You are on page 1of 1

ZYRA E PUNEVE JURIDIKE SADRIJA

Adresa / BREGU I DIELLT ZONA E LINDJES LAMELA A-8 LOK.NR 2


Email hamzasadrija@hotmail.com

TEL nr 044249700

HAMZA SADRIJA

JURIST I DIPLOMUAR

Kryen këto pune

- palujtshmeri
- përkthime te dokumentacionit
- bartjen e pasurisë se patundshme
- përfaqësime /ne gjykata ,institucione etj/
- ankesa
- padi
- rregullime te pensioneve brenda dhe jashtë vendit
- përkthime gjuhësore /gjermane ,angleze, italiane,franceze/
- rregullime te dokumenteve marrja e nenshtetesise
- shkurorëzimi /kompetence e gjykatës se qarkut /
- ndërmjetësime etj