You are on page 1of 1

Domnule Director,

Subsemnatul ............................................, angajat in functia de


in cadrul societatii .............., prin prezenta va aduc la cunostinta ca
doresc incetarea contractului meu de munca, nr. din data
, in baza art. 81 din Codul muncii - Legea 53/2003 modificata si
completata, prin demisie si cu respectarea termenului de preaviz de ..
zile, prevazut in contractul individual de munca.

Data

Model oferit de www.avocatnet.ro.

Semnatura