne moe zraiti iz svih sedam akri
istodobno. Napose je poremeeno zraenje tree i etvrte akre.
Remetei slobodno zraenje energije kroz treu i etvrtu akru,
nema izraavanja njenosti, ljubavi i bliskosti to je partneri osjeaju
jedno prema drugomu. Nakon genitalne ejakulacije, partneri ele to
prije pobjei jedno od drugoga jer osjeaju se izdvojenima, to im
zadaje bol.
S druge strane, zdravi orgazam transmutira energiju druge akre.
Uzbuenje partnera povisuje energiju druge akre i tu povienu
energiju ne prijee blokade u energetskom sustavu ili napetost
muskulature. Zato se moe transmutirati u kompletni spektrum
energije ovjeka, jer sputa se do prve akre i uzdie sve do sedme.
Poviena prana zrai kroz nadije i uzbuuje cijeli ivani sustav.
Izravno djeluje i na tijelo, osobito na kou, koja poprima rumenu

boju i postaje osjetljivija. Suviak energije ispunjava aure i, kako


se polja ispresijecaju, partneri doivljavaju potpuno sjedinjenje jedno
s drugim, stoje sinonim za kompletni orgazam. CI trenu klimaksa,
sedam akri oba partnera istodobno eksplodira, stapaju ih na svim
razinama i, zbog cjelokupnog orgazma koji doivljavaju, dobivaju
vie energije i osjeaju duboku bliskost i transcendentalnu ljubav.
Platon je u svojoj "Gozbi,, zamolio Hefesta da postavi pitanje koje
zadire u sr naega intuitivnog znanja o seksualnosti. Hefest je
zapitao: "Ne eznete li moda za savrenim, potpunim stapanjem,
tako da se nikad ne razdvojite jedno od drugoga, da budete zajedno
no i dan? udite li za tim, stopit u vas i sliti vatrom, u jedno bie,
tako da postanete jedno umjesto dva prijanja bia; tako sjedinjeni
proivjet ete svoj vijek...,,
Psihospiritualna integracija kao to je tantra priziva onu energiju
tijela, ovjeka koju su previdjele konvencionalnije spiritualne i psiholoke
kole. Ne samo to ih ne zanemarujemo, nego ih nastojimo
njegovati. Svetac tantre antiteza je duhovnog bia. "On je toliko
sretan, kau,,, "da je nalik ludi; obre oima, rumeni se od vina.
Sjedi na svilenim jastucima, okruen umjetninama, a jede toplu
svinjetinu s ilijem. Njemu slijeva sjedi djevojka obdarena umijeem
ljubavi, s kojom pije i ekstatino vodi ljubav...,,
Tantra nije jedina koja oslobaanje seksualne energije smatra
osnovnim za doivljaj cjelovitosti. Alice Bailey kae: "Gusta tjelesna
eksternalizacija tog centra (druge akre) nalazi se u spolnim
lijezdama, organima za reprodukciju - oni su temelj jedinstva, iako
su danas izdvojeni zbog sadanje dualnosti ovjeka. CIpravo i to
izdvajanja nagoni k stapanju, a taj impuls nazivamo seks. Seks je
instinkt k jedinstvu; prije svega, fiziko sjedinjenje. To je uroeno
(iako ga esto tumae pogreno) naelo misticizma, a to ime
dajemo potrebi jedinstva s boanskim.,,
Seksualna energija, njeno pravilno izraavanje i transmutacija od
temeljnoga su znaenja za psihospiritualnu integraciju. Najprije moramo
znati da je seksualna energija oblik prane. Ona je tek frekvencija
unutar kompletnog spektra energije ovjeka. Ne moe se
iskorijeniti ni izobliiti, kao to se ni elektrina energija unutar tijela
ovjeka ne moe unititi ili preobliiti u neto drugo.
Pojaavanje protoka
Seksualna energija normalno tee (osim za orgazma) od druge
akre kroz susumnu prema kruni glave do sedme akre. Kad protok
zakoe strah ili zapreke tananoga energetskog sustava, nestaje,
arolije, i uzbuenja i strahopotovanja koje smo poznavali u
djetinjstvu.
Jedan je od vrlo estih problema poremeeni protok seksualne
energije kroz tanani energetski sustav. Ujedno je i krivac za nastanak
depresije. Depresija se normalno prvi put pojavljuje u pubertetu.
Vie je depresivnih ena nego mukaraca, jer njih drutvo vie prijei
da slobodno izraze svoju seksualnu energiju. Mnoge ene zbog straha
ili neznanja nastoje zakoiti seksualnu energiju kako ne bi zraila
kroz drugu akru, plae se da e privui neeljenu vrstu panje.
Naalost, tako nesmotreno blokiraju protok seksualne energije
prema gore.
I mukarci remete tok, ali to ine mahnito vodei liubav, te seks

tad postaje oblik ovisnikog ponaanja. Tako se rasipa energija


druge akre i ne moe prirodno tei prema gore.
Susumna-meditacija
Seksualna energija, uspinjui se kraljenicom, natapa energijom
svaku akru kroz koju prolazi. Ova vjeba, koju nazivam susumnameditacija, namijenjena je pojaanju tog protoka, te transmutaciji
seksualne energije, dok se uspinje kraljenicom u vie frekvencije.
Zauzmite udoban poloaj uspravnih lea. Zatvorite oi i ponite
jogikim disanjem. Diite dvije do tri minute, a zatim panju obratite
na prvu akru u korijenu kraljenice. Ponite disati iz prve akre, a
preko druge panje osjetite sve emocije koje se pojavljuju u drugoj
akri. Zatim iz prve akre, centimetar po centimetar, polagano
pomiite svoju panju i dah du kraljenice. Osjetite energiju i emocije
svakog kraljeka sve dok ne dospijete do druge akre, koja e
zavibrirati kad se stimulira vaa mentalna panja i dah. Cl toki
vibracije osjetit ete emocije to se pojavljuju u akri, te sljedee
dvije minute osjetite svu njezinu energiju. Nakon dvije minute, ili kad
budete zadovoljni, svoju panju i dah pomiite kraljenicom, polagano,
centimetar po centimetar, sve dok ne dospijete do tree akre.
Sljedee dvije do tri minute osjetite svu energiju koja je prikupljena
u treoj akri. Nastavite s istom vjebom sve do sedme akre. Pojavi
li se bol, pritisak ili pak ne osjeate nita ni u kojoj toki, to upozorava
na blokadu energije. Tad odreeno vrijeme posvetite svojoj mentalnoj
panji i tom predjelu iz kojeg diete. Ali nemojte se napinjati ili
naprezati kako biste osjetili neto. Ako i nakon nekog vremena ne
osjeate jo nita, nemojte prekidati. Poto ste vjebu izvodili nekoliko
dana, protok e ojaati, a blokada nestati. Nastavite tom vjebom
sve dok ne dospijete do sedme akre. Poto ste zavrili, opustite se
pet minuta ili toliko da budete zadovoljni, a zatim otvorite oi. Osjetit
ete se budni, posve oputeni i bolje no ikad prije.
Tsing
Seksualnu energiju na Istoku nazivaju tsing. Ta energija nastaje
kad se u blizini nalaze mukarci i ene, iako nema tjelesnog dodira.
Nju stvara uroena napetost jina i janga. Tri su razine tsinga, a svaka
od njih snagom nadmauje prethodnu. Razina tsinga proporcionalno
raste u odnosu na razine jina i janga, koje postoje u ena i
mukaraca. Kad se pojavi erotska privlaivost, par se polarizira, jer
ena se osjea enstvenije, a mukarac muevnije. Tako se stvara
vie tsinga, i taj oblik prane moe izmijeniti svijest i opiti mukarca i
enu. Elementarni oblik tsinga pojavljuje se kad mukarac i ena
stupe u kontakt. Upravo zbog toga elementarnog oblika magnetinosti
ovjeka, mnoga drutva strogo reguliraju ponaanje mukaraca
i ena. "Nijedna ena ne smije posjetiti mukarca nije li u pratnji
drugoga, osobito ako je prvi oenjen. To vrijedi za sve ene, jer seks
ne poznaje dobne granice, a sagrijeiti znai prekriti ovo pravilo i
na najneduniji nain.,
Prilikom tjelesne veze mukaraca i ena povisuje se razina tsinga.
Veza moe biti uspostavljena dranjem za ruke, zagrljajem ili poljupcem.
Trea razina tsinga budi se prilikom spolnog ina kad se
partneri obgrle. To je najvii stupanj to ga mogu dosei ljudi koji ne

