You are on page 1of 1

ARTIKEL MENGENAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER

(ITS) SURABAYA

Pembimbing:

Di susun oleh:
Nama Kelompok: 1. Nur Mutmainnah (20)
2. Nurul Istiqomah (23)
3. Oktavia
Supriatinningsih (24)
4. Inneke Rahayu S (14)
5. Nurriyah Rahma Dyanti (21)
Kelas: XI MIPA 1

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAITON


KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN PELAJARAN 2015/2016