You are on page 1of 2
MINISTERUL EDUCATIEI pe et INISTERUL ‘ eoucariet . pd ere 4 NATIONALE. ae nea, ea cna otrosoRe Pree eofrarat in Fond Soca European prin rogramul Operational Sectoral perry DezvotareaResursele Umane 2007 2013 Investeste in caren Notiunea de fractie regasita in itemi de evaluare A. ITEMI OBIECTIVI: 1. CU ALEGERE DUALA Identificd valoarea de adevéir a enunturilor de mai jos. Scrie A in céisuté dacé enuntul este adevérat sau F, dacé enuntul este fals. Numitorul fractiei poate fi orice numar natural nenul. Linia de fractie indic’ operatia de inmultire. Numitorul indica in cate parti egale a fost impartit intregul. 2. TIP PERECHE Uneste termenul din coloana A cu definitia corespunzdtoare din coloana B. Coloana A Coloana B Numaratorul indicd in cate parti egale s-a impart intregul Numitorul icd operatia de impartire Linia de fractie indicd numarul de parti egale luate din intreg 3. CU ALEGERE MULTIPLA Bifeaz’ rspunsurile corecte. O fractie este formatd din: Numarator Numitor impartitor Linie de fractie BD, ITEM! SEMIOBIECTIVI 1. CU RASPUNS SCURT Ce indicd linia de fractie? Ce indicd numitorul? 2. DE COMPLETARE Numédrul de parti egale luate dintr-un intreg este indicat de . Numitorul araté in céte s-a impartit. -01- ‘conta a profesorlcr de matematic din ‘MEN ‘nwt promivrs YPN SB)IDYNGUNI@NY mem | resonance | Stent nie fone eee nena) MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE. pe ew INISTERLL ‘ | eoucari a 2a | sino as nee, sae a otrosoRe Proecteofrarat in Fondul Socal European prin rogramul Operational Sectoral perry DezvotareaResurseler Umane 2007-2013 Investeste In caren otiunea de fractie regdsita in itemi de evaluare 3. INTREBARI STRUCTURATE Priveste cu atentie fractia si réspunde Ia intrebarile de mai jos. S 4 Ce reprezinta cifra 3? Ce reprezinté cifra 4? in cate parti egale a fost impdrtit intregul? Céte parti din intreg au fost luate in considerare? noose C. ITEM! SUBIECTIVI 1, TIP REZOLVARE DE PROBLEME lonut a scris o fractie care are numérdtorul un numdr par cuprins intre 5 si 9, iar numitorul un numar impar cuprins intre 8 si 12. Cate fractil poate scrie lonut? 2. TIP ESEU Realizati un scurt eseu (maximum 10 rénduri) cu privire la relatia dintre operatia de impartire si scrierea sub forma de fractie, pundnd in evidenta necesitatea conditiei pentru numitor. -02- ‘conta a profesorlcr de matematic din ‘MEN ‘nvidia pronivers LW TAUL BIB /NGT@RN "| rocntrinname | iris eta