poznaju transcendentnu prirodu seksualne energije. Oni koji dre


kako je trea razina tsinga najvie to dvoje ljudi moe osjetiti, te
kako je spolni akt i najdublji doivljaj, nisu jo spoznali pravo znaenje
bliskosti ljudi.
Spolnim odnosom dvoje ljudi doivljava transcendentalno sjedinjenje
jedno s drugim i s kozmikim poljem. Tako doivljavaju cjelovitost
i integriranost. Upravo se zato i tuje ljubljena osoba na Istoku, jer
bliskom se vezom s njom doivljava jedinstvo najprije s drugom
osobom, a zatim i s kozmikim poljem.
Predaja
eli li ovjek pojaati i poboljati protok seksualne energije tananim
energetskim sustavom, najprije se mora osloboditi tabua koje je
drutvo nametnulo na njegovo normalno i zdravo izraavanje. U
korijenu seksualnih ovjekovih tekoa strah je od osobnog unitenja,
koji nastaje seksualnim sjedinjenjem. Budui da dvoje ljudi
zbliava energetski i tjelesno, te se njime stapaju, seks prijeti egu
kojim dominira svijest.
Pri pravoj seksualnoj bliskosti, trenutano se brie izdvojenost i
zamjenjuje osjeajem jedinstva. Svijest se slui strahom kako bi
sprijeila taj oblik sjedinjenja. Zbog straha ovjek se stee, a stezanje
je antiteza predaje. Potreba predaje toliko je vana u meuljudskim
odnosima, osobito u seksualnosti, pa se stoga preko nje ne moe
lako prijei.
Predaja kojom se postie seksualno sjedinjenje moe se usporediti
sa smru. U asu stapanja i doivljavanja orgazma, ovjek nadilazi
granice koje mu namee fiziko tijelo i svijest i uz pomo ljubljenoga
postie jedinstvo, a time transcendentnost. Uitelji tantre ve su
odavno upoznavali transcendentnu prirodu seksa, te bi vodili ljubav
kako bi postigli sjedinjenje s kozmikim poljem. Seks je postao izraz
njihove transcendentne ljubavi... potpuno zraenje ja jesam na svim
razinama kauzalnosti.
Potpuno zraenje mogue je tek kad se oba partnera oslobode
straha i na temelju povjerenja mogu slobodno zraiti. Povjerenje se
i raa kad ovjek smogne dovoljno hrabrosti i iskrenosti da bude to
to i jest i da se osjea "u svako doba u svojem tijelu,,. Kad to
postigne, svijet e doivljavati preko druge panje, a um e mu biti
spokojan. Otvaraju se sve akre, a fiziko tijelo posve je oputeno.
Ne osjea li se tako jedan ili oba partnera, nee moi doivjeti punu
bliskost jer nee se moi stopiti njihova osobna energetska polja.
Osobito je vano da akre budu otvorene pri intimnim odnosima.
Blokada samo jedne akre dovoljna je da onemogui potpuno
sjedinjenje. Osim toga, blokada jedne ili vie akri jednog partnera
remeti i odgovarajuu akru drugog partnera i protok energije kroz
nadije. Slabe polja aura i remeti se ravnotea jin i jang-energije oba
partnera. Blokada jedne ili vie akri uzrok je estih seksualnih
tekoa i poremeaja danas.
Potpuno seksualno stapanje, osjeaj samopotovanja i postizanje
cjelovitosti toliko su vani u odnosu dvoje ljudi da se pravilno koritenje
i zraenje seksualne energije za intimnog odnosa ne mogu
prepustiti sluaju. Nepotpuno seksualno stapanje i zloupotreba seksualne
energije uveliko teti tananoj energiji, pa ete zato na nekoliko
sljedeih stranica nai vjebe koje je osmislio Otto Richter,

poznati terapeut kretnji. Njima se pojaava protok i zraenje seksualne


energije kroz tanani energetski sustav u toku voenja ljubavi
tako da se doivi potpuni orgazam i sjedinjenje s partnerom.
Vebe se moraju izvoditi est dana. Trebali biste ih izvoditi est dana
prije nego to ste naumili voditi ljubav.
I. vjeba - izoliranje dijelova tijela
Vjebu izoliranje dijelova tijela izvodite uz glazbu sporog ritma,
koja e vas opustiti. Ponite usmjeravati panju na glavu i vrat te
disati otamo. Neka glazba ispuni taj dio vaeg tijela. Zatim drugu
panju usmjerite na taj predio. Miite glavom i vratom u svim smjerovima
i neka ih ispuni svijest koja e poeti zraiti iz njih. Ne moete
li se opustiti ili slobodno zraiti, tad vas vjerojatno koe vae misli.
Podsjetite se da morate osloboditi um i doivjeti taj predio preko
druge panje. Jer, tek ete tad moi slobodno micati glavom. Nastavite
disati iz tog podruja sljedee dvije minute.
Drugu panju posvetite ramenima. Diite i izdiite iz njih. Neka se
ispune glazbom i ponite ih pomicati. Kreete li se slobodno, prema
gore, dolje, naprijed i natrag? Nosite li ondje ikakav teret? Tad ih
lagano protresite i oslobodite se bremena. Ispunite ramena svojom
svijeu. Neka vaa svijest slobodno zrai iz njih sljedee dvije minute.
Sad panju usmjerite na laktove. Ponite disati otamo i na njih
usmjerite svoju svijest. Osjetite kako ih ispunjava glazba. Obratite
panju na sve emocije i doivljaje lanaka. Najvanije je da pritom
budu fleksibilni. Kad to imate na umu, ispitajte koliko su vam razgibani
laktovi.
Rebra su osobito vana. Njih ne moete pomaknuti da pritom ne
diete, niti moete disati da ne miete rebra. Promotrite taj proces.
Usmjerite drugu panju na rebra. Diite iz njih i ispunite ih glazbom
i svijeu sljedee dvije do tri minute. Pomozite si tako da ruke stavite
na rebra kako biste otkrili kako se pomiu prema naprijed, natrag,
lijevo, desno i kruno.
Zatim panju usmjerite na zdjelicu i ponite disati iz nje. Osjetite
glazbu u tom predjelu. Stavite jednu ruku na donji dio trbuha, a
drugu u suprotnom smjeru i ponite pomicati bedra. Tako ete
osjetiti sve kretnje bedra i karlice, prema naprijed, natrag, ulijevo
i udesno. Nakon nekoliko asaka ispunite taj predio svijeu i
sljedee dvije minute zraite otamo. Ako su vaa bedra i karlica
stegnuti, vrlo je vjerojatno da suspreete i koite svoju seksualnu
energiju svjesno i namjerno. Tad karlicu moete stimulirati tako
da je pokreete u ritmu glazbe.
Usredotoite se na kraljenicu. Usmjerite na nju drugu panju.
Diite iz nje. Ponite njome vijugati oponaajui kretanje zmije.
Osjetite seksualnu energiju kako zrai iz donjeg dijela vae kraljenice
i slijedite njezin uspon leima sve do vrata i glave. Dok se uspinje,
osjetite kako zrai iz vae kraljenice ispunjavajui tijelo toplinom i
vibrirajuim arom. Da bi se spontano mogli pokretati iz karlice,
morate pokretati i druge dijelove vaeg tijela. Svoju svijest usmjerite
na toku u kartici gdje nastaje seksualna energija i ondje je zadrite
dvije do tri minute.
Drugu panju usmjerite zatim na koljena, diite iz njih i osjetite
kako ih ispunjava glazba. Pokreite se u svim smjerovima i ispunite
taj predio svojom svijeu dvije do tri minute. Ponovite istu vjebu s

