You are on page 1of 6

10/17/2015

Informaiigenerale
Lect. univ. dr. Filipescu Maria - Oana

FINAN E

adresa e-mail: maria.filipescu@fin.ase.ro


Lect. univ. dr. Oana Filipescu
DepartamentFINAN E

Evaluare

DepartamentFINAN E,Str.Mihail Moxa nr 5-7

Evaluare
(extras din REGULAMENTUL PRIVINDACTIVITATEADIDACTIC
PENTRU STUDIILEUNIVERSITAREDELICEN )

mntul cu frecven i cel cu frecven


redus , pentru disciplinele finalizate cu examen, cel puin
30% i cel mult 50% din nota final provine din evaluarea
cunotin elor pe parcursul preg tirii studen ilor din timpul
semestrului. Notarea pe parcurs este luat n calcul n anul
curent, inclusiv n sesiunea de reprogramare, cu condiia
ca nota aferent examenului s fie nota minim de
promovare. Pentru promovare, nota la evaluarea final trebuie
s fie minimum cinci.
Art. 42 Pentru disciplinele nepromovate, studentul trebuie si refac, n anul n care susine evaluarea, obligaiile din
timpul semestrului. n cazul n care disciplina pentru care
trebuie s - i refac activitatea nu mai figureaz n planul de
nv mnt, evaluarea acesteia se va face exclusiv prin
examen, nota final fiind dat de nota ob inut la acesta.
Art. 40 La nv

Evaluare la seminar 40%


participareinteractiv 10
teste 30%
Evaluareafinal (examenscris)60

ConinutCURS(extrasFI ADISCIPLINEI)
Introducere n finane
Delimit riconceptualentrefinanelepublice ifinaneleprivate
Sistemul cheltuielilor publice
Resursele financiare publice
mprumuturiledestat.Datoriapublic .
Sistemul de bugete
Analizaechilibruluifinanciaralntreprinderiipebazabilanului
Diagnosticulrentabilit iintreprinderii
Diagnosticul riscului ntreprinderii
Deciziadeinvestiii

Deciziadefinanare

BIBLIOGRAFIE
Stancu I., Finane Edi iaaIV-a,EdituraEconomic , Bucureti,2007
Stroe R., Armeanu D., Finane,EdituraASE,Bucureti,2004
V c relI. (coordonator), Finane Publice, Ed. a VI-a,EdituraDidactic i

Pedagogic ,Bucureti,2007

Vintil N., Filipescu M.O.,Laz rP.,Fiscalitateaplicat ielementede

managementfiscal,EdituraC.H.Beck,Bucureti,2013

Legisla ianvigoarendomeniulfinanciar
Alte titluri recomandate la curs/seminar

Piaafinanciar dinRomnia

Piaamonetar isistemulbancar

10/17/2015

Tema cursului

Introducere n finane

Definirea finanelor
Finane publice versus finane private
Coninutul i funciile finanelor publice
Coninutul i funciile finanelor private
Bibliografie curs

V c rel I. (coordonator), Finane Publice, Ed. a VI-a, Editura


Didactic i Pedagogic , Bucureti, 2008 (capitolul 1 i capitolul 2)
Stroe R., Armeanu D., Finane, Editura ASE, Bucureti, 2004
(capitolul 1)
Stancu I., Finane Edi ia a IV-a, Editura Economic , Bucureti, 2007
(capitolul 1)

Introducerenfinan e
Activitate societate =>
procese formative (fabricarea unui bun,

prestarea unui serviciu, culegera unei


informa ii sau crearea unei opere)

fluxuri de transfer

Derularea unui proces formativ necesit


anumite mijloace, care se pot afla n
patrimoniul subiectului sau care trebuie
constituite pe baza fluxurilor de transfer.

Introducerenfinan e

Definireafinan elor

Fluxurile de transfer exprim dorin a participan ilor de a-i


satisface nevoile de consum.

La originea cuvntului finan e stau unele expresii din limba

Evolu ia aspectului b nesc al fluxurilor de transfer =>


rela iile b neti, din sfera c rora fac parte i rela iile

n prezent, no iunea de finane:

financiare.

latin , precum
pecuniaria .

finantio,

financias

sau

finantia

- are o larg circula ie n toate domeniile vie ii

Rela iile financiare reprezint obiectul de studiu al tiin ei


finanelor, component a tiin elor economice.

