You are on page 1of 4

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU

D’AVINENÇA
(Alboràia, 20 de abril de 2010)

La reunió se celebrà en les dependències d’AVINENÇA i de SEO/Bird Life a


Alboràia (Carrer Tavernes Blanques, 29) a les 18:00 hores.

Es tractaren els següents punts:

1. I Jornada para el desarrollo de la Custodia del Territorio en


Murcia, 23 y 24 de abril de 2010, CEMACAM, Torreguil
2. IV Jornades Estatals de Custòdia del Territori, 26 a 28 d’abril,
Benis de Onís (Astúries)
3. Estat actual del Foro Estatal de Custòdia, futura constitució i
convenis.
4. Proposta d'adhesió a la Xarxa Euroregional de custòdia del
territori Pirineus-Mediterrània.
5. Participació en la IV Setmana de Custòdia de l'XCT i proposta
d'aliança entre aquesta i Avinença
6. Formació on line a través del portal web SAPS de la Generalitat
7. Projecte “Una terra per a viure tots”
8. Acord de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua,
Urbanisme i Habitatge
9. Gestió del local

A la sessió assistiren:

- Mario Giménez Ripoll, president d’AVINENÇA i representant de SEO/Bird


Life.
- Anna Pons Frígols, secretària d’AVINENÇA i representant d’AVEADS.
- Sales Tomàs Pons, vocal de relacions internes i representant de la
Fundació Limne.
- Carme Orenga, com a representant de la Fundació Serra Espadà.
- José María, com a representant de l'Ecomuseu Vernissa Viu en sustitució
de Xavi Ródenas.
- Pep Nebot, com a representant de FAPAS-Alcoi
- Jordi Domingo, tècnic de l’Oficina Tècnica d’AVINENÇA.

Van excusar la seua presència:

- Ciro Pascual Garrido, tresorer d’AVINENÇA.


- Vicent Ferri, vocal de Fundación Victoria Laporta Carbonell.
- CEV. Rebem un correu del President del CEV, Juan Manuel Ferrís, en el
què excusa la presència del CEV, ens comunica que Carlos Gómez ja no
treballa a l’entitat i ens indica que les comunicacions i convocatòries a
partir d’ara hauran d'anar a nom de Laura Gónzalez o Carmen Sanchis
com a gerent del Centre (correus laura@centroexcursionista.org i
carmen@centroexcursionista.org).
- Raul Alonso, vocal de la web.
- Carles Borràs, vocal.

Els temes tractats van ser el següents:

1. I Jornada para el desarrollo de la Custodia del Territorio en


Murcia, 23 y 24 de abril de 2010, CEMACAM, Torreguil

Pep ens comenta la convocatòria i que ell assistirà com a representant


d’AVINENÇA per contar la nostra experiència.

2. IV Jornades Estatals de Custòdia del Territori, 26 a 28 d’abril,


Benis de Onís (Astúries)

Pep ens comenta el següent sobre la convocatòria:

• Ell assistirà com a representant d’AVINENÇA per a participar en una


taula rodona sobre “perspectives de futur en la custòdia del territori”.
• Es poden presentar comunicacions.
• Com que és ponent, i l’organització li paga el combustible, ofereix
compartir el vehicle en el què ell assistirà. En línia amb açò, Mario
Giménez, com que hi anirà per part de SEO, també li paguen el
desplaçament i també ofereix compartir el vehicle.

3. Estat actual del Foro Estatal de Custòdia, futura constitució i


convenis.

Pep ens comenta que el 4 de maig, convocada per la Fundación


Biodiversidad, hi haurà una reunió a Madrid del què serà l’embrió del Foro.
Ens deixa còpia de l’esborrany dels Estatuts. Podem fer suggeriments abans
de la reunió. En aquesta deixaran enllestida el text que es preten presentar
en lse IV Jornades Estatals a Astúries.

De la secretaria tècnica del Foro se n’ocuparà la Fundación Félix Rodríguez


de la Funte. Ens mostra un esborrany de conveni de les entitats que en
formaran part amb aquesta Fundación per al desenvolupament del Foro.
Podem fer també suggeriments.

4. Proposta d'adhesió a la Xarxa Euroregional de custòdia del


territori Pirineus-Mediterrània.

Pep ens informa del següent: s’ha creat una Xarxa de cooperació per a la
custòdia del territori en aquesta Euroregió, a la què pertanyen: ANA-
Conservatoire des espaces naturels de l’Ariège, CEN Languedoc-Roussillon,
CREN Midi-Pyrénées, ICTIB-Ompulsors de la Custòdia del Territori a les Illes
Balears, Obra Social de Caixa Caatlunya-Àrea de Territori i Paisatge i XCT-
xarxa de custòdia del territori. L’Euroregió està constituïda per Aragó,
Catalunya, Balears, Midi Pyrénées i Languedoc Roussillon; la Comunitat
Valenciana no en va voler formar part. Aquesta xarxa ens ha convidat a
formar-ne part, encara que no formalment ja que la CV no pertany
oficialment a aquesta euroregió. Aprovem la iniciativa de col·laboració no
formal.

5. Participació en la IV Setmana de Custòdia de l'XCT i proposta


d'aliança entre aquesta i Avinença

Els companys de la XCT ens han convidat de nou a AVINENÇA a participar


en aquesta nova edició, en activitats que fem –des d’ací- les entitats
valencianes. La setmana se celebra del 21 al 30 de maig. Mario comenta
que des de SEO es farà alguna cosa.

D’altra banda, també ens ha reiterat la conveniència de formalitzar la


col·laboració que ja tenim. Li demanem a Jordi Domingo que prepare un
acord senzill de col·laboració, que podria presentar-se i signar-se en les IV
Jornades Estatals a Astúries en el marc de les activitats de la IV Setmana
de Custòdia de la XCT.

6. Formació on line a través del portal web SAPS de la


Generalitat

Jordi i Anna comentem la possibilitat de aprofitar aquest nou portal de


formació “on line” que la Generalitat està desenvolupant. Es comenta que
ens han convocat a una reunió, a la qual assistirà Jordi, en la qual els
tècnics de la Generalitat ens comentaran les característiques del portal, la
manera de funcionar i les possibilitat de col·laboració.

7. Projecte “Una terra per a viure tots”

Jordi Domingo ens informa de l’estat del projecte amb els FRIENDS of
AVINENÇA, de la U3A –University Three Age. Les visites continuen d’acord
amb allò previst. Per al mes de setembre estan organitzant una festa.

8. Acord de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient,


Aigua, Urbanisme i Habitatge

Mario s’interessa èr la situació i Pep i Jordi li comenten que encara no s’ha


presentat la proposta però que s’està preparant.
9. Gestió del local

Mario ens informa que l’habilitació del local ja està enllestida. AVINENÇA ha
contribuit amb la pintura.

València, 20 d’abril de 2010


La Secretària d’Avinença

Anna Pons i Frígols