lancima, nonim prstima, stopalima, ramenima, runim zglobovima,


akama i prstima ruke.
Poto ste izolirali razliite dijelove tijela, svaki pojedinano, i poto
ste osjetili kako iz njih zrai vaa svijest, sastavite sve dijelove. Ponite
izolirati, pokretati i usmjeravati svijest samo na none prste i stopala.
Zatim im pridruite lanke i koljena. Koljenima pridruite bedra itd.,
sve dok vaa svijest ne pone zraiti istodobno kroz svaki dio tijela.
Napokon, moi ete micati vaim itavim tijelom istodobno, slobodno
ete zraiti energijom i osjetit ete da ste posve u svojem tijelu.
Poto ste pet minuta pokretali tijelo, zauzmite poloaj za odmaranje
i oputajte se pet minuta. Obratite panju kako se osjeate tjelesno,
emotivno i mentalno.
Ovom se vjebom integriraju kretnje, energija i doivljaji fizikog
tijela i eterinog dvojnika. Ona vas podsjea da se tijelo moe
istodobno i cjelovito pokretati integracijom vlastitih centara svijesti.
II. vjeba - pomak karlice (uz glazbu naglaena ritma)
Ovu vjebu poinjete u stojeem stanju. Stopala su na tlu, a koljena
blago savijena. Karlicu njiite u ritmu glazbe. Obratite panju na
kretanje karlice. Osobito je vano da osjetite kako se moe gurnuti
prema naprijed, a zatim zaljuljati prema natrag im svinete kraljenicu.
Pomozite sebi tako da stavite ruke na prednji i stranji dio karlice,
jer tako ete lake nai uporinu toku tih kretnji. Usmjerite drugu
panju na predio prve i druge akre. Ne zaboravite, ovdje se nalazi
energija zmije, kundalini. Da bi i kundalini i seksualna energija
mogli tei pravilno, morat ete dobro promotriti sve preduvjete za
seks. Stari glasovi iz prolosti progone vas mislima kao to su "ne
krei se erotski,, ili "nemoj se doticati ondje,,, "to je greno,, ili "seks
je prljav,,. Prava je istina malo drukija: seksualna energija i kundalini
velika su spremita prane. Vrlo je vano da moete stvoriti i zraiti
tom energijom primjereno svakoj situaciji.
im ste jednom pokrenuli karlicu i osjetili se slobodnim, ruke
izdignite ponad glave i opustite se. Zatim potisnite karlicu prema
naprijed jer tako e kraljenica moi vijugati. Dok karlicu zaljuljate
prema natrag, vaa e se kraljenica sama zavijugati. Neka zvuk prati
svaku kretnju, pripazite da oni odraavaju tamonje osjeaje i rezoniraju
tijelom. Tako se kreite sljedee tri minute i uivajte u tim
kretnjama.
Dok izvodite tu vjebu, osjetit ete kako se oslobaa karlica. Miii
e se opustiti, a energija e lake proticati. Kad zavrite vjebu,
odmarajte se leeki sklopljenih oiju sljedeih pet minuta i obratite
panju na to kako se osjeate tjelesno, emotivno i mentalno.
III. vjeba - maka u trku (u pratnji glazbe naglaena ritma)
Ovu vjebu izvodite kleei na koljenima i s rukama na tlu. Dok
udiete kroz nos, kraljenicu svinite prema gore (kao bijesna maka),
bradu spustite na grudi, a karlicu gurnite prema naprijed. Sve te
kretnje i disanje izvodite vrlo polagano. Poto ste potpuno udahnuli,
izdahnite kroz nos, isplazite jezik, a kraljenicu svinite prema dolje.
Istodobno, karlicu zaljuljajte prema natrag, a glavu uzdignite to vie
moete, ali bez naprezanja. Dok izdiete, polagano izvodite sve te
kretnje. Vjebu ponovite etiri do pet puta, sve dok se ne automatizira.

Zatim ubrzajte ritam. Sve kretnje treba izvoditi s aktivnom


drugom panjom. Kreite se to bre moete barem jednu minutu,
ili sve dok ih moete izvoditi, da pritom ne osjetite naprezanje.
Usporavajte ritam i zaustavite se. Legnite na trbuh, ruke ispruite uz
tijelo sljedeih pet minuta. Izvodite jogiko disanje i obratite panju
na to kako se osjeate mentalno, emotivno i tjelesno. Ova vjeba
oslobaa energiju zatoenu u predjelu pleksusa solarisa. Oslobodivi
tu energiju, imat ete vie povjerenja i bit ete povezaniji s partnerom.
Poveete li se iz ove akre s partnerom, doivjet ete dubok
osjeaj pripadanja, a ono e omoguiti predaju nunu da bi se
doivjela potpuna bliskost i sjedinjenje.
IV. vjeba - zmijoliko gibanje
Leite na lea, a koljena uzdignite, te stopala pribliite to je vie
mogue stranjici. Stopala moraju biti na tlu, a ruke ispruene uz
tijelo. Dok ste u tom poloaju, ponite jogiki disati. Najprije polagano
odignite karticu, uzdiui kraljenicu od tla, prljen po prljen.
Dok odiete karlicu, osjetite kako se rasteu miii bedara i donjeg
abdomena, te kako postaju elastiniji. Pripazite na to da su oputeni
drugi dijelovi vaeg tijela dok rasteete miie nogu i trbuha. Dok
potpuno dignete kraljenicu, sva e se teina sliti u stopala i ramena,
a lea e vam biti savijena u luk. Ostanite u tom poloaju barem
minutu, a zatim se polagano sputajte na zemlju obrnutim redom, tj.
poevi od vrata nanie. Kad zavrite, karlica e biti na tlu, u poloaju
za odmaranje. Ovu vjebu ponovite triput. Oputajte se sljedeih pet
minuta, ruku ispruenih uz tijelo, te obratite panju na to kako se
osjeate tjelesno, emotivno i mentalno.
Ovom vjebom tijelo ui kako da istodobno integrira ensku i
muku energiju. Jaa miie rastezanjem i ini ih elastinijima, ime
postiete veu kontrolu nad vaim kretnjama.
V. vjeba - da, mudra
Legnite na lea, skupite noge a koljena svinite. Stopala koja su
ispruena na tlu pribliite to vie moete stranjici. Ruke ispruite uz
tijelo, a dlanove okrenite prema gore. Udiite kroz nos i pri svakom
izdisaju sebi glasno recite "da,. Lagano razdvojite noge, dok stopala
pritiete jedno uz drugo. Nastavite ponavljati sebi "da,. Kako ponavljate
tu rije, postat ete otvoreniji i prijemljiviji. Kad vam se noge
potpuno proire, koljena e vam doticati tlo, a opustit e se podruje
oko druge akre. Poto ste se potpuno opustili u tom poloaju,
odmarajte se tako pet minuta, a zatim polagano odiite noge sve dok
vam se ne spoje koljena. Moete sebi pritom pomoi rukama. Opustite
se pet minuta i obratite panju na to kako se osjeate tjelesno,
emotivno i mentalno.
VI. vjeba - postati iskren
Ove vjebe treba izvoditi naizmjence svakog dana, est dana prije
nego to ste naumili voditi ljubav. Toga se dana ispruite i odmarajte.
Dok se tako oputate, zapitajte se: '"Ima li ita to sam propustio
rei svojem partneru? Jesam li iskren u ovoj vezi?,, Ta su pitanja
neobino vaina, jer ako ste iskreni prema sebi, tad moete biti iskreni

