You are on page 1of 1

Krizzi: At dahil nabanggit mon a rin ang tungkol sa tulisan na iyan, talaga namang

sang-ayon ako sa tinuran ni Ginoong Simoun na tulisan maituturing ang mga


tiwaling kura at mga opisyal ng pamahalaan! Sa mga kasamaang ginagawa nila sa
siyudad, wala na silang kaibahan sa mga naroroon sa bundok.
(aalis sina Barrera and Isaiah)
Mariella: Alam mo bang ang mga pangyayari noon ay nasasalamin pa rin
hanggang ngayon?
(nagtatalo Isaiah and Bars)

Isingit sa part na naglalaro ng tresilyo(unang part yung nagkukuwento na


magkakasama sina Kapitan etc.):
Nananalo pa nga ang Kapitan Heneral, di mabatid ng Kamahalan kung bakit laging
pabor ang mga barahang nilalabas nina Padre Sibyla at Padre Irene na nagpagalit sa
kasamang kura na si Padre Camorra.
Faith: Di nila alam kaya lamang nagpapatalo ang dalawa ay para masiyahan ang
Kapitan Heneral upang maging madali na lamang ang pagkuha sa kalooban ng
Heneral ukol sa hinihiling ng mga estudyante na Akademya ng Wikang Kastila.
Halika kamiy inyong samahan!
Ipaglaban ang karapatan!
Gamitin ang kahusayan
Gisingin ang kamalayan
Ang mga matay buksan
Para sa kinabukasan
Sama-sama sa kalayaan!
Tara na!