You are on page 1of 13

KEMAHIRAN

MENAAKUL
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Definisi
Menaakul adalah membuat pertimbangan secara
logik(Kamus Dewan Bahasa)
Kemahiran Berfikir Menaakul - membantu kita sebagai
pelincir dalam membuat pertimbangan secara logik dan
rasional kepada semua kemahiran berfikir dan strategi
berfikir (PPK, 2001)
Kebolehan menganalisis maklumat dan menyelesaikan
masalah secara literal. Ia juga melibatkan pengetahuan asas
tentang aspek dalam kehidupan harian yang perlu difahami
oleh individu melalui logik akal sebab sesuatu tindakan
berlaku dan impaknya kepada kehidupan (Mobley, 2010) .

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KEPENTINGAN
Kemahiran ini digunakan untuk meningkatkan
keberkesanan:
Membuat interprestasi, analisis, sintesis, penilaian,
pengitlakan dan kesimpulan.
Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Memahami idea dan konsep dengan lebih jelas
untuk membuat kesimpulan yang munasabah.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Mengapa perlu
Kemahiran Menaakul?
Supaya murid bertanggungjawab ke atas
jawapan yang diberikan.
Supaya murid dapat memberikan jawapan
berdasarkan eviden bukan hanya meneka.
Supaya murid berfikiran kritis dan kreatif

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Hasil daripada beberapa kajian dan juga TIMSS didapati


murid kurang mahir dalam menjawab soalan-soalan
yang memerlukan kemahiran berfikir aras tinggi seperti
penaakulan walaupun kemahiran ini telah tersurat di
dalam kurikulum.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Analysis of

Trends in International Mathematics and


Science Study

2007
Source:
TIMSS 2007 International Mathematics Report:
Findings from IEAs Trends in International Mathematics
and Science Study at the Fourth and Eight Grades.
TIMSS & PIRLS, Boston, USA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

International Student Achievement in Science


Malaysia was ranked 20th out of 49 countries participated in
TIMSS 2007. The top ten performers were:
No.

Country

Average Scale
Score
2007

Average
Scale Score
2003

Average
Scale Score
1999

Singapore

567 (4.4)

578 (4.3)

568 (8.0)

Chinese Taipei

561 (3.7)

571 (3.5)

569 (4.4)

Japan

554 (1.9)

552 (1.7)

550 (2.2)

Korea

553 (2.0)

558 (1.6)

549 (2.6)

England

542 (4.5)

544 (4.1)

538 (4.8)

Hungary

539 (2.9)

543 (2.8)

552 (3.7)

Czech Republic

539 (1.9)

539 (4.2)

Slovenia

538 (2.2)

520 (1.8)

Hong Kong SAR

530 (4.9)

556 (3.0)

530 (3.7)

10

Russian
Federation

530 (3.9)

514 (3.7)

529 (6.4)

471 (6.0)

510 (3.2)

492 (4.4)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


20
Malaysia
KEMENTERIAN
PELAJARAN
MALAYSIA

SOALAN TIMSS-1

James put a pot of water on the stove and heated it.


He took the temperature of the water as soon as it
started to boil. The thermometer showed 1000 C. James
turned the heat up and the water continued to boil for
5 minutes. He then took the temperature of the boiling
water again.
Would the thermometer show a temperature greater
than, less than, or equal 1000 C?
Answers:___________________________
Explain your answer.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN TIMSS-2

Mentol dalam litar di atas tidak menyala. Satu sebab


yang mungkin adalah mentol itu telah rosak. Berikan
satu sebab lain mengapa mentol di dalam litar di
atas tidak menyala.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SOALAN TIMSS-3
A tray containing 300 grams of water is placed in the
freezer to make ice.
What is the mass of the ice after the water freezes?
More than 300 grams
300 grams
Less than 300 grams
Explain your answer.

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

Berdasarkan keadaan ini dan trend dalam


pendidikan sains di peringkat global maka:
Terdapat keperluan menyediakan murid
kita supaya dapat bersaing di peringkat
global .
Memberi pendedahan kepada murid untuk
menjawab soalan berfikir aras tinggi
seperti penaakulan secara logik.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

Panduan
1.

Galakkan murid bertanya soalan- dan teruskan bertanya soalan selanjutnya

2.

Respon kepada soalan yang murid tanyakan, jangan matikan minat mereka

3.

Mulakan dengan soalan yang kita pasti murid boleh jawab, ini akan
memberikan keyakinan kepada murid itu sendiri

4.

Kurangkan bertanya soalan jenis drilling apa, yang mana satu dan di mana
tetapi lebihkan soalan yang lebih mencabar mengapa dan apa akan terjadi
jika

5.

Bimbing murid ke arah menjawab sendiri soalan yang mereka kemukakan,


cuba jangan berikan jawapan terus kerana ini akan menghentikan proses
berfikir

6.

Anggaplah jawapan salah yang diberikan oleh murid sebagai satu peluang
pembelajaran, jangan mengkritik jawapan murid

7.

Walaupun proses ini memakan masa, impaknya adalah besar.


Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Terima Kasih
13