i prema partneru. Nema li te temeljne iskrenosti, va e odnos biti


ukaljan laima. im se pojavi la, nestaje bliskosti.
iskreno iskaite sve svoje najdublje osjeaje prema partneru. Tome
se moete posvetiti poto ste zavrili prvih pet vjebi. Ne znai to
da ete odjuriti do telefona i istresti svu svoju ljutnju na partnera.
Jednostavno, iskreno izrazite sve svoje misli i osjeaje u tom asu
te ih iskaite na najprikladniji nain. Moete ih iskazati slikanjem,
glazbom, opisati ih u pjesmi ili pismu (to ga nikad neete poslati).
Moete se posluiti i drugom, vrlo djelotvornom metodom. Zamislite
partnera kako sjedi vama nasuprot. Kad stvorite njegovu mentalnu
sliku, recite mu iskreno kako se osjeate. Dakako, moete misliti
da je najbolje razgovarati s njim uivo. Uinite ono to mislite da je
najprimjerenije, ali kojim se god nainom posluili, pazite da se
izraavate iz srca, te tako da odzvanja duboko iz vas.
Poto ste est dana izvodili ove vjebe, pripravni ste za voenje
ljubavi, na nain koji propisuje tantra. Svrha je takvog naina voenja
ljubavi - a to nipoto ne smijete smetnuti s uma - trancendentalno
jedinstvo koje je mogue postii tek kad se potpuno predaju oba
partnera. Prema tantri, najpogodnije je vrijeme za voenje ljubavi
od sedam sati naveer sve do ponoi. Ljubav se ne smije voditi u
sobi u kojoj vlada potpuni mrak. Tu prostoriju valja pripremiti prije,
jer ona mora biti ista, ugodna i zrana. Na mekanu bi tkaninu
valjalo izloiti simboline predmete kao to su dvije ae i vr hladne,
svjee pitke vode za pie, bocu vina ili omiljenog alkoholnog pia,
dvije svijee u svijenjacima, esenciju mousa, tamjana ili nekoga
drugoga opojnog mirisa.
Kad budete zajedno, prije no to ponete voditi ljubav, pet minuta
sklopljenih oiju posvetite joqikom disanju, a zatim probudite drugu
painju. Pri transcendentlnom voenju ljubavi, oba partnera moraju
doivjeti potpuno jedno drugoga, stoje ostvarivo tek kad je aktivna
druga panja. Zatim vizualizirajte intimni odnos sa svojim partnerom
u omiljenom poloaju - korak po korak, od prvog dodira sve do
vrhunca. U dvije malene ae uspite vina i ispijte ih zajedno. Kad ste
popili vino, spremni ste za voenje ljubavi.
Prema tradiciji, mukarac razodijeva enu dok stoji ponad nje.
Zatim prstima miluje tijelo partnerice kako bi probudio pritajene
moi. Dotie srce, krunu glave, oi (simbolino oko u sredini glave),
te njeno miluje cijelo tijelo.
ena ponavlja taj postupak. Kad prestane milovati mukarca, oboje
bi, jedno pokraj drugoga, trebali boni lei na postelju, disati
ujednaeno i duboko te uskladiti ritam disanja da se ne dotiu
pritom. Dubokim, oputenim disanjem uzbuenje se iri po cijelom
tijelu, a ne zadrava se samo u genitalijama.
Slike i kipovi tantre pokazuju mnoge poloaje koitusa; najomiljeniji
je sa enom iznad mukarca. Mnogi smatraju kako je najugodniji
boni poloaj. Bez obzira na to koji poloaj zauzeli, vano je da se
dotiete to vie; sklopite oi, lica neka vam budu priljubljena tako
da udiete dah partnera, a ruke i prste isprepletite pri potpunom
sjedinjenju.
Mukarac se ne bi smio pomicati li pritiskati enu, nego je samo
ispuniti snanom muevnou dok je hvata za bedra i ulazi u nju sve
do korijena svojega spolnog organa.
Mukarac mora osjetiti da posjeduje enu, a da istodobno i ona
posjeduje njega.

U oima se zrcali dua, pa stoga netremice promatrajte partnera.


Tako ete i zapaziti zadovoljstvo koje raste na njegovu licu.
U ljubavi nema natjecanja i naprezanja. Kad je mukarac uao u
enu, treba se prestati pomicati. Sve kretnje moraju biti unutranje.
Leite tako trideset minuta i vizualizirajte protok energije i ljubavi
izmeu vas. Povisit e vam se temperatura, a ona e biti najintenzivnija
na mjestu gdje se spajaju genitalije, za koje e vam se initi da
su slivene zajedno.
Doivite li u asu klimaksa potpunu bliskost, nehotice e se stegnuti
miii oba tijela. arei potoci energije zrait e tijelom nogama do tabana, rukama do prstiju, i tijelom od korijena kraljenice
sve do vrha glave.
Tantre opisuju zasljepljujui bljesak sjedinjenja kao nadilaenje
svih utila, kao da se odjednom spozna prava istina. Nestaje glasa,
slike, vizije - osjea se samo prisutnost svemira. Barijere vremena i
prostora reu se kao laserom. Nema nikakve razlike izmeu poznavaoca,
znanja i predmeta uenja.
Kako se obasjaju energetska polja oba partnera, nestaje svih
ograda, pa se osjeate da ste vi, va partner i svijet sjedinjeni.
Ponitava seja, a ja jesam poinje zraiti svom silinom, te osjeate
jedinstvo sa svime. U asu ekstaze prisjeate se svega, trenutano
se sabirete i postiete jedinstvo.
Ljubav tee u svim pravcima te obasjava sve ega se dotakne.
Nakon vibrirajueg vrhunca radosti, prazni se prijanja linost.
Nestaje sve prikupljene napetosti i doivljavate mir samadhia. Vie
nita ne moe pomutiti to spokojstvo. Ogoljeli ste do sri, na najmanji
djeli bia.

XVIII.
Pravila svakodnevnog ponaanja i zdravlje
Cilj je medijalnog iscjeljivanja posvemanje zdravlje, a ono znai kao to smo ve ustvrdili - povratak skladu i ravnotei. Dosad smo
ovladali postupcima koji nam omoguavaju postizanje sklada i ravnotee
u naim viim tijelima i tananomu energetskom sustavu.
Sklad i ravnotea viih razina preobraavaju se zatim na tjelesnoj
razini u dobro zdravlje. No, ne smijemo biti kratkovidni i pomisliti da,
djelujui na viim razinama, moemo zanemariti vanost naeg
odnosa s tjelesnim okoliem. Da bi ovjek uistinu postao zdrav, on
mora biti u ravnotei sa svojim tjelesnim svijetom, a takvu, jednom
steenu ravnoteu, mora uvati eli li ostati zdrav. Nakana je ovog
poglavlja da vam predloi neka pravila svakodnevnog ponaanja,
koja e vam pomoi da odrite sklad s tjelesnim okoliem i koja e
vam sauvati zdravlje obnovljeno postupcima medijalnog iscjeljivanja.
Kao to vam je poznato, ivot nije statian: on ritmiki tee u
pravcu zdravlja i bolesti. Dosljedno tome, nitko ne smije sebi dopustiti
samozadovoljstvo stanjem svoga zdravlja. Ono to inimo, ili
proputamo uiniti na tjelesnoj razini, moe znaajno utjecati na
tjelesno zdravlje i zdravlje viih tijela. (Drite na umu da se bolest,
neovisno o mjestu svoga porijekla, prenosi na susjedno tijelo.) Mora
nam stoga biti jasno da nae djelovanje i reakcije na tjelesni svijet kao i na posvemanji odnos s njim u obliku naina prehrane,

spavanja, odmora, rada itd. - mogu znatno utjecati na stanje naega


zdravlja.
Bolest, kakvu doivljavamo na tjelesnoj razini, uglavnom je znak
dubljih poremeaja, porijeklo kojih je na viim razinama. Kad obrasci
negativiteta jednom uhvate korijena u fizikom tijelu, vlastitom inercijom
loe utjeu na zdravlje viih tijela. Ta vrsta negativnog uvjetovanja
stvara negativne obrasce, a oni zatim stvaraju plodno tlo
negativnim stavovima, loim odnosima s ljudima, te negativan odnos
prema stresu. Ti negativni obrasci moraju se pretvoriti u pozitivne
stavove i odnose elimo li trajno sauvati zdravlje.
Je li stres neprijatelj?
Promotrimo na trenutak doivljaj stresa. Godinama se stres smatrao
nevidljivim neprijateljem dobroga zdravlja i preteom bolesti. Ali,
je li stres zaista na neprijatelj ili za to treba okriviti na stav prema
stresu? Pogledajmo to o tome kau neka suvremena istraivanja
adrenokortikotropnog hormona (ACTH). Poprilino strunjaka, koji
su prouavali fenomen uenja, smatra taj hormon najvanijim u
ljudskome tijelu. Mnogi pokusi u posljednje vrijeme pokazali su da
pojava stresa kod laboratorijskih ivotinja izaziva istodobno proizvodnju
ACTH-a. Nadalje, istraivai su otkrili da ACTH stvara nove
neuronske veze u mozgu pokusnih ivotinja. Neuronske veze maleni
su mostovi to povezuju modane stanice, a u njima je klju sposobnosti
uenja. Sto je takor posjedovao vie takvih veza, to je bre
uio i vie toga zadravao u pamenju. To isto vrijedi i za ljude. Kao
posrednik pozitivne promjene, stres je u ovim pokusima pokazao da
njegova istinska priroda nije jednostrana, nego polarna. Pokusima
poput ovih utvrdili smo da su stresne situacije bitno subjektivne.
Samo o ovjeku ovisi hoe li stres doivjeti pozitivno ili negativno.
Nije stres, nego ovjekova reakcija na stres i negativitet onaj odluujui
initelj u borbi izmeu zdravlja i bolesti. Prihvativi uroenu
odgovornost za vlastito zdravlje i dobrobit, poinjete uviati znaenje
svojih postupaka i reakcija za sveukupno stanje svoga zdravlja. Da
biste osigurali trajno zdravlje, svoju odgovornost morate shvatiti
ozbiljno i poduzeti mudre korake kako biste unutranje zdravstveno
stanje unaprijedili, poboljavajui istodobno i stanje svog okolia.
Zato potujte pravila svakodnevnog ponaanja koja e vam osigurati
potreban protok energije tananim energetskim sustavom i odrati
skladan odnos izmeu vaa etiri tijela. U ovom poglavlju ukratko u
izloiti neka pravila ponaanja za koja vjerujem da e vam ouvati
zdravlje poto ga obnovite iscjeljivanjem.
Redovitost
Prije vie od dvije tisue godina Hipokrat je opominjao ljude oko
sebe kako je redovitost pokazatelj dobroga zdravlja, a da neredovitost
tjelesnih aktivnosti i osobnih navika uzrokuje bolest. Gay Luce
kae: "Zdrava osoba ivi u sladu sa svojim okoliem,,. Zatim dodaje:
"Posve je jasno da zdravi ljudi ne posjeduju samo unutranji ritam;
oni su usklaeni s ritmovima svog okolia,,.
Mnogobrojni dokazi upozoravaju na znaenje pravilnog ritma za
ouvanje dobroga zdravlja, pa zato svaki sustavan pokuaj kojim
elimo unaprijediti zdravlje mora u sebi ukljuivati redovitost. Predlaem

