You are on page 1of 1

PUSAT KEGIATAN GURU SUNGAI CHOH

d/a Sekolah Kebangsaan Sungai Choh


48000 Rawang, Selangor Darul Ehsan

FORMAT LAPORAN PROGRAM


1.

Nama Program

2.

Tarikh

3.

Hari / Masa

4.

Tempat

5.

Objektif

6.

Sasaran

7.

Butiran aktiviti

8.

Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program

8.2 Kelemahan Program

8.3 Cadangan Penambahbaikan :


9.

Dokumentasi Bergambar :

Disediakan :

Disemak :

Disahkan :

..

(Sila catatkan nombor rujukan apabila berurusan dengan kami)

Teknologi Untuk Pendidikan Bestari

No. Telefon: 03 6091 4654


No. Faksimili: 03 60933243
Emel:
pkg _sg_choh@moe.com
Lamanweb: http://pspnsel.moe.edu.my