You are on page 1of 2

Ak Fiyatlar ve eitleri

Mevcut elektrik enerjisini kimyasal enerjiye evirip, herhangi bir ihtiya annda
tekrar depolanan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisi olarak aktaran birime Ak denir.
Aknn genel amac besleme yapmaktr. Bu nedenle ou zaman Ak dendiinde
arabalarda kullanlan akler akla gelmektedir.
Bizler ise sizlere Kolimanyada sat yaplan ve gnlk hayatta
kullanabileceiniz, Bakmsz Kuru Ak, Jel Ak ve Elektrikli Bisiklet Aks hakknda bilgi
vereceiz. Buna istinaden doal olarak Ak Fiyatlar hakknda da bilgi sahibi
olabileceksiniz.

Bakmsz Kuru Ak, adndan da anlalaca gibi bakma ihtiya duymayan


ak tipleridir, yani ilave bir asit veya suya ihtiya duymazlar. Genel olarak UPS
Kesintisiz G Kaynanda ve ar g gerektirmeyen elektronik akamlarda
kullanlabilmektedir. Bakmsz Kuru Ak Fiyatlar dier ak eitlerine gre daha
dktr. zellikle Kolimanyada bakmsz kuru ak modellerinden olan ttec ak ok
satlanlar arasndadr.

Yine Bakmsz Kuru Ak ile e ilevde fakat bir nebze kalite ve mr fark olan Jel
Aklerde Kolimanyada sattadr. Jel Ak fiyatlar, bakmsz kuru akye gre biraz
daha pahaldr. Bunun sebebi ise jel aknn kullanm kalitesinin ve mrnn uzun
olmasdr. Fakat unu da belirtmekte fayda var. En kt Bakmsz Ttec Ak baka bir
markann Jel aksnden kat kat daha performansldr. nk ttec bu konuda tekel
bir markadr. Bilmenizi isteriz ki Jel Ak diye her ak kaliteli deildir. Ayn konseptte
olup farkl tipte olan ak eitleri satn alrken kullanacanz aksam destekleyip
desteklemediini mutlaka sorunuz.

zellikle son yllarda elektrikli bisiklet aks olarak Jel Ak tercih sebebi
olmaya balamtr. erisinde jle trevinde elektrolitler bulunduran bu ak eidi,
ar evresel koullara dayanabilmektedir. Bugn herhangi bir elektronik maazasna
elektrikli bisiklet aks fiyatlar sorsanz size aslnda Jel Ak fiyat syleyecektir. Sizde
ak satn alacaksanz Kolimanyaya bakmadan gemeyin.