da takav svoj dnevni program ponete ispitivanjem vlastitog


naina ivota, naina na koji obavljate svoje poslove, te naina na
koji se odnosite prema drugim ljudima. Provjerite nema li negdje
kakva ugraena neredovitost koja bi po sebi mogla biti plodno tlo za
razvoj bolesti. Jednostavno, tjedan dana zapisujte sve djelatnosi
kojima se bavite u toku dana. Zabiljeite vrijeme odlaska na spavanje
i vrijeme buenja; vrijeme redovitih obroka i onih s nogu; vrijeme
rada i odmora, te svih onih aktivnosti kojima se bavite na poslu ili za
odmora. Trebali biste ubiljeiti ak i vrijeme to ga provodite sami ili
u krugu prijatelja i obitelji. Poseban stupac odvojite za biljeke o
svakoj fazi pojedine aktivnosti. Osobito biljeite opaanja o tome
kako se osjeate poslije zavretka neke aktivnosti, odnosno dana.
Vjerujem da ete za dan ili dva uoiti pojavu svojevrsnog uzroka i
izravnu vezu svog stanja s vrstom i redovitou aktivnosti kojom se
bavite. Moete otkriti, naprimjer, kako osjeate tjeskobu ako ste
sino kasnim nonim izlaskom poremetili prirodan uzrok spavanja,
moete otkriti kako spavate bolje u dane kad je vaa prirodna
koloteina redovita i predvidljiva, a sutradan se budite osvjeeniji.
Openito, mislim da ete otkriti kako potovanjem redovitosti pojedinih
postupaka postajete djelotvorniji te se osjeate bolje i zdravije.
Odnos izmeu ritma, zdravlja pa i produktivnosti nije izbjegao
brinome znanstvenom istraivanju. Prouavan je ne samo u laboratoriju,
nego i u zbiljskim situacijama prigodom odluujuih nacionalnih
i svjetskih dogaaja. Veza izmeu vanjskog svijeta i ovjekovih
unutranjih ritmova naziva se zeitgeber, to na hrvatskome znai
vremenski automat. Ti vanjski otponci - esto i sami ritmovi, kao to
je ciklus dana i noi - navijaju tjelesni sat u nama, pa ga tako mogu
i poremetiti. Hrana i pie moni su zeitgeberi, kao to je to i stres.
Na nae unutranje satove i ritmove utjee i prekid dnevnoga ritma,
poput promjene radnoga vremena. Takav poremeaj dnevnoga ritma
moe izazvati pravu pusto u ovjekovu osjetljivom unutranjem
ustrojstvu, njegovu zdravlju, te opoj sposobnosti djelovanja. Primjer
takva poremeaja znanstvenici su utvrdili u nezgodi atomskog postrojenja
Three Mile Island, u kojemu su radnici svakoga tjedna
mijenjali smjenu. To je znailo da su njihovi unutranji satovi najveim
dijelom radnoga vremena bili vremenski neusklaeni. Postoji li
zaista izravna veza izmeu produktivnosti, zdravlja i ritma, znanstvenici
u takvu sluaju predviaju da e radnici biti smeteni, esto
zaboravljati, pogreno zakljuivati i teko usmjeravati panju. Poremeenog ritma, oni e vjerojatno tromo reagirati u kriznoj situaciji.
Istraga uzroka nezgode pokazala je da su se neposredno prije nesree
(oko etiri sata ujutro) u dnevniku rada radnika koji su promijenili
smjenu pojavile manje greke, nastale prilikom oitavanja i tumaenja
podataka.
Prekoraenje vremenskih zona jo je jedan od poznatih zeitgebera,
za koji se zna da remeti oyjekov unutranji ritam, te da ograniava
djelotvornost i suava mo suenja. John Foster Dulles, ministar u
vladi predsjednika Eisenhowera, htio je 1956. qodine u Egipat na
pregovore s egipatskom vladom u vezi s gradnjom Asuanske brane.
Neposredno nakon njegova dolaska razgovori su prekinuti. Ta velika
greka, amerike vanjske politike gurnula je Egipane u sovjetsko
naruje. Valja napomenuti da je Dulles poeo pregovore neposredno
nakon slijetanja te da je svoju lou procjenu situacije naknadno
pripisao prekoraenju vremenskih zona u toku leta.

Kemijski odmor
Jo je Hipokrat tvrdio da je redovitost prvi korak u odravanju
dobroga zdravlja. Vjerovao je, kao i mnogi suvremeni iscjelitelji, da
je drugi korak odmor; ne samo tjelesni, nego i kemijski, koji je
smatrao jog vanijim. Hipokrat je preporuao kemijski odmor suzdravanjem
od jela, to je tijelu omoguavalo da se proisti i oslobodi
nakupljenih tetnih sastojaka. Pritom nije mislio na neto tako
temeljito kao to je dugo i potpuno gladovanje. Naprotiv, on ee
propisuje krai ritmiki post, koji je poeljniji jer moe postati dio
ovjekova dnevnog rasporeda. Prvi odmor koji bi trebao postati
redoviti dio vaega zdravstvenog programa odmor je izmeu veere
i doruka. Istraivanja su pokazala da veer nije najpogodnije vrijeme
za probavu i preradu velikih koliina hrane.
U pokusu koji je prije nekoliko godina proveo dr. Grans Halberg
na Sveuilitu Minnesota, estorici je dobrovoljaca u toku cijeloga
dana posluivan samo doruak hranjive vrijednosti dvije tisue kalorija.
Nakon tjedan dana takve prehrane istim je ispitanicima posluivan
takoer jedan obrok, ali u razliito vrijeme. Sljedeih tjedan
dana, umjesto ujutro, jeli su naveer. U prvom tjednu, hranei se
ujutro, sva estorica izgubila su na teini. Ali, etvorica od te estorice
udebljala su se u toku drugog tjedna kad su jeli samo naveer.
Preostala dvojica izgubila su na teini, ali manje nego prvi tjedan.
ini se razborito ograniiti uzimanje hrane naveer, kad tijelo ne
treba velike koliine kalorija. Suzdravajui se naveer od jela, tijelu
pruamo ne samo priliku da se ispava, nego mu omoguavamo i
krai kemijski odmor kako bi se oslobodilo otrovnih sastojaka.
Kalorijska pothranjenost
Kemijski odmor moe zapanjiti svojim uinkom. etrdesetih godina
ovog stoljea profesori A.H. Carlson i F. Holzel proveli su pokus
sa takorima kako bi ispitali uinak povremenoga gladovanja na
njihov ivotni vijek. Skupinama takora osigurali su visokohranjivu,
kvalitetnu prehranu, koju su ovi mogli konzumirati u neogranienim
koliinama. Ali, svaka od skupina gladovala je u razliitim vremenskim
razmacima. Prva skupina gladovala je svaki drugi dan; drugoj
skupini hrana je uskraivana svaki trei dan, a trea je ostala bez
hrane svaka etiri dana. Kontrolna skupina hranila se kao i preostale
tri, jedino nije gladovala ni dana. U kontrolnoj skupini najdui ivotni
vijek iznosio je 800 dana, a u skupinama koje su gladovale u prosjeku
izmeu 1000 i 1100 dana, to je poveanje od dvadeset do trideset
posto. Daljnja istraivanja ogranienja u prehrani urodila su vanim
spoznajama. Mnoga ispitivanja pokazala su kako ograniena konzumacija
kalorija, naprimjer, ini takore - dijeta kojih je dovoljno
raznovrsna da ne izazove neishranjenost - kemijski mlaima nego
to to pokazuje njihova ivotna dob.
Pokusi dr. Richarda Weindrucka sa sveuilita UCLA pokazali su
da ogranienja u prehrani pomlauju imunoloki sustav. Cl poodmakloj
ivotnoj dobi slabi sposobnost imunolokog sustava pri razlikovanju
vlastitoga tijela od uljeza. Starenje obiljeavaju reakcije koje
tete tijelu, te njegova smanjena sposobnost da se bori sa stranim i
tetnim tvarima. Imunoloki sustav u starosti katkad oslabi dvadeset
do trideset posto u odnosu na vrhunac njegove mladenake moi.

