Вы находитесь на странице: 1из 2

ABREVIERI

AUE
Art.
CE
CECO
CEE
CJCE
JOCE
LPS
Op. cit.
pag.
par.
SEE
TCE
TCEE
UE
UEO

:Actul Unic European


:Articolul
:Comunitatea european
:Comunitatea european a crbunelui i oelului
:Comunitatea economic european
:Curtea de Justiie a Comunitilor europene
:Jurnalul Oficial al Comunitilor europene
:Libertatea prestrii de servicii
:Opera citat
:Pagina
:Paragraful
:Spaiul economic european
:Tratatul instituind Comunitatea european
:Tratatul instituind Comunitatea economic european
:Uniunea European
:Uniunea Europei Occidentale