- are multiple n elesuri


- uneori i se d un n eles similar cu no iunea de bani.

Defini iialefinan elor

Finanele reprezint tiin a constituirii i administr rii mijloacelor


b neti la dispozi ia unui agent economic pentru ndeplinirea
obiectului s u de activitate, a func iilor i a sarcinilor sale. (Stroe R.,
Armeanu D., 2004)

Finanele reprezint o ramur a tiin elor economice care se ocup


cu studiul circula iei banilor ntr-un stat. (Dic ionarul explicativ al
limbii romne)

Finanele reprezint totalitatea mijloacelor financiare ale unui stat,


ale unei ntreprinderi, care servesc la ndeplinirea func iilor i
sarcinilor sale. (Dic ionarul explicativ al limbii romne)

Finanele exprim rela ii sociale, de natur economic , n expresie


b neasc , ce apar ntr-un anumit proces i cu un scop bine
determinat. (V c rel I. (coord.), 2008)

Defini iialefinan elor


n sens larg, conceptul de finan e reprezint ansamblul proceselor i
rela iilor economice n form b neasc referitoare la:
bugetul general consolidat (BS + BASS + BL .a)
rela iile b neti specifice societ ilor comerciale i persoanelor fizice
opera iunile bancare

opera iunile de pe pie ele financiare


opera iunile de asigur ri i reasigur ri

n sens restrns, conceptul de finan e se refer numai la rela iile


financiare ce au la baz principiile prelev rii de resurse b neti f r
contrapresta ie, la fondurile publice i al aloc rii acestora c tre diveri
beneficiari, cu titlu nerambursabil.

10/17/2015

Finan epubliceversusfinan eprivate


Din sfera finanelor fac parte urmtoarele dou mari
domenii de manifestare:
finanele publice

Finan epubliceversusfinan eprivate


Finanele

publice sunt asociate cu existen a i


func ionarea statului, inclusiv a unit ilor administrativteritoriale i a instituiilor publice.

Finanele private sunt asociate cu activitatea economico-

financiar desf urat de entit ile private, precum:


societ ile comerciale, societ ile de asigurare, societ ile
de investi ii, b ncile.

finanele private

ntrebri
Ce asemnri exist ntre finanele publice i finanele private?
Ce deosebiri exist ntre finanele publice i finanele private?

Finan epubliceversusfinan eprivate

Att finan ele publice, ct i finan ele private se


confrunt cu probleme de echilibru financiar.

Finan ele publice nivel macroeconomic,


Finan ele private nivel microeconomic.

Finan ele publice satisfacerea intereselor generale


ale membrilor societ ii,
Finan ele private ob inerea de profit.

Gestiunea finan elor publice dreptul public,


Gestiunea finan elor private dreptul comercial.

Finan epubliceversusfinan eprivate


Demarca ia net ntre sectorul public i privat (i, implicit,
existen a no iunilor de finan e publice i finan e
private) se ntlnete n rile cu economie de pia ,
n care cea mai mare parte a mijloacelor de produc ie
se afl n sectorul privat.

Finan epubliceversusfinan eprivate

La nivel macroeconomic, bugetul de stat se stabilete prin


fundamentarea n prim faz a cheltuielilor publice,
La nivel microeconomic, bugetul ntreprinderilor se formeaz
prin stabilirea mai nti a veniturilor.

Resursele publice sunt procurate de la persoane fizice i


juridice, n principal prin m suri de constrngere,
Resursele private sunt procurate de pe pia , pe baze
contractuale.

mpotriva statului nu se iau m suri de executare silit ,


mpotriva entit ilor private se pot aplica m suri de executare
silit .

Con inutulifunc iile


finan elorpublice

Funciile de baz ale finanelor publice sunt:


funcia de repartiie
i
funcia de control

10/17/2015

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
1. Funcia de repartiie a finanelor publice
are un caracter obiectiv i se manifest n dou
faze distincte, dar strns legate ntre ele:

Constituirea fondurilor publice


Distribuirea fondurilor publice pe beneficiari
ntrebri
Cine particip la constituirea fondurilor publice?
Din ce se constituie fondurile publice?
Care sunt beneficiarii fondurilor publice?

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
La constituirea fondurilor publice particip :
-

ntreprinderile

Instituiilepublice iunit iledinsubordineaacestora

Populaia

Persoanelejuridice ifizicerezidentenstr in tate,darcare


realizeaz veniturinar .

