You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG HILIR , KUCHING

JADUAL PENENTUAN UJIAN


TINGKATAN : 3
M/PELAJARAN : KHB KT
PEPRIKSAAN : UJIAN PROGRESIF 1 TAHUN 2016
TAJUK
Organisasi bengkel dan
keselamatan
Rekacipta

Kerja paip
Jahitan
Tanaman hiasan
Pengenalan kepada
perniagaan
Perniagaan dan
keusahawanan
Elektrik
Elektromekanikal
Lukisan teknik
Elektronik

JUMLAH

HASIL PEMBELAJARAN
ARAS
ARAS
ARAS
RENDAH
SEDERHANA
TINGGI
50%
30%
20%

JUMLAH

1
2,4,6,8
23

3,22
9
10

5,7,21

24
11,24

13, 14

12

15
16
17
19

18
20

12

Disediakan oleh : EN. FUAD BIN SAMSUDIN


TARIKH : 17/02/2016