You are on page 1of 1

MOSTOVI

1. Gredni mostovi
2. Ovjeseni i viseci mostovi
3. Lucni mostovi, nacin izgradnje, opisati svako rjesenje
4. Zahtjevi za izgradnju mostova, tj.uslovi koje trebaju ispuniti pri projektovanju
5. Dijelovi mosta
6. Nacini temeljenja stubova mosta
7. Duboko temeljenje, sipovi i bunari
8. Tipovi upornjaka
9. Donji i gornji ustroj mosta
10.Klizne oplate (nacrtati i opisati)
11.AB kolovoz
12.Nacrtati poprecni presjek sa glavnim nosacima
13.Nacini izgradnje nosive konstrukcije
14.Sistem gradnje gornjeg ustroja ako je poprecni presjek izradjen od montaznih
T nosaca, opisati kontinuiranje nad osloncima
15.Izgradnja mostova lansirnom skelom
16.Princip izgradnje pomocu lansirnih prenosila (poduzno lansiranje)
17.Montazna izgradnja
18.Konzolni postupak
19.Sve o vijencima, hodnicima i ivicnjacima
20.Ograde na mostovima
21.Lezista
22.Dilatacije
23.Prelazne ploce
24.Hidroizolacija na gornjem ustroju msota
25.Opterecenje na mostu
26.Analiza opterecenja na pjesacke ograde
27.Postupak naguravanja
28.Izvodjenje lucnih mostova postupkom zaokretanja
29.Kolovoz cestovnih mostova