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
Forme de participare la constituirea fondurilor publice:
- Impozite,taxe,contribuii
- Amenzi,penalit i,major ridentrziere
- V rs mintedinveniturileinstituiilorpublice
- Redevene ichiriidinconcesiuni inchirierideterenuri ialtebunuri
proprietate de stat
- Venituridinvalorificareaunorbunuriproprietatedestat iabunurilorf r
st pn
- mprumuturidestatprimitedelapersoanefizice ijuridice
- Ramburs rialemprumuturilordestatacordate
- Dobnzi aferente mprumuturilor de stat acordate
- Donaii,ajutoare,resurseprimitecutitlunerambursabil ialtetransferuri
primite
- Alte venituri

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
Dup

constituire, resursele financiare publice sunt


distribuite fie pe beneficiari, fie pe domenii de activitate.

Repartiia propriu-zis

este precedat de inventarierea


nevoilor sociale i de ierarhizarea acestora.

Fondurile

de resurse financiare publice sunt ntr-o


continu
modificare ca dimensiune, provenien
i
destinaie.

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
Categorii de nevoi:
Nevoi individuale

Con inutulifunc iile


finan elorpublice

Nevoile individuale (de baz )


- depind de preferin ele fiec rei persoane
Exemplificai fiecare
caz n parte!

Nevoi publice
Nevoi cvasipublice / cvasiprivate

- difer

n func ie de vrst , sex, ocupa ie, mediu social,


zon geografic
- pot fi satisf cute pe seama bunurilor private
Exemple: nevoia de hran , mbr c minte, nc l minte,
nevoia de ad post, de mijloace de deplasare i de
comunicare la distan

10/17/2015

Con inutulifunc iile


finan elorpublice

Nevoile publice (colective, sociale)

- sunt satisf cute pe seama unor activit i (servicii)


organizate de autorit ile publice
- necesit existen a unor institu ii publice capabile s
ofere cet enilor utilit ile publice (bunurile publice)
de care au nevoie
Exemple de nevoi colective: nevoia de ap rare
na ional , ordine i siguran , protec ie social .

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
Clasificarea bunurilor:

bunuri private
bunuri publice
bunuri cvasipublice / cvasiprivate
(bunuri mixte)

!!! Discuiile cu privire la clasificarea bunurilor vor avea loc la


seminar!!!

Con inutulifunc iile


finan elorpublice

n concluzie, finanele publice constituie un sistem de


relaii economice, prin intermediul c rora se asigur
constituirea i repartizarea fondurilor de resurse
financiare publice n scopul dezvolt rii economice i
sociale a rii, precum i al satisfacerii celorlalte nevoi
colective (sociale; ob te ti).

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
Nevoile cvasipublice / cvasiprivate
- ntrunesc tr s turi specifice att nevoilor individuale, ct i

nevoilor colective

- pot fi satisf cute att pe seama bunurilor publice, ct i pe

seama bunurilor private

Exemple de nevoi cvasipublice: nevoia de educa ie i


instruire, nevoia de cultur , de ocrotire medical , de s li i
terenuri de sport.

Con inutulifunc iile


finan elorpublice
2. Funcia de control a finanelor publice
- are o sfer
mai extins de aciune dect funcia de
repartiie, deoarece vizeaz , pe lng constituirea i
repartizarea fondurilor din economie, i modul n care sunt
utilizate resursele financiare publice.
Prin intermediulacesteifunciiseurm resc:
asigurarea resurselor financiare necesare satisfacerii nevoilor sociale;
dirijarea resurselor publice cu luarea n considerare a priorit ilor
stabilite de autorit ile abilitate;
utilizarea resurselor financiare n condiii de maxim
eficien
economic , eficacitate social i de alt natur ;
armonizarea intereselor imediate ale societ ii cu cele de perspectiv .

Con inutulfinan elorprivateiprincipiiledebaz ale


acestora

Componenta privat
a finan elor are n vedere
constituirea i gestiunea resurselor necesare agen ilor
economici pentru realizarea obiectului lor de activitate
n condi ii normale de profitabilitate.
!!! Discuii referitoare la principiile de baz ale finanelor
private vor avea loc la seminar!!!

10/17/2015

Tematicaurm toruluicurs

Sistemul cheltuielilor publice.

V mulumesc pentru atenie


i v doresc o sptmn plcut
n continuare!!!