You are on page 1of 1

Facultatea: MARKETING, an II, seria A

Disciplina: Finane

An universitar: 2015 - 2016

SEMINAR 7
mprumuturile de stat. Datoria public.
1. (TEM) Statul X emite 100.000 certificate cu discount pe o perioad de 1 an. Valoarea nominal a unui nscris este
de 1.200 um, iar preul de emisiune a fost de 900 um. mprumutul a fost subscris n totalitate.
Determinai randamentul nominal i real la un investitor care a achiziionat 300 de nscrisuri, dac rata inflaiei pe
perioada de via a mprumutului a fost de 12%.
2. (SEMINAR) Se dau urmtoarele date referitoare la datoria public:
Indicatori
U.M
2012
2014
Mil. lei
240.842,5 295.578,7
Datoria public total (DPT = DPI + DPE), din care:
Mil. lei
132.641,8 159.332,3
- intern (DPI)
Mil. lei
108.200,7 136.246,4
- extern (DPE)
Cheltuieli cu dobnzile (Ch.DobT.), din care:
10.243,5
Mil. lei
11.342,0
- aferente datoriei publice interne (Ch.Dob.I)
5.817,3
Mil. lei
7.818,8
4.426,2
- aferente datoriei publice externe (Ch.Dob.E)
Mil. lei
3.523,2
Mil. lei
46.946,8
Pli n contul ratelor scadente la mprumuturile de stat
39.573,1
interne (RI)
Cheltuieli bugetare (Ch.B)
Mil. lei
207.922,1 231.173,0
PIB
Mil. lei
596.682,0 670.500,0
Curs de schimb (CS)
Lei/euro
4,4286
4,482
Populaia
Mil. locuitori
20,1
19,9
Se cer:
a) ponderea n PIB a datoriei publice totale, a datoriei publice interne i a datoriei publice externe, n cei 2 ani;
b) ponderea n PIB i n cheltuielile bugetare a cheltuielilor cu plata dobnzilor, n cei doi ani;
c) ponderea serviciului datoriei publice interne n PIB i modificarea absolut acestei ponderi;
d) datoria medie pe locuitor, exprimat n euro (DPEURO/loc)
3. (SEMINAR) Se cunosc urmtoarele date referitoare la datoria public a Romniei, pe anii 2013 i 2014:
Indicatori
U.M
2013
2014
Datoria public intern total (DPI)
Mil. lei
146.366,4
159.332,3
Datoria public extern total (DPE), din care:
Mil. EURO
26.932,5
30.397,9
- datoria public extern guvernamental
Mil. EURO
25.782,1
29.278,6
- datoria public extern local
Mil. EURO
1.150,4
1.119,3
PIB
Mil. lei
637.600
670.500
Exporturi (E)
Mil. EUR
57.306
61.687
Curs de schimb EUR
lei / EUR
4,4847
4,482
S se determine: a) ponderea datoriei publice externe n exporturi;
b) structura datoriei publice externe;
c) datoria public total (DP) i structura datoriei publice;
d) modificarea absolut a datoriei publice;
e) ponderea datoriei publice n PIB;
f) modificarea ponderii datoriei publice n PIB;
g) variaia datoriei publice externe ca pondere n exporturi exprimat n puncte procentuale.
4. (TEM) Se dau urmtoarele date:
Indicatori
u.m.
N-6
N
Rate scadente n contul datoriei publice externe
mld. u.m.
456
697
Dobnzi aferente datoriei publice externe
mld. u.m.
162
293
Indicele preurilor
N-4 = 100%
83%
129%
Populaie
mil. loc
82
89
S se determine modificarea absolut real a serviciului datoriei publice externe pe locuitor n N fa de N-6.