Dijetalna ogranienja usporavaju taj nepovoljnan proces. Cl pokusima


s odraslim takorima, dijetalna ogranienja postavljena u njihovo
zrelo doba urodila su znaajnim i bitnim pomlaivanjem imunolokog
sustava. Bitno su smanjene i reakcije koje tete vlastitom
organizmu. Kakve su ostale posljedice kalorijske neishranjenosti?
Pokusi provedeni s laboratorijskim ivotinjama upozoravaju na to da
se bolesti poput raka, mrene na oku, suhe koe te bolesti bubrega i
srca pojavljuju rjee kod ivotinja othranjenih pod dijetalnim kalorijskim
ogranienjem, nego kod ostalih. Osim toga, ne samo to su
bolesti rjee, nego se i pojavljuju u poodmakloj ivotnoj dobi.
Pravilna prehrana
Redovito (ritmiko) provoenje kalorijskog ogranienja u prehrani
nedvojbeno pomae zdravlju. Osim ritmikog posta, vanu ulogu u
odravanju zdravlja ima i konzumiranje raznovrsnih i ispravnih namirnica.
Dr. Henry Bieler, jedan od prvih istraivaa pravilne prehrane,
tvrdi da su mogunosti krvi mnogo vee od pukog hranjenja
tijela. Krv moe biti ovjekov najbolji lijek. Dr. Bieler veliki je zagovornik
pravilne prehrane kao sredstva za borbu protiv bolesti. Uvjerljivo
zvui njegovo ponavljanje esto zaboravljene istine da je
osamdeset do osamdeset pet posto svih ljudskih bolesti ogranieno
samo sobom: njihov razvoj tee svojim tokom, a poto prijee vrhunac,
bolesnik se oporavi. Ali, od sedamdesetih godina sve se vie o
hrani raspravlja u pojmovima rizika i koristi. To ne iznenauje, jer
est najveih ubojica u SAD, srani udar i bolesti srca, rak, visoki
tlak, eerna bolest i ateroskleroza izravno su povezani s nainom
prehrane. Unato preobilju raznovrsne hrane, suvremeni se ovjek
rijetko koristi prednostima hranjivih namirnica. Kao to istie dr.
Henry Beigler: "Amerikanci ive od beivotne, preraene hrane,
prepune insekticida, zasiene otrovima takvih stimulansa kao to su
kava, aj, alkohol, okolada, zaslaena kola-pia; jedu hranu s
drogama koje podiu elan (pep-up drugs), a zdravlje im je takvo da
jedva ostaju na ivotu,,.
Bezvrijedne namirnice (namirnice male ili nikakve prehrambene
vrijednosti) unose dvadeset est posto kalorija koje konzumira suvremeni
prosjeni Amerikanac. Dr. Donald Davis s Kalifornijskog
sveuilita u Irvineu proveo je pokus u kojemu je izabranu skupinu
takora hranio po jelovniku sastavljenomu prema prosjenoj amerikoj kuhinji. Na njemu su bili zastupljeni obogaeni bijeli kruh,
eer, jaja, mlijeko, mljevena govedina, kupus, krumpir, rajica,
narane, jabuke, banane i kava. Kontrolna skupina hranila se iskljuivo
PURINA CAT CHOW-om, markom maje hrane jednake kalorijske
vrijednosti. U usporedbi sa takorima kontrolne skupine, takori
na amerikoj dijeti proli su mnogo gore i zaostali daleko iza
kontrolne skupine i po opemu zdravstvenomu stanju i po tjelesnom
rastu.
Kao to vidite, svaki pokuaj unapreenja i ouvanja zdravlja mora
raunati s pravilnom prehranom. Ona postaje jo vanija prihvatite
li propise kalorikoga dijetalnog ogranienja. S manje kalorija na
raspolaganju, ono to jedete mora biti izuzetne prehrambene vrijednosti.
Premda se pojedinane potrebe razlikuju, nije naodmet razmotriti
prosjene prehrambene potrebe to ih ovjek mora zadovoljiti
da bi ostao zdrav, a i namirnice kojih se moe liiti ili su mu izravno

kodljive. Jane Brody kae: "Homo sapiens razvio se uz jelovnik


bogat sloenim ugljikohidratima i vlaknima (namirnicama to sadre
krob, te povrem i voem), koji oskudijeva u bjelanevinama
ivotinjskog porijekla. To je neizmjerno daleko od suvremene kuhinje
koju odlikuje velika potronja mesa, konzerviranih slastica, oskudica
vlakana, te preobilje prehambeno bezvrijednih masnoa, eera i
alkohola. Neobino je vano da svatko tko eli obnoviti ili sauvati
dobro zdravlje vodi rauna o tome to unosi u tijelo, te poduzme
mjere kojima bi iz jelovnika uklonio nedvojbeno tetne sastojke ili
one koji to postaju pretjeranim konzumiranjem. No, moramo se
pobrinuti da osiguramo nune hranjive sastojke, vitamine i molekule
prijeko potrebne tijelu. Ortomolekularni nutricionisti otkrili su da
nedostaci u prehrani utjeu na zdravlje u jednakoj mjeri kao i pretjerano
uivanje pojedinih sastojaka. Hipoglikemija (niska razina
eera u krvi), naprimjer, moe izazvati niz psihikih simptoma,
ukljuivi i psihozu.
Jedimo kako valja
U ovom poglavlju izloit u tek obrise onoga to obavijeteni
istraivai nazivaju dobrim osjeajem za prehranu. Taj osjeaj morate
njegovati vlastitom naobrazbom i obraanjem panje na svoje
tijelo. Trebali biste pripraviti djelotvoran plan prehrane, koji e odgovarati
vaem nainu ivota. Nekoliko je niti vodilja koje svi moemo
slijediti. ovjekova prehrana mora sadravati raznovrsne namirnice,
a nijedna od njih ne smije premaiti dvadeset pet posto dnevnoga
obroka izraenoga u kalorijama. U protivnomu, velika je vjerojatnost
da tijelo oskudijeva nekim nunim hranjivim sastojcima. Takozvane
pojaane namirnice i razliiti dodaci jelima nipoto ne mogu nadomjestiti
nepreradene, prirodne namirnice. Kemijske dodatke valja dosljedno
izbjegavati, a i sol. Smanjite potronju rafiniranog eera.
Ograniite koliinu masnih namirnica, osobito onih koje obiluju
ivotinjskim masnoama. Voe i povre to ee jedite sirovo (kuhanje
smanjuje njihovu hranjivost). Konzumirajte plodove kad su na
vrhuncu prehrambene vrijednosti. Da biste uspjeli u tome, odaberite
voe i povre koje raste u vaim krajevima, a jedite ga u vrijeme
njegove sezone sazrijevanja. Naposljetku, hranu kupujte esto, tako
da vam svjestan izbor namirnica bude uvjetovan tjelesnim potrebama.
Oslukujui svoje tijelo, odabrat ete namirnice to sadre
hranjive sastojke nune organizmu.
Hranjive tvari osiguravaju energiju i gradbeni materijal koji nas
tjelesno odrava. Nae je tijelo sastavljeno uglavnom od bjelanevina
to se smatraju najvanijom hranjivom tvari. Ali, suvremenom ovjeku
potrebno je mnogo manje bjelanevina od koliine koju konzumira.
Tekoa s bjelanevinama u tome je to najvie namirnica
bogatih bjelanevinama obiluje masnoama i kalorijama u mnogo
veoj mjeri nego to je to potrebno i zdravo. Umjesto toga, valjalo bi
sloenim ugljikohidratima, koji su esto izvrstan izvor bjelanevina,
zamijeniti bjelanevine ivotinjskog porijekla, masnoe kojih se taloe
u arterijama. Utvreno je da je kod vegetarijanaca, koji su ivotinjske
bjelanevine zamijenili biljnima, krvni tlak nii, te da je u njih
koliina masti i kolesterola u krvi neizmjerno manja nego kod prosjenog
ovjeka koji jede meso.
Bjelanevine se sastoje od aminokiselina. U prirodi ima dvadeset

dvije aminokiseline. Ljudsko tijelo moe ih samo proizvesti trinaest.


