Вы находитесь на странице: 1из 11

III

1: ?

:
:

2015
1

..*

,
20 2012 1735-1
" 2013 - 2020 ",
. ,
31 % 2.
,
.

.
1. 1 120 (
),
3.

:
1. 4, 7, 8, 10 3 29 7
2011 1- " " 4:
, , , ,
,
,
:
<>
4) , ;
<>
7)

, , , ,
, , ,
1*
, -
. 20
2012 1735- "
2013 - 2020 " // . 04.08.2014. 31. . 4398.

2 . , // [ ]. URL:
http://www.vedomosti.ru/politics/news/20221061/sudy-obnovili-adoveriya-net -
( : 15.10.2015).
3 ( 12.12.1993) ( ,
30.12.2008 6-, 30.12.2008 7-,
05.02.2014 2-, 21.07.2014 11-) // , 14.04.2014, 15, . 1691.

4 7 2011 1- (. 21.07.2014) "


" // [ ]. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145239 -
( : 15.10.2015).
2

, ,
;
8)

, , , ,
, , ,
, ;
10) ;
2. 9 5 26 1992 3132-I5 "
":
10
, 20


.
20

.

,
10
;
3. 6 21 14 2002 30- "
"6:

,
,
,
.
, ,
( )
.
,
.
,
, ,
-
. ,

.
-
,
. ,
: - ,
, .
, ,
5 26 1992 3132-I (. 14.05.2015) " " //
.
6 14 2002 30- (. 08.06.2015)
// [ ]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102075267
- ( : 15.10.2015).
3

,
7
.


. ,

.

.
, :

. 6 4 17 1998 188- "
"8,
, ,
,
,
. 3 10 ,
,
.
,
, -
( ),

- ,
-
.


:
- . ,
,
()

- .


. ,


.

().
,
,
7 - //
[ ]. URL: http://mhg-main.org/news/eks-glava-sudebnogo-departamentamoskvy-arestovan-po-podozreniyu-v-korrupcii ( : 15.10.2015).
8 17 1998 188- (. 21.07.2014) "
" // [ ]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102057094
- ( : 15.10.2015).
4

.
( ) :
; , - (,
); ;
(,

);

(
).

,
, ,
.
.

(, )
.
,
.
,
.

( )
,
, ,
,
.
,
, ,
.
, ,
, ..,
: ;
- (,
, ..).

. ,
- ,
.
:
1.
,
- ;
2.
.
:
2.1.
, ,
, ;
2.2.
.

.
2.


5

9 ( ), 1 2 3
: 1.
83 128
, (
); 2.
, ,
, .
, ,

,
. . 83, 2 128
.

2009
23297 , 7440, 367310.
,
30000 .
( , )
11. ,
40 .
, , , ,
, ,
12.
. ,
- ,
,
.

. , 13: ..
-
; ..
; ..
9 4 2001 1185 (. 19.12.2014) "

" ( "

") // [ ]. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072610 -
( : 25.02.2014).
10
2009
// [ ]. URL: http://www.vkks.ru/publication/11032/
- (
: 25.02.2014).
11 . (
. 2012) : .., ..,
.., .., - : , 2012. . 15.
12 .
13 19 2014 795 "

" // [ ]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102363958
- ( : 15.10.2015).
6

; ..
; ..
; ..
; ..
; ..

.
,
,
, .
,
. ,

, ,
.
, , ,
,
. ,
,
, ,
.

,
, ,
. ,
.
, ,
, , 14
, , .

,
: ,
.
, :
,
, .

( , ,
), .
,
.
,
,

.

.

1 6
17 1998 188- "
", ()
14 . . 17.
7

,
,
.

1991 15, ,
.


,

(-: 16).

,
.
, ,
:
1. 3 ;
2. (
: , , ,
,
, ,
).
, , 13
,

26 6 1985 (
), , ,
, , ,
17.
, ,
.
, ,


. ,
, ,
,
.

.
.
15.: / . . . ; .
. . . . .: , 1992. 111 .
16 6 4 1999 62- (. 11.05.2011) "
" ( 21.10.1999) // .

17 ( . 26.08.1985
06.09.1985) // . . . 2. .: , 1996.
. 124126.
8

( ).
, ,

,

. ,
,
.

, :

. ,
,
, ,
,
(, ,
, , ..).
,
() .
,
:
1.
()
() ;
2.
;
3.
;
4.
.

, , ,
.

.
10 , ,
,
18.
.
,
, ,
.

.
,
, .
, -
,
.
3 18 14 2002 30- "
"

,
18 ( . 26.08.1985
06.09.1985) // . . . 2. .: , 1996.
. 124126.
9

. 1 1
8 1998 7- "
"19
.
,
, , ,
.
. :
. ,

( ),
,
, .
,
, ,
.
,

.
3.
. 1 104
,
,
,
,
.

, .
: ,
, ,
..

.

, ,
, .. .


, .
,
.
, ,
(
),
,
. ,
19 8 1998 7- (. 08.03.2015) "
" // [ ]. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?
docbody=&nd=102051000 - ( : 15.10.2015).
10

, , ,
.

11

Вам также может понравиться