Preostalih devet naziva se bitnim aminokiselinama, a ovjek ih dobavlja
hranom. Nedostatak aminokiselina onemoguava proizvodnju
stotina bjelanevina nunih za opstanak. Naposljetku, nije ni
vano kako ovjek pribavlja sve dvadeset dvije aminokiseline, vano
je da ih pribavi. Veina bjelanevina ivotinjskog porijekla potpuna
je, to znai da u sebi sadri devet nunih aminokiselina. Ali, s biljnim
bjelanevinama stvar je drukija. Njima uglavnom nedostaje jedna
od devet bitnih aminokiselina, pa zato valja jesti raznovrsno bilje
kako bi se dobila vrijednost potpune bjelanevine. Razborito je
smanjiti potronju mesa, ali kad jednom odluite ivotinjsku bjelanevinu
zamijeniti biljnom, morate redovito osigurati sve nune aminokiseline.
Ne jedete li prilikom obroka meso i mlijene proizvode, morate ih
zamijeniti komplemetarnim ugljikohidratima. Ugljikohidrate, pak,
moete zamijeniti mesom, jer i malena koliina mesa pribavlja aminokiseline
koje nedostaju biljkama. Soja kao izvor bjelanevina jednaka
je ivotinjskoj bjelanevini i njome moete bez straha
zamijeniti meso i mlijene proizvode. No veini drugog povra neto
nedostaje, pa ga valja nadopuniti irim izborom biljne bjelanevine
kako bi se osigurale sve dvadeset dvije aminokiseline. Jedno praktino
pravilo kae da sve nune aminokiseline dobivate kombinacijom
bilo koje zrele mahunarke, kao to su tofu, grah i kikiriki, sa itaricama
poput penice, rie, jema i zobi, ili sjemenkama suncokreta,
bundeve itd.
Na bjelanevine bi u skladu sa znanstvenim istraivanjima trebalo
otpasti 10-15 posto dnevne potronje kalorija. Glavni izbor kalorija
morali bi biti sloeni ugljikohidrati, potronja kojih bi trebala iznositi
55-70 posto ukupne koliine. Neko vrijeme sloeni ugljikohidrati bili
su na loem glasu. Smatrani su namirnicama sirotinje, punima
kroba od kojega se deblja. To jednostavno nije istina. ovjek se ne
deblja od krumpira. Maslac i kiselo vrhnje, kojim se prelijeva krumpir,
izvor su kalorija bez prehrambene vrijednosti. Krumpir, tjestenina,
crni kruh i grahorice bogat su izvor hranjivih tvari. Krumpir je pravi
prehrambeni zlatni rudnik jedete li ga s korom: tad on zadovoljava
pet posto ovjekovih dnevnih potreba za bjelanevinama, pet posto
za eljezom, osam posto za fosforom, deset posto za vitaminom BI,
jedanaest posto za niacinom i golemih pedeset posto za vitaminom
C. Sloeni ugljikohidrati najbogatiji su izvor vlakana u naoj prehrani
(rije je o celuloznim vlaknima od kojih su nainjene stijenke biljnih
stanica). Premda vlakna po sebi nemaju hranjivu vrijednost, bitna su
jer potiu probavu.
Ugljikohidrati su izvor osnovnoga tjelesnoga goriva. Tekoa je u
tome to mi u svom obilju konzumiramo previe preraenih namirnica u kojima je visok postotak rafiniranog eera, preobilje kalorija,
a nedostaju vlakna i hranjive tvari. Naa nezasitnost slasticama ne
moe se beskonano zadovoljavati bez opasnosti. Prosjean Amerikanac
konzumira na dan petnaest dekagrama eera, koliinu koja
znai visok zdravstveni rizik. Prije svega, kad je rije o eeru, elio
bih vas upoznati s gotovo nepoznatim podatkom: ovjeku eer
uope nije potreban osigura li dovoljne koliine kroba za svoje
energetske potrebe. Nevolja sa eerom lei u tome to on u sebi
nosi prazne kalorije, kalorije bez prehrambene vrijednosti, koje nam
nisu potrebne. Poznat nam je uinak praznih kalorija na pretilost i
ivotni vijek, ali ima i vrstih dokaza da velike koliine eera izazivaju

eernu bolest u ljudi kod kojih za nju postoji nasljedna sklonost.


Zaista nema razloga koji bi opravdali prisutnost neumjerenih koliina
eera, osobito rafiniranoga, na vaem jelovniku.
Trei su znaajni izvor prehrambenih tvari masnoe. Dobavljamo
ih iz biljnih i ivotinjskih namirnica. Biljne masti zdravije su jer
probavljaju se lake, pa su zato manji zdravstveni rizik od ivotinjskih
masti. Masti su izdaniji izvor kalorija od bilo koje druge hranjive tvari,
a procjenjuje se da etrdeset posto kalorija dobivamo preko njih. To
je prehrambeno nezdrava situacija. I sloeni ugljikohidrati i bjelanevine
osiguravaju, uz jednaku koliinu kalorija, mnogo vee postotke
drugih bitnih prehrambenih tvari, vitamina i minerala. Gram masti
daje dvostruko vie kalorija od grama bjelanevina ili ugljikohidrata.
Masnoe, a osobito masnoe ivotinjskog porijekla, povezane su s
bolestima opasnima za ivot poput bolesti srca, pretilosti, te raka
crijeva, grudi i materice. Pretilost je pak faktor rizika u bolestima
poput eerne bolesti i bolesti jetre. tovie, prekomjerne koliine
masnoe u prehrani tetne su jer u kombinaciji s ostalim namirnicama
usporavaju probavu. Posljedica je toga trom metabolizam, pa se
stanice prehranjuju presporo ili hrana do njih uope i ne dolazi.
Zanimljivo istraivanje koje je provela Amerika mornarica podupire
pretpostavljenu vezu izmeu masnoa i bolesti. Godine 1977.
prouavala je vezu izmeu prehrane, osobito potronje masti, i
tjelesnog zdravlja. Usporeivani su zdravstveni kartoni vojnika koji
su sluili u Vijetnamu s kartonima onih koji su zarobljeni proveli vie
od pet godina u vijetnamskom zarobljenitvu. Utvreno je da su, u
cjelini, tjelesno zdraviji bili bivi zarobljenici nego vojnici kontrolne
skupine. Mornarica je njihovo dobro zdravlje pripisala niskoj razini
masnoa i kolesterola u prehrani koja se sastojala od rie, povra i
povremeno ribe; alkohol i kava bili su im uskraeni, a puili su vrlo
rijetko. Osim toga njihov dnevni raspored ukljuivao je naporne
tjelesne vjebe.
Tjelesno vjebanje i zdravlje
Tjelesno vjebanje jedan je od bitnih dijelova dnevnog programa
ouvanja zdravlja. Pod tjelesnim vjebanjem razumijevam sve, od
etnje do prvog raskra, spremanja kue i planinarenja, do jedrenja
na dasci. Ima tjelesnih aktivnosti to odgovaraju svakom nainu
ivota, a njihovo redovito provoenje pomae ovjekovu zdravlju i
opem stanju. Podsjetimo se da su ljudi svoj razvoj poeli kao lovci
i sakupljai, te da su u pradavna vremena svaki dan provodili mnogo
vremena u napornim tjelesnim aktivnostima. Te djelatnosti nisu bile
nune tek za opstanak, nego su odravale tjelesne funkcije savreno
djelotvornima.
Jane Brody kae: "Tjelesno vjebanje najdjelotvorniji je nain da
se dobije neto za nita, ili gotovo nita, koji poznajem. Ono okrepljuje
tijelo i duu. Tjelesni i psiholoki uinak vjebanja moe uveliko
smanjiti potrebu za medicinskom njegom, te unaprijediti kvalitetu
ivota - vaeg ivota, bilo vam osam, osamnaest, etrdeset osam ili
osamdeset osam godina.,

Godine 1700. John Dryden ispjevao je ove stihove:


Da zdravlje ne plaa, po poljima lutat
Vie ti vrijedi, nego lijekove gutat.
Mudrac, za kuru, vjebom se bavi.
Da ovjek ga krpa, bog djelo ne spravi.
Suvremeni istraivai otkrili su da redovito tjelesno vjebanje koristi
ovjekovu zdravlju na mnoge dosad nepoznate naine. Mnogo je
dokaza da redovito vjebanje smanjuje opasnost od sranog udara.
Ono poboljava irenje kisika tjelesnim tkivom, to poveava ovjekovu
radnu sposobnost. Kod ljudi koji se redovito bave napornim
tjelesnim aktivnostima razina kolesterola nia je nego kod onih koji
preteno miruju. Dobro tjelesno stanje poveava vjerojatnost da e
krv ukloniti ugruke koji mogu zaepiti krvotok u srcu, pluima ili
mozgu. Osim toga, redovito tjelesno vjebanje moze biti vano pomagalo
u tretmanu eerne bolesti.
Nedostatak tjelesnog napora, s druge strane, uzrokuje gubitak
kalcija u kostima, to poveava njihovu lomljivost. S godinama, sve
je vea mogunost pojave osteoporoze, troenja kostiju uzrokovanog
starou. Daljnje koristi od redovitog tjelesog vjebanja vide se
u poveanom osjeaju blagostanja, boljem miinom tonusu, zdravijoj
koi, veoj koncentraciji i uveanom samopotovanju.
Ouvanje zdravlja
Svaki program, cilj kojega je unapreivanje i odravanje zdravlja,
mora uzeti u obzir sloenost ljudske prirode. On mora unapreivati
ravnoteu i sklad na sve etiri razine; tanani energetski sustav mora
odrati zdravim, a osim toga, mora unaprijediti pozitivne stavove i
odnose. Prije svega, iz svoje sredine morate ukloniti sve ono to vam
ugroava zdravlje. To se odnosi ba na sve, od sumnji i negativnih
stavova do opasnih kemikalija. U tome bi vam mogao pomoi popis
stvari za koje pretpostavljate da loe utjeu na va ivot i tako
pridonose razvoju bolesti. Zatim se prestanite zabrinjavati i umjesto
toga ponite pozitivnim programiranjem preobraavati negativne
misli. Posluite se postupcima kojima ste nauili mijenjati negativne
misli u pozitivne. Odaberite one tekoe kojima se moete suprotstaviti
s malo napora ili bez njega i smjesta se posvetite tome. Nakon
toga, usredotoite se na tekoe koje se teko prevladavaju, te ih
ponite reprogramirati verbalnom afirmacijom i vizualizacijom. Naposljetku,
promijenite svoj odnos prema onome to ne moete
promijeniti. Ako se prilikom vonje na posao, naprimjer, redovito
naete u prometnoj guvi koja vas izluuje, ponesite sa sobom
kasetofon i ponite uiti strane jezike. Ne gomilajte stresne situacije
i izbjegavajte ljude pod stresom, te ih se nastojte otarasiti to prije.
Obratite panju na svoje tijelo i predahnite kad vas ono upozori
znakovima kao to su bol u leima ili glavobolja. Osim toga, naite
vremena za ono to vas oputa i to vam ini dobro. Ako vam je, ak,
na raspolaganju samo nekoliko minuta, moete poeti s joga-disanjem ili zaputite se u svoje utoite. Ali, najvei ste jamac vlastita
zdravlja vi. Budite dosljedni. Svaki se dan pozabavite uravnoteivanjem
akri i neka vas to uvede u krau meditaciju.
Dvadeset do trideset minuta meditiranja dovoljno je za dobar

poetak dana, a ako nakon meditacije obratite panju, uvidjet ete


kako je tad lako zadrati afa-stanje. Dio meditacije posvetite verbalnoj
afirmaciji i vizualizaciji; dio odvojite za rjeavanje kratkoronih
tekoa, a drugi za dugorono reprogramiranje. Ostatak vremena
provedite u utoitu. Zatim pojedite krepak i hranjiv doruak. Neka
vam doruak bude najobilniji obrok u toku dana. Raspolaete li
slobodnim vremenom izmeu doruka i ruka, posvetite se mentalnoj
projekciji. Izlazite li za radnog vremena, iskuajte ovu vjebu, koju
nazivam joga-disanjem u hodu. etiri koraka duboko udiite jogadahom,
a etiri koraka izdiite. Bez stanke izmeu udisaja i izdisaja
diite ovim ritmom sve dok ne zaete na alfa-razinu. Zatim poveite
verbalnu afirmaciju s joga-dahom i u hodu se reprogramirajte. Cldiui,
ponite afirmaciju: " Iscjeliteljska energija utjee u mene,,, a
dovrite je izdiui: "i iscjeljuje me na svim razinama,,. Moete se
posluiti razliitim iskazima, ovisno o tome kako se osjeate.
Ruak bi po koliini trebao biti drugi obrok, a valjalo bi ga konzumirati
uvijek u isto doba dana. Zapamtite da redoviti obroci potiu
tjelesne satove i odravaju im ritam. Oputajte se neko vrijeme nakon
obroka. Ponite i zabavite se onim to vam ini dobro.
Tjelesno vjebanje svaki dan vaan je dio programa ouvanja
zdravlja, pa iskoristite svaku priliku da biste vjebali. Nainite tjedni
raspored vjebanja. Da biste zadrali dobru kondiciju, ustrajno vjebajte
(sve dok se ne oznojite) barem triput u tjednu. Ali, ljudi koji
due vrijeme nisu naporno vjebali, a i oni kojima je vie od etrdeset,
trebali bi najprije posjetiti lijenika. Stres-test otkrit e vam stanje
vaega kardiovaskularnog sustava. Ponite vjebati polako, a zagrijavajte
se uvijek i prije i poslije vjebanja. Posavjetujte se sa strunjakom
prije nego to se prihvatite opsenog programa vjebi, ili
nabavite neku od knjiga koje govore o tome. To e vam pomoi da
spoznate to je doputeno a to nije.
Vrijeme nakon zavrenih radnih obaveza, pa sve do veere, najpogodnije
je za oputanje i dugu iscjeliteljsku meditaciju. Nastojte uoi
veere odvojiti sat vremena za meditaciju i iscjeljivanje. U toku
meditacije pozabavite se dugoronim ciljevima, koristei se verbalnom afirmacijom i vizualizacijom, te vjebajte disanje, izvodite postupke
iscjeljivanja odsutnoga, a nakraju zaputite se u svoje samotniko
utoite. Drite na umu da, iscjeljujui druge, iscjeljujete sebe.
Ako ste prenapeti potkraj radnog dana zbog pritisaka na poslu ili zato
to vas izluuju djeca, svoju veernju meditaciju ponite uravnoteivanjem
akri ili disanjem iz trbuha. Oba ova postupka uvest e vas
u alfa-stanje. Veernja meditacija savreno je vrijeme za okupljanje
obitelji, pa pokuajte prirediti obiteljsku meditaciju. Neizmjerno e
vam koristiti zajedniko meditiranje i iscjeljivanje. Ne samo to e
vas zbliiti, nego e vae meditiranje i iscjeljivanje biti intenzivnije
zbog djelovanja grupne dinamike.
Veera bi trebala biti najoskudniji dnevni obrok. Ne zaboravite
omoguiti tijelu kemijski odmor koji mu je nuan nakon veere.
Pokuajte postiti jednom u tjednu, izbjegavajte stimulativna sredstva,
a dovoljno dugim snom osigurajte tijelu prijeko potrebni odmor,
izbor veernjih aktivnosti ovisi o vama. Jedino bih vas upozorio kako
je zdravlju u opreci pretjerana aktivnost, a i one koje izazivaju ovisnost.
Neprestano nastojte odrati ravnoteu i, kao to mi je esto
govorio moj uitelj: "Obratite panju, sjetite se tko ste i budite
